PREMATÜRİTE. Dr. Duran karabel. SAT göre 37 haftadan küçük olması. Etyoloji. Fetusla İlgili. Fetal distres. Çoğul gebelik. Eritroblastozis fetalis

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PREMATÜRİTE. Dr. Duran karabel. SAT göre 37 haftadan küçük olması. Etyoloji. Fetusla İlgili. Fetal distres. Çoğul gebelik. Eritroblastozis fetalis"

Transkript

1 PREMATÜRİTE Dr. Duran karabel SAT göre 37 haftadan küçük olması Etyoloji Fetusla İlgili Fetal distres Çoğul gebelik Eritroblastozis fetalis Hidrops Uterusla ilgili Uterus anomalileri Serviks yetmezliği Plasenta ile ilgili Plasenta previa Ablosya plesanta Anne ile ilgili Preeklampsi Kr hastalık Enfeksiyon Madde kullanımı Sık doğum EMR(EN SIK NEDEN) Polihidramnios İlaç etkisi Prematüritenin klinik sorunları

2 1-Hipotermi Vücut yüzey alanının geniş olması, cilt altı yağ dokusunun ve kahverengi yağ dokusunun az olması Hipotermi;metabolik aktivite, oksijen gereksinimi arttırır, hipotansiyon, hipoglisemi, hipoksi,apne ve metabolik asidozu şiddetlendirir 2-Hipoglisemi; glikojen depolarını yetersiz olması, yağ ve kas deposunun azalması, 3-Prematüre anemisi; oluşur. iyatrojenik, kanama, fizyolojik anemi, vitamin E, folik asit ve demir eksikliği nedeni ile anemi 4- Apne; Solunumun 20 sn den uzun süre durması veya süreden bağımsız olarak siyanoz, bradikardi,solukluk eşlik etmesidir. Konvulzif apnede bradikardi olmaz Prematürelerde normalde defakasyon yutma spontan hareketler sırasında 10 sn süreli solunum durmaları olur bu sürede bradikardi olmaması ile ayrılır 4- Apne; Özellikle DA< 1500 gr bebeklerde görülür. Prematürenin santral immatüritesine bağlı apnesi, genellikle ilk hafta içinde 2-7. günlerde ortaya çıkar. 2. haftadan sonra ortaya çıkan apneler diğer nedenler ekarte edilmeden sadece prematüriteye bağlanmamalıdır. Apne tipleri 1- obstruktif (%12-20) 2- santral (%10-25) 3- miks (%50-70) Prematürelerde apne nedenleri Prematür apnesi

3 Masif akciğer kanaması Üst solunum yolu obstruksiyonu Septisemi Hipokalsemi Hipoglisemi Kalp yetmezliği İntrakraniyal kanama Konvulziyonlar İlaca bağlı solunum depresyonu(pge1) Besin aspirasyonu Apne tedavisi Atak tedavisi Solunum yolları temizlenir, aspirasyon Fiziksel uyarı Balon ve maske ile ventilasyon Entübasyon Genel önlemler Uygun çevre ısısı Pozisyon Anemi tedavisi Titreşimli su yatağı Nazal CPAP Tekrarlayan apne tedavisi Spesifik tedavi; Adrenerjik sistemi uyarıcı metilksantinler (kafein, teofilin, aminofilin) Metil ksantinlerin etkisiz kaldığı durumlarda doksapram kullanılabilir 5-Nektotizan enterokolit(nec)

4 NEC yenidoğan döneminde en sık görülen akkiz GİS hastalığıdır. En sık prematürelerde ve PDA,HİE gibi hastalıkların bir komplikasyonu olarak görülür NEC etyoloji NEC; NEC Prematürite( EN SIK) Asfiksi ve hipoksik iskemik hasar nedeni ile GİS kanlanmasının bozulması Göbek ven veya arter kateterizasyonu PDA Polisitemi Hipotansif durumlar Enteral yolla beslenme( aşırı ve hızlı volüm artışı), hiperozmolar formülle erken beslenme Bakteriyel kolanizasyon En sık olarak terminal ileum, ileoçekal bölge ve sağ kolon tutulur. Semptomların başlaması genellikle günler arasındadır. NEC in en erken bulgusu gastrik rezidüel volümün giderek artmasıdır. Erken dönemde hafif orta derecede distansiyon vardır, daha sonra kanlı dışkılama, safralı kusma başlar ve ileus gelişir. Geç dönemde barsak duvarında gaza bağlı krepitasyon alınabilir, genişlemiş barsak loopları(xr) görülebilir veya palpasyonla hissedilir. Karın hassastır, asit, karın duvarında ödem olabilir. Radyolojik bulgular; En erken bulgu genişlemiş barsak lupları ve distansiyon saptanır Bağırsak duvarında intramural gaz(pnömotozis intestinalis) olması tipiktir. Portal vende gaz olması, pnömoperiteneum görülebilir Laboratuvar bulguları; anemi, trombositopeni, metabolik asidoz, lökopeni, elektrolit bozuklukları, gaytada gizli kan olması, DİC, NEC

5 Tedavi; Oral alım stoplanır, O/G dekompresyona alınır, Antibiyoterapi Destek tedavisi TPN Cerrahi ne zaman? 1. Perforasyon 2. İyileşmede gecikme 6-Prematüre Retinopatisi(ROP) Prematüre bebeklerin yaşama oranlarında artışa bağlı olarak sıklığı artmıştır Gelişimsel vasküler retinopatidir. Retinal vaskülerizasyon optik disk etrafında haftada başlar haftalarda temporal retinada son bulur Retina vaskülarizasyonu tamamlanmadan bebeğin doğması ve risk faktörlerinin varlığında retinopati gelişir. <1500 gr ve 32 haftanın altında doğan tüm bebekler taranmalıdır. Prematüre retinopatisi(rop) patogenezdeki risk faktörleri Prematürite( en önemlisi) Hiperoksi E ve A vitamin eksikliği Aşırı aydınlanma Hiperkapni İVK Sepsis Tekrarlayan apne

6 Prematüre retinopatisi(rop) Tedavi ROP 5 evreye ayrılır Evre 1-2 genellikle kendiliğinden düzelir Evre 3 ve üzeri vakalar lazer fotokoagulasyon, kriyoterapi, ile tedavi edilmektedir Evre 4-5 de retina dekolmanı vardır ve körlük riski yüksektir, önemli bir kısmı vitrektomiye gitmektedir. 7-Periventiriküler ve intraventriküler kanama (PVK-İVK) PVK- IVK nın kanama yeri genellike subepandimal germinal matriks(damardan zengin, frajil ) ve koroid pleksustur. PVK-İVK Risk faktörleri Prematürite(en önemli risk faktörü) Asfiksi, sepsis, trombositopeni Serebral kan akımındaki ani değişiklikler Kan basıncındaki ani değişiklikler Mekanik ventilasyon, pco2 düzeyindeki ani değişiklikler, PDA, pnömotoraks Aşırı sıvı yüklenmesi Uzamış doğum eylemi, makat geliş PVK-İVK klinik Kanama en sık olarak ilk 3-4 gün içinde(%90), ortaya çıkar. Klinikte kan kaybı ve nörolojik disfonksiyon bulguları Hipotansiyon, bradikardi, apne, letarji, fiks pupiller, konvülziyon Anemi, hiperbilirübinemi, trombositopeni Kanamanın tanı-takibi için en uygun yöntem kraniyal USG dir Posthemorajik hidrosefali-periventriküler lökomalazi en önemli iki komplikasyonudur. PVK-İVK derecelendirmesi

7 Grade1;kanama germinal matrikse sınırlı ve/veya ventrikülün %10 undan azında Grade 2; kanama %10-50 Grade 3; kanama % 50 den fazla fakat ventriküllerde genişleme yok Grade 4; kanama beyin parankimine yayılmış (Derecelendirme USG göre) PVK-İVK tedavi Destek tedavisi (eritrosit, kan basıncı düzenlemesi, IV mayi düzenlenmesi, koagülasyon defektleri, antikonvülzanlar ) Hidrosefali takibi VPŞ 8-Respiratuvar Distres Sendromu(RDS) Surfaktan eksikliği veya hyalen membran hastalığı Surfaktan tip 2 alveol hücrelerinde Surfaktan haftalarda yeterli düzeye gelir Çoğu lesitinden oluşur Lesitin/sfingomyelin>2 olması akc. matüritesini Fosfotidil gliserol 36. haftadan sonra artar akc. matüritesinin bir gst. Sentezini azaltanlar; asidoz, fetal hipoglisemi, hiperinsülinizm, prematürite, erkek cinsiyet Sentezini arttıranlar; kr fetal distres, teofilin, preeklampsi, troid hormonu, kortizol, EMR RDS 28 hafta> %60, hafta = %40, hafta =%15, 34 %5 Preterm bebeklerde ilk saatlerde ortaya çıkan solunum sıkıntısı Fizyopatolojik olarak esnek olmayan (non-kompliant),sert ve normalden daha az surfaktan içeren yaygın atelektazik AC ile karakterizedir. risk faktörleri Prematürite(en önemli) Erkek

8 Asfiksi DAÇ Ailevi eğilim Beyaz ırk Hipotermi İkiz gebelik( 2. doğan) azaltan faktörler IUGR EMR Annenin steroid alması, Kız cinsiyet Kronik fetal distres Teofilin ve troid hormonları Annenin sigara ve ilaç bağımlılığı klinik tablo İlk 4 saatte ortaya çıkan solunum sıkıntısı Renk solukluğu, periferik dolaşım bozukl, hipotoni, ödem Bradikardi, hipotansiyona eğilim PAAG sinde opak görünüm(buzlu çam görünümü), hava bronkogramları, retikülogranüler görünüm, kalp akciğer sınırı net seçilemez, A. TANI; en önemli hastalık grup B streptokok pnömonisidir. komplikasyonları Hava kaçağı sendromları (pnömo/toraks/madiastinum/perikardiyum, pulmoner intersitisyel amfizem,) PVK-IVK Hipotansiyon, anemi

9 Pnömoni, sepsis ROP, BPD, NEC, PDA tedavi haftalarda antenatal steroid yapılması surfaktan sentezini arttırır (koruyucu tdv). Surfaktan (YE; intrakraniyal kanamalar, akciğer kanamalar, immun yanıt) Solunum desteği(mekanik ventilasyon, CPAP,) Antibiyoterapi ( enfeksiyon?) Prognoz; Doğum ağırlığı >1500gr olan az sayıda sekel görülmektedir ancak, < 1500 gr olanların % 50 den fazlasını İVH, hidrosefali, NEK cerrahisi ile ilgili sorunlar, büyüme sorunları

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE VE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

2 3 PEDİATRİ PEDİATRİ

2 3 PEDİATRİ PEDİATRİ 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

PREMATÜRİTE (ERKEN DOĞUM)

PREMATÜRİTE (ERKEN DOĞUM) PREMATÜRİTE (ERKEN DOĞUM) FR-HYE-04-421-06 Bebeğiniz yenidoğan yoğun bakım ünitesine erken doğum (prematürite) nedeni ile yatırılmış ise, bebeğinizde olması beklenen sorunlar şunlardır: 1. Respiratuar

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ TANI VE TEDAVİDEKİ YENİLİKLER

HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ TANI VE TEDAVİDEKİ YENİLİKLER HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ TANI VE TEDAVİDEKİ YENİLİKLER Doç. Dr. Nurullah OKUMUŞ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağ. ve Hast. EAH HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ Hipoksik İskemik Ensefalopati Hipoksik-iskemik

Detaylı

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİM DALI EBE-YL 2014 003 PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE

Detaylı

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 1. Annesinde fenobarbital bağımlılığı olan ve gebelikte fenobarbitale maruz kalan yenidoğan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Akut fazda irritabilite, devamlı

Detaylı

Bebeklerde acil durumlar ve sevk etme endikasyonları

Bebeklerde acil durumlar ve sevk etme endikasyonları Bebeklerde acil durumlar ve sevk etme endikasyonları Prof.Dr.Rahmi Örs Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Neonatoloji BD e-posta: rahmiors@hotmail.com Sorumluluk Hastaları tanımak

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2014-04 03 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yirmi dört yaşında, yeni başlamış kalp yetmezliği tanısı ile takip edilen bir erkek hastaya sağ kalp kateterizasyonu

Detaylı

MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR İÇİN BESLENME AKIŞ ŞEMASI

MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR İÇİN BESLENME AKIŞ ŞEMASI MİTOKONDRİYAL HASTALIKLAR İÇİN BESLENME AKIŞ ŞEMASI YAĞ ASİDİ OKSİDASYON BOZUKLUKLARI Yağ asitleri, mitokondriyal yağ asidi oksidasyon enzimlerinden birinin eksikliği nedeniyle biriken, potansiyel olarak

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Kadın Doğum/1 Kadın Doğum/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Kadın Doğum/3

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

Uykuyla İlişkili Solunum Bozuklukları. Doç.Dr.Sadık ARDIÇ

Uykuyla İlişkili Solunum Bozuklukları. Doç.Dr.Sadık ARDIÇ TUTD 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi 6-10.Kasım.2010 Maritime Pine-Beach-Antalya Uykuyla İlişkili Solunum Bozuklukları Doç.Dr.Sadık ARDIÇ SB Dışkapı Yıldırım Beyazit Eğitim ve Araştırma Hast, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Yenidoğanın Hemostatik Adaptasyonu

Yenidoğanın Hemostatik Adaptasyonu Yenidoğanın Hemostatik Adaptasyonu Dr. Tiraje Celkan Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hedefler Yd erişkin hemostaz farkı Yd hemostaz adaptasyonu Yd da kanama test yorumlama Yd kanama

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2 KTBT / T - 36 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile başvuran bir hasta için ACC / AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Prof. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 1

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. Gebeliğin 2. trimesterinde ölçülen maternal α -fetoprotein düzeyinin yüksek bulunması, fetüste aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığını düşündürmez? A) Nöral tüp defekti

Detaylı