T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Strateji Geliştirme Başkanlığı YURTDIŞI GÖREV RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Strateji Geliştirme Başkanlığı YURTDIŞI GÖREV RAPORU"

Transkript

1 YURTDIŞI GÖREV RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Konu : Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Hırvatistan Sosyal Güvenlik Sistemi Görev Tarihi ve Yeri : Şubat 2011 Katılan Görevliler : Gökhan ERGİN - Başmüfettiş Varol DUR - Sosyal Güvenlik Uzmanı Serdar SAYER - Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı Halil Emre ÇÖKELEK - Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı 2- TOPLANTI İLE İLGİLİ BİLGİLER Düzenleyen Proje: Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Artırılması Projesi Ziyaret Edilen Kuruluşlar: Proje kapsamında Hırvatistan Ekonomi, Çalışma ve Girişimcilik Bakanlığı ile Hırvatistan Emeklilik Sigortası Kurumu, Hırvatistan Sosyal Refah ve Sağlık Bakanlığı, Hırvatistan İstihdam Kurumu ziyaret edilmiştir. Hırvatistan İstihdam Kurumunun bir Zagreb Ofisi de çalışma ziyareti kapsamında incelenmiştir. Ziyaretin Niteliği ve Amacı: 2008 Ulusal Programı çerçevesinde Kurumumuz, Avrupa Birliğine (AB) Katılım Müzakerelerinde, İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslı kapsamında yer alan sosyal güvenliğin koordinasyonu hususunda yetkili kurum olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Kurumumuzun görev sahasına giren alanlarda yapılacak çalışmaların desteklenmesi amacıyla Başkanlığımızca hayata geçirilen Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Artırılması 1

2 Projesi çalışmaları 08/01/2010 tarihinde başlatılmış olup, 15 aylık uygulamanın ardından 08/06/2011 tarihinde sonlanacaktır. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında finansmanı sağlanan Projenin amacı, Türk sosyal güvenlik mevzuatının, söz konusu fasıl ile ilgili olarak topluluk müktesebatıyla uyumlaştırılması sürecinde idari kapasitenin artırılmasıdır. Proje mal alımı ve hizmet alımı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Birinci bileşen kapsamında proje süresince verilecek olan eğitimlerde gerekli olabilecek donanım alınıp kullanılmaya başlanmıştır. İkinci bileşen ise eğitim, raporlama ve analiz çalışması ile farkındalık oluşturma çalışması alt bileşenlerinden oluşmaktadır. Eğitim faaliyetleri kapsamında Stratejik Uygulama Grubuna Yönelik AB Sosyal Müktesebat Eğitimi, Genel Düzeye Yönelik AB Sosyal Müktesebat Eğitimi ve Proje Döngüsü eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Projenin Teknik Şartnamesinin (TŞ) No lu maddesine istinaden eğitimlere yüksek oranda katılım sağlayan ve bu eğitimlerde başarı gösteren katılımcıların ilgili fasla yönelik uygulamaların yerinde görülmesi bakımından, iş üstünde eğitim ziyaretlerine katılmaları öngörülmüş olup, işbu rapora konu olan çalışma ziyareti bu çerçevede gerçekleştirilmiştir. Ziyaret sırasında yapılan çalışmalar çerçevesinde, başta ziyaret edilen Hırvat kurumlarının Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar olmak üzere, Hırvat sosyal güvenlik sisteminin yapısı, kurumsal yapılanma, Hırvat kurumları tarafından yürütülen AB kaynaklı projeler değerlendirilmiştir. Toplantının Gündemi: Toplantı Gündemi Ek 1 de sunulmuştur. 3- ZİYARET SIRASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Ek 1 de verilen program çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde aşağıdaki konular üzerinde sunumlar yapılmış ve incelemeler gerçekleştirilmiştir. Hırvat Sosyal Güvenlik Sistemi Nüfusun genel yapısı incelendiğinde 2004 nüfus sayısına göre nüfusun olduğu, kadınların oranlarının yüzde 52 olduğu, nüfusun giderek yaşlandığı ve doğurganlık 2

3 oranının düşük olduğu, ortalama yaşam süresinin erkekler için 72, kadınlar için 79 olduğu görülmektedir. Hırvat sosyal güvenlik sistemi ülkemizde mevcut yapının aksine parçalı bir yapı ihtiva etmektedir. Bu çerçevede, Ekonomi, Çalışma ve Girişimcilik Bakanlığı, Aile, Gaziler ve Nesiller arası Dayanışma Bakanlığı, Sosyal Refah ve Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı politika belirleme ve izleme noktasında görevli Bakanlıklardır. Sistemin uygulayıcısı olan kurumlar ise Emeklilik Sigortası Kurumu, Sağlık Sigortası Kurumu, Hırvatistan İstihdam Kurumu ile ikinci ve üçüncü sütun kapsamında faaliyet gösteren firmalardır. Hırvatistan sosyal güvenlik sistemi son yıllarda bir reform yaşamıştır. Yapılan reform çalışmasının nedenlerinin ülkemizdeki reform çalışmasının nedenleri ile benzerlik taşıdığı tespit edilmiştir Bu çerçevede; Yüksek düzeydeki aylıklar, Sistemin finansman sorunları, Kamu emeklilik sistemindeki harcamaların yüksekliği, Uzun dönem finansal istikrar eksikliği, Ekonomik ve demografik eğilimlere uymayan sosyal güvenlik sistemi, Aylıkların kişilerin kazançlarıyla ilişkilendirilmesine yönelik sorumluluk duygusunun eksikliği ve Ekonomik daralma yapılan reform çalışmasının temel nedenleri olarak sayılmıştır. Hırvatistan da aktif/pasif oranın 1 e 1,23 gibi aşırı derecede düşük olması sistemin önündeki en önemli engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Aylıklara ilişkin harcamalarının GSMH içerisindeki yerinin %10,53 olması ve devlet bütçesinden birinci sütunun %40 ının finanse edilmesi gider azaltıcısı önlemler alınmasının nedenleri arasındadır. Reform neticesinde; 3

4 Emeklilik yaşları kademeli olarak yükseltilmiş, özürlülük tanımı daha kısıtlayıcı bir şekilde tanımlanmıştır. Ücretlere bağlı sosyal güvenlik primleriyle, sosyal güvenlik hakları arasında daha sıkı bir ilişki kuran formülerler geliştirilmiştir. Sosyal güvenlik yardımlarının ücretler ve tüketici fiyat endeksiyle ilişkilendirilmesi de reform kapsamında söz konusudur. Bu parametrik değişikliklere ilave olarak, bazı yapısal değişikliklerde Hırvat sisteminde yaşanmıştır. Reform sonrasında Hırvatistan da uygulanan sosyal güvenlik sistemi Dünya Bankası tarafından önerilen bir model çerçevesinde şekillendirilmiş olup, üç sütunlu bir yapıdadır. Bu çerçevede, Sistem içerisinde birinci sütun emeklilik sistemi, asgari taban aylık esasına dayanacak şekilde düzenlenmiş ve öncelikle düşük gelir gruplarında çalışanları hedef olarak almıştır. İkinci sütun emeklilik sistemi bu planı genişleterek, prim ödemelerini aylıklarla ilişkilendiren bir yapıyla, birinci sütun emeklilik sisteminin üzerinde destekleyici bir yapı oluşturmuştur. Hırvatistan da tek bir genel zorunlu sistemin olduğundan bahsedilerek, polis, yargı mensupları, askeri personel, parlamenterler, savaş malulleri için ayrı kanunlarla özel düzenlemelerin yapıldığı belirtilmiştir. İş kazası ve meslek hastalıkları için ise özel bir program bulunmamaktadır. Birinci sütun emeklilik sisteminde bir hizmet akdine tabii çalışanlar ve kendi nam ve hesabına çalışanlar gelirlerinin %20 sini sisteme prim ödemesi şeklinde aktarırlar. İkamet süresine veyahut uyruk temeline dayanan ulusal bir emeklilik sistemi değildir. Birinci sütuna tabii kişiler; bir hizmet akdine tabii çalışanlar, kendi nam ve hesabına çalışanlar, sigortalıların aile üyeleri, belirli şartlar altında sigortalanan kişiler ve isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerdir. Hırvatistan birinci sütun emeklilik sisteminde, sigortalılık süresine ve hizmet süresi karşılığında verilen puanlara dayanan kişisel puan sistemi ile aylıkların değerini ve aylık faktörünü ilişkilendiren bir formüler sayesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Burada reform sürecinde yeniden değerleme yapılarak, erken emeklilik aylıkları düşürülmüş, maluliyet ve ölüm aylıkları hesabında kullanılan hizmet süreleri olumlu yönde revize edilmekle birlikte bunların azaltılmış oranlar hesabına göre ödenmesi kararlaştırılmıştır. 4

5 Hem birinci sütun hem de ikinci sütuna dahil olanlar için ise bu oranlar sırasıyla %15 ve %5 şeklindedir. İkinci sütun emeklilik sistemi için devlet bütçesinden finansman olmamakla birlikte, sadece birinci sütuna tabii kişilerin tabii olduğu sisteme devlet katkıda bulunmaktadır. 40 yaşının altındakiler için ikinci sütun zorunlu, yaş aralığı için seçimli bir durum söz konusudur. Hırvat ikinci sütun emeklilik sistemi üye ve 6 milyar dolar fon büyüklüğüne sahiptir. Birinci sütuna katılımı zorunlu olan grupların ikinci sütuna katılımları da zorunludur. Ülkede, ülke vatandaşlarının faydalanabileceği çoğu yabancı sermayeli şirketler tarafından yürütülen gönüllü üçüncü sütun emeklilik sistemi de bulunmaktadır. İkinci sütunda, bireysel bir sigortalılık halinde, garanti süresinde faydalanıcı öldüğü takdirde belirlenen yakınına garanti süresinin sonuna kadar aylık ödemesi yapılmaktadır. Garanti süresi asgari beş yıldır. Ortak aylık sistemiyle birlikte, hayatta kalan eşe asgari %60 oranında ödeme yapılmaktadır. Bu süre de garanti süresi kapsamında değerlendirilebilir. İkinci ve üçüncü sütunlarda belirli prim miktarları söz konusudur. Sosyal güvenlik yardımlarının aktüeryal hesaplaması yapılmaktadır. Yardımların miktarı; kişisel hesabın büyüklüğüne, faydalanıcının yaşına, yardımın türüne ve yardımların endekslenme şekline göre değişiklik göstermektedir. Kişisel hesaplardaki varlıklar; emekliliğe kadar harcanamaz, mahkeme kararına konu olamaz ya da iflasa tabi tutulamaz ve başka kişilerin hesabına transfer edilemez. Birinci, ikinci ve üçüncü sütun emeklilik sistemleri için Hırvatistan da ayrı kanunlar çıkarılmıştır. Birinci sütundan Hırvatistan Emeklilik Sigortası Kurumu; ikinci sütundan zorunlu emeklilik fonları, emeklilik sigortası şirketleri ve REGOS (Sigortalı Kayıt Merkezi); üçüncü sütundan isteğe bağlı emeklilik şirketleri, isteğe bağlı emeklilik fonları ve HANFA (Finansal Hizmetlerin Merkezi Denetim Ajansı) sorumludur. Hırvatistan Emeklilik Sigortası Kurumu nun merkezi Zagreb te olup, 19 bölgede hizmet vermektedir. Kurumun merkez teşkilatında ulusal emeklilik sistemine bağlı işlemler ve çocuk yardımları, uluslar arası sosyal güvenlik sözleşmelerine bağlı işlemler, bilişim teknolojileri, iktisadi ilişkiler, hukuki ilişkiler ve insan kaynakları kontrolü ve kurum varlıklarının yönetimi gerçekleşmektedir. Emeklilik Sigortası Kurumu, Ekonomi, Çalışma ve 5

6 Girişimcilik Bakanlığının ilgili kuruluşudur. Bununla birlikte aile sigortası uygulaması bakımından Aile, Gaziler ve Nesiller arası Dayanışma Bakanlığı ile birlikte çalışmaktadır. Bu çerçevede, iki farklı sigorta kolu kapsamında iki bakanlığın ilgili kuruluşu konumundadır. Ayrıca yapılan tüm aktüeryal hesaplamalara ilişkin olarak da Hırvat Maliye Bakanlığının gözetimi altında yer almaktadır. Sağlık sigortacılığı Sosyal Refah ve Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Sigortası Kurumu tarafından idare edilmekte olup, bu kurum da Ekonomi, Çalışma ve Girişimcilik Bakanlığının ilgili kuruluşudur. Sağlık sigortasının zorunlu olduğu ülkede, prim oranı yüzde 15 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Hırvatistan sosyal güvenlik sistemi aile yardımlarını da kapsamaktadır. Tüm yerleşikleri ve yasal olarak ikamet edenleri kapsayan bu yardım planının maliyeti devlet bütçesinden karşılanmaktadır. Aile, Savaş Gazileri ve Nesiller arası Dayanışma Bakanlığı yetkili otorite olup, Hırvatistan Emeklilik Sigortası Kurumu ise yetkili kurumdur. Sosyal yardım esasına dayanan çocuk yardımları, 2001 yılında ve 2004 yılında yapılan kanunlara dayanmaktadır. Aileler, evlat edinenler, koruyucular, üvey anne veya babalar, büyük anneler veya babalar ve tüm eğitim süreçleri boyunca yetim çocuklar bu konuda uygun haklara sahiptir. Bu yardımlara hak kazanmak için, Hırvat vatandaşları ve yabancılar hak talebinin öncesindeki üç yıl boyunca Hırvatistan da ikamet ediyor olmak zorundadırlar. Bununla birlikte hak talebinin öncesindeki yılda devletin belirlediği asgari bütçe tabanının %50 sini aşmayan bir aile geliri söz konusu olmalıdır yılı için bu miktar aylık 950 TL civarındadır. Bu haktan her halükarda 15 yaş altındaki çocuklar, öğrenimine devam eden yaş arasındaki çocuklar, özürlü durumu olan 21 yaş altındakiler ve ciddi derecede özrü olan 27 yaş altındaki kişiler faydalanabilir. Hanenin aylık gelirine göre, 2011 yılı için, çocuk başına aylık 60 lira ile 90 lira arasında bir çocuk yardımı söz konusudur. Anne ya da babanın vefatı halinde bu miktarlar %15, her ikisinin vefatı halinde veya özürlü çocuğu olan ailelerde ise %25 oranında yükseltilir. Hırvatistan ın ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin 14 tanesinde çocuk yardımlarının koordinasyonu hususu söz konusudur. Bu sözleşmelerde, ülkelerde tamamlanan çalışma sürelerinin toplanması ve diğer ülke sınırları dahilinde yaşayan çocukların sürelere dahil edilmesi mümkündür. 6

7 İşsizlik ödeneği için ise kişinin işini kaybetmeden önceki son iki yıl içinde dokuz ay prim ödeme şartı aranmakta olup, azami aylıktan faydalanma süresi 15 aydır. İşsizlik ödeneğinden toplam işsizlerin yüzde 24 ü faydalanmaktadır. Hırvatistan da Uygulanan Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Esasları İkili sözleşmelerin tarihçesinin belirtilmesinin akabinde sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonuna ilişkin temel ilkelerden bahsedilmiştir: eşit muamele, uygulanabilir mevzuatın tespiti, ilişkili sürelerin toplanması, koordinasyon yöntemiyle hesaplama (pro-rata ya da doğrudan), hakların ihracı, gerçeklerin ve durumların eşdeğer tutulması, kazanılmış hakların sürdürülmesi. İkili sözleşmeler, tarafların vatandaşlarını, aile üyelerini, göçmenler ve vatansızları kapsamaktadır. Bunun yanında genellik ilkesi gereğince, ilgili ülkelerin kanuna tabi çalışan kişiler ve bu kişilerin ailesi de kişisel kapsam içerisinde yer almaktadır. Avrupa ülkeleriyle yapılan sözleşmeler hemen hemen tüm sosyal güvenlik yardımlarını kapsarken, deniz aşırı ülkelerle gerçekleştirilen sözleşmeler sadece emeklilik planlarını kapsar. Yapılan ikili sözleşmelerden 14 tanesi çocuk yardımlarını da kapsamaktadır. Birinci sütun emeklilik sisteminde sürelerin toplanması koordinasyona tabii olup, yine koordinasyon yöntemiyle hesaplanırken; ikinci sütun emeklilik sisteminde süreler hakların ihracı prensibi nedeniyle koordinasyona tabiidir, ancak koordinasyon yöntemiyle hesaplanmaz. Buradaki farkın nedeni, ikinci sütun emeklilik sisteminin sürelerin toplamından ziyade ödenen primlerin toplamıyla fark yaratmasıdır. Hırvatistan ikili anlaşmalarının kurumsal yapısı incelendiğinde; Ekonomi, Çalışma ve Girişimcilik Bakanlığı nın aylıklar ve işsizlik yardımları konusunda, Sağlık Bakanlığı nın hastalık sigortası ve sağlık yardımları konusunda, Aile, Savaş Gazileri ve Nesiller arası Dayanışma Bakanlığı nın ise aile yardımları konusunda idari denetim yetkisinin olduğu belirtilmiştir. 7

8 Avrupa Birliği Uyum Süreci Avrupa Birliği ne uyum çalışmaları çerçevesinde Hırvatistan ileri bir aşamaya ulaşmış ve tüm başlıklarda müzakereleri geçici olarak kapatmıştır. Kurumumuz gibi Hırvat sosyal güvenlik kurumları da İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslı (2. Fasıl) ve Sosyal Politika ve İstihdam Faslından (19. Fasıl) sorumlu tutulmuşlardır. Her iki fasıla ilişkin çalışmalarda çalışma grupları tarafından yürütülmüştür. Çalışma grupları arasındaki temel farklılık 2. Faslın teknik bir alan olması nedeniyle sosyal tarafların bu alandan ziyade 19. Faslın çalışmalarına dahil edilmiş olmasıdır. Her iki faslın çalışma gruplarına da tamamen bu işe odaklanmış akademisyenler başkanlık etmiştir. Teknik düzeyde yürütülen çalışma grubu çalışmaları uzman düzeyinde devam etmiş, belli aralıklarla gelişmeler üst düzeye sunulmuştur. Yapılan tüm çalışmaların belli stratejilere dayandırıldığı görülmektedir. Önce strateji belgeleri hazırlanmış, siyasi otorite tarafından onaylanmış arkasından operasyonel konular ele alınmıştır. Örneğin JIM ve JAP belgeleri çok hızlı bir sürede hazırlanarak hayata geçirilmiş, halka duyurulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Yapılan tüm ilgili proje çalışmaları JIM ve JAP a uygun olarak hazırlanmıştır. Bu tip belgeler üyelik sürecinde Hırvatistan ın elindeki önemli kozlar olmuşlardır. Her iki fasılda geçici olarak kapatılmış olup, kapasite artırımının izleneceği ifade edilmiştir. Fasılların geçici olarak kapatılmasının anlamı, Komisyon un gerekli görmesi halinde fasılları tekrar müzakerelere açabileceğidir. Bu çerçevede, ilgili tüm kurumlar Komisyon izlemesine muhatap olmaktadırlar. Üyelik sürecinde Hırvat kurumlarınca uygulanan iki adet proje bulunmaktadır. Sosyal Güvenliğin Koordinasyonu Alanında İsveç ile Düzenlenen Twining Projesi Bu proje yetkili kurumların yönetici kapasitesinin güçlendirilmesi ve sosyal güvenlikle ilgili plan ve programların koordinasyonu için büroların kurulması gerekliliğini ifade etmektedir. 8

9 Buradaki genel amaç, Hırvatistan yetkili makamlarının yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi ve işçiler için serbest dolaşımın alanlarının oluşturulması için büro ve merkezlerin kurulmasının sağlanması gerekliliğidir. Bu projedeki kurum ve kuruluşlar; - Ekonomi, Çalışma ve Girişim Bakanlığı, - Sağlık ve Sosyal Refah Bakanlığı, - Hırvatistan Emeklilik Sigortası Kuruluşu, - Hırvatistan Sağlık Sigortası Kuruluşu, - Hırvatistan İstihdam Kurumu Proje 3 bileşenden oluşmaktadır. Birinci bileşen ajansların kurulması ve yetkili makamlar tarafından yönetimsel ve kurumsal kapasitenin artırılmasının sağlanması, İkinci bileşen Hırvatistan sosyal güvenlik sisteminde işçilerin serbest dolaşım hakkının etkilerinin analizi, Üçüncü bileşen ise işçilerin serbest dolaşım hakları ile ilgili kamuoyu dikkatini artırmak ve bu konuya çekmekten oluşmaktadır. Twinning Projesinin Sonuçları: 1.bileşen sonucuna göre, sosyal güvenlik ile ilgili kurum ve kuruluşların kapsamlı ve ayrıntılı işbirliği artmıştır. İlgili kuruluşların kapasitesinin işbirliği kuralları çerçevesinde artırılması, onların bu konudaki uzmanlıklarının ve bilgi akışlarının sağlanması gerçekleştirilmiştir. Bazı uygulamalar, AB düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi için çeşitli prosedürlerle ilgili çalışmalar yapılmıştır. 2. bileşen sonucuna göre, Hırvatistan sosyal güvenlik sisteminin oluşturulmasında ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında işçilerin serbest dolaşımının etkisi kapsamlı bir analiz ve finansal çalışmaya tabi tutulmuştur. 9

10 Değerlendirme Komitesi tüm deklarasyonları gözden geçirip yeniledi ve en uygun olanı seçti. İsveç kazanan ülke oldu. Şu anda Twinning sözleşmesi imza aşamasına gelmiş durumdadır. Bu proje 2011 in ortalarında başlayacak ve 18 ay sürmesi planlanmaktadır. Twinning Projesinin bitmesinden sonra ise en az 180 işveren grubu eğitilmiş olacak ve işverenlerin her grubu kendi alanlarıyla ilgili eğitim vermeye başlayacaktır. Ve yetkili makamların personelleri Avrupa Birliği kurumlarındaki görüşmelere aktif bir biçimde katılacaklardır. İşçilerin serbest dolaşımı ile ilgili Hırvatistan sağlık sisteminin katlanacağı ilave maliyetlerle alakalı ekonomik çalışma ve analizler yapılmaya devam etmektedir. Kurumsal Yapılanmanın Güçlendirilmesi - MATRA Hırvatistan ın sosyal güvenliğinin yönetiminin modernleştirilmesi projesi MPAP, EURO bütçeli, Ekonomi, Çalışma ve Girişimcilik Bakanlığı nın öncülüğünde 24 aylık( Ocak 2009-Mart 2011) dönemini kapsayan bir projedir. Bu proje, sosyal güvenlik sisteminden sorumlu olan Hırvatistan yönetiminin modern bir sosyal güvenlik sisteminin ve yönetiminin kurulmasına ve geliştirilmesine destek olmayı amaçlamıştır. Bu proje, sosyal güvenlik alanıyla ilgili kuruluşların yüksek kalitedeki bilgibirikimlerinin önemini vurgulamış ve bu kurum-kuruluşlar arasındaki elektronik bilgi alışverişinin geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu projenin sonuçlarından birisi Avrupa Birliği sosyal güvenlikle ilgili standartların yerine getirilip getirilmediğiyle ilgili içeride, Hırvat sosyal güvenlik sistemiyle ilgili düzenli eğitim veren bir birimin kurulmasını sağlamaktır. Bu kapsamda projeyle ilgili bugüne kadar 6 seminer düzenlenmiştir. 1- Stratejik iletişim ile ilgili kampanyalar düzenlenmiştir. 2- Yeni yasal düzenlemelerle ilgili eğitim faaliyetleri yapılmıştır. 3- Avrupa Birliği üye ülkeleriyle bilgi değişimi yapılması koşuluyla ulusal düzeyde bilgi paylaşımı imkânı sağlanmıştır. 10

11 4- Avrupa Birliği düzenlemelerinin geliştirilmesi ile ilgili hem Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hem de Avrupa Birliği nin temel yapısı konusunda Hırvatistan Hükümeti ile iletişime geçilmesi sağlanmıştır. 5- Koordinasyonun açık metot usulüyle yapılması sağlanmıştır. 6- Sosyal güvenliğin yönetimi ile ilgili temel ilke ve prensipler konusunda eğitim verilmiştir. Hırvat Sosyal Güvenlik Sisteminde Bilgi İşlem Teknolojilerinin Kullanımı Bu alanda yapılan sunumlar çerçevesinde; REGOS (Sigortalı Kayıt Merkezi) un tanıtımı, Hırvatistan daki sigortalılık durumlarına ilişkin genel sayısal veriler verilerek başlamıştır. 4,5 milyon nüfus, 1,5 milyon çalışan, 250 bin işveren ve 200 bin kendi nam ve hesabına çalışan insanın olduğu Hırvatistan da, işgücü maliyetleri tablolarla gösterilmiştir. Üç sütunlu sistemin finansman yapısı aktarılmış, devlet bütçesi ve ödenen primlerle finanse edilen birinci sütuna, bireysel tasarrufla yapılandırılan zorunlu ikinci sütuna ve gönüllülük esasına dayanan bireysel tasarrufu içeren üçüncü sütuna değinilmiştir. REGOS un amaçları tanımlanarak, gerekli veritabanı hareketliliğini oluşturmak, zorunlu emeklilik fonları arasında bireysel değişikliklerin yapılması imkânını yaratmak, sigortalıların kişisel hesaplarının merkezi muhasebesini yapmak ve bunları yönetmek gibi işlevleri belirtilmiştir. REGOS veritabanı işleyişi elektronik tabanda anlatılmış ve sigortalılara verilen hizmetler açıklanmıştır. Veritabanı formlarının üretilmesi ve bunlar sayesinde sistem üzerinde yapılan sıkı kontrollerle kişisel verilerin güncellenmesi, ikinci sütun ödemelerinin takibi ile genel prosedür ortaya konmuştur. Sistem içinde Hırvatistan Emeklilik Sigortası Kurumu na aktarılan bilgilerle emeklilik sigortası hakları işlerlik kazanmakta, diğer kurumlarla veri paylaşılmakta, sigortalılara bildirimlerin yapılması kolaylaşmakta, istatistik ve raporlamalar daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Sigortalılar da sistemde kullanıcı olarak, emeklilik sigortası haklarını buradan takip edebilmekte, istedikleri emeklilik sigortası fonuna birikimleri aktarabilmekte, hesaplarını kapatabilmekte ve emeklilik sigortası fonlarıyla 11

12 sözleşme imzalayabilmektedir. Sistem ISO 9001: 2000 standartlarında olup, Temmuz 2002 den bu tarihe kadar başarıyla hizmet vermektedir. Ulusal düzeydeki önemli programların, projelerin ve faaliyetlerin bilgilendirilme sistemiyle tüm sektörlere duyurulması, Hırvatistan sosyal güvenlik sistemindeki bilgilendirme süreçleri ve Hırvatistan Emeklilik Sigortası Kurumu nun elektronik hizmetleri temel alınarak yapılan sunumda; E-Hırvatistan programından bahsedilmiş, e-hükümet stratejisi anlatılmış ve bilgisayar iletişim ağı açıklanmıştır. Bilgilendirme sisteminin bilinç arttırma gayesini güttüğü, merkezi ofis aracılığıyla sistemin ulusal düzeyde kontrol altına alındığı ve bu programın 2003 yılında başlatıldığı belirtilmiştir. Temel bir çerçeve kanun üzerine oluşturulan program, etkin bilgi sistemi ve hizmetlerinin sektörler tarafından sunulduğu, veri paylaşımının güvenli bir ağda gerçekleştiği, elektronik idare sistemlerinin erişilebilirliğinin arttığı ve hükümet bütçesinin desteklediği bir yapıdadır. E-Hükümet stratejisi, kullanıcı odaklı, erişilebilir ve efektif bir elektronik hükümet sisteminin kurulması gerektiğinden hareketle, 2009 yılında Hırvatistan Eylem Planı içerisinde oluşturulmuştur. Buna göre, kurumlar arası kullanıma yönelik bir çerçeve oluşturulması, e- ofis pilot projesinin elektronik kayıt yönetimi için yapılandırılması, entegre tanımlama ve yetkilendirme pilot projesinin oluşturulması ve HITRO NET isimli ağ sisteminin modernize edilmesi hedeflenmektedir. HITRO NET aracılığıyla, ortak bir iletişim tabanını kullanarak kamu kurumları ve özel kuruluşlar birbirlerine bağlanabilmektedir. Hali hazırda 46 kamu kurumu ve 400 yasal kurum sistemde bulunmaktadır. Sosyal güvenlik sistemindeki projeler içinde, EESSI nin görev biriminin Hırvatistan da teşkili, Teknik Komisyon da Hırvatistan ın koordinatör olarak bulunması ve Bakanlıklar arası Daimi Çalışma Grubu bulunmaktadır. Hırvatistan Emeklilik Sigortası Kurumu nun veritabanına değinilerek, sosyal güvenlik sistemlerinin bundan sonra daha çok elektronik yolla veri üretmesi gerektiği belirtilmiştir. E- emeklilik uygulamaları ve sigortalıların sistemi kullanımları anlatılmış, e-başvuru sisteminin işlerliğinden bahsedilmiştir. E-başvuru sayesinde, firmaların iş ve işçi bildirimlerini yapmaları elektronik hale getirilmiştir. Zamandan ve evraktan tasarruf sağlanan elektronik uygulamaların teşvik edildiğinden söz edilmiştir. Kullanıcılar açısından, sigortalılık sürelerini 12

13 kontrol ettikleri, başvurularının hangi aşamada olduğunu gördükleri, bilgilendirmeye yönelik hesaplamaları yapabildikleri bu sistemden bahsedilerek, elektronik belge yönetim sistemi olan ESUD un çalışma biçimi örnek olarak anlatılmıştır. Ayrıca REGOS, üyelik sonrasında AB ülkeleri ile sosyal güvenlik alanındaki veri akışını elektronik ortamda sağlayacak EESSI (Sosyal Güvenlik Bilgilerinin Elektronik Değişimi) sistemi çerçevesinde ulusal giriş noktası olarak belirlenmiştir. Bu sistemle; AB ülkelerindeki kuruluşlar arasındaki bilgi ve veri alışverişinin hızlanması, Kolay ve hızlı bir biçimde sosyal hakların dışarıdaki ülkeler tarafından anlaşılabilmesi, Bilgi paylaşımı sırasında hata ve hileyi azaltması, Yönetici maliyetini düşürmesi ve etkin bir bilgi ağı kurulması amaçlanmıştır. Brüksel ile Üye ülkeler arasında ve üye ülkelerin kendi aralarında sosyal güvenlik hususunda bilgi akışını sağlayan sistem olan EESSI ya giriş ve gerekli uyum çalışmaları için Hırvat hükümeti yaklaşık 1 milyon Avro harcanmıştır. Üyelik ile birlikte Hırvatistan da yaşayan üye ülke vatandaşları ile üye ülkelerde yaşayan Hırvat vatandaşlarının sosyal güvenliğe ilişkin tüm bilgileri bu sistem üzerinden ilgili taraflara akacaktır. Sistem internet üzerinden çalışmamakta, kendi ağını kullanmakta böylelikle üst düzey bir güvenlik sağlanmaktadır. 4- SONUÇ VE KANAAT Ziyaretin Ülkemiz/Kurumumuz Açısından Değerlendirilmesi: Hırvatistan ülke olarak AB üyelik sürecine büyük önem vermekte ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir. Hâlihazırda AB üyesi olmamasına rağmen Hırvat Parlamentosu başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının önünde AB bayrağının Hırvat ulusal bayrağı ile eşit düzeyde bulunduğu gözlemlenmiştir. Coğrafi ve ekonomik konumu gereğince, Hırvatistan için AB üyeliğinin bir hedeften ziyade bir ihtiyaç olduğu mütalaa edilmektedir. 13

14 Ziyaret edilen kurumların tamamında müzakere süreçlerinde uzmanlaşmış birimler bulunmakta olup, müzakere süreçlerinin hızlı ilerlemesi neticesinde bu alandaki deneyimlerini artırma imkânı elde etmişlerdir. Gelinen aşamada AB tarafından herhangi bir itiraz yaşanmaz ise Hırvatistan ın üyeliğinin 2012 yılında gerçekleşmesini beklenmektedir. Üyelik sürecinde, Hırvatistan da sosyal güvenlik alanında yaşanan en önemli gelişme EESSI üyelik çalışmaları kapsamında ülkenin sosyal güvenlik alanındaki tüm verilerinin elektronik ortama aktarımı ve bunların AB düzeyinde paylaşımının önünün açılmasıdır. Alınan teknik destek dışında ulusal kaynaklar ile tamamlanan çalışma neticesinde sosyal güvenliğin koordinasyonu çerçevesinde üyelik sonrasında uygulamaya geçecek direktiflerin uygulanmasına ilişkin veri paylaşımı işlemleri bitmiştir. Üyelik ile birlikte Hırvatistan ın sosyal güvenlik alanındaki tüm uluslararası işlemleri bu sistem üzerinden, evrak akışına gerek olmaksızın yapılacaktır. Sosyal güvenlik alanında hizmet veren birden fazla kuruluşu bulunan Hırvatistan ın, EESSI ile ilişkilendirilen kuruluşu REGOS olmuştur. Ülkemizde sosyal güvenlik alanında hizmet veren tek kuruluş olan Kurumumuzun ulusal giriş noktası olacağı kesindir. Bu çerçevede, teknik destek çalışmalarının başlatılması için bir TAEIX faaliyeti hayata geçirilmesinde önemli faydalar bulunmaktadır. Hırvat sosyal güvenlik kurumları tarafından yürütülen sosyal güvenliğin koordinasyonu alanında kapasite geliştirilmesine dönük projeler, ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede Kurumumuzda yürütülen Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesini Artırma Projesi çalışmalarında nihayete yaklaşmış ve önemli çıktılara erişmiştir. Bununla birlikte proje değerlendirildiğinde, sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu meselesinin özellikle sosyal sigortacılık alanında çalışmaların yürütüldüğü ve sağlık sigortacılığı alanında doldurulması gereken bazı alanların hale mevcut olduğu görülmektedir. Bu çerçevede, sağlık sigortacılığı alanında özellikle pratik uygulamalara dönük bir twinning ya da twinning light projesinin hayata geçirilmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. Ülkemizle kıyaslandığında her bakımından çok küçük bir ülke olan Hırvatistan ın, insan kaynakları kapasitesi olarak da ülkemizden geridedir. Özellikle dil bilen yetişmiş personel istihdamında sıkıntı çeken Hırvat kurumları, bu alandaki AB kriterlerini yerine 14

15 getirebilmekte zaman zaman zorluk çekmişlerdir. Bununla birlikte, belirlenen net stratejiler çerçevesinde AB üyeliğine ilişkin istikrarlı çalışmaların yürütüldüğü gözlemlenmiştir. Hırvatistan çocuk yardımları ülkemiz açısından dikkat çekicidir. Çünkü Hırvatlar tarafından uygulanan çocuk yardımı ILO 102 Numaralı Sözleşmesi kapsamında aile yardımı olarak kabul edilmektedir. Hâlbuki uygulanan çocuk yardımının gelir testine dayanan bir uygulama olduğu ve ülkemizde hâlihazırda uygulanan çocuklara dönük koşullu nakit transferi gibi uygulamalarla benzerlik taşıdığı görülmektedir. Hırvat uygulamasının farkı bu yardımlara ihracat edilebilme özelliğinin getirilmesi ve ulusal kanunlarındaki tanımlanış biçimidir. Benzer düzenlemelerin yapılması halinde, özellikle ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinde ülkemiz için sorun alanı teşkil eden aile yardımları meselesine de bir çözüm getirileceği düşünülmektedir. Bilgilerinize arz ederim. Serdar SAYER Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı H. Emre ÇÖKELEK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı Varol DUR Sosyal Güvenlik Uzmanı Gökhan ERGİN Başmüfettiş 15

16 EK 1: ŞUBAT 2011 Tarihleri Arasında Hırvatistan da Gerçekleştirilen Çalışma Ziyaretinin Programı 21 Şubat 2011 Ekonomi, Çalışma ve Girişimcilik Bakanlığı, Hırvatistan ın Sosyal Güvenlik Sisteminin Sunumu - Kurumsal Yapı/ Kurumlar arası İletişim - Yasal Yapı - Yönetici Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Sosyal Güvenlikle İlgili Plan ve Programların Koordinasyonu İçin Büroların Kurulması ile İlgili Twinning Projesi nin Sunumu - Hırvatistan Sosyal Güvenlik Yönetiminin Modernleştirilmesi ile İlgili Matra Projesi nin Sunumu 22 Şubat 2011 Sosyal Refah ve Sağlık Bakanlığı, Hırvatistan Sağlık Sistemi ile İlgili Sunum - Kurumsal Yapı/ Kurumlar arası İletişim - İkili Anlaşmalarla İlgili Sunum - Sosyal Yardımlar - Sosyal İçerme Belgesi ile İlgili Sunum - Yasal Yapı 23 Şubat 2011 Hırvatistan Emeklilik Sigortası Birimi, Sosyal Güvenlikle İlgili Uluslararası Anlaşmaların Sağlanması -Hırvatistan Emeklilik Sigortası Sisteminin Şu Andaki Yapısı ile İlgili Sunum -Hırvatistan Çocuk Yardımlarıyla İlgili Sistemin Sunumu 24 Şubat 2011 Ekonomi, Çalışma ve Girişimcilik Bakanlığı, İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslına İlişkin Sunum - Sosyal Politika ve İstihdam Faslına İlişkin Sunum - Sosyal Güvenlik Bilgilerinin Elektronik Değişimi Projesiyle İlgili Sunum 25 Şubat 2011 Hırvatistan İşçi Bulma Kurumu, Organizasyon Yapısı, Merkez ve Şube Servisleri - EURES Ağının Oluşturulması ile İlgili Sunum - Zagreb Şubesini Ziyaret 16

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik (SG) kavramını, en azından yasal düzenleme seviyesinde, ilk kullanan ülke olan ABD, bugün

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Çalışanların sayısı, Aralık 2012 de bir ay öncesine göre öenmli bir değişme

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER Türkiye İş Bankası A.Ş. Munzam Sandık Vakfı 27 Ekim 2016 Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 28.03.2001 tarih ve 4632 sayılı Bireysel

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu:

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu: T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Toplantının Konusu: 5018 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesine istinaden döner sermayeli işletmelerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanmakta

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN Sosyal güvenlik, Herkesin gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım, gerekli toplumsal hizmetler dahil olmak üzere sağlık ve refahını teminat altına

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

FASIL 9: MALİ HİZMETLER

FASIL 9: MALİ HİZMETLER AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 9: MALİ HİZMETLER Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Ekim 2011 1 SUNUM PLANI FASLIN KAPSAMI MÜKTESEBAT YAPISI KOMİSYON DEĞERLENDİRMELERİ GELİNEN AŞAMA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan,

Detaylı

Romanya. Göçmen işçiler için sosyal güvenlik

Romanya. Göçmen işçiler için sosyal güvenlik Romanya Göçmen işçiler için sosyal güvenlik Romanya: Göçmen işçiler için sosyal güvenlik Eylül 2002 de Romanya Sosyal İşler Bakanlığı tarafından teklif çağrısı yapılmıştır Projenin genel hedefi: işçilerin

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19 5 Kasım 2008 2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19. FASLI İLE EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR BÖLÜMÜNÜN İLGİLİ KISIMLARININ MESS UZMANLARINCA YAPILAN GAYRIRESMİ TERCÜMESİDİR

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR Sosyal Güvenlik Kurumu nun yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin ortaklaşa finanse ettiği Evde Çocuk Bakım Hizmetleri

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi. EMCDDA Türkiye Temas Noktası

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi. EMCDDA Türkiye Temas Noktası Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi EMCDDA Türkiye Temas Noktası TUBİM Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü EN YOKSUL KESİM İÇİN SOSYAL YARDIM İSTİHDAM BAĞLANTISININ AKTİFLEŞTİRİLMESİ Aziz YILDIRIM Genel Müdür Mevcut Durum Faaliyetler Projeler MANTIKSAL ÇERÇEVE Sosyal Yardımlar-İstihdam

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI 1 AB de Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları Geçtiğimiz dönemlerde sağlık harcamalarında kaydedilen artış, kamu sağlık sistemlerinin sürdürülmesinde sorun yaşanmasına

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI (Bu rehberde sadece Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin Devlet Katkısı hakkında bilgilendirme mevcuttur. Otomatik katılıma ilişkin sorularınız

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU «ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK» İSTİHDAM DESTEKLERİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU «ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK» İSTİHDAM DESTEKLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU «ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK» İSTİHDAM DESTEKLERİ + İSTİHDAM TEŞVİKİ SGK ve VERGİ TERKİNİ 687 KHK Yasal Dayanak (8/2/2017 RG) BAŞLAMA TARİHİ :01.02.2017 BİTİŞ TARİHİ :31.12.2017

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ - 2016 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesinde

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU. İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu

TÜRKİYE İŞ KURUMU. İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu TÜRKİYE İŞ KURUMU İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI GELMİŞ GEÇMİŞ EN KOLAY, EN PRATİK, EN KAPSAMLI, EN AZ PROSEDÜR İÇEREN, UYGULAMASI EN KOLAY, İSTİHDAM

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. 3) AB sürecinde Gerçekleştirilen Diğer Çalışmalar. 4) AB Müzakerelerine Hazırlık Çalışmaları ve Son Gelişmeler

SUNUMUN İÇERİĞİ. 3) AB sürecinde Gerçekleştirilen Diğer Çalışmalar. 4) AB Müzakerelerine Hazırlık Çalışmaları ve Son Gelişmeler TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ÇEVRE SEKTÖRÜ Sedat KADIOĞLU Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanı Tel: 207 54 11 Faks:207 54 54 e-posta: skadioglu@cevreorman.gov.tr SUNUMUN İÇERİĞİ 1) Türkiye AB İlişkileri

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

ÜCRET GARANTİ FONUNUN AB KRİTERLERİ İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUMUZA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜCRET GARANTİ FONUNUN AB KRİTERLERİ İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUMUZA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 17 rasit ulubey:layout 1 11/9/10 3:21 PM Page 221 ÜCRET GARANTİ FONUNUN AB KRİTERLERİ İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUMUZA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Raşit ULUBEY* I-BAŞLANGIÇ Ücret garanti fonu ilk olarak 22.05.2003

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

TEKNOLOJİK İNSAN KAYNAKLARI

TEKNOLOJİK İNSAN KAYNAKLARI 444 4 908 www.rasyotek.com.tr TEKNOLOJİK İNSAN KAYNAKLARI 6111 SGK TEŞVİKİ SPR STRATEJİK PLANLAMA RAPORU BORDRO HİZMETİ BORDRO HİZMETİMİZ olarak, çeşitli sektörlerde ve farklı büyüklüklerdeki müşterilerimize

Detaylı

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S.

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S. İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir, Mayıs - 2015 İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 07 Şubat 2011 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri güncelliğini

Detaylı

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Haziran 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ KAYITLI KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ KAYITLI KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ KAYITLI KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI Sosyal Güvenlik Kurumu nun yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin ortaklaşa finanse ettiği Evde Çocuk Bakım Hizmetleri

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik BÜLTEN NO:101 Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik 684 sayılı KHK ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ön ödemeli konut satışına ilişkin 45.maddesi değiştirilmiştir.

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR

OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR Doç. Dr. H. Hakan YILMAZ Ocak 2009 I. YEREL YÖNETİMLERİN BÜTÇE

Detaylı

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma.

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma. Üçünc ncü Çalışma GörüşmesiG mesi, Bükreş 10-11 11 Temmuz 2009 yılıy Yeni ekonomik şartlarda sosyal diyalogun gelişmesi için i in sendikalar ve işverenler i önündeki ndeki meydan okumalar Milli ve Sektör

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Ekim 2015 Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Harcama İzleme Güncelleme Notu Nurhan Yentürk STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi kapsamında gençlik, çocuk,

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER Hikmet DENİZ, Uzman Temmuz - 2012 DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK DESTEKLER Günümüz rekabet piyasasında işletmeler belli alanlarda uzmanlaşmak

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

İşsizlik Sigortası. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı

İşsizlik Sigortası. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı İşsizlik Sigortası Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı İşsizlik Sigortası Tanım İşsizlik sigortası kapsamında verilen hizmetler İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA)

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) - Kalkınma Planı 2003 yılı Aralık ayında Avrupa Birliğine sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır. Kalkınma Planı hazırlandığında, Programda yatırım

Detaylı

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası:

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No: 8531-TR

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı