UZUN SÜRELİ İŞSİZLERİN İSTİHDAMINA YÖNELİK VİZYON DOKÜMANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZUN SÜRELİ İŞSİZLERİN İSTİHDAMINA YÖNELİK VİZYON DOKÜMANI"

Transkript

1

2 UZUN SÜRELİ İŞSİZLERİN İSTİHDAMINA YÖNELİK VİZYON DOKÜMANI

3 ÖNSÖZ Hızla gelişen teknoloji ve küreselleşme sonucunda işgücü piyasalarında önemli değişmeler yaşanmış, bunun sonucunda da, istihdam kurumlarının vermiş oldukları hizmetler önemli ölçüde değişmiş ve gelişmiştir. Bu süreçte istihdam kurumlarının, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda etkin bir şekilde hizmet verebilmede ana hedeflerinden biri haline gelmiştir. Türkiye İş Kurumu da değişen ve gelişen işgücü piyasası ihtiyaçlarına cevap verebilmek, müşteri memnuniyetine önem veren yeni bir anlayışla hizmet sunabilmek amacıyla son yıllarda önemli çalışmalar ve projeler gerçekleştirmektedir. Bu projelerden biri de Hollanda Hükümeti ile MATRA Programları kapsamında yürütülen, Uzun Dönemli İşsizlerin İstihdam Edilebilirlikleri Yararına İşgücü Piyasası Aracılık Faaliyetlerinin Artırılması Projesi dir. Projenin amacı, Türkiye için önemli bir sorun olan uzun süreli işsizlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik farklı araçlar ve programlar geliştirmektir. Bu kapsamda Hollanda Kamu İstihdam Kurumu (UWV Werkbedrijf) ve Türkiye Kamu İstihdam Kurumu (İŞKUR) çalışanlarından oluşan çalışma ekibince hazırlanan Vizyon Dokümanı nın amacı, UWV Werkbedrijf uzun süreli işsizlere yönelik uygulamaları ile İŞKUR uygulamalarının karşılaştırılması suretiyle İŞKUR a uzun süreli işsizlere yönelik bir bakış açısı kazandırmak ve uygulama önerileri sunmaktır. 2 3

4 HOLLANDA TÜRKİYE KAMU İSTİHDAM KURUMLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI 1- İLK MÜRACAAT VE KAYIT İŞLEMLERİ MÜŞTERİNİN ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI EĞİTİM VE İSTİHDAM EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI EĞİTİM VE İSTİHDAM EYLEM PLANININ UYGULANMASI Açık İşe Yönlendirme Mesleki Eğitime Yönlendirme Girişimciliğe Yönlendirme ENTEGRASYON BÜROLARINA YÖNLENDİRME DİĞER KURUMLARA YÖNLENDİRME YAŞ GRUPLARINA GÖRE VERİLEN HİZMETLER DİĞER ARAÇLAR Ulusal ve Bölgesel İş Fuarları Çalıştaylar Işverenlere Verilen Sübvansiyonlar KORUMALI İŞYERLERİ GENEL ÖNERİLER... 20

5 GİRİŞ Uzun süreli işsizliğin tanımlanması ile ilgili farklı görüşler ve farklı metotlar bulunmaktadır. Bununla beraber ILO nun uzun süreli işsizleri bir yıl veya daha fazla süredir işsiz kalanlar olarak tanımlaması Türkiye dahil ILO üyesi bütün ülkelerce kabul edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu nun Hanehalkı İşgücü Anketleri sonuçlarına göre Türkiye deki işsiz sayısı, 2009 yılında 3 milyon 471 bin kişidir. Bu işsizlerin i (% 25,3) uzun süreli işsizdir yılı Haziran ayı verilerine göre ise 2 milyon 751 bin işsizin 845 bini uzun süreli işsizdir (%30,7). Türkiye OECD ortalamasından yüksek bir uzun süreli işsizlik oranına sahiptir. Uzun süreli işsizlik, işsizliğin yapısıyla ilgili önemli ipuçları vermektedir. İşsizlik süresi arttıkça işsizlerin istihdam edilebilirliği azaldığından işsizliği düşürmek zorlaşmaktadır. İşgücü arzı yönünden incelendiğinde, işsizlik süresi arttıkça işçinin sahip olduğu vasıfları yitirme ihmali güçlenmekte ve bununla birlikte bir iş bulma şansı da azalmaktadır. İşgücü talebi yönünden bakılırsa işverenler uzun süredir işsiz olan ve vasıflarını kaybetme ihtimali yüksek olan bu kişileri işe almada tereddüt etmektedir. Bu sorunlarla mücadele edebilmek ve uzun süre işsiz kalmış kişilerin hem sosyal hayata hem de işgücü piyasasına uyumlarının sağlanabilmesi için bir takım özel uygulamaların geliştirilmesi zorunludur. Ancak, Türkiye de uzun süreli işsizlik oranlarının yüksek olmasına rağmen, bu sorunla mücadeleye yönelik İŞKUR un bir strateji ve politikası bulunmamaktadır. 6 7

6 GAP analizi çerçevesinde iki ülkenin işsizlere yönelik yaklaşım ve uygulamaları aşağıda belirtilen konu başlıkları altında değerlendirilerek İŞKUR a uygulama önerileri sunulmuştur. 1- İLK MÜRACAAT VE KAYIT İŞLEMLERİ 1- Şahsen müracaat (yüz yüze) ve kayıt 2- Elektronik ortamda kayıt 3- Telefon aracılığıyla kayıt randevusu alma 1- Şahsen müracaat ve kayıt 2- Elektronik ortamda kayıt Hollanda da elektronik ortamda kayıt yaptıran kişi mutlaka kuruma davet edilerek, meslek temelli uzmanlaşmış danışman ile görüşmesi sağlanır ve detaylı kaydı yapılır. İŞKUR da ise, kişi isteği halinde ya da kayıt memurunun yönlendirmesi sonucunda danışmanla görüşmektedir. Ayrıca İŞKUR da önkayıt ve detaylı kayıt ayrımı bulunmamaktadır. HOLLANDA-TÜRKİYE KAMU İSTİHDAM KURUMLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI İŞKUR a kayıt yaptıran kişinin, mutlaka danışmanla yüz yüze görüşmesi sağlanmalıdır. Proje kapsamında geliştirilen iş arayan görüşme formu iş süreçlerine uyarlanarak, kişinin deyatlı kaydı yapılmalıdır. Kayıt işlemlerinde randevulu sistem yaklaşımı benimsenmelidir. 2- MÜŞTERİNİN ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI Kuruma kayıtlı tüm kişilerin özelliklerinin tanımlanması ve detaylı kaydının yapılabilmesi için, kişinin ekonomik-sosyal durumu, motivasyonu, özgüveni, ailevi-zihinsel-fiziksel sorunları, grup çalışmasına yatkınlığı, hobileri gibi özellikleri danışman tarafından analiz edilmektedir. Kişinin özelliklerinin tanımlanmasında mülakat tekniklerinden, gelişmiş ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır. 8 9

7 Tanıma sürecinden sonra, kişinin işgücü piyasasındaki durumu, motivasyonu, beşeri ilişkileri, özürlülük durumları gibi kriterler esas alınarak dörtlü gruplandırma modeline göre sınıflandırma yapılır: İşgücü piyasasındaki durumu iyi, işe girmeye hazır olanlar, Yeterli mesleki bilgisi olan, ancak iş arama becerisi eksik olanlar, Mesleki yeterliliği olmayan, mevcut donanımıyla iş gücü piyasasına hazır olmayanlar, İşgücü piyasasından uzak, mesleği olmayan ve işe yerleştirme konusunda kapsamlı desteğe ihtiyacı olanlar gibi. Kuruma kayıtlı kişiler istemeleri halinde nitelik ve ihtiyaçlarının tespiti amacıyla danışmanla görüşür. Bu görüşmeler, İŞKUR portalına kayıt edilir. Danışmanlık görüşmeleri sürecinde kişinin objektif bir şekilde değerlendirilmesi konusunda tereddüde düşüldüğünde Genel Yetenek Test Bataryası (GYTB) uygulanmaktadır. Ayrıca elektronik ortamda kişinin kendi ilgilerini, yönelimlerini, becerilerini fark etmelerine yardımcı olmak amacıyla Kariyer Testi uygulanmaktadır. Kişi isterse, bu test sonuçlarını danışman ile birlikte değerlendirebilmektedir. İŞKUR da kişiyi tanımaya yönelik gelişmiş ölçme değerlendirme araçları bulunmamakta; danışmanlık sürecinde en önemli araçlardan olan GYTB uygulması konusunda uzmanlaşmış personel sayısı oldukça sınırlıdır. Ayrıca İŞKUR a başvuran kişilerin detaylı tanınmasını sağlayacak sınıflandırılmaya dayalı bir kayıt sistemi bulunmamaktadır. İŞKUR da kişiyi tanımlamaya yönelik ölçme değerlendirme araçları geliştirilmeli ve bu araçları kullanacak nitelikli personel sayısı artırılmalı. Ülke şartlarına uygun sınıflandırmaya dayalı bir kayıt sistemi geliştirilmelidir. 3- İSTİHDAM VE EĞİTİM EYLEM PLANI NIN HAZIRLANMASI Bu plan, iş danışmanlığı hizmetlerinde standardizasyonu sağlayarak etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Dörtlü Gruplandırma Modeli esas alınarak hazırlanmaktadır. Plan dahilinde müşterinin işe yerleştirilmesinden, işe uyumunun sağlanmasına kadar tüm hizmetler alanında uzmanlaşmış aynı danışman tarafından verilmektedir. İstihdam ve Eğitim Eylem Planı nın uygunluğu, doğru adımlar atılıp atılmadığı, danışanın plana uyup uymadığının takibinin sağlanması ve gerektiğinde planda değişiklikler yapılabilmesi için müşteriyle periyodik görüşmeler yapılmaktadır. Müşterinin işgücü piyasasındaki durumuna göre periyodik görüşme süreleri ve yöntemleri belirlenerek müşteriyle yüz yüze, telefonla ya da elektronik ortamda görüşülmektedir. Danışanın nitelikleri ile işgücü piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak, kişinin en kısa sürede en uygun işe yerleşmesini sağlamak amacıyla İstihdam ve Eğitim Eylem Planı hazırlanır. Planıın hazırlanması, uygulanması, takibi ve gerektiğinde revizyonunun sağlanmasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılmıştır. Fakat danışman sayısının yeterli olmaması ve danışmanlık hizmetleri konusunda farkındalığın oluşmaması nedeniyle, danışmanlık süreci etkin olarak yürütülememektedir. Müşterinin özelliklerinin tanımlanmasına yönelik olarak mülakat teknikleri, ölçme ve değerlendirme araçları etkinlikle kullanılamadığından etkin bir Eylem Planı hazırlanmamaktadır. Danışman sayısının yeterli olmamasından dolayı; İş arayanın ihtiyacına göre yapılması planlanan periyodik görüşmeler aksamakta, İşe uyuma ilişkin danışmanlık hizmetleri verilememekte, Hedef grupların nitelik ve ihtiyaçlarına göre bir sınıflandırma ve bu doğrultuda uzmanlaşma sağlanamamıştır. Danışmanların sayısı ve niteliği en kısa sürede artırılmalıdır, Hedef grupların nitelik ve ihtiyaçlarına göre bir uzmanlaşmaya gidilmelidir, Danışmanlık süreci daha etkin planlanarak, İstihdam ve Eğitim Eylem Planı nda belirlenen görüşmelere uyulmalıdır, Uzun süreli işsizler bir hedef grup olarak ele alınmalı; uzun süreli işsiz ve uzun süre işsiz kalma riski taşıyan kişiler e özel iş danışmanlığı hizmetleri geliştirilmeli, Danışmanlık hizmetleri işe uyum sürecini de destekler biçimde geliştirilmeli, müşterinin kayıt işleminden işe yerleştirilmesine ve işe uyumun sağlanmasına kadar tüm hizmetler aynı danışman tarafından verilmelidir

8 4- İSTİHDAM VE EĞİTİM EYLEM PLANI NIN UYGULANMASI 1- AÇIK İŞE YÖNLENDİRME 1- İşe yönlendirme: Danışmanlık görüşmesi sonucunda kişi işe hazırsa durumuna uygun mevcut olan iş ilanıyla eşleştirilip, işverene takdim edilmektedir. 2- Eşleştirme: İş arayanın özellikleri iş ilanında aranan özelliklere uyuyorsa, danışman iş arayanla ön eleme için mülakat yapmakta ve iş arayanın uygun eleman olduğuna karar vermesi durumunda kişiyi işverene göndermektedir. 3- Danışmanla birlikte iş görüşmesi: Danışman gerek gördüğü hallerde iş arayanın işverenle birebir görüşmesine eşlik ederek, iş arayanı işverene tanıtıp, işe alınmasını sağlamaya çalışmaktadır. 4- İş ilanları bankası: Her bölgede kurulu olan İşverenler Servis Noktası birimi tarafından gerek işveren ziyaretleri esnasında alınan, gerekse işverenin doğrudan portala yüklediği açık işler hem bölgeye ait sitede hem de ana sitede yayınlanmakta, ayrıca basılı materyal olarak iş arayanlara sunulmaktadır. Eğer uygun nitelikte eleman bulunamaz ise açık işler bölgesel gazetelerde yayımlanmaktadır. 1- İşe yönlendirme: Danışman, görüşme sonucunda kişinin işe hazır olduğuna karar verirse kişiyi nitelik ve beklentilerine uygun işe yönlendirmektedir. Ancak bu yönlendirmeler genellikle işe yerleştirme memurlarınca yerine getirilmektedir. 2- Eşleştirme: İşverenin istemesi halinde danışmanlar, iş arayan ile ön eleme için mülakat yapmakta ve uygun bulunması halinde kişiyi işverene göndermektedir. İŞKUR da genelikle kayıt esnasında alınan genel bilgilere dayalı olarak iş ilanına uygun olan kişiler işe yerleştirme memurları ya da danışmanlar tarafından açık işlere yönlendirilmektedir. İş arayan danışmanlık hizmetinden geçmeden doğrudan açık işe müracaat edebilmektedir. Bu uygulama uygun bir eşleştirme yapılmasının önünde ciddi bir sorundur. Danışmanın, iş arayanla birlikte iş görüşmelerine katılmasına dair bir düzenleme bulunmamakla birlikte kurum personeli uygun gördüğünde bu konuda inisiyatif kullanabilmektedir. İŞKUR da açık iş ilanları internet üzerinden yayınlanmakta ayrıca panolarda duyurulmaktadır. Ancak açık işler yerel basında yayınlanmamaktadır.. Uygun eşleştirmenin esası, iş arayanın nitelikleri ile işin gerektirdiği niteliklerin örtüşmesinin sağlanmasıdır. Uygun bir yönlendirme öncesinde kişiler mutlaka danışmanla görüşmeli ve kişinin nitelik ve beklentileri detaylı analiz edilmelidir. Dolayısıyla işin gerektirdiği niteliklere uygun olmayan iş arayanların yönlendirmesi yapılmamalıdır. Tüm açık iş ilanlarının yer aldığı Açık İş Bilgi Bankası oluşturulmalı ve kurum genelinde tüm kullanıcıların hizmetine sunulmalıdır. Karşılanamayan açık işlerin duyurulması için yerel/ulusal gazetelerden yararlanılmalıdır. 2 MESLEKİ EĞİTİME YÖNLENDİRME İşgücü piyasası analizleri dikkate alınarak piyasada görülen eksikliklere göre mesleki eğitimler verilmektedir. Kişi vasıfsız ise veya mevcut olan mesleği güncelliğini yitirmiş ise; danışman ve danışan birlikte karar vererek, kişinin özelliklerine uygun ve işgücü piyasasında geçerli olan bir meslekte bireysel mesleki eğitim alması sağlamaktadır. Danışman, kursun satın alımından kursun sonuçlandırmasına kadar tüm süreçten sorumludur. Kurs süresince eğitimin gidişatını ve bireyin gelişimini takip etmek için iş arayan ile en az iki defa görüşme yapmaktadır. İllerde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu tarafından belirlenen mesleklerde kurslar açılmakta, iş arayanlar genellikle danışmanlık sürecinden geçmeden kurslara yönlendirilmektedir. Mesleki eğitim kurslarına katılacak kişiler, işbirliği yapılan ya da hizmet satın alınan kurum/ kuruluş temsilcilerinin de katıldığı komisyon tarafından seçilmektedir. Mesleki eğitim kursları genelikle gruplar halinde açılmaktadır. Kişiye özel mesleki eğitim kurslarına yönlendirmeye ilişkin mevzuat bulunmakla birlikte etkin olarak işletilmemektedir. İŞKUR da işgücü piyasası analiz çalışmaları yapılmaktadır, ancak sonuçlarının gerek geç yayınlanması gerekse belli bir metodolojisinin ve sürekliliğinin olmaması nedeniyle bu çalışmalar açılacak mesleki eğitim kurslarının belirlenmesinde etkin olarak kullanılmamaktadır. Hollanda da kişiye özel kurslara yönlendirme yapılırken İŞKUR da genellikle gruplar halinde kurslar açılmaktadır

9 Kursların açılması, kursiyerlerin seçilmesi ve kursların denetiminde danışmanlar rol almamaktadır. Kurslar işgücü piyasası analizleri dikkate alınarak açılmalıdır. İş arayanlar danışman tarafından belirlenen ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun mesleki eğitime yönlendirilmelidir. Kişiye özel bireysel eğitimler etkinlikle uygulanmalıdır. Kursiyer seçimi ve kurs denetimlerine danışmanların da katılımını sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır. 3 GİRİŞİMCİLİĞE YÖNLENDİRME Kendi işini kuracaklara yönelik girişimcilik eğitimi verilmektedir. Kendi işini kuracak kişiler hazırladıkları iş planını danışmanın onayına sunmakta, onaydan sonra süreç başlamaktadır. Ayrıca işin kalıcılığını sağlamak amacıyla da UWV Werkbedrijf uzmanları tarafından gerekli destekler verilmekte ve bu sürede sigortalar da UWV tarafından ödenmektedir. Kişiye işini kurma sürecinde ve devamında hak etmiş olduğu işsizlik ödeneği verilmektedir. Kişi işini kurduktan sonraki bir yıl içerisinde işten kâr elde eder ise, işini kurduktan sonra almış olduğu işsizlik ödeneği kendisinden tahsil edilmektedir. 5- ENTEGRASYON BÜROLARINA YÖNLENDİRME Başta uzun süre işsizler olmak üzere işgücü piyasasında dezavantajlı olan kişilerin eksik donanımlarının tamamlanması ya da işe yerleşmedeki psikolojik ve sosyal sorunlarının ortadan kaldırılması için bütüncül hizmetler verilmektedir. Kişi eğer işini yeni kaybetmiş ve danışmanın değerlendirmeleri sonucunda kişinin uzun süreli işsiz kalabileceği kanaatine varılmış ise ihtiyacı doğrultusunda yukarıda belirtilen hizmetlerden yararlanması sağlanmaktadır. Danışmanlar bu hizmet için yeterince vakit ayıramadığında ve/veya profesyonel bir yaklaşım gerektirdiğinde özel entegrasyon firmalarından hizmet satın alınmaktadır. Bu hizmetten sadece işsizlik ve sosyal yardım ödeneği alanlar faydalanmaktadır. Bu uygulamayla kişilerin uzun süreli işsiz kalması engellenmiş olmaktadır. Özel Entegre Büroları nda görevli (iş koçu) kişiler müşterileri ile birebir ilgilenmekte, gerekirse işveren görüşmelerinde kişiye eşlik etmekte ve kişi işe başladıktan sonra uyum sürecinde de kişiye destek sağlamaktadır. İŞKUR da bu uygulamalar bulunmamaktadır. KOSGEB ile İŞKUR arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü çerçevesinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programları (UGEP) ile İŞKUR a kayıtlı işsizlerin iş sahibi olmaları sağlanırken, açılacak işletmelerde istihdam edilecek işsizlere yeni iş sahalarının açılması hedeflenmektedir. İŞKUR tarafından kendi işini kuracaklara yönelik eğitimler verilmekte ancak Hollanda da uygulanan mali destek ve işin kalıcılığını sağlayacak uzmanlık desteği uygulaması İŞKUR da bulunmamaktadır. Danışmanlık hizmetlerinin, kişiyi girişimciliğe yönlendirme, iş planı hazırlama ve işin kalıcılığını sağlama konularında da geliştirilmesi gereklidir. İşsizlik sigortası ödeneğinden faydalananların kendi işini kurmaları halinde hak etmiş oldukları ödeneği almaya devam etmeleri konusu değerlendirmeye alınmalıdır İŞKUR öncelikle uzun süre işsiz kalma riski taşıyan kişiler ve uzun süreli işsiz lere yönelik olarak strateji belirlemeli; bu stratejilere uygun olarak hizmetler çeşitlendirilmelidir. Öncelikle İŞKUR da danışmalık hizmetleri geliştirilmeli ve müşterinin danışman tarafından belirlenen ihtiyaçlarının giderilmesi için hizmet satın almaya imkan verecek düzenlemeler yapılmalıdır. Alt yapısı ve yetki çerçevesi iyi belirlenmiş entegrasyon büroları oluşturulmalıdır. 6- DİĞER KURUMLARA YÖNLENDİRME Danışman tarafından ekonomik, sosyal ve sağlık sorunları olduğu tespit edilenlerin aşağıda belirtilen desteklerden faydalanmaları sağlanmaktadır: Ekonomik destekler: Danışman tarafından, kişinin sahip olduğu borçlarının verimli bir şekilde çalışmasını engelleyeceğine karar verilir ise, kişi işe yönlendirilmemektedir. Bu durumda kişinin borçlarının yapılandırılması ya da af edilmesi için belediyelere yönlendirmesi yapılmaktadır. Bu süreçte, ilgili kurum uzmanları tarafından 3 yıl boyunca borç yönetimi konusunda kişiye destek verilmektedir.

10 Sosyal destekler: Özgüven eksikliği, toplumsal baskı nedeniyle iş arama ve bulmada sorun yaşayanlar özel rehabilitasyon kurumlarına yönlendirilmekte ve bu kurumlardan hizmet satın alınmaktadır. Eğer kişinin iletişim sorunu var ise danışman ilgili kurumlardan randevu almakta ve gerekiyorsa iş koçları da iş görüşmelerinde kişiye eşlik etmektedir. Sağlık sorunlarına ilişkin destekler: Bedensel ya da psikolojik sağlık sorunlarının kişinin işe girişini engellediğine danışman tarafından karar verilir ise bu tür sorunların giderilebilmesine yönelik olarak rehabilitasyon merkezlerinden, hastanelerden vb. sağlık merkezlerinden hizmet satın alınmakta ve kişi bu merkezlere yönlendirilmektedir. Bu tür uygulamalar bulunmamaktadır. Tıbbi ve mesleki rehabilitasyona ihtiyaç duyan kişilerin ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi için mevzuat düzenlemeleri ve ilgili kurumlarla protokoller yapılmalıdır. Ayrıca alt yapısı çok iyi oluşturulmak kaydıyla, özel kurumlardan hizmet satın alınmasına ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır. 7. YAŞ GRUPLARINA GÖRE VERİLEN HİZMETLER 1- Gençler (15-27 yaş): Bu yaş grubu ile ilgilenen aynı yaş grubunda ve bu konuda uzmanlaşmış iş koçları vardır. Koçlar bu hedef grup ile daha sık görüşmektedir. Uzun süreli işsizliğin önüne geçebilmek için, bu gruptaki kişilerin işgücü piyasasının gerektirdiği mesleki eğitimleri zorunlu olarak alması sağlanmaktadır. Gençler mesleki anlamda belirli bir eğitim düzeyine gelmeden iş ilanlarına yönlendirilmemektedir yaş: Bu gruptaki işsizlerle bu grupla ilgili uzmanlaşmış iş koçları ilgilenmektedir. Bu gruptaki kişilere çalışabilecekleri iş piyasası tanıtılmakta, kişilerin deneyimlerini birbirleriyle paylaşması sağlanmakta, motivasyon ve iş arama yöntemleri hakkında destek verilmektedir yaşını geçenlere sosyal hayattan kopmamaları için okullarda, dernek ve vakıflarda; çocuklara ve görme özürlülere kitap okuma ya da engellileri gezdirme, onlarla deneyimlerini paylaşma gibi fahri işler yapmaları konusunda destek sağlanmaktadır. İŞKUR Uygulaması İŞKUR da danışmanlık hizmetlerinde yaş gruplarına göre uzmanlaşma sağlanmamıştır. Danışmanlık hizmetlerinin kapasitesi geliştirilerek, belirlenecek hedef gruplara göre uzmanlaşma sağlanmalıdır. 8- DİĞER ARAÇLAR 1- İstihdam Fuarları: Hollanda da ulusal ve bölgesel istihdam fuarları düzenlenmektedir. Bu fuarlarda işgücü talebi ile işgücü arzının karşılaşması sağlanmakta, işveren dilerse iş arayanlarla doğrudan mülakat yapabilmektedir. Dönemler halinde tematik, sektörel bazda bölgesel fuarlar yapılmaktadır. İŞKUR İl Müdürlükleri üniversiteler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak İstihdam Fuarları ve Kariyer Günleri düzenlemektedir. İstihdam fuarı ve kariyer günü etkinlikleri sınırlı olup, sistemli ve yaygın olarak gerçekleştirilmemektedir. İstihdam Fuarları; Tüm ülke çapında yaygınlaştırılmalı, Sektörel, ulusal ve bölgesel düzeyde gerçekleştirilmeli, İlgili taraflar nezdinde farkındalık yaratılarak daha sıkı işbirliklerine gidilmelidir. 2-Çalıştaylar: Özgeçmiş ve başvuru mektubu hazırlama çalıştayları, kendi iş yerini açma çalıştayları, iş arama metodları çalıştayları, işgücü piyasası çalıştayları, motivasyon çalıştayları, ağ kurma çalıştayları düzenlenerek kişilerin iş arama ve bulma kapasiteleri artırılmaktadır. İŞKUR un Uygulamaları İş arama becerileri seminerleri verilmektedir

11 Türkiye de Hollanda da olduğu gibi çalıştaylar konuları itibarıyla özel olmayıp, farklı konuların birarada sunulduğu seminerler şeklindedir. İstihdam edilebilirliği artırmaya dönük farklı konularda ve farklı hedef gruplara yönelik olarak çalıştaylar düzenlenmelidir. 3. İşverenlere Verilen Sübvansiyonlar 1- Uzun süreli işsizleri istihdam etmeleri halinde, işverenlere ödediği sigorta priminden indirim (sübvansiyon) yapılmaktadır. 2- Uzun süreli işsizler iş deneyimi kazanabilmeleri için en fazla üç ay süreyle ve üç aylık süre sonunda işverenin iyi niyet mektubu vermesi koşuluyla, kişiyi çalıştırıldıkları dönem boyunca kurumdan ödenek almaktadırlar. Bu döneme ait iş ve meslek kazası primleri işveren tarafından karşılanmaktadır. 3- İşveren uzun süreli işsizin, işte kalma sürecini ve işe adaptasyonunu etkileyebilecek mesleki ve sosyal donanımına ilişkin eksikliklerin tamamlanmasını isterse, kurum bu yönde destek sağlamaktadır. İŞKUR un işverene yönelik finansal teşvik mekanizmaları sistematik olmamakla birlikte, bu alanda gerek mevzuat ve gerekse de uygulama açısından düzenlemeler mevcuttur. Finansal kaynağı İşsizlik Sigortası Fonu olan bu düzenlemelerin amacı, ek istihdam yaratmak, istihdamda kalış sürelerini uzatmak ve işveren üzerindeki istihdam vergi yükünü azaltmaktır. 9- KORUMALI İŞYERLERİ İşgücü piyasasında iş bulma şansı az olan ya da çalışma olanağı olmayan özürlülüler iş koçları tarafından korumalı işyerlerine istihdam edilmektedir. Bu grupta yer alan kişilerin piyasa koşullarına hazır hale gelmeleri durumunda, kişiler danışmanın gözetiminde işgücü piyasasına dahil edilebilmektedir. İŞKUR Uygulaması Özürlülere yönelik olarak Korumalı İşyerleri uygulaması bulunmaktadır. Hollada da işgücü piyasasında iş bulamayacağına karar verilen kişiler özür durumlarına ve özürlülük oranlarına bakılmaksızın korumalı işyerlerinde istihdam edilmektedir. Türkiye de ise en az %40 oranında zihinsel, ruhsal-duyusal ve davranışsal özürlü olanlar ve diğer özür gruplarından %60 ve üzeri özürlü olanlar korumalı işyerlerine yönlendirilmektedir. Türkiye de korumalı işyerleri yaygınlaştırılmalı, özür durumuna ve oranına bakılmaksızın istihdam edilemeyen kişilerin korumalı işyerlerine yönlendirilmesi uygulaması değerlendirilmelidir. Türkiye de bugüne kadar işverene yönelik finansal teşviklerin hedef kitlesi kadınlar ve gençler olmuştur. Uzun süreli işsizlere yönelik herhangi bir teşvik düzenlemesi yapılmamıştır. Finansal teşvikler uzun süreli işsizleri de kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Ayrıca uzun süreli işsizi istihdam eden işverenin talebi halinde, kişinin işte kalma sürecini ve adaptasyonunu etkileyecek mesleki ve sosyal destek İŞKUR tarafından verilmelidir

12 GENEL ÖNERİLER Vizyon dokümanında belirtilen önerilerin gerçekleştirilebilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi temel husustur. Bu noktadan hareketle; 1- Öncelikle Avrupa İstihdam Stratejisi ne uygun istihdam politikası belirleme çalışmaları sonuçlandırılmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 2- Farklı hedef gruplara yönelik politika ve stratejiler belirlenerek, hizmet çeşitliliği artırılmalıdır. 3- Hizmet çeşitliliğine bağlı olarak İŞKUR personeli niteliği artırılarak özellikle danışmanlık hizmetlerinde uzmanlaşmaya gidilmeli ve personel sayısı artırılmalıdır. 4- Danışmanlık hizmetleri başvuru, işe yerleştirme ve işe uyum süreçlerini kapsayacak şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır. 5- İŞKUR vizyonu yöneticiler başta olmak üzere tüm çalışanlarca benimsenmeli ve bu vizyona ulaşmak hedefini güden uygulamalar etkin bir şekilde hayata geçirilmelidir. 20

13 ADI SOYADI UNVANI KURUMU E.POSTA ADRESİ Faruk ŞAHİN Daire Başkanı İŞKUR KİTABIN HAZIRLANMASINDA EMEĞİ GEÇENLER Nuran ERSOY Şube Müdürü İŞKUR Proje Koordinatörü Ahmet Ersun GENÇ Şube Müdürü İŞKUR Nazan KAHRAMAN Şef İŞKUR Burhan ARKAN VHKİ İŞKUR Aydın ALABAŞ İstihdam ve Meslek İŞKUR Uzmanı Hürriyet SAÇ Eğtim Uzmanı İŞKUR Feyzullah KAYA Şef İŞKUR Yalçın ORUÇ VHKİ İŞKUR Reyhan CEPHE Proje Koordinatörü Yücel AYDEMİR Eğitim Uzmanı UWV Mustafa ÖZCAN Eğitim Uzmanı UWV

14

ÇALIŞMA RAPORU. : Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

ÇALIŞMA RAPORU. : Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü ÇALIŞMA RAPORU Hazırlayan Birimi : Pelin EDİZ : Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Ağustos 2011 İÇİNDEKİLER A)... GENEL BİLGİLER... 1 B)... HOLLANDA KAMU İSTİHDAM KURUMU... 5 1)... H OLLANDA ve TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 19.10.2016 20.12.2016 1 Engelli Bireylere Sunulan Hizmetler 2 İŞKUR un Görevleri Ulusal istihdam politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak,

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER Ekrem KAYACI İstihdam Uzmanı 27 Eylül 2013 1 SUNUM PLANI İşgücü Piyasası Göstergeleri İŞKUR a Engelli Kaydı İş ve Meslek Danışmanlığı

Detaylı

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik Sayın İlgili, Evde Bakım Derneği ve Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu işbirliği ile 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde Kuşadası nda gerçekleştirdiğimiz III. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi ni

Detaylı

28 Kasım 2007 tarihinde Hilton Otel Ankara da gerçekleştirilen Türkiye İş Kurumu IV. Genel kurulunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

28 Kasım 2007 tarihinde Hilton Otel Ankara da gerçekleştirilen Türkiye İş Kurumu IV. Genel kurulunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır. 28 Kasım 2007 tarihinde Hilton Otel Ankara da gerçekleştirilen Türkiye İş Kurumu IV. Genel kurulunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır. İSTİHDAM POLİTİKASI ÖNERİLERİ Ülkemizin en önemli sosyal sorunu

Detaylı

İSTİHDAM FAALİYETLERİ

İSTİHDAM FAALİYETLERİ İSTİHDAM FAALİYETLERİ Aktif İstihdam Politikaları Pasif İstihdam Politikaları Girişimcilik Programları İşsizlik Sigortası İşbaşı Eğitim Programları Ücret Garanti Fonu Toplum Yararına Çalışma Programları

Detaylı

KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ İL MÜDÜRÜ İL MÜDÜR YRD. İL MÜDÜR YRD. Ana Hizmet Servisleri İşgücü Piyasası İzleme ve Değerlendirme Servisi Danışmanlık ve İşe Yerleştirme Servisi Çalışma İlişkileri

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 07 Şubat 2011 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri güncelliğini

Detaylı

İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞKUR DESTEKLERİ A. AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI Aktif İstihdam Politikaları İş Birliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları 1. Avrupa Birliği Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak Yeterlilik Çerçevesi ivedilikle ilan edilmelidir. 2. Bağımsız Ulusal Yeterlilik

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ KAYSERİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ Şubat 2017 Nayil COŞKUN KONU BAŞLIKLARI KISACA SEFERBERLİK PROJESİ, MEVCUT İSTİHDAM TEŞVİKLERİ VE YENİ TEŞVİKLER,

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SUNUM PLANI İşe Yerleştirme Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği 2 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 3 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ İş arayanların kayıtlarının

Detaylı

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Gösterge 2004 2008 2012 Nüfus (Bin Kişi) 66.379 69.724 73.604 15+ Nüfus (Bin Kişi) 47.544 50.772 54.724 Genç Nüfus (15-24 yaş) (Bin Kişi) 11.840 11.490

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

İşgücü Uyum Faaliyetleri (Aktif İstihdam Politikaları)

İşgücü Uyum Faaliyetleri (Aktif İstihdam Politikaları) TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞGÜCÜ UYUM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İşgücü Uyum Faaliyetleri (Aktif İstihdam Politikaları) 08.10.2010 İŞKUR 1 İŞGÜCÜ PİYASASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 08.10.2010 İŞKUR 2 İşgücü Piyasası Temel

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

İŞKUR; İşgücü piyasasına nitelikli işgücünü hazırlamak, İş ve meslek danışmanları aracılığı ile işveren danışmanlığı yapmak, işe yerleştirmede

İŞKUR; İşgücü piyasasına nitelikli işgücünü hazırlamak, İş ve meslek danışmanları aracılığı ile işveren danışmanlığı yapmak, işe yerleştirmede 1 İŞKUR; İşgücü piyasasına nitelikli işgücünü hazırlamak, İş ve meslek danışmanları aracılığı ile işveren danışmanlığı yapmak, işe yerleştirmede aracılık yapmak, İşverenin zor anlarında destek sunmak gibi

Detaylı

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER Hikmet DENİZ, Uzman Temmuz - 2012 DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK DESTEKLER Günümüz rekabet piyasasında işletmeler belli alanlarda uzmanlaşmak

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TEŞVİK NEDİR Sosyal Güvenlik Kurumu yada diğer Kamu Kuruluşları (İş-Kur, Hazine, vb) tarafından sağlanan teşviklerden anlaşılması gereken işverenin daha az prim ödemek

Detaylı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz. Sayın Milletvekili, Otizm spektrum bozukluğu (OSB) yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olup belirli davranış ve öğrenme özellikleri ile kendini göstermektedir. Şu an

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

İSTİHDAM POLİTİKALARI

İSTİHDAM POLİTİKALARI Türkiye İş Kurumu İSTİHDAM POLİTİKALARI İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 6 Ocak 2015 İŞKUR, 1946 yılında kurulmuştur Kurumsal Gelişim 2003 yılında yeni gelişen ihtiyaçlar ve değişen koşullara

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI VE İŞGÜCÜ UYUM HİZMETLERİ

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI VE İŞGÜCÜ UYUM HİZMETLERİ 1 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI VE İŞGÜCÜ UYUM HİZMETLERİ 2 İşgücü Yetiştirme Kursları Herhangi bir mesleği olmayan, mesleğinde yetersiz olan veya mesleği iş piyasasında geçerli olmayan -hükümlüler dahil- işsizlerin;

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PROJENİN AMACI 1- Ekonomik yetersizlikten kaynaklı sorunları azaltmak; Amasya il merkezinde, dezavantajlı grupta yer alan

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Faaliyetlerimiz. Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Faaliyetlerimiz. Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü . Üniversite Öğrencilerine Yönelik Faaliyetlerimiz Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İşveren ile iş arayan arasında köprü görev yapan İŞKUR olarak üniversite öğrencilerine yönelik olarak; - iş

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞKUR İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞKUR İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞKUR İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 1 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

İşsizlikle ilgili işlemler

İşsizlikle ilgili işlemler İşsizlikle ilgili işlemler İŞKUR a iş arayan olarak nasıl kayıt olunur? Kurumumuza kayıt yaptırmak isteyen iş arayanlar, ikamet ettikleri yerdeki İl Müdürlüğümüze T.C. kimlik numarasını belirleyen bir

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 24 Mayıs 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 Başlangıç: Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI. Hazırlayan: Belma ÇEŞNİAL İş ve Meslek Danışmanı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI. Hazırlayan: Belma ÇEŞNİAL İş ve Meslek Danışmanı İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI Hazırlayan: Belma ÇEŞNİAL İş ve Meslek Danışmanı İŞKUR dan İşverenler için KAÇIRILMAYACAK FIRSAT İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI 6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Umut TOPCU * İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla, hükümet

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

İŞ KUR DESTEKLERİ. Bu çalışmada güncel İŞKUR desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.iskur.gov.tr adresinden alıntıdır.

İŞ KUR DESTEKLERİ. Bu çalışmada güncel İŞKUR desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.iskur.gov.tr adresinden alıntıdır. İŞ KUR DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel İŞKUR desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.iskur.gov.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler TÜRKİYE İŞ

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? GENÇLİK PROJESİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa

Detaylı

SGK YÜRÜRLÜKTEKİ TEŞVİKLER TABLOSU SGK YÜRÜRLÜKTEKİ TEŞVİKLER TABLOSU

SGK YÜRÜRLÜKTEKİ TEŞVİKLER TABLOSU SGK YÜRÜRLÜKTEKİ TEŞVİKLER TABLOSU SGK YÜRÜRLÜKTEKİ LER TABLOSU SGK YÜRÜRLÜKTEKİ LER TABLOSU SGK YÜRÜRLÜKTEKİ LER TABLOSU SÜRESİ DESTEK SİGORTALILAR YÖNÜNDEN 1) 18-29 yaş aralığında erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalılara uygulanır.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI BİLGİ NOTU

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI BİLGİ NOTU 1- İşbaşı Eğitim Programı Nedir? Kurumumuz tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr 28 Nisan 2015 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz! Yılda en az 2 kez, tüm

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLARIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI SÜRE

ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLARIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI SÜRE 1. Kadınların işgücüne katılma oranı ve istihdamı artırılacak, kayıt dışı istihdam ile mücadele edilecektir. 1.1 Kadınlar üzerindeki bakım yükümlülüklerini azaltmaya yönelik tedbirler alınacaktır. (Çocuk

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Adana ve Malatya İŞKUR İl Müdürlükleri nin pilot il olarak seçildikleri projede faaliyetler, pilot iller ve merkezde sürdürülmüştür.

Adana ve Malatya İŞKUR İl Müdürlükleri nin pilot il olarak seçildikleri projede faaliyetler, pilot iller ve merkezde sürdürülmüştür. ÖNSÖZ Türkiye İş Kurumu, Avrupa Birliği ne üyelik sürecinde müktesebata uyum çalışmalarını desteklemek üzere geliştirdiği Uzun Dönemli İşsizlerin İstihdam Edilebilirlikleri Yararına İşgücü Piyasası Aracılık

Detaylı

İş arayanlara yönelik hizmetler İş verenlere yönelik hizmetler

İş arayanlara yönelik hizmetler İş verenlere yönelik hizmetler 1 İş arayanlara yönelik hizmetler İş verenlere yönelik hizmetler 2 Self servis hizmetleri, Normal, Engelli, Eski hükümlülere yönelik kayıt, işe gönderme ve işe yerleştirme hizmetleri, İşsizlik sigortası,iş

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO Yüksek büyüme hızı, ancak yüksek işsizlik oranları Genç işsizlik oranı ulusal işsizlik oranının iki katı (% 27.5) Genç kadın

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÇALIŞMALARININ AKREDİTASYONUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİSİ Ocak 2016 TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUB17U* Sayı : 79221218-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

İŞKUR UN AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI ve MESLEKİ EĞİTİM HİZMETLERİ İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 05.03.2013

İŞKUR UN AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI ve MESLEKİ EĞİTİM HİZMETLERİ İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 05.03.2013 İŞKUR UN AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI ve MESLEKİ EĞİTİM HİZMETLERİ İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 05.03.2013 Sunum Planı TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL BİLGİLER İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ FAALİYETLERİ İSTİHDAM

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Faaliyetlerimiz

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Faaliyetlerimiz . Üniversite Öğrencilerine Yönelik Faaliyetlerimiz Gedik Üniversitesi 4 HAZĠRAN 2015 İşveren ile iş arayan arasında köprü görev yapan İŞKUR olarak üniversite öğrencilerine yönelik olarak; - iş ve meslek

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI AKTEK GARAGE DÖKÜMANI Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON BÖLÜMÜ 1 İÇERİK 1. Aktek Tarafından Belirlenmesi Gereken Adımlar... 4 1.1. Destek Verilecek Olan Sektörler

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

İŞSİZLİKLE İLGİLİ İŞLEMLER

İŞSİZLİKLE İLGİLİ İŞLEMLER İŞSİZLİKLE İLGİLİ İŞLEMLER İŞKUR a İş Arayan Olarak Nasıl Kayıt Olunur? Kurumumuza kayıt yaptırmak isteyen iş arayanlar, ikamet ettikleri yerdeki İl Müdürlüğümüze T.C. kimlik numarasını belirleyen bir

Detaylı

SÖKE KAYMAKAMLIĞI AB GRUNDTVIG ÖĞRENME ORTAKLIĞI PROJE BİLGİLERİ PROJENİN ADI HAYATTAKİ MİSYONUMUZ İŞ HAYATININ KAPILARINI AÇIYOR - MISSIONGATE ÖZET

SÖKE KAYMAKAMLIĞI AB GRUNDTVIG ÖĞRENME ORTAKLIĞI PROJE BİLGİLERİ PROJENİN ADI HAYATTAKİ MİSYONUMUZ İŞ HAYATININ KAPILARINI AÇIYOR - MISSIONGATE ÖZET SÖKE KAYMAKAMLIĞI AB GRUNDTVIG ÖĞRENME ORTAKLIĞI PROJE BİLGİLERİ PROJENİN ADI HAYATTAKİ MİSYONUMUZ İŞ HAYATININ KAPILARINI AÇIYOR - MISSIONGATE ÖZET Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesinin arkasındaki fikir

Detaylı

1) İŞKUR ÖSDP-2 YENİDEN İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ

1) İŞKUR ÖSDP-2 YENİDEN İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 1) İŞKUR ÖSDP-2 YENİDEN İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ Finansmanı Dünya Bankası ve Türk Hükümeti katkısıyla sağlanan Birinci Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında İŞKUR tarafından 2002-2005 yılları

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı Eğitim Programı TÜRKİYE İŞ KURUMU İşbaşı Eğitim Programı Fahri ACAR Şube Müdürü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TUZLA HİZMET MERKEZİ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? İşbaşı Eğitim Programı, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü YASAL DAYANAK Artı İstihdam Teşviki 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 17 inci maddesi 2017/10 sayılı Genelge BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ 13.04.2016 ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU* MADDE 7 (1) Yükseköğretim

Detaylı

6.BÖLÜM. İşgören Tedariki

6.BÖLÜM. İşgören Tedariki 6.BÖLÜM İşgören Tedariki İşgören Tedariki İşgören tedariki, boşalan veya yeni ihdas edilen pozisyonlara işgören adaylarını bulmak için yapılan faaliyetler toplamıdır. Tedarik politikaları, İK profesyonellerine,

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

(H o ş g e l d i n i z)

(H o ş g e l d i n i z) 1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (H o ş g e l d i n i z) 2010 / OSB / Honaz / DENİZLİ 2 İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri (Çalışmayan İşgücüne Yönelik) 3

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

Türkiye de İstihdamın Görünümü

Türkiye de İstihdamın Görünümü Türkiye de İstihdamın Görünümü EMPLOYMENT OUTLOOK IN TURKEY Faruk ÇELİK * Özet İşsizlik tüm dünyada en önemli sorunlardan biridir. Bu sorun yoksulluk, göç, sosyal dışlanma, toplumsal huzursuzluk gibi birçok

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 2.AĞRI İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı. Yusuf Yüksel

Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı. Yusuf Yüksel Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı Yusuf Yüksel Nisan, 2012 Sunum Planı Sosyal Yardım İstihdam Bağlantısı Eylem Planı Hazırlık Süreci Eylem Planındaki

Detaylı