YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS Bilgisayar Bilimlerine Giriş I TM Z TR Bilgisayar Bilimlerinde Temel Kavramlar / Bilgisayar Mühendisliğinin Temel Konuları / Bilgisayar Sistemleri ve Çevre Birimleri / İşletim Sistemlerine Giriş / Algoritmalara Giriş / Akış Diyagramı / Veri İletişiminde Temel Kavramlar / Programlama Dillerine Giriş / Veri Tabanı ve Yönetimine Giriş / Bilgisayar Laboratuarında Yazılım Araçlarının Kullanımı / Pascal diline giriş / Pascal dilinde I/O, matematiksel işlemler / Pascal dilinde kontrol deyimleri, döngüler / Temel arama algoritmaları / Sıralama algoritmaları Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne Uyum K Z TR Mühendislik mesleğinin tanıtımı / Bilgisayar mühendisliği uzmanlık alanları ve kariyer seçenekleri / Lisans eğitiminin gereksinimleri / Mühendislik tasarımına giriş / Takım çalışması ve teknik iletişim / Meslekten mevcut ve gelecekteki beklentiler / Kampus hayatına uyum Fizik I TB Z TR Fizik ve Ölçme Uzunluk, kütle ve zaman standartları; Maddenin yapı taşları; Boyut analizi ve birim çevirme / Vektörler Koordinat sistemleri; Vektör ve skaler nicelikler; Vektörel işlemler / Yer değiştirme, hız ve ivme; Hareket diyagramları; Serbest düşen cisimler / İki Boyutta Hareket hız ve ivme vektörleri, Eğik atış hareketi; Düzgün dairesel hareket ve ivme; Bağıl hız ve bağıl ivme / Hareket Kanunları Kuvvet kavramı; Newton yasaları / Düzgün olmayan dairesel hareket / İş ve Kinetik Enerji Sabit kuvvetin yaptığı iş; Kinetik enerji ve İş-Kinetik enerji teoremi; Güç / Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu

2 Potansiyel Enerji; Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler; Korunumlu kuvvetler ve potansiyel enerji; Mekanik enerjinin korunumu; Korunumsuz kuvvetlerin yaptığı iş; Kütle-Enerji eşdeğerliliği / Doğrusal Momentum, Çarpışmalar ve korunumu; İmpuls ve momentum; Bir boyutta esnek ve esnek olmayan çarpışmalar; İki boyutlu çarpışmalar; Parçacıklar sisteminin hareketi / Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Açısal yerdeğiştirme hız ve ivme; Açısal ve doğrusal nicelikler; Dönme enerjisi; Eylemsizlik momentinin hesabı; Tork ve Açısal ivme arasındaki bağıntı; Dönme hareketinde iş, Güç ve enerji / Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, tork; Açısal momentumun korunumu / Statik Denge ve Esneklik Denge şartları / Titreşim Hareketi Basit harmonik hareket; Sarkaç; / Evrensel Çekim Yasası Newton un evrensel çekim yasası; kuvveti; Kepler yasaları ve gezegenlerin hareketi Genel Kimya TB Z TR Atomlar ve atom kuramı / Kimyasal bileşikler ve tepkimeler / Sulu çözelti tepkimelerine giriş ve redoks tepkimeleri / Gazlar / Termokimya / Atomun elektron yapısı ve periyodik çizelge / Kimyasal bağlar / Sıvılar,katılar ve moleküller arası kuvvetler / Çözeltiler ve fiziksel özellikleri / Kimyasal kinetik / Kimyasal denge / Asitler ve bazlar Çözünürlük ve iyon dengeleri Entropi ve serbest enerji / Elektrokimya Matematik I TB Z TR Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik / Türev Tanımı ve kuralları. Türevin çeşitli uygulamaları / Fonksiyonların değişimlerinin incelenmesi ve grafik çizimi / Trigonometrik Fonksiyonlar, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar / Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar,Rolle ve ortalama Değer Teoremleri. / Limitte belirsiz şekillerin Türev ile hesaplanması, uygulamaları, Parametrik Denklemler / Kutupsal Koordinatlar / Diferansiyel. Belirsiz İntegrale giriş / Belirsiz İntegrale devam / Belirsiz İntegrale devam, Belirli İntegral, İntegralin Temel Teoremi / Belirli İntegral ile Alan Hesabı / Belirli İntegral ile Dönel Cisimlerin Yüzey Alanları / Belirli İntegral ile Dönel Cisimlerin Hacmi / İmproper İntegraller Lineer Cebir TB Z TR Matris Cebirine giriş, Matrislerde toplama ve çarpma / Bazı Özel Matrisler, Bir kare matrisin transpozesi, Uygulaması / Determinantlar ve özellikleri, Laplace açılımı / Determinantlarla ilgili uygulama / Bir matrisin rankı ve Denk matrisler. Ek matris, bir matrisin tersi / Lineer Denklem Sistemlerinin Çözüm yöntemleri / Konuya devam ve

3 uygulaması / Vektörler / Vektörlerle ilgili uygulamalar / Lineer bağımlılık ve Lineer bağımsızlık / Konuyla ilgili uygulama / Bir matrisin özdeğerleri ve özvektörleri, Cayley - Hamilton Teoremi / Konuyla ilgili uygulama İleri İngilizce I K Z EN Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme / Belli yazı türlerini uygulama / Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma / Farklı okuma stratejilerini kullanma / İletişimi bozmadan ve aksatmadan düşüncelerin ve bilgilerin yazılı bir biçimde kolayca dile getirme / Yazı yazmanın teknik kurallarını ve yazılı bir metnin farklı yapısal öğelerini belirleme / Özet çıkarma ve yazılı bir parçayı yeniden yazma / Diğer beceri alanlarıyla bütünleştirilmiş bir dilbilgisi çalışması sayesinde temel dilbilgisi kurallarını ve yapılarını pekiştirme / Kelimeleri bağlamlarına ve yapısal ögelerine göre öğrenme / Derslerde akademik düzlemde öğretim görevlisi ve öğrenciler tarafından yapılan İngilizce konuşmaları takip edebilme ve ders sırasındaki tartışmalara katılmaya yetecek derecede kullanabilme Hazırlık Türkçe I K Z TR Dil nedir; dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi / Güncel metinler eşliğinde günümüzde Türkçenin sorunları / Güncel metinler eşliğinde de, ki ve mi nin yazımı / Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar (birleşik sözcükler, ünlü ve ünsüz uyumları) / Metin incelemesi: Bilimsel içerikli bir makalenin incelemesi / Arasınav / Yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili uygulamalar / Metin incelemesi: Bir köşeyazısının incelemesi / Anlatım bozuklukları, dil yanlışları ile uygulamalar / Örnek metinler eşliğinde bilim dili olarak Türkçe / Sözlü sunum çalışmaları II. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS Bilgisayar Bilimlerine Giriş II TM Z TR C Programlama Dilinin Yapısı ve Genel Özellikleri / Değişkenler, Veri Tipleri, Veri Tiplerinin Genişletilmesi / İlişkisel, Mantıksal ve Bit İşlemleri için Operatörler ve İfadeler / Program Kontrol Deyimleri / Döngüler / Tek ve Çok Boyutlu Diziler / Karakter Dizileri ve string Kavramı / İşaretçiler / Dinamik Bellek Kullanımı / Fonksiyon Yapısı ve

4 Kullanımı / struct ve union Yapısı ve Kullanımı Devre Teorisi TM Z TR Giriş, Yük, akım, gerilim, güç ifadeleri ve bunların arasındaki ilişkiler. Temel devre tipleri ve devre elemanları, kaynak, direnç gibi basit elemanların sembolleri ve bu sembollerin anlamları / Ohm yasası, direnç elemanının matematiksel ifadesi. Kirchoff un akım ve gerilim yasaları, tek çevreye veya tek düğüm-çiftine sahip devrelerin çözümü / Kaynak-direnç bileşimine sahip devreler, seri, paralel bağlama kavramı, gerilim ve akım bölücüler / İşlemsel kuvvetlendiricinin örnek olarak ele alınması, devre analizinde çok kullanılan yöntemlere giriş, düğüm gerilimleri analizi, çevre akımları analizi / Düğüm gerilimleri ve çevre akımları analizinin devamı ve genel halleri / Doğrusallık ve toplamsallık teoremleri. Kaynak dönüşümü yöntemleri / Thévenin ve Norton teoremleri ve direnç devrelerine uygulanması / Endüktans ve kapasite elemanları, matematiksel ifadeleri, seri-paralel bağlamalar, dualite kavramı / Kaynaktan bağımsız RL ve RC devreleri, üstel cevabı / Devreye birim basamak fonksiyonun uygulanması, anahtarlama mantığı, RL ve RC devreleri üzerindeki etkileri / Birinci dereceden dinamik devrelerin çözümü, doğal ve zorlanmış çözümler / Sinüzoidal analize giriş. Devre elemanlarının fazörleri. Frekans düzleminde sinüzoidal sürekli hal analizi / Sinüzoidal sürekli halde devre teoremleri / Sinüzoidal sürekli halde ortalama güç, maksimum güç teoremleri. Dinamik devre ve sistemlerin s-düzleminde incelenmesi, Laplace çözümüne giriş ve temel ifadeler / Devrelerin s-düzlemindeki eşdeğer şekilleri, Laplace transform tekniklerinden yararlanarak dinamik devrelerin çözümü Fizik II TB Z TR Coulomb Yasası; Yalıtkanlar ve iletkenler; Elektrik alanı / Gauss Yasası Elektrik akısı; Elektrostatik dengedeki iletkenler / Elektriksel Potansiyel ve potansiyel farkı; Sürekli yük dağılımının oluşturduğu elektriksel potansiyel; Yüklü bir iletkenin potansiyeli / Sığa ve Dielektrikler Sığanın tanımı; Sığanın hesaplanması; Kondansatörlerin bağlanması; Yüklü kondansatörde depolanan enerji; Dielektrikli kondansatörler / Akım ve Direnç Elektrik akımı; Direnç ve Ohm kanunu; Elektriksel iletkenlik için bir model; Direnç ve sıcaklık; Elektrik enerjisi ve güç / Doğru Akım Devreleri Elektromotor kuvveti; Seri ve paralel bağlı dirençler; Kirchhoff kuralları; RC devreleri; Elektrik Ölçü aletleri / Manyetik alan; Akım taşıyan bir iletkene etkiyen manyetik kuvvet; Düzgün bir manyetik alan içindeki akım halkasına etkiyen tork; Yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik alan içindeki hareketi, Hall olayı / Manyetik Alan Kaynakları Biot-Savart yasası; İki paralel iletken arasındaki manyetik kuvvet; Ampere yasası; Bir selenoidin manyetik alanı; Manyetik akı; Manyetizmada Gauss yasası; Yerdeğiştirme akımı ve Ampere yasasının genel biçimi / Faraday Yasası Faraday ın indiksiyon kanunu; Hareketsel EMK; Lenz yasası; İndiksiyon EMK leri ve elektrik alanları, Maxwell in harika denklemleri denklemleri / İndüktans

5 Öz-indüktans; RL devreleri; Manyetik alan içinde enerji; Karşılıklı indüktans; LC devresinde salınımlar / Alternatif Akım Devreleri AA kaynakları ve fazörler; Dirençli AA devresi; İndüktörlü AA devresi; Kondansatörlü AA Devresi / RLC seri devresi; AA devresinde güç; Seri RLC devresinde rezonans; Transformatörler ve güç iletimi / Elektromanyetik Dalgalar Maxwell denklemleri ve Hertz in buluşları; Düzlem elektromanyetik dalgalar; Elektromanyetik dalgaların taşıdığı enerji; Momentum ve radyasyon basıncı; Elektromanyetik dalgaların spektrumu Matematik II TB Z TR Seriler / Fourier Serileri / Çok Değişkenli Fonksiyonlarda limit, süreklilik, kismi türev, toplam diferansiyel. / Bileşik, kapalı ve ters fonksiyonların türevleri, değişken dönüştürme. / Değişken dönüştürme, maksimum ve minimum problemleri. / Vektör Analizi (Vektör değerli fonksiyonlar) / Vektör Analizine devam (Gradien, Diverjans, Rotasyonel, Laplasien). İki Katlı integraller. / İki Katlı İntegraller (Değişken dönüştürme, Hacim Hesabı) / İki Katlı İntegraller (Hacim Hesabı, Yüzey Alanları). / Üç katlı integraller. / Eğrisel İntegraller / Eğrisel Integraller / Yüzey Integralleri İleri İngilizce II K Z EN CV hazırlama; başvuru mektupları ; okuma çalışması. / İş mülakatları, örnek iş mülakatları, okuma çalışması, sosyalleşme. / Talep mektubu, telefonda konuşma ve ilgili dinleme çalışmaları. / Not alma teknikleri, , fax, memo yazma, okuma çalışması. / Kelime çalışması ; sıkça karıştırılan kelimeler, okuma çalışması. / Toplantılar, müzakereler; grup müzakere çalışması, okuma çalışması. / Rapor yazımına giriş, rapor tip 1 ( bilgi verici) / Sözlü sunuya giriş, örnek bilgi verici rapor inceleme, pazarlama. / Sözlü sunum teknikleri, rapor tip 2 ( değerlendirme / analitik), okuma çalışması. / Ürün grafik sunumu, model okuma parçaları. / Sözlü sunum sınıf içi ön çalışmaları, okuma çalışması. / Öğrenci sunuları, sunular üzerine dönüt ve tartışma Hazırlık Türkçe-II K Z TR Türkçenin yapısı: Ses, yapı ve dizim özellikleri / Metin çözümlemesi (Şiir) / Metin çözümlemesi (Öykü) / Anlatım bozukluklarıyla ilgili uygulamalar / Metinler eşliğinde yabancı kaynaklı sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar / Rapor, dilekçe ve özgeçmiş yazımı (Örnekler ve uygulamalar) / Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri / Dil yanlışlarının düzeltilmesine dönük uygulamalar / Metin çalışmaları, çözümlemesi / Sözlü sunum çalışmaları

6 Zorunlu Temel Kültür K Z TR III. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS Ayrık Matematik TB Z TR Küme ve alt kümeler, küme işlemleri, kesişim ve birleşim / Lojik işlemlerin yapılması, teorem gösterimi ve ispat metodları / Sayma metodları, permütasyon, kombinasyon, güvercin yuvası prensibi / İlişkiler(relation) ve yönlü graflar / Simetri, geçişme ve yansıma özellikleri ve algoritmaları / Bağıntılar üzerinde işlemler ve denklik bağıntıları / Fonksiyonlar, permütasyon fonksiyonu, stack permütasyonu / Ağaçlar, arama ağaçları, ağaç işlemleri / Algoritmalara giriş, kodlama ve yarı kodlama / Kromatik polinomlar ve rook polinomları ve algoritmaları / Gruplar ve yarı gruplar, halkalar / Makineler, sonlu durum makineleri ve regular ifadeler / Graf teorisi ve uygulamaları / Graf teorisi, yönlü ve yönsüz graflar, eşdeğer graflar / Petri Net ler Programlama Dilleri TB Z TR C Programlama Dili ile İleri Seviyeli Programlamaya Giriş / Veri Yapıları ve Gerçeklenmesi / Farklı Veri Yapıları ile Statik ve Dinamik Bellek Kullanımı / Giriş-Çıkış Yöntemleri / Dosya İşlemleri ve Erişim Metodları / Fonksiyon İşaretçileri / Özyinelemeli Fonksiyonlar / Donanım Programlama Yöntemleri / C Önişlemcisi / Makro Kullanımı / Şartlı Derleme / İşlemler ve çokluizlek(multithread) Kullanımı / Bellek Kaçakları ve Güvenli Programlama / makefile Yapısı / makefile Tabanlı Proje Oluşturma Assembly Dili TM Z TR Giriş, Assembly dili hakkındaki genel bilgiler / Sayı ve kodlama sistemleri / İşlemci ailesinin tanıtımı register ve flag ler, segment yapısı / Komut kümesi (veri aktarım, aritmetik, dallanma) / Komut kümesi (çevrim, bayrak, mantıksal, öteleme) / Komut kümesi (katar komutları ve ön ekler) / Komut kümesi ve Debug uygulamaları (Laboratuar çalışması) / Assembly dilinde programlar nasıl yazılır? / Pseudo komutlar ve kullanım özellikleri, EXE ve COM tipinde programlar / Procedure ler ve Macro kullanımları / Programlama ve hata bulmaya yönelik uygulama çalışmaları (Laboratuar uygulaması) / Alt programlar, ortak segment kullanımları ile EXTRN ve PUBLIC tanımları / Kesmeler, vektör tablosu ve yüksek seviyeli diller ile assembly dilinin birlikte kullanılması

7 Lojik Devreler TM Z TR Giriş: Sayısal sistemlerin genel özellikleri / Boole Cebrinin Temelleri / Lojik fonksiyonlar, kanonik ve standart biçimler / Lojik kapılar. Sadece NAND ya da NOR kapıları ile fonksiyon gerçekleme / Lojik fonksiyonlarin sadeleştirilmesi. Karnaugh diyagramları. / Kombinasyonel lojik, toplayıcılar, çıkarıcılar, kod dönüştürücüler / Orta ölçekli tümdevreler (MSI), paralel toplayıcı, ondalık toplayıcı, genlik karşılaştırıcı / Kodçözücüler, veriseçiciler (MUX) / Flip-Flop lar: RS, D, T, J-K flip-flopları / Senkron ardışıl devrelerin çözümlenmesi / Senkron ardışıl devrelerin tasarımı / Senkron ardışıl devrelerin tasarımı / Sayıcılar, tutucular, register lar Nesneye Dayalı TM Z TR Kavramlar Nesneye Dayalı Tasarıma Giriş / Nesne ve Sınıf Kavramları / UML(Unified Modelling Language) Diline Giriş / Metod Kavramı / Temel UML Diyagramları ve Notasyonu / Nesne Kimliği / Nesne Arayüzü / Nesne Kılıflama / Nesne Öznitelikleri / Nesne Davranışı ve Metodlar / Nesne ve Sınıf Etkileşimleri ve İlişkileri (Bağlaşım, parça-bütün, kalıtım) / Çokbiçimlilik / Soyut Sınıflar / Tekli ve Çoklu Kalıtım / Arayüzler / Overriding-Overloading Diferansiyel Denklemler TB Z TR Genel Tanımlar, Dif. Denk. Tanımı. Mertebe ve çözüm türleri, Dif. Denklemin kurulması / Birinci mertebe Dif. Denklemler, Değişkenlere ayrılabilen, Homojen, Homojen hale getirilebilen tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri / Birinci Mert. Lineer Dif. Denk., Bernoulli Dif. Denk. / Tam Dif. Denk. Ve İntegrasyon Çarpanı tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri / Clairaut Dif. Denk., Lagrange Dif. Denk., Riccati Dif. Denk. Tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri / Değişkenlerden birini içermeyen İkinci Mertebeden Dif. Denk. / İkinci Mertebeden Lineer ve Sabit Katsayılı Denklemlerin Özel ve Genel Çözüm Yöntemleri / Konuya Devam / Konuya Devam / n. Mertebeden Lineer ve Sabit Katsayılı Dif. Denk., İkinci taraflı ve İkinci tarafsız Denklemlerin özel ve genel çözüm yöntemleri / Değişken Katsayılı Lineer Dif. Denk., Euler ve Genelleştirilmiş Dif. Denk. / Dif. Denk. Operatör Yöntemi ile Çözümleri / Dif. Denk. Sistemleri / Dif. Denk. Sistemleri İngilizce Okuma ve Konuşma K Z EN

8 Derse giriş / Madness and Creativity konulu ders materyali / Sözlü sunu üzerine teorik bilgi / Fantastic Literature as an Element of Popular Culture konulu ders materyali / Öğrencilerin Fantastic Literature as an Element of Popular Culture konulu sözlü sunuları / Gender konulu ders materyali / Gender konulu ders materyali / Öğrencilerin Gender konulu sözlü sunuları / Globalisation konulu ders materyali / Globalisation konulu ders materyali / Öğrencilerin Globalisation konulu sözlü sunuları IV. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS Veri Yapıları ve Algoritmalar M Z TR Matematiksel temeller (Fonksiyon, kümeler, rekürans bağıntıları) / Data Yapıları (Kuyruk ve Yığınlar) / Data Yapıları (Listeler ve Ağaçlar) / Sıralama Algoritmaları / Graf Algoritmaları (En Kısa Yol Problemi) / Graf Algoritmaları (En Kısa Yol, Kritik Yol Problemi) / Graf Algoritmaları (Minimum Spanning Trees) / Graf Algoritmaları (Huffman ağacı) / Graf Algoritmaları (Maksimum Akış Algoritmaları) / Geometrik Algoritmalar / Paralel Algoritmalar (Merge Sort) / String Bulma Algoritmaları / Elementer Matris İşlemleri / Modüler Aritmetik / Kriptografi Algoritmaları Nesneye Dayalı Programlama M Z TR Nesneye Dayalı Programlamaya Giriş / Java Programlama Dilinin Genel Yapısı ve Özellikleri / Sınıf ve Nesne Kavramları / Değişkenler, Veri Tipleri / İlişkisel ve Mantıksal Operatörler ve İfadeler / Program Kontrol Deyimleri / Döngüler / Tek ve Çok Boyutlu Diziler / Kalıtım / Arayüzler / Çokbiçimlilik / Overriding-Overloading / Hata Ayıklama ve Özel Durum Denetimi / Paket Yapısı / Dosya İşlemleri / Pencere Uygulamaları / Olay Yakalama ve İşleme / Temel GUI Bileşenleri ve Dizilim Yöneticileri Sayısal Analiz TB Z TR Matematik Modelleme ve Mühendislik Problemlerinin Çözümü / Nümerik Hesaplar, Yaklaşım, Yuvarlatma ve Kesme Hataları / Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümü - Kapalı Yöntemler (Grafik, İkiye Bölme, Yer Değiştirme, Adım Arttırmalı) / Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümü - Açık Yöntemler (Basit İterasyon, Newton-Raphson, Sekant, Katlı

9 Kökler) / Polinomların Köklerinin Bulunması Klasik, Müler, Bairstow, Diğer Yöntemler / Lineer Sistemlerin Çözümü Gauss Eliminasyon, Gauss Jordan / Özel Matrisler ve Gauss Siedel / Lineer Olmayan Denklem Takımlarının Çözümü / Sonlu Farklar / İnterpolasyon (Gregory Newton - Langrange ve Ters İnterpolasyon) / Sayısal Türev / Sayısal İntegral / Eğri Uydurma Yöntemleri / Adi Diferansiyel Denklemlerin Çözümü / MathLab Uygulamaları İstatistik ve Olasılık Hesapları TB Z TR İstatistik Metoduna Giriş Ana Kütle, Örnek, İstatistik Analiz / Verilerin Toplanması, Frekans Dağılımları, Grafikler / Ortalamalar, Dağılma Ölçüleri / Olasılık Teorisi, Olasılık Kuralları, Koşullu Olasılık, Bayes Kuralı / Permütasyon, Kombinasyon, Matematiksel Beklenen Değer / Süreksiz Olasılık Dağılımları,Binom Dağılımı / Poisson Dağılımı,Poisson Süreci, Hipergeometrik Dağılım / Sürekli Olasılık Dağılımları, Normal Dağılım / Hipotez Testleri-Parametrik Testler, Hipotez Testleri- Parametrik Olmayan Testler / Regresyon ve Korelasyon Analizi, Doğrusal Regresyon / Çoklu Regresyon ve Korelasyon / Korelasyon Katsayısı ile İlgili Hipotez Testleri / Zaman Serilerinin Analizi Elektronik Devreler TM Z TR p-n jonksiyonu, ideal diyot, diyot karakteristikleri / Eşdeğer diyot modelleri, kırpıcı devreler / Doğrultucu devreler, diyot lojik / Bipolar jonksiyonlu transistör (BJT), karakteristikleri / BJT li devrelerin DC analizi / Diyot transistör lojik (DTL), direnç transistör lojik, (RTL), transistör transistör lojic (TTL) / Uygulamalar / İşlemsel yükselteç (OP- AMP): karşılaştırıcı, eviren (inverting) ve evirmeyen (non-inverting) devre yapıları / İşlemsel yükselteç: toplama, çıkarma, türev ve integral alma devreleri / Alan etkili transistörler (FET), Jonksiyonlu Alan Etkili Transistör (JFET) / Metal Oksit Yarıiletken Alan Etkili Transistör (MOSFET) / FET li devrelerin DC analizi ve uygulamalar / MOS lojik Sistem Analizi ve Tasarımı TM Z TR Sistem Kavramı ve Genel Sistem Teorisi / Bilgi Sistemi ve Bilgi Sistemi Tipleri / Bilgi Sistemi Geliştirme Süreci / Sistem Analisti Görev ve Yetenekleri / Ön İnceleme ve Fizibilite Analizi / Sistem Önerisi Hazırlama ve Sunma / Sistem Analizi: Veri Toplama / Sistem Analizi: Veri Modelleme / Sistem Tasarımı / Veri Tabanı Tasarımı / Arabirim Tasarımı / Sistem Gerçekleştirme / Sistem Gerçekleştirme / Yeni Sisteme Geçme Süreci / Sistem Bakım ve Desteği

10 Mesleki İngilizce I K Z EN Tercüme Tekniğine Ait Genel Bilgiler. / Tercüme Tekniğine Ait Uygulamalar / Genel Güncel Parçalar 1 / Genel Güncel Parçalar 2 / Genel Güncel Parçalar 3 / Genel Güncel Parçalar 4 / Genel Güncel Parçalar 5 / Genel Güncel Parçalar 6 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 1 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 2 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 3 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 4 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 5 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 6 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 7 Hazırlık Bilgisayar Semineri SM Z TR Güncel Bilgisayar Bilimleri konularında hazırlanan ve sunulan seminerlerdir V. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS Algoritma Analizi M Z TR Veri Yapılarına Genel Bakış / Karmaşıklık Teorisi / Arama Algoritmalarının Analizi / Sıralama Algoritmalarının Analizi / Paralel Algoritmalar / Heap Yapıları / Dengeli Arama Ağaçları(AVL tree, B-tree, red-black tree) / Hash Algoritmaları / Rekürans Bağıntıları / Dinamik Algoritmalar / Rasgele Algoritmalar / Yaklaşıklaşma Algoritmaları / Greedy Algoritmalar / Özel Algoritmalar İşletim Sistemleri M Z TR İşletim sisteminin ve işletim sistemine ait genel kavramların tanımı ile işletim sistemlerinin gelişim tarihçesi / Bilgisayar sistemlerinde işletim sistemlerinin desteklenmesi için ihtiyaç duyulan genel donanım özellikleri / Process kavramı ve process lerin yönetilmesi için izlenen temel yöntemler / Process çalıştırma yöntemleri incelenmesi ve karşılaştırılması / Process ler arası haberleşme ve senkronizasyon sağlanması, dead-lock kavramı ve çözüm yöntemleri / Bellek yönetimi ve çok kullanıcılı sistemlerdeki önemi, gerçek bellek ile sanal bellek kavramlarını tanıtılması / Sanal bellek oluşturulması için kullanılan yöntemler ve gerekli donanım özellikleri / Paging ve Segmentation yöntemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması / Giriş-Çıkış sistemlerinin tanıtılması ve bellek hiyerarşisi içindeki yerlerinin incelenmesi / Giriş- Çıkış sistemini çalışma prensipleri, sıralı ve rastgele erişimli çevre

11 birimlerinin kullanımı Giriş-Çıkış sistemlerinin kullanıcılar arasında paylaştırılması, sanal çevre birimi kavramının tanıtılması ve uygulama alanlarının gösterilmesi / File sistemlerinin tanıtılması, düz ve hiyerarşik yapıya sahip file sistemlerinin karşılaştırılması / Mantıksal file sistemi ile fiziksel çevre birimler arasındaki ilişkinin incelenmesi, çok kullanıcılı sistemlerde paylaşım ve güvenlik ihtiyaçlarının tanıtılması Bilgisayar Donanımı TM Z TR Kombinasyonel lojik devreler / Ardışıl lojik devreler / Saklayıcı ve sayıcılar / Bellek birimleri (RAM, ROM, PLD, PLA, PAL) / Saklayıcı transfer işlemleri ve ortak veri yolu oluşturma / Donanım Tanımlama Dili (Hardware Descriptor Language-HDL) paketleri (VERILOG) ile uygulama / Donanım ile kontrol birimi tasarımı / Mikro program ile kontrol birimi tasarımı / Komut yapısı ve adresleme yöntemleri / Merkezi İşlem Birimi tasarımı / RISC-CISC karşılaştırmaları ve pipeline yapılar / Giriş/Çıkış birimleri ve haberleşme / Bellek yapıları ve yönetimi (Ön bellek yapıları) Veri Tabanı Yönetimi M Z TR Dosya ve Veri tabanı kavramları, Veri Tabanı Sistemi Genel Yapısı / Veri Modelleri / İlişkisel Cebir / MantıksalVeri Tabanı Tasarımı, Normalizasyon / Varlık İlişki (E-R) Diyagramları / Fiziksel Veri Tabanı Tasarımı / İndeksYapısı, Ağaç Yapısında İndeks / Hesaba Dayalı ( Hashing) Adresleme / Veri Tanımlama ve Sorgulama Dilleri ( SQL Dili Komut Yapısı ) / Veri Tanımlama ve Sorgulama Dilleri ( SQL Dili Komut Yapısı ) / İşlem (Transaction) kuralları / Veri Tabanı Eşzamanlık Denetimi, Veri Tabanı Düzeltme / Nesneye Yönelik Veri Tabanı Sistemleri / Nesneye Yönelik Veri Tabanı Sistemleri / Dağıtılmış Veri Tabanı Sistemleri Mesleki İngilizce II K Z EN Ders Hakkında Genel Konuşma ve Beklentiler / Genel Güncel Parçalar 7 / Genel Güncel Parçalar 8 / Genel Güncel Parçalar 9 / Genel Güncel Parçalar 10 / Genel Güncel Parçalar 11 / Genel Güncel Parçalar 12 / Genel Güncel Parçalar 13 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 8 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 9 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 10 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 11 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 12 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 13 / Genel Teknik Tercüme Metinleri 14 Hazırlık

12 Veri İletişimi TM Z TR Veri haberleşmesine giriş / Veri haberleşme standartları, Mimari modeller / OSI Referans modeli, Katmanlar ve görevleri / Sinyalleşme ve Sinyal kodlama teknikleri / Paralel ve seri iletişim / İletişim ortamları, teknik özellikleri / Multiplexing (TDM, FDM) / Hata algılama ve düzeltme teknikleri / Data Link Kontrol teknikleri, Akış kontrolü / Senkron ve asenkron data link protokolleri / IEEE 802.3, 802.4, yerel alan ağ teknolojileri / Bağlantılı ve bağlantısız servisler, Anahtarlama teknikleri / Veri iletişim teknolojileri ile ilgili öğrenci sunuları (X.25, ISDN, FR, ATM, xdsl.) Bölüm Seçimlik I M SE TR NOT : Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. VI. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS Mühendislik TB Z TR Matematiği Sayılar Teorisine Giriş / Asal sayılar, asal çarpanlara ayırma / Modüler Aritmetik, invers alma problemi / Kriptografi algoritmaları, RSA, DES, STACK permütasyonu / Inclusion ve Exclusion prensibi, Rook polinomu / Generating Fonksiyonlar ve Uygulamaları / Rekürans Bağıntıları, Karakteristik Köklerin Bulunması / Yakınsak serilerde yakınsamanın hızlandırılması / Fourier serisi, fonksiyonların seriye açınımı / Discrete Fourier Analizi, Fast Fourier transformları / Fonksiyonların seriye açılımları, Taylor açılımları / Lineer denklem sistemlerinde iterasyonla çözüm ve maksimum diagonal problemi / Catalan, Stirling ve Euler sayıları / Çok basamaklı sayılarda çarpma bölme problemleri / Mühendislik matematiğinde özel-yeni konular Mikro İşlemciler TM Z TR Mikroişlemci teknolojisinde yaşanan gelişmeler / Intel 8086ve 286 mimarisi ve iç yapısı / Giriş-Çıkış birimlerinin programlanması / 8255 PPI -Programlanabilir Paralel Arayüz ile Mod 0 da 4x4 Tuş takımı / 8255 PPI ile Mod 1 ve Mod 2 de yazıcı uygulaması / 8251 USART-Senkron ve Asenkron Seri Veri Giriş-Çıkış Birimi / RS-232C Standardı / 8254 PIT ve Frekansmetre Uygulaması / Ön Bellek Teknolojileri / Bellek Yapıları: Cache, SRAM, DRAM, EPROM ve adres çözümleme uygulamaları / Bus Yapıları: ISA, EISA, VESA ve PCI Bus yapıları / Kesme İstekleri / Kesme İstekleri: 8259 Programlanabilir Kesme Denetleyici

13 Yazılım Mühendisliği M Z TR Yazılım Mühendisliğine Giriş ve Yazılım Geliştirme Süreçleri / Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Çevik Modeller / Proje Yönetimi Temelleri / Gereksinim Mühendisliği / Analiz Raporuna Giriş / Analiz ve Tasarım Süreçlerinde Nesneye Yönelim / Yazılım Proje Yönetimi / Risk Yönetimi / Yazılım Kestirim Yöntemleri / Yazılım Kalite Yönetimi / Yazılım Ölçütleri / Test Teknikleri / Yazılım Bakımı ve Konfigürasyon Yönetimi / Yazılım Yeniden Kullanımı (Software Reuse) Bilgisayar Ağ Teknolojileri M Z TR Ağ (Network) katmanının tanımı, görevleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi / Bilgisayar ağı içerisinde iki nokta arasında izlenecek yolun bulunmasına yönelik statik ve dinamik routing (yol bulma) algoritmalarının incelenmesi ve karşılaştırılması / Ağ katmanında tıkanıklık (congestion) kavramının tanımı, oluşma nedenleri ve çözüm yolları / Örnek bir ağ katmanı olarak IP (Internetworking Protocol) protokolünün incelenmesi / IP protokolünde yer alan, ICMP, BOOTP, DHCP ve diğer ağ katmanı ile ilgili protokollerin incelenmesi / Ulaşım (Transport) katmanının tanımı, görevleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi / Bağlantılı (connection-oriented) ve bağlantısız (connectionless) ulaşım protokollerinin incelenmesi ve karşılaştırılması / Ulaşım katmanında kalite kontrolünün (QoS) sağlanmasının önemi ile kalite kontrolü sağlayan yöntemlerin incelenmesi ve karşılaştırılması / Bağlantısız ulaşım örneği olarak TCP/IP protokolü içinde yer alan UDP (User Datagram Protocol) protokolünün incelenmesi / Bağlantılı ulaşım katmanı yapısının TCP (Transmisson Control Protocol) örneği ele alınarak incelenmesi Oturum (Session) ve Sunum (Presentation) katmalarının tanımı, görevleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi / Uygulama (Application) katmanının tanımı ve incelenmesi / TCP/IP protokol yapısında yer alan Telnet, SSH, DNS, FTP, HTTP ve benzeri uygulamaların incelenmesi Bilgisayar Projesi M Z TR Proje konularının belirlenmesi / Proje konuları ile ilgili kaynak taramasının yapılması Proje konuları ile ilgili kaynak taraması (devam) / Proje hazırlama esasları hakkında açıklamalar / 1. Raporun teslim edilmesi / 1. Raporun değerlendirilmesi / Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi / 2. Raporun teslim edilmesi / 2. Raporun değerlendirilmesi / Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi / 3. Raporun Teslim edilmesi / 3. Raporun değerlendirilmesi / Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi / 4. Raporun Teslim edilmesi / 4. Raporun değerlendirilmesi,proje demoları ve sunumları

14 İş Hayatı İçin İngilizce K Z EN Derse giriş. / CV hazırlama; başvuru mektupları ; okuma çalışması. / İş mülakatları, örnek iş mülakatları, okuma çalışması, sosyalleşme. / Talep mektubu, telefonda konuşma ve ilgili dinleme çalışmaları. / Not alma teknikleri, , fax, memo yazma, okuma çalışması. / Kelime çalışması ; sıkça karıştırılan kelimeler, okuma çalışması. / Toplantılar, müzakereler; grup müzakere çalışması, okuma çalışması. / Rapor yazımına giriş, rapor tip 1 ( bilgi verici) / Sözlü sunuya giriş, örnek bilgi verici rapor inceleme, pazarlama. / Sözlü sunum teknikleri, rapor tip 2 ( değerlendirme / analitik), okuma çalışması. / Ürün grafik sunumu, model okuma parçaları. / Sözlü sunum sınıf içi ön çalışmaları, okuma çalışması. / Öğrenci sunuları, sunular üzerine dönüt ve tartışma Bölüm Seçimlik II M SE TR NOT : Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. VII. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS Biçimsel Diller ve Soyut TM Z TR Makinalar Dilbilgisi kavramı ve temel matematiksel teknikler / Otomata ve biçimsel dillerin sınıflandırılması / Düzenli ifadeler / Düzenli ifadeler ve düzenli setlerin özellikleri / Sonlu durum makineleri / Sonlu durum algoritmaları / Düzenli diller ve aşağı basmalı (push-down) otomata / İçerikten bağımsız diller ve gramerler / Gerekirci (deterministic) sonlu otomatlar / Gerekirci olmayan sonlu otomatlar / Normal yapısal gramerler / Sınırsız gramerler / Kararsızlık ve çözümsüzlük / Turing makineleri ve problem çözümünde kullanımı / Ödevlerin sunumu Mesleki Hukuk ve Etik K Z TR Bilişim sistemleri ile ilgili etik teoriler / Risk ve bağlılık / Profesyonel sorumluluk / Etik kurallar / Kanuni yükümlülükler / Bilişim sistemlerinin doğurduğu ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler

15 Ekonomi K Z TR Bilim Nedir?, Ekonomi ve Sorunları / Üretim birimi ve amacı, üretim etmenleri, dönem kavramı / Üretim işlevi ve eş-ürün eğrileri, ölçeğe göre getiriler / Azalan verim yasası, uzun-dönem ile ilgili karar verme, / Kısa dönemde ve uzun dönemde maliyetler / Üretim biriminin gelirleri, kar maksimizasyonu ilkesi ve üretim biriminde denge / Üretim biriminin ve kesiminin sunu eğrisi, sunu eğrisinin kayması, sunu esneklikleri / Tüketici birimi ve amacı, tüketici biriminin dengesi, fayda kavramı, eşfayda eğrileri, bütçe doğrusu / Tüketici davranışlarının eş-fayda eğrileri ve bütçe doğrusu yardımıyla açıklanması / Tüketici biriminin istem işlevi, toplam istem eğrisi, istem esneklikleri / Fiyat oluşumu ve piyasalar, tam rekabet piyasası / Tekel piyasası, eksik rekabet piyasaları / Üretim etmenleri piyasaları Ata. İlk. ve İnk.Tarihi-I K Z TR Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet,Mutlakiyet,Modernizm,Sosyalizm,Liberalizm,İnkılap ve Reform) / Türk İnkılabının Özellikleri ve Tarihsel Örnekleri ile Karşılaştırılması / XIX-XX.y.y Osmanlı Devletinin Toplumsal ve Ekonomik yapısı/gerileme ve Çöküş Nedenleri / XIX y.y. Osmanlı Devletinde Siyasal Olayların Genel Şeması ve Reform Hareketleri / III. Selim Dönemi ve Nizam-ı Cedit Hareketi / II. Mahmut Dönemi ve Senet-i İttifak/ Tanzimat Dönemi/ I. Meşrutiyet Dönemi ve Kanun-i Esasi / Osmanlı Devletinde XX. y.y. Başındaki Siyasal Olaylar/ II. Meşrutiyet / İttihat ve Terakki Dönemi / Trablusgarp Savaş / Balkan Savaşı / I. Dünya Savaşı. / Fikir Akımları/Osmanlıcılık/İslamcılık / Batıcılık/Türkçülük / Mondros Mütarekesi/Mütareke Dönemindeki İç ve Dış Siyasal Gelişmeler/ Ermeni Sorunu / Kurtuluş Savaşı Öncesi Genel Durum/ Mondros Mütarekesi/ Savaşı Noktalandıran Antlaşmaların Yapısı ve Wilson İlkeleri / Kurtuluş Savaşı nın Dönemlendirilmesi/ Siyasal Hazırlık Döneminin İlk Evresi/ Bölgesel Direniş Dönemi / Kurtuluş Savaşı nın Örgütlenmesi ve Hayata Geçirilmesi / Mustafa Kemalin İç ve Diş Siyasal yapıya İlişkin Tespit, Tahlil, Öngörü ve Planları / Kurtuluş Savaş ının Siyasal Hazırlık Dönemi / Bölgesel Mücadele Çalışmalarına Ulusal Bir Nitelik Kazandırılması/ Amasya Bildirisi / Erzurum ve Sivas Kongreleri / Misak-ı Milli/ TBMM nin Açılması,Yapısı ve Çalışmaları / Sevr Antlaşması / Kurtuluş Savaşı nın Askeri Cepheleri / İç Ayaklanmalar / I.İnönü Savaşı / II.İnönü Savaşı / Sakarya Meydan Savaşı / Başkumandanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taaruz / Kurtuluş Savaşının Siyasal Gelişmeleri / Londra Konferansı / Mudanya Mütarekesi / Lozan Barış Antlaşması Seçimlik Sosyal SO SE TR

16 Bölüm Seçimlik III M SE TR NOT : Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. Bölüm Seçimlik IV M SE TR NOT : Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. Bölüm Seçimlik V M SE TR NOT : Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. VIII. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS Bitirme Projesi M Z TR Proje konularının belirlenmesi / Proje konuları ile ilgili kaynak taramasının yapılması Proje konuları ile ilgili kaynak taraması (devam) / Proje hazırlama esasları hakkında açıklamalar / 1. Raporun teslim edilmesi / 1. Raporun değerlendirilmesi / Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi / 2. Raporun teslim edilmesi / 2. Raporun değerlendirilmesi / Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi / 3. Raporun Teslim edilmesi / 3. Raporun değerlendirilmesi / Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi / 4. Raporun Teslim edilmesi / 4. Raporun değerlendirilmesi,proje demoları ve sunumları İşletme K Z TR Genel Tanımlar, Ekonomik Sistemler, Üretim Faktörleri / Günümüzde İşletmecilik Hayatını Etkileyen Unsurlar / İşletmeyle İlgili Çıkar Grupları / İşletmenin Yapısal Çevresi / İşletmelerin Sınıflandırılması / İşletmelerin Kuruluş Aşamaları / Bir Sistem Olarak İşletmenin İncelenmesi, İşletme ve Alt Sistemleri Fonksiyonları / Yönetim ve Yöneticilik / Klasik ve Modern Yönetim Teorileri / Yönetimde Karar Verme ve Yönetim Fonksiyonları: Planlama / Yönetim Fonksiyonları : Organizasyon - I Yönetim Fonksiyonları : Organizasyon - II / Yönetim Fonksiyonları : Yürütme (Motivasyon, Liderlik, İletişim) Yönetim Fonksiyonları : Koordinasyon / Yönetim Fonksiyonları : Kontrol Genel Tekrar

17 Ata. İlk. ve İnk.Tarihi-II K Z TR Türk İnkılabı (Yeni Türk Devletinde Modernleşme Hareketleri) / Siyasal İnkılaplar/ Saltanatın Kaldırılması / Cumhuriyetin İlanı ve Cumhuriyet Kavramı / Hilafetin Kaldırılması / 1924 Anayasası / Toplumsal ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar / Kıyafet Düzenlemesi/ Şapka Kanunu/ Soyadı Kanunu/ Tarikatların Kaldırılması/ Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması / Takvim,Saat, Ölçü Sistemindeki Değişiklikler/ Kadın Hakları ve Gelişimi / Hukuk Alanında Yapılan İnkılap / Medeni Kanunun Kabulü / Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları / Kültür ve Eğitim Alanındaki İnkılaplar / Harf, Dil ve Tarih İnkılabı / Eğitim İnkılabı ve Önemi / Eğitimde Uygulanması Gereken İlkeler / İktisadi Alanda Yapılan İnkılaplar / Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde İktisat Hedefleri / İzmir İktisat Kongresi / Karma Ekonomi Projesi / Arası Göreli Liberalizm/ Arası Devletçilik / Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Yeni Türkiyenin Kurucu İlkeleri / Tam Bağımsızlık/ Milli Egemenlik/ Milliyetçilik / Laiklik / Cumhuriyetçilik / Halkçılık / / Devletçilik / İnkılapçılık / Atatürk Dönemi Dış Politikası / Dönemin Genel Konjonktürü / Türk Dış Politikasının Genel Nitelikleri ve Öncelikleri / Olgusal Gelişmeler / Lozan Antlaşması İle ilgili Konular / İngiltere İle Musul sorunu / Fransa İle İlgili İlişkiler ve Hatay Sorunu / Yunanistan İle Nüfus Mübadelesi ve Etabli Antlaşmazlığı ve Çözümü / Türkiye İle Sovyetler Birliği / Yükselen Savaş Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar / Türkiyenin Milletler Cemiyetine Üyeliği / Balkan Paktı / Sadabat Paktı / Montrö Boğazlar Sözleşmesi / İç ve Dış Siyaset Arasında Bağlantılar / Bloklu Dünya ve Türkiye / Arası İç ve Dış Siyasetteki Gelişmeler / Türkiye de Arası Siyasal ve Toplumsal Gelişmeler Bölüm Seçimlik VI M SE TR NOT : Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. Bölüm Seçimlik VII M SE TR NOT : Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır. Bölüm Seçimlik VIII M SE TR NOT : Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır.

18 BÖLÜM SEÇİMLİK (M) DERSLERİ KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS Ağ Teorisi Uygulamaları M SE TR Katmanlı Ağ Mimarisi / Farklı katmanlardaki PP protokolleri (Fiziksel, Ağ katmanı) / Hata düzeltme / ARQ, StopWait, GoBAckN algoritmaları / Gecikme Modelleri / M-M-1, M-G-1 kuyruk sistemleri / Kuyruk ağları/ Çok erişimli iletişim / Aloha sistemi / Parçalama algoritmaları / CSMA rezerve sistemi / Ağ katmanı algoritmaları / En kısa yol yönlendirme / Akış Kontrol algoritmaları Sistem Programlama M SE TR Sistem programla kavramı ve genel bilgiler / İstemci/Sunucu uygulamaları ve özellikleri / 2-Tier, 3-Tier ve Multi-Tier uygulamalar ve özellikleri / Web uygulamaları HTML ve CSS kullanımları / Javascript ile kullanıcı taraflı kontrol işlemleri / XML ve XSL / DTD ile XML doğrulama Schema ile XML doğrulama / Java ile programlama / Java applet programla / RPC ile uygulama geliştirme / RMI ile uygulama geliştirme / Dağıtık uygulama geliştirme teknolojilerin karşılaştırılması İstatiksel Veri Analizi M SE TR Olasılığa giriş / Rasgele değişkenlerin dağılımı:rasgele değişkenler, olasılık dağılım fonksiyonları, beklendik değer, varyans, normal dağılım / Rasgele değişkenlerin dağılımı:chebychev eşitsizliği, değişkenlerin dönüşümü, matris formu, hata yayılımı / Olasılık fonksiyonlarına örnekler (binom, possion, uniform, multinominal, exponansiyel, gaussian, chi-square) / Monte Carlo Metodu / Parametre tahmini / Maksimum benzerlik / En küçük kareler metodu / SAS yazılımının kullanımı / Basit Lineer Regresyon ve Korelasyon / Çoklu Lineer Regresyon / Test teknikleri (chi-squared dağılım, bağımsızlık derecesi) / Proje Sunumu Sayısal İşaret İşleme M SE TR Ayrık Zamanlı İşaret ve Sistemler, Özellikleri / Ayrık Lineer Zamanla Değişmez Sistemler, Dürtü Yanıtı / Konvolusyon Toplamı, Kararlılık,

19 Nedensellik / Fark Denklemleri / Z-Dönüşümü, Tanımı, Özellikleri / Ters Z-Dönüşümü, Kuvvet serileri, basit bölme, kısmi kesirlere açılım yöntemleri / Ters Z-Dönüşümü, Cauchy İntegrali, Rezidü yöntemi, Fark denklemleri / Z-Dönüşümünün Uygulamaları, Kararlılık, Nedensellik, Transfer Fonksiyonu / Dik Fonksiyonlara Açılım, Fourier Dönüşümü, Genlik ve Faz spektrumları / Ayrık Fourier Dönüşümü ve Ters Dönüşümü / Hızlı Fourier Dönüşümü- DIT FFT / Hızlı Fourier Dönüşümü- DIF FFT / Sayısal Süzgeçler, IIR ve FIR yapılar Bilgisayar Grafiğine Giriş M SE TR Bilgisayar Grafiğine giriş / Noktanın gösterilimi, Noktaların dönüşümü / Doğruların dönüşümü / 2B dönüşümler, Döndürme / Aynalama, Ölçekleme / Birleşik dönüşümler / Öteleme ve homojen koordinatlar / Doğru çizim algoritmaları / Çokgen doldurma / 3B dönüşümler, 3B ölçekleme, bozulma, döndürme, aynalama, öteleme / Çoklu dönüşümler, Uzayda herhangi eksen etrafında döndürmeler / Herhangi bir düzleme göre aynalama / Perspektif geometri, Projeksiyonlar / Opengl e giriş, Uzayda çizimler: noktalar, çizgiler ve çokgenler / Opengl dönüşümleri ve kırpma Bilgisayar Yardımıyla Geometrik Tasarım M SE TR Parametrik ve Kapalı Eşitlikler / Hemitian ve Bezier Formatları / B- Spilines ve Nurbs / Geometrik Süreklilik ve Gerilim Kavramları / Tensor Çarpma Yüzeyleri / Düzlemler / Kuadrik Yüzeyler / Uzaklık Fonksiyonu ve Süper - Kuadrikler / Birim Ekponensiyel Fonksiyonları ve Yumuşak Cisimler / Deformasyonlar / Küme Operasyonları ve Konstraktif Katı Geometrisi / Işın-İzleme / Bir Formdan Diğer Forma Transformasyonlar Yöneylem Araştırması M SE TR Giriş, Matematik Programlama / Doğrusal Programlama (doğrusal programlama modelinin formülasyonu ve grafik çözüm) / Doğrusal programlama problemlerinin simpleks yöntemi ile çözümü / Simpleks Yönteminde dejenerasyon, Dualite ve duyarlılık Analizi / Ulaşım Problemi (En düşük Maliyet ve Kuzey Batı Köşesi Yöntemi) / Ulaşım Problemi (Düzeltilmiş Dağıtım Metodu), Ulaşım Problemlerinde dejenerasyon / Atama yöntemi / Ağ Modelleri, Minimum Geçişli Ağaç (Prim Algoritması), En Kısa Yol Algoritması (Dijkstra algoritması) / Maksimum Akış Algoritması, Proje Planlama Teknikleri (CPM-PERT) / Tamsayılı Programlama, Hedef Programlama / Deterministik Dinamik Programlama / Deterministik Stok Modelleri / Oyun Teorisi, Simülasyon

20 Dosya Düzenleme M SE TR Giriş ve genel kavramlar / Depolama Birimleri (İkincil depolama birimleri, sabit disk, magnetik disk, cd-rom) / Dosya Sisteminde Temel veri yapıları: Fields, Records, Buffer Yönetimi, I/O yönetimi / yapısı, Dosya çeşitleri (sıralı erişim, rastgele erişim dosyaları) / kayıt ekleme/slime, İndeksleme / İndeksleme / Sıralı Kayıt-tabanlı dosyaları üzerinde karşılaştırma/birleştirme / Çok seviyeli İndeksleme, B-tree / İndeksli Sıralı Dosya Erişimi / B+-tree / Hashing (hesaba dayalı) yapıları / Genişletilmiş Hashing (hesaba dayalı) yapıları / Ilgili konular(güvenik ) ve Genel Tekrar Uzman Sistemlere Giriş M SE TR Temel kavramlar / çıkarsama makinesi, bilgi tabanı, bilgi edinimi, bilgi temsili ve kontrolü / otomatik uslamlama, belirsizlik gösterimi, pratik problem çözme / Uzman sistemlerin kuram ve uygulamasının gelişimi / Bilinen uzman sistem örnekleri / Uzman sistem tasarımı için yazılım araçları ve mimarileri / Bir uzman sistem tasarımı Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım M SE TR Gereksinim Belirlenmesi / Kullanım Senaryoları / Sorumlulukların Dağıtımı / Alan (Çözümleme) Modelleri / Sözleşmeler ile Tasarım / Tasarım Modelleri / Etkileşim Şemaları / Mimariler ve Üst Düzey Tasarım / Refactoring / Tasarım Kalıplarına Giriş / Karşıt-Kalıplar Biyoenformatiğe Giriş M SE TR Mühendislik Biyolojisi / Biyo Malzemeler / Biyo Hesaplama / Biyo Mekanik / Tıbbi Görüntüleme Konularına giriş Bilişim Sistemleri Güvenliği M SE TR Güvenliğe giriş ve güvenlik kavramlarının incelenmesi / Güvenliği oluşturan unsurlara genel bakış / Tanımlama (Identification) / Doğrulama (Authentication) / Yetkilendirme (Authorization) / Şifreleme (Encryption), Kriptografi (Cryptography) / Kayıt Altına Alma (Logging), İnceleme (Auditing) / Kriptografi ve güvenlikte kriptografinin yeri / Güvenlikte kriptografi algoritmalarının (simetrik, asimetrik, tek yönlü) kullanımı / Güvenlikte doğrulama (authentication) mekanizmaları /

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI USIS-2003 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI Birinci Sınıf Dersleri Bilgisayar Bilimlerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KÜMELER 11 1.1. Küme 12 1.2. Kümelerin Gösterimi 13 1.3. Boş Küme 13 1.4. Denk Küme 13 1.5. Eşit Kümeler 13 1.6. Alt Küme 13 1.7. Alt Küme Sayısı 14 1.8. Öz Alt Küme 16 1.9.

Detaylı

HATA VE HATA KAYNAKLARI...

HATA VE HATA KAYNAKLARI... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1 Giriş... 1 1.2 Sayısal Analizin İlgi Alanı... 2 1.3 Mühendislik Problemlerinin Çözümü ve Sayısal Analiz... 2 1.4 Sayısal Analizde Bilgisayarın Önemi... 7 1.5 Sayısal Çözümün

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TDİ111 TÜRKDİLİ 1 1. Dil, diller ve Türk dili 2. Dil bilgisi, sözcük, cümle 3. Kelime Türleri 4. Anlatımın

Detaylı

LİSANS DERS İÇERİKLERİ

LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL FIZ-125 Fizik I (Zorunlu) T=2 P=1 U=0 AKTS=3 Fiziksel Büyüklükler, Standartlar, Birimler. Vektörler.

Detaylı

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) 1 6913130 Atatürk

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993 ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993 ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993 ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ (Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Bölümümüz 19 Ağustos 1993 tarihinde yeni

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Matematik I Sayılar. Cebir. Denklemler ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Logaritma. Trigonometri. Geometri. Teknolojinin Bilimsel İlk. Malzeme

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU Dersin Adı Kodu Normal Kredisi ECTS Ders 4 Yarıyılı Kredisi uygulama 0 Diferansiyel Denklemler 0252311 3 4 6 Laboratuvar 0 (Saat/Hafta) Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) 1. SINIF GÜZ YARIYILI 6913130 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı MYO 101 İLETİŞİM VE ETİK

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ KODU DERS ADI T U K AKTS S/Z BM501 Algoritmaların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

Adi Diferensiyel Denklemler 1. BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3. BÖLÜM 2 Lineer İkinci MertebeDenklemler 43

Adi Diferensiyel Denklemler 1. BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3. BÖLÜM 2 Lineer İkinci MertebeDenklemler 43 İçindekiler Ön Söz xiii 1 Adi Diferensiyel Denklemler 1 BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3 1.1 Terminololoji ve Değişkenlerine Ayrıştırılabilir Denklemler 3 1.2. Lineer Denklemler 16 1.3

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Mantık Kurallarının Elektrik Devrelerine Uygulanması... 14

İÇİNDEKİLER. Mantık Kurallarının Elektrik Devrelerine Uygulanması... 14 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM MANTIK Giriş... 1 Genel Olarak Mantık... 1 Mantığın Tarihçesi ve Modern Mantığın Doğuşu... 1 Mantık Öğretimin Önemi ve Amacı... 2 Önerme... 3 VE İşlemi (Birlikte Evetleme, Mantıksal

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar Kısa İçindekiler Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: 22-34 Bölümleri kapsar Bölüm 1 Temeller 1 Bölüm 2 Bir Boyutta Hareket 28 Bölüm 3 İvme 53 Bölüm 4 Momentum 75 Bölüm 5 Enerji 101

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM)

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM) TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA TARİH 540 68 55 75 100 90 92 45 FELSEFE 15 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1. Hafta 2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 EKİM 2014 545 60 60 90 78 45 50 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe KİMYA BİYOLOJİ REHBERLİK 3 Cuma TATİL 85 72 5 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ 1.1. FİZİKTE ÖLÇME VE BİRİMLERİN ÖNEMİ... 2 1.2. BİRİMLER VE BİRİM SİSTEMLERİ... 2 1.3. TEMEL BİRİMLERİN TANIMLARI... 3 1.3.1. Uzunluğun

Detaylı

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ELEKTRİK YÜKÜ 1.1. ELEKTRİK YÜKÜ VE ÖZELLİKLERİ YALITKANLAR VE İLETKENLER...

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ELEKTRİK YÜKÜ 1.1. ELEKTRİK YÜKÜ VE ÖZELLİKLERİ YALITKANLAR VE İLETKENLER... İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ELEKTRİK YÜKÜ 1.1. ELEKTRİK YÜKÜ VE ÖZELLİKLERİ... 2 1.2. YALITKANLAR VE İLETKENLER... 4 1.2.1. İletkenler, Yalıtkanlar ve Yarıiletkenler... 4 1.2.2. Topraklanma...

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME / DERS GÜNCELLEME Dersin Kodu SHA 615 Dersin Adı İSTATİSTİKSEL SİNYAL İŞLEME Yarıyılı GÜZ Dersin İçeriği: Olasılık ve olasılıksal süreçlerin gözden geçirilmesi. Bayes kestirim kuramı. Büyük olabilirlik

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YIL 1. DÖNEM BİL 103 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2 0 2 3 Z BİL 113 Bilgisayar

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

İçindekiler. Ön Söz... xiii

İçindekiler. Ön Söz... xiii İçindekiler Ön Söz.................................................... xiii Bölüm 1 İstatistiğe Giriş....................................... 1 1.1 Giriş......................................................1

Detaylı

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 2013-2014 PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 12 32173 Üslü İfadeler 2 13 42016 Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANALİZ I Ders No : 0310250035 : 4 Pratik : 2 Kredi : 5 ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

Bölüm 1: Lagrange Kuramı... 1

Bölüm 1: Lagrange Kuramı... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Lagrange Kuramı... 1 1.1. Giriş... 1 1.2. Genelleştirilmiş Koordinatlar... 2 1.3. Koordinat Dönüşüm Denklemleri... 3 1.4. Mekanik Dizgelerin Bağ Koşulları... 4 1.5. Mekanik Dizgelerin

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ) MATEMATİK 2 (0860210080-0860300063) Zorunlu Meslek i Seçmeli lık (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA DİLLERİ BG-324 3/2 3+0+0 3+0 4 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1982 yılında kurulan bölümümüz 1986 yılında ilk mezunlarını vermiştir 1300 1300 Lisans, 190 25 190 Yüksek Lisans, 25 Doktora 93 Bölüm kontenjanımız

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI 14.04.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) Cümle Öğesi 2 Cümle Yapısı 2 İsim Tamlaması 1 Sözcükte Anlam 4 Sözcükte Yapı 2 Ses Bilgisi 1 Yazım Kuralları 1 Noktalama 1 Cümlede Anlam 5

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Matematik Ders No : 0690230018 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 KİMYA 545 60 60 90 78 45 50 85 BİYOLOJİ REHBERLİK 72 5 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1.

Detaylı

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ Prof. Dr. İbrahim UZUN Yayın No : 2415 İşletme-Ekonomi Dizisi : 147 5. Baskı Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-438 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

Önsöz. İçindekiler Algoritma Algoritma Nasıl Hazırlanır? Yazılımda Algoritma Mantığı Nedir? 1.2. Algoritma Örnekleri ve Sorular

Önsöz. İçindekiler Algoritma Algoritma Nasıl Hazırlanır? Yazılımda Algoritma Mantığı Nedir? 1.2. Algoritma Örnekleri ve Sorular Önsöz Giriş İçindekiler V VII IX 1.1. Algoritma 1.1.1. Algoritma Nasıl Hazırlanır? 1.1.2. Yazılımda Algoritma Mantığı Nedir? 1.2. Algoritma Örnekleri ve Sorular 2.1. Programın Akış Yönü 19 2.2. Başlama

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Adı Öğretim Dili Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kompleks Analiz MATH 346 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math 251 Dersin Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ders No : 06900006 Teorik : Pratik : Kredi :.5 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Organizasyonu BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Organizasyonu BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Organizasyonu BIL321 5 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mantık Devreleri EEE307 5 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mantık Devreleri EEE307 5 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Mantık Devreleri EEE307 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 4 Vektörler 11.1.1.1. Vektörlerin

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI 6. SINIF 5. SINIF TÜM KONULARI 1.ÜNİTE: Geometrik Şekiller 1) Verileri Düzenleme, Çokgenler ve Süsleme 2) Dörtgenler 3)

Detaylı

2 Ders Kodu: FZK Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: FZK Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans FİZİKSEL MATEMATİK II 1 Ders Adi: FİZİKSEL MATEMATİK II 2 Ders Kodu: FZK2004 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 4 7 Dersin AKTS Kredisi: 8.00

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 TÜRKÇE Test 1 Sözcükte Anlam... 3 Test 2 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri ve Mecaza Dayalı Söz Sanatları... 6 Test 3 Deyimler Atasözleri İkilemeler... 9 Test 4 Söz ve Sözcük

Detaylı

TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 10. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 10. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI 9 Eylül- Eylül 0-07 TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 0. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Veri, Sayma ve Sayma. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. Sıralama

Detaylı

Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi

Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi İbrahim SOĞUKPINAR Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İçerik Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi Dünyadaki Örnekler Türkiye deki Örnekler GYTE de Bilgi Güvenliği Dersi Sonuç ve

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI İşaret akış diyagramları blok diyagramlara bir alternatiftir. Fonksiyonel bloklar, işaretler, toplama noktaları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Lojik Tasarımı BIL281 3 5+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 77 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // Deneme Sınavı 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL VE ANLATIM DİL ve ANLATIM

Detaylı

Ç NDEK LER II. C LT KONULAR Sayfa Öz De er Öz Vektör.. 2. Lineer Cebir ve Sistem Analizi...

Ç NDEK LER II. C LT KONULAR Sayfa Öz De er Öz Vektör.. 2. Lineer Cebir ve Sistem Analizi... ÇNDEKLER II. CLT KONULAR 1. Öz Deer Öz Vektör.. 1 Kare Matrisin Öz Deeri ve Öz Vektörleri... 21 Matrisin Karakteristik Denklemi : Cayley Hamilton Teoremi.. 26 Öz Deer - Öz Vektör ve Lineer Transformasyon

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA BG-213 2/1 2+0+2 2+1 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 05 Cümlenin Anlam

Detaylı

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 6902103 Matematik-I 4 3 1 3,5 6902109 İngilizce-I 4 4 0 4 6902110

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI SABAH BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖĞLE AKŞAM TARİH KONULAR SINIF SINIF KONULAR SINIF 05.06.2016 KUVVET VE HAREKET 11 Mantık 11 Modüler Aritmetik 11 06.06.2016

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 İÇİNDEKİLER Önsöz. V BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 BÖLÜM II KÜMELER 17 2.1.Küme Tanımı ve Özellikleri 18 2.2 Kümelerin Gösterimi 19 2.2.1 Venn Şeması Yöntemi 19 2.2.2 Liste Yöntemi

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 07-08 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 0. SINIF MATEMATİK DERSİ 0... Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. 0... Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini

Detaylı

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Ders Adı Genişletilmiş Kalkülüs I Ders Kodu MATH 157 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

Chapter 1 İçindekiler

Chapter 1 İçindekiler Chapter 1 İçindekiler Kendinizi Test Edin iii 10 Birinci Mertebeden Diferansiel Denklemler 565 10.1 Arılabilir Denklemler 566 10. Lineer Denklemler 571 10.3 Matematiksel Modeller 576 10.4 Çözümü Olmaan

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2.

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki I. Analiz I.1. Fonksiyonlar I.1.1. Fonksiyonlara ait bazı önemli

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 1 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017/2018 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI Not 1 : Fransızca Hazırlık sınıfından gelen ve Fransızca seviye tespit sınavında başarısız olan

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 107 Matematik-I 3 0 3 3 Sayılar,olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, cebir çözümlerini yapmak, geometri

Detaylı

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Fabl Masal Hikaye Roman Tiyatro Şiir Konferans Açık Oturum Sempozyum Forum Münazara Bilimsel Yazılar Sanat Metinleri Sözlü Anlatım

Detaylı

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2016 Müfredatı 1 BLG109 Üniversite'de Yaşam Kültürü ve Bilgisayar Mühendisliğine İntibak 1

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Bahar Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Bahar Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA BİL 133 5 AKTS Kredisi 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Fizik II BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Fizik II BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Genel Fizik II BIL142 2. 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI (1999-2001)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI (1999-2001) IV. YARIYIL III. YARIYIL II. YARIYIL I. YARIYIL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI (1999-2001) 6909101 Programlama ya giriş ve algoritmalar

Detaylı