Özden BARIM Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 23119, Elazığ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özden BARIM Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 23119, Elazığ obarim@firat.edu.tr"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), , (3), , 2007 Keban Baraj Gölü, Çemişgezek Bölgesi Tatlı Su İstakozu, Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 un Morfometrik Analizi ve Et Verimi Özden BARIM Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 23119, Elazığ (Geliş/Received: ; Kabul/Accept: ) Özet: Çalışmada erkek ve dişi Astacus leptodactylus ların karapaks uzunluğu ile vücut ağırlığı arasında çok kuvvetli bir ilişkinin olduğu belirlendi (r erkek =0,974, r dişi =0,952). Regresyon analizlerinden elde edilen eğimler erkeklerde pozitif (b= 3,25), dişilerde ise negatif allometrik büyüme olduğunu gösterdi (b=2,86). Karapaks uzunluğu mm olan dişilerin erkeklere göre abdomenlerinin geniş olduğu (p<0,001), erkeklerin ise dişilere göre kıskaç genişliğinin ve uzunluğunun, ayrıca kıskaç ayağının uzun olduğu saptandı (p<0,001 her bir durum için). Erkek ve dişilerin abdomen et ağırlığında önemli bir farklılığa rastlanılmazken (p>0,05), erkeklerin kıskacından elde edilen et ağırlığı ve toplam et ağırlığı dişilerinkinden yüksek bulundu (sırasıyla p<0,001, p<0,05). Bu çalışmada, hem erkek hem de dişilerde abdomen eti negatif allometrik özellik gösterdi. Anahtar kelimeler: Astacus leptodactylus, Morfometrik Analiz, Et Verimi, Allometrik Büyüme Morphometric Analysis and Meat Yield of Freshwater Crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823, in Çemisgezek Region of Keban Dam Lake Abstract: In both sexes a very strong relation was found between carapace length and body weight of Astacus leptodactylus (r male =0,974, r female =0,952). Regression coefficients (slopes) showed that positive allometric growth in males (b male =3,25), negative allometric growth in females (b female =2,86) occured. For mm carapace, the abdomen width of females was found to be significantly larger (p<0,001) than that of males. However, the chelae width, chelae length and cheliped length of males were found to be larger and longer (p<0,001 for each case). Although there was not a significant difference in the abdomen meat yield between males and females (p>0,05), there was a significant difference in the chelae and total meat yield between males and females (p<0,001, p<0,05 respectively) in favour of the former. In the present study, it was also observed that negative allometric growth occurs in the abdomen meat of both sexes. Key Words: Astacus leptodactylus, Morphometric Analysis, Meat Yield, Allometric Growth. 1. Giriş Ülkemizde doğal üretimi yapılan su ürünleri içinde ekonomik değer bakımından önde gelenlerden biri de tatlı su istakozu Astacus leptodactylus dur [1]. Erkek ve dişi tatlı su istakozları arasındaki morfolojik farklılıkların gösterilmesinde vücut bölümleri arasındaki uzunluk farklılıklarından yararlanılmaktadır. Bu farklılıklar tatlı su istakozu populasyonlarının büyümelerinin tesbitinde, pazara sürülecek tatlı su istakozu büyüklüğünün saptanmasında ve tatlı su istakozunun sistematik olarak sınıflandırılmasında kullanılmaktadır [2-9]. Keban Baraj Gölü Elazığ ilinin 45 km kuzey-batısında, Malatya ilinin 65 km kuzeydoğusunda olup, Karasu ile Murat nehirlerinin birleştiği yerden 10 km daha güney-batıda Keban ilçesi civarında inşa edilmiştir. Keban Baraj Gölü nü Fırat Nehri ve kolları (Murat, Karasu, Peri ve Munzur suları ile Arapkir Çayı) beslemektedir. Baraj gölü, yüzölçümü km 2 olan Fırat Nehri ve kollarının havzası olup, drenaj alanı km 2 dir [10] Bu çalışmada; Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi nde yaşayan, Astacus leptodactylus un erkek ve dişi bireylerinin morfometrik analizleri ve et ağırlıklarındaki değişimler incelendi.

2 Keban Baraj Gölü, Çemişgezek Bölgesi Tatlı Su İstakozu, Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 un Morfometrik Analizi ve Et Verimi 2. Materyal ve Metot Çalışmada kullanılan tatlı su istakozları, Çemişgezek Bölgesi nde avcılık yapan kişiler tarafından avlama döneminde ağ pinterleri ile yakalanan sağlıklı kerevitler arasından rastgele seçildi. Erkek ve dişi bireylerin uzunluk-ağırlık ilişkisini ve et ağırlığını, karşılaştırmak için 319 kerevit (149 ve 170 ) kullanıldı. Tatlı su istakozlarının vücut bölümlerine ilişkin karşılaştırmaların yapılması için 8 farklı ölçüm yapıldı [11] (Şekil 1). Uzunlukların belirlenmesinde 1 mm duyarlıklı ölçüm tahtası, vücut ağırlıklarının belirlenmesinde ise 0,01 g duyarlı terazi kullanıldı. Krustaselerin vücut uzunluğu ile ağırlıkları arasındaki ilişki yaygın olarak regresyon analizi (log y= log (a) + b log (x)) ile ifade edilmektedir. Regresyon analizinden elde edilen r (korelasyon değeri) bağımsız değişken (örnek olarak karapaks uzunluğu) ile bağımlı değişken (örnek olarak vücut ağırlığı) arasında ilişkinin olup olmadığını göstermekle birlikte, İncelenen parametrelere ait değerlerin ortalama ve standart sapmalarının hesaplanması, gruplar arası farklılığın önem derecesinin tespitinde kullanılan One Way Anova Testi nin yapılması için SPSS 10.0 paket programı kullanıldı [13]. 3. Bulgular Yapılan regresyon analizleri sonucunda karapaks uzunluğu ile vücut ağırlığı arasında hem dişi hem de erkek tatlı su istakozlarında çok kuvvetli bir ilişki bulundu (r dişi =0,952 ve r erkek =0,974). Analiz sonucunda elde edilen denklemler; log y dişiler =log (-3,4247) + 2,8591 log (x), log y erkekler =log(-4,064) + 3,2438 log (x), olarak belirlendi. Bu denklemlerden elde edilen b değeri dişi kerevitlerde negatif allometrik büyüme (b dişiler =2,86) erkek kerevitlerde ise pozitif allometrik büyüme (b erkekler =3,25) göstermektedir (Şekil 2). yine regresyon analizinden elde edilen b değeri organizmanın allometrik veya isometrik büyümesini göstermektedir. Eğer b değeri 3 ten büyük ise organizma pozitif allometrik büyüme göstermekte, eğer b değeri 3 e eşit ise organizma isometrik büyüme göstermektedir [9,12,13]. Log vücut ağırlığı (g) (a) 2 1,5 1 1,6 1,7 1,8 1,9 (b) Log vücut ağırlığı (g) (b) 2,4 1,9 1,4 0,9 1,6 1,8 2 Şekil 1. Tatlı su istakozlarında vücut bölümlerine ilişkin belirli ölçümler: a) karapaks uzunluğu, b) karapaks genişliği, c) abdomen uzunluğu, d) abdomen genişliği, e) toplam uzunluk, f) kıskaç uzunluğu, g) kıskaç genişliği, h) kıskaç ayak uzunluğu. 302 Şekil 2. Tatlı su istakozlarında (dişi (a), erkek (b)) karapaks uzunluğu ile vücut ağırlığı ilişkisi. Aynı karapaks uzunluğu grubundaki (41-74 mm) dişi ve erkek örneklerin karapaks genişliği, abdomen uzunluğu, abdomen genişliği,

3 Ö. Barım toplam uzunluğu (karapaks+abdomen), kıskaç uzunluğu, kıskaç genişliği, kıskaç ayak uzunluğu ve vücut ağırlıkları karşılaştırıldığında dişilerin erkeklere göre abdomenlerinin istatistiksel olarak önemli derecede geniş olduğu (p<0,001), erkeklerin ise dişilere göre kıskaç genişliğinin ve kıskaç ile kıskaç ayaklarının istatistiksel olarak önemli derecede uzun olduğu saptandı (p<0,001 her bir durum için). Ayrıca, erkeklerin (37,25±18,07) vücut ağırlıklarının dişilerinkinden (31,91±11,49 ) önemli derecede fazla olduğu tespit edildi (p<0,001). Erkek ve dişilerde uzunluk birimlerine ait ortalama değerler, bunların eşey grupları arasındaki karşılaştırılmaları ve farklılıkların istatistiksel olarak önem dereceleri Tablo 1 de verildi. Tablo 1. Tatlı su istakozlarının uzunluklarının karşılaştırılması ve aralarındaki farklılıkların istatistiksel olarak önem dereceleri. Parametreler P Karapaks Uzunluğu (mm) 53,31±7,49 a 52,28±5,66 a p>0,05 Karapaks genişliği (mm) 27,14±4,84 a 25,89±2,81 b p<0,01 Abdomen Uzunluğu (mm) 56,70±7,75 b 60,33±7,79 a p<0,001 Abdomen Genişliği (mm) 24,50±3,45 b 30,24±4,05 a p<0,001 Toplam Uzunluk (mm) 110,01±14,98 a 112,061±12,78 a p>0,05 Kıskaç uzunluğu (mm) 44,71±13,03 a 33,22±5,56 b p<0,001 Kıskaç genişliği (mm) 17,49±4,47 a 14,89±2,35 b p<0,001 Kıskaç ayak uzunluğu 87,52±20,03 a 69,53±9,42 b p<0,001 (mm) n Analizler sonucunda erkek ve dişilerin abdomenlerinden (r dişiler =0,752 r erkekler = 0,851) ve kıskaçlarından (r dişiler =0,718 r erkekler =0,884) elde edilen et ağırlığının karapaks uzunluğu ile kuvvetli ilişkili olduğu belirlendi Log et ağırlığı (g) 1,5 1 0,5 0-0,5 (b) T K A Log et ağırlığı (g) 1,5 1 0,5 0-0,5 (a) T A K -1 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 Şekil 3. Tatlı su istakozlarında (dişi (a), erkek (b)) karapaks uzunluğu ile et ağırlığı arasındaki ilişki (A=Abdomendeki et ağırlığı, K=Kıskaçdaki et ağırlığı, T=Toplam et ağırlığı). -1 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 Tablo 2 de et ağırlığı (abdomen, kıskaç ve toplam) ile karapaks uzunluğu arasındaki ilişkinin denklemi verildi. Regresyon analizlerinden elde edilen b değerlerinden erkeklerde ve dişilerde abdomenden ve kıskaçlardan elde edilen et ağırlığının karapaks uzunluğuna oranlandığında abdomen etinin negatif allometrik (b dişiler = 2,27 ve b erkekler = 2,70), kıskaçların ise pozitif allometrik özellik gösterdiği belirlendi (b dişi =3,79 ve b erkek =5,29). Ayrıca abdomen ve kıskaçlardan elde edilen etler birleştirildiğinde, erkeklerin toplam et ağırlığının 303

4 Keban Baraj Gölü, Çemişgezek Bölgesi Tatlı Su İstakozu, Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 un Morfometrik Analizi ve Et Verimi pozitif allometrik (b=3,21) dişilerin ise negatif allometrik özellik (b=2,41) gösterdiği tespit edildi. Tablo 2. Tatlı su istakozlarının et ağırlığı ile karapaks uzunlukları arasındaki ilişkilerin denklemleri log y eşey log (a) + b log (x) r Abdomen et ağırlığı -4, ,7011 0,851 Kıskaç et ağırlığı -9, ,2949 0,884 Toplam et ağırlığı -4, ,2094 0,904 Abdomen et ağırlığı -3, ,2687 0,752 Kıskaç et ağırlığı -6, ,7905 0,718 Toplam et ağırlığı -3, ,4062 0,780 Erkek ve dişilerin ortalama et ağırlığı ve et ağırlığının vücut ağırlığına oranının istatistiksel olarak karşılaştırılması Tablo 3 de verildi. Aynı karapaks uzunluk grubunda bulunan erkek ve dişilerin abdomenlerinden elde edilen et ağırlıkları karşılaştırıldığında, erkek ve dişilerin abdomenlerinden çıkarılan et ağırlıkları arasındaki farkın istatistiksel olarak önem taşımadığı saptandı (p>0,05). Fakat erkeklerin kıskaçlarından elde edilen et ağırlığı ve toplam et ağırlığının dişilerinkinden önemli derecede fazla olduğu bulundu (sırasıyla p<0.001, p<0,05). Dişilerin abdomenlerinden çıkarılan et ağırlığının vücut ağırlığının % 14,93 ünü, kıskaçlarından çıkan et ağırlığının ise vücut ağırlığının % 1,32 sini oluşturduğu (toplam et verimi % 16,25), diğer yandan, erkeklerin abdomenlerinden çıkarılan et ağırlığının vücut ağırlığının % 12,58 ini, kıskaçlarından çıkarılan et ağırlığının ise vücut ağırlığının % 2,89 unu oluşturduğu saptandı (toplam et verimi= %15,16). Tablo 3. Tatlı su istakozlarının ortalama et ağırlıklarının karşılaştırılması ve farklılığın istatistiksel derecesi Parametreler p Abdomen et ağırlığı (g) 4,47±1,85 a 4,67±1,67 a p>0,05 Kıskaç et ağırlığı (g) 1,23±1,03 a 0,44±0,28 b p<0,001 Toplam et ağırlığı (g) 5,70±2,75 a 5,12±1,90 b p<0,05 Abdomendeki etin vücut ağırlığına oranı (%) 12,58±2,95 b 14,93±2,85 a p<0,001 Kıskaçdaki etin vücut ağırlığına oranı (%) 2,89±1,18 a 1,32±0,44 b p<0,001 Toplam etin vücut ağırlığına oranı (%) 15,16±2,87 b 16,25±2,90 a p<0,01 n Tartışma ve Sonuç Bu çalışmada aynı karapaks uzunluk grubundaki (41-74 mm) Astacus leptodactylus türü erkek tatlı su istakozlarının vücut ağırlığının dişi bireylerden fazla olmasının yanı sıra kıskaç ayaklarının ve kıskaçlarının dişilerinkinden daha uzun ve geniş olduğu, dişilerin ise abdomenlerinin erkeklerinkinden daha uzun ve geniş olduğu belirlendi. Romaire ve diğ. [12] Procambarus clarki ve P. acutus larda, Rhodes ve Holdich [4] Ausrropotamobius pallipes lerde, Lindqvist ve Lahti [5] A.astacus larda, Harlıoğlu [9]ise A. leptodactylus larda aynı sonuçları tespit etmişlerdir. Lowery [14], Aiken ve Waddy [15] ile Harlıoğlu [9] dişi tatlı su istakozların cinsi olgunluğa eriştikten sonra türe bağlı olarak 304

5 Ö. Barım değişmekle birlikte kasım ve haziran ayları süresince yumurta taşıdıklarından ilkbahar aylarında erkekler gibi kabuk değiştiremediklerini bu nedenle de büyüme oranlarının erkelerden daha yavaş olduklarını ifade etmişlerdir. Lowery [14] bunun sonucunda erkek kerevitlerin kıskaç ayaklarının dişilere göre uzun olduğunu dişilerin ise abdomen uzunluğu ve genişliğinin erkeklere göre daha fazla olduğunu belirtmiştir. Böyle bir gelişme Lowery [14] tarafından genetik olarak dişi bireylerin cinsi olgunluğa eriştikten sonra kuluçka süresince yumurtalarını barındırdıkları abdomenlerini bu olaya hazırlamaları şeklinde açıklanmaktadır. Çalışmada yapılan regresyon analizleri sonucunda karapaks uzunluğu ile vücut ağırlığı arasında dişi tatlı su istakozlarında negatif allometrik büyüme (b=2,86) erkek tatlı su istakozlarında ise pozitif allometrik büyüme (b=3,25) olduğu saptandı. Bu ilişkideki b değerini Mason [2] P. trowbridgii lerde (erkek=3,59), Romaire ve diğ., [13] Procambarus clarkii lerde (erkek=3,22) P. acutus acutus larda (erkek=3,25), Köksal [16] A. leptodactylus larda (erkek=3,13, dişi=2,82),,pursiainen ve diğ. [7] A. astacus larda (erkek=3,82), Austin [17] Cherax destructor larda (erkek=3,22 dişi=2,61), C. quadricarinatus larda (erkek=3,29 dişi= 2,92), C tenuimanus larda (dişi=2,76), Harlıoğlu [18] A. leptodactylus larda (erkek=3,25 dişi=2,74), Harlıoğlu [9] A. leptodactylus larda (erkek=2,67 dişi=2,51), Harlıoğlu [19] P. leniusculus larda (dişi=2,89), Bolat ve Aksoylar [20] A. leptodactylus larda (erkek=2,90 dişi=2,69), Balık ve diğ., [21] A. leptodactylus larda (erkek=2,92 dişi=2,72), Balık ve diğ., [22] A. leptodactylus larda (erkek=3,27 dişi=3,05), Harlıoğlu ve Güner [23] A. torrentium larda (erkek=2,89 dişi=0,73) incelemişlerdir. Ayrıca Harlıoğlu ve Harlıoğlu [24] karapaks uzunluğu ile vücut ağırlığı arasındaki ilişkiyi ifade eden b değerini Eğirdir (erkek=2,52 dişi=2,12), Hirfanlı (erkek=3,67 dişi=2,22) ve İznik (erkek=2,73 dişi=2,66) göllerinden avlanan A. leptodactylus larda karşılaştırmalı olarak araştırmışlardır. Canlıların gelişme süresince boyca büyümesine karşın, ağırlıkça büyüme hızının hangi oranda olacağı, genetik yapılarının etkisinin yanında, besin niteliği ve miktarı gibi 305 beslenme olanaklarının büyük oranda etkilerinin olduğu, bazı ekolojik faktörler tarafından da belirlenmektedir. Tüm bu etkenler kompleks bir yapı içerisinde, türün genel yapısı içinde kalmak koşuluyla, zamana ve ortama göre, populasyondan populasyona, hatta aynı populasyonda bile mevsimden mevsime, boy ve ağırlık arasındaki ilişkide farklı oranlarda değişikliklere neden olabilmektedir. Bu nedenle, boy ağırlık ilişkisi konusunda elde edilen denklemlerin, lokaliteye ve verilerin elde edildiği dönemlere göre geçerli sayılmalarının daha doğru olacağı ifade edilmektedir [21,25]. Erkek ve dişi tatlı su istakozlarının abdomen et ağırlığı (erkek=2,70, dişi=2,27), kıskaç et ağırlığı (erkek=5,29, dişi=3,79) ve toplam et ağırlığı (erkek=3,20, dişi=2,41) ile karapaks uzunluğu arasındaki ilişki regresyon analizi ile elde edilen b değeri ile belirlendi. Bu ilişkideki b değerini Harlıoğlu [9] A. leptodactylus ların abdomen (erkek=2,60, dişi=1,89), kıskaç (erkek=4,68, dişi=2,23) ve toplam et ağırlıklarında (erkek=3,38, dişi=1,81), Harlıoğlu and Holdich [26] ise A. leptodactylus ve P. leniusculus ların abdomen (erkek=2,76, 1,75, dişi=2,52, 2,37), kıskaç (erkek=5,33, 4,14, dişi=3,23, 3,90) ve toplam et ağırlıklarında (erkek=3,49, 3,23, dişi=2,66, 2,83,) incelemişlerdir. Keban Baraj Gölü nden yakalanan A. leptodactylus türü tatlı su istakozlarından elde edilen et ağırlığı vücut ağırlığına oranlandığında dişi tatlı su istakozlarının abdomenlerindeki (erkek=%12.58, dişi=14,93) ve toplam et verimlerindeki (erkek=%15,16, dişi=16,25) değerin erkeklerden istatistiksel olarak önemli derecede daha yüksek olduğu, kıskaçlarda ise erkeklerin (%2,89) dişilerden (%1.32) daha yüksek bir orana sahip olduğu tespit edildi. Ayrıca bu çalışmada erkek ve dişilerin ortalama et ağırlıklarının vücut ağırlığına oranı % 15,88 olarak saptandı. Erkek ve dişi kerevitlerin et ağırlığının vücut ağırlığına oranını sırası ile Dabrowski ve diğ. [27] O. limosus larda %24,1, %24,3 Lingvist ve Louekari [28] A. astacus larda %19,6, %17,5, Rhodes ve Holdich [11] A. pallipes lerde %14.43, %15.73, Harlıoğlu [9] A. leptodactylus larda %16,67, %14,72, Gürel ve Patır [29] A. leptodactylus larda %18,33, %17,49, Harlıoğlu and Holdich [26] A. leptodactylus larda %12.60, %12.45, P.

6 Keban Baraj Gölü, Çemişgezek Bölgesi Tatlı Su İstakozu, Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 un Morfometrik Analizi ve Et Verimi leniusculus larda %14,79, %12,34 olarak belirlemişlerdir. Bununla birlikte toplam et verimini (erkek+dişi) Köksal [16] A. leptodctylus larda %15-23, Lahti [30] A.astacus larda %13,6-15,5, Lee ve Wickins [31] C. destructor larda %17,4, Gu ve diğ. [32] C. quadricarinatus larda %34 Harlıoğlu [18] A. leptodactylus larda %11,15, P. leniusculus larda %5,46 olarak saptamışlardır. Veriler arasındaki fark örnek sayısından, türlerin farklı olmasından ve abdomen ile kıskaç etlerinin farklı yöntemlerle çıkarılmasından kaynaklanabilir. Sonuç olarak, Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi nden elde edilen tatlı su istakozlarının ortamın ekolojik özelliklerine iyi bir şekilde uyum sağlamış oldukları görülmektedir. Ayrıca çalışmada belirlenen pozitif ve negatif allometrik büyümeler kerevit çiftliklerindeki A. leptodactylus un pazara sunulma döneminin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Kaynaklar 1. Erdemli, A. Ü. (1982). Beyşehir, Eğridir, Akşehir ve Eber Gölleriyle Apa Baraj Gölü Tatlı su İstakozu (Astacus leptodactylus ESCH, 1823) populasyonları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. TÜBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi. 7(2): Mason, J. C. (1975). Crayfish production in a small woodland stream. Freshwater Crayfish 2, Adegboye, D. (1979). The crayfish condition factor : a tool in crayfish research. Freshwater Crayfish. 5, Rhodes, C.P. and Holdich, D.M. (1979). On size and sexual dimorphism in Austrapotamobius pallipes (Lereboullet)-A step in assessing the commercial exploitation potential of the native British freshwater crayfish, Aquaculture. 17, Lindqvist, O.V. and Lahti, E. (1983). On the sexual dimorphism and condition index in the crayfish Astacus astacus L.in Finland. Freshwater Crayfish. 5, Skurdal, J. and Qvenild, T. (1986). Growth, maturity and fecundity of Astacus astacus in lake Steinfjorden, S.E. Norway. Freshwater Crayfish. 6, Pursiainen, M., Sarela M. and Westman, K. (1988). Moulting and growth of the noble crayfish Astacus astacus in an oligotrophic lake. Freshwater Crayfish. 7, Brodsky, S. Y. (1983). On the systematics of palaearctic crayfishes (Crustacea, Astacidae). Freshwater Crayfish. 5, Harlıoğlu, M. M. (1999). Keban Baraj Gölü, Ağın Yöresi stakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz) populasyonunda ağırlık-uzunluk ilişkisi ve et verimi. Tr. J. of Zoology. 23, Ek sayı 3, Anonim, (1994). Keban Baraj Gölü Limnoloji Raporu, T.C.: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müd. IX. Bölge Müd., 137s. 11. Rhodes, C.P. and Holdich, D. M. (1984). Lengthweight relationship, muscle production and proximate composition of the freshwater crayfish Austropotamobius pallipes (Lereboullet). Aquaculture, 37, Romaire, R. P., Forester J. S. and Avault, J. V. (1977). Length-weight relationships of two commercially important crayfishes of the genus Procambarus. Freshwater Crayfish. 3, Özdamar, K. (2001). SPSS ile Biyoistatistik. Yayın no:3, 4. baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir, 452s. 14. Lowery, R. S. (1988). Growth, moulting and reproduction. In: Freshwater crayfish: biology, management and exploitation (Holdich D.M. & Lowery R.S., eds), Chapman & Hall, London, Aiken, D. E. and Waddy, S. L. (1992). The growth process in crayfish. Reviews. Aquatic Sciences. 6(3,4), Köksal, G. (1988). Astacus leptodactylus in Europa. In: Freshwater Crayfish: biology, management and exploitation (Holdich D.M. & Lowery R.S., eds), Chapman & Hall, London, Austin, C. M. (1995). Length-weight reletionships of cultured species of Australian freshwater crayfish of the genus Cherax. Freshwater Crayfish. 10, Harlıoğlu, M. M. (1996). Comparative biology of the signal crayfish, Pasifastacus leniusculus (Dana), and the narrow-clawed crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz. Unpublished Ph.D. thesis, University of Nottingham. 435 p. 19. Harlıoğlu, M. M. (2000). Comparison of the chelipeds of two crayfish species, Astacus leptodactylus Eschscholtz and Pacifastacus leniusculus (Dana). Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, 17(1-2), Bolat, Y., Aksoylar M.Y. (2003). Eğirdir Gölü kerevitleri (Astacus leptodactylus Esch., 1823) nin uzunluk ağırlık ile karapaks boyu-total boy ilişkileri ve kabuk değiştirme periyodunun saptanması. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 2 (10),

7 Ö. Barım 21. Balık, S., R. Ustaoğlu, M., Sarı, H.M., Berber S. (2005). Demirköprü Baraj Gölü (Manisa) Tatlı su İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) un Bazı Büyüme ve Morfometrik özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi. 22(1-2):83-89,. 22. Balık İ., Çubuk H., Özkök R., Uysal R. (2005). Some Biological Characteristic of Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Lake Eğirdir. Türk J. Zool. 29, Harlıoğlu M.M., Güner U. (2006). Studies on the recently discovered crayfish, Austropotamobius torrentium (Shrank, 1803), in Turkey: morphological analysis and meat yield. Aquaculture Res.37 (5), Harlıoğlu M.M., Harlıoğlu A.G. (2005). Eğirdir (Isparta), Hirfanlı (Kırşehir) ve İznik (Bursa) Göllerinden avlanan istakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) un morfometrik analizleri ve et verimleri. F.Ü. Fen. Bil. Ens., Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 17(2), Erdemli, A.Ü. (1985). Eine vergleichende Forshung über die biologishcen und morphologischen Eigenschaften zu den Populationen der Flusskrebse (Astacus leptodactylus salinus) in Hotamış Gölü und Mamasın Baraj Gölü. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Matematik, Fizik ve Biyoloji Bilimler Araştırma Grubu, Proje No: TBAG-594, 73s. 26. Harlıoğlu M.M., Holdich, D.M. (2001). Meat yields in the introduced freshwater crayfish, Pacifastacus leniusculus (Dana) and Astacus leptodactylus Eschscholtz, from British waters. Aquaculture Research. 32, Dabrowski, T., Kolakowski, E., Wawreszuk, H. & Choroszucha, C. (1966). Studies on chemical composition of American crayfish (Orconectes limosus) meat as related to its nutritive value. Journal Fisheries Research Board of Canada. 23(11), Lindqvist, O. V. and Louekari, K. (1975). Muscle and hepatopancreas weight in Astacus astacus L. (Crustacea, Astacidae) in the trapping season in Finland. Annales Zoologici Fennici. 12, Gürel, A., Patır B. (2001). Keban Baraj Gölü İstakozlarının (Astacus leptodactylus ESCH., 1823) et verimi ve kimyasal bileşimi. Vet. Bil. Derg. 17(2), Lahti, E. (1988). On the muscle and hepatopancreas weight in crayfish (Astacus astacus L.) in Finland. Freshwater Crayfish. 7, Lee, D.O C. and Wickins, J. F. (1992). Crustacean Farming. Blackwell Scientific Publications, 392p. 32. Gu, H., Mather, P. B. and Capra, M. F. (1994). The relative growth of chelipeds and abdomen and muscle production in male and female redclaw crayfish, Cherax quadricarinatus von Martens, Aquaculture. 123,

F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), , 2005

F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), , 2005 F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 412-423, 2005 Özet Eğirdir, İznik Gölleri ve Hirfanlı Baraj Gölünden Avlanan Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) un Morfometrik

Detaylı

Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) nden Yakalanan Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nda Ağırlık-Uzunluk İlişkisi ve Et Verimi

Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) nden Yakalanan Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nda Ağırlık-Uzunluk İlişkisi ve Et Verimi Su Ürünleri Dergisi (2011) ISSN 1300 1590 Ege J Fish Aqua Sci 28(3): 7580 (2011) http://www.egejfas.org Araştırma Makalesi / Research Article Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) nden Yakalanan Tatlısu Istakozu (Astacus

Detaylı

Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık uzunluk ilişkisi ve et verimi

Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık uzunluk ilişkisi ve et verimi Araştırma Makalesi BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, XX(X), 1-13, (2017) DOI: 10.25092/baunfbed.346123 J. BAUN Inst. Sci. Technol., XX(X), 1-13, (2017) Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus

Detaylı

Demirköprü Baraj Gölü (Manisa) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

Demirköprü Baraj Gölü (Manisa) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2005 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2005 Cilt/Volume 22, Sayı/Issue (12): 83 89 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Demirköprü Baraj Gölü

Detaylı

Keban Baraj Gölü, A n Yöresi Tatl Su stakozu, Astacus leptodactylus Eschscholtz Populasyonunda A rl k-uzunluk liflkisi ve Et Verimi

Keban Baraj Gölü, A n Yöresi Tatl Su stakozu, Astacus leptodactylus Eschscholtz Populasyonunda A rl k-uzunluk liflkisi ve Et Verimi Tr. J. of Zoology 23 (1999) Ek Say 3, 949-957 @ TÜB TAK Keban Baraj Gölü, A n Yöresi Tatl Su stakozu, Astacus leptodactylus Eschscholtz Populasyonunda A rl k-uzunluk liflkisi ve Et Verimi Muzaffer Mustafa

Detaylı

Mamasın Baraj Gölü (Aksaray-Türkiye) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Boy-Ağırlık İlişkisi ve Et Verimi

Mamasın Baraj Gölü (Aksaray-Türkiye) Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Boy-Ağırlık İlişkisi ve Et Verimi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 21 25 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Mamasın Baraj Gölü (Aksaray-Türkiye)

Detaylı

APOLYONT GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TATLISU İSTAKOZUNUN (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCHSCHOLTZ, 1823) BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ VE ET VERİMİ

APOLYONT GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TATLISU İSTAKOZUNUN (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCHSCHOLTZ, 1823) BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ VE ET VERİMİ 3(2): 86-99 (2009) DOI: 10.3153/jfscom.2009012 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2009 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ APOLYONT GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TATLISU İSTAKOZUNUN

Detaylı

Terkos Gölü Kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nin Bazı Morfolojik Özellikleri

Terkos Gölü Kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nin Bazı Morfolojik Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 163 167 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Research

Detaylı

Manyas Gölü (Balıkesir) Tatlısu İstakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

Manyas Gölü (Balıkesir) Tatlısu İstakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 83 91 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Manyas Gölü (Balıkesir)

Detaylı

Kavaklı Göleti (Edirne-Meriç) Kerevitleri Astacus Leptodactylus (Eschscholtz, 1823) un Bazi Morfolojik Özellikleri İle Büyüme Parametreleri

Kavaklı Göleti (Edirne-Meriç) Kerevitleri Astacus Leptodactylus (Eschscholtz, 1823) un Bazi Morfolojik Özellikleri İle Büyüme Parametreleri Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1): 37-42, 2008 ISSN:0000-0000, www.nobel.gen.tr Kavaklı Göleti (Edirne-Meriç) Kerevitleri Astacus Leptodactylus (Eschscholtz, 1823) un Bazi Morfolojik Özellikleri

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(4): 271-281 (2012) DOI: 10.3153/jfscom.akdeniz001 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2012 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBAN BARAJ GÖLÜ KEREVİTLERİNİN

Detaylı

Demirköprü Baraj Gölü nde (Manisa) Yaşayan Tatlısu Istakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Üreme Özellikleri

Demirköprü Baraj Gölü nde (Manisa) Yaşayan Tatlısu Istakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Üreme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (3-4): 245 249 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Demirköprü Baraj Gölü

Detaylı

Rombik ve Altıgen Gözlü Kerevit Pinterlerinin Avın Verimliliği ve Eşey Kompozisyonu Üzerine Etkileri

Rombik ve Altıgen Gözlü Kerevit Pinterlerinin Avın Verimliliği ve Eşey Kompozisyonu Üzerine Etkileri ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Rombik ve Altıgen Gözlü Kerevit Pinterlerinin Avın Verimliliği ve Eşey Kompozisyonu Üzerine Etkileri Mustafa ATEŞ*, Önder AKSU* Özet Bu çalışmada,

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

Yeni Su Kaynaklarına Yerli ve Yabancı Tatlısu İstakozu Türlerinin Aşılanmasının Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Karşılaştırılması

Yeni Su Kaynaklarına Yerli ve Yabancı Tatlısu İstakozu Türlerinin Aşılanmasının Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Karşılaştırılması Yeni Su Kaynaklarına Yerli ve Yabancı Tatlısu İstakozu Türlerinin Aşılanmasının Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Karşılaştırılması Hamdi AYDIN Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge MYO, Su Ürünleri Programı,

Detaylı

ISSN: 1308 7258 (NWSAELS) Received: January 2016 ID: 2016.11.2.5A0077 Accepted: April 2016

ISSN: 1308 7258 (NWSAELS) Received: January 2016 ID: 2016.11.2.5A0077 Accepted: April 2016 Ecolojical Life Sciences Status : Original Study ISSN: 1308 7258 (NWSAELS) Received: January 2016 ID: 2016.11.2.5A0077 Accepted: April 2016 Önder Aksu Tunceli University, onderaksu@tunceli.edu.tr, Tunceli-Turkey

Detaylı

ALTINKAYA BARAJ GÖLÜ (SAMSUN) NDEKİ Silurus glanis L., 1758 POPULASYONUNDA YAŞ-BOY, YAŞ-AĞIRLIK VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ALTINKAYA BARAJ GÖLÜ (SAMSUN) NDEKİ Silurus glanis L., 1758 POPULASYONUNDA YAŞ-BOY, YAŞ-AĞIRLIK VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ALTINKAYA BARAJ GÖLÜ (SAMSUN) NDEKİ Silurus glanis L., 1758 POPULASYONUNDA YAŞ-BOY, YAŞ-AĞIRLIK VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Savaş YILMAZ *, Mahmut YILMAZ **, Nazmi POLAT * *Ondokuz

Detaylı

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ÖZET Sevil DEMİRCİ 1, Şükran YALÇIN-ÖZDİLEK 2 1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2

Detaylı

Yabancı Tatlı Su Istakoz Türlerinin Türkiye ye Stoklanmasının Meydana Getirebileceği Muhtemel Sonuçlar

Yabancı Tatlı Su Istakoz Türlerinin Türkiye ye Stoklanmasının Meydana Getirebileceği Muhtemel Sonuçlar E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (1-2): 213 218 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Yabancı

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 41-48, 26 18 (1), 41-48, 26 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Mehmet Zülfü

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(4): 306-320 (2012) DOI: 10.3153/jfscom.akdeniz005 Journal of FisheriesSciences.com E-ISS 1307-234X 2012 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBA VE KARAKAYA BARAJ GÖLLERİDE

Detaylı

ISSN: Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015

ISSN: Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 KEREVİT (Astacus leptodactylus ESCH., 1823) AVCILIĞINDA KULLANILAN İKİ FARKLI AĞ MATERYALİ KALINLIĞINA (210D/6 PA VE 210D/21 PA) SAHİP PİNTERLERİN

Detaylı

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ramazan MERT 1 Mustafa KOYUN 2 1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Ed. Fak. Biyoloji Böl.

Detaylı

Tatlı Su İstakozlarının (Astacus leptodactylus ssp.) in Su Dışında Canlı Kalma Süreleri

Tatlı Su İstakozlarının (Astacus leptodactylus ssp.) in Su Dışında Canlı Kalma Süreleri ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 2, 2014 / Vol. 2, Issue 2, 2014 Tatlı Su İstakozlarının (Astacus leptodactylus ssp.) in Su Dışında Canlı Kalma Süreleri *Özlem AKSU, **Başar ALTINTERİM, ***Semra GÜNER, ****Muzaffer

Detaylı

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 30(1), 1-6, 2018 30(1), 1-6, 2018 Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri Özet Yelda KARLIDAĞ, Erdal DUMAN*

Detaylı

The Comparative age determination of Carassius auratus ( L., 1758) living in Keban Dam Lake

The Comparative age determination of Carassius auratus ( L., 1758) living in Keban Dam Lake Keban Baraj Gölünde Yaşayan Carassius auratus (L., 1758) da Karşılaştırmalı Yaş Tayini The Comparative age determination of Carassius auratus ( L., 1758) living in Keban Dam Lake Erdal DUMAN Fırat Üniv.,

Detaylı

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 391 398 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Barbus capito pectoralis

Detaylı

Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Tatlısu Kerevitlerinde (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Yumurta Verimliğinin Boy ve Ağırlıkla İlişkisi *

Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Tatlısu Kerevitlerinde (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Yumurta Verimliğinin Boy ve Ağırlıkla İlişkisi * E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 109 113 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Işıklı Gölü (Çivril-Denizli)

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

KORUNAK TİPLERİNİN Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) KEREVİTLERİNİN BÜYÜMESİ, HAYATTA KALMASI ve YEM DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

KORUNAK TİPLERİNİN Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) KEREVİTLERİNİN BÜYÜMESİ, HAYATTA KALMASI ve YEM DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 2(3): 321-328 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.mug.200719 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KORUNAK TİPLERİNİN Astacus leptodactylus

Detaylı

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province Samsun İli İçsularında Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Boy- Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri Savaş YILMAZ*, Nazmi POLAT*, Okan YAZICIOĞLU* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1): 6-12, 2014 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Keban Baraj Gölü Ağın ve Örencik Bölgelerinden

Detaylı

Tayfur Sökmen Kampusü, 31034, HATAY

Tayfur Sökmen Kampusü, 31034, HATAY KIRMIZI KISKAÇLI KEREVİTLERİN (Cherax quadricarinatus) TÜRKİYE DE YETİŞTİRİCİLİĞİ Yavuz MAZLUM 1 * M. Ayçe GENÇ 1 Erdal YILMAZ 1 Mevlüt AKTAŞ 1 1 Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik

Detaylı

Türkiye de Önemli Kerevit Türlerinin Yetiştiriciliği

Türkiye de Önemli Kerevit Türlerinin Yetiştiriciliği E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 201 205 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE NİN İÇ SU ALANLARINDA KEREVİTİN ÖNEMİ VE GELECEKTE KEREVİT STOKLARINI BEKLEYEN TEHDİTLER

TÜRKİYE NİN İÇ SU ALANLARINDA KEREVİTİN ÖNEMİ VE GELECEKTE KEREVİT STOKLARINI BEKLEYEN TEHDİTLER TÜRKİYE NİN İÇ SU ALANLARINDA KEREVİTİN ÖNEMİ VE GELECEKTE KEREVİT STOKLARINI BEKLEYEN TEHDİTLER ÖZET Baybars SAĞLAMTİMUR MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ bsaglamtimur@mersin.edu.tr Ülkemizde

Detaylı

Tatlı Su Istakozu (Astacus leptodactylus) nun Barınak Kullanımı

Tatlı Su Istakozu (Astacus leptodactylus) nun Barınak Kullanımı F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(2), 127-134, 2003 Tatlı Su Istakozu (Astacus leptodactylus) nun Barınak Kullanımı Önder AKSU ve M. Mustafa HARLIOĞLU Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi,

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 4(4): 391-399 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010042 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2010 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ SEYHAN BARAJ GÖLÜ NDEKİ (ADANA) Chondrostoma

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758) nun Büyüme Özellikleri

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758) nun Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 337 341 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 5(3): 226-239 (2011) DOI: 10.3153/jfscom.2011027 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2011 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBAN BARAJ GÖLÜ KEREVİT (Astacus leptodactylus

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü ARAŞTIRMA 2007: 21 (1): 21-26 http://www.fusabil.org Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Metin BAYRAKTAR Murad GÜRSES Fırat Üniversitesi

Detaylı

Farkl nkübatörlerin Tatl su stakozu (Astacus leptodactylus Esch, 1823) Yumurtalar n n Ç k Oran Üzerine Etkileri

Farkl nkübatörlerin Tatl su stakozu (Astacus leptodactylus Esch, 1823) Yumurtalar n n Ç k Oran Üzerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi E irdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt:2-3; Say :1-2; 12-16 ( 2006-2007) Farkl nkübatörlerin Tatl su stakozu (Astacus leptodactylus Esch, 1823) Yumurtalar n n Hamdi AYDIN

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİRDİR GÖLÜ (ISPARTA-TÜRKİYE) TATLI SU ISTAKOZLARININ (Astacus leptodactylus, Esch. 1823) KAROTENOİD MİKTARI, ET VERİMİ VE KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ

Detaylı

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1 (26), 61-65 Eğirdir Gölü nde Avlanan Gümüşi Havuz Balığı Carassius auratus (Bloch, 1782) nın Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Bazı Özelliklerinin

Detaylı

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL**

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL** ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Bireylerinde Total Boy ile Vücut

Detaylı

Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Yetiştiriciliğinde Yavru Dönemde Muhtemel Ölüm Nedenleri

Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Yetiştiriciliğinde Yavru Dönemde Muhtemel Ölüm Nedenleri Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt:6 Sayı:2 (2010) Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Yetiştiriciliğinde Yavru Dönemde Muhtemel Ölüm Nedenleri

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Serap KOŞAL ŞAHİN Doğum Tarihi/Yeri:1975/MALATYA Yazışma Adresi:İstanbul Üniv. Su Ürünleri. Ordu cad. No:200 Laleli İstanbul Telefon:0 212 455 57 00/16412 s: 0 212 514 03

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 25-32 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İzmir Körfezi (Ege Denizi)

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri *

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri * G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 25-39 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri * Reproductive Properties of Cyprinus carpio L.,1758

Detaylı

Eğirdir Gölü ndeki Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Besin Bileşenlerinin Mevsim, Boy ve Eşeye Bağlı Olarak Değişimi*

Eğirdir Gölü ndeki Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Besin Bileşenlerinin Mevsim, Boy ve Eşeye Bağlı Olarak Değişimi* Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13(1), 66-79 (2017) Eğirdir Gölü ndeki Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nun Besin Bileşenlerinin Mevsim, Boy

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 nun Büyüme Özellikleri

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 nun Büyüme Özellikleri GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 1(2007) 37-57 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 nun Büyüme Özellikleri The Growth Features of Cyprinus carpio L., 1758

Detaylı

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri Yunus Araştırma Bülteni 014 (4): 73-84 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araştırma Makalesi Research Article Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Detaylı

Türkiye ye İthal Edilen Kerevit Türlerinin Çevre Üzerine Oluşturabileceği Olumsuz Etkiler

Türkiye ye İthal Edilen Kerevit Türlerinin Çevre Üzerine Oluşturabileceği Olumsuz Etkiler Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 29(1), 249-261, 2017 29(1), 249-261, 2017 Türkiye ye İthal Edilen Kerevit Türlerinin Çevre Üzerine Oluşturabileceği Olumsuz Etkiler Özet

Detaylı

Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi

Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (1), 121-129, 2005 Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi Bülent ORSAY Erdal DUMAN* Fırat

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi / YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi / YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ferhat DEMİROL Ünvan Teknik Hizmetler Koordinatörü Telefon 0 530 746 54 64 0 424 241 10 85 / 107 E-mail ferhat.demirol@tarim.gov.tr, ferhatdemirol@hotmail.com Doğum Tarihi -

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt:6 Sayı:2 (2010)

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt:6 Sayı:2 (2010) Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt:6 Sayı:2 (2010) GÜNER,MAZLUM Farklı Protein Seviyelerindeki Dietlerinin Yavru Büyüme, Yaşama Oranları ve Vücut Kompozisyonları Üzerine

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3 (2015) 100-106 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Seyhan Baraj Gölü (Adana) ndeki Aphanius mento (Heckel, 1843) nun Bazı Morfometrik

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ (YIL 2016 CİLT: 12 SAYI 1)

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ (YIL 2016 CİLT: 12 SAYI 1) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ (YIL 2016 CİLT: 12 SAYI 1) Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Adına Sahibi Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ Editör Prof.

Detaylı

KÖYCEĞİZ GÖLÜ DALYAN KANALLARI NDAKİ MAVİ YENGEÇ, Callinectes sapidus (RATHBUN, 1896) İN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ

KÖYCEĞİZ GÖLÜ DALYAN KANALLARI NDAKİ MAVİ YENGEÇ, Callinectes sapidus (RATHBUN, 1896) İN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ 3(1): 24-31 (2009) DOI: 10.3153/jfscom.2009005 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2009 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KÖYCEĞİZ GÖLÜ DALYAN KANALLARI NDAKİ MAVİ

Detaylı

GENÇ BADMiNTON OYUNCULARıNIN MÜSABAKA ORTAMINDA GÖZLENEN LAKTATVE KALP ATIM HIZI DEGERLERi

GENÇ BADMiNTON OYUNCULARıNIN MÜSABAKA ORTAMINDA GÖZLENEN LAKTATVE KALP ATIM HIZI DEGERLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sciences 2002, 13 (4), 22-31 GENÇ BADMiNTON OYUNCULARıNIN MÜSABAKA ORTAMINDA GÖZLENEN LAKTATVE KALP ATIM HIZI DEGERLERi A1pan CINEMRE* Caner AÇiKADA Tahir HAZıR

Detaylı

Keban Baraj Gölü (Elazığ) Su Ürünleri Kooperatiflerine Ortak Balıkçıların Avcılıkta Kullandıkları Teknelerin Mevcut Durumu

Keban Baraj Gölü (Elazığ) Su Ürünleri Kooperatiflerine Ortak Balıkçıların Avcılıkta Kullandıkları Teknelerin Mevcut Durumu Erzincan Üniversitesi Erzincan University Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Journal of Science and Technology 2018, 11(3), 425-434 2018, 11(3), 425-434 e-issn: 2149-4584 Araştırma Makalesi DOI:10.18185/erzifbed.419822

Detaylı

Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi

Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (4), 563-568, 2008 20(4), 563-568, 2008 Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi Bülent ORSAY,

Detaylı

Topçam Baraj Gölü ndeki (Aydın) Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) Yaş, Büyüme ve Cinsiyet Oranları

Topçam Baraj Gölü ndeki (Aydın) Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) Yaş, Büyüme ve Cinsiyet Oranları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (34): 503 515 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

Determination of Condition Factor and Length-Weight Relationship of the Prucian Carp, Carassius Gibelio (Bloch, 1782) Inhabiting Seyhan Dam Lake

Determination of Condition Factor and Length-Weight Relationship of the Prucian Carp, Carassius Gibelio (Bloch, 1782) Inhabiting Seyhan Dam Lake Determination of Condition Factor and Length-Weight Relationship of the Prucian Carp, Carassius Gibelio (Bloch, 1782) Inhabiting Seyhan Dam Lake Sibel Alagoz Erguden (Corresponding author) School of Imamoglu

Detaylı

Eğirdir Gölü Tatlısu Yengeci (Potamon potamios Olivier. 1804) nin Bazı Üreme ve Popülasyon Özellikleri

Eğirdir Gölü Tatlısu Yengeci (Potamon potamios Olivier. 1804) nin Bazı Üreme ve Popülasyon Özellikleri Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 11-2 (2007).134-139 Eğirdir Gölü Tatlısu Yengeci (Potamon potamios Olivier. 1804) nin Bazı Üreme ve Popülasyon Özellikleri Pınar GÜLLE. İsmail

Detaylı

19 (3), , (3), , 2007

19 (3), , (3), , 2007 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 325-332, 2007 19 (3), 325-332, 2007 Yayla Gölü ndeki (Buldan-Denizli) Kababurun Balığı (Chondrostoma meandrense Elvira, 1987)

Detaylı

Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon Parametreleri

Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon Parametreleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 21 (1), 53-6, 29 21(1), 53-6, 29 Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon

Detaylı

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 259 265 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli)

Detaylı

Yukarı Fırat Nehri nin Sivas-Erzincan Arasında Kalan Bölümü nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) nın Büyüme Performansları

Yukarı Fırat Nehri nin Sivas-Erzincan Arasında Kalan Bölümü nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) nın Büyüme Performansları G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 2 (2003) 23-40 Yukarı Fırat Nehri nin Sivas-Erzincan Arasında Kalan Bölümü nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) nın Büyüme Performansları Growh

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

Kerevitlerin Barınak Çeşitleri ve Barınak Kullanımları

Kerevitlerin Barınak Çeşitleri ve Barınak Kullanımları Kerevitlerin Barınak Çeşitleri ve Barınak Kullanımları Önder Aksu 1*, Muzaffer Mustafa Harlıoğlu 2 1 Tunceli Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, TR62000, Tunceli, Türkiye 2 Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi

Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 16-17, 26 18 (2), 16-17, 26 Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 184) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi

Detaylı

Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi

Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII, 1-6 (24) Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi Sabri

Detaylı

Adıyaman University Journal of Science

Adıyaman University Journal of Science Adıyaman University Journal of Science dergipark.ulakbim.gov.tr/adyufbd ADYUSCI 6 (1) (2016) 96-109 The Effects of Calcium Supplemented Diets on Growth Performance of Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim SÖMEK Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Şubat 1980 Zonguldak Medeni Durumu: Evli ve bir erkek çocuk babası Öğrenim Durumu: Doktora Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Büyüme Özellikleri

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Büyüme Özellikleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fiırat Unv. Journal of Science 27(2), 29-36, 2015 27(2), 29-36, 2015 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Büyüme Özellikleri Özet Songül

Detaylı

19 (3), 273-283, 2007 19 (3), 273-283, 2007. savasyilmaz033@yahoo.com

19 (3), 273-283, 2007 19 (3), 273-283, 2007. savasyilmaz033@yahoo.com Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 273-283, 2007 19 (3), 273-283, 2007 Altınkaya Baraj Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Sudak Balığı, Sander lucioperca (L.,

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(1): 32-38 (212) DOI: 1.3153/jfscom.2125 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 137-234X 212 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ ADIGÜZEL BARAJ GÖLÜ (DENİZLİ) BIYIKLI BALIK

Detaylı

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 3(9):72-80, 2013 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio

Detaylı

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü İçerik 1 Üretim Sahasının Seçimi 2 Yetiştiricilik Yapılan Sistemler

Detaylı

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Adnan ERTEKEN, SUMAE Projenin temel amacı Scanidae familyasına ait balıklardan mavruşgil

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Sander lucioperca (L.,1758)'nın Üreme Özellikleri *

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Sander lucioperca (L.,1758)'nın Üreme Özellikleri * G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 3 (2001) 19-32 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Sander lucioperca (L.,1758)'nın Üreme Özellikleri * Reproductive Properties of Sander lucioperca

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Capoeta trutta (Heckel, 1843) da Otolit Biyometrisi-Balık Boyu İlişkisi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Capoeta trutta (Heckel, 1843) da Otolit Biyometrisi-Balık Boyu İlişkisi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 29(2), 33-38, 2017 29(2), 33-38, 2017 Özet Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Capoeta trutta (Heckel, 1843) da Otolit Biyometrisi-Balık Boyu İlişkisi

Detaylı

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde Yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus un Avcılığında Kullanılan Av Araçları

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde Yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus un Avcılığında Kullanılan Av Araçları F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(2), 385-392, 2004 Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde Yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus un Avcılığında Kullanılan Av Araçları Özet Bülent ORSAY

Detaylı

İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Isparoz (Diplodus annularis L., 1758) un Bir Defada Bıraktığı Yumurta Miktarının Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma

İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Isparoz (Diplodus annularis L., 1758) un Bir Defada Bıraktığı Yumurta Miktarının Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 23 Cilt/Volume 2, Sayı/Issue (1-2): 25 29 Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short Note İzmir

Detaylı

BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÖZET: Şakir ÇINAR 1, Hıdır ÇUBUK 2, Remziye ÖZKÖK 1,Levent TÜMGELİR 1,Soner ÇETİNKAYA 1 K.Gonca

Detaylı

SAKARYABAŞI-BATI GÖLETİ NDE TATLI SU KARİDESLERİNİN (Palaemonetes turcorum Holthuis, 1961) BAZI MORFOMETRİK ÖZELLİKLERİ

SAKARYABAŞI-BATI GÖLETİ NDE TATLI SU KARİDESLERİNİN (Palaemonetes turcorum Holthuis, 1961) BAZI MORFOMETRİK ÖZELLİKLERİ RESEARCH ARTICLE/ARAŞTIRMA MAKALESİ ISSN: 2149-9659 E-ISSN: 2528-9462 SAKARYABAŞI-BATI GÖLETİ NDE TATLI SU KARİDESLERİNİN (Palaemonetes turcorum Holthuis, 1961) BAZI MORFOMETRİK ÖZELLİKLERİ Tolga Coşkun*,

Detaylı

Murat Özbek* M. Ruşen Ustaoğlu ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE

Murat Özbek* M. Ruşen Ustaoğlu ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Su Ürünleri Dergisi (0) Ege J Fish Aqua Sci 9(): 6-68 (0) ARAŞTIRMA MAKALESİ http://www.egejfas.org DOI: 0.7/egejfas.0.9..0 RESEARCH ARTICLE Palaemonetes antennarius (H. Milne Edwards, 87) un bazı morfometrik

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu sevincaydin2380@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : 1980 ELAZIĞ : Giresun Üniversitesi Espiye Meslek

Detaylı

Uluabat Gölü ndeki Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L.,1758) Populasyonu nun Büyüme Parametrelerinin Araştırılması

Uluabat Gölü ndeki Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L.,1758) Populasyonu nun Büyüme Parametrelerinin Araştırılması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 28 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 28 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 289 293 Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/ Uluabat Gölü ndeki Kızılkanat

Detaylı

İznik Gölü (Bursa) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

İznik Gölü (Bursa) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue (1): 19 25 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İznik Gölü (Bursa) Sazan

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ EĞİTİM BİLGİLERİ GÖREV YERLERİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ EĞİTİM BİLGİLERİ GÖREV YERLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Ad-Soyad Ünvan Doğum Yeri ve Tarihi Çalıştığı Birim(ler) Uzmanlık Alanları Ufuk AKÇİMEN Veteriner Hekim Eğirdir-24.11.1969 1997-2002 Van Bahçesaray Milli Eğitim Müdürlüğü(öğretmen) 2002-2011

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mahmut Yılmaz İletişim Bilgileri Adres Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail : myilmaz@ahievran.edu.tr

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

İkizce Çayı'ndaki (Şırnak) Siraz Balığının [Capoeta umbla (Heckel, 1843)] Otolit Biyometrisi - Balık Boyu Arasındaki İlişki

İkizce Çayı'ndaki (Şırnak) Siraz Balığının [Capoeta umbla (Heckel, 1843)] Otolit Biyometrisi - Balık Boyu Arasındaki İlişki Yunus Araştırma Bülteni 2015 (1): 67-72 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araştırma Makalesi Research Article İkizce Çayı'ndaki (Şırnak) Siraz Balığının [Capoeta umbla (Heckel, 1843)] Otolit Biyometrisi

Detaylı