Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE"

Transkript

1 SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ilkeleri getirilmiştir. Kanunun 9 uncu maddesinde Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. denilmektedir. Bu kapsamda üniversitemizin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren Stratejik Planı tüm birimlerin katkıları ile hazırlanmıştır. Planın uygulanabilir olması ve belirlenen hedeflere erişilebilmesi için kurumsal katkılara olan ihtiyaç devam edecektir. Stratejik Plan Yönetici El Kitabı nda birimlerin sorumlu olduğu hedef ve faaliyetler belirtilmiştir. Plan dönemi boyunca Yönetici El Kitabı stratejik planda belirlenen faaliyetlere ilişkin çalışmalara yön verecektir. Planın uygulanabilir ve izlenebilir olması gereğinden her bir faaliyet için performans göstergesi belirlenmiştir. İzleme ve değerlendirme için plan dönemi boyunca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nca tüm birimlerden 1

2 Stratejik Plan Performans Sonuçları Takip ve Değerlendirme Formları ile plandaki faaliyetlerin gerçekleşme durumu üçer aylık dönemler halinde istenecektir. Sonuçlar konsolide edilerek üst yönetime raporlanacaktır. Bu yöntem ile faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Aksi takdirde, ilgili birimler ve yönetim tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. Üst Yönetim tarafından yapılacak denetimin yanı sıra, İç Denetçiler ve Sayıştay tarafından da performans denetimi yapılabilecektir. Stratejik Plan Yönetici El Kitabı nın amacı, yönetim denetimi ile iç ve dış denetim süreçlerinde birim çalışmalarına yardımcı olmaktır. Üniversitemiz Stratejik Planı nın uygulama döneminde başarılar diler, ışık saçan toplumu aydınlatan dünya üniversitesi olma yolunda verilecek katkılar için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Rektör 2

3 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI AMAÇ HEDEF FAALİYET DİZİNİ 3

4 Stratejik Amaç 1:Eğitim-Öğretim Kalitesini Sürekli Geliştirmek/İyileştirmek Hedef 1.1. Eğitim Öğretim kalitesinin geliştirilmesi İçin 2017 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim donanımının %50 oranında iyileştirilmesi: Üniversitemiz geçtiğimiz stratejik planlama döneminde eğitim öğretim alanlarının fiziksel olarak geliştirilmesi konusunda hedefler belirlemiş ve yeni bina yatırımları yapılması ve akademik birimler açılması ile bu hedeflerde önemli mesafeler alınmıştır. Bu stratejik plan döneminde eğitim öğretim hizmetlerinin sunumunda, yapılan fiziksel olanaklara paralel olarak donanım ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir. Modern ders araç ve gereçlerinden, laboratuar imkânlarına, kütüphane kaynaklarından, elektronik erişim alt yapısına kadar eğitim öğretim için önem taşıyan tüm alt yapı yatırımları bu stratejik plan dönemi için planlanmıştır. Faaliyet Mevcut ve yeni yapılacak olan dersliklerde 2017 yılı sonuna kadar güncel, teknik donanım ihtiyacının karşılanması modern ders araç-gereçlerinin, teknik donanımının ve gerekli alt yapının (bilgisayar, yazılım, projeksiyon cihazı, akıllı tahta gibi) sağlanması Performans Göstergesi: Satın alınan yeni teknik donanım, araç ve gereç sayısı Faaliyet Öğrenci uygulamalarında kullanılacak laboratuar ve uygulama alanlarındaki eğitim-öğretim amaçlı laboratuvar teknik cihazlarının (araç-gereç, maket / model / simülasyonların) 2017 yılı sonuna kadar sağlanması Performans Göstergesi: Sağlanan araç-gereç miktarları Faaliyet Ekonomik ömrünü tamamlamış eğitim-öğretim amaçlı laboratuvar teknik cihazların (maket, simülasyon, model, maket vb.) tamamının 2017 yılı sonuna kadar yenilenmesi Performans Göstergesi: Yenilenen teknik cihaz miktarı Faaliyet Eğitim-öğretimde ölçme ve değerlendirme merkezinin 2015 yılı sonuna kadar kurularak birimler bazında yazılım, donanım ve soru bankası altyapısının tamamlanması Performans Göstergesi: Merkezin faaliyete geçmesi Faaliyet Kütüphane bilgi kaynaklarına elektronik erişim altyapısının, fiziksel koşulların ve donanımın 2017 yılı sonuna kadar %75 oranında iyileştirilmesi 4

5 Faaliyet yılı sonuna kadar öğrenci kulüplerinin donanım ihtiyaçlarının en az %50 oranında karşılanması Faaliyet Tüm birimlerde 2017 yılı sonuna kadar elektronik yoklama donanımının sağlanması Faaliyet Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının AB standartlarına uygun hale getirilmesi Performans Göstergesi: Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının15 olması Hedef 1.2. Kütüphane bilgi kaynaklarına elektronik erişim altyapısının, fiziksel koşulların ve donanımın 2017 yılı sonuna kadar %75 oranında iyileştirilmesi: Merkez Kütüphanemiz kullanıcıların en hızlı şekilde aradığı bilgiye ulaşması amacıyla 2012 yılında 54 adet veritabanına kurumsal abonelik gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda TUBİTAK EKUAL kapsamında yer alan 29 adet veritabanının hizmete sunulması ile kullanıcılara sunulan veritabanı sayısı 83 adete yükselmiştir. Yaklaşık tam metin e-dergi ve 2 milyonun üzerinde e-kitap kullanıcıların hizmetine sunulmuştur yılında 2011 yılına oranla aktif kullanım oranı %24,76 artmış ve Ekim 2012 itibariyle aktif kullanım sayısına ulaşılmıştır yılında kütüphaneyi yaklaşık kullanıcı aktif olarak kullanmıştır. Bu nedenle basılı materyaller, akademik kütüphanelerde etkin ve kullanılan koleksiyon oluşturmaya devam edilecektir ve 2012 yıllarında kazandırılmış materyal sayısı yaklaşık 6000 civarında olup bu sayının, 2017 yılına kadar %75 oranında artması sağlanacaktır. Halen kütüphanemiz basılı kaynağa sahip olup bugüne kadar yaklaşık üzerinde kullanıcımıza ödünç verme işlemini gerçekleştirmiştir. Ayrıca 2012 yılında bağış yönetmeliğimiz gereğince seçici davranılarak 752 adet materyal bağış olarak kabul edilmiştir. Bağış yapabilecek kurum ve kuruluşlarla bizzat görüşülerek ve duyurularla bağış yayın politikamızın daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalara devam edilecektir. Teknolojide yaşanan büyük değişimler ve kullanıcıların elektronik formata bilgiye erişim hızının artması kütüphane koleksiyonlarının 2017 yılına kadar basılıdan çok elektronik ağırlıklı olacağını göstermektedir ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir. 5

6 Faaliyet Bağış yoluyla sağlanan bilgi kaynağı sayısının her yıl %25 oranında artırılması Performans Göstergesi: Her yıl kitap bağışından temin edilen kitap sayısı Faaliyet Merkez Kütüphane koleksiyonundaki erişilebilir online bilgi kaynaklarının mevcudunun 2017 yılı sonuna kadar en az %50 oranında artırılması Faaliyet Merkez Kütüphane koleksiyonundaki öğrenci başına düşen basılı bilgi kaynağı sayısının 2017 yılı sonuna kadar en az %50 oranında artırılması Hedef 1.3. Üniversitede genel kullanıma açık bilgisayar, yazılım, donanım altyapısının 2017 yılı sonuna kadar %70 oranında artırılması: Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde bireyin yalnızca bilgiyi alması değil, bilgiye kendi başına ulaşabilmesi, yaşam boyu öğrenmeyi hayatının bir parçası haline getirmesi beklenmektedir. Bu amaçla üniversitemizde bilgisayar erişiminin yaygınlaştırılması adına önemli çalışmalar yapılmıştır yılı itibari ile üniversitemizdeki masaüstü bilgisayar sayısı adet olup bu bilgisayarların yaklaşık % 25 i (600 adet) öğrencilerin kullanımına açıktır. Üniversitemizdeki mevcut öğrenci sayısının olduğu dikkate alındığında, yaklaşık olarak 64 öğrenciye bir bilgisayar sağlandığı söylenebilir yılı itibarı ile bilgisayar erişimine ihtiyaç duyan tüm öğrencilerimizin bu ihtiyaçlarının karşılanması, kişisel bilgisayarlarını kullanmak isteyen öğrencilerin ise kampüs içi e-bilgi erişimlerini sağlayacak Eduroam hizmetinin tüm fakülte ve yüksekokullarda yaygınlaştırılarak hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Faaliyet Her yıl düzenli şekilde öğrenci kullanımı için bilgisayar satın alınması, mevcut bilgisayarların bakım ve onarımlarının yapılması Performans Göstergesi: Satın alınan bilgisayar sayısı Faaliyet yılı sonuna kadar Eduroam sistemine erişilebilir hale gelinmesi Performans Göstergesi: Sisteme erişimin tamamlanması Faaliyet Öğrenciler ve öğretim elemanları için paket program ihtiyaçlarının 2017 yılı sonuna kadar %50 oranında iyileştirilmesi 6

7 Faaliyet Tüm birimlerde ders dışında öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısının 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması Performans Göstergesi: Gösterge 2011 yıl sonunda tespit edilecek Faaliyet Kütüphanedeki öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayının 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması Performans Göstergesi: Kütüphanede öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı Hedef 1.4. Üniversite giriş sınavında ilk e giren dilimden alınan lisans öğrenci sayısının 2017 yılı sonuna kadar %50 artırılması: Üniversitemiz lisans programlarını tercih eden öğrencilerin başarı sıralamasındaki ağırlıklarını artırabilmenin eğitim-öğretim programları artışı ile doğru orantılı olacağı bir gerçektir. Bu amaçla 2013 yılından itibaren üniversitemize yerleşen öğrencilerin tercih sıralamaları ve başarı skalaları, yeni kayıt sırasında kayıt programına eklenecek anketle tespit edilecek ve değerlendirilmesi gerçekleştirilecektir. Web sayfamızda öğrenciye tanıtım amaçlı bölümlerin güncellenerek öğrenci dostu ve zengin içerikli bir altyapıya kavuşturulması ile üniversitemizin tercih edilme isteklerinin artırılması sağlanacaktır. Üniversitemizin ekonomik imkânları kısıtlı ve başarılı öğrencilerine destek olabilmek amacı ile vermiş olduğu kısmi zamanlı öğrenci iş imkânını hâlihazırda 600 den 1000 öğrenciye çıkararak başarılı öğrenciye destek olunması hedeflenmektedir. 11 Fakültemiz ve 46 diploma programımız tarafından yürütülen yan dal- çift ana dal öğrenci kontenjanımız 381 olup bu değerlerin %100 oranında artırılarak tercih edilme oranının yükseltmesi hedeflenmektedir. Üniversite giriş sınavında ilk e giren dilimden, eğitim öğretim yılında öğrenciden öğrenci bu dilimde üniversitemize yerleşmiştir. Hedefimiz bahsi geçen çalışmalarla bu sayının 2017 yılı sonuna kadar %50 artırmaktır. Faaliyet yılı içerisinde tercih izleme komitesinin kurulması Faaliyet Yeni öğrencilere her yıl tercih eğilim anketleri uygulanması Performans Göstergesi: Anket uygulanan dönem sayısı 7

8 Faaliyet yılı içerisinde web sayfasının öğrenciye tanıtım amaçlı bölümünün öğrenci dostu ve kolay erişilebilir şekilde yeniden tasarlanması Performans Göstergesi: Web sayfası tasarımı tamamlanma oranı Faaliyet Her yıl mezunlara yönelik staj ve iş imkanları ile ilgili fuar ve kariyer günleri düzenlenmesi Performans Göstergesi: Düzenlenen etkinlik sayısı Faaliyet Öğretim süresince ilk 1000'e giren en az 100 öğrenciye, burs verilmesi ve başarılı fakat ekonomik imkanı kısıtlı 1000 öğrenciye kısmi zamanlı iş imkanı yaratılması Faaliyet yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi proje pazarı, proje günleri, bilim ve sanat olimpiyatları içerikli Tanıtım Günleri nin düzenlenmesi ve gelenekselleşmesinin sağlanması Performans Göstergesi: Düzenlenen etkinlik sayısı Faaliyet Liselere yönelik temel alanlarda ulusal düzeyde her yıl en az 1 ödüllü yarışma düzenlenmesi Faaliyet Yan dal- çift anadal programı yürüten diploma programlarının ve öğrenci kontenjanlarının 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması Faaliyet Üniversitemizin ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları (Farabi, Erasmus vb.), yurtdışındaki diğer üniversitelerle birlikte yürütülen ortak eğitim-öğretim programları ve işbirliği yapılan programların sayısının %100 artırılması Hedef 1.5. Lisansüstü eğitim-öğretimde kalitenin uluslararası standartlara Yükseltilmesi: Üniversitemizde lisansüstü eğitim-öğretimde kalitenin arttırılması ve uluslararası standartlara yükseltilmesi en önemli stratejik hedefler arasında yer almaktadır. Bu amaca ulaşmak için ulusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler arasında Öğretim Üyesi değişiminin artırılması 8

9 hedeflenmektedir. Diğer yandan, enstitülerimizde yabancı dil bilen en az 1 adet personelin istihdamı da planlanmaktadır. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan başarılı öğrencilerin Enstitülerimize bağlı anabilim dallarında lisansüstü eğitim yapmalarını özendirici çalışmalar yapılacaktır. Bu amaçla başarılı öğrencilere burs imkânlarının sunulması planlanmaktadır. Lisansüstü programlara öğrenci tercihini arttırmak için disiplinler arası lisansüstü programların açılması teşvik edilecektir. Halen 2 olan ortak diploma programlarının sayısının arttırılması ve bu programlara yurtdışından öğrencilerin başvuru yapmaları özendirilecektir. Lisansüstü öğrencilerimizin kendi alanlarında daha iyi yetişmelerini sağlamak için uluslararası tanınmış üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinden ikinci danışman sağlanması teşvik edilecektir. Diğer yandan, lisansüstü öğrenci hareketliliği daha etkin hale getirilecek her Anabilim Dalının bu etkinliğe aktif olarak katılımı sağlanacaktır. Ulusal ya da uluslararası kuruluşlar tarafından ödüllendirilen tezlerin bir kitap haline getirilmesi de amaçlanmaktadır. Lisansüstü projelerden SANTEZ vb. destekli proje sayısının artırılması da amaçlanmaktadır. Yurtdışından enstitülerimize lisansüstü öğrenci kazandırmak için yabancı dilde eğitim veren programların açılması en öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Faaliyet Ulusal ve uluslararası düzeyde, üniversiteler arasında öğretim üyesi hareketliliğinin 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması Faaliyet Enstitülerde yabancı dil bilen en az 1 personel istihdamının 2017 yılı sonuna kadar sağlanması Faaliyet Lisansüstü programların, tez proje desteklerinin, tez projeleri ile sanayi ilişkilerinin ülke genelinde uluslararası fuarlarda tanıtımı yapılarak nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmelerinin 2017 yılı sonuna kadar sağlanması Performans Göstergesi: Tanıtım faaliyeti sayısı Faaliyet Üniversite sektör işbirliği kapsamında, ilgili alana katkı sağlayacak, ürün ve hizmet odaklı, lisansüstü projelerinin 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması 9

10 Faaliyet Lisansüstü burslarının 2017 yılı sonuna kadar %50 artırılması Faaliyet Disiplinler arası lisansüstü programların açılmasının teşvik edilmesi ve 2017 yılı sonuna kadar program sayısının %100 oranında arttırılması Performans Göstergesi: Açılan çok disiplinli program sayısının artış oranı Faaliyet Uluslararası ortak diploma programlarının ve öğrenci sayılarının 2017 yılı sonuna kadar %50 oranında artırılması Faaliyet Üniversitemizdeki lisansüstü programlarına kayıtlı doktora öğrencilerine, ülkemiz dışındaki uluslararası kabul görmüş bilim çevreleri ile ortak projeler geliştirilerek, ikinci danışmanlık kurumunun işletilmesinin teşvik edilmesi Performans Göstergesi: Danışmanlık kurumundan faydalanan öğrenci sayısı Faaliyet Lisansüstü eğitimde, yurtdışı hareketlilik programlarına katılan öğrenci sayısının, öğrenci ve öğretim üyesi değişiminin %25 artırılması Faaliyet Lisansüstü eğitimde dereceye giren ya da ulusal/uluslararası alanda bir kuruluş tarafından ödüllendirilmiş tez çalışmalarının kitap şekline dönüştürülmesi Performans Göstergesi: Kitaba çevrilen tez sayısı Faaliyet Yabancı dilde yürütülen lisansüstü programlarının 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması Hedef 1.6. Eğitim-öğretimde Kalite Güvence Sistemi nin 2017 yılı sonuna kadar uluslararası standartlara ulaştırılması ve Bologna Süreci standartlarının 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması: Bologna Süreci, değişen ihtiyaçlara cevap vermek üzere yükseköğretimin yeniden yapılandırılması amacıyla başlatılan ve karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir Avrupa Yükseköğretim Alanı nın oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu değişim hareketi 10 temel ilke ve bir 10

11 dizi araç çerçevesinde şekillenmektedir. Halen 47 ülkenin taraf olduğu Bologna Sürecine Türkiye 2001 yılında dâhil olmuştur. Akdeniz Üniversitesi, 2010 yılı Aralık ayında açıkladığı Bologna Süreci Stratejisi ve Eylem Planı ile eğitim programları ve kalite geliştirme çalışmalarını başlatmıştır. Bu çerçevede gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde Avrupa Komisyonu tarafından dönemi için üniversitemize 'Diploma Eki Etiketi Ödülü' verilmiştir. Diploma Eki Etiketi ile Diploma Ekimizin Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen kalite ölçütlerine uygun olduğu belgelenmiş ve bu şekilde üniversitemizin uluslararası tanınırlık oranı bir kat daha artmıştır. Diploma Eki Etiketi Ödülü nün 2014 yılı içerisinde tekrar alınması için Komisyona bir kez daha başvurulacaktır. Bu stratejik plan döneminde Bologna Süreci norm ve ilkeleri çerçevesinde, Akademik takvime göre eğitim-öğretim programlarının Bologna Süreci norm ve ilkeleri çerçevesinde revize edilmesi, seçmeli ders oranının en az %25 olmasının sağlanması ve Ders Bilgi Paketlerinin üniversitenin web sayfasında görünürlüğü yüksek bir alanda 2013 eğitimöğretim yılı itibariyle yayınlanması ve tüm bunların ardından 2014 yılı içerisinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından verilen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) etiketinin alınması hedeflenmiştir. Ayrıca öğrencilerin, öğretim elemanı ve ders memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla dolduracakları anketlerin Anket Yönetim Sistemi (AYS) ile periyodik olarak uygulanması ve raporlanması ve Bologna Süreci norm ve ilkelerinin uygulanması sonucu DE, AKTS Etiketlerinin alınması ve iç- dış akreditasyon süreçlerinden başarıyla geçilmesi sonucu üniversitemizde verilen eğitim- öğretimde Kalite Güvence Sistemi nin 2017 yılı sonuna kadar uluslararası standartlara ulaştırılması bu stratejik plan dönemi için planlanmıştır. Faaliyet yılı içerisinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından verilen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) etiketinin alınması Faaliyet Ders Bilgi Paketlerinin üniversitenin web sayfasında görünürlüğü yüksek bir alanda 2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle yayınlanması Faaliyet yılında Diploma Eki Etiketi nin yeniden alınması 11

12 Faaliyet Akademik takvime göre eğitim-öğretim programlarının Bologna Süreci norm ve ilkeleri çerçevesinde revize edilmesi Performans Göstergesi: Revize edilen program sayısı Faaliyet eğitim-öğretim döneminden itibaren seçmeli ders oranının en az %25 olmasının sağlanması Faaliyet Öğrencilerin, öğretim elemanı ve ders memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla dolduracakları anketlerin Anket Yönetim Sistemi (AYS) ile periyodik olarak uygulanması ve raporlanması Performans Göstergesi: AYS uygulamaya alınması Faaliyet Doktoralı Öğretim elemanlarının bilgi ve deneyimini arttırmak için 3 aya kadar süreyle her yıl en az 10 kişinin yurtdışında görevlendirilmesi Hedef 1.7. Uluslararası ortak diploma programlarının, programlardaki ders ve öğrenci sayılarının 2017 yılı sonuna kadar % 100 artırılması: Üniversitemizde EUROMASTER ve IMAT ortak diploma programı bulunmaktadır 2007 yılında başlayan Akdeniz ve Hamburg Üniversitelerinin ortak diploma programı EuroMaster Avrupa Çalışmaları Ortak Yüksek Lisans Programı'nda tüm öğrenciler ilk iki yarıyılda Akdeniz Üniversitesi'nde, üçüncü yarıyılda ise Almanya veya Avrupa'da bir üniversitede eğitim almaktadırlar. Programın başlangıcından itibaren 41 öğrenci kayıt yaptırmıştır ve programdaki mevcut ders sayısı 137 dir. IMAT Programı ise Akdeniz Üniversitesi ile Trier Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Almanya) arasında 2009 yılında başlatılan Madde Akım Yönetimi isimli ortak yüksek lisans programıdır. Programda ilk yılda Akdeniz Üniversitesi'nde, ikinci yıl ve tez çalışmasında ise Almanya da gerçekleştirilmektedir. Programın başlangıcından itibaren 11 öğrenci kayıt yaptırmıştır ve programdaki mevcut ders sayısı 28 dir. Uluslararasılaşma Türk yükseköğretiminin en önemli gündem maddesi haline gelmiştir. Bu kapsamda farklı bölgelerden öğrenci çekilmeli ve öğrenci değişiminden program değişimine geçilmesi üzerinde durulacaktır. Dünya çapında tanınan üniversitelerle ortak diploma programları yürütülmesi çalışmaları yapılacaktır. Burada ulaşılmak istenen amaç öğrencilerin eğitimleri boyunca çok kültürlü bir ortamda global 12

13 aktörler olarak yetişmesi, farklı bir kültürü tanıma ve başka bir ülkede akademik çalışmalar yapma imkanı bulabilmeleridir. Bu nedenlerle, Uluslararası ortak diploma programlarındaki öğrenciler ile üniversitemiz öğrencilerinin her yıl en az 2 adet ortak proje vb. etkinliklerde bulunmaları desteklenecek, uluslararası ortak diploma programlarının yürütüldüğü yabancı dillerde programlara başvurmaya yönelik yoğun dil kursları 2013 yılından itibaren açılarak ve uluslararası ortak diploma programı açma potansiyeli olan birimlerde her yıl en az bir defa arama toplantısı yapılacaktır. Faaliyet Uluslararası ortak diploma programlarını seçen öğrenci sayısının 2017 yılı sonuna kadar % 100 artırılması Faaliyet Uluslararası ortak diploma programlarındaki öğrenciler ile üniversitemiz öğrencilerinin her yıl en az 2 adet ortak proje vb. etkinliklerde bulunmalarının desteklenmesi Faaliyet Uluslararası ortak diploma programı açma potansiyeli olan birimlerde her yıl en az bir defa arama toplantısı yapılması Faaliyet Uluslararası ortak diploma programlarının yürütüldüğü yabancı dillerde programlara başvurmaya yönelik yoğun dil kurslarının 2013 yılından itibaren açılması Performans Göstergesi: Açılan kurs/katılımcı sayısı 13

14 Stratejik Amaç 2:Bilime ve Sanata Katkı Sağlayacak Ürün ve Teknoloji Üretmek Hedef 2.1. Yurtdışı seçkin Yükseköğretim kurumlarından üniversitemize kazandırılan bilim insanlarının 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması: Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması ve yurt dışında çalışmakta olan seçkin bilim insanlarının üniversitemize kazandırılarak ortak projeler yapılması plan döneminde öncelikli hedeflerimizdendir. Bu nedenlerle, üniversitemiz web sayfasının 2013 yılı sonuna kadar gerekli bilgiler ile sürekli güncel tutulması, üniversitemizi yurtdışından gelebilecek ya da ortak proje yapabilecek bilim insanlarına cazip hale getirmek için BAP kapsamında başlangıç destek projesi verilmesi, uluslararası ortaklık içeren projelerin yapılmasının sağlanması ve bu amaçla 2017 yılı sonuna kadar yurt dışı tanıtım toplantılarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Faaliyet Yurtdışından gelmek isteyen bilim insanları için web sayfasında 2013 yılı sonuna kadar yönlendirici sayfa açılması Faaliyet Yurtdışından kadrosuyla gelen bilim insanları için üniversitemiz proje birimi tarafından başlangıç destek projesi verilmesi Performans Göstergesi: Verilen başlangıç destek projesi sayısı Faaliyet Yurtdışından gelen bilim insanlarının ürün ve patent üretmelerinin teşvik edilmesi Performans Göstergesi: Teşvik edilen ürün ve patent sayısı Faaliyet Yurtdışı araştırma projeleri kapsamında yurt dışından gelecek bilim insanlarının 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması Performans Göstergesi: Yurtdışı araştırma projeleri kapsamında üniversitemize kazandırılan bilim insanı sayısındaki artış miktarı Faaliyet Yurtdışı araştırma projeleri kapsamında yurt dışına gidecek bilim insanlarının 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması Faaliyet Yurt dışından gelecek bilim insanları için BAP kaynaklarından finanse edilen yurtdışı katılımlı ortak proje önerisi ve hazırlığı kapsamlı proje sayısının 2017 yılı sonuna kadar beş kat artırılması 14

15 Faaliyet Yurtdışındaki seçkin bilim insanlarını üniversitemize kazandırmak için üniversitemiz ve olanakları konusunda 2017 yılı sonuna kadar en az 4 tanıtım toplantısına katılımın gerçekleştirilmesi Hedef 2.2. Üniversite araştırma altyapısının her yıl %20 iyileştirilmesi: Dokuzuncu Kalkınma Planının Gelişme Eksenleri, Rekabet Gücünün Artırılması (7.1.), Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi (7.1.7.) bölümünde; Üniversitelerde desteklenen Ar-Ge faaliyetlerinin ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı verecek şekilde tasarımlanması ve bu çalışmaların bilimsel yayın dışındaki patent ve benzeri sonuçlarının da akademik yükselmede dikkate alınması sağlanacaktır (480). Ar-Ge faaliyetleri sonucunda oluşan bilginin sanayiye ve üretime aktarılmasında görev yapacak Teknoloji Transfer Merkezleri kurulacaktır. Ayrıca teknoloji seçimi, transferi, yönetimi gibi konularda danışmanlık yapacak özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kurulması da desteklenecektir (483) denilmektedir. Üniversitemizin mevcut bir merkezi laboratuarı yoktur, bugüne değin fakültelerde bireysel projeler yapılarak birbirinden bağımsız ve küçük laboratuarlar kurulmuştur yılına kadar üniversitemizin makine teçhizat envanteri ve laboratuar ölçekleri belirlenerek bunların disiplinler arası ortak çalışmalar yapılabilecek şekilde her yıl en az bir adet güdümlü alt yapı projesi ile merkezileştirilmesi sağlanacaktır. Bu laboratuarlardan ortaya çıkacak ürünler, 2013 yılı sonuna kadar kurulacak teknoloji transfer ofisi niteliğindeki bir ofis aracılığı ile desteklenecektir. Faaliyet Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi kaynaklarından 2013 yılından itibaren her yıl üniversitenin araştırma önceliklerine göre en az bir güdümlü altyapı projesinin desteklenmesi Faaliyet Üniversitenin Ar-Ge'ye yönelik Makine Teçhizat envanterinin 2013 yılı sonuna kadar çıkarılması ve her yıl %20 iyileştirilmesi 15

16 Faaliyet Araştırma altyapısı odaklı Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve diğer kaynaklardan desteklenen projeler için yılda en az iki bilgilendirme toplantısı yapılarak öğretim elemanlarının söz konusu kurumlara sunduğu proje başvurularının ödüllendirilmesi Performans Göstergesi: Araştırma altyapısı odaklı ödüllendirilen proje sayısı Faaliyet Üniversitemizle özel sektörün işbirliği içinde yılda en az bir AR-GE projesinin desteklenmesi Faaliyet Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kaynaklardan desteklenen projelerin her yıl ödüllendirilmesi Performans Göstergesi: Ödüllendirilen üniversite dışı ulusal ve uluslararası proje sayısı Faaliyet Üniversitedeki merkezi laboratuvarlar için 2014 yılında Ortak Kullanım Yönergesi hazırlanması ve profesyonelce işletilmesi Performans Göstergesi: Ortak Kullanım Yönergesinin hazırlanması Faaliyet Bölümler, Fakülteler ve üniversite bazında, disiplinlerarası ortak merkezi laboratuvarların oluşturulması ve mevcutların birleştirilmesi Faaliyet Teknoloji Transfer Ofisinin 2013 yılı sonuna kadar kurulması Faaliyet Ar-Ge sonucunda ortaya çıkan ürünlerin patent ve tescilinin desteklenmesi Performans Göstergesi: Ürünlerin desteklenen patent ve tescil sayısı Faaliyet Üniversitemizin akademik Performans göstergelerine göre, üniversitemizce belirlenmiş puana sahip araştırmacıların BAP dan aynı anda birden fazla araştırma projesi yürütmesinin sağlanması Performans Göstergesi: Aynı anda birden fazla araştırma projesi desteği alan araştırmacı sayısı 16

17 Hedef 2.3. Ar-Ge hizmetlerinde çalışan teknik personel sayısının her yıl % 20 artırılması: Üniversitemizde yürütülen projelerde temel sorun, ihtiyaç duyulan teknik personelin projelerde istihdamının mümkün olmamasıdır yılına kadar kurulacak teknoloji transfer ofisi niteliğindeki birimin ve merkezi laboratuarların insan kaynakları ihtiyacının karşılanabilmesi için teknik personelin istihdam edilmesine imkân sağlayabilecek dış kaynaklı projelere gereksinim duyulmaktadır. Dolayısıyla üniversitemizde, teknik personelin istihdam edilmesine olanak sağlayacak dış kaynaklı projelerin yapılmasının özendirilmesi zorunluluktur. Dış kaynaklı projeler ile teknik personelin istihdam edilmesine imkân sağlayan proje yürütücülerine BAP dan proje desteği verilecektir. Faaliyet Ar-Ge personeli giderleri için devlet bütçesinin dışında (özel sektör, vakıf, vb.) finansal kaynak sağlanarak teknik personel istihdam edilmesi Performans Göstergesi: Proje kapsamında istihdam edilen teknik personel sayısı Faaliyet Ar-Ge personeli ve genç araştırmacılara kampus içerisinde ekonomik ve modern yaşam alanı sağlanması için gerekli dış kaynak girişimlerine başvurulması Performans Göstergesi: Elde edilen dış kaynak miktarı Faaliyet Projelere finansman sağlayan kurum ve kuruluşlar ile özel sektörden teknik personel bursu sağlayan proje yürütücülerine BAP'dan proje desteği verilmesi Performans Göstergesi: Verilen proje destek sayısı Faaliyet Merkezi laboratuvarların teknik personel sayısının artırılması Performans Göstergesi: İstihdam edilen teknik personel sayısı Faaliyet Lisansüstü programların ÖYP ve yabancı öğrenci kontenjanlarının artırılması Performans Göstergesi: Lisansüstü programların ÖYP ve yabancı öğrenci artış oranı Faaliyet Uygulamalı derslerin rutin olarak verildiği laboratuvarlarda 2017 yılı sonuna kadar (asistan/teknisyen/tekniker/uzman gibi) sürekli bir teknik elemanın bulundurulması 17

18 Hedef 2.4. Akdeniz Üniversitesi'nin Türkiye deki üniversitelerin yayınlanan yayın ayılarına göre üniversite sıralamasında yılları arasında ilk 15 e girmesi: Akdeniz Üniversitesi nin Türkiye deki üniversitelerin yayınlanan yayın sayılarına göre üniversite sıralamasında yılları arasında ilk 15 e girmesi hedeflenmiştir. Bu hedef için Üniversitemiz bünyesinde, her eğitim yılının başında, temel istatistik, bilimsel Türkçe ve İngilizce makale yazım tekniği gibi konularda becerilerini geliştirecek kurslar düzenlenmesi, akademik yükseltme ve atama kriterlerinin yükseltilerek özellikle öğretim üyesi alımlarında her bir akademik birime yönelik olarak uluslararası yayın kapasitesini artıracak özel kriter ve teşviklerin uygulanması gibi faaliyetler oluşturulmuştur. Faaliyet Düzenli olarak ulusal ve uluslararası ölçekte, seçkin dergilerde yayın yapan ve BAP dışı kaynaklardan üniversitemize proje kazandıran öğretim üyelerine proje ve yayın teşvikinin sağlanması Performans Göstergesi: BAP dışı kaynaklı proje ve yayınlara yapılan teşvik Faaliyet Impact faktörlü dergilerin ve diğer atıf endeksli uluslararası yayınların her yıl düzenli olarak takip edilmesi ve akademisyenlerin bilgilendirilmesi amacıyla her yıl çalıştay gerçekleştirilmesi Performans Göstergesi: Yayın sayıları, Düzenlenen çalıştay sayısı Faaliyet Üniversitemiz akademik Performanssının değerlendirilmesi amacıyla her yıl düzenli olarak toplantı ve çalıştayların gerçekleştirilmesi Performans Göstergesi: Düzenlenen toplantı ve çalıştay sayıları Faaliyet Akademik yükseltme ve atama kriterlerinin yükseltilerek özellikle öğretim üyesi alımlarında her bir akademik birime yönelik olarak uluslararası yayın kapasitesini artıracak özel kriter ve teşviklerin uygulanması Faaliyet Vakıf ve benzeri yasal uygunluğu olan fonlar aracılığıyla, uluslararası atıf indeksli dergilerde yayın yapan üniversitemiz araştırmacılarının nakdi para ile ödüllendirilmesi Performans Göstergesi: Verilen ödül sayısı ve miktarları 18

19 Faaliyet Üniversite bünyesinde, her eğitim yılının başında, temel istatistik, bilimsel Türkçe ve İngilizce makale yazım tekniği gibi konularda becerilerini geliştirecek kurslar düzenlenmesi Performans Göstergesi: Faaliyet kapsamında düzenlenen kurs sayısı Faaliyet Her yıl düzenli olarak İngilizce yazım ve konuşma teknikleri konusunda örgün ve uzaktan eğitim kurslarının açılması Performans Göstergesi: Faaliyet kapsamında düzenlenen kurs sayısı Faaliyet Alanlara özgü index (ISI) kapsamındaki dergilerde yapılacak yayınlarla ilgili edit, proofreading hizmetinin üniversite tarafından satın alınması Faaliyet Üniversitemiz adresli uluslararası atıf indekslerince taranan mevcut dergiler ile yeni çıkarılacak olan bilimsel dergilerin desteklenmesi Performans Göstergesi: Desteklenen dergi sayısı Hedef 2.5. Öğrenciler düzeyinde araştırma kültürünün yerleştirilmesi: Dokuzuncu Kalkınma Planının Gelişme Eksenleri, Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi (7.3), Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi (7.3.1) bölümünde; Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanı yetiştirilecektir (582). denilmektedir. Bu itibarla, Üniversitemiz öğrencilerinin ulusal ve uluslararası niteliklere sahip olarak yetiştirilebilmesi ve araştırma kültürünün yerleştirilebilmesi için akademik birimler tarafından öğrencilere yönelik her yıl en az bir ödüllü araştırma yarışması düzenlenmesi, akademik danışman gözetiminde öğrenciler tarafından yürütülen araştırma projelerinin desteklenmesi, araştırma kültürünün geliştirilmesine yönelik her yıl öğrencilere seminer / ders / konferans verilmesi, öğrenci araştırma projeleri sonuçlarının yayınlanacağı bir derginin yılda bir kez çıkarılması gibi faaliyetler belirlenmiştir. 19

20 Faaliyet Akademik birimler tarafından öğrenciler için her yıl en az bir ödüllü araştırma yarışması düzenlenmesi Performans Göstergesi: Düzenlenen araştırma yarışması sayısı Faaliyet Akademik danışman gözetiminde öğrenciler tarafından yürütülen araştırma projelerinin desteklenmesi Performans Göstergesi: Akademik danışman gözetiminde öğrenciler tarafından yürütülen araştırma proje sayısı Faaliyet Araştırma kültürünün geliştirilmesine yönelik her yıl öğrencilere seminer / ders / konferans verilmesi Performans Göstergesi: Düzenlenen seminer / ders / konferans sayısı Faaliyet Öğrenci araştırma projeleri sonuçlarının yayınlanacağı bir derginin yılda bir kez çıkarılması Hedef 2.6. Her yıl en az 3 patent, faydalı model veya tescil alınması ve 2017 yılı sonuna kadar 5 ticari teknolojik ürün üretilmesi ve/veya yöntem geliştirilmesi: Dokuzuncu Kalkınma Planının Gelişme Eksenleri, Rekabet Gücünün Artırılması (7.1), Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi (7.1.7) Bölümünde; Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitelerdeki Ar- Ge insan gücü ve altyapısının özel sektör tarafından kullanılması desteklenecektir. Üniversiteler ile özel sektörü bir araya getiren Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin altyapıları tamamlanacak ve öncelikli alanlarda uzmanlaşmaları özendirilecektir (481). Başta AB ülkeleri olmak üzere bilim ve teknoloji alanında yetkin olan ülkeler ile bilgi ve teknoloji transferi amaçlı işbirliği faaliyetleri yürütülecektir (485). denilmektedir. Üniversiteler araştırma yapan ve bilgi üreten kurumlardır. Elde edilen araştırma sonuçlarının ve araştırma projelerinin sadece makale olarak değerlendirilmeyip bunların uygulamalarının ticarileştirilmesi hem üniversitemiz hem de ülkemiz açısından büyük öneme sahiptir. Bu amaçla, 2013 yılı sonuna kadar kurulacak teknoloji transfer ofisinin altında patent ofisinin kurulması, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde ortak projelerin yürütülmesi ve bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik toplantıların düzenlenmesi planlanmaktadır. 20

Üniversitemiz Stratejik Planı nın uygulama döneminde başarılar

Üniversitemiz Stratejik Planı nın uygulama döneminde başarılar SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU LER Stratejik Amaç 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEFLER FAALİYETLER PERFORMANS GÖSTERGESİ SORUMLU Faaliyet 1:Öğretim Elemanlarının Kendi Kişisel İnternet Sayfalarını

Detaylı

Performans Bilgileri

Performans Bilgileri Bilgileri 5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde; Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri Akredite Merkezi Laboratuvar sayısı (İlave edilmesi hedeflenen) Laboratuvar Sayısı Akreditasyon Çalışması Yapılan Laboratuvar Adı Akreditasyon Çalışması Yapılan Yetkili Kurum ve Belge Adı Akreditasyon

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Sp Süre Uzatım Sorumlu Birim Değişikliği

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Sp Süre Uzatım Sorumlu Birim Değişikliği Evrak Tarih ve Sayısı: 11/12/2015-E.111604 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BE843D82F* Sayı : 62402784-602.04.02 Konu : SP Faaliyet Süre Uzatımı ve Sorumlu Birim

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU AMAÇ : Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek..3:Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda adet yeni bölüm/program

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

Performans Bilgileri

Performans Bilgileri Bilgileri 5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde; Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE AR-GE ODAKLI ŞEFFAF ÜNİVERSİTE ŞEFFAF YÖNETİM ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Oryantasyon Eğitim Araştırma Atama ve Yükseltme Akademik Performans Bazı Hizmet Birimleri Dış Değerlendirmeler. 2 Modül 1: Akademik ve İdari Konular Sunan: REKTÖRLÜK, 3

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ VE HEDEFLERİ (2013-2017)

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ VE HEDEFLERİ (2013-2017) YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ VE HEDEFLERİ (2013-2017) Yeni Yüzyıl Üniversitesinin 2013-2017 yılları arasında Uluslararasılaşma konusunda hedefleri Üniversite yaşamının her alanında

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başvuru Dosyası 1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonunun kuruluş,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMALARI GELİŞTİRME KOMİSYONU (AGEK) BİRİM TOPLANTILARI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMALARI GELİŞTİRME KOMİSYONU (AGEK) BİRİM TOPLANTILARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMALARI GELİŞTİRME KOMİSYONU (AGEK) BİRİM TOPLANTILARI Prof. Dr. Erol Gürpınar Prof.Dr.Burhan Özkan, Prof.Dr.Erkan Alpsoy, Prof.Dr.Çiler Çelik Özenci, Prof.Dr.Ömer Civalek, Doç.Dr.Hilal

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ Yılı Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Sonuçları

BARTIN ÜNİVERSİTESİ Yılı Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Sonuçları BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 Yılı Programı İzleme ve Değerlendirme Sonuçları Ocak-2017 Bilgileri 5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde; Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. AR-GE MERKEZİ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2.

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK LER STRATEJİLER STRATEJİK 1.1 İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ocak 2016 Ocak-2016 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç

Detaylı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare Adı 38.99 - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 2018 yılı sonuna

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

Yeni Destek Mekanizmaları

Yeni Destek Mekanizmaları Yeni Destek Mekanizmaları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Prof. Dr. Şemsettin TÜRKÖZ BİDEB Başkan V. 28 Haziran 2012 Ankara Sunum Planı Yeni Destek Mekanizmaları Sanayiye Entegre Lisans

Detaylı

No İŞ TANIMI TARİH 2011 YILI

No İŞ TANIMI TARİH 2011 YILI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ (ABKO) BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMA TAKVİMİ No İŞ TANIMI TARİH 1 Bologna Süreci (BS) Kurum Koordinatörü görevlendirilmesi 08 Aralık 2010 2 BS Koordinatör Yardımcısı

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ AMAÇ 1- Ayrı bir merkez kütüphane binası yapılarak, kütüphane hizmetlerinin bu alandan yürütülmesini sağlamak. Hedef 1- Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi HEDEF NO HEDEF ADI Mevcut Hedef (2016) Yeni Hedef (2017) Memnuniyet Oranını %59 Olan Memnuniyet Oranını %63 e Çıkarmak 1 Personel Memnuniyet Oranını %55 ten

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010 2009 2013 Dönemi Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı 15 Haziran 2010 Bu Sunuda 1. Neden stratejik planlama 2. Stratejik planlamanın amacı 3. Bugüne kadar yapılanlar 4. Stratejik planın nasıl uygulandığı

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2012 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2019 2018 2017 2016 2015 UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MİSYON VİZYON HEDEFLER STRATEJİ BAŞARI SUNUŞ, 5018 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler İstanbul Üniversitesi Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler 1. Türkiye de doktora eğitiminin Avrupa ya benzer şekilde usta-çırak ilişkisi

Detaylı