KARAİSALI YÖRESİ ORTA MİYOSEN İSTİFİNİN FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAİSALI YÖRESİ ORTA MİYOSEN İSTİFİNİN FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ"

Transkript

1 KARAİSALI YÖRESİ ORTA MİYOSEN İSTİFİNİN FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ Atike NAZİK* ve Vedia TOKER** ÖZ. Bu çalışmada, Adana ilinin Karaisalı yöresi Orta Miyosen istifinde 21 planktonik Foraminifera türü saptanmış ve Langiyen-Serravaliyen yaşlı şu biyozonlar tanımlanmıstır:? Globorotalia fohsi lobata zonu, Globorotalia fohsi fohsi zonu, Globorotalia fohsi peripheroronda zonu. Ayrıca aynı örneklerde 13 Nannoplankton türü de saptanmıştır. Bu sonuçlar Trinidad, Yeni Zelanda, Libya, Güneybatı Afrika ve Kuzey Karayib denizinde yapılan çalışmalarla karşılaştırılmış olup, benzer sonuçlar elde edilmiştir. Fosil topluluğu ve çökellerin niteliği ortamın pelajik olduğunu göstermektedir. GİRİŞ Bu çalışma, Karaisalı yöresinde yer alan Orta Miyosen çökellerinin planktonik Foraminiferalarmı incelemek amacıyle yapılmıştır. Bu nedenle ölçülmüş Senem deresi kesitinden (Şek. 1) 40 adet yıkama örneği alınarak tarafımızdan incelenip 21 tür tanımlanmıştır. Türlere dayanılarak 3 biyozon oluşturulmuştur.

2 140 Atike NAZİK ve Vedia TOKER İnceleme alanı Adana ilinin 40 km kadar kuzeybatısında bulunan Karaisalı ilçesi yöresi olup, 1: ölçekli haritada Kozan N34 a 4 ile Kozan N34 d 1 paftalarında yer almaktadır. İnceleme alanında ve yöresinde bilimsel ve ekonomik açıdan birçok araştırmalar yapılmıştır. Erünal-Erentöz (1956), Karaman, Adana ve Hatay basenlerinin Neojen biyostratigrafisini çalışmış olup, tarafımızdan incelenen birimin Helvesiyen yaşında olduğunu ve Burdigaliyen kireçtaşları üzerine 8-10 derecelik açıyla diskordans olarak geldiğini saptamıştır. Mobil jeologları bölgede sistemli stratigrafik araştırmalar yapmış olup, bu araştırmalar Schmidt (1961) tarafından derlenerek sunulmuştur. «Güvenç Formasyonu» bu çalışmada adlandırılmış ve Orta Miyosen yaşı verilmiştir. Tatlı (1968), Adana baseninde jeolojik ve ekonomik çalışmalar yapmıştır. Öztümer ve diğerleri (1974), Adana havzasında mikropaleontolojik incelemeler yapmış olup, değişik bir zonlama kullanmıştır. İlker (1975) ve Görür de (1979) Adana baseninde çeşitli jeolojik çalışmalar yapmışlardır. BÖLGESEL JEOLOJİ İnceleme alanına en yakın Paleozoyik, Yerköprü civarında kireçtaşlarıyle temsil edilmiştir. Paleozoyik üzerine diskordan konumlu gelen Mesozoyik oluşumları Karakılıç köyü civarında ve Kaplankaya sırtı güneyinde kireçtaşı litolojisinde yüzlek vermiştir. İnceleme alanındaki Miyosen çökelleri Paleozoyik ve Mesozoyikten sonra oluşmuş engebeli bir topografya üzerine açılı diskordansla gelmektedir. Havza kenarındaki vadi ve çukurluklarda konglomera litolojili Gildirli formasyonu, yükselti ve yakın civarında Karaisalı kireçtaşı çökelirken daha derin kesimlerde ise kumtaşlarından oluşan Cingöz formasyonu ve çamurtaşı, marn, kumtaşı ardalanmalı Güvenç formasyonu çökelmiştir. Cingöz ve Güvenç formasyonları birbiriyle yanal ve düşey geçişlidir (Görür, 1979). Bunların üzerine Tortoniyen yaşlı Ostrea bantları içeren kumtaşlarıyle temsil edilen Kuzgun formasyonu ve tabanda tüfit bandıyle başlayan kumtaşlarından oluşan Memişli formasyonu gelir. Daha sonra ise gri renkli marn, kiltaşı, silttaşı ve üst seviyelerde ise jipslerin yer aldığı Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Handere formasyonu ile Pleyistosen yaşlı alüvyonlar ve kaliçilerle bölge istifi tamamlanır. ÇALIŞILAN İSTİFİN STRATİGRAFİSİ Litostratigrafi Güvenç formasyonu (Tgü): Bu formasyon Schmidt (1961) tarafından adlandırılmış olup, sarımsı, gri, mavi-yeşil, koyu gri renkli marn, kumtaşı, silttaşı, çamurtaşı ardalanmasından oluşmuştur. Kumtaşları bantlar halinde görülmektedir. Kıymıksı, kırıklı ve yer yer dairesel ayrışmalıdır. Bölgede kalınlığı değişken olup stratigrafi kesitinde ölçülen kalınlık 248 m dir. Tabaka kalınlığı 1-10 cm arasında değişir (Şek. 2). Bu formasyon tabanda Burdigaliyen yaşlı Karaisalı formasyonu ile uyumlu geçişli olup, tavanda ise Kuzgun formasyonu ile uyumsuzdur. Biyostratigrafi Adana ili Karaisalı ilçesi dolayında yayılım gösteren Güvenç formasyonu içerisinden tanımlanan planktonik Foraminifera biyozonları: Globorotalia fohsi peripheroronda zonu

3 ORTA MİYOSEN İSTİFİ FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ 141

4 142 Atike NAZİK ve Vedia TOKER Tanımlama: Bu zon, Globigerinatella insueta Cushman'm son görünümünden Globorotalia fohsi fohsi Cushman ve Ellisor'un ilk görünümleri arasındaki zaman süreci ile tanımlanır. Yaşı: Langiyen. Tanımlayan: Bolli, f Fosil topluluğu: Globorotalia fohsi peripheroronda Blow ve Banner, Globigerina venezuelana Hedberg, Globigerina juvenilis Bolli, Globigerina foliata Bolli, Globigerinoides bispherica Todd, Globoquadrina dehiscens (Chapmann, Parr ve Collins), Orbulina universa d'orbigny'dir (Çizelge 1). Globorotalia fohsi peripheroronda zonu diğer çalışılmış yörelerde Langiyen yaşlı olarak tanımlanmış olup, inceleme alanında da aynı yaş verilmiştir. Bu zon Trinidad, Kuzey Karayib denizi, Yeni Zelanda, Libya ve Güneybatı Afrika'da yapılan benzer çalışmalarla karşılaştırılmıştır (Çizelge 2). Ayrıca bu çalışma ile saptanan türler yukarıda belirtilen çalışmalarda tayin edilen türler ile deneştirilmiştir (Çizelge 3). Globorotalia fohsi fohsi zonu Tanımlama: Bu zon, Globorotalia fohsi fohsi Cushman ve Ellisor'un ilk ve son görünümü arasındaki zaman sürecidir. Yaş: Serravaliyen. Tanımlayan: Bolli, Fosil topluluğu: Globorotalia fohsi fohsi Cushman ve Ellisor, Globigerina bulloides Bolli, Globigerinoides quadrilobotus immatura Le Roy, Globigerinoides quadrilobotus triloba Reuss, Globigerinoides ruber (d'orbigny), Globoquadrina dehiscens (Chapmann, Parr ve Collins), Globoquadrina altispira altispira (Cushman ve Jarvis), Orbulina suturalis d'orbigny, Orbulina universa d'orbigny, Globorotalia obesa Bolli, Globorotalia scitula (Brady), Hastigerina cf. aequilateralis (Brady)' dir (Çizelge 1). Bu çalışma ile Globorotalia fohsi fohsi biyozonu Serravaliyen olarak tespit edilmiş olup, Trinidad, Kuzey Karayib, Yeni Zelanda, Libya ve Güneybatı Afrika'da yapılan çalışmalarla karşılaştırılmış ve fosil topluluğu yönünden de benzerlik gösterdiği saptanmıştır.? Globorotalia fohsi lobata zonu Tanımlama: Bu zon, Globorotalia fohsi lobata Bermudez'in ilk ve son görünümü arasındaki zaman sürecidir. Yaş: Serravaliyen. Tanımlayan: Bolli, Globorotalia fohsi fohsi Cushman ve Ellisor'un yaşam süreciyle sınırlı zonun üstünde bulunan Globorotalia fohsi lobata zonu türü olan Globorotalia fohsi lobata Bermudez örneklerimizde tanımlanamamıştır. İstifin devamlı oluşu ve kesitimizin üst seviyelerinin Globorotalia fohsi lobata zonuna ait formları kapsaması,? Globorotalia fohsi lobata zonunu sorulu olarak kullanmamıza neden olmuştur. Fosil topluluğu: Globorotalia mayeri Cushman ve Ellisor, Globorotalia obesa Bolli, Globorotalia scitula (Brady), Globigerina foliata Bolli, Globigerina juvenilis Bolli, Globigerinoides quadrilobotus immatura Le Roy, Globigerinoides quadrilobotus triloba Reuss, Globoquadrina altispira altispira (Cushman ve Jarvis), Clavatorella (Globorotalia) bermudezi Bolli, Hastigerina cf. aequilateralis (Brady), Orbulina universa d'orbigny, Orbulina suturalis d'orbigny, Sphaeroidinellopsis seminulina (Schwager)' dir (Çizelge 1).

5 ORTA MİYOSEN İSTİFİ FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ 143

6 144 Atike NAZİK ve Vedia TOKER

7 ORTA MİYOSEN İSTİFİ FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ 145

8 146 Atike NAZlK ve Vedia TOKER Bu türler oldukça kötü korunmuşlardır ve az sayıdadırlar. Bu nedenle herhangi bir Nannoplankton zonu tanımına yeterli olmamıştır. Topluluk Orta Miyosen stratigrafi düzeyini belirtmektedir. SİSTEMATİK Takım : Foraminiferida Eichwald, Familya : Orbulinidae Schultze, 1854 Altfamilya : Globigerininae Carpenter, Parker ve Jones, 1862 Cins : Globigerina d'orbigny, 1826 Globigerina bulloides d'orbigny, 1826 (Levha I, şek. 8 a-b) 1826 Globigerina bulloides d'orbigny, s. 277 Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi peripheroronda-globorotalia fohsi fohsi biyozonları. Globigerina foliata Bolli, Globigerina foliata Bolli, s. 111, 1. 24, ş. la-c Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi peripheroronda-globorotalia fohsi lobata biyozonları. Globigerina juvenilis Bolli, Globigerina juvenilis Bolli, s. 110, 1. 24, ş. 5a-c Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi peripheroronda-globorotalia fohsi lobata biyozonları. Globigerina venezuelana Hedberg, 1937 (Levha I, şek. 9a-b) 1937 Globigerina venezuelana Hedberg, s. 681, 1. 92, ş. 7a-b Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi peripheroronda-globorotalia fohsi fohsi biyozonları. Cins: Globigerinoides Cushman, 1927 Globigerinoides bispherica Todd, 1956 (Levha I, şek. 10 a-b) 1945 Globigerinoides conglobota Cushman ve Stainforth, s. 68, 1. 13, ş Globigerinoides bispherica Todd, s. 681, 1. l, ş. l Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi peripheroronda biyozonu. Globigerinoides quadrilobotus immatura Le Roy, Globigerinoides quadrilobotus immatura Le Roy, s. 263, 1. 13, ş Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi fohsi-globorotalia fohsi lobata biyozonları. Globigerinoides quadrilobotus triloba (Reuss, 1850) (Levha I, şek. 11 a-b) 1850 Globigerina triloba Reuss, s. 347, 1. 47, ş. lla-d 1962 Globigerina quadrilobotus trilobus (Reuss), Blow ve Banner, s. 137 Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi peripheroronda-globorotalia fohsi lobata biyozonları. Globigerinoides quadrilobotus sacculifer (Brady, 1877) 1877 Globigerina sacculifera Brady, s. 535

9 ORTA MİYOSEN İSTİFİ FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ Globigerinoides quadrilobatus sacculifer (Brady), Blow ve Banner, s. 137, ş. 13 Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi peripheroronda biyozonu. Globigerinoides ruber (d'orbigny, 1839) 1839 Globigerinoides rubra d'orbigny, s. 82, 1. 4, ş Globigerinoides ruber (d'orbigny), Drooger, s. 142 Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi peripheroronda-globorotalia fohsi fohsi biyozonları. Cins: Globoquadrina Finlay, 1947 Globoquadrina altispira altispira (Cushman ve Jarvis, 1936) 1936 Globigerina altispira Cushman ve Jarvis, s. 5, 1. l, ş. 13a-c 1957 Globoquadrina altispira altispira (Cushman ve Jarvis), Bolli, s. 111, 1. 24, ş. 7a-8b. Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi fohsi-globorotalia fohsi lobata biyozonları. Globoquadrina dehiscens Chapman, Parr ve Collins, 1934 (Levha I, şek. 4 a-b) 1934 Globoquadrina dehiscens Chapman, Parr ve Collins, s. 569, 1. 11, ş. 36a Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi peripheroronda-globorotalia fohsi fohsi biyozonları. Cins: Sphaeroidinellopsis Banner ve Blow, 1959 Sphaeroidinellopsis seminulina (Schwager, 1866) 1866 Globigerina seminulina Schwager, s. 256, 1. 7, ş Sphaeroidinellopsis seminulina (Schwager), Banner ve Blow, s. 15 Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi lobata biyozonu. Altfamilya: Orbulininae Schultze, 1854 Cins: Orbulina d'orbigny, 1839 Orbulina suturalis Bronnimann, 1951 (Levha I, şek. 7) 1951 Orbulina suturalis Bronnimann, s. 135, 1. l, ş. 1-2, 5-8 Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi peripheroronda-globorotalia fohsi lobata Orbulina universa d'orbigny, 1839 biyozonları Orbulina universa d'orbigny, s. 2, 1. l, ş. l Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi peripheroronda-globorotalia fohsi lobata biyozonları. Familya: Globorotaliidae Cushman, 1927 Cins: Globorotalia Cushman, 1927 Globorotalia fohsi peripheroronda Blow ve Banner, 1966 (Levha I, şek. 2) 1939 Globorotalia barisanensis Le Roy, s. 265, 1. l, ş Globorotalia fohsi peripheroronda Blow ve Banner, s. 294, 1. l, ş. l Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi peripheroronda biyozonu. Globorotalia mayeri Cushman ve Ellisor, 1939 (Levha I, şek. 3a-b) 1939 Globorotalia mayeri Cushman ve Ellisor, s. 11, 1. 2, ş. 4 Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi peripheroronda -Globorotalia fohsi lobata biyozonları. Globorotalia obesa Bolli, 1957 (Levha I, şek. 12 a-b)

10 148 Atike NAZİK ve Vedia TOKER 1957 Globorotalia obesa Bolli, s. 119, 1. 29, ş. 2-3 Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi peripheroronda-globorotalia fohsi lobata biyozonları. Globorotalia scitula (Brady, 1882) (Levha I, şek. 13 a-b) 1882 Puhinulina scitula Brady, s Globorotalia scitula (Brady) Cushman, s. 100, 1. 17, ş. 5 Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi fohsi-globorotalia fohsi lobata Altcins: Clavatorella Blow, 1965 Globorotalia (Clavatorella) bermudezi Bolli, 1957 (Levha I, şek. 14 a-b) biyozonları Globorotalia (Clavatorella) bermudezi Bolli, s. 112, 1. 25, ş. l a-c Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi fohsi-globorotalia fohsi lobata biyozonları. Familya: Hantkeninidae Cushman, 1927 Altfamilya: Hastigerininae Bolli, Loeblich ve Tappan, 1957 Hastigerina cf. aequilateralis, (Brady, 1949) (Levha I, şek. 15 a-b) 1949 Globigerinella aequilateralis (Brady), Bermudez, s. 280, 1. 21, ş. 51 Stratigrafik düzey: Globorotalia fohsi-globorotalia fohsi lobata biyozonları. SONUÇLAR Karaisalı çevresinde yer alan Orta Miyosen çökellerinin biyostratigrafisini incelemek amacıyle başlatılan bu çalışmanın başlıca sonuçları şunlardır: İnceleme alanında Orta Miyosen yaşlı çökellerin içerdiği 21 planktonik Foraminifera türü ve 3 biyozon saptanmıştır. İncelenen birimin Nannoplankton içeriği de belirlenmiştir. İncelenen istifin planktonik Foraminifera ve diğer fosil grubu ile Langiyen ve Serravaliyen katları ayrılmıştır. İnceleme alanındaki çökellerin litolojik özelliklerine ve planktonik Foramineferaların bolluğuna göre ortamın pelajik olduğu düşünülmüştür. KATKI BELİRTME Bu çalışma olanağım sağlayan Çukurova Üniversitesi TBF Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Acar'a, arazi çalışmalarımız sırasında bize yardımcı olan Jeoloji Mühendisi Sayın Y. Yıldız'a ve ilgilerini esirgemeyen Sayın Doç. Dr. N. Gökçen'e teşekkür ederiz. Yayma verildiği tarih, l Ekim 1984

11 ORTA MİYOSEN İSTİFİ FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ 149 DEĞİNİLEN BELGELER Banner, F.T. ve Blow, W.H., 1959, The dassification and Stratigraphical distribution of the Globigerinaceal Paleontology, 2, Berggren,.W.A., 1969, Biostratigraphy and Planktonic foraminiferal zonation of the Sirte Basin of Libya, N Africa: Procee. 1. Intern, conf. Bermudez, P.J., 1949, Tertiary smaller Foraminifera of the Dominican Republic: Dominican Republic spec. Publ., 25, Blow, W.H. ve Banner, F.T., 1962, The Mia-Tertiary (Upper Eocene to Aquitanian Globigerinaceae) in Eames et al.: Fundamentals of Mid-Tertiary Stratigraphical Correlation, ve, 1966, The morphology, taxonomy and biostratigraphy of Globorotalia bari-sanensis le Ray, Globorotalia fahsi Cushman and Ellisor and related taxa: Micropaleont., 12, 3, Bolli, H.M., 1957, Planktonic Foraminifera from the Oligocene-Miocene Cipero and Lengua Formations of Trinidad: BAV.I.U.S. Nat. Mus. Bull., 215, ve Silva, P., 1973, Oligocene to Recent Planktonic Foraminifera and stratigraphy of the leg 15 in the Caribean Sea: DSDP, 15, Brady, H.B., 1877, Supplementary note on the Foraminifera of the Chalk of the New Britian group: Geol. Mag., Dec. 2, 4, , 1882, Report on the Foraminifera: Royal Soc., 11, Bronnimann, P., 1951, The genus Orbulina d'orbigny in the Oligo-Miocene of Trinidad: B.W.I., Cushman Found. Foram. Research Contr., 2, Chapman, F.; Parr, W.J. ve Collins, A.C., 1934, Tertiary Foraminifera of Victoria Australia : Linnean Soc. London Jour., Zoology 38, Cushman, J.A., 1931, The foraminifera from the Atlantic Ocean. U.S. Nat. Mus. Bull., 104, 179. ve Jarvis, P.W., 1936, Three new Foraminifera from the Miocene, Bowden Marl of Jamaica. Cushman Lab. Foram. Res. Contr., 12, 3-5. ve Ellisor, A.C., 1939, New species of Foraminifera from the Oligocene and Miocene: Cushman Lab. Foram. Research Contr., 15, ve Stainforth, R.M., 1945, The Foraminifera of the Cipero Marl formation of Trinidad: Cushman Lab. Foram. Res. Spec. Pub. 15, 75. Drooger, C.W., 1953, Miocene and Pleistocene Foraminifera from Oranjestad, Aruba (Netherland Antilles): Cushman Lab. Foram. Res. Contr., 4, Erünal-Erentöz, L., 1956, Stratigraphie des bassins Neogenes de Turquie, plus specialement d'anatolie Meridionale et comparisons avec le Domaine Mediterraneen dans son ensemble: Doktora tezi, Ankara. Görür, N., 1979, Karaisalı kireçtaşının (Miyosen) sedimantolojisi: TJK Bült., 22, Hedberg, H.D., 1937, Foraminifera of the middle Tertiary Carapita Formation of northeastern Venezuelâ: Jour. Paleontology, 11, İlker, S., 1975, Adana baseni kuzeybatısının jeolojisi ve petrol olanakları: TPAO (yayımlanmamış), Ankara. Jenkins, D.G., 1971, The present status and future progress in the study of Cenozoic Planktonic Foraminifera Revista: Esp. Micropal., 5, LeRoy, L.W., 1939, Some small Foraminifera, Ostracoda and otolits from the Neogene (Miocene) of the Rokan-Tapanoeliarea, central Sumatra: Natuurk. Tijdschr. Nederl.-Indie. 99, 6, d'orbigny, A.D., 1826, Tableau methodique de la classe des Cephalopodes: Annales Sci. Nat. Paris., 7, , 1839, Foraminiferes: in Ramon de la Sagra, Histoire physique, politique et naturelle de l'ile de Cuba: Paris, A. Bertrand, 224 s. (Atlas).

12 150 Atike NAZİK ve Vedia TOKER Öztümer, E.; Bizon, G.; Bizon, J.J. ve Feinberg, H., 1974, Antalya, Mut ve Adana havzaları Tersiyer biyostratigrafi ve mikropaleontoloji yenilikleri: Türkiye 2. Petrol Kong. tebliğleri, , Ankara. Reuss, A.E., 1850, Neues Foraminiferen aus den Schichten des Osterreichischen Tertiarbeckens: Akad. Denkschr., Math.-Nat. Kl., l, , Wiss. Wien Schmidt, G.C., 1961, XII. Adana petrol bölgesinin stratigrafik nomenklatürü: Petrol Dairesi yayını, 6. Schvvager, C, 1866, Fossile Foraminiferen von Kar Nikobar: Novara Exped, , Wien, 2, Tatlı, S., 1968, Adana havzası jeolojisi ve petrol imkânları: Diploma çalışması, t.ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul. Todd, R., 1956, Smaller Foraminifera: In geology of Spain, Manana Islands. U.S. Geol. Survey,. Prof. Paper, 280-H, Toumarkine, M., 1978, Planktonic Foraminiferal biostratigraphy of the Paleogene of leg: 40. DSDP, 40,

13 LEVHA

14

15

Tülay Özkan KÖKSOY stanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, 34850 Avc lar, STANBUL

Tülay Özkan KÖKSOY stanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, 34850 Avc lar, STANBUL Yerbilimleri, 29 (2004), 11-27 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Bülteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Catapsydrax,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Melda FİDANCI ADANA BASENİ MİYOSEN İSTİFİNDE GLOBIGERINOIDES- PRAEORBULINA VE ORBULINA CİNSLERİNİN EVOLÜSYONU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı

Planktik Foraminifer Zonlamasına Doğu Akdeniz Provensinden Bir Örnek : Mut Havzası Tersiyer İstifi

Planktik Foraminifer Zonlamasına Doğu Akdeniz Provensinden Bir Örnek : Mut Havzası Tersiyer İstifi Türkiye Jeoloji Bülteni, C.34 27-3.5, Şubat 1991 Geological Bulletin of Turkey, V. 34 27-35, February 1991 Planktik Foraminifer Zonlamasına Doğu Akdeniz Provensinden Bir Örnek : Mut Havzası Tersiyer İstifi

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

Adana Havzası sondaj verileri ile Neojen Nannoplankton biyostratigrafisi Neogene Nannoplankton biostratigraphy with well data in the Adana Basin

Adana Havzası sondaj verileri ile Neojen Nannoplankton biyostratigrafisi Neogene Nannoplankton biostratigraphy with well data in the Adana Basin Yerbilimleri, 31 (2), 83 98 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Adana Havzası

Detaylı

Adana Baseni Üst Miyosen-Pliyosen istifinde Messiniyen Tuzluluk Krizine ait bulgular

Adana Baseni Üst Miyosen-Pliyosen istifinde Messiniyen Tuzluluk Krizine ait bulgular Yerbilimleri, 22 (2000), 183-192 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Adana Baseni

Detaylı

KARADENİZ ÇÖKELLERİNDEKİ NANNOPLANKTONLAR İLE URANYUM KONSANTRASYONU İLİŞKİSİ

KARADENİZ ÇÖKELLERİNDEKİ NANNOPLANKTONLAR İLE URANYUM KONSANTRASYONU İLİŞKİSİ KARADENİZ ÇÖKELLERİNDEKİ NANNOPLANKTONLAR İLE URANYUM KONSANTRASYONU İLİŞKİSİ Vedia TOKER* ÖZ. Karadeniz'in güney bölgesindeki 23 durak noktasında elde edilen karotlardan ahnan 62 örnekte Nannoplankton'-

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KUZEY KIBRIS OLİGOSEN-PLİYOSEN İSTİFLERİNİN PLANKTONİK FORAMİNİFERA BİYOSTRATİGRAFİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KUZEY KIBRIS OLİGOSEN-PLİYOSEN İSTİFLERİNİN PLANKTONİK FORAMİNİFERA BİYOSTRATİGRAFİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KUZEY KIBRIS OLİGOSEN-PLİYOSEN İSTİFLERİNİN PLANKTONİK FORAMİNİFERA BİYOSTRATİGRAFİSİ Aynur HAKYEMEZ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI ANKARA

Detaylı

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI MTA Dergisi 113. 141-152, 1991 OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI Niyazi AVŞAR* ÖZ. - Bu çalışmada Osmaniye (Adana) yöresi Üst Kretase (Mestrihtiyen) çökellerinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ADANA HAVZASINDA SONDAJ VERİLERİ İLE MİYOSEN- PLEYİSTOSEN İSTİFİNİN NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ VE ORTAMSAL ÖZELLİKLERİ Manolya SINACI JEOLOJİ

Detaylı

UĞRUCA (GAZİANTEP) CİVARI TERSİYER İSTİFİNİN MİKROPALEONTOLOJİK İNCELEMESİ VE ORTAMSAL YORUMU *

UĞRUCA (GAZİANTEP) CİVARI TERSİYER İSTİFİNİN MİKROPALEONTOLOJİK İNCELEMESİ VE ORTAMSAL YORUMU * UĞRUCA (GAZİANTEP) CİVARI TERSİYER İSTİFİNİN MİKROPALEONTOLOJİK İNCELEMESİ VE ORTAMSAL YORUMU * Micropaleontological Investigation and Environmental Interpretation of Tertiary Sequence in Uğruca (Gaziantep)

Detaylı

ABSTRACT. Master Thesis SUBSURFACE GEOLOGY AND RESERVOIR ROCK PROPERTIES OF MIOCENE UNITS IN THE ADANA BASIN (YENİCE-KARAİSALI/ADANA ) Zeynep TAŞKAYA

ABSTRACT. Master Thesis SUBSURFACE GEOLOGY AND RESERVOIR ROCK PROPERTIES OF MIOCENE UNITS IN THE ADANA BASIN (YENİCE-KARAİSALI/ADANA ) Zeynep TAŞKAYA ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA HAVZASI (YENİCE KARAİSALI /ADANA) MİYOSEN YAŞLI İSTİFLERİNİN YERALTI JEOLOJİSİ VE HAZNE KAYA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep TAŞKAYA

Detaylı

Çanksrg (Ankara) Orta Miyoseninde "Ânchsîhersurrs auresianenşe cuvier'in bulunması hakkında

Çanksrg (Ankara) Orta Miyoseninde Ânchsîhersurrs auresianenşe cuvier'in bulunması hakkında i Türlüye Jeoloji Kurumu Bülteni, C. 24, 75-77 Ağustos 1981 Bulletin of ffee Geological Society of Turkey V. 24, 75-77 August 1981 Çanksrg (Ankara) Orta Miyoseninde "Ânchsîhersurrs auresianenşe cuvier'in

Detaylı

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ 1 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ Şekil 1. Arazi çalışması kapsamındaki ziyaret edilecek güzergahlar. 2 3 TEKNİK GEZİ DURAKLARI Durak 1: Tunçbilek havzasındaki, linyitli

Detaylı

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ *İlker ŞENGÜLER *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ankara ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ Bölgesi

Detaylı

SELANDİYEN-İPRESİYEN YAŞLI GÜNEY FORMASYONU (ULUKIŞLA BASENİ) NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ VE BU DÖNEME AİT DENİZ SUYU ISI DEĞİŞİMLERİ

SELANDİYEN-İPRESİYEN YAŞLI GÜNEY FORMASYONU (ULUKIŞLA BASENİ) NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ VE BU DÖNEME AİT DENİZ SUYU ISI DEĞİŞİMLERİ MTA Dergisi 139, 17-31, 2009 SELANDİYEN-İPRESİYEN YAŞLI GÜNEY FORMASYONU (ULUKIŞLA BASENİ) NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ VE BU DÖNEME AİT DENİZ SUYU ISI DEĞİŞİMLERİ Manolya SINACI* ve Vedia TOKER** ÖZ.-

Detaylı

GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ

GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ MTA Dergisi 119, 23-26, 1997 GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ Engin MERİÇ* ve Nurdan İNAN** ÖZ. Güneybatı Malatya'da (GD Türkiye) yüzeyleyen

Detaylı

Silifke yöresinin temel kaya birimleri ve Miyosen stratigrafisi. Basement rock units and the Miocene stratigraphy of Silifke region

Silifke yöresinin temel kaya birimleri ve Miyosen stratigrafisi. Basement rock units and the Miocene stratigraphy of Silifke region Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, c. 19, 117-126, Ağustos 1976 Bulletin of the Geological Society of Turhey, v. 19, 117-126 August 1976 Silifke yöresinin temel kaya birimleri ve Miyosen stratigrafisi Basement

Detaylı

Eosen lokaliteleri. Florissant Formasyonu: Kolorado da Kayalı Dağlarındadır. Fosil böceklerin olağanüstü korunduğu lokalitelerden biridir.

Eosen lokaliteleri. Florissant Formasyonu: Kolorado da Kayalı Dağlarındadır. Fosil böceklerin olağanüstü korunduğu lokalitelerden biridir. SENOZOYİK Eosen lokaliteleri Florissant Formasyonu: Kolorado da Kayalı Dağlarındadır. Fosil böceklerin olağanüstü korunduğu lokalitelerden biridir. Green River Formasyonu: Zengin bitki, böcek, ve balık

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA ve TABAKALANMA Sedimanter yapıların temel kavramı tabakadır. Bir tabaka, alt ve üst sınırlarıyla diğerlerinden

Detaylı

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI M. Işık TURGAY* ve Cengiz KURTULUŞ* ÖZ. Haymana Petrol Etütleri çerçevesinde Ankara'nın güneybatısında Polatlı-Haymana yöresinde sismik yansıma çalışmaları

Detaylı

Doç.Dr. Gültekin Kavuşan

Doç.Dr. Gültekin Kavuşan JEOLOJİ RAPORU YAZIMI Doç.Dr. Gültekin Kavuşan Jeoloji raporu, yazılan bir belgedir ve jeoloji j mühendisinin yaptığı ğ çalışmayı ş anlattığı, bir soruna ışık tuttuğu dokümandır. Bu belge onun ortaya koyduğu

Detaylı

P R O G R A M. 11. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI Ekim 2010, ADIYAMAN. 29 Ekim, Cuma

P R O G R A M. 11. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI Ekim 2010, ADIYAMAN. 29 Ekim, Cuma P R O G R A M 11. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 29-31 Ekim 2010, ADIYAMAN 29 Ekim, Cuma 09:00 KAYIT 09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sefer ÖRÇEN 11.PSÇ Başkanı Dündar ÇAĞLAN JMO Başkanı Adıyaman

Detaylı

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam Tuğba KARABIYIK Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı Aziz ERTUNÇ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ MTA Dergisi 123 124. 21-26, 2002 BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ M. Burak YIKILMAZ*, Aral I. OKAY 1 ' ve Izver ÖZKAR" ÖZ.- Kuzeybatı Anadolu'da Biga kasabasının batısında, pelajik kireçtaşı,

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. : Aksaray Üniv., Müh. Fak., Jeoloji Müh. Böl. 68100/AKSARAY

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. : Aksaray Üniv., Müh. Fak., Jeoloji Müh. Böl. 68100/AKSARAY ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : AyĢegül YILDIZ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 01.01.1963 Adres : Aksaray Üniv., Müh. Fak., Jeoloji Müh. Böl. 68100/AKSARAY Telefon : 0382 288 2296 E-posta :

Detaylı

Türkiye'nin Güneybatısındaki Bey Dağları ve Susuz Dağ Masiflerinde Miyosen yaşlı kırıntılı tortulların stratigrafisi

Türkiye'nin Güneybatısındaki Bey Dağları ve Susuz Dağ Masiflerinde Miyosen yaşlı kırıntılı tortulların stratigrafisi Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, C. 25, 81-89, Ağustos, 1982 Bulletin of the Geological Society of Turkey, V. 25, 81-09, August, 1982 Türkiye'nin Güneybatısındaki Bey Dağları ve Susuz Dağ Masiflerinde Miyosen

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 öz Bölgede yüzeylenen allokton kaya birimleri, bölgeye Maastrihtiyen de yerleşmiş olan ve karmaşık

Detaylı

Koçlar-Sarigüzel (Kahramanmaraş Kuzeyi) Arasinda Kalan Bölgenin Jeolojik Özellikleri, Doğu Toroslar

Koçlar-Sarigüzel (Kahramanmaraş Kuzeyi) Arasinda Kalan Bölgenin Jeolojik Özellikleri, Doğu Toroslar KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1),2012 43 KSU. Journal of Engineering Sciences, 15(1),2012 Koçlar-Sarigüzel (Kahramanmaraş Kuzeyi) Arasinda Kalan Bölgenin Jeolojik Özellikleri, Doğu Toroslar Lutfi

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

TÜRKİYE PETROL JEOLOGLARI DERNEĞİ. Cilt: 23 Volume: 23. Sayı: 1 Haziran 2011

TÜRKİYE PETROL JEOLOGLARI DERNEĞİ. Cilt: 23 Volume: 23. Sayı: 1 Haziran 2011 TÜRKİYE PETROL JEOLOGLARI DERNEĞİ Cilt: 23 Volume: 23 Sayı: 1 Haziran 2011 No: 1 June 2011 Kapak Resmi: Nallıhan Kuş Cenneti'nde Miyosen göl sedimanları / Ankara (Foto:Muzaffer Siyako, 2011). Cover Photography:

Detaylı

MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR)

MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR) MTA Dergisi 125, 59-63, 2002 MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR) Eşref ATABEY* ÖZ.- Mut (içel) kuzeydoğusunda bulunan Pliyosen-Kuvaterner

Detaylı

ÖZET Doktora Tezi KAHRAMANMARAŞ-ADIYAMAN HAVZALARI SIĞ DENIZEL SEDIMANLARIN OLIGO-MIYOSEN BENTIK FORAMINIFER TANIMLAMASI VE BIYOSTRATIGRAFISI Uğraş IŞ

ÖZET Doktora Tezi KAHRAMANMARAŞ-ADIYAMAN HAVZALARI SIĞ DENIZEL SEDIMANLARIN OLIGO-MIYOSEN BENTIK FORAMINIFER TANIMLAMASI VE BIYOSTRATIGRAFISI Uğraş IŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KAHRAMANMARAŞ-ADIYAMAN HAVZALARI SIĞ DENIZEL SEDIMANLARIN OLIGO-MIYOSEN BENTIK FORAMINIFER TANIMLAMASI VE BIYOSTRATIGRAFISI Uğraş IŞIK JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

SENOZOYİK TEKTONİK.

SENOZOYİK TEKTONİK. SENOZOYİK TEKTONİK http://www.cografyamiz.com/900/depremler/ DOĞU AFRİKA RİFTİ Üçlü Sistem Doğu Afrika Rift Sistemi Aden Körfezi Kızıl Deniz Okyanusal kabuğun şekillenmesi Aden Körfezinde yaklaşık olarak

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 39, Sayı 1,11-18, Şubat 1996 Geological Bulletin of Turkey, V. 39, No.l, 11-18, February 1996

Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 39, Sayı 1,11-18, Şubat 1996 Geological Bulletin of Turkey, V. 39, No.l, 11-18, February 1996 Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 39, Sayı 1,11-18, Şubat 1996 Geological Bulletin of Turkey, V. 39, No.l, 11-18, February 1996 Hekimhan (KB Malatya) Geç Kampaniyen f inde yeni bir Pseudedomia (Foraminifer)

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞPAZARI VE TOYHANE (ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI) ANTİKLİNALLERİNİN PETROL POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ Doğa KIRMIZILAROĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE VİZEYENÎNDE BULUNAN ÖNEMLİ BÎR BRACHİOPOD TÜRÜ: WHIDBORNELLA CAPERATA (SOW.)

TÜRKİYE VİZEYENÎNDE BULUNAN ÖNEMLİ BÎR BRACHİOPOD TÜRÜ: WHIDBORNELLA CAPERATA (SOW.) TÜRKİYE VİZEYENÎNDE BULUNAN ÖNEMLİ BÎR BRACHİOPOD TÜRÜ: WHIDBORNELLA CAPERATA (SOW.) Ayça SALANCI Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. 1966 yılında O. Kaya tarafından İstanbul yöresinde Belgrad

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

ORTA TOROSLAR'DA ÇALTEPE FORMASYONU'NUN BAĞDAŞI (HADIM-KONYA) YÖRESİNDEKİ YÜZEYLEMESİNDE BULUNAN ORTA KAMBRİYEN TRİLOBİTLERİ

ORTA TOROSLAR'DA ÇALTEPE FORMASYONU'NUN BAĞDAŞI (HADIM-KONYA) YÖRESİNDEKİ YÜZEYLEMESİNDE BULUNAN ORTA KAMBRİYEN TRİLOBİTLERİ ORTA TOROSLAR'DA ÇALTEPE FORMASYONU'NUN BAĞDAŞI (HADIM-KONYA) YÖRESİNDEKİ YÜZEYLEMESİNDE BULUNAN ORTA KAMBRİYEN TRİLOBİTLERİ William T. DEAN University College, Cardiff ve Necdet ÖZGÜL Maden Tetkik ve

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ ADANA İLİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN ALANIN JEOLOJİSİ Doğan USTA (Jeoloji Yük. Müh.) MTA Doğu Akdeniz Bölge

Detaylı

Ağcakışla (Sivas-Şarkışla) Yöresi Alt-Orta Eosen Çökellerinin Bentik Foraminifer Biyostratigrafisi

Ağcakışla (Sivas-Şarkışla) Yöresi Alt-Orta Eosen Çökellerinin Bentik Foraminifer Biyostratigrafisi Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 56, Sayı 3, Ağustos 2013 Volume 56, Number 3, August 2013 MENTE ET MALLEO TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ ANKARA-1947 Ağcakışla (Sivas-Şarkışla) Yöresi

Detaylı

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME 1 ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME Prof. Dr. Yahya Özpınar, Araş. Gör. Barış Semiz ve Araş. Gör. Fatma

Detaylı

P R O G R A M. 12. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 30 Eylül -02 Ekim 2011 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) D SALONU

P R O G R A M. 12. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 30 Eylül -02 Ekim 2011 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) D SALONU P R O G R A M 12. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 30 Eylül -02 Ekim 2011 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) D SALONU 30 Eylül, Cuma 09:00 KAYIT 09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sefer

Detaylı

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör:

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör: JEOLOJİK HARİTALAR Üzerinde jeolojik bilgilerin (jeolojik birimler, formasyonlar, taş türleri, tabakalaşma durumları, yapısal özellikler vbg.) işaretlendiği haritalara Jeolojik Haritalar denir. Bu haritalar

Detaylı

Gelifl (received) : 26 Nisan(April) 2006 Kabul (accepted) : 19 Mart (March) 2007

Gelifl (received) : 26 Nisan(April) 2006 Kabul (accepted) : 19 Mart (March) 2007 Yerbilimleri, 28 (1), 33-53 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Eosen yafll

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Afşın EKMEKYAPAR AŞAĞI BELEMEDİK (KIRALAN HACIKIRI) DOLAYLARININ STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2006

Detaylı

Sınavlarınızda daha başarılı olmak için aşağıdaki konulara da dikkatinizi çekmek isterim.

Sınavlarınızda daha başarılı olmak için aşağıdaki konulara da dikkatinizi çekmek isterim. Değerli Öğrenciler, İzleyen sayfalarda 2000 yılından bu yana Eskişehir Osmangazi Üniversitesi nde Stratigrafi İlkeleri dersinin sınavlarında sorulan soruları bulacaksınız. Ümit ederim mesleki gelişiminizde

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

POZANTI-KARSANTI-KARAİSALI (DOĞU TOROS) ARASINDA YER ALAN KARBONAT PLATFORMUNUN STRATİGRAFİSİ VE JEOLOJİK GELİŞİMİ

POZANTI-KARSANTI-KARAİSALI (DOĞU TOROS) ARASINDA YER ALAN KARBONAT PLATFORMUNUN STRATİGRAFİSİ VE JEOLOJİK GELİŞİMİ MTA Dergisi, 109, 33-44, 1989 POZANTI-KARSANTI-KARAİSALI (DOĞU TOROS) ARASINDA YER ALAN KARBONAT PLATFORMUNUN STRATİGRAFİSİ VE JEOLOJİK GELİŞİMİ Cavit DEMİRKOL* ÖZ.- İnceleme alanında temeli Paleozoyik

Detaylı

GÖYNÜK (BOLU, KB ANADOLU) ÇEVRESİNDE ÜST KRETASE- PALEOSEN STRATİGRAFİSİ ÜZERİNE YENİ GÖRÜŞLER

GÖYNÜK (BOLU, KB ANADOLU) ÇEVRESİNDE ÜST KRETASE- PALEOSEN STRATİGRAFİSİ ÜZERİNE YENİ GÖRÜŞLER Jeoloji Mühendisliği,, s.29, 61-64 1:986 -Geological Engineering, o.29, 61-64 1986 GÖYNÜK (BOLU, KB ANADOLU) ÇEVRESİNDE ÜST KRETASE- PALEOSEN STRATİGRAFİSİ ÜZERİNE YENİ GÖRÜŞLER Nev Observations on the

Detaylı

13. «PALEONTOLOJİ VE DOĞA TARİHİ MÜZECİLİĞİ» EKİM. 2012

13. «PALEONTOLOJİ VE DOĞA TARİHİ MÜZECİLİĞİ» EKİM. 2012 PALEONTOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU - Doğa Tarihi Müzeciliği - Biyostratigrafi - Paleoiklim - Evrim 13. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI PROGRAMI «PALEONTOLOJİ VE DOĞA TARİHİ MÜZECİLİĞİ» 12-14. EKİM. 2012 Dokuz

Detaylı

Direkli ve Darıdere Köyleri (Isparta Güneyi) Yöresindeki Tersiyer Ya

Direkli ve Darıdere Köyleri (Isparta Güneyi) Yöresindeki Tersiyer Ya Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-3 (2009),245-264 Direkli ve Darıdere Köyleri (Isparta Güneyi) Yöresindeki Tersiyer Yaşlı Denizel Kırıntılılarının Nannofosil Verilerinin

Detaylı

Jeolojik Rapor İçereği

Jeolojik Rapor İçereği Jeolojik Rapor İçereği ÖZET TEŞEKKÜR İÇİNDEKİLER SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ ÖZEL SAYFALAR 1. GİRİŞ 1.1 Çalışmanın Amacı 1.2 Çalışma Bölgesinin Tanıtımı 1.3 Çalışma

Detaylı

KOÇLAR-SARIGÜZEL (KAHRAMANMARAŞ KUZEYĐ) ARASINDA KALAN BÖLGENĐN GENEL JEOLOJĐ ÖZELLĐKLERĐ

KOÇLAR-SARIGÜZEL (KAHRAMANMARAŞ KUZEYĐ) ARASINDA KALAN BÖLGENĐN GENEL JEOLOJĐ ÖZELLĐKLERĐ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ JEOLOJĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI KOÇLAR-SARIGÜZEL (KAHRAMANMARAŞ KUZEYĐ) ARASINDA KALAN BÖLGENĐN GENEL JEOLOJĐ ÖZELLĐKLERĐ YÜKSEK LĐSANS

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇEL İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇEL İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇEL İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 1. COĞRAFYA İçel ili sınırları içindeki morfolojik yapı dağlık alanlar, aşınım yüzeyleri, taban dolguları-alüvyal

Detaylı

Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Divanlı Yolu, YOZGAT

Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Divanlı Yolu, YOZGAT Yerbilimleri, 30 (3), 213 233 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Akveren Formasyonu

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region

Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region Jeoloji Mühendisliği Dergisi 28 (2) 2004 31 Eleştirel İnceleme / Review Paper Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region İlker ŞENGÜLER MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesi, 06520

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ESKİŞEHİR-ALPU LİNYİTLERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ESKİŞEHİR-ALPU LİNYİTLERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik Cilt: 15 Sayı: 1 214 Sayfa: 51-67 ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE Korhan USTA 1, Hatice KUTLUK 2 ESKİŞEHİR-ALPU

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN YENĠ LĠNYĠT KAYNAKLARI VE ENERJĠ POTANSĠYELĠ

TÜRKĠYE NĠN YENĠ LĠNYĠT KAYNAKLARI VE ENERJĠ POTANSĠYELĠ TÜRKĠYE NĠN YENĠ LĠNYĠT KAYNAKLARI VE ENERJĠ POTANSĠYELĠ Dr. Ġlker ġengüler MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi, 06800 Ankara ÖZET Türkiye de kömür aramaları 2005 yılında MTA Genel

Detaylı

STRATİGRAFİ SINIFLAMA VE ADLAMA KURALLARI

STRATİGRAFİ SINIFLAMA VE ADLAMA KURALLARI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATİGRAFİ SINIFLAMA VE ADLAMA KURALLARI TÜRKİYE STRATİGRAFİ KOMİTESİ Ocak 1986 ANKARA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Teoman NORMAN Doç. Dr. Vedia TOKER Yrd. Doç. Dr. Demir

Detaylı

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU EKİM 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...2 ÖZET...4 1. GİRİŞ...5 2. ÖNCEL ÇALIŞMALAR...6 3. RUHSAT SAHASININ JEOLOJİSİ...

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA SOMA EYNEZ KÖMÜR İŞLETMESİ SAHASI JEOFİZİK JEOELEKTRİK ETÜT RAPORU Altan M.İÇERLER Jeofizik Yük. Müh. JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ MART 2009-ANKARA İÇİNDEKİLER

Detaylı

KONYA DA DEPREM RİSKİ

KONYA DA DEPREM RİSKİ 1 KONYA DA DEPREM RİSKİ Yaşar EREN, S.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü, Konya. ÖZ: Orta Anadolu nun en genç yapılarından olan kuzey-güney gidişli Konya havzası, batıda Konya Fay Zonu, kuzeyde

Detaylı

JEOLOJİK RAPOR YAZIM İLKELERİ

JEOLOJİK RAPOR YAZIM İLKELERİ Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEOLOJİK RAPOR YAZIM İLKELERİ Derleyen: Dr. Korhan Esat GEO402 Jeolojik Harita Alımı Dersi Nisan 2017 Bu ders notu aşağıdaki kaynaktan yararlanılarak derlenmiştir:

Detaylı

HİSARCIK (EMET- KÜTAHYA) GÜNEYİ NEOJEN STRATİGRAFİSİ. Neogene Stratigraphy Of The Southern Hisarcık (Emet-Kütahya)

HİSARCIK (EMET- KÜTAHYA) GÜNEYİ NEOJEN STRATİGRAFİSİ. Neogene Stratigraphy Of The Southern Hisarcık (Emet-Kütahya) HİSARCIK (EMET- KÜTAHYA) GÜNEYİ NEOJEN STRATİGRAFİSİ Neogene Stratigraphy Of The Southern Hisarcık (Emet-Kütahya) Hakan ÜSTÜN Jeoloji Müh. Anabilim Dalı Cengiz YETİŞ Jeoloji Müh. Anabilim Dalı ÖZET Çalışma

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ MALATYA HAVZASINDAKİ SIĞ DENİZEL SEDİMANLARIN OLİGO- MİYOSEN BENTİK FORAMİNİFER TANIMLAMASI VE BİYOSTRATİGRAFİSİ Fatma GEDİK JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASI GÜNEY FORMASYONUNUN JEOLOJİSİ ve PETROL HAZNE KAYA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ayfer ÖZDEMİR JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARSUS (MERSİN) YÖRESİ MESSİNİYEN (ÜST MİYOSEN) EVAPORİTLERİNİN SEDİMANTOLOJİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARSUS (MERSİN) YÖRESİ MESSİNİYEN (ÜST MİYOSEN) EVAPORİTLERİNİN SEDİMANTOLOJİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARSUS (MERSİN) YÖRESİ MESSİNİYEN (ÜST MİYOSEN) EVAPORİTLERİNİN SEDİMANTOLOJİSİ Erhan KARAKUŞ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2011

Detaylı

MUT - KARAMAN ARASI MİYOSEN HAVZASININ LİTOSTRATİGRAFİSİ VE SEDİMANTOLOJİSİ (ORTA TOROSLAR)

MUT - KARAMAN ARASI MİYOSEN HAVZASININ LİTOSTRATİGRAFİSİ VE SEDİMANTOLOJİSİ (ORTA TOROSLAR) MTA Dergisi 122, 53-72, 2000 MUT - KARAMAN ARASI MİYOSEN HAVZASININ LİTOSTRATİGRAFİSİ VE SEDİMANTOLOJİSİ (ORTA TOROSLAR) Eşref ATABEY*; Nevbahar ATABEY*; Aynur HAKYEMEZ*; Yeşim İSLAMOĞLU; Şinasi SÖZERl**;

Detaylı

GÜNEYBATI TRAKYA YÖRESİ EOSEN ÇÖKELLERİNİN STRATİGRAFİSİ** GİRİŞ

GÜNEYBATI TRAKYA YÖRESİ EOSEN ÇÖKELLERİNİN STRATİGRAFİSİ** GİRİŞ MTA Dergisi 113,17-30. 1991 GÜNEYBATI TRAKYA YÖRESİ EOSEN ÇÖKELLERİNİN STRATİGRAFİSİ** Muhsin SÜMENGEN* ve ismail TERLEMEZ* ÖZ. - Çalışma alanı Gelibolu yarımadasında, Saros körfezi kuzeyinde ve Marmara

Detaylı

Jeolojik Birim Adlamaları-Mertebeleri, İlişkileri, Yaş ve Ortam Yorumlarındaki Karışıklıklar: Isparta ve Hekimhan (Malatya) Örnekleri

Jeolojik Birim Adlamaları-Mertebeleri, İlişkileri, Yaş ve Ortam Yorumlarındaki Karışıklıklar: Isparta ve Hekimhan (Malatya) Örnekleri Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11-1 (2007),48-53 Jeolojik Birim Adlamaları-Mertebeleri, İlişkileri, Yaş ve Ortam Yorumlarındaki Karışıklıklar: Isparta ve Hekimhan (Malatya)

Detaylı

KARAMAN YÖRESİ ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN İSTİFİNİN OSTRAKOD FAUNASI VE ORTAMSAL YORUMU

KARAMAN YÖRESİ ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN İSTİFİNİN OSTRAKOD FAUNASI VE ORTAMSAL YORUMU MTA Dergisi 119, 89-102, 1997 KARAMAN YÖRESİ ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN İSTİFİNİN OSTRAKOD FAUNASI VE ORTAMSAL YORUMU Ümit ŞAFAK* ÖZ.- Çalışmada Karaman ili ve çevresinde yüzeylenen Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı

Detaylı

ANADOLU TORTONİYENÎNDE YENİ BİR ALLOPTOX (LAGOMORPHA, MAMMALİA) TÜRÜ

ANADOLU TORTONİYENÎNDE YENİ BİR ALLOPTOX (LAGOMORPHA, MAMMALİA) TÜRÜ ANADOLU TORTONİYENÎNDE YENİ BİR ALLOPTOX (LAGOMORPHA, MAMMALİA) TÜRÜ Engin ÜNAY ve Şevket ŞEN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Ankara ilinin Kalecik ilçesine bağlı Çandır bucağı dolaylarında,

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

SIVAŞ CİVARINDAKİ JİPS SERİSİNİN STRATİGRAFİK DURUMU

SIVAŞ CİVARINDAKİ JİPS SERİSİNİN STRATİGRAFİK DURUMU SIVAŞ CİVARINDAKİ JİPS SERİSİNİN STRATİGRAFİK DURUMU Fikret KURTMAN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Sivas civarındaki jips teressübatı umumiyetle Oligosen yaşında kabul edilmekte idi. Bu

Detaylı

Karaisalı Kireçtaşmm (Miyosen) Sedimantolojisi

Karaisalı Kireçtaşmm (Miyosen) Sedimantolojisi Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, O. 22, 227-2S2, Ağustos 197» Bulletin of the Geological Society of Turkey, V. 22, 227-232, August 1973 Karaisalı Kireçtaşmm (Miyosen) Sedimantolojisi Sedimontology of the

Detaylı

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME Şuayip ÜŞENMEZ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Jeoloji Bölümü ÖZET. İnceleme sahası, Ankara bölgesinin kuzeyinde

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ Araş. Gör. Fatma GÖKGÖZ, Yard. Doç. Dr. Halis MANAV, Prof. Dr. Yahya ÖZPINAR Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

PERMİYEN. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Müh-Mim.

PERMİYEN.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Müh-Mim. PERMİYEN http://www.humboldt.edu/natmus/lifethroughtime/platemaps/perm_triassic/permian.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Müh-Mim. Fakültesi URALİYEN OROJENEZİ Bu orojenez Geç Karbonifer-Permiyen de, Lavrusya

Detaylı

NOHA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA (RUHSAT NO 201500198 ve 201500131) SAHALARININ ONİKS REZERV TESPİT RAPORU

NOHA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA (RUHSAT NO 201500198 ve 201500131) SAHALARININ ONİKS REZERV TESPİT RAPORU NOHA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA (RUHSAT NO 201500198 ve 201500131) SAHALARININ ONİKS REZERV TESPİT RAPORU Mart 2016 İZMİR NOHA İNŞ. TUR. MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

DEVONİYEN. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

DEVONİYEN.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü DEVONİYEN http://palaeos.com/paleozoic/devonian/devonian.htm Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü DEVONİYEN DE OLUŞAN KAYAÇ TİPLERİ Eski Kırmızı Renkli Kumtaşları nın bulunduğu kuzey yarımkürede,

Detaylı

Jean François DUMONT. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara

Jean François DUMONT. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara KARACAHİSAR KUBBESİ İÇİNDE (İSPARTA BÖLGESİ, TÜRKİYE) YÜZEYLEYEN İKİ TİP PALEOZOYİK TABAN VE BUNLARIN ORTA TRİYASTAN ÖNCE MEYDANA GELEN ESKİ TİP TEKTONİK HAT TARAFINDAN AYRILMALARI Jean François DUMONT

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BARTIN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ELAZIĞ HAVZASI PALEOJEN İSTİFİNİN MİKROPALEONTOLOJİK (PLANKTONİK FORAMİNİFER VE OSTRAKODLARININ) İNCELENMESİ VE ORTAMSAL YORUMU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

YUKARI ÇAKMAK (ELAZI KB SI) YÖRES NDEK EOSEN B R M N N PLANKTON K FORAM N FER ÇER VE ORTAMSAL YORUMU. Deniz B L O LU

YUKARI ÇAKMAK (ELAZI KB SI) YÖRES NDEK EOSEN B R M N N PLANKTON K FORAM N FER ÇER VE ORTAMSAL YORUMU. Deniz B L O LU YUKARI ÇAKMAK (ELAZI KB SI) YÖRES NDEK EOSEN B R M N N PLANKTON K FORAM N FER ÇER VE ORTAMSAL YORUMU Deniz B L O LU Dumlup nar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, Kütahya,

Detaylı

Çayırhan (Nallıhan - Ankara) termik santralı baca gazı arıtma kireçtaşı

Çayırhan (Nallıhan - Ankara) termik santralı baca gazı arıtma kireçtaşı 67 Çayırhan (Nallıhan - Ankara) termik santralı baca gazı arıtma kireçtaşı Aydoğan Akbuîut, MTA Genel Müdürlüğü, Maden Etüd Dairesi, Ankara Bu çalışmanın amacı Çayırhan Santralı'nun baca gazı arıtma tesisinde

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tahsin YAMİŞ KIZKALESİ (MERSİN) DOLAYININ STRATİGRAFİSİ VE KARAİSALI KİREÇTAŞININ MERMER OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ

TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ Tuz Gölü Havzası'nda bu güne kadar çok fazla sayıda yüzey ve yer altı çalışması olmasına rağmen havza oluşumu üzerine tartışmalar sürmektedir.

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

DENiZLi JEOTERMAL ALANLARINDA JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

DENiZLi JEOTERMAL ALANLARINDA JEOFİZİK ÇALIŞMALAR DENiZLi JEOTERMAL ALANLARINDA JEOFİZİK ÇALIŞMALAR M.E. ÖZGÜLER*; M.I. TURGAY* ve H. ŞAHİN* ÖZ. MTA tarafından yürütülen Jeotermal Enerji Arama Projesi kapsamında, Denizli yöresinde özdirenç ve gravite

Detaylı

KUZEYBATI ANADOLU'DA ÜST KRETASE - PALEOSEN BİYOSTRATİGRAFİSİ

KUZEYBATI ANADOLU'DA ÜST KRETASE - PALEOSEN BİYOSTRATİGRAFİSİ KUZEYBATI ANADOLU'DA ÜST KRETASE - PALEOSEN BİYOSTRATİGRAFİSİ Atife DİZER* ve Engin MERİÇ** ÖZ. Bu çalışmada Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan Üst Kampaniyen-Alt Eosen yaşlı oluşuklar incelenmiştir.

Detaylı