TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ DÖNEMĐ STRATEJĐ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ 2010-2012 DÖNEMĐ STRATEJĐ RAPORU"

Transkript

1 TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ DÖNEMĐ STRATEJĐ RAPORU Ankara Eylül 2009

2 Đçindekiler 1 Giriş.4 2 Türkiye Bilişim Sektörü..5 3 Durum Analizi ve Müdahale Alanları Güçlü Yanlar Öneriler Belirlenen Müdahale Alanları.15 4 Genel Amaç, Hedefler, Öncelikli Faaliyetler ve Performans Göstergeleri Genel Amaç Hedefler Öncelikli Faaliyetler Performans Göstergeleri Sorumlu ve Đşbirliği Yapılacak Kuruluşlar 5 Sonuç ve Öneriler 23 6 Ekler Çalışmada Đzlenen Yöntem Stratejik Planlama ve Rapor Derleme Ekiplerinin Oluşturulması 25 7 KAYNAKÇA 2

3 Önsöz 1971 yılında kurulan Türkiye Bilişim Derneği(TBD) bugüne kadar yaptığı çalışmalar, ortaya koyduğu görüş ve önerileriyle bilişim sektörünün en büyük sivil toplum kuruluşudur. Ülke çapındaki yaygınlığı, üye sayısının fazlalığı ve üyelerinin dünyada eşi benzeri olmayan bir gönüllü katkısıyla oluşturduğu çalışma grupları etkinlikleriyle her zaman ülke gündeminde yer almıştır. Bilişim sektörünün çok hızlı gelişen ve büyüyen bir sektör olması nedeniyle TBD olarak bu gelişmelere koşut çalışmalar yapmak durumundayız. Bu itibarla, gerek bilişim sektöründe önderliğimizi sürdürmek gerek uluslar arası alanda yerimizi pekiştirmek üzere 2010 yılından başlamak üzere 3 yılı kapsayan bir stratejik plan çalışması yapılmasına karar verdik. Çalışma yöntemiyle, belirlenen amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmek üzere yapılması gereken faaliyetleriyle ve bu faaliyetlerin gerçekleşmesinin değerlendirilmesini içeren bir çalışma yaptık ve bu raporda bunları ifade ettik. Değerli vakitlerini bilişim sektörümüzün en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olan TBD ye ayırmaktan kaçınmamış ve hiçbir zaman kaçınmayan adları bu raporun Ek inde yer alan değerli katılımcılara ve bu çalışmada moderatörlük görevini yaparak bu çalışmanın ortaya çıkmasında katkısı bulunan Sn.Niyazi ĐLTER e teşekkür ediyoruz. Doç. Dr. Turhan MENTEŞ TBD YK BAŞKANI 3

4 1- GĐRĐŞ 1990'lı yılların başından itibaren tüm dünyada bilgi toplumu olma yönünde çalışmaların başladığı gözlenmektedir. Ülkemiz bu çalışmalara 2000 li yıllar sonrasında katılmış ve geçen sure içerisinde Bilgi Toplumu Stratejisi ve bilgi toplumuna geçiş amacına yönelik birçok çalışmalar yapılmış ve başlatılmıştır. Tarihsel olarak baktığımızda [1]; yılında Dünya Bankası ile işbirliği ile Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Raporu hazırlanmış, yılında TUBĐTAK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı (TUENA) hazırlanmış, yılında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile elektronik ticaretin gelişmesi için kurulan e-ticaret Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş ve kurul 2002 yılına kadar görev yapmış, - Başbakanlık Genelgesiyle yine aynı tarih aralığını kapsayan ( ) ve kamunun bilgisayar ağları konusunda yapılan faaliyetleri değerlendiren KamuNET Üst Kurulu ve KamuNET Teknik Kurulu oluşturulmuş, yılında ise rekabetçi, dinamik ve bilgiye dayalı ekonomiye sahip olunması ve bilgi toplumuna dönüşümün sağlanması ve eavrupa + Eylem Planının ülkemize uyarlanması hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Başbakanlık Genelgesi ile e-türkiye Girişimi başlatılmış, - Temmuz 2006 da ise Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlanmıştır. Ayrıca, yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planında Bilgi ve Đletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması başlığında [2] sektörün gelişme yönü belirtilmiş ve kalkınmada önemli bir yeri olduğu vurgulanmıştır. Ülkemizin Bilişim Toplumu hedefinde 38 yıldan beri önemli çalışmalar yapan Derneğimizin, 2010 yılından başlamak üzere önümüzdeki 3 yıl içinde belirlediği genel amacına ulaşması için hangi alanlara öncelik vermesi, bunları ölçülebilir kriterleri olan ne tür faaliyetlerle ne kadar sürede hayata geçirmesi gerektiğini içeren bir yol haritasını ortaya çıkarmak için bir çalışma yapma gereksinimi doğmuştur. Bu çerçevede, Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Derneğin yıllarında izleyeceği stratejilerin belirlenmesi amacıyla Kurumsal Strateji Geliştirme konulu bir toplantı düzenlemiştir. Ana amaçları, katılımcı profili ve sayısı Dernek Yönetimi tarafından belirlenen çalışmanın kapsam, içerik ve yöntemi, Derneğin talepleri doğrultusunda moderatör tarafından tasarlanmış ve moderasyon tasarımı üzerinde uzlaşılmıştır. Bir buçuk gün süren atölye çalışması, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı metodu ile Mayıs 2009 tarihlerinde Ankara-Kızılcahamam Patalya Otel de gerçekleştirilmiştir. Sn. Niyazi ĐLTER tarafından yönetilen çalışmaya 26 katılımcı ve lojistik destek için 2 TBD çalışanı iştirak etmiştir. 4

5 2- TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM SEKTÖRÜ 2.1. Talep Değerlendirmesi Hane Halkı Bilişim Teknolojisi Kullanımı Türkiye de Hanelerde Bilişim Teknolojisinin kullanılma oranı hızla artmaktadır. Türkiye Đstatistik Kurumunun (TUĐK) 2008 yılı Hane halkı anketine göre, bilgisayarın hızla yaygınlaşması sonucu olarak internet kullanımı da yaygınlaşmış ve hanelerin % 24,47 si Internete erişim imkânına sahip olmuştur.[3] Tablo 1- Temel Göstergeler 2008 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre yaş grubundaki hanehalkı bireylerinin bilgisayar ve Internet kullanım oranları sırasıyla %38,1 ve % 35,8 dir. Bu oranlar sevindirici olmakla birlikte hala ülkemizdeki hane halkının büyük bir bölümü interneti kullanmamakta ya da kullanamamaktadır Girişimlerin Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı Yine TUĐK in 2008 yılı anketine göre,girişimlerde bilgisayar kullanım ve Internet erişimine sahiplik oranları 2007 yılı Ocak ayında %88.7 ve %85.4 iken, bu oranlar 2008 yılı Ocak ayında sırasıyla %90.6 ve %89.2 ye yükselmiştir. Internet erişimine sahip girişimlerin web sayfasına sahiplik oranları 2007 yılı Ocak ayında %63.1, 2008 yılı Ocak ayında ise %62.4 olarak gerçekleşmiştir. 5

6 Tablo 2- Girişimcilerde bilgisayar kullanımı 2007 yılı Ocak ayında Internet erişimi olan girişimlerde en cok kullanılan Internet bağlantı tipi %94.2 ile DSL (ADSL, vb.) dir. Bu oran 2008 yılı Ocak ayında %95.3 tur yılı Ocak ayında, Internet erişimine sahip girişimlerin %77.5 i Interneti bankacılık ve finansal hizmetler için, % 75.9 u piyasayı takip etmek ve % 32.6 sı eğitim ve öğretim için kullanmaktadır yılı Ocak ayında bu oranlar sırasıyla %77.6, %77 ve %33.4 tur. Bir önceki yıla ilişkin göstergeler incelendiğinde, 2007 yılı araştırması sonuçlarına göre 2006 yılında web sayfasına sahip olan girişimlerin, bu sayfalar üzerinden sundukları hizmetler sırasıyla %61.3 ile girişimin ürünlerini pazarlamak, %57.7 ile ürün kataloglarına ve fiyat listelerine erişimi sağlamak ve %39.6 ile satış sonrası destek hizmetleri sağlanması dır yılı Araştırması sonuçlarına göre ise 2007 yılında web sayfasına sahip olan girişimlerin, bu sayfalar üzerinden sundukları hizmetler sırasıyla % 78.4 ile ürün kataloglarına ve fiyat listelerine erişimi sağlamak, % 44.5 ile girişim tarafından üretilen ürünlerin pazarlanması ve % 28.4 ile satış sonrası destek hizmetleri sağlanması dır Kamuda Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı Kamuda bilgisayar kullanma oranı özel sektöre göre aynı hızla artmıyor olsa da yine de oldukça yüksek bir düzeye çıkmıştır. Bunun doğal sonucu olarak internet kullanımı da hızla artmaktadır, 2004 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde interneti kullanma oranı yüzde 63,2 iken, bu oran 2007 yılı araştırması sonuçlarına göre 2006 yılında yüzde 66,2 ye ve 2008 yılı araştırması sonuçlarına göre 2007 yılında yüzde yüzde 68,8 e yükselmiştir. 6

7 Kamuda bilgisayar kullanım oranlarının hızla yükselmesi ve gelişen kamu uygulamaları ülkemizi e-devlet uygulamalarında itibarlı bir yere taşımış birçok e-devlet projesi Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere bir çok ülke tarafından talep edilir olmuştur. 2.2 Arz TBD nin de desteği ile TUBĐSAD tarafından hazırlanan Türkiye Bilişim Pazarı[4] verilerine dayanarak talebi karşılamak amacıyla sunulan hizmetlerin niteliğini şöyle açıklayabiliriz. 7

8 8

9 Ülkemizde bilişim hizmetleri arzı Telekom ve donanım ağırlıklı bir yapı göstermeye devam etmektedir. Tüm dünyada hızla gelişen yazılım ve bilişim hizmetler halen anlamlı bir düzeye çıkamamıştır.bilinçli olarak yaratılacak bir talep, sunulan hizmetlerin niteliğini de belirleyeceği için sektörün gelişmesinde kaldıraç etkisi yaratacaktır. 9

10 3-DURUM ANALĐZĐ VE MÜDAHALE ALANLARI 3.1 Güçlü Yanlar Tarihi Tecrübe, Türkiye Bilişim Derneği 1971 yılında kurulmuştur. Gelişmiş ülkelerde kurulan Computer Society lerin kuruluşları da yakın tarihlere denk düşmektedir. Dernek kurucularının tamamı ülkemizde bilişim kültürünü oluşturan sosyal ve kültürel altyapıyı geliştiren bireylerden oluşmuştur. Derneğimiz, derneklerin yasaklandığı, dernek üyesi olmanın suç sayıldığı bir dönemde bir araya gelmiş kuruculardan oluşması ve kamu yararına bir dernek olması nedeniyle güçlü bir tarihi mirası gelecek kuşaklara aktarmıştır Üye Profili, Derneğimiz üyeleri itibariyle Ülkemiz bilişim sektörünün en etkin bireylerini bünyesinde barındırmaktadır. Tüzüğümüz bilgisayar kullanan her bireyin derneğe üyeliğine olanak vermiş olmasına rağmen hala yaşamını bilişim sektöründen kazanan bireyler derneğe üye olmayı tercih etmektedirler. Bireysel üyelik olan ve aidat vermenin zorunlu olmadığı dernekler içerisinde ulaştığı 8000 üye ile TBD gerçekten gönülü kuruluş olmayı başarmıştır. Girişimci ve genç bir üye profiline sahip olunmasının avantajını yaşayan Derneğimiz sahip olduğu üye sayısıyla büyük bir ağ (network) oluşturmuştur Güvenilirlik, Derneğimiz tarihi boyunca toplum yararına olan her yasanın yanında, toplum yararına olmadığına inandığı tüm yasaların karşısında olmuştur. Ayrıca 1976 yılından bu yana önce iki yılda bir sonra da her yıl düzenlenen kitlesel Bilişim Kurultayları ile ülkemiz insanının gözünde büyük işleri başaracağına dair güven oluşturmuştur. Kişisel hakların kurunmasından tutun da teknoparkların kurulmasına kadar toplumsal yarar içeren tüm faaliyetlerin oluşmasında ve gelişmesinde TBD nin rolü belirleyici olmuştur Etkinlik, Derneğimiz, toplumsal etkinliği oldukça yüksek bir gönüllü kuruluştur. TBD nin etkinliklerinin her birine hükümetten muhalefet partilerine kadar tüm siyasi kadrolar itibar etmektedirler. Geleneksel etkinliklerimizle (BĐMY, 10

11 Kamu-BĐB Verimlilik Toplantıları, Bilişim Kurultayları gibi) geniş kitlelere ulaşarak Derneğimizin görüş ve çalışmaları anlatılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Bugün parlementoda teknolojiyi ilgilendiren hangi yasa olursa olsun Derneğimizin bu konudaki görüşü merak edilmektedir Kamu, Özel Sektör ve Akademi dünyası ile güçlü ilişkiler kurulması Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem merkezi yöneticilerinin doğal üyesi olduğu ve kamu,özel sektör ve akademik dünyadan toplam 15 kişilik Yürütme Kurulu ile çalışmalarını 1999 yılından beri düzenli olarak yürüten TBD Kamu-BĐB Çalışma Grubu aracılığıyla kamu sektöründe güçlü ilişkiler kurulmuştur. Özellikle kamu sektöründe TBD Kamu-BIB bilinen bir marka haline gelmiştir Bilgi toplumuna geçiş çalışmaları ve politika belirlemede etkin görev alınması TBD Kamu-BĐB çalışmaları sayesinde devlet kurumları içindeki bilişim sektörü yöneticilerini çalışmalara katılmalarının sağlanması ve oluşturulan güç ile de kamudaki karar vericilere ulaşılpp Derneğin sesinin duyurulması sayesinde Ülkemiz için önemli bir belge olan Bilgi Toplumu Stratejisi çalışmalarına katılarak görüş verilmiştir. 11

12 3.2 ÖNERĐLER Derneğin üzerinde yoğunlaşması gereken alanlar 8 başlık halinde (finansman,örgütlenme,iletişim ve halkla ilişkiler, kurumsallaşma, politika ve mevzuat, eğitim ve bilinçlendirme, yenilikçilik, uluslar arası ilişkiler) aşağıda sıralanmıştır Finansman Belirlenen amaca ulaşmak için en büyük engel olan finansman yetersizliğini aşmak gerektiği ortaya çıkmıştır. Gelir artırıcı önerileri; Eğitim ve lisanslama yoluyla finans kaynağı geliştirmek, Gelir getirici projelerde yer almak, Bilişim alanında bazı hizmetler (bilirkişilik, danışmanlık gibi) vererek kaynak yararmak, Kurumsal üyelik sistemi geliştirerek aidat gelirlerini artırmak şeklinde sıralanabilir Örgütlenme Derneğin üzerinde durulması gereken bir konu olarak öne çıkan örgütlenme ile ilgili önerileri; Üye sayısını artırmak için faaliyette bulunmak, Üye profilini çeşitlendirmek için farklı alanlardan (akademi gibi) katılımı sağlamak, Üyelerin derneğin faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak, Üniversitelerde TBD topluluğu/bağlantı noktaları/ofisleri kurarak genç katılımı artırmak şeklinde özetlenebilir Đletişim ve Halkla Đlişkiler Derneğin bu başlık altında ifade edilen yanını güçlendirmek için, 3 yıllık dönem içinde yapması gerekenleri ; Derneğin faaliyetlerini ve kurumsal görüşlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla sürekli bir yayın (dergi, bülten) çıkarmak, Halkla ilişkiler alanında profesyonel hizmet satın almak, Kamu üst yönetiminin farkındalığını artırmak için düzenli toplantılar yapmak, Đçeriği zengin, estetik bir TBD Web Sayfası yapmak şeklinde ifade edilebilir. 12

13 3.2.4 Kurumsallaşma Derneğin üzerinde durması gereken diğer bir konu olan kurumsallaşma alanında yapılan öneriler; Dernek örgüt yapısını geliştirmek, Dernek iş ve belgelendirme süreçlerini tanımlamak ve uygulamak, TBD Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları ve sonuçlarını takip etmek, Uzman havuzu oluşturmak, Belli periyodlarda üyelerin gelebileceği sosyal tesis kiralamak veya satın almak, Üyeler için sosyal etkinlikleri (tiyatro, brunch-kahvaltı, vb.) artırmak. Çalışma gruplarının hedeflerini tekrar değerlendirip, ölçülebilir hedeflerle yeniden yapılandırmak şeklinde özetlenebilir Politika-Mevzuat Derneğin yoğunlaşması gereken bir diğer başlık ise Politika-Mevzuat başlığıdır. Bu konuda yapılan önerileri; Etkin lobi faaliyetleriyle, parlamento dahil birçok alanda kamu/özel sektör/akademi üst düzede görevli kişileri bir araya getirecek toplantılar yapmak, Bilişim alanında her yıl düzenli olarak rapor hazırlamak ve sektörü yönlendirmek, Kamuda daha etkin olmak (örn : Kamu-BĐB çalışmalarını diğer daireleri de içine alacak şekilde genişletmek) Ülkemizdeki e-devlet projelerinde gerçekleştirilen hedeflerin gelişiminin devam edebilmesi için e-devlet projelerinin yurt dışı ihracatı konusunda (TBD de uzman bir kadro ile ) çalışmak, Yazılım patenti konusunda çalışma yapmak olarak özetlenebilir Eğitim ve Bilinçlendirme Üzerinde önemle durulması gereken eğitim ve bilinçlendirme konu başlığında yapılan öneriler ise ; Bilgisayar okur yazarlığını artırıcı tedbirler almak, Biliçlendirme ve farkındalık çalışmalarına ağırlık vermek, Ağırlıklı olarak kamu üst düzey yöneticileri bilinçlendirmek, şeklinde ifade edilebilir. 13

14 3.2.7 Yenilikçilik Derneğin yenilikçi özelliği taşıması açısından aşağıda belirlenen hususlara ağırlık vermesi gerektiği belirtilmiştir. Düzenli gelir getirici bilişim projeleri uygulamak, Sektör bilgi envanterini geliştirmek, Proje geliştirme ve yönetimi konusunda kapasite oluşmak, Üniversiteler ile projeler üretmek ve desteklemek, Đstatistik verileri toplamak ve yayınlamak, Yerli entelektüel katkıları artırmak, Tam zamanlı çalışacak profosyonel kadrolar ile projeleri yürütmek Uluslararası ilişkiler Derneğin uluslararası alanda güçlü olması yönünde yapılan öneriler ise; Uluslararası STO lerle iş birlikleri yapmak, Uluslararası ilişkileri güçlendirici çalışmalar yapmak, Uluslararası (ABD,AB, vb.) bilişim örgütlerine katılım işbirliği projeleri geliştirmek Bölgemizdeki ülkelerde bulunan benzer Sivil Toplum Örgütleri ile ortak etkinlikler düzenlemek, IFIP gibi kuruluşlara üye olmak, Uluslar arası kuruluşlarla uzun soluklu katılım projeleri oluşturmak ve icrasına başlamak şeklinde özetlenebilir. 14

15 3.3 Belirlenen Müdahale Alanları Derneğin güçlü yanları belirlendikten sonra üzerinde yoğunlaşılması için 8 başlık altında toplanan müdahale alanları belirlenmiş ancak, grup tarafından yapılan değerlendirmeler ve oylama sonucunda öncelikli müdahale alanları konusu ve sayısı itibariyle 5 müdahale alanına indirgenmiştir. Bu alanlar: 1- Finansman 2- Kurumsallaşma 3- Örgütlenme 4- Politika ve Mevzuat 5- Uluslararası ilişkiler dir. 15

16 4- GENEL AMAÇ,ÖNCELĐKLĐ FAALĐYETLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERĐ 4.1 Genel Amaç Türkiye nin bilişim toplumu hedefinde öncü, güvenilen, yenilikçi, ulusal ve uluslararası alanda etkili bir Sivil Toplum Örgütü olmak, Türkiye Bilişim Derneği, 1971 yılında bilişim teknolojisini toplumsal kalkınmada bir araç olarak kullanmak amacıyla kurulmuştur. Amacı toplumsal kalkınmayı hızlandırmaktır ve bu amacını gerçekleştirmek için etkin bir rol oynamıştır. Bu özelliği ile bilişim toplumu olma yolunda öncü rolünü üstleneceğine inanıyoruz. Bir gönüllü kuruluş olarak TBD nin tüm kararlarının genel kabul görebilmesi, Derneğin başta kendi üyeleri olmak üzere tüm toplumun güvenini kazanmasına bağlıdır. Güvenilir olmanın asgari şartı ise hiç bir etki altında kalmadan ve küçük menfaat hesapları içerisine girmeden ilkeler doğrultusunda mücadele etmekten geçmektedir. TBD nin gerek üye yapısı gerekse geçmişten gelen nitelikleri örgütün güvenilir olma mayasını oluşturmaktadır. Günümüzün en önemli sözcüklerinden birisi yenilikçiliktir. TBD kuruluş amacı gözönüne alındığında kendini en başından itibaren yenilikçi olarak tanımlamaktadır. Şöyleki TBD kurucuları, derneği kurarken bilişim teknolojisini kulllanarak yepyeni, çağdaş ve kalkınmış bir toplum kurmayı amaçlamışlardır. Statükoya ve gericiliğe karşıdırlar. Günümüz bu özelliklerin daha gelişmiş bir biçimda TBD de olmasını beklemektedir TBD herşeyi ile yenilikçi olmak zorundadır. Yukarıda sıralanan tüm özelliklere sahip olmak, toplumsal bir etkiye sahip olunması anlamına gelmez. Etkin olmak, ulusal planda etkin bir örgütlenmeyi ve durmaksızın sürdürülmesi gereken ilişkileri gerekli kılmaktadır. TBD, bilişim sektörünün en kitlesel örgütü olarak ulusal düzeyde etkin olma potansiyelini bünyesinde taşımaktadır. Uluslararası platformda daha başarılı ve etkin olmak için girişimler devam edecektir. Belirlenen genel amaca ulaşmak için 3.4 bölümünde belirlenen müdahale alanları için hedef belirlenmiş ve bu hedefe ulaşmak için yapılması gereken öncelikli faaliyetler sıralanmıştır. Daha sonra bu faaliyetlerin belirlenen hedefe ulaşmak için yapılacak faaliyetten sorumlu ve işbirliği yapılacak kişi/kurumlar belirlenmiş ve faaliyetin gerçekleşme süresi ile yine belirlenen hedefe ulaşılıp ulaşılamadığını ölçmek amacıyla her bir faaliyet için performans göstergesi belirlenmiştir. Aşağıda müdahale alanları ve hedefler verilmektedir. Faaliyetler, sorumlu kurum/kişiler ve performans kriterleri ise tablolar halinde verilmiştir. 16

17 4.2 Hedefler Derneğin bu çalışmada tarif edilen genel amacına ulaşması için,belirlenen 5 müdahale alanı için öngörülen hedefler aşağıda yer almaktadır Finansman 2012 Yılında en az 15 M TL lik, sürekli ve sürdürülebilir bir bütçe sahibi olmak Yapılan her faaliyette en önemli kaynaklardan birisi finansmandır. Dernek, 2010 yılından başlamak üzere 3 ncü yıl sonunda belirlediği amaca ulaşma konusunda finansal olarak belirlediği hedef 15 Milyon TL sürekli ve sürdürülebilir bütçeli bir dernek olmaktır Örgütlenme TBD'nin yurt çapındaki örgütlenmesini (şube ve üye sayısını) artırmak, TBD genç örgütlenmesini yapısal olarak güçlendirmek, üye arttırmaya yönelik iletişim ve tanıtım faaliyetlerini arttırmak Dernek gücünü üyelerinden ve onların gönüllü katkılarından almaktadır. Yurt çapında yaygın, sektör dışından da üyesi olan, üyelerinin ortak akıl ve emeğiyle yaptığı etkinlikleriyle ön planda olan bir örgüt yapısı hedeflenmektedir Kurumsallaşma TBD'ye etkin, verimli, değişime ve yeniliğe açik sürdürülebilir bir kurumsal yapı kazandırmak Dernek, üyelerinin gönüllü katkısıyla faaliyetlerini yürütürken bu faaliyetlerin profesyonel anlamda da sürdürülebilirliğini sağlamak için mevcut kurumsal yapısını bu hedef doğrultusunda geliştirecektir Politika Mevzuat Üst yapı, sektörel gelişim ve yasal düzenlemeler için, öneriler oluşturmak Dernek başta bilişim sektörü olmak üzere öneri, görüş ve değerlendirmeleri ile kamuoyunun güvendiği en önemli sivil toplum kuruluşu olduğu konusunda politikalarını daha da geliştirecektir Uluslararası Đlişkiler Bilişim çağının normlarına uygun, dünyada bilişim sektörüne yön veren bir Sivil Toplum Kuruluşu olmak Ulusal temelde örgütüyle yaygın, kurumsallaşmış, görüş,öneri ve değerlendirmeleri ile kamuoyunun güvenini kazanmış bir sivil toplum kuruluşu olarak Derneğimizin uluslararası alanda da etkinliğini artırması ve bunu sürdürebilmesi hedeflenmiştir. 17

18 4.2.1 Finansman HEDEF: FAALĐYET NO: FAALĐYETĐN TANIMI Düzenli üye aidatı toplanması, Promosyon yoluyla tahsilat yapılması, Kamuya bilişim hizmeti sağlayan şirketlerin akreditasyonunun onayı hizmetinin verilmesi BT Bilirkişi hizmetleri / Yeminli Bilişimci Hizmetinin verilmesi ECDL vs Sertifikasyon bedeli ( ) tahsilatının artırılması 2012 Yilinda En Az 15 M Tl. Bütçe Sahibi Olmak (Sürekli / Sürdürülebilir) SÜRE (AY SORUMLU ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILACAK VEYA PERFORMANS KURULUŞ KURULUŞLAR YIL) GÖSTERGESĐ TBD Şubeleri TBD YK TBD YK ve Şubeleri Dışkaynak kullanımı Maliye Bakanlığı Sponsor Turkcell vb (Tahisilat Sorumluluğu) Başbakanlık,TBMM, Ulaştırma Bak, Sanayi Her Yıl Bak Kamu TBMM, Mahkemeler, Başbakanlık, Kalkınma Ajansları MEB,MSB,Sanayi Bak, Çalışma Bak.,YÖK, Đşkur 5 Kapasite Raporu Hazırlanması TBD YK TOBB AB istihdamı artırma Projelerine katılım sağlanması/yürütülmesi TBD YK CFCU ABGS 7 Doküman Satışı (Devlet BT projeleri öncelik güvenilir istatistiki veri tabanı ) yapılması TBD YK Devlet adına Toplu lisans satın BTK 8 alınması TBD YK e-dönüşüm Đcra Kurulu Yıllık 9 Etkinlik gelirlerinin artırılması TBD YK Sponsor firmalar Yıllık 10 Kurumsal Üyelik Sisteminin Geliştirilmesi TBD YK Özel Sektör Yıllık 11 Yazılım Đhracatının artırılması hizmetinin verilmesi TBD YK Yıllık Yıllık Yıllık Aidat tahsil edilen üye sayısı Üye tahsilatı Yasal düzenleme katılım sağlayan kuruluş Aidat gelirleri artır Sertifiye edilen kişi sayısı ECDL Geliri 18

19 HEDEF: FAALĐYET NO: Örgütlenme TBD'nin yurt çapındaki örgütlenmesini artırmak şube ve üye sayısını artırmak, TBD genç örgütlenmesini yapısal olarak güçlendirmek üye arttırmaya yönelik iletişim ve tanıtım faaliyetlerini arttırmak FAALĐYETĐN TANIMI Örgütlenme Yönergesinin hazırlanması Şube Eşgüdüm Yönergesinin geliştirilerek uygulamaya konulması SORUMLU KURULUŞ TBD YK TBD YK ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILACAK KURULUŞLAR Şubeler Temsilciler 3 TBD tanıtım broşürünün yenilenmesi TBD YK TBD Gen. Sek. 4 Ay SÜRE (AY VEYA YIL) PERFORMANS GÖSTERGESĐ TBD Genç 4 Ay Basılı Doküman Şubeler Temsilciler TBD Genç 4 Ay Basılı Doküman Basılı Doküman/ Sayısal doküman 4 TBD BĐS yenilenmesi TBD YK TBD Çalışanı 2 Hafta Yeni Portal 5 Üye kimlik kartlarının yenilenmesi TBD YK TBD Gen. Sek Şubeler Temsilciler 6 Yeni üye kazandırma TBD YK TBD Genç Yeni Portal ile 3 YIL yeni kart Basımı Yeni Üye 7 Üyelere sayısal / Mobil imza verilmesi Turkcell / AVEA 1 YIL 2000 Üye Yapılacak 8 TBD Genç Kurultayının yapılması TBD YK TBD Genç YK 4 AY - YIL etkinlik 9 IP TV Kanalı araştırması yapılması 10 Yayın Faaliyetlerinin artırılması / Basılı Sayısal Görsel yayını artırılması 11 30/25 Yıl hizmet plaketleri verilmesi TBD Yayın Kurulu TBD YK Bşk. 4 AY Yazılı Öneri Dokümanları Her ay ulusal / basın, yayınında 1 haber TBD Yayın Kurulu Türk Medya kuruluşları 3 AY TBD TBD Gen. Sek. TBD 4 AY Plaket Sayısı 12 Üye Beceri envanterinin çıkarılması TBD Üyeler 1 YIl Portal ile birlikte 13 TBD Akademianın sürekliliğinin sağlanması TBD Üniversiteler 1 Yıl (Kurultay) Tüm üniversiteler sisteme dahil 14 PR hizmetlerinin düzenlenmesi 4 Ay 15 Danışma Kurulunun düzenli olarak toplantı yapması TBD YK Bşk. TBD YK TBD Gen. Sek. 3 Ay PR Yapısının Kurulması 1. Kurul Toplantısı 2. Kurul Toplantısı 19

20 4.2.3 Kurumsallaşma HEDEF: FAALĐYE T NO: TBD'ye Etkin, Verimli, Değişime ve Yeniliğe Açık Sürdürülebilir Bir Kurumsal Yapı Kazandırmak FAALĐYETĐN TANIMI SORUMLU KURULUŞ ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILACAK KURULUŞLAR SÜRE (AY VEYA YIL) Organizasyonel yapılanma ve bu yapılanma içindeki görev tanımlarının belirlenmesi TBD YK Danışman Firmalar 3 Ay Ana faaliyetlerin gözden geçirilmesi bu faaliyetler için iş süreçlerinin tanımlanması izleme ve iyileştirme sisteminin kazanılması Uzmanlık alanlarına yönelik olarak bir ĐKYS kurulması EBYS kurularak " Kurumsal Hafıza" oluşturulması Üyelerin ve Şubelerin katılımını ve katkısını sağlayacak bir teknik altyapı kurulması TBD YK Genel Sekreter Danışman Firmalar 9 Ay TBD Gen. Sek. ĐK Şirketler 3 Ay TBD Gen. Sek TBD Gen. Sek 9 Ay 9 Ay Sosyal etkinlikler komitesinin kurumsal yapı olarak yeniden oluşturulması TBD YK 2 Ay Tüm çalışma grupları ile ilgili yönetmelik ve yönergelerin stratejik plan çerçevesinde oluşturulması Çalışma grubu Başkanları TBD YK 3 Ay Denetim kurulunun şekli denetimden uzaklaştırılarak derneğin tüm birimlerinin faaliyetlerinin verimliliğini ölçmesi ve değerlendirmesi TBD YK Sürekli PERFORMA NS GÖSTERGE SĐ Tüm görev tanıtım dökümanların ın bitmesi Dökümanları n tamamlanma sı Sistemin çalışır hale gelmesi Sistemin çalışır hale gelmesi Sistemin çalışır hale gelmesi Komitenin çalışma planını açıklaması Yeni yönetmelikleri n açıklanması 6 Ayda bir yayınlanacak rapor 20

21 Politika-Mevzuat HEDEF: Üst Yapi, Sektörel Gelişim Ve Yasal Düzenlemeler Đçin, Öneriler Oluşturmak. FAALĐYET NO: FAALĐYETĐN TANIMI ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILACAK SORUMLU KURULUŞ KURULUŞLAR SÜRE (AY VEYA YIL) PERFORMANS GÖSTERGESĐ Başbakanlık, DPT, Devlet Personel Başkanlığı, Özel Sektör Yöneticileri, Çalışma grubu kurarak, üst yapı model önerisi hazılanması Hukuk çalışma grubu aracılığıyla bilişimle ilgili mevzuat çalışmaları içinde yer alınması ve yeni mevzuat önerilerinde bulunulması TBD TBD YK TOBB,STK,BTK, vb.. 1 YIL Adalet Bakanlığı, TBMM, Barolar SÜREKLĐ Đş Dünyası CEO'ları, Milletvekilleri, Kamu Üst düzey Yöneticileri SÜREKLĐ Lobi faaliyetleri için bir grup oluşturulması TBD Sektör izleme ve değerlendirme çalışma grubu oluşturulması, TUĐK-Tusiadizleme ve değerlendirme Sanayi Bakanlığıraporunun hazırlanması TBD TĐM Denetim kurulunun şekli denetimden uzaklaştırılarak derneğin tüm birimlerinin faaliyetlerinin verimliliğini ölçmesi ve değerlendirmesi TBD Sürekli 6 Ay ve Sürekli Modelin Çıkması Yıllık rapor ve değerlendirme toplantısı Yıllık rapor ve değerlendirme toplantısı Yıllık rapor ve değerlendirme toplantısı 6 Ayda bir yayınlanacak rapor 21

22 4.2.5 Uluslar arası Đlişkiler HEDEF: FAALĐYET NO: FAALĐYETĐN TANIMI Bilişim Çağının Normlarına Uygun, Dünyada Bilişim Sektörüne Yön Veren Bir STK Olmak ĐŞBĐRLĐĞĐ SORUMLU YAPILACAK KURULUŞ KURULUŞLAR SÜRE ( YIL) Uluslararası kuruluşlara üyelik ve toplantılarına düzenli katılımın sağlanması, TBD YK Dışişleri Bakanlığı,DPT 1 2 Bilişim kurultayının uluslararası hale getirilmesi (Çift Yıllarda) ve marka yapılması (Tek yıllarda ulusal nitelikte) TBD YK Dışişleri Bakanlığı 3 Đngilizce bir portal ile yurtiçi yetenekler, tez, kişi, proje kurum bazında tanıtımlar, yarışmalar EU,AB yapılması TBD YK Gen.Sek.,TUBĐTAK 3 Turizm ve Kültür Büyük uluslararası bilişim organizasyonlarına Bak. ev sahipliği yapılması TBD YK TĐKA 3 Kardeş dernekler aracılığı ile uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi, ortak projeler yapılması TBD YK Uluslararası politika ve standart hazırlama toplantılarına katılım sağlanması, ilgili komiteler/çalışma gruplarına üye olunması Uluslararası bilişim markaları yaratmak için kişi/kurum/projelerinin desteklenmasi Yurt dışında yaşayan Türk'lerden üye kazanma sistemi geliştirilmesi, dernekleşmelerinin sağlanması TBD YK TBD YK TBD YK Özel sektör ve Kamu Kuruluşları TSE, DPT, TPE, Dışişleri Bakanlığı, BTK, 1 2 PERFORMANS GÖSTERGESĐ 2 Üyelik 3 Üyelik Toplantılara düzenli katılım 1 Kongre/Fuar/ Sempozyum 2 Kardeş Dernek 2 Ortak Proje Türksat 3 2 komite / çalışma grubu Özel sektör ve Kamu Kuruluşları 2 1 Kişi/1 Kurum/1 Proje Özel sektör kuruluşları, Başbakanlık tanıtım ajansı 3 Üye Sayısı: 300 Dernek:2 22

23 5. SONUÇ VE ÖNERĐLER Dernek belirlenen 5 müdahale alanı ve her bir müdahale alanında belirlenen amaca ulaşmak için yapılacak faaliyetleri hayata geçirmek üzere öncelikle; 1-Ortak çalışma kültürü oluşturulmalı, 2- Her hedefin bir sorumlusu olmalı, 3- Her faaliyetten sorumlu bir YK üyesi olmalı, şeklinde bir anlayışla hareket etmelidir. Hangi faaliyetten hangi TBD YK üyesinin görevli-sorumlu ve yetkili olduğu belirlendikten sonra önceliği olan hedef(ler)/faaliyet(ler) başlamak üzere uygulamaya geçilmelidir. Yani, Dernek 3 yıl boyunca; yapacağı faaliyetleri nasıl yapacağını, bu faaliyetin finans kaynağının ne olduğunu, bu faaliyetin sorumlu kişi(ler)/ kurum kim olduğunu ve ayrıntılı iş takvimini (performans raporlarını) açık bir şekilde belirlemelidir. Derneğin önümüzdeki 3 yılını içeren bu strateji planının hayat geçirilmesinde diğer önemli bir husus da belli aralıklarla hedeflerin dolayısıyla faaliyetlerin hangi aşamada (süre, finansman vb) olduğunun raporla TBD YK ya sunulmasıdır. 23

24 6-EKLER 6.1 Çalışmada Đzlenen Yöntem Bu çalışmada literatürde Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY) (Logical Framework Approach) kullanılmıştır. Özet olarak bu yöntemi şöyle açıklanabilir. Bir strateji çalışmasında dört aşama vardır. Bunlar, durum analizi yaparak; 1. Şimdi neredeyiz? sorusuna cevap arama safhası, 2. Bu durumumuz çerçevesinde nereye varmak istediğimizin ortaya konulduğu Genel Amacın belirlenme safhası, 3. Bu Genel Amac a nasıl ulaşılacağına ilişkin faaliyetlerin neler olduğunun belirlenmesi safhası, 4. Başarının ölçülebilir, somut, nesnel performans göstergelerinin belirlenmesi safhasıdır. MÇY de genel amacın belirlenmesi, bu amaca ulaşmak için hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için gereken faaliyetlerin belirlenmesi gibi yukarıdan aşağıya doğru bir planlama yapılmaktadır. Uygulamada ise bu yön tersine çevrilmekte ve her bir faaliyet seti gerçekleştirilirse hedefe ulaşılmakta, hedefe ulaşılırsa genel amaca ulaşılmaktadır. 23 Mayıs 2009 tarihinde başlayan ve bir buçuk gün süren bu çalışmada MÇY ile aşağıda belirtilen süreç çerçevesinde bu çalışma yapılmıştır. TBD nin 3 yıllık stratejik planında, öncelikle genel amacının ne olduğunun ortaya çıkarıldığı bir çalışma yapılmış ve bu genel amaca ulaşmak için derneğin güçlü ve zayıf yanlarının ortaya konduğu, bu zayıf yanları ortadan kaldırmak için önerilerin yapıldığı durum analizi yapılmıştır. Durum analizi neticesinde müdahale alanları nın neler olduğu belirlenmiş ve tesbit edilen her bir müdahale alanı için alt çalışma grubu oluşturulmuştur. Her bir alt grup seçtiği bir temsilci başkanlığında incelediği müdahale alanı için bu yöntemde bir doküman olarak kullanılan tablonun ilgili alanına yazmak üzere bir hedef belirlemiş ve bu hedefe ulaşmak için ne tür faaliyetler yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. Adı geçen tabloya, belirlenen her bir faaliyet için bu faaliyetin sorumlusu, işbirliği yapılacak kişi ve/veya kuruluşları, süresini ve performans göstergesini yazmışlardır. Her bir alt grup çalışmasını bu sekilde tamamladıktan sonra, alt grup temsilcileri tarafından tüm katılımcıların bulunduğu bir ortamda bu çalışmalarını sunmuşlardır. Bu sunum esnasında tüm katılımcılar her bir alt grup müdahale alanı için görüş ve önerilerini belirtmişlerdir. 24

10.YILINDA. Kamu-BĐB. Türkiye Bilişim Derneği

10.YILINDA. Kamu-BĐB. Türkiye Bilişim Derneği 10.YILINDA Kamu-BĐB Türkiye Bilişim Derneği 2 ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM 1 Kamu-BİB in Tarihçesi 09-15 BÖLÜM 2 Kamu-BİB Etkinlikleri 16-26 BÖLÜM 3 Bilgi Toplumu Strajesine Kamu-BİB Etkisi 27-32 BÖLÜM 4 Kamu-BİB

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

ISSN1303-6300. Üç ay sonra buluşmak üzere. Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç...

ISSN1303-6300. Üç ay sonra buluşmak üzere. Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç... ISSN1303-6300 bilişim kültürü dergisi MART 2007 Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç... Yayın Kurulu Başkanı Atilla YARDIMCI Yayın Kurulu Yasemin Altun,

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2015 2015 Yılı Programı 15 2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 i 2015 Yılı Programı 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

Performans Denetimi Raporu ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Performans Denetimi Raporu ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Performans Denetimi Raporu e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Haziran-2006 1 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419)

Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2006, TÜS AD Tüm

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları Hazırlayan Seda AKÇAM Haziran, 2006 İçindekiler Başlıklar Sayfa 1. Giriş 1 2. AB de Bilgi Toplumu Süreci : Lizbon Stratejisi

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002) T.C. BAŞBAKANLIK Herkes İçin Bilgi Toplumu etürkiye Girişimi I. Ara Rapor (Mayıs 2002) 2 Sunuş Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın bilim ve

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 Mart 2005 ODTÜ SP 2005-2010 (Sür. 1.0) Mart 2005 ii ODTÜ Stratejik Planı 2005 2010 8 Mart 2005 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda

Detaylı

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Dekan. OYTEK, Genel Müdür. TOBB Bilgisayar Yazılım Meclisi, Başkan

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Dekan. OYTEK, Genel Müdür. TOBB Bilgisayar Yazılım Meclisi, Başkan Ahmet ACAR Tayfun ACARER Eşref ADALI Serdar AK Orhan AKBULUT Erkan AKDEMİR Mustafa AKGÜL Mehmet AKYELLİ Melih AKYILMAZ Kerem ALKİN Müjdat ALTAY Yusuf Ata ARIAK Ümit ATALAY Volkan ATALAY Burak AYDIN Emin

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı