YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS Bilgisayar Bilimlerine Giriş I TM Z TR Bilgisayar Bilimlerinde Temel Kavramlar / Bilgisayar Mühendisliğinin Temel Konuları / Bilgisayar Sistemleri ve Çevre Birimleri / İşletim Sistemlerine Giriş / Algoritmalara Giriş / Akış Diyagramı / Veri İletişiminde Temel Kavramlar / Programlama Dillerine Giriş / Veri Tabanı ve Yönetimine Giriş / Bilgisayar Laboratuarında Yazılım Araçlarının Kullanımı / Pascal diline giriş / Pascal dilinde I/O, matematiksel işlemler / Pascal dilinde kontrol deyimleri, döngüler / Temel arama algoritmaları / Sıralama algoritmaları Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne Uyum K Z TR Mühendislik mesleğinin tanıtımı / Bilgisayar mühendisliği uzmanlık alanları ve kariyer seçenekleri / Lisans eğitiminin gereksinimleri / Mühendislik tasarımına giriş / Takım çalışması ve teknik iletişim / Meslekten mevcut ve gelecekteki beklentiler / Kampus hayatına uyum Fizik I TB Z TR Fizik ve Ölçme Uzunluk, kütle ve zaman standartları; Maddenin yapı taşları; Boyut analizi ve birim çevirme / Vektörler Koordinat sistemleri; Vektör ve skaler nicelikler; Vektörel işlemler / Yer değiştirme, hız ve ivme; Hareket diyagramları; Serbest düşen cisimler / İki Boyutta Hareket hız ve ivme vektörleri, Eğik atış hareketi; Düzgün dairesel hareket ve ivme; Bağıl hız ve bağıl ivme / Hareket Kanunları Kuvvet kavramı; Newton yasaları / Düzgün olmayan dairesel hareket / İş ve Kinetik Enerji Sabit kuvvetin yaptığı iş; Kinetik enerji ve İş-Kinetik enerji teoremi; Güç / Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu

2 Potansiyel Enerji; Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler; Korunumlu kuvvetler ve potansiyel enerji; Mekanik enerjinin korunumu; Korunumsuz kuvvetlerin yaptığı iş; Kütle-Enerji eşdeğerliliği / Doğrusal Momentum, Çarpışmalar ve korunumu; İmpuls ve momentum; Bir boyutta esnek ve esnek olmayan çarpışmalar; İki boyutlu çarpışmalar; Parçacıklar sisteminin hareketi / Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Açısal yerdeğiştirme hız ve ivme; Açısal ve doğrusal nicelikler; Dönme enerjisi; Eylemsizlik momentinin hesabı; Tork ve Açısal ivme arasındaki bağıntı; Dönme hareketinde iş, Güç ve enerji / Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, tork; Açısal momentumun korunumu / Statik Denge ve Esneklik Denge şartları / Titreşim Hareketi Basit harmonik hareket; Sarkaç; / Evrensel Çekim Yasası Newton un evrensel çekim yasası; kuvveti; Kepler yasaları ve gezegenlerin hareketi Genel Kimya TB Z TR Atomlar ve atom kuramı / Kimyasal bileşikler ve tepkimeler / Sulu çözelti tepkimelerine giriş ve redoks tepkimeleri / Gazlar / Termokimya / Atomun elektron yapısı ve periyodik çizelge / Kimyasal bağlar / Sıvılar,katılar ve moleküller arası kuvvetler / Çözeltiler ve fiziksel özellikleri / Kimyasal kinetik / Kimyasal denge / Asitler ve bazlar Çözünürlük ve iyon dengeleri Entropi ve serbest enerji / Elektrokimya Matematik I TB Z TR Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik / Türev Tanımı ve kuralları. Türevin çeşitli uygulamaları / Fonksiyonların değişimlerinin incelenmesi ve grafik çizimi / Trigonometrik Fonksiyonlar, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar / Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar,Rolle ve ortalama Değer Teoremleri. / Limitte belirsiz şekillerin Türev ile hesaplanması, uygulamaları, Parametrik Denklemler / Kutupsal Koordinatlar / Diferansiyel. Belirsiz İntegrale giriş / Belirsiz İntegrale devam / Belirsiz İntegrale devam, Belirli İntegral, İntegralin Temel Teoremi / Belirli İntegral ile Alan Hesabı / Belirli İntegral ile Dönel Cisimlerin Yüzey Alanları / Belirli İntegral ile Dönel Cisimlerin Hacmi / İmproper İntegraller Lineer Cebir TB Z TR Matris Cebirine giriş, Matrislerde toplama ve çarpma / Bazı Özel Matrisler, Bir kare matrisin transpozesi, Uygulaması / Determinantlar ve özellikleri, Laplace açılımı / Determinantlarla ilgili uygulama / Bir matrisin rankı ve Denk matrisler. Ek matris, bir matrisin tersi / Lineer Denklem Sistemlerinin Çözüm yöntemleri / Konuya devam ve

3 uygulaması / Vektörler / Vektörlerle ilgili uygulamalar / Lineer bağımlılık ve Lineer bağımsızlık / Konuyla ilgili uygulama / Bir matrisin özdeğerleri ve özvektörleri, Cayley - Hamilton Teoremi / Konuyla ilgili uygulama İleri İngilizce I K Z EN Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme / Belli yazı türlerini uygulama / Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma / Farklı okuma stratejilerini kullanma / İletişimi bozmadan ve aksatmadan düşüncelerin ve bilgilerin yazılı bir biçimde kolayca dile getirme / Yazı yazmanın teknik kurallarını ve yazılı bir metnin farklı yapısal öğelerini belirleme / Özet çıkarma ve yazılı bir parçayı yeniden yazma / Diğer beceri alanlarıyla bütünleştirilmiş bir dilbilgisi çalışması sayesinde temel dilbilgisi kurallarını ve yapılarını pekiştirme / Kelimeleri bağlamlarına ve yapısal ögelerine göre öğrenme / Derslerde akademik düzlemde öğretim görevlisi ve öğrenciler tarafından yapılan İngilizce konuşmaları takip edebilme ve ders sırasındaki tartışmalara katılmaya yetecek derecede kullanabilme Hazırlık Türkçe I K Z TR Dil nedir; dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi / Güncel metinler eşliğinde günümüzde Türkçenin sorunları / Güncel metinler eşliğinde de, ki ve mi nin yazımı / Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar (birleşik sözcükler, ünlü ve ünsüz uyumları) / Metin incelemesi: Bilimsel içerikli bir makalenin incelemesi / Arasınav / Yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili uygulamalar / Metin incelemesi: Bir köşeyazısının incelemesi / Anlatım bozuklukları, dil yanlışları ile uygulamalar / Örnek metinler eşliğinde bilim dili olarak Türkçe / Sözlü sunum çalışmaları II. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS Bilgisayar Bilimlerine Giriş II TM Z TR C Programlama Dilinin Yapısı ve Genel Özellikleri / Değişkenler, Veri Tipleri, Veri Tiplerinin Genişletilmesi / İlişkisel, Mantıksal ve Bit İşlemleri için Operatörler ve İfadeler / Program Kontrol Deyimleri / Döngüler / Tek ve Çok Boyutlu Diziler / Karakter Dizileri ve string Kavramı / İşaretçiler / Dinamik Bellek Kullanımı / Fonksiyon Yapısı ve

4 Kullanımı / struct ve union Yapısı ve Kullanımı Devre Teorisi TM Z TR Giriş, Yük, akım, gerilim, güç ifadeleri ve bunların arasındaki ilişkiler. Temel devre tipleri ve devre elemanları, kaynak, direnç gibi basit elemanların sembolleri ve bu sembollerin anlamları / Ohm yasası, direnç elemanının matematiksel ifadesi. Kirchoff un akım ve gerilim yasaları, tek çevreye veya tek düğüm-çiftine sahip devrelerin çözümü / Kaynak-direnç bileşimine sahip devreler, seri, paralel bağlama kavramı, gerilim ve akım bölücüler / İşlemsel kuvvetlendiricinin örnek olarak ele alınması, devre analizinde çok kullanılan yöntemlere giriş, düğüm gerilimleri analizi, çevre akımları analizi / Düğüm gerilimleri ve çevre akımları analizinin devamı ve genel halleri / Doğrusallık ve toplamsallık teoremleri. Kaynak dönüşümü yöntemleri / Thévenin ve Norton teoremleri ve direnç devrelerine uygulanması / Endüktans ve kapasite elemanları, matematiksel ifadeleri, seri-paralel bağlamalar, dualite kavramı / Kaynaktan bağımsız RL ve RC devreleri, üstel cevabı / Devreye birim basamak fonksiyonun uygulanması, anahtarlama mantığı, RL ve RC devreleri üzerindeki etkileri / Birinci dereceden dinamik devrelerin çözümü, doğal ve zorlanmış çözümler / Sinüzoidal analize giriş. Devre elemanlarının fazörleri. Frekans düzleminde sinüzoidal sürekli hal analizi / Sinüzoidal sürekli halde devre teoremleri / Sinüzoidal sürekli halde ortalama güç, maksimum güç teoremleri. Dinamik devre ve sistemlerin s-düzleminde incelenmesi, Laplace çözümüne giriş ve temel ifadeler / Devrelerin s-düzlemindeki eşdeğer şekilleri, Laplace transform tekniklerinden yararlanarak dinamik devrelerin çözümü Fizik II TB Z TR Coulomb Yasası; Yalıtkanlar ve iletkenler; Elektrik alanı / Gauss Yasası Elektrik akısı; Elektrostatik dengedeki iletkenler / Elektriksel Potansiyel ve potansiyel farkı; Sürekli yük dağılımının oluşturduğu elektriksel potansiyel; Yüklü bir iletkenin potansiyeli / Sığa ve Dielektrikler Sığanın tanımı; Sığanın hesaplanması; Kondansatörlerin bağlanması; Yüklü kondansatörde depolanan enerji; Dielektrikli kondansatörler / Akım ve Direnç Elektrik akımı; Direnç ve Ohm kanunu; Elektriksel iletkenlik için bir model; Direnç ve sıcaklık; Elektrik enerjisi ve güç / Doğru Akım Devreleri Elektromotor kuvveti; Seri ve paralel bağlı dirençler; Kirchhoff kuralları; RC devreleri; Elektrik Ölçü aletleri / Manyetik alan; Akım taşıyan bir iletkene etkiyen manyetik kuvvet; Düzgün bir manyetik alan içindeki akım halkasına etkiyen tork; Yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik alan içindeki hareketi, Hall olayı / Manyetik Alan Kaynakları Biot-Savart yasası; İki paralel iletken arasındaki manyetik kuvvet; Ampere yasası; Bir selenoidin manyetik alanı; Manyetik akı; Manyetizmada Gauss yasası; Yerdeğiştirme akımı ve Ampere yasasının genel biçimi / Faraday Yasası Faraday ın indiksiyon kanunu; Hareketsel EMK; Lenz yasası; İndiksiyon EMK leri ve elektrik alanları, Maxwell in harika denklemleri denklemleri / İndüktans

5 Öz-indüktans; RL devreleri; Manyetik alan içinde enerji; Karşılıklı indüktans; LC devresinde salınımlar / Alternatif Akım Devreleri AA kaynakları ve fazörler; Dirençli AA devresi; İndüktörlü AA devresi; Kondansatörlü AA Devresi / RLC seri devresi; AA devresinde güç; Seri RLC devresinde rezonans; Transformatörler ve güç iletimi / Elektromanyetik Dalgalar Maxwell denklemleri ve Hertz in buluşları; Düzlem elektromanyetik dalgalar; Elektromanyetik dalgaların taşıdığı enerji; Momentum ve radyasyon basıncı; Elektromanyetik dalgaların spektrumu Matematik II TB Z TR Seriler / Fourier Serileri / Çok Değişkenli Fonksiyonlarda limit, süreklilik, kismi türev, toplam diferansiyel. / Bileşik, kapalı ve ters fonksiyonların türevleri, değişken dönüştürme. / Değişken dönüştürme, maksimum ve minimum problemleri. / Vektör Analizi (Vektör değerli fonksiyonlar) / Vektör Analizine devam (Gradien, Diverjans, Rotasyonel, Laplasien). İki Katlı integraller. / İki Katlı İntegraller (Değişken dönüştürme, Hacim Hesabı) / İki Katlı İntegraller (Hacim Hesabı, Yüzey Alanları). / Üç katlı integraller. / Eğrisel İntegraller / Eğrisel Integraller / Yüzey Integralleri İleri İngilizce II K Z EN CV hazırlama; başvuru mektupları ; okuma çalışması. / İş mülakatları, örnek iş mülakatları, okuma çalışması, sosyalleşme. / Talep mektubu, telefonda konuşma ve ilgili dinleme çalışmaları. / Not alma teknikleri, , fax, memo yazma, okuma çalışması. / Kelime çalışması ; sıkça karıştırılan kelimeler, okuma çalışması. / Toplantılar, müzakereler; grup müzakere çalışması, okuma çalışması. / Rapor yazımına giriş, rapor tip 1 ( bilgi verici) / Sözlü sunuya giriş, örnek bilgi verici rapor inceleme, pazarlama. / Sözlü sunum teknikleri, rapor tip 2 ( değerlendirme / analitik), okuma çalışması. / Ürün grafik sunumu, model okuma parçaları. / Sözlü sunum sınıf içi ön çalışmaları, okuma çalışması. / Öğrenci sunuları, sunular üzerine dönüt ve tartışma Hazırlık Türkçe-II K Z TR Türkçenin yapısı: Ses, yapı ve dizim özellikleri / Metin çözümlemesi (Şiir) / Metin çözümlemesi (Öykü) / Anlatım bozukluklarıyla ilgili uygulamalar / Metinler eşliğinde yabancı kaynaklı sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar / Rapor, dilekçe ve özgeçmiş yazımı (Örnekler ve uygulamalar) / Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri / Dil yanlışlarının düzeltilmesine dönük uygulamalar / Metin çalışmaları, çözümlemesi / Sözlü sunum çalışmaları

6 Zorunlu Temel Kültür K Z TR III. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS Ayrık Matematik TB Z TR Küme ve alt kümeler, küme işlemleri, kesişim ve birleşim / Lojik işlemlerin yapılması, teorem gösterimi ve ispat metodları / Sayma metodları, permütasyon, kombinasyon, güvercin yuvası prensibi / İlişkiler(relation) ve yönlü graflar / Simetri, geçişme ve yansıma özellikleri ve algoritmaları / Bağıntılar üzerinde işlemler ve denklik bağıntıları / Fonksiyonlar, permütasyon fonksiyonu, stack permütasyonu / Ağaçlar, arama ağaçları, ağaç işlemleri / Algoritmalara giriş, kodlama ve yarı kodlama / Kromatik polinomlar ve rook polinomları ve algoritmaları / Gruplar ve yarı gruplar, halkalar / Makineler, sonlu durum makineleri ve regular ifadeler / Graf teorisi ve uygulamaları / Graf teorisi, yönlü ve yönsüz graflar, eşdeğer graflar / Petri Net ler Programlama Dilleri TB Z TR C Programlama Dili ile İleri Seviyeli Programlamaya Giriş / Veri Yapıları ve Gerçeklenmesi / Farklı Veri Yapıları ile Statik ve Dinamik Bellek Kullanımı / Giriş-Çıkış Yöntemleri / Dosya İşlemleri ve Erişim Metodları / Fonksiyon İşaretçileri / Özyinelemeli Fonksiyonlar / Donanım Programlama Yöntemleri / C Önişlemcisi / Makro Kullanımı / Şartlı Derleme / İşlemler ve çokluizlek(multithread) Kullanımı / Bellek Kaçakları ve Güvenli Programlama / makefile Yapısı / makefile Tabanlı Proje Oluşturma Assembly Dili TM Z TR Giriş, Assembly dili hakkındaki genel bilgiler / Sayı ve kodlama sistemleri / İşlemci ailesinin tanıtımı register ve flag ler, segment yapısı / Komut kümesi (veri aktarım, aritmetik, dallanma) / Komut kümesi (çevrim, bayrak, mantıksal, öteleme) / Komut kümesi (katar komutları ve ön ekler) / Komut kümesi ve Debug uygulamaları (Laboratuar çalışması) / Assembly dilinde programlar nasıl yazılır? / Pseudo komutlar ve kullanım özellikleri, EXE ve COM tipinde programlar / Procedure ler ve Macro kullanımları / Programlama ve hata bulmaya yönelik uygulama çalışmaları (Laboratuar uygulaması) / Alt programlar, ortak segment kullanımları ile EXTRN ve PUBLIC tanımları / Kesmeler, vektör tablosu ve yüksek seviyeli diller ile assembly dilinin birlikte kullanılması

7 Lojik Devreler TM Z TR Giriş: Sayısal sistemlerin genel özellikleri / Boole Cebrinin Temelleri / Lojik fonksiyonlar, kanonik ve standart biçimler / Lojik kapılar. Sadece NAND ya da NOR kapıları ile fonksiyon gerçekleme / Lojik fonksiyonlarin sadeleştirilmesi. Karnaugh diyagramları. / Kombinasyonel lojik, toplayıcılar, çıkarıcılar, kod dönüştürücüler / Orta ölçekli tümdevreler (MSI), paralel toplayıcı, ondalık toplayıcı, genlik karşılaştırıcı / Kodçözücüler, veriseçiciler (MUX) / Flip-Flop lar: RS, D, T, J-K flip-flopları / Senkron ardışıl devrelerin çözümlenmesi / Senkron ardışıl devrelerin tasarımı / Senkron ardışıl devrelerin tasarımı / Sayıcılar, tutucular, register lar Nesneye Dayalı TM Z TR Kavramlar Nesneye Dayalı Tasarıma Giriş / Nesne ve Sınıf Kavramları / UML(Unified Modelling Language) Diline Giriş / Metod Kavramı / Temel UML Diyagramları ve Notasyonu / Nesne Kimliği / Nesne Arayüzü / Nesne Kılıflama / Nesne Öznitelikleri / Nesne Davranışı ve Metodlar / Nesne ve Sınıf Etkileşimleri ve İlişkileri (Bağlaşım, parça-bütün, kalıtım) / Çokbiçimlilik / Soyut Sınıflar / Tekli ve Çoklu Kalıtım / Arayüzler / Overriding-Overloading Diferansiyel Denklemler TB Z TR Genel Tanımlar, Dif. Denk. Tanımı. Mertebe ve çözüm türleri, Dif. Denklemin kurulması / Birinci mertebe Dif. Denklemler, Değişkenlere ayrılabilen, Homojen, Homojen hale getirilebilen tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri / Birinci Mert. Lineer Dif. Denk., Bernoulli Dif. Denk. / Tam Dif. Denk. Ve İntegrasyon Çarpanı tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri / Clairaut Dif. Denk., Lagrange Dif. Denk., Riccati Dif. Denk. Tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri / Değişkenlerden birini içermeyen İkinci Mertebeden Dif. Denk. / İkinci Mertebeden Lineer ve Sabit Katsayılı Denklemlerin Özel ve Genel Çözüm Yöntemleri / Konuya Devam / Konuya Devam / n. Mertebeden Lineer ve Sabit Katsayılı Dif. Denk., İkinci taraflı ve İkinci tarafsız Denklemlerin özel ve genel çözüm yöntemleri / Değişken Katsayılı Lineer Dif. Denk., Euler ve Genelleştirilmiş Dif. Denk. / Dif. Denk. Operatör Yöntemi ile Çözümleri / Dif. Denk. Sistemleri / Dif. Denk. Sistemleri İngilizce Okuma ve Konuşma K Z EN

8 Derse giriş / Madness and Creativity konulu ders materyali / Sözlü sunu üzerine teorik bilgi / Fantastic Literature as an Element of Popular Culture konulu ders materyali / Öğrencilerin Fantastic Literature as an Element of Popular Culture konulu sözlü sunuları / Gender konulu ders materyali / Gender konulu ders materyali / Öğrencilerin Gender konulu sözlü sunuları / Globalisation konulu ders materyali / Globalisation konulu ders materyali / Öğrencilerin Globalisation konulu sözlü sunuları IV. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS Veri Yapıları ve Algoritmalar M Z TR Matematiksel temeller (Fonksiyon, kümeler, rekürans bağıntıları) / Data Yapıları (Kuyruk ve Yığınlar) / Data Yapıları (Listeler ve Ağaçlar) / Sıralama Algoritmaları / Graf Algoritmaları (En Kısa Yol Problemi) / Graf Algoritmaları (En Kısa Yol, Kritik Yol Problemi) / Graf Algoritmaları (Minimum Spanning Trees) / Graf Algoritmaları (Huffman ağacı) / Graf Algoritmaları (Maksimum Akış Algoritmaları) / Geometrik Algoritmalar / Paralel Algoritmalar (Merge Sort) / String Bulma Algoritmaları / Elementer Matris İşlemleri / Modüler Aritmetik / Kriptografi Algoritmaları Nesneye Dayalı Programlama M Z TR Nesneye Dayalı Programlamaya Giriş / Java Programlama Dilinin Genel Yapısı ve Özellikleri / Sınıf ve Nesne Kavramları / Değişkenler, Veri Tipleri / İlişkisel ve Mantıksal Operatörler ve İfadeler / Program Kontrol Deyimleri / Döngüler / Tek ve Çok Boyutlu Diziler / Kalıtım / Arayüzler / Çokbiçimlilik / Overriding-Overloading / Hata Ayıklama ve Özel Durum Denetimi / Paket Yapısı / Dosya İşlemleri / Pencere Uygulamaları / Olay Yakalama ve İşleme / Temel GUI Bileşenleri ve Dizilim Yöneticileri Sayısal Analiz TB Z TR Matematik Modelleme ve Mühendislik Problemlerinin Çözümü / Nümerik Hesaplar, Yaklaşım, Yuvarlatma ve Kesme Hataları / Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümü - Kapalı Yöntemler (Grafik, İkiye Bölme, Yer Değiştirme, Adım Arttırmalı) / Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümü - Açık Yöntemler (Basit İterasyon, Newton-Raphson, Sekant, Katlı

9 Kökler) / Polinomların Köklerinin Bulunması Klasik, Müler, Bairstow, Diğer Yöntemler / Lineer Sistemlerin Çözümü Gauss Eliminasyon, Gauss Jordan / Özel Matrisler ve Gauss Siedel / Lineer Olmayan Denklem Takımlarının Çözümü / Sonlu Farklar / İnterpolasyon (Gregory Newton - Langrange ve Ters İnterpolasyon) / Sayısal Türev / Sayısal İntegral / Eğri Uydurma Yöntemleri / Adi Diferansiyel Denklemlerin Çözümü / MathLab Uygulamaları İstatistik ve Olasılık Hesapları TB Z TR İstatistik Metoduna Giriş Ana Kütle, Örnek, İstatistik Analiz / Verilerin Toplanması, Frekans Dağılımları, Grafikler / Ortalamalar, Dağılma Ölçüleri / Olasılık Teorisi, Olasılık Kuralları, Koşullu Olasılık, Bayes Kuralı / Permütasyon, Kombinasyon, Matematiksel Beklenen Değer / Süreksiz Olasılık Dağılımları,Binom Dağılımı / Poisson Dağılımı,Poisson Süreci, Hipergeometrik Dağılım / Sürekli Olasılık Dağılımları, Normal Dağılım / Hipotez Testleri-Parametrik Testler, Hipotez Testleri- Parametrik Olmayan Testler / Regresyon ve Korelasyon Analizi, Doğrusal Regresyon / Çoklu Regresyon ve Korelasyon / Korelasyon Katsayısı ile İlgili Hipotez Testleri / Zaman Serilerinin Analizi Elektronik Devreler TM Z TR p-n jonksiyonu, ideal diyot, diyot karakteristikleri / Eşdeğer diyot modelleri, kırpıcı devreler / Doğrultucu devreler, diyot lojik / Bipolar jonksiyonlu transistör (BJT), karakteristikleri / BJT li devrelerin DC analizi / Diyot transistör lojik (DTL), direnç transistör lojik, (RTL), transistör transistör lojic (TTL) / Uygulamalar / İşlemsel yükselteç (OP- AMP): karşılaştırıcı, eviren (inverting) ve evirmeyen (non-inverting) devre yapıları / İşlemsel yükselteç: toplama, çıkarma, türev ve integral alma devreleri / Alan etkili transistörler (FET), Jonksiyonlu Alan Etkili Transistör (JFET) / Metal Oksit Yarıiletken Alan Etkili Transistör (MOSFET) / FET li devrelerin DC analizi ve uygulamalar / MOS lojik Sistem Analizi ve Tasarımı TM Z TR Sistem Kavramı ve Genel Sistem Teorisi / Bilgi Sistemi ve Bilgi Sistemi Tipleri / Bilgi Sistemi Geliştirme Süreci / Sistem Analisti Görev ve Yetenekleri / Ön İnceleme ve Fizibilite Analizi / Sistem Önerisi Hazırlama ve Sunma / Sistem Analizi: Veri Toplama / Sistem Analizi: Veri Modelleme / Sistem Tasarımı / Veri Tabanı Tasarımı / Arabirim Tasarımı / Sistem Gerçekleştirme / Sistem Gerçekleştirme / Yeni Sisteme Geçme Süreci / Sistem Bakım ve Desteği

10 Mesleki İngilizce I K Z EN Tercüme Tekniğine Ait Genel Bilgiler. / Tercüme Tekniğine Ait Uygulamalar / Genel Güncel Parçalar 1 / Genel Güncel Parçalar 2 / Genel Güncel Parçalar 3 / Genel Güncel Parçalar 4 / Genel Güncel Parçalar 5 / Genel Güncel Parçalar 6 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 1 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 2 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 3 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 4 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 5 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 6 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 7 Hazırlık Bilgisayar Semineri SM Z TR Güncel Bilgisayar Bilimleri konularında hazırlanan ve sunulan seminerlerdir V. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS Algoritma Analizi M Z TR Veri Yapılarına Genel Bakış / Karmaşıklık Teorisi / Arama Algoritmalarının Analizi / Sıralama Algoritmalarının Analizi / Paralel Algoritmalar / Heap Yapıları / Dengeli Arama Ağaçları(AVL tree, B-tree, red-black tree) / Hash Algoritmaları / Rekürans Bağıntıları / Dinamik Algoritmalar / Rasgele Algoritmalar / Yaklaşıklaşma Algoritmaları / Greedy Algoritmalar / Özel Algoritmalar İşletim Sistemleri M Z TR İşletim sisteminin ve işletim sistemine ait genel kavramların tanımı ile işletim sistemlerinin gelişim tarihçesi / Bilgisayar sistemlerinde işletim sistemlerinin desteklenmesi için ihtiyaç duyulan genel donanım özellikleri / Process kavramı ve process lerin yönetilmesi için izlenen temel yöntemler / Process çalıştırma yöntemleri incelenmesi ve karşılaştırılması / Process ler arası haberleşme ve senkronizasyon sağlanması, dead-lock kavramı ve çözüm yöntemleri / Bellek yönetimi ve çok kullanıcılı sistemlerdeki önemi, gerçek bellek ile sanal bellek kavramlarını tanıtılması / Sanal bellek oluşturulması için kullanılan yöntemler ve gerekli donanım özellikleri / Paging ve Segmentation yöntemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması / Giriş-Çıkış sistemlerinin tanıtılması ve bellek hiyerarşisi içindeki yerlerinin incelenmesi / Giriş- Çıkış sistemini çalışma prensipleri, sıralı ve rastgele erişimli çevre

11 birimlerinin kullanımı Giriş-Çıkış sistemlerinin kullanıcılar arasında paylaştırılması, sanal çevre birimi kavramının tanıtılması ve uygulama alanlarının gösterilmesi / File sistemlerinin tanıtılması, düz ve hiyerarşik yapıya sahip file sistemlerinin karşılaştırılması / Mantıksal file sistemi ile fiziksel çevre birimler arasındaki ilişkinin incelenmesi, çok kullanıcılı sistemlerde paylaşım ve güvenlik ihtiyaçlarının tanıtılması Bilgisayar Donanımı TM Z TR Kombinasyonel lojik devreler / Ardışıl lojik devreler / Saklayıcı ve sayıcılar / Bellek birimleri (RAM, ROM, PLD, PLA, PAL) / Saklayıcı transfer işlemleri ve ortak veri yolu oluşturma / Donanım Tanımlama Dili (Hardware Descriptor Language-HDL) paketleri (VERILOG) ile uygulama / Donanım ile kontrol birimi tasarımı / Mikro program ile kontrol birimi tasarımı / Komut yapısı ve adresleme yöntemleri / Merkezi İşlem Birimi tasarımı / RISC-CISC karşılaştırmaları ve pipeline yapılar / Giriş/Çıkış birimleri ve haberleşme / Bellek yapıları ve yönetimi (Ön bellek yapıları) Veri Tabanı Yönetimi M Z TR Dosya ve Veri tabanı kavramları, Veri Tabanı Sistemi Genel Yapısı / Veri Modelleri / İlişkisel Cebir / MantıksalVeri Tabanı Tasarımı, Normalizasyon / Varlık İlişki (E-R) Diyagramları / Fiziksel Veri Tabanı Tasarımı / İndeksYapısı, Ağaç Yapısında İndeks / Hesaba Dayalı ( Hashing) Adresleme / Veri Tanımlama ve Sorgulama Dilleri ( SQL Dili Komut Yapısı ) / Veri Tanımlama ve Sorgulama Dilleri ( SQL Dili Komut Yapısı ) / İşlem (Transaction) kuralları / Veri Tabanı Eşzamanlık Denetimi, Veri Tabanı Düzeltme / Nesneye Yönelik Veri Tabanı Sistemleri / Nesneye Yönelik Veri Tabanı Sistemleri / Dağıtılmış Veri Tabanı Sistemleri Mesleki İngilizce II K Z EN Ders Hakkında Genel Konuşma ve Beklentiler / Genel Güncel Parçalar 7 / Genel Güncel Parçalar 8 / Genel Güncel Parçalar 9 / Genel Güncel Parçalar 10 / Genel Güncel Parçalar 11 / Genel Güncel Parçalar 12 / Genel Güncel Parçalar 13 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 8 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 9 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 10 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 11 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 12 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 13 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 14 Hazırlık

12 Veri İletişimi TM Z TR Veri haberleşmesine giriş / Veri haberleşme standartları, Mimari modeller / OSI Referans modeli, Katmanlar ve görevleri / Sinyalleşme ve Sinyal kodlama teknikleri / Paralel ve seri iletişim / İletişim ortamları, teknik özellikleri / Multiplexing (TDM, FDM) / Hata algılama ve düzeltme teknikleri / Data Link Kontrol teknikleri, Akış kontrolü / Senkron ve asenkron data link protokolleri / IEEE 802.3, 802.4, yerel alan ağ teknolojileri / Bağlantılı ve bağlantısız servisler, Anahtarlama teknikleri / Veri iletişim teknolojileri ile ilgili öğrenci sunuları (X.25, ISDN, FR, ATM, xdsl.) Bölüm Seçimlik I M SE TR NOT : Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. VI. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS Mühendislik TB Z TR Matematiği Sayılar Teorisine Giriş / Asal sayılar, asal çarpanlara ayırma / Modüler Aritmetik, invers alma problemi / Kriptografi algoritmaları, RSA, DES, STACK permütasyonu / Inclusion ve Exclusion prensibi, Rook polinomu / Generating Fonksiyonlar ve Uygulamaları / Rekürans Bağıntıları, Karakteristik Köklerin Bulunması / Yakınsak serilerde yakınsamanın hızlandırılması / Fourier serisi, fonksiyonların seriye açınımı / Discrete Fourier Analizi, Fast Fourier transformları / Fonksiyonların seriye açılımları, Taylor açılımları / Lineer denklem sistemlerinde iterasyonla çözüm ve maksimum diagonal problemi / Catalan, Stirling ve Euler sayıları / Çok basamaklı sayılarda çarpma bölme problemleri / Mühendislik matematiğinde özel-yeni konular Mikro İşlemciler TM Z TR Mikroişlemci teknolojisinde yaşanan gelişmeler / Intel 8086ve 286 mimarisi ve iç yapısı / Giriş-Çıkış birimlerinin programlanması / 8255 PPI -Programlanabilir Paralel Arayüz ile Mod 0 da 4x4 Tuş takımı / 8255 PPI ile Mod 1 ve Mod 2 de yazıcı uygulaması / 8251 USART-Senkron ve Asenkron Seri Veri Giriş-Çıkış Birimi / RS-232C Standardı / 8254 PIT ve Frekansmetre Uygulaması / Ön Bellek Teknolojileri / Bellek Yapıları: Cache, SRAM, DRAM, EPROM ve adres çözümleme uygulamaları / Bus Yapıları: ISA, EISA, VESA ve PCI Bus yapıları / Kesme İstekleri / Kesme İstekleri: 8259 Programlanabilir Kesme Denetleyici

13 Yazılım Mühendisliği M Z TR Yazılım Mühendisliğine Giriş ve Yazılım Geliştirme Süreçleri / Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Çevik Modeller / Proje Yönetimi Temelleri / Gereksinim Mühendisliği / Analiz Raporuna Giriş / Analiz ve Tasarım Süreçlerinde Nesneye Yönelim / Yazılım Proje Yönetimi / Risk Yönetimi / Yazılım Kestirim Yöntemleri / Yazılım Kalite Yönetimi / Yazılım Ölçütleri / Test Teknikleri / Yazılım Bakımı ve Konfigürasyon Yönetimi / Yazılım Yeniden Kullanımı (Software Reuse) Bilgisayar Ağ Teknolojileri M Z TR Ağ (Network) katmanının tanımı, görevleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi / Bilgisayar ağı içerisinde iki nokta arasında izlenecek yolun bulunmasına yönelik statik ve dinamik routing (yol bulma) algoritmalarının incelenmesi ve karşılaştırılması / Ağ katmanında tıkanıklık (congestion) kavramının tanımı, oluşma nedenleri ve çözüm yolları / Örnek bir ağ katmanı olarak IP (Internetworking Protocol) protokolünün incelenmesi / IP protokolünde yer alan, ICMP, BOOTP, DHCP ve diğer ağ katmanı ile ilgili protokollerin incelenmesi / Ulaşım (Transport) katmanının tanımı, görevleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi / Bağlantılı (connection-oriented) ve bağlantısız (connectionless) ulaşım protokollerinin incelenmesi ve karşılaştırılması / Ulaşım katmanında kalite kontrolünün (QoS) sağlanmasının önemi ile kalite kontrolü sağlayan yöntemlerin incelenmesi ve karşılaştırılması / Bağlantısız ulaşım örneği olarak TCP/IP protokolü içinde yer alan UDP (User Datagram Protocol) protokolünün incelenmesi / Bağlantılı ulaşım katmanı yapısının TCP (Transmisson Control Protocol) örneği ele alınarak incelenmesi Oturum (Session) ve Sunum (Presentation) katmalarının tanımı, görevleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi / Uygulama (Application) katmanının tanımı ve incelenmesi / TCP/IP protokol yapısında yer alan Telnet, SSH, DNS, FTP, HTTP ve benzeri uygulamaların incelenmesi Bilgisayar Projesi M Z TR Proje konularının belirlenmesi / Proje konuları ile ilgili kaynak taramasının yapılması Proje konuları ile ilgili kaynak taraması (devam) / Proje hazırlama esasları hakkında açıklamalar / 1. Raporun teslim edilmesi / 1. Raporun değerlendirilmesi / Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi / 2. Raporun teslim edilmesi / 2. Raporun değerlendirilmesi / Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi / 3. Raporun Teslim edilmesi / 3. Raporun değerlendirilmesi / Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi / 4. Raporun Teslim edilmesi / 4. Raporun değerlendirilmesi,proje demoları ve sunumları

14 İş Hayatı İçin İngilizce K Z EN Derse giriş. / CV hazırlama; başvuru mektupları ; okuma çalışması. / İş mülakatları, örnek iş mülakatları, okuma çalışması, sosyalleşme. / Talep mektubu, telefonda konuşma ve ilgili dinleme çalışmaları. / Not alma teknikleri, , fax, memo yazma, okuma çalışması. / Kelime çalışması ; sıkça karıştırılan kelimeler, okuma çalışması. / Toplantılar, müzakereler; grup müzakere çalışması, okuma çalışması. / Rapor yazımına giriş, rapor tip 1 ( bilgi verici) / Sözlü sunuya giriş, örnek bilgi verici rapor inceleme, pazarlama. / Sözlü sunum teknikleri, rapor tip 2 ( değerlendirme / analitik), okuma çalışması. / Ürün grafik sunumu, model okuma parçaları. / Sözlü sunum sınıf içi ön çalışmaları, okuma çalışması. / Öğrenci sunuları, sunular üzerine dönüt ve tartışma Bölüm Seçimlik II M SE TR NOT : Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. VII. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS Biçimsel Diller ve Soyut TM Z TR Makinalar Dilbilgisi kavramı ve temel matematiksel teknikler / Otomata ve biçimsel dillerin sınıflandırılması / Düzenli ifadeler / Düzenli ifadeler ve düzenli setlerin özellikleri / Sonlu durum makineleri / Sonlu durum algoritmaları / Düzenli diller ve aşağı basmalı (push-down) otomata / İçerikten bağımsız diller ve gramerler / Gerekirci (deterministic) sonlu otomatlar / Gerekirci olmayan sonlu otomatlar / Normal yapısal gramerler / Sınırsız gramerler / Kararsızlık ve çözümsüzlük / Turing makineleri ve problem çözümünde kullanımı / Ödevlerin sunumu Mesleki Hukuk ve Etik K Z TR Bilişim sistemleri ile ilgili etik teoriler / Risk ve bağlılık / Profesyonel sorumluluk / Etik kurallar / Kanuni yükümlülükler / Bilişim sistemlerinin doğurduğu ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler

15 Ekonomi K Z TR Bilim Nedir?, Ekonomi ve Sorunları / Üretim birimi ve amacı, üretim etmenleri, dönem kavramı / Üretim işlevi ve eş-ürün eğrileri, ölçeğe göre getiriler / Azalan verim yasası, uzun-dönem ile ilgili karar verme, / Kısa dönemde ve uzun dönemde maliyetler / Üretim biriminin gelirleri, kar maksimizasyonu ilkesi ve üretim biriminde denge / Üretim biriminin ve kesiminin sunu eğrisi, sunu eğrisinin kayması, sunu esneklikleri / Tüketici birimi ve amacı, tüketici biriminin dengesi, fayda kavramı, eşfayda eğrileri, bütçe doğrusu / Tüketici davranışlarının eş-fayda eğrileri ve bütçe doğrusu yardımıyla açıklanması / Tüketici biriminin istem işlevi, toplam istem eğrisi, istem esneklikleri / Fiyat oluşumu ve piyasalar, tam rekabet piyasası / Tekel piyasası, eksik rekabet piyasaları / Üretim etmenleri piyasaları Ata. İlk. ve İnk.Tarihi-I K Z TR Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet,Mutlakiyet,Modernizm,Sosyalizm,Liberalizm,İnkılap ve Reform) / Türk İnkılabının Özellikleri ve Tarihsel Örnekleri ile Karşılaştırılması / XIX-XX.y.y Osmanlı Devletinin Toplumsal ve Ekonomik yapısı/gerileme ve Çöküş Nedenleri / XIX y.y. Osmanlı Devletinde Siyasal Olayların Genel Şeması ve Reform Hareketleri / III. Selim Dönemi ve Nizam-ı Cedit Hareketi / II. Mahmut Dönemi ve Senet-i İttifak/ Tanzimat Dönemi/ I. Meşrutiyet Dönemi ve Kanun-i Esasi / Osmanlı Devletinde XX. y.y. Başındaki Siyasal Olaylar/ II. Meşrutiyet / İttihat ve Terakki Dönemi / Trablusgarp Savaş / Balkan Savaşı / I. Dünya Savaşı. / Fikir Akımları/Osmanlıcılık/İslamcılık / Batıcılık/Türkçülük / Mondros Mütarekesi/Mütareke Dönemindeki İç ve Dış Siyasal Gelişmeler/ Ermeni Sorunu / Kurtuluş Savaşı Öncesi Genel Durum/ Mondros Mütarekesi/ Savaşı Noktalandıran Antlaşmaların Yapısı ve Wilson İlkeleri / Kurtuluş Savaşı nın Dönemlendirilmesi/ Siyasal Hazırlık Döneminin İlk Evresi/ Bölgesel Direniş Dönemi / Kurtuluş Savaşı nın Örgütlenmesi ve Hayata Geçirilmesi / Mustafa Kemalin İç ve Diş Siyasal yapıya İlişkin Tespit, Tahlil, Öngörü ve Planları / Kurtuluş Savaş ının Siyasal Hazırlık Dönemi / Bölgesel Mücadele Çalışmalarına Ulusal Bir Nitelik Kazandırılması/ Amasya Bildirisi / Erzurum ve Sivas Kongreleri / Misak-ı Milli/ TBMM nin Açılması,Yapısı ve Çalışmaları / Sevr Antlaşması / Kurtuluş Savaşı nın Askeri Cepheleri / İç Ayaklanmalar / I.İnönü Savaşı / II.İnönü Savaşı / Sakarya Meydan Savaşı / Başkumandanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taaruz / Kurtuluş Savaşının Siyasal Gelişmeleri / Londra Konferansı / Mudanya Mütarekesi / Lozan Barış Antlaşması Seçimlik Sosyal SO SE TR

16 Bölüm Seçimlik III M SE TR NOT : Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. Bölüm Seçimlik IV M SE TR NOT : Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. Bölüm Seçimlik V M SE TR NOT : Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. VIII. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS Bitirme Projesi M Z TR Proje konularının belirlenmesi / Proje konuları ile ilgili kaynak taramasının yapılması Proje konuları ile ilgili kaynak taraması (devam) / Proje hazırlama esasları hakkında açıklamalar / 1. Raporun teslim edilmesi / 1. Raporun değerlendirilmesi / Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi / 2. Raporun teslim edilmesi / 2. Raporun değerlendirilmesi / Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi / 3. Raporun Teslim edilmesi / 3. Raporun değerlendirilmesi / Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi / 4. Raporun Teslim edilmesi / 4. Raporun değerlendirilmesi,proje demoları ve sunumları İşletme K Z TR Genel Tanımlar, Ekonomik Sistemler, Üretim Faktörleri / Günümüzde İşletmecilik Hayatını Etkileyen Unsurlar / İşletmeyle İlgili Çıkar Grupları / İşletmenin Yapısal Çevresi / İşletmelerin Sınıflandırılması / İşletmelerin Kuruluş Aşamaları / Bir Sistem Olarak İşletmenin İncelenmesi, İşletme ve Alt Sistemleri Fonksiyonları / Yönetim ve Yöneticilik / Klasik ve Modern Yönetim Teorileri / Yönetimde Karar Verme ve Yönetim Fonksiyonları: Planlama / Yönetim Fonksiyonları : Organizasyon - I Yönetim Fonksiyonları : Organizasyon - II / Yönetim Fonksiyonları : Yürütme (Motivasyon, Liderlik, İletişim) Yönetim Fonksiyonları : Koordinasyon / Yönetim Fonksiyonları : Kontrol Genel Tekrar

17 Ata. İlk. ve İnk.Tarihi-II K Z TR Türk İnkılabı (Yeni Türk Devletinde Modernleşme Hareketleri) / Siyasal İnkılaplar/ Saltanatın Kaldırılması / Cumhuriyetin İlanı ve Cumhuriyet Kavramı / Hilafetin Kaldırılması / 1924 Anayasası / Toplumsal ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar / Kıyafet Düzenlemesi/ Şapka Kanunu/ Soyadı Kanunu/ Tarikatların Kaldırılması/ Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması / Takvim,Saat, Ölçü Sistemindeki Değişiklikler/ Kadın Hakları ve Gelişimi / Hukuk Alanında Yapılan İnkılap / Medeni Kanunun Kabulü / Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları / Kültür ve Eğitim Alanındaki İnkılaplar / Harf, Dil ve Tarih İnkılabı / Eğitim İnkılabı ve Önemi / Eğitimde Uygulanması Gereken İlkeler / İktisadi Alanda Yapılan İnkılaplar / Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde İktisat Hedefleri / İzmir İktisat Kongresi / Karma Ekonomi Projesi / Arası Göreli Liberalizm/ Arası Devletçilik / Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Yeni Türkiyenin Kurucu İlkeleri / Tam Bağımsızlık/ Milli Egemenlik/ Milliyetçilik / Laiklik / Cumhuriyetçilik / Halkçılık / / Devletçilik / İnkılapçılık / Atatürk Dönemi Dış Politikası / Dönemin Genel Konjonktürü / Türk Dış Politikasının Genel Nitelikleri ve Öncelikleri / Olgusal Gelişmeler / Lozan Antlaşması İle ilgili Konular / İngiltere İle Musul sorunu / Fransa İle İlgili İlişkiler ve Hatay Sorunu / Yunanistan İle Nüfus Mübadelesi ve Etabli Antlaşmazlığı ve Çözümü / Türkiye İle Sovyetler Birliği / Yükselen Savaş Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar / Türkiyenin Milletler Cemiyetine Üyeliği / Balkan Paktı / Sadabat Paktı / Montrö Boğazlar Sözleşmesi / İç ve Dış Siyaset Arasında Bağlantılar / Bloklu Dünya ve Türkiye / Arası İç ve Dış Siyasetteki Gelişmeler / Türkiye de Arası Siyasal ve Toplumsal Gelişmeler Bölüm Seçimlik VI M SE TR NOT : Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. Bölüm Seçimlik VII M SE TR NOT : Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. Bölüm Seçimlik VIII M SE TR NOT : Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır.

18 BÖLÜM SEÇİMLİK (M) DERSLERİ KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS Ağ Teorisi Uygulamaları M SE TR Katmanlı Ağ Mimarisi / Farklı katmanlardaki PP protokolleri (Fiziksel, Ağ katmanı) / Hata düzeltme / ARQ, StopWait, GoBAckN algoritmaları / Gecikme Modelleri / M-M-1, M-G-1 kuyruk sistemleri / Kuyruk ağları/ Çok erişimli iletişim / Aloha sistemi / Parçalama algoritmaları / CSMA rezerve sistemi / Ağ katmanı algoritmaları / En kısa yol yönlendirme / Akış Kontrol algoritmaları Sistem Programlama M SE TR Sistem programla kavramı ve genel bilgiler / İstemci/Sunucu uygulamaları ve özellikleri / 2-Tier, 3-Tier ve Multi-Tier uygulamalar ve özellikleri / Web uygulamaları HTML ve CSS kullanımları / Javascript ile kullanıcı taraflı kontrol işlemleri / XML ve XSL / DTD ile XML doğrulama Schema ile XML doğrulama / Java ile programlama / Java applet programla / RPC ile uygulama geliştirme / RMI ile uygulama geliştirme / Dağıtık uygulama geliştirme teknolojilerin karşılaştırılması İstatiksel Veri Analizi M SE TR Olasılığa giriş / Rasgele değişkenlerin dağılımı:rasgele değişkenler, olasılık dağılım fonksiyonları, beklendik değer, varyans, normal dağılım / Rasgele değişkenlerin dağılımı:chebychev eşitsizliği, değişkenlerin dönüşümü, matris formu, hata yayılımı / Olasılık fonksiyonlarına örnekler (binom, possion, uniform, multinominal, exponansiyel, gaussian, chi-square) / Monte Carlo Metodu / Parametre tahmini / Maksimum benzerlik / En küçük kareler metodu / SAS yazılımının kullanımı / Basit Lineer Regresyon ve Korelasyon / Çoklu Lineer Regresyon / Test teknikleri (chi-squared dağılım, bağımsızlık derecesi) / Proje Sunumu Sayısal İşaret İşleme M SE TR Ayrık Zamanlı İşaret ve Sistemler, Özellikleri / Ayrık Lineer Zamanla Değişmez Sistemler, Dürtü Yanıtı / Konvolusyon Toplamı, Kararlılık,

19 Nedensellik / Fark Denklemleri / Z-Dönüşümü, Tanımı, Özellikleri / Ters Z-Dönüşümü, Kuvvet serileri, basit bölme, kısmi kesirlere açılım yöntemleri / Ters Z-Dönüşümü, Cauchy İntegrali, Rezidü yöntemi, Fark denklemleri / Z-Dönüşümünün Uygulamaları, Kararlılık, Nedensellik, Transfer Fonksiyonu / Dik Fonksiyonlara Açılım, Fourier Dönüşümü, Genlik ve Faz spektrumları / Ayrık Fourier Dönüşümü ve Ters Dönüşümü / Hızlı Fourier Dönüşümü- DIT FFT / Hızlı Fourier Dönüşümü- DIF FFT / Sayısal Süzgeçler, IIR ve FIR yapılar Bilgisayar Grafiğine Giriş M SE TR Bilgisayar Grafiğine giriş / Noktanın gösterilimi, Noktaların dönüşümü / Doğruların dönüşümü / 2B dönüşümler, Döndürme / Aynalama, Ölçekleme / Birleşik dönüşümler / Öteleme ve homojen koordinatlar / Doğru çizim algoritmaları / Çokgen doldurma / 3B dönüşümler, 3B ölçekleme, bozulma, döndürme, aynalama, öteleme / Çoklu dönüşümler, Uzayda herhangi eksen etrafında döndürmeler / Herhangi bir düzleme göre aynalama / Perspektif geometri, Projeksiyonlar / Opengl e giriş, Uzayda çizimler: noktalar, çizgiler ve çokgenler / Opengl dönüşümleri ve kırpma Bilgisayar Yardımıyla Geometrik Tasarım M SE TR Parametrik ve Kapalı Eşitlikler / Hemitian ve Bezier Formatları / B- Spilines ve Nurbs / Geometrik Süreklilik ve Gerilim Kavramları / Tensor Çarpma Yüzeyleri / Düzlemler / Kuadrik Yüzeyler / Uzaklık Fonksiyonu ve Süper - Kuadrikler / Birim Ekponensiyel Fonksiyonları ve Yumuşak Cisimler / Deformasyonlar / Küme Operasyonları ve Konstraktif Katı Geometrisi / Işın-İzleme / Bir Formdan Diğer Forma Transformasyonlar Yöneylem Araştırması M SE TR Giriş, Matematik Programlama / Doğrusal Programlama (doğrusal programlama modelinin formülasyonu ve grafik çözüm) / Doğrusal programlama problemlerinin simpleks yöntemi ile çözümü / Simpleks Yönteminde dejenerasyon, Dualite ve duyarlılık Analizi / Ulaşım Problemi (En düşük Maliyet ve Kuzey Batı Köşesi Yöntemi) / Ulaşım Problemi (Düzeltilmiş Dağıtım Metodu), Ulaşım Problemlerinde dejenerasyon / Atama yöntemi / Ağ Modelleri, Minimum Geçişli Ağaç (Prim Algoritması), En Kısa Yol Algoritması (Dijkstra algoritması) / Maksimum Akış Algoritması, Proje Planlama Teknikleri (CPM-PERT) / Tamsayılı Programlama, Hedef Programlama / Deterministik Dinamik Programlama / Deterministik Stok Modelleri / Oyun Teorisi, Simülasyon

20 Dosya Düzenleme M SE TR Giriş ve genel kavramlar / Depolama Birimleri (İkincil depolama birimleri, sabit disk, magnetik disk, cd-rom) / Dosya Sisteminde Temel veri yapıları: Fields, Records, Buffer Yönetimi, I/O yönetimi / yapısı, Dosya çeşitleri (sıralı erişim, rastgele erişim dosyaları) / kayıt ekleme/slime, İndeksleme / İndeksleme / Sıralı Kayıt-tabanlı dosyaları üzerinde karşılaştırma/birleştirme / Çok seviyeli İndeksleme, B-tree / İndeksli Sıralı Dosya Erişimi / B+-tree / Hashing (hesaba dayalı) yapıları / Genişletilmiş Hashing (hesaba dayalı) yapıları / Ilgili konular(güvenik ) ve Genel Tekrar Uzman Sistemlere Giriş M SE TR Temel kavramlar / çıkarsama makinesi, bilgi tabanı, bilgi edinimi, bilgi temsili ve kontrolü / otomatik uslamlama, belirsizlik gösterimi, pratik problem çözme / Uzman sistemlerin kuram ve uygulamasının gelişimi / Bilinen uzman sistem örnekleri / Uzman sistem tasarımı için yazılım araçları ve mimarileri / Bir uzman sistem tasarımı Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım M SE TR Gereksinim Belirlenmesi / Kullanım Senaryoları / Sorumlulukların Dağıtımı / Alan (Çözümleme) Modelleri / Sözleşmeler ile Tasarım / Tasarım Modelleri / Etkileşim Şemaları / Mimariler ve Üst Düzey Tasarım / Refactoring / Tasarım Kalıplarına Giriş / Karşıt-Kalıplar Biyoenformatiğe Giriş M SE TR Mühendislik Biyolojisi / Biyo Malzemeler / Biyo Hesaplama / Biyo Mekanik / Tıbbi Görüntüleme Konularına giriş Bilişim Sistemleri Güvenliği M SE TR Güvenliğe giriş ve güvenlik kavramlarının incelenmesi / Güvenliği oluşturan unsurlara genel bakış / Tanımlama (Identification) / Doğrulama (Authentication) / Yetkilendirme (Authorization) / Şifreleme (Encryption), Kriptografi (Cryptography) / Kayıt Altına Alma (Logging), İnceleme (Auditing) / Kriptografi ve güvenlikte kriptografinin yeri / Güvenlikte kriptografi algoritmalarının (simetrik, asimetrik, tek yönlü) kullanımı / Güvenlikte doğrulama (authentication) mekanizmaları /

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik,

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında yüksek

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KİM 103 KİMYA (GENEL) (3 0 0 3) Genel kimya, dengeler, atomik ve moleküler yapı,

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Matematik I Sayılar. Cebir. Denklemler ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Logaritma. Trigonometri. Geometri. Teknolojinin Bilimsel İlk. Malzeme

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YDL101 Yabancı Dil-I (2-0-2) 2 AKTS am, is, are (to be), presentcontinuous (am doing, is doingaredoing) presentsimple:

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon Bölümü ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) AIT 101 Atatürk İlkeleri Ve

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı