SIKÇA SORULAN SORULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIKÇA SORULAN SORULAR"

Transkript

1 SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Üniversitenize kayıt nasıl yapılır? Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt olabilmek için; a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda yeterli puanı alarak yerleşmiş olmak. b) Ön kayıtla öğrenci kabulünde, yeterli puanı almak. c) YÇS sınavına girmek ve ilgili mevzuatta yer alan diğer koşulları yerine getirmek. 2. Kayıt Yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? Kayıt yenileme süresi her öğretim yarıyılı başlangıcından önceki beş iş günüdür. Öğrenci harcını ilgili bankaya yatırdıktan sonra ertesi gün web adresinde bulunan ÖBİS butonunu tıklayarak daha önceden verilen şifre ile ders seçimini yaparak kaydını yenileyecektir. 3. Mazeretim dolayısı ile kaydımı yenileyemedim ne yapmalıyım? Mazeretini belirten belgenin, mazeretinin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne teslim etmeniz gerekmektedir. 4. Kayıt Yenileme işlemimi tamamladım fakat aldığım bazı dersleri değiştirmek istiyorum ne yapmalıyım? Ders kayıt yenileme işlemini yaptırmış olan öğrencilere, danışmanın onayı ile eğitim öğretimin ilk haftasında ders değişikliği, ders ekleme, ders çıkarma işlemi yapılabilir. 5. Daha önceden bir üniversite bitirdim üst yarıyıllardan ders alarak erken mezun olabilir miyim? Üniversitemiz Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20 inci Maddesinin 1inci fıkrasına göre; fakülte ve yüksekokula ilk kez kaydolan öğrenci, eğitim-öğretim döneminin ilk iki haftası içinde daha önce öğrenim görmüş olduğu yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu derslerden başarılı olma isteği ile başvuruda bulunabilir. Başvurunun ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucunda öğrenci, başarılı sayıldığı dersler yerine bulunduğu yarıyıl kredi sayısını geçmeyecek şekilde bir üst yarıyıldan ders alabilir ve yönetmelikte belirtilen normal öğrenim süresinden önce mezun olabilir. 6. İngilizce Hazırlık Sınıfından nasıl muaf olabirim? Üniversitemiz Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Yeterlik- Düzey Belirleme sınavından 65 ve üstü puan almak veya önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenimlerini yurt dışı veya yurt içinde ilgili yabancı dilde yapmış olduklarını belgeleyenler ya da Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan belirtilen düzeyi tutturan öğrenciler, bu belgelerini söz konusu sınavdan bir hafta önce Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına verdikleri taktirde Bölüm Başkanının önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu sınavdan muaf tutularak 1inci sınıftan öğrenimine devam edebilir. Kabul edilen yabancı dil sınavlarının eşdeğerlik tablosu aşağıda verilmiştir. Sınavın adı TOEFL (Test of English as a Foreign Language) IELTS (International English Language Testing System) FCE (First Certificate in English) CAE (Certificate in Advanced English) CPE (Certificate of Proficiency in English) KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) Geçerli puan 500 (eski sistem) 173 (yeni sistem) 6.0 ÜDS ( Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavı) 50 B C C 50

2 7. Hazırlık sınıfına devam etmek zorunda mıyım? Hazırlık programında derslere %85 oranında devam etmek zorunludur. 8. Hazırlık sınıfında devamsızlıktan kalırsam, tekrar hazırlık sınıfına devam edecek miyim? Hazırlık programlarında iki yarıyıl boyunca yapılacak derslerin %85 ine devam etmeyen öğrenciler başarısız sayılır ve yıl sonu genel sınavına giremezler. Bu durumda olan öğrenciler Haziran ve Eylül aylarında yapılacak muafiyet sınavlarına girebilir, bu sınava girip başarılı olanlar bölümlerinde öğrenimlerine devam eder, başarılı olamayanlar hazırlık sınıfını tekrar ederler. 9. Öğrenim dili Türkçe olan bir bölümde okumaktayım. Hazırlık sınıfından başarısız oldum. Ne zamana kadar Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girebilirim? Öğrenim dili Türkçe olan önlisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar Yabancı Dil Yeterlik Sınavını başarmak zorundadır. Öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar Yabancı Dil Yeterlik Sınavını başaramayanların kayıtları silinerek, Üniversite ile ilişiği kesilir. 10. Öğrenim dili %30 oranında Yabancı Dilde olan bir programda okumaktayım. Hazırlık sınıfından başarısız olmam halinde başka üniversitelerde okuyabilirmiyim? Eğitim-öğretimini en az %30 oranında yabancı dilde yapan programlarda öğrenim gören önlisans ve lisans öğrencileri; hazırlık sınıfına devam etmek ve başarmak kaydıyla öğrenimlerine başlayabilirler. Yabancı dil hazırlık sınıfını başaramayanların kayıtları silinerek, Üniversiteden ilişiği kesilir. Bu öğrencilerden yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayanlar istemeleri halinde; Üniversiteye giriş puanları istedikleri Türkçe öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının taban puanından düşük olmamak koşuluyla varsa Türkçe eşdeğer programlara Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilebilir. Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin yerleştirilebileceği Türkçe eşdeğer program yok ise öğrenciye, kaydının silindiği programa en yakın programlara yerleştirilebilmesi için, ÖSYM tarafından tercih hakkı tanınır. 11. Ara sınıf öğrencisiyim hangi durumda üst yarıyıldan ders alabilirim? Öğrenci bulunduğu dönemden önceki tüm derslerini başarmış ve not ortalamasının en az 70 olması durumunda fakülte/yüksekokulların üçüncü yarıyılından itibaren, ön koşulu olmayan üst yarıyıl derslerinden en fazla iki ders alabilir. 12. Ön koşullu bir dersi aldım fakat başarısız oldum, ona bağlı olan diğer koşullu dersi nasıl alabilirim? Ön koşullu ders uygulamasına yer veren programlarda ön koşul olan ders yada dersler başarılmadıkça ona bağlı olan ders/dersler alınamaz. Ancak öğrencinin; a) Bir yarıyılda/yılda kayıt olduğu derslerin sınavları sonucunda, daha sonra alacağı bir yada daha fazla derse ön koşul durumunda olan bir ders dışında diğer derslerin tümünden başarılı olması b) O yarıyılda/yılda alıp başarılı olduğu derslerin ağırlık katsayılarının (kredilerinin) toplamının; başarısız olduğu dersin kredisinin en az üç katı olması. c) Kayıt yenileme sırasında bir dilekçe ile başvurması. Örnek: Dersin Adı Yarıyılı Kredi Saati Sonuç Mali Tablolar Analizi 3 3 Başarılı Mikro İktisat 3 3 Başarılı Davranış Bilimleri 3 3 Başarılı Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma 3 3 Başarısız Başarısız olduğu ön koşullu dersin kredi saati toplamı : 3, üç katı 3x3 = 9 Başarılı olduğu derslerin kredi saatleri toplamı : 3x3= 9 2. sınıf 3 yarıyıl dersi olan Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma, ön koşulu olduğu 2. sınıf 4. yarıyıl dersi olan Mesleki Yabancı Dil-I dersini; öğrenci başarısız olduğu ön koşullu dersin

3 kredi saatinin üç katı dersi başardığı için bir dilekçe ile başvurması ve dilekçesinin fakülte yada yüksekokul yönetim kurulu kararı ile onaylanması halinde Mesleki Yabancı Dil-I dersini alabilir. 13. Bir günde en fazla kaç dersin sınavına girebilirim? Bir eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl/yıl için öngördüğü derslerden aynı gün içinde en çok ikisinin sınavı yapılır. 14. Yarıyıl/yılsonu sınavına nasıl girebilirim? Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için; a) O derse kaydını yaptırmış olmak, b) Kurumsal derslerin % 70 ine katılmış olmak, c) Uygulamalı yada kuramsal ve uygulamalı olan derslerde uygulamaların %80 ine katılmış olmak. d) Uygulamalarda başarılı olmak ve/veya verilen projeleri tamamlamış olmak. 15. Ders başarı notu nasıl hesaplanır? Sınav sonuçları 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notu ara sınav not ortalaması ile yarıyıl/yılsonu yada bütünleme sınavında alınan notun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Bu sistemde başarı notunun belirlenmesine ilişkin esaslar şunlardır: a) Ara sınav ın katkısı ilgili fakülte yada yüksekokul tarafından başka oran belirtilmedikçe % 40 tır b) Yarıyıl/yılsonu yada bütünleme sınavı katkısı ilgili fakülte yada yüksekokul tarafından başka oran belirtilmedikçe % 60 tır c) Ara sınav notu ne olursa olsun yarıyıl/yılsonu yada bütünlemeden 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Örnek 1: Matematik-1 dersi için; Ara sınav notu : 100 (100*0,40=40) Yarıyıl/yılsonu yada bütünleme sınav notu :59 (59*0,60= 35) Toplam : = 75 Sonuç : Başarısız (yarıyıl/yılsonu notu 60 tan az olamaz) Örnek 2: Matematik-1 dersi için; Ara sınav notu : 45 (45*0,40=18) Yarıyıl/yılsonu sınav notu :70 (70*0,60= 42) Toplam : = 60 Sonuç : Başarılı 16. Sınavların yapılacağı tarihler ve yerleri ne zaman ilan edilir? Yarıyıl/yıliçi sınavları ve başarı notunu etkileyen çalışmaların sonuçları; sınavların yapıldığı yada çalışmaların ilgili öğretim elemanına teslim edilmesi gereken tarihten itibaren, o yarıyılda/yılda derslerin kesildiği günü aşmamak kaydı ile en geç iki hafta içinde duyurulur. 17. Sınav sonucuna nasıl itiraz edebilirim? Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren bir hafta içinde dekanlığa yada yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurmaları gerekir. 18. Tek dersten başarısız durumdayım nasıl mezun olabilirim? Tek dersten başarısızlığı nedeniyle mezun olamayan öğrencilere, başarısız oldukları ders için yarıyıl/yılsonunda bir defaya mahsus olmak üzere, fakülte yada yüksekokul yönetim kurulu kararı ile tek ders sınavı açılır. Bu sınavda; ara sınav notları göz önüne alınmaz ve 100 üzerinden 60 puan alınması yeterlidir. Sınav tarihi ve diğer konular, fakülte yada yüksekokul yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve öğrencilere duyurulur. 19. Yarıyılda ön koşullu olmayan bir ders hariç diğer tüm derslerden başarılı oldum. Yarıyıl not ortalamam da 70 in üzerinde, bu ön koşullu olmayan dersten nasıl başarılı olurum? Bir yarıyılda/yılda kayıt olduğu derslerin sınavları sonunda sadece ön koşul olmayan bir dersten başarısız, ama diğer derslerin tümünden başarılı olan bir öğrenci, öğrenim süresi boyunca en fazla bir dersten olmak üzere, o yarıyılda/yılda başarılı olduğu derslerin kredilerinin toplamı başarısız olduğu dersin kredisinin en az üç katı, başardığı derslerin ortalaması 70 olması ve eğitim-öğretimin başladığı yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde bir dilekçe

4 ile başvurması halinde tekrarlamak zorunda olduğu bu dersi, dersi aldığı ilgili öğretim elemanının da olumlu görüşü alınarak, fakülte yada yüksekokul yönetim kurulu kararı ile başarılı sayılabilirler. Örnek: Dersin Adı Y.Y K.S Ortalama Sonuç Mali Tablolar Analizi Başarılı Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma Başarılı Davranış Bilimleri Başarılı Mikro İktisat %70 ortalama ile Başarılı Not Ortalaması : 71,66 Not: %70 ile başarılı olunan bir dersten alınan notların ortalaması direkt olarak genel not ortalamasına yansıyacağından dolayı; %70 ile başarılı olduğunuz dersin ortalaması çok düşük ise, genel not ortalamasına olumsuz etki edeceğini unutmayınız! 20. Hangi hallerde mazeret sınavı açılabilir? a) Yarıyıl/yıliçi sınavlarına, Üniversitemiz Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde fakülte yada yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edilmesi ve öğrencinin mazeretini belgelendirmesi koşulu ile mazeret sınavları açılabilir. Mazeretin kabulü için, geçerli mazeretlerin belgelerinin mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne sunulması gerekir. Bu süre dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz. b) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Ancak Türkiye yi yada Üniversiteyi temsilen spor yarışmalarına ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan milli sporculara; izinlerinin bittiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde başvurmaları durumunda izinli oldukları süre içinde sınavlarına giremedikleri dersler için, ait oldukları öğretim dönemine bakılmadan, ilk sınav döneminde kullanılmak üzere fakülte yada yüksekokul yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavları açılabilir. 21. Hangi hallerde ve kaç yıl kayıt dondurabilirim? Öğrenime toplam ara verme süresi, azami öğrenim süresinin yarısını geçemez. Aşağıda belirtilen mazeretleri olanlar bir dilekçe ile başvurması ve fakülte yada yüksekokul yönetim kurulu kararı ile bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Geçerli sayılan mazeretler: a) Öğrencinin üniversite hastaneleri veya kamu sağlık kuruluşları tarafından sağlık kurulu raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazeretleri, b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler, nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması, c) Birinci derecede kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı durumunda bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi, d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi, e) 2547 sayılı Kanunun 7. maddesinin d/2 fıkrasının 3. bendi uyarınca öğrenimin aksaması sonucu doğuracak olaylar nedeni ile öğrenime Yükseköğretim Kurulunun kararı ile ara verilmesi. f) Yargılama sonunda mahkum olmamak şartı ile, devama ve sınavlara girilmesine kesin surette engel oluşturacak nitelikteki tutukluluk halinin ilgili yönetim kurullarınca kabul edilmesi, g) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması, h) Öğrencinin bir yanlışlık sonucu veya kendi iradesi dışında bir neden ile göz altına alınmış ve/veya tutuklanmış olduğunun tespit edilmiş olması ve durumun özelliklerine göre ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen diğer gözaltı veya tutukluluk halleri, i) İlgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulları tarafından kabule değer görülen diğer mazeret halleri.

5 22. Üniversitenizde azami öğrenim süresi ne kadardır? Üniversitemizde azami öğrenim süresi; 2 yıllık önlisans için 4 yıl, 4 yıllık lisans için 7 yıl, 5 yıllık eğitim programı için sekiz yıl, 6 yıllık eğitim programı için dokuz yıl. 23. Azami öğrenim süremi doldurdum fakat mezun olamadım. Hangi hallerde kaydım silinir? Verilen azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerin, alamadığı ders sayısı (Transkriptte dersin karşısında Borçlu veya Devamsız yazan) beşten fazla olmamak koşuluyla, sınavlarına girme koşullarını yerine getirip de başarısız olduğu bütün dersleri için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonucunda alamadığı yada başarısız olduğu toplam ders sayısı beş yada altında olan öğrencilere üç yarıyıl, ek sınav hakkını kullanmayanlara dört yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan yükseköğretim kurumlarında iki öğretim yılı, üç yada daha az başarısız dersi olanlara sınavlara girme koşulunu yerine getirmişse (öğrenim harcını yatırarak, kaydını yapmak şartı ile ) açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Örnekler: Tablo-1: Yarı Ders Drs.Saat Yıl Kodu Ders Adı Krd Trans.Krd Ortalama Sonuç İstatistik 1 3,00 3,00 30 Başarısız Makro İktisat 3,00 3,00 45 Başarısız İstatistik 2 3,00 3,00 33 Başarısız Para Teorisi ve Politikası 3,00 3,00 30 Başarısız Uluslararası İktisat 3,00 3,00 Devamsız Devamsız İktisadi Kalkınma ve Planlama 3,00 3,00 Borçlu Borçlu Kıymetli Evrak Hukuku 3,00 3,00 Borçlu Borçlu Sermaye Piyasası Analizi 3,00 3,00 Borçlu Borçlu Türkiye Ekonomisi 3,00 3,00 Borçlu Borçlu Maliye Politikası 2 3,00 3,00 Borçlu Borçlu Azami öğrenim süresini dolduran 4 yıllık bir fakülte öğrencisine ait olan Tablo-1 i incelediğimizde; 4 Başarısız, 6 Borçlu/Devamsız dersinin kaldığını görmekteyiz. Bu durumda olan öğrenci alamadığı ders sayısı 5 ten fazla (6 adet) olduğu için kendisine ek sınav hakkı verilmeden kaydı silinir.

6 Tablo-2: Yarı Ders Yıl Kodu Ders Adı Drs.Saat Krd Trans.Krd Ortalama Sonuç İstatistik Başarısız Makro İktisat Başarısız İstatistik Başarısız Sosyal Psikoloji Başarısız Para Teorisi ve Politikası Başarısız Ticari İşletme Hukuku Başarısız İktisadi Kalkınma ve Planlama 3 3 Devamsız Devamsız Kıymetli Evrak Hukuku 3 3 Borçlu Borçlu Mali Yargı Başarısız Sermaye Piyasası Analizi 3 3 Borçlu Borçlu Türkiye Ekonomisi 3 3 Borçlu Borçlu Maliye Politikası Borçlu Borçlu Azami öğrenim süresi bitiminde Tablo-2 de belirtilen durumda olan öğrencinin; 7 Başarısız, 5 Borçlu/Devamsız dersinin olduğu görülmektedir. Bu durumda olan öğrenci alamadığı ders sayısı (5) olduğundan dolayı, başarısız olduğu 7 dersi için kendisine ek sınav hakkı verilir. Yapılacak ek sınavlar sonucunda öğrencinin durumu tekrar değerlendirilerek aşağıda belirtilen sonuçlar ve benzeri oluştuğu taktirde öğrencinin durumu belli olacaktır. Durum-1: Ek Sınava Girdiği Başarısız Ders Sayısı: 7 Ek Sınavlar Sonucu Başardığı Ders Sayısı: 7 Ek Sınavlar Sonucu Toplam Başarısız Ders Sayısı: 0 Borçlu/Devamsız Ders Sayısı : 5 Borçlu/Devamsız Ders Sayısı + Başarısız Ders Sayısı : 5+0 = 5 Sonuç : Öğrenciye 3 yarıyıl ek süre verilir. Durum-2: Ek Sınava Girdiği Başarısız Ders Sayısı: 7 Ek Sınavlar Sonucu Başardığı Ders Sayısı: 6 Ek Sınavlar Sonucu Toplam Başarısız Ders Sayısı: 1 Borçlu/ Devamsız Ders Sayısı : 5 Borçlu /Devamsız Ders Sayısı + Başarısız Ders Sayısı : 5+1 = 6 Sonuç: Verilen Ek Sınavlar sonucunda öğrencinin durumu tekrar değerlendirildiğinde toplam ders sayısının 5 ten fazla olduğu görülmektedir. Bundan dolayı öğrencinin kaydı silinecektir.

7 Tablo-3: Yarı Ders Yıl Kodu Ders Adı Drs.Saat Krd Trans.Krd Ortalama Sonuç Devlet Borçları 2 2 Borçlu Borçlu Vergi Hukuku Borçlu Borçlu Mali Yargı Başarısız Sermaye Piyasası Analizi Başarısız Azami öğrenim süresinin bitiminde durumu Tablo-3 te göründüğü gibi olan öğrenci, derslerinin toplamı 5 ten az olduğundan dolayı; Başarısız olduğu 2 dersten Ek Sınava, Borçlu olduğu 2 dersinden ise normal öğrenciler gibi, ara sınav, yarıyıl/yılsonu yada bütünleme sınavlarına girecektir. Bu sınavlar sonucunda toplam başarısız ders sayısı 3 veya altında olursa sınavlara girme koşulunu yerine getirmek koşuluyla sınırsız sınavlara girme hakkı kazanır. 24. Azami öğrenim süremi doldurarak ek sınavlara girdim. Bu sınavlar sonucunda toplam 5 adet başarısız dersim kaldı. Ek sınavlar sonucunda bana verilen 3 yarıyıl ek süreyi kullandım ama toplam 5 adet dersimin hiç birinden başarılı olamadım. Bu durumda ne tür işleme tabi tutulurum? Azami öğrenim süresini doldurarak ek sınavlara girmiş ve ek süre verilebilmesi için gerekli şartları sağlamış bir öğrenci, kullandığı ek süreler sonunda başarısız ders sayısı toplamını en az 3 e indiremediyse kaydı silinerek okul ile ilişiği kesilir. 25. Azami öğrenim süremi doldurarak ek sınavlara girdim ve başarılı olarak sınırsız hak kullanma durumunu elde ettim. Çeşitli sebeplerden dolayı toplam 3 eğitim-öğretim yılı açılan sınavlara giremedim. Bu durumda hakkımda ne tür işlem uygulanır? Açılacak sınavlara, üst üste yada aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamadığı için okul ile ilişiği silinir. 26. Öğrenci Katkı Payı Nedir? Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet ödenekleri, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde tutularak, farklı miktarlarda tespit edilir. Bu miktarın her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmı Devletçe karşılanır ve yükseköğretim kurumu özel bütçesine ödenek olarak konulur. Geri kalan kısmı öğrenci tarafından ödenir. Devletçe karşılanacak kısım, cari hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz 27. Katkı Kredisi nedir? Kimler başvurabilir? Yükseköğretim kurumları; öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel, ve sportif faaliyetler ile beslenmelerine katkıda bulunmak amacıyla Bakanlar Kurulu tarafında tespit edilen miktarlarda öğrenci adına borç kaydedilip, yüksek öğretim kurumlarına ödenen paradır. Önlisans öğrencileri, lisans öğrencileri, iki yıllık okullardan mezun olup ta dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibak yaptıran öğrenciler (intibak programı süresi hariç) başvurabilirler. 28. Katkı Kredisinden yararlanamayacak olanlar kimlerdir? a) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler. b) Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler. c) Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler. (İntibak programı süresince) d) Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler. e) Kurumdan daha önce katkı kredisi almış olan öğrenciler. f) Yabancı uyruklu öğrenciler. g) İkinci öğretim ve özel öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler ile yüksek lisans öğrencileri. h) Katkı Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre, kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.

8 29. Burs nedir? Kimler başvurabilir? Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciye karşılıksız olarak verilen nakit öğrenim yardımıdır. Önlisans öğrencileri, lisans öğrencileri, iki yıllık okullardan mezun olup ta dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibak yaptıran öğrenciler (intibak programı süresi hariç), Hazırlık sınıfında okuyanlar dışındaki yüksek lisans öğrencileri,vakıf üniversiteleri öğrencileri, ikinci öğretim öğrencileri başvurabilirler. 30. Burstan yararlanamayacak olanlar kimlerdir? a) Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler. b) Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler. c) 5102 Sayılı Kanun un 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler. d) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler. e) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler. f) Yabancı uyruklu öğrenciler. g) Polis Akademisi ile Askeri Okul öğrencileri. h) Ek süre öğrenim gören öğrenciler. ı) Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler. i) Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler. 31. Öğrenim Kredisi nedir? Kimler başvurabilir? Ülke içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğretim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Önlisans öğrencileri, lisans öğrencileri, iki yıllık okullardan mezun olup ta dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibak yaptıran öğrenciler (intibak programı süresi hariç), Hazırlık sınıfında okuyanlar dışındaki yüksek lisans öğrencileri,vakıf üniversiteleri öğrencileri, ikinci öğretim öğrencileri başvurabilirler. 32. Öğrenim Kredisinden yararlanamayacak olanlar kimlerdir? a) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler. b) Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler. c) Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler. d) Önlisans tan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler (intibak programı süresince). e) Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumundan bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler. f) Kurumdan daha önce burs yada öğrenim kredisi almış olan öğrenciler g) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler. 33. Katkı Kredisi alıyorum. Katkı payı ödeyecek miyim? Katkı payı her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. İlgili Üniversite Yönetim Kurulu belirlenen miktarı en fazla %20 oranında artırmaya yetkilidir. Katkı Kredisi alan bir öğrenci artırımdan dolayı oluşacak farkı yatırmak zorundadır. Not: Eğer ilgili Üniversite bu katkı payını artırma yetkisini kullanmazsa Katkı Kredisi alanlar katkı payını yatırmadan kayıt yenileyebilirler. 34. Katkı payı ödemeyecek olan öğrenciler kimlerdir? 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını

9 kaybedenlerin çocukları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin çocuklarından öğrenci katkı payı alınmaz. 35. Katkı paylarında bölüm/program farkı var mı? Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu bölüm/programlarına göre ayrı ayrı katkı payları her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir. 36. Katkı payımı çeşitli sebeplerden dolayı zamanında ödeyemezsem ne olur? Üniversitemiz Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin 10 uncu maddesinin 2 inci fıkrasına göre; belirlenen katkı payı ve diğer mali yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirmeyen öğrencilerinin kayıtlarının yenilenmemesi yada silinmesi, öğrencilerin kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul yetkili organlarınca belirlenir. 37. Herhangi bir nedenle kaydımın silinmesi halinde, yatırdığım katkı payı geri ödenir mi? Üniversitemiz Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasına göre; kayıt silme yada sildirme durumunda alınan katkı payı geri ödenmez. 38. Kaydımı bir yıl süre ile dondurdum. Katkı payını yatıracak mıyım? Bakanlar Kurulu nca her yıl yayınlanan; Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları İle İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre; Öğrenci katkı payları, ders sayısı ve yarı yıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere yarı yıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az iki yarı yıl, yıl esası uygulananlarda ise en az bir öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden kayıt dondurulan yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmez. 39. İkinci öğretimde %10 luk başarı sıralaması nasıl hesaplanır? Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve bulundukları sınıf mevcudunun ilk %10 una girmek gerekiyor. Örnek : Bölüm Adı Sınıfı Sınıf Mevcudu %10 a Girecek Öğrenci Sayısı Biyoloji (İÖ) Biyoloji (İÖ) Biyoloji (İÖ) İkinci öğretim öğrencisiyim. Bulunduğum sınıfta başarı sıralamasında ilk %10 a girdim, üst sınıfta kayıt yenilerken ne kadar katkı payı ödeyeceğim? İkinci öğretim bölüm/programlarında öğrenim gören öğrenciler her yıl sonunda başarı sıralamasında ilk %10 a girdikleri taktirde, bir üst sınıfta normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payını öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir. 41. Üniversitenize Dikey Geçiş Sınavı sonucunda kayıt yaptırdım. Uygulanacak olan intibak programının aşamaları nelerdir? a) Öncelikle kayıt esnasında, transkript, ders içerikleri, varsa not dönüşüm tablosununda bulunduğu istenen belgeler kayıtlı olduğu bölüm/programın öğrenci işleri bürosuna teslim edilecektir. b) İlgili fakülte/yüksekokul bir komisyon kurarak, öğrencinin mezun olduğu programda gördüğü dersler ile içeriklerinin, kendi fakülte/yüksekokulunda okutulan derslerin içeriklerine ve kredi saatlerine uyup uymadığını kontrol ederek, uyuşmayan 1. ve 2. sınıf derslerini intibak dersi olarak öğrenciye verir.

10 c) Alacağı İntibak dersleri kendisine tebliğ edilen öğrenci, intibak öğrencisi olarak o yıl derslere ve sınavlara girer. d) İntibak programı süresince girdiği sınavlar sonucunda en az 2 adet başarısız dersi kalan öğrenci 3. sınıfta almak kaydıyla 3.sınıfa kaydedilir. e) İntibak süresi iki yarıyıldır. Fakat fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile istisnai olarak bir yarıyıl daha uzatılabilir. f) İntibak programı süresi sonunda başarısız ders sayısı 2 den fazla olanların kayıtları silinir. 42. Üniversitenizden mezun oldum diplomamı ne zaman alabilirim? Diplomalar öğrencinin mezuniyetinden sonra en geç iki yıl içinde düzenlenir. 43. Diplomam hazırlanıncaya kadar, tarafıma üniversitenizden mezun olduğumu belirten herhangi bir belge verilecek mi? Öğrenciye, diploması hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. 44. Diplomamı kaybettim, tekrar yeni diploma alabilir miyim? Diplomalar bir kereye özgü düzenlenir. Ancak diplomanın kaybedilmesi durumunda ikinci nüsha olarak da diploma düzenlenebilir. 45. Öğrenciye uygulanan Disiplin Cezaları nelerdir? Disiplin Cezaları şunlardır: a)uyarma: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. b) Kınama: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. c) Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir. d) Yükeköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir. e) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma: Öğrenciye, bir daha yükseköğretim kurumlarından herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir. 46. Aldığım disiplin cezaları kimlere bildirilmektedir? Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, soruşturma yaptırmaya yetkili amir tarafından; a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye, b) Öğrencinin ana veya babası, yoklukları halinde, öğrencinin göstermiş bulunduğu en yakın aile mensubuna, c) Ceza alan öğrenciye burs veya kredi veren kamusal veya özel kuruluş veya kişilere, ç) Yükseköğretim Kuruluna, d) Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten: 1- Bütün yükseköğretim kurumlarına, 2- Emniyet makamlarına, 3- İlgili askerlik şubelerine, 4- Yükseköğretim Kuruluna (ÖSYM Başkanlığına) yazılı olarak bildirilir. Disiplin cezaları; gerekirse ilgili yükseköğretim kurumunda veya bunlara bağlı kuruluşlarda, ilan yoluyla da tebliğ edilebilir. 47. Verilen disiplin cezalarına karşı itiraz etme veya idari yargıya gitme hakkım var mı? Disiplin amirlerince verilen uyarma ve kınama cezaları ile bir haftadan bir aya kadar veya disiplin kurallarınca kararlaştırılan bir veya iki yarıyıl için yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezalarına karşı herhangi bir üst idari mercie itiraz edilemez. Bu yönetmelikte yer alan cezalara karşı idari yargı yoluna başvurabilir. Disiplin kurulları tarafından verilen yükseköğretim kurumundan çıkarma kararına karşı onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, kararı inceleyerek, verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak, itirazı karara bağlar. Üniversite

11 yönetim kurulunca alınan ve öğrencinin aleyhine sonuçlanan kararlara karşı idari yargı yolu açıktır. 48. Yurt dışı öğrenci değişim programı nedir? Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan Avrupa Birliği, Socrates- Erasmus gibi anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir ya da iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, değişimde bulunduğu Üniversitenin belirlediği danışmanlarının gözetiminde yapılarak kesinleşir. Aynı değişim kapsamında, yabancı üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not dökümü verilir. 49. Tek Ders Sınavına girmek için katkı payı yatırmam gerekiyor mu? Tek ders sınavına girerek mezun olan öğrencilerden katkı payı ve öğrenim ücreti alınmaz. Ancak tek ders sınavında başarısız olarak mezun olamayan öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırmaya devam ederler. 50. Yabancı uyruklu statüsünde Türk asıllı öğrenciyim ne kadar katkı payı yatırmam gerekiyor? Yabancı uyruklu statüsündeki Türk asıllı öğrenci olduğu kabul edilen öğrencilerden, Türk öğrenciler kadar katkı payı alınır. 51. Katkı payı ücretimi yatırdım fakat başka bir üniversiteye yatay geçiş yaptım. Yatırmış olduğum katkı payını geri alabilir miyim? Yatay geçiş şartlarına uygun olarak bir başka üniversitenin örgün veya ikinci öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yatırmış oldukları katkı payları iade edilir. 52. Yurt dışına çıkmak istiyorum. Harçsız pasaport işlemlerimi nasıl yaptırabilirim? Öğrencilerimizin yurt dışına çıkışlarında alacakları harçsız pasaport ile ilgili üst yazı, öğrenim gördükleri birimler tarafından ilgili emniyet müdürlüğüne yazılacaktır. Öğrenci yazıyı öğrenim gördüğü biriminden alarak önce vergi dairesine gidecek, vergi dairesince üst yazıya 1 yıllık harçsız pasaport almasında sakınca yoktur ifadesi yazıldıktan sonra, yazı emniyet müdürlüğüne teslim edilecek, gerekli işlemlerin yapılması ile harçsız pasaport alınacaktır. 53. Diplomamı alabilmek için geçici mezuniyet belgemi okula vermek zorunda mıyım? Diplomanızı almak için geçici mezuniyet belgenizi okulunuza iade etmek zorunda değilsiniz.

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır? Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı Eylül ayı içerisinde akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Muafiyet sınavı,

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 1. ÖSYS sınavı ile yerleştim kayıt için ne yapmam gerekiyor? ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde ön lisans, lisans,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir.

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir. 13 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ. 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ. 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1): Bu yönerge; Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. AKTAŞ EĞİTİM VAKFI tarafından, öğrenim aşamasındaki yetenekli ve başarılı, ancak maddi olanakları sınırlı

Detaylı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı ODTÜ Ögrenci El Kitabı 2012-2013 İçindekiler Rektörün Mesajı 1 Akademik Bilgiler Öğrenci Katkı Payları Burs ve Yardım Olanakları Yurtlar Bilgi İşlem Hizmetleri Kütüphane ve Kitaplık 2 9 11 13 16 22 ODTÜ

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı