Yargıtay Birinci Başkanlığı na sunulmak üzere Onbirinci Hukuk Dairesi Başkanlığı na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yargıtay Birinci Başkanlığı na sunulmak üzere Onbirinci Hukuk Dairesi Başkanlığı na"

Transkript

1 Yargıtay Birinci Başkanlığı na sunulmak üzere Onbirinci Hukuk Dairesi Başkanlığı na Matra Avrupa İşbirliği Eğitimi (MTEC) Programı Adalet Yönetimi Kurs Raporu Kurs Yeri : T.M.C. Asser Enstitüsü Lahey (The Hague) -Hollanda Kurs Tarihleri : Haziran 2009 Raporu Hazırlayan: Levent Yavuz Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesi Üyesi Rapor Tarihi : GİRİŞ: Adalet Yönetimi kurs programı Hollanda nın AB üyeliğine aday ve yeni üye ülkelere yardımcı olmak amacıyla yürüttüğü Matra Programı nın alt programlarından biri olan Matra Avrupa İşbirliği Eğitimi (MTEC) kapsamında düzenlenmiştir. Kursun amacı, organizasyon ve idarecilik açısından Avrupa da Adalet Yönetimi ile ilgili konularda yargıçlar ve kamu görevlileri arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğinin güçlendirilmesi, yargıda kalitenin artırılması, adalet yönetiminde bilgisayar teknolojisi, adalete erişim, alternatif çözüm yolları ve arabuluculuk, adli işbirliği, Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği, Uluslararası Ceza Mahkemesi, yargı organlarının etkileri, ifade yeteneği ve proje yönetim becerileri gibi konuların aktarılması ve tartışılmasıdır. Adalet Yönetimi kursuna, Arnavutluk, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna olmak üzere 12 ülkeden seçilen toplam 50 hakim, savcı ve kamu görevlisi katılmıştır. KURS PROGRAMI: Kurs Programı, konu başlıkları ve içerikleri ile ilgili açıklama aşağıda sunulmuştur. I- 15 Haziran 2009: T.M.C. Asser Enstitütüsü Direktörü Prof. Frans Nelissen tarafından yapılan resmi açılış konuşmasında kursun amacı hakkında bilgi verilmiş ve katılımcıların tanıtımı yapılmıştır. A. Adalet Yönetimi: bazı sorunlar Konuşmacılar Bert van Roermund ve Richard Engelfriet (Tilburg Üniversitesi) tarafından manevi tazminat sorumluluğu, parlamentonun temsil sorunu, ceza soruşturmasında mağdurun etkin rol oynaması gibi örnek konularda katılımcıların oluşturdukları gruplar vasıtasıyla karşılıklı tartışma ve fikir alışverişi yapılarak adalet yönetiminde ortaya çıkabilecek bazı sorunların ele alındığı interaktif bir toplantı gerçekleştirilmiştir. B. Lahey Bölge Mahkemesi ne ziyaret gezisi düzenlenerek Hollanda yargı sistemi hakkında kısa bilgiler edinilmiştir. II- 16 Haziran 2009: A. Sorgu Yargıcının Görevi Lahey Bölge Mahkemesi Yargıcı Rens van Zaltbommel tarafından sorgu yargıcının hazırlık soruşması aşamasındaki görev ve yetkileri anlatılmıştır. B. Savcılık Makamının Görevi Hollanda Savcılık Bürosu nda görevli savcı Yolanda de Groot tarafından Hollanda da savcıların görev ve yetkileri ve iddianame düzenlenme aşamaları hakkında bilgi verilmiştir. C. Savunma Avukatının Görevi Avukat Mischa Wladimiroff tarafından Hollanda da savunma avukatının rolü ve savunma etiği anlatılmıştır. Bu bağlamda Hollanda Barolar Birliği nin görevleri kapsamındaki mesleki yasal düzenleme yapma yetkisi ve

2 bağlayıcılığı, herkesin özgürce avukat seçme hakkı, avukatların disiplin ve ceza soruşturması, adli yardın müessesesi, avukatın sır tutma hakkı, mali ve bilimsel anlamda bağımsızlık ilkeleri açıklanmıştır. III- 17 Haziran 2009: Hollanda Tartışma Enstitüsü nde görevli Arthur Noordhis katılımcılara sunuş ve tartışma yeteneğinin geliştirilmesi hakkında açıklamalarda bulunmuş ve katılımcıların oluşturduğu çalışma grupları ile sunuş, tonlama ve tartışma yöntemi, konuşma yapısının oluşturulması gibi mesleki beceriler üzerinde uygulamalı örnekler gerçekleştirilmiştir. IV- 18 Haziran 2009: A. Adli İşbirliği Zinciri Birleşik Adalet başlıklı sunum Hollanda savcısı Ludo Goossens tarafından gerçekleştirilmiştir. Sunum Özeti: Suçların önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması için kamu kuruluşlarınca birlikte çaba gösterilmesi gerekir. Hollanda Kraliyet Savcılığı (CPB) bu amacın gerçekleştirilebilmesi diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halindedir. Oluşturulan Adalet Merkezleri nin amacı yerel yönetimler ve halk sağlığı kuruluşlarıyla birlikte suç işlemeyi alışkanlık haline getirenler ve çocuk suçlular için entegre, şahsileştirilmiş ve bölgeselleştirilmiş politikalar geliştirmektir. Merkezin faaliyetleri, oluşturulan bilgi ağı (network) ile dünyadaki suçluluk ve anti-sosyal davranışlarla ilgilenen benzer kuruluşlarla iletişim sağlanması, polis, belediye, sağlık kurumları ve savcılık arasında birlikte izlenecek ortak politikaların belirlenmesi ve yönetimi, insan kaynakları, bilgi ve iletişim teknolojisi, gizlilik ilkelerini belirlenmesidir. Ayrıca, Merkez de başa çıkılması güç olan suçlu davranışı, uyuşturucu trafiği, kara para aklama, çocuk pornografisi, emlak sahteciliği ve bilişim suçları gibi organize suçlara ilişkin yoğun programlar geliştirilmektedir. B. Yargıda kalite ile yargılama usul kurallarının etkinliği arasındaki dengenin sağlanması; Kalite ve Etkinlik başlıklı sunum Utrecht Üniversitesi nde Prof. Philip Langbroek tarafından yapılmıştır. Sunum Özeti: Mahkemeler sıradan kurumlar olmayıp, yargıçların ve savcıların adalet dağıtımını ve yöneticilik ilkelerini birlikte yürüttükleri, böylece çok taraflı sorumluluğun söz konusu olduğu yerlerdir. Ayrıca, polis, savcılık, mahkemeler, cezaların infazı, ceza ve tutuk evleri, nezaret ve gözetim hizmetlerinden oluşan ceza soruşturması kapsamında da karşılıklı paylaşılan sorumluluk söz konusudur. Usul hükümlerinin etkinliğine gelince, yargılama usulü yasaları adalet dağıtımına ilişkin olup yargıda kalitenin artırılmasında bir etkinliği bulunmamaktadır. Ayrıca, yargıda kalite artırımının sadece mahkemelerden beklenilmesi de mümkün değildir. Bu alanda rol oynayan bir çok etkenler vardır. Örneğin, idari makamların adli mercilerden gelen talepleri öncelik ve ivedilikle karşılaması gereklidir. Yine, adli personel sayısının yetersizliği ve mesleki eğitim noksanlığı ile yargıçların yetki, görev, bölgeler itibariyle adil dağıtılamaması ve bu konularda yeterince organize ve esnek olunamaması da yargıda kalite ve etkinliğin artırılmasına engeldir. Yargı bağımsızlığının sağlanabilmesi için yargıçların yetki ve görevlerinin belirlenmesinde şeffaflık gerçekleştirilmelidir. Bu yolla, yargıçların etik ve anayasal olarak başka mahkemelerde de çalıştırılabilmeleri yolu şeffaflaştırılmalı, yargıçların baktıkları işleriyle ilgili görevlere başvurmaları kesinlikle yasaklanmalı, mahkemelerin etkinliğinin artırılması için tek hakimli mahkemelerin yetkisi genişletilmeli ve tek hakimli mahkeme sayısı artırılarak mahkemelere bütçeden daha fazla ödenek ayrılmalıdır. C. Hollanda İcra Hukuku başlıklı sunum Kraliyet Yargı Mensupları Meslek Birliği üyesi Jeroen Nijenhuis tarafından gerçekleştirilmiştir. Sunum Özeti: Avrupa Birliği ne üye ülkelerinin ulusal yetki kurallarının yerine geçmek üzere Belgelerin Tebliği ne ilişkin 44/2001 EEX sayılı Konsey Tüzüğü kabul edilmiştir. Tüzükte tebligatın 1393/2007 sayılı Tebligat Tüzüğü ne göre yapılması gerekliliği

3 ve AB Tüzüğü ne aykırı uluslararası anlaşmaların uygulama kabiliyeti bulunmadığı hususları düzenlenmiştir. Hollanda hukuk mahkemelerinde taraflarca hazırlama, dürüstlük ve iyiniyet ilkesi geçerli olup, yargıçlarında yargılamanın hızlandırılmasında aktif sorumluluğu ve yasal prosedürler dışına çıkılmaması için de özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Kesinleşen mahkeme kararlarının infazında hukuk mahkemelerinin bir görevi olmamasına karşın, gemi ve hava taşıtlarının icra yoluyla satışında Rotterdam mahkemeleri yetkili ve görevlidir. Bunun dışındaki kararların icrası işlemleri mahkemenin kontrolü altındaki ancak bağımsız işyeri sahibi olan icra görevlilerince (bailiff) gerçekleştirilir. V. 19 Haziran 2009: A. Lizbon Antlaşması ve Avrupa Birliği Dış İlişkileri başlıklı sunum T.M.C. Asser Enstitüsü nde görevli Karolien Pieters tarafından yapılmıştır. Sunum Özeti: Kurucu Antlaşma ile (TEC Mad.281), Avrupa Birliği tüzel kişiliğe haiz olup, üçüncü ülkelerle sözleşme yapabilme (Mad. 133) ve içeride işbirliği anlaşmalarının yapılması (Mad. 302) yetkisi bulunmaktadır. Birliğe katılım koşulları TEU 6. ve 49. maddeleri ve Kopenhag kriterleri ile belirlenmiştir. B. Avrupa Birliği ne katılım ön koşulu olarak adli reform: yargının rolü başlıklı sunum T.M.C. Asser Enstitüsü nde görevli Claudio Matera tarafından gerçekleştirilmiştir. Sunum Özeti: AB ye katılım için yasal ve temel koşullar (TEU Mad.49), Kopenhag Kriterleri ile açıklanmış ve Adalet Reformu kapsamında da, adalet ve yargı sisteminde yapısal reform ve yargılama usul kanunlarında düzenleme yapılmasını gerektirmektedir. Üye ülkeler yargıçlarının aynı zamanda AB bölgesel yargıcı olarak AB adli sisteminde rolü bulunmaktadır. Bu bağlamda uygulanması gereken ilkeler, davaların süratle sonuçlandırılması, mahkeme kararların tanınması ve tenfizi, infaz hukukunda adaletin etkin rolüdür. Ayrıca, AB hukukunun iç hukuk normları karşısındaki üstünlüğü ilkesi geçerlidir. C. Europol; üçüncü ülkelerle işbirliği konulu sunum Europol de görevli Bart de Buck tarafından yapılmıştır. Sunum Özeti: Europol polis gücü olmayıp bilgi sağlayan bir kuruluştur. Avrupa irtibat yetkilileri arasında iletişim ağı oluşturarak karşılıklı bilgi alış verişi sağlar ve diğer üye devletlerin adli güçleri ile de bağlantılı olarak çalışır. Europol Bilgi Sistemi nde, merkezi izleme, Avrupa suçlu bilgi sistemleri ile bağlantılı referans ve içerik hizmetleri, etkin yaptırım, yönetim ve erişim sistemleri yer almaktadır. Europol un, aynı zamanda, organizasyonun bilgi analizi kapsamında suç oluşturan olaylar veya tehditlerle ilgili bilgi toplama, istihbarat, operasyon veya stratejik analiz ve veri bankasında sıkı sıkıya uygulanacak kuralların belirlenmesi görevleri de vardır. Europol un analitik destek hizmetleri ise; bilgi farklılıklarının teşhisi ve analitik raporların yayımlanmasıdır. Birleşik Soruşturma Timi (JIT) fikrinin Avrupa da aşayişin korunması için ilk adım oluşturabileceği düşünülmektedir. VI. 22. Haziran 2009: A. Adli işlemlerde Bilgisayar teknolojisinin kullanımı başlıklı sunum Hollanda Adalet Konsey inde görevli Dory Relling tarafından gerçekleştirilmiştir. Sunum Özeti: Yargıda bilgisayar teknolojisi kullanımının sağladığı avantajlar; yazışmalarda çabukluk sağlanarak duruşmaların ertelenmesi sebeplerinin ortadan kaldırılması, zamandan tasarruf, usul karmaşasının önüne geçilebilmesi, işlemlerde sadelik ve kolaylık, iç yazışmalarda gelişme sağlanması, on-line olarak taraflarla bağlantı kurulması ve uyuşmazlığın çabuk çözümü olanaklarının elde edilmesi, bilgiye erişim imkanı, adli sorunlar ve özel bilgi gerektiren konular hakkında halkın bilgilendirilmesi için adalete kolay erişim sağlama olanağı sunulması, bunlara ek olarak da, bilgi içeren web sitelerine erişim ve çoğaltılabilir tip formatların sağlanması, şeffaflık ve işlemlerin hızlandırılmasıdır. Öte yandan, yazılım korsanlığı riskine karşı kurumsal anlamda karşı karşıya kalınabilecek

4 sorunlarla ilgili önlemler de alınmalıdır. Bilgi teknolojisi, kurumsal olarak akıcılık ve netlik sağlamakta, istatistik ve zamanlamaya yardımcı olmakta ve vatandaşlara istedikleri yer ve zamanda bilgiye erişim imkanı vermektedir. Aynı zamanda yargı kararları internet vasıtasıyla yayımlanarak şeffaflaşma sağlanmaktadır. Ancak, bu konularda sürekli biçimde yeni yapılanma ve yaklaşımların gerekli olduğu da göz ardı edilmemelidir. B. Elektronik Adalet Hollanda Adalet Konseyi üyesi Dory Relling sunuşunun ikinci bölümünde de özet olarak 21. yüzyılın elektronik çağı olduğunu vurgulamıştır. C. Hazırlık Soruşturması İlkeleri konulu sunum Radbound Üniversitesi Nijmegen öğretim üyesi Prof. Peter J.P. Talk tarafından yapılmıştır. Sunum Özeti: Savcılık makamı hazırlık soruşturması aşamasında filtreleme (eleme) yetkisine sahiptir. Savcılıkça gerek görüldüğü taktirde şüpheli aleyhine dava açmaktan başka yollara da gidebilir. Bu yolla amaçlanan, ciddi suçlarla mücadele etmek, daha az ciddi olaylarda ise taraflar arasında uzlaştırma yolunu tercih etmektir. Kamu davası açma prensipleri, a) yasallık ilkesi; bu ilkeye göre şüpheli hakkında dava açılabilmesi için uygun ve yeterli delil elde edilmesi, b) kamu yararı ilkesi; uygun delillerin varlığına rağmen şüpheli hakkında dava açılmasında kamu yararının bulunmasıdır. Bu ilkelerden yasallık ilkesi bir çok Avrupa ülkesinde uygulanmaktadır. İtalya daki sistemde ise, takipsizlik veya başka yollara başvurulamadığından her türlü soruşturmada dava açılma yoluna gidilmekte, biriken iş yükünden dolayı da hazırlık ve ceza soruşturmaları çoğu kez zamanaşımına uğramaktadır. D. Yugoslavya Uluslar arası Ceza Mahkemesi ICTY ziyaret edilmiştir. Özet Bilgi: 1991 yılından itibaren eski Yugoslavya da gerçekleştirilen ciddi boyutlardaki uluslar arası insan hakları hukuku ihlalleri nedeniyle ve uluslar arası barış ve güvenliğe karşı tehdit oluşturan bu tür vahim ihlallere bir cevap oluşturulması için BM Güvenlik Konsey inin 25 mayıs 1993 tarih ve 827 sayılı kararıyla Lahey de Uluslar arası Ceza Mahkemesi kurulmuştur. Güvenlik Konseyi kararında aynı zamanda ICTY nin görev ve yetkisi de belirlenmiştir. Buna göre, mahkemenin görevi; uluslar arası insan hakları hukukunun ciddi ihlallerinden sorumlu kişilerin adalet önüne çıkarılması, zarar görenler için adaletin gerçekleştirilmesi, daha başka suçların işlenmesinin önüne geçilmesi, ihlallerden sorumlu kişilerin yakalanıp yargılanmaları yoluyla barışın yeniden sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Mahkemenin yetkisi ise, 1949 Cenevre Sözleşmesi hükümlerinin ağır ihlali, hukukun veya savaş kurallarının ihlali, soykırım ve insanlığa karşı suçları yargılamaktır. Mahkeme, bir başkan ve bir başkan yardımcısı olmak üzere toplam 16 daimi yargıç ve en çok 16 yedek üyeden oluşur. Yargıçlar BM Genel Kurulu tarafından 4 yıllık süre için seçilirler. ICTY, 3 er daimi ve en çok 6 yedek yargıçtan oluşan üç ceza dairesi ve bir başvuru (temyiz) dairesi halinde çalışır. Ceza Dairesi bir daimi ve iki yedek yargıç veya iki daimi ve bir yedek yargıçtan oluşan alt dairelere bölünebilir. Temyiz Dairesi 7 daimi yargıçtan oluşur. Bunlardan 5 tanesi sürekli görev yapar, 2 adedi ise Ruanda Uluslar arası İnsan Hakları Mahkemesi nin 11 daimi üyesi arasından seçilir. Temyiz Dairesi nin toplantı karar ve yeterlilik sayısı 5 tir. Muhtelif ülkelerden seçilen yargıçlar dünya yargı sistemlerini temsil etmekte ve mahkemeye yasal deneyim zenginliği katmaktadırlar. VII. 23 Haziran 2009: A. Adaletin Kurtarıcısı; birikmiş dosyaların çözümü başlıklı sunuş Bölge Mahkemesi Yargıcı Hans Westenber tarafından gerçekleştirilmiştir. Sunum Özeti: Hollanda da iş yükü artan mahkemelerin işlerinin azaltılması amacıyla 20 yargıç ve 25 hukukçudan oluşan bir ekip ile ihtisas ve ceza mahkemeleri dışındaki mahkemelerden gönderilen dosyalar incelenip karara bağlanmaktadır. Bu yolla oluşturulan yargı mercileri delil toplama, keşif, bilirkişi incelemesi yapılması gereken hallerde asıl

5 mahkemeden talimat yoluyla eksik olan hususları ikmal edebilirler. Uygulanan bu yöntemle Hollanda da mahkemelerin birikmiş iş yükü azaltılmaktadır. B. Yargıç ve Savcıların Seçimi ve Eğitimi başlıklı sunum Hollanda Adalet Eğitim ve Öğretim Merkezi kurs yöneticisi Lisa Petrusma tarafından yapılmıştır. Sunum Özeti: Hollanda da boş bulunan hakim ve savcı kadrolarına atanmak isteyen hukukçular Merkezi Adalet Seçim Komitesi (SRM) tarafından seçildikten sonra göreve başlatılmakta ve Hollanda Adalet Eğitim ve Öğretim Merkezi nde düzenli aralıklarla mesleki eğitime tabi tutulmaktadırlar. C. Hollanda Adalet Sistemi nde dürüstlüğün sağlanması ve yolsuzluğa karşı mücadele konulu sunum Ulusal Savcılık Makamı ndan Ruud Hilgers tarafından gerçekleştirilmiştir. Sunum Özeti: Adalet sistemindeki yozlaşma hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları için tehdit oluşturmaktadır. Aynı zamanda da dürüst yönetim, adil ve sosyal adalete aykırı düşmekte ve rekabette sapmaya yol açmaktadır. D. Yargıda kalite konulu sunum CEPEJ de (Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu) görevli Pim Albers tarafından yapılmıştır. Sunum Özeti: Yargıda kalite düzeyinin ölçümüne ilişkin Avrupa daki ve küresel deneyimlere göre, yargıda kalite kavramından anlaşılması gereken; kamuoyunun tatmin edilmesi, hukukun üstünlüğü, adalete erişim gibi temel konulardır. Yargıda kalite kavramının ortaya çıkmasındaki ana nedenler, mahkeme idaresindeki sorunlar, iş yükünün artması ve toplumdan gelen yakınmalardır. ABD tarafından geliştirilen CourTools 2000 adlı çalışmada belirlenen yargıda kalite ölçümüne yönelik kıstaslar; adalete erişim, adillik, karar verme süresi, dürüstlük ve güvenilirlik, dava sürecinde belirlilik, kararlarda isabet oranı, dava dosyalarının güvenliği, para cezalarının tahsili, jürinin etkin seçimi olarak belirlenmiştir. Hollanda da 1999 yılından beri uygulanan mahkeme ve yargıçların kalite değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler ise, bağımsızlık ve tarafsızlık, usuli işlemlerdeki sürelere uyulması, yargıçların uzmanlığı, duruşmalardaki davranışları, kararların kalitesi olarak belirlenmiştir. Bu ölçütler oluşturulan özel komisyonlar tarafından kontrol edilerek değerlendirme yapılmaktadır. Finlandiya da ise, yargılamada usul hükümlerinin etkin uygulanması, kararlar, mahkemelerin taraflara karşı davranış biçimi, ara kararlarına ilişkin işlemlerin süratle yerine getirilmesidir. CEPEJ tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa daki 28 ülkenin mahkemeye başvuranların sonuçtan tatmin olup olmadıklarına ilişkin kamuoyu araştırması yaptıkları, Türkiye dahil 18 ülkede ise böyle bir araştırma yapmadıkları anlaşılmıştır. CEPEJ, mahkemelerde kurumsal kalite politikası ile ilgili kalite standartlarının geliştirilmesi çalışmaları yapmaktadır. Buna göre, mahkeme mükemmeliyetinin sağlanması için yapılan çalışmalarda göz önüne alınan mahkeme değerleri ; a) yasa önünde eşitlik, b) adillik, c) tarafsızlık, d) her türlü etkiden uzak ve bağımsız karar verilebilmesi, e) yetki, f) dürüstlük, g)adalete erişim, h)davaların zamanında sonuçlandırılması, i) şeffaflık, j) kesinliktir. Bu değerlerin gerçekleştirilmesi ve yargıda kalitenin sağlanabilmesi için de, a) mahkeme idaresi ve hakimin yöneticilik yeteneği, b) mahkeme prensipleri, c) personel, malzeme ve mali kaynakların yeterliliği, d) yargılama usulünün iyileştirilmesi, e) mahkemeye başvuranların ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi yolları, f) mali olarak karşılanabilen ve yargıya başvuruya olanak veren bir adalet hizmeti sunulması, g) kamunun adalete olan güven ve inancının kazanılmasıdır. Anılan değerlerle ilgili bilgiler için ve web siteleri ziyaret edilebilir. VIII. 24. Haziran 2009:

6 A. Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları başlıklı sunum T.M.C. Asser Enstitüsü araştırma görevlisi ve Utrech Üniversitesi nde öğretim üyesi Doç.Dr. Vesna Laziç tarafından gerçekleştirilmiştir. Sunum Özeti: Uluslar arası ticari meselelerde tahkimin yararı, taraflar arasında anlaşma sağlanması ve hakemler vasıtasıyla teknik uzmanlığın uyuşmazlıklarda bir araya getirilmesidir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında ise, mahkemelerdeki iş yoğunluğu nedeniyle farklı bir çözüm yolu olarak ilk kez ABD de ortaya çıkmış ve daha sonra tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Arabuluculuk (Mediation), üçüncü bir kişinin aracılığıyla taraflar arasındaki uyuşmazlığın uzlaştırma yoluyla çözüme ulaştırılmasıdır. Arabulucu, sadece uzlaştırıcıdır karar organı değildir. Nihai karar taraflara aittir. Meditrial (Yarı Arabuluculuk Mahkemesi), üst düzey bir yönetici veya iş adamı huzurunda tarafların temsilcilerinin tartıştırılmasıdır. Üst düzey arabulucu işin hukuki yönüne karışmaksızın taraflara uyuşmazlığın ticari boyutu hakkında bilgi verir ve olası riskleri anlatır, kendi görüşünü açıklar, her halükarda işin yargıya taşınması halinde de muhtemel sonucu belirtir. Bu tür arabuluculukta amaç, tarafların olabildiğince uzlaşmaya razı edilmesi olup arabuluculuğun yeni bir türü olarak gelişmektedir. WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) tarafından hazırlanan Arabuluculuk Kuralları na göre, başlangıçta arabulucu olarak görev yapan kişinin daha sonra hakem olarak da seçilmesi mümkündür. Tahkim, mahkeme kararı gibi icra edilebilme imkanı veren hakem kararıdır. Tahkimin avantajları, hakemin uzman kişilerden seçilmesi, işlemlerin çoğu kez hızlı yürümesi, tahkim usulünün taraflarca belirlenebilmesi, uluslar arası ticari konularda tarafsız bir ülkeden hakem atanabilmesi, hakem kararının da tanınması ve tenfiz edilebilmesidir. Tahkimin olumsuz yanı ise, pahalı bir çözüm yolu olması, sürecin bazen beklenenden de uzun sürmesi, hakemin taraflarca belirlenen sınırlı yetki ile görev yapmasıdır. Taraflar arasındaki asıl veya temel sözleşmede tahkim şartı bulunması zorunludur. Ancak, yabancılık unsuru taşıyan karşılıklı yatırım sözleşmelerinde tahkim koşulu zorunlu olup sözleşmede taraflardan birisi tarafından bu koşul reddedilemez. Tahkim usulü tarafların seçimine bağlıdır. Tahkimle ilgili uluslar arası sözleşmeler, -Hakem Kararlarının tanınması ve Tenfizine İlişkin Sözleşme, New York (1958), -Uluslar arası Ticari Konularda Tahkime İlişkin Avrupa Sözleşmesi, Cenevre (1961), -Devletler ile Diğer Ülke Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin Sözleşme, Washington (1965) (Sözleşmeye 160 dan fazla ülke taraftır. Sözleşmeye göre, ulusal mahkemelerin hakem kararının tanınması veya tenfizine karar verme yetkisi yoktur.), Tahkim türleri, -Ad Hoc Tahkim, tahkim sözleşmesinde bazı tahkim kurallarına atıf bulunulmaktadır (Ör: UNICITRAL tahkim kuralları uygulanır gibi). - Kurumsal Tahkim, belli bir kuruluşun tahkim yeri olarak seçilmesidir. Seçilen uluslar arası tahkim kuruluşlarının kendi tahkim kuralları mevcuttur (ICC, Londra, Stockholm Ticaret Odası vb.). Kurumsal tahkim pahalı ve sonucu gecikmeli olarak alınabilmektedir. Ulusal mahkemelerin tahkimdeki rolü; -destek, yardım ve gözetim, - tahkim anlaşmasının dolaylı uygulanması; hakemlerin atanması, delil toplanması, ihtiyati tedbir kararı verilmesi, hakem kararlarının tenfizidir. Tahkim şartı sözleşmede açıkça anlaşılabilir olmalıdır. Sözleşmede, tahkim kuruluşu, hakem sayısı açık olarak belirtilmelidir. Belirsiz, genel, çelişkili ifadeler içeren, tahkim şartı

7 olduğu, tahkim kuruluşunun hangisinin seçildiği açıkça anlaşılamayan ifadeler içeren tahkim kaydı geçersizdir. B. Hollanda da Mahkeme Bağlantılı Arabuluculuk konulu sunum Bölge Mahkemesi Başkan Yardımcısı Yargıç Nicolien Verkleij tarafından yapılmıştır. Sunum Özeti: Hollanda mahkemelerinde ceza davaları hariç olmak üzere her türlü adli ve idari davalarda tarafların uzlaştırılması için arabuluculuk yöntemini kullanmak üzere yol gösterilmektedir. Böyle bir durumda, davaya bakan mahkeme yargıcı dışındaki bir yargıç arabuluculuk yapabilmektedir.ancak, La Hey de son 3 yıllık dönemde yılda ortalama 10 civarındaki tarafların arabuluculuk başvurusu yargıçlar tarafından çözümlenmiştir. Bu yolla, taraflara aralarındaki anlaşmazlığın uzlaşma yoluyla ve isteklerine en uygun bir şekilde çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır. Çünkü, her yargıç bazı uyuşmazlıkların nihai kararla da tamamen çözülemediğinin bilincindedir. Arabulucunun da yardımıyla tarafların kendi yarattıkları çözümler cebri icra yoluyla infaz edilen bir mahkeme kararından daha tatminkar ve etkili olabilmektedir. Ancak, arabulucu yargıç vasıtasıyla yasal sistem dışında ve demokratik hukuk devleti ilkelerine ters düşen bir çözüm yoluna ulaşılması olanağı yoktur. Taraflar arasındaki uyuşmazlık nedeniyle dava açılması üzerine, mahkeme nezdinde görevli olan arabuluculuk memuru vasıtasıyla taraflardan arabuluculuk hizmeti isteyip istemedikleri sorulmaktadır. Taraflar kabul ettikleri taktirde, görevli memur arabuluculuk yapacak olan yargıçla bağlantı kurulması, toplantı tarihlerinin belirlenmesi, yargıç başkanlığında yapılan arabuluculuk toplantı tutanaklarının tutulması işini üstlenir. Arabuluculuk masrafları taraflarca karşılanır ve süreç sona erinceye kadar asıl dava ertelenir. Hollanda da yargıçların arabuluculuk konusundaki eğitimlerinde, işlemlerin ve sürecin kontrolü, hızlı ve ucuz çözümler üretilmesi, taraf ilişkileri, işin uzlaşma ile sona erdirilmesi ve tatminkarlık gibi konular anlatılmaktadır. Bu yolla amaçlanan, daha iyi iletişim, yöntemler ve çözümler ile toplumun adalet hizmeti ihtiyacının daha iyi karşılanmasıdır. C. Hukuki ve ticari meselelerde adli işbirliği başlıklı sunum T.M.C. Asser Enstitüsünde görevli Bart Jan van het Kaar tarafından yapılmıştır. Sunum Özeti: Ticari ve hukuki meselelerde adli işbirliğinin konusunu yetki, tebligat, kanıtların toplanması, kararların tanınması ve tenfizi ve doğrudan uygulanabilir usul hükümleri oluşturmaktadır. Adli işbirliği ile ilgili sözleşme ve tüzükler; -AB Ödeme Emri Tüzüğü (1896/2006); AB üye ülkeleri mahkemeleri 5000 Euro dan az hukuki uyuşmazlıklarda ex-parte doğrudan ödeme emri çıkartma yetkisine sahiptir. -AB Miktarı Düşük Olan Davalar Tüzüğü (861/2007) ; AB üye ülkeleri mahkemelerinin herhangi birisi miktarı 2000 Euro dan az olan hukuk davalarına bakmakla yetkilidir. Mahkeme kararının tüm AB üyesi ülkelerde infazı kabildir. Ancak, davalı bu karara itiraz ettiği taktirde davacı yetkili ve görevli mahkemede dava açmakla yükümlüdür. -Hukuki ve Ticari Meselelere İlişkin Brüksel Anlaşması; anlaşma kapsamına aile hukuku, iflas, sosyal güvenlik ve tahkim dahil değildir. Brüksel Anlaşması nın 2. ve 5. maddelerinde yabancılık unsuru taşıyan sözleşme ve haksız fiil hukukunda yetkili mahkeme, uygulanacak hukuka dair hükümler mevcuttur. Aynı zamanda da, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi usulünün sadeleştirilmesi ve hızlandırılması, hangi hallerde istemin reddedilebileceği hususları düzenlenmiştir. Anlaşmanın 34. ve 35. maddelerine göre, usulü gereklerin yerine getirilmemiş olması, mahkemenin sınırlayıcı yorum yapması, kamu düzeni, davalının usulüne uygun bir şekilde yargılamaya davet edilmemiş olması gibi nedenler yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizi isteminin reddi nedenleridir. Anlaşmaya, Danimarka dışındaki tüm AB ülkeleri taraftır.

8 -AB Tebligat Tüzüğü (1393/2007); uluslar arası tebligatlar ile ilgili tebligat formu, kullanılacak dil gibi unsurları düzenlemektedir. Ancak, bu yolla yapılan tebliğin geçerli sayılıp sayılamaması üye ülkelerin ulusal hukuklarına tabi kılınmıştır. IX. 25. Haziran 2009: Amsterdam Bölge mahkemesine ziyaret gezisi düzenlenmiş, ziyarette bu mahkemede görevli yargıçlarla Hollanda adalet sistemiyle ilgili karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmuştur. X. 26. Haziran. 2009: A. UYAP: Türkiye e-adalet sistemi başlıklı sunum kursa katılan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi Ali Rıza Çam tarafından başarı ile gerçekleştirilmiştir. Sunum esnasında ve sonrasında yapılan görüşmelerde Avrupa ve dünyanın bir çok ülkelerinin böylesine gelişmiş ve uygulanmakta olan ulusal yargı ağı sisteminin bulunmadığı, Türkiye nin bu alanda öncü ülke durumunda bulunduğu anlaşılmıştır. B. Kapanan ceza davalarının yeniden soruşturulması başlıklı sunum Tilburg Üniversitesi nde görevli Prof. Theo de Roos tarafından yapılmıştır. Sunum Özeti: Hollanda Yargıtay ı tarafından verilen bir kararda; suçun işlendiği tarihlerde teknik düzeyin yetersiz olması nedeniyle delil yetersizliğinden dolayı dava dosyası kapandığı taktirde daha sonra sağlanan teknik ilerleme sonucunda şüpheli aleyhine delil elde edebilme olanağı doğsa bile bu husus kapanan ceza soruşturmasının yeniden başlatılması için yeterli neden olamayacağı kabul edilmiştir. Ancak, daha önce mevcut olmayan yeni delillerin ele geçirilmesi karşısında ceza davası soruşturmasının yeniden başlatılması mümkündür. C. Adalette şeffaflık ve medya ile iletişim başlıklı sunum Arnhem İstinaf Mahkemesi Basın Yargıcı Mia Roessingh tarafından gerçekleştirilmiştir. Sunum Özeti: Önceleri Hollanda da yargıçlar sadece kararlarıyla konuşur ilkesi egemendi. Ancak, hukuk tekniğinin kullanıldığı karmaşık bir dil içeren yargı kararlarını sade vatandaşın anlamasının güçlüğü karşısında ve adaletin aynı zamanda kamunun genel ve temel meselesi olması nedeniyle tüm toplumu ilgilendiren ve adalete intikal eden davalarda toplumun bilgilendirilmesi amacıyla 1980 lerde mahkemeler nezdinde basın yargıçlığı makamı oluşturulmasına karar verildi. Hollanda Basın yargıçları, bulundukları yer mahkeme başkanı tarafından atanmaktadırlar. Bu göreve temsil ve konuşma yeteneği olan yargıçlar seçilmekte ve özel eğitimden geçirilmektedirler. Basın yargıçları, asıl yargıçlık görevlerinin yanında anılan görevi de yapmaktadırlar. Basın yargıçları, medya ile düzenli olarak yılda iki kez buluşmaktadırlar. Toplantıda karşılıklı fikir alış verişi yapılmakta ve açıklamada bulunulmaktadır. Basın yargıcına yardımcı olan bir basın danışmanı vardır. Basın danışmanı, önemli davalar için basın görüşmelerini organize eder ve aynı zamanda yargıçlara danışarak vatandaşlar tarafından mahkemeye yöneltilen sorulara da cevap verir. Basın danışmanının hukukçu olması şart değildir. Basın yargıçları ve danışmanı aracılığıyla halkın anlayabileceği sade bir dille kararlar ve yargı işlemlerinin açıklaması yapılır. Böylece, kamu oyunu ilgilendiren davalarda toplumun doğru bilgilendirilmesi, toplumun adalete olan inanç ve güveninin sağlamlaştırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, mahkeme kararlarının tamamı internette yayınlanmaktadır. Yine, mahkemeler ve çalışma yöntemlerine ilişkin bilgiler de mahkemenin web sitesinde mevcuttur. Web sitesinde, ilgilenenlerin mahkeme kararları hakkında görüşlerini açıklanmasına imkan veren bölüm de bulunmamaktadır. Hollanda da yargıçlar baktıkları dava ile ilgili olarak basın aracılığıyla veya doğrudan açıklama yapamazlar. Ancak, gerektiğinde basın yargıcını bilgilendirirler ve basın açıklaması basın yargıcı tarafından yapılır. Basınla mahkeme ilişkilerini düzenleyen Hollanda Basın Rehberi kabul edilmiştir. Basın ve mahkemeler bu rehber hükümlerine uygun davranmak

9 zorundadırlar. Kurallara aykırı davrana basın mensuplarına belli bir süre basın toplantılarına katılamama yasağı getirilebilmektedir. Hollanda Basın Rehberi, halkın haber alma özgürlüğü ile davada yargılanan tarafların özel yaşamları arasında denge sağlamayı, duruşmanın huzurunun bozulmamasını amaçlamaktadır. Gazeteciler mahkeme salonuna girebilirler ancak sanık, sanık yakınları, tanıklar ve dinleyicilerin resmini çekemezler. Avukatların görüntülerinin alınabilmesi için de izin vermeleri gereklidir. Her mahkemenin duruşma salonunda basın masası ve internet bağlantılı basın odası vardır. Bir çok mahkemede basın mensuplarının doğru haber yapabilmeleri için adli konularda gazeteci eğitim programı bulunmaktadır. Burada, yılda iki kez gazetecilere adli habercilik konularında eğitim verilir. Amaç, davaların yanlış anlaşılması veya saptırılmasının önüne geçilmesi ve halkın doğru haber almasıdır. Ayrıca, halkın yargı hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi için internet yoluyla da bilgi verilmektedir. Okullarda zaman zaman derse giren hukukçular tarafından öğrencilere yargı ile ilgili eğitim verilmekte ve mahkeme ziyareti yaptırılmaktadır. Yine, halktan oluşturulan gruplar mahkemelere giderek ya da mahkeme kararlarını okuyarak görüşlerini açıklamaktadırlar. Bu yolla halkın yargıya karşı düşünce ve algılaması ölçülmekte, bilgi sahibi olunabilmektedir. Basın yargıcının görevi, mahkeme kararını yorumlamak değil, onun halk tarafından da anlaşılmasını sağlamaktır. Mahkeme gerekçesi iyi yazılır ve delillerin tartışılması kararda açıklıkla yer alırsa; karar kolaylıkla anlaşılacağından basın yargıcına çok iş düşmeyecektir. Basın yargıcı, mahkemelerin sadece sözcüsüdür. Bununla birlikte mahkemenin ciddiyetini korumakla da yükümlü olduğundan açıklama esnasındaki sözcüklerini dikkatle seçmek zorundadır. Yetki milletten alınır ancak millete zorla dayatılamaz. Bu nedenle yargıçlar yetki kullanımıyla ilgili halkın beklentilerini dikkate almak ve karşılamak zorundadırlar. Yargı gücü, şeffaflık, dürüstlük gibi kavramlar toplumların temel değerleridir ve yargıçlar da toplumun bu beklentilerine cevap vermelidirler. SONUÇ: Adalet Yönetimi kursu yukarıda açıklandığı üzere yoğun bir sunum programına sahip olmakla birlikte, katılımcıların da tartışmalarda sıklıkla yer aldığı ve ülkelerin yasal sistemleri konusunda karşılıklı fikir alış verişi olanağı tanıyan yararlı bir kurs olmuştur. Adalet Yönetimi alt başlığı altında, mahkemelerin hızlı, ekonomik ve adil yargılama yaparak en doğru kararı vermeleri ve toplumun yargıdan beklediği adalet hizmetinin en verimli ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Küreselleşme olgusunun doğal sonucu olarak ülkeler arasında ikili, bölgesel ve çok taraflı uluslar arası anlaşmaların yapılması, ülkemizin AB üye adayı olması ve uluslar arası ticaret hacminin gelişmesine bağlı yabancılık unsuru taşıyan sözleşme ve uyuşmazlıkların doğurduğu sorunlar; hızlı, adil ve tarafsız bir adalet hizmetinin iç hukuk açısından olduğu kadar uluslar arası hukuk ve işbirliği açısından da önemini ortaya çıkarmaktadır. Adalet devletin temeli olduğundan, adalet hizmetinin mükemmel şekilde verilebilmesi özlenen amaçtır. Yargıda kalitenin artırılması, sadece devletin yargı gücü tarafından üstesinden gelinmesi gereken bir sorun olarak düşünülmemelidir. Yargıda kalitenin artırılması, yargı görevinde yer alan hakim, savcı, avukat ve adli personelin mesleki birikim, bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına, çalışma şartları ve fiziki koşulların iyileştirilmesine, yargıda çalışan görevli sayısının ihtiyacı karşılayacak seviyeye ulaştırılmasına, diğer taraftan da; yasama ve yürütmenin hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca yargının hızlı, adil ve tarafsız karar verebilmesi koşullarını titizlikle gözetip gerçekleştirilmesine yardımcı olmasına bağlıdır. Yargıda, nitelikli hakim, savcı ve adli personele gereksinim olduğu kadar, avukatlık mesleğindeki uzmanlaşma ve mesleki gelişmenin de adil ve hızlı yargılama yapılmasına ve

10 dolayısıyla yargıda kalitenin artmasına çok önemli katkısı olacağı muhakkaktır. Bu anlamda, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı, Adalet Akademisi ve Barolar Birliğine meslek içi eğitim ve hakimlik, savcılık ve avukatlık mesleğinde uzmanlaşmanın sağlanması için ortak politikaların oluşturulması ve hayata geçirilmesinde ciddi sorumluluklar düşmektedir. Öte yandan, soruşturma ve yargılama faaliyeti yalnızca hakimin veya savcının bireysel bilgisi ve gayreti ile gerçekleştirilmemektedir. Bu faaliyette devletin diğer organlarının da yardımcı olma sorumlulukları bulunduğu unutulmamalıdır. Yargılamayı uzatan nedenler daha başlangıçta usulüne uygun adli tebligat yapılamaması ile ortaya çıkmakta, mahkemelerin diğer kurum ve kuruluşlardan istediği bilgi ve belgelerin gönderilmesi uzun süre aldığı gibi, çoğu kez de yanlış ve yetersiz bilgi içermektedir. Bu tür aksaklıkların tespiti ve giderilmesi için yürütmenin de gereken hassasiyeti göstermesi ve çözüm yolları üretmesi zorunludur. Yargının genel bütçeden aldığı payın da verilen hizmetin önemiyle orantılı olması gerektiği açıktır. Hollanda yargı sisteminde yer alan Basın Yargıçlığı ve mahkemeler nezdinde oluşturulan Basın Danışmanlığı kavramları, ülkemizde de zaman zaman kamu oyunu yakından ilgilendiren davalar nedeniyle toplumun sağlıklı haber alma hakkı gözetildiğinde tartışılmaya değer kavramlardır. Bu yolla halkın adalet hizmetleri hakkında daha sağlıklı bilgi edinmesi olanağı sağlanabileceği gibi, yargıyı haksız yere yıpratan bir takım yayınların önüne geçilmesi de mümkün olabilecektir. Ayrıca, bu birimler nezdinde yapılacak çalışma ve araştırmalar vasıtasıyla toplumun yargı faaliyetleri hakkında eğitilmesi, adalet hizmetlerinin işleyişine ilişkin beklenti, düşünce ve eleştirilerinin öğrenilmesi, vatandaşların adalete erişiminin sağlanması ve doğru bilgilere ulaşabilmesi suretiyle adalete olan inanç ve güveninin pekiştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Adalet Yönetimi kursuna katılmam nedeniyle toplantı konuları ile ilgili özet bilgi ve değerlendirmelerimi içeren raporum bilgilerinize arz olunur. Levent Yavuz Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesi Üyesi

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Queen Mary College, Centre for Commercial Law Studies Türkiye de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Söz Konusu proje 2006-2007 mali yılı proje tekliflerinin sunulmasının ardından AB Komisyonu tarafından, Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI GENEL BİLGİLER Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek Başkanlığımızın başlıca görev alanları içerisinde yer almaktadır.

Detaylı

MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNE DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA ALMANYA

MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNE DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA ALMANYA MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNE DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA ALMANYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma Ziyareti Tarihi : 09-13 Haziran 2008 Yerler : Köln, Bonn, Bad Münstereifel Çalışma Kapsamında Ziyaret Edilen

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ.

İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ. 02 İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ 03 İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ Türkiye, jeopolitik konumu ve gelişen ekonomisi sayesinde Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika arasında hızla büyüyen ticaret

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ.

İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ. 02 İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ 03 İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ Türkiye, milletlerarası inşaat sektörünün kalbindedir. Ülkemiz Üçüncü Havalimanı, Üçüncü Boğaz Köprüsü, KKTC ye su

Detaylı

1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi hükümleri uyarınca;

1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi hükümleri uyarınca; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Aile Arabuluculuğu Hakkındaki R (98) 1 Sayılı Tavsiye Kararı - Arabulu 1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi hükümleri uyarınca; 2. Aile uyuşmazlıklarının

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş (20 Dakika) Türk yargı teşkilatı Genel Husular Cumhuriyet Başsavcılıkları İlk Derece Mahkemeleri o Hukuk

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: ADALET PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: ADALET PROGRAMI Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: ADALET PROGRAMI Fakülte/MYO/Bölüm Adı: Dersin adı: KALEM MEVZUATI VE ADLİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Dersin veriliş şekli: Yüz Yüze Dersin genel içeriği:

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 1.ders - - - TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI 14-15 Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 14 Ekim 2017/ 1.GÜN Giriş, Türk Yargı Teşkilatı, o Genel Hususlar o Cumhuriyet Başsavcılıkları

Detaylı

Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları

Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ceza Usul Hukuku LAW 403 Güz 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm I. New York Sözleşmesi nin Tarihçesi, Kapsamı ve

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM ADALET!!! ??? ADALET!!! Tahkim Nedir? Tahkim, adli yargıya alternatif bir uyuşmazlık çözümü mekanizması. Hakem; uyuşmazlığı çözen kişi. Tarafların bu konuda anlaşmalarına

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI ARABULUCULUK GENEL GÖRÜNÜMÜ 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 GRUP ADI 8. GRUP GRUP -8 GRUP KATILIMCILARI GRUP PUANI SIRA ORTALAMASI İDARİ YARGI HAKİMLERİ SORUN: ÇÖZÜM ÖNERİSİ 1 9,9 SORUN: İş yükünün aşırı derecede

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi - Komisyon Bașkanı

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi - Komisyon Bașkanı Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi - Komisyon Bașkanı 1 TASARI KOMİSYONU ve BENİMSENEN KANUNLAȘTIRMA YÖNTEMY NTEMİ Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ Dr. SÜHEYLÂ BALKAR BOZKURT Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

NORVEÇ DOPİNGLE MÜCADELE SİSTEMİ

NORVEÇ DOPİNGLE MÜCADELE SİSTEMİ NORVEÇ DOPİNGLE MÜCADELE SİSTEMİ Norveç Dopingle Mücadele Kurumu Dopingle Mücadele 2003 yılına kadar Norveç Olimpiyat Komitesi ve Spor Konfederasyonu içindeki bir birim tarafından yürütülmüştür. Sporda

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri GİRİŞ Yargılama

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 ERDEM & ERDEM Ortaklık Avukatlık Bürosu Valikonağı Caddesi Başaran

Detaylı

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56 İçindekiler 9 ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR... 47 ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR...51 ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORU... 51 YARGITAY KARARLARI...52 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI... 55 8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI...

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ I. Giriş Faktoring Derneği (Dernek), faktoring şirketlerinin mesleki ve örgütsel alanda etik ilkelerine bağlı olarak çalışmaları zorunluluğu konusunda bir çerçeve oluşturmuştur.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Arabuluculuk Kuralları nın amacı, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 Haziran 2013 Tarihlerinde, Hollanda Hükümeti tarafından desteklenen ve Adalet Akademisi

Detaylı

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır.

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır. KURUMSAL ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., on altı yılı aşkın bir süredir Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığında Daire Başkanlığı görevlerinde

Detaylı