İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI"

Transkript

1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE MANTARLARIN ZEHİRLİLİĞİ ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI BİTİRME ÖDEVİ Özge KAPLAN Gizem GÖZEN Teslim Tarihi: Tez Danışmanı: Yar. Doç. Dr. Ahmet KIRIŞ MAYIS 2013

2 ÖNSÖZ Bitirme projemizi hazırlamamızda her zaman yanımızda olup desteğini esirgemeyen Sayın Hocamız Yar. Doç. Dr. Ahmet KIRIŞ a, güven ve sevgisini her zaman hissettiğimiz, sıkıntılarımızda yanımızda olan ailelerimize ve başta bilgisi ile Ece Hazal AYDIN ve manevi desteği ile Fulden KOÇ olmak üzere yanımızda olan arkadaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız. Mayıs-2013 Özge KAPLAN Gizem GÖZEN ii

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET v 1.GİRİŞ VERİ MADENCİLİĞİ Tanım Gelişim Süreci Kullanım Alanları Veri Madenciliği Süreci Veri Temizleme Veri Bütünleştirme Veri İndirgeme Veri Dönüştürme Veri Madenciliği Algoritmasının Uygulanması Sonuçları Sunum Ve Değerlendirme Veri Madenciliği Yöntemleri Sınıflandırma Kümeleme Birliktelik Kuralları SQL DEVELOPER VE ODM Bağlantı Veri Madenciliği İçin Bağlantı Uygulamalar Veri Aktarımı Veri Ayırma Nitelik Önemliliği KULLANILAN YÖNTEMLER Naive Bayes iii

4 Tek Boyutlu Naive Bayes Örneği İki Boyutlu Naive Bayes Örneği Karar Ağaçları Karar Destek Vektörleri UYGULAMA VE SONUÇLAR Veri Tanımı Model Oluşturma Verinin Veri Tabanına Aktarılması Verinin Ayrılması Sınıflandırma Modelin Uygulanması Uygulama Sonucun Tablo İle Gösterilmesi Sonuç Değerlendirmesi KAYNAKLAR iv

5 ÖZET Bu projede mantarların zehirliliği üzerine bir veri madenciliği çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı mantarların belirli özelliklerine göre zehirliliklerinin araştırılmasıdır. Bunun için gerçek verilerin bulunduğu bir internet sitesinden [1] Agaricus-lepiota verileri alınmış ve sınıflandırma modeline uygun olarak tablo haline getirilmiştir. Sonuçlara ulaşılması için sınıflandırma algoritmalarından Naive Bayes, Decision Tree ve Support Vector Machine kullanılmıştır. Bu projeyi gerçekleştirmek için Oracle 11g R2 sürümü ve SQL Developer paket programı kullanılmıştır. Bu program sayesinde tablo haline getirilen veriler SQL Developer a aktarılmış ve Navie Bayes, Support Vector Machine ve Decision Tree modelleri uygulanmıştır. Uygulanan modellerde amaçlanan, bulunan tahminlerle doğruya en yakın sonuçlara ulaşabilmektir. Bu tahminler sonuçların daha kolay yorumlanmasına yardımcı olmuştur. v

6 1.GİRİŞ Geçmişten günümüze teknolojinin gelişmesiyle bilgisayar ortamında tutulan verilerin sayısında hızlı bir artış gözlemlenmektedir. Bu verilerin düzenlenmesi ve daha yararlı bir şekilde kullanılması için bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri de veri madenciliğidir. Veri madenciliği bilgisayar ortamında tutulan çok sayıdaki verinin gelecekle ilgili tahminlerinde kullanılır. Bu yöntem günümüzde tarım sanayi ticaret gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. Bu proje, mantarların koku, popülasyon, habitat, çürüklük, şapka şekli gibi özellikleri ile geçmiş yıllardaki zehirlilik verisi üzerine bir model oluşturulmasını ve herhangi bir mantarın zehirlilik tahmininde kullanılan veri madenciliği uygulamasını kapsamaktadır. Bu tezde herhangi bir mantarın zehirlililiğinin belirlenmesinde uygulanan aşamalar anlatılmaktadır. 1

7 2.VERİ MADENCİLİĞİ 2.1. Tanım Veri Madenciliği, veri ambarlarında tutulan çok çeşitli verilere dayanarak daha önce keşfedilmemiş verileri ortaya çıkarmak, bunları karar vermek ve gerçekleştirmek için kullanma sürecidir. Bu tanımdan yararlanarak veri madenciliğinin aynı zamanda bir istatistiksel süreç olduğunu da söylemek mümkündür [2]. Veri Madenciliği büyük ölçekli veriler arasından bilgiye ulaşmak için kullanılan bir yöntemdir Gelişim Süreci İnsanoğlu geçmişten bugüne her zaman verileri yorumlayıp bilgi edinmeye çalışmıştır ve bunun için çeşitli donanımlar oluşturmuştur. Bu donanımlar bilginin taşınmasını sağlamıştır. Zamanla her alanda bilgi toplanmaya başlanmış ve kronolojik olarak gelişimi Şekil 2.1 [3] de özetlenmiştir [4]. Şekil 2.1 Veri madenciliğinin tarihsel gelişimi [3] 2

8 2.3. Kullanım Alanları Büyük hacimde veri bulunan her yerde veri madenciliği kullanmak mümkündür. Günümüzde karar verme sürecine ihtiyaç duyulan birçok alanda veri madenciliği uygulamaları yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin pazarlama, biyoloji, bankacılık, sigortacılık, borsa, perakendecilik, telekomünikasyon, genetik, sağlık, bilim ve mühendislik, kriminoloji, sağlık, endüstri, istihbarat vb. birçok dalda başarılı uygulamaları görülmektedir. Son 20 yıldır Amerika Birleşik Devletleri nde çeşitli veri madenciliği algoritmalarının gizli dinlemeden, vergi kaçakçılıklarının ortaya çıkartılmasına kadar çeşitli uygulamalarda kullanıldığı bilinmektedir. Kaynaklar incelendiğinde veri madenciliğinin en çok kullanıldığı alan olarak tıp, biyoloji ve genetik görülmektedir [3] Veri Madenciliği Süreci Veri madenciliği süreci 6 adımdan oluşmaktadır: veri temizleme, veri bütünleştirme, veri indirgeme, veri dönüştürme, veri madenciliği algoritmasını uygulama, sonuçları sunum ve değerlendirme Veri Temizleme Veri tabanında yer alan hatalı verileri temizlemek, eksik verileri düzenlemek için yapılan işlemler bütünüdür Veri Bütünleştirme Farklı veri tabanlarından ya da veri kaynaklarından elde edilen verilerin birlikte değerlendirmeye alınabilmesi için farklı türdeki verilerin tek türe dönüştürülmesi işlemidir. Bunun en yaygın örneği cinsiyette görülmektedir. Çok fazla tipte tutulabilen bir veri olup, bir veri tabanında 0/1 olarak tutulurken diğer veri tabanında E/K veya Erkek/Kadın şeklinde tutulabilir. Bilginin keşfinde başarı verinin uyumuna da bağlı olmaktadır [5]. 3

9 Veri İndirgeme Veri madenciliği uygulamalarının sonuçlarına güveniliyorsa veri ya da değişkenlerin sayısı azaltılabilir Veri Dönüştürme Kullanılacak modele göre verinin yapısının korunup şeklinin değiştirilmesidir Veri Madenciliği Algoritmasının Uygulanması Veri hazırlandıktan sonra gerekli olan algoritmaların uygulanmasıdır Sonuçları Sunum Ve Değerlendirme Algoritmalar uygulandıktan sonra sonuçların değerlendirilmesi ve sunulmasıdır Veri Madenciliği Yöntemleri Sınıflandırma Sınıflandırma, veri tabanlarındaki gizli örüntüleri ortaya çıkarabilmek için veri madenciliği uygulamalarında sıkça kullanılan bir yöntemdir. Sınıflandırma yöntemi yeni bir durum meydana geldiğinde karar verilmesine yardımcı olur. Bu yüzden sınıflandırma yönteminde en çok kullanılan teknik karar ağaçlarıdır. Bunun dışında lojistik regresyon, diskriminant analizi gibi teknikler de kullanılır Kümeleme Verilerin kendi aralarındaki benzerliklerin göz önüne alınarak gruplandırılması işlemidir. Kümeleme yöntemlerinin çoğu veri arasındaki uzaklıkları kullanır. Hiyerarşik Kümeleme yöntemleri en yakın komşu algoritması ve en uzak komşu algoritmasıdır. Hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemleri arasında k-ortalamalar yöntemi sayılabilir. Uygulamada çok sayıda kümeleme yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemler, değişkenler arasındaki benzerliklerden ya da farklılıklardan yararlanarak bir kümeyi alt kümelere ayırmakta kullanılmaktadır. 4

10 Hangi tekniğin kullanılacağı küme sayısına bağlı olmakla birlikte her iki tekniğin beraber kullanılması çok daha yararlıdır. Böylece hem sonuçları hem de iki tekniğin hangisinin daha uygun sonuçlar verdiğini karşılaştırmak mümkün olmaktadır. Kümeleme analizinin amacı, gruplanmamış verileri benzerliklerine göre sınıflandırmak ve araştırmacıya özetleyici bilgiler elde etmede yardımcı olmaktır. Kümeleme analizinin uygulanabilmesi için verilerin normal dağılımlı olması varsayımı olmakla birlikte, bu varsayım teoride kalmakta ve uygulamalarda göz ardı edilmektedir. Sadece uzaklık değerlerinin normal dağılıma uygunluğu ile yetinilmektedir [5] Birliktelik Kuralları Veri tabanı içinde yer alan kayıtların birbiriyle olan ilişkilerini inceleyerek, hangi olayların eş zamanlı olarak birlikte gerçekleşebileceklerini ortaya koymaya çalışan veri madenciliği yöntemleridir. Özellikle pazarlama alanında uygulanmaktadır (Pazar sepet analizleri). Bu yöntemler birlikte olma kurallarını belirli olasılıklarla ortaya koyar. Birliktelik çözümlemelerinin en yaygın uygulaması perakende satışlarda müşterilerin satın alma eğilimlerini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Müşterilerin bir anda satın aldığı tüm ürünleri ele alarak satın alma eğilimini ortaya koyan uygulamalara Pazar sepet çözümlemesi denilmektedir [5]. 5

11 3. SQL DEVELOPER VE ODM Oracle Data Miner (ODM) ile yapılan veri madenciliği işlemleri şimdi Oracle 11g R2 sürümünün desteklediği SQL Developer içine gömülü ODM ile yapılmaktadır. Uygulamaya başlamadan önce sunucu üzerine Oracle 11g R2, Oracle veritabanı SQL Developer programını içermediği için ayrı olarak istemci üzerine ise SQL Developer kurulmuştur Bağlantı SQL Developer ile bağlantı kurabilmek için öncelikle arşivden çıkarılan klasörün içindeki sqldeveloper.exe isimli çalıştır dosyası açılır. Açılan ekranda Connections sekmesine sağ tıklandığında Şekil 3.1 deki ekran çıkacaktır. Şekil 3.1. SQL Developer Bağlantı Oluşturma Ekranı New Connection sekmesi seçildikten sonra Şekil 3.2. deki işlemler yapılmalıdır. 6

12 Şekil 3.2. Şifre Giriş Ekranı Şekil 3.2 deki Password kısmına Oracle 11g R2 sürümü kurulurken verilen şifre yazılır. Daha sonra bağlantıyı kontrol etmek için öncelikle Test butonuna basılır ve Şekil 3.3. teki Connect butonuyla bağlantı kurulur. Şekil 3.3. Bağlantı Kontrol Ekranı Bağlantı kurulduktan sonra Şekil 3.4. teki ekran çıkacaktır. 7

13 Şekil 3.4. Bağlantı Genel Görünümü Veri Madenciliği İçin Bağlantı Şekil 3.5. Kullanıcı Oluşturma Ekranı Şekil 3.5 te görülen Create User sekmesi seçilerek Şekil 3.6 elde edilir 8

14 Şekil 3.6. Kullanıcı Şifre Ekranı Şekil 3.6. da gerekli işlemler yapılarak veri madenciliği için gerekli olan bağlantı kurulur. Şekil 3.7. Kullanıcı Oluşturuldu Ekranı Şekil 3.7. görüldüğünde bağlantının başarıyla gerçekleştirildiği anlaşılır. 9

15 3.2. Uygulamalar SQL Developer da kullanılan algoritmalar daha sonraki bölümde anlatılacaktır. Bunun dışında import, split ve attribute importance gibi işlemler de yapılabilir Veri Aktarımı Öncelikle SQL Developer a aktarılacak veriye uygun tablo New Table sekmesi ile oluşturulur. Veri aktarma işlemi ile alınan veri tablo şeklinde SQL Developer a aktarılır. Nasıl yapılacağı Şekil 3.8 de belirtilmiştir: Şekil3.8. Veri Aktarım Ekranı Veri Ayırma Daha sonraki bölümlerde oluşturulacak modeli Build ve Test şeklinde ayırmada kullanılır. SQL komutu yardımı ile bu işlem gerçekleştirilir. Şekil 3.9. da bu komut görülmektedir. 10

16 Şekil 3.9. Veri Ayırma Komut Ekranı Kırmızı ile gösterilenler oluşturulan tabloların isimleridir ve isteğe göre değiştirilebilir Nitelik Önemliliği Hedef verinin tahmin edilmesinde etkili olan veriye ait niteliklerin bulunması işlemidir. Bu işlem sayesinde tahminin doğruluk oranı artmaktadır. Güvenilirlik açısından bu işlemin yapılması önemlidir. Bu işlem Şekil daki gibi yapılır ve sonuçlar elde edilir. Şekil Attribute Importance Ekranı 11

17 4. KULLANILAN YÖNTEMLER 4.1. Naive Bayes Naive Bayes her kriterin sonuca olan etkilerinin olasılık olarak hesaplanması temeline dayanmaktadır. Data Mining işleminin açıklanmasında kullanılan örneklerden biri tenis maçıdır. Bu örnekte tenis maçının oynanıp oynanmamasına etki eden bilgiler bulunmaktadır. Ancak bu bilgiye göre tenis maçının oynanması veya oynanmaması durumu kaydedilirken o anki hava durumu, sıcaklık, nem ve rüzgar durumu bilgileri de alınmış olsun. Bu bilgiler değerlendirildiğinde varsayılan tahmin yöntemleri ile hava bugün rüzgarlı tenis maçı bugün oynanmaz şeklinde kararlar verilmektedir. Ancak Data Mining bu kararların tüm kriterlerin etkisi ile verildiği bir yaklaşımdır. Dolayısıyla öğrenilecek sisteme bugün hava güneşli, sıcak, nemli ve rüzgar yok şeklinde bir bilgi verildiğinde sistem eğitildiği daha önce gerçekleşmiş istatistiklerden faydalanarak tenis maçının oynanma ve oynanmama ihtimalini hesaplar ve tahminini bildirir [6]. Veri madenciliği uygulanacak olan veri kümesi aşağıda gösterilen tablonun formatındadır. Tabloda her satır (her kayıt) bir vektör ( x i ) olarak düşünülür, x i vektörünün j. elemanı i. kaydın A j sütunundaki değerine karşı gelir. Son sütun (B) yani y vektörü, veri madenciliği ile tahmin edilmek istenen hedef özelliktir. Dolayısıyla n kayıt ve (m+1) sütundan oluşan bir tabloda her biri m boyutlu n tane belirleyici x i vektörü ve bir tane hedef sütun (B), yani y vektörü vardır. 12

18 Şekil 4.1. : Bir veri kaydı örneği Naive Bayes yöntemi ile sınıflandırma koşullu olasılık hesabına dayanmaktadır. Şekil 4.1 de görüldüğü üzere tüm değerleri belirli geçmiş bir veri kümesinde, B yani sonuç sütunu, diğer A, ( i 1,..., m ) sütunlarına bağlı kabul edilerek, i P( B b A a,...( i 1,..., m )), olasılıkları hesaplanır, burada j 1,..., s ve j i ik k 1,..., mi dir. Bu ifade ile, her biri m i tane farklı gruptan oluşan 13 A i sütunları a ik değerlerini aldıklarında, bu A i sütunlarına bağlı olarak, B sütununda bulunan s tane farklı grubun b j değerlerinden her birini alma olasılıkları hesaplanmaktadır. Geçmiş veri kümesi yardımıyla hesaplanan bu olasılıklar, yeni gelecek verinin hangi gruba dahil edileceğinin, yani B sütununun tahmininde kullanılacaktır. Konuyu anlaşılır kılmak için, tahmin edici sütun önce bir tane, A 1, sonra iki tane, A 1, A 2 alınarak, B sütununun bunlara bağlı olasılıkları hesaplanarak problem basitleştirilmiş daha sonra ise m sütun alınarak problem genelleştirilmiştir. Öncelikle koşullu olasılık kavramının açıklanması gerekmektedir. A ve B iki olay olmak üzere, bu olayların olma olasılıkları P( A ) ve P( B ) ile verilir. Eğer A ve B olaylarının gerçekleşmesi birbirine bağlı değilse, bu iki olayın birlikte olma olasılığı

19 (4.1) ile verilir. Örneğin A olayı, o gün havanın yağmurlu olması ve B olayı ise atılan bir madeni paranın yazı gelme olasılığı ise, bu iki olay birbirinden bağımsızdır ve bu iki olayın birlikte olma olasılıkları her bir olayın olma olasılıklarının çarpımına eşittir. Eğer A ve B olayları birbirine bağlı ise, bu iki olayın birlikte olma olasılıkları; A nın olma olasılığı ile A dan sonra B nin olma olasılığının çarpımı ile yani (4.2) veya B nin olma olasılığı ile B den sonra A nın olma olasılığının çarpımı ile yani P( AB, ) PB ( ) PA ( B) (4.3) ile verilir. Dolayısıyla buradan (4.2) ve (4.3) denklemleri birbirine eşitlenerek, A olayından sonra B olayının olma olasılığı P( BPA ) ( B) PB ( A) (4.4) PA ( ) ile verilir. Örneğin A olayı havanın yağmurlu olması, B olayı ise Ali nin balığa çıkma olayı ise, B olayının A olayına bağlı olduğu açıktır ve A olayından sonra B olayının olma olasılığı yani hava yağmurlu iken Ali nin balığa çıkma olayı (4.4) ifadesiyle hesaplanır. Bir olayın olması ve olmaması olasılıkları toplamı PB ( ) PB ( ) 1 dir. Burada üst indisi B olayının değilini göstermektedir. Dolayısıyla Ali hava yağmurlu iken balığa çıktığı gibi, yağmur yağmazken de balığa çıkabilir, yani bir B olayına bağlı olarak A olayının olma olasılığı P( A) PAB (, ) PAB (, ) PBPA ( ) ( B) PB ( ) PA ( B ) (4.5) şeklinde verilir. Bu ifade, (4.4) te kullanılırsa, PBPA ( ) ( B) PB ( A) P( BPA ) ( B) PB ( ) PA ( B ) (4.6) elde edilir. Eğer A ve B olayları farklı değerler alabiliyorsa, örneğin Ali nin balığa çıkması (b 1 ), işe gitmesi (b 2 ), spor yapması (b 3 ) gibi üç farklı B olayı varsa bu 14

20 durumda PB ( b1) PB ( b2) PB ( b3) 1 dir. (4.5) ifadesine benzer bir şekilde bu kez A olayı r tane ayrık a k ve B olayı s tane ayrık b j değeri alıyorsa; s s k ( k),( j) j ( k) ( j) (4.7) P A a P A a B b P B b P A a B b j 1 j 1 elde edilir. (4.7) ifadesi (4.4) te yerine yazıldığında ise, j ( k) ( j) P B b P A a B b P ( B bj) ( A ak) s P B b P A B b k 1 ( ) k k (4.8) elde edilir. (4.8) ifadesinin A ve B olaylarının ikiden fazla değer alabildikleri durum için (4.6) ifadesinin genelleştirilmiş hali olduğu açıktır. Bu ifade Şekil.4.1 de verilen tabloda B sonuç sütununu tahmin edici tek bir A 1 sütunu olması halinde B sütununun alabileceği değerlerin olasılıklarının hesaplanmasında kullanılır. Ancak gerçek hayatta sadece biri tahmin edici, diğeri hedef sütun olmak üzere iki sütun olması değil, hedef sütunu tahmin edici birçok sütun bulunması beklenir. Bu nedenle (4.8) ifadesinde A gibi sadece bir tahmin edici sütun yerine m tane A i sütunu olduğunu ve bunların her birinin r i tane bağımsız değer alabildiği yani örneğin A 1 sütunu r 1 5, A 2 sütunu r 2 3 farklı değer alabildiği düşünülür. Bu durumda (4.8) ifadesinde A yerine A1, A2,..., A m gibi m tane olay alınırsa; 1 2 m P B bj P A1 a1j, A 1 2 a2 j,..., A 2 m amj B b m j s P B bk P A1 a1j, A 1 2 a2 j,..., A 2 m amj B b m k P B b A a, A a,..., A a j 1 1j 2 2 j m mj k 1 (4.9) ifadesi elde edilir. Tahmin edici her sütunun yani her A i olayının birbirinden bağımsız olduğu kabulü yapılırsa, sonuç olarak PB ( b) PA ( a B b) k i iji k i 1 k 1 1j1 2 2j2 m mjm m PB ( b A a, A a,..., A a ) m P( B b ) P( A a B b ) r i iji r rb r B i 1 (4.10) ifadesi elde edilir. Burada j 1,..., m ve k 1,..., s için bu olasılık değerleri i i 15

21 hesaplanmalıdır, ayrıca rb B terimi hedef sütunun alabileceği tüm farklı değerler üzerinde toplam alınacağını ifade etmektedir. Aşağıda bu yönteme örnekler verilmiştir. r Tek Boyutlu Naive Bayes Örneği 210 bireyin bulunduğu tablo Şekil 4.2. de verilmiştir. Bu tabloda eğitim durumları lise, üniversite, yüksek lisans ve bunlara göre bireylerin gelir düzeyleri az, orta, yüksek olarak belirtilmiştir. SQL Developer ile de bu olasılıklar hesaplanabilir fakat hesaplamanın sadece sonucunu gösterip, nasıl yapıldığına dair bilgi bulunmadığından tek boyutlu Naive Bayes hesaplamaları aşağıda verilecektir. Şekil 4.2. Tek Boyutlu Veri Tablosu Şekil 4.2. den alınan verilerden elde edilen her farklı gruptaki kişi sayısı Şekil 4.3 te gösterilmiştir. Şekil 4.3. Kişi Sayısı Şekil 4.2. ve Şekil 4.3. yardımı ile aşağıdaki olasılıklar hesaplanacaktır P E L P G Y E L P E LG Y P E L (4.11) 16

22 Denklem deki gibi olasılıklar hesaplanır fakat sonuçlar Şekil 4.3 ten daha kolay bir şekilde görülebilir. Buna göre diğer sonuçlar aşağıda verilmiştir. Şekil 4.4. te SQL Developer sonucu verilmiştir. Şekil 4.4. Tek Boyutlu Naive Bayes SQL Developer Sonucu 17

23 4.1.2.İki Boyutlu Naive Bayes Örneği 210 bireyin bulunduğu tablo Şekil 4.5 te verilmiştir. Bu tabloda eğitim durumları lise, üniversite, yüksek lisans,araba sahibi olma durumları yok, ikinci el, sıfır ve bunlara karşılık gelir düzeyleri az, orta, ve yüksek olarak belirtilmiştir. Bununla birlikte Şekil 4.5. ten alınan verilerden elde edilen her farklı gruptaki kişi sayısı Şekil 4.6. da gösterilmiştir. Şekil 4.5. İki Boyutlu Veri Tablosu Şekil 4.6. Kişi Sayısı Bu veri yardımı ile olasılıklar hesaplanacaktır. 18

24 Yukarıdaki formüllerde A:az, O:orta, Y:yüksek, L:lise, Ü:üniversite, YL:yüksek lisans, S:sıfır, İE:ikinci el, YK:yok olarak kısaltılmıştır. Olasılıklar el ile bu şekilde hesaplanır. Verilerin sayısı arttıkça olasılıkları bu şekilde hesaplamak zorlaşır. Bu sebeple SQL Developer kullanmak daha yararlı olacaktır. Karşılaştırma yapmak için Şekil 4.7. deki sonuçlar kullanılabilir Karar Ağaçları Şekil 4.7. SQL Developer Sonucu İstatistiksel yöntemlerde veya yapay sinir ağlarında veriden bir fonksiyon öğrenildikten sonra bu fonksiyonun insanlar tarafından anlaşılabilecek bir kural olarak yorumlanması zordur. Karar ağaçlarında ise ağaç oluşturulduktan sonra, kökten yaprağa doğru inilerek kurallar yazılır. Bu şekilde kural çıkarma veri madenciliği çalışmasının sonucunun doğrulanmasını sağlar. Bu kurallar uygulama konusunda uzman bir karar vericiye gösterilerek sonucun anlamlı olup olmadığı denetlenebilir. Sonradan başka bir teknik kullanılacak bile olsa karar ağacı ile önce bir kısa çalışma yapmak, önemli değişkenler ve yaklaşık kurallar konusunda karar vericiye bilgi verir [2] Karar Destek Vektörleri 19

25 Sınıflandırma konusunda kullanılan oldukça etkili ve basit yöntemlerden birisidir. Sınıflandırma için bir düzlemde bulunan iki grup arasında bir sınır çizilerek iki grubu ayırmak mümkündür. Bu sınırın çizileceği yer ise iki grubun da üyelerine en uzak olan yer olmalıdır. İşte SVM bu sınırın nasıl çizileceğini belirler. Bu işlemin yapılması için iki gruba da yakın ve birbirine paralel iki sınır çizgisi çizilir ve bu sınır çizgileri birbirine yaklaştırılarak ortak sınır çizgisi üretilir. Örneğin Şekil 4.7 deki iki grup ele alınır: Şekil 4.7. Ortak Sınır Çizgisi Bu şekilde iki grup iki boyutlu iki düzlem üzerinde gösterilmiştir. Bu düzlemi ve boyutları birer özellik olarak düşünmek mümkündür. Yani basit anlamda sisteme giren her girdinin bir özellik çıkarımı yapılmış ve sonuçta bu iki boyutlu düzlemde her girdiyi gösteren farklı bir nokta elde edilmiştir. Bu noktaların sınıflandırılması demek, çıkarılmış olan özelliklere göre girdilerin sınıflanması demektir. Yukarıda her iki sınıf arasında oluşan aralığa tolerans demek mümkündür. Bu düzlemdeki her bir noktanın tanımı aşağıdaki gösterim ile yapılabilir: (4.12) Yukarıdaki gösterimi şu şekilde okumak mümkündür. Her x,c ikilisi için x vektör uzayımızdaki bir nokta ve c ise bu noktanın -1 veya +1 olduğunu gösteren değeridir. Bu noktalar kümesi i= 1 den n e kadar gitmektedir. Yani bu gösterim bir önceki şekilde olan noktaları ifade etmektedir. Bu gösterimin bir aşırı düzlem üzerinde olduğunu düşünülürse, bu gösterimdeki her noktanın : 20

26 wx b = 0 (4.13) denklemi ile ifade edilmesi mümkündür. Buradaki w aşırıdüzleme dik olan normal vektörü ve x noktanın değişen parametresi ve b ise kayma oranıdır. Bu denklemi klasik ax+b doğru denklemine benzetmek mümkündür. Yine yukarıdaki denkleme göre b/ w değeri bize iki grup arasındaki mesafe farkını verir. Bu mesafe farkına daha önce tolerans ismi de verilmişti. Bu mesafe farkı denklemine göre mesafeyi en yüksek değere çıkarmak için yukarıdaki ilk şekilde gösterilen 0, -1 ve +1 değerlerine sahip 3 doğruyu veren denklemde 2/ w formülü kullanılmıştır. Yani doğrular arası mesafe 2 birim olarak belirlenmiştir. Bu denkleme göre elde edilen iki doğru denklemi: wx b = -1 (4.14) wx + b = 1 (4.15) olarak bulunmuştur. Aslında bu denklemler doğruların kaydırılması sonucunda elde edilen en yüksek değerlerin bulunması işleminin bir sonucudur. Aynı zamanda bu denklemlerle problemin doğrusal ayrılabilir olduğu da kabul edilmiş olur. Tahmin edileceği üzere iki grup arasındaki aşırıdüzlemin tek yönlü olması mümkün değildir. Aşağıda bu duruma bir örnek gösterilmiştir: 21

27 Şekil 4.8. Aşırıdüzlem Yukarıdaki şekilde iki farklı hiperdüzlem (aşırı düzlem) olasılığı bulunmasına karşılık SVM yönteminde bu olasılıklardan en büyük toleransa sahip olanı alınır [7]. 22

28 5. UYGULAMA VE SONUÇLAR Bu proje kapsamında mantarların zehirliliği üzerine bir uygulama yapılmıştır Veri Tanımı İlk olarak veri [1] den düzenlenmiş bir şekilde alınmıştır. Agaricus-lepiota mantar verisinde 8124 kayıt bulunmaktadır. Mantarların her biri koku, spor iz rengi, alt rengi, halka tipi, sapın üst ve alt halkası, sapın üst ve alt halkasının rengi, alt boyutu, popülasyon, çürüklük, habitat, sap kökü, alt açıklık, şapka şekli, halka sayısı, şapka rengi ve yüzeyi, örtü rengi ve tipi, alt parçası, sap şekli olmak üzere 22 özelliğe sahiptir. Bu özelliklere göre mantar verisine Support Vector Machine, Naive Bayes ve Decision Tree modelleri uygulanmış ve verinin zehirliliği tahmin edilmiştir. Mantar verisi Şekil 5.1. de görülmektedir. Şekil 5.1. Mantar Verisi 23

29 5.2. Model Oluşturma Verinin Veri Tabanına Aktarılması Tablo halinde bulunan mantar verisi Şekil 3.8. deki gibi SQL Developer a aktarılmıştır. Verinin aktarılmış hali Şekil 5.2. deki gibidir. Şekil 5.2. Aktarılmış Veri Verinin Ayrılması Mantar verisi Şekil 3.9. daki komut yardımı ile Build ve Test verisi olarak ikiye ayrılmıştır. Verinin bu şekilde ayrılmasındaki amaç, daha sonraki bölümde anlatılacak olan sınıflandırma modeli uygulanırken kullandığımız verinin uygulamada kullanılacak olan veriden farklı olmasını sağlamaktır. Bu sayede uygulamanın güvenilirliği görülmüştür Sınıflandırma Bölüm de anlatıldığı gibi sınıflandırma mantarın zehirlilik tahmininde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin uygulanması için öncelikle SQL Developer ın Component Palette bölümündeki Workflow Editor sekmesinden Data Source seçilir. Buradan Şekil 5.3. teki gibi Şekil 3.9..da oluşturulan mantarın Build verisi seçilir. 24

30 Şekil 5.3. Data Source Bu işlemden sonra Explore Data Build verisine bağlanır. Daha sonra Şekil 5.4. teki gibi Class Build bağlanır. Şekil 5.4. Class Build Class Build de sağ tıklanarak Edit butonuna basıldığında SVM, DT ve NB algoritmaları seçilir. Açılan ekranda otomatik ayar yapılması istenmediğinden Auto kutucuklarının işaretleri kaldırılır ve Advanced butonu seçilir. Bundan sonra çıkan ekran Şekil 5.5 teki gibi olacaktır. 25

31 Şekil 5.5. Advanced Settings Burada input girdi seçimi önemlidir. Bölüm te anlatılan Nitelik Önemliliği nden dolayı sadece hedef sütun için önem taşıyan sütunlar input girdi olarak seçilir. Bu işlem hedef tahmininin doğruluk oranını artırır. Şekil 5.5. te görülen Performance Settings sekmesinden Natural seçimi yapılır. Bu işlemler her bir algoritma için ayrı ayrı yapılır. Daha sonra Class Build de sağ tıklanıp Run seçeneği seçilerek çalıştırılır. Çalıştırılma işleminin başarıyla sonuçlandığının anlaşılabilmesi için Node un sağ üst köşesindeki işaret kontrol edilir. Eğer işaret yeşilse View Test Results seçeneğiyle test sonuçları görülebilir ve bunların karşılaştırılması yapılabilir. 26

32 Şekil 5.6. SVM Test Sonucu Şekil 5.7. DT Test Sonucu 27

33 Şekil 5.8. NB Test Sonucu Şekil 5.6., 5.7., 5.8. deki test sonuçları elde edilir Modelin Uygulanması Uygulama Öncelikle bölüm te anlatıldığı gibi yeni bir Data Source seçilir. Bu kez Edit seçeneğinden mantarın Test verisi Şekil 5.9. daki gibi seçilir. Burada Test verisinin Build verisinden tamamen farklı olması gerekmektedir. 28

34 Şekil 5.9. Test Verisinin Seçilmesi Test verisi seçildikten sonra Workflow Editor den Evaluate and Apply sekmesinin içindeki Apply seçeneği seçilir. Class Build ve Test verisi Apply a bağlanır. Bağlandıktan sonra Edit seçeneğindeki Data Columns tan Test verisinin bütün sütunları Şekil daki gibi seçilir. Şekil Edit Apply Node Daha sonra Apply da Run seçeneği çalıştırılır. Başarılı bir şekilde çalıştığının anlaşılabilmesi için yine sağ üst köşedeki yeşil işaretin görülmesi gerekmektedir Bu işaret görüldükten sonra sağ tıklanarak sonuçlar Şekil deki gibi görülebilir. 29

35 Şekil Uygulama Sonuç Ekranı Şekil de kırmızı ile gösterilen sütun zehirlilik tahminlerini, mavi ile gösterilen ise olasılık sonuçlarını vermektedir. Burada da her bir algoritmanın tahmin ve olasılık sonuçları görülmektedir Sonucun Tablo ile Gösterilmesi İsteğe bağlı olarak sonuçlar ayrı bir tablo ile de gösterilebilir. Yeni bir sonuç tablosunun oluşturulabilmesi için Workflow Editor seçeneğinden Create Table or View seçilir ve akış şemasına eklenir. Apply yeni oluşturduğumuz tabloya bağlandıktan sonra tablonun üzerine tıklanarak çalıştırılır ve sonuç Şekil deki gibi elde edilir. Şekil Sonuç Ekranı 30

36 5.4. Sonuç Değerlendirmesi Test verisine Support Vector Machine, Naive Bayes ve Decision Tree modelleri uygulandığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçların doğruluk oranları bu modellerden hangileri uygulandığında daha güvenilir sonuçlar alınabileceğini göstermektedir. İncelene verinin Test olarak ayrılmış kısmına Support Vector Machine modeli uygulandığında toplam doğruluk oranı %99,8784 tür. Zehirsiz olmasını doğru tahmin etme oranı %100 iken zehirli olmasını doğru tahmin etme oranı ise %99,749 dur. Naive Bayes modeli uygulandığında toplam doğruluk oranı %98,9465 tir. Bu model zehirsiz olmasını %98,9788 zehirli olmasını ise %98,9121 oranında doğru tahmin etmiştir. Decision Tree modelinin toplam doğruluk oranı ise %99,6759 dur. Bu model zehirsizlikte %100, zehirlilikte ise %99,3305 oranında doğru tahminde bulunmuştur. Doğruluk oranlarına bakıldığında SVM, NB ve DT modellerinin 3ü de kullanılabilir. Bu yöntemlerden veri için en uygunu SVM modelidir. Support Vector Machine modelinde 2033 bilgi içeren Test verisinden yanlış sınıflandırmayı engellemek için olasılık oranları 0.7 den büyük olanlar seçilmiştir. Olasılığı 0.7 den büyük olan 1950 adet veri bulunmaktadır. Bunun sonucunda %100 doğru olarak sınıflandırılan mantar oranı %95 bulunmuştur. 31

37 6. KAYNAKLAR [1] Mayıs, [2] K. Yaralıoğlu, Veri Madenciliği, Mayıs, [3] S. Savaş, N. Topaloğlu, M. Yılmaz, Ver. Madenciliği ve Türkiye deki Uygulama Örnekleri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 21, [4] H. Çıngı, Veri Madenciliğine Giriş, yunus.hacettepe.edu.tr/~hcingi, Mayıs, [5] E. Coşku, Veri Madenciliği, Mayıs, [6] Nisan, [7] Mayıs,

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE İMKB HİSSELERİNİN YILLIK NET KARLARI ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI BİTİRME ÖDEVİ Armağan

Detaylı

ORACLE DATA MINER İLE KREDİ ÖDEMELERİ ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI BİTİRME ÖDEVİ. Aslı Pınar YAPICI Ayşegül ÖZEL Cemal AYÇA

ORACLE DATA MINER İLE KREDİ ÖDEMELERİ ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI BİTİRME ÖDEVİ. Aslı Pınar YAPICI Ayşegül ÖZEL Cemal AYÇA ORACLE DATA MINER İLE KREDİ ÖDEMELERİ ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI BİTİRME ÖDEVİ Aslı Pınar YAPICI Ayşegül ÖZEL Cemal AYÇA Anabilim Dalı: MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ulviye

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORACLE DATA MINER İLE ÖĞRENCİ KAYITLARI ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORACLE DATA MINER İLE ÖĞRENCİ KAYITLARI ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORACLE DATA MINER İLE ÖĞRENCİ KAYITLARI ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI BİTİRME ÖDEVİ Ceyda DURMAZ Murat KOCAMIŞ Anabilim Dalı: MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORACLE DATA MINER ile GÖĞÜS KANSERİ VERİLERİ ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI BÜLENT SİYAH LİSANS TEZİ

Detaylı

A-PDF MERGER DEMO İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİYLE KREDİ KARTLARINDA MÜŞTERİ KAYBETME ANALİZİ

A-PDF MERGER DEMO İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİYLE KREDİ KARTLARINDA MÜŞTERİ KAYBETME ANALİZİ A-PDF MERGER DEMO İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİYLE KREDİ KARTLARINDA MÜŞTERİ KAYBETME ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba TOSUN Tezin Enstitüye Verildiği

Detaylı

Doç.Dr. Coşkun Sönmez

Doç.Dr. Coşkun Sönmez İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİYLE KREDİ KARTLARINDA MÜŞTERİ KAYBETME ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba TOSUN Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 4 Temmuz

Detaylı

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE RİSK ANALİZİ: VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Duygu MUSLU

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE RİSK ANALİZİ: VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Duygu MUSLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE RİSK ANALİZİ: VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Duygu MUSLU Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği Programı : Mühendislik

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ MADENCİLİĞİNDE GENETİK PROGRAMLAMA TEMELLİ YENİ BİR SINIFLANDIRMA YAKLAŞIMI VE UYGULAMASI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ MADENCİLİĞİNDE GENETİK PROGRAMLAMA TEMELLİ YENİ BİR SINIFLANDIRMA YAKLAŞIMI VE UYGULAMASI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ MADENCİLİĞİNDE GENETİK PROGRAMLAMA TEMELLİ YENİ BİR SINIFLANDIRMA YAKLAŞIMI VE UYGULAMASI Tezi Hazırlayan M. Burak TELCİOĞLU Tezi Yöneten Yrd. Doç.

Detaylı

KPSS SONUÇLARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE TAHMİN EDİLMESİ

KPSS SONUÇLARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE TAHMİN EDİLMESİ KPSS SONUÇLARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE TAHMİN EDİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Hüseyin ÖZÇINAR Danışman: Yard.

Detaylı

MAKALE HAKKINDA. Geliş : Ocak 2012. Kabul: Mart 2012. Namık İçeli a ABSTRACT

MAKALE HAKKINDA. Geliş : Ocak 2012. Kabul: Mart 2012. Namık İçeli a ABSTRACT MBD 2012, 1(1): 18 37 MAKALE HAKKINDA Geliş : Ocak 2012 Kabul: Mart 2012 VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMİ İLE DİVRİĞİ NURİ DEMİRAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLGİSAYAR DERSİNE AİT BAŞARI ANALİZİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ VERİ TABANLARINDA BİLGİ KEŞFİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ VERİ TABANLARINDA BİLGİ KEŞFİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ VERİ TABANLARINDA BİLGİ KEŞFİ Şühedanur KAVURKACI 1, Zeynep GÜRKAŞ AYDIN 2, Rüya ŞAMLI 3 1,2,3 İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1 sskavurkaci@gmail.com, 2 zeynepg@istanbul.edu.tr,

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 5 Sayý: 3-4 Sayfa: (-19) Makale VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Aslı ÇALIŞ, Sema KAYAPINAR*,

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Üniversitelerin Adaylar Tarafından Tercih Edilme Desenlerini Veri Madenciliği Yöntemleri ile Belirleyen Bir Model Önerisi YÜKSEK LİSANS TEZİ Sinan Ataseven

Detaylı

LİSE TÜRÜ VE LİSE MEZUNİYET BAŞARISININ, KAZANILAN FAKÜLTE İLE İLİŞKİSİNİN VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

LİSE TÜRÜ VE LİSE MEZUNİYET BAŞARISININ, KAZANILAN FAKÜLTE İLE İLİŞKİSİNİN VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİĞİ İLE ANALİZİ LİSE TÜRÜ VE LİSE MEZUNİYET BAŞARISININ, KAZANILAN FAKÜLTE İLE İLİŞKİSİNİN VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİĞİ İLE ANALİZİ Y.Ziya AYIK Abdulkadir ÖZDEMİR ** Uğur YAVUZ *** Özet: Kurumların veritabanı boyutlarının,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKÜMAN KATEGORİZASYONU VE İMZA BÖLGE ANALİZİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKÜMAN KATEGORİZASYONU VE İMZA BÖLGE ANALİZİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKÜMAN KATEGORİZASYONU VE İMZA BÖLGE ANALİZİ İLKHAN CÜCELOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ 2014 DOKÜMAN KATEGORİZASYONU VE İMZA BÖLGE ANALİZİ DOCUMENT CATEGORIZATION

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, İİBF, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü. Türk Silahlı Kuvvetleri

Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, İİBF, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü. Türk Silahlı Kuvvetleri 1 İki Aşamalı Kümeleme Algoritması ile Pazar Bölümlemesi, Müşteri Profillerinin Belirlenmesi ve Niş Pazarların Tespiti Abdulkadir ÖZDEMİR * Kenan ORÇANLI ** Özet Günümüzde, bilgi teknolojilerinin hızlı

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜMEVARIM ÖĞRENME TEKNİKLERİNDEN C4.5 İN İNCELENMESİ. Müh. Savaş YILDIRIM

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜMEVARIM ÖĞRENME TEKNİKLERİNDEN C4.5 İN İNCELENMESİ. Müh. Savaş YILDIRIM İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜMEVARIM ÖĞRENME TEKNİKLERİNDEN C4.5 İN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Savaş YILDIRIM Anabilim Dalı: Fen Bilimleri Enstitüsü Programı: Savunma

Detaylı

Öğrencilerin Staj Verileri Üzerine Uygulanan Apriori Algoritması ile Birliktelik Kurallarının Çıkarılması ve Staj Eğiliminin Belirlenmesi

Öğrencilerin Staj Verileri Üzerine Uygulanan Apriori Algoritması ile Birliktelik Kurallarının Çıkarılması ve Staj Eğiliminin Belirlenmesi 1086 Öğrencilerin Staj Verileri Üzerine Uygulanan Apriori Algoritması ile Birliktelik Kurallarının Çıkarılması ve Staj Eğiliminin Belirlenmesi *1 Mehmet Taş, 2 M. Fatih Adak, 2 Nilüfer Yurtay *1 Endüstri

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÖBREK NAKLİ GEÇİRMİŞ HASTALARDA AKILLI YÖNTEM TABANLI YENİ ÖZNİTELİK SEÇME ALGORİTMASI GELİŞTİRİLMESİ Çağıl ACAR ŞAYLAN Ocak, 2013 ÇAĞIL ACAR ŞAYLAN M.S.

Detaylı

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Detaylı

VERİ KÜMELEME ALGORİTMALARININ PERFORMANSLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

VERİ KÜMELEME ALGORİTMALARININ PERFORMANSLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ KÜMELEME ALGORİTMALARININ PERFORMANSLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Mustafa Seçkin DURMUŞ Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ 2005 VERİ KÜMELEME

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN PERFORMANS DEĞERLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN PERFORMANS DEĞERLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN PERFORMANS DEĞERLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ BİTİRME TASARIM PROJESİ Hazırlayan 140060061

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr ÖZET...4 TEŞEKKÜR...5 1 VERİ MADENCİLİĞİ...7 1.1 Veri Madenciliğinde Karşılaşılan Problemler...11 1.1.1 Veritabanı Boyutu...11 1.1.2 Gürültülü Veri...12 1.1.3 Boş Değerler...12 1.1.4 Eksik Veri...13 1.1.5

Detaylı

DERSHANE EĞİTİMİNİN, ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMESİNDEKİ ETKİSİ

DERSHANE EĞİTİMİNİN, ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMESİNDEKİ ETKİSİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 3, Sayı 12, Sayfa (13-50) DERSHANE EĞİTİMİNİN, ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE Bünyamin HATİPOĞLU 1, Zafer ASLAN 2, Metin ZONTUL 2, Ali GÜNEŞ 2 1 İstanbul Aydın Üniversitesi,

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKETLİ NESNELERİN İNDEKSLENMESİ Seçkin MANDACI Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman : Yrd.Doç.Dr. Cavit TEZCAN Edirne-2010

Detaylı

İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ

İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:11 2010 1 30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ Öğr.

Detaylı