İLETİŞİM VE KİTAP İSTEKLERİ İÇİN; Adil ÖZDEMİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLETİŞİM VE KİTAP İSTEKLERİ İÇİN; Adil ÖZDEMİR e-mail: adilozdemir2000@yahoo.com"

Transkript

1 1

2 (c) 2006 Her hakkı mahfuzdur. Bu kitap veya bir kısmı hiçbir teknikle çoğaltılamaz. İLETİŞİM VE KİTAP İSTEKLERİ İÇİN; Adil ÖZDEMİR Kapak Tasarımı Adil ÖZDEMİR Basım Yeri KALIPSAN OFSET LTD. ŞTİ. Tel: ANKARA 2

3 ÖNSÖZ Günümüzde teknolojiyi izlemek ve meslekte iyi bir yer edinmek için en az bir yabancı dil bilmek şart olmuştur. Bu bağlamda, bütün dünyada en geçerli dil olan İngilizce önem kazanmıştır. Çünkü, yabancı literatürün bir çoğu bu dilde yayınlanmaktadır. Bu nedenle, Mesleki İngilizce/Çeviri Teknikleri üzerine hazırladığımız bu kitabın jeoloji mühendisliği alanında eğitim gören öğrenciler, uygulamada yeralan mühendis ve araştırmacılar için önemli bir boşluğu dolduracağı kanısındayız. Kitabı anlayabilmek ve izleyebilmek için temel (intermediate-orta seviyede) İngilizce bilgisi gereklidir. Bununla birlikte, kitap boyunca yer yer dilbilgisi kuralları da verilmiştir. Her bölüm önceki bölümlerde anlatılan dilbilgisi temelini baz alarak hiyerarşik bir yapı içerisinde anlatılmıştır. Çevirisi çok basit olan yapılar kısa bir şekilde geçilmiş hatta alıştırma dahi verilmemiştir. Bu şekilde okuyucuya akıcılık getirilmiştir. Yani kitabın hacmi özde kalmıştır. Örnek sayısı yine konunun anlaşılma zorluğuna ve kullanılma sıklığına bağlı olarak seçilmiştir. Son bölümde verilen cümle, paragraf ve metin örnekleri, konularda çok genel örneklerle açıklanan kısımları gerek tamamlama gerekse pekiştirme amacıyla çok geniş bir yelpaze içinde sunulmuştur. Jeolojik sözcüklerin kullanımında, ülkemizde bir birliktelik henüz sağlanmış değildir ve bir kurul veya kurum tarafından hazırlanmış, mesleki dil birlikteliğini sağlayacak güncel bir İngilizce-Türkçe jeoloji sözlüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle, zorunluluk olarak dilbilgisi kurallarının pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan örneklerde(14. ve 15. bölümler) hakemli dergi, kurultay ve kongrelerde yayınlanmış bilimsel makale ve bildirilerden yüksek oranda faydalanılmıştır. Ayrıca, Türkiye koşullarında temin edilebilecek, münferit olarak hazırlanmış 31 adet jeoloji ile ilgili ve teknik sözlük, bulunabilecekleri yerler ile birlikte önsözü takip eden sayfada verilmiştir. Jeoloji mühendisliği meslek disiplininde bilim ve tekniğin gelişmesi amacına yönelik olarak herhangi bir karşılık beklemeden bu kitabın basılması için maddi destek sağlayan ve firma logoları ile temsil edilen ; 3

4 4

5 kuruluşlarının çok değerli mühendis ve yöneticilerine teşekkür ederiz. Kitap ile ilgili yararlı görülen dilek ve temennilerin, hatta şikayetlerin ve gözden kaçan hataların iletilmesi, kitabın bundan sonraki baskılarının kalitesini artıracağı düşüncesindeyiz. Eylül 2006, Ankara Çevirmen H. Tolga OSKAY Jeo. Müh. Adil ÖZDEMİR Jeo. Müh. Uğur ULUTAŞ 5

6 6

7 7

8 ÇEVİRİ ÜZERİNE Genel olarak çeviri, farklı iki dil arasında bir eşleştirme olarak tanımlanabilir. Çeviride asıl amaç iletişimi sağlamaktır, bu bakımdan iyi bir çevirinin kolay anlaşılır olması ana hedeftir. Sınavlarda(yüksek lisans vb.) çevrilen metnin ilk olarak dilbilgisine uygunluğu daha sonra da anlam bütünlüğü dikkate alınmaktadır. Burada, Türkçe ve İngilizce dillerinin dilbilgisi olarak temel farklılığının; Türkçede fiilin, cümle sonuna gelmesi İngilizcede ise özne ile tümleç arasına geldiği unutulmamalıdır. Bir kelimenin, kelime anlamından ziyade ifade ettiği anlamı çevirmek anlam bütünlüğü açısından önemlidir ve çevrilen konuya hakim olmayı gerektirir. Asıl istenilen, karşımıza çıkan metnin dilbilgisi yapısını doğru bir şekilde analiz etmek ve kelimelere kendi konu bütünlüğü içinde doğru anlamlar vererek dilimize çevirmektir. Çeviride dikkate alınması gereken temel noktalar şu şekildedir; 1. Cümle ister basit ister birleşik olsun, başlanacak ana nokta esas yüklemi bulmaktır. Eylemler ya yapar ya yapılır veya yaptırılır. 2. Başka bir yapının yerine geçen kelimelerin (it, they, them vb.) neye karşılık geldikleri analiz edilmeli ve Türkçeye çeviride bunların anlamları kullanılmalıdır. 3. Kelimelerin Türkçe karşılıkları yani anlamları doğru olarak bulunmalıdır. Burada özellikle fiil + edat yapılarına ve fiilin geçişli mi geçişsiz mi olduğuna dikkat edilmelidir. 4. Birden fazla anlama gelen as, since, get vb. kelimelerin ve kelime gruplarının hangi anlamda kullanıldıkları belirlenmelidir. 5. İyi bir çeviri yapmak için sağlam bir Türkçe dilbilgisi gereklidir. Akıcı cümleler kurmak her şeyden önce kendi dilimizi kullanma yeteneğimizle orantılıdır. 6. Çeviride anlam bütünlüğü her zaman birincil hedef olmalıdır. İki temel çeviri yöntemi vardır; a ) Bilinmeyen bütün kelimeler çıkartılır ve cümleler kelime kelime çevrilir. Daha sonra, çevrilen kısımlar birleştirilir. Bu yöntemde, kelimenin gerçek anlamını bulmakta güçlük çekilebilir. Metin, cümle cümle ele alınmalı ve her bir cümledeki kelimeler cümlenin bütün anlamı düşünülerek çevrilmelidir. b ) Diğer bir çeviri şeklide yorumsal çeviridir. Kişi, cümlenin anlatmak istediğini kendi yorumuyla dile getirir. Bu yöntemde, çevrilen konuyu iyi bilmek gerekir. 8

9 İÇİNDEKİLER 1. KELİME OLUŞTURMA, ÖN EKLER [PREFIXES], Olumsuz Anlam Veren Ön Ekler, Olumlu Anlam Veren Ön Ekler, Boyut Ön Ekleri, Zaman Ön Ekleri, Yer Ön Ekleri, Sayı Ön Ekleri, Diğer Ön Ekler, en- (isim ve sıfatı fiile dönüştüren ön ek), a- (sıfatı zarfa dönüştüren ön ek), SON EKLER [SUFFIEX], İsim Oluşturma, Sıfatlardan İsim Türeten Son Ekler, İsimlerden İsim Türeten Son Ekler, Fiillerden İsim Türeten Son Ekler, Sıfat Oluşturma, İsimlerden Sıfat Türeten Son Ekler, Fiillerden Sıfat Türeten Son Ekler, Fiil Oluşturma, İsimlerden Fiil Türeten Son Ekler, Sıfatlardan Fiil Türeten Son Ekler, Zarf Oluşturma, WORD PARTS(KELİME PARÇALARI), TAMLAMALAR, İsim + İsim (+ İsim +..), İsim + İsim (+ of + İsim +.), Sıfat (+ Sıfat) + İsim (+ İsim +.), Sıfat + İsim + of + İsim (+ İsim), İsim + of + Sıfat + İsim (+ İsim), Sıfat + İsim + of + İsim, Zarf + Sıfat + İsim, İsim + Edat Takımı, Miktar Belirleyiciler [Quantifiers], Miktar Belirleyici + İsim, Miktar Belirleyici + of + the + çoğul ad (sayılabilir) / (sayılamaz), Number, Amount, Deal v.b. ile kullanılan Miktar Belirleyiciler, Another / Other etc., Çeşitli Yapılar, Fill-ing Yapısı, Fill-ed Yapısı, İsim + to + Fill, Tire (-) içeren Kelimeler [Hyphenated Words], BASİT CÜMLE YAPILARI, TO BE OLMAK FİİLİYLE YAPILAN CÜMLELER, Özne + to be Fiili + İsim, Özne + to be Fiili + Sıfat, 30 9

10 Özne Olmak Fiili + Sıfat + İsim, Özne to be Fiili + Edat Takımı, Özne + to be (past) + İsim/Sıfat/Sıfat + İsim/Edat Takımı, to be not +, To be + of + İsim (Bkz. Ünite 13), THERE + (VAR / YOK YAPISI), There + to be / to be not + isim cümleciği / sıfat / edat grubu, There + Kipler (Modals) ve Diğer Fiil Şekilleri, ÖZNE + HAS / HAVE + TÜMLEÇ, ZAMANLAR VE KİPLER, AKTİF ZAMANLAR [ACTIVE TENSES], The Simple Present Tense, The Present Continuous Tense (The Present Progressive Tense), The Simple Past Tense, The Present Perfect Tense, The Past Perfect Tense, The Future Tense, PASİF ZAMANLAR [PASSIVE TENSES], KİPLER [MODALS], Present-Past-Future Anlamlı Kipler, The Modals Perfect, PASİF FİİLLERİN ZARFLARLA KULLANIMI, be able to KULLANIMI, have to KULLANIMI, SINIFLANDIRILMIŞ ZAMAN KULLANIMLARI, ETTİRGEN CÜMLELER [CAUSATIVE FORM], 49 5.FİİLDEN TÜREMİŞ YAPILAR [VERBALS], EYLEMLİLİKLER (MASTARLAR) [THE INFINITIVES], to + Fill-1 not to + Fiil-1, Fiil Yapısı + to + Fiil-1 + Nesne (veya Tümleç), İsim + to + Fiil-1, Sıfat + to + Fiil-1, Belgisiz Zamir + to + Fiil-1, to + Fiil-1 + Nesne + Fiil Yapısı + Tümleç, to almayan mastar, to + Fiil-1 + Nesne + Cümle, to be + to + mastar, Sıfat / Zarf + enough + Mastar, too + Sıfat / Zarf + Mastar, How/What/Where/Which/When + to + Fiil-1, Whether + Mastar, ORTAÇLAR [PARTICIPLES], Şimdiki Zaman Ortacı [The Present Participle], İsim + Fiil-ing + İsim, Geçmiş Zaman Ortacı [The Past Participle], Zarf + Fiil-3 veya Fiil-ed + İsim, miş li ortaç [The Perfect Participle], Aktif Anlamda The Perfect Participle, 59 10

11 Pasif Anlamda The Perfect Participle, Zarf Cümleciklerinin Kısaltılmış Şekli Olarak Şimdiki ve Geçmiş Zaman Ortaç ları, Neden Sonuç İlişkisi Gösteren Participle Phrases, Bağlaçlarla Participle Phrases Kullanımı, When/While/Before/After/As + past participle, Edatlarla Participle Phrases Kullanımı, Appositive (Açıklayıcı Yapı) Olarak Participle Pharase, ULAÇLAR [GERUNDS], Fiil-ing + İsim, Fiil-ing Yapısının Özne Olarak Tek Başına Kullanımı, Sıfat + Fiil-ing, Fiil-ing Yapısının Cümle İçinde Kullanımları, Fiil Yapısı + Fiil-ing, Having + Fiil-3 (-miş li İsim-Fiil), Edat + Fiil-ing + Özne, Edat + Fiil-ing Yapıları, by/in/on/without + Fiil-ing + (Nesne), When/while/before/after/since + Fiil-ing, IT İLE BAŞLAYAN CÜMLELER, IT + TO BE / KİPLER + SIFAT + MASTAR, IT ile ZARF KULANIMI, IT + + NESNE, IT + TO BE / MODALS + SIFAT / PAST PARTICIPLE + THAT, ÖZEL IT KULLANIMLARI, IT + TO BE + SIFAT / PRESENT PARTICIPLE + MASTAR + THAT, It is for to, KARŞILAŞTIRMA YAPILARI [COMPARISONS], SIFAT VE ZARFLARIN KARŞILAŞTIRILMASI, Kesin Derece (Positive Degree) veya Eşitlik (Equality), Dereceli Karşılaştırmalar, En Üstünlük Derecesi, DİĞER KARŞILAŞTIRMA YAPILARI, İKİ ÜSTÜNLÜK YAPISINI BAĞLAYAN DURUMLAR, Paralel Artış, Kademeli Artma/Azalma Üstünlükleri, KURALSIZ KARŞILAŞTIRMALAR [Irregular Comparisons], ŞART CÜMLELERİ [CONDITIONAL SENTENCES], IF CÜMLECİKLERİ [IF CLAUSES], Tip I Gelecekte Mümkün Durumlar, Tip II Şimdi Gerçek Olmayan Durumlar, Tip III Geçmişte Gerçek Olmayan Durum, DEVRİK OLARAK İFADE EDİLEN ŞARTLI CÜMLECİKLER, ÇEŞİTLİ IF CLAUSE KULLANIMLARI, DİĞER ŞART YAPILARI, Unless (If.not) = -medikçe, -mezse, -dığı takdirde, On the Condition (that) = şartıyla, şu şartla ki, -mek şartıyla, Provideo (that) (if) = eğer, şayet, ise, -mek şartıyla, 90 11

12 Providing (that) = eğer, se/-mesi şartıyla/-dığı takdirde, If it weren t for + noun modal past, Whether = edip etmediğini/olup olmadığı, If Anlamlı without/with/as long as/whenever Kullanımı, If Cümleciğinde Şimdiki Zaman ve Bitmiş Şimdiki Zaman Kullanımı, NEDEN VE ETKİSİ [CAUSE AND EFECT], NEDEN ETKİSİ [CAUSE EFFECT], ETKİSİ NEDEN [EFFECT CAUSE], SONUÇ İFADE EDEN NEDEN ETKİ YAPILARI, Neden - Etki, Etki - Neden, FİİL-ING YAPILARIYLA KURULAN ETKİ CÜMLECİKLERİ, Cause to veya Make ile Yapılan Cümlecikler, Fiil-ing ileyapılan Cümlecikler, SINIFLAMA [CLASSIFYING], GENELDEN ÖZELE SINIFLAMA, ÖZELDEN GENELE SINIFLAMA, SIKLIK - OLASILIK [FREQUENCY PROBABILITY], SIKLIK ÖLÇEĞİ, DERECE ÖLÇEĞİ, OLASILIK TAHMİNİ, BİRLEŞİK CÜMLELER [COMPLEX SENTENCES], SIFAT CÜMLECİKLERİ (ADJECTIVE CLAUSES), Tanımlayıcı (Defining) İlgi Cümlecikleri, Edat + Sıfat cümleciği [on/by/with/ + which], Tanımlamayan (Non-Defining) Sıfat Cümlecikleri, Co-Ordinate İlgi Cümlecikleri, When, Where, How, Why ile Yapılan Sıfat Cümlecikleri, Kısaltılmış (Reduced) Sıfat Cümlecikleri, İSİM CÜMLECİKLERİ (NOUN CLAUSES), to be/show/define/say..+ that, That ve The Fact That ile başlayan İsim Cümlecikleri, Soru Kelimesi (Question Word) ile Başlayan İsim Cümlecikleri, Soru Kelimesi + to be veya Zaman Fiili, To be veya Zaman Fiili + Soru Kelimesi, Whether veya If ile Yapılan İsim Cümlecikleri, ZARF CÜMLECİKLERİ, Zaman (Time) Cümlecikleri, Yer (Place) Cümlecikleri, Durum (Manner) Cümlecikleri, Amaç (Purpose) Cümlecikleri, Sebep (Reason) Cümlecikleri, Zıtlık ve Karşıtlık (Contrast/Concession) Cümlecikleri, Şart (Condition) Cümlecikleri, Derece ve Kıyaslama Cümlecikleri, Sonuç (Result) Cümlecikleri, Dışlama (Exception/Exclusion) Cümlecikleri, Sınıflama (Limitation) Cümlecikleri,

13 13. ÖZEL NOKTALAR, A. ÇEŞİTLİ YAPILAR VE KULLANIMLARI, 119 1) MAKE FİİLİNİN KULLANIMLARI, 119 2) NEED KELİMESİNİN KULLANIMLARI, 120 3) MEANS KELİMESİNİN KULLANIMLARI, 121 4) GEÇİŞLİ (ETKEN) VE GEÇİŞSİZ (EDİLGEN) FİİLLER, 122 5) HEM SIFAT HEM FİİL VEYA HEM İSİM HEM FİİL OLARAK KULLANILAN KELİMELER, 122 6) SURETTE/TARZDA/ŞEKİLDE/BİÇİMDE/YOLDA ANLAMI VEREN YAPILAR, 122 7) NO VE NOT İLE BAŞLAYAN CÜMLELER, 123 8) WITHOUT KELİMESİNİN KULLANIMLARI, 123 9) THAT / THOSE + OF / IN, ) FAIRLY İLE RATHER ARASINDAKİ FARKLAR, ) BAZI SIFATLARIN AS YAPISI İLE ZARF YAPILMASI, ) OLARAK ANLAMINA GELEN YAPILAR, ) BİR CÜMLEDE ÖZNE YERİNE YER ZARFI BULUNMASI,124 14) SIFATTAN SONRA AS KULLANIMI, ) ONE VE ONES KULLANIMI, ) TO BE FİİLİ, BİR DURUM GÖSTERMEYİP BİR DAVRANIŞ GÖSTERİR İSE CONTINUOUS TENSE KULLANILIR, ) ÇEŞİTLİ ZAMAN İFADELERİNİN KULLANIMLARI, ) NO LONGER (NOT ANYMORE) = ARTIK, DAHA FAZLA, ) OF İLE BAŞLAYAN CÜMLE VE KELİMELER, ) THE İLE TOPLULUK İSMİ YAPMA, ) İSİMLERDEN SONRA GELEN OVER KELİMESİ, ) IN EDATININ KULLANIMI, ) FOR EDATININ KULLANIMI, ) AS DO/DOES VEYA AS DO/DOES, ) ONLY KELİMESİNİN KULLANIMLARI, ) VİRGÜLDEN SONRA KULLANILAN (YA CÜMLE SONUNDA YA DA CÜMLE ORTASINDA) YAPILARIN ÇEVİRİLERİ, ) OF TO/FOR/WITH/VERSUS = -IN -E/İLE/KARŞI, ) OF KELİMESİNİN KULLANIMLARI, ) TO BE YAPISININ ÇEŞİTLİ KULLANIMLARI, ) SIKLIK ZARFLARI [ADVERB OF FREQUENCY], ) WITH KELİMESİNİN KULLANIMLARI, ) TO DIFFER VE DIFFERENT KULLANIMI, ) FİİL-EDAT BİLEŞİMLERİ [VERB-PREPOSITION], ) TEKNİK İNGİLİZCEDE KULLANILAN BAZI MATEMATİKSEL İFADELER, ) BAĞLAÇ KULLANIMI, ) ÇEVİRİDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN BAZI FİİL KULLANIMLARI, ) TO BE + OF + İSİM, ) FİİL-ING VE FİİL-ED İLE YAPILAN GİRİŞ CÜMLELERİ, ) İŞ YAPABİLME YETENEĞİNİN İFADELERİ, 136 B. ANLAM GRUPLANDIRMALARI, 137 C. EDAT İLE BAŞLAYAN İBARELER,

14 14. CÜMLE VE PARAGRAF ÖRNEKLERİ, METİN ÖRNEKLERİ, 215 KAYNAKÇA, 293 EKLER, 297 EK-1 Düzensiz Çoğullar [Irregular Plurals], 297 EK-2 İngiliz Birimleri, 298 EK-3 Teknik Birimlerde Kullanılan Çarpanlar, 298 EK-4 İngilizce de Birimlerin Yazım Kuralları, 299 EK-5 Yunan Alfabesi (Greek Alphabet), 299 EK-6 Kısaltmalar, 300 EK-7 En Çok Karşılaşılan Düzensiz Fiiller, 301 EK-8 Sayı ve Formül Okunuşları,

15 1. KELİME OLUŞTURMA 1.1. PREFIXES (ÖNEKLER) Olumsuz Anlam Veren Önekler a- - sız, - olmayan achromatic: renksiz asymmetric: simetrik olmayan (e.g.) abiogenesis, acylic, adiagnostic, astatic, aseismic, etc. angelir. antidedisilir- -sız, olmayan; ünlü ile veya h harfi ile başlayan kelimelerin başına anisotropic: her yönünde aynı özellikleri taşımayan anoxic: oksijensiz (e.g.) anastomotic, anelasticity, anisodesmic, etc. - konum ya da yön anlamında karşı olma - anticatalyst: bir kimyasal tepkimeyi yavaşlatan katalizör - antithesis: karşıtez (e.g.) antimagmatist, antiform, antithetic, antistress, etc. - karşı hareket - decompression: basıncın azalması - deflate: söndürmek (e.g.) decomposition, deoxidation, deformation, degradation, etc. - karşı hareket - discontinuity: süreksizlik - disharmonic: uyumsuz (e.g.) dislocation, dismicrite, dispersal, etc. - karşıt - illicit: gayrimeşru - illegible: okunaksız (e.g.) illegal, etc. - karşıt - irreversible: geri alınamaz - irregular: düzensiz (e.g.) irruptive, irrotational, irradiance, etc. 15

16 im- - karşıt - impermeability: geçirimsizlik - immature: olgunlaşmamış (e.g.) imperfection, imperforate, impure, etc. in- - karşıt - independent: bağımsız - indifferent: farksız, aynı (e.g.) incarbonization, incoherent, indurate, infiltration, etc. non- - olumsuz, olmayan - nonmarine: denizel olmayan - nonferrous: demirsiz - nonlinear: doğrusal olmayan (e.g.) nonsorted, nonmetal, nontectonic, nonthermal etc. un- - karşıt, değil - unsaturated: doygun değil(doygun olmayan) (e.g.) unconformity, unconsolidated, undisturbed, etc Olumlu Anlam Veren Önekler over- - aşırı, - den fazla - overpopulated: aşırı nüfuslu (e.g.) overflow, overpressure, overconsolidation, etc. re- - tekrar, -yeniden - recrystallization: tekrar kristallenme (e.g.) resolution, rejuvenation, regradation, etc Boyut Ön Ekleri equi- - aynı sayıya sahip olan - equilibrium: denge - equivalent: eşdeğer (e.g.) equilateral, equidimensional, equivoluminal, etc. 16

17 macro- - büyük - macrocrystalline: büyük kristalli - macrograined: büyük taneli (e.g.) macroscopic, macrofabric, macrofauna, macrofossil, etc. maxi- - azamilik belirtir - maxisize: en büyük boy (e.g.) maximum, maxirecovery, maxiseries, etc. mega- - çok büyük, devasa, milyon - megastructure: dev yapı (e.g.) megaporphyritic, megafacies, megaflora, etc. micro- - küçük - microscale: çok küçük ölçekli - microanalysis: çok küçük miktarlarda malzeme kullanılarak yapılan analiz (e.g.) microdelta, microcrystalline, microbreccia, etc. mini- - küçük - minimap: ufak harita (e.g.) minimicrite, miniphyric, miniature, etc. semi- - yarı - semi-molten: yarı eriyik (e.g.) semiarid, semiopal, semicrystalline, etc Zaman Ön Ekleri neo- - yeni, güncel - neotectonics: güncel tektonik (e.g.) neoblast, neoformation, neomesselite, etc. pre- - ön, - ilk, -den önce - pre-collision: çarpışma öncesi (e.g.) precession, precingular, precambrian, etc. 17

18 post- - den sonra - postglacial: buzul sonrası (e.g.) postadaptation, post-collision, postmagmatic, etc. syn sym - birleşmiş, biraraya gelmiş, eş yaşlı - synthesis: yeni bileşimler meydana getirmek için elementleri ya da bileşimleri birleştirmek, sentez - synsedimantery: çökelmeyle eş yaşlı (e.g.) synantectic, synchronous, symbiosis, etc Yer Ön Ekleri dia- - içinden, arasından, bir taraftan diğer tarafa - diameter: bir dairenin merkezinden geçen hat, çap - diaclinal: bir kıvrım aşan veya enine geçen akarsu (e.g.) diagenesis, diapiric, diamictite, etc. extra- - normal üstülük anlamı verir. - extraordinary: olağanüstü, sıradışı - extraterrestrial: dünya dışı (e.g.) extramorainal, extraumbilical, extrazooidal, etc. infra- - aşağısında - infrastructure: altyapı - infraglacial: buzul altı (e.g.) infrared, infracrustal, infracambrian, etc. inter- - arası, arasında - intergranular: taneler arası - intercontinental: kıtalararası (e.g.) interlayer, interfolding, intergrowth, etc. sub- - alt, tali, altındaki - subsystem: alt sistem (e.g.) subsurface, subterrane, subvolcano, subweathering, etc. 18

19 Sayı Ön Ekleri bi- - iki, iki defa - biaxial: iki eksenli (e.g.) bifacies, bilobile, bipolarity, etc. dec- - on - decaliter: on litre (e.g.) decathlon, decahedron, decade etc. di- - iki - di-oxide: iki oksit - (e.g.) dicyclic, dihexagonal, diopside, etc. mono- - tek - monochromatic: tek renkli (e.g.) monoclinal, monomaceral, monomineralic, etc. multi- - çok - multi-functional: çok fonksiyonlu (e.g.) multicycle, multiplex, multipartite, etc. oct- - sekiz - octahedron: sekiz yüzlü (e.g.) octaphyllite, octocoral, octahedrite, etc. penta- - beş - pentagon: beş köşeli (e.g.) pentalith, pentameracean, pentahydrite, etc. poly- - çok polycrystal: çok kristalli (e.g.) polydemic, polymodal, polyquartz, etc. quad- - dört - quadrangle: dörtgen (e.g.) quadrant, quadrature, quadratic, etc. 19

20 tri- - üç - triaxial: üç eksenli (e.g.) triactine, tricentric, trilateration, etc Diğer Ön Ekler allo- - farklı, farklı türlerde allotropy: bir elementin iki veya daha fazla farklı biçimde olması allomorphic: çok şekilli (e.g.) allogenic, allotrophic, allostratigraphic, etc. amphi - iki yerdede olan amphoteric: hem asit hem de baz özelliğine sahip amphibian: hem suda hem de karada yaşayan hayvan (e.g.) amphi-saphorel, amphibololite, amphiphiloic, etc. auto- - kendiliğinden gerçekleşen autoxidation: bir maddenin oda sıcaklığında atmosferik oksijen ile kendiliğinden tepkimeye girmesi autocorrelation: veri değerlerinin komşu veri değerlerine benzeme eğilimi (e.g.) autogenetic, automorphism, automesatomatism, etc. by- - ara, - yan, -tali - by-channel: ara kanal (e.g.) by-spine, by-stream, by-terrace, etc. cis- - aynı tarafta olan - cis-compound: elementteki çifte bağla aynı tarafta olan iki grubtaki izomer (e.g.) cis-link, cis-lunar, cis-trans, etc. co- - beraber hareket eden - coefficient: katsayı - cohesion: iki ya da daha fazla nesneyi bir arada tutan kuvvet (e.g.) coaxial, coevolution, comagmatic, etc. 20

21 counter- - karşı bir şekilde hareket eden - counterclockwise: saat yönü tersi - countervein: karşı damar (e.g.) counterscrap, counterlode, etc. -gram - yazılmış ya da çizilmiş bir kayıdı tanımlayan ismi türetir. - telegram: telgraf -graph - miktar ya da diğer tür bir bilgideki değişikliği kaydeden bir alet ya da cihazı tanımlayan ismi türetir. - seismograf: sismograf - thermograph: termograf -lysis küçük parçalara ayrılma eylemini tanımlayan isim türetir - hydrolysis: hidroliz -meter nicel olarak ölçüm yapan bir aleti tanımlayan isim türetir - spectrometer: tayfmetre, spektrometre -metry geçerli ölçüm yapan özel bir bilimi tanımlayan ismi türetir - photogrammetry: fotogrametri -geometry: geometri ortho- - düz, sağ açılı - orthogonal: dik (e.g.) orthoconglomerate, orthogeosyncline, orthorhombic, etc. pan- - tüm - panchromatic: spektrumdaki bütün ışık dalgaboylarını kapsayan (e.g.) panplanation, panidiomorphic, pandemic, etc. para- - yanında - paradiagenetic: sedimanter diyajenezle yakın bir ilişkiyi belirtir. (e.g.) paragenesis, paraconglomerate, paramorph, etc. pseudo- - aynı görünüme sahip, ama gerçek olmayan - pseudokarst: karstı andıran fakat kayacın çözülmesiyle oluşmamış (e.g.) pseudomatrix, pseudovolcano, pseudovitrinite, etc. 21

22 -scope niceliksel ölçüm yapan bir aleti tanımlayan isim türetir - hgyroscope: nem ölçer -scopy bilimde gözlem amaçlı aletlerin kullanımını tanımlayan isim türetir - microscopy: bilimsel inceleme amacıyla mikroskop kullanımı -stat bir niceliği sabit tutan cihazı tanımlayan isim türetir - thermostat: termostat super- (supra) - aşırı, üstün - supercooling: aşırı soğuma (e.g.) supercycle, superplasticity, supraposition, etc. trans- - karşısında, diğer tarafında - transmutation: bir türden diğerine değişim (e.g.) transtension, transverse, transpression, etc. ultra- - ötesinde - ultrametamorphism: aşırı derecede yüksek ısı ve basınçlarda gerçekleşen metamorfizma süreci - ultrabasic: aşırı bazik (e.g.) ultraviolet, ultramafic, ultramylonite, etc. uni- - bir, tek - uniform: tek biçimli (e.g.) uniaxial, unilaminate, unilobite, etc en - (isim veya sıfatı fiile dönüştüren ön ek) circle: daire encircle: çevrelemek rich: zengin enrich: zenginleştirmek a - (sıfatı zarfa dönüştüren ön ek) long: uzun along: uzunlamasına loud: (ses) yüksek aloud: yüksek sesle 22

23 1.2. SUFFIXES (SONEKLER) İsim Oluşturma Sıfatlardan İsim Türeten Son Ekler -bility - possibility: imkan, ihtimal, olabilirlik - permeability: geçirimlilik -ce - clearance: açıklık, netlik -ian - magician: sihirbaz -ion -ism - tension: gerilim - compaction: sıkıştırma - parallelism: paralellik -ist - hydrogeologist: hidrojeolog -ity - stability: duraylılık - porosity: gözeneklilik -ment - development: gelişme -ness - thickness: kalınlık - hardness: sertlik -th - width: genişlik - depth: derinlik 23

24 -ty - loyalty: sadakat İsimlerden İsim Türeten Son Ekler -dom - boredom: cansıkıntısı -eer -hood - engineer: mühendis - neighbourhood: komşuluk -ship - relationship: ilişki Fiillerden İsim Türeten Son Ekler -age - leakage: sızıntı -al - denial: red -ance - appearance: görünüş -ence - obedience: itaat -ent - absorbent: kurutma kağıdı -er, -ar - driller: sondör(sondaj makinası operatörü) 24

25 -ery - rafinery: rafineri -ing - forming: oluşan - cooling: soğuyan -ion, -tion - cavitation: kovuklaşma -cation - modification: değişiklik -ment - measurement: ölçüm -or - vendor: satıcı -ption - assumption: varsayım -ssion, -sion - possession: mülkiyet -t - circlet: küçük daire, dairecik -ture - mixture: karışım -ure - pressure: basınç 25

26 Sıfat Oluşturma İsimlerden Sıfat Türeten Son Ekler -al - thermal: ısısal (e.g.) structural, glacial, etc. -an - Italian: İtalyan -atic - systematic: sistemli -en - woolen: yünlü -ic - geologic: jeolojik - harmonic: uyumlu -ious - glorious: şerefli -ish - childish: çocuksu -ive - vegetative: bitkisel - extrusive: püskürük -ful -less - useful: yararlı - wireless: telsiz -like - tectonic-like: tektonik gibi/benzeri 26

27 -ous - porous: gözenekli - viscous: akışkan -philic - protophilic: proton kabul eden -phobic - lyophobic: çözeltiye kolayca girmeyen bir kolloit -proof - water-proof: su geçirmez -some - awesome: heybetli -t - important: önemli -tial - influential: etkili Fiillerden Sıfat Türeten Son Ekler -able - transformable: dönüşebilir (e.g.) drillable, permeable, deformable, etc. -ed - weathered: bozunmuş - altered: ayrışmış -en - stolen: çalıntı -ent, -ant - dependant: bağlı 27

28 -ible - permissible: izin verilebilir -ive - effective: etkili Fiil Oluşturma İsimlerden Fiil Türeten Son Ekler -en - to strengthen: sağlamlaştırmak -ify - liquidify: sıvılaştırmak - petrify: taşlaşmak -ize - polymerize: polimerleşme - characterize: nitelendirmek Sıfatlardan Fiil Türeten Son Ekler -en - to shorten: kısaltmak -ify - to simplify: basitleştirmek -ize - to minimize: küçültmek Zarf Oluşturma * -ly Sonu -y ile biten kelimelerde -y, -i alır, sonu -ll ile biten kelimeler sadece -y alır, sonu -ic ile biten kelimeler -ally alır, -e ile biten kelimeler de -e düşer -ly alır. Ek almayan very, well, near gibi kelimelerde zarftır. Birkaç kelimeden oluşan zarf gibi davranan yapılarda vardır. last year, from time to time vb. gibi. 28

29 easy: kolay easily: kolayca, kolay olarak, kolay bir şekilde, kolay kolay common: yaygın commonly: yaygın olarak full: tam fully: tam olarak simple: basit simply: basitçe, basit biçimde Örnek: Clays are found commonly on Earth s crust. (Killer, yerkabuğunda yaygın olarak bulunurlar.) * -ways, -wards, -wise (vari, tarzında, yönünde) side: yan sideways: yanyana north: kuzey northwards: kuzeye doğru clock: saat clockwise: saat yönünde cross: çapraz crosswise: çapraz tarzda, çaprazlama! Cümle içerisindeki zarf sırası hal (manner) + yer (place) + sıklık (frequency) + zaman (time) şeklindedir. Çeviriye en sondan başlanır. Aynı tipteki zarfların sıralaması ise özelden genele şeklinde yazılır. Örnek: The drilling machine was tested very thoroughly (hal) in the field (yer) several times (sıklık) last week (zaman). (Sondaj makinası, geçen hafta birkaç defa sahada tam olarak test edildi.) Örnek: The samples were classified diligently (hal) in the laboratory (yer) twice (sıklık) this saturday (zaman). (Örnekler, bu cumartesi iki kez laboratuarda özenle sınıflandırılmıştır.)! Sonuna s takısı alan bilim isimleri tekildir ve çeviride ya tek başlarına ya da bilim ekini alarak çevrilirler. Örnek: Geopyhsics : Jeofizik (Bilimi) Geotechnics : Jeoteknik (Bilimi) 1.3. WORD PARTS (KELİME PARÇALARI) aqua su chrom gen hydro hygro morph photo pneumo pyro therm renk üretmek su ya da sıvılar nem şekil ya da biçim ışık hava ya da gaz yüksek sıcaklık ısı 29

30 2. TAMLAMALAR 2.1. İsim + İsim (İsim + ) Çevirisi: İsim + İsim veya İsim + İsim -i şeklindeki yapıların çevirileri baştan sona doğru yapılır. Örnekler: Petroleum geologist: Petrol jeoloğu Drilling engineer: Sondaj mühendisi Rock mass: Kaya kütlesi Groundwater level: Yeraltısuyu seviyesi! Uzun tamlamaların çevirisinde cümlenin gelişine göre bazı eklemeler yapılabilir. 1. Air photograph geological structure determination. (Hava fotoğrafıyla jeolojik yapı belirleme.) 2. Fault type properties (Fay tipi özellikleri.) 3. Downslope movement occurence. (Yamaç aşağı hareketin oluşumu.)! Çeviride iki kısım yan yana geldiğinde birinci isim, sıfat olarak kabul edilebilir. Örnek: A clay soil - Killi zemin Alıştırmalar: 1. Chaotic terrain in Marmara region (Marmara bölgesindeki düzensiz arazi.) 2. Rock mass potential energy (Kayaç kütlesi potansiyel enerjisi.) 3. Igneous rock s chemical weathering (Magmatik kayanın kimyasal bozunması.) 4. Surface features on sedimentary layers (Sedimanter tabakalardaki yüzey yapıları.) 5. Continental shelf sediments (Kıtasal şelf sedimanları.) 2.2. İsim + İsim ( + of + İsim +.. ) Çevirisi: İsim-in + İsim-i veya İsim + İsim-i şeklinde sondan başa doğru yapılır. Örnekler: 1. Magnitude of earthquake (Depremin büyüklüğü) 2. Alteration of gabro (Gabronun ayrışması) 3. Thickness of continental crust (Kıtasal kabuğun kalınlığı) 30

31 4. Slice of the Earth (Yeryüzü dilimi) 5. Cleavage of mica mineral (Mika mineralinin dilinimi) 6. Classification of rocks (Kayaçların sınıflandırılması) 7. Erosion of rock particles (Kaya parçalarının erozyonu.) 8. Gravels of metamorphic rock (Metamorfik kayaç çakılları.)! type / sort / kind / degree / amount + of. Tip, çeşit, derece, miktar belirten kelimelerden sonra kullanılan of çevrilmez. Örnekler: 1. Type of magma (Magma tipi) 2. Degree of cementation (Çimentolaşma derecesi) 3. Sort of gravel (Çakıl çeşidi) 4. Kind of mineral (Mineral türü) 5. Amount of silica mineral (Silikat minerali miktarı)! Sayı ve miktar içeren of lu yapılar doğrudan çevrilir. Millions of years ago (Milyonlarca yıl önce) Örnekler: 1. Four types of minerals (Dört mineral tipi) 2. Two kinds of landslide (İki tür heyelan) Alıştırmalar: 1. Presence of oxygen (Oksijen varlığı) 2. Colour of pyroxene (Piroksenin rengi) 3. Types of mass movement (Kütle hareket tipleri) 4. Mineral content of groundwater (Yeraltı suyunun mineral içeriği) 5. Storage of hazardous wastes (Tehlikeli atıkların depolanması) 6. Distribution of groundwater (Yeraltı suyunun dağılımı) 7. Gradation of soil (Zemin derecelenmesi) 2.3. Sıfat ( + Sıfat ) + İsim ( + İsim +. ) Çevirisi baştan sona doğru yapılır. Örnekler: 1. A fractured rock (Kırıklı bir kayaç) 2. A contaminated groundwater (Kirlenmiş bir yeraltısuyu) 3. A hexagonal crystal (Hegzagonal bir kristal) 4. A differantial magma (Farklılaşmış bir magma) 5. A huge mountain (Büyük bir dağ) 31

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12 Yazarlar Hakkında 1 From the Authors 2 Önemli Not 3 TOEFL IBT Test Formatı 4 Sık Sorulan Sorular 5 Karşılaştırma Tablosu (PBT CBT IBT) 10 BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12 Sentence Structure (Cümlenin Yapısı

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme Yabancı Dil II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Yabancı Dil I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları YAD102 Yok İngilizce

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu YABANCI DİL II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY by Kerem Halicio lu B.S., stanbul Technical University, 2003 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE I YD-112 I/I 2+0+7 5,5 9 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3

4. Deneme 15 Nisan. O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3 4. Deneme 5 Nisan O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3 D.B.. Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. K..0 Konuşmasında

Detaylı

How many - How much - some - any- a few - much - a little - only a few - a lot of

How many - How much - some - any- a few - much - a little - only a few - a lot of Countable Uncountable Nouns How many+ çoğul isim+ are there..? Kaç tane vardır? (sayılabilen isimlerle) How much + tekil isim+ is there..? Ne kadar vardır? (sayılamayan isimlerle) Sayılabilen isimlerin

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces *

SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces * SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces * Burcu ÖZVAN Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Altay ACAR Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya 1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya KAYAÇ (TAŞ) :Bir ya da birden fazla. doğal olarak birleşmesiyle oluşan katılardır. PAna kaynakları..' dır, P ana malzemesini oluştururlar, PYer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde

Detaylı

KAYA GAZI NEDİR? (SHALE GAS) DÜNYA KAYA GAZI REZERVLERİ HARİTASI KAYA GAZI ÜRETİMİ HİDROLİK ÇATLATMA

KAYA GAZI NEDİR? (SHALE GAS) DÜNYA KAYA GAZI REZERVLERİ HARİTASI KAYA GAZI ÜRETİMİ HİDROLİK ÇATLATMA BAŞLIKLAR 1 FOSIL YAKITLAR 2 3 KAYA GAZI NEDİR? (SHALE GAS) KAYA GAZI OLUŞUMU 4 DÜNYA KAYA GAZI REZERVLERİ HARİTASI 5 KAYA GAZI ÜRETİMİ 6 KAYA GAZI ÜRETİMİ HİDROLİK ÇATLATMA BAŞLIKLAR 7 KAYA GAZININ FİYATLARA

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

Jeomorfolojinin Metodu: 1- Gözlem Metodu: 2-Deney Metodu : 3-Karşılaştırma Metodu : 4. Haritalama, GIS ve uzaktan algılama metotları

Jeomorfolojinin Metodu: 1- Gözlem Metodu: 2-Deney Metodu : 3-Karşılaştırma Metodu : 4. Haritalama, GIS ve uzaktan algılama metotları Jeomorfolojinin Metodu: 1- Gözlem Metodu:Arazide yer şekilleri tasvir edilir, bu yer şekilleri üzerinde ölçümler yapılır, belirli özellikler haritaya geçirilir.ayrıca, görülen yer şeklinin krokisi veya

Detaylı

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH SKYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH 6KYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH g UHWLP 6HWL SKYJET Aviation Technical Services

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce

Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce Tanım - Definition Tanım nasıl verilmelidir? Tanım tanımlanan ismi veya sıfatı yeterince açıklamalı, gereğinden fazla detaya girmemeli ve açık olmalıdır. Bir

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_1 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Giriş: Jeolojinin tanımı ve alt disipleri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2012 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/ İngilize Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yabancı Dil III Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Laboratuar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.2012

Detaylı

KAYALARIN DELİNEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN JEOLOJİK ÖZELLİKLER. Adil ÖZDEMİR (adilozdemir2000@yahoo.com)

KAYALARIN DELİNEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN JEOLOJİK ÖZELLİKLER. Adil ÖZDEMİR (adilozdemir2000@yahoo.com) (Sondaj Dünyası Dergisi, Sayı 5) www.sondajcilarbirligi.org.tr KAYALARIN DELİNEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN JEOLOJİK ÖZELLİKLER Adil ÖZDEMİR (adilozdemir2000@yahoo.com) 1.GİRİŞ Delinebilirlik, matkabın formasyondaki

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI HAVA TRAFİK KONTROL PROGRAMI 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ

Detaylı

1 PÜSKÜRÜK ( MAGMATİK = KATILAŞIM ) KAYAÇLAR :

1 PÜSKÜRÜK ( MAGMATİK = KATILAŞIM ) KAYAÇLAR : Kayaçlar Nelerdir Kayaçlar su, gaz ve organik varlıkların dışında yerkabuğunu meydana getiren unsurlardır. Yol yarmaları, maden ocakları ve taş ocakları gibi yerlerle, toprak veya enkaz örtüsünden yoksun

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR Tam kristalli, taneli ve yalnızca kristallerden oluşmuştur Yalnızca kristallerden oluştuklarından oldukça sağlam ve dayanıklıdırlar Yerkabuğunda değişik şekillerde Kütle halinde

Detaylı

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları YABANCI DİLLER GÜZ DÖNEMİ A: Başlangıç/Beginner Öğrencilerin basit dil kalıplarıyla yönlendirilen soru ve komutları anlamalarını, formlardaki isim, uyruk, adres gibi basit bilgileri doldurabilmelerini

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

(Upper case is used for non-initial vowels which change according to the rules of vowelharmony)

(Upper case is used for non-initial vowels which change according to the rules of vowelharmony) Grammatical Topics Treated in the Modules: (Upper case is used for non-initial vowels which change according to the rules of vowelharmony) 1. Miktar bildiren terimler / Quantifiers birkaç, biraz, ne kadar,

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları. Bu derste...

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları. Bu derste... JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları Bu derste... Toprak zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin anlaşılması Toprak zeminlerin gerilim-deformasyon davranışlarının tanımlanması Toprak zeminlerde konsolidasyon

Detaylı

BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ

BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ 7.1 DEPREM TÜRLERİ Bölüm6 da deprem nedir, nasıl oluşur ve deprem sonucunda oluşan yer içinde hareket eden sismik dalgaların nasıl hareket ettiklerini ve yer içinde nasıl bir

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU KASIM, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

Deprem bir doğa olayıdır. Deprem Bilimi ise bilinen ve bilinmeyen parametreleriyle, karmaşık ve karışık teoriler konseptidir

Deprem bir doğa olayıdır. Deprem Bilimi ise bilinen ve bilinmeyen parametreleriyle, karmaşık ve karışık teoriler konseptidir DEPREM VE ANTALYA NIN DEPREMSELLİĞİ 1. BÖLÜM DEPREM Deprem bir doğa olayıdır. Deprem Bilimi ise bilinen ve bilinmeyen parametreleriyle, karmaşık ve karışık teoriler konseptidir 1.1. DEPREMİN TANIMI Yerkabuğu

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

Rotary (Döner) Sondajlarda Matkap Çalışma ve Kaya Parametrelerinin İlerleme Hızı Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Adem ERSOY

Rotary (Döner) Sondajlarda Matkap Çalışma ve Kaya Parametrelerinin İlerleme Hızı Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Adem ERSOY ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Yusuf YÜNSEL Doğum Tarihi: 20 AĞUSTOS 1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Maden Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 Y. Maden Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Kasım, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

A1: Temel/Elementary. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A1: Temel/Elementary. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları A1: Temel/Elementary Dersin Süresi ( / Yıllık) Öğrencileri basit dil kalıplarıyla temel düzeyde iletişim kurabilecek, kendine, kişilere ve çevresine dönük açıklamalar yapabilecek, somut gereksinimlerini

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 6(), 7-77, 0 6(), 7-77, 0 Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Adem DOĞANER, Sinan ÇALIK

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı