YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI"

Transkript

1 USIS-2003 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI Birinci Sınıf Dersleri Bilgisayar Bilimlerine Giriş I (2-0-0) Bilgisayar Bilimlerinde Temel Kavramlar. Bilgisayar Mühendisliğinin Temel konuları. Bilgisayar Sistemleri ve Çevre Birimleri. İşletim Sistemlerine Giriş. Algoritmalara Giriş. Akış Diyagramı. Veri İletişiminde Temel Kavramlar. Programlama Dillerine Giriş. Veri Tabanı ve Yönetimine Giriş. Bilgisayar Laboratuarında Yazılım Araçlarının Kullanımı. Pascal diline giriş. Pascal dilinde I.O, matematiksel işlemler. Pascal dilinde kontrol deyimleri, döngüler. Temel arama algoritmaları. Sıralama algoritmaları. Genel Kimya (3-0-0) Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giriş ve redox tepkimeleri. Gazlar. Termokimya. Atomun elektron yapısı. Periyodik çizelge ve atom özellikleri. Kimyasal bağlar. Sıvılar katılar ve moleküller arası özellikler. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Kimyasal kinetik. Kimyasal denge. Asitler ve bazlar. Çözünürlük ve iyon dengeleri. Entropi ve serbest enerji. Elektrokimya. Matematik I (4-2-0) Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar. Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik. Türev Tanımı ve kuralları. Türevin çeşitli uygulamaları. Fonksiyonların değişimlerinin incelenmesi ve grafik çizimi. Trigonometrik Fonksiyonlar. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar. Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar. Rolle ve ortalama Değer Teoremleri. Limitte belirsiz şekillerin Türev ile hesaplanması. Parametrik Denklemler. Kutupsal Koordinatlar. Diferansiyel. Belirsiz İntegral. Belirli İntegral. İntegralin Temel Teoremi. Belirli İntegral ile Alan Hesabı. Dönel Cisimlerin Yüzey Alanları. Dönel Cisimlerin Hacmi.İmproper İntegraller. Lineer Cebir (2-0-0) Matris Cebirine giriş. Matrislerde toplama ve çarpma. Bazı Özel Matrisler. Bir kare matrisin transpozesi Uygulaması. Determinantlar ve özellikleri. Laplace açılımı. Bir matrisin rankı ve Denk matrisler. Ek matris, bir matrisin tersi. Lineer Denklem

2 Sistemlerinin Çözüm yöntemleri. Vektörler. Lineer bağımlılık ve Lineer bağımsızlık. Bir matrisin özdeğerleri ve özvektörleri. Cayley - Hamilton Teoremi. Fizik I (3-0-2) Fizik ve Ölçme. Vektörler. Bir boyutta hareket. İki boyutta Hareket. Hareket Kanunları. Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları. İş ve Kinetik Enerji. Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu. Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar. Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi. Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum. Statik Denge ve Esneklik. Titreşim Hareketi. Evrensel Çekim Yasası İleri İngilizce I (3-0-0) Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme. belli yazı türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma. Farklı okuma stratejilerini kullanma. İletişimi bozmadan ve aksatmadan düşüncelerin ve bilgilerin yazılı bir biçimde kolayca dile getirme. Yazı yazmanın teknik kurallarını ve yazılı bir metnin farklı yapısal öğelerini belirleme. özet çıkarma ve yazılı bir parçayı yeniden yazma. Diğer beceri alanlarıyla bütünleştirilmiş bir dilbilgisi çalışması sayesinde temel dilbilgisi kurallarını ve yapılarını pekiştirme. Kelimeleri bağlamlarına ve yapısal ögelerine göre öğrenme. Derslerde akademik düzlemde öğretim görevlisi ve öğrenciler tarafından yapılan İngilizce konuşmaları takip edebilme ve ders sırasındaki tartışmalara katılmaya yetecek derecede kullanabilme. Türkçe I (2-0-0) Dil nedir. Dünya dilleri. Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Güncel metinler eşliğinde günümüzde Türkçenin sorunları. Güncel metinler eşliğinde de, ki ve mi nin yazımı. Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar (birleşik sözcükler, ünlü ve ünsüz uyumları). Metin incelemesi: Bilimsel içerikli bir makalenin incelemesi. Yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili uygulamalar. Metin incelemesi: Bir köşeyazısının incelemesi. Anlatım bozuklukları, dil yanlışları ile uygulamalar. Örnek metinler eşliğinde bilim dili olarak Türkçe sözlü sunum çalışmaları. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-0) Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm, Liberalizm, İnkılap ve Reform). Türk İnkılabının Özellikleri ve Tarihsel Örnekleri ile Karşılaştırılması. XIX-XX.y.y Osmanlı Devletinin toplumsal ve ekonomik yapısı. Gerileme ve çöküş nedenleri. XIX y.y. Osmanlı Devletinde siyasal olayların genel şeması ve reform hareketleri. III. Selim Dönemi ve Nizam-ı Cedit Hareketi. II. Mahmut Dönemi ve Senet-i İttifak. Tanzimat Dönemi. I. Meşrutiyet Dönemi ve Kanun-i Esasi. Osmanlı Devletinde XX. y.y. Başındaki Siyasal Olaylar. II. Meşrutiyet. İttihat ve Terakki Dönemi. Trablusgarp Savaş. Balkan Savaşı. I. Dünya

3 Savaşı. Fikir Akımları. Osmanlıcılık. İslamcılık. Batıcılık. Türkçülük. Mondros Mütarekesi. Mütareke Dönemindeki İç ve Dış Siyasal Gelişmeler. Ermeni Sorunu. Kurtuluş Savaşı Öncesi Genel Durum. Mondros Mütarekesi. Savaşı Noktalandıran Antlaşmaların Yapısı ve Wilson İlkeleri. Kurtuluş Savaşı nın Dönemlendirilmesi. Siyasal Hazırlık Döneminin İlk Evresi. Bölgesel Direniş Dönemi. Kurtuluş Savaşı nın Örgütlenmesi ve Hayata Geçirilmesi. Mustafa Kemalin iç ve dış siyasal yapıya ilişkin tespit, tahlil, öngörü ve Planları. Kurtuluş Savaş ının Siyasal Hazırlık Dönemi. Bölgesel Mücadele Çalışmalarına Ulusal Bir Nitelik Kazandırılması. Amasya Bildirisi. Erzurum ve Sivas Kongreleri. Misak-ı Milli. TBMM nin Açılması. Yapısı ve Çalışmaları. Sevr Antlaşması. Kurtuluş Savaşı nın Askeri Cepheleri. İç Ayaklanmalar. I.İnönü Savaşı. II.İnönü Savaşı. Sakarya Meydan Savaşı. Başkumandanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taaruz. Kurtuluş Savaşının Siyasal Gelişmeleri. Londra Konferansı. Mudanya Mütarekesi. Lozan Barış Antlaşması. Bilgisayar Bilimlerine Giriş II (2-0-2) Pascal Programlama Diline Giriş. Atama ifadesi. Karar Verme ve Akış Kontrol İfadeleri. Giriş-Çıkış Deyimleri. Adede ve Şarta Bağlı Çevrim İfadeleri. Tek ve İki Boyutlu Diziler ve Uygulamaları. Karakter Dizileri. String Komutları ve Uygulamaları. Alt Programlar Fonksiyonlar ve Kendi Kendini Çağıran Fonksiyonlar. Özel Tip Tanımları. Küme İşlemleri ve Uygulamaları. Sıralı Erişimli Veri Dosyaları ve Uygulamaları. Doğrudan Erişimli Veri Dosyaları ve Uygulamaları. İndeks Erişimli Veri Dosyaları ve Uygulamaları. Bellek Konum Göstergeci ve Uygulamaları. Mevcut Kütüphaneler. Kütüphane Oluşturma ve Uygulamaları. Dönem Proje Sunumu. Matematik II (4-2-0) Seriler. Fourier Serileri. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda limit. Süreklilik. Kısmi türev. Toplam diferansiyel. Bileşik. kapalı ve ters fonksiyonların türevleri. Değişken dönüştürme. Maksimum ve minimum problemleri. Vektör Analizi. İki Katlı İntegraller. (Hacim Hesabı. Yüzey Alanları). Üç katlı integraller. Eğrisel İntegraller. Yüzey İntegralleri. Fizik II (3-2-0) Coulomb Yasası ve Elektrik Alanları Elektrik yüklerinin özellikleri. Yalıtkanlar ve iletkenler. Coulomb yasası. Elektrik alanı. Sürekli bir yük dağılımının elektrik alanı. Elektrik alan çizgileri. Düzgün bir elektrik alanda yüklü parçacıkların hareketi. Gauss Yasası Elektrik akısı. Gauss yasası. Gauss yasasının yüklü yalıtkanlara uygulanması. Elektrostatik dengedeki iletkenler. Elektriksel Potansiyel Elektriksel potansiyel ve potansiyel farkı. Düzgün bir elektrik alandaki potansiyel farkları. Elektriksel potansiyel ve noktasal yüklerin oluşturduğu potansiyel enerji. Elektriksel potansiyelden elektrik alan elde edilmesi. Sürekli yük dağılımının oluşturduğu elektriksel potansiyel. Yüklü bir iletkenin potansiyeli. Sığa ve Dielektrikler Sığanın tanımı. Sığanın hesaplanması. Kondansatörlerin bağlanması. Yüklü Yüklü

4 kondansatörde depolanan enerji. Dielektrikli kondansatörler. Akım ve Direnç Elektrik akımı. Direnç ve Ohm kanunu. Elektriksel iletkenlik için bir model. Direnç ve sıcaklık. Elektrik enerjisi ve güç Doğru Akım Devreleri Elektromotor kuvveti. Seri ve paralel bağlı dirençler. Kirchhoff kuralları. RC devreleri. Elektrik Ölçü aletleri. Manyetik Alanlar Manyetik alan. Akım taşıyan bir iletkene etkiyen manyetik kuvvet. Düzgün bir manyetik alan içindeki akım halkasına etkiyen tork. Yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik alan içindeki hareketi. Hall olayı. İleri İngilizce II (3-0-0) Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme. Belli yazı türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma. Farklı okuma stratejilerini kullanma. İletişimi bozmadan ve aksatmadan düşüncelerin ve bilgilerin yazılı bir biçimde kolayca dile getirme. Yazı yazmanın teknik kurallarını ve yazılı bir metnin farklı yapısal öğelerini belirleme. Özet çıkarma ve yazılı bir parçayı yeniden yazma. Diğer beceri alanlarıyla bütünleştirilmiş bir dilbilgisi çalışması sayesinde temel dilbilgisi kurallarını ve yapılarını pekiştirme. Kelimeleri bağlamlarına ve yapısal ögelerine göre öğrenme. Derslerde akademik düzlemde öğretim görevlisi ve öğrenciler tarafından yapılan İngilizce konuşmaları takip edebilme ve ders sırasındaki tartışmalara katılmaya yetecek derecede kullanabilme. Türkçe II (2-0-0) Türkçenin yapısı: Ses, yapı ve dizim özellikleri. Metin çözümlemesi (Şiir). Metin çözümlemesi (Öykü). Anlatım bozukluklarıyla ilgili uygulamalar. Rapor. dilekçe ve özgeçmiş yazımı (Örnekler ve uygulamalar). Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri. Dil yanlışlarının düzeltilmesine dönük uygulamalar. Metin çalışmaları. çözümlemesi. Sözlü sunum çalışmaları. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-0) Toplumsal ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar. Kıyafet Düzenlemesi. Şapka Kanunu. Soyadı Kanunu. Tarikatların Kaldırılması. Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması. Takvim.Saat. Ölçü Sistemindeki Değişiklikler. Kadın Hakları ve Gelişimi. Hukuk Alanında Yapılan İnkılap. Medeni Kanunun Kabulü. Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları. Kültür ve Eğitim Alanındaki İnkılaplar. Harf. Dil ve Tarih İnkılabı. Eğitim İnkılabı ve Önemi. Eğitimde Uygulanması Gereken İlkeler. İktisadi Alanda Yapılan İnkılaplar. Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde İktisat Hedefleri. İzmir İktisat Kongresi. Karma Ekonomi Projesi Arası Göreli Liberalizm Arası Devletçilik Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Yeni Türkiyenin Kurucu İlkeleri. Tam Bağımsızlık. Milli Egemenlik. Milliyetçilik. Laiklik. Cumhuriyetçilik. Halkçılık. Devletçilik. İnkılapçılık. Atatürk Dönemi Dış Politikası. Dönemin Genel Konjonktürü. Türk Dış Politikasının Genel Nitelikleri ve Öncelikleri. Olgusal Gelişmeler. Lozan Antlaşması İle ilgili Konular. İngiltere İle Musul sorunu. Fransa İle İlgili İlişkiler ve Hatay Sorunu. Yunanistan İle Nüfus Mübadelesi ve Etabli Antlaşmazlığı ve Çözümü. Türkiye İle

5 Sovyetler Birliği. Yükselen Savaş Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar. Türkiyenin Milletler Cemiyetine Üyeliği. Balkan Paktı. Sadabat Paktı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi. İç ve Dış Siyaset deki gelişmeler. Türkiye de Arası Siyasal ve Toplumsal Gelişmeler. Temel Kültür - Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler (3-0-0) (3) Kanuni Devri Osmanlının Keşifler Sürecine Katılamamasının Nedenleri ve Sonuçları/16.ve 17.yüzyılda Ticari Sermaye Birikim Dinamiğinin Avrupa da Oluşturduğu Siyasi, Kültürel ve Sosyal Doku/Aydınlanma Devrinin Sunduğu Fikirlerin Ekonomi-Bilim-Teknoloji Boyutlarının Hangi Şartlarda Endüstrileşmeyi ve Kolonyel Sistemleri Yarattığı/Bu Süreçlerin Kendi İç Güç Dengelerindeki Patlamaların Toplumsal Süreçlerin Boyutlarını Nasıl Belirlediği, Örneğin: İnsan, Sınıf, Yönetim, Meşruiyet Çatışmaları/Siyasi, Kültürel ve Sosyal Açılardan Liberalizm ve/veya Devrimlere Yol Açan Temellerin Oluşma Neden ve Biçimleri/20.Yüzyıl Başında Türkiye nin ve Diğer Üçüncü Dünya Devletlerinin Durumu, Merkez-Çevre İlişkileri ve Teorileri/ Türkiye de Tek Partili Dönem, Anayasa, Ekonomi ve Toplumsal Değişim/İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye nin Dış Dünya ile İlişkileri, Marshall Planı, Kır ve Kent Dinamikleri, Göçler, Demografik Yapı/1960 Devrimi, Anayasa Değişikliği (Fordist) Sanayileşme Biçim ve Süreçleri, Kentleşme/1980 Sonrası Türkiye, Liberalizme Geçiş, Sektörler Arası Dengelerin Değişmesi ve Sonuçları/Küreselleşme Teorileri/Yeni Teknolojiler ve Üretim Biçimleri (Post-Fordist), Global Sermaye Ekonomisinin Yayılması/Yeni Oluşumlar, Gelişimler, Örneğin: Çevrecilik, Sürdürülebilir Büyüme Arayışları, Kadın ve Azınlık Haklarının Küreselleşmesi/Bölgesel Birliklerin Gelişmesinin Etkileri, Türkiye ve Avrupa Birliği. İkinci Sınıf Dersleri Diskrit Matematik (3-0-0) Ayrık Matematik nedir? Kullanım Alanları Nereleridir?.Mantık, Kümeler, Fonksiyonlar (İfadeler, Birleştirilmiş İfadeler, Şartlı İfadeler, Çift Yönlü İfadeler, Mantıksal Denklik ve Eşitlikler, Evrensel ve Varoluşsal Niteleyiciler, Küme Kavramı, Kümeler Üzerinde İşlemler (Özalt, Ayrık ve Evrensel Kümeler), Küme Tanımlayıcıları, Kümeler Üzerinde İşlemler (Yansıma, Simetri, Geçişkenlik, Antisimetri), Sonlu-Sonsuz Katarlar (string), Toplam ve Çarpım İfadeleri, Bağıntılar ve Özellikleri (Sıralama ve Denklik Bağıntıları), Hasse Diyagramları, Warshall Algoritması, Fonksiyonlar ve Özellikleri, Tavan (Ceiling) ve Floor (Taban) Kavramları). Algoritmalar (Algoritmik Yaklaşım Nedir?. Basit Algoritmik Örnekler. Algoritmaların Karmaşıklığı). Kromatik Polinomlar. Ağaçlar (Basit Ağaçlar, İkili Ağaçlar, Dengeli Ağaçlar, İkili Arama Ağacı, Huffman Kodlama Ağacı, Spanning

6 Ağaçlar, Infix, Postfix, Prefix Notasyonu). Graflar (Graf Terminolojisi, Basit Graflar, Graf Modelleri, Graf Terminolojisi, Özel Tip Graflar, Graf Boyama Algoritması, Prim Algoritması, En Kısa Yol Algoritması). Sonlu Durum Makineleri (Çıkışsız SDM leri, Çıkışlı SDM ler, Turing Makineleri). Özyinelemeli Fonksiyonlar Programlama Dilleri I (3-0-0) C programlama dilinin yapısı ve genel özellikleri. Değişkenler. Veri Tipleri. Veri Tiplerinin Genişletilmesi. İlişkisel. Lojik ve Bit İşlemleri için Operatörler ve İfadeler. Program Kontrol Deyimleri. Döngüler. Diziler ve Pointer lar. Fonksiyon Yapısı. Kullanım Amaçları. Saklayıcı Sınıflar. Dinamik Belek Kullanımı. struct ve union. File Kullanımı. Farklı I.O Yöntemleri. File lara Erişim Metodları. C preprocessor u. Macro ve Şartlı Derleme. Include Özelliği. Devre Teorisi (3-0-2) Giriş: Dersin tanımı ve amacı. Yük, akım, gerilim, güç ifadeleri ve bunların arasındaki ilişkiler. Temel devre tipleri ve devre elemanları, kaynak, direnç gibi basit elemanların sembolleri ve bu sembollerin anlamları. Ohm yasası, direnç elemanının matematiksel ifadesi. Kirchoff un akım ve gerilim yasaları, tek çevreye veya tek düğüm-çiftine sahip devrelerin çözümü. Kaynak-direnç bileşimine sahip devreler, seri, paralel bağlama kavramı, gerilim ve akım bölücüler. İşlemsel kuvvetlendiricinin örnek olarak ele alınması, devre analizinde çok kullanılan yöntemlere giriş, düğüm gerilimleri analizi, çevre akımları analizi. Düğüm gerilimleri ve çevre akımları analizinin devamı ve genel halleri. Doğrusallık ve toplamsallık teoremleri. Kaynak dönüşümü yöntemleri. Thévenin ve Norton teoremleri ve direnç devrelerine uygulanması. Endüktans ve kapasite elemanları, matematiksel ifadeleri, seri-paralel bağlamalar, dualite kavramı. Kaynaktan bağımsız RL ve RC devreleri, üstel cevabı. Devreye birim basamak fonksiyonun uygulanması, anahtarlama mantığı, RL ve RC devreleri üzerindeki etkileri. Birinci dereceden dinamik devrelerin çözümü, doğal ve zorlanmış çözümler. Sinüzoidal analize giriş. Devre elemanlarının fazörleri. Frekans düzleminde sinüzoidal sürekli hal analizi. Sinüzoidal sürekli halde devre teoremleri. Sinüzoidal sürekli halde ortalama güç, maksimum güç teoremleri. Dinamik devre ve sistemlerin s-düzleminde incelenmesi, Laplace çözümüne giriş ve temel ifadeler. Devrelerin s-düzlemindeki eşdeğer şekilleri, Laplace transform tekniklerinden yararlanarak dinamik devrelerin çözümü. Assembly Language (2-0-2) Assembly dili hakkındaki genel bilgiler. Sayı ve kodlama sistemleri. İşlemci ailesinin tanıtımı register ve flag ler. segment yapısı. Komut kümesi (veri aktarım. aritmetik. dallanma). Komut kümesi (çevrim. bayrak. mantıksal. öteleme). Komut kümesi (katar komutları ve ön ekler). Komut kümesi ve Debug uygulamaları (Laboratuar çalışması). Assembly dilinde programlar nasıl yazılır? Pseudo komutlar ve kullanım özellikleri. EXE ve COM tipinde programlar. Procedure ler ve Macro kullanımları. Programlama ve hata bulmaya yönelik uygulama çalışmaları (Laboratuar

7 uygulaması). Alt programlar. ortak segment kullanımları ile EXTRN ve PUBLIC tanımları. Kesmeler. vektör tablosu ve yüksek seviyeli diller ile assembly dilinin birlikte kullanılması. Lojik Devreler (3-0-2) Giriş: Sayısal sistemlerin genel özellikleri. Boole Cebrinin Temelleri. Lojik fonksiyonlar, kanonik ve standart biçimler. Lojik kapılar. Sadece NAND ya da NOR kapıları ile fonksiyon gerçekleme. Lojik fonksiyonlarin sadeleştirilmesi. Karnaugh diyagramları. Kombinasyonel lojik, toplayıcılar, çıkarıcılar, kod dönüştürücüler. Orta ölçekli tümdevreler (MSI), paralel toplayıcı, ondalık toplayıcı, genlik karşılaştırıcı. Kodçözücüler, veriseçiciler (MUX). Flip-Flop lar: RS, D, T, J-K flip-flopları. Senkron ardışıl devrelerin çözümlenmesi. Senkron ardışıl devrelerin tasarımı. Senkron ardışıl devrelerin tasarımı. Sayıcılar, tutucular, register lar. İngilizce Okuma ve Konuşma (3-0-0) Öğrenciler. derslerin başladığı ilk haftalarda hem yazılı hem de sözlü beceriler bağlamında kendilerine sunulacak tartışma metinleri (örneğin: Madness and Creativity) üzerinden tartışma ve sunu becerileriyle ilgili temel bilgileri alacaklardır. Daha sonraki haftalarda genellikle ilk derslerde öğretim görevlisinin kendilerine sunacakları metinler üzerinden çalışacaklar. İzleyen iki haftadaki derslerde çalıştıkları konunun bir yönüne ilişkin kendi tartışmalarını geliştirdikleri bir sunu yapacaklardır. Yapacakları sunudan bir konuşma notu alırlarken. sununun ana hatlarını içeren bir metni de hazırlayarak öğretim görevlisine sunu öncesinde teslim etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler bu ana hat metninden de not alacaklardır. Diferansiyel Denklemler (4-0-0) Genel Tanımlar. Dif. Denk. Tanımı. Mertebe ve çözüm türleri. Dif. Denklemin kurulması. Birinci mertebe Dif. Denklemler. Değişkenlere ayrılabilen. Homojen. Homojen hale getirilebilen tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri Birinci Mert. Lineer Dif. Denk. Bernoulli Dif. Denk. Tam Dif. Denk. ve İntegrasyon çarpanı tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri. Clairaut Dif. Denk. Lagrange Dif. Denk. Riccati Dif. Denk. Tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri. Değişkenlerden birini içermeyen İkinci Mertebeden Dif. Denk. İkinci Mertebeden Lineer ve Sabit Katsayılı Denklemlerin Özel ve Genel Çözüm Yöntemleri. Mertebeden Lineer ve Sabit Katsayılı Dif. Denk. İkinci taraflı ve İkinci tarafsız Denklemlerin özel ve genel çözüm yöntemleri. Değişken Katsayılı Lineer Dif. Denk. Euler ve Genelleştirilmiş Dif. Denk. Dif. Denk. Operatör Yöntemi ile Çözümleri. Dif. Denk. Sistemleri. Data Yapıları ve Algoritmalar (3-0-0) Matematiksel temeller (Fonksiyon, kümeler, rekürans bağıntıları). Data Yapıları (Kuyruk ve Yığınlar). Data Yapıları (Listeler ve Ağaçlar). Sıralama Algoritmaları.

8 Graf Algoritmaları (En Kısa Yol Problemi). Graf Algoritmaları (En Kısa Yol. Kritik Yol Problemi). Graf Algoritmaları (Minimum Spanning Trees). Graf Algoritmaları (Huffman ağacı). Graf Algoritmaları (Maksimum Akış Algoritmaları). Geometrik Algoritmalar. Paralel Algoritmalar (Merge Sort). String Bulma Algoritmaları.Elementer Matris İşlemleri.Modüler Aritmetik. Kriptografi Algoritmaları. Programlama Dilleri II (3-0-0) Nesneye Dayalı Tasarımının Temel Kavramları. Java Programlama Diline Giriş. Obje Nedir? Sınıflar ve Metodlar. Soyut Veri Tipleri ve Kullanımı. Mesajlar. örnekleme(instance) ve ilk değerlerin belirlenmesi. Kılıflama (Encapsulation). Kalıtım (Inheritance) ve Polymorphism kavramları. Java Applet leri. Java da Kontrol Deyimleri. String ve Karakterler. Grafik ve Java2D. Özel Durumların Kontrolü. Çoklu Kullanım (Multithreading). Java da File Kullanımı. Ağ Uygulamaları. Multimedya. İstatistik ve İhtimal Hesapları (2-0-0) İstatistik Metoduna Giriş Ana Kütle. Örnek. İstatistik Analiz. Verilerin Toplanması. Frekans Dağılımları. Grafikler. Ortalamalar. Dağılma Ölçüleri. Olasılık Teorisi. Olasılık Kuralları. Koşullu Olasılık. Bayes Kuralı. Permütasyon. Kombinasyon. Matematiksel Beklenen Değer. Süreksiz Olasılık Dağılımları.Binom Dağılımı. Poisson Dağılımı.Poisson Süreci. Hipergeometrik Dağılım. Sürekli Olasılık Dağılımları. Normal Dağılım. Hipotez Testleri-Parametrik Testler. Hipotez Testleri- Parametrik Olmayan Testler. Regresyon ve Korelasyon Analizi. Doğrusal Regresyon. Çoklu Regresyon ve Korelasyon. Korelasyon Katsayısı ile İlgili Hipotez Testleri. Zaman Serilerinin Analizi. Elektronik Devreler ((2-0-2) p-n jonksiyonu, ideal diyot, diyot karakteristikleri. Eşdeğer diyot modelleri, kırpıcı devreler. Doğrultucu devreler, diyot lojik. Bipolar jonksiyonlu transistör (BJT), karakteristikleri. BJT li devrelerin DC analizi. Diyot transistör lojik (DTL), direnç transistör lojik, (RTL), transistör transistör lojic (TTL). Uygulamalar. İşlemsel yükselteç (OP-AMP): karşılaştırıcı, eviren (inverting) ve evirmeyen (non-inverting) devre yapıları. İşlemsel yükselteç: toplama, çıkarma, türev ve integral alma devreleri. Alan etkili transistörler (FET), Jonksiyonlu Alan Etkili Transistör (JFET). Metal Oksit Yarıiletken Alan Etkili Transistör (MOSFET). FET li devrelerin DC analizi ve uygulamalar. MOS lojik. Sistem Analizi (2-0-0) Sistem Kavramı ve Genel Sistem Teorisi. Bilgi Sistemi ve Bilgi Sistemi Tipleri. Bilgi Sistemi Geliştirme Süreci. Sistem Analisti Görev ve Yetenekleri. Ön İnceleme ve Fizibilite Analizi. Sistem Önerisi Hazırlama ve Sunma. Sistem Analizi: Veri

9 Toplama. Sistem Analizi: Veri Modelleme. Sistem Tasarımı. Veri Tabanı Tasarımı. Arabirim Tasarımı. Sistem Gerçekleştirme. Sistem Gerçekleştirme. Yeni Sisteme Geçme Süreci. Sistem Bakım ve Desteği. Mesleki İngilizce I (2-0-0) Teknik İngilizce çeviri ve İngilizceyi anlama. Nümerik Analiz (2-0-0) Matematik Modelleme ve Mühendislik Problemlerinin Çözümü. Nümerik Hesaplar. Yaklaşım. Yuvarlatma ve Kesme Hataları. Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümü - Kapalı Yöntemler (Grafik. İkiye Bölme. Yer Değiştirme. Adım Arttırmalı). Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümü - Açık Yöntemler (Basit İterasyon. Newton-Raphson. Sekant. Katlı Kökler). Polinomların Köklerinin Bulunması Klasik. Müler. Bairstow. Diğer Yöntemler. Lineer Sistemlerin Çözümü Gauss Eliminasyon. Gauss Jordan. Özel Matrisler ve Gauss Siedel Lineer Olmayan Denklem Takımlarının Çözümü. Sonlu Farklar İnterpolasyon (Gregory Newton - Langrange ve Ters İnterpolasyon). Sayısal Türev. Sayısal İntegral Eğri Uydurma Yöntemleri. Adi Diferansiyel Denklemlerin Çözümü. MathLab Uygulamaları. Ekonomi (3-0-0) Bilim Nedir?, Ekonomi ve Sorunları. Üretim birimi ve amacı, üretim etmenleri, dönem kavramı. Üretim işlevi ve eş-ürün eğrileri, ölçeğe göre getiriler. Azalan verim yasası, uzun-dönem ile ilgili karar verme, Kısa dönemde ve uzun dönemde maliyetler. Üretim biriminin gelirleri, kar maksimizasyonu ilkesi ve üretim biriminde denge. Üretim biriminin ve kesiminin sunu eğrisi, sunu eğrisinin kayması, sunu esneklikleri. Tüketici birimi ve amacı, tüketici biriminin dengesi, fayda kavramı, eş-fayda eğrileri, bütçe doğrusu. Tüketici davranışlarının eş-fayda eğrileri ve bütçe doğrusu yardımıyla açıklanması. Tüketici biriminin istem işlevi, toplam istem eğrisi, istem esneklikleri. Fiyat oluşumu ve piyasalar, tam rekabet piyasası. Tekel piyasası, eksik rekabet piyasaları. Üretim etmenleri piyasaları. Üçüncü Sınıf Dersleri Mühendislik Matematiği (3-0-0) Sayılar Teorisine Giriş. Asal sayılar, asal çarpanlara ayırma. Modüler Aritmetik, invers alma problemi. Kriptografi algoritmaları, RSA, DES, STACK permütasyonu. Inclusion ve Exclusion prensibi, Rook polinomu. Generating Fonksiyonlar ve Uygulamaları. Rekürans Bağıntıları, Karakteristik Köklerin Bulunması. Yakınsak serilerde yakınsamanın hızlandırılması. Fourier serisi, fonksiyonların seriye açınımı.

10 Discrete Fourier Analizi, Fast Fourier transformları. Fonksiyonların seriye açılımları, Taylor açılımları. Lineer denklem sistemlerinde iterasyonla çözüm ve maksimum diagonal problemi. Catalan, Stirling ve Euler sayıları. Çok basamaklı sayılarda çarpma bölme problemleri. Mühendislik matematiğinde özel-yeni konular. İşletim Sistemleri (3-0-0) İşletim sisteminin ve işletim sistemine ait genel kavramların tanımı ile işletim sistemlerinin gelişim tarihçesi. Bilgisayar sistemlerinde işletim sistemlerinin desteklenmesi için ihtiyaç duyulan genel donanım özellikleri. Process kavramı ve process lerin yönetilmesi için izlenen temel yöntemler. Process çalıştırma yöntemleri incelenmesi ve karşılaştırılması. Process ler arası haberleşme ve senkronizasyon sağlanması, dead-lock kavramı ve çözüm yöntemleri. Bellek yönetimi ve çok kullanıcılı sistemlerdeki önemi, gerçek bellek ile sanal bellek kavramlarını tanıtılması. Sanal bellek oluşturulması için kullanılan yöntemler ve gerekli donanım özellikleri. Paging ve Segmentation yöntemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması. Giriş-Çıkış sistemlerinin tanıtılması ve bellek hiyerarşisi içindeki yerlerinin incelenmesi. Giriş- Çıkış sistemini çalışma prensipleri, sıralı ve rastgele erişimli çevre birimlerinin kullanımı Giriş-Çıkış sistemlerinin kullanıcılar arasında paylaştırılması, sanal çevre birimi kavramının tanıtılması ve uygulama alanlarının gösterilmesi. File sistemlerinin tanıtılması, düz ve hiyerarşik yapıya sahip file sistemlerinin karşılaştırılması. Mantıksal file sistemi ile fiziksel çevre birimler arasındaki ilişkinin incelenmesi, çok kullanıcılı sistemlerde paylaşım ve güvenlik ihtiyaçlarının tanıtılması Bigisayar Donanımı (3-0-0) Kombinasyonel lojik devreler. Ardışıl lojik devreler. Saklayıcı ve sayıcılar. Bellek birimleri (RAM, ROM, PLD, PLA, PAL). Saklayıcı transfer işlemleri ve ortak veri yolu oluşturma. Donanım Tanımlama Dili (Hardware Descriptor Language-HDL) paketleri (VERILOG) ile uygulama. Donanım ile kontrol birimi tasarımı. Mikro program ile kontrol birimi tasarımı. Komut yapısı ve adresleme yöntemleri. Merkezi İşlem Birimi tasarımı. RISC-CISC karşılaştırmaları ve pipeline yapılar. Giriş/Çıkış birimleri ve haberleşme. Bellek yapıları ve yönetimi (Ön bellek yapıları) Seçimlik Müh. I (3-0-0) Üçüncü sınıf seçimlik mühendislik derslerinden bir tanesi alınacaktır. Veri Tabanı Yönetimi (3-0-2) Dosya ve Veri tabanı kavramları, Veri Tabanı Sistemi Genel Yapısı. Veri Modelleri. İlişkisel Cebir. Mantıksal Veri Tabanı Tasarımı, Normalizasyon. Varlık İlişki (E-R) Diyagramları. Fiziksel Veri Tabanı Tasarımı. İndeksYapısı, Ağaç Yapısında İndeks. Hesaba Dayalı ( Hashing) Adresleme. Veri Tanımlama ve Sorgulama Dilleri ( SQL Dili Komut Yapısı ). Veri Tanımlama ve Sorgulama Dilleri ( SQL Dili Komut Yapısı ). İşlem (Transaction) kuralları. Veri Tabanı Eşzamanlık Denetimi, Veri Tabanı

11 Düzeltme. Nesneye Yönelik Veri Tabanı Sistemleri. Nesneye Yönelik Veri Tabanı Sistemleri. Dağıtılmış Veri Tabanı Sistemleri Data Komünikasyonu (3-0-0) Veri haberleşmesine giriş. Veri haberleşme standartları, Mimari modeller. OSI Referans modeli, Katmanlar ve görevleri. Sinyalleşme ve Sinyal kodlama teknikleri. Paralel ve seri iletişim. İletişim ortamları, teknik özellikleri. Multiplexing (TDM, FDM). Hata algılama ve düzeltme teknikleri. Data Link Kontrol teknikleri, Akış kontrolü. Senkron ve asenkron data link protokolleri. IEEE 802.3, 802.4, yerel alan ağ teknolojileri. Bağlantılı ve bağlantısız servisler, Anahtarlama teknikleri. Veri iletişim teknolojileri ile ilgili öğrenci sunuları (X.25, ISDN, FR, ATM, xdsl.) Meseki İngilizce II (2-0-0) Ders Hakkında Genel Konuşma ve Beklentiler. Genel Güncel Parçalar 7. Genel Güncel Parçalar 8. Genel Güncel Parçalar 9. Genel Güncel Parçalar 10. Genel Güncel Parçalar 11. Genel Güncel Parçalar 12. Genel Güncel Parçalar 13. Genel Teknik Tercüme Metinleri 8. Genel Teknik Tercüme Metinleri 9. Genel Teknik Tercüme Metinleri 10. Genel Teknik Tercüme Metinleri 11. Genel Teknik Tercüme Metinleri 12. Genel Teknik Tercüme Metinleri 13. Genel Teknik Tercüme Metinleri 14 Mikro İşlemciler (2-0-2) Mikroişlemci teknolojisinde yaşanan gelişmeler. Intel 8086ve 286 mimarisi ve iç yapısı. Giriş-Çıkış birimlerinin programlanması PPI -Programlanabilir Paralel Arayüz ile Mod 0 da 4x4 Tuş takımı PPI ile Mod 1 ve Mod 2 de yazıcı uygulaması USART-Senkron ve Asenkron Seri Veri Giriş-Çıkış Birimi. RS- 232C Standardı PIT ve Frekansmetre Uygulaması. Ön Bellek Teknolojileri. Bellek Yapıları: Cache, SRAM, DRAM, EPROM ve adres çözümleme uygulamaları. Bus Yapıları: ISA, EISA, VESA ve PCI Bus yapıları. Kesme İstekleri. Kesme İstekleri: 8259 Programlanabilir Kesme Denetleyici Bigisayar Projesi (2-2-0) Proje konularının belirlenmesi. Proje konuları ile ilgili kaynak taramasının yapılması Proje konuları ile ilgili kaynak taraması (devam). Proje hazırlama esasları hakkında açıklamalar. 1. Raporun teslim edilmesi. 1. Raporun değerlendirilmesi. Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi. 2. Raporun teslim edilmesi. 2. Raporun değerlendirilmesi. Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi. 3. Raporun Teslim edilmesi. 3. Raporun değerlendirilmesi. Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi. 4. Raporun Teslim edilmesi. 4. Raporun değerlendirilmesi,proje demoları ve sunumları

12 Seçimlik Müh. II (3-0-0) Üçüncü sınıf seçimlik mühendislik derslerinden bir tanesi alınacaktır. Yazılım Mühendisliği (3-0-0) Yazılım Mühendisliğine Giriş ve Yazılım Geliştirme Süreçleri. Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Çevik Modeller. Proje Yönetimi Temelleri. Gereksinim Mühendisliği. Analiz Raporuna Giriş. Analiz ve Tasarım Süreçlerinde Nesneye Yönelim. Yazılım Proje Yönetimi. Risk Yönetimi. Yazılım Kestirim Yöntemleri. Yazılım Kalite Yönetimi. Yazılım Ölçütleri. Test Teknikleri. Yazılım Bakımı ve Konfigürasyon Yönetimi. Yazılım Yeniden Kullanımı (Software Reuse) Seçimlik Müh. III (3-0-0) Üçüncü sınıf seçimlik mühendislik derslerinden bir tanesi alınacaktır. İş Hayatı İçin İngilizce (2-0-0) Derse giriş. CV hazırlama; başvuru mektupları ; okuma çalışması.. İş mülakatları, örnek iş mülakatları, okuma çalışması, sosyalleşme.. Talep mektubu, telefonda konuşma ve ilgili dinleme çalışmaları.. Not alma teknikleri, , fax, memo yazma, okuma çalışması.. Kelime çalışması ; sıkça karıştırılan kelimeler, okuma çalışması.. Toplantılar, müzakereler; grup müzakere çalışması, okuma çalışması.. Rapor yazımına giriş, rapor tip 1 ( bilgi verici). Sözlü sunuya giriş, örnek bilgi verici rapor inceleme, pazarlama.. Sözlü sunum teknikleri, rapor tip 2 ( değerlendirme. analitik), okuma çalışması.. Ürün grafik sunumu, model okuma parçaları.. Sözlü sunum sınıf içi ön çalışmaları, okuma çalışması.. Öğrenci sunuları, sunular üzerine dönüt ve tartışma İşletme (3-0-0) Genel Tanımlar, Ekonomik Sistemler, Üretim Faktörleri. Günümüzde İşletmecilik Hayatını Etkileyen Unsurlar. İşletmeyle İlgili Çıkar Grupları. İşletmenin Yapısal Çevresi. İşletmelerin Sınıflandırılması. İşletmelerin Kuruluş Aşamaları. Bir Sistem Olarak İşletmenin İncelenmesi, İşletme ve Alt Sistemleri Fonksiyonları. Yönetim ve Yöneticilik. Klasik ve Modern Yönetim Teorileri. Yönetimde Karar Verme ve Yönetim Fonksiyonları: Planlama. Yönetim Fonksiyonları : Organizasyon - I Yönetim Fonksiyonları : Organizasyon - II. Yönetim Fonksiyonları : Yürütme (Motivasyon, Liderlik, İletişim) Yönetim Fonksiyonları : Koordinasyon. Yönetim Fonksiyonları : Kontrol Genel Tekrar 3. Sınıf Seçimlik Müh. Dersler

13 Bilgisayar Ağ Teknolojileri (3-0-0) Ağ (Network) katmanının tanımı, görevleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi. Bilgisayar ağı içerisinde iki nokta arasında izlenecek yolun bulunmasına yönelik statik ve dinamik routing (yol bulma) algoritmalarının incelenmesi ve karşılaştırılması. Ağ katmanında tıkanıklık (congestion) kavramının tanımı, oluşma nedenleri ve çözüm yolları. Örnek bir ağ katmanı olarak IP (Internetworking Protocol) protokolünün incelenmesi. IP protokolünde yer alan, ICMP, BOOTP, DHCP ve diğer ağ katmanı ile ilgili protokollerin incelenmesi. Ulaşım (Transport) katmanının tanımı, görevleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi. Bağlantılı (connection-oriented) ve bağlantısız (connectionless) ulaşım protokollerinin incelenmesi ve karşılaştırılması. Ulaşım katmanında kalite kontrolünün (QoS) sağlanmasının önemi ile kalite kontrolü sağlayan yöntemlerin incelenmesi ve karşılaştırılması. Bağlantısız ulaşım örneği olarak TCP/IP protokolü içinde yer alan UDP (User Datagram Protocol) protokolünün incelenmesi. Bağlantılı ulaşım katmanı yapısının TCP (Transmisson Control Protocol) örneği ele alınarak incelenmesi Oturum (Session) ve Sunum (Presentation) katmalarının tanımı, görevleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi. Uygulama (Application) katmanının tanımı ve incelenmesi. TCP/IP protokol yapısında yer alan Telnet, SSH, DNS, FTP, HTTP ve benzeri uygulamaların incelenmesi Uzman Sistemler (3-0-0) Temel kavramlar. çıkarsama makinesi, bilgi tabanı, bilgi edinimi, bilgi temsili ve kontrolü. Otomatik uslamlama, belirsizlik gösterimi, pratik problem çözme. Uzman sistemlerin kuram ve uygulamasının gelişimi. Bilinen uzman sistem örnekleri. Uzman sistem tasarımı için yazılım araçları ve mimarileri. Bir uzman sistem tasarımı Ağ Teorisi Uygulamaları (3-0-0) Katmanlı Ağ Mimarisi. Farklı katmanlardaki PP protokolleri (Fiziksel, Ağ katmanı). Hata düzeltme. ARQ, StopWait, GoBAckN algoritmaları. Gecikme Modelleri. M- M-1, M-G-1 kuyruk sistemleri. Kuyruk ağları/ Çok erişimli iletişim. Aloha sistemi. Parçalama algoritmaları. CSMA rezerve sistemi. Ağ katmanı algoritmaları. En kısa yol yönlendirme. Akış Kontrol algoritmaları Sistem Programlama (3-0-0) Sistem programla kavramı ve genel bilgiler. İstemci/Sunucu uygulamaları ve özellikleri. 2-Tier, 3-Tier ve Multi-Tier uygulamalar ve özellikleri. Web uygulamaları HTML ve CSS kullanımları. Javascript ile kullanıcı taraflı kontrol işlemleri. XML ve XSL. DTD ile XML doğrulama Schema ile XML doğrulama. Java ile programlama. Java applet programla. RPC ile uygulama geliştirme. RMI ile uygulama geliştirme. Dağıtık uygulama geliştirme teknolojilerin karşılaştırılması

14 Biçimsel Dil. ve Soyut Makineler (3-0-0) Dilbilgisi kavramı ve temel matematiksel teknikler. Otomata ve biçimsel dillerin sınıflandırılması. Düzenli ifadeler. Düzenli ifadeler ve düzenli setlerin özellikleri. Sonlu durum makineleri. Sonlu durum algoritmaları. Düzenli diller ve aşağı basmalı (push-down) otomata. İçerikten bağımsız diller ve gramerler. Gerekirci (deterministic) sonlu otomatlar. Gerekirci olmayan sonlu otomatlar. Normal yapısal gramerler. Sınırsız gramerler. Kararsızlık ve çözümsüzlük. Turing makineleri ve problem çözümünde kullanımı. Ödevlerin sunumu Sayısal İşaret İşleme (3-0-0) Ayrık Zamanlı İşaret ve Sistemler, Özellikleri. Ayrık Lineer Zamanla Değişmez Sistemler, Dürtü Yanıtı. Konvolusyon Toplamı, Kararlılık, Nedensellik. Fark Denklemleri. Z-Dönüşümü, Tanımı, Özellikleri. Ters Z-Dönüşümü, Kuvvet serileri, basit bölme, kısmi kesirlere açılım yöntemleri. Ters Z-Dönüşümü, Cauchy İntegrali, Rezidü yöntemi, Fark denklemleri. Z-Dönüşümünün Uygulamaları, Kararlılık, Nedensellik, Transfer Fonksiyonu. Dik Fonksiyonlara Açılım, Fourier Dönüşümü, Genlik ve Faz spektrumları. Ayrık Fourier Dönüşümü ve Ters Dönüşümü. Hızlı Fourier Dönüşümü- DIT FFT. Hızlı Fourier Dönüşümü- DIF FFT. Sayısal Süzgeçler, IIR ve FIR yapılar File Organizasyonu (3-0-0) Giriş ve genel kavramlar. Depolama Birimleri (İkincil depolama birimleri, sabit disk, magnetik disk, cd-rom). Dosya Sisteminde Temel veri yapıları: Fields, Records, Buffer Yönetimi, I/O yönetimi. yapısı, Dosya çeşitleri (sıralı erişim, rastgele erişim dosyaları). kayıt ekleme/slime, İndeksleme. İndeksleme. Sıralı Kayıt-tabanlı dosyaları üzerinde karşılaştırma/birleştirme. Çok seviyeli İndeksleme, B-tree. İndeksli Sıralı Dosya Erişimi. B+-tree. Hashing (hesaba dayalı) yapıları. Genişletilmiş Hashing (hesaba dayalı) yapıları. Ilgili konular(güvenik ) ve Genel Tekrar Bilgisayar Grafiğine Giriş (3-0-0) Bilgisayar Grafiğine giriş. Noktanın gösterilimi, Noktaların dönüşümü. Doğruların dönüşümü. 2B dönüşümler, Döndürme. Aynalama, Ölçekleme. Birleşik dönüşümler. Öteleme ve homojen koordinatlar. Doğru çizim algoritmaları. Çokgen doldurma. 3B dönüşümler, 3B ölçekleme, bozulma, döndürme, aynalama, öteleme. Çoklu dönüşümler, Uzayda herhangi eksen etrafında döndürmeler. Herhangi bir düzleme göre aynalama. Perspektif geometri, Projeksiyonlar. Opengl e giriş, Uzayda çizimler: noktalar, çizgiler ve çokgenler. Opengl dönüşümleri ve kırpma Bilg.Yard.Geometrik Tasarım (3-0-0) Parametrik ve Kapalı Eşitlikler. Hemitian ve Bezier Formatları. B-Spilines ve Nurbs.

15 Geometrik Süreklilik ve Gerilim Kavramları. Tensor Çarpma Yüzeyleri. Düzlemler. Kuadrik Yüzeyler. Uzaklık Fonksiyonu ve Süper - Kuadrikler. Birim Ekponensiyel Fonksiyonları ve Yumuşak Cisimler. Deformasyonlar. Küme Operasyonları ve Konstraktif Katı Geometrisi. Işın-İzleme. Bir Formdan Diğer Forma Transformasyonlar Yöneylem Araştırması (3-0-0) Giriş, Matematik Programlama. Doğrusal Programlama (doğrusal programlama modelinin formülasyonu ve grafik çözüm). Doğrusal programlama problemlerinin simpleks yöntemi ile çözümü. Simpleks Yönteminde dejenerasyon, Dualite ve duyarlılık Analizi. Ulaşım Problemi (En düşük Maliyet ve Kuzey Batı Köşesi Yöntemi). Ulaşım Problemi (Düzeltilmiş Dağıtım Metodu), Ulaşım Problemlerinde dejenerasyon. Atama yöntemi. Ağ Modelleri, Minimum Geçişli Ağaç (Prim Algoritması), En Kısa Yol Algoritması (Dijkstra algoritması). Maksimum Akış Algoritması, Proje Planlama Teknikleri (CPM-PERT). Tamsayılı Programlama, Hedef Programlama. Deterministik Dinamik Programlama. Deterministik Stok Modelleri. Oyun Teorisi, Simülasyon Dördüncü Sınıf Dersleri Yapay Zeka (3-0-0) Yapay Zekanın temel konuları, insanda öğrenme sistemi. Yapay Zeka dilleri, Lisp ve uygulamaları. Yapay Zeka dilleri, Lisp ve uygulamaları. Yapay Zeka dilleri, Prolog ve uygulamaları. Yapay Zeka dilleri, Prolog ve uygulamaları. Doğal Dil işleme, Doğal Dil anlama. Teorem gösterimi, önerme ifadeleri. Problem çözme teknikleri. Problem çözme uygulamları. Oyun teorileri, oyun ağaçları. Uzman Sistemler. Yapay Sinir Ağları ve Şekil Tanımada uygulamaları. Genetik Algoritmalar. Konuşma Anlama, Ses Tanıma. Bilgi Tabanlı Sistemler, Bilgi Mühendisliği Seçimlik Müh. IV (3-0-0) Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. Seçimlik Müh. V (1-2-0) Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. Bitirme Projesi (3-6-0) Proje konularının belirlenmesi. Proje konuları ile ilgili kaynak taramasının yapılması Proje konuları ile ilgili kaynak taraması (devam). Proje hazırlama esasları hakkında

16 açıklamalar. 1. Raporun teslim edilmesi. 1. Raporun değerlendirilmesi. Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi. 2. Raporun teslim edilmesi. 2. Raporun değerlendirilmesi. Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi. 3. Raporun Teslim edilmesi. 3. Raporun değerlendirilmesi. Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi. 4. Raporun Teslim edilmesi. 4. Raporun değerlendirilmesi, Proje demoları ve sunumları. Derleyici Tasarımı (3-0-0) Derlemeye giriş, Derleyicinin modülleri. Lexical analiz, Token lara ayırma. Sonlu durum makinaları (acceptor ler). Solu durum makinlaarı (dönüştürücüler). Gramer(Syntax) analizi. Anlamsal(Semantic) Analiz. Tip kontrolü, Sembol tablosunun hazırlanması. Ara kod üretimi, Kod üretimi. Kod optimizasyonu (makina tarafından). Kod optimizasyonu (programı yazan tarafından). Derleyicinin analizsentez aşaması. 370 assembler ve derleyiciler. 370 assembler da temel işlemler. 370 assembler da temel işlem uygulamaları (kesirli sayılar). Hata analizleri Seçimlik Müh. VI (3-0-0) Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. Seçimlik Müh. VII (3-0-0) Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. Seçimlik Sosyal (3-0-0) Üniversitenin sosyal seçimlik ders havuzundan herhangi bir ders alınacaktır. Bu ders havuzu dönemden döneme farklılık göstermekle birlikte, bazı örnek dersler olarak şunlar verilebilir: Bilim Tarihi, Siyaset Bilimi, Afetler ve Kriz Yönetimi, Bireysel Kalite ve Liderlik Eğitimi, vb. Serbest Seçimlik (3-0-0) Öğrenciler herhangi bir fakültenin herhangi bir bölümünden istedikleri bir dersi alabilirler. Ancak seçilen ders en az 3 kredilik olmalı ve dersin içeriği bölümümüzün derslerinin içeriği ile benzeşmemelidir. 4. Sınıf Seçimlik Müh. Dersler Bulanık Mantık (3-0-0) Klasik Kümeler ve Bulanık Mantık Kümeleri. Klasik Bağıntılar ve Bulanık Mantık Bağıntıları. Üyelik Derecesi Fonksiyonları. Bulanık Mantık - Klasik Mantık

17 Dönüşümleri. Bulanık Mantık Aritmetiği-Sayılar-Vektörler. Klasik Mantık - Bulanık Mantık. Bulanık Mantık Kural Temelli Sistemler. Bulanık Mantık Sınıflandırılmaları. Bulanık Mantık Şekil Tanıma. Bulanık Mantık Kontrol Sistemleri. Bulanık Mantık Ölçümleri Görüntü İşleme (3-0-0) Görüntü İşleme için Temel Bilgiler. Görüntü İyileştirme Yöntemleri. Görüntü Restorasyonu. Görüntü İşleme İstatistiksel Yöntemleri. Segmentasyon ve Çerçeve Belirleme. Matematiksel Morfoloji. 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Transformasyonlar. Temel Şekil Özelliklerini Bulma. Frekans Domeninde Görüntü İşleme. Görüntü Transform Yöntemleri. Hareketli Görüntü İşleme. Renkli Görüntü İşleme. Görüntü Sıkıştırma Algoritmaları. Görüntü İşleme Yöntemleri ile Özellik Çıkarma. Şekil Tanımanın Temel Konuları Yapay Nöron Ağlarına Giriş (3-0-0) Yapay Sinir Ağlarına Giriş. Yapay Sinir Ağlarının Yapısı ve Temel Elemanları. İlk Yapay Sinir Ağları-Tek katmanlı algılayıcılar. Yapay Sinir AğıModeli-Çok katmanlı algılayıcılar. Çok katmanlı Algılayıcı Ağının Öğrenme Kuralı. Çok katmanlı Algılayıcı Ağının Çalışma Prosedürü. Çok katmanlı Algılayıcı Ağının Uygulama Alanları. Linear Vector Quantization(LVQ) Ağının Özellikleri, Yapısı, Çalışma Prosedürü. LVQ Ağının Uygulama Alanları. Adaptif Rezonans Teori Ağları, Yapısı, Çalışma Prensibi. Adaptif Rezonans Teori Ağları, Uygulama Alanları. Kendi-Kendine Organize Olan Sistemler-Hebbian Learning. Kendi-Kendine Organize Olan Sistemler-Competitive Learning Paralel Programlamaya Giriş (3-0-0) Paralel programlamanın tanıtımı ve uygulama alanları. Paralel programlamaya ilişkin problemler: senkronizasyon, haberleşme, kritik bolumler. Senkronizasyon mekanizmaları: semaforlar, monitörler ve diğerleri. Gerçekleme yolları ve uygulamaları. Mesaj aktarımına dayalı haberleşme ilkelleri. Buluşma (rendez-vous) yapısı. Paralel programlama dilleri: CSP, Occam ve Ada. Klasik paralel algoritma örneklerinin tasarımı ve incelenmesi Doğal Dil İşlemeye Giriş (3-0-0) Doğal dil işlemeye giriş. Dilbilimsel analizin seviyeleri. Prolog diline genel bir bakış. Biçimbilim ve sözlük. Türkçe için içerikten bağımsız gramer. DCG gramerleri ve DCG ayrıştırıcıları 1. DCG gramerleri ve DCG ayrıştırıcıları 2. Geçiş ağ ayrıştırıcıları. Deyimlerin yapısı. Birleştirme tabanlı gramer. Ayrıştırıcı algoritmalar 1. Ayrıştırıcı algoritmalar 2. İstatistiksel doğal dil işleme. Anlambilimsel gösterim. Ödevlerin sunumu

18 Bilgisayar Mimarisi (3-0-0) Tek işlemcili ve paralel bilgisayar sistemleri. Bellek Yönetimi: Sanal bellek kavramı, page etme ve segmentleme. Ön bellek sistemleri ve yerine koyma (replacement) algoritmaları. Pipeline işlemci tasarımı. Geri beslemeli pipeline sistemler, rezervasyon tabloları ve çarpışma vektörü. RISC Mimarileri ve CISC ile karşılaştırmalar. Flynn ın sınıflaması ve Paylaşılmış bellekli çoklu işlemci sistemleri. Bus temelli çoklu işlemci sistemleri: Crossbar switch ve çok kapılı bellekler. Arabağlantılı ağlar:. Dinamik arabağlı ağlar: Çok seviyeli arabağlı ağlar (Omega network). Statik arabağlı ağlar: Star, ring, mesh, hypercube ve tree network. Mesaj gönderme arayüzü (Message Passing Interface-MPI). Noktadan noktaya mesaj gönderme ve alma. Toplu mesaj gönderme ve alma. Matrislerde transpoz ve çarpma için paralel algoritmalar. Matris çarpımında Fox ve Cannon Algoritmaları Gelişmiş Mikroişlemci Sistemleri (3-0-0) Mikroişlemcilerin Yapı ve Görevlerine Göre Sınıflandırılması (Scaler İşlemciler, Super Scaler İşlemciler Pipeline İşlemciler, Verylonginstruction Word İşlemciler, Vektor İşlemciler). Intel Mikroişlemciler. Sayısal İşaret İşlemciler (Digital Signal Processors-DSP). RISC (Reduced Insturuction Set Computers) ve CISC (Complex Instruction Set Computers) Karşılaştırmaları. Transputer Mimarisi. FPU (Floating Point Unit) Kayan Noktalı Aritmetik İşlemci. Diğer Gelişmiş Mikroişlemci Mimarilerinden Örnekler (Sparc, Alfa, Pentium, Power Architecture) Sistem Analizi ve Modelleme (3-0-0) Giriş. İki Uçlu ve Çok Uçlu Yay Elemanları. Kütle ve Sönüm Elemanları. İki Uçlu Mekanik Elemanlardan Oluşan Sistemler. Çok Uçlu Mekanik Elemanlardan Oluşan Sistemler Yönetim Bilgi Sistemleri (3-0-0) Yönetim ve Karar Süreçleri. İşletmelerde Bilgi Sistemlerinin Yeri. Karar Destek Sistemleri. Karar Destek Sistemleri. Yönetim Bilgi Sistemleri. Üst Yönetim Bilgi Sistemleri. Üst Yönetim Bilgi Sistemleri ve Veri Ambarları. Bilgi Sistemi Uygulama Örnekleri. Bilgi Sistemi Uygulama Örnekleri. Bilgi Toplumu Etiği. Bilgi Sistemleri ve İşletmelerde Reorganizasyon. Toplam Kalite Yönetimi ve Bilgi Sistemleri. Bilgi Sistemleri Güvenliği. Kurumsal İhtiyaç Planlaması Yazılımları (ERP). Bilgi Sistemi Uygulamaları Gerçek Zamanlı Bilgisayar Sistemleri (3-0-0) Gerçek zamanlı sistemlerin tanımı ve genel özellikleri. Gerçek zamanlı sistemlere ait temel referans modelinin tanıtılması ve incelenmesi. Gerçek zamanlı sistemlerde uygulanan iş sıralama ve çalıştırılma teknikleri incelenmesi. Zamana göre ve önceliğe

19 göre çalışan gerçek zamanlı sistemlerin incelenmesi ve karşılaştırılması. Gerçek zamanlı sistemlerde kaynak kullanım ve paylaşım teknikleri. Temel fiziksel büyüklükler ve elektriksel işaretlere dönüştürülme teknikleri. Analog işaret işleme teknikleri ve işlemsel kuvvetlendirici uygulamaları. Digital/Analog ve Analog/Digital dönüşüm teknikleri. Gerçek zamanlı bilgisayar donanımlarının incelenmesi ve karşılaştırılması. Çevre birimlerinin incelenmesi ve uygulamalarıyla merkezi işlemciye bağlantı teknikleri. Sayısal ve analog çoğullama teknikleri. Gerçek zamanlı bilgisayar yazılımlarının incelenmesi. Gerçek zamanlı örnek bir yazılımın ve ilgili modüllerinin tasarımı Biyoenformatiğe Giriş (3-0-0) Mühendislik Biyolojisi. Biyo Malzemeler. Biyo Hesaplama. Biyo Mekanik. Tıbbi Görüntüleme Konularına giriş Robot Teknolojisine Giriş (3-0-0) Robot İhtiyacı. Robot Seçimi. Robot Sisteminin Özelilkleri ve Kurulması. Güvenirlilik ve Robot Sistemleri. Endüstri Robotları. İnsan ve Yeni Teknoloji Bilgisayar Semineri (1-2-0) Güncel Bilgisayar Bilimleri konularında hazırlanan ve sunulan seminerlerdir.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I (3-1-3.5) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM AITB1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ- I 2 0 0 Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-3 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLI DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1 HAZIRLIK SINIFI I. Kodu Dersin adı Teorik

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ 1. DÖNEM DERS LİSTESİ TUR 0101 Türk Dili (T-U) K: (4-0) 4 AKTS:4 Dilin tanımı, sosyal

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Yrd. Doç. Dr. Boran Şekeroğlu Bölüm Başkanı + Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Kaan Uyar Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sevay Öğetim Üyesi M.Sc Kezban Alpan

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş 3+1 5,0 Problem Çözüm İlkeleri ve Problem Çözüm Evreleri; Algoritma ve Akış Şemaları; Bir Problemi Tanımlama;

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009)

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) İSTANBUL, 2009 ÖNSÖZ Kimya-Metalürji Fakültesi nde eğitim, öğretim, araştırma, uygulama

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

1. Yarıyıl Ders İçerikleri

1. Yarıyıl Ders İçerikleri KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü

T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Genel Toplam T = 118 U =92 Toplam Saat = 210 Kredi = 164 ECTS = 240 1. YARIYIL Dersin Kodu Dersin Adı ve İçeriği Kredisi Seçmeli/Zorunlu

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü 2 bazında):

Detaylı

EE 101 Elektrik Mühendisliğine Giriş (2-0)2

EE 101 Elektrik Mühendisliğine Giriş (2-0)2 EE 101 Elektrik Mühendisliğine Giriş (2-0)2 Elektrik Mühendisliği dallarının uzman öğretim üyeleri tarafından öğrencilere seminerler verilerek tanıtılması. Bu dallar şu şekilde sıralanabilir: Devre ve

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri BİRİNCİ YIL I.YY Dersleri ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 2 Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm, Liberalizm, İnkılap ve Reform). Türk İnkılabının

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

DERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 1 0 0 1 AKTS:2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve diğer mühendislik alanları. Mühendislik mesleği ve etik kuralları. Elektrik-Elektronik

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MAT 101 Matematik I (4-0) 4 Fonksiyonlar ve grafikler, limit kavramı, limitin

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı