ISO/IEC 17025:1999 KAPSAMINDA AKREDİTASYONA TEKNİK HAZIRLIK:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO/IEC 17025:1999 KAPSAMINDA AKREDİTASYONA TEKNİK HAZIRLIK:"

Transkript

1 ISO/IEC 17025:1999 KAPSAMINDA AKREDİTASYONA TEKNİK HAZIRLIK: TEKNİK YETERLİLİK Akreditasyon sürecinde laboratuvar uzmanından beklenen asli görev teknik yeterliliğin sağlanmasıdır.teknik yeterlilik kavramı 3 ana eksen üzerine kuruludur; 1. Eğitilmiş Personel Personel Yeterliliği, Uygun personelin kullanımı Personelin Sürekli Eğitimi 2. Test Metodları Metod Hakimiyeti Metod Hakkında Gerekli Bilgi, Gerekli Deneyim ve Tecrübe Metod Geliştirme ve Modernizasyon 3. Uygun Cihazlar Uygun Cihaz Kullanımı Deney, Kalibrasyon ve Yardımcı Teçhizatlar PERSONEL Yeterli ve Eğitimli olmalıdır. Belirli tip cihazları kullanmak için özel personeli yetkilendirilmeli ve bunlar için eğitimi yapılmış olmalıdır. Özel görevler için vasıflandırma kavramı içine eğitim ve bu görevlere ait sorumluluklarının tanımlanarak yetkilendirme girmektedir. Personel için eğitim ve istihdam hedefleri konulmalı ve bunların yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Bunun için gereken eğitim programı hazırlanarak uygulanmalı,ihtiyaçlar belirlenmelidir. METODLARIN SEÇİLMESİ Metotların seçilmesi için ISO/IEC standardı kapsamında yer alan düzenlemeler şu şekilde özetlenebilir: Müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak numune hazırlama ve deney metotları kullanılmalıdır. Tercihen uluslar arası,bölgesel,veya ulusal standartlar kullanılmalıdır

2 Mümkün mertebe standardın en son baskısının kullanılması sağlanmalıdır. Standart olmayan metotlar kullanıldığında geçerli kılınmalıdır. Ölçüm belirsizliği için uygun bir metod oluşturulmalı ve düzenli olarak uygulamalıdır. ANALİTİK YETERLİLİK Metod seçiminde en önemli kriterler metodun bilimsel karakteristiğini oluşturan parametrelerdir. Bilimsel karakteristikler analitik dataların güvenilirliği hakkında bilgi verir; kesinlik (precision) gerçeklik (trueness, bias) tanımlama limiti (limit of detection-lod) ölçüm limiti (limit of quantitation-loq) seçicilik/özgünlük (selectivity/specificity) hassasiyet (sensitivity) doğrusallık/ölçüm aralığı (linearity/working range) Seçicilik(spesificity): Yöntemin aranan analiti örnek matrissindeki diğer maddelerden ayırabilme özelliğidir. Analist; örnekte analitin birden fazla formda olabileceği ve interferansların analitle çok benzer davranabileceği her zaman göz önünde tutmalıdır. Hassasiyet(sensitivity): Analitin bir birim artışının, sinyal büyüklüğüne etkisini gösteren bir kriterdir. hassasiyet = ölçüm sinyali/konsantrasyon Bunun dışında kalibrasyon eğrisinden bir birimlik ölçüm artışın analit konsantrasyonundaki değişimine etkisi hesaplanabilir. Doğrusallık/ölçüm aralığı: Yöntemin kesinlik,gerçeklik kabul edilebilir düzeylerde karşılayabildiği analit konsantrasyonu aralığıdır. Ölçüm aralığının alt sınırı ölçüm limiti (LoQ) dir. Tespit limiti (LoD): analitin, bir boş örnektekinden istatistiksel olarak önemli ölçüde farklı olan en düşük konsantrasyon düzeyidir. 3 şekilde tespit edilmesi mümkündür. 1.Boş örneğin tekrarlı analizleri ile; 10 ayrı boş örnek analiz edilir, Ortalama ve standart sapmaları hesaplanır. LoD = Xort+k*SD (%95 güvenirlik için k=2)

3 2.Analiti çok düşük düzeyde içeren örneğin tekrarlı analizleri ile; 10 ayrı spiked örnek analiz edilir ve standart sapmaları hesaplanır. 3.Analiti düşük düzeyde farklı konsantrasyonlarda içeren örneklerle oluşturulan kalibrasyon denklemi ile hesaplanır. Ölçüm limiti(loq): kabul edilebilir kesinlik(precision) ve gerçeklikle (trueness) ölçülen en düşük analit konsantrasyonudur. Genellikle yaklaşık LoD nin katı olarak hesaplanır. DOĞRULUK ( accuracy) Bir ölçüm yönteminin doğruluğunu tanımlamak için iki terim kullanılır :kesinlik (precision) ve trueness (gerçeklik) Kesinlik (precision):spesifik analiz koşulları altında elde edilen bağımsız analitik sonuçlar arasındaki uyumun derecesidir. Bu sonuçlar arasındaki değişimi; Analist, ekipman ve ekipmanın kalibrasyonu, Çevre koşulları (sıcaklık, nem, hava kirliliği vb), Ölçümler arasında geçen zaman etkilemektedir. Kesinlik yalnız tesadüfi hataların dağılımı ile ilişkilidir, gerçek değerle ilgisi yoktur. Bir yöntemin kesinliği, tekrarlanabilirlik (repeatibility) ve yeniden yapılabilirlik (reproducibility) değerleri ile ifade edilir. Tekrarlanabilirlik (repeatibility) koşulları :Aynı yöntem, aynı test örneği, aynı lab.,aynı analist, aynı ekipman, kısa zaman aralığı. Yeniden yapılabilirlik koşulları :Aynı yöntem, aynı test örneği, farklı lab.,farklı analist, farklı ekipman. Kesinlik Rölatif standart sapma (RSD) veya güven aralığı(örneğin 5 ±0.4 mg/dl) olarak ifade edilebilir. Rölatif standart sapma: RSD(%) = (s/xort)*100 Tekrarlanabilirlik değerleri özellikle testin klinik etkinliğinin değerlendirilmesinde önemlidir. Klinik karar açısından önemli durumlarda tekrarlanabilirlik önemli olabilir.örneğin kalp krizi geçiren bir hastada troponin I ölçümünü dikkate aldığımızda Ölçtüğümüz değerin 1.90 ng/ml olduğunu varsayalım(bu test için referans değerleri0-2 ng/ml) Tekrarlanabilirliğimiz %20 ise sonuç 1.9 ± 0.38 ng/ml yani ng/ml Tekrarlanabilirliğimiz %10 ise sonuç 1.9 ± 0.19 ng/ml yani ng/ml Tekrarlanabilirliğimiz % 5 ise sonuç 1.9 ± ng/ml yani ng/ml

4 demektir.ilk iki durumda sonuç normalden yüksek olabilir.ancak 3. durumda sonuç her durumda normal aralıktadır.bu tip kritik durumlarda tekrarlanabilirliğimizin önemi açıkça görülebilir.. Gerçeklik (trueness) Ölçüm sonuçları ile, örnekteki gerçek analit miktarı arasındaki uyumun derecesidir. Gerçeklik, sistematik hatanın bir göstergesidir. Gerçeklik çalışmaları: Sertifikalı referans materyal (Certificated Reference Material-CRM) ile, Yeterlilik testi örneği ile, spiked örneklerle (geri alma-recovery testleri) yapılabilir. TANISAL YETERLİLİK Bunları değerlendirerek testin analitik performansı hakkında bilgi edinmek olasıdır. Fakat bir testin analitik olarak yeterli performansa sahip olması tıbbi yararı konusunda bilgi vermez, bir laboratuvar testinin klinik yönünün değerlendirilmesi için bazı kriterlere gereksinim duyarız: Tanısal Duyarlılık(sensitivity) Tanısal Özgüllük (Specificity) Tanısal Verimlilik(Efficiency) Tahmin Değeri(predictive value Tanı koyma amacıyla kullanılan laboratuvar testlerinin sonuçları için 4 olasılık söz konusudur: 1.Gerçek Pozitif(GP):Hastalık bulunan olguda pozitif(+) sonuç 2.Gerçek Negatif(GN)Hastalık bulunmayan olguda negatif(-) sonuç 3.Yanlış Pozitif(YP) Hastalık bulunmayan olguda pozitif(+) sonuç 4.Yanlış Negatif(YN) Hastalık bulunan olguda negatif(-) sonuç İdeal olarak tüm pozitif sonuçların gerçek pozitif,tüm negatif sonuçların gerçek negatif olması gereklidir,ama bu her zaman gerçekleşemez. Tanısal Duyarlılık: Aranan hastalığın hastada bulunmaması durumunda test sonucunun pozitif olma olasılığıdır.gerçek pozitif sonuç sayısı, pozitif olması gereken sonuç sayısı (hasta sayısı) ile karşılaştırılarak bulunur. Duyarlılık(%)=(GP/(GP+YP) X 100

5 Tanısal Özgüllük: Aranan hastalığın hastada bulunmaması durumunda test sonucunun negatif olma olasılığıdır.gerçek negatif sonuç sayısı,negatif olması gereken sonuç sayısı(hasta olmayan sayısı) ile karşılaştırılarak bulunur. Özgüllük (%)= (GN/GN+YP)) X 100 Duyarlılık (Gerçek Pozitiflik) ile 1- özgüllük (yanlış pozitiflik) karşılaştırılarak elde edilen rölatif çalışma özellikleri (relative operating characteristic : roc curve ) grafikleri kullanılarak testlerin diagnostik doğruluğu saptanabilmektedir. Tanısal Verimlilik: Test sonucunun doğru tanı koydurma olasılığıdır.doğru sonuç sayısı tüm sonuç sayısı ile karşılaştırılarak bulunur. Verimlilik: (%)= ( (GP+GN)/ (YP+YN+GP+GN) X 100 Tahmin Değeri : Laboratuvar testinin uygulanmakta olduğu topluluktaki, hastalığın yaygınlık oranına (Prevalans) göre,testin doğru tanı koydurma olasılığıdır..pozitif (+) tahmin değeri testin uygulandığı toplulukta (+) sonucu olanların gerçekte hasta olma olasılığıdır.hastalığın yaygınlık oranı ve tanısal özgüllük pozitif (+) tahmin değerini etkileyen parametrelerdir. Pozitif (+) Tahmin değeri=gpo/(gpo + YPO) GPO= Topluluktaki gerçek pozitiflik oranı (YO X Duyarlılık) YPO= Topluluktaki yanlış pozitiflik oranı (1-YO)(1- özgüllük) YO = Yaygınlık oranı Pozitif (+) Tahmin değeri = ( YO x Duyarlılık/(YO)x(duyarlılık)+(1-YO)x ( 1 özgüllük) ) x100 Negatif(-) tahmin değeri testin uygulandığı toplulukta (-) sonucu olanların gerçekte hasta olmama olasılığıdır.hastalığın yaygınlık oranı ve tanısal duyarlılık negatif(-) tahmin değerini etkileyen parametrelerdir.

6 Negatif (-) Tahmin Değeri= GNO/GNO + YNO GNO= Topluluktaki gerçek negatiflik oranı (1-YO)x(özgüllük) YNO= Topluluktaki yanlış negatiflik oranı(yo) x (1-duyarlılık) YO = Yaygınlık oranı Negatif (-) Tahmin değeri = ( (1-YO)x (özgüllük)/ (1-YO)x(özgüllük) +(YO) x(1- duyarlılık) ) x100 Ancak duyarlılık ve özgüllük için birer sayısal değerle testin performansını değerlendirmek,tanısal yeterliliğin basite indirgenmesidir.testlerin yanlızca bir değil,birden fazla duyarlılık ve özgüllük değerleri mevcuttur.(kullanılan değişik eşik değerlerine göre) Birkaç duyarlılık/özgüllük değerleri ile testin performansına bir bakış getirilebilir. Laboratuvar testleri,geniş bir duyarlılık-özgüllük yelpazesi gösterirler.duyarlılık artarken özgüllük azalır,özgüllük artarken duyarlılık azalır.herbir karar değeri için bir duyarlılık özgüllük kombinasyonu söz konusudur.duyarlılık/özgüllük çiftlerin spektrumunun tamamı testin tanısal doğruluğu üzerinde bilgi verir.bu testin tanısal doğruluğu belirlendikten sonra klinik yarar saptanabilir.klinik yarar; testin sağladığı bilginin hastanın sağaltımındaki pratik değeridir.bir testin tanısal doğruluğu yüksek olabilir. Aynı veya benzer bilgiyi elde etmede daha ucuz veya daha az invaziv bir yöntem bulunabilir. Ya da testin teknik açıdan uygulanabilirliği sınırlı olabilir,testin yararlılığını etkiliyebilir. GEÇERLİ KILMA: Yapılan bir inceleme sonucunda,özel amaçlı kullanım için gerekli şartların yerine getirildiğinin teyit edilmesi ve etkin bir delilin elde edilmesidir. Validasyon/verifikasyon çalışmaları, yeni bir yöntem rutin kullanıma alınmadan önce mutlaka yapılmalıdır ve aşağıdaki durumlarda tekrarlanmalıdır: Yeni cihazlar devreye girdiğinde, Temel kimyasallarda önemli bir değişiklik olursa(yöntem modifiye edilirse),yeni personel tarafından yöntem ilk kez kullanılacaksa, Uzun süredir kullanılmamış bir valide yöntemin yeniden kullanıma alınması durumunda, Laboratuvarda yapılan, sonuçları etkileyebileceği düşünülen değişikliklerde.

7 Şekil 1:Çeşitli testler için farklı kapsamda geçerli kılma çalışmaları yapılabilir Şekil2:Bir metodun uygulanmaya konulmasına kadar geçirdiği aşamalar

8 YETERLİLİK DENEYLERİ: Laboratuvarlar arası deney karşılaştırmaları: Aynı ve benzer malzeme üzerinde yapılan deneylerin,önceden belirlenmiş şartlara göre iki ve ya daha fazla laboratuvar tarafından planlanması, gerçekleştirilmesi, değerlendiril mesi ve dokümante edilmesidir. Bunların farklı formda düzenlenen ve farklı amaçlara hizmet edenleri vardır. -Analiz edilecek örneklerin önceden gönderilip her gün ve sık aralıklarla analiz edilerek rapor edildiği programlarda öncelikle tekrarlanabilirliğimizi görmek mümkündür.(örnek biologie prospective, Biorad v.b. Programlar) -Analiz edilecek örneklerin dönemler halinde gönderildiği programlarda ise gerçeklik değerimizi izlemek öncelikli amaçtır. (Örnek CAP,UKAS,labquality v.b.) Laboratuvar içi kalite kontrol programı: Her laboratuvar analizlerinin doğruluğunu gösterebilmek için internal kalite kontrol uygulamasına sahip olmalıdır. Bu programa ait hedefler koymalı ve bunları uygulamalıdır. ÖLÇÜMLERİN İZLENEBİLİRLİĞİ: İzlenebilirlik:Ölçüm cihazında okunan değerin bir ve ya daha fazla kademede beyan edilen bir referansla (bir ulusal veya uluslar arası standart ) ile karşılaştırılmasıdır.izlenebilirlik ulusal veya uluslararası standartlarla sağlanmalıdır. SI-Birimler sistemine izlenebilirlik; Ulusal Metroloji Enstitüsü BIPM ye(uluslar arası Ölçüler ve tartılar bürosu) üye diğer kuruluşlar Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı gibi kuruluşlardan gelen sertifikalı malzemeler veya bunlara karşı hazırlanmış kalibratörler ile sağlanabilir. Bunların SI birimler sistemine kadar olan izlenebilirliği standartlar hiyerarşisi içerisinde bir zincir şeklinde tanımlanmış olmalıdır. CGPM SI-Birim (Tanım)

9 Primer Referans Ölçüm Yöntemi Uluslararası organizasyonlar veya meslek kuruluşları Primer Kalibratör Sekonder Referans Ölçüm Yöntemi Sekonder Kalibratör Üreticiye Ait Ana Kalibratör Ulusal Metroloji Enstitüleri Onaylanmış laboratuvarlar Üretici laboratuvar Üreticinin Önerdiği Ölçüm Yöntemi Üretici laboratuvar Üreticinin Önerdiği Yönteme Ait Kalibratör Son Kullanıcının Rutin Ölçüm Yöntemi Rutin Örnek Üretici laboratuvar Üretici ve son kullanıcı laboratuvar Son kullanıcı Şekil 3: Standart materyaller hiyerarşisi CİHAZLAR Testler için kullanılacak cihazların analitik hassasiyeti yüksek ulusal ve uluslararası bilinen metotlara uygun cihazlar olması sağlanmalıdır.testlerde kullanılan Ekipman için;güncel kullanma ve bakım talimatları kolay ulaşılabilir olmalıdır. Cihazın yazılım tanımı,imalatçının adı,cihazın tipi ve seri numarası,bulunduğu yer,imalatçının talimatları,bakım planları,yapılmış olan bakımlar,arıza ve tadilat durumu kayıt edilmelidir.ölçüm cihazlarının uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bozulmasını önlemek amacıyla,güvenli taşınması,nakli,muhafazası,kullanımı ve planlı bakımı için prosedürler olmalıdır. Yapılan bütün kalibrasyonların tarihleri,sonuçları,sertifikaları,kopyaları,kabul kriterleri, rekalibrasyon tarihleri kayıt altına alınmalıdır. Hatalı veya belirlenen sınırların dışında olduğu anlaşılan ölçüm cihazları hizmet dışı bırakılarak belirgin bir şekilde işaretlenmelidir. Bu hatanın daha önce yapılmış olan ölçümlere etkisi araştırılmalı böylece uygun olmayan işin kontrolü sağlanmalıdır. ÇEVRE VE YERLEŞİM KOŞULLARI:

10 Laboratuvarın enerji kaynakları ve çevre koşulları deney hizmetinin doğru yapılmasını sağlamalıdır. Biyolojik sterilliğe,toza,elektromanyetik etkiye,radyasyon yayımına,elektrik beslenmesine,sıcaklığa,ses ve titreşime dikkat edilmelidir. Cihazlar arasında karşılıklı etkileşim önlenmelidir.özellikle deney yapılan alanlara giriş,çıkış ve cihazların kullanımının kontrolü önemlidir. Laboratuvar düzeni ve temizlikle ilgili personel belirlenmiş ve laboratuvarın temizlik planlarının yapılmış olması gereklidir. Bu temizlik sırasında kullanılan ekipman ve kimyasalların deney koşullarını etkilememesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Sonuç olarak; Sistemi dokümante et Sorumlulukları tanımla Kayıtları tut Test maddelerini tanımla Zamanlama yap Personeli eğit KAYNAKLAR: 1)ISO/IEC 17025:1999 2) The Fitness for Purpose of Analytical Methods- A laboratory Guide to Method Validation and Related Topics. EURACHEM Guide,First Internet Version, December ) Tietz Textbook of Clinical Chemistry, Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, Norbert W. Tietz W.B. Saunders Company; 3nd edition (1999) 4) Tıbbi Laboratuvarlarda Standardizasyon Ve Kalite Yönetimi,Türk Biyokimya Derneği,1999

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2006; 31 (2); 96 101. Görüş [Opinion] Yayın tarihi 21 Haziran, 2006 TurkJBiochem.com [Published online 21 June, 2006] TS EN ISO/IEC

Detaylı

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU TURKLAB Rehber 01 KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU Doç. Dr. Aysun Yılmaz TURKLAB- KALIBRASYON VE DENEY LABORATUVARLARI DERNEĞI Büyükdere Cad. Gökfiliz İşhanı Kat:3 Biruni Laboratuvarı

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

Temel Ölçümbilim ve Kalibrasyon Eğitimi Programı

Temel Ölçümbilim ve Kalibrasyon Eğitimi Programı Programın Amacı İşletmelerin, Kalite Yönetimi Sistemi (Muayene, Test, Kalibrasyon, Doğrulama, Dokümantasyon) vb. birimlerinde çalışanlara metroloji ve kalibrasyon/doğrulama ile ilgili temel kavram ve bilgilerin

Detaylı

GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ

GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ SANCO/12495/2011 sayılı Belge Koordinatör Dr. Tuija Pihlström Danışma Grubu SANCO/10684/2009 sayılı

Detaylı

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri Akreditasyon Danışmanlık Konusunda 25 yıllık bilgi ve deneyimini sizinle paylaşmak için! ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri İbrahim AKDAĞ Kimya Mühendisi ATAKENT 3.ETAP B.32 Blok D.14

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 13485 Nisan 2004 ICS 03.120.10;11.040.01 TIBBî CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR Medical devices Quality management systems

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU

KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU XX. KLINIK BİYOKİMYA GÜNLERİ Sema ARAL AKREDİTASYON Bir kuruluş veya bireyin belirli faaliyetleri yürütmek için yeterliliğinin yetkili bir kurum

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

Muayene ve Kabul Örneklemesi

Muayene ve Kabul Örneklemesi Muayene ve Kabul Örneklemesi Prof.Dr. Erhan Öner eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık 2002 1/97 Seminerin İçeriği Muayene Kavramı Hataların

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

Dr. Yahya R. Laleli Düzen Laboratuvarlar Grubu 16 Aralık 2010 İzmir, TBD DKD Programına katılan varmı? DKD ne bekliyorsunuz? DKD ihtiyacı nereden doğmuştur? Bu beklenti size ne sağlayacak? Bu uygulamada

Detaylı

Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları REHBERİ

Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları REHBERİ ISSN 0258-2171 TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ JOURNAL OF TURKISH MICROBIOLOGICAL SOCIETY Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları REHBERİ Türk Mikrobiyoloji

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9000 Mayıs 2007 ICS 01.040.03; 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - TEMEL ESASLAR, TERİMLER VE TARİFLER Quality management systems Fundamentals and vocabulary

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ EKLER

FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ EKLER FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ BÖLÜM 2 PERSONEL BÖLÜM 3 TESİSLER VE EKİPMAN BÖLÜM 4 DOKÜMANTASYON BÖLÜM 5 ÜRETİM BÖLÜM 6 KALİTE KONTROL BÖLÜM 7 KONTRATLI

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) ANKARA, 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G.

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı