Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE"

Transkript

1 SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ilkeleri getirilmiştir. Kanunun 9 uncu maddesinde Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. denilmektedir. Bu kapsamda üniversitemizin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren Stratejik Planı tüm birimlerin katkıları ile hazırlanmıştır. Planın uygulanabilir olması ve belirlenen hedeflere erişilebilmesi için kurumsal katkılara olan ihtiyaç devam edecektir. Stratejik Plan Yönetici El Kitabı nda birimlerin sorumlu olduğu hedef ve faaliyetler belirtilmiştir. Plan dönemi boyunca Yönetici El Kitabı stratejik planda belirlenen faaliyetlere ilişkin çalışmalara yön verecektir. Planın uygulanabilir ve izlenebilir olması gereğinden her bir faaliyet için performans göstergesi belirlenmiştir. İzleme ve değerlendirme için plan dönemi boyunca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nca tüm birimlerden 1

2 Stratejik Plan Performans Sonuçları Takip ve Değerlendirme Formları ile plandaki faaliyetlerin gerçekleşme durumu üçer aylık dönemler halinde istenecektir. Sonuçlar konsolide edilerek üst yönetime raporlanacaktır. Bu yöntem ile faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Aksi takdirde, ilgili birimler ve yönetim tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. Üst Yönetim tarafından yapılacak denetimin yanı sıra, İç Denetçiler ve Sayıştay tarafından da performans denetimi yapılabilecektir. Stratejik Plan Yönetici El Kitabı nın amacı, yönetim denetimi ile iç ve dış denetim süreçlerinde birim çalışmalarına yardımcı olmaktır. Üniversitemiz Stratejik Planı nın uygulama döneminde başarılar diler, ışık saçan toplumu aydınlatan dünya üniversitesi olma yolunda verilecek katkılar için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Rektör 2

3 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI AMAÇ HEDEF FAALİYET DİZİNİ 3

4 Stratejik Amaç 1:Eğitim-Öğretim Kalitesini Sürekli Geliştirmek/İyileştirmek Hedef 1.1. Eğitim Öğretim kalitesinin geliştirilmesi İçin 2017 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim donanımının %50 oranında iyileştirilmesi: Üniversitemiz geçtiğimiz stratejik planlama döneminde eğitim öğretim alanlarının fiziksel olarak geliştirilmesi konusunda hedefler belirlemiş ve yeni bina yatırımları yapılması ve akademik birimler açılması ile bu hedeflerde önemli mesafeler alınmıştır. Bu stratejik plan döneminde eğitim öğretim hizmetlerinin sunumunda, yapılan fiziksel olanaklara paralel olarak donanım ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir. Modern ders araç ve gereçlerinden, laboratuar imkânlarına, kütüphane kaynaklarından, elektronik erişim alt yapısına kadar eğitim öğretim için önem taşıyan tüm alt yapı yatırımları bu stratejik plan dönemi için planlanmıştır. Faaliyet Mevcut ve yeni yapılacak olan dersliklerde 2017 yılı sonuna kadar güncel, teknik donanım ihtiyacının karşılanması modern ders araç-gereçlerinin, teknik donanımının ve gerekli alt yapının (bilgisayar, yazılım, projeksiyon cihazı, akıllı tahta gibi) sağlanması Performans Göstergesi: Satın alınan yeni teknik donanım, araç ve gereç sayısı Faaliyet Öğrenci uygulamalarında kullanılacak laboratuar ve uygulama alanlarındaki eğitim-öğretim amaçlı laboratuvar teknik cihazlarının (araç-gereç, maket / model / simülasyonların) 2017 yılı sonuna kadar sağlanması Performans Göstergesi: Sağlanan araç-gereç miktarları Faaliyet Ekonomik ömrünü tamamlamış eğitim-öğretim amaçlı laboratuvar teknik cihazların (maket, simülasyon, model, maket vb.) tamamının 2017 yılı sonuna kadar yenilenmesi Performans Göstergesi: Yenilenen teknik cihaz miktarı Faaliyet Eğitim-öğretimde ölçme ve değerlendirme merkezinin 2015 yılı sonuna kadar kurularak birimler bazında yazılım, donanım ve soru bankası altyapısının tamamlanması Performans Göstergesi: Merkezin faaliyete geçmesi Faaliyet Kütüphane bilgi kaynaklarına elektronik erişim altyapısının, fiziksel koşulların ve donanımın 2017 yılı sonuna kadar %75 oranında iyileştirilmesi 4

5 Faaliyet yılı sonuna kadar öğrenci kulüplerinin donanım ihtiyaçlarının en az %50 oranında karşılanması Faaliyet Tüm birimlerde 2017 yılı sonuna kadar elektronik yoklama donanımının sağlanması Faaliyet Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının AB standartlarına uygun hale getirilmesi Performans Göstergesi: Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının15 olması Hedef 1.2. Kütüphane bilgi kaynaklarına elektronik erişim altyapısının, fiziksel koşulların ve donanımın 2017 yılı sonuna kadar %75 oranında iyileştirilmesi: Merkez Kütüphanemiz kullanıcıların en hızlı şekilde aradığı bilgiye ulaşması amacıyla 2012 yılında 54 adet veritabanına kurumsal abonelik gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda TUBİTAK EKUAL kapsamında yer alan 29 adet veritabanının hizmete sunulması ile kullanıcılara sunulan veritabanı sayısı 83 adete yükselmiştir. Yaklaşık tam metin e-dergi ve 2 milyonun üzerinde e-kitap kullanıcıların hizmetine sunulmuştur yılında 2011 yılına oranla aktif kullanım oranı %24,76 artmış ve Ekim 2012 itibariyle aktif kullanım sayısına ulaşılmıştır yılında kütüphaneyi yaklaşık kullanıcı aktif olarak kullanmıştır. Bu nedenle basılı materyaller, akademik kütüphanelerde etkin ve kullanılan koleksiyon oluşturmaya devam edilecektir ve 2012 yıllarında kazandırılmış materyal sayısı yaklaşık 6000 civarında olup bu sayının, 2017 yılına kadar %75 oranında artması sağlanacaktır. Halen kütüphanemiz basılı kaynağa sahip olup bugüne kadar yaklaşık üzerinde kullanıcımıza ödünç verme işlemini gerçekleştirmiştir. Ayrıca 2012 yılında bağış yönetmeliğimiz gereğince seçici davranılarak 752 adet materyal bağış olarak kabul edilmiştir. Bağış yapabilecek kurum ve kuruluşlarla bizzat görüşülerek ve duyurularla bağış yayın politikamızın daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalara devam edilecektir. Teknolojide yaşanan büyük değişimler ve kullanıcıların elektronik formata bilgiye erişim hızının artması kütüphane koleksiyonlarının 2017 yılına kadar basılıdan çok elektronik ağırlıklı olacağını göstermektedir ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir. 5

6 Faaliyet Bağış yoluyla sağlanan bilgi kaynağı sayısının her yıl %25 oranında artırılması Performans Göstergesi: Her yıl kitap bağışından temin edilen kitap sayısı Faaliyet Merkez Kütüphane koleksiyonundaki erişilebilir online bilgi kaynaklarının mevcudunun 2017 yılı sonuna kadar en az %50 oranında artırılması Faaliyet Merkez Kütüphane koleksiyonundaki öğrenci başına düşen basılı bilgi kaynağı sayısının 2017 yılı sonuna kadar en az %50 oranında artırılması Hedef 1.3. Üniversitede genel kullanıma açık bilgisayar, yazılım, donanım altyapısının 2017 yılı sonuna kadar %70 oranında artırılması: Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde bireyin yalnızca bilgiyi alması değil, bilgiye kendi başına ulaşabilmesi, yaşam boyu öğrenmeyi hayatının bir parçası haline getirmesi beklenmektedir. Bu amaçla üniversitemizde bilgisayar erişiminin yaygınlaştırılması adına önemli çalışmalar yapılmıştır yılı itibari ile üniversitemizdeki masaüstü bilgisayar sayısı adet olup bu bilgisayarların yaklaşık % 25 i (600 adet) öğrencilerin kullanımına açıktır. Üniversitemizdeki mevcut öğrenci sayısının olduğu dikkate alındığında, yaklaşık olarak 64 öğrenciye bir bilgisayar sağlandığı söylenebilir yılı itibarı ile bilgisayar erişimine ihtiyaç duyan tüm öğrencilerimizin bu ihtiyaçlarının karşılanması, kişisel bilgisayarlarını kullanmak isteyen öğrencilerin ise kampüs içi e-bilgi erişimlerini sağlayacak Eduroam hizmetinin tüm fakülte ve yüksekokullarda yaygınlaştırılarak hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Faaliyet Her yıl düzenli şekilde öğrenci kullanımı için bilgisayar satın alınması, mevcut bilgisayarların bakım ve onarımlarının yapılması Performans Göstergesi: Satın alınan bilgisayar sayısı Faaliyet yılı sonuna kadar Eduroam sistemine erişilebilir hale gelinmesi Performans Göstergesi: Sisteme erişimin tamamlanması Faaliyet Öğrenciler ve öğretim elemanları için paket program ihtiyaçlarının 2017 yılı sonuna kadar %50 oranında iyileştirilmesi 6

7 Faaliyet Tüm birimlerde ders dışında öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısının 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması Performans Göstergesi: Gösterge 2011 yıl sonunda tespit edilecek Faaliyet Kütüphanedeki öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayının 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması Performans Göstergesi: Kütüphanede öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı Hedef 1.4. Üniversite giriş sınavında ilk e giren dilimden alınan lisans öğrenci sayısının 2017 yılı sonuna kadar %50 artırılması: Üniversitemiz lisans programlarını tercih eden öğrencilerin başarı sıralamasındaki ağırlıklarını artırabilmenin eğitim-öğretim programları artışı ile doğru orantılı olacağı bir gerçektir. Bu amaçla 2013 yılından itibaren üniversitemize yerleşen öğrencilerin tercih sıralamaları ve başarı skalaları, yeni kayıt sırasında kayıt programına eklenecek anketle tespit edilecek ve değerlendirilmesi gerçekleştirilecektir. Web sayfamızda öğrenciye tanıtım amaçlı bölümlerin güncellenerek öğrenci dostu ve zengin içerikli bir altyapıya kavuşturulması ile üniversitemizin tercih edilme isteklerinin artırılması sağlanacaktır. Üniversitemizin ekonomik imkânları kısıtlı ve başarılı öğrencilerine destek olabilmek amacı ile vermiş olduğu kısmi zamanlı öğrenci iş imkânını hâlihazırda 600 den 1000 öğrenciye çıkararak başarılı öğrenciye destek olunması hedeflenmektedir. 11 Fakültemiz ve 46 diploma programımız tarafından yürütülen yan dal- çift ana dal öğrenci kontenjanımız 381 olup bu değerlerin %100 oranında artırılarak tercih edilme oranının yükseltmesi hedeflenmektedir. Üniversite giriş sınavında ilk e giren dilimden, eğitim öğretim yılında öğrenciden öğrenci bu dilimde üniversitemize yerleşmiştir. Hedefimiz bahsi geçen çalışmalarla bu sayının 2017 yılı sonuna kadar %50 artırmaktır. Faaliyet yılı içerisinde tercih izleme komitesinin kurulması Faaliyet Yeni öğrencilere her yıl tercih eğilim anketleri uygulanması Performans Göstergesi: Anket uygulanan dönem sayısı 7

8 Faaliyet yılı içerisinde web sayfasının öğrenciye tanıtım amaçlı bölümünün öğrenci dostu ve kolay erişilebilir şekilde yeniden tasarlanması Performans Göstergesi: Web sayfası tasarımı tamamlanma oranı Faaliyet Her yıl mezunlara yönelik staj ve iş imkanları ile ilgili fuar ve kariyer günleri düzenlenmesi Performans Göstergesi: Düzenlenen etkinlik sayısı Faaliyet Öğretim süresince ilk 1000'e giren en az 100 öğrenciye, burs verilmesi ve başarılı fakat ekonomik imkanı kısıtlı 1000 öğrenciye kısmi zamanlı iş imkanı yaratılması Faaliyet yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi proje pazarı, proje günleri, bilim ve sanat olimpiyatları içerikli Tanıtım Günleri nin düzenlenmesi ve gelenekselleşmesinin sağlanması Performans Göstergesi: Düzenlenen etkinlik sayısı Faaliyet Liselere yönelik temel alanlarda ulusal düzeyde her yıl en az 1 ödüllü yarışma düzenlenmesi Faaliyet Yan dal- çift anadal programı yürüten diploma programlarının ve öğrenci kontenjanlarının 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması Faaliyet Üniversitemizin ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları (Farabi, Erasmus vb.), yurtdışındaki diğer üniversitelerle birlikte yürütülen ortak eğitim-öğretim programları ve işbirliği yapılan programların sayısının %100 artırılması Hedef 1.5. Lisansüstü eğitim-öğretimde kalitenin uluslararası standartlara Yükseltilmesi: Üniversitemizde lisansüstü eğitim-öğretimde kalitenin arttırılması ve uluslararası standartlara yükseltilmesi en önemli stratejik hedefler arasında yer almaktadır. Bu amaca ulaşmak için ulusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler arasında Öğretim Üyesi değişiminin artırılması 8

9 hedeflenmektedir. Diğer yandan, enstitülerimizde yabancı dil bilen en az 1 adet personelin istihdamı da planlanmaktadır. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan başarılı öğrencilerin Enstitülerimize bağlı anabilim dallarında lisansüstü eğitim yapmalarını özendirici çalışmalar yapılacaktır. Bu amaçla başarılı öğrencilere burs imkânlarının sunulması planlanmaktadır. Lisansüstü programlara öğrenci tercihini arttırmak için disiplinler arası lisansüstü programların açılması teşvik edilecektir. Halen 2 olan ortak diploma programlarının sayısının arttırılması ve bu programlara yurtdışından öğrencilerin başvuru yapmaları özendirilecektir. Lisansüstü öğrencilerimizin kendi alanlarında daha iyi yetişmelerini sağlamak için uluslararası tanınmış üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinden ikinci danışman sağlanması teşvik edilecektir. Diğer yandan, lisansüstü öğrenci hareketliliği daha etkin hale getirilecek her Anabilim Dalının bu etkinliğe aktif olarak katılımı sağlanacaktır. Ulusal ya da uluslararası kuruluşlar tarafından ödüllendirilen tezlerin bir kitap haline getirilmesi de amaçlanmaktadır. Lisansüstü projelerden SANTEZ vb. destekli proje sayısının artırılması da amaçlanmaktadır. Yurtdışından enstitülerimize lisansüstü öğrenci kazandırmak için yabancı dilde eğitim veren programların açılması en öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Faaliyet Ulusal ve uluslararası düzeyde, üniversiteler arasında öğretim üyesi hareketliliğinin 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması Faaliyet Enstitülerde yabancı dil bilen en az 1 personel istihdamının 2017 yılı sonuna kadar sağlanması Faaliyet Lisansüstü programların, tez proje desteklerinin, tez projeleri ile sanayi ilişkilerinin ülke genelinde uluslararası fuarlarda tanıtımı yapılarak nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmelerinin 2017 yılı sonuna kadar sağlanması Performans Göstergesi: Tanıtım faaliyeti sayısı Faaliyet Üniversite sektör işbirliği kapsamında, ilgili alana katkı sağlayacak, ürün ve hizmet odaklı, lisansüstü projelerinin 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması 9

10 Faaliyet Lisansüstü burslarının 2017 yılı sonuna kadar %50 artırılması Faaliyet Disiplinler arası lisansüstü programların açılmasının teşvik edilmesi ve 2017 yılı sonuna kadar program sayısının %100 oranında arttırılması Performans Göstergesi: Açılan çok disiplinli program sayısının artış oranı Faaliyet Uluslararası ortak diploma programlarının ve öğrenci sayılarının 2017 yılı sonuna kadar %50 oranında artırılması Faaliyet Üniversitemizdeki lisansüstü programlarına kayıtlı doktora öğrencilerine, ülkemiz dışındaki uluslararası kabul görmüş bilim çevreleri ile ortak projeler geliştirilerek, ikinci danışmanlık kurumunun işletilmesinin teşvik edilmesi Performans Göstergesi: Danışmanlık kurumundan faydalanan öğrenci sayısı Faaliyet Lisansüstü eğitimde, yurtdışı hareketlilik programlarına katılan öğrenci sayısının, öğrenci ve öğretim üyesi değişiminin %25 artırılması Faaliyet Lisansüstü eğitimde dereceye giren ya da ulusal/uluslararası alanda bir kuruluş tarafından ödüllendirilmiş tez çalışmalarının kitap şekline dönüştürülmesi Performans Göstergesi: Kitaba çevrilen tez sayısı Faaliyet Yabancı dilde yürütülen lisansüstü programlarının 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması Hedef 1.6. Eğitim-öğretimde Kalite Güvence Sistemi nin 2017 yılı sonuna kadar uluslararası standartlara ulaştırılması ve Bologna Süreci standartlarının 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması: Bologna Süreci, değişen ihtiyaçlara cevap vermek üzere yükseköğretimin yeniden yapılandırılması amacıyla başlatılan ve karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir Avrupa Yükseköğretim Alanı nın oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu değişim hareketi 10 temel ilke ve bir 10

11 dizi araç çerçevesinde şekillenmektedir. Halen 47 ülkenin taraf olduğu Bologna Sürecine Türkiye 2001 yılında dâhil olmuştur. Akdeniz Üniversitesi, 2010 yılı Aralık ayında açıkladığı Bologna Süreci Stratejisi ve Eylem Planı ile eğitim programları ve kalite geliştirme çalışmalarını başlatmıştır. Bu çerçevede gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde Avrupa Komisyonu tarafından dönemi için üniversitemize 'Diploma Eki Etiketi Ödülü' verilmiştir. Diploma Eki Etiketi ile Diploma Ekimizin Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen kalite ölçütlerine uygun olduğu belgelenmiş ve bu şekilde üniversitemizin uluslararası tanınırlık oranı bir kat daha artmıştır. Diploma Eki Etiketi Ödülü nün 2014 yılı içerisinde tekrar alınması için Komisyona bir kez daha başvurulacaktır. Bu stratejik plan döneminde Bologna Süreci norm ve ilkeleri çerçevesinde, Akademik takvime göre eğitim-öğretim programlarının Bologna Süreci norm ve ilkeleri çerçevesinde revize edilmesi, seçmeli ders oranının en az %25 olmasının sağlanması ve Ders Bilgi Paketlerinin üniversitenin web sayfasında görünürlüğü yüksek bir alanda 2013 eğitimöğretim yılı itibariyle yayınlanması ve tüm bunların ardından 2014 yılı içerisinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından verilen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) etiketinin alınması hedeflenmiştir. Ayrıca öğrencilerin, öğretim elemanı ve ders memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla dolduracakları anketlerin Anket Yönetim Sistemi (AYS) ile periyodik olarak uygulanması ve raporlanması ve Bologna Süreci norm ve ilkelerinin uygulanması sonucu DE, AKTS Etiketlerinin alınması ve iç- dış akreditasyon süreçlerinden başarıyla geçilmesi sonucu üniversitemizde verilen eğitim- öğretimde Kalite Güvence Sistemi nin 2017 yılı sonuna kadar uluslararası standartlara ulaştırılması bu stratejik plan dönemi için planlanmıştır. Faaliyet yılı içerisinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından verilen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) etiketinin alınması Faaliyet Ders Bilgi Paketlerinin üniversitenin web sayfasında görünürlüğü yüksek bir alanda 2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle yayınlanması Faaliyet yılında Diploma Eki Etiketi nin yeniden alınması 11

12 Faaliyet Akademik takvime göre eğitim-öğretim programlarının Bologna Süreci norm ve ilkeleri çerçevesinde revize edilmesi Performans Göstergesi: Revize edilen program sayısı Faaliyet eğitim-öğretim döneminden itibaren seçmeli ders oranının en az %25 olmasının sağlanması Faaliyet Öğrencilerin, öğretim elemanı ve ders memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla dolduracakları anketlerin Anket Yönetim Sistemi (AYS) ile periyodik olarak uygulanması ve raporlanması Performans Göstergesi: AYS uygulamaya alınması Faaliyet Doktoralı Öğretim elemanlarının bilgi ve deneyimini arttırmak için 3 aya kadar süreyle her yıl en az 10 kişinin yurtdışında görevlendirilmesi Hedef 1.7. Uluslararası ortak diploma programlarının, programlardaki ders ve öğrenci sayılarının 2017 yılı sonuna kadar % 100 artırılması: Üniversitemizde EUROMASTER ve IMAT ortak diploma programı bulunmaktadır 2007 yılında başlayan Akdeniz ve Hamburg Üniversitelerinin ortak diploma programı EuroMaster Avrupa Çalışmaları Ortak Yüksek Lisans Programı'nda tüm öğrenciler ilk iki yarıyılda Akdeniz Üniversitesi'nde, üçüncü yarıyılda ise Almanya veya Avrupa'da bir üniversitede eğitim almaktadırlar. Programın başlangıcından itibaren 41 öğrenci kayıt yaptırmıştır ve programdaki mevcut ders sayısı 137 dir. IMAT Programı ise Akdeniz Üniversitesi ile Trier Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Almanya) arasında 2009 yılında başlatılan Madde Akım Yönetimi isimli ortak yüksek lisans programıdır. Programda ilk yılda Akdeniz Üniversitesi'nde, ikinci yıl ve tez çalışmasında ise Almanya da gerçekleştirilmektedir. Programın başlangıcından itibaren 11 öğrenci kayıt yaptırmıştır ve programdaki mevcut ders sayısı 28 dir. Uluslararasılaşma Türk yükseköğretiminin en önemli gündem maddesi haline gelmiştir. Bu kapsamda farklı bölgelerden öğrenci çekilmeli ve öğrenci değişiminden program değişimine geçilmesi üzerinde durulacaktır. Dünya çapında tanınan üniversitelerle ortak diploma programları yürütülmesi çalışmaları yapılacaktır. Burada ulaşılmak istenen amaç öğrencilerin eğitimleri boyunca çok kültürlü bir ortamda global 12

13 aktörler olarak yetişmesi, farklı bir kültürü tanıma ve başka bir ülkede akademik çalışmalar yapma imkanı bulabilmeleridir. Bu nedenlerle, Uluslararası ortak diploma programlarındaki öğrenciler ile üniversitemiz öğrencilerinin her yıl en az 2 adet ortak proje vb. etkinliklerde bulunmaları desteklenecek, uluslararası ortak diploma programlarının yürütüldüğü yabancı dillerde programlara başvurmaya yönelik yoğun dil kursları 2013 yılından itibaren açılarak ve uluslararası ortak diploma programı açma potansiyeli olan birimlerde her yıl en az bir defa arama toplantısı yapılacaktır. Faaliyet Uluslararası ortak diploma programlarını seçen öğrenci sayısının 2017 yılı sonuna kadar % 100 artırılması Faaliyet Uluslararası ortak diploma programlarındaki öğrenciler ile üniversitemiz öğrencilerinin her yıl en az 2 adet ortak proje vb. etkinliklerde bulunmalarının desteklenmesi Faaliyet Uluslararası ortak diploma programı açma potansiyeli olan birimlerde her yıl en az bir defa arama toplantısı yapılması Faaliyet Uluslararası ortak diploma programlarının yürütüldüğü yabancı dillerde programlara başvurmaya yönelik yoğun dil kurslarının 2013 yılından itibaren açılması Performans Göstergesi: Açılan kurs/katılımcı sayısı 13

14 Stratejik Amaç 2:Bilime ve Sanata Katkı Sağlayacak Ürün ve Teknoloji Üretmek Hedef 2.1. Yurtdışı seçkin Yükseköğretim kurumlarından üniversitemize kazandırılan bilim insanlarının 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması: Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması ve yurt dışında çalışmakta olan seçkin bilim insanlarının üniversitemize kazandırılarak ortak projeler yapılması plan döneminde öncelikli hedeflerimizdendir. Bu nedenlerle, üniversitemiz web sayfasının 2013 yılı sonuna kadar gerekli bilgiler ile sürekli güncel tutulması, üniversitemizi yurtdışından gelebilecek ya da ortak proje yapabilecek bilim insanlarına cazip hale getirmek için BAP kapsamında başlangıç destek projesi verilmesi, uluslararası ortaklık içeren projelerin yapılmasının sağlanması ve bu amaçla 2017 yılı sonuna kadar yurt dışı tanıtım toplantılarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Faaliyet Yurtdışından gelmek isteyen bilim insanları için web sayfasında 2013 yılı sonuna kadar yönlendirici sayfa açılması Faaliyet Yurtdışından kadrosuyla gelen bilim insanları için üniversitemiz proje birimi tarafından başlangıç destek projesi verilmesi Performans Göstergesi: Verilen başlangıç destek projesi sayısı Faaliyet Yurtdışından gelen bilim insanlarının ürün ve patent üretmelerinin teşvik edilmesi Performans Göstergesi: Teşvik edilen ürün ve patent sayısı Faaliyet Yurtdışı araştırma projeleri kapsamında yurt dışından gelecek bilim insanlarının 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması Performans Göstergesi: Yurtdışı araştırma projeleri kapsamında üniversitemize kazandırılan bilim insanı sayısındaki artış miktarı Faaliyet Yurtdışı araştırma projeleri kapsamında yurt dışına gidecek bilim insanlarının 2017 yılı sonuna kadar %100 artırılması Faaliyet Yurt dışından gelecek bilim insanları için BAP kaynaklarından finanse edilen yurtdışı katılımlı ortak proje önerisi ve hazırlığı kapsamlı proje sayısının 2017 yılı sonuna kadar beş kat artırılması 14

15 Faaliyet Yurtdışındaki seçkin bilim insanlarını üniversitemize kazandırmak için üniversitemiz ve olanakları konusunda 2017 yılı sonuna kadar en az 4 tanıtım toplantısına katılımın gerçekleştirilmesi Hedef 2.2. Üniversite araştırma altyapısının her yıl %20 iyileştirilmesi: Dokuzuncu Kalkınma Planının Gelişme Eksenleri, Rekabet Gücünün Artırılması (7.1.), Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi (7.1.7.) bölümünde; Üniversitelerde desteklenen Ar-Ge faaliyetlerinin ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı verecek şekilde tasarımlanması ve bu çalışmaların bilimsel yayın dışındaki patent ve benzeri sonuçlarının da akademik yükselmede dikkate alınması sağlanacaktır (480). Ar-Ge faaliyetleri sonucunda oluşan bilginin sanayiye ve üretime aktarılmasında görev yapacak Teknoloji Transfer Merkezleri kurulacaktır. Ayrıca teknoloji seçimi, transferi, yönetimi gibi konularda danışmanlık yapacak özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kurulması da desteklenecektir (483) denilmektedir. Üniversitemizin mevcut bir merkezi laboratuarı yoktur, bugüne değin fakültelerde bireysel projeler yapılarak birbirinden bağımsız ve küçük laboratuarlar kurulmuştur yılına kadar üniversitemizin makine teçhizat envanteri ve laboratuar ölçekleri belirlenerek bunların disiplinler arası ortak çalışmalar yapılabilecek şekilde her yıl en az bir adet güdümlü alt yapı projesi ile merkezileştirilmesi sağlanacaktır. Bu laboratuarlardan ortaya çıkacak ürünler, 2013 yılı sonuna kadar kurulacak teknoloji transfer ofisi niteliğindeki bir ofis aracılığı ile desteklenecektir. Faaliyet Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi kaynaklarından 2013 yılından itibaren her yıl üniversitenin araştırma önceliklerine göre en az bir güdümlü altyapı projesinin desteklenmesi Faaliyet Üniversitenin Ar-Ge'ye yönelik Makine Teçhizat envanterinin 2013 yılı sonuna kadar çıkarılması ve her yıl %20 iyileştirilmesi 15

16 Faaliyet Araştırma altyapısı odaklı Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve diğer kaynaklardan desteklenen projeler için yılda en az iki bilgilendirme toplantısı yapılarak öğretim elemanlarının söz konusu kurumlara sunduğu proje başvurularının ödüllendirilmesi Performans Göstergesi: Araştırma altyapısı odaklı ödüllendirilen proje sayısı Faaliyet Üniversitemizle özel sektörün işbirliği içinde yılda en az bir AR-GE projesinin desteklenmesi Faaliyet Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kaynaklardan desteklenen projelerin her yıl ödüllendirilmesi Performans Göstergesi: Ödüllendirilen üniversite dışı ulusal ve uluslararası proje sayısı Faaliyet Üniversitedeki merkezi laboratuvarlar için 2014 yılında Ortak Kullanım Yönergesi hazırlanması ve profesyonelce işletilmesi Performans Göstergesi: Ortak Kullanım Yönergesinin hazırlanması Faaliyet Bölümler, Fakülteler ve üniversite bazında, disiplinlerarası ortak merkezi laboratuvarların oluşturulması ve mevcutların birleştirilmesi Faaliyet Teknoloji Transfer Ofisinin 2013 yılı sonuna kadar kurulması Faaliyet Ar-Ge sonucunda ortaya çıkan ürünlerin patent ve tescilinin desteklenmesi Performans Göstergesi: Ürünlerin desteklenen patent ve tescil sayısı Faaliyet Üniversitemizin akademik Performans göstergelerine göre, üniversitemizce belirlenmiş puana sahip araştırmacıların BAP dan aynı anda birden fazla araştırma projesi yürütmesinin sağlanması Performans Göstergesi: Aynı anda birden fazla araştırma projesi desteği alan araştırmacı sayısı 16

17 Hedef 2.3. Ar-Ge hizmetlerinde çalışan teknik personel sayısının her yıl % 20 artırılması: Üniversitemizde yürütülen projelerde temel sorun, ihtiyaç duyulan teknik personelin projelerde istihdamının mümkün olmamasıdır yılına kadar kurulacak teknoloji transfer ofisi niteliğindeki birimin ve merkezi laboratuarların insan kaynakları ihtiyacının karşılanabilmesi için teknik personelin istihdam edilmesine imkân sağlayabilecek dış kaynaklı projelere gereksinim duyulmaktadır. Dolayısıyla üniversitemizde, teknik personelin istihdam edilmesine olanak sağlayacak dış kaynaklı projelerin yapılmasının özendirilmesi zorunluluktur. Dış kaynaklı projeler ile teknik personelin istihdam edilmesine imkân sağlayan proje yürütücülerine BAP dan proje desteği verilecektir. Faaliyet Ar-Ge personeli giderleri için devlet bütçesinin dışında (özel sektör, vakıf, vb.) finansal kaynak sağlanarak teknik personel istihdam edilmesi Performans Göstergesi: Proje kapsamında istihdam edilen teknik personel sayısı Faaliyet Ar-Ge personeli ve genç araştırmacılara kampus içerisinde ekonomik ve modern yaşam alanı sağlanması için gerekli dış kaynak girişimlerine başvurulması Performans Göstergesi: Elde edilen dış kaynak miktarı Faaliyet Projelere finansman sağlayan kurum ve kuruluşlar ile özel sektörden teknik personel bursu sağlayan proje yürütücülerine BAP'dan proje desteği verilmesi Performans Göstergesi: Verilen proje destek sayısı Faaliyet Merkezi laboratuvarların teknik personel sayısının artırılması Performans Göstergesi: İstihdam edilen teknik personel sayısı Faaliyet Lisansüstü programların ÖYP ve yabancı öğrenci kontenjanlarının artırılması Performans Göstergesi: Lisansüstü programların ÖYP ve yabancı öğrenci artış oranı Faaliyet Uygulamalı derslerin rutin olarak verildiği laboratuvarlarda 2017 yılı sonuna kadar (asistan/teknisyen/tekniker/uzman gibi) sürekli bir teknik elemanın bulundurulması 17

18 Hedef 2.4. Akdeniz Üniversitesi'nin Türkiye deki üniversitelerin yayınlanan yayın ayılarına göre üniversite sıralamasında yılları arasında ilk 15 e girmesi: Akdeniz Üniversitesi nin Türkiye deki üniversitelerin yayınlanan yayın sayılarına göre üniversite sıralamasında yılları arasında ilk 15 e girmesi hedeflenmiştir. Bu hedef için Üniversitemiz bünyesinde, her eğitim yılının başında, temel istatistik, bilimsel Türkçe ve İngilizce makale yazım tekniği gibi konularda becerilerini geliştirecek kurslar düzenlenmesi, akademik yükseltme ve atama kriterlerinin yükseltilerek özellikle öğretim üyesi alımlarında her bir akademik birime yönelik olarak uluslararası yayın kapasitesini artıracak özel kriter ve teşviklerin uygulanması gibi faaliyetler oluşturulmuştur. Faaliyet Düzenli olarak ulusal ve uluslararası ölçekte, seçkin dergilerde yayın yapan ve BAP dışı kaynaklardan üniversitemize proje kazandıran öğretim üyelerine proje ve yayın teşvikinin sağlanması Performans Göstergesi: BAP dışı kaynaklı proje ve yayınlara yapılan teşvik Faaliyet Impact faktörlü dergilerin ve diğer atıf endeksli uluslararası yayınların her yıl düzenli olarak takip edilmesi ve akademisyenlerin bilgilendirilmesi amacıyla her yıl çalıştay gerçekleştirilmesi Performans Göstergesi: Yayın sayıları, Düzenlenen çalıştay sayısı Faaliyet Üniversitemiz akademik Performanssının değerlendirilmesi amacıyla her yıl düzenli olarak toplantı ve çalıştayların gerçekleştirilmesi Performans Göstergesi: Düzenlenen toplantı ve çalıştay sayıları Faaliyet Akademik yükseltme ve atama kriterlerinin yükseltilerek özellikle öğretim üyesi alımlarında her bir akademik birime yönelik olarak uluslararası yayın kapasitesini artıracak özel kriter ve teşviklerin uygulanması Faaliyet Vakıf ve benzeri yasal uygunluğu olan fonlar aracılığıyla, uluslararası atıf indeksli dergilerde yayın yapan üniversitemiz araştırmacılarının nakdi para ile ödüllendirilmesi Performans Göstergesi: Verilen ödül sayısı ve miktarları 18

19 Faaliyet Üniversite bünyesinde, her eğitim yılının başında, temel istatistik, bilimsel Türkçe ve İngilizce makale yazım tekniği gibi konularda becerilerini geliştirecek kurslar düzenlenmesi Performans Göstergesi: Faaliyet kapsamında düzenlenen kurs sayısı Faaliyet Her yıl düzenli olarak İngilizce yazım ve konuşma teknikleri konusunda örgün ve uzaktan eğitim kurslarının açılması Performans Göstergesi: Faaliyet kapsamında düzenlenen kurs sayısı Faaliyet Alanlara özgü index (ISI) kapsamındaki dergilerde yapılacak yayınlarla ilgili edit, proofreading hizmetinin üniversite tarafından satın alınması Faaliyet Üniversitemiz adresli uluslararası atıf indekslerince taranan mevcut dergiler ile yeni çıkarılacak olan bilimsel dergilerin desteklenmesi Performans Göstergesi: Desteklenen dergi sayısı Hedef 2.5. Öğrenciler düzeyinde araştırma kültürünün yerleştirilmesi: Dokuzuncu Kalkınma Planının Gelişme Eksenleri, Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi (7.3), Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi (7.3.1) bölümünde; Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanı yetiştirilecektir (582). denilmektedir. Bu itibarla, Üniversitemiz öğrencilerinin ulusal ve uluslararası niteliklere sahip olarak yetiştirilebilmesi ve araştırma kültürünün yerleştirilebilmesi için akademik birimler tarafından öğrencilere yönelik her yıl en az bir ödüllü araştırma yarışması düzenlenmesi, akademik danışman gözetiminde öğrenciler tarafından yürütülen araştırma projelerinin desteklenmesi, araştırma kültürünün geliştirilmesine yönelik her yıl öğrencilere seminer / ders / konferans verilmesi, öğrenci araştırma projeleri sonuçlarının yayınlanacağı bir derginin yılda bir kez çıkarılması gibi faaliyetler belirlenmiştir. 19

20 Faaliyet Akademik birimler tarafından öğrenciler için her yıl en az bir ödüllü araştırma yarışması düzenlenmesi Performans Göstergesi: Düzenlenen araştırma yarışması sayısı Faaliyet Akademik danışman gözetiminde öğrenciler tarafından yürütülen araştırma projelerinin desteklenmesi Performans Göstergesi: Akademik danışman gözetiminde öğrenciler tarafından yürütülen araştırma proje sayısı Faaliyet Araştırma kültürünün geliştirilmesine yönelik her yıl öğrencilere seminer / ders / konferans verilmesi Performans Göstergesi: Düzenlenen seminer / ders / konferans sayısı Faaliyet Öğrenci araştırma projeleri sonuçlarının yayınlanacağı bir derginin yılda bir kez çıkarılması Hedef 2.6. Her yıl en az 3 patent, faydalı model veya tescil alınması ve 2017 yılı sonuna kadar 5 ticari teknolojik ürün üretilmesi ve/veya yöntem geliştirilmesi: Dokuzuncu Kalkınma Planının Gelişme Eksenleri, Rekabet Gücünün Artırılması (7.1), Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi (7.1.7) Bölümünde; Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitelerdeki Ar- Ge insan gücü ve altyapısının özel sektör tarafından kullanılması desteklenecektir. Üniversiteler ile özel sektörü bir araya getiren Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin altyapıları tamamlanacak ve öncelikli alanlarda uzmanlaşmaları özendirilecektir (481). Başta AB ülkeleri olmak üzere bilim ve teknoloji alanında yetkin olan ülkeler ile bilgi ve teknoloji transferi amaçlı işbirliği faaliyetleri yürütülecektir (485). denilmektedir. Üniversiteler araştırma yapan ve bilgi üreten kurumlardır. Elde edilen araştırma sonuçlarının ve araştırma projelerinin sadece makale olarak değerlendirilmeyip bunların uygulamalarının ticarileştirilmesi hem üniversitemiz hem de ülkemiz açısından büyük öneme sahiptir. Bu amaçla, 2013 yılı sonuna kadar kurulacak teknoloji transfer ofisinin altında patent ofisinin kurulması, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde ortak projelerin yürütülmesi ve bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik toplantıların düzenlenmesi planlanmaktadır. 20

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 Her alanda gelişmeye büyük önem veren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, kurumsallaşmaya dönük çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 Yılı Performans Programı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında ülkemizde

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Artvin-2013 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2017 STRATEJİK PLANI SUNUŞ ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversiteler, çağın birikimlerini ve çözümlerini topluma taşıyan ve genç beyinleri geleceğe hazırlayan kurumlardır. Üniversiteler

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3 B-Teşkilat Yapısı...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ Matbaasında

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2012 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1345 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI... 3 I.C. FİZİKSEL YAPI... 9 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2.Yazılımlar... 21 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 30.01.2015 İçindekiler Tablosu I. DURUM ANALİZİ...1 1.1. TARİHÇE...1 1.2. TEŞKİLAT ŞEMASI...2 1.3. İNSAN KAYNAKLARI...3 1.4. ÖĞRENCİ YAPISI...5

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı