Yazılım Geliştiren Küçük Ölçekli Bir Organizasyon İçin Scrumban Yaklaşımı ve Oyunlaştırma Uygulaması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazılım Geliştiren Küçük Ölçekli Bir Organizasyon İçin Scrumban Yaklaşımı ve Oyunlaştırma Uygulaması"

Transkript

1 Yazılım Geliştiren Küçük Ölçekli Bir Organizasyon İçin Scrumban Yaklaşımı ve Oyunlaştırma Uygulaması Murat Yilmaz 1,3 and Rory V. O Connor 2,3 1 Çankaya Üniversitesi, Ankara, Türkiye 2 Dublin Şehir Üniversitesi, İrlanda 3 Lero, İrlanda Yazılım Mühendisliği Araştırmaları Merkezi, İrlanda Özet Çevik metotların yazılım projelerindeki genel dinamik ve sağlanması hedeflenen amaçlar doğrultusunda melezlenmesi son yıllarda yazılım sektöründe sıkça uygulanmaya başlayan rutin bir pratik halini almaktadır. Böyle yaklaşım yardımı ile çevik süreçler arasında sistematik bir özelleştirme sağlanarak, takım ve süreç üretkenliklerini açısından oluşabilecek problemlerin kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Bu makalede, küçük ölçekli bir yazılım geliştiren organizasyon için Scrum yönteminden, Scrumban yöntemine geçiş süreci ve oyunlaştırma teknikleri kullanılarak sağlanan süreç iyileştirme uygulaması anlatılmıştır. Uygulama sırasında duruma özel olarak kurgulanan odak grup çalışması, anket çalışması ve yarı yapılandırılmış görüşmeler doğrultusunda kurgulanan araştırma yöntemi açıklanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmadan elde edilen gözlemler göstermektedir ki böyle yaklaşım sayesinde gerek örgütsel, ve gerekse yöntemsel bağlamda bazı iyileştirmeler sağlanabilmektedir. 1 Giriş Yazılım geliştirme, yazılımın üretim süreçleri sırasında gerçekleşen karmaşık teknik ve sosyal aktivitelerin bütününe verilen isimdir. Bu aktivitelerin planlanma şekilleri projenin durumuna, türüne veya yazılım geliştiren organizasyonlarda yerleşmiş kültüre göre farklılıklar gösterdiğinden kullanılan metodolojilerin genelleştirilmesi oldukça zordur. Yazılım geliştirme süreçleri geçen yirmi yıl içerisinde müşteri gereksinimlerinin dinamik olarak değişmesi nedeniyle önemli değişikliklere uğramıştır. Bu değişikliklerin en önemlisi daha önce üst yönetimde olan teknik bir çok sorumluluk ve karar mekanizmalarının yazılım geliştiren ekiplere terk edilmesidir. Yazılım endüstrisindeki tanımı ile çeviklik, ürün geliştirme sırasında kullanılan sürecin müşteri ihtiyaçlarına hızlı karşılık verebilme yeteneğidir [1]. Sektörün getirdiği yeni yapılanma ile birlikte, şirketler giderek klasik tarz yaklaşımlara alternatif bir felsefe getiren çevik yazılım geliştirme yöntemlerini tercih etmeye başlamışlardır. Bu yaklaşımların en popülerlerinden iki tanesi Scrum ve Kanban dır. Scrum, artırımlı üretim yapısını endüstride kabul edilmiş süreç mühendisliği ve

2 kontrol sistemlerinden almıştır. Sürekli geri bildirim, kısa metrajlı planlar, ve gereksinimler önem sırası ile uygulamaya geçirildiği için hedefe küçük ama emin adımlarla yaklaşılmasını mümkün kılar. Diğer taraftan, endüstriyel alanda sıkça kullanılan Kanban yaklaşımı çevik yaklaşımların zaman kutulu süreçleri yerine süreklilik içeren akış tabanlı alternatifini önermektedir. Kanban, yazılım geliştirme süreçlerinde bulunan iş akışlarını genellikle bir pano vasıtası ile görselleştirmek ve dolayısı ile işlevselleştirmek için düşünülmüş bir yöntemdir. Yaklaşım, işin görsel sunumu ile birlikte yapılacak işlerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi, miktarının sınırlandırılması, minimal pazarlanabilir özelliklerin belirlenmesi ve süreçlerin bir havuzdan çekilmeye başlanması esaslarına dayanır. Takım üretkenliğini arttırmak için düşünülmüş bir araç olan Kanban panosu sayesinde, bir yandan bitmiş ve süren işler net olarak gözlenebilirken, diğer yandan tüm sürece ait ölçüm ve geri beslemeyi kolaylaştırır. Son on yılda yapılan bir çok araştırma göstermektedir ki, bir çok yazılım geliştiren organizasyon çevik yaklaşımları kendi ihtiyaçlarına göre düzenleme ihtiyacı duymuşlardır [2]. Scrumban yaklaşımı, Scrum ve Kanban çevik süreçlerinin melezlenmesi ile oluşturulmuş; aşırı değişken kullanıcı veya müşteri hikayeleri ve kodlama hataları ile baş etmek için kurgulanmıştır [8]. Bu melez yaklaşım, Scrum sürecinin özünde bulunan zaman kutusu tabanlı koşu (sprint) özelliğinin uygulama sırasında işlevselliğin azaldığı, fakat bu yaklaşımın içerdiği günlük Scrum toplantıları ve diğer bazı pratiklerinin kullanılabilir olduğu durumlar için düşünülmüştür. Bu yaklaşım kullanılarak bir yazılım takımının iş akışı, her kullanıcı hikayesi için asgari en çabuk tamamlanma zamanına yönlendirilirken ekibin elemanlarının hiç birisinin görevsiz kalmamasının sağlaması hedeflenir. Son zamanlarda, yazılım geliştiren bir organizasyonda çalışan bireylerin motivasyonlarını arttırmak için yeni ve popüler iş süreç iyileştirme yöntemlerinden biri olarak kabul edilen, oyunlaştırma kullanılmaktadır. Oyunlaştırma; oyun geliştirme süreçlerinde kullanılan öğelerin (örn: puanlama sistemi, lider tablosu, bröveler) oyun geliştirme dışındaki alanlarda kullanılması olarak tanımlanmaktadır [14]. Genellikle, iş geliştirme süreçlerinde fayda sağlamak için kullanılmaktadır. Oyunlaştırma kullanılarak bireylerin motive edilmesi ve kişilere sıkıcı gelebilecek rutin iş süreçlerinin eğlenceli ve etkileşimli hale getirilmesi planlanmaktadır. Oyunlaştırma uygulamaları ile bireylerin üretkenlik artırımının sağlanması ve dolayısıyla şirketlerin ve kurumların verimlilikleri ve örgütsel kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu makalenin devamı şu şekilde oluşturulmuştur. Bir sonraki bölümde, Kanban ve Scrum arasındaki ilişki ve Scrumban melez yöntemi açıklanacaktır. Üçüncü bölümde, oyunlaştırma kavramı açıklanacak ve oyunsal öğelerin yazılım mühendisliğinde yapılmış uygulamalarından bahsedilecektir. Dördüncü kısımda, araştırmada kullanılan süreç modeli sunulacaktır. Son olarak, beşinci bölümde ise çalışma sırasında elde ettiğimiz bazı öncül sonuçlar sunularak, ileride yapılması planlanan uygulamalar ile ilgili genel bilgi verilecektir.

3 2 Çevik Yazılım Geliştirme, Scrum ve Scrumban İki binli yılların başlarında, klasik yazılım geliştirme metodolojileri değişen gereksinimlerle yeterince iyi bir şekilde baş edemeyince çevik yazılım metotları gündeme gelmeye başlamıştır. Kolektif olarak çevik metotlar sistem tasarımının yazılım projesinin ilk zamanlarında detaylandırılmasındansa en hızlı şekilde ürün oluşturmayı hedeflemiştir. Çevik perspektif ürünün çalışan bir kısmının en erken şekilde paydaşlarla paylaşılmasını ve sorun giderme süreçlerinin en kısa zamanda başlamasını ön görür [6]. Bu vizyon Humprey nin gereksinim belirsizliği ilkesi ile desteklenmektedir: Bir yazılım sistemi kullanıcıları tarafından test edilmeden önce tüm gereksinimleri belirlenemez [7]. Boehm bu tür yaklaşımları hafif sıklet metotlar olarak kabul nitelendirmiştir [1]. Çevik yazılım süreçleri bir yandan yinelenen yazılım geliştirme metodunun temel kabul ederken diğer taraftan Cukburn un belirttiği hafiflik ve sadelik temelleri ile yazılım projelerinin yönetilebileceği kabulüne dayalıdır. Çevik yaklaşımlar insan tabanlı olup, sözlü iletişimin ve örtük bilginin takım ilişkilerindeki önemini vurgular [6]. Scrum kelimesi rugby oyunundan gelen oyuna özel bir kilitlenme durumundan türetilmiştir [11]. Bu yaklaşım iyi kurgulanmış yazılım takımlarından beklentiler doğrultusunda elde edilebilecek çalkantılı ortamlarda yüksek verimlilik almak için düşünülmüştür. Scrum yazılım geliştiren organizasyonu küçük, çapraz fonksiyonlu, farklı görevlerde çalışabilen ve kendi kendini organize edebilen takımlara dönüştürürken, yapılacak işi de küçük ve net çıktılar üzerinden planlanmış teslimatlar olarak tanımlar [10]. Bu bilgiler doğrultusunda örgüt ve öncelik sırasında konulan işler sıralanarak işlerin sürecekleri zaman kestirilmeye çalışılır. Klasik yaklaşımların tersine, Scrum zaman tabanlı, koşu adı verilen, sistematik yinelemeler doğrultusunda ürün veya çalışan dağıtılabilir bir yazılım parçası üretimini hedeflemektedir. Müşteri ile beraber öncelikler ve genellikle bir ila dört hafta arası süren koşu sonucunda da teslimat zamanları belirlenir [6]. Scrum ve Kanban, çevik yöntemler arasında küçük ve orta ölçekli yazılım firmaları tarafından en çok kullanılan metotlarıdır. Bu iki yaklaşımın ortak özelliği bilgi tabanlı bir çalışma ortamında bireyler ve takımlar arası iş birliğine dayalı uygulamaları desteklemeleridir. Scum yinelemeli ve artırımlı yapısı ile her koşu sonucunda çalışan bir parça yazılım üretimini hedeflemektedir. Bu yöntem yazılım geliştirme süreçlerini önceden tanımlanmış grup toplantıları, kişilere atanmış net roller ve üretilen yapay süreç olguları yardımı ile yönetmeyi hedeflemektedir. Uygulamaları sırasında yinelemenin otuz gün içinde tamamlanması ve günlük toplantıların on beş dakikayı geçmemesi hedeflenir. Diğer taraftan Kanban metodu son yıllarda yazılım şirketleri tarafından daha fazla tercih edilen bir yöntem olmaya başlamıştır [10]. Bu metot, Yalın (Lean) yazılım geliştirme ilkeleri üzerine kurulmuştur. Yazılım ürününün pazarlanabilir fonksiyonlarının öncelikli olarak kodlanması, iş akışının görselleştirilmesi ve yapılan işin sınırlandırılması yardımı ile verim artırımı amaçlanır. Scrumban, belirli Scrum pratiklerinin Kanban ilkeleri ile melezlenmesine verilen isim olarak adlandırılabilir [8].

4 3 Oyunlaştırma Oyun tasarımı ve geliştirme süreçlerinde kullanılan temel öğe ve kavramların oyun üretimi dışındaki alanlarda kullanılmasına oyunlaştırma denmektedir [4]. Oyunlaştırma yaklaşımı özellikle iş süreç geliştirme ve modelleme alanlarında sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Oyunlaştırma bireylere sıkıcı gelebilecek iş süreçlerinin daha eğlenceli hale gelmesine yardımcı olabilmektedir. Ayrıca, bu tür bir yaklaşım sayesinde bireylerden alınacak geribildirim de ivmelenebilecektir. Oyun tasarım elementlerinin sahip oldukları en temel özellikler; (i) tanımlı amaçları ve kuralları, (ii) zorlayıcı öyküsü, ve (ii) kısa vadeli çabuk başarılabilir görevler üretebilmeleridir. Oyunlaştırma yönteminde amaç, bu tür yaklaşımların iş süreçlerine uygulanması ile süreç kalitesinin ve insan etkileşiminin iyileştirilmesidir [14]. İnsan doğası itibarı ile oyun oynamaya yatkın (sosyal) bir yapıdadır [9]. Bazıları yarışmaktan, bazıları başarı ve prestij kazanmaktan, bazıları da keşif etmekten veya sosyalleşmekten hoşlandığı için oyun oynamayı tercih etmektedir. Oyunlaştırma çıkarımların sonuçları etkilediği prensibi üzerine kurulu bir motivasyon çatısı olarak da kabul edilebilir [3]. Bu yaklaşım, sistematik olarak bireylerin motivasyonun artırılması; küçük ve ölçülebilir hedeflerin düzenli ve anlık geribildirim ile desteklenerek insanların durum ve olaylarla en çabuk şekilde etkileşime geçmesini sağlamak için düşünülmüştür [14]. Oyunlaştırma çalışmaları insan-insan veya insan-bilgisayar etkileşimini en üst düzeye çıkartılmasını hedefler. Bu bağlamda öncelikle neyin ödüllendirilebileceği, bireylerden hangi tür davranışlar beklenildiği ve en önemlisi bireylere ne tür (anlamlı) seçenekler sunarak bireyler ve sistem arasındaki bağlantının sağlıklı olarak sürdürülebilmesi hedeflenir. Yapılan bazı vaka çalışmaları göstermiştir ki insan beyni sürpriz ödüllendirmelerden hoşlanmaktadır. Davranışsal oyunlaştırma tasarımı sırasında bireylere durum tabanlı olarak dört farkı çeşit ödül vererek güdüleme sağlanabilmektedir. Bu ödül tipleri, (i) her koşulda alınabilen ödül, (ii) etkileşim karşılığı alınabilen ödül, (iii) bir şeyi tamamlama sonucu alınabilen ödül, ve son olarak da (iv) performans tabanlı olarak alınılabilen ödül olarak sıralanabilir [13]. Bu ödüller, üç farklı şekilde, (i) sürekli ödüllendirme, (ii) sabit oranlı ödüllendirme, ve değişken şekillerde ödüllendirme olarak kişilere sunulur. Oyunlaştırma tasarımlarında önemli yer tutan geribildirim döngüleri yardımı ile bireyler istenilen davranış şekillerine doğru yönlendirilirler. Bunun yanı sıra oyunlaştırma uygulamalarında yararlı olabilecek bir başka yaklaşım olan cognitivism, bireylerin davranışlarına neyin sebep olduğunu araştıran bir yol haritası izler. Bu yaklaşım yardımı ile içe ve dışa yönelik motivasyon türlerinin oluşması için öne çıkan içsel ve dışsal ödül gibi kavramlar ve oyunlaştırma sistemlerindeki kullanılabilirlikleri incelenebilir. Dışsal motivasyon ödül kazanma güdüsü veya ceza korkusu ile sağlanan bir motivasyon şekliyken, içsel motivasyon bireylerin içinden gelen bir arzu yardımı ile güdülenmesi esasına dayanır. Werbach ve Hunter a göre [13] oyunlaştırma, bir tasarım süreci olarak, altı basamakta uygulanmalıdır (bkz: Figüre 1).

5 Şekil 1. Oyunlaştırma Tasarım Süreci [13] İş amaçlarının tanımlanması: Oyunlaştırma kurgusunun iyi çalışması için tasarımcının sistemin amaçlarını çok iyi kavramış olması gereklidir. Sistemin kuruluş amaçları sıralanmalı ve ikinci aşama olarak kurulum amaçları önem sıralarına göre derecelendirilmelidir. En sıkça karşılaşılan uygulama hatalarından birisi oyun öğelerinin amaçlar belirlenmeden ve daha önemlisi bu amaçlar gerekçelendirilmeden, hızlı bir şekilde uygulanmaya çalışılmasıdır. Bu liste tasarım sırasında sıkça ziyaret edilmeli öncelikler yinelemeli bir şekilde gözden geçirilmelidir. Hedef davranışlar tasarlanması: Birinci basamakta neden oyunlaştırdığımızı açıkladıktan sonra; bu basamakta katılımcıların nasıl davranmasını hedeflendiği açıklanmalıdır. Bu basamakta sistem için düşünülen ölçekler de belirlenebilir. Hedef davranışlar somut, duruma özgü ve birinci basamakta tanımlı iş amaçları doğrultusunda oluşturulmuş olmalıdır (örn: kullanıcıların haftada üç gün egzersiz yapılının sağlanması, kişilerin Twitter hesaplarında bir şey paylaşmalarının sağlanması, vb.). Tüm tanımlı davranışlar ölçeklendirilmelidir. Bu ölçeklendirmeye örnek olarak bir puan veya ün sistemi gösterilebilir. Ayrıca günlük aylık kullanıcı sayısı ve kullanılma zamanlarındaki farklar da başarı ölçümü aracı olarak kullanılabilir. Oyuncuların tanımlanması ve modellenmesi: Sistemi kimlerin kullanacağı ve kullanıcıların nasıl motive edilecekleri ve birbirileriyle olan ilişkileri incelenmelidir. Bu bireylerin içsel ve dışsal motivasyon kaynakları incelenerek kişiler gruplandırılmalıdır. Segmentasyon sayesinde Bartle in oyuncu tipleri (başaran, kaşif, sosyaleşici, öldürücü) belirlenerek tasarım sürecine olan etkileri incelenmelidir [14]. İyi şekilde tasarlanmış bir sistem farklı oranlarda da olsa bu dört oyuncu türünden içerdiği kabul edilebilir.

6 Aktivite döngülerinin tertiplenmesi: Oyunlaştırılmış bir sistemin oyun benzeri olan yapısı doğrultusunda akış döngülerinin lineer olarak tanımlanmış olmaması gereklidir. Bu döngüler iki ana aktiviteden oluşur: Angajman düğümleri oyuncuların mikro düzeyde yaptıkları davranışları yönlendirir ve geribildirim gibi en önemli güdüleyiciyi oluşturur. İkinci olarak, ardışık ilerleme basamakları oyuncunun oyundaki ilerleme hızını ve amaçları yönlendirir. Örneğin böyle bir sistemde en klasik yaklaşım, birinci seviye ikinci seviyeye göre daha kısa ve kullanıcıyı bir şeyler başarmış şekilde motive eden bir kurgudur. Oyunsalın zorluğu ve oyuncunun sistemdeki gücü bu döngüler yardımı ile dengelenir Eğlencenin tasarlanması: Bu basamakta oyuncuların sisteme gelmeye ve sistemde kalmaya ne kadar güdülenebildikleri incelenerek, sistemin daha ne kadar eğlenceli hale getirilebileceği araştırılır. Lazaro oyunlarda gözlenebilecek dört çeşit eğlence türü tanımlamıştır; (i) kolay eğlence: basit eğlenceli ve hafif aktiviteler, (ii) zor eğlence: karışık üzerinde uğraşılması gerekilen zorlayıcı kurgular, (iii) insan eğlence: sosyalleşme ve başkaları etkileşme esasına dayalı aktiviteler, (iv) ciddi eğlence: oyuncuların yaptıkları şeyin anlamlı olduğuna inanarak eğlenmesi. İş için gerekli araçların kullanılır hale getirilmesi: Bu aşamada diğer basamaklarda derlenen bilgilerin ışığında bir yol haritası kurgulanarak gerekli tasarımsal kararlar alınır. 4 Yöntem Bu çalışmada kullanılan yöntem iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama; Scrum yaklaşımı kullanılarak ürün geliştiren, küçük ölçekli bir yazılım şirketinin yazılım geliştirme metodolojisinin Scrum yaklaşımından Scrumban a taşınmasıdır. İkinci aşama ise oyunlaştırma çatısı ve teknikleri kullanılarak yazılım geliştirme sürecinin iyileştirilmesinin sağlanmasıdır. Bu dönüşüm sayesinde bireyler arasındaki etkileşimin arttırılması ve kişilerin motivasyonlarının modellenmesi hedeflenmektedir. Bu çalışma, ciddi oyunlar ve interaktif yazılımlar geliştiren orta ölçekli bir firmada gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın başlangıcında firmadaki tüm bireylerle birlikte yapılan bir odak grup çalışması ile çeviklik-disiplin ilişkisini etkileyen faktörler belirlenmiş, yazılım geliştiren bireyler önce Scrumban konusunda bilgilendirilmiş, daha sonra bir anket yardımı ile durum tesbiti yapılmıştır. İkinci aşama olarak, yazılım geliştirme süreci Scrumban a taşınımış ve altı aylık bir süre sonrasında aynı anket tekrarlanmıştır. Bulgular ışığında, aynı kişilerle oyunlaştırmanın iş süreç modeline nasıl uygulanacağı tartışılmıştır. Araştırmanın bitiminde aynı anket çalışması tekrarlanarak şirket personeline iyileştirme ve tasarlanan süreçler ile ilgili görüşleri sorulmuş, bu bilgiler ışığında öncelikle iyileştirme süreci incelenmiştir. Bu araştırmada kullanılan araştırma metodu eylem araştırması yaklaşımıdır. Bu yöntem, uzman araştırmacı ile birlikte bir grup katılımcının bir problemi tanımlaması, problemi çözmek için bir şeyler çaba sarfettikten sonra öncül bulgulardan ders çıkararak sürecin hepsini veya bir kısmını yeniden uygulaması esasına

7 Şekil 2. Çalışma Sırasında İzlenen Süreç Değişimi dayanan çözüm yönelimli bir araştırmadır [12]. Bu yaklaşımın genel amacı bir uygulama hatasını gidermektir. Dolayısı ile kuramsal bilgi üretmeyi direkt olarak hedeflemez. Fakat en önemlisi eylem araştırması konu üzerinde uzmanlaşmış bir uygulama yetkisi olan bir kişinin tüm sürece doğrudan katılımı sağlanarak ilk elden gözlemleme ve elde edilen çıktıların hızlı bir şekilde uygulanabilirliği sağlamaktadır [5]. 4.1 Durum Analizi Birinci aşama firma yetkililerinin araştırmacı ile temas kurup Scrum yöntemi ile ilgili uygulama sorunları olduğunu bildirmeleri ile başlamıştır. Şirket ve uzman araştırmacılar belirlenen sorun üzerinde şirketle beraber çalışarak sorunun derinlerine inmeye hedeflemiştir. Bu kapsamda öncelikli olarak sorun tespiti için bir odak grup çalışması yapılmıştır. Bu çalışma araştırmacılardan birisi tarafından yürütülmüştür. Çalışmaya şu sorularla başlanmıştır: İletişim şablonundaki sorun sürecin hangi noktasından kaynaklanmaktadır?, Takım içi bilgilendirme eksiklikleri ne sebeple olmaktadır?, Tasarım grubu ile yazılım grubu arasında ne tür kopukluklar yaşanmaktadır?, Kullanıcı hikayelerinden doğan sorunlar nelerdir?, Koşunun bitmesine rağmen neden bazen geliştirme sürecinden çıkılamamaktadır?. Bu soruların ışığında ürün sorumlusu ile yazılım takımları arasında iletişim kopukluğu tespit edilmiştir. Bu kopukluğun ayrıca oluşturulan alt ekipleri etkilediği, özellikle tasarımcı-yazılımcı gruplarında daha akut bir şekilde seyrettiği

8 belirlenmiştir. Yazılım test grubunun yinelemeli çalışma şeklinde bazı uzun iterasyonlar sırasında iş sürekliliklerini kaybettikleri rapor edilmiş. Test ekibinin geri bildirimleri kısa ve aralıklı sürelerle gecikme göstermiştir. Scrum yönteminde yaşanan bir başka sorun da tüm paydaşların koşu sürecinin bitimi ile ilgili mutabakat sağlayamaması olmuştur. Bu durumda performans testlerinin geciktiği ve dokümantasyon süreçlerinin yavaşladığı rapor edilmiştir. Yapılan araştırma sırasında ortaya çıkan bir başka sorun ise kısa vadeli sorun çözümlerinin uzun vadeli çözümlere olan kötü etkisi olmuş, bir kaç projede bulunan stratejik hedeflere ulaşılamamıştır. Bir koşunun amaçlarına hizmet etmek için bazı yazılım geliştiricilerin kod kalitesinden ödün verdiği fikri ortaya atılmıştır. Scrum planlama görevlerinde sorunsuz görünürken, özellikle programlama görevlerinde bazı sorunlara sebep olabilmektedir. Bunda örnek olarak, bir koşu durumunda işini bitirip zaman arttıran yazılım grupları, kod birleştirme işlemlerini koşunun sonunda kadar yeni işler beklemek zorunda kalmıştır. Tablo 1 de şirketin Scrum kullanırken yapılmış anket sonuçları görülebilemktedir. Tablo 1 de yapılan çalışmada sorulan sorular sunulmaktadır. Sorular, sorularda 5 li Likert tipi ölçeğe göre verilen cevaplar doğrultusunda analiz edilmiştir. Bu ölçekteki değerlerin anlamı; Kesinlikle Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), Katılıyorum (4), Kesinlikle Katılıyorum (5) arasında değişmektedir. Sorular (n=30, toplam: 38.4, ortalama=3.2) Q1:Görevlerim net olarak tanımlı 3.9 Q2:Değişen gereksinimler işinizi etkilemiyor 3.8 Q3:Ürün sahibi isteklerini bana net olarak ulaştırabiliyor 3.5 Q4:Takımınızın planları benim için yeterince açık 3.7 Q5:Grup toplantında verim alınıyor 3.2 Q6:Yazılım geliştirme sürecinden memnunum 3.2 Q7:Süreç, yaratıcılığıma olumlu katkı sağlıyor 2.9 Q8:Kendimi geliştirebildiğime inanıyorum 3.4 Q9:Sürec takım etkileşimi arttırıyor 3.6 Q10:Süreçteki sosyal etkileşim verimi iyileştiriyor 2.8 Q11:Başarılarım için yeterince ödüllendiriliyorum 2.1 Q12:Takımınızdaki sosyal bağlar yeteri kadar güçlü 2.3 Tablo 1. Süreç Değişim Anketi Soruları: Birinci Durum Scrum X 4.2 Scrum dan Scrumban a Süreç Değişimi Yapılan çalışmanın ardından alınan ortak karar doğrultusunda yazılım geliştirme süreci Scrum dan Scrumban a değiştirilmiştir. Uzman araştırmacı firma tarafından değişim yürütücüsü olarak atanmıştır. Değişim süreci altı ay sürmüş, değişimin sonuçları yönetim uzman araştırmacı tarafından yapılan bir anket yardımı ile incelenerek süreç değişiminin etkisi ampirik olarak gözlenmiştir. Yazılım geliştiren organizasyon üzerinde yapılan süreç değişim anketlerinin sonuçları, eşleştirilmiş ikili grup testi (paired-samples t test) kullanılarak incelenmiştir. Bu test ile kişilerin iki metot için yaptıkları değerlendirmeler arasın-

9 Sorular X Q1 4.1 Q2 4.3 Q3 4.3 Q4 4.5 Q5 3.5 Q6 3.8 Q7 3.9 Q8 3.8 Q9 3.8 Q Q Q Tablo 2. İkinci Durum Scrumban (n=30, toplam=44.4, ortalama=3.7) daki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı araştırılmıştır. Birinci süreç değişim anketi (Scrum) için 12 sorunun tüm şirket bazında değerlendirilmesi sonucunda; Likert ölçeği ortalaması 3.2, ikinci süreç değişim anketi (Scrumban) için Likert ölçeği ortalaması 3.7 olarak hesaplanmıştır (bkz Tablo 3). Burada araştırdığımız bu artışın anlamlı olup olmadığıdır. ortalama soru sayısı standart sapma Scrum (S) Scrumban (SB) Tablo 3. Eşleştirişmiş Örneklem İstatistikleri Tablo 4 de görüldüğü üzere, iki süreç arasındaki ortalamaların farkı 0.5 olarak bulunmuştur. Hesaplanan t değeri (6.12) kritik tablo değerinden (1.79) büyük olduğu için Scrumban sürecinin şirket üzerindeki etkisinin olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. ortalama standart sapma t serbestlik derecesi SB ortalaması - S ortalaması Tablo 4. Eşleştirilmiş örneklem testi 4.3 Scrumban Getirileri Süreç değişimi sırasında yapılan çeşitli entegrasyon çalışmaları şu şekilde özetlenebilir. İlk olarak, daha önce Scrum sürecinde kullanılan iletişim tahtası Scrumban tahtasına değiştirilmiştir. Bu değişim eski süreçte, takımların hız (üretkenlik) ölçümü kaç tane kullanıcı hikayesinin gerçeklediği esasına dayanarak zaman tabanlı olarak kısıtlanırken, yeni yaklaşımda sürecinde yapılan iş, iş-akış durumuna göre sınırlandırılır. Bu durumda daha önce Scrum için kullanılan panodaki

10 süregiden işlere sınırlandırılma kuralı getirilmiştir. Bu sayede, hızlı değişen gereksinimlere adaptasyon daha kolaylaşmıştır. İkinci olarak, bu yeni yaklaşım günlük Scrum toplantılarını yeniden şekillendirmiştir. Scrumban felsefesinden yola çıkarak yeni bir süreç iletişim yöntemi ortaya atılmıştır. Böylelikle, bu toplantılar odak grup toplantılarına benzetilmiş, yeniden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ışığında şekillendirilmiş ve ürün sahibinin sormayı planladığı sorular doğrultusunda bir görüşme protokolü hazırlanmıştır. Böylece toplantılarda, günlük durumla ilgili sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi edinilmesi sağlanmıştır. Görüşme sırasında elde edilen bilgiler ışığında gerekli görüldükçe Scrumban panosuna eklenmiştir. Son olarak; daha önce kullanılan (zaman kutulu) koşu tabanlı yazılım geliştirme yöntemi yerine Scrumban yaklaşımının bir özelliği olan belirli bir zaman aralığında yazılım takımlarının hangi özellikleri geliştireceğinin sınırlandırarak kontrolü yöntemine geçilmiştir. 4.4 Oyunlaştırma Süreç değişim anketi sonuçlarında çalışanlarda gözlenen ödüllendirme ve sosyal etkileşim alanındaki motivasyon düşüklüğü gibi göze çarpan bazı sosyal eksikliklerle baş etmek için uzman araştırmacı Scrumban sürecine oyun öğelerinin eklenesini önermiştir. Bu bağlamda yazılım geliştirme sürecine altı basamaklı oyunlaştırma süreci uygulanmıştır. Şirket için tanımlanmış iş hedefleri şu şekilde belirlenmiştir. Oyunlaştırma kullanılarak yazılım ekiplerinin motivasyon düşüklükleri azaltılmaya çalışılması. Scrumban tecrübesinin kullanılacak interaktif öğeler yardımı ile etkileşimin artırımı. Topluluk bilincinin geliştirilmesi ile bireylerin daha fazla görev üstlenmelerinin sağlanması. Süreç boyunca ilerleme algısı korunması. Sürecin daha eğlenceli hale getirilmesi. Hedef davranışlar tasarlanması: Daha fazla görev bitir: Oyunlarda sıkça rastlanan, bağlantılı görevler (quests) ve zorluklar tanımlanarak yazılım geliştiren bireylerin sürece olan ilgileri ve ellerindeki görevleri bitirme istekleri artırtılmıştır. Sistem geliştirme süreçlerinde göze çarpan ve çözülmesi gereken bazı problemli parçalar belirlenmiştir. Daha fazla işbirliği yap: Bağlantılı olarak geliştirilebilecek yazılım birimleri iş birliği ile çözümlenmesi için gerekli alt yapı kurulmuştur. Gereksinim analizi sırasında belirlenen kullanıcı hikayelerine göre zorluk dereceleri ve bu zorluk derecelerine göre bireylere kendi işleri dışında bu işlerle uğraşabilme şansı tanınmıştır. Daha fazla bilgi paylaş: Kendi işlerini bitiren bir kişinin takım arkadaşına destek vermesi desteklenmektedir. Bu tür faaliyetlerde bulunanlar ödüllendirilerek desteklenmektedir.

11 Oyuncuların tanımlanması ve modellenmesi: Sistem çapraz fonsyonlu takımlarda çalışan bilgisayar programcısı, grafik ve 3B lu model tasarımcısı ve testçi rollerinde çalışan yirmi kırk yaş aralığında bulunan, 23 erkek, 7 bayandan oluşan, otuz kişilik bir grup olarak tanımlanabilir. Kişilere yapılan görüşmeler doğrultusunda 5 kişi kendini başaran, 8 kişi kaşif, 7 kişi sosyalleşici, 3 kişi de öldürücü oyuncu tipi olarak tanımlamıştır. Aktivite döngülerinin tertiplenmesi: Scrumban panosuna ek olarak panoya bir puanlama sistemi eklenmiştir, günlük olarak işinin başında olan herkes puan alarak desteklenmiştir. Görev bitirmek, bilgi paylaşmak ve iş birliği yapmak ayrıca puanlandırılmıştır. Gereksinim analizi sırasında değer biçilen kullanıcı hikayeleri uygulama sırasına göre kademendirilmiş, bazı görevlere toplanılan puanlarla ulaşılması sağlanmıştır. Eğlencenin tasarlanması: Sistem içinde sağlanan başarılar bireyler tarafından ilk etapta bilinmeyen bröveler ile ödüllendirilerek hem ilerleme duygusu hem de sürpriz durumları oluşturulmuştur. Yazılım geliştiren bireylerin avatar oluşturabilmesi ve bu avatarların panoda görünümü sağlanmış, bu şekilde kimin hangi görevi yaptığı da daha kolay izlenebilir bir hal almıştır. İş için gerekli araçların kullanılır hale getirilmesi: Oyunlaştırılmış sistem uygulaması, Scrumban panosu için kurgulanmış, yapılan işlerin akışı oyun prensiplerine göre sağlanmıştır. Süreçteki ilerlemekler pano yardımı ile rahatlıkla takip edilebilmektedir. Yapılan çeşitli geri bildirimler de panoya yerleştirilmiştir. 5 Scrumban ve Oyunlaştırma Yazılım geliştirme sürecine oyunlaştırmanın da eklenmesinin ardından süreç değişim anketi bir daha uygulanmış ve daha sonra çıkan sonuçlar Scrumban süreç değişim anketinin sonuçları ile kıyaslanmıştır. Yapılan çalışmanın devamı olarak Scrumban ile Scrumban+Oyunlaştırma süreçleri karşılaştırılmıştır. Scrumban süreç değişim anketi için 12 sorunun tüm şirket bazında değerlendirilmesi sonucunda; Likert ölçeği ortalaması 3.2, Scrumban+Oyunlaştırma süreç değişim anketi için Likert ölçeği ortalaması ise 4.09 olarak hesaplanmıştır (bkz Tablo 5). Tablo 7 de görüldüğü üzere, iki süreç anketi arasındaki ortalamaların farkı 0.39 olarak hesaplanmıştır. Bulunan t değeri (6.71) kritik tablo değerinden (1.79) büyük olduğu için Scrumban+Oyunlaştırma sürecinin Scrumban a göre olumlu etkisi gözlenmiştir.

12 Sorular X Q1 4.3 Q2 4.5 Q3 4.6 Q4 4.7 Q5 3.8 Q6 4.2 Q7 4.2 Q8 4.3 Q9 4.4 Q Q Q Tablo 5. Üçüncü Durum Scrumban+Oyunlaştırma (n=30, toplam=49.1, ortalama=4.09) ortalama soru sayısı standart sapma Scrumban (SB) Scrumban+Oyunlaştırma (SBO) Tablo 6. Eşleştirişmiş Örneklem İstatistikleri ortalama standart sapma t serbestlik derecesi SBO ortalaması - SB ortalaması Tablo 7. Eşleştirilmiş örneklem testi 6 Sonuçlar Bu çalışmanın ışığında şu sonuçlar elde edilmiştir. Birinci olarak, yazılım geliştiren bireyler Scrum yaklaşımı yerine Scrumban kullanmayı tercih etmektedirler. Yeni melez metodolojinin öngördüğü sürekli akış modelini daha çok benimsemişler, eski süreç sırasında şikayet edilen bir çok sorundan kurtulmuşlardır. İkinci olarak, scrum yaklaşımı kullanılırken oluşturulan bazı kullanıcı hikayelerindeki problemler koşu sırasında göz ardı edilebilmekte ve potansiyel sorunlar uzun zaman maskelenebilmektedir. Önerilen yeni yaklaşım sayesinde işleyişle ilgili çeşitli sorunlar daha erken tespit edilebilir hale gelmiştir. Scrum yönteminde izlenen koşu esnasında yaşanan süreç içi önceliklendirme problemi ve verimsiz üretim süreç akışı, bu yeni yaklaşımla kontrol altına alınmıştır. Oyunlaştırma çatısı sayesinde bireylerin geliştirme sürecine olan ilgileri arttırılmış, böylelikle eski süreç sırasında azaldıklarını düşündükleri sosyal üretkenlikleri ve bireysel motivasyonları daha uzun süre korunabilmiştir. Çalışma sırasında yazılım geliştiren bireylerin iş akışının görselleşmesi, tasarlanan panonun sürece göre şekillendirilmesi, anlık olarak yapılan iş miktarındaki sınırlamalar ile üretim bir çekme sürecine başarı ile dönüştürülmüştür. Oyunlaştırma ve Scrumban yaklaşımının birlikte kullanılması iş akışında sistematik bir performans iyileştirmesi gerçeklemiş ve bu iyileştirme yapılan üç aşamalı anket çalışması vasıtası ile doğrulanmıştır.

13 Kaynaklar 1. Boehm, B., Turner, R.: Balancing Agility and Discipline: A Guide for the Perplexed. Addison-Wesley Professional, 1 edn. (Aug 2003) 2. Conboy, K., Fitzgerald, B.: The views of experts on the current state of agile method tailoring. In: Organizational Dynamics of Technology-Based Innovation: Diversifying the Research Agenda, pp Springer (2007) 3. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., Nacke, L.: From game design elements to gamefulness: defining gamification. In: Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments. pp ACM, New York, NY, USA (2011) 4. Deterding, S., Khaled, R., Nacke, L., Dixon, D.: Gamification: Toward a definition. In: Proceedings of the 2011 Annual Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. ACM, New York (2011) 5. Given, L.: The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Sage Publications (2008) 6. Highsmith, J., Cockburn, A.: Agile software development: the business of innovation. Computer 34(9), (2002) 7. Humphrey, W.S.: A Discipline for Software Engineering. Addison-Wesley Professional, 1 edn. (1995) 8. Ladas, C.: Scrumban-essays on kanban systems for lean software development. Modus Cooperandi Press (2009) 9. McGonigal, J.: Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world. Penguin Pr (2011) 10. Schwaber, K.: Agile project management with Scrum. Microsoft Press (2009) 11. Takeuchi, H., Nonaka, I.: The new new product development game. Harvard Business Review 64(1), (1986) 12. Tomal, D.: Action research for educators. Rowman & Littlefield Pub Incorporated (2010) 13. Werbach, K., Hunter, D.: For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. Wharton Digital Press (2012) 14. Zichermann, G., Cunningham, C.: Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps. O Reilly Media (2011)

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler.

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler. Yazılım Mühendisliği kapsamındaki Yazılım Geliştirme Metodolojileri, bir bilgi sistemini geliştirme sürecinin yapımını, planlamasını ve kontrolünü sağlayan bir framework tür. Her farklı framework güçlü

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

Scrum Çevik Süreçlerinin Ar-Ge Yazılım Projelerinde Kullanımı

Scrum Çevik Süreçlerinin Ar-Ge Yazılım Projelerinde Kullanımı Scrum Çevik Süreçlerinin Ar-Ge Yazılım Projelerinde Kullanımı Özkan SARI ozkan.sari@provus.com.tr Progress Ar-Ge Merkezi Provus Bilişim Teknolojileri İstanbul, Türkiye ÇEYA 13, 25 Eylül 2013 Sunum Planı

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Sunum Planı Organizasyon Yapısı Yazılım Projelerinde Başarı Durumu Yazılım

Detaylı

Akış. Atik Yazılım Geliştirme Tanımı ve Kavramlar Tarihi Metotları Dünyada Atik Yazılım Geliştirme Örnekleri Sonuç BİL 588 2

Akış. Atik Yazılım Geliştirme Tanımı ve Kavramlar Tarihi Metotları Dünyada Atik Yazılım Geliştirme Örnekleri Sonuç BİL 588 2 BİL 588 1 Akış Atik Yazılım Geliştirme Tanımı ve Kavramlar Tarihi Metotları Dünyada Atik Yazılım Geliştirme Örnekleri Sonuç BİL 588 2 BİL 588 3 Atik Yazılım Geliştirme Atik Yazılım Geliştirme, yazılım

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (1) Türkiye İstatistik Kurumu, işgücü piyasasının temel veri kaynağını oluşturan hanehalkı işgücü araştırmasını1988 yılından beri,

Detaylı

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.1 Klasik Çevrim(Waterfall) 1.2 V Modeli 1.3 Prototipleme/Örnekleme 1.4 Spiral Model 1.5 Evrimsel Geliştirme 1.6 Evrimsel Prototipleme 1.7 Artımlı Geliştirme 1.8 Araştırmaya

Detaylı

IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri. Canberk Akduygu & Koray Okşar

IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri. Canberk Akduygu & Koray Okşar IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri Canberk Akduygu & Koray Okşar Günümüzde Yazılım Geliştirme Proje takımları farklı bölgelerde çalışabilir ve iletişim eksikliği doğabilir Gebze Maltepe Odakule

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

İÜ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ. Süreç İyileştirme Standardı

İÜ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ. Süreç İyileştirme Standardı Dök. No: AUZEF-SS-1.2-11 Yayın Tarihi:30.12.2015 Rev No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 12 1. AMAÇ İÜ AUZEF süreçlerinin kalite, verimlik ve etkinliğini arttırmak için yapılan sürekli iyileştirme çalışmalarında

Detaylı

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi 04.11.2010 Mine Berker IBTech A.Ş. Gündem İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Modeli Yaşam Döngüsü 1 BPM e Neden İhtiyaç Duyduk? BPM Çözüm Araçlarının

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ ESYE505 1 3+0 3 10

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ ESYE505 1 3+0 3 10 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ ESYE505 1 3+0 3 10 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Yüksek Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ MAN 313 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 2 10,19 6,7 5,7 8,13

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ MAN 313 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 2 10,19 6,7 5,7 8,13 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi KTS ULUSLRRSI PROJE YÖNETİMİ MN 313 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü lmanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnsan-bilgisayar Etkileşimi BIL429 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz

Detaylı

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü www.pwc.com Recep Alagöz İsmail Doğan Dijital dönüşümü anlamak Klasik ERP Yaklaşımı APO SD FI PLM MM CO HR PP QM R/3 Client / Server ABAP/4 PM TR AM PS SRM CRM WM CS BI GRC 2 Yeni Dönem Yıkıcı Etkiler

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Büyük Ölçekli bir Gömülü Yazılımın Geliştirme ve Otomatik Test Deneyimi

Büyük Ölçekli bir Gömülü Yazılımın Geliştirme ve Otomatik Test Deneyimi Büyük Ölçekli bir Gömülü Yazılımın Geliştirme ve Otomatik Test Deneyimi Eda Gürler 1 Murat Yılmaz 2 1, 2 Radar Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri (REHİS) Grubu, ASELSAN A.Ş. Ankara 1 tverdi@aselsan.com.tr,

Detaylı

Kurumsal Mimari (TOGAF)

Kurumsal Mimari (TOGAF) Kurumsal Mimari (TOGAF) Kurumsal Mimarlar Veri Mimarları Altyapı Mimarları İş Analistleri İş Süreçleri Uzmanları Teknoloji Mimarları Çözüm Mimarları Proje Yöneticileri IT Yöneticileri Eğitim Süresi : 4

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME Araştırma Modeli Araştırma, KalDer in 2005 yılından bu yana KA Araştırma tarafından yürütülen TMME modelinin KalDer müşterileri nezdinde uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, KA Araştırma ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ESYE562 2 3+0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ESYE562 2 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ESYE562 2 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 2 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü. Cengiz GÖK

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 2 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü. Cengiz GÖK Yazılım Mühendisliği Bölüm - 2 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Cengiz GÖK 1 Gerçek Hayatta Program Geliştirme Gereksinim Analizi Sistemin İdamesi Sistem Tasarımı Teslim Program Tasarımı Sistem Testi Program

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS)

TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS) TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS) İsmail DÜNDAR TEMSA A.Ş. Ersin GÖKÇEN TEMSA A.Ş. Özet Otobüs/Midibüs/Kamyonet üretimi yapılan TEMSA üretim tesislerinde, üretim sürecinin

Detaylı

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları www.sisbel.biz

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları E1-yüksek seviye bilgi güvenliği risk değerlendirmesi Yüksek seviye değerlendirme,

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

Bölüm 2 Yazılım Süreçleri. Ders 1

Bölüm 2 Yazılım Süreçleri. Ders 1 Bölüm 2 Yazılım Süreçleri Ders 1 1 Konular Yazılım Süreç Modelleri Süreç Aktiviteleri Değişikliklerle Baş Etmek The Rational Unified Process (RUP) 2 Yazılım Süreci Bir yazılım sistemini geliştirmek için

Detaylı

(Computer Integrated Manufacturing)

(Computer Integrated Manufacturing) 1 (Computer Integrated Manufacturing) 2 1 Bilgisayarlı Sayısal Kontrol; ekipman mekanizmaların hareketlerinin doğru ve hassas biçimde gerçekleştirilmesinde bilgisayarların kullanılması, programlama ile

Detaylı

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor.

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor. İÇİNDEKİLER MERHABA ŞİRKET TANIMI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM İNTERNET HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TEKNİK SERVİS SINAV DEĞERLENDİRMELERİ ÇÖZÜM ORTAKLARI REFERANSLAR MERHABA Eğitim sektörüne

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR?

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? Amaç ve Kapsam Richard Bach, Algı, kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir der. Kişisel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac.

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac. GİRİŞ Mehmet Sait Andaç İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi e-posta: mandac@meliksah.edu.tr www.meliksah.edu.tr/mandac Oda No: 417 Giriş Bölüm I:Teorik Kısım (1.-6. Haftalar) (Proje, Proje Yönetimi,

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Sistem ve Yazılım Nedir?

Sistem ve Yazılım Nedir? Sistem ve Yazılım Nedir? Bilgisayar Sistemleri; donanım, yazılım ve kullanıcılardan oluşur. Yazılım sadece belirli bir işlemi yapan bir program değildir. Yazılım belirli bir mantık dahilinde insanlar tarafından

Detaylı

Verimlilik Artırmada Önemli Bir Araç: Performans Yönetim Sistemi

Verimlilik Artırmada Önemli Bir Araç: Performans Yönetim Sistemi Verimlilik Artırmada Önemli Bir Araç: Performans Yönetim Sistemi Nehir Akşirin BORLUK Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Uzmanı Günümüzde insan kaynağının verimlilik artışında önemli bir yere sahip

Detaylı

M-GEN (emgen okunur) yolunu açtık. Sonra kendimiz de yoğun istek üzerine Dijital Ajans olduk:)

M-GEN (emgen okunur) yolunu açtık. Sonra kendimiz de yoğun istek üzerine Dijital Ajans olduk:) MERHABA M-GEN (emgen okunur) Türkiye nin Fütürist İş Tasarımları sunan ilk şirketi olarak 2006 da Fütürist Ufuk Tarhan tarafından kuruldu. Adımız M-GEN. Millennium Generation dan (Milenyum Nesli) türetilmiş

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ EN BAŞARILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI PROJE ÖDÜLLERİ 2014 BAŞVURU FORMU

YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ EN BAŞARILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI PROJE ÖDÜLLERİ 2014 BAŞVURU FORMU YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ EN BAŞARILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI PROJE ÖDÜLLERİ 2014 BAŞVURU FORMU ÖDÜLE BAŞVURULAN PROJE ADI: DANIŞAN DANIŞMAN KURULUŞ ADI KURULUŞ ADI KURULUŞ ADRESİ KURULUŞ ADRESİ ÇALIŞAN

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Veritabanı ve Veritabanı Programlama BIL362 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER Dr. Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 11 Mart 2010 Gündem Bulut Hesaplama Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Güvenli Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çokuluslu Firmalarda Kontrol MAN 423 7 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çokuluslu Firmalarda Kontrol MAN 423 7 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çokuluslu Firmalarda Kontrol MAN 423 7 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA OYUNLAŞTIRMA: ROZET KULLANIMI

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA OYUNLAŞTIRMA: ROZET KULLANIMI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA OYUNLAŞTIRMA: ROZET KULLANIMI Öğr. Gör. Can Güler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eskişehir canguler@anadolu.edu.tr Öğr. Gör. Emel Güler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2. Program Öğrenme Çıktıları 5, 12

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2. Program Öğrenme Çıktıları 5, 12 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME AGILE KEEP IT SIMPLE

ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME AGILE KEEP IT SIMPLE ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME AGILE KEEP IT SIMPLE İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 Giriş 4 Tekrarlanan Yazılım Geliştirme Metodu 6 Çevik Yazılım Geliştirme Metodu 10 Referanslar 15 2 ÖNSÖZ Araştırmalara göre ülkemizdeki

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI MAN Ön Koşul Dersleri - Dersin Seviyesi

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI MAN Ön Koşul Dersleri - Dersin Seviyesi DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI MAN 336 6 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Özel Sektörde Doktoralı Personel İstihdamının

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması (IE 320) Ders Detayları

İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması (IE 320) Ders Detayları İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması (IE 320) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması IE 320 Seçmeli

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

YAZILIM KAVRAMINA BİR BAKIŞ. Gürcan Banger Elektrik Yük. Müh. ESOGÜ - 9 Nisan 2007

YAZILIM KAVRAMINA BİR BAKIŞ. Gürcan Banger Elektrik Yük. Müh. ESOGÜ - 9 Nisan 2007 YAZILIM KAVRAMINA BİR BAKIŞ Gürcan Banger Elektrik Yük. Müh. ESOGÜ - 9 Nisan 2007 YAZILIM ve DONANIM Bilgisayar kavramı, donanım ve yazılım olmak üzere iki ana bileşenden oluşuyor. Elektronik, mekanik

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 03. İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır.

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 03. İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır. İNŞAAT PROJELERİNİN YÖNETİMİNDE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İnşaat projelerinin yönetimi ve kurallar Parkinson Kuralı İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır. Peter İlkesi Bireyler

Detaylı

Proje Yönetimi Profesyonellerinin Yetenekleri LinkedIn üzerinden incelemeler. 25.10.2014 www.erdemseherler.com Erdem Seherler, MBA, PMP

Proje Yönetimi Profesyonellerinin Yetenekleri LinkedIn üzerinden incelemeler. 25.10.2014 www.erdemseherler.com Erdem Seherler, MBA, PMP Proje Yönetimi Profesyonellerinin Yetenekleri LinkedIn üzerinden incelemeler 25.10.2014 www.erdemseherler.com Erdem Seherler, MBA, PMP Okuyucu Özeti Proje yönetimi ile ilgileniyorsanız veya profesyonel

Detaylı

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu Erma Yazılım EBYS Sistemi (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Dijital Arşivleme Otomasyonu ERMA YAZILIM ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EBYS Otomasyonumuzun genel özellikleri; Kaysis web servislerinden

Detaylı

Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8-9 Mayıs 2014

Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8-9 Mayıs 2014 Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8-9 Mayıs 2014 Sosyal medya, bir benlik inşası, benlik sunumu ve paylaşımı ortamıdır. Sosyal medya, bir sosyalleşme

Detaylı

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7.

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. 1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. Sağlık Kurumlarında Entegre Kalite Yönetim Sistemleri 8.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı Türkiye nin Bilim ve Araştırma Alanında Atmış Olduğu Önemli Adımlar -4 Ağustos 2010- Günümüzün hızla

Detaylı

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ İçerik: 1. Amaçları, hedefleri ve hedef grubu 1.1. Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak? 1.2. Neden bu proje yürütülecek? 1.3. Beklenen sonuçlar ne?

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA Proje;

PROJE HAZIRLAMA Proje; PROJE HAZIRLAMA PROJE HAZIRLAMA Proje; önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği

Detaylı

WEB KULLANILABİLİRLİĞİ

WEB KULLANILABİLİRLİĞİ WEB KULLANILABİLİRLİĞİ FATMA BODUR 2008638500 *(8) Kullanılabilirlik Nedir? Bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından, belirli bir kullanım bağlamı içinde, amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MAN 218 1 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MAN 218 1 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MAN 218 1 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnternet Uygulamaları için Veritabanı Programlama EEE474 8 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

İÇ KONTROL FAALİYETLERİ. Strateji Geliştirme Başkanlığı

İÇ KONTROL FAALİYETLERİ. Strateji Geliştirme Başkanlığı İÇ KONTROL FAALİYETLERİ Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Faaliyetlerinin km taşları İç Kontrol Sisteminin proje kapsamında ele alınarak değerlendirilmesi (UBAKİK Projesi). İzleme ve Yönlendirme

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI. Süreç Yönetimi Uzmanlık Programı Amacı Bu eğitim, süreç yönetimi konularında çalışma yapacak kişilere uzmanlık seviyesinde süreç analiz ve iyileştirme tekniklerini aktarmak

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Excel Uygulamaları MAN 427 7 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Excel Uygulamaları MAN 427 7 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İşletmelerde Excel Uygulamaları MAN 427 7 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

UÜ-SK KALİTE İYİLEŞTİRME PLANI

UÜ-SK KALİTE İYİLEŞTİRME PLANI 1/6 1. Amaç: Bu plan UÜ-SK nın stratejik planı doğrultusunda sunduğu hizmetlerin kalitesini sürekli iyileştirmek amacıyla kurumsal performansın ölçülmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi için bir sistematik

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri ISE veya eşdeğer bir optimizasyona giriş dersi Dili Seviye si Türü İngilizce

Detaylı

FTR 331 Ergonomi. Bilgiye Dayalı İş Yeri Düzenleme. emin ulaş erdem

FTR 331 Ergonomi. Bilgiye Dayalı İş Yeri Düzenleme. emin ulaş erdem FTR 331 Ergonomi Bilgiye Dayalı İş Yeri Düzenleme emin ulaş erdem GİRİŞ Bilişsel ergonomi, geçtiğimiz asırda yaşanan bilgisayar devrimiyle hayat bulan Ergonomi disiplini içerisinde gelişen yeni bir teknolojidir.

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ İnternet sitelerinin pek çoğu kolay kullanılabilir olmadığı için kullanıcılarca eleştirilmektedir Zaman, Emek ve Mali Kayıplar Web sitelerinin kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı