TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI UZMANLIK TEZİ Sevin SEVİNÇ ÜNSAL Ankara

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.....i KISALTMALAR. vi TABLOLAR, ŞEKİLLER VE GRAFİKLER.. ix EKLER..x GİRİŞ....xi BİRİNCİ BÖLÜM TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI 1.1 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASININ TANIMI TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASININ AMAÇLARI TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR GATT/ DTÖ Bünyesinde Yapılmakta Olan Çalışmalar Birleşmiş Milletler Bünyesinde Yapılmakta Olan Çalışmalar DGÖ Bünyesinde Yürütülmekte Olan Çalışmalar Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) Küresel Ticareti Güvenli Kılma ve Kolaylaştırma Standartları Çerçevesi (DGÖ Standartlar Çerçevesi) Uluslararası Denizcilik Örgütü Bünyesinde Yapılmakta Olan Çalışmalar TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI VE OTOMASYON ÇALIŞMALARI GÜMRÜKLER VE TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI...25 i

3 İKİNCİ BÖLÜM TEK PENCERE 2.1 TEK PENCERENİN TANIMI TEK PENCEREYE İLİŞKİN ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR Tek İdare Tek Otomatik Sistem Tek Bilgi İşlem Servisi TEK PENCERENİN AMACI TEK PENCERE VE KURUMSAL YAPI TEK PENCERENİN UYGULANMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE UYGULAMA SIRASINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR TEK PENCERENİN FAYDALARI ULUSLARARASI KURULUŞLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TEK PENCERE ÇALIŞMALARI DTÖ Tarafından Yürütülen Çalışmalar BM Tarafından Yürütülen Çalışmalar DGÖ Tarafından Yürütülen Çalışmalar DGÖ Veri Modeli ii

4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜLKE UYGULAMALARI 3.1 İSVEÇ TEK PENCERE UYGULAMASI Sistemin Kuruluş ve Tarihçesi İsveç Tek Pencere Uygulamasının Temel Yapısı İsveç Tek Pencere Uygulamasında Taraflar ve Gümrük İdaresinin Konumu Sistemin Faydaları Yapılması Düşünülenler ABD TEK PENCERE UYGULAMASI Sistemin Kuruluşu ve Tarihçesi ABD Tek Pencere Uygulamasının Temel Yapısı ABD Tek Pencere Uygulamasında Taraflar ve Gümrük İdaresinin Konumu Sistemin Faydaları Yapılması Düşünülenler SİNGAPUR TEK PENCERE UYGULAMASI Sistemin Kuruluşu ve Tarihçesi Singapur Tek Pencere Uygulamasının Temel Yapısı Singapur Tek Pencere Uygulamasında Taraflar ve Gümrük İdaresinin Konumu Sistemin Faydaları Yapılması Düşünülenler...73 iii

5 3.4 AB DE YAPILMAKTA OLAN TEK PENCERE ÇALIŞMALARI AB deki Otomasyon Çalışmaları AB deki e-gümrük Çalışmaları AB de Tek Pencere Çalışmaları AB de Tek Pencere nin Faydaları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI VE TEK PENCERE ÇALIŞMALARI 4.1 TÜRKİYE DE GÜMRÜK İŞLEMLERİ VE İLGİLİ İDARELER TÜRK GÜMRÜK İDARESİ VE TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARI ULUSLARARASI ALANDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE TÜRKİYE DTÖ ve BM Bünyesinde Yürütülen Çalışmalar DGÖ Kapsamındaki Çalışmalar Uluslararası Denizcilik Örgütü Bünyesindeki Çalışmalar AB de Yürütülen Çalışmalar TÜRKİYE DEKİ E-DEVLET VE TEK PENCERE ÇALIŞMALARI iv

6 BEŞİNCİ BÖLÜM TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI VE TEK PENCERENİN EKONOMİK BOYUTU 5.1 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI VE TEK PENCERENİN FAYDALARI TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASININ FAYDALARINA İLİŞKİN NİCELİKSEL ÇALIŞMALAR TEK PENCERENİN ETKİLERİ TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASININ MALİYETLERİ TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASININ MALİYETLERİNE İLİŞKİN NİCELİKSEL ÇALIŞMALAR TEK PENCERENİN KURULUM MALİYETİ SONUÇ.. xv KAYNAKÇA xix EKLER...xxvii ÖZET.xxxvi ABSTRACT (İNGİLİZCE ÖZET) xxxvii v

7 KISALTMALAR AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri APEC: Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği ASEAN: Güneydoğu Asya Ulusları Birliği ASYCUDA: Bilgisayarlaştırılmış Gümrük İşletim Sistemi BM: Birleşmiş Milletler BM/AEK : Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu BİLGE: Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri CUSCAR: Gümrük Kargo Mesajı CUSDEC: Gümrük Beyanname Mesajı CUSRES: Gümrük Cevap Mesajı ÇYSP: Çok Yıllı Stratejik Plan DGÖ: Dünya Gümrük Örgütü DTM: Dış Ticaret Müsteşarlığı DTÖ: Dünya Ticaret Örgütü EAGÜ: En Az Gelişmiş Ülke EDI: Elektronik Veri Değişimi EFTA: Avrupa Serbest Ticaret Alanı ETK: Elektronik Ticaret Kurulu ETKK: Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu FACET: Gelecek Otomasyon Ticaret Çevre Takımı GİK: Gümrük İşbirliği Konseyi GATT: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması vi

8 GİMOP: Gümrük İdaresi Modernizasyon Projesi GSYİH: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla G.T.İ.P: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu GY: Gümrük Yönetmeliği GOÜ: Gelişmekte Olan Ülke ISO: Uluslararası Standart Örgütü İTKİB: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri KDEP: Kısa Dönem Eylem Planı KOBİ: Küçük ve Ortak Ölçekli İşletme MERCOSUR: Güney Amerika Ortak Pazarı OECD: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı OTÇ: Otomasyon Ticari Çevresi SVS: Standart Veri Seti SGİ: Sanal Gümrük İdaresi TBV: Türkiye Bilişim Vakfı TİB: Tek İdari Belge TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisi TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TSE: Türk Standartları Enstitüsü TUMN: Tek Ulusal Merkezi Nokta TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu UDÖ: Uluslararası Denizcilik Örgütü UN/CEFACT: BM Ticareti Kolaylaştırma ve Elektronik İş Merkezi UNCTAD: BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı vii

9 UND: Uluslararası Nakliyeciler Derneği UTKK: Ulusal Ticareti Kolaylaştırma Komitesi UTVS: Uluslararası Ticaret Veri Sistemi YEO: Yetkili Ekonomik Operatör viii

10 TABLOLAR, ŞEKİLLER VE GRAFİKLER Tablo 1: AB de Tek Pencere nin Uygulanması İçin Öngörülen Tarihler...87 Tablo 2: Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Toplam Beyanname Sayısı ve Sunum Şekli Tablo 3: Türkiye nin Dış Ticaret Göstergeleri 101 Tablo 4: Ekonometrik Senaryo Analizleri Tablo 5: Senaryo Analizinin Sonuçları (milyar ABD doları) Tablo 6: Senaryo Analizinin Sonuçları (GSYİH nın yüzdesi) Şekil 1: Tek İdare nin Yapısı Şekil 2: Tek Otomatik Sistemin Yapısı (Bütünleştirilmiş) Şekil 3: Tek Otomatik Sistemin Yapısı (Arayüz) Şekil 4: Tek Bilgi İşlem Servisi Şekil 5: AB de Tek Pencere Uygulamasının Aşamaları Şekil 6: Örnek Uygulama..113 Şekil 7: Türkiye de e-gümrük Çalışmaları Grafik 1: Ticaretin Kolaylaştırılmasından Elde Edilecek Kazancın Kaynakları (%) Grafik 2: Tek Pencere nin Belge Sayısı, İmza Sayısı ve Sınırda Geçen Süre İçin Değerlendirilmesi Grafik 3: Ticaretin Kolaylaştırılması ve Maliyetler Grafik 4: Ticaretin Kolaylaştırılması Önlemleri ve Maliyet Kalemleri ix

11 EKLER Ek-1:Uygulanmakta veya Geliştirilmekte Olan Uluslararası Tek Pencere Örneklerine Genel Bir Bakış.xxvi Ek-2: Türkiye de Dış Ticarette İstenilen Belgeler...xxix Ek-3: Gemlik Gümrük ve Bursa Serbest Bölge İdareleri nde İşlem Gören Belgeler xxxiii Ek-4: e-belge Projesi nde Yer Alan Taraflar ve Sorumlulukları.xxxiv x

12 GİRİŞ Gelir elde etmek, üretici ve tüketicileri korumak, çevre ve insan güvenliğini sağlamak, silah ve uyuşturucu ticaretini önlemek gibi amaçlarla ülkeler tarafından eşyaların ve insanların sınırlar arası hareketlerinde, ulusal yasalara göre çeşitli formaliteler uygulanmaktadır. Ticarete konu olan eşyaların geniş bir yelpazede değişiklik göstermesinin bir sonucu olarak da farklı formalite ve prosedürler ve bunlara dayanan farklı belge ve bilgi gereksinimleri ortaya çıkmaktadır. Genel olarak, aşırı ticaret prosedürleri ve belgelerin ticaretin önünde bir engel oluşturduğu kabul edilmektedir. Eşyanın gümrükten çekilmesi ve diğer şartları karşılaması için gümrük idareleri tarafından fatura, konşimento, eşya listeleri, menşe belgeleri gibi belgeler talep edilmektedir. Söz konusu bilgi ve belgelerin tamamlanabilmesi için, gümrük işlemlerine ortalama 29 ila 30 farklı tarafın dahil olduğu ve 40 dan fazla belgede 200 den fazla verinin talep edildiği tahmin edilmektedir. İthalat ve ihracat ile uğraşan ticaret erbabı en az maliyetle ürettikleri ürünlerin yine en az maliyetle sınır geçişlerini tamamlamayı amaçlamakta, üretim maliyetlerine, gümrük işlemleri ya da teknik standartlar gibi farklı maliyet unsurlarının eklenmesinden kaçınmaktadırlar. Ancak, aşırı belge ve bilgi talebi önlerinde bir engel olarak bulunarak uluslararası ticarette yüksek maliyetlere ve gecikmelere yol açmaktadır. Bu nedenle, verimsiz ve tekrarlanan sınır işlemlerinin, dış ticaret açısından olumsuz etkiler yaratabildiği ve başta doğrudan yatırımlar olmak üzere ülkeye gelen yabancı sermayeyi de bir ölçüde engellediği söylenebilir. xi

13 Ayrıca, basit ve etkin ticaret prosedürlerinin ülkelerin yatırım ortamını geliştirdiği ve uluslararası piyasalardaki rekabet düzeyini artırdığı da göz önüne alındığında, ithalatçı ve ihracatçı ve özellikle de eleman sayısı ve sermayesi sınırlı olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için ticaret prosedürlerinin şeffaf, öngörülebilir ve basit olmasının gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Ancak ticaretin kolaylaştırılması çalışmalarının yalnızca ithalatçı, ihracatçı ve devletin faydalarını en üst düzey düzeye çıkacağı sonucuna ulaşmak da doğru değildir. İdari engellerden ve eşyaların sınırlardan geçişinden kaynaklanan maliyetlerin yansıtılmadığı ürünler tüketicilerin eline daha ucuza ulaşmakta ve toplum refahında da artış görülmektedir. Son yıllarda teknolojide görülen hızlı gelişmelerle birlikte, bilginin ülkeler arasında eşyalardan daha hızlı hareket etmesi ve artan ticaret hacminin paralelinde eşyaların sınırlar arası hareketinin hızlandırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Birçok platformda ticaret imkanlarını ve uluslararası ticaret gücünü artırabilmek için sınırlarda tekrarlayıcı ve zaman kaybettirici prosedür ve formalitelerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak ticaretin kolaylaştırılması başlığı altında çalışmalar yapılmaya başlanmış olup, halen devam etmektedir. Ticaretin kolaylaştırılması çalışmalarında, öncelikli hedeflerden birisi hem sınır idareleri hem de ülkeler arasındaki işbirliğini artırarak, uluslararası düzeyde ticarette kullanılan belgelerin uyumlaştırılmasını, basitleştirilmesini ve azaltılmasını sağlamaktır. xii

14 Ticaretin kolaylaştırılması başlığı altında uygulanması önerilen bir kavramda bu çalışmanın konusunu oluşturan Tek Pencere uygulamasıdır. Tek Pencere ticaretin kolaylaştırılması kapsamında, ithalat, ihracat ve transitte idareler tarafından talep edilen belgelerin ve verilerin uyumlaştırılarak, bilgi ve belgelerin tekrar tekrar farklı idarelere sunulmadan, tek bir beyan ile tek bir idareye sunulması ve bu idare tarafından diğer ilgili idarelere aktarımı olarak tanımlanabilmektedir. Şu anda dünyada 30 a yakın ülkede Tek Pencere uygulaması bulunmakta olup, genellikle gümrük idareleri lider konumdadır. Bu uygulamalardan bazıları kamu kaynaklı bazıları kamu özel sektör işbirliği ile kurulmuştur. Ancak, her ülkede temel olan verilerin uyumlaştırılması ve birlikte işlerliktir. Bu çalışmada ileriki bölümlerde İsveç, Amerika Birleşik Devletleri ve Singapur uygulamaları ayrıntılarıyla anlatılarak, Avrupa Birliği ve Türkiye de sistemi kurmaya yönelik olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilecektir. Çalışmada incelenen ülke örneklerinden Singapur, Tek Pencere sistemini özel sektör kaynakları ile uygulayan bir ülke olmasından, İsveç, AB üyesi olması ve bağımsız bir sistem uygulamasından, ABD ise dünya ticaretindeki payının büyüklüğünden dolayı seçilmiştir. Üyelik yolunda ilerlediğimiz ve bir uyum sürecinde olduğumuz Avrupa Birliği nin uygulamaları ise Türkiye için önem arz etmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde ticaretin kolaylaştırılması kavramının tanımına ve bu konuda uluslararası alanda yapılan çalışmalara, ikinci bölümünde Tek xiii

15 Pencere kavramının tanımına, amaçlarına ve faydalarına yer verilmiştir. Üçüncü bölümünde örnek ülke uygulamalarına ve AB de Tek Pencere konusunda yapılan çalışmalara, dördüncü bölümünde Türkiye tarafından takip edilmekte olan ticaretin kolaylaştırılması çalışmalarına ve uygulanması öngörülen Tek Pencere ye ilişkin yapılan çalışmalara ve son bölümde de ticaretin kolaylaştırılması ile Tek Pencere çalışmalarının ekonomik etkileri ele alınmış olup, fayda ve maliyet analizlerine yer verilmiştir. xiv

16 BİRİNCİ BÖLÜM TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI Ülkelerin eşya, hizmet ve sermaye akımlarını izleme ve kontrol etme ihtiyaçları, uluslararası formalite ve prosedürlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Söz konusu formalite ve prosedürlerin gelir elde etmek, ülke ve çevre güvenliğini sağlamak, silah ve uyuşturucu maddelerin ülkeler arası hareketlerini kontrol etmek gibi birçok amacı bulunabilmektedir. Ancak, bu prosedür ve formalitelerin, ekonomide gereksiz kaynak kullanımına ve firmaların uluslararası rekabet güçlerinin azalmasına neden olmasıdan dolayı, dış ticaret işlemlerindeki gereksiz ve tekrarlayıcı süreçlerin azaltılması gündeme gelmiş ve ticaretin kolaylaştırılması çalışmaları yeni bir boyut kazanmıştır. Ayrıca, dünya ticaret hacmindeki artışlar ve buna paralel olarak teknolojik gelişmeler sayesinde eşyaların ülkeler arasında yer değiştirme süresinin kısalması sonucunda ticaretin kolaylaştırılması çalışmaları ülkeler için bir seçenek olmaktan çok gereklilik haline gelmiştir TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASININ TANIMI Farklı hukuki ve idari yapıları bulunan ülkeler arasında eşyaların uluslararası hareketi nedeniyle ticaretin kolaylaştırılmasının ulusal, bölgesel ve uluslararası boyutları bulunmaktadır. Söz konusu terim, ticaret akımlarını kolaylaştırmak ve sorunsuz hale getirmek üzere atılacak bütün adımları kapsamakta ve ürün testi, 1

17 işgücü akımları önündeki engeller gibi her çeşit tarife dışı engeli kapsayacak şekilde geniş bir anlamda kullanılmaktadır. 1 Ticaretin daha iyi yönetimini amaçlayan bir süreç olan ticaretin kolaylaştırılması, dar anlamda, ülkeler arasında eşya hareketindeki gerekli belge ve bilgi sunumlarının sistematik olarak daha verimli hale getirilmesi olarak tanımlanabilir. Geniş anlamda ise, ulaştırma, taşımacılık, ithalat ve ihracat işlemleri, gümrük prosedürleri, güvenlik, gelir toplanması, sigortacılık, teknoloji ve istatistik gibi pek çok alanı da içerecek şekilde eşyanın dolaşımı sırasında gerçekleştirilen uygulama, eylem ve formalitelere ilişkin olarak talep edilen bilginin toplanması, sunulması, iletilmesi ve işlenmesi de dahil olmak üzere, uluslararası işlemlerin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması olarak tanımlanabilir. 2 Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından ticaretin kolaylaştırılması, uluslararası ticarette eşyaların hareketi için gerekli verilerin toplanması, işlenmesi, iletilmesi formalitelerini ve faaliyetlerini kapsayan uluslararası ticaret prosedürlerinin uyumlaştırılması ve basitleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Doha Deklarasyonu ile transit de dahil olmak üzere eşyaların hareketinin, gümrüklenmesinin ve serbest bırakılmasının hızlandırılması noktaları da önem kazanmıştır. 3 1 The Cost and Benefits of Trade Facilitation, OECD Policy Brief October, (Erişim) 2 Haziran 2007, s.2 2 Ö. Çalışkan, Tek İdari Belge Reformu ve Varış Öncesi Kalkış Öncesi Beyanlar, Gümrük Müsteşarlığı Uzmanlık Tezi, Ankara, A. Kleitz, Cost and Benefits of Trade Facilitation, (Erişim) 5 Haziran 2007 s.1 2

18 Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu na (BM/AEK) 4 göre; ticaretin kolaylaştırılması, ülkenin ticaret çevresini geliştirmek ve ticaret erbabı için uluslararası ticaretteki karmaşık yapıyı ve işlem maliyetlerini azaltmak ve aynı zamanda hükümetlerin kontrol düzeyini daha etkin hale getirmektir. Ticaretin kolaylaştırılmasını, gümrük kapıları, limanlar gibi ulaşımla ilgili hizmetlerin ve fiziksel altyapının modernize edilmesi ve özellikle sınırlardaki etkinlik ve etkililiği artırmayı da kapsayacak şekilde uluslararası ticaret çevresini geliştirmek amacıyla alınacak önlemlerin toplamı olarak kabul eden yaklaşımlarda bulunmaktadır TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASININ AMAÇLARI Ülkelerin uluslararası rekabet güçlerini artırmaları ve gerekli potansiyele sahip bütün işletmelerin dış ticarete katılımlarının sağlanması için dış ticaret işlemlerindeki formalite ve prosedürlerin basitleştirilerek dış ticaret sürecinde daha etkin bir yapının oluşturulması gerekmektedir. 5 Bu bağlamda, ticaretin kolaylaştırılmasının uluslararası rekabet gücü ve yatırım ortamı için temel unsurlardan birisi olduğu söylenebilmektedir. 6 İthalat ve ihracatla uğraşan ticaret erbabı en az maliyetle ürettikleri ürünlerin, yine en az maliyetle sınır geçişlerini tamamlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle üretim maliyetlerine, gümrük işlemleri ya da teknik standartlar gibi farklı maliyet 4 Trade Facilitation, An Introduction to the Basic Concepts and Benefits, UN/ECE, ECE/TRADE/289, (Erişim) 19 Mayıs C. Kalaycı, Ticareti Kolaylaştırma Çalışmaları ve Etkileri, (Erişim) 12 Temmuz 2007 s Lack Of Electronic Customs System Could Hurt Economy, GFP, (Erişim) 10 Nisan

19 unsurlarının eklenmesinden kaçınmaktadırlar. Kaynakları ve uluslararası ticaret deneyimleri büyük şirketlere göre daha az olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için her ülke tarafından talep edilen farklı bilgi ve belgeler ek maliyet unsurları yaratmakta ve KOBİ lerin uluslararası ticarette rekabet güçlerini olumsuz etkilemektedir. Verimsiz ve tekrarlanan sınır işlemleri, dış ticaret açısından olumsuz etkiler yaratabildiği gibi, başta doğrudan yatırımlar olmak üzere ülkeye gelen yabancı sermayeyi de bir ölçüde engellemektedir. Bu bağlamda, ticaretin kolaylaştırılması çalışmalarındaki temel amaç, dış ticaretteki formalite ve prosedürlerin basitleştirmesi, fiziksel altyapının ve hizmetlerin geliştirilmesi ve uyumlaştırılması, uygulanan yasa ve düzenlemelerin uyumlaştırılması ile dış ticaret işlemlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanarak, işlem maliyetlerini azaltmak ve hem hükümetlerin hem de ticaret erbabının faydalarını en üst düzeye çıkarmaktır. Ticaretin kolaylaştırılması tanım ve amaçlarına bakıldığında; söz konusu kavramın basitleştirme, uyumlaştırma ve standardizasyon olmak üzere üç başlık altında toplanabileceği anlaşılmaktadır. 7 - Basitleştirme; formalite, uygulama ve işlemlerdeki bütün gereksiz aşama ve tekrarlamaların kaldırılması, - Uyumlaştırma; ulusal prosedürlerin, işlemlerin ve belgelerin uluslararası sözleşmeler, standartlar ve uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi, 7 Trade Facilitation, WTO Negotiations and UNCTAD, Trade Logistic Branch, UNCTAD, Geneva,

20 - Standardizasyon; prosedürler, uygulamalar ve belgeler için uluslararası alanda kabul edilmiş formatların geliştirilme sürecidir. Ancak, yapılan tanımlardan ticaretin kolaylaştırılması çalışmaları ile yalnızca ithalatçı, ihracatçı ve devletin faydalarının en üst düzeye çıkarılacağı sonucuna ulaşmak da doğru değildir. İdari engellerden ve eşyaların sınırlardan geçişinden kaynaklanan maliyetlerin yansıtılmadığı ürünler tüketicilerin eline daha ucuza ulaşmakta ve toplum refahında da artış görülmektedir TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR Her ülke tarafından uygulanan birbirinden farklı gümrük prosedürlerinin ve sınır kontrollerinin uluslararası ticareti engellediği yönündeki düşünce, hem özel sektör hem de kamu sektörü tarafından çeşitli platformlarda uzun bir süredir dile getirilmektedir. Bunun bir sonucu olarak da, sınır işlemlerinin basitleştirilmesi ve uygulamalarının standartlaştırılması uluslararası düzeyde tartışılan bir konu haline gelmiştir. Bu süreçte, İkinci Dünya Savaşı ndan sonraki dönemde, dünya ticaretini belirli standartlara kavuşturmak amacıyla yapılan çalışmaların sonucunda, Gümrük 5

21 Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 8, Gümrük İşbirliği Konseyi (GİK) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) oluşturulmuştur. 9 GATT müzakereleri sonucunda tarife oranlarında büyük indirimler yapılmış olmasına karşın, ülkelerin gümrük işlemleri ve belge şartları gibi tarife dışı engellerin arttığı gözlemlenmektedir. Tarife dışı engellerin ortaya çıkışında, az gelişmiş ülkelerin, GATT kapsamında yürütülen Uruguay Müzakere Turu ile uygulamaya konulan süreçlere uyum sağlamakta zorluk çekmeleri ve bu süreçlerin ekonomik katkılarının kısa vadede ortaya çıkmayacağını düşünmeleri ile söz konusu ülkelerin bireysel davranışları önemli rol oynamıştır. Tarife dışı engellerin ticaretin kolaylaştırması çalışmalarında oynadığı rol de dikkate alındığında Uruguay Müzakere Turu nun ardından ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik kurumsal çalışmalar ve yapılanmalar hız kazanmıştır Bu çerçevede, ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin olarak, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), BM/AEK, Ticareti Kolaylaştırma ve Elektronik İş Merkezi (UN/CEFACT), Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), DTÖ, Dünya Bankası, OECD, Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (UDÖ), Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) 10, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 11, Asya Kalkınma Bankası, Güney 8 Uluslararası ticaretin yürütülmesinde belirleyici rol oynayan ve 1994 yılında imzalanan Marakeş Anlaşması ile Dünya Ticaret Örgütü çatısı altında kurumsal bir nitelik kazanan GATT Ekim 1947 de 23 ülke tarafından imzalanmıştır. 9 O Diriöz, Dünya Gümrük Örgütü ve Dünya Ticaret Düzenine Olan Etkileri, Gümrük Dünyası Dergisi, Sayı 52, Kış, 2007, s APEC üyesi ülkeler; Avustralya, Brunei, Kanada, Endonezya, Japonya, Malezya, Filipinler, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Kore, Tayland, ABD, Tayvan, Hong Kong, Çin, Meksika, Papua Yeni Gine, Şili, Peru, Rusya, Vietnam 11 ASEAN üyesi ülkeler; Filipinler,Malezya,Tayland,Endonezya ve Singapur 6

22 Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) 12 gibi çeşitli bölgesel ve uluslararası kuruluşlar tarafından çalışmalar yapılmaktadır GATT/ DTÖ Bünyesinde Yapılmakta Olan Çalışmalar Özellikle, 1980 li yılların sonu ve 1990 lı yılların başından itibaren dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanan, sosyal, siyasal ve kültürel yönleri de bulunan küreselleşme kavramının ticaretin küreselleşmesi, mali küreselleşme ve üretimin küreselleşmesi olarak farklı boyutları mevcuttur. Ticaretin küreselleşmesinin, 1947 de kurulan GATT çerçevesinde, gümrük tarifeleri ve kotalarının indirilerek, uluslararası ticaretin evrensel boyutlarda serbestleştirilmesi çalışmaları ile başladığı söylenebilir. 13 Hükümetler arası kuruluşlar içinde önemli bir yere sahip olan DTÖ ve öncülü GATT sisteminin temelinde, tarım, tekstil, sanayi ürünleri, hizmetler, kamu alımları, standartlar, ürün güvenliği, gıda sağlığı ve fikri mülkiyet hakları başta olmak üzere pek çok alanda uluslararası ticaretin temellerini atan 60 civarında hukuki belge ve anlaşma yer almaktadır. 14 GATT müzakereleri sonucunda tarifelerin indirilmesi ve kotaların giderek azaltılmasının ardından, ülkeler tarafından izlenen korumacı politika uygulamaları farklılaşmaya başlamıştır. Tarife ve kotaların dışında kalan ve ticareti kısıtlayan fiziki, teknik ve mali nitelikli her türlü kural ya da uygulamaları içeren tarife dışı 12 MERCOSUR üyesi ülkeler; Brezilya, Arjantin, Uruguay, Paraguay, Venezuela 13 H. Seyidoğlu, Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, 14. baskı, Güzem Yayınları, İstanbul, 2001, s M. Özcan, DTÖ Doha Kalkınma Müzakerelerini Ne Durdurdu? Tarih Tekerrürden mi İbarettir?, Uluslararası Ekonomik Sorunlar, Sayı.24, Şubat 2007 s

23 engeller, bu süreçte ülkeler tarafından sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Tarife dışı engellere örnek olarak, farklı ürün standartları, ayırımcı kamu alımı politikaları, kısıtlayıcı fiyatlar ya da dağıtım anlaşmaları, vergilendirme farklılıkları, patent ya da telif haklarının çıkarılması prosedürlerinin zorlukları gösterilebilir. 15 Çok taraflı ticaret müzakerelerinin başarılı sonuçları ile tarife ve kotaların indirilmesinde katedilen mesafeye paralel olarak, uluslararası ticaretin son yıllarda hızla arttığı görülmektedir. Artan ticaret hacmi ise, sınırlardan daha fazla eşya geçmesini dolayısıyla, ulusal idarelerin ellerindeki sınırlı kaynaklarla artan ticaretle baş etmeye çalışmaları sonucunu doğurmaktadır. GATT ın kurumsal bir yapıya kavuşturulmasını sağlayan Uruguay Round müzakereleri sonucunda DTÖ kurulmuş ve söz konusu örgütün en yüksek karar alma organı olan Bakanlar Konferansı nın ilki 1996 yılında Singapur'da, ikincisi 1998 yılında Cenevre'de, üçüncüsü 1999 yılında Seattle da, dördüncüsü 2001 yılında Doha da, beşincisi 2003 yılında Cancun da, altıncısı ise 2005 yılında Hong Kong da toplanmıştır yılında Singapur da gerçekleştirilen I. DTÖ Bakanlar Konferansı nda yayınlanan Deklarasyon ile DTÖ müzakereleri kapsamına Ticaretin Kolaylaştırılması dahil edilerek, Mal Ticareti Konseyi tarafından bu alandaki mevcut kuralları yorumlamak ve ortaya koymak üzere ticarette aranan belgelerin basitleştirilmesi hakkında bugüne kadar farklı kuruluşlarca yürütülen çalışmalar çerçevesinde, üye ülkelerin ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik öncelik ve 15 (Erişim)

24 ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla, tanımlayıcı ve analitik bir çalışma yürütülmesine karar verilmiştir. 16 DTÖ ye göre, ihracat ve ithalat idari prosedürleri, taşıma formaliteleri, ödemeler, sigorta ve diğer ticaretle ilgili finansal gereklliliker gibi aktiviteler ticareti kolaylaştırma kapsamı içerisinde yer almaktadır yılında gerçekleştirilen Doha Turu Müzakereleri, her bir müzakere alanında ayrıntılı bir şekilde, GATT/DTÖ tarihinde daha önceki hiçbir turda görülmemiş sayıda fazla alanda konuyu ele almıştır. Bu alanlar; tarım, hizmetler, sanayi ürünleri, pamuk, ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet hakları, kamu sağlığı, ticaretin kolaylaştırılması, kurallar (anti damping ve sübvansiyonlar), bölgesel ticaret anlaşmaları, anlaşmazlıkların halli sistemi, ticaret ve çevre, elektronik ticaret, küçük ekonomiler, ticaret, borç ve finans, ticaret ve teknoloji transferi, DTÖ anlaşmalarının uygulanması, teknik yardımlar, En Az Gelişmiş Ülke (EAGÜ) lerin durumları, Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) ve EAGÜ lere yönelik farklı ve lehte muameleler ve ticaret için yardım olarak sıralanabilmektedir. Doha müzakerelerinde Singapur konuları olarak bilinen ticaret-yatırım, ticaret-rekabet, kamu alımlarında şeffaflık ve ticaretin kolaylaştırılması başlıklarından, rekabet ve yatırımlar tartışmaların merkezini oluşturmuş ve bu konudaki süreç kesinleşmeden ülkeler kamu alımlarında şeffaflık ile ticaretin kolaylaştırılması konularını tartışmak istememişlerdir. Doha müzakereleri sonucunda yayınlanan Deklarasyonun içeriğini oluşturan Çalışma Programı çerçevesinde; Singapur konuları na ilişkin müzakerelerin V. Bakanlar Konferansı ile başlatılmasına karar verilmiş ve müzakereleri izlemek üzere Ticaret Müzakereleri 16 D. Aktekin, Ticaretin Kolaylaştırılması Gümrük İdarelerinin Rolü, Gümrük Müsteşarlığı Uzmanlık Tezi, Ankara,

25 Komitesi oluşturulmuştur. Müzakerelerin, daha önce başlatılan İleri Tarım ve Hizmetler Ticareti müzakereleri de dahil olmak üzere, bir bütün olarak her konuda mutabakat sağlanmadıkça hiçbir konuda mutabakat sağlanamayacağı kuralına göre, 1 Ocak 2005 tarihine kadar tamamlanması karar altına alınmıştır. Ticaretin Kolaylaştırılması ile ilgili olarak V. Konferansa kadar geçecek süre zarfında Mal Ticareti Konseyi GATT 1994'ün transit geçiş serbestisine ilişkin V'inci maddesi, ithalat ve ihracatla ilgili ücret ve formalitelere ilişkin VIII'inci maddesi ile ticarete ilişkin düzenlemelerin uygulanması ve yayımlanmasına ilişkin X'uncu maddesinin ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili yönlerini açıklığa kavuşturmak, geliştirmek ve üyelerin önceliklerini belirlemekle görevlendirilmiştir. 17 Söz konusu maddeler içerisinde gümrükleri ilgilendiren hükümler de yer almaktadır. Cancun sonrası çalışmalarda ticaretin kolaylaştırılması, diğer Singapur konuları yla kıyaslandığında üzerinde daha kolay uzlaşı sağlanabilecek bir başlık olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim, Temmuz 2004 sonunda yapılan DTÖ Genel Konsey Toplantısında, konunun tek taahhüt kapsamında Doha gündemine dahil edilerek müzakereye açılması karara bağlanmıştır. Buna göre, ticaretin kolaylaştırılması alanında müzakerelerin, Doha Müzakere gündemine ilişkin, Temmuz Paketi olarak adlandırılan 01 Ağustos 2004 tarihli Genel Konsey Kararı nın D ekinde yer alan esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesine ve Ticaret Müzakereleri Komitesi altında 17 Ticaretin Kolaylaştırılması, DTÖ IV. Bakanlar Konferansı Katar/ Doha (9-14 Kasım 2001) (Erişim) 23.Haziran

26 oluşturulacak Ticaretin Kolaylaştırılması Müzakere Grubu nda ele alınmasına karar verilmiştir. 18 Bu konuda müzakerelerin, transit geçişe tabi olanlar da dahil olmak üzere eşyaların gümrüklerden çekilmesi ve dolaşımının hızlandırılması amacıyla GATT 1994 ün V., VIII. ve X. maddelerinin açıklığa kavuşturulması ve geliştirilmesi hedefiyle yürütülmesi ve müzakerelerin, bu alanda kapasite artırılmasını teminen özellikle fiziksel altyapısı eksik olan gelişmekte olan ülkelere teknik yardım ve desteğin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Ticaretin Kolaylaştırılması Müzakere Grubu, tarihinde gerçekleştirdiği ilk toplantısında çerçeve metnin D ekinde yer alan hususlar temelinde çalışma programını belirlemiştir. Müzakere Grubu nun Kasım 2004 tarihlerinde yapılan ikinci toplantısında ise bu alanda faaliyet gösteren uluslararası örgütlerin sunumları ile genel çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. Toplantılarda, üyelerin müzakere sürecinden beklentisi genel olarak şeffaflık, etkinlik, tutarlılık, öngörülebilirlik ve ayrımcı olmama prensipleri temelinde gümrük işlemlerinin kısaltılması ve basitleştirilmesi, formalitelerin azaltılması, gümrük harç ve ücretlerinin makul düzeyde belirlenmesi, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik ihtiyaç ve öncelikler dikkate alınarak kapasite artırımına yönelik teknik yardım sağlanması şeklinde ortaya çıkmıştır. 18 Y. Duval, Cost and Benefits of Impementing Trade Facilitation Measures Under Negotiations at the WTO: an Exploratory Survey, Artnet Working Paper Series, No:3, January, 2006, s.3 11

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1 GÜMRÜKLERİN MİSYONLARI HIZLA DEĞİŞİYOR GELENEKSEL MİSYONLAR: Vergi tahsilatı Kaçakçılıkla mücadele Eşya hareketlerinin sınırlarda kontrolü YENİ MİSYONLAR: Ekonomik büyümenin desteklenmesi

Detaylı

Dünya Ticaret Örgütü Çok Taraflı Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması Yönetici Özeti

Dünya Ticaret Örgütü Çok Taraflı Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması Yönetici Özeti Dünya Ticaret Örgütü Çok Taraflı Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması Yönetici Özeti Dünya Ticaret Örgütü nce (DTÖ) Bali de düzenlenen Dokuzuncu Bakanlar Konferansı nda dünya ekonomisine 1 trilyon getirecek

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN

DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KAYSERİ 2 Nisan 2013 Ocak 2017, Ankara 1/13 2/13 AMAÇ ve KAPSAM: Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi Facilitation of International

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

GLOBAL GÜMRÜK AĞLARI YAKLAŞIMIYLA 1 YENİLENEN ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

GLOBAL GÜMRÜK AĞLARI YAKLAŞIMIYLA 1 YENİLENEN ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GLOBAL GÜMRÜK AĞLARI YAKLAŞIMIYLA 1 YENİLENEN ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ TÜRK GÜMRÜK İDARESİNDE DEĞİŞİM 2 Gümrük idaresinin değişen misyonları ve hızla gelişen teknoloji gümrük idarelerinde kullanılan

Detaylı

TARIM POLİTİKALARI VE DTÖ

TARIM POLİTİKALARI VE DTÖ TARIM POLİTİKALARI VE DTÖ 24-26 EYLÜL 2012 ANKARA MÜZAKERELER VE BİLDİRİMLER John Finn Ticaret Politikaları Gözden Geçirme Bölümü DTÖ Çok uzun bir süreç Tarım ve Doha Kalkınma Gündemi Hazırlık Singapur

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

Gümrükte Gündem 2015 Gümrük ve Küresel Ticaretteki Son Gelişmeler

Gümrükte Gündem 2015 Gümrük ve Küresel Ticaretteki Son Gelişmeler Gümrük ve Küresel Ticaretteki Son Gelişmeler 19.11.2015 İstanbul Orjin Maslak Plaza İthalatta Hangi Sektör ve Ürünlerde Korumacılık Arttı? Orta Vadeli Program (2015 2017) OVP Amaçları: Yurt içi tasarrufları

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı

EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı EKONOMİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tek Pazar, Rekabet ve Teknik Mevzuat Uyum Dairesi 23 Kasım 2016 Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi MİSYONUMUZ Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe %85 oranında bürodan

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul EKONOMİ BAKANLIĞI

EKONOMİ BAKANLIĞI. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul HAZİRAN 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Neden İthalat Denetimi

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI. NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir.

HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI. NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir. HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir. SUNUMUN ĠÇERĠĞĠ Ekonomi Bakanlığının hizmet ticareti anlaşmalarına ilişkin görevleri Hizmet anlaşmalarının

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÇEVRESEL ÜRÜNLER ÇOKLU GİRİŞİMİ

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÇEVRESEL ÜRÜNLER ÇOKLU GİRİŞİMİ ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÇEVRESEL ÜRÜNLER ÇOKLU GİRİŞİMİ 2 Temmuz 2014 1 SUNUM PLANI Dünya Ticaret Örgütü ve Çevresel Ürün Müzakereleri Çevresel Ürün - Tanımlar, Kategoriler Çoklu

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 162 Aralık 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU YENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASI ÖNCESİNDE EN KRİTİK KONULAR İlge Kıvılcım, İKV Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr YENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

Dünya Bankası. 8 Nisan 2014 İstanbul

Dünya Bankası. 8 Nisan 2014 İstanbul Dünya Bankası 8 Nisan 2014 İstanbul 1. Giriş Neden bu değerlendirme, neden şimdi? 2. GB nin STA ile Kıyaslanması 3. Tarım ve Hizmetlerde Entegrasyon 4. Asimetrik Düzenlemeler 5. Koordinasyon ve Anlaşmazlıkların

Detaylı

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Sektörü 12 Ağustos 2010 Sabah Oturumu Araştırma Merkezlerine Đlişkin Genel Bilgilendirme

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ. Doç. Dr. Çiğdem Nas İktisadi Kalkınma Vakfı

TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ. Doç. Dr. Çiğdem Nas İktisadi Kalkınma Vakfı TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ Doç. Dr. Çiğdem Nas İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye AB İlişkileri 1963 Ankara Anlaşması 1970 Katma Protokol 1987 Üyelik Başvurusu 1996 Gümrük Birliği 1999 AB

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri

Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri Medine Atay Ergin 12 Mayıs 05.03.2015 2016, İstanbul Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması 4 Şubat 2016 tarihinde imzalandı.

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

ANKET-FİRMA. Soruları yanıtlarken firmanızla/sektörünüzle ilgili olmadığını düşündüğünüz sorulara yanıt vermeyiniz.

ANKET-FİRMA. Soruları yanıtlarken firmanızla/sektörünüzle ilgili olmadığını düşündüğünüz sorulara yanıt vermeyiniz. Sayın Yetkili, ANKET-FİRMA Bilindiği üzere, 2012 yılı Temmuz ayında, ülkemiz ile Japonya arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) imzalanması imkanını araştırmak üzere bir Ortak Çalışma Grubu (OÇG) kurulması

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAVRAM OLARAK E-DEVLET VE DİĞER

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI. Ümit Özlale

ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI. Ümit Özlale tepav Economic Research Policy Foundation of Turkey ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI Ümit Özlale 29 April 2011 2 Sunum Planı 1. Bölüm: İhracat performansımız Pazar genişlemesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. ENOFİS 05 Şubat 2009

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. ENOFİS 05 Şubat 2009 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü ENOFİS 05 Şubat 2009 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (1994) Ulusal sera gazı envanterini hazırlamak ve bildirimini yapmak İklim değişikliğinin

Detaylı

DTÖ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ

DTÖ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ DTÖ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ Aykut Ordukaya AB Uzmanı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı 19 Haziran 2013 İleri Tarım Müzakereleri 2000 yılında başlatıldı

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

HİZMET TİCARETİ MÜZAKERELERİ

HİZMET TİCARETİ MÜZAKERELERİ HİZMET TİCARETİ MÜZAKERELERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 Şubat 2013, Ankara SUNUM PLANI HİZMET TİCARETİNİN SERBESTLEŞTİRİLMESİ TÜRKİYE NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI KAPSAMINDA

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ 1 İÇERİK Proje Amaçları e-kurum Kapsamı e-imza Altyapısı Sonuçlar Değerlendirmeler 2 PROJE AMAÇLARI Kurum Verimliliği Bilgi YönetimiY Hizmetler Zamandan ve maliyetten tasarruf

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Kosta Rika Cumhuriyeti Başkenti :San Jose Kuruluş Tarihi :15 Eylül 1821 Nüfusu :4 milyon 814 bin Yüzölçümü :51.100 km2

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ Dış ticaret, normal ticaret, bağlı ticaret, sınır ticareti ve serbest bölge ticareti olmak üzere sınıflandırılabilir. Normal Ticaret Normal ticaret,

Detaylı

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI Pazara Giriş Engeli Nedir? Pazara giriş engelleri; tarifeler, tarife dışı tedbir ve diğer idari uygulamalardan kaynaklanan, uluslararası ticaretin normal seyrini

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM POLİTİKALARI. Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Başkent Üniversitesi

DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM POLİTİKALARI. Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Başkent Üniversitesi DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM POLİTİKALARI Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Başkent Üniversitesi DÜNYA TARIM POLİTİKALARINDAKİ GELİŞMELER MODERN EKONOMİ ÇAĞINDA, yani 21. yüzyılda; Tarım politikalarını, küresel

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ Nurdan BAYRAKTAR* Oğuz ÖNAL**

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ Nurdan BAYRAKTAR* Oğuz ÖNAL** DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ Nurdan BAYRAKTAR* Oğuz ÖNAL** 1. Kuruluş Amacı ve Tarihçe: Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), ulusal gümrük idarelerinin etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş,

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

TÜRKİYE ABD ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

TÜRKİYE ABD ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI TÜRKİYE ABD ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI TABA AmCham 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak 5 Şubat 1987 tarihinde 87/11484 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU-FİRMA

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU-FİRMA Sayın Yetkili, GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU-FİRMA Ülkemiz ile Tayland arasında gerçekleştirilmesi planlanan muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında 2013 yılından bu yana görüşmelerde bulunulmakta

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı