OLUMSUZ YÖNLERİYLE MEDYA MASS MEDİA WİTH NEGATIVE ASPECTS. Yrd.Doç. Armağan GÖKÇEARSLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OLUMSUZ YÖNLERİYLE MEDYA MASS MEDİA WİTH NEGATIVE ASPECTS. Yrd.Doç. Armağan GÖKÇEARSLAN"

Transkript

1 OLUMSUZ YÖNLERİYLE MEDYA MASS MEDİA WİTH NEGATIVE ASPECTS Yrd.Doç. Armağan GÖKÇEARSLAN Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Grafik Öğretmenliği Anasanat Dalı Özet Bir popüler kültür öğesi olan medya, olumlu ve olumsuz yönleriyle kitleleri etkilemektedir. Medya, kitleleri bilgilendirmek gibi olumlu bir özelliğe sahip olmasına rağmen, bu özelliği geri planda tutulmakta, bazı TV programları ile kitleler yozlaģtırılmaktadır. YurtdıĢından ülkemize ithal edilen pek çok TV programının yoz bir kitle kültürü yarattığı bilinmektedir. GeniĢ bir halk kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle izlenen, Biri Bizi Gözetliyor, Biz Evleniyoruz, Ġkinci Bahar, Gelinim Olur musun?, Size Anne Diyebilir miyim?, Pop Star, Akademi Türkiye, Süper Lady gibi programlar kitlelerin uyuģturulmasına ve yozlaģmasına aracı olmaktadır. Bu çalıģmada, medyanın popüler kültür, kitle kültürü ve kültür emperyalizmi içinde nasıl konumlandığı çeģitli TV programları üzerinden irdelenecek, medyanın dayattığı yozlaģma için bazı çözüm önerilerinde bulunulacaktır. Anahtar sözcükler: Medya, Popüler Kültür, Kültür Emperyalizmi Abstract The media, is one of the elements of popular culture, has a great impact on masses with its positive and negative aspects. Although the media has a positive feature such as giving information to people, some TV programmes numb communities, ignoring that positive aspect. It is known that many TV programmes imported to our country from abroad create a degenerated mass culture. Some TV programmes such as Biri Bizi Gözetliyor (a TV programme format like Big Brother ), Biz Evleniyoruz, İkinci Bahar, Gelinim Olur musun?, Size Anne Diyebilir miyim?, Pop Star, Akademi Türkiye and Super Lady are suitable tools for making communities numbed and degenerated. In this study, it is investigated how the media is interconnected with popular culture, mass culture and cultural imperialism, and some recommendations for solutions against the degeneration insisted by the media. Key Words: Media, Populer Culture, Culture Imperialism 1

2 Giriş Toplum hayatının vazgeçilmez bir parçası olan medya olumlu ve olumsuz yönleriyle sorgulanması gereken bir konudur. Medya, pek çok açıdan olumlu yönleriyle değerlendirilebilir, ancak yöneticilerin, egemen sınıfın, dıģ güçlerin kötü niyetli yaklaģımı nedeniyle sorgulanması, kötü yönlerinin açığa çıkarılması ve bazı çözüm önerilerin de bulunulması gereklidir. Medyanın olumsuz yönleri de vurgulanmalıdır. Medya ile uyuģturulan ve yönlendirilen bir kitle vardır ve bu kitlenin varlığı yadsınamaz. EĢit olanaklara ve adaletli gelir dağılımına sahip; sanata, kültüre ve bilime önem veren, düģünüp, sorgulayan bireylerin yaģadığı bir dünya için medyanın kitleleri uyuģturan yönü üzerinde durmak ve olumsuzluklarını açığa çıkarmak gerekmektedir. Medyanın bireyi ve toplumu etkileme gücünün büyüklüğü bu konuda çalıģan akademisyenleri, sosyologları, iletiģimcileri ve duyarlı insanları araģtırmaya ve düģünmeye yöneltmiģtir. Bu akademisyenlerden biri de Oskay dır. Oskay a göre, Medya sistemin hem yaratıcısı, hem ürünü. Artık bugün aile yok, medya var. Okul yok, medya var. Kilise yok, medya var. Ġnsanın doğumundan eriģkin yaģına kadarki sosyalleģme süreci eskiden aile, arkadaģ grubuyla olurdu. ġimdi ölünceye kadar bizi medya sosyalize ediyor. Sistemin uygun gördüklerini kabullendiriyor, uygun görmediklerini dıģsallaģtırıyor (Oskay, 2004). Medya haber verme, bilgilendirme gibi olumlu yanlarının yanı sıra bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Bu durum göz ardı edilemez. Bir popüler kültür öğesi olan medya baģtan sona olumsuz yönüyle yargılanmamalıdır. Bir anlamda popüler kültür, daha fazla insana yani kitlelere ulaģabilmektir. Daha fazla insana doğru ve yararlı bir biçimde ulaģabilmek var iken reyting uğruna kalitesiz programlarla kitleler yozlaģtırılmakta, medyanın iyi yönü kullanılmamaktadır. Halk bunu istiyor yaklaģımı iģin kolayına kaçmaktan baģka bir Ģey değildir. Peki BBG evi gibi programlar neden geniģ kitleler tarafından kabul görmektedir ve neden saatlerce izlenmektedir? Eren konuya farklı bir bakıģ açısıyla yaklaģmakta ve bu soruya Ģöyle cevap vermektedir. Bu yarıģmanın seyredilmesi hayatımıza benzediğinden olsa gerek. Hepimiz hayatımızın bir veya bütün içeriklerinde benzer bir durumu yaģıyoruz. Çevremiz, toplum, kendimiz tarafından konan sınırlar hepimizin hayatında var. Bu sınırlardan rahatsız olan insanların seyrettiği bir yarıģma. Kendi sınırlarının fazla olduğunu düģünen insanlar bu evde yaģayan insanların sınırlarının kendi sınırlarından çok daha fazla ve çok daha sert olduklarını görüp kendilerini rahatlamıģ hissederek sürekli izleyici haline geliyorlar (Eren, 2005). Medya, iyi ve kötü, yapımcı ve izleyici, yönetenler ve yönetilenler açısından bütün yönleriyle sorgulanmalıdır. Bu araģtırmada medyanın kitleler üzerindeki olumsuz etkisi Biri Bizi Gözetliyor, Biz Evleniyoruz, Ġkinci Bahar, Gelinim Olur Musun?, Size Anne Diyebilir miyim?, Pop Star, Akademi Türkiye, Süper Lady gibi programlar ele alınarak popüler kültür, kitle kültürü, kültür emperyalizmi gibi kavramlar üzerinden irdelenecektir. 2

3 Çeşitli TV Programları Öncelikle, makalede eleģtirel bir bakıģ açısıyla irdelenecek olan TV programlarının içeriği hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Türkiye'deki ilk örneği olan, Taxi Orange'dan uyarlanan ve ilk iki dönemi Show TV'de (2001), üç dönemi ise Star TV'de ( ) yayınlanan "Biri Bizi Gözetliyor" programı, yapımcılar tarafından kiģi arasından seçildiği söylenen 15 kiģinin bir evde toplanması ile baģlar. BBG evi, zevkli bir anlayıģla döģenmiģ, konforlu sayılabilecek, yeterince yiyecek-içeceğin yapımcılar tarafından karģılandığı, her tarafı kameralar ve mikrofonlarla donatılmıģ bir evdir. DuĢ ve tuvalette kamera olup olmadığı bilinmemekte, zaten buralara ait görüntüler de verilmemektedir. Eğer bu görüntüler çekilmiģse, bunlar yarıģmacıların yarıģmadan sonra bile konuģmaması için Ģantaj malzemesi olarak kullanılabilir mi? sorusu akıllarda bir soru iģareti yaratabilir. Bu evde yaģamak için taksi Ģoförlüğü yaparak para kazanmak gerekmektedir ve yarıģmacılar taksi içindeki kameralarla da izlenmektedir. Taksi Ģoförlüğü dıģında bir ay boyunca yarıģmacıların evden dıģarı çıkması yasaktır. Halkın oyları ile her hafta yarıģmacılardan biri birinci seçilir ve birinci seçilen oyuncu o hafta evde bulunan yarıģmacı arkadaģlarından halk oyuyla koruma altına alınmamıģ olanlardan birini eler. Bir ayın sonunda elenmeden kalan son yarıģmacı birinci olur ve TV kanalı tarafından verilen büyük ikramiyenin de sahibi olur. Show TV de (2003) yayınlanan, Biz Evleniyoruz iki farklı evde geçen, 3 bayan ve 9 erkek ya da 9 bayan ve 3 erkek yarıģmacının katıldığı toplam 8 hafta süren bir programdır. YarıĢmacılar iki ayrı evde toplanırlar ve 8 hafta boyunca dıģarı çıkmaları yasaktır. Program bayanların erkeklerden birini seçmesi ya da erklerin bayanlardan birini seçmesi ile görücü usulü evliliğe benzer bir anlayıģla kurgulanmıģtır. Her hafta halk oyu ile birinci gelen yarıģmacı, yine halk oyuyla koruma altına alınmamıģ adaylardan birini eler. Sonu evlilikle bitecek olan programın kazanan çiftine ev, araba, balayı tatili, devre mülk gibi büyük ödüller verilmektedir. Show TV de (2004) yayınlanan Ġkinci Bahar da, Biz Evleniyoruz programına benzer yaklaģımla aynı formatta hazırlanmıģ bir baģka programdır. Tek fark yarıģmaya katılan yarıģmacıların yaģlarının daha olgun olmasıdır. Bu tür programların halk tarafından çok fazla sevilmesinin bir nedeni de yarıģmanın halk oyuyla yapılmasıdır. Bu durum TV karģısındaki kitleye etkileģimde bulunma olanağı sağlamaktadır. Bu programlardan sonra benzerleri de üretilmiģtir. Bunlardan biri de Show TV de (2004) yayınlanan Gelinim Olur musun? isimli programdır. Görücü usulü evlilik anlayıģıyla hazırlanmıģ programda bu defa seçici kurul kaynanalardan oluģmaktadır. Kanal D de (2005) yayınlanan Size Anne Diyebilir miyim? kaynana, gelin ve damat üçgeni içinde dönen, görücü usulü evlilik anlayıģını temel alan bir baģka programdır yılında Kanal D de, daha sonra Star TV de yayınlanan, aslında omurgası Ġngiltere'de belirlenmiģ bir programın Türkiye'ye uyarlanması olan Pop Star, A TV de (2004) yayınlanan Akademi Türkiye, A TV de (2006) yayınlanan Süper Lady gibi programlar; BBG, Biz Evleniyoruz gibi programların farklı versiyonları olarak kabul edilebilir. Pop Star, Akademi Türkiye ve Süper Lady gibi programlar, ünlülerden oluģmuģ bir grup jüri üyesinin her hafta yarıģmacıların performanslarını eleģtirmeleri ve yarıģmanın sonunda bir adayın halk oyuyla birinci olması ile biter. Bu yarıģmanın sonunda adaylara hem kaset yapmak hem de seçtikleri alanda tanınmak gibi vaatlerde bulunulur. 3

4 Medya Öncelikle medya nedir ve ne iģe yarar sorusuna yanıt aramak gerekmektedir. Medya kavramı Ġngilizce den üretilen Mass Media deyiminin kısaltılmıģıdır. Kitle araçları veya Kitle ĠletiĢim Araçları (Özer, 2001) anlamına gelmektedir. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kavramıyla nitelendirilmektedir (Öymen, 1993). Kitle araçlarının ve kitle iletiģimin olduğu yerde bu iletiģim sürecinden etkilenen asıl kitle vardır (Erdoğan, 2001). Medyanın kitleler üzerindeki gücü yadsınamaz. Medya pek çok ülkede siyasi oluģumları belirleyebilir, bir ülkenin kim tarafından hangi ideolojiyle yönetileceğine karar verebilir, insanların yaģam tarzını, yeme içme alıģkanlıklarını, hatta hayallerini ve düģüncelerini etkileyebilir bir baģka deyiģle toplulukları yönlendirme gücüne sahiptir. Medya bu yaptırım gücünü neden kullanmaktadır? Bütün bu yaptırımın altında yatan nedenlerden biri ekonomidir. Tarih boyunca yapılan savaģların nedeninin ekonomi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle özellikle batı kültürü, iktisadi ve ekonomik olarak ortak bir tüketim kültürü yaratmak için, medyayı kullanmaktadır (Cebeci, 2003). Konuya pazarlama ve ticaret mantığında bakıldığında Rigel e göre medya endüstrisi; medya patronları, el ele gönül birliği içinde uyuģturulan kitlelerin üzerine, günlük ve uzun vadeli; kararlarını demokrasinin hiçbir kuralına uymadan, uyuklayan kitlelerin uyanık önderleri olarak uygulamaktadırlar (Rigel, 1993). Medya kendiliğinden oluģmamıģtır. Medyanın oluģmasında insanların bilgilenme arzusu yatmaktadır. Temel ve önemli bir ihtiyaç olan bilgilenme medya patronları (egemen güç) tarafından olumsuz bir yöne çekilmekte, olaylar hakkında yalnızca bilgi sahibi olmak isteyen kitleler aynı zamanda Ģiddet, sex ve magazin (dedikodu) bombardımanına maruz kalmaktadır. Bütün bu bombardıman kitle iletiģim araçlarından belki de en etkilisi olan televizyon aracılığıyla kitlelere ulaģmaktadır. Türkiye de bir günlük yayın programı içinde yayınlanan ortalama olumsuz görüntü sayısı 3 bin 500 dür (ÇalıĢkaner, 2002). Olumsuz görüntülerin çoğunun özel kanallar tarafından yayınlandığı unutulmamalıdır. Radyo Televizyon Yayıncıları Derneği BaĢkanı ve CNN Türk Genel Müdürü, Nuri Çolakoğlu nun çarpıcı ifadesiyle bizdeki özel TV ler henüz vahģi Batı döneminde (Zaman Gazetesi, 2001). Bir sanat ve kültürel dıģa vurum aracı olarak TV, Christopher Anderson un dediği gibi bir kültürel çöplüktür (Cereci, 1992). BaĢlı baģına bir kültür taģıyıcısı olan TV, geliģkin kültürel düzeyde algılamalarımızda bizden eleģtirel ve özgün bir anlamlandırmaya yönelik zihinsel bir katılma istememektedir. Kitap okuma süreci içinde geliģtirilebilen metindeki düģüncelerin eleģtirel bir tutumla yeniden değerlendirilmesi, TV izleyicisinden hiç beklenmemektedir.; istediği sadece yüzeysel bir katılımdır (Oskay, 1981). TV nin, bilgilendirmenin yanı sıra iyi bir eğlence aracı olması kitleleri uyuģturmak ve tüketim toplumu oluģturmada önemli bir etkendir. Yapılması gereken ilk adım kitleyi televizyon tiryakisi yapmak ve onları bu görsel büyücünün etki alanına sokmaktır (Kerpeten, 2001). Kitleler derinliği olmayan TV programları aracılığıyla bağımlı hale getirilmektedir. Bu programlar, sıradan insanların sıradan yaģamlarının ekrana yansımalarıdır. Williams a göre televizyon programlarının çoğu gündelik sıradan 4

5 konuģmanın bir uzantısıdır (Williams,1992). Kısacası televizyon insanların bilinen, sıradan duygu ve ilgilerinin ekrandaki uzanımıdır (Mutlu, 1999:12). Televizyon aile yapısını da olumsuz yönde etkilemektedir. Aile bireylerinin bir arada televizyon izlemesi ailenin bir araya gelmesi bakımından iyi bir görüntü çizse de duygusal uzaklığı artırmaktadır. Aynı mekanda aynı havayı soluyan aile bireyleri birbirine yabancılaģmaktadır. Aynı evi paylaģan insanlar, izledikleri pembe dizi karakterleri, ya da bir futbolcunun özel hayatını ve onunla ilgili sorunları, bildikleri kadar aile içindeki bireylerin sorunlarını bilemeyebilirler (Cebeci, 2003). Bir baģka sorun ise aile bireylerinin farklı programları izlemek istediği zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Aile fertleri bu çatıģmanın sonunda birer TV edinmekte ve herkes kendi odasına çekilip kendi programını izlemektedir. Bu durum hem gereksiz bir tüketime neden olmakta hem de aile bireyleri arasına duvar örmektedir. Popüler Kültür Biri Bizi Gözetliyor, Biz Evleniyoruz, Ġkinci Bahar gibi programlar popüler kültürün bir parçasıdır. Peki gündelik hayatta sıklıkla karģılaģılan bu kavram nedir? Dictonnarire Lorousse a göre popüler, Halka, çok sayıda kiģiye genellikle kültür düzeyi düģük geniģ kesimlerin zevkine yönelik olan halk tarafından tutulan beğenilen (Dictonnarire Lorousse, ) anlamına gelmektedir. Popüler Kültür tam anlamıyla folk kültür değildir, seçkin kültür ile folk kültürün bir karıģımı olan farklı ve yeni bir kültürdür. Adorno ya göre, Kültür endüstrisi (Kitle kültürü), binlerce yıl boyunca birbirinden ayrılmıģ yüksek ve düģük kültür alanlarını da birleģmeye zorlar her ikisinin zararına olacak Ģekilde. Yüksek kültürün, etkileri üzerinde spekülasyon yapılarak, ciddiyeti ortadan kaldırılır; düģük kültürün, toplumsal denetim bütünsel olmadığı sürece barındırdığı haģarı isyankarlık ise, uygarlaģtırıcı dizginleme yoluyla yok edilir (Kızılçelik, 2008:329). Popüler kültür aydın sınıfı tarafından daima eleģtirilir. Ama hiç kimse popüler kültürü eleģtiren aydın kiģiler bile- kendini ondan tam olarak soyutlayamaz çünkü o yaģamın her anında ve her yerdedir. Evinde televizyon izlemeyen biri bile popüler kültürden etkilenmek durumunda kalabilir. Popüler kültüre karģı olan ve onu eleģtiren, sorgulayan ve düģünen aydın kiģinin, arkadaģ ortamında, dolmuģta, öğlen yemeğinde, fatura ödeme sırasında popüler kültür ürünlerinden ve yıldızlarından en az biri hayatına giriverir. Gazeteci AyĢe Arman ın ünlü sosyolog Emre Kongar ile yaptığı röportajda Arman ın Popstar, BBG evi, Ben Evleniyorum... Bu programları büyük kitleler izliyor. Bu ne anlama geliyor? sorusuna cevabı Ģu biçimde olmuģtur: Çağımızın gerçeği: Popüler kültür! Ve popüler kültüre karģı çıkmak, zelzeleye karģı çıkmak gibi bir Ģey. Bu dünyada da böyle. Bu saydıklarımızın bir kısmı ithal program. Popstar mesela. Ġngiltere den yani demokrasinin beģiğinden, dünyanın en ileri, en çağdaģ dediğimiz bir ülkesinden. Dolayısıyla, yozlaģma etkisine baktığımızda da bu sadece 5

6 Türkiye ye özgü bir Ģey değil. Bir sosyolog olarak söylüyorum, popüler kültürün bu geliģimine karģı çıkılamaz. Hiç kimse çıkamaz. Ne bir sosyolog ne bir politikacı ne de bir medya mensubu! Popstar, BBG Evi, Ben Evleniyorum gibi programlar birer silahtır. Bu silahı baģkalarını öldürmek için değil, kültürel değerlerimizi düzeltmek için kullanmak gerekir (Hürriyet, 2004). Oskay (1981) popüler kültürün ideolojik yönü hakkında ise Ģöyle demektedir:.. reel yaģamın yerine baģka türlü bir yaģam olabileceğini düģünmenin yollarını tıkamakta; bu kırgınlıkları hafifletmekte; varolanı benimsemenin acısını, utancını hafifletmektedir. ÇıkıĢ yolu bulamayan ve asgari ücretle geçimini sağlamak zorunda kalan yoksul birey, televizyon karģısında hayaller dünyasına dalmakta, popüler kültür ürünleriyle geçicide olsa oyalanmakta, acısını unutmaktadır. Egemen sınıfın ideolojisi, bu biçimde yoksul bireyin baģ kaldırmasını ve mücadele etmesini önlemekte ve düzen sorunsuz bir biçimde sürmektedir. Lakin Ģu popüler veya pop meselelerinden baģımızı bir türlü alamadığımızdan, insani varoluģumuzun temel problemlerinin çoğundan uzakta yaģıyoruz. Maalesef neredeyse kendimizi unutmak üzereyiz. Yani bu telaģtan kendimize yabancılaģtık (Sözen, 1997). Popüler kültür hiç bitmeyen ve sürekliliği olan bir Ģeydir. Pop kültürün devamlılığı nasıl sağlanıyor? Belki de cevap; pop kültürün Ģeker gibi bir Ģey olmasında saklı. Yiyorsunuz tadı çok güzel; ama önünde sonunda bitiyor. Pop kültürün iģi, siz Ģekerinizi bitirmeden ağzınıza yeni bir tanesini tıkıp kendi varlığını devam ettirmek. Arada bir Ģekerin tadına bağımlılık kazanmaya baģlarsanız, o zaman biraz farklı bir tada sahip bir baģka Ģeker vereceklerdir (http.gizliyuzler.roots.gen.tr/tasgeckismet/504.htm). BBG ile baģlayan programlar zincirini Biz Evleniyoruz, Sevda Masalı, Gelinim Olur musun, Size Anne Diyebilir miyim, Ġkinci Bahar, Survivor, Ünlüler Çiftliği, Pop Star, Akademi Türkiye, Süper Lady, Deniz Akaya ile Top Model, Türk Star gibi programlar takip etti (ġekil 1). ġeker hep var olmaktadır ama tatlandırıcının dozu ve tarifesi farklıdır. ġekil 1: Yukarıda bahsedilen programların logoları Kültür Emperyalizmi 6

7 Bu tür TV programları, ulusların kültür kavramını da değiģtirmektedir. Artık kültür alınıp satılan bir mal, bir üründür. Dünyanın küresel bir köy haline geldiği günümüzde, çeģitliliğin ortadan kalktığı formüle edilmiģ, standartlaģtırılmıģ, yoz bir kitle kültürü vardır. Yapısında yaratıcılığın ve doğaçlamanın olduğu kültürün, böyle kenar çerçeveleri çizilmiģ ısmarlama bir ürün haline dönüģmesi kitle kültürünü yoz bir kültür olarak görenlerin en temel dayanağıdır (Ülger, 2001). Frankfurt Okulu nun önemli isimlerinden Adorno ve Horkheimer, kitle kültürü yerine kültür endüstrisi terimini kullanmayı tercih etmiģlerdir. Adorno, Kültür Endüstrisine Genel Bir BakıĢ baģlıklı makalesinde, kitle kültürü ile kültür endüstrisinin yer değiģtirilmesinin doğru olacağını savunmuģtur. Bu makale ile birlikte eleģtirel teorisyenler, popüler kültür ve kitle kültürü gibi terimlerden vazgeçip kültür endüstrisi kavramını kullanmayı tercih etmiģlerdir (Kızılçelik, 2008:329). Artık kültür alınan - satılan bir mal, kapitalist sistemin bir parçasıdır. Her kesime hitap eden ve pek çok dalın birleģmesiyle oluģan kültürel ürünler kitlelerin tüketimine sunulmaktadır. Frankfurt Okulu mensupları, kapitalist sistemle beraber kültürün endüstri ve ticaretin mantığına göre biçimlendiğini, yani ticarileģtiğini ve endüstriyel üretimin bir aygıtı haline geldiğini iddia etmiģlerdir (Kızılçelik, 2008:330). Adorno ticarileģen kültürün nasıl yok olup gittiğini Ģöyle açıklamaktadır: Liberalist dönem boyunca kültür dolaģım dünyasına karıģmıģtı; dolayısıyla bu dünyanın ağır ağır ilerleyen ölümü kültürü de can evinden vurmuģtur. Ticaretin ve ticarete özgü irrasyonel kaçamakların yerini sanayinin hesaplanmıģ dağıtım aygıtları aldığında, kültürün ticarileģmesi de saçmalığa vararak tamamlanmıģ olur. Tamamen boyun eğdirilmiģ, güdümlü ve bir bakıma baģtan sona iģlenmiģ bir Ģey olarak yitip gider (Adorno, 2004:167). Kültür emperyalizmi ulusların yerelliğini de yok etmektedir. 70 den fazla ülkede faaliyet gösteren ve CNN i de içine alan Time Warner Turner dünyanın en büyük medya gruplarındandır (Cebeci, 2003). Amerika merkezli bu medya grubu kültür emperyalizmi ile yerelliği yok etmekte ve az geliģmiģ ülkelerde melez bir kültürün yayılmasına neden olmaktadır. Kültürel olarak melezleģen birey belirli olaylar karģısında nasıl davranacağına karar veremez. Çünkü melez bir kültüre sahiptir ve her iki kültürden de değildir. Bireyde çatıģma yaratan bu oluģum, bireyin sağlıklı karar vermesini engeller. Kendisine en yakın gelen kültüre yalnızlaģmamak için sığınır (Cebeci, 2003). Amerika merkezli TV kanaları bir yandan da bütün dünyanın bir birine benzemesine neden olmakta, aynı giyinen, aynı düģünen, aynı gıdaları tüketen homojen bir kitle kültürü yaratmaktadır. Bireyler istese de istemese de dönen çarka dahil olma zorunluluğunu hissetmekte, kültür endüstrisinin sunduğu her tür yeniliği tüketmeye hazır bir biçimde yaģamını idame ettirmektedir. Adorno ve Horkheimer e göre, kültür endüstrisi çağında düzen, bedenleri serbest bırakır ve ruhlara saldırır. Artık düzen benim gibi düģün ya da yok ol demek yerine, benim gibi düģünmemekte serbestsin. 7

8 YaĢamını ve tüm sana ait olanları da koruyabilirsin. Ancak o andan itibaren aramızda bir yabancısın demektedir (Dellaloğlu, 2007:126). TV Programlarının Ahlak Yapısına Etkisi Bu tür programlar toplumun ahlak yapısını da olumsuz yönde etkilemektedir. Ġyiyi kötüden üstün tutmaya yönelten dürtü ahlak anlayıģıdır. Ahlak, insanın kendi Ģahsına ve diğer insanların Ģahsiyetlerine karģı iyi davranması, genel bir ifadeyle; iyiliğe varılması için, kendini uymaya zorunlu hissettiği manevi ve ruhi görevler ve bunlara iliģkin kurallardır (ÇalıĢkaner, 2002). ġekil 2: Popstar yarıģmasına katılan Bayhan isimli Ģarkıcının cinayetten hapis yatmıģ olması onun halk tarafından beğenilmesini engelleyemedi. Söz edilen programlara katılan yarıģmacıların birbiriyle olan iliģkilerine bakıldığında toplumun iyi olarak benimsediği ahlak anlayıģına ters düģen yoz bir yaklaģım görülmektedir. Eve giren ve birbirini daha önce tanımayan yarıģmacıların bir hafta daha fazla kalabilmek adına kapalı odalar ardında birbirlerinin cinselliklerini sömürmeleri, Türk aile yapısına ne kadar uygun bir davranıģtır? Toplumun iyi ve kötü kavramlarına bakıģ açısının medyada yer değiģtirmesini Kerpeten Ģöyle ifade etmektedir: Haber alma özgürlüğü diye, bireyin kiģisel haklarına tecavüz edilmekte, birey, tüm insani hak ve vasıflardan soyutlanarak haber malzemesine indirgenebilmekte, insanın ölüsü dirisinden daha fazla para etmeye, kan, gülden, çiçekten daha önemli olmaya baģlamaktadır (Kerpeten, 2001). 8

9 ġekil 3: Gelinim Olur musun? isimli yarıģma programında Ata Türk isimli yarıģmacının aģırı dozda uyuģturucu alması sonucu ölmesi ve cenaze töreninden görüntüler. Sağ taraftaki görüntüde ise Ata Türk annesi Semra kaynana ile yan yana. Kerpeten in de dediği gibi insanın ölüsü dirisinden daha fazla para etmeye baģlamıģtır. Gelinim Olur musun? programının yarıģmacılarından Ata Türk ün ölümü medya da nasıl yankılanmıģtı (ġekil 3). Bu konuda gazeteci Zeynep GöğüĢ görüģlerini Ģöyle dile getirmektedir: Sabah iģe giderken dinlediğim radyo istasyonu, Ata nın trajik ölümünü medya için tırnak içinde keyifli bir haber diye duyurdu. Tırnak içinde de olsa böyle bir haber için keyifli kelimesinin kullanılması korkunçtu bana göre. Ama galiba doğruydu; lime lime doğransın, parçalansın diye aslanların ağzına atılan gladyatör gibiydi Ata nın ölüm haberi (GöğüĢ, 2005). Yozlaşmaya Neden Olan Kavramlar ve TV Programlarına Yansımaları Biri Bizi Gözetliyor, Biz Evleniyoruz, Ġkinci Bahar isimli programlar neredeyse 24 saat boyunca kitleleri uyuģturmakta, yarıģmacılar ana haber bültenlerine bile konu olmaktaydı. Eren e göre bu tür programlarda kiģiler önce esir, sonra Ģoför, daha sonra da cellat haline dönüģtürülmekte ve arkadaģlarını yarıģmadan çıkartmakta ve sınırlarla dolu olan bu evde terkedilmiģ özgürlükleri ve giderek parçalanan kiģilikleri ile kafesteki farelere dönüģerek yaģamaya devam etmektedirler (Eren, 2005). Ünlü olma arzusu bu programları cazip kılan en önemli etkendi. Andy Warhol un dediği gibi, günümüzde herkes üç dakikalığına da olsa ünlü olabiliyor (Demirer ve Akyol, 1996). Sıradan insanların ünlü olma arzusuyla aynı evde 1 ay boyunca kalmaları ve kobay fareleri gibi her hareketlerinin kameralar tarafından milyonlarca insan tarafından izlenmesi hukuki, ahlaki ve psikolojik boyutuyla değerlendirilmelidir. BBG evi içinde yaģanılan olaylar dedikodu, özel hayatın deģifre edilmesi, Ģiddet, cinsellik (aģk) ve rekabet ekseninde dönmekteydi. Sınıf ayrımı gözetmeksizin tarih boyunca tüm insanlar dedikodu yapmaktan kendilerini alamamıģlardır. Gluckman a göre dedikodu geçmiģi canlı tutar, aidiyet hissini 9

10 geliģtirir, bir grup ne kadar kapalı ise dedikodu yapılma oranı o kadar yüksektir. Bir evde uzun bir süre kapalı tutulan bireylerin sürekli birbirlerinin arkasından konuģmaları kaçınılmazdır, dedikodunun cazibesinin milyonları ekran baģına bağlayacağı fikri medya patronlarını harekete geçirmiģtir ve programlarda bu yön güçlendirilmiģtir. Ġnsanlar baģka insanların özel hayatını daima merak ederler, yarıģmacıların özel hayatlarının deģifre edildiği bu programlar kiģilik haklarının ihlali bağlamında değerlendirilmelidir. Zevkliler e göre, KiĢiler toplumsal yaģamın bir parçası olarak belirli oranlarda toplumdaki diğer kiģilerle iliģki içinde bulunurlar. Bu iliģki dolayısıyla öteki kiģilerin hayatına iliģkin belirli olay ve yönleri öğrenmeleri kaçınılmazdır. Bununla beraber, hiçbir insan kiģiliğinin yansıması olan hayatının bütün insanlar tarafından bilinmesini istemez (Zevkliler, 1995). Özel hayata saygı gösterilmesi hakkı, kiģi için en ufak bir dıģ müdahale olmaksızın kendi öz varlığını serbestçe sürdürebilmesi hakkı olarak tanımlanabilir (Kerpeten, 2001). Hukuki açıdan bakıldığında; KiĢinin özel hayatı, gizli tuttuğu ve gizli tutmakla meģru çıkarının bulunduğu olaylardan meydana gelir. KiĢiliğin geliģmesi için, kiģinin kendine özgü bir hayat alanı vardır ki, onun rızası olmadan bu alanı kimse öğrenemez. Bu yüzden haberleģme gizliliğinin ihlali, kiģinin özel hayatının casuslukla öğrenilmesi, mesleki sırlarının öğrenilmesi hukuka aykırıdır (Kerpeten, 2001). Programlara en fazla reyting sağlayan olgulardan biri de Ģiddettir. ġiddetin pompalanması bu gibi programların izlenme oranını artırmıģtır. En fazla kavga çıkaran yarıģmacılar en çok oyu almıģlardır. Kavganın ve Ģiddetin iyi bir savunma aracı olduğunu ve prim yaptığını gören, bu olumsuzlukları kendi yaģantısına da uygulamaktan kaçınmayan bir kitle oluģmuģtur. ġiddet içeren bu gibi programların bir olumsuz yanı ise bireyleri Ģiddet karģısında duyarsızlığa itmesidir. Tarih boyunca sanata, Ģiire, edebiyata konu olan ve insanlık için en kutsal duygu olarak kabul edilen aģkın bu programlarda yozlaģtırıldığı görülmektedir. AĢkın özündeki gizliliğe ters düģen ve her Ģeyin büyük bir açıklıkla yaģandığı yakınlaģmalar, aģk mı yoksa farklı bir duygu mu? Elenmemek ve ekranda biraz daha kalabilmek umuduyla haftalık iliģkiler sürdürmek üzere bir araya gelen çiftlerin yaģadığının aģkla bir ilgisi olmadığı gerçeği üzerinde durmak gerekmektedir. Çıkar üzerine kurulan bu birliktelikler bu güzel duyguyu alçaltmakta, yozlaģmayı gözler önüne sermektedir. 10

11 ġekil 4: Biz evleniyoruz programının bir türlü evlenemeyen çifti Tülin ve Caner Büyük miktarda paranın döndüğü Biz Evleniyoruz yarıģmasının evlenemeyen çifti Tülin ve Caner in (ġekil 4) yaģadığı aģk masalı, medyanın yönlendirmesiyle yaģanan bir senaryodan ibarettir. KavuĢamayan aģıkların kurgulanmıģ bir aģk hikayesini oynadıkları konusunda köģe yazarı Semercioğlu Ģu görüģleri dile getirmektedir. Tüm izlediğimiz bu programlar dünyada unscripted show olarak geçer. Yani senaryosu yoktur. Ama bizde resmen her bölüme yeni senaryo yazılıyor. Program, yapımcıların isteğine göre yönlendiriliyor (Semercioğlu, 2005). Rekabet hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak BBG evinde bir süre arkadaģlık eden ve yoğun paylaģımlar yaģayan yarıģmacıların daha sonra birbirlerini elemesi oldukça çarpık bir durumdur. Programları izleyen kitle rekabet uğruna bütün değer yargılarından yoksun olmanın doğru bir davranıģ biçimi olacağı kanısına varmakta ve bu programlar kitleler için kötü örnek oluģturmaktadır. KiĢinin sürekli olarak gözetim altında tutulduğu yerlerde, kiģiliğin pek az geliģtiği ve baģkalarıyla hep beraber yaģamak zorunda bulunan kiģilerin, genellikle yaratıcı düģünsel yeteneklerinin köreldiği görülmektedir (Özsunay, 1979). YarıĢmaya katılan gençlerin entelektüel profiline bakıldığında bu gibi programlar yaratıcı ve düģünen bireylerin yetiģmesini önlemekte, aynı zamanda gençlerin hiç kitap, dergi gazete vs. okumadığı ve BBG evi içinde konuģulan konuların ne kadar yüzeysel olduğu da görülmektedir. Sonuç Sonuç olarak, bütün bu olumsuzlukları içinde barındıran bu programlar geniģ bir halk kitlesi tarafından aylarca izlendi. Doğru olan Televizyon Üst Kurulu nun bu programların yayınına müdahale etmesiydi ancak bu gerçekleģmedi. Bu tür programlar meclise taģındı, ancak sonuç alınamadı. TBMM Dilekçe komisyonu baģkanı AKP li Yahya Akman, bu tür programların Türk aile yapısını bozduğu, çocuk ve gençlerin psikolojilerini etkilediği yönünde çok sayıda ferdi Ģikayet aldıklarını bildirdi (Oğhan, 2005). Ekran karģısında uyuģturulan kitlelere hayatta kalabilmenin, güçlü olabilmenin, baģarılı olabilmenin yöntemi dostuna sırtını dönmek, sürekli kavga etmek, cinselliğini sonuna kadar kullanmak, çıkarın için bütün değer yargılarından vazgeçmek olarak aktarıldı. Çağın istediği insan tipi budur ve aslolan buna uymaktır.!!! Bireylerin sosyal yaģamdaki davranıģ ve tutumlarını olumsuz bir biçimde etkileyen bu programların yaģanılamaz bir dünya yaratmadaki rolü bilinmeli ve bu konuda gerekli 11

12 çaba harcanmalıdır. Bu çabaları en fazla üstlenmesi gereken kurum Televizyon Üst Kurulu dur. Yanı sıra sivil toplum kuruluģları ve duyarlı bireyler de tepkilerini dile getirmelidir. Daha iyi bir dünyada yaģamak için medyanın olumlu yönünü açığa çıkarmak, nitelikli, halkın kültürel anlamda geliģmesine olanak sağlayan programlar hazırlamak ve bu konuda mücadele etmek gerekmektedir. Kaynakça ADORNO, Theodor W: Edebiyat Yazıları, Çeviren: Sabir Yücesoy ve Orhan Koçak. Metis Yayınları: Ġstanbul ARMAN, AyĢe: Popüler Kültür Kötü Diyenin Alnını KarıĢlarım. Hürriyet Gazetesi 2004 CEBECĠ, Kadir: Kültürel Emperyalizm ve Medya. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi: Ġstanbul CERECĠ, Sedat: Büyülü Kutu BüyülenmiĢ Toplum. ġule Yayınları: Ġstanbul 1992 ÇALIġKANER, Özlem: Medya da Etik. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi: Ġstanbul 2002 DELLALOĞLU, F. Besim: Frankfurt Okulu nda Sanat ve Toplum. Say Yayınları: Ankara DEMĠRER Temel ve AKYOL Hüseyin: CanavarlaĢan Medya. Yorum Yayınları: Ġstanbul Dictonnarire Lorousse Ansiklopedik Sözlük Milliyet Yayınları, sayı 1951, DÜZEL, NeĢe: Popstar'ı Kazanan Pavyona DüĢer. Ünsal Oskay la Röportaj. Radikal Gazetesi EREN, Cengiz: Biri Bizi Gözetliyor veya Rats in the Cage. ilef.net: Ankara ERGÜN, Özsunay: Gerçek KiĢilerin Hukuki Durumları. Dördüncü Baskı, Ġstanbul GÖĞÜġ, Zeynep: Yeni Kahramanlar. Hürriyet Gazetesi http.gizliyuzler.roots.gen.tr/tasgeckismet/504.htm Ġnan Özer (2001) Ġrfan Erdoğan (2001) 12

13 KERPETEN, Ramazan: Özel Hayatın Tv Magazin Programlarına Yansıması ve Bu Yansımanın Hukuki, Etik Sınırları. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi: Ġstanbul KIZILÇELIK, Sezgin: Frankfurt Okulu. Anı Yayıncılık: Ankara MUTLU, E : Televizyon ve Toplum. T.R.T Yayınları: Ankara OĞHAN, ġehriban: Gelin-Damat-Kaynana programları T.B.M.M de. Hürriyet Gazetesi OSKAY, Ünsal: Popüler Kültür Açısından ÇağdaĢ Fantazya. Der Yayınları: Ġstanbul 1981 ÖYMEN, Altan: Medya. Milliyet Gazetesi ÖZCAN, Zafer: TV ler VahĢi Batı Döneminde. Zaman Gazetesi RIGEL, Nurdoğan: Medya Ninnileri. Der Yayınları: Ġstanbul SEMERCĠOĞLU, Cengiz: Hepsi Senaryo. Hürriyet Gazetesi SÖZEN, Edibe: Medyatik Hafıza. TimaĢ Yayınları: Ġstanbul ÜLGER, Gürdal: Medyanın Kültür OluĢturma ve Toplumu Yönlendirmede Kalite Olgusunu Kullanması, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi Marmara Üniversitesi: Ġstanbul WĠLLĠAMS R.: Television: Technology and Cultural Form. London: University Pres: Ġngiltere ZEVKLĠLER, Aydın: Medeni Hukuk-KiĢiler Hukuku. Dördüncü Baskı, Ankara

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU

YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU Gizem ARABACI Hande UZUNOĞLU Türkiye de medya ulusal ve yerel medya tabanlı olmak üzere temel iki Ģekilde iģlemektedir. Bu iģleyiģ bazen daha kapsamlı

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT 1 ĠLETĠġĠM İki ya da daha fazla kiģinin düģünce ve fikir alıģveriģidir KonuĢma, hareket yada mimikler ile gerçekleģir. Bizim

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı. Ġlknur M. Gönenç

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı. Ġlknur M. Gönenç Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı Ġlknur M. Gönenç BİR PRENSES HAYAL EDELİM. SİZCE HANGİ MESLEK? KALIP YARGILAR Kalıpyargılar bir gruba iliģkin bilgi, inanç ve beklentilerimizi

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

BASINDA KONDA seçimler

BASINDA KONDA seçimler BASINDA KONDA Haziran 2011 Bu dosya 15 yıla aģkın bir süredir gerçekleģen öncesinde, KONDA AraĢtırma ġirketi tarafından açıklanan anket sonuçları, bu sonuçlar üzerine yazılan yorumlar ve sonucunda bu çalıģmaların

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 Ek-1 Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri TYYÇ OluĢturma AĢamaları Tamamlama Tarihi 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 2 ÇalıĢma takviminin oluģturulması 2006

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER

PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER 1) ULUSLARARASI LĠYAKAT TOPLULUĞU ÜYELĠĞĠ Merkezi Cambridge Ġngiltere'de bulunan ULUSLARARASI BĠYOGRAFĠ MERKEZĠ tarafından verilen özel bir Ģeref

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

DOĞRU DİYE BİLDİKLERİMİZİ SORGULADIK MI?

DOĞRU DİYE BİLDİKLERİMİZİ SORGULADIK MI? DOĞRU DİYE BİLDİKLERİMİZİ SORGULADIK MI? Bireyin iç ve dış dünyasını algılayıp, yorumlamasında etkili olan tüm faktörlere paradigma yani algı düzeneği denilmektedir. Bizim iç ve dış dünyamızı algılamamız,

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER. Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu

MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER. Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu Acil Servis Basın ĠliĢkisi Ülkemizdeki yaklaģık her 6 hastadan

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADĠSĠPLĠN, TEMATĠK YAKLAġIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERĠLER

Detaylı

: ARİF ÖZUTKU PSİKOLOJİK DANIŞMAN

: ARİF ÖZUTKU PSİKOLOJİK DANIŞMAN ,. Hazırlayan : ARİF ÖZUTKU PSİKOLOJİK DANIŞMAN Dünyada ergen olmaktan daha zor bir şey varsa o da ergenlik çağındaki bir gencin anne - babası olmaktır. ERGENLİK NEDİR? Ergenlik dönemi, biyolojik, psikolojik,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 0-6 YAġ ÇOCUĞUN PSĠKOSOSYAL GELĠġĠMĠNĠ DESTEKLEME PROGRAMI (ÇPGD)

SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 0-6 YAġ ÇOCUĞUN PSĠKOSOSYAL GELĠġĠMĠNĠ DESTEKLEME PROGRAMI (ÇPGD) SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 0-6 YAġ ÇOCUĞUN PSĠKOSOSYAL GELĠġĠMĠNĠ DESTEKLEME PROGRAMI (ÇPGD) Erken Dönem Beyin GeliĢimi ile ĠliĢkili Ġleri YaĢlardaki Ruhsal Sorunlar YaĢamın

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM

Detaylı

TABULOJĠ GRUBU PROJE DANIŞMANLARI. Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN

TABULOJĠ GRUBU PROJE DANIŞMANLARI. Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN TABULOJĠ GRUBU Doç. Dr. Necla TURANLI Hacettepe Üniversitesi/ANKARA PROJE DANIŞMANLARI Doç. Dr. Erdal EKĠCĠ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ÇANAKKALE Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN Temmuz -

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

ÇOCUK VE TELEVİZYON: İÇERİK VE ÖTESİ. Evren YĠĞĠT DEVRĠMCĠ

ÇOCUK VE TELEVİZYON: İÇERİK VE ÖTESİ. Evren YĠĞĠT DEVRĠMCĠ ÇOCUK VE TELEVİZYON: İÇERİK VE ÖTESİ Evren YĠĞĠT DEVRĠMCĠ İÇERİK Televizyon izlemek- etken ya da edilgen bir eylem midir? Çocuklar, dikkatlice planlanmıģ ve iyi seçilmiģ, eğitsel içeriği olan programlardan

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI Nisan 2011 FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSELERARASI ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI (USOBO) 1) AMACI Bu olimpiyatın düzenlenmesindeki

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

5 YAġ ARILAR SINIFI OCAK AYI BÜLTEN

5 YAġ ARILAR SINIFI OCAK AYI BÜLTEN 5 YAġ ARILAR SINIFI OCAK AYI BÜLTEN ġġġrler: KIġ BABA, YAĞMUR,MEVSĠMLER,MASAL KAHRAMANLARI, ELEKTRĠK BĠLMECELER GAZETE, DERGĠ,KĠTAP,KAPI,KULAK,BURUN,YÜZ,DĠL,KAR ġarkilar AAA KIġ BABA,SAYILAR, ENERJĠ TASARRUFU,UZAYLILAR

Detaylı

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011. 134 ilçe. 35 il. 200 mahalle/ köy. 2366 görüşme

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011. 134 ilçe. 35 il. 200 mahalle/ köy. 2366 görüşme ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011 35 il 134 ilçe 200 mahalle/ köy 2366 görüşme ARAġTIRMANIN KAPSAMI Türkiye nüfus 73,7 milyon 15-30 YaĢ nüfus 17,3 milyon Araştırma saha uygulama Araştırma

Detaylı

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU :

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : II. ANNENİN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : UYRUĞU : MEDENĠ

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR 374 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR Özet Öğr.Gör.Dr.Özge GENÇEL ATAMAN, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ BU DOSYADA ULAġABĠLECEĞĠNĠZ BĠLGĠLER 1. PEYZAJ MĠMARLIĞI NIN TANIMI 2. PEYZAJ MĠMARLIĞI Ġġ OLANAKLARI VE ÇALIġMA

Detaylı

MEDYADA KADINA YÖNELİK ŞİDDET HABERLERİNDE KADINLARA YAKLAŞIMIN DİLDE YANSIMASI

MEDYADA KADINA YÖNELİK ŞİDDET HABERLERİNDE KADINLARA YAKLAŞIMIN DİLDE YANSIMASI MEDYADA KADINA YÖNELİK ŞİDDET HABERLERİNDE KADINLARA YAKLAŞIMIN DİLDE YANSIMASI Hazırlayan: DEKAUM (Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi) Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

PROSTAT KANSERİ HASTALARA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O. ÖĞR. GÖR. ADĠLE NEġE (ÇAPARUġAĞI)

PROSTAT KANSERİ HASTALARA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O. ÖĞR. GÖR. ADĠLE NEġE (ÇAPARUġAĞI) PROSTAT KANSERİ HASTALARA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O ÖĞR. GÖR. ADĠLE NEġE (ÇAPARUġAĞI) Kanser hastalığının yol açtığı strese verilen yanıt, sergilenen uyum

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirme Semineri

Ölçme ve Değerlendirme Semineri Ölçme ve Değerlendirme Semineri 1 Açık Uçlu Soru Yazma ve Değerlendirmede Teknikleri Öğrencilerin yazılı sorulara verdikleri ilginç yanıtlar (Türkmen, http://www.istikbal gazetesi.com.) (Kaynak: Pegem

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

MinikaGO Eğlencenin Gücü Adına

MinikaGO Eğlencenin Gücü Adına Eğlenceli olduğu kadar güvenilir dergi MinikaGO TÜR Süreli yayın, çocuk dergisi PERİYOT Aylık HEDEF KİTLE 7-14 yaş AMAÇ Okuma çağındaki çocukların bilgisel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamayı

Detaylı

İKONCAN TV PROGRAMI İKONCAN PROGRAMI. Potansiyel Hedef Kitle. 14 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın-erkek genel TV. izleyicisi

İKONCAN TV PROGRAMI İKONCAN PROGRAMI. Potansiyel Hedef Kitle. 14 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın-erkek genel TV. izleyicisi İKONCAN TV PROGRAMI HEDEF KİTLE Potansiyel Hedef Kitle 14 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın-erkek genel TV. izleyicisi Programın Hedef Kitlesi 14-65 yaş A,B,C,D,E özellikle kadın genel TV. izleyicisi

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 S A Ğ L I K L I K E N T L E R B Ġ R L Ġ Ğ Ġ B A ġ K A N L I Ğ I SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 ÖDÜLÜN AMACI Bugün Avrupa da ve dünyada birçok

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9 10 Nisan il ilçe mahalle/ köy

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9 10 Nisan il ilçe mahalle/ köy ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Saha Tarihi: 9 10 Nisan 2011 35 134 200 il ilçe mahalle/ köy 2366 görüşme öü BEKLENTİLER Benim hayat şartlarım 5 yıl sonra daha iyi olacak Kes. yanlış 2,5 Ne doğru ne Yanlış 16,2 yanlış

Detaylı

BTnet.com.tr USTA Kampuste. EN ĠYĠ GELECEK YARIġMASI

BTnet.com.tr USTA Kampuste. EN ĠYĠ GELECEK YARIġMASI BTnet.com.tr USTA Kampuste EN ĠYĠ GELECEK YARIġMASI ĠÇERĠK Projenin Ana Yapısı ve Tanımı Öğrencilerin Projelerini Gönderirken Ġzleyecekleri Yol Pazarlama Tema Ana Sponsorları için Katılım KoĢulları vetanıtım

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ENDÜSTRĠ TOPLULUĞU 7.VERĠMLĠLĠK GÜNLERĠ PROJESĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ENDÜSTRĠ TOPLULUĞU 7.VERĠMLĠLĠK GÜNLERĠ PROJESĠ 1996 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ENDÜSTRĠ TOPLULUĞU 7.VERĠMLĠLĠK GÜNLERĠ PROJESĠ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ TOPLULUĞU VERİMLİLİK GÜNLERİ PROJESİ 7.Verimlilik Günleri: 15-16-17-18 Mart 2011 tarihinde düzenlemeyi

Detaylı

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ VEZĠRKÖPRÜ-2016 PROJENĠN ADI:SEVDAMIZ OKUMAK PROJENĠN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, ortaokuldaki öğrencilere kitap okuma alıģkanlığı kazandırmak; öğrencilerin

Detaylı

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği 1 ÇağdaĢ Eğitim Nedir? Birey Bilgi Etkin DüĢünen Sorgulayan 2 Türk Milli Sisteminin Amacı Hür Bilimsel Yaratıcı Etik 3 ÇağdaĢ

Detaylı

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014 İçindekiler ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI... 2 YARIġMANIN KONUSU... 2 YARIġMA KONUSU ĠLE ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠ:... 2 KATILIM... 3 KATILIM ŞARTLARI... 3 DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARININ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TALİMAT. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARININ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TALİMAT. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETĠM KURULU: DAĞCILIK FEDERASYONU KARAR TARĠHĠ : 21.01.2007 KARAR NO : 02 TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARININ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TALİMAT BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK

Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA-AĠLE REHBERLĠĞĠ VE AĠLE DANIġMANLIĞI Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak. (Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği BaĢkanı) Hizmetiçi

Detaylı

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli)

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Genel Bilgiler - KalDer Yapı ve çalışma tarzı Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : 31.05.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE

ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE DÜġÜK FREKANSLI ELEKTRO MANYETĠK ALAN (SDF-EMA) DÜZEYLERĠNĠN VE BU EVLERDE YAġAYANLARDA OLASI SAĞLIK ETKĠLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR Madde 1. TÜRK ECZACILARI BĠRLĠĞĠ ECZACILIK AKADEMĠSĠ tarafından: Bilim, Hizmet, TeĢvik

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI 1. KİŞİLİK KAVRAMI VE İÇERİĞİ...5

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz 1 0 0 1 ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

TARİH BİLİNCİ MESLEK KÜLTÜRÜ VE HARİTACILIK ÜZERİNE. Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu

TARİH BİLİNCİ MESLEK KÜLTÜRÜ VE HARİTACILIK ÜZERİNE. Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu TARİH BİLİNCİ MESLEK KÜLTÜRÜ VE HARİTACILIK ÜZERİNE Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu İçerik Tarih Bilinci- Meslek Kültürü ve Haritacılık Üzerine 1. Tarih Nedir?

Detaylı

03-05 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar da düzenlenen Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 15. yılında Modern Zaman Gelinleri konseptiyle

03-05 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar da düzenlenen Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 15. yılında Modern Zaman Gelinleri konseptiyle 2017 SONUÇ RAPORU 03-05 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar da düzenlenen Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 15. yılında Modern Zaman Gelinleri konseptiyle evlenecek çiftlere rehberlik eden bir organizasyon

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU-ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ OKUL KOMİSYONUDUR ADI SOYADI Hüseyin ÖZCAN

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON YRD.DOÇ.DR. NĠLAY BAġOK YURDAKUL E-MAĠL: yurdakul@iletisim.ege.edu.tr (BU NOTLAR SEMĠNERE AĠT ALT BAġLIKLARDAN

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

10/11/2014 22/11/2014 TARĠHLERĠNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL EĞĠTĠMĠ UYGULAMA ÇĠZELGESĠ

10/11/2014 22/11/2014 TARĠHLERĠNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL EĞĠTĠMĠ UYGULAMA ÇĠZELGESĠ 10/11/2014 22/11/2014 TARĠHLERĠNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL Ġ UYGULAMA ÇĠZELGESĠ ĠN ADI : Aday Memur Eğitimi UYGULANACAĞI YER :Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ZAMANI : 10/11/2014 21/11/2014 (Temel

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI -7 Eylül EYLÜL 1 15-19 Eylül 014-015 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel

Detaylı

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Ulusal Ar-Ge Merkezleri Sempozyumu 10-11 Nisan 2012 Adana İçerik Türkiye de Satış dan Ar-Ge

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

ETKĠNLĠKLER / KONULAR. 1. Teknoloji ve Tasarımın Tanımı ve Önemi. 2. Teknoloji ve Tasarım Dersinin Ġçeriği. Ġlköğretim Haftası BÜTÜNDE FARKLILIK

ETKĠNLĠKLER / KONULAR. 1. Teknoloji ve Tasarımın Tanımı ve Önemi. 2. Teknoloji ve Tasarım Dersinin Ġçeriği. Ġlköğretim Haftası BÜTÜNDE FARKLILIK 5-9 Ekim 015 EYLÜL 1 8-Eylül 015 Ekim 015 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını kavratmak. Bu amaçla; - Öğrencilerin merak eden,soru soran,gözlem

Detaylı