F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), , 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), , 2005"

Transkript

1 F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), , 2005 Özet Eğirdir, İznik Gölleri ve Hirfanlı Baraj Gölünden Avlanan Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) un Morfometrik Analizleri ile Et Verimlerinin Karşılaştırılması Muzaffer Mustafa HARLIOĞLU, Ayşe Gül HARLIOĞLU Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 23119, Elazığ Bu çalışmada, Eğirdir (Isparta), İznik (Bursa) gölleri ve Hirfanlı (Kırşehir) baraj gölünden avlanan tatlı su istakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) un morfometrik özellikleri ve et verimleri karşılaştırıldı. Erkek ve dişi kerevitlerde karapaks uzunluğu ile vücut ağırlığı arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu bulundu (r² Eğirdir erkek = 0,92, r² Eğirdir dişi = 0,82; r² İznik erkek = 0,94, r² İznik dişi = 0,94; r² Hirfanlı erkek= 0,89, r² Hirfanlı dişi = 0,78). Regresyon analizlerinden elde edilen eğimler Hirfanlı baraj gölünden yakalanan erkek bireyler hariç hem erkek hem de dişi kerevitlerde negatif allometrik ağırlık artışının olduğunu gösterdi. Tüm populasyonlarda da aynı boy grubundaki (46-55 mm karapaks) dişilerin erkeklere göre abdomenlerinin daha uzun ve geniş olduğu, erkeklerin ise dişilere göre kıskaç genişliği ve uzunluğunun, ayrıca kıskaç ayağının önemli derecede uzun olduğu saptandı. Üç, farklı populasyondan yakalanan bireylerin morfometrik özellikleri karşılaştırıldığında ise, aynı uzunluk gurubundaki erkek ve dişi bireylerin bazı morfometrik özelliklerinin (örnek olarak; karapaks, abdomen ve kıskaç genişliği gibi) önemli derecede farklı olduğu bulundu. Anahtar kelimeler: tatlı su istakozu, İznik gölü, Eğirdir gölü, Hirfanlı baraj gölü, morfoloji, et verimi The comparison of morphometric analysis and meat yield contents of freshwater crayfish, Astacus leptodactylus (Esch 1823) caught from Abstract İznik, Eğirdir Lakes and Hirfanlı dam lake In the present study, the morphometric analysis and meat yield contents of freshwater crayfish, Astacus leptodactylus (Esch 1823) caught from İznik (Bursa), Hirfanlı (Kırşehir) and Eğirdir (Isparta) lakes were compared. It was found that there was a linear relation between carapace length and body weight in males and females (r² Eğirdir male= 0,92, r² Eğirdir female= 0,82; r²iznik male= 0,94, r²iznik female= 0,94; r²hirfanlı male= 0,89, r²hirfanlı female= 0,78). The slopes obtained from the regression analysis showed that except the males caught from Hirfanlı dam lake, negative allometric body weight increase occurs in both sexes. In all populations, in the same size range (46-55 mm carapace length) while the females had bigger and wider abdomen than the males, the males had significantly wider and bigger chelae, and bigger chelipeds than the females. When the morphometric characters of the three different populations were compared, it was observed that there were significant differences in some body length parameters (for example; carapace, abdomen and chelae width) of males and females which are in the same size. Key words: crayfish, İznik lake, Eğirdir lake, Hirfanlı dam lake, morphology, meat yield

2 Eğirdir, İznik Gölleri ve Hirfanlı Baraj Gölünden Avlanan Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus 1. Giriş Türkiye nin doğal tatlı su istakozu türü olan A. leptodactylus, özellikle Anadolu dışında da geniş bir dağılım alanı olması ve ekonomik önemi bulunması nedeniyle Avrupa nın en popüler türlerinden biridir [1,2]. Türkiye de kerevit ismiyle de bilinen tatlı su istakozu dünyada 1830 lu yıllardan sonra önemli bir ticari ürün (lüks bir gıda maddesi) olarak değerlendirilmesine rağmen, Türkiye de ise ancak II. Dünya savaşından sonra su ürünleri içerisinde önemli ihraç ürünleri arasına girmiştir [1,3]. Türkiye kerevit üretiminde yıllara göre dalgalanmalar bulunmaktadır. Örneğin, toplam kerevit üretimi 1979 yılında 500 ton iken, 1982 yılında bu değer 6500 ton olmuş [1], 1986 yılından sonra ise özellikle kerevit vebası (Aphanomyces astaci) nın görülmesi, aşırı avlanma ve çevre kirlenmesi nedenleriyle giderek azalmıştır [1,4,5,6]. Günümüzde toplam kerevit üretimi ise (1894 ton, 2002 verileri) 1980 li yılların yaklaşık % 15 i dolaylarındadır. İznik gölü (557 ton) ve Eğirdir gölü (237 ton) ise en önemli istihsal sahalarımız arasında bulunmaktadır [7]. Bu nedenle, özellikle Eğirdir gölü kerevitlerinin boyağırlık ilişkisi, morfolojik özellikleri ve et verimleri birçok çalışmaya (örnek olarak; 1,4,8,9,10,11,12,13) konu edilmiştir. Bununla birlikte, A. leptodactylus un Hotamış, Mamasın, Beyşehir, Akşehir, Eber, Apa, Ayrancı-Karaman, Konuklar-Beşgöz, Keban, Mogan populasyonları da biyolojileri çalışılan diğer ortamları arasındadır [12,14,15,16,17]. Sonuç olarak, üretilen miktarı artırıldığında ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşıyabilecek bu türün öncelikle farklı populasyonlarının morfometrik özelliklerinin ve et verimlerinin bilinmesi ve karşılaştırılması gerekmektedir. Son yıllarda ise özellikle Eğirdir ve İznik göllerinden avlanılan kerevitler toplam üretimimizin önemli bir bölümünü oluşturmaları nedeniyle büyük önem taşımaktadırlar. Bu nedenle, bu çalışmada A. leptodactylus un farklı bölgelerden (Eğirdir gölü-isparta, Hirfanlı baraj gölü-kırşehir ve İznik gölü-bursa) avlanılan bireylerinin morfometrik özellikleri ve et verimlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 2. Materyal ve Metot Çalışmada kullanılan kerevitler [N Eğirdir Gölü= 76 (38, 38 ), N İznik Gölü = 41 (20, 21 ), N Hirfanlı baraj gölü= 106 (75, 31 )], kerevit avcıları tarafından yakalanan sağlıklı kerevitler arasından rast gele seçildi. Kerevit örnekleri 2004 yılının yaz aylarında sağlandı. Çalışmalar Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi laboratuvarlarında yürütüldü. Kerevitlerin morfometrik özellikleri (karapaks uzunluğu, karapaks genişliği, abdomen uzunluğu, abdomen genişliği, toplam uzunluk, kıskaç uzunluğu, kıskaç genişliği ve kıskaç ayak uzunluğu) Rhodes ve Holdich [18] e göre alındı (Şekil 1). Uzunluk ölçümleri 1 mm hassasiyetli cetvelle yapıldı. Kerevitlerin et verimlerinin saptanması Rhodes ve Holdich [19] ve Kalma [16] ya göre yapıldı. Bu amaçla, abdomen makasla kesilerek etleri pensle çıkarıldı ve ayrı ayrı tartıldı. Vücut 413

3 M.M.Harlıoglu ve A.Harlıoglu ağırlıklarının belirlenmesinde 0.1 g, et veriminin tespitinde ise g duyarlı hassas terazi kullanıldı. Krustaselerin vücut uzunluğu ile ağırlıkları arasındaki ilişki yaygın olarak regresyon analizi (log y= log (a) + b log (x)) ile ifade edilmektedir [20,21,22]. Regresyon analizinden elde edilen r² (korelasyon değeri) bağımsız değişken (örnek olarak karapaks uzunluğu) ile bağımlı değişken (örnek olarak ağırlık veya et verimi) arasındaki ilişkinin doğrusal olup olmadığını göstermekle birlikte, yine regresyon analizinden elde edilen b değeri organizmanın allometrik veya isometrik büyümesini göstermektedir. Eğer b değeri 3 ten büyük ise organizma pozitif allometrik büyüme göstermekte (organizmanın ağırlığındaki artış uzunluğundaki artışın 3 katından daha fazla), eğer b değeri 3 e eşit ise organizma isometrik büyüme göstermektedir [20]. Erkek ve dişi bireylerin et verimleri ve vücut uzunlukları arasındaki farklar Duncan testi ile karşılaştırıldı [23]. Şekil.1 Tatlı su istakozlarında vücut bölümlerine ilişkin belirli ölçümler [18]: a) karapaks uzunluğu, b) karapaks genişliği, c) abdomen uzunluğu, d) abdomen genişliği, e) toplam uzunluk, f) kıskaç uzunluğu, g) kıskaç genişliği, h) kıskaç ayak uzunluğu 414

4 Eğirdir, İznik Gölleri ve Hirfanlı Baraj Gölünden Avlanan Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus 3. Bulgular 3.1. Karapaks uzunluğu ile vücut ağırlığı arasındaki ilişkiler: Bütün populasyonlarda hem dişi hem de erkek kerevitlerde karapaks uzunluğu ile ağırlık artışı arasında doğrusal bir ilişki bulundu. Regresyon analizleri sonucunda elde edilen r² değerleri ve denklemler Tablo 1 de görülmektedir. Tablo.1 Regresyon analizleri sonucunda elde edilen denklemler log y log (a) + log (b) x r² n Uzunluk grubu (karapaks, mm) Eğirdir Gölü Erkek Dişi İznik Gölü Erkek Dişi Hirfanlı B.G. Erkek Dişi -2, ,5185x -2,0935+2, 1166x -3, ,7261x -3, ,6603x -4, ,6685x -2, ,2218x 0,92 0,82 0,94 0,94 0,89 0, uzunluk 53,97 50,92 46,40 46,71 55,13 52,83 Regresyon analizleri sonucunda elde edilen b değerleri Hirfanlı baraj gölünden yakalanan erkek kerevitler hariç, Eğirdir ve İznik göllerinden yakalanan erkek ve dişi kerevitlerin negatif allometrik ağırlık artışına sahip olduklarını göstermektedir (b değeri Hirfanlı erkek = 3,66, Hirfanlı dişi= 2,22; Eğirdir erkek= 2,51, Eğirdir dişi= 2,11; İznik erkek= 2,72, İznik dişi= 2,66). 3.2 Dişi ve erkek kerevitlerin ağırlıkları, morfometrik özellikleri ve et verimlerinin karşılaştırılması: Aynı populasyondaki ve aynı uzunluk grubundaki (karapaks, mm) erkek ve dişi bireylerin ağırlıkları, morfometrik özellikleri ve et verimlerinin karşılaştırılması Tablo 2 de görülmektedir. Tüm populasyonlarda erkek bireyler dişi bireylerden daha ağır gelmelerine rağmen bu farklılık istatistiksel olarak önem taşımamaktadır (P> 0,05). Tüm populasyonlarda dişi bireylerin abdomenleri erkeklerden uzun ve geniş olmasına rağmen, bu farklılık sadece İznik gölünden yakalanan bireylerde istatistiksel olarak önem taşımaktadır (Tablo 2). Diğer taraftan, erkek bireylerin karapaksları dişilerden daha geniş olmalarına rağmen, sadece İznik gölünden yakalanan bireylerde bu farklılık istatistiksel olarak önem taşımaktadır (Karapaks genişliği İznik erkek = 21,27 mm (±1,28), İznik dişi = 19,77 mm (±2,28)). 415

5 M.M.Harlıoglu ve A.Harlıoglu Tablo.2 Aynı populasyondaki ve aynı uzunluk grubundaki (46-55 mm karapaks uzunluğu) erkek ve dişi bireylerin ağırlık, farklı uzunluk ölçümleri ve et verimlerinin karşılaştırılması. karapaks uzun., mm ağırlık, g abdomen uzun., mm toplam uzun., mm karapaks geniş.,mm abdomen geniş.,mm kıskaç ayak uzun.,mm kıskaç uzun., mm kıskaç geniş.,mm abdomen eti, g Eğirdir Gölü İznik Gölü Hirfanlı Baraj Gölü e d e d e d 49,94(±2,21) 48,93(±3,38) 49,13(±3,34) 49,23(±3,42) 50,59(±2,26) 50,64(±2,27) p>0,05 p>0,05 p>0,05 33,07(±4,59) 32,17(±4,43) 29,34(±5,63) 29,19(±5,63) 20,17(±2,33) 19,36(±2,45) p>0,05 p>0,05 p>0,05 51,88(±2,16) 54,36(±4,05) 51,33(±3,50) b 55,31(±3,97) a 54,18(±3,45) 55,29(±2,89) p>0,05 p<0,01 p>0,05 101,81(±4,15) 103,29(±7,08) 100,47(±6,70) 104,54(±7,22) 104,76(±5,41) 105,93(±4,86) p>0,05 p>0,05 p>0,05 23,13(±1,67) 23,07(±1,90) 21,27(±1,28) a 19,77(±2,28) b 26,09(±1,64) 25,93(±1,00) p>0,05 p<0,05 p>0,05 23,94(±2,52) 25,21(±2,72) 20,27(±1,71) b 23,38(±2,60) a 26,00(±1,90) 26,86(±1,51) p>0,05 p<0,001 p>0,05 78,25(±8,33) a 67,07(±5,06) b 83,53(±7,42) a 71,46(±6,74) b 71,53(±8,64) 67,36(±2,73) p<0,001 p<0,001 p<0,05 40,44(±4,21) a 32,50(±4,31) b 43,53(±4,39) a 34,23(±4,27) b 32,53(±3,81) 30,36(±2,68) p<0,001 p<0,001 p<0,05 13,88(±2,36) 13,93(±1,77) 15,00(±1,51) a 13,23(±1,74) b 13,36(±1,41) 13,00(±1,04) p>0,05 p<0,01 p>0,05 3,93(±0,57) b 4,49(±0,54) a 2,99(±0,96) b 4,08(±0,99) a 3,46(±0,47) 3,53(±0,91) p<0,01 p<0,01 p>0,05 n Not: Her satırda farklı harfle gösterilen rakamlar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır 416

6 Eğirdir, İznik Gölleri ve Hirfanlı Baraj Gölünden Avlanan Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus Erkek bireylerin kıskaç ayak uzunluğu ve kıskaç uzunluğu tüm populasyonlarda dişi bireylerden istatistiksel olarak daha büyük olmasına rağmen, kıskaç genişliği sadece İznik gölünden yakalanan erkek bireylerde dişilere göre istatistiksel olarak daha geniştir (Tablo 2). Tüm populasyonlarda dişi bireyler erkek bireylerden daha fazla abdomen etine sahip olmalarına rağmen bu fazlalık sadece Eğridir ve İznik gölünden yakalanan bireylerde istatistiksel olarak önem taşımaktadır (P<0,01) (Tablo 2). Farklı populasyonlardan (Eğirdir, İznik gölleri ve Hirfanlı baraj gölü) yakalanan aynı uzunluk grubundaki erkek bireylerin ortalama ağırlık, uzunluk ve et verimlerinin karşılaştırılması Tablo 3 de görülmektedir. Tablo 3 Farklı populasyonlardan (Eğirdir, İznik gölleri ve Hirfanlı baraj gölü) yakalanan aynı uzunluk grubundaki (46-55 mm karapaks uzunluğu) erkek bireylerin ağırlık, farklı uzunluk ölçümleri ve et verimlerinin karşılaştırılması Erkek Eğirdir Gölü İznik Gölü Hirfanlı B.G. p Karapaks uzunluğu, mm 49,94(±2,21) 49,13(±3,34) 50.59(±2.27) p>0,05 Ağırlık, g 33,07(±4,59) a 29,34(±5,63) a 20,17(±2,33) b p<0,001 Abdomen Uzunluğu, mm 51,88(±2,16) b 51,33(±3,50) b 54,18(±3,45) a p<0,05 Toplam uzunluk, mm 101,81(±4,15) 100,47(±6,70) 104,76(±5,41) p>0,05 Karapaks Genişliği, mm 23,13(±1,67) b 21,27(±1,28) c 26,06(±1,64) a p<0,001 Abdomen Genişliği, mm 23,94(±2,52) b 20,27(±1,71) c 26,00(±1,90) a p<0,001 Kıskaç Ayak Uzunluğu, mm 78,25(±8,33) a 83,53(±7,42) a 71,53(±8,64) b p<0,01 Kıskaç Uzunluğu, mm 40,44(±4,21) b 43,53(±4,39) a 32,53(±3,81) c p<0,001 Kıskaç Genişliği, mm 13,88(±2,36) ab 15,00(±1,51) a 13,36(±1,41) b p<0,05 Abdomen Eti, g 3,93(±0,57) a 2,99(±0,96) b 3,46(±0,47) a b p<0,01 n Not: Her satırda farklı harfle gösterilen rakamlar istatistiksel olarak birbirinden farklı, aynı harfle gösterilen rakamlar arasında istatistiksel olarak fark bulunmamaktadır. Vücut ağırlığı en fazla olan erkek bireyler Eğirdir gölünden sağlanan kerevitler olmuştur. Eğirdir gölünden sağlanan kerevitlerin ağırlıkları (33,07 g ± 4,59) ile İznik gölünden sağlanan bireylerin ağırlıkları (29,34 g ± 5,63) arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmamasına rağmen, bu bireylerle Hirfanlı baraj gölünden sağlanan erkek bireylerin ağırlıkları (20,17 g ± 2,33) arasında istatistiksel olarak önemli derecede (P< 0,001) farklılık bulunmaktadır (Tablo 3). Hirfanlı baraj gölünden yakalanan erkek bireylerin abdomen uzunluğu (54,18 mm ± 3,45) Eğirdir (51,88 mm ± 2,16) ve İznik (51,33 mm ± 3,50) ten yakalanan bireylere göre 417

7 M.M.Harlıoglu ve A.Harlıoglu istatistiksel olarak önemli derecede fazladır (Tablo 3). Benzer şekilde, Hirfanlı baraj gölünden yakalanan erkek bireylerin karapaks ve abdomen genişlikleri diğer populasyonlardan yakalanan erkek bireylere göre istatistiksel olarak daha fazladır (P< 0,001) (Tablo 3). İznik ve Eğirdir göllerinden yakalanan bireyler arasında ise Eğirdir gölünden yakalanan bireylerin karapaks ve abdomen genişlikleri daha fazla olmasına rağmen bu farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmamaktadır (P> 0,05) (Tablo 3). İznik gölünden yakalanan erkek bireylerin ise kıskaç ayak uzunluğu, kıskaç uzunluğu ve kıskaç genişliği Eğirdir gölü ve Hirfanlı baraj gölünden yakalanan bireylere göre istatistiksel olarak önemli derecede daha fazladır. Ayrıca, bu uzunluk parametreleri, Eğirdir gölünden yakalanan bireylerde Hirfanlı baraj gölünden yakalanan bireylere göre daha fazla ölçülmüştür (Tablo 3). Erkek bireyler arasında en fazla et verimi ise sırası ile Eğirdir gölü (3,93 g ± 0,57), Hirfanlı baraj gölü (3,46 g ± 0,47) ve İznik gölünden (2,99 g ± 0,96) yakalanan bireylerden elde edilmiştir. Bu farklılıklar istatistiksel olarak önem taşımaktadır (P< 0,01) (Tablo 3). Farklı populasyonlardan (Eğirdir, İznik gölleri ve Hirfanlı baraj gölü) yakalanan aynı uzunluk grubundaki dişi bireylerin ortalama ağırlık, uzunluk ve et verimlerinin karşılaştırılması Tablo 4 de göre görülmektedir. Tablo 4 Farklı populasyonlardan (Eğirdir, İznik gölleri ve Hirfanlı baraj gölü) yakalanan, aynı uzunluk grubundaki (46-55 mm karapaks uzunluğu) dişi bireylerin ağırlık, farklı uzunluk ölçümleri ile et verimlerinin karşılaştırılması. Dişi Eğirdir Gölü İznik Gölü Hirfanlı B.G. p Karapaks uzunluğu, mm 48,93(±3,38) 49,23(±3,42) 50,64(±2,27) p>0,05 Ağırlık, g 32,17(±4,43) a 29,19(±5,63) a 19,36(±2,45) b p<0,001 Abdomen Uzunluğu, mm 54,36(±4,05) 55,31(±3,97) 55,29(±2,89) p>0,05 Toplam uzunluk, mm 103,29(±7,08) 104,54(±7,22) 105,93(±4,86) p>0,05 Karapaks Genişliği, mm 23,07(±1,90) b 19,77(±2,28) c 25,93(±1,00) a p<0,001 Abdomen Genişliği, mm 25,21(±2,72) a 23,38(±2,60) b 26,86(±1,51) a p<0,01 Kıskaç Ayak Uzunluğu, mm 67,07(±5,06) 71,46(±6,74) 67,36(±2,73) p>0,05 Kıskaç Uzunluğu, mm 32,50(±4,31) a b 34,23(±4,27) a 30,36(±2,68) a p<0,05 Kıskaç Genişliği, mm 13,93(±1,77) 13,23(±1,74) 13,00(±1,04) p>0,05 Abdomen Eti, g 4,49(±0,54) a 4,08(±1,00) a b 3,53(±0,91) b p<0,05 n Not: Her satırda farklı harfle gösterilen rakamlar istatistiksel olarak birbirinden farklı, aynı harfle gösterilen rakamlar arasında istatistiksel olarak fark bulunmamaktadır. 418

8 Eğirdir, İznik Gölleri ve Hirfanlı Baraj Gölünden Avlanan Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus Karapaks uzunlukları arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmamasına rağmen (P< 0,05), Eğirdir ve İznik göllerinden yakalanan dişi bireylerin vücut ağırlıkları (sırası ile 32,17 g ± 4,43, 29,19 g ± 5,63) Hirfanlı baraj gölünden yakalanan dişi bireylere göre (19,36 g ± 2,45) önemli derecede (P< 0,001) fazla bulunmuştur (Tablo 4). Farklı populasyonlardan, yakalanan dişi bireylerin abdomen uzunlukları arasında istatistiksel olarak önemli derecede bir farklılık bulunmamaktadır (P> 0,05) (Abdomen uzunluğu= Eğirdir gölü için 54,36 mm ± 4,05; İznik gölü için 55,31 mm ± 3,97 ve Hirfanlı baraj gölü için 55,29 mm ± 2,89) (Tablo 4). Hirfanlı baraj gölünden yakalanan dişi bireylerin karapaks ve abdomen genişlikleri Eğirdir ve İznik göllerinden yakalanan dişi bireylere göre, Eğirdir gölünden yakalanan bireylerin de İznik gölünden yakalanan bireylere göre istatistiksel olarak önemli derecede daha fazla olduğu bulunmuştur (Tablo 4). Dişi bireylerin kıskaç ayak uzunlukları ve kıskaç genişlikleri arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamasına rağmen, İznik gölünden yakalanan dişi bireylerin kıskaç uzunluğu (34,23 mm ± 4,27) Eğirdir gölü ve Hirfanlı baraj gölünden yakalanan bireylerin kıskaç uzunluğundan (sırası ile 32,50 mm ± 4,31 ve 30,36 mm ± 2,68) önemli derecede uzun bulunmuştur (P< 0,05). Dişi bireyler arasında en fazla abdomen eti sırası ile Eğirdir gölü (4,49 g ± 0,54), İznik gölü (4,08 g ±1,00) ve Hirfanlı baraj gölünden (3,53 g ± 0,91) yakalanan bireylerden elde edilmiştir. Bu farklılık da istatistiksel olarak önem taşımaktadır (P< 0,05) (Tablo 4). 4. Tartışma ve Sonuç Kerevit türleri üzerinde yapılan çalışmalarda genel olarak erkek bireylerin vücut ağırlığının dişi bireylerden fazla, dişilerin ise abdomenlerinin erkeklerinkinden daha uzun ve geniş, buna karşılık erkeklerin kıskaç ayaklarının ve kıskaçlarının dişilerinkinden daha uzun, ayrıca, kıskaçlarının da daha geniş olduğu gözlemlenmiştir [19,24,25,26,27]. Bu çalışmada da, benzer şekilde, tüm populasyonlarda aynı uzunluk grubundaki erkeklerin dişilere oranla daha ağır oldukları ve kıskaç ayak uzunluğu, kıskaç uzunluğu ve genişliğinin dişilere göre daha fazla olduğu, fakat dişilerin de abdomenlerinin daha geniş ve uzun olduğu bulunmuştur. Erkek bireylerin kıskaç ayaklarının daha ağır oluşları nedeniyle dişi bireylere göre vücut ağırlıkları daha fazla olmaktadır. Dişi kerevitler eşeysel olgunluğa eriştikten sonra türe bağlı olarak değişmekle birlikte Kasım ve Haziran ayları süresince abdominal yumurta taşıdıklarından ilkbahar aylarında erkek bireyler gibi kabuk değiştirip boyca büyüyememektedirler. Bu nedenle, eşeysel olgunluğa eriştikten sonra dişilerin boyca büyüme oranları erkeklerden daha düşük olmaktadır [22,28]. Bunun sonucunda, kerevitler eşeysel olgunluğa ulaştıktan sonra erkeklerin kıskaç ayakları dişilere göre daha uzun olmasına karşılık, dişilerinde abdomenlerinin uzunluğu ve genişliği erkeklere göre daha fazla olmaktadır. Bu durum, genetik olarak dişi bireylerin eşeysel olgunluğa ulaştıktan sonra yumurtalarını kuluçka süresince abdomenlerinde barındırdıklarından abdomenlerini bu olaya hazırlamaları şeklinde yorumlanmaktadır [28]. 419

9 M.M.Harlıoglu ve A.Harlıoglu Bazı kerevit türlerinde boyca büyüme (kabuk değişimi) ile ağırlıkta meydana gelen artış, uzunlukta meydana gelen artışın 3 katından daha fazla olmaktadır (pozitif allometrik büyüme). Bu duruma bazı türlerde (örnek olarak Pacifastacus leniusculus) ilerleyen kabuk değişmelerle kıskaçların ağırlığının artışı da neden olabilmektedir [5]. Bu nedenle, dişi kerevitlerde genellikle negatif allometrik veya isometrik büyüme gerçekleşmektedir. Örnek olarak, yapılan bazı çalışmalarda regresyon analizleri sonucunda b değeri dişi Cherax destructor lar için 2,61, C. quadricarinatus lar için 2,92, C. tenuimanus lar için 2,76 [19], A. leptodactylus lar için 2,74 [5] ve 2,82 [1], P. leniusculus lar için 2,89 [5] bulunmuşur. Ayrıca b değeri erkek C. quadricarinatus lar için 3,29, C. destructor lar için 3,22 [29], A. astacus lar için 3,83 [30], P. trowbridgii ler için 3,59 [31], A. leptodactylus lar için 3,25 [5] olarak bulunmuştur. Ayrıca, Köksal [1] Eğirdir gölünden yakalanan A. leptodactylus lar için bu değeri 3,13 olarak bulmuştur. Diğer taraftan, Bolat ve Aksoylar [9] ise Eğirdir gölü kerevitlerinin uzunluk-ağırlık ile karapaks boyu-total boy ilişkileri ve kabuk değiştirme periyodunun saptanması isimli çalışmalarında hem erkek hem de dişi kerevitler için negatif allometrik ağırlık artışının olduğunu (b erkek = 2,89, b dişi =2,69) bulmuşlardır. Benzer şekilde, Erdemli [21] Hotamış gölü ile Mamasın barajı istakozlarının karşılaştırılmalı incelenmesi isimli çalışmasından her iki ortamdan yakalanan bireyler için de negatif allometrik ağırlık artışının olduğunu (b Mamasın = 0,11, b Hotamış =0,011) bulmuştur. Erdemli [10] Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, ve Eber gölleriyle Apa baraj gölü istakoz (A. leptodactylus) populasyonları üzerinde yaptığı çalışmada tüm ortamlardan yakalanan bireyler için negatif allometrik büyümenin olduğunu saptamıştır (populasyonlar için b değeri sırası ile; 0,012, 0,011, 0,012, 0,011 ve 0,011). Yapılan bu çalışmada ise, tüm populasyonlardan yakalanan dişi bireyler ve Hirfanlı baraj gölünden yakalanan erkek bireyler hariç, diğer erkek bireyler için negatif allometrik büyüme bulunmuştur. Bu durum, Hirfanlı baraj gölünden yakalanan erkek kerevitler hariç, diğer tüm kerevitlerde ergenlikten sonraki büyümede, ağırlıkta meydana gelen artışın uzunlukta meydana gelen artışın 3 katından fazla olmadığını göstermektedir. Benzer şekilde, erkekler için negatif allometrik büyüme C. tenuimanus [29] ve A. leptodactylus un Keban Baraj Gölü populasyonu için de [17] bulunmuştur. Ayrıca, bu çalışma sonucunda, Eğirdir ve İznik göllerinden yakalanan bireyler için pozitif allometrik büyüme görülmemesine, kabuk değişimini gerçekleştiren bireylerin kabuklarının tam olarak sertleşip, kalınlaşmamasının da neden olduğu tahmin edilmektedir. Astacus leptodactylus un yurdumuzda özellikle Eğirdir gölü populasyonunun et verimi birçok araştırmacı tarafından çalışılmıştır [1,8,17]. Yıldırım ve diğ. [8] tarafından Eğirdir gölünden yakalanan mm uzunluk grubundaki haşlanmış erkek ve dişi kerevitler için abdomen eti miktarı 3,0 ±0,5 g olarak, Köksal [1] ise 5 dak. pişirilen örneklerde bu değeri mm (ortalama 101,06 mm) toplam uzunluğundaki erkekler için 3-12 g (ortalama 4,25 g) ve mm (ortalama 101,17 mm) toplam uzunluğundaki dişiler için 2-12 g (ortalama 4,41 g) olarak bulmuştur. Ayrıca, Harlıoğlu [17] tarafından Keban baraj gölü Ağın bölgesinden yakalanan mm karapaks uzunluk grubunda, 10 dak. pişirilen, erkek ve dişi kerevitler için bu değeri sırası ile 3,723 ±0,75 g ve 3,471 ±0,55 g, Kalma [16] ise Beşgöz gölünden yakalanan ortalama uzunluğu yaklaşık 15 cm olan ve 15 dak. kaynatılmış erkek ve dişi kerevitler için ortalama yenilebilir toplam et miktarını erkek kerevitler için 22,73 ±0,61 g ve dişi kerevitler için 19,16 ±1,44 g olarak bulmuştur. Bu çalışmada ise farklı ortamlardan yakalanan aynı uzunluk 420

10 Eğirdir, İznik Gölleri ve Hirfanlı Baraj Gölünden Avlanan Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus grubundaki bireyler karşılaştırıldığında; erkek bireyler arasında en fazla et veriminin sırası ile Eğirdir gölü, Hirfanlı baraj gölü ve İznik gölünden, dişi bireyler arasında ise en fazla et veriminin sırası ile Eğirdir, İznik gölleri ve Hirfanlı baraj gölünden yakalanan bireylerden elde edildiği görülmüştür. Aynı tür için farklı sonuçların bulunmasının, kerevitlerin et verimlerinin populasyonlara göre değişebilmekle birlikte, et veriminin belirlenmesinde farklı yöntemlerin (örneklerin kaynatılma süreleri, etin çıkarılma şekli, örneklerin uzunluk grubu gibi) kullanılmasından da kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Geldiay ve Kocataş [32] tarafından Eğirdir ve İznik göllerinden yakalanan bireylerin Astacus leptodactylus salinus alt türüne ait oldukları bildirilmiştir. Fakat, bu çalışmada bu ortamlardan yakalanan aynı uzunluk gurubundaki erkek ve dişi bireylerin morfolojik özelliklerinin önemli derecede farklı olduğu saptanmıştır. Yurdumuzda kerevit vebasının görülmesinden sonra yapılan kontrolsüz stoklamaların populasyonlar arasında görülen bu morfolojik farklılığın nedenlerinden biri olabileceği düşünülmektedir. Teşekkür: Bu çalışmayı destekleyen Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Birimi ne teşekkür ederiz (Proje No: 780). Kaynaklar 1. G. Köksal, Astacus leptodactylus in Europe. In: Freshwater Crayfish: Biology, Management and Exploitation (eds D.M. Holdich and R.S. Lowery), Croom Helm, London and Timber Press, Oregon, , J. Skurdal and T. Taugbol, Crayfish of commercial importance-astacus. In: Biology of Freshwater Crayfish (Ed: Holdich, D.M.) Blackwell Science Company. pp: , M.M. Harlıoğlu and D.M. Holdich, Meat yields in the introduced crayfish, Pacifastacus leniusculus and Astacus leptodactylus, from British waters. Aquaculture Research, 32, , M. Kuşat ve Y. Bolat., Eğirdir Gölü (Türkiye) Tatlı su istakozu (Astacus leptodactylus salinus Eschscholtz 1823) nun boy ağırlık dağılışı ve kerevit vebası hastalığının incelenmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi., 12,(1-2), 69-74, M.M. Harlıoğlu, Comparative biology of the signal crayfish, Pacifastacus leniusculus (Dana), and the narrow-clawed crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz. Unpublished Ph.D. thesis, University of Nottingham, M.M. Harlıoğlu, The present situation of freshwater crayfish, Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) in Turkey. Aquaculture 230: , Anonim, Devlet Planlama Teşkilatı 2002 Yılı Balıkçılık İstatistikleri, DPT, Ankara, M.Z. Yıldırım ve H. Gülyavuz, M. Ünlü, Eğirdir Gölü kerevitlerinin (Astacus leptodactylus salinus Normdan, 1842) et verimi üzerine bir araştırma. Tr. J. Of Zoology, 21 (1997) , Y. Bolat ve M.Y. Aksoylar, Eğirdir gölü kerevitleri (Astacus leptodactylus Esch., 1823) nin uzunlukağırlık ile karapaks boyu-total boy ilişkileri ve kabuk değiştirme periyodunun saptanması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt 2. 10, 26-31, A.Ü. Erdemli, Beyşehir, Eğirdir, Akşehir ve Apa baraj gölü tatlı su istakozlarının (Astacus leptodactylus Esch., 1823) populasyonları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Doğa Bilim Dergisi 7: ,

11 M.M.Harlıoglu ve A.Harlıoglu 11. M. Bayrak, Mogan gölündeki kerevitlerin (Astacus leptodactylus Esch., 1823) üreme ve gelişme özellikleri üzerinde bir araştırma. Doktara tezi, Ankara Üniversitesi. 104 sayfa, G. Köksal, Studies on aquaculture potential of Akşehir lake crayfish (Astacus leptodactylus salinus Nordman 1842) at the Sakaryabaşı Fish Breeding and Research Station. Habil. Thesis, University of Ankara, Y. Bolat, Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesi tatlı su istakozlarının (Astacus leptodactylus salinus Nordman 1842) populasyon büyüklüğünün tahmini. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Doktora Tezi, Isparta, 116 s, Ü. Erdem ve Ü. Erdem, Ayrancı baraj gölündeki (Karaman) tatlı su istakozu (Astacus leptodactylus Esch. 1823) nun bazı biyo-ekolojik ve morfometrik özelliklerinin incelenmesi. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Edirne: , E. Sarıhan ve N. Tekelioğlu, Akşehir ve Eber gölleri tatlı su istakozu (Astacus leptodactylus Esch. 1823) populasyonlarının iki metrik karakter bakımından karşılaştırılması. Doğa Tu Bio. D. 10(3): , M. Kalma, Konya Konuklar Beşgöz gölü istakozlarının (Astacus leptodactylus salinus Nordman 1842) çeşitli vücut özellikleri ve yenilebilir et oranı üzerine bir araştırma. C. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 6: 83-95, M.M. Harlıoğlu, Keban Baraj Gölü, Ağın yöresi tatlı su istakozu, Astacus leptodactylus Eschcholtz populasyonunda ağırlık-uzunluk ilişkisi ve et verimi. Türk Zooloji Dergisi 23(1999) Ek Sayı 3, , C.P. Rhodes and D.M. Holdich, Length-weight relationship, muscle production and proximate composition of the freshwater crayfish Austropotamobius pallipes (Lereboullet). Aquaculture 37: , C.P. Rhodes and D.M. Holdich, On size and sexuel dimorphism in Austropotamobius pallipes (Lereboullet) A step in assessing the commercial exploitation potential of the native British freshwater crayfish. Aquaculture 17: , R.P. Romaire, J.S. Forester and J.V. Avault, Length-weight relationships of two commercially important crayfishes of the genus Procambarus. Freshwater Crayfish 3: , Ü. Erdemli, Hotamış gölü ile Mamasın barajı tatlı su istakozu populasyonlarının karşılıklı incelenmesi. Doğa TU. Zooloji D.C. 11s. 1: 15-23, D.E. Aiken and S.L. Waddy, The growth process in crayfish. Reviews in Aquatic Sciences 6(3-4): , R.G.D. Steel and J.H. Torrie, Principles and Procedures of Statistics: A biometric approach. 2 nd edn., McGraw-Hill, New York, R.A. Stein, Sexuel dimorphism in crayfish chelae: functional significance linked to reproductive activities. Can. J. Zool. 54: , O.V. Lindqvist and E. Lahti, On the sexuel dimorphism and condition indexs in the crayfish Astacus astacus L. İn Finland. Freshwater Crayfish 5: 3-11, J.V. Huner, P. Henttonen and O.V. Lindqvist, Length-length and length-weight characterizations of noble crayfish Astacus astacus L. (Decapoda-Astacidae) from central Finland. Journal of Shellfish research 10(1): , M.M. Harlıoğlu, Comparison of the chelipeds of two crayfish species, Astacus leptodactylus Eschscholtz and Pacifastacus leniusculus (Dana). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 17(1-2): 47-56, R.S. Lowery, In: Freshwater crayfish: biology, management and exploitation (Holdich D.M.& Lowery R.S., eds), Chapman&Hall, London, pp: ,

12 Eğirdir, İznik Gölleri ve Hirfanlı Baraj Gölünden Avlanan Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus 29. C.M. Austin, Length-weight relationships of cultured species of Australian freshwater crayfish of the genus Cherax. Freshwater Crayfish 10: , M. Pursiainen, M. Saarela and K. Westman, Moulting and growth of the noble crayfish Astacus astacus in an oligotrophic lakle. Freshwater Crayfish 7: , J.C. Mason, Crayfish production in a small woodland stream. Freshwater Crayfish 2: , R. Geldiay ve A. Kocataş, Türkiye Astacus (Decapoda) Populasyonlarının Dağılış ve Taksonomik Tespiti. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporlar Serisi, No:94, Biologie 63, İzmir, 11 s., 1970., Not: Bu çalışma Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 780). 423

Özden BARIM Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 23119, Elazığ obarim@firat.edu.tr

Özden BARIM Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 23119, Elazığ obarim@firat.edu.tr Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 301-307, 2007 19 (3), 301-307, 2007 Keban Baraj Gölü, Çemişgezek Bölgesi Tatlı Su İstakozu, Astacus leptodactylus Eschscholtz,

Detaylı

Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) nden Yakalanan Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nda Ağırlık-Uzunluk İlişkisi ve Et Verimi

Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) nden Yakalanan Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nda Ağırlık-Uzunluk İlişkisi ve Et Verimi Su Ürünleri Dergisi (2011) ISSN 1300 1590 Ege J Fish Aqua Sci 28(3): 7580 (2011) http://www.egejfas.org Araştırma Makalesi / Research Article Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) nden Yakalanan Tatlısu Istakozu (Astacus

Detaylı

Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık uzunluk ilişkisi ve et verimi

Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık uzunluk ilişkisi ve et verimi Araştırma Makalesi BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, XX(X), 1-13, (2017) DOI: 10.25092/baunfbed.346123 J. BAUN Inst. Sci. Technol., XX(X), 1-13, (2017) Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus

Detaylı

Mamasın Baraj Gölü (Aksaray-Türkiye) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Boy-Ağırlık İlişkisi ve Et Verimi

Mamasın Baraj Gölü (Aksaray-Türkiye) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Boy-Ağırlık İlişkisi ve Et Verimi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 21 25 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Mamasın Baraj Gölü (Aksaray-Türkiye)

Detaylı

Demirköprü Baraj Gölü (Manisa) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

Demirköprü Baraj Gölü (Manisa) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2005 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2005 Cilt/Volume 22, Sayı/Issue (12): 83 89 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Demirköprü Baraj Gölü

Detaylı

Kavaklı Göleti (Edirne-Meriç) Kerevitleri Astacus Leptodactylus (Eschscholtz, 1823) un Bazi Morfolojik Özellikleri İle Büyüme Parametreleri

Kavaklı Göleti (Edirne-Meriç) Kerevitleri Astacus Leptodactylus (Eschscholtz, 1823) un Bazi Morfolojik Özellikleri İle Büyüme Parametreleri Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1): 37-42, 2008 ISSN:0000-0000, www.nobel.gen.tr Kavaklı Göleti (Edirne-Meriç) Kerevitleri Astacus Leptodactylus (Eschscholtz, 1823) un Bazi Morfolojik Özellikleri

Detaylı

Keban Baraj Gölü, A n Yöresi Tatl Su stakozu, Astacus leptodactylus Eschscholtz Populasyonunda A rl k-uzunluk liflkisi ve Et Verimi

Keban Baraj Gölü, A n Yöresi Tatl Su stakozu, Astacus leptodactylus Eschscholtz Populasyonunda A rl k-uzunluk liflkisi ve Et Verimi Tr. J. of Zoology 23 (1999) Ek Say 3, 949-957 @ TÜB TAK Keban Baraj Gölü, A n Yöresi Tatl Su stakozu, Astacus leptodactylus Eschscholtz Populasyonunda A rl k-uzunluk liflkisi ve Et Verimi Muzaffer Mustafa

Detaylı

Terkos Gölü Kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nin Bazı Morfolojik Özellikleri

Terkos Gölü Kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nin Bazı Morfolojik Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 163 167 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Research

Detaylı

APOLYONT GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TATLISU İSTAKOZUNUN (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCHSCHOLTZ, 1823) BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ VE ET VERİMİ

APOLYONT GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TATLISU İSTAKOZUNUN (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCHSCHOLTZ, 1823) BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ VE ET VERİMİ 3(2): 86-99 (2009) DOI: 10.3153/jfscom.2009012 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2009 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ APOLYONT GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TATLISU İSTAKOZUNUN

Detaylı

Manyas Gölü (Balıkesir) Tatlısu İstakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

Manyas Gölü (Balıkesir) Tatlısu İstakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 83 91 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Manyas Gölü (Balıkesir)

Detaylı

Rombik ve Altıgen Gözlü Kerevit Pinterlerinin Avın Verimliliği ve Eşey Kompozisyonu Üzerine Etkileri

Rombik ve Altıgen Gözlü Kerevit Pinterlerinin Avın Verimliliği ve Eşey Kompozisyonu Üzerine Etkileri ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Rombik ve Altıgen Gözlü Kerevit Pinterlerinin Avın Verimliliği ve Eşey Kompozisyonu Üzerine Etkileri Mustafa ATEŞ*, Önder AKSU* Özet Bu çalışmada,

Detaylı

Demirköprü Baraj Gölü nde (Manisa) Yaşayan Tatlısu Istakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Üreme Özellikleri

Demirköprü Baraj Gölü nde (Manisa) Yaşayan Tatlısu Istakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Üreme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (3-4): 245 249 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Demirköprü Baraj Gölü

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

Tatlı Su İstakozlarının (Astacus leptodactylus ssp.) in Su Dışında Canlı Kalma Süreleri

Tatlı Su İstakozlarının (Astacus leptodactylus ssp.) in Su Dışında Canlı Kalma Süreleri ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 2, 2014 / Vol. 2, Issue 2, 2014 Tatlı Su İstakozlarının (Astacus leptodactylus ssp.) in Su Dışında Canlı Kalma Süreleri *Özlem AKSU, **Başar ALTINTERİM, ***Semra GÜNER, ****Muzaffer

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

ISSN: 1308 7258 (NWSAELS) Received: January 2016 ID: 2016.11.2.5A0077 Accepted: April 2016

ISSN: 1308 7258 (NWSAELS) Received: January 2016 ID: 2016.11.2.5A0077 Accepted: April 2016 Ecolojical Life Sciences Status : Original Study ISSN: 1308 7258 (NWSAELS) Received: January 2016 ID: 2016.11.2.5A0077 Accepted: April 2016 Önder Aksu Tunceli University, onderaksu@tunceli.edu.tr, Tunceli-Turkey

Detaylı

ISSN: Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015

ISSN: Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 KEREVİT (Astacus leptodactylus ESCH., 1823) AVCILIĞINDA KULLANILAN İKİ FARKLI AĞ MATERYALİ KALINLIĞINA (210D/6 PA VE 210D/21 PA) SAHİP PİNTERLERİN

Detaylı

Yabancı Tatlı Su Istakoz Türlerinin Türkiye ye Stoklanmasının Meydana Getirebileceği Muhtemel Sonuçlar

Yabancı Tatlı Su Istakoz Türlerinin Türkiye ye Stoklanmasının Meydana Getirebileceği Muhtemel Sonuçlar E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (1-2): 213 218 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Yabancı

Detaylı

Yeni Su Kaynaklarına Yerli ve Yabancı Tatlısu İstakozu Türlerinin Aşılanmasının Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Karşılaştırılması

Yeni Su Kaynaklarına Yerli ve Yabancı Tatlısu İstakozu Türlerinin Aşılanmasının Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Karşılaştırılması Yeni Su Kaynaklarına Yerli ve Yabancı Tatlısu İstakozu Türlerinin Aşılanmasının Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Karşılaştırılması Hamdi AYDIN Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge MYO, Su Ürünleri Programı,

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province Samsun İli İçsularında Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Boy- Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri Savaş YILMAZ*, Nazmi POLAT*, Okan YAZICIOĞLU* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(4): 306-320 (2012) DOI: 10.3153/jfscom.akdeniz005 Journal of FisheriesSciences.com E-ISS 1307-234X 2012 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBA VE KARAKAYA BARAJ GÖLLERİDE

Detaylı

Tatlı Su Istakozu (Astacus leptodactylus) nun Barınak Kullanımı

Tatlı Su Istakozu (Astacus leptodactylus) nun Barınak Kullanımı F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(2), 127-134, 2003 Tatlı Su Istakozu (Astacus leptodactylus) nun Barınak Kullanımı Önder AKSU ve M. Mustafa HARLIOĞLU Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi,

Detaylı

TÜRKİYE NİN İÇ SU ALANLARINDA KEREVİTİN ÖNEMİ VE GELECEKTE KEREVİT STOKLARINI BEKLEYEN TEHDİTLER

TÜRKİYE NİN İÇ SU ALANLARINDA KEREVİTİN ÖNEMİ VE GELECEKTE KEREVİT STOKLARINI BEKLEYEN TEHDİTLER TÜRKİYE NİN İÇ SU ALANLARINDA KEREVİTİN ÖNEMİ VE GELECEKTE KEREVİT STOKLARINI BEKLEYEN TEHDİTLER ÖZET Baybars SAĞLAMTİMUR MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ bsaglamtimur@mersin.edu.tr Ülkemizde

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1): 6-12, 2014 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Keban Baraj Gölü Ağın ve Örencik Bölgelerinden

Detaylı

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1 (26), 61-65 Eğirdir Gölü nde Avlanan Gümüşi Havuz Balığı Carassius auratus (Bloch, 1782) nın Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Bazı Özelliklerinin

Detaylı

Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Tatlısu Kerevitlerinde (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Yumurta Verimliğinin Boy ve Ağırlıkla İlişkisi *

Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Tatlısu Kerevitlerinde (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Yumurta Verimliğinin Boy ve Ağırlıkla İlişkisi * E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 109 113 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Işıklı Gölü (Çivril-Denizli)

Detaylı

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 391 398 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Barbus capito pectoralis

Detaylı

Türkiye de Önemli Kerevit Türlerinin Yetiştiriciliği

Türkiye de Önemli Kerevit Türlerinin Yetiştiriciliği E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 201 205 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Türkiye

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 5(3): 226-239 (2011) DOI: 10.3153/jfscom.2011027 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2011 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBAN BARAJ GÖLÜ KEREVİT (Astacus leptodactylus

Detaylı

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ramazan MERT 1 Mustafa KOYUN 2 1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Ed. Fak. Biyoloji Böl.

Detaylı

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL**

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL** ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Bireylerinde Total Boy ile Vücut

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 41-48, 26 18 (1), 41-48, 26 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Mehmet Zülfü

Detaylı

Tayfur Sökmen Kampusü, 31034, HATAY

Tayfur Sökmen Kampusü, 31034, HATAY KIRMIZI KISKAÇLI KEREVİTLERİN (Cherax quadricarinatus) TÜRKİYE DE YETİŞTİRİCİLİĞİ Yavuz MAZLUM 1 * M. Ayçe GENÇ 1 Erdal YILMAZ 1 Mevlüt AKTAŞ 1 1 Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik

Detaylı

Farkl nkübatörlerin Tatl su stakozu (Astacus leptodactylus Esch, 1823) Yumurtalar n n Ç k Oran Üzerine Etkileri

Farkl nkübatörlerin Tatl su stakozu (Astacus leptodactylus Esch, 1823) Yumurtalar n n Ç k Oran Üzerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi E irdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt:2-3; Say :1-2; 12-16 ( 2006-2007) Farkl nkübatörlerin Tatl su stakozu (Astacus leptodactylus Esch, 1823) Yumurtalar n n Hamdi AYDIN

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 4(4): 391-399 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010042 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2010 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ SEYHAN BARAJ GÖLÜ NDEKİ (ADANA) Chondrostoma

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ (YIL 2016 CİLT: 12 SAYI 1)

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ (YIL 2016 CİLT: 12 SAYI 1) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ (YIL 2016 CİLT: 12 SAYI 1) Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Adına Sahibi Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ Editör Prof.

Detaylı

Ali Kara, Okan Akyol. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

Ali Kara, Okan Akyol. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 481 488 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ÖZET Sevil DEMİRCİ 1, Şükran YALÇIN-ÖZDİLEK 2 1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2

Detaylı

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758) nun Büyüme Özellikleri

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758) nun Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 337 341 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri *

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri * G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 25-39 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri * Reproductive Properties of Cyprinus carpio L.,1758

Detaylı

KORUNAK TİPLERİNİN Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) KEREVİTLERİNİN BÜYÜMESİ, HAYATTA KALMASI ve YEM DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

KORUNAK TİPLERİNİN Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) KEREVİTLERİNİN BÜYÜMESİ, HAYATTA KALMASI ve YEM DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 2(3): 321-328 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.mug.200719 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KORUNAK TİPLERİNİN Astacus leptodactylus

Detaylı

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 259 265 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli)

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon Parametreleri

Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon Parametreleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 21 (1), 53-6, 29 21(1), 53-6, 29 Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon

Detaylı

Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Yetiştiriciliğinde Yavru Dönemde Muhtemel Ölüm Nedenleri

Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Yetiştiriciliğinde Yavru Dönemde Muhtemel Ölüm Nedenleri Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt:6 Sayı:2 (2010) Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Yetiştiriciliğinde Yavru Dönemde Muhtemel Ölüm Nedenleri

Detaylı

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 25-32 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İzmir Körfezi (Ege Denizi)

Detaylı

Erbey, M., Bazı Dysmachus (Diptera: Asilidae) türlerinin spermateka yapıları.

Erbey, M., Bazı Dysmachus (Diptera: Asilidae) türlerinin spermateka yapıları. ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı, adı : ERBEY, Mahmut Uyruğu : T.C. Doğum tarihi ve yeri : 28.11.1977 Elazığ Medeni hali : Evli, 1 çocuklu Telefon : 0 (386) 280 46 66 0 533 436 05 23 Faks : 0 (386) 280

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu sevincaydin2380@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : 1980 ELAZIĞ : Giresun Üniversitesi Espiye Meslek

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 nun Büyüme Özellikleri

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 nun Büyüme Özellikleri GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 1(2007) 37-57 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 nun Büyüme Özellikleri The Growth Features of Cyprinus carpio L., 1758

Detaylı

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri Yunus Araştırma Bülteni 014 (4): 73-84 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araştırma Makalesi Research Article Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Detaylı

APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ *

APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ * APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ * ÖZET Ünal ERDEM 1, Efsun ATASOY 2, Yılmaz EMRE 3, Salim ÇELİKTAŞ 4 1-MARMARA ÜNİVERSİTESİ,

Detaylı

Türkiye ye İthal Edilen Kerevit Türlerinin Çevre Üzerine Oluşturabileceği Olumsuz Etkiler

Türkiye ye İthal Edilen Kerevit Türlerinin Çevre Üzerine Oluşturabileceği Olumsuz Etkiler Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 29(1), 249-261, 2017 29(1), 249-261, 2017 Türkiye ye İthal Edilen Kerevit Türlerinin Çevre Üzerine Oluşturabileceği Olumsuz Etkiler Özet

Detaylı

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 3(9):72-80, 2013 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mahmut Yılmaz İletişim Bilgileri Adres Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail : myilmaz@ahievran.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Serap KOŞAL ŞAHİN Doğum Tarihi/Yeri:1975/MALATYA Yazışma Adresi:İstanbul Üniv. Su Ürünleri. Ordu cad. No:200 Laleli İstanbul Telefon:0 212 455 57 00/16412 s: 0 212 514 03

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi / YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi / YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ferhat DEMİROL Ünvan Teknik Hizmetler Koordinatörü Telefon 0 530 746 54 64 0 424 241 10 85 / 107 E-mail ferhat.demirol@tarim.gov.tr, ferhatdemirol@hotmail.com Doğum Tarihi -

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Seyhan Baraj Gölü Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ların Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Seyhan Baraj Gölü Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ların Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 333 342 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seyhan Baraj Gölü Sazan

Detaylı

Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi

Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII, 1-6 (24) Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi Sabri

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM

EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM Hıdır ÇUBUK 1, İsmet BALIK 2, Şakir ÇINAR 3, Remziye ÖZKÖK 3, Levent TÜMGELİR 3 Ramazan KÜÇÜKKARA 3, K.Gonca EROL 3, Rahmi UYSAL 3, Meral YAĞCI 3 1- ESKİŞEHİR TARIM

Detaylı

Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) Turna Balıklarında (Esox lucius Linnaeus, 1758) Üreme*

Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) Turna Balıklarında (Esox lucius Linnaeus, 1758) Üreme* Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII, 67-71 (24) Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) * Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi ISPARTA ÖZET

Detaylı

Eğirdir Gölü Tatlısu Yengeci (Potamon potamios Olivier. 1804) nin Bazı Üreme ve Popülasyon Özellikleri

Eğirdir Gölü Tatlısu Yengeci (Potamon potamios Olivier. 1804) nin Bazı Üreme ve Popülasyon Özellikleri Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 11-2 (2007).134-139 Eğirdir Gölü Tatlısu Yengeci (Potamon potamios Olivier. 1804) nin Bazı Üreme ve Popülasyon Özellikleri Pınar GÜLLE. İsmail

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Büyüme Özellikleri

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Büyüme Özellikleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fiırat Unv. Journal of Science 27(2), 29-36, 2015 27(2), 29-36, 2015 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Büyüme Özellikleri Özet Songül

Detaylı

Elazığ ve Çevre İllerde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği

Elazığ ve Çevre İllerde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 239 244 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Elazığ

Detaylı

Aksu Çayı (Isparta-Türkiye) Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944) Populasyonunun Büyüme Özellikleri

Aksu Çayı (Isparta-Türkiye) Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944) Populasyonunun Büyüme Özellikleri Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14-3( 2010),229-234 Aksu Çayı (Isparta-Türkiye) Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944) Populasyonunun Büyüme Özellikleri Habil Uğur KOCA*,

Detaylı

Serpil Yılmaz Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7258 abecer@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey

Serpil Yılmaz Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7258 abecer@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 5A0055 Savaş Kılıç ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Arzu Becer Özvarol Received: August 2010 Serpil Yılmaz Accepted:

Detaylı

Yukarı Fırat Nehri nin Sivas-Erzincan Arasında Kalan Bölümü nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) nın Büyüme Performansları

Yukarı Fırat Nehri nin Sivas-Erzincan Arasında Kalan Bölümü nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) nın Büyüme Performansları G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 2 (2003) 23-40 Yukarı Fırat Nehri nin Sivas-Erzincan Arasında Kalan Bölümü nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) nın Büyüme Performansları Growh

Detaylı

Murat Özbek* M. Ruşen Ustaoğlu ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE

Murat Özbek* M. Ruşen Ustaoğlu ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Su Ürünleri Dergisi (0) Ege J Fish Aqua Sci 9(): 6-68 (0) ARAŞTIRMA MAKALESİ http://www.egejfas.org DOI: 0.7/egejfas.0.9..0 RESEARCH ARTICLE Palaemonetes antennarius (H. Milne Edwards, 87) un bazı morfometrik

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Zeynep DORAK Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1978/ İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol. : 9-Sayı/No: 1 : 65-71 (2008) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE KÖYCEĞİZ LAGÜN SİSTEMİNDE

Detaylı

BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÖZET: Şakir ÇINAR 1, Hıdır ÇUBUK 2, Remziye ÖZKÖK 1,Levent TÜMGELİR 1,Soner ÇETİNKAYA 1 K.Gonca

Detaylı

Kovada Gölü nde Yaşayan İstakozlarda (Astacus leptodactylus) Bazı Ağır Metallerin Birikiminin İncelenmesi

Kovada Gölü nde Yaşayan İstakozlarda (Astacus leptodactylus) Bazı Ağır Metallerin Birikiminin İncelenmesi SDU Journal of Science (E-Journal), 2010, 5 (2): 179-186 Kovada Gölü nde Yaşayan İstakozlarda (Astacus leptodactylus) Bazı Ağır Metallerin Birikiminin İncelenmesi İsmail Kır 1, *, Yusuf Tuncay 2 1 Süleyman

Detaylı

Kerevitlerin Barınak Çeşitleri ve Barınak Kullanımları

Kerevitlerin Barınak Çeşitleri ve Barınak Kullanımları Kerevitlerin Barınak Çeşitleri ve Barınak Kullanımları Önder Aksu 1*, Muzaffer Mustafa Harlıoğlu 2 1 Tunceli Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, TR62000, Tunceli, Türkiye 2 Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri

Detaylı

İznik Gölü (Bursa) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

İznik Gölü (Bursa) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue (1): 19 25 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İznik Gölü (Bursa) Sazan

Detaylı

17 (4), 629-635, 2005 17 (4), 629-635, 2005

17 (4), 629-635, 2005 17 (4), 629-635, 2005 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng.J of Fırat Univ. 17 (4), 629-635, 25 17 (4), 629-635, 25 Sinop Bölgesinde (Karadeniz) Avlanan Kalkan (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811) Balığının Et

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Sander lucioperca (L.,1758)'nın Üreme Özellikleri *

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Sander lucioperca (L.,1758)'nın Üreme Özellikleri * G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 3 (2001) 19-32 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Sander lucioperca (L.,1758)'nın Üreme Özellikleri * Reproductive Properties of Sander lucioperca

Detaylı

Nergiz YALÇIN. DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Yücetepe, ANKARA

Nergiz YALÇIN. DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Yücetepe, ANKARA BARAJ GÖLLERİNDEN YAKALANAN PULLU SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758) VE AYNALI SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758 var. specularis) BALIKLARI İÇİN SEÇİCİLİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Nergiz YALÇIN DSİ

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Doğum Tarihi/Yeri: 10 Ocak 1955 / Kayseri Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:5-Sayı/No: 2 : 291-295 (2004) ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE APOLYONT VE İZNİK GÖLLERİ

Detaylı

Kenan Köprücü, Yaşar Özdemir. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Anabilim Dalı, 23119, Elazığ, Türkiye

Kenan Köprücü, Yaşar Özdemir. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Anabilim Dalı, 23119, Elazığ, Türkiye E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 337 343 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Capoeta capoeta umbla

Detaylı

Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Yaş ve Büyüme Özellikleri

Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Yaş ve Büyüme Özellikleri KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 2(7):1-12, 2012 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L.,

Detaylı

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Buket COŞKUN 1, Murat ÇİMEN 1*, Hülya YILDIRIM 1, Asiye İLHAN 1,

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

Almus Baraj Gölünde Yaşayan 9 Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkisi

Almus Baraj Gölünde Yaşayan 9 Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 13-291 E-ISSN:

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 65-69 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

Tödürge Gölü ndeki (Sivas) Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) in Populasyon Yapısı ve Büyüme Özellikleri

Tödürge Gölü ndeki (Sivas) Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) in Populasyon Yapısı ve Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2009 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2009 Cilt/Volume 26, Sayı/Issue 4: 261 266 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Tödürge Gölü ndeki (Sivas)

Detaylı

Seyhan Baraj Gölü ndeki (Adana) Sudakların (Sander lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Seyhan Baraj Gölü ndeki (Adana) Sudakların (Sander lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 77 84 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seyhan Baraj Gölü ndeki

Detaylı

Topçam Baraj Gölü ndeki (Aydın) Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) Yaş, Büyüme ve Cinsiyet Oranları

Topçam Baraj Gölü ndeki (Aydın) Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) Yaş, Büyüme ve Cinsiyet Oranları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (34): 503 515 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

Gürel Türkmen 1, Hülya Saygı 2. İzmir, Türkiye.

Gürel Türkmen 1, Hülya Saygı 2. İzmir, Türkiye. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 21 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 21 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (34): 513 521 Ege University Press ISSN 13 159 http://jfas.ege.edu.tr/ Kültürü Yapılan Kuruma Karidesi

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt:6 Sayı:2 (2010)

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt:6 Sayı:2 (2010) Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt:6 Sayı:2 (2010) GÜNER,MAZLUM Farklı Protein Seviyelerindeki Dietlerinin Yavru Büyüme, Yaşama Oranları ve Vücut Kompozisyonları Üzerine

Detaylı

19 (3), 273-283, 2007 19 (3), 273-283, 2007. savasyilmaz033@yahoo.com

19 (3), 273-283, 2007 19 (3), 273-283, 2007. savasyilmaz033@yahoo.com Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 273-283, 2007 19 (3), 273-283, 2007 Altınkaya Baraj Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Sudak Balığı, Sander lucioperca (L.,

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ BIYIKLI BALIKTAN YAPILAN BALIK KROKETLERİNİN SOĞUKTA RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 1, 137-146. 8. Şen, D.; Duman, E.; Duman, M.; (1996): Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan

Detaylı

GROWTH PROPERTIES OF TENCH (Tinca Tinca L., 1758) LIVING IN KAPULUKAYA DAM LAKE, TURKEY

GROWTH PROPERTIES OF TENCH (Tinca Tinca L., 1758) LIVING IN KAPULUKAYA DAM LAKE, TURKEY Eylül 2010 Cilt:18 o:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 839-848 GROWTH PROPERTIES OF TECH (Tinca Tinca L., 1758) LIVIG I KAPULUKAYA DAM LAKE, TURKEY Semra BEZER, Ali GÜL, Mehmet YILMAZ Gazi University, Gazi Education

Detaylı

Length Frequency, Length-Weight Relationship and Sex ratio of the whiting, Merlangius merlangus euxinus in the Black Sea, Turkey

Length Frequency, Length-Weight Relationship and Sex ratio of the whiting, Merlangius merlangus euxinus in the Black Sea, Turkey BAÜ FBE Dergisi Cilt:11 Sayı:2, 37-43 Aralık 29 Length Frequency, Length-Weight Relationship and Sex ratio of the whiting, Merlangius merlangus euxinus in the, Turkey Orhan AK 1, *, Sebahattin KUTLU 1,

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE BALIKÇILIĞIN ÖNEMİ

KOP BÖLGESİNDE BALIKÇILIĞIN ÖNEMİ KOP BÖLGESİNDE BALIKÇILIĞIN ÖNEMİ Gül Ayten İnan Mevlüt Pınarkara * ÖZET Su ürünleri iyi kalitede protein, vitamin, mineral kaynağı olması yanında kalsiyum ve fosfor bakımından da zengindir. Dünya Gıda

Detaylı