YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI"

Transkript

1 USIS-2003 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI Birinci Sınıf Dersleri Bilgisayar Bilimlerine Giriş I (2-0-0) Bilgisayar Bilimlerinde Temel Kavramlar. Bilgisayar Mühendisliğinin Temel konuları. Bilgisayar Sistemleri ve Çevre Birimleri. İşletim Sistemlerine Giriş. Algoritmalara Giriş. Akış Diyagramı. Veri İletişiminde Temel Kavramlar. Programlama Dillerine Giriş. Veri Tabanı ve Yönetimine Giriş. Bilgisayar Laboratuarında Yazılım Araçlarının Kullanımı. Pascal diline giriş. Pascal dilinde I.O, matematiksel işlemler. Pascal dilinde kontrol deyimleri, döngüler. Temel arama algoritmaları. Sıralama algoritmaları. Genel Kimya (3-0-0) Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giriş ve redox tepkimeleri. Gazlar. Termokimya. Atomun elektron yapısı. Periyodik çizelge ve atom özellikleri. Kimyasal bağlar. Sıvılar katılar ve moleküller arası özellikler. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Kimyasal kinetik. Kimyasal denge. Asitler ve bazlar. Çözünürlük ve iyon dengeleri. Entropi ve serbest enerji. Elektrokimya. Matematik I (4-2-0) Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar. Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik. Türev Tanımı ve kuralları. Türevin çeşitli uygulamaları. Fonksiyonların değişimlerinin incelenmesi ve grafik çizimi. Trigonometrik Fonksiyonlar. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar. Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar. Rolle ve ortalama Değer Teoremleri. Limitte belirsiz şekillerin Türev ile hesaplanması. Parametrik Denklemler. Kutupsal Koordinatlar. Diferansiyel. Belirsiz İntegral. Belirli İntegral. İntegralin Temel Teoremi. Belirli İntegral ile Alan Hesabı. Dönel Cisimlerin Yüzey Alanları. Dönel Cisimlerin Hacmi.İmproper İntegraller. Lineer Cebir (2-0-0) Matris Cebirine giriş. Matrislerde toplama ve çarpma. Bazı Özel Matrisler. Bir kare matrisin transpozesi Uygulaması. Determinantlar ve özellikleri. Laplace açılımı. Bir matrisin rankı ve Denk matrisler. Ek matris, bir matrisin tersi. Lineer Denklem

2 Sistemlerinin Çözüm yöntemleri. Vektörler. Lineer bağımlılık ve Lineer bağımsızlık. Bir matrisin özdeğerleri ve özvektörleri. Cayley - Hamilton Teoremi. Fizik I (3-0-2) Fizik ve Ölçme. Vektörler. Bir boyutta hareket. İki boyutta Hareket. Hareket Kanunları. Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları. İş ve Kinetik Enerji. Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu. Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar. Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi. Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum. Statik Denge ve Esneklik. Titreşim Hareketi. Evrensel Çekim Yasası İleri İngilizce I (3-0-0) Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme. belli yazı türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma. Farklı okuma stratejilerini kullanma. İletişimi bozmadan ve aksatmadan düşüncelerin ve bilgilerin yazılı bir biçimde kolayca dile getirme. Yazı yazmanın teknik kurallarını ve yazılı bir metnin farklı yapısal öğelerini belirleme. özet çıkarma ve yazılı bir parçayı yeniden yazma. Diğer beceri alanlarıyla bütünleştirilmiş bir dilbilgisi çalışması sayesinde temel dilbilgisi kurallarını ve yapılarını pekiştirme. Kelimeleri bağlamlarına ve yapısal ögelerine göre öğrenme. Derslerde akademik düzlemde öğretim görevlisi ve öğrenciler tarafından yapılan İngilizce konuşmaları takip edebilme ve ders sırasındaki tartışmalara katılmaya yetecek derecede kullanabilme. Türkçe I (2-0-0) Dil nedir. Dünya dilleri. Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Güncel metinler eşliğinde günümüzde Türkçenin sorunları. Güncel metinler eşliğinde de, ki ve mi nin yazımı. Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar (birleşik sözcükler, ünlü ve ünsüz uyumları). Metin incelemesi: Bilimsel içerikli bir makalenin incelemesi. Yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili uygulamalar. Metin incelemesi: Bir köşeyazısının incelemesi. Anlatım bozuklukları, dil yanlışları ile uygulamalar. Örnek metinler eşliğinde bilim dili olarak Türkçe sözlü sunum çalışmaları. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-0) Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm, Liberalizm, İnkılap ve Reform). Türk İnkılabının Özellikleri ve Tarihsel Örnekleri ile Karşılaştırılması. XIX-XX.y.y Osmanlı Devletinin toplumsal ve ekonomik yapısı. Gerileme ve çöküş nedenleri. XIX y.y. Osmanlı Devletinde siyasal olayların genel şeması ve reform hareketleri. III. Selim Dönemi ve Nizam-ı Cedit Hareketi. II. Mahmut Dönemi ve Senet-i İttifak. Tanzimat Dönemi. I. Meşrutiyet Dönemi ve Kanun-i Esasi. Osmanlı Devletinde XX. y.y. Başındaki Siyasal Olaylar. II. Meşrutiyet. İttihat ve Terakki Dönemi. Trablusgarp Savaş. Balkan Savaşı. I. Dünya

3 Savaşı. Fikir Akımları. Osmanlıcılık. İslamcılık. Batıcılık. Türkçülük. Mondros Mütarekesi. Mütareke Dönemindeki İç ve Dış Siyasal Gelişmeler. Ermeni Sorunu. Kurtuluş Savaşı Öncesi Genel Durum. Mondros Mütarekesi. Savaşı Noktalandıran Antlaşmaların Yapısı ve Wilson İlkeleri. Kurtuluş Savaşı nın Dönemlendirilmesi. Siyasal Hazırlık Döneminin İlk Evresi. Bölgesel Direniş Dönemi. Kurtuluş Savaşı nın Örgütlenmesi ve Hayata Geçirilmesi. Mustafa Kemalin iç ve dış siyasal yapıya ilişkin tespit, tahlil, öngörü ve Planları. Kurtuluş Savaş ının Siyasal Hazırlık Dönemi. Bölgesel Mücadele Çalışmalarına Ulusal Bir Nitelik Kazandırılması. Amasya Bildirisi. Erzurum ve Sivas Kongreleri. Misak-ı Milli. TBMM nin Açılması. Yapısı ve Çalışmaları. Sevr Antlaşması. Kurtuluş Savaşı nın Askeri Cepheleri. İç Ayaklanmalar. I.İnönü Savaşı. II.İnönü Savaşı. Sakarya Meydan Savaşı. Başkumandanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taaruz. Kurtuluş Savaşının Siyasal Gelişmeleri. Londra Konferansı. Mudanya Mütarekesi. Lozan Barış Antlaşması. Bilgisayar Bilimlerine Giriş II (2-0-2) Pascal Programlama Diline Giriş. Atama ifadesi. Karar Verme ve Akış Kontrol İfadeleri. Giriş-Çıkış Deyimleri. Adede ve Şarta Bağlı Çevrim İfadeleri. Tek ve İki Boyutlu Diziler ve Uygulamaları. Karakter Dizileri. String Komutları ve Uygulamaları. Alt Programlar Fonksiyonlar ve Kendi Kendini Çağıran Fonksiyonlar. Özel Tip Tanımları. Küme İşlemleri ve Uygulamaları. Sıralı Erişimli Veri Dosyaları ve Uygulamaları. Doğrudan Erişimli Veri Dosyaları ve Uygulamaları. İndeks Erişimli Veri Dosyaları ve Uygulamaları. Bellek Konum Göstergeci ve Uygulamaları. Mevcut Kütüphaneler. Kütüphane Oluşturma ve Uygulamaları. Dönem Proje Sunumu. Matematik II (4-2-0) Seriler. Fourier Serileri. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda limit. Süreklilik. Kısmi türev. Toplam diferansiyel. Bileşik. kapalı ve ters fonksiyonların türevleri. Değişken dönüştürme. Maksimum ve minimum problemleri. Vektör Analizi. İki Katlı İntegraller. (Hacim Hesabı. Yüzey Alanları). Üç katlı integraller. Eğrisel İntegraller. Yüzey İntegralleri. Fizik II (3-2-0) Coulomb Yasası ve Elektrik Alanları Elektrik yüklerinin özellikleri. Yalıtkanlar ve iletkenler. Coulomb yasası. Elektrik alanı. Sürekli bir yük dağılımının elektrik alanı. Elektrik alan çizgileri. Düzgün bir elektrik alanda yüklü parçacıkların hareketi. Gauss Yasası Elektrik akısı. Gauss yasası. Gauss yasasının yüklü yalıtkanlara uygulanması. Elektrostatik dengedeki iletkenler. Elektriksel Potansiyel Elektriksel potansiyel ve potansiyel farkı. Düzgün bir elektrik alandaki potansiyel farkları. Elektriksel potansiyel ve noktasal yüklerin oluşturduğu potansiyel enerji. Elektriksel potansiyelden elektrik alan elde edilmesi. Sürekli yük dağılımının oluşturduğu elektriksel potansiyel. Yüklü bir iletkenin potansiyeli. Sığa ve Dielektrikler Sığanın tanımı. Sığanın hesaplanması. Kondansatörlerin bağlanması. Yüklü Yüklü

4 kondansatörde depolanan enerji. Dielektrikli kondansatörler. Akım ve Direnç Elektrik akımı. Direnç ve Ohm kanunu. Elektriksel iletkenlik için bir model. Direnç ve sıcaklık. Elektrik enerjisi ve güç Doğru Akım Devreleri Elektromotor kuvveti. Seri ve paralel bağlı dirençler. Kirchhoff kuralları. RC devreleri. Elektrik Ölçü aletleri. Manyetik Alanlar Manyetik alan. Akım taşıyan bir iletkene etkiyen manyetik kuvvet. Düzgün bir manyetik alan içindeki akım halkasına etkiyen tork. Yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik alan içindeki hareketi. Hall olayı. İleri İngilizce II (3-0-0) Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme. Belli yazı türlerini uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma. Farklı okuma stratejilerini kullanma. İletişimi bozmadan ve aksatmadan düşüncelerin ve bilgilerin yazılı bir biçimde kolayca dile getirme. Yazı yazmanın teknik kurallarını ve yazılı bir metnin farklı yapısal öğelerini belirleme. Özet çıkarma ve yazılı bir parçayı yeniden yazma. Diğer beceri alanlarıyla bütünleştirilmiş bir dilbilgisi çalışması sayesinde temel dilbilgisi kurallarını ve yapılarını pekiştirme. Kelimeleri bağlamlarına ve yapısal ögelerine göre öğrenme. Derslerde akademik düzlemde öğretim görevlisi ve öğrenciler tarafından yapılan İngilizce konuşmaları takip edebilme ve ders sırasındaki tartışmalara katılmaya yetecek derecede kullanabilme. Türkçe II (2-0-0) Türkçenin yapısı: Ses, yapı ve dizim özellikleri. Metin çözümlemesi (Şiir). Metin çözümlemesi (Öykü). Anlatım bozukluklarıyla ilgili uygulamalar. Rapor. dilekçe ve özgeçmiş yazımı (Örnekler ve uygulamalar). Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri. Dil yanlışlarının düzeltilmesine dönük uygulamalar. Metin çalışmaları. çözümlemesi. Sözlü sunum çalışmaları. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-0) Toplumsal ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar. Kıyafet Düzenlemesi. Şapka Kanunu. Soyadı Kanunu. Tarikatların Kaldırılması. Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması. Takvim.Saat. Ölçü Sistemindeki Değişiklikler. Kadın Hakları ve Gelişimi. Hukuk Alanında Yapılan İnkılap. Medeni Kanunun Kabulü. Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları. Kültür ve Eğitim Alanındaki İnkılaplar. Harf. Dil ve Tarih İnkılabı. Eğitim İnkılabı ve Önemi. Eğitimde Uygulanması Gereken İlkeler. İktisadi Alanda Yapılan İnkılaplar. Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde İktisat Hedefleri. İzmir İktisat Kongresi. Karma Ekonomi Projesi Arası Göreli Liberalizm Arası Devletçilik Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Yeni Türkiyenin Kurucu İlkeleri. Tam Bağımsızlık. Milli Egemenlik. Milliyetçilik. Laiklik. Cumhuriyetçilik. Halkçılık. Devletçilik. İnkılapçılık. Atatürk Dönemi Dış Politikası. Dönemin Genel Konjonktürü. Türk Dış Politikasının Genel Nitelikleri ve Öncelikleri. Olgusal Gelişmeler. Lozan Antlaşması İle ilgili Konular. İngiltere İle Musul sorunu. Fransa İle İlgili İlişkiler ve Hatay Sorunu. Yunanistan İle Nüfus Mübadelesi ve Etabli Antlaşmazlığı ve Çözümü. Türkiye İle

5 Sovyetler Birliği. Yükselen Savaş Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar. Türkiyenin Milletler Cemiyetine Üyeliği. Balkan Paktı. Sadabat Paktı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi. İç ve Dış Siyaset deki gelişmeler. Türkiye de Arası Siyasal ve Toplumsal Gelişmeler. Temel Kültür - Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler (3-0-0) (3) Kanuni Devri Osmanlının Keşifler Sürecine Katılamamasının Nedenleri ve Sonuçları/16.ve 17.yüzyılda Ticari Sermaye Birikim Dinamiğinin Avrupa da Oluşturduğu Siyasi, Kültürel ve Sosyal Doku/Aydınlanma Devrinin Sunduğu Fikirlerin Ekonomi-Bilim-Teknoloji Boyutlarının Hangi Şartlarda Endüstrileşmeyi ve Kolonyel Sistemleri Yarattığı/Bu Süreçlerin Kendi İç Güç Dengelerindeki Patlamaların Toplumsal Süreçlerin Boyutlarını Nasıl Belirlediği, Örneğin: İnsan, Sınıf, Yönetim, Meşruiyet Çatışmaları/Siyasi, Kültürel ve Sosyal Açılardan Liberalizm ve/veya Devrimlere Yol Açan Temellerin Oluşma Neden ve Biçimleri/20.Yüzyıl Başında Türkiye nin ve Diğer Üçüncü Dünya Devletlerinin Durumu, Merkez-Çevre İlişkileri ve Teorileri/ Türkiye de Tek Partili Dönem, Anayasa, Ekonomi ve Toplumsal Değişim/İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye nin Dış Dünya ile İlişkileri, Marshall Planı, Kır ve Kent Dinamikleri, Göçler, Demografik Yapı/1960 Devrimi, Anayasa Değişikliği (Fordist) Sanayileşme Biçim ve Süreçleri, Kentleşme/1980 Sonrası Türkiye, Liberalizme Geçiş, Sektörler Arası Dengelerin Değişmesi ve Sonuçları/Küreselleşme Teorileri/Yeni Teknolojiler ve Üretim Biçimleri (Post-Fordist), Global Sermaye Ekonomisinin Yayılması/Yeni Oluşumlar, Gelişimler, Örneğin: Çevrecilik, Sürdürülebilir Büyüme Arayışları, Kadın ve Azınlık Haklarının Küreselleşmesi/Bölgesel Birliklerin Gelişmesinin Etkileri, Türkiye ve Avrupa Birliği. İkinci Sınıf Dersleri Diskrit Matematik (3-0-0) Ayrık Matematik nedir? Kullanım Alanları Nereleridir?.Mantık, Kümeler, Fonksiyonlar (İfadeler, Birleştirilmiş İfadeler, Şartlı İfadeler, Çift Yönlü İfadeler, Mantıksal Denklik ve Eşitlikler, Evrensel ve Varoluşsal Niteleyiciler, Küme Kavramı, Kümeler Üzerinde İşlemler (Özalt, Ayrık ve Evrensel Kümeler), Küme Tanımlayıcıları, Kümeler Üzerinde İşlemler (Yansıma, Simetri, Geçişkenlik, Antisimetri), Sonlu-Sonsuz Katarlar (string), Toplam ve Çarpım İfadeleri, Bağıntılar ve Özellikleri (Sıralama ve Denklik Bağıntıları), Hasse Diyagramları, Warshall Algoritması, Fonksiyonlar ve Özellikleri, Tavan (Ceiling) ve Floor (Taban) Kavramları). Algoritmalar (Algoritmik Yaklaşım Nedir?. Basit Algoritmik Örnekler. Algoritmaların Karmaşıklığı). Kromatik Polinomlar. Ağaçlar (Basit Ağaçlar, İkili Ağaçlar, Dengeli Ağaçlar, İkili Arama Ağacı, Huffman Kodlama Ağacı, Spanning

6 Ağaçlar, Infix, Postfix, Prefix Notasyonu). Graflar (Graf Terminolojisi, Basit Graflar, Graf Modelleri, Graf Terminolojisi, Özel Tip Graflar, Graf Boyama Algoritması, Prim Algoritması, En Kısa Yol Algoritması). Sonlu Durum Makineleri (Çıkışsız SDM leri, Çıkışlı SDM ler, Turing Makineleri). Özyinelemeli Fonksiyonlar Programlama Dilleri I (3-0-0) C programlama dilinin yapısı ve genel özellikleri. Değişkenler. Veri Tipleri. Veri Tiplerinin Genişletilmesi. İlişkisel. Lojik ve Bit İşlemleri için Operatörler ve İfadeler. Program Kontrol Deyimleri. Döngüler. Diziler ve Pointer lar. Fonksiyon Yapısı. Kullanım Amaçları. Saklayıcı Sınıflar. Dinamik Belek Kullanımı. struct ve union. File Kullanımı. Farklı I.O Yöntemleri. File lara Erişim Metodları. C preprocessor u. Macro ve Şartlı Derleme. Include Özelliği. Devre Teorisi (3-0-2) Giriş: Dersin tanımı ve amacı. Yük, akım, gerilim, güç ifadeleri ve bunların arasındaki ilişkiler. Temel devre tipleri ve devre elemanları, kaynak, direnç gibi basit elemanların sembolleri ve bu sembollerin anlamları. Ohm yasası, direnç elemanının matematiksel ifadesi. Kirchoff un akım ve gerilim yasaları, tek çevreye veya tek düğüm-çiftine sahip devrelerin çözümü. Kaynak-direnç bileşimine sahip devreler, seri, paralel bağlama kavramı, gerilim ve akım bölücüler. İşlemsel kuvvetlendiricinin örnek olarak ele alınması, devre analizinde çok kullanılan yöntemlere giriş, düğüm gerilimleri analizi, çevre akımları analizi. Düğüm gerilimleri ve çevre akımları analizinin devamı ve genel halleri. Doğrusallık ve toplamsallık teoremleri. Kaynak dönüşümü yöntemleri. Thévenin ve Norton teoremleri ve direnç devrelerine uygulanması. Endüktans ve kapasite elemanları, matematiksel ifadeleri, seri-paralel bağlamalar, dualite kavramı. Kaynaktan bağımsız RL ve RC devreleri, üstel cevabı. Devreye birim basamak fonksiyonun uygulanması, anahtarlama mantığı, RL ve RC devreleri üzerindeki etkileri. Birinci dereceden dinamik devrelerin çözümü, doğal ve zorlanmış çözümler. Sinüzoidal analize giriş. Devre elemanlarının fazörleri. Frekans düzleminde sinüzoidal sürekli hal analizi. Sinüzoidal sürekli halde devre teoremleri. Sinüzoidal sürekli halde ortalama güç, maksimum güç teoremleri. Dinamik devre ve sistemlerin s-düzleminde incelenmesi, Laplace çözümüne giriş ve temel ifadeler. Devrelerin s-düzlemindeki eşdeğer şekilleri, Laplace transform tekniklerinden yararlanarak dinamik devrelerin çözümü. Assembly Language (2-0-2) Assembly dili hakkındaki genel bilgiler. Sayı ve kodlama sistemleri. İşlemci ailesinin tanıtımı register ve flag ler. segment yapısı. Komut kümesi (veri aktarım. aritmetik. dallanma). Komut kümesi (çevrim. bayrak. mantıksal. öteleme). Komut kümesi (katar komutları ve ön ekler). Komut kümesi ve Debug uygulamaları (Laboratuar çalışması). Assembly dilinde programlar nasıl yazılır? Pseudo komutlar ve kullanım özellikleri. EXE ve COM tipinde programlar. Procedure ler ve Macro kullanımları. Programlama ve hata bulmaya yönelik uygulama çalışmaları (Laboratuar

7 uygulaması). Alt programlar. ortak segment kullanımları ile EXTRN ve PUBLIC tanımları. Kesmeler. vektör tablosu ve yüksek seviyeli diller ile assembly dilinin birlikte kullanılması. Lojik Devreler (3-0-2) Giriş: Sayısal sistemlerin genel özellikleri. Boole Cebrinin Temelleri. Lojik fonksiyonlar, kanonik ve standart biçimler. Lojik kapılar. Sadece NAND ya da NOR kapıları ile fonksiyon gerçekleme. Lojik fonksiyonlarin sadeleştirilmesi. Karnaugh diyagramları. Kombinasyonel lojik, toplayıcılar, çıkarıcılar, kod dönüştürücüler. Orta ölçekli tümdevreler (MSI), paralel toplayıcı, ondalık toplayıcı, genlik karşılaştırıcı. Kodçözücüler, veriseçiciler (MUX). Flip-Flop lar: RS, D, T, J-K flip-flopları. Senkron ardışıl devrelerin çözümlenmesi. Senkron ardışıl devrelerin tasarımı. Senkron ardışıl devrelerin tasarımı. Sayıcılar, tutucular, register lar. İngilizce Okuma ve Konuşma (3-0-0) Öğrenciler. derslerin başladığı ilk haftalarda hem yazılı hem de sözlü beceriler bağlamında kendilerine sunulacak tartışma metinleri (örneğin: Madness and Creativity) üzerinden tartışma ve sunu becerileriyle ilgili temel bilgileri alacaklardır. Daha sonraki haftalarda genellikle ilk derslerde öğretim görevlisinin kendilerine sunacakları metinler üzerinden çalışacaklar. İzleyen iki haftadaki derslerde çalıştıkları konunun bir yönüne ilişkin kendi tartışmalarını geliştirdikleri bir sunu yapacaklardır. Yapacakları sunudan bir konuşma notu alırlarken. sununun ana hatlarını içeren bir metni de hazırlayarak öğretim görevlisine sunu öncesinde teslim etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler bu ana hat metninden de not alacaklardır. Diferansiyel Denklemler (4-0-0) Genel Tanımlar. Dif. Denk. Tanımı. Mertebe ve çözüm türleri. Dif. Denklemin kurulması. Birinci mertebe Dif. Denklemler. Değişkenlere ayrılabilen. Homojen. Homojen hale getirilebilen tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri Birinci Mert. Lineer Dif. Denk. Bernoulli Dif. Denk. Tam Dif. Denk. ve İntegrasyon çarpanı tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri. Clairaut Dif. Denk. Lagrange Dif. Denk. Riccati Dif. Denk. Tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri. Değişkenlerden birini içermeyen İkinci Mertebeden Dif. Denk. İkinci Mertebeden Lineer ve Sabit Katsayılı Denklemlerin Özel ve Genel Çözüm Yöntemleri. Mertebeden Lineer ve Sabit Katsayılı Dif. Denk. İkinci taraflı ve İkinci tarafsız Denklemlerin özel ve genel çözüm yöntemleri. Değişken Katsayılı Lineer Dif. Denk. Euler ve Genelleştirilmiş Dif. Denk. Dif. Denk. Operatör Yöntemi ile Çözümleri. Dif. Denk. Sistemleri. Data Yapıları ve Algoritmalar (3-0-0) Matematiksel temeller (Fonksiyon, kümeler, rekürans bağıntıları). Data Yapıları (Kuyruk ve Yığınlar). Data Yapıları (Listeler ve Ağaçlar). Sıralama Algoritmaları.

8 Graf Algoritmaları (En Kısa Yol Problemi). Graf Algoritmaları (En Kısa Yol. Kritik Yol Problemi). Graf Algoritmaları (Minimum Spanning Trees). Graf Algoritmaları (Huffman ağacı). Graf Algoritmaları (Maksimum Akış Algoritmaları). Geometrik Algoritmalar. Paralel Algoritmalar (Merge Sort). String Bulma Algoritmaları.Elementer Matris İşlemleri.Modüler Aritmetik. Kriptografi Algoritmaları. Programlama Dilleri II (3-0-0) Nesneye Dayalı Tasarımının Temel Kavramları. Java Programlama Diline Giriş. Obje Nedir? Sınıflar ve Metodlar. Soyut Veri Tipleri ve Kullanımı. Mesajlar. örnekleme(instance) ve ilk değerlerin belirlenmesi. Kılıflama (Encapsulation). Kalıtım (Inheritance) ve Polymorphism kavramları. Java Applet leri. Java da Kontrol Deyimleri. String ve Karakterler. Grafik ve Java2D. Özel Durumların Kontrolü. Çoklu Kullanım (Multithreading). Java da File Kullanımı. Ağ Uygulamaları. Multimedya. İstatistik ve İhtimal Hesapları (2-0-0) İstatistik Metoduna Giriş Ana Kütle. Örnek. İstatistik Analiz. Verilerin Toplanması. Frekans Dağılımları. Grafikler. Ortalamalar. Dağılma Ölçüleri. Olasılık Teorisi. Olasılık Kuralları. Koşullu Olasılık. Bayes Kuralı. Permütasyon. Kombinasyon. Matematiksel Beklenen Değer. Süreksiz Olasılık Dağılımları.Binom Dağılımı. Poisson Dağılımı.Poisson Süreci. Hipergeometrik Dağılım. Sürekli Olasılık Dağılımları. Normal Dağılım. Hipotez Testleri-Parametrik Testler. Hipotez Testleri- Parametrik Olmayan Testler. Regresyon ve Korelasyon Analizi. Doğrusal Regresyon. Çoklu Regresyon ve Korelasyon. Korelasyon Katsayısı ile İlgili Hipotez Testleri. Zaman Serilerinin Analizi. Elektronik Devreler ((2-0-2) p-n jonksiyonu, ideal diyot, diyot karakteristikleri. Eşdeğer diyot modelleri, kırpıcı devreler. Doğrultucu devreler, diyot lojik. Bipolar jonksiyonlu transistör (BJT), karakteristikleri. BJT li devrelerin DC analizi. Diyot transistör lojik (DTL), direnç transistör lojik, (RTL), transistör transistör lojic (TTL). Uygulamalar. İşlemsel yükselteç (OP-AMP): karşılaştırıcı, eviren (inverting) ve evirmeyen (non-inverting) devre yapıları. İşlemsel yükselteç: toplama, çıkarma, türev ve integral alma devreleri. Alan etkili transistörler (FET), Jonksiyonlu Alan Etkili Transistör (JFET). Metal Oksit Yarıiletken Alan Etkili Transistör (MOSFET). FET li devrelerin DC analizi ve uygulamalar. MOS lojik. Sistem Analizi (2-0-0) Sistem Kavramı ve Genel Sistem Teorisi. Bilgi Sistemi ve Bilgi Sistemi Tipleri. Bilgi Sistemi Geliştirme Süreci. Sistem Analisti Görev ve Yetenekleri. Ön İnceleme ve Fizibilite Analizi. Sistem Önerisi Hazırlama ve Sunma. Sistem Analizi: Veri

9 Toplama. Sistem Analizi: Veri Modelleme. Sistem Tasarımı. Veri Tabanı Tasarımı. Arabirim Tasarımı. Sistem Gerçekleştirme. Sistem Gerçekleştirme. Yeni Sisteme Geçme Süreci. Sistem Bakım ve Desteği. Mesleki İngilizce I (2-0-0) Teknik İngilizce çeviri ve İngilizceyi anlama. Nümerik Analiz (2-0-0) Matematik Modelleme ve Mühendislik Problemlerinin Çözümü. Nümerik Hesaplar. Yaklaşım. Yuvarlatma ve Kesme Hataları. Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümü - Kapalı Yöntemler (Grafik. İkiye Bölme. Yer Değiştirme. Adım Arttırmalı). Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümü - Açık Yöntemler (Basit İterasyon. Newton-Raphson. Sekant. Katlı Kökler). Polinomların Köklerinin Bulunması Klasik. Müler. Bairstow. Diğer Yöntemler. Lineer Sistemlerin Çözümü Gauss Eliminasyon. Gauss Jordan. Özel Matrisler ve Gauss Siedel Lineer Olmayan Denklem Takımlarının Çözümü. Sonlu Farklar İnterpolasyon (Gregory Newton - Langrange ve Ters İnterpolasyon). Sayısal Türev. Sayısal İntegral Eğri Uydurma Yöntemleri. Adi Diferansiyel Denklemlerin Çözümü. MathLab Uygulamaları. Ekonomi (3-0-0) Bilim Nedir?, Ekonomi ve Sorunları. Üretim birimi ve amacı, üretim etmenleri, dönem kavramı. Üretim işlevi ve eş-ürün eğrileri, ölçeğe göre getiriler. Azalan verim yasası, uzun-dönem ile ilgili karar verme, Kısa dönemde ve uzun dönemde maliyetler. Üretim biriminin gelirleri, kar maksimizasyonu ilkesi ve üretim biriminde denge. Üretim biriminin ve kesiminin sunu eğrisi, sunu eğrisinin kayması, sunu esneklikleri. Tüketici birimi ve amacı, tüketici biriminin dengesi, fayda kavramı, eş-fayda eğrileri, bütçe doğrusu. Tüketici davranışlarının eş-fayda eğrileri ve bütçe doğrusu yardımıyla açıklanması. Tüketici biriminin istem işlevi, toplam istem eğrisi, istem esneklikleri. Fiyat oluşumu ve piyasalar, tam rekabet piyasası. Tekel piyasası, eksik rekabet piyasaları. Üretim etmenleri piyasaları. Üçüncü Sınıf Dersleri Mühendislik Matematiği (3-0-0) Sayılar Teorisine Giriş. Asal sayılar, asal çarpanlara ayırma. Modüler Aritmetik, invers alma problemi. Kriptografi algoritmaları, RSA, DES, STACK permütasyonu. Inclusion ve Exclusion prensibi, Rook polinomu. Generating Fonksiyonlar ve Uygulamaları. Rekürans Bağıntıları, Karakteristik Köklerin Bulunması. Yakınsak serilerde yakınsamanın hızlandırılması. Fourier serisi, fonksiyonların seriye açınımı.

10 Discrete Fourier Analizi, Fast Fourier transformları. Fonksiyonların seriye açılımları, Taylor açılımları. Lineer denklem sistemlerinde iterasyonla çözüm ve maksimum diagonal problemi. Catalan, Stirling ve Euler sayıları. Çok basamaklı sayılarda çarpma bölme problemleri. Mühendislik matematiğinde özel-yeni konular. İşletim Sistemleri (3-0-0) İşletim sisteminin ve işletim sistemine ait genel kavramların tanımı ile işletim sistemlerinin gelişim tarihçesi. Bilgisayar sistemlerinde işletim sistemlerinin desteklenmesi için ihtiyaç duyulan genel donanım özellikleri. Process kavramı ve process lerin yönetilmesi için izlenen temel yöntemler. Process çalıştırma yöntemleri incelenmesi ve karşılaştırılması. Process ler arası haberleşme ve senkronizasyon sağlanması, dead-lock kavramı ve çözüm yöntemleri. Bellek yönetimi ve çok kullanıcılı sistemlerdeki önemi, gerçek bellek ile sanal bellek kavramlarını tanıtılması. Sanal bellek oluşturulması için kullanılan yöntemler ve gerekli donanım özellikleri. Paging ve Segmentation yöntemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması. Giriş-Çıkış sistemlerinin tanıtılması ve bellek hiyerarşisi içindeki yerlerinin incelenmesi. Giriş- Çıkış sistemini çalışma prensipleri, sıralı ve rastgele erişimli çevre birimlerinin kullanımı Giriş-Çıkış sistemlerinin kullanıcılar arasında paylaştırılması, sanal çevre birimi kavramının tanıtılması ve uygulama alanlarının gösterilmesi. File sistemlerinin tanıtılması, düz ve hiyerarşik yapıya sahip file sistemlerinin karşılaştırılması. Mantıksal file sistemi ile fiziksel çevre birimler arasındaki ilişkinin incelenmesi, çok kullanıcılı sistemlerde paylaşım ve güvenlik ihtiyaçlarının tanıtılması Bigisayar Donanımı (3-0-0) Kombinasyonel lojik devreler. Ardışıl lojik devreler. Saklayıcı ve sayıcılar. Bellek birimleri (RAM, ROM, PLD, PLA, PAL). Saklayıcı transfer işlemleri ve ortak veri yolu oluşturma. Donanım Tanımlama Dili (Hardware Descriptor Language-HDL) paketleri (VERILOG) ile uygulama. Donanım ile kontrol birimi tasarımı. Mikro program ile kontrol birimi tasarımı. Komut yapısı ve adresleme yöntemleri. Merkezi İşlem Birimi tasarımı. RISC-CISC karşılaştırmaları ve pipeline yapılar. Giriş/Çıkış birimleri ve haberleşme. Bellek yapıları ve yönetimi (Ön bellek yapıları) Seçimlik Müh. I (3-0-0) Üçüncü sınıf seçimlik mühendislik derslerinden bir tanesi alınacaktır. Veri Tabanı Yönetimi (3-0-2) Dosya ve Veri tabanı kavramları, Veri Tabanı Sistemi Genel Yapısı. Veri Modelleri. İlişkisel Cebir. Mantıksal Veri Tabanı Tasarımı, Normalizasyon. Varlık İlişki (E-R) Diyagramları. Fiziksel Veri Tabanı Tasarımı. İndeksYapısı, Ağaç Yapısında İndeks. Hesaba Dayalı ( Hashing) Adresleme. Veri Tanımlama ve Sorgulama Dilleri ( SQL Dili Komut Yapısı ). Veri Tanımlama ve Sorgulama Dilleri ( SQL Dili Komut Yapısı ). İşlem (Transaction) kuralları. Veri Tabanı Eşzamanlık Denetimi, Veri Tabanı

11 Düzeltme. Nesneye Yönelik Veri Tabanı Sistemleri. Nesneye Yönelik Veri Tabanı Sistemleri. Dağıtılmış Veri Tabanı Sistemleri Data Komünikasyonu (3-0-0) Veri haberleşmesine giriş. Veri haberleşme standartları, Mimari modeller. OSI Referans modeli, Katmanlar ve görevleri. Sinyalleşme ve Sinyal kodlama teknikleri. Paralel ve seri iletişim. İletişim ortamları, teknik özellikleri. Multiplexing (TDM, FDM). Hata algılama ve düzeltme teknikleri. Data Link Kontrol teknikleri, Akış kontrolü. Senkron ve asenkron data link protokolleri. IEEE 802.3, 802.4, yerel alan ağ teknolojileri. Bağlantılı ve bağlantısız servisler, Anahtarlama teknikleri. Veri iletişim teknolojileri ile ilgili öğrenci sunuları (X.25, ISDN, FR, ATM, xdsl.) Meseki İngilizce II (2-0-0) Ders Hakkında Genel Konuşma ve Beklentiler. Genel Güncel Parçalar 7. Genel Güncel Parçalar 8. Genel Güncel Parçalar 9. Genel Güncel Parçalar 10. Genel Güncel Parçalar 11. Genel Güncel Parçalar 12. Genel Güncel Parçalar 13. Genel Teknik Tercüme Metinleri 8. Genel Teknik Tercüme Metinleri 9. Genel Teknik Tercüme Metinleri 10. Genel Teknik Tercüme Metinleri 11. Genel Teknik Tercüme Metinleri 12. Genel Teknik Tercüme Metinleri 13. Genel Teknik Tercüme Metinleri 14 Mikro İşlemciler (2-0-2) Mikroişlemci teknolojisinde yaşanan gelişmeler. Intel 8086ve 286 mimarisi ve iç yapısı. Giriş-Çıkış birimlerinin programlanması PPI -Programlanabilir Paralel Arayüz ile Mod 0 da 4x4 Tuş takımı PPI ile Mod 1 ve Mod 2 de yazıcı uygulaması USART-Senkron ve Asenkron Seri Veri Giriş-Çıkış Birimi. RS- 232C Standardı PIT ve Frekansmetre Uygulaması. Ön Bellek Teknolojileri. Bellek Yapıları: Cache, SRAM, DRAM, EPROM ve adres çözümleme uygulamaları. Bus Yapıları: ISA, EISA, VESA ve PCI Bus yapıları. Kesme İstekleri. Kesme İstekleri: 8259 Programlanabilir Kesme Denetleyici Bigisayar Projesi (2-2-0) Proje konularının belirlenmesi. Proje konuları ile ilgili kaynak taramasının yapılması Proje konuları ile ilgili kaynak taraması (devam). Proje hazırlama esasları hakkında açıklamalar. 1. Raporun teslim edilmesi. 1. Raporun değerlendirilmesi. Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi. 2. Raporun teslim edilmesi. 2. Raporun değerlendirilmesi. Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi. 3. Raporun Teslim edilmesi. 3. Raporun değerlendirilmesi. Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi. 4. Raporun Teslim edilmesi. 4. Raporun değerlendirilmesi,proje demoları ve sunumları

12 Seçimlik Müh. II (3-0-0) Üçüncü sınıf seçimlik mühendislik derslerinden bir tanesi alınacaktır. Yazılım Mühendisliği (3-0-0) Yazılım Mühendisliğine Giriş ve Yazılım Geliştirme Süreçleri. Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Çevik Modeller. Proje Yönetimi Temelleri. Gereksinim Mühendisliği. Analiz Raporuna Giriş. Analiz ve Tasarım Süreçlerinde Nesneye Yönelim. Yazılım Proje Yönetimi. Risk Yönetimi. Yazılım Kestirim Yöntemleri. Yazılım Kalite Yönetimi. Yazılım Ölçütleri. Test Teknikleri. Yazılım Bakımı ve Konfigürasyon Yönetimi. Yazılım Yeniden Kullanımı (Software Reuse) Seçimlik Müh. III (3-0-0) Üçüncü sınıf seçimlik mühendislik derslerinden bir tanesi alınacaktır. İş Hayatı İçin İngilizce (2-0-0) Derse giriş. CV hazırlama; başvuru mektupları ; okuma çalışması.. İş mülakatları, örnek iş mülakatları, okuma çalışması, sosyalleşme.. Talep mektubu, telefonda konuşma ve ilgili dinleme çalışmaları.. Not alma teknikleri, , fax, memo yazma, okuma çalışması.. Kelime çalışması ; sıkça karıştırılan kelimeler, okuma çalışması.. Toplantılar, müzakereler; grup müzakere çalışması, okuma çalışması.. Rapor yazımına giriş, rapor tip 1 ( bilgi verici). Sözlü sunuya giriş, örnek bilgi verici rapor inceleme, pazarlama.. Sözlü sunum teknikleri, rapor tip 2 ( değerlendirme. analitik), okuma çalışması.. Ürün grafik sunumu, model okuma parçaları.. Sözlü sunum sınıf içi ön çalışmaları, okuma çalışması.. Öğrenci sunuları, sunular üzerine dönüt ve tartışma İşletme (3-0-0) Genel Tanımlar, Ekonomik Sistemler, Üretim Faktörleri. Günümüzde İşletmecilik Hayatını Etkileyen Unsurlar. İşletmeyle İlgili Çıkar Grupları. İşletmenin Yapısal Çevresi. İşletmelerin Sınıflandırılması. İşletmelerin Kuruluş Aşamaları. Bir Sistem Olarak İşletmenin İncelenmesi, İşletme ve Alt Sistemleri Fonksiyonları. Yönetim ve Yöneticilik. Klasik ve Modern Yönetim Teorileri. Yönetimde Karar Verme ve Yönetim Fonksiyonları: Planlama. Yönetim Fonksiyonları : Organizasyon - I Yönetim Fonksiyonları : Organizasyon - II. Yönetim Fonksiyonları : Yürütme (Motivasyon, Liderlik, İletişim) Yönetim Fonksiyonları : Koordinasyon. Yönetim Fonksiyonları : Kontrol Genel Tekrar 3. Sınıf Seçimlik Müh. Dersler

13 Bilgisayar Ağ Teknolojileri (3-0-0) Ağ (Network) katmanının tanımı, görevleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi. Bilgisayar ağı içerisinde iki nokta arasında izlenecek yolun bulunmasına yönelik statik ve dinamik routing (yol bulma) algoritmalarının incelenmesi ve karşılaştırılması. Ağ katmanında tıkanıklık (congestion) kavramının tanımı, oluşma nedenleri ve çözüm yolları. Örnek bir ağ katmanı olarak IP (Internetworking Protocol) protokolünün incelenmesi. IP protokolünde yer alan, ICMP, BOOTP, DHCP ve diğer ağ katmanı ile ilgili protokollerin incelenmesi. Ulaşım (Transport) katmanının tanımı, görevleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi. Bağlantılı (connection-oriented) ve bağlantısız (connectionless) ulaşım protokollerinin incelenmesi ve karşılaştırılması. Ulaşım katmanında kalite kontrolünün (QoS) sağlanmasının önemi ile kalite kontrolü sağlayan yöntemlerin incelenmesi ve karşılaştırılması. Bağlantısız ulaşım örneği olarak TCP/IP protokolü içinde yer alan UDP (User Datagram Protocol) protokolünün incelenmesi. Bağlantılı ulaşım katmanı yapısının TCP (Transmisson Control Protocol) örneği ele alınarak incelenmesi Oturum (Session) ve Sunum (Presentation) katmalarının tanımı, görevleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi. Uygulama (Application) katmanının tanımı ve incelenmesi. TCP/IP protokol yapısında yer alan Telnet, SSH, DNS, FTP, HTTP ve benzeri uygulamaların incelenmesi Uzman Sistemler (3-0-0) Temel kavramlar. çıkarsama makinesi, bilgi tabanı, bilgi edinimi, bilgi temsili ve kontrolü. Otomatik uslamlama, belirsizlik gösterimi, pratik problem çözme. Uzman sistemlerin kuram ve uygulamasının gelişimi. Bilinen uzman sistem örnekleri. Uzman sistem tasarımı için yazılım araçları ve mimarileri. Bir uzman sistem tasarımı Ağ Teorisi Uygulamaları (3-0-0) Katmanlı Ağ Mimarisi. Farklı katmanlardaki PP protokolleri (Fiziksel, Ağ katmanı). Hata düzeltme. ARQ, StopWait, GoBAckN algoritmaları. Gecikme Modelleri. M- M-1, M-G-1 kuyruk sistemleri. Kuyruk ağları/ Çok erişimli iletişim. Aloha sistemi. Parçalama algoritmaları. CSMA rezerve sistemi. Ağ katmanı algoritmaları. En kısa yol yönlendirme. Akış Kontrol algoritmaları Sistem Programlama (3-0-0) Sistem programla kavramı ve genel bilgiler. İstemci/Sunucu uygulamaları ve özellikleri. 2-Tier, 3-Tier ve Multi-Tier uygulamalar ve özellikleri. Web uygulamaları HTML ve CSS kullanımları. Javascript ile kullanıcı taraflı kontrol işlemleri. XML ve XSL. DTD ile XML doğrulama Schema ile XML doğrulama. Java ile programlama. Java applet programla. RPC ile uygulama geliştirme. RMI ile uygulama geliştirme. Dağıtık uygulama geliştirme teknolojilerin karşılaştırılması

14 Biçimsel Dil. ve Soyut Makineler (3-0-0) Dilbilgisi kavramı ve temel matematiksel teknikler. Otomata ve biçimsel dillerin sınıflandırılması. Düzenli ifadeler. Düzenli ifadeler ve düzenli setlerin özellikleri. Sonlu durum makineleri. Sonlu durum algoritmaları. Düzenli diller ve aşağı basmalı (push-down) otomata. İçerikten bağımsız diller ve gramerler. Gerekirci (deterministic) sonlu otomatlar. Gerekirci olmayan sonlu otomatlar. Normal yapısal gramerler. Sınırsız gramerler. Kararsızlık ve çözümsüzlük. Turing makineleri ve problem çözümünde kullanımı. Ödevlerin sunumu Sayısal İşaret İşleme (3-0-0) Ayrık Zamanlı İşaret ve Sistemler, Özellikleri. Ayrık Lineer Zamanla Değişmez Sistemler, Dürtü Yanıtı. Konvolusyon Toplamı, Kararlılık, Nedensellik. Fark Denklemleri. Z-Dönüşümü, Tanımı, Özellikleri. Ters Z-Dönüşümü, Kuvvet serileri, basit bölme, kısmi kesirlere açılım yöntemleri. Ters Z-Dönüşümü, Cauchy İntegrali, Rezidü yöntemi, Fark denklemleri. Z-Dönüşümünün Uygulamaları, Kararlılık, Nedensellik, Transfer Fonksiyonu. Dik Fonksiyonlara Açılım, Fourier Dönüşümü, Genlik ve Faz spektrumları. Ayrık Fourier Dönüşümü ve Ters Dönüşümü. Hızlı Fourier Dönüşümü- DIT FFT. Hızlı Fourier Dönüşümü- DIF FFT. Sayısal Süzgeçler, IIR ve FIR yapılar File Organizasyonu (3-0-0) Giriş ve genel kavramlar. Depolama Birimleri (İkincil depolama birimleri, sabit disk, magnetik disk, cd-rom). Dosya Sisteminde Temel veri yapıları: Fields, Records, Buffer Yönetimi, I/O yönetimi. yapısı, Dosya çeşitleri (sıralı erişim, rastgele erişim dosyaları). kayıt ekleme/slime, İndeksleme. İndeksleme. Sıralı Kayıt-tabanlı dosyaları üzerinde karşılaştırma/birleştirme. Çok seviyeli İndeksleme, B-tree. İndeksli Sıralı Dosya Erişimi. B+-tree. Hashing (hesaba dayalı) yapıları. Genişletilmiş Hashing (hesaba dayalı) yapıları. Ilgili konular(güvenik ) ve Genel Tekrar Bilgisayar Grafiğine Giriş (3-0-0) Bilgisayar Grafiğine giriş. Noktanın gösterilimi, Noktaların dönüşümü. Doğruların dönüşümü. 2B dönüşümler, Döndürme. Aynalama, Ölçekleme. Birleşik dönüşümler. Öteleme ve homojen koordinatlar. Doğru çizim algoritmaları. Çokgen doldurma. 3B dönüşümler, 3B ölçekleme, bozulma, döndürme, aynalama, öteleme. Çoklu dönüşümler, Uzayda herhangi eksen etrafında döndürmeler. Herhangi bir düzleme göre aynalama. Perspektif geometri, Projeksiyonlar. Opengl e giriş, Uzayda çizimler: noktalar, çizgiler ve çokgenler. Opengl dönüşümleri ve kırpma Bilg.Yard.Geometrik Tasarım (3-0-0) Parametrik ve Kapalı Eşitlikler. Hemitian ve Bezier Formatları. B-Spilines ve Nurbs.

15 Geometrik Süreklilik ve Gerilim Kavramları. Tensor Çarpma Yüzeyleri. Düzlemler. Kuadrik Yüzeyler. Uzaklık Fonksiyonu ve Süper - Kuadrikler. Birim Ekponensiyel Fonksiyonları ve Yumuşak Cisimler. Deformasyonlar. Küme Operasyonları ve Konstraktif Katı Geometrisi. Işın-İzleme. Bir Formdan Diğer Forma Transformasyonlar Yöneylem Araştırması (3-0-0) Giriş, Matematik Programlama. Doğrusal Programlama (doğrusal programlama modelinin formülasyonu ve grafik çözüm). Doğrusal programlama problemlerinin simpleks yöntemi ile çözümü. Simpleks Yönteminde dejenerasyon, Dualite ve duyarlılık Analizi. Ulaşım Problemi (En düşük Maliyet ve Kuzey Batı Köşesi Yöntemi). Ulaşım Problemi (Düzeltilmiş Dağıtım Metodu), Ulaşım Problemlerinde dejenerasyon. Atama yöntemi. Ağ Modelleri, Minimum Geçişli Ağaç (Prim Algoritması), En Kısa Yol Algoritması (Dijkstra algoritması). Maksimum Akış Algoritması, Proje Planlama Teknikleri (CPM-PERT). Tamsayılı Programlama, Hedef Programlama. Deterministik Dinamik Programlama. Deterministik Stok Modelleri. Oyun Teorisi, Simülasyon Dördüncü Sınıf Dersleri Yapay Zeka (3-0-0) Yapay Zekanın temel konuları, insanda öğrenme sistemi. Yapay Zeka dilleri, Lisp ve uygulamaları. Yapay Zeka dilleri, Lisp ve uygulamaları. Yapay Zeka dilleri, Prolog ve uygulamaları. Yapay Zeka dilleri, Prolog ve uygulamaları. Doğal Dil işleme, Doğal Dil anlama. Teorem gösterimi, önerme ifadeleri. Problem çözme teknikleri. Problem çözme uygulamları. Oyun teorileri, oyun ağaçları. Uzman Sistemler. Yapay Sinir Ağları ve Şekil Tanımada uygulamaları. Genetik Algoritmalar. Konuşma Anlama, Ses Tanıma. Bilgi Tabanlı Sistemler, Bilgi Mühendisliği Seçimlik Müh. IV (3-0-0) Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. Seçimlik Müh. V (1-2-0) Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. Bitirme Projesi (3-6-0) Proje konularının belirlenmesi. Proje konuları ile ilgili kaynak taramasının yapılması Proje konuları ile ilgili kaynak taraması (devam). Proje hazırlama esasları hakkında

16 açıklamalar. 1. Raporun teslim edilmesi. 1. Raporun değerlendirilmesi. Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi. 2. Raporun teslim edilmesi. 2. Raporun değerlendirilmesi. Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi. 3. Raporun Teslim edilmesi. 3. Raporun değerlendirilmesi. Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi. 4. Raporun Teslim edilmesi. 4. Raporun değerlendirilmesi, Proje demoları ve sunumları. Derleyici Tasarımı (3-0-0) Derlemeye giriş, Derleyicinin modülleri. Lexical analiz, Token lara ayırma. Sonlu durum makinaları (acceptor ler). Solu durum makinlaarı (dönüştürücüler). Gramer(Syntax) analizi. Anlamsal(Semantic) Analiz. Tip kontrolü, Sembol tablosunun hazırlanması. Ara kod üretimi, Kod üretimi. Kod optimizasyonu (makina tarafından). Kod optimizasyonu (programı yazan tarafından). Derleyicinin analizsentez aşaması. 370 assembler ve derleyiciler. 370 assembler da temel işlemler. 370 assembler da temel işlem uygulamaları (kesirli sayılar). Hata analizleri Seçimlik Müh. VI (3-0-0) Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. Seçimlik Müh. VII (3-0-0) Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. Seçimlik Sosyal (3-0-0) Üniversitenin sosyal seçimlik ders havuzundan herhangi bir ders alınacaktır. Bu ders havuzu dönemden döneme farklılık göstermekle birlikte, bazı örnek dersler olarak şunlar verilebilir: Bilim Tarihi, Siyaset Bilimi, Afetler ve Kriz Yönetimi, Bireysel Kalite ve Liderlik Eğitimi, vb. Serbest Seçimlik (3-0-0) Öğrenciler herhangi bir fakültenin herhangi bir bölümünden istedikleri bir dersi alabilirler. Ancak seçilen ders en az 3 kredilik olmalı ve dersin içeriği bölümümüzün derslerinin içeriği ile benzeşmemelidir. 4. Sınıf Seçimlik Müh. Dersler Bulanık Mantık (3-0-0) Klasik Kümeler ve Bulanık Mantık Kümeleri. Klasik Bağıntılar ve Bulanık Mantık Bağıntıları. Üyelik Derecesi Fonksiyonları. Bulanık Mantık - Klasik Mantık

17 Dönüşümleri. Bulanık Mantık Aritmetiği-Sayılar-Vektörler. Klasik Mantık - Bulanık Mantık. Bulanık Mantık Kural Temelli Sistemler. Bulanık Mantık Sınıflandırılmaları. Bulanık Mantık Şekil Tanıma. Bulanık Mantık Kontrol Sistemleri. Bulanık Mantık Ölçümleri Görüntü İşleme (3-0-0) Görüntü İşleme için Temel Bilgiler. Görüntü İyileştirme Yöntemleri. Görüntü Restorasyonu. Görüntü İşleme İstatistiksel Yöntemleri. Segmentasyon ve Çerçeve Belirleme. Matematiksel Morfoloji. 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Transformasyonlar. Temel Şekil Özelliklerini Bulma. Frekans Domeninde Görüntü İşleme. Görüntü Transform Yöntemleri. Hareketli Görüntü İşleme. Renkli Görüntü İşleme. Görüntü Sıkıştırma Algoritmaları. Görüntü İşleme Yöntemleri ile Özellik Çıkarma. Şekil Tanımanın Temel Konuları Yapay Nöron Ağlarına Giriş (3-0-0) Yapay Sinir Ağlarına Giriş. Yapay Sinir Ağlarının Yapısı ve Temel Elemanları. İlk Yapay Sinir Ağları-Tek katmanlı algılayıcılar. Yapay Sinir AğıModeli-Çok katmanlı algılayıcılar. Çok katmanlı Algılayıcı Ağının Öğrenme Kuralı. Çok katmanlı Algılayıcı Ağının Çalışma Prosedürü. Çok katmanlı Algılayıcı Ağının Uygulama Alanları. Linear Vector Quantization(LVQ) Ağının Özellikleri, Yapısı, Çalışma Prosedürü. LVQ Ağının Uygulama Alanları. Adaptif Rezonans Teori Ağları, Yapısı, Çalışma Prensibi. Adaptif Rezonans Teori Ağları, Uygulama Alanları. Kendi-Kendine Organize Olan Sistemler-Hebbian Learning. Kendi-Kendine Organize Olan Sistemler-Competitive Learning Paralel Programlamaya Giriş (3-0-0) Paralel programlamanın tanıtımı ve uygulama alanları. Paralel programlamaya ilişkin problemler: senkronizasyon, haberleşme, kritik bolumler. Senkronizasyon mekanizmaları: semaforlar, monitörler ve diğerleri. Gerçekleme yolları ve uygulamaları. Mesaj aktarımına dayalı haberleşme ilkelleri. Buluşma (rendez-vous) yapısı. Paralel programlama dilleri: CSP, Occam ve Ada. Klasik paralel algoritma örneklerinin tasarımı ve incelenmesi Doğal Dil İşlemeye Giriş (3-0-0) Doğal dil işlemeye giriş. Dilbilimsel analizin seviyeleri. Prolog diline genel bir bakış. Biçimbilim ve sözlük. Türkçe için içerikten bağımsız gramer. DCG gramerleri ve DCG ayrıştırıcıları 1. DCG gramerleri ve DCG ayrıştırıcıları 2. Geçiş ağ ayrıştırıcıları. Deyimlerin yapısı. Birleştirme tabanlı gramer. Ayrıştırıcı algoritmalar 1. Ayrıştırıcı algoritmalar 2. İstatistiksel doğal dil işleme. Anlambilimsel gösterim. Ödevlerin sunumu

18 Bilgisayar Mimarisi (3-0-0) Tek işlemcili ve paralel bilgisayar sistemleri. Bellek Yönetimi: Sanal bellek kavramı, page etme ve segmentleme. Ön bellek sistemleri ve yerine koyma (replacement) algoritmaları. Pipeline işlemci tasarımı. Geri beslemeli pipeline sistemler, rezervasyon tabloları ve çarpışma vektörü. RISC Mimarileri ve CISC ile karşılaştırmalar. Flynn ın sınıflaması ve Paylaşılmış bellekli çoklu işlemci sistemleri. Bus temelli çoklu işlemci sistemleri: Crossbar switch ve çok kapılı bellekler. Arabağlantılı ağlar:. Dinamik arabağlı ağlar: Çok seviyeli arabağlı ağlar (Omega network). Statik arabağlı ağlar: Star, ring, mesh, hypercube ve tree network. Mesaj gönderme arayüzü (Message Passing Interface-MPI). Noktadan noktaya mesaj gönderme ve alma. Toplu mesaj gönderme ve alma. Matrislerde transpoz ve çarpma için paralel algoritmalar. Matris çarpımında Fox ve Cannon Algoritmaları Gelişmiş Mikroişlemci Sistemleri (3-0-0) Mikroişlemcilerin Yapı ve Görevlerine Göre Sınıflandırılması (Scaler İşlemciler, Super Scaler İşlemciler Pipeline İşlemciler, Verylonginstruction Word İşlemciler, Vektor İşlemciler). Intel Mikroişlemciler. Sayısal İşaret İşlemciler (Digital Signal Processors-DSP). RISC (Reduced Insturuction Set Computers) ve CISC (Complex Instruction Set Computers) Karşılaştırmaları. Transputer Mimarisi. FPU (Floating Point Unit) Kayan Noktalı Aritmetik İşlemci. Diğer Gelişmiş Mikroişlemci Mimarilerinden Örnekler (Sparc, Alfa, Pentium, Power Architecture) Sistem Analizi ve Modelleme (3-0-0) Giriş. İki Uçlu ve Çok Uçlu Yay Elemanları. Kütle ve Sönüm Elemanları. İki Uçlu Mekanik Elemanlardan Oluşan Sistemler. Çok Uçlu Mekanik Elemanlardan Oluşan Sistemler Yönetim Bilgi Sistemleri (3-0-0) Yönetim ve Karar Süreçleri. İşletmelerde Bilgi Sistemlerinin Yeri. Karar Destek Sistemleri. Karar Destek Sistemleri. Yönetim Bilgi Sistemleri. Üst Yönetim Bilgi Sistemleri. Üst Yönetim Bilgi Sistemleri ve Veri Ambarları. Bilgi Sistemi Uygulama Örnekleri. Bilgi Sistemi Uygulama Örnekleri. Bilgi Toplumu Etiği. Bilgi Sistemleri ve İşletmelerde Reorganizasyon. Toplam Kalite Yönetimi ve Bilgi Sistemleri. Bilgi Sistemleri Güvenliği. Kurumsal İhtiyaç Planlaması Yazılımları (ERP). Bilgi Sistemi Uygulamaları Gerçek Zamanlı Bilgisayar Sistemleri (3-0-0) Gerçek zamanlı sistemlerin tanımı ve genel özellikleri. Gerçek zamanlı sistemlere ait temel referans modelinin tanıtılması ve incelenmesi. Gerçek zamanlı sistemlerde uygulanan iş sıralama ve çalıştırılma teknikleri incelenmesi. Zamana göre ve önceliğe

19 göre çalışan gerçek zamanlı sistemlerin incelenmesi ve karşılaştırılması. Gerçek zamanlı sistemlerde kaynak kullanım ve paylaşım teknikleri. Temel fiziksel büyüklükler ve elektriksel işaretlere dönüştürülme teknikleri. Analog işaret işleme teknikleri ve işlemsel kuvvetlendirici uygulamaları. Digital/Analog ve Analog/Digital dönüşüm teknikleri. Gerçek zamanlı bilgisayar donanımlarının incelenmesi ve karşılaştırılması. Çevre birimlerinin incelenmesi ve uygulamalarıyla merkezi işlemciye bağlantı teknikleri. Sayısal ve analog çoğullama teknikleri. Gerçek zamanlı bilgisayar yazılımlarının incelenmesi. Gerçek zamanlı örnek bir yazılımın ve ilgili modüllerinin tasarımı Biyoenformatiğe Giriş (3-0-0) Mühendislik Biyolojisi. Biyo Malzemeler. Biyo Hesaplama. Biyo Mekanik. Tıbbi Görüntüleme Konularına giriş Robot Teknolojisine Giriş (3-0-0) Robot İhtiyacı. Robot Seçimi. Robot Sisteminin Özelilkleri ve Kurulması. Güvenirlilik ve Robot Sistemleri. Endüstri Robotları. İnsan ve Yeni Teknoloji Bilgisayar Semineri (1-2-0) Güncel Bilgisayar Bilimleri konularında hazırlanan ve sunulan seminerlerdir.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı MYO 101 İLETİŞİM VE ETİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) 1 6913130 Atatürk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) 1. SINIF GÜZ YARIYILI 6913130 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Matematik I Sayılar. Cebir. Denklemler ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Logaritma. Trigonometri. Geometri. Teknolojinin Bilimsel İlk. Malzeme

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA DİLLERİ BG-324 3/2 3+0+0 3+0 4 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YIL 1. DÖNEM BİL 103 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2 0 2 3 Z BİL 113 Bilgisayar

Detaylı

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ Prof. Dr. İbrahim UZUN Yayın No : 2415 İşletme-Ekonomi Dizisi : 147 5. Baskı Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-438 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mantık Devreleri EEE307 5 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mantık Devreleri EEE307 5 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Mantık Devreleri EEE307 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI 14.04.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) Cümle Öğesi 2 Cümle Yapısı 2 İsim Tamlaması 1 Sözcükte Anlam 4 Sözcükte Yapı 2 Ses Bilgisi 1 Yazım Kuralları 1 Noktalama 1 Cümlede Anlam 5

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI (1999-2001)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI (1999-2001) IV. YARIYIL III. YARIYIL II. YARIYIL I. YARIYIL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI (1999-2001) 6909101 Programlama ya giriş ve algoritmalar

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Lojik Tasarımı BIL281 3 5+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ KODU DERS ADI T U K AKTS S/Z BM501 Algoritmaların

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1982 yılında kurulan bölümümüz 1986 yılında ilk mezunlarını vermiştir 1300 1300 Lisans, 190 25 190 Yüksek Lisans, 25 Doktora 93 Bölüm kontenjanımız

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI UYGULAMA ESASLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Haziran 2014 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 İÇİNDEKİLER Önsöz. V BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 BÖLÜM II KÜMELER 17 2.1.Küme Tanımı ve Özellikleri 18 2.2 Kümelerin Gösterimi 19 2.2.1 Venn Şeması Yöntemi 19 2.2.2 Liste Yöntemi

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz dönemine alınmıştır. gerektiği halde alamayan öğrenciler 2010-2011 öğretim yılı

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU ECTS Ders Dersin Adı Kodu Yarıyılı Kredisi Kredisi (Saat/Hafta) Uygulama (Saat/Hafta) İş Hayatı İçin 2 Laboratuar 9053032 6 2 İngilizce (Saat/Hafta) Dersin Dili İngilizce Dersin

Detaylı

I. YARIYIL. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I. Türk Dili I. Yabancı Dil I (İngilizce) Genel Matematik. Doğru Akım Devre Analizi.

I. YARIYIL. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I. Türk Dili I. Yabancı Dil I (İngilizce) Genel Matematik. Doğru Akım Devre Analizi. I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I KARA HARP OKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI Birinci sınıf- Mühendislik Bilimleri: Askeri Bilimlere Giriş Askerî Coğrafya Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Türk Dili

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI İşaret akış diyagramları blok diyagramlara bir alternatiftir. Fonksiyonel bloklar, işaretler, toplama noktaları

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Bahar Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Bahar Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA BİL 133 5 AKTS Kredisi 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 6902103 Matematik-I 4 3 1 3,5 6902109 İngilizce-I 4 4 0 4 6902110

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri Veri modelleri, veriler arasında ilişkisel ve sırasal düzeni gösteren kavramsal tanımlardır. Her program en azından bir veri modeline dayanır. Uygun

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI 6. SINIF 5. SINIF TÜM KONULARI 1.ÜNİTE: Geometrik Şekiller 1) Verileri Düzenleme, Çokgenler ve Süsleme 2) Dörtgenler 3)

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Yrd.Doç. Dr. Birim BALCI Ofis : MUH 310 Ofis Saatleri : Telefon : 0216 626 10

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 015-01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE: MANTIK(30) ÖNERMELER VE BİLEŞİK ÖNERMELER(18) 1. Önermeyi, önermenin

Detaylı

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ 2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ YGS sonrası adayları puan getirisinin daha çok olan LYS ler bekliyor. Kalan süre içinde adayların girecekleri testlere kaynaklık eden derslere sabırla çalışmaları

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 107 Matematik-I 3 0 3 3 Sayılar,olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, cebir çözümlerini yapmak, geometri

Detaylı

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1 OSI MODELİ OSI Modeli Farklıbilgisayarların ve standartların gelişmesi ile sorunların ortaya çıkması nedeniyle ISO (International Organization for Standardization), OSI(Open Systems Interconnection) modelini

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ...-... Eğitim-Öğretim yılı için Türkçe Lisans Programı ve Ders İçerikleri (9 sayfa) ektedir..../.../... Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI İ.Ö. (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ I. SINIF I. YARIYIL 8913001012010 - TÜRK DİLİ I Dilin tanımı. Dil ve iletişim, dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisi. Dilin türleri. Yeryüzündeki

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

DOD / DEPARMENT OF DEFENCE

DOD / DEPARMENT OF DEFENCE DOD / DEPARMENT OF DEFENCE TCP/IP protokol grubunun referans aldığı DoD modeli 4 ayrı katmandan oluşur. Ağ Arayüz Katmanı İnternet Katmanı Aktarım Katmanı Uygulama Katmanı DoD / Deparment of Defence Ağ

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ.

Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ. Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ. Türkçe (İngilizce) karşılıklar Servis Kalitesi (Quality of Service, QoS) Uçtan-uca (end-to-end) Düğümden-ağa (host-to-network) Bölüm

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu ENDÜSTRĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠNTĠBAK ÇĠZELGESĠ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĠ IUE100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon CS 115 Programlamaya Giriş I Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz

Detaylı

2.1 Bir Sınıfı Örneklerinden Öğrenme... 15 2.2 Vapnik-Chervonenkis (VC) Boyutu... 20 2.3 Olası Yaklaşık Doğru Öğrenme... 21

2.1 Bir Sınıfı Örneklerinden Öğrenme... 15 2.2 Vapnik-Chervonenkis (VC) Boyutu... 20 2.3 Olası Yaklaşık Doğru Öğrenme... 21 İçindekiler Önsöz İkinci Basım için Önsöz Türkçe Çeviri için Önsöz Gösterim xiii xv xvii xix 1 Giriş 1 1.1 Yapay Öğrenme Nedir?......................... 1 1.2 Yapay Öğrenme Uygulamalarına Örnekler...............

Detaylı

www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı

www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı Ertuğrul US 01.09.2014 MATEMATİK PROGRAMIM Program 6 aylık (24 haftalık) bir programdır. Konuların veriliş sırasına uyularak çalışılması

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi ) ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) (Proje, İş Yeri ) Kredisi Bu derste, her türlü asenkron ve senkron elektrik makinalarının uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS VERİ TABANI BG-313 3/1 3+1+0 3+0,5 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

7 Uygulama 6. Sunum 5 Oturum Taşıma. 4 Ara katman- Yazılım ve donanım arası 3. Ağ Veri iletim. 2 Ağ Grubu-Donanım 1. Fiziksel. Uygulama Grubu-Yazılım

7 Uygulama 6. Sunum 5 Oturum Taşıma. 4 Ara katman- Yazılım ve donanım arası 3. Ağ Veri iletim. 2 Ağ Grubu-Donanım 1. Fiziksel. Uygulama Grubu-Yazılım OSI Modeli Farklı bilgisayarların i l ve standartların gelişmesi ile sorunların ortaya çıkması nedeniyle ISO (International Organization for Standardization), OSI (Open Systems Interconnection) modelini

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA BG-213 2/1 2+0+2 2+1 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Öğr. Gör. Ayhan KOÇ Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007 Algoritma ve Programlamaya Giriş, Ebubekir YAŞAR, Murathan Yay., 2011

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X )

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA DERS PROGRAMI (Lisanstan gelenler için)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA DERS PROGRAMI (Lisanstan gelenler için) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA DERS PROGRAMI (Lisanstan gelenler için) HAZIRLIK PROGRAMI COME 27 İleri Nesneye Yönelik Programlama 5 COME 21 Veri Yapıları ve Algoritmalar COME 22 COME 1 COME 1 COME 411

Detaylı

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında...

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Bilgisayar Ağları Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Merkezi yapıya sahip ENIAC (1945) ~167 m² 30 ton IBM 650 (1960) K.G.M Dk.da ~ 74000 işlem 12 yıl kullanılmıştır http://the eniac.com www.kgm.gov.tr

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 29 Cümlenin Öğeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS YAPAY ZEKA BG-421 4/2 2+1+0 2+.5 4 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama

Detaylı

25. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini doğrudan çıkarma yöntemi ile yapınız.

25. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini doğrudan çıkarma yöntemi ile yapınız. BÖLÜM. Büyüklüklerin genel özellikleri nelerdir? 2. Analog büyüklük, analog işaret, analog sistem ve analog gösterge terimlerini açıklayınız. 3. Analog sisteme etrafınızdaki veya günlük hayatta kullandığınız

Detaylı

Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi

Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi İbrahim SOĞUKPINAR Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İçerik Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi Dünyadaki Örnekler Türkiye deki Örnekler GYTE de Bilgi Güvenliği Dersi Sonuç ve

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL BPR101 Matematik BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Kümeler ve sayılar. Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri. Diziler ve sayı dizilerinde

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa daki gelişmeler,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS. TAR - 153 Ata Meken Tarihi I 2 0 0 1 İNG-101/ RUS-101. İngilizce I/ Rusça I 2 4 4 6

BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS. TAR - 153 Ata Meken Tarihi I 2 0 0 1 İNG-101/ RUS-101. İngilizce I/ Rusça I 2 4 4 6 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI MATEMATİK VE ENFORMATİK LİSANS PROGRAMI DERSLERİN YARIYILLARA GÖRE DAĞILIMI BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL TAR - 153 Ata Meken Tarihi

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı. EEM601 Wigner-Ville ve Zaman-Frekans İşaret Analizi (3-0) 3

Dersin Kodu ve Adı. EEM601 Wigner-Ville ve Zaman-Frekans İşaret Analizi (3-0) 3 EEM601 Wigner-Ville ve Zaman-Frekans İşaret Analizi (3-0) 3 Analog sistemlerde güç ve enerji. Doğrusal olmayan ve zamanla değişen sistemler. Durağan olmayan çok bileşenli işaretlerin yapıları ve model

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ... 2 I.YARIYIL... 2 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4)... 2 Matematik

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2015 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak XIII İçİndekİler 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? Mikrodenetleyici Tanımı Mikrodenetleyicilerin Tarihçesi Mikroişlemci- Mikrodenetleyici 1. İki Kavram Arasındaki Farklar 2. Tasarım Felsefesi ve Mimari

Detaylı

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ YARIYIL TÜRKÇE I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel

Detaylı

Pursaklar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Pursaklar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi E. Ö. Yılı: 013 014 Sınıf: 10. Sınıflar Okul Türü: EML ve ATL Dal: Ortak Modül 1: Doğru Akım ve Devreleri Eylül 3 (1) Elektrik kazalarına karşı alınacak tedbirleri kavrar. Elektrik çarpması durumunda alınacak

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (Tezli Program)

BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (Tezli Program) BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (Tezli Program) HAZIRLIK PROGRAMI COME 27 İleri Nesneye Yönelik Programlama 2+2 3 5 COME 218 Veri Yapıları ve Algoritmalar 2+2 3 6 COME 226

Detaylı