TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ DÖNEMĐ STRATEJĐ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ 2010-2012 DÖNEMĐ STRATEJĐ RAPORU"

Transkript

1 TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ DÖNEMĐ STRATEJĐ RAPORU Ankara Eylül 2009

2 Đçindekiler 1 Giriş.4 2 Türkiye Bilişim Sektörü..5 3 Durum Analizi ve Müdahale Alanları Güçlü Yanlar Öneriler Belirlenen Müdahale Alanları.15 4 Genel Amaç, Hedefler, Öncelikli Faaliyetler ve Performans Göstergeleri Genel Amaç Hedefler Öncelikli Faaliyetler Performans Göstergeleri Sorumlu ve Đşbirliği Yapılacak Kuruluşlar 5 Sonuç ve Öneriler 23 6 Ekler Çalışmada Đzlenen Yöntem Stratejik Planlama ve Rapor Derleme Ekiplerinin Oluşturulması 25 7 KAYNAKÇA 2

3 Önsöz 1971 yılında kurulan Türkiye Bilişim Derneği(TBD) bugüne kadar yaptığı çalışmalar, ortaya koyduğu görüş ve önerileriyle bilişim sektörünün en büyük sivil toplum kuruluşudur. Ülke çapındaki yaygınlığı, üye sayısının fazlalığı ve üyelerinin dünyada eşi benzeri olmayan bir gönüllü katkısıyla oluşturduğu çalışma grupları etkinlikleriyle her zaman ülke gündeminde yer almıştır. Bilişim sektörünün çok hızlı gelişen ve büyüyen bir sektör olması nedeniyle TBD olarak bu gelişmelere koşut çalışmalar yapmak durumundayız. Bu itibarla, gerek bilişim sektöründe önderliğimizi sürdürmek gerek uluslar arası alanda yerimizi pekiştirmek üzere 2010 yılından başlamak üzere 3 yılı kapsayan bir stratejik plan çalışması yapılmasına karar verdik. Çalışma yöntemiyle, belirlenen amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmek üzere yapılması gereken faaliyetleriyle ve bu faaliyetlerin gerçekleşmesinin değerlendirilmesini içeren bir çalışma yaptık ve bu raporda bunları ifade ettik. Değerli vakitlerini bilişim sektörümüzün en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olan TBD ye ayırmaktan kaçınmamış ve hiçbir zaman kaçınmayan adları bu raporun Ek inde yer alan değerli katılımcılara ve bu çalışmada moderatörlük görevini yaparak bu çalışmanın ortaya çıkmasında katkısı bulunan Sn.Niyazi ĐLTER e teşekkür ediyoruz. Doç. Dr. Turhan MENTEŞ TBD YK BAŞKANI 3

4 1- GĐRĐŞ 1990'lı yılların başından itibaren tüm dünyada bilgi toplumu olma yönünde çalışmaların başladığı gözlenmektedir. Ülkemiz bu çalışmalara 2000 li yıllar sonrasında katılmış ve geçen sure içerisinde Bilgi Toplumu Stratejisi ve bilgi toplumuna geçiş amacına yönelik birçok çalışmalar yapılmış ve başlatılmıştır. Tarihsel olarak baktığımızda [1]; yılında Dünya Bankası ile işbirliği ile Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Raporu hazırlanmış, yılında TUBĐTAK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı (TUENA) hazırlanmış, yılında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile elektronik ticaretin gelişmesi için kurulan e-ticaret Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş ve kurul 2002 yılına kadar görev yapmış, - Başbakanlık Genelgesiyle yine aynı tarih aralığını kapsayan ( ) ve kamunun bilgisayar ağları konusunda yapılan faaliyetleri değerlendiren KamuNET Üst Kurulu ve KamuNET Teknik Kurulu oluşturulmuş, yılında ise rekabetçi, dinamik ve bilgiye dayalı ekonomiye sahip olunması ve bilgi toplumuna dönüşümün sağlanması ve eavrupa + Eylem Planının ülkemize uyarlanması hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Başbakanlık Genelgesi ile e-türkiye Girişimi başlatılmış, - Temmuz 2006 da ise Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlanmıştır. Ayrıca, yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planında Bilgi ve Đletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması başlığında [2] sektörün gelişme yönü belirtilmiş ve kalkınmada önemli bir yeri olduğu vurgulanmıştır. Ülkemizin Bilişim Toplumu hedefinde 38 yıldan beri önemli çalışmalar yapan Derneğimizin, 2010 yılından başlamak üzere önümüzdeki 3 yıl içinde belirlediği genel amacına ulaşması için hangi alanlara öncelik vermesi, bunları ölçülebilir kriterleri olan ne tür faaliyetlerle ne kadar sürede hayata geçirmesi gerektiğini içeren bir yol haritasını ortaya çıkarmak için bir çalışma yapma gereksinimi doğmuştur. Bu çerçevede, Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Derneğin yıllarında izleyeceği stratejilerin belirlenmesi amacıyla Kurumsal Strateji Geliştirme konulu bir toplantı düzenlemiştir. Ana amaçları, katılımcı profili ve sayısı Dernek Yönetimi tarafından belirlenen çalışmanın kapsam, içerik ve yöntemi, Derneğin talepleri doğrultusunda moderatör tarafından tasarlanmış ve moderasyon tasarımı üzerinde uzlaşılmıştır. Bir buçuk gün süren atölye çalışması, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı metodu ile Mayıs 2009 tarihlerinde Ankara-Kızılcahamam Patalya Otel de gerçekleştirilmiştir. Sn. Niyazi ĐLTER tarafından yönetilen çalışmaya 26 katılımcı ve lojistik destek için 2 TBD çalışanı iştirak etmiştir. 4

5 2- TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM SEKTÖRÜ 2.1. Talep Değerlendirmesi Hane Halkı Bilişim Teknolojisi Kullanımı Türkiye de Hanelerde Bilişim Teknolojisinin kullanılma oranı hızla artmaktadır. Türkiye Đstatistik Kurumunun (TUĐK) 2008 yılı Hane halkı anketine göre, bilgisayarın hızla yaygınlaşması sonucu olarak internet kullanımı da yaygınlaşmış ve hanelerin % 24,47 si Internete erişim imkânına sahip olmuştur.[3] Tablo 1- Temel Göstergeler 2008 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre yaş grubundaki hanehalkı bireylerinin bilgisayar ve Internet kullanım oranları sırasıyla %38,1 ve % 35,8 dir. Bu oranlar sevindirici olmakla birlikte hala ülkemizdeki hane halkının büyük bir bölümü interneti kullanmamakta ya da kullanamamaktadır Girişimlerin Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı Yine TUĐK in 2008 yılı anketine göre,girişimlerde bilgisayar kullanım ve Internet erişimine sahiplik oranları 2007 yılı Ocak ayında %88.7 ve %85.4 iken, bu oranlar 2008 yılı Ocak ayında sırasıyla %90.6 ve %89.2 ye yükselmiştir. Internet erişimine sahip girişimlerin web sayfasına sahiplik oranları 2007 yılı Ocak ayında %63.1, 2008 yılı Ocak ayında ise %62.4 olarak gerçekleşmiştir. 5

6 Tablo 2- Girişimcilerde bilgisayar kullanımı 2007 yılı Ocak ayında Internet erişimi olan girişimlerde en cok kullanılan Internet bağlantı tipi %94.2 ile DSL (ADSL, vb.) dir. Bu oran 2008 yılı Ocak ayında %95.3 tur yılı Ocak ayında, Internet erişimine sahip girişimlerin %77.5 i Interneti bankacılık ve finansal hizmetler için, % 75.9 u piyasayı takip etmek ve % 32.6 sı eğitim ve öğretim için kullanmaktadır yılı Ocak ayında bu oranlar sırasıyla %77.6, %77 ve %33.4 tur. Bir önceki yıla ilişkin göstergeler incelendiğinde, 2007 yılı araştırması sonuçlarına göre 2006 yılında web sayfasına sahip olan girişimlerin, bu sayfalar üzerinden sundukları hizmetler sırasıyla %61.3 ile girişimin ürünlerini pazarlamak, %57.7 ile ürün kataloglarına ve fiyat listelerine erişimi sağlamak ve %39.6 ile satış sonrası destek hizmetleri sağlanması dır yılı Araştırması sonuçlarına göre ise 2007 yılında web sayfasına sahip olan girişimlerin, bu sayfalar üzerinden sundukları hizmetler sırasıyla % 78.4 ile ürün kataloglarına ve fiyat listelerine erişimi sağlamak, % 44.5 ile girişim tarafından üretilen ürünlerin pazarlanması ve % 28.4 ile satış sonrası destek hizmetleri sağlanması dır Kamuda Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı Kamuda bilgisayar kullanma oranı özel sektöre göre aynı hızla artmıyor olsa da yine de oldukça yüksek bir düzeye çıkmıştır. Bunun doğal sonucu olarak internet kullanımı da hızla artmaktadır, 2004 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde interneti kullanma oranı yüzde 63,2 iken, bu oran 2007 yılı araştırması sonuçlarına göre 2006 yılında yüzde 66,2 ye ve 2008 yılı araştırması sonuçlarına göre 2007 yılında yüzde yüzde 68,8 e yükselmiştir. 6

7 Kamuda bilgisayar kullanım oranlarının hızla yükselmesi ve gelişen kamu uygulamaları ülkemizi e-devlet uygulamalarında itibarlı bir yere taşımış birçok e-devlet projesi Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere bir çok ülke tarafından talep edilir olmuştur. 2.2 Arz TBD nin de desteği ile TUBĐSAD tarafından hazırlanan Türkiye Bilişim Pazarı[4] verilerine dayanarak talebi karşılamak amacıyla sunulan hizmetlerin niteliğini şöyle açıklayabiliriz. 7

8 8

9 Ülkemizde bilişim hizmetleri arzı Telekom ve donanım ağırlıklı bir yapı göstermeye devam etmektedir. Tüm dünyada hızla gelişen yazılım ve bilişim hizmetler halen anlamlı bir düzeye çıkamamıştır.bilinçli olarak yaratılacak bir talep, sunulan hizmetlerin niteliğini de belirleyeceği için sektörün gelişmesinde kaldıraç etkisi yaratacaktır. 9

10 3-DURUM ANALĐZĐ VE MÜDAHALE ALANLARI 3.1 Güçlü Yanlar Tarihi Tecrübe, Türkiye Bilişim Derneği 1971 yılında kurulmuştur. Gelişmiş ülkelerde kurulan Computer Society lerin kuruluşları da yakın tarihlere denk düşmektedir. Dernek kurucularının tamamı ülkemizde bilişim kültürünü oluşturan sosyal ve kültürel altyapıyı geliştiren bireylerden oluşmuştur. Derneğimiz, derneklerin yasaklandığı, dernek üyesi olmanın suç sayıldığı bir dönemde bir araya gelmiş kuruculardan oluşması ve kamu yararına bir dernek olması nedeniyle güçlü bir tarihi mirası gelecek kuşaklara aktarmıştır Üye Profili, Derneğimiz üyeleri itibariyle Ülkemiz bilişim sektörünün en etkin bireylerini bünyesinde barındırmaktadır. Tüzüğümüz bilgisayar kullanan her bireyin derneğe üyeliğine olanak vermiş olmasına rağmen hala yaşamını bilişim sektöründen kazanan bireyler derneğe üye olmayı tercih etmektedirler. Bireysel üyelik olan ve aidat vermenin zorunlu olmadığı dernekler içerisinde ulaştığı 8000 üye ile TBD gerçekten gönülü kuruluş olmayı başarmıştır. Girişimci ve genç bir üye profiline sahip olunmasının avantajını yaşayan Derneğimiz sahip olduğu üye sayısıyla büyük bir ağ (network) oluşturmuştur Güvenilirlik, Derneğimiz tarihi boyunca toplum yararına olan her yasanın yanında, toplum yararına olmadığına inandığı tüm yasaların karşısında olmuştur. Ayrıca 1976 yılından bu yana önce iki yılda bir sonra da her yıl düzenlenen kitlesel Bilişim Kurultayları ile ülkemiz insanının gözünde büyük işleri başaracağına dair güven oluşturmuştur. Kişisel hakların kurunmasından tutun da teknoparkların kurulmasına kadar toplumsal yarar içeren tüm faaliyetlerin oluşmasında ve gelişmesinde TBD nin rolü belirleyici olmuştur Etkinlik, Derneğimiz, toplumsal etkinliği oldukça yüksek bir gönüllü kuruluştur. TBD nin etkinliklerinin her birine hükümetten muhalefet partilerine kadar tüm siyasi kadrolar itibar etmektedirler. Geleneksel etkinliklerimizle (BĐMY, 10

11 Kamu-BĐB Verimlilik Toplantıları, Bilişim Kurultayları gibi) geniş kitlelere ulaşarak Derneğimizin görüş ve çalışmaları anlatılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Bugün parlementoda teknolojiyi ilgilendiren hangi yasa olursa olsun Derneğimizin bu konudaki görüşü merak edilmektedir Kamu, Özel Sektör ve Akademi dünyası ile güçlü ilişkiler kurulması Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem merkezi yöneticilerinin doğal üyesi olduğu ve kamu,özel sektör ve akademik dünyadan toplam 15 kişilik Yürütme Kurulu ile çalışmalarını 1999 yılından beri düzenli olarak yürüten TBD Kamu-BĐB Çalışma Grubu aracılığıyla kamu sektöründe güçlü ilişkiler kurulmuştur. Özellikle kamu sektöründe TBD Kamu-BIB bilinen bir marka haline gelmiştir Bilgi toplumuna geçiş çalışmaları ve politika belirlemede etkin görev alınması TBD Kamu-BĐB çalışmaları sayesinde devlet kurumları içindeki bilişim sektörü yöneticilerini çalışmalara katılmalarının sağlanması ve oluşturulan güç ile de kamudaki karar vericilere ulaşılpp Derneğin sesinin duyurulması sayesinde Ülkemiz için önemli bir belge olan Bilgi Toplumu Stratejisi çalışmalarına katılarak görüş verilmiştir. 11

12 3.2 ÖNERĐLER Derneğin üzerinde yoğunlaşması gereken alanlar 8 başlık halinde (finansman,örgütlenme,iletişim ve halkla ilişkiler, kurumsallaşma, politika ve mevzuat, eğitim ve bilinçlendirme, yenilikçilik, uluslar arası ilişkiler) aşağıda sıralanmıştır Finansman Belirlenen amaca ulaşmak için en büyük engel olan finansman yetersizliğini aşmak gerektiği ortaya çıkmıştır. Gelir artırıcı önerileri; Eğitim ve lisanslama yoluyla finans kaynağı geliştirmek, Gelir getirici projelerde yer almak, Bilişim alanında bazı hizmetler (bilirkişilik, danışmanlık gibi) vererek kaynak yararmak, Kurumsal üyelik sistemi geliştirerek aidat gelirlerini artırmak şeklinde sıralanabilir Örgütlenme Derneğin üzerinde durulması gereken bir konu olarak öne çıkan örgütlenme ile ilgili önerileri; Üye sayısını artırmak için faaliyette bulunmak, Üye profilini çeşitlendirmek için farklı alanlardan (akademi gibi) katılımı sağlamak, Üyelerin derneğin faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak, Üniversitelerde TBD topluluğu/bağlantı noktaları/ofisleri kurarak genç katılımı artırmak şeklinde özetlenebilir Đletişim ve Halkla Đlişkiler Derneğin bu başlık altında ifade edilen yanını güçlendirmek için, 3 yıllık dönem içinde yapması gerekenleri ; Derneğin faaliyetlerini ve kurumsal görüşlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla sürekli bir yayın (dergi, bülten) çıkarmak, Halkla ilişkiler alanında profesyonel hizmet satın almak, Kamu üst yönetiminin farkındalığını artırmak için düzenli toplantılar yapmak, Đçeriği zengin, estetik bir TBD Web Sayfası yapmak şeklinde ifade edilebilir. 12

13 3.2.4 Kurumsallaşma Derneğin üzerinde durması gereken diğer bir konu olan kurumsallaşma alanında yapılan öneriler; Dernek örgüt yapısını geliştirmek, Dernek iş ve belgelendirme süreçlerini tanımlamak ve uygulamak, TBD Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları ve sonuçlarını takip etmek, Uzman havuzu oluşturmak, Belli periyodlarda üyelerin gelebileceği sosyal tesis kiralamak veya satın almak, Üyeler için sosyal etkinlikleri (tiyatro, brunch-kahvaltı, vb.) artırmak. Çalışma gruplarının hedeflerini tekrar değerlendirip, ölçülebilir hedeflerle yeniden yapılandırmak şeklinde özetlenebilir Politika-Mevzuat Derneğin yoğunlaşması gereken bir diğer başlık ise Politika-Mevzuat başlığıdır. Bu konuda yapılan önerileri; Etkin lobi faaliyetleriyle, parlamento dahil birçok alanda kamu/özel sektör/akademi üst düzede görevli kişileri bir araya getirecek toplantılar yapmak, Bilişim alanında her yıl düzenli olarak rapor hazırlamak ve sektörü yönlendirmek, Kamuda daha etkin olmak (örn : Kamu-BĐB çalışmalarını diğer daireleri de içine alacak şekilde genişletmek) Ülkemizdeki e-devlet projelerinde gerçekleştirilen hedeflerin gelişiminin devam edebilmesi için e-devlet projelerinin yurt dışı ihracatı konusunda (TBD de uzman bir kadro ile ) çalışmak, Yazılım patenti konusunda çalışma yapmak olarak özetlenebilir Eğitim ve Bilinçlendirme Üzerinde önemle durulması gereken eğitim ve bilinçlendirme konu başlığında yapılan öneriler ise ; Bilgisayar okur yazarlığını artırıcı tedbirler almak, Biliçlendirme ve farkındalık çalışmalarına ağırlık vermek, Ağırlıklı olarak kamu üst düzey yöneticileri bilinçlendirmek, şeklinde ifade edilebilir. 13

14 3.2.7 Yenilikçilik Derneğin yenilikçi özelliği taşıması açısından aşağıda belirlenen hususlara ağırlık vermesi gerektiği belirtilmiştir. Düzenli gelir getirici bilişim projeleri uygulamak, Sektör bilgi envanterini geliştirmek, Proje geliştirme ve yönetimi konusunda kapasite oluşmak, Üniversiteler ile projeler üretmek ve desteklemek, Đstatistik verileri toplamak ve yayınlamak, Yerli entelektüel katkıları artırmak, Tam zamanlı çalışacak profosyonel kadrolar ile projeleri yürütmek Uluslararası ilişkiler Derneğin uluslararası alanda güçlü olması yönünde yapılan öneriler ise; Uluslararası STO lerle iş birlikleri yapmak, Uluslararası ilişkileri güçlendirici çalışmalar yapmak, Uluslararası (ABD,AB, vb.) bilişim örgütlerine katılım işbirliği projeleri geliştirmek Bölgemizdeki ülkelerde bulunan benzer Sivil Toplum Örgütleri ile ortak etkinlikler düzenlemek, IFIP gibi kuruluşlara üye olmak, Uluslar arası kuruluşlarla uzun soluklu katılım projeleri oluşturmak ve icrasına başlamak şeklinde özetlenebilir. 14

15 3.3 Belirlenen Müdahale Alanları Derneğin güçlü yanları belirlendikten sonra üzerinde yoğunlaşılması için 8 başlık altında toplanan müdahale alanları belirlenmiş ancak, grup tarafından yapılan değerlendirmeler ve oylama sonucunda öncelikli müdahale alanları konusu ve sayısı itibariyle 5 müdahale alanına indirgenmiştir. Bu alanlar: 1- Finansman 2- Kurumsallaşma 3- Örgütlenme 4- Politika ve Mevzuat 5- Uluslararası ilişkiler dir. 15

16 4- GENEL AMAÇ,ÖNCELĐKLĐ FAALĐYETLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERĐ 4.1 Genel Amaç Türkiye nin bilişim toplumu hedefinde öncü, güvenilen, yenilikçi, ulusal ve uluslararası alanda etkili bir Sivil Toplum Örgütü olmak, Türkiye Bilişim Derneği, 1971 yılında bilişim teknolojisini toplumsal kalkınmada bir araç olarak kullanmak amacıyla kurulmuştur. Amacı toplumsal kalkınmayı hızlandırmaktır ve bu amacını gerçekleştirmek için etkin bir rol oynamıştır. Bu özelliği ile bilişim toplumu olma yolunda öncü rolünü üstleneceğine inanıyoruz. Bir gönüllü kuruluş olarak TBD nin tüm kararlarının genel kabul görebilmesi, Derneğin başta kendi üyeleri olmak üzere tüm toplumun güvenini kazanmasına bağlıdır. Güvenilir olmanın asgari şartı ise hiç bir etki altında kalmadan ve küçük menfaat hesapları içerisine girmeden ilkeler doğrultusunda mücadele etmekten geçmektedir. TBD nin gerek üye yapısı gerekse geçmişten gelen nitelikleri örgütün güvenilir olma mayasını oluşturmaktadır. Günümüzün en önemli sözcüklerinden birisi yenilikçiliktir. TBD kuruluş amacı gözönüne alındığında kendini en başından itibaren yenilikçi olarak tanımlamaktadır. Şöyleki TBD kurucuları, derneği kurarken bilişim teknolojisini kulllanarak yepyeni, çağdaş ve kalkınmış bir toplum kurmayı amaçlamışlardır. Statükoya ve gericiliğe karşıdırlar. Günümüz bu özelliklerin daha gelişmiş bir biçimda TBD de olmasını beklemektedir TBD herşeyi ile yenilikçi olmak zorundadır. Yukarıda sıralanan tüm özelliklere sahip olmak, toplumsal bir etkiye sahip olunması anlamına gelmez. Etkin olmak, ulusal planda etkin bir örgütlenmeyi ve durmaksızın sürdürülmesi gereken ilişkileri gerekli kılmaktadır. TBD, bilişim sektörünün en kitlesel örgütü olarak ulusal düzeyde etkin olma potansiyelini bünyesinde taşımaktadır. Uluslararası platformda daha başarılı ve etkin olmak için girişimler devam edecektir. Belirlenen genel amaca ulaşmak için 3.4 bölümünde belirlenen müdahale alanları için hedef belirlenmiş ve bu hedefe ulaşmak için yapılması gereken öncelikli faaliyetler sıralanmıştır. Daha sonra bu faaliyetlerin belirlenen hedefe ulaşmak için yapılacak faaliyetten sorumlu ve işbirliği yapılacak kişi/kurumlar belirlenmiş ve faaliyetin gerçekleşme süresi ile yine belirlenen hedefe ulaşılıp ulaşılamadığını ölçmek amacıyla her bir faaliyet için performans göstergesi belirlenmiştir. Aşağıda müdahale alanları ve hedefler verilmektedir. Faaliyetler, sorumlu kurum/kişiler ve performans kriterleri ise tablolar halinde verilmiştir. 16

17 4.2 Hedefler Derneğin bu çalışmada tarif edilen genel amacına ulaşması için,belirlenen 5 müdahale alanı için öngörülen hedefler aşağıda yer almaktadır Finansman 2012 Yılında en az 15 M TL lik, sürekli ve sürdürülebilir bir bütçe sahibi olmak Yapılan her faaliyette en önemli kaynaklardan birisi finansmandır. Dernek, 2010 yılından başlamak üzere 3 ncü yıl sonunda belirlediği amaca ulaşma konusunda finansal olarak belirlediği hedef 15 Milyon TL sürekli ve sürdürülebilir bütçeli bir dernek olmaktır Örgütlenme TBD'nin yurt çapındaki örgütlenmesini (şube ve üye sayısını) artırmak, TBD genç örgütlenmesini yapısal olarak güçlendirmek, üye arttırmaya yönelik iletişim ve tanıtım faaliyetlerini arttırmak Dernek gücünü üyelerinden ve onların gönüllü katkılarından almaktadır. Yurt çapında yaygın, sektör dışından da üyesi olan, üyelerinin ortak akıl ve emeğiyle yaptığı etkinlikleriyle ön planda olan bir örgüt yapısı hedeflenmektedir Kurumsallaşma TBD'ye etkin, verimli, değişime ve yeniliğe açik sürdürülebilir bir kurumsal yapı kazandırmak Dernek, üyelerinin gönüllü katkısıyla faaliyetlerini yürütürken bu faaliyetlerin profesyonel anlamda da sürdürülebilirliğini sağlamak için mevcut kurumsal yapısını bu hedef doğrultusunda geliştirecektir Politika Mevzuat Üst yapı, sektörel gelişim ve yasal düzenlemeler için, öneriler oluşturmak Dernek başta bilişim sektörü olmak üzere öneri, görüş ve değerlendirmeleri ile kamuoyunun güvendiği en önemli sivil toplum kuruluşu olduğu konusunda politikalarını daha da geliştirecektir Uluslararası Đlişkiler Bilişim çağının normlarına uygun, dünyada bilişim sektörüne yön veren bir Sivil Toplum Kuruluşu olmak Ulusal temelde örgütüyle yaygın, kurumsallaşmış, görüş,öneri ve değerlendirmeleri ile kamuoyunun güvenini kazanmış bir sivil toplum kuruluşu olarak Derneğimizin uluslararası alanda da etkinliğini artırması ve bunu sürdürebilmesi hedeflenmiştir. 17

18 4.2.1 Finansman HEDEF: FAALĐYET NO: FAALĐYETĐN TANIMI Düzenli üye aidatı toplanması, Promosyon yoluyla tahsilat yapılması, Kamuya bilişim hizmeti sağlayan şirketlerin akreditasyonunun onayı hizmetinin verilmesi BT Bilirkişi hizmetleri / Yeminli Bilişimci Hizmetinin verilmesi ECDL vs Sertifikasyon bedeli ( ) tahsilatının artırılması 2012 Yilinda En Az 15 M Tl. Bütçe Sahibi Olmak (Sürekli / Sürdürülebilir) SÜRE (AY SORUMLU ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILACAK VEYA PERFORMANS KURULUŞ KURULUŞLAR YIL) GÖSTERGESĐ TBD Şubeleri TBD YK TBD YK ve Şubeleri Dışkaynak kullanımı Maliye Bakanlığı Sponsor Turkcell vb (Tahisilat Sorumluluğu) Başbakanlık,TBMM, Ulaştırma Bak, Sanayi Her Yıl Bak Kamu TBMM, Mahkemeler, Başbakanlık, Kalkınma Ajansları MEB,MSB,Sanayi Bak, Çalışma Bak.,YÖK, Đşkur 5 Kapasite Raporu Hazırlanması TBD YK TOBB AB istihdamı artırma Projelerine katılım sağlanması/yürütülmesi TBD YK CFCU ABGS 7 Doküman Satışı (Devlet BT projeleri öncelik güvenilir istatistiki veri tabanı ) yapılması TBD YK Devlet adına Toplu lisans satın BTK 8 alınması TBD YK e-dönüşüm Đcra Kurulu Yıllık 9 Etkinlik gelirlerinin artırılması TBD YK Sponsor firmalar Yıllık 10 Kurumsal Üyelik Sisteminin Geliştirilmesi TBD YK Özel Sektör Yıllık 11 Yazılım Đhracatının artırılması hizmetinin verilmesi TBD YK Yıllık Yıllık Yıllık Aidat tahsil edilen üye sayısı Üye tahsilatı Yasal düzenleme katılım sağlayan kuruluş Aidat gelirleri artır Sertifiye edilen kişi sayısı ECDL Geliri 18

19 HEDEF: FAALĐYET NO: Örgütlenme TBD'nin yurt çapındaki örgütlenmesini artırmak şube ve üye sayısını artırmak, TBD genç örgütlenmesini yapısal olarak güçlendirmek üye arttırmaya yönelik iletişim ve tanıtım faaliyetlerini arttırmak FAALĐYETĐN TANIMI Örgütlenme Yönergesinin hazırlanması Şube Eşgüdüm Yönergesinin geliştirilerek uygulamaya konulması SORUMLU KURULUŞ TBD YK TBD YK ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILACAK KURULUŞLAR Şubeler Temsilciler 3 TBD tanıtım broşürünün yenilenmesi TBD YK TBD Gen. Sek. 4 Ay SÜRE (AY VEYA YIL) PERFORMANS GÖSTERGESĐ TBD Genç 4 Ay Basılı Doküman Şubeler Temsilciler TBD Genç 4 Ay Basılı Doküman Basılı Doküman/ Sayısal doküman 4 TBD BĐS yenilenmesi TBD YK TBD Çalışanı 2 Hafta Yeni Portal 5 Üye kimlik kartlarının yenilenmesi TBD YK TBD Gen. Sek Şubeler Temsilciler 6 Yeni üye kazandırma TBD YK TBD Genç Yeni Portal ile 3 YIL yeni kart Basımı Yeni Üye 7 Üyelere sayısal / Mobil imza verilmesi Turkcell / AVEA 1 YIL 2000 Üye Yapılacak 8 TBD Genç Kurultayının yapılması TBD YK TBD Genç YK 4 AY - YIL etkinlik 9 IP TV Kanalı araştırması yapılması 10 Yayın Faaliyetlerinin artırılması / Basılı Sayısal Görsel yayını artırılması 11 30/25 Yıl hizmet plaketleri verilmesi TBD Yayın Kurulu TBD YK Bşk. 4 AY Yazılı Öneri Dokümanları Her ay ulusal / basın, yayınında 1 haber TBD Yayın Kurulu Türk Medya kuruluşları 3 AY TBD TBD Gen. Sek. TBD 4 AY Plaket Sayısı 12 Üye Beceri envanterinin çıkarılması TBD Üyeler 1 YIl Portal ile birlikte 13 TBD Akademianın sürekliliğinin sağlanması TBD Üniversiteler 1 Yıl (Kurultay) Tüm üniversiteler sisteme dahil 14 PR hizmetlerinin düzenlenmesi 4 Ay 15 Danışma Kurulunun düzenli olarak toplantı yapması TBD YK Bşk. TBD YK TBD Gen. Sek. 3 Ay PR Yapısının Kurulması 1. Kurul Toplantısı 2. Kurul Toplantısı 19

20 4.2.3 Kurumsallaşma HEDEF: FAALĐYE T NO: TBD'ye Etkin, Verimli, Değişime ve Yeniliğe Açık Sürdürülebilir Bir Kurumsal Yapı Kazandırmak FAALĐYETĐN TANIMI SORUMLU KURULUŞ ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILACAK KURULUŞLAR SÜRE (AY VEYA YIL) Organizasyonel yapılanma ve bu yapılanma içindeki görev tanımlarının belirlenmesi TBD YK Danışman Firmalar 3 Ay Ana faaliyetlerin gözden geçirilmesi bu faaliyetler için iş süreçlerinin tanımlanması izleme ve iyileştirme sisteminin kazanılması Uzmanlık alanlarına yönelik olarak bir ĐKYS kurulması EBYS kurularak " Kurumsal Hafıza" oluşturulması Üyelerin ve Şubelerin katılımını ve katkısını sağlayacak bir teknik altyapı kurulması TBD YK Genel Sekreter Danışman Firmalar 9 Ay TBD Gen. Sek. ĐK Şirketler 3 Ay TBD Gen. Sek TBD Gen. Sek 9 Ay 9 Ay Sosyal etkinlikler komitesinin kurumsal yapı olarak yeniden oluşturulması TBD YK 2 Ay Tüm çalışma grupları ile ilgili yönetmelik ve yönergelerin stratejik plan çerçevesinde oluşturulması Çalışma grubu Başkanları TBD YK 3 Ay Denetim kurulunun şekli denetimden uzaklaştırılarak derneğin tüm birimlerinin faaliyetlerinin verimliliğini ölçmesi ve değerlendirmesi TBD YK Sürekli PERFORMA NS GÖSTERGE SĐ Tüm görev tanıtım dökümanların ın bitmesi Dökümanları n tamamlanma sı Sistemin çalışır hale gelmesi Sistemin çalışır hale gelmesi Sistemin çalışır hale gelmesi Komitenin çalışma planını açıklaması Yeni yönetmelikleri n açıklanması 6 Ayda bir yayınlanacak rapor 20

21 Politika-Mevzuat HEDEF: Üst Yapi, Sektörel Gelişim Ve Yasal Düzenlemeler Đçin, Öneriler Oluşturmak. FAALĐYET NO: FAALĐYETĐN TANIMI ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILACAK SORUMLU KURULUŞ KURULUŞLAR SÜRE (AY VEYA YIL) PERFORMANS GÖSTERGESĐ Başbakanlık, DPT, Devlet Personel Başkanlığı, Özel Sektör Yöneticileri, Çalışma grubu kurarak, üst yapı model önerisi hazılanması Hukuk çalışma grubu aracılığıyla bilişimle ilgili mevzuat çalışmaları içinde yer alınması ve yeni mevzuat önerilerinde bulunulması TBD TBD YK TOBB,STK,BTK, vb.. 1 YIL Adalet Bakanlığı, TBMM, Barolar SÜREKLĐ Đş Dünyası CEO'ları, Milletvekilleri, Kamu Üst düzey Yöneticileri SÜREKLĐ Lobi faaliyetleri için bir grup oluşturulması TBD Sektör izleme ve değerlendirme çalışma grubu oluşturulması, TUĐK-Tusiadizleme ve değerlendirme Sanayi Bakanlığıraporunun hazırlanması TBD TĐM Denetim kurulunun şekli denetimden uzaklaştırılarak derneğin tüm birimlerinin faaliyetlerinin verimliliğini ölçmesi ve değerlendirmesi TBD Sürekli 6 Ay ve Sürekli Modelin Çıkması Yıllık rapor ve değerlendirme toplantısı Yıllık rapor ve değerlendirme toplantısı Yıllık rapor ve değerlendirme toplantısı 6 Ayda bir yayınlanacak rapor 21

22 4.2.5 Uluslar arası Đlişkiler HEDEF: FAALĐYET NO: FAALĐYETĐN TANIMI Bilişim Çağının Normlarına Uygun, Dünyada Bilişim Sektörüne Yön Veren Bir STK Olmak ĐŞBĐRLĐĞĐ SORUMLU YAPILACAK KURULUŞ KURULUŞLAR SÜRE ( YIL) Uluslararası kuruluşlara üyelik ve toplantılarına düzenli katılımın sağlanması, TBD YK Dışişleri Bakanlığı,DPT 1 2 Bilişim kurultayının uluslararası hale getirilmesi (Çift Yıllarda) ve marka yapılması (Tek yıllarda ulusal nitelikte) TBD YK Dışişleri Bakanlığı 3 Đngilizce bir portal ile yurtiçi yetenekler, tez, kişi, proje kurum bazında tanıtımlar, yarışmalar EU,AB yapılması TBD YK Gen.Sek.,TUBĐTAK 3 Turizm ve Kültür Büyük uluslararası bilişim organizasyonlarına Bak. ev sahipliği yapılması TBD YK TĐKA 3 Kardeş dernekler aracılığı ile uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi, ortak projeler yapılması TBD YK Uluslararası politika ve standart hazırlama toplantılarına katılım sağlanması, ilgili komiteler/çalışma gruplarına üye olunması Uluslararası bilişim markaları yaratmak için kişi/kurum/projelerinin desteklenmasi Yurt dışında yaşayan Türk'lerden üye kazanma sistemi geliştirilmesi, dernekleşmelerinin sağlanması TBD YK TBD YK TBD YK Özel sektör ve Kamu Kuruluşları TSE, DPT, TPE, Dışişleri Bakanlığı, BTK, 1 2 PERFORMANS GÖSTERGESĐ 2 Üyelik 3 Üyelik Toplantılara düzenli katılım 1 Kongre/Fuar/ Sempozyum 2 Kardeş Dernek 2 Ortak Proje Türksat 3 2 komite / çalışma grubu Özel sektör ve Kamu Kuruluşları 2 1 Kişi/1 Kurum/1 Proje Özel sektör kuruluşları, Başbakanlık tanıtım ajansı 3 Üye Sayısı: 300 Dernek:2 22

23 5. SONUÇ VE ÖNERĐLER Dernek belirlenen 5 müdahale alanı ve her bir müdahale alanında belirlenen amaca ulaşmak için yapılacak faaliyetleri hayata geçirmek üzere öncelikle; 1-Ortak çalışma kültürü oluşturulmalı, 2- Her hedefin bir sorumlusu olmalı, 3- Her faaliyetten sorumlu bir YK üyesi olmalı, şeklinde bir anlayışla hareket etmelidir. Hangi faaliyetten hangi TBD YK üyesinin görevli-sorumlu ve yetkili olduğu belirlendikten sonra önceliği olan hedef(ler)/faaliyet(ler) başlamak üzere uygulamaya geçilmelidir. Yani, Dernek 3 yıl boyunca; yapacağı faaliyetleri nasıl yapacağını, bu faaliyetin finans kaynağının ne olduğunu, bu faaliyetin sorumlu kişi(ler)/ kurum kim olduğunu ve ayrıntılı iş takvimini (performans raporlarını) açık bir şekilde belirlemelidir. Derneğin önümüzdeki 3 yılını içeren bu strateji planının hayat geçirilmesinde diğer önemli bir husus da belli aralıklarla hedeflerin dolayısıyla faaliyetlerin hangi aşamada (süre, finansman vb) olduğunun raporla TBD YK ya sunulmasıdır. 23

24 6-EKLER 6.1 Çalışmada Đzlenen Yöntem Bu çalışmada literatürde Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY) (Logical Framework Approach) kullanılmıştır. Özet olarak bu yöntemi şöyle açıklanabilir. Bir strateji çalışmasında dört aşama vardır. Bunlar, durum analizi yaparak; 1. Şimdi neredeyiz? sorusuna cevap arama safhası, 2. Bu durumumuz çerçevesinde nereye varmak istediğimizin ortaya konulduğu Genel Amacın belirlenme safhası, 3. Bu Genel Amac a nasıl ulaşılacağına ilişkin faaliyetlerin neler olduğunun belirlenmesi safhası, 4. Başarının ölçülebilir, somut, nesnel performans göstergelerinin belirlenmesi safhasıdır. MÇY de genel amacın belirlenmesi, bu amaca ulaşmak için hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için gereken faaliyetlerin belirlenmesi gibi yukarıdan aşağıya doğru bir planlama yapılmaktadır. Uygulamada ise bu yön tersine çevrilmekte ve her bir faaliyet seti gerçekleştirilirse hedefe ulaşılmakta, hedefe ulaşılırsa genel amaca ulaşılmaktadır. 23 Mayıs 2009 tarihinde başlayan ve bir buçuk gün süren bu çalışmada MÇY ile aşağıda belirtilen süreç çerçevesinde bu çalışma yapılmıştır. TBD nin 3 yıllık stratejik planında, öncelikle genel amacının ne olduğunun ortaya çıkarıldığı bir çalışma yapılmış ve bu genel amaca ulaşmak için derneğin güçlü ve zayıf yanlarının ortaya konduğu, bu zayıf yanları ortadan kaldırmak için önerilerin yapıldığı durum analizi yapılmıştır. Durum analizi neticesinde müdahale alanları nın neler olduğu belirlenmiş ve tesbit edilen her bir müdahale alanı için alt çalışma grubu oluşturulmuştur. Her bir alt grup seçtiği bir temsilci başkanlığında incelediği müdahale alanı için bu yöntemde bir doküman olarak kullanılan tablonun ilgili alanına yazmak üzere bir hedef belirlemiş ve bu hedefe ulaşmak için ne tür faaliyetler yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. Adı geçen tabloya, belirlenen her bir faaliyet için bu faaliyetin sorumlusu, işbirliği yapılacak kişi ve/veya kuruluşları, süresini ve performans göstergesini yazmışlardır. Her bir alt grup çalışmasını bu sekilde tamamladıktan sonra, alt grup temsilcileri tarafından tüm katılımcıların bulunduğu bir ortamda bu çalışmalarını sunmuşlardır. Bu sunum esnasında tüm katılımcılar her bir alt grup müdahale alanı için görüş ve önerilerini belirtmişlerdir. 24

E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY

E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XIII E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY Nisan 2011 TBD Kamu-BİB e-devlet Üstyapısı 1 İçindekiler GİRİŞ 3 KAPSAM VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ 4 DEĞERLENDİRME 5 E-DEVLET ÜSTYAPISI GÖREV

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Bilişimin Gelişmesine 38 Yıldır Katkı Veren Sivil Toplum Kuruluşu: Türkiye Bilişim Derneği

Bilişimin Gelişmesine 38 Yıldır Katkı Veren Sivil Toplum Kuruluşu: Türkiye Bilişim Derneği Türk Kütüphaneciliği 23, 4 (2009), 902-906 Bilişimin Gelişmesine 38 Yıldır Katkı Veren Sivil Toplum Kuruluşu: Türkiye Bilişim Derneği Aslıhan Bozkurt * Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türkiye nin bilişimle

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009 N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Mart 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

TBD Kamu-BİB. Kamu Bilişim Platformu-17. 15-18 Ekim 2015, Acapulco Resort Hotel Girne-KKTC

TBD Kamu-BİB. Kamu Bilişim Platformu-17. 15-18 Ekim 2015, Acapulco Resort Hotel Girne-KKTC TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu-17 15-18 Ekim 2015, Acapulco Resort Hotel Girne-KKTC Türkiye nin bilişimle yeni tanıştığı 1971 yılında profesyonel ve yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir

Detaylı

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR)

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) 1. Dönem İlerlemesi ve 2. Dönem Önerileri Proje neyi hedefledi? Temel vurgu Çoruh vadisinde turizm aracılığıyla yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Belgin Tezcan Aksu: Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu,

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İç Kontrol Sistemi kapsamında kullanılacak olan dokümanlar, sistemin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Genel

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğü nde

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPv6 YA GEÇİŞ? 2012 ortalarında IPv4 adreslerinin tükenmesi bekleniyor Uluslararası kuruluşlar IPv6 ya geçişi için çağrıda bulunuyor

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

TÜRKİYE NİN BİLİŞİM KÖPRÜSÜ BİLİŞİMDE 40 YIL

TÜRKİYE NİN BİLİŞİM KÖPRÜSÜ BİLİŞİMDE 40 YIL TÜRKİYE NİN BİLİŞİM KÖPRÜSÜ BİLİŞİMDE 40 YIL TÜRKİYE NİN BİLİŞİM KÖPRÜSÜ BİLİŞİMDE 40 YIL 4 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Bilişimde 40 40 Yıl Yıl TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Bilişimde 40 Yıl 5 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz 1 ÖNSÖZ İşimiz; Kurumunuz için gerçekleştirilecek tüm kurumsal yenilenme, reklam, PR, basın ilişkileri, tanıtım materyalleri, strateji oluşturma, yeni müşteri ilişkileri ve marka yönetimi hizmetlerini

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Dr. Ergüder CAN İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri -19 Kasım 2009- Kalkınma Politikalarındaki Değişim Yönetimden Yönetişime Merkeziyetçi yaklaşımdan

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Üye kartları odamızın yeni logosu ile tekrardan düzenlenmiş ve tüm yeni üyelerimize üye kartları teslim edilmiştir.

Üye kartları odamızın yeni logosu ile tekrardan düzenlenmiş ve tüm yeni üyelerimize üye kartları teslim edilmiştir. KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLERĐ ODASI (KTMMOB-BMO) 2008 2010 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Değerli Üyeler, 22 Mart 2008 tarihinde göreve gelen yönetimimiz, kurumsallaşmanın

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

TBD Kamu-BİB. e-devlet Üstyapısı. TBD Kamu-BĠB

TBD Kamu-BİB. e-devlet Üstyapısı. TBD Kamu-BĠB TBD Kamu-BİB e-devlet Üstyapısı E-Devlet Üstyapısı Çalışma aşamaları: Aşama 1: e-devlet üstyapısının ana görev ve faaliyetleri neler olmalı ve bu faaliyet ve görevler hangi paydaşlarla nasıl yerine getirilmeli?

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2009 YILI ĐŞ PROGRAMI

BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2009 YILI ĐŞ PROGRAMI BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2009 YILI ĐŞ PROGRAMI Hakan YERLĐKAYA DPT Bilgi Toplumu Dairesi Gündem Programın politika arkaplanı Đş programının yaklaşımı Đş programının

Detaylı

ANKARA Mart 2015. http://vgm.sanayi.gov.tr Gelibolu Sok. No: 5 Kavaklıdere- Ankara Tel. : 0 312 467 55 90-99 Faks: 0 312 427 30 22 SUNUŞ

ANKARA Mart 2015. http://vgm.sanayi.gov.tr Gelibolu Sok. No: 5 Kavaklıdere- Ankara Tel. : 0 312 467 55 90-99 Faks: 0 312 427 30 22 SUNUŞ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİMLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA BST İL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER İÇİN REHBER ANKARA Mart 2015 http://vgm.sanayi.gov.tr

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-11 Temmuz 2012 * 1 TBD Avrupa da oluşturulan Eurocities"e benzer bir yapının Türkiye de kurulması için başlangıç niteliğinde olan toplantı 26

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI Hakan Yerlikaya DPT Bilgi Toplumu Dairesi 5 Temmuz 2007 Ankara Gündem Programın politika arkaplanı İş programının

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı