ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU"

Transkript

1 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009

2 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Düzenleyen Yrd.Doç.Dr. Gamze ÖZKAPTAN ALPTEKĐN Fotoğraflar Araş.Gör.Ömer SAATCIOĞLU EYLÜL 2009

3 Đçindekiler 1 Programla Đlgili Genel Bilgi Kurumun Tarihi Ve Kurumla Đlgili Kısa Açıklama Kurumun Misyonu Programın Tarihi Programın Misyonu Programın Özdeğerlendirmesi Önceki Ziyaretten Sonra Programla ilgili Gelişmeler Akreditasyon Koşulları Programın Felsefesi Programın Mimarlık Alanının Paydaşlarının Đhtiyaçlarını Karşılaması Programın Özdeğerlendirme Prosedürleri Toplumu Bilgilendirme Programın Kompozisyonu ve Yapısı Mesleki Dereceler ve Ders Programı Stüdyo Kültürü Mezunun Kazanması Beklenen Bilgi ve Beceriler Đnsan Kaynakları Đnsan Kaynakları Đdari Yapı Öğrenme Kaynakları (Fiziksel Kaynaklar) Fiziksel Kaynaklar Bilgi Kaynakları Mali Kaynaklar Nitelik Sağlama ve Geliştirme ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 2 / 133

4 3.8 Öğrenci Destek ve Kılavuzluk Teşvik ve Ödüllendirme Sistemleri Bütünleyici Enformasyon Öğrenci Gelişimi değerlendirme Prosedürleri Ders Đçerikleri Öğretim üyesi Özgeçmişleri Önceki Ziyaret in Ziyaret Takımı Raporu ZTR Yıllık Raporlar Bölüm Kataloğu ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 3 / 133

5 Şekil Listesi Şekil /2009 Mezunları Anket Değerlendirmeleri Şekil 2. Mezun olmuş öğrencilere uygulanan anketlerin değerlendirmeleri (2007/2008) Şekil 3. ĐKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Organizasyon Şeması ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 4 / 133

6 Tablo Listesi Tablo 1. Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2008/2009 Öğretim Elemanı Sayıları...7 Tablo 2 MMF / Bölümlere Kayıtlı Öğrenci Sayıları...7 Tablo 3 MMF / Bölümlerin Akademik Kadro Sayıları - Kayıtlı Öğrenci Sayıları...8 Tablo 4 MMF Mimarlık Bölümü Akademik Yayınları Tablo 5. Đstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çift Anadal / Yan Dal Programları Đlişki Tablosu Tablo 6. Ders Programı Tablo /2009 GÜZ - DERS YÜKLERĐ Tablo /2009 BAHAR DERS YÜKLERĐ Tablo /2009 Güz Yarı Yılı Öğretim Elemanı / Öğrenci Oranları Tablo /2009 Bahar Yarı Yılı Öğretim Elemanı / Öğrenci Oranları Tablo 11. Mimarlık Bölümü Ortak Kullanımdaki Bilgisayar Olanakları Tablo 12. Mimarlık Bölümü Bilgisayar Olanakları Tablo 13. Đstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü nün taban puanlarının yıllara göre dağılımı Tablo Eğitim-Öğretim Yılı Kontenjanları ve 2008 Taban Puanları- ĐKÜ MMF Tablo /2009 DGS( Dikey Geçiş Sınavı ) Program Kodları, Taban Puanları ve Kontenjanları (ĐKÜ Müh-Mim. Fak.) Tablo 19. ĐKÜ 2008/2009 Eğitim_Öğretim Yılı Güz ve Bahar Y.Y. Yatay Geçiş Kontenjanları ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 5 / 133

7 1 Programla Đlgili Genel Bilgi 1997 yılında kurulan ve güz yarıyılında öğretime başlayan Đstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ne ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki başlıklarda verilmektedir. 1.1 Kurumun Tarihi Ve Kurumla Đlgili Kısa Açıklama Đstanbul Kültür Üniversitesi, 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı yasa ile kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip bir Vakıf Üniversitesidir sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca eğitim ve öğretim yapmaktadır ve bir devlet üniversitesinin her türlü hak ve yetkisine sahiptir. ĐKÜ'nün beş Fakültesindeki 19 Bölümde, iki Meslek Yüksekokulundaki 13 Programda ve iki Enstitüsündeki 3 doktora 28 Yükseklisans programında akademik yılında 7021 öğrenci öğrenim görmüştür. Bu öğrencilere 111 profesör, 38 doçent, 95 yardımcı doçent, 202 öğretim görevlisi, 114 araştırma görevlisi, 61 okutman 621 öğretim elemanı ders vermektedir. Üniversitemizde öğrenci/öğretici oranı 11 dir. Dersler ve uygulamalar küçük gruplar halinde, her öğrencinin aktif katılımını sağlayarak yapılmaktadır. Öğrencilerimizin % 24,4'ü, ÖSYM tarafından burslu programlarımıza yerleştirilen öğrencilerdir. Ayrıca Kurucu Vakıf ve öğrencilerin % 35'ine öğrenim bursu, aylık ve nakdi yardım bursu sağlanmıştır. Bu durumda yaklaşık olarak her üç öğrencimizden ikisi, burs olanaklarından yararlanmaktadır. ĐKÜ ilk Önlisans ve Yükseklisans mezunlarını , ilk lisans mezunlarını Akademik yılında vermiştir. Đstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi çağdaş teknolojileri bilen, üretim, uygulama ve yönetim alanlarında gereksinimlere karşılık verebilecek bilgi ve deneyim birikimiyle donatılmış, uluslararası iş dünyasında çalışabilecek, meslek etiği felsefesi, takım çalışması becerisi ve girişimcilik ruhuna sahip, mühendisler ve mimarlar yetiştirmek amacıyla 15 Temmuz 1997 de 4281 sayılı yasa ile kurulmuştur. On bir yılı geride bırakan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bölümleri nin öğretime başlama dönemleri: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim yılı Đnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim yılı Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim yılı Mimarlık Bölümü öğretim yılı Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim yılı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, eğitim öğretim yılından beri, 40 bin m2 kapalı alan ve 25 bin m2 açık alan olmak üzere toplam 65 bin m 2 lik yeni Ataköy Kampüsü içinde yer almaktadır. ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 6 / 133

8 Akademik Yılında Fakültemiz, 27 profesör, 3 doçent, 37 yardımcı doçent, 31 öğretim görevlisi, 41 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 139 öğretim elemanı ve 1725 lisans öğrencisi ile eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültemizin bölümlerine göre öğretim elemanı sayıları Tablo 1 de görülmektedir yılı Eylül ayı itibarı ile Mimarlık Bölümümüz 219 mezun vermiştir. Tablo 1. Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2008/2009 Öğretim Elemanı Sayıları Prof. (TZ) Prof. (DSÜ) Doç (TZ) Doç (DSÜ) Yrd.Doç (TZ) Yrd.Doç (DSÜ) Öğr.Gör. (TZ) Öğr.Gör. (DSÜ) Toplam Ar.Gör. Genel toplam Bilgisayar Müh Elektronik Müh Endüstri Müh Đnşaat Müh Mimarlık Toplam Fakültemizdeki bölümlerine kuruluşundan bugüne kadar kayıt yaptıran öğrencilerin sayıları Tablo 2 de görülmektedir. Bölümümüzde, 2008/2009 itibarıyle kayıtlı 352 öğrenci bulunmaktadır. Tablo 2 MMF / Bölümlere Kayıtlı Öğrenci Sayıları Yıllar Bilgisayar Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Đnşaat Mühendisliği Mimarlık Toplam Đstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi nin kuruluşundan bugüne akademik kadrosunun ve öğrencilerinin sayısal gelişimi Tablo 3 de görülmektedir. ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 7 / 133

9 Tablolardaki sayılardan, 2008/2009 itibarıyle Bölümümüzde 1 öğretim elemanına 8,3 öğrencinin düştüğü, Fakülte bazında ise bu oranın 1/12,5 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bölümüzdeki öğretim elemanı / öğrenci oranı hesaplamasında, Üniversitemiz içindeki diğer Fakültelerden ve Bölümlerden Bölümüzde görevlendirilen öğretim üyeleri hesaba dahil edilmemiştir. Bu öğretim üyelerimizin de sayıya dahil edildiği durumda bu oran daha da düşecektir. Tablo 3. MMF / Bölümlerin Akademik Kadro Sayıları - Kayıtlı Öğrenci Sayıları IKU Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yıllar Akademik Kadro Toplam Öğrenci Sayıları yılları arasında Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarımız tarafından uluslararası bilimsel dergilerde 100 ü aşkın makale, ulusal hakemli dergilerde 70 makale yayınlanmış, uluslararası bilimsel toplantılarda 175 bildiri, ulusal bilimsel toplantılarda 100 bildiri sunulmuştur. Bunların yanısıra 31 kitap yayınlanmış, 24 sempozyum, 200 ü aşkın konferans ve çalıştay, 65 sergi düzenlenmiştir. Yapı sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörlere 8000 den fazla teknik inceleme ve uygulama projesi hazırlanmış, 14 araştırma projesi gerçekleştirilmiştir. ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 8 / 133

10 1.2 Kurumun Misyonu Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizin misyonu, çağdaş teknolojileri bilen, üretim, uygulama ve yönetim alanlarında gereksinimlere karşılık verebilecek bilgi ve deneyim birikimiyle donatılmış, uluslararası iş dünyasında çalışabilecek, meslek etiği felsefesi, takım çalışması ve girişimcilik ruhuna sahip mühendisler ve mimarlar yetiştirmektir. Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizin hedefleri, öğrencilerin mesleklerinde başarılı olmalarını ve sürekli gelişimlerini sağlayacak, temel bilim ve teknoloji birleşenleri dengelenmiş güncel öğrenim programları sunmak, öğrencilerin çözümleme ve matematiksel anlatım yeteneklerini arttırmak; tasarım, başarım ölçümü, değerlendirme süreçlerinde analitik ve model geliştirme araçlarını kullanma becerilerini geliştirmek, öğrencilere gerçekçi tasarım ve uygulama projeleri yaptırarak, iş yaşamlarının başlangıcında karşılaşmaları beklenen konu ve sorunlarla ilgili deneyim kazandırmak, teknik çözümlerin toplumsal, ekonomik boyutlarını algılayabilmek ve sonuçlarını kestirebilmek üzere gerekli kültürel ve sosyal birikimi sağlamak, bu alanlardaki duyarlılığı arttırmak, disiplinlerarası projelerin geliştirildiği, diğer meslek gruplarıyla ortak çalışmaların yapıldığı fırsatlar yaratmak, öğrencilerin sözel ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmek, iletişim yeteneklerini arttırıcı etkinlikler düzenlemektir. 1.3 Programın Tarihi Đstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, tarih, 97/8 toplantı sayısı ve 7 Karar Sayısı ile gerçekleştirdiği Senato Toplantısı nda, Mimarlık Bölümü nün kurulması doğrultusunda karar almıştır. Belirtilen Senato Toplantı Tutanağı nın içeriği aşağıdadır: Đstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi nde bir Mimarlık bölümünün açılması hakkında Fakülte Dekanlığı nın tarih ve B.30.2.ĐKÜ /11 sayılı yazısı okundu. Mimarlık Bölümü nün kurulması hakkında Prof.Dr. Okay EROSKAY (Dekan), Prof.Dr. Hasan KARATAŞ (ĐTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi), Prof.Dr. Đmre ORHON (ĐTÜ, emekli öğretim üyesi), Prof.Dr. Turgut ÖVÜNÇ (YTÜ, emekli öğretim üyesi), Prof. Đrdesel GÖGÜŞ (YTÜ, emekli öğretim üyesi) danışmanlığında hazırlanan gerekçe ve ders programları tartışmaya açıldı. Gerekçede katkıları bulunan değerli öğretim üyelerinin tam zamanlı öğretim üyesi olarak bölüme katkıda bulunma iradeleri tespit edildi. Fakültenin fiziki imkanlarının, mevcut araç ve gereçlerinin bu bölümün açılması için yeterli oldukları saptandı. Söz alan üyeler bölümün açılması hakkındaki memnuniyetlerini ifade ettiler (Prof.Dr. Çetin BOLCAL, Prof.Dr. Kamuran PEKĐNER, Doç.Dr. Đskender PALA, Prof. Tunçer KODAMANOĞLU, Rektör Prof.Dr. Önder ÖZTUNALI). Yapılan görüşmelerin ışığında ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 9 / 133

11 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi nde, Fakültenin isminde de bulunan Mimarlık Bölümü nün açılması oylandı, oy birliği ile kabul edildi. Đstanbul Kültür Üniversitesi- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi- Mimarlık Bölümü, Prof. Dr. Koray GÖKAN başkanlığında 15 Temmuz 1997 tarih ve mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 4281 kararıyla kurulmuştur. Bölümün ilk yıllarında görev alan öğretim üye ve yardımcılarının bir listesi aşağıdadır: Prof.Dr. Koray GÖKAN Prof. Dr. Nafiz ÇAMLIBEL Prof. Dr. Đmre ORHON Prof. Rıfat ÇELEBĐ Prof. Turgut ÖVÜNÇ Prof. Dr. Taner BULAT Yrd. Doç. Dr. Şebnem ÖNAL Öğr. Gör. Dr. Esra BOSTANCIOĞLU Öğr. Gör. Bünyamin DERMAN Öğr. Gör. Müfide AKSOY Öğr. Gör. Gülden KUT Öğr. Gör. Ayça ALANGOYA Araş. Gör. Emel DÜZGÜN Araş. Gör. Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK 1.4 Programın Misyonu Akademik yılından itibaren uygulamaya geçilen programımızın gerekçe, yöntem, vizyon ve misyon gibi altyapısına ilişkin çalışmaları özetleyen rapor, Bölüm Kurulu muzun 06 Nisan 2005 gün ve 1 sayılı toplantısında oybirliği ile kabul edildikten sonra, tarih ve MB/ sayılı yazı eki olarak ĐKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı na sunulmuştur (Ek.01). Öneri program ve raporu Fakülte Kurulu nun 02 Ağustos 2005 günlü, 3 no lu toplantısında oybirliği ile kabul edilmiş ve ĐKÜ Rektörlüğü ne gün ve B.30.2.ĐKÜ /1109 sayılı yazı ile arz edildikten sonra, ĐKÜ Senatosu nun 04 Ağustos 2005 günlü /17 no lu toplantısında 6 sayılı kararla oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu kararı izleyen günler içerisinde o dönem işlerlik taşıyan adresinden erişilen Mimarlık Bölümü uzantısında, program, gerekçesi, misyonu ve vizyonu paylaşılmaya açılmıştı. Bağlı olduğumuz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi nce Akademik Yılı, Güz yarıyılından itibaren yeniden yapılandırılan Fakülte ve Bölümlerinin Ders Yönetim Sistemi ni de içeren web sayfalarının tasarımı sürecinde, önceki misyonumuz ana içeriği ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 10 / 133

12 korunarak şeklen revize edilmiş, Bölüm Kurulu muzun 12 Eylül 2007 gün, 2 sayılı toplantısında oybirliği ile benimsenmiş ve o dönem itibariyle yayınlanarak paylaşıma açılmıştır (Ek.02). Aşağıda sunulmuş olan Programın Misyonu Eylül 2007 tarihinden bu yana onaylanarak paylaşıma açılan son hali belirlemektedir. Mimarlık Bölümümüz, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ile birlikte, edinilmiş bilgi, beceri ve deneyimlerin uygulamalarla topluma aktarılmasında, çağdaş, etkin ve örnek bir kurum vizyonu ile ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, her tür ortamda yarışabilen, çevresel problemlere insanlığı geliştirmeyi hedefleyen çözümler üretebilen, ulusal kimliğini küresel değerlerle bütünleştirebilen, tarihsel ve çevresel değerlere duyarlı, toplumun çıkarlarını gözeten, etik değerlere saygılı, estetik değerlerle donanmış, gelişen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen, uygar, çağdaş, özgür, araştırıcı, yaratıcı, dinamik ve girişimci mimarlar yetiştirmek; bilimsel değeri yüksek araştırma, yayın ve uygulamalarla toplumun bilinçlenmesine, gelişmesine ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı ilke edinmiştir. Đnsanlığı yükseltmek için yeni bilgiler üreterek gelecek nesillerle aktarmak Mimarlık Bölümümüzün görevleri arasında yer alır. 1.5 Programın Özdeğerlendirmesi Üniversitemizde Özdeğerlendirme süreçlerine geçiş oldukça yenidir. Bu konuda ilk çalışmalar MĐAK kuruluşundan önce, Akademik yılı, Güz yarıyılından itibaren uygulamaya geçtiğimiz, yeni programın hazırlanış sürecinde, programın sürdürülmesinin ve eğitim kalitesinin arttırılma hedeflerinin ve herşeyden öteye, misyonumuzun bir gereği olduğu inancı ile Bölümümüzde başlatılmıştır. MĐAK ın kuruluşu ve Akreditasyon Süreçlerinin kurumlara duyurulması ile Bölümümüzde özdeğerlendirme çalışmaları daha sistematik ve süreçte belirlenen kurallara uygun olarak düzenlenmeye başlamıştır. Üniversite düzeyinde ise, ilk defa Akademik yılında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme konusu gündeme gelmiş ve tartışmaya açılmıştır. Đstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversitedeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu ADEK (Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu), Ocak 2009 tarihinden itibaren 8 komisyondan oluşan çalışma ekibiyle çalışmalarına başlamıştır. Bu komisyonlar üniversitenin özdeğerlendirmesinin yapılmasına yardımcı bilgileri toplamakla beraber çevresel verileri de değerlendirmektedir. Bu çalışmalar stratejik planlama kapsamında öz ve dış değerlendirmeleri kapsamaktadır. ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 11 / 133

13 ĐKÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) 2008 Yılı Raporu Hakkında Đstanbul Kültür Üniversitesi (ĐKÜ) Akademik ve Kalite Geliştirme Raporu, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısına istinaden, YÖDEK Yüksek Öğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu tarafından yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi ; Sürüm 2007/1.1 esaslarına göre hazırlanmış olup, ĐKÜ nün 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme sonuçlarını içermektedir. ĐKÜ Senatosunca belirlenen ve 16 üyeden oluşan ĐKÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), ĐKÜ nün 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili Kurumsal Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmalarını, rehberde belirtilen esaslar dahilinde Ocak 2009 ayı içinde başlatmıştır. YÖDEK Rehberindeki esaslar dahilinde ADEK 8 adet iç değerlendirme ekibi kurmuş ve hizalarında gösterilen öz değerlendirme ve çevre değerlendirme alanlarında çalışmalar yapmak üzere görevlendirmiştir. Đç Değerlendirme ekipleri ve görev alanları aşağıda belirtilmektedir EKĐP 1 Prof. Dr.Ahmet Fahri Özok (Bşk.) Doç.Dr.Hanife Öztürk Yrd.Doç.Dr.Işıl Zeybek Değerlendirme Alanları ÖZDEĞERLENDĐRME : Girdiler (Kaynaklar ve ilişkiler) ÇEVRE DEĞERLENDĐRME: Öğr.Gör.Burak Kılanç EKĐP 2 Prof. Dr.Mahmut Paksoy (Bşk.) Yrd.Doç.Dr.Hikmet Çağlar Yrd.Doç.Dr.Emel Birer Öğr.Gör.Levent Çuhacı Değerlendirme Alanları ÖZDEĞERLENDĐRME : Kurumsal niteliklerinin ve özelliklerinin değerlendirilmesi ÇEVRE DEĞERLENDĐRME: Mezunlar ile ilgili gelişmelerin değerlendirilmesi EKĐP 3 Prof. Dr.Ertuğrul Eriş (Bşk.) Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul Burgazlıoğlu Değerlendirme Alanları ÖZDEĞERLENDĐRME : Eğitim ve öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 12 / 133

14 Yrd.Doç.Dr.Banu Manav Ar.Gör.Fulya Kıvılcım ÇEVRE DEĞERLENDĐRME: Toplumsal gelişmelerin ve toplum ile ilişkilerin değerlendirilmesi EKĐP 4 Prof. Dr.Durmuş Dündar (Bşk.) Doç.Dr.Mehmet Üstünipek Yrd.Doç.Dr.Kemal Yüksek Sn.Yasemin Balcı Değerlendirme Alanları ÖZDEĞERLENDĐRME : Araştırma ve geliştirme (Bilgi Üretme) süreçlerinin değerlendirilmesi ÇEVRE DEĞERLENDĐRME: Sanayi ve sosyal kurumlar ile ilişkiler ve gelişmelerin değerlendirilmesi EKĐP 5 Prof. Dr.Tülin Aktin (Bşk.) Doç.Dr.Ömür Ceylan Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Gökgöz Öğr.Gör.Mutlu Çomak Özbatır Değerlendirme Alanları ÖZDEĞERLENDĐRME : Uygulama ve hizmet süreçlerinin değerlendirilmesi ÇEVRE DEĞERLENDĐRME: Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi EKĐP 6 Doç. Dr.Mehmet Özer (Bşk.) Yrd.Doç.Dr.Nazan Çağlar Yrd.Doç.Dr. Bahar Gültekin Öğr.Gör.Ayşem Seval Demiriz Değerlendirme Alanları ÖZDEĞERLENDĐRME : Đdari ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi ÇEVRE DEĞERLENDĐRME: Yasal düzenlemeler ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki gelişmelerin değerlendirilmesi EKĐP 7 Doç. Dr.Rengin Küçükerdoğan (Bşk.) Yrd.Doç.Dr.Güven Kıymaz Sn.Cemal Mat Öğr.Gör.Zeynep Oktuğ Değerlendirme Alanları ÖZDEĞERLENDĐRME : Yönetsel özelliklerin(yapısal ve Davranışsal) değerlendirilmesi ÇEVRE DEĞERLENDĐRME: Yükseköğretim kurunun bulunduğu bölgenin ekonomik ve ticari kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesi ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 13 / 133

15 EKĐP 8 Doç. Dr.Osman Yıldırım (Bşk.) Yrd.Doç.Dr.Atok Olgun Sn.Özkan Gül Sn.Safiye Çedikçi Değerlendirme Alanları ÖZDEĞERLENDĐRME : Çıktıların/sonuçların ve Yükseköğretim misyonunu başarma performansının değerlendirilmesi ÇEVRE DEĞERLENDĐRME: Yüksek öğretim alanında ulusal ve uluslar arası gelişmelerin değerlendirilmesi YÖDEK rehberinde belirtildiği şekilde kurumsal değerlendirme çalışmalarında ve değerlendirme sonuçlarının analizinde ilke olarak aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir : Bir önceki yılın stratejik planı Bir önceki yılın performans göstergelerinin değerleri Bir önceki yılın periyodik izleme ve iyileştirme sürecinin çıktıları Bir önceki yılın kurumsal değerlendirme raporu Bir önceki yılın Akademik Değerlendirme ve kalite Geliştirme Raporu Ancak Üniversitemizin fonksiyonel bir stratejik plan oluşturma çalışmaları henüz sonuçlanmamıştır. Bu nedenle, yukarıdaki hususlarla ilgili olarak, birimlerce ve kurumca belirlenmiş ve bir önceki yıla ait beklenen düzeyler bulunmamaktadır. Beklenen düzeyler, mevcut bilgilerin ışığında birimlerin kendilerince bağımsız olarak belirlenmiştir. Rapor ile birlikte verilmesi istenen kurumsal değerlendirme sonucu iyileştirmeye açık alanlara ilişkin olarak hazırlanması gereken birim ve kurum iyileştirme eylem planları ise, değerlendirme raporları ve stratejik plan çalışmalarının sonuçlanmasından sonra netleştirilebileceğinden, rapora eklenmemiştir. Tüm Değerlendirme çalışmaları YÖDEK rehberinde belirlenen alanlar itibarı ile yapılmış olup ayrıca alan ortalamaları da hesaplanmıştır. Alanlar itibarı ile yapılmış çalışmalar grafiklendirilmiştir. Ayrıca alan ortalamaları itibarı ile hazırlanan genel bir SWOT tablosu hazırlanmış, grafiklendirilmiş ve raporun sonuç kısmına eklenmiştir. Yukarıda belirtilmeye çalışıldığı gibi, Mimarlık Bölümü akreditasyon çalışmalarından çok daha sonra başlayan üniversite akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarına Bölümümüz tarafından destek verilmektedir. ADEK Komisyon 2 - Kurumsal Niteliklerinin ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi çalışma ekibinde Mimarlık bölümünden Yrd.Doç.Dr. Emel BĐRER görevlendirilmiştir. ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 14 / 133

16 Mimarlık Bölümümüzün özdeğerlendirme çalışmaları, eğitim programı ve öğrencilerle ilgili konular, akademisyenlerle ilgili konular, fiziksel olanaklar ve idari konular olmak üzere alt başlıklara ayrılarak yürütülmektedir. Akreditasyon komisyonu tarafından hazırlanan raporlar dışında, Bölümümüz öğretim elemanlarının bu konulardaki görüşlerini almak üzere SWOT analizi tablosu hazırlanarak e-posta yoluyla gönderilmiş ve bu kapsamda alınan cevaplara, ilgili konulardaki değerlendirmelerde yer verilmiştir. Eğitim Programı ile Đlgili Değerlendirmeler Mimarlık Bölümümüzde uygulanan ders programının hazırlanmasında dünyada önde gelen dokuz mimarlık okulu ve Türkiye deki üç mimarlık okulunda uygulanan eğitim programları, okulların misyonları, vizyonları ve ülkelerin içinde bulunduğu koşullar göz önüne alınarak incelenmiş, çeşitli analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, dünyadaki mimarlık eğitimi konusundaki eğilimler, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya, sosyo-ekonomik ve politik durum göz önüne alınarak bir vizyon geliştirilmiş, programımızın misyonu yeniden gözden geçirilerek oluşturulmuştur. Bu doğrultuda programımızın kapsamı, derslerin ders gruplarına göre dağılımı, ağırlıkları ve içerikleri belirlenmiştir. Programın hazırlanmasında Amerika da NCARB (The National Council of Architectural Registration Boards) ın ortaya koyduğu eğitimden beklenenler, Avrupa da UIA nın (International Union of Architects) ortaya koyduğu ölçütler göz önüne alınmıştır. Yeni eğitim programı, Avrupa Birliği nin SOKRATES eğitim programı çerçevesinde, ERASMUS öğrenci ve öğretim elemanı değişim programına da olanak verecek şekilde ECTS (European Credit Transfer System) eşkredilendirme sistemine uygun olarak düzenlenmiştir. Eğitim programımızda, tasarım stüdyolarının omurga olarak kabul edildiği, genel eğitim, tarih/çevre, teknik sistemler, mesleki uygulama ve seçmeli derslerin bu ana omurgayı destekleyecek yapıda kurgulandığı bir yapı oluşturulmuştur. Tasarım stüdyoları aynı zamanda tüm diğer ders gruplarında verilen eğitimin entegre edildiği ortamlar olarak düşünülmüştür. Eğitim programının dünyadaki ve Türkiye deki gelişmelere uygun, güncel ve dinamik yapısı, sürekli gelişime de açıktır. Öğrencilerin eğitiminde gerekli görülen değişiklik ve düzenlemelere ilişkin öneriler, ilgili komisyonlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilerek, Fakülte ve Üniversitemizin yapıcı tutumuyla, kısa sürede uygulamaya aktarılmaktadır. Bu doğrultuda, 2007/2008 Bahar Yarı Yılı nda programı zenginleştirmek amacıyla on adet yeni seçmeli ders, Üniversite Senatosu nca oybirliği ile kabul edilerek eğitim programına eklenmiştir. Dersler kapsamında, yenilikler izlenmekte, programımız yanında derslerimiz de güncel bilgiye göre revize edilmektedir. Erasmus anlaşmaları kapsmında gerçekleştirilen öğretim elemanı değişim programları da programımıza çok önemli katkılar sağlamaktadır. ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 15 / 133

17 Çağdaş yaklaşımla bazı derslerin birbiri içinde eritilmesi ve bazı konuların üzerinde daha az durulması konusu bir öğretim elemanımız tarafından eğitim programımızın zayıf yönü olarak değerlendirilmiştir. Ancak Kültür Üniversitesi nin ve Mimarlık Bölümümüzün yeniliklere ve güncel gelişmelere açık olması genelde fırsat olarak değerlendirilmektedir. Yarıyıl içinde birkaç kere yapılan bölüm toplantılarının haftada bir kere olacak şekilde sıklaştırılarak eğitimin tartışılması eğitim konusunda alınabilecek önlem olarak önerilmiştir. Öğrencilerle Đlgili Değerlendirmeler Bölümümüze tam burslu, %75 burslu, %50 burslu ve katkı paylı olmak üzere dört grupta öğrenci alınmaktadır. Bölümümüze kayıt olan öğrencilerin ÖSS giriş puanları oldukça yüksektir. Özellikle burslu öğrencilerin puanlarının daha da yüksek oluşu, tam anlamıyla belirleyici olmasa da öğrencilerin belirli bir alt yapılarının ve çalışma alışkanlıklarının olduğunu göstermektedir. Bu durum, öğrencilerin güçlü yönlerini ortaya koymaktadır. Ancak aynı yıl okulumuza kaydolan öğrencilerin taban ve tavan giriş puanları arasındaki fark, kimi zaman öğrenciler arasında algı farklılıkları olmasına neden olmaktadır. Giriş puanları arasındaki farklar her zaman öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatlarına aynı paralellikte yansımamaktadır. Mimarlık eğitiminin klasik lise eğitiminden çok farklı olması dolayısı ile kimi zaman çok yüksek puanla okulumuza giren bir öğrencilerimizin başarısı, daha düşük puanla giren öğrencilerin gerisinde kalabilmektedir. Öğrencilerin başarısında bölümü bilerek ve isteyerek gelmeleri büyük rol oynamaktadır. Ailesinde/yakınlarında tasarım ya da yapım sektöründe görev alanların bulunduğu öğrencilerin daha ilgili ve genellikle başarılı oldukları gözlenmektedir. Öğrencilerin iletişim teknolojilerine olan yatkınlıkları ve ilgileri eğitimde olumlu bir etki yaratırken, lise eğitiminden gelen test alışkanlığına da bağlı, okumayı sevmemeleri öğrencilerin zayıf yönlerini oluşturmaktadır. Bazı öğrencilerimizde karşılaşılan bir diğer zayıf yön de, yine liseden gelen alışkanlıklarla araştırma yapma alışanlığı ve becerisinin olmayışıdır. Araştırma yapma konusunda en sık başvurulan kaynağın internet siteleri olduğu görülmektedir. Ancak, yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmadığı durumlarda, denetlenemeyen bir bilgi paylaşım ortamından yanlış ya da yetersiz araştırma sonuçları elde edildiği gözlenmektedir. Bu probleme karşı, ders yürütücülerimiz öğrencilerimizi daha çok araştırmaya yönlendirerek ve araştırma yöntemleri hakkında aydınlatarak, öğrencilere araştırma yapma becerisini kazandırmaya çalışmaktadırlar. ÖSS yanında, dikey geçiş ve yatay geçişle de Bölümümüze öğrenci alınmaktadır. Dikey geçiş sınavı ile Bölümümüze gelen öğrencilere, ĐKÜ Senato sunca alınan karar doğrultusunda belirli dersler verilmektedir. Bölümümüze Dikey Geçiş Sınavı ile gelen öğrencilerin genellikle kolay adapte olduğu görülmektedir. Bu öğrenciler özellikle anlatım teknikleri konusunda iyi yetişmiş olarak gelmekte, ancak tasarım yapma konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Senato kararı ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 16 / 133

18 gereği, ARC 313 Mimari Tasarım III dersi ile mimari tasarım derslerine başlayan öğrencilerimize, genellikle stüdyo yürütücüleri tarafından özel ilgi gösterilerek bu konudaki açıklarının kapatılmasına çalışılmaktadır. Yatay geçişle okulumuza gelen öğrencilerin daha önce devam ettikleri programda aldıkları dersler, içerikleri ve başarı durumları, Bölüm de oluşturulan Đntibak Komisyonu tarafından incelenerek, eşdeğerliği uygun bulunan dersler belirlendikten sonra Bölümümüzde uygulanan programdan almaları gereken derslere kayıtları yapılmaktadır. Yatay geçişte öğrenci bazında bir değerlendirme yapıldığı için, öğrencilerin uyum süreci ve derslerde başarılı olmaları zor olmamaktadır. ĐKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Bölümümüzde Çift Anadal Programı nı (ÇAP) yürütmeleri için ĐKÜ Senato sunca alınan kararda belirtilen derslere kayıt olmaları ve derslerde başarılı olmaları gerekmektedir. Programımızda mimari tasarım stüdyolarının ders saatelerinin fazla oluşu ve mimari tasarım derslerinin önkoşullu olması, ÇAP öğrencilerini zorlamaktadır. Đnşaat Mühendisliği Programı nda almaları gereken derslerle, Mimarlık Programı ndan almaları gereken derslerin saatleri çoğu zaman çakışmaktadır. Derslere devam zorunluluğunun olması nedeniyle, öğrencilerin eğitim süreleri uzamaktadır. Aynı durum, Mimarlık Bölümü nde okuyan ve Đnşaat Mühendisliği Programı nda ÇAP ına devam etmek isteyen öğrencilerimiz için de geçerlidir. Bölümümüzün Avrupa da on üniversite ile Erasmus anlaşması bulunmaktadır. Bugüne kadar sekiz lisans, dört yüksek lisans öğrencimiz Erasmus öğrenci değişim programı ile eğitimlerinin bir ya da iki yarıyılına yurt dışında devam etmişlerdir. Bir Fransız öğrenci de iki yarıyıl süre ile Bölümümüzde eğitim almıştır. Öğrencilerin genellikle ders dışındaki kültürel sosyal faaliyetlere yeterince ilgi göstermedikleri gözlenmektedir. Öğrencilerimiz okuldaki ve okul dışındaki sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım konusunda özendirilmekte ve teşvik edilmektedir. Gerek Erasmus öğrenci değişim programına gösterilen ilgi, gerek öğrencilerin lisansüstü eğitim konusundaki istekleri, öğrencilerin kendilerini geliştirme arzularının varlığı öğrencilerin güçlü yönleri, Bölümümüzün Erasmus anlaşmaları ve bu konudaki aktif çalışmaları, Üniversitemizin burslu öğrenci kontenjanının yüksek olması, ücretsiz sosyal faaliyetlerin yoğunluğu, öğrenciler açısından fırsatlar olarak görülmektedir. Akademisyenlerle Đlgili Değerlendirmeler Bölümümüzde görev alan akademisyenlerin nicelik ve nitelik açısından oldukça iyi durumda olduğu görülmektedir. Tam zamanlı öğretim üyeleri ve öğretim üye yardımcılarının dışında, Türkiye de mimarlık okulları arasında en köklü kurumlardan, konusunda uzmanlaşmış ders saat ücretli öğretim üyeleri ve mesleki proje ve uygulama konularında kendilerini geliştirmiş ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 17 / 133

19 uzman mimarlar ve güzel sanatlar dallarında isim yapmış sanatçılarla desteklenen akademik kadro, her yıl farklı gruplar halinde bir araya gelerek derslere girmektedir. Bu durum, süreç içinde özellikle genç akademisyenlerin gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Ancak öğrenci sayılarının yüksek olması, öğretim elemanlarının ders yüklerini arttırmakta, akademik çalışmalarına yeterli zamanı ayıramamalarına neden olmaktadır. Buna karşın, Bölümümüz kendi akademik elemanlarını yetiştirmeye önem vermektedir. 2008/2009 yılı itibarı ile bölümümüzde 1 öğretim görevlisi ve 11 araştırma görevlisi doktora çalışmalarına devam etmektedir. Araştırma görevlilerinden biri doktora çalışmasını yurt dışında sürdürmek için 2007/2008 bahar yarıyılından beri izinlidir. Bir diğer araştırma görevlisi işe Erasmus kapsamında doktora çalışmasının 1 yarı yılına yurt dışında devam etmiş olup, 2009 ağustos ayından itibaren okulumuzdaki görevine devam etmektedir. 2009/2010 güz yarıyılından itibaren bir araştırma görevlimize Erasmus kapsamında doktora çalışmasına yurt dışında devam etmek için 1yarı yıl izin verilmiştir. Bunun dışında, 2008/ 2009 da bir yardımcı doçentimiz doçentliğe yükseltilmiş ve kadrosuna atanmıştır. Bir öğretim görevlimiz yardımcı doçentlik kadrosuna atanmıştır. Kişisel düzeyde akademik araştırma ve çalışmalar devam etmektedir. Bireysel ve grup halinde yarışma projeleri için çalışmalar yapılmaktadır. Ancak gerek ders yükleri, gerekse idari görevler nedeniyle akademik çalışmalar istenen seviyenin altında gerçekleşmektedir. Öğretim elemanlarımızın akademik çalışmalarının listesi Ek.4 de verilmektedir. Mesleğinde deneyimli öğretim üyelerinin ders vermesi, akademik çalışmaların maddi ve manevi açıdan kurumumuzca desteklenmesi akademisyenlerin güçlü yönleri olarak değerlendirilmektedir. Bazı öğretim elemanlarının yeterli uygulama deneyimlerinin olmaması ve akademik kadronun kendi içinde yaptığı ortaklaşa çalışmalarının azlığı ise zayıf yönler olarak tanımlanmaktadır. Konularında uzman öğretim elemanlarının kadroda bulunmasının akademik çalışmalarda öğretim elemanlarına sağladığı faydalar, Erasmus öğretim elemanı değişim programı, akademik çalışmalara verilen teşvik ve burslar fırsatlar olarak değerlendirilmektedir. Ancak öğretim elemanlarının yoğunluğu tehdit olarak görülmektedir. Bu konuda alınabilecek önlem olarak, bölüm içi bazı idari işlerin hafifletilerek akademik çalışmalara daha fazla zaman ayrılması gösterilmiştir. Fiziksel Olanaklarla Đlgili Değerlendirmeler Bölümümüzde 2008/2009 öğretim yılında, programın yürütülmesinde yedi adet tasarım stüdyosu, beş adet amfi, iki adet derslik, dört adet farklı amaçlı atölye (maket, seramik, malzeme, temel sanat) ve bir bilgisayar laboratuvarı ve yapı malzemeleri ve beton kırım labaratuvarı kullanılmıştır. Fiziksel olanaklar aynı tasarım stüdyosundan farklı ders gruplarının ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 18 / 133

20 yararlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum, öğrencilerin tasarım stüdyosunu sürekli bir çalışma atölyesi olarak kullanmasını ve sahiplenmesini engellemektedir. Geceleri ve hafta sonları ise öğrenciler bu mekanları kullanabilmektedir. Stüdyolarda gereksinim duyulan donanım yeterli düzeydedir. Ancak öğrencilerin sayılarının çok olması nedeniyle mevcut öğrenci dolapları talebe cevap vermemektedir. Öğrencilerin bu konudaki talepleri yer sıkıntısı nedeniyle şu an için karşılanamamaktadır. 2008/2009 öğretim yılı için üniversitemizin fiziksel mekan gereksinimlerine uygun olarak yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bu doğrultuda, 1. Bodrum katta yer alan mevcut iki tasarım stüdyosu korunmuş, zemin katta yer alan diğerleri tadilatla amfi düzenine çevrilmiştir. Eski tasarım stüdyolarının yerine ise 1. Bodrum katta beş adet yeni tasarım stüdyosu yapılmıştır. Bunun dışında maket atölyesinde öğrencilerin haftanın yedi günü, yirmi dört saat çalışmalarına olanak sağlanmaktadır. Maket atölyesinin donanımı öğrencilerin gereksinimlerini karşılamaya yeterlidir Ayrıca bu atölyede görevli bir teknisyen, öğrencilere teknik konularda yardımcı olmaktadır. 2008/2009 yılından itibaren Bilgisayar laboratuvarımız 1. Bodrum Kattaki yeni yerine taşınmıştır. 45 öğrenci kapasiteli yeni bilgisayar laboratuvarımızın yanında özellikle öğrencilerin kullanımına açık, yazıcı, plotter ve fotokopi cihazlarının olduğu bir mekan bulunmaktadır. Öğrencilerin sosyal gereksinimlerini karşılamaları için okul içinde 2 kapalı kafeterya ve bir hem kapalı hem de açık alana sahip kafeterya mevcuttur. Kapalı ve açık alana sahip kafeteryalar ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 19 / 133

21 Üniversitemizin bir kent üniversitesi oluşu ve ulaşım olanakları sayesinde öğrenciler okul dışındaki gereksinimlerini kolayca karşılayabilmektedirler. Öğretim elemanlarının sosyal gereksinimleri için de aşağıda görüntüleri verilen sosyal mekanlar bulunmaktadır. Yukarıdaki resimlerde, öğrencilerimizin müzik odası ve diğer kulüplerdeki çalışmalarını sürdürdüğü özel mekanlar bulunmaktadır. Sağlık konusunda öğrencilerimize hizmet veren okul içinde bir revir, ayrıca okulumuzun yakınlarında iki anlaşmalı hastane mevcuttur. Kütüphanemize her yıl belirli dönemlerde yapılan istekler doğrultusunda kitaplar satın alınmaktadır. Yerli ve yabancı periyodik yayınların abonelikleri sürmektedir. ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 20 / 133

22 Ancak kütüphanenin okuma salonu yanında ayrı bir çalışma ve toplantı mekanı bulunmasına rağmen, kapasitesi öğrencilere kimi zaman yeterli gelmemektedir. Kimi zaman öğrenciler, ders dışındaki zamanlarda çalışabilmek için ancak dersin olmadığı sınıf ya da tasarım stüdyolarını kullanmaktadırlar. Kütüphanenin içindeki çalışma ve toplantı mekanı Öğrenciler için ayrıca okulumuzda bilardo ve masa tenisi, kuaför, banka, kırtasiye ve butik olanakları mevcuttur. Akademisyenlerin çalışma olanakları üç ya da dört kişinin aynı odayı paylaşması şeklinde gerçekleşmektedir. Çalışma odalarının büyüklüğü ve içindeki donanım bu açıdan yeterli olmakla birlikte, birden çok kişinin bir arada çalışması, öğrenci trafiğinin yoğun olduğu dönemlerde çalışma güçlüğü yaratabilmektedir. Öğretim elemanları odaları Bölüm toplantıları, seminer, yüksek lisans jürileri vb. aktiviteler için Fakültemize ait olan seminer salonu kullanılmaktadır. ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 21 / 133

23 Seminer Salonu Bölümümüzde stüdyo ve laboratuar ortamı bazı öğretim elemanlarımız tarafından yeterli bulunurken, bazıları içinse stüdyoların farklı öğrenci grupları tarafından kullanılması nedeniyle öğrencilerin maket ve çizimlerini stüdyolarda bırakamamaları nedeniyle yetersiz bulunmuştur. Bazı stüdyoların doğal ışık almaması da zayıf yönler arasında yer almaktadır. Öğrencilere sunulan donanımlı maket atölyesi, bilgisayar laboratuarı gibi birimlerin varlığı, her öğretim elemanının bireysel bilgisayarının olması, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sosyal alanları, otopark alanımızın yeterli oluşu ise güçlü yönlerimizdir. Üniversitede farklı fakültelerin bir arada olması bölümümüz ve öğrencilerimiz için fırsat olarak görülmektedir. Açık teras ve otopark görüntüleri Fakülteler ve bölümler arası etkileşimin artması, faaliyetlere katılıma olanak sağlaması açısından önemli bir fırsattır. Bölümümüze ayrılan fiziksel mekanların arttırılması yolunda alınabilecek önlem olarak fakülte olma yolundaki çabalarımız devam etmektedir. Böylece ayrı bina ya da aynı kampus içinde daha fazla fiziksel mekana sahip olma olanağı bulacağımız yönünde beklentiler devam etmektedir. Đdari Konularla Đlgili Değerlendirmeler Üniversitemizde Fakülteler akademik özerkliğe sahip Bölüm lerden oluşmakta ve bu esasa göre idari yapı da kurgulanmaktadır. Bölümlerin ortak dersleri (özellikle mühendislik bölümleri için) Dekanlığın koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Bölüm olarak taleplerimiz Dekanlık aracılığı ile Rektör lüğe iletilmekte, kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. Bölüm sekreterleri, hiyerarşik olarak önce Fakülte ve sonra da Üniversite Genel Sekreterliği ne bağlı olarak çalışmaktadırlar. Öğrenci işleri, üniversitemizde merkezi olduğundan ve otomasyon ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 22 / 133

24 sistemi ile yürütüldüğünden Bölümlerin yapılandırılmalarında yer almamakta, öğrenciler, Bölümümüzde çok titizlikle işleyen Danışmanlık sistemi aracılığı ile izlenmektedir. Đyi bir yönetim kadrosuna sahip olmamız ve genç bir üniversite oluşumuzdan kaynaklanan bürokratik işlerin hızlı yürümesi güçlü yönlerimiz olarak öne çıkarken, alt komisyonların sorumluluklarının belirlenmesinde kimi zaman eksiklikler görülmesi zayıf yönlerimiz olarak tespit edilmiştir. Bu konuda alınabilecek önlem olarak komisyonlarda sorumlulukların her kademeden seçilecek birden çok kişiye verilmesi ve en üst kademelere kadar direk ilişki kurabilecek yapıda olması, belirli zamanlarda raporlar verilmesi gösterilmiştir. ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 23 / 133

25 2 Önceki Ziyaretten Sonra Programla ilgili Gelişmeler Bölümümüz, MĐAK a ilk defa 2008 yılı Eylül ayında başvurmuş olup, değerlendirme süreci devam etmektedir. ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 24 / 133

26 3 Akreditasyon Koşulları 3.1 Programın Felsefesi Programın Mimarlık Alanının Paydaşlarının Đhtiyaçlarını Karşılaması a) Mimarlık Eğitimi ve Akademik Kapsam Öğretim üyeleri ve öğrenciler için programın akademik ve mesleki standartları Mimarlık Bölümmüzün programı oluşturulurken Uluslararası Mimarlar Birliği UIA (The Union of International Associations) ile Amerika daki mimarlık diplomalarının geçerliğini denetleyen Mimari Tescil Kurulları Ulusal Konseyi NCARB un (The National Council of Architectural Registration Boards) mimarlık eğitimine ilişkin ortaya koymuş oldukları ölçütlere dayandırılmaktadır. Mevcut program ile birlikte yurt içi ve dışından bazı saygın mimarlık okullarının lisans programları analitik olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Tüm bu sayılan ölçütlerde tanımlanan bilgi ve becerileri öğrencilerimize kazandırmayı hedefleyen, Türkiye koşulları bağlamında da sorgulanmış ve misyonumuz bağlamında oluşturulan program, ayrıca Avrupa Kredi Transfer Sistemi olarak bilinen ECTS a (European Credit Transfer System) göre eşkredilendirilmiştir. Bu programı hayata geçiren ĐKÜ Mimarlık Bölümü öğretim elemanlarının; Çok yönlü, bilimsel araştırma ve eğitimi bir arada yürütebilen, Kuramsal ders yanında tasarım stüdyolarında görev alabilecek, Günümüz teknolojilerini eğitime yansıtma yetisine sahip, Uygulama ile ilişkili, Ulusal ve uluslararası yarışmalara giren ve bu anlamda genç kuşakları organize eden bir profile sahip olmaları beklenmektedir. Yukarıda tanımlanan standartlarda oluşturulan programımıza üst dilimlerden öğrenci alabilmek Bölümüzün hedefleri arasındadır. Mimarlık Bölümümüzde yılları arasında yapılan bilimsel yayınların listesi Tablo 4 de verilmektedir. Tablo 4 MMF Mimarlık Bölümü Akademik Yayınları Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makale Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş ve basılmış bildiri Ulusal hakemli dergide yayınlanmış makale Ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş ve basılmış bildiri Diğer ulusal dergilerde yayınlanan makale Toplam 2007/ / ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 25 / 133

27 ĐKÜ öğretim üyesi yetiştirme açısından da önemli atılımlar yapmaktadır. Özellikle Mimarlık Bölümü nde tam zamanlı öğretim üyeleri yanında farklı üniversitelerde doktora yapan öğretim elemanları da vardır. Yeni öğretim üyesi yetiştirme ve öğretim elemanlarının akademik gelişimini sağlamaları açısından öğretim elemanları Erasmus kapsamında ve burslu olarak yurt dışına gitmektdirler. ĐKÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri, ARGE kapsamında mimari projeler, danışmanlıklar, bilirkişilikler yapmakta, girdikleri ulusal ve uluslararası yarışmalarla da mesleki standartlarını artırmaktadırlar. Ayrıca öğretim elemanlarımızın TMMO nun meslek pratiğine yönelik çalışmaları ve konferanslarına katılmaları sağlanmaktadır. Eğitim kurumundaki diğer programlarla ilişkiler Mühendislik-Mimarlık Fakültesi nde, Tablo 5 de görüldüğü üzere bazı bölümler arasında gerekli ve yeterli şartlar sağlandığında yatay ve dikey geçiş olanağı bulunmaktadır. Bu şartlar; Bulunduğu bölüme girdiği yıldaki ÖYS Puanının, başvurulan bölümün o yılki taban puanına eşit veya daha yüksek olması Başvurulan bölümde açık kontenjan bulunması Hazırlık sınıfı dışında, bulunduğu bölümde bir yarıyıl öğrenim görmüş olması Almış olduğu tüm dersleri başarmış olması Genel not ortalamasının en az 2.5/4 olması Disiplin cezası almış olmamasıdır. Tablo 5. Đstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çift Anadal / Yan Dal Programları Đlişki Tablosu ANADAL ÇĐFT ANADAL YANDAL Fizik Bilgisayar M. Endüstri M. Matematik-Bilgisayar Endüstri M. Elektronik M. Elektronik M. Fizik Matematik-Bilgisayar Bilgisayar M. Endüstri M. Đşletme Đktisat Đnşaat M. Mimarlık Mimarlık Đnşaat M. ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 26 / 133

28 Đstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak öğrenimlerini sürdüren bir bölümün/programın başarılı öğrencileri, lisans/önlisans öğrenimleri boyunca, asıl bölümüne/programına konu bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın lisans/önlisans öğrenimini aynı zamanda gerçekleştirebilirler. Bu eğitim-öğretim programına, Çift Anadal Programı (ÇAP) denir. Mimarlık Bölümü Đnşaat Mühendisliği Bölümü ile çift anadal programı yapmakta olduğu Tablo 5 de görülmektedir. Çift Anadal Programı yönetmeliği Ek.3 de verilmiştir. Çift Anadal Programı çerçevesinde, bölümümüz öğrencileri ile Đnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileri arasında karşılıklı etkileşim sağlanmaktadır. Bölümümüz ile Đnşaat Mühendisliği arasındaki ilişkiler, Đnşaat Mühendisliği öğretim elemanlarının bölümümüzde ders vermeleri ve gereksinim duyulan konularda ders dışında da öğrencilere bilimsel konularda verilen destekle pekişmektedir. Çift Anadal Programı kapsamında inşaat ve mimarlık öğrencisinin çift anadal programı çerçevesinde alması gereken dersler Ek.3 de verilmiştir. Yüksek lisans ve doktora programlarında Mimarlık Bölümü ve Đnşaat Mühendisliği öğretim üyeleri ile ortak jüriler oluşturulmaktadır. Lisansüstü düzeyindeki bu çalışmalar akademik çalışmalar için de ortak zemin sağlamaktadır. Bölümümüz ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü arasında ise, özellikle bilgisayar ortamında tasarım, sanal gerçeklik gibi konularda çalışma yapan öğretim üye ve elemanları arasında ortak çalışma ve bilgi paylaşımı gerçekleşmekte ve algoritma teknikleri eğitimi konusunda işbirliği planlanmaktadır. Đstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak anadal öğrenimlerini sürdüren bir bölümün başarılı öğrencileri, ilgi duydukları başka bir lisans öğreniminden bilgi sahibi olmak amacıyla ders alabilirler. Bu eğitim-öğretim programına, Yandal Programı denir. Mimarlık Bölümü nün yandal programı bulunmamaktadır. Mimarlık Bölümü diğer programlarla aynı zamanda çeşitli ortak aktiviteler de yapmaktadır. Örneğin; 6-8 Eylül 2007 tarihlerinde mimarlık bölümü ve fizik bölümü ile ortaklaşa Light Pollution & Urban Lighting uluslararası konferansını düzenlemiştir. Bunun yanı sıra Sanat ve Tasarım Fakültesi Đç Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri ile bölümümüz öğretim üyelerinin karşılıklı olarak görevlendirilmeleri söz konusu olup, çeşitli sergi, konferans ve seminerler ortaklaşa düzenlenmekte, yarışmalara katılınmaktadır. ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 27 / 133

29 Öğrenciler, öğretim üyeleri ve yöneticilerin devlete, topluma ve eğitim kurumunun sosyal ve entelektüel yaşamına katkısı ĐKÜ öğretim üye ve öğrencileri, sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinliklere özel bir önem vermektedir. Ataköy ve Şirinevler Kampüsü ndeki Akıngüç Oditoryumu, Önder Öztunalı konferans salonu, Halil Akıngüç konferans salonu, Kültür Eğitim Vakfı (KEV) Salonu, Çağdaş Sanat Galerisi, Akıngüç Fuayesi (resim galerisi), Sanat Tasarım Fakültesi Sergi Alanı ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Sergi Alanı nda ulusal ve uluslararası konferanslar, bilimsel toplantılar, çalıştaylar, konserler, tiyatro gösterileri ve sergiler düzenlenmektedir. Akıngüç Oditoryumu Prof.Dr. Önder Öztunalı Konferans Salonu Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Sergi Alanı Akıngüç Fuayesi Bu etkinliklerimize okul içinden katılımın yanı sıra, okul dışından yoğun katılım olmaktadır. Etkinlikler öğrencilerimizin, velilerin ve Đstanbul halkının büyük beğenisini kazanmakta ve entellektüel açıdan katkı sağlamaktadır. Mimarlık bölümü, her dönem sonunda bölüm sergisi düzenlemektedir. Bu sergide mimari tasarım atölyeleri ürünleri ve diğer sergilenebilir ürün ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 28 / 133

30 ortaya koyan tüm derslerden örnekler yer almaktadır. Sergi açılışlarına öğrencilerin yanı sıra öğrenci velileri ve üniversitenin diğer bölümleri ve diğer üniversitelerin mimarlık bölümleri de davet edilmektedir. Mimarlık bölümü öğretim üyelerinin akademik çalışmaları yanında, üniversite yönetiminin Atatürkçü ve laik anlayış içerisinde sergilediği tüm faaliyetlerin devlete ve topluma verdiği mesajlar çok önemlidir. Entelektüel kaynak ve personel olarak eğitim kurumunun programa katkısı ĐKÜ nün bir kent içi üniversitesi olması öğrenci, öğretim elemanları ve toplum için önemli bir avantajdır. ĐKÜ üç yerleşkede hizmet vermektedir. Bu yerleşkelerin detayı şöyledir: Ataköy Yerleşkesi 44 bin m 2 kapalı, 16 bin m 2 açık alan Şirinevler Yerleşkesi 30 bin m 2 kapalı alan Đncirli Yerleşkesi 6300 m 2 kapalı alan (2009/2010 Ders yılın da kullanıma açılacak) Đstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi nde; Fen-Edebiyat Fakültesi Đktisadi-Đdari Bilimler Fakültesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Şirinevler Yerleşkesi nde; Hukuk Fakültesi Đngilizce Hazırlık Okulu Kız Öğrenci Evi Kız Öğrenci Yurdu Erkek Öğrenci Yurdu Đncirli Yerleşkesi nde; Đşletmecilik Meslek Yüksek Okulu Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu yer almaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yer alan çeşitli merkezler ve birimler ise şöyle sıralanabilir: Aile Đşletmeleri ve Girişimcilik Merkezi (AGMER) ArGe ve Proje Danışmanlığı Merkezi ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 29 / 133

31 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Beyin Dinamiği Kognisyon ve Karmaşık Sistemler Uygulama ve Araştırma Mer. (BEYĐNMER) Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER) Ekonomi-Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Geomatik Uygulama ve Araştırma Merkezi (GEOMER) Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDRMER) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ĐKÜSEM) Dış Politika Platformu GPoT Global Political Trends Center KOBĐ Danışma Birimi MĐMARLIK BÖLÜMÜ Tüm bu sayılan birimler çeşitli bilimsel kongre, seminer vb. platformlarda birikimlerini paylaşmakta, öğrenci, öğretim elemanları ve topluma katkıda bulunmaktadır. Üniversitemizin Ataköy Kampüsü nde 800 kişilik Akıngüç Oditoryumu ve 300 kişilik Önder Öztunalı Konferans Salonu, Şirinevler Kampüsü nde 250 kişilik Halil Akıngüç Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikler, mimarlık bölümünü entelektüel olarak geliştirmekte, bilim, sanat, politika vb. çeşitli konularda öğretim üye ve öğrencilerini haberdar etmektedir. Nitekim mimarlık eğitimi bunların hepsini kapsamaktadır. b) Mimarlık Eğitimi ve Öğrenciler Mimarlık öğrencilerinin destek derslerinde edindikleri bilgi birikimi ve deneyimlerini mimari tasarım sürecine aktarabilmeleri için gereken ortam mimari tasarım stüdyolarında oluşturulmaktadır. Mimari Tasarım Stüdyolarında yürütücü olarak görev alan öğretim üyeleri ve elemanları öğrencilerle birebir ilişki kurarken aynı zamanda yapılan grup içi tartışmalarla tasarım problemine bir ekip olarak yaklaşım getirme ortamını sağlamaktadırlar. Bu çalışmalarda öğrenciler hem bireysel fikirlerini topluluk önünde ifade etme, hem de eleştirel düşünme ve kolektif davranış geliştirme deneyimi kazanmaktadır. Yapılan bu tartışmalarda hiyerarşik bir düzen olmayıp mimari tasarım stüdyosunun tüm üyeleri (öğrenciler, öğretim üye ve elemanları) eşit düzeyde görüş bildirme olanağına sahiptir. Grup yürütücüleri bu tartışmalarda moderatör olarak görev alarak tartışmanın seyrini yönlendirirler. Tasarım stüdyolarındaki bu demokratik tartışma ortamında edinilen deneyim öğrencilerin özgüvenlerin oluşmasında ve güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır. ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 30 / 133

32 Mimari tasarım stüdyosunda sadece o yarıyıl öngörülen tasarım sorunsalının ele alınmasıproje konusunun geliştirmesi dışında farklı etkinlik, ödev, toplantı ve seminerlerle mimarlık öğrencilerinin eğitim programları zenginleştirilir. Öğrenciler, yılsonu sergisi, mimari geziler, söyleşiler gibi etkinliklerde sorumluluk alarak hem etkinliği tasarlamakta hem de bu etkinliklere katılarak mimarlık kültürünün gelişimine katkıda bulunmaktadırlar. Araştırma ödevleri ise öngörülen bir konu üzerinde öğrencilerin bireysel çalışma becerisini kazanmalarına olanak sunmakla birlikte edinilen bilgi ve birikimi hem proje sürecine aktarma hem de diğer arkadaşlarına aktarma deneyimini kazandırmaktadır. Đstanbul Kültür Üniversitesi nde periyodik olarak düzenlenen seminerler öğrencilerin hem Türkiye deki mimarlık ortamını daha yakından tanımasına olanak sunmakta hem de mimarlığı ilgilendiren güncel konu ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olmalarına olanak tanımaktadır. Üniversite dışında yapılan mimarlıkla ya da diğer tasarım disiplinleri ile ilişkili sergi, seminer, etkinlik, toplantı ve söyleşilere öğrencilerin katılımı desteklenerek bu etkinliklerde edindikleri deneyimi bir rapor haline getirerek mimari tasarım stüdyosunda sunması beklenmektedir. Bu etkinlikler öğrencilerin Türkiye deki ve dünyadaki mimarlık ortamını kavramalarına yardımcı olurken, hazırlanan raporlar eleştirel düşünme ve eleştirel bakış becerileri geliştirmektedir. Đstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin ulusal ve uluslararası mimari yarışmalara katılmaları her fırsatta cesaretlendirilmekte ve öğrencilerin mimari yarışma kültürü edinmesi konusu önemle ele alınmaktadır. Mimari yarışmalar hem öğrencinin bilgi ve becerilerinin, edindiği deneyimlerin ürüne dönüşme sürecinde önemli rol oynamakta, hem ekip çalışması için çok uygun bir ortam sunmakta hem de ekip içinde her bir bireyin aldığı sorumlulukla özgüveninin yerleşmesine de yardımcı olmaktadır. Bu ekip çalışmalarında her bir öğrencinin yetenek farklılıklarına, görev dağılımı kendiliğinden oluşmakta ve bu süreç farklı yetenekleri olan öğrencilerin bu yeteneklerini açığa çıkarma ve kullanmasına da olanak sunmaktadır. Bölümümüz öğrencileri ERASMUS öğrenci değişim programına büyük ilgi göstermektedirler. ERASMUS öğrenci ve öğretim elemanı değişimi konusunda bugüne kadar okullarla yapılan anlaşmalar, gelen / giden öğrenci hareketlerine ilişkin detaylar Ek.5 de verilmektedir. c) Mimarlık Eğitimi ve Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık mesleğinin doğrudan kamu yararına yönelik olması nedeni ile öğrencinin mezun olduğu anda meslek pratiğine hazır ve sorumluluklarının bilincinde olması ayrı bir öneme sahiptir. ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 31 / 133

33 Mimarlık eğitiminde mezuniyet sonrası meslek pratiğine hazırlığın en önemli unsuru olarak büro ve şantiye stajı zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sayede öğrenci mesleğin farklı boyutları ile öğrenim hayatı esnasında tanışma olanağı bulmaktadır. Üniversitemizde öğrencilere staj yeri bulunması konusunda henüz kurumsal bir yerleştirme mekanizması bulunmamaktadır. Böyle bir sistemin en yakın zamanda kurulması hedeflenmektedir. Bu nedenle öğretim elemanları kendi özel ilişkileri çerçevesinde, staj olanağı bulamayan öğrencilere yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 31. maddesi uyarınca programımızda özellikle Mimari Tasarım derslerinde görev yapan serbest işyeri sahibi öğretim elemanlarımızın bu konuda önemli katkıları bulunmaktadır. Öte yandan, özellikle katkı paylı öğrencilerimiz içerisinde aile yakınları inşaat sektörü içerisinde olanların sayısı azımsanmayacak kadardır. Bu nedenle, bugüne değin, staj yeri bulma konusunda herhangi bir sorunla karşılaşılmamış olunmasına karşın, yukarıda da belirtmeye çalıştığımız gibi, bu konuda kurumsal bir mekanizmanın kurulmasının daha doğru bir yaklaşım olduğu inancındayız. 2008/2009 yaz döneminden başlayarak Üniversitemiz, zorunlu olarak staja tabi tutulacak öğrencilerimiz için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği, Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenerek, Đş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Primi üniversitemiz tarafından yatırılmaktadır. Bu uygulama kapsamında, staj yerini belirleyen öğrenciler, staja kabul belgeleri ile okulumuza başvurarak sigorta işlemlerini başlatmaktadırlar. Kurumumuzda hayata geçirilen bu uygulama hem öğrencilerimizin çalışma güvenliklerini sağlamak, hem de ileriye dönük olarak sigorta sistemine kayıtlarını başlatmak açısından öğrencilere fayda sağlamaktadır. Erasmus kapsamında da öğrencilerimiz yurt dışında staj yapma olanağına sahiptir. Bu yolla 2007/2008 yazında bir öğrencimiz 3 ay süre ile Đspanya da büro stajını başarı ile tamamlamıştır Kasım 2009 da Üniversitemizde gerçekleştirilecek ve Başkanlığını Bölüm Başkanımız Sayın. Prof.Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu nun yapacağı V. Eğitim Kurultayı kapsamında çalışmalarını yürüten Mimarlık Eğitiminde Staj Çalışma Grubu nun yürütücülüğünü Bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Esin Kasapoğlu üstlenmiştir. Mimarlık Eğitiminde Staj Çalışma Grubu daha önceki kurultay kapsamında Türkiye deki Mimarlık Okulları nda uygulanan mevcut staj sistemlerine ilişkin çalışma yapmış ve okulların staj uygulamalarının birbirinden büyük farklılıklar gösterdiğini tespit etmiştir. V. Kurultay kapsamında yapılan çalışmalarda ise, staj uygulamalarında okulların belirli esneklik payları olmak kaydıyla, ortak kural ve koşullara bağlanmalarına yönelik bir çalışmanın öncesinde, staj yapan ve yapacak öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerini almak üzere anket çalışmaları ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 32 / 133

34 yapılmıştır. V. Eğitim Kurultayı nda Veri Tabanı Komisyonu nun yürütücülüğünü de Bölümümüz öğretim üyesi Doç.Dr. Esra Fidanoğlu yapmaktadır. Staj dışında üniversite dışı eğitimin bir parçası olarak her tür etkinlik düzenli olarak duyurulmakta, ayrıca farklı meslek alanları ve kurumlarından çağrılan misafirler ile konferans, panel, tartışma, seminer gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler aynı zamanda öğrencinin ileride bir mimar olarak alacakları sorumlulukların farkına varmalarına da yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede döneminde Prof Dr. Zafer Ertürk, Doç. Dr. Esra Fidanoğlu, Yard. Doç. Dr. Emel Düzgün Birer, Yard. Doç. Dr. Hakkı Yırtıcı, Yard. Doç. Dr. Evren Enginöz, Ar. Gör. Serhat Kut ve Arş.Gör. Đlke Tekin dört farklı yarışmaya katılmışlar ve öğrenciler projelerin hazırlanma sürecinde aktif rol almışlardır. Öğrenciler, Yard. Doç. Dr. Hakkı Yırtıcı nın Mart 2009 da kurduğu Mekanar Mekan Araştırmaları nın web sitesi mekanar.com un kuruluşuna katılmışlar ve yayın sürecinde halen aktif rol almaktadırlar. Yard. Doç. Dr. Hakkı Yırtıcı Mekanar çerçevesinde, ağırlıklı olarak Türkiye genelinde tüm mimarlık öğrencilerine yönelik ve jürisinde Prof. Dr. Atilla Yücel in olduğu bir yarışma düzenlemiş; 99 katılımcının olduğu yarışmanın kollokyum ve sergisi okulumuzda düzenlenmiştir. d) Mimarlık Eğitimi ve Mimarlık Mesleği Mimarlık mesleğinin günün koşullarına bağlı olarak sürekli değişimi mimarlık eğitiminin de bu değişimi içermesini ve öğrenciyi haberdar etmesini gerektirmektedir. Eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak, imar yasalarında, mimarlık mesleğini ilgilendiren kurallar hakkında ayrıntılı bilgi verilmekte; proje çizimi, yapım izni, yapı inşa süreci ve iskan izni aşamalarında mimarlık mesleğini ilgilendiren konularda, ilgili idareler tarafından yapılmış yasal işlemlere ait örnek dokümanlar üzerinden eğitim yapılmakta, ilgili idarelere verilecek mimari projelerin hazırlanması aşamasında yapılacak çalışma ile ilgili adımlar tek tek öğretilmekte; bunun sonunda öğrencilerden, Đstanbul un herhangi bir ilçesinde örnek seçilen imarlı bir parselde, küçük gruplar halinde ödev hazırlamaları sağlanmaktadır.yine mezuniyet sonrası profesyonel dünyaya hazırlığın önemli bir parçası olarak, eğitim esnasında üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla kurulan yakın ilişki ve onlardan gelen güncel ilişkinin öğrenciye aktarılması eğitimin olmazsa olmazlarındandır. Bu amaçla üniversite dışı kurum temsilcileri, serbest mimarlar, alanlarında uzman kişiler konferans vermek üzere üniversiteye davet edilmekte ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşmaktadırlar. Öğrenciler konferans sırasında merak ettikleri soruları canlı bir tartışma ortamı içinde sormakta ve mesleğin profesyonel boyutunu kavramaktadırlar. ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 33 / 133

35 Eğitim esnasında eğitim sonrası profesyonel dünyaya ait bilginin edinildiği en önemli mekanizmalardan biri de staj programıdır. Büro ve şantiyeler de yapılan stajlarla öğrenci birinci elden meslek dünyasına ait bilgi edinmektedir. Üniversite bünyesinde inşaat mühendisliği bölümü bulunması da önemli bir avantajdır. Özellikle mimari tasarım esnasında öğrenciler inşaat bölümü öğretim üyelerine danışarak tasarımlarının sadece bireysel edimler olmadığını ve bir koordinasyon boyutu içerdiğini kavramaktadırlar. Mimari tasarım derslerinde insan boyutunu ve kamu yararını ön plana çıkaran tasarım anlayış ise öğrencinin ileride toplumsal sorumluluk sahibi ve mesleğinin gerektirdiği etik boyutunu kazanmalarında önemli bir araç olmaktadır. Tüm yukarıda sayılan kanal ve araçlardan edinilen bilgi ile öğrenci mezun olduğunda mesleğin gerektirdiği profesyonel ve etik bilinci kazanmış olmaktadır. e) Mimarlık Eğitimi ve Toplum Đstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü nde uygulanmakta olan eğitim programında toplum ve çevre sorunları her yarıyıl farklı derslerde ele alınarak öğrencinin çevresel ve toplumsal sorunlar konusunda farkındalık kazanması hedeflenmiştir. Birinci yarıyılda, oryantasyon programının bir parçası olarak, Mimari Tasarım dersi kapsamında, öğrencilerin Kent Oyunu adlı bir uygulama ile yaşadıkları şehri tanımaları, bakmak la görmek arasındaki farkı anlamaları, çevrelerine farklı bir gözle bakma ya başlamaları sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 1. sınıf öğrencileriyle sabah, kentin belirli bir noktasında buluşulmaktadır. Kentte önceden belirlenen duraklarda belirli saatlerde birer öğretim elemanı görevlendirilmektedir. Öğrenciler, önceden güzergahı bilmemekte, her durakta buluştukları öğretim elemanından bir sonraki durağın saat ve yerini öğrenerek, kenti, kara ve deniz yoluyla gezmeler sağlanmkatadır. Öğrencilerden bu gezi esnasında diledikleri yöntemleri kullanarak (fotoğraf çekmek, ses kaydetmek, eskiz yapmak vb.) çevrelerini gözlemlemeleri istenmektedir. Gezinin ertesi günü ise, stüdyoda öğrenciler tasarım dersi yürütücüleri ile birlikte, bir tam günlük bir çalışma ile topladıkları dokümanları kullanarak, kendi algıladıkları ve yorumladıkları şekli ile Đstanbul a ait ürünler ortaya koymakta ve ertesi günü sergi düzenlemektedirler. Đkinci yarıyılda, proje alanı-yakın çevre ilişkisi, birkaç işlevli mekansal çözümler üzerine çalışılırken, üçüncü yarıyılda yakın kentsel çevre konusuna eğilinmektedir. Dördüncü yarıyılda, kent parçası ve bu bölgeye ait kentsel sorunlar bağlamında karmaşık işlevli, az katlı tasarım problemleri verilmektedir. Beşinci yarıyılda mevcut kent dokusu içinde, kente ait problemlere çözüm arayan, karmaşık fonksiyonlu, çok katlı tasarımlar geliştirilmektedir. Altıncı yarıyılda, kentsel ölçekte karmaşık fonksiyonlu bina kompleksleri geliştirme ve teknik alt ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 34 / 133

36 sistemlerin entegrasyonu konusunda çalışılmaktadır. 2008/2009 Bahar Yarı Yılı nda Bursa Cumalıkızık, Đstanbul Maçka ve Piyalepaşa bölgelerinde proje çalışmaları yapılmıştır. Yedinci yarıyılda ise öğrencilere, kentsel ölçekte ya da tarihi çevrede tasarım yapabilmeleri için seçim yapma olanağı tanınmaktadır. Öğrenciler kendi tercihlerine uygun olarak, tarihi vurgusu olan/olmayan kentsel ölçekte tasarım projeleri gerçekleştirmektedirler. 2008/2009 Güz Yarı Yılı nda, Mimari Tasarım VII dersinde Beykoz ve Haliç te farklı proje alanlarında çalışılmıştır. Birinci yarıyılda diğer derslerin yanında Felsefe dersiyle başlayan bilinçlenme süreci, devam eden yarıyıllarda Malzeme, Fiziksel Çevre Kontrolü gibi derslerle desteklenmekte, bu derslerde doğru malzeme seçimi, çevresel etkenlerin mimari tasarım problemine yaklaşımda veri olarak değerlendirilmesi, tasarım yaklaşımlarının çevresel problemlere olumlu ve olumsuz etkileri değerlendirilmektedir. Beşinci ve altıncı yarıyıllarda yer alan Çevre ve Tasarım I-II dersleri kapsamında bir kentsel çevreyi biçimlendiren tüm parametreler irdelenmekte seçilen bir kent parçasında yapılan çözümlemelerle, kentsel mekân ve kentsel yaşam kalitesini etkileyen, sosyal-toplumsal, ekonomik, çevresel ve tarihi koşullar incelenmekte, bu faktörlerin mimari tasarım süreciyle olan ilişkisi açığa çıkarılmaktadır. Toplumsal, çevresel, ekonomik konuların yanı sıra, malzeme bilgisi, yapı teknolojileri ve bu gibi konularda açılan mesleki seçmeli dersler de bu bilgilenme sürecine katkı sağlamaktadır Programın Özdeğerlendirme Prosedürleri Eğitim programımız mimarlık ortamına değer katmayı hedeflemektedir. Bunu hedefleyen Programımızda, Misyonumuz kapsamında öncelikle 2005 tarihinde ders programımız yenilenmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim verebilmek amacıyla yapılan ön çalışmalar sonucunda ortaya konan programımız, uygulamada gördüğümüz gereklilikler doğrultusunda eklemeler ve/veya değişikliklerle iyileştirilmektedir. Buna örnek olarak 2007/2008 yılında yeni açılan seçmeli dersler gösterilebilir. Eğitim programımızın öğretim elemanları tarafından değerlendirilmesinde kullanılan başlıca yöntem, yapılan bölüm toplantılarıdır. Bölüm toplantıları, tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarının katılımı ile gerçekleştirilmekte, mevcut durumun değerlendirilmesi, Üniversite Yönetimi nin kararlarının aktarılarak açıklanması, öğretim elemanlarının kendi değerlendirmelerini paylaşmaları, önerilerini getirmeleri, Üniversite Yönetimi ne aktarılmasını istedikleri konuları tartışarak ortak görüş oluşturmaları ve Bölüm Başkanı na iletmeleri, öğrencilerin genel değerlendirilmesi, ortak hareket edilmesi gereken konularda karar alınması vb. konularda önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Bölüm de çeşitli çalışma komisyonlarının oluşturulması, komisyonların çalışmalarını Bölüm le paylaşmaları için de Bölüm Kurul ları kullanılmaktadır. Bölüm toplantılarında ve kurullarda alınan kararlar toplantı ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 35 / 133

37 tutanağı ile kayda geçirilmektedir. Bölümümüzün esnek yapısı gereği, gerek duyulduğu zaman kısa sürede bölüm toplantısı ilan etmek ve gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. Ayrıca, toplantılar dışında da Bölüm Başkanı ile birebir ya da grup olarak görüşmek ve bilgi paylaşımında bulunmak her zaman mümkündür. Mimarlık Bölümü nün kullandığı intranet ağı mim, dijital oartamda sürekli bir paylaşım alanı oluşturmaktadır. Ayrıca elektronik posta yoluyla iletişim de hem bölüm bazında, hem de Fakülte ve Üniversite içinde iletişimin sağlanmasında en sık başvurulan yoldur. Bunun dışında, mimari tasarım derslerinin içeriği ve mimari tasarım stüdyosunu besleyen kuramsal derslerin içerikleri ve derslerin verilme yöntemlerine ilişkin her yarıyıl sonunda öğretim elemanları ile toplantılar yapılmakta, tespit edilen problem alanlarında alt çalışma grupları oluşturularak sorunların giderilmesine çalışılmaktadır. Genel olarak kuramsal derslerin tasarım stüdyosuna aktarılması ve entegrasyonu konularında problemlerle karşılaşılmakta, çözüm için ilgili yürütücüler çeşitli metotlar geliştirmektedirler. 2008/2009 Bahar Yarı Yılı nda, ARC 413 Mimari Tasarım IV dersi ile ARC 424 Yapı Bilgisi III dersleri arasında, entegrasyonun sağlanması amacıyla bir pilot çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, dersin yürütücüleri tarafından dönem sonu bölüm toplantılarında, bölüm öğretim elemanları ile paylaşılmış, uygulama yöntemi ve yöntemin geliştirilerek yaygınlaştırılması konusunda tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Misyonumuzda üzerinde durulduğu üzere, eğitim programımızda, öğrencilerin kendilerine olan güveni geliştirmeleri ve hayata atıldıklarında karşılaşacakları konularla erken tanışmalarında bir araç olarak görüldüğünden, ulusal ve uluslararası her türlü ortamda yarışabilmelerine önem verilmektedir. Bu konuda özellikle tasarım dersi yürütücüleri, öğrencileri çeşitli yarışmalara katılmaları için teşvik etmekte ve örgütlemektedirler. Bu çalışmaların sonucunda öğrencilerimiz bugüne kadar oniki ulusal, üç uluslararası yarışmada ödül almışlardır. Öğrencilerin bireysel ya da grup halinde katıldıkları yarışmalar dışında, öğretim elemanlarımız, öğrencilerle birlikte de yarışmalara girmektedirler. Bu çalışmalar öğrenciler için özendirici ve cesaret verici de olmaktadır. Bunun dışında, ulusal ve uluslararası çeşitli çalıştaylar ve teknik gezilerle de öğrencilerin kültürel ve sosyal paylaşım ortamları yakalayarak deneyimlerinin arttırılması, diğer meslek gruplarıyla ortak çalışma olanağı yaratılması, sözel ve yazılı anlatım becerilerinin ve iletişim yeteneklerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Çevresel problemlere duyarlılığın geliştirilmesi için yapı ve fiziksel çevre kontrolü konularındaki kuramsal derslerde ve mimari tasarım derslerinde sürdürülebilirlik, enerji sakınımı gibi konulara önem verilmektedir. Tarihsel değerlere duyarlılığın geliştirilmesi de mimarlık tarihi ve restorasyon konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerin tasarım stüdyosunda entegrasyonu ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Mimari Tasarım V, VI ve VII ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 36 / 133

38 dersleri özellikle teknik konuların kavranması, tarihsel problemler ve çevresel problemlerin çözümüne daha iyi eğilebilmek adına on iki saat verilmekte ve her birinde bu üç problem alanından birine ağırlık verilmektedir. Dersler dışında EK 11 deki Bölüm Katoloğu nda etkinlikler listesinde detayları görülebilecek konferans, sempozyum, atölye çalışmaları ile uygulamadan bilgi aktarımı ve öğrencilerin birebir bilgilerini uygulamaya aktarımı gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Programa ilişkin öğrenci görüşlerinin alınması informal olarak karşılıklı diyalog yoluyla gerçekleştiği gibi, formal olarak da anket uygulamasıyla gerçekleşmektedir. Öğrencilerin derslere ve öğretim elemanlarına yönelik değerlendirmelerinin alınması amacıyla Mimarlık Bölüm Başkanlığı olarak, 2006/2007 öğretim yılı, Bahar Y.Y. ından başlayarak öğrencilerimize anket uygulanmaktadır. Öğrencilerin görüşlerinin alınması için dönem içinde (7. hafta) ve dönem sonunda (14. hafta) olmak üzere, sürecin ilerleyişini de göz önüne alacak şekilde farklı soruları içeren, iki ayrı anket çalışması yapılmaktadır. Mimarlık eğitiminin yapısı gereği, dersler iki ana grupta toplanmış, teorik dersler ve stüdyo dersleri için iki ayrı anket formu tasarlanmıştır. Anketlerin ilk bölümünde öğrenci profilinin belirlenmesi ve öğrencinin dersle ilgili genel değerlendirmesine yönelik sorular sorulmuştur. Đkinci bölümde ise, öğrencinin dersin içeriği, işlenişi ve öğretim elemanı ve fiziksel olanalar ile ilgili ayrıntılı değerlendirmeleri alınmıştır. Anket formlarından elde edilen sonuçlar ders bazında oluşturulan genel tablolara aktarılmış ve çubuk diyagram şeklinde grafikler elde edilmiştir. Anket değerlendirmeleri, 2008/2009 Bahar Yarı Yılı ndan başlayarak, sayısal ortamda yapılmaktadır. Bu amaçla, Flexicapture adlı yazılım satın alınmış, doküman tarama sistemi kurulmuştur. Anket sonuçları, birer kopya, üniversitemizin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu ve MĐAK-Mimarlık Akreditasyon Kurulu Özdeğerlendirme Raporu kapsamında kullanılmak üzere ve bir kopya da her ders yürütücüsüne kendi dersi ile ilgili değerlendirmeleri geri-bildirim aracı olarak kullanması amacıyla çoğaltılıp dağıtılmaktadır. Üç dönem boyunca uygulanan anketlerin değerlendirilmesinde kullanılan grafik yöntemlerin ardından, anketlerin sonuçlarının girildiği veritabanında Akademik Yılı, Güz Yarıyılı nda yeni bir düzenleme yapılmıştır. Yapılan yeni düzenleme ile bu dönemden itibaren anket değerlendirmelerinden sayısal sonuçlar elde edilmektedir. Mezun olan öğrencilerimizin görüşlerini alabilmek için 2007/2008 den beri anket uygulanmaktadır. Bu anketlerin sonuçları değerlendirilerek tablo oluşturulmakta ve bu tablo ile genel bir değerlendirmenin ortaya konması amaçlanmaktadır. Öğrencilere uygulanan anket formları ve mezunlara uygulanan anket formları Ek.6 da verilmektedir. ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 37 / 133

39 Sonuçların anlamlı olup olmadığının değerlendirilebilmesi için anketlerin önümüzdeki yarıyıllarda uygulanmasına devam edilmesi ve belirli bir birikimin ardından analiz çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Anket uygulamasının dışında öğrencilerin toplu ya da bireysel olarak Bölüm Başkanlığı na istek ve görüşlerini iletmeleri her zaman mümkündür Toplumu Bilgilendirme Bölüm kataloğumuzda Eğitim Đlkelerimiz şöyle belirtilmiştir: Mimarlığın en genel şekli ile bir yapı üretim süreci olduğu ve bu sürece tasarım bilgisinden teknolojiye, felsefe ve sanattan ekonomiye, toplumsal dinamiklerden kentsel değişimlere çok farklı bileşenlerin katıldığı göz önüne alındığında, mimarlık eğitiminin de tüm bu bileşenleri kapsayacak şekilde çok boyutlu ve disiplinler arası bir niteliği olması gerekir. Benzer şekilde bir mimar adayının da bu farklı alanlar hakkında geniş bir bilgi sahibi olması ve bu bilgiyi tasarım ve uygulama sürecinde doğru, analitik, özgün ve yaratıcı bir şekilde kullanabilmesi gerekmektedir. Đstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü eğitim programı bu durumun bilincinde olarak, zengin bir içerik ve çeşitlilikle oluşturulmuştur. Her ders kendi gerektirdiği ihtiyaçlara uygun olarak kurulurken aynı zamanda farklı bilgi alanları arasında öğrencinin sağlıklı ve doğru ilişkiler kurabileceği bir eğitim anlayışı esastır. Bu eğitim anlayışı doğrultusunda özgür düşünen, inisiyatif kullanabilen, çağdaş dünyadaki gelişmeleri takip edebilen bireyler yetiştirmek temel amaçtır. Kalite geliştirme ve değerlendirme konusunda Bölümümüzde yapılan çalışmalar, MĐAK başvurumuzdan önceye dayanmaktadır. Kalite geliştirme ve değerlendirme konusundaki çalışmalarımız, bölüm toplantılarında tüm öğretim elemenlarının görüşleri ve onaylarının alınması ile başlamıştır. Öğrencilerimizin görüş ve değerlendirmelerini almak için kullandığımız anketlerin başında da anket çalışmasının amacı açıklanmaktadır. Ayrıca, anketlerin uygulanmasında da sözlü olarak çalışmanın amacı öğrencilere bir kez daha duyurulmaktadır. Bölümümüzün MĐAK a başvurusu ve bu kapsamdaki çalışmalar da, 21 Kasım 2007 tarih, /1 no. lu Bölüm toplantımızda, toplantıya katılan tüm öğretim elemanlarının onayı ile gerçekleştirilmiştir. MĐAK başvuru sürecinde, 30 Mart-1 Nisan 2009 tarihleri arasında gerekleştirileceği tarafımıza bildirilen Ziyaret öncesinde, öğrencilerimize MĐAK ın ne olduğu, çalışamaları, ve Bölümümüzde bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, öğrencilerimizin katılımı ile bölüm sergisi düzenlenmiş, MĐAK ın belirlediği Ziyaret Takımı nın talep ettiği bazı toplantı ve yemekler organize edilerek bu toplantılara mezunlarımızın, mimarlık mesleği mensuplarının, öğrencilerin katılımı için çağrı yapılmıştır. Ancak sürecin kesintiye uğraması nedeniyle bir sonuca ulaşılamamış ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 38 / 133

40 olduğundan, bunun ötesinde, topluma açık bir bilgilendirme yapılmamıştır. Sürecin devamında, çalışmalarımızın toplumla paylaşılması hedeflenmektedir. 3.2 Programın Kompozisyonu ve Yapısı Đstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü Eğitim ve Öğretim Programları; Mimarlığın Temel Tasarım, Planlama, Çevre, Teknoloji ve Tarih konularının Kuramsal ve Uygulamalı ilkeleri çerçevesinde kurgulandırılmıştır. Đstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Eğitim ve Öğretim; NE, NEDEN ve NĐÇĐN sorularına yanıt aramak için hem eğitenlerin hem de eğitilenlerin özgür bir birliktelik içinde yer aldığı kendine özgün bir ortamda gerçekleşir. Bu ortamda, bilginin aktarılması yerine nasıl ulaşılacağının, bilginin tekrarı yerine nasıl üretileceğinin yöntemleri tartışılır. Çevre, Tasarım ve Yapım Atölyeleri, mimarlık eğitim ve öğretim programlarının temelini oluşturur. Bu bağlamda Đstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü nde Mimarlık Eğitimi; bireylerin soru sorma, yanıt arama, keşfetme, yeniden yapılandırma, deneyimleme ve günceli yakalama çabaları ile biçimlenir. Bu nedenle sonuç ürüne yönelik olmayan, SÜREÇ üzerine kurgulanan bir eğitim yaklaşımı benimsenmiştir. Bugünden yola çıkarak geleceğin yakalanması esastır. Atölye çalışmalarında bilgisayar, mimari eğitim öğretim olanaklarını arttıran bir araç kabul edilir ve kullanım desteklenir. Đstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimarlık Eğitim ve Öğretiminin amacı, yaşam boyu mimarlık eğitimini sürdürecek bireye düşünme, sorgulama, yanıt arama ve yeniden yapılandırma sorumluluğunu ve becerisini kazandırmaktır Mesleki Dereceler ve Ders Programı Mimarlık Bölümümüzün kuruluşundan bugüne kadar ders programı ve ders içerikleri geliştirme amaçlı üç kez değişikliğe uğramıştır. Bölümün kuruluşunda uygulanan ders programı ve ders içerikleri Ek.7 de, 20 Eylül 2001 tarihinde kabul edilen ders programı ve değişiklikleri Ek.8 de verilmektedir. 4 Ağustos 2005 tarihinde senato kararı kabul edilmiş ve halen uygulanmakta olan ders programı ve ders içerikleri, Tablo 6 de görülmektedir. Ders programının altyapısına ilişkin çalışmaları özetleyen rapor, Özdeğerlendirme Raporu muzun 1.4 Programın Misyonu alt başlığında açıklandığı üzere, daha önce sunulmuştur (Ek.1). Đlgili raporda, program oluşturma aşamasında, derslerin program içindeki ağırlıkları ve dağılım oranları, ĐKÜ kredisi ve ECTS kredilendirme sistemi ile ilişkileri görülmektedir yılında kabul edilen ders programı, 2005 ve sonrası girişli öğrencilere uygulanmış, giriş yılı daha önceki tarihli öğrenciler için eski programdaki (2001 tarihli program) dersler açılmaya devam etmiştir. Ancak, eski programa tabi öğrencilerden mezun olamayanların sayılarının giderek azalması nedeniyle, 03 Temmuz 2008 Tarih, / 22 Toplantı no. ve 3 Karar Sayılı ĐKÜ Senato kararı ile, Eğitim-Öğretim Yılı ndan itibaren, 2005/2006 Eğitim ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 39 / 133

41 Öğretim Yılı öncesi uygulanan programa ait derslerin, yeni programdaki dersler ile eşdeğerli sayılması konusundaki Fakülte önerisi oybirliği ile kabul edilmiştir. Öğrencilerimiz, 8 yarıyıllık programı tamamlayarak 152 ĐKÜ kredisi karşılığında 240 ECTS kredisi, ayrıca 48 iş günü tasarım, 24 işgünü şantiye stajı olmak üzere toplam 72 işgünü staj zorunluluklarını tamamlayarak mezun olmaktadırlar. Tablo 6. Ders Programı 1. Dönem Ders Kodu Ders Đsmi Ku Uy Kr ECTS Öğretim Görevlisi(leri) ARC 113 Mimari Tasarım I ARC 163 Anlatım Teknikleri ARC 164 Temel Tasarım MAT 103 Matematik UN 102 Türkçe UN 103 Yabancı Dil I (2+2) UN 104 Felsefe Toplam Dönem Ders Kodu Ders Đsmi Ku Uy Kr ECTS Öğretim Görevlisi(leri) ARC 213 Mimari Tasarım II ARC 222 Malzeme ARC 224 Yapı Bilgisi I ARC 235 Mekanik ARC 242 Mimarlık Tarihi I ARC 265 Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri I UN 0XX Seçmeli Kültür Dersi UN 202 Türkçe II UN 203 Yabancı Dil II Toplam Dönem Ders Kodu Ders Đsmi Ku Uy Kr ECTS Öğretim Görevlisi(leri) ARC 313 Mimari Tasarım III ARC 324 Yapı Bilgisi II ARC 333 Ölçme Teknikleri ARC 334 Mukavemet ARC 342 Mimarlık Tarihi II ARC 365 Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri UN 0XX Seçmeli Kültür Dersi ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 40 / 133

42 UN301 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi I Toplam Dönem Ders Kodu Ders Đsmi Ku Uy Kr ECTS Öğretim Görevlisi(leri) ARC 413 Mimari Tasarım IV ARC 424 Yapı Bilgisi III ARC 425 Fiziksel Çevre Kontrolü I ARC 436 Yapı Statiği ARC 442 Mimarlık Tarihi III ARC 453 Çevre ve Tasarım I ARC 465 Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri UN 0XX Seçmeli Kültür Dersi UN 401 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi II Toplam Dönem Ders Kodu Ders Đsmi Ku Uy Kr ECTS Öğretim Görevlisi(leri) ARC 0XX Seçmeli Meslek Dersi ARC 513 Mimari Tasarım V ARC 525 Fiziksel Çevre Kontrolü II ARC 536 Betonarme ARC 542 Mimarlık Tarihi IV ARC 543 Tarihi Çevre Koruma ve Restorayon Bilgisi ARC 653 Çevre ve Tasarım II Toplam Dönem Ders Kodu Ders Đsmi Ku Uy Kr ECTS Öğretim Görevlisi(leri) ARC 0XX Seçmeli Meslek Dersi ARC 0XX Seçmeli Meslek Dersi ARC 613 Mimari Tasarım VI ARC 643 Rölove ARC 671 Mimarlık Ekonomisi Toplam Dönem Ders Kodu Ders Đsmi Ku Uy Kr ECTS Öğretim Görevlisi(leri) ARC 0XX Seçmeli Meslek Dersi ARC 0XX Seçmeli Meslek Dersi ARC 0XX Seçmeli Meslek Dersi ARC 713 Mimari Tasarım VII ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 41 / 133

43 ARC 771 Yapım Yönetimi Toplam Dönem Ders Kodu Ders Đsmi Ku Uy Kr ECTS Öğretim Görevlisi(leri) ARC 0XX Seçmeli Meslek Dersi ARC 0XX Seçmeli Meslek Dersi ARC 0XX Seçmeli Meslek Dersi ARC 813 Diploma ARC 871 Đş ve Đmar Hukuku Toplam Stüdyo Kültürü Mimarlığın en genel şekli ile bir yapı üretim süreci olduğu ve bu sürece tasarım bilgisinden teknolojiye, felsefe ve sanat düşüncesinden ekonomiye, toplumsal dinamiklerden kentsel değişimlere çok farklı bileşenlerin katıldığı göz önüne alındığında, mimarlık eğitiminin de tüm bu bileşenleri kapsayacak şekilde çok boyutlu ve disiplinler arası bir niteliği olması gerekir. Benzer şekilde bir mimar adayının da bu farklı alanlar hakkında geniş bir bilgi sahibi olması ve bu bilgiyi tasarım ve uygulama sürecinde doğru, analitik, özgün ve yaratıcı bir şekilde kullanabilmesi gerekmektedir. Đstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü eğitim programı bu durumun farkında olarak zengin bir içeriğe ve çeşitliliğe sahip bir nitelikte oluşturulmuştur. Her ders ve bilgi alanı kendi gerektirdiği ihtiyaçlara uygun olarak kurulurken aynı zamanda farklı bilgi alanları arasında öğrencinin sağlıklı ve doğru ilişkiler kurabileceği bir eğitim anlayışı esastır. Dört yıllık eğitim süreci sadece bir üniversite içi etkinliği olarak algılanmamakta, kent gezileri, sektörün saygın kurumları ile ortak projeler, yaz programları (staj programı, yarışma atölyesi, workshoplar vb.), üniversite dışı kurumlarla ortak çalışmalar ile bir bütün olarak ele alınmaktadır. Yukarıda tarif edilen mimarlık eğitiminin merkezini, mimari tasarım stüdyosu oluşturur. Stüdyo, diğer ders ve etkinliklerden öğrenilen bilginin yeniden ve bu sefer bir bütün olarak ele alındığı bir ortamdır. Ortalama her 10 ya da 11 öğrenciyle bir proje yürütücüsü ilgilenir ve birebir eğitim esastır. Dersler atölyelerde çok çeşitli eğitim araçları ile işlenir. Eskiz kâğıdında ilk düşünceler şekillenir, bilgisayarda üç boyutlu modeller oluşturulur, maketler hazırlanır, ortak tartışmalar ile öğrencinin konu hakkında kendi özgün fikirlerini geliştirmesi amaçlanır, kimi zaman çeşitli video ve filmler gösterilir, konu bağlamında gezi ve etkinlikler yapılır. Amaç ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 42 / 133

44 burada sadece bilgiyi öğretmek değil beraberinde öğrencinin kişiliğini, olaylara bakışını geliştirmek, düşünen ve sorgulayan bireyler haline getirmektir. Kültür Üniversitesi nde diğer pek çok üniversiteden farklı olarak mimari tasarım stüdyoları ilk 4 yarıyıl 8 saat iken 5. yarıyıldan itibaren 12 saat olarak gerçekleşmekte ve her yarıyıl mimarlığın farklı bilgi alanlarına odaklanan tasarım çalışmaları yapılmaktadır. Böylelikle bir stüdyo kültürü oluşabilmekte, tartışma, gezi, sunum ve gösterim gibi yan etkinliklerin stüdyo içinde etkin bir şekilde yer alması sağlanabilmektedir. Stüdyo yürütücüleri danışmanlığında ilk yarıyıl özellikle insan eylem mekan ilişkileri ele alınarak insan var oluşunun en temel ihtiyacı olan barınma ile fiziksel yapılı çevre arasındaki ilişki kurulur. 2. yarıyılda bir tasarım ürününün içinde bulunduğu bağlam ve çevre ile kurduğu ilişkiler basit mekansal organizasyonlar çerçevesinde ele alınır, basit kütle biçim ilişkileri ile 3 boyutlu düşünme yetenekleri geliştirilir. 3. ve 4. yarıyıllarda ilk sene edinilen bilgi ve beceriler, bir üst ölçekte daha karmaşık çevre ilişkileri ve mekansal organizasyonlar temelinde yeniden üretilirken, öğrencinin bir düşünce olarak yapısal problemlerle de karşılaşması amaçlanır. Bu eşikten sonra diğer çoğu mimarlık eğitimi programında 8 saat olan mimari tasarım stüdyosu ĐKÜ programında 12 saate çıkarılmakta, 5. yarıyılda çağdaş düşünce ve kavramlar çerçevesinde, mimarlığın toplumsal ve sosyal boyutunu sorunsallaştırarak kent ile yapı ölçeği arasında ilişki kurulabilecek mekansal organizasyonlar ve çevreler tasarlanması amaçlanır. 6. yarıyıl şimdiye kadar edinilen tasarım bilgisinin yapı alt sistemleri ile entegrasyonunun gerçekleştiği dönemdir. Çağdaş teknoloji kullanımı, yapısal sorunların tasarımın nasıl bir parçası olabileceği, sadece biçimin değil yapı detayının da tasarlanan bir öğe olduğu konuları ele alınır. 7. yarıyıl diploma projesi öncesi son dönem olarak ayrı bir öneme sahiptir. Kentsel ve tarihi bir çevrede buraya ait tasarım stratejileri geliştirmek, kentsel problemleri farklı boyutları ile düşünebilmek esastır. Mimarlık eğitiminin sonuna gelen öğrenci kendi başına bir diploma projesi hazırlamakla yükümlüdür. 3 adet ara ve son final jürisi önünde öğrencinin yetkin bir mimar adayı olarak eğitiminin her boyutu ile bir mimari problemi ele alması ve başarı ile tamamlaması amaçlanır. 3.3 Mezunun Kazanması Beklenen Bilgi ve Beceriler Đstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü nde uygulanan ders programında yer alan tüm derslerin içerikleri ders programı hazırlanması aşamasında gerçekleştirilen bölüm toplantılarında tartışılarak, görüş birliği ile oluşturulmuştur. Bölüm toplantılarında alınan genel kararlar doğrultusunda, ders içerikleri ve yöntemi ilgili ders gruplarının yürütücüleri tarafından ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 43 / 133

45 detaylandırılmış, dersin kazandıracağı bilgi ve beceriler belirlenmiştir. Ders programı oluşturulması sürecinde NAAB nin 37 maddelik bilgi ve beceriler listesi kullanılmıştır. Her ders için oluşturulan bilgi ve beceriler listeleri, MĐAK tarafından belirlenen 35 maddelik bilgi ve beceriler listesine uyarlanmıştır. Tüm dersler, bilgi ve beceriler matrisinde bir araya getirilerek, Eğitim Komisyonu, Mimari Tasarım Dersi Đçerikleri Çalışmalarını Yürütme Komisyonu ve Akreditasyon Komisyonu üyelerinin katılımı ile bütünleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda oluşturulan matris, intranet üzerinden tüm bölüm öğretim elemanlarının erişimine açılmıştır. Ders yürütücülerinin de matris üzerinde dersleriyle ilgili görüşleri alındıktan sonra, matris son halini almıştır (Ek.9). Mezunlarımızın kazanması beklenen bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi amacıyla üç aşamalı bir çalışma yapılmaktadır. MĐAK öğrenci performans kriterlerinin yer aldığı anketler son sınıf öğrencilerimize, mezunlarımıza ve mezunları çalıştıranlara uygulanmaktadır. Bu çalışma 2007/2008 ve 2008/2009 yıllarında gerçekleşmiştir. Son sınıf öğrencilerine uygulanan anketlerin sonuçları bir matrise girilerek bir grafik elde edilmiştir. Elde edilen grafik Şekil 1 de görülmektedir. MEZUN ANKETLERĐ GRAFĐĞĐ HĐÇ KISMEN TAM 5 0 Konuşma ve yazma becerileri Eleştirel düşünme becerisi Grafik anlatım becerisi Araştırına becerisi Biçimsel kompozisyon Becerileri Tasarım becerileri Takım çalışması becerileri Batı mimarlığı Batı dışı mimarlık Ulusal ve bölgesel mimarlık Tarihi çevre koruma restorasyon Örneklerden yararlanma becerisi insan davranışları Kültürel farklılıklar Erişilebilirlik Sürdürülebilir tasarım Program hazırlama Arazi koşulları Taşıyıcı sistemler Çevresel sistemler SORULAR Yaşarın güvenliği Bina kabuğu sistemleri Bina servis sistemleri Bina sistemlerinin entegrasyonu Yapı malzemeleri ve uygulamalar Yapım maliyeti kontrolü Teknik dokümantasyon Mimarlıkta müşterinin rolü Geniş kapsamlı tasarım yapma Mimarın yönetimsel rolü Mimari uygulama Profesyonel gelişme Liderlik Yasal sorumluluklar Etik ve mesleki hükümler Şekil /2009 Mezunları Anket Değerlendirmeleri Grafik, anketteki sorulara verilen cevapların tümünün izlenebileceği şekilde tasarlanmıştır. 2008/2009 yılında mezun olan öğrencilerimizin, mezuniyetlerinin hemen öncesinde ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 44 / 133

46 cevapladıkları anketlerin sonuçlarına bakıldığında, yedi soruya verilen cevapta Tam seçeneğinin öne çıktığı, üç soruda Tam ve Kısmen seçeneklerinin başa baş olduğu, yirmibeş soruda Kısmen cevabının ağırlıkta olduğu görülmektedir. Hiç cevabının oranı, tüm sorularda geride kalırken, Batı dışı mimarlık, uygulamaya dönük konular ve meslek pratiğine ilişkin konularda nispeten yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeninin son sınıflara geldikçe güncel mimari örnekler ve Batı Mimarlığı konusuna daha fazla eğilinmesi, uygulama ve meslek pratiği konularında ise mezuniyete yaklaştıkça artan bilinçlenme ve mesleğe atılma öncesindeki endişelerden kaynaklandığı düşünülmektedir. 2007/2008 de, mezun olup, çalışan öğrencilerimizin yirmi ikisine ulaşılmıştır. Alınan sonuçlar bir tabloya işlenmiştir. Alınan sonuçlar grafik olarak Şekil 2 de görülmektedir. Ancak mezunlarımızı çalıştıran iş yerlerine ulaşmada ve cevap almada problem yaşanmıştır. Bazı mezunlarımız kendi bürolarını açmışlar ya da aileleri ile çalışmaktadırlar. Buralardan alınacak cevapların sağlıklı olmayabileceği düşünülmektedir. Bir kısım işyerinden ise anketlerin geri dönüşü mümkün olmamıştır. Sadece bir anket cevaplanarak döndüğünden, sözü edilen değerlendirme henüz yapılamamıştır. Şekil 2. Mezun olmuş öğrencilere uygulanan anketlerin değerlendirmeleri (2007/2008) Çalışan öğrencilerin kendilerine ilişkin değerlendirmelerinin büyük oranda olumlu olduğu görülmekte, ancak bazı konularda kendilerini eksik hissettikleri anlaşılmaktadır. Bu durumun ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 45 / 133

47 çalışma hayatında ortaya çıkan farkındalıklardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu konuların karşı tarafın bakış açısıyla da değerlendirilmesi, işin sağlamasını yapmak açısından önemlidir. Bu nedenle, önümüzdeki yıl mezunlarımızı çalıştıranlara uygulanacak anketin başarılı olması için daha fazla gayret gösterilecektir. Anket sonuçlarında öğrencilerin kendilerini eksik gördükleri konular bölüm toplantılarında ele alınarak, çözüm geliştirmek amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. 3.4 Đnsan Kaynakları Bölümümüzde 2003 yılından itibaren, Prof.Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU ise, 2007 yılından itibaren, Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bölümümüzde, 2008/2009 eğitim öğretim yılında, 6 Profesör, 1 Doçent, 10 Yardımcı Doçent olmak üzere 17 tam zamanlı öğretim üyesi, 4 Profesör den oluşan ders saat ücretli öğretim üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 12 Araştırma Görevlisi olmak üzere 16 tam zamanlı öğretim üye yardımcısı, 1 yarı zamanlı öğretim üye yardımcısı, 8 ders saat ücretli öğretim görevlisi olmak üzere toplam 46 öğretim elemanı ders vermiştir. Tam zamanlı öğretim üyeleri ve öğretim üye yardımcıları, bölümümüzde hem eğitim/öğretim çalışmalarını yürütmekte, hem de akademik araştırma faaliyetlerini sürdürmektedirler. Ders saat ücretli öğretim üyeleri ise, biri yurt dışında önemli bir mimarlık okulundan (Paris- Sorbonne) olmak üzere, diğerleri ise Türkiye de mimarlık okulları arasında en köklü kurumlardan, konusunda uzmanlaşmış kişilerdir. Bunun yanında, mesleki proje ve uygulama konularında kendilerini geliştirmiş uzman mimarlar ve mimarlığa estetik boyutta katkı sağlayan güzel sanatlar dallarında isim yapmış sanatçılardan ders saat ücretli öğretim üye yardımcısı olarak destek alınmaktadır. Programımızda yer alan teknik dersler ĐKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü kadrosundan 5 öğretim üyesi ve 1 öğretim üye yardımcısı tarafından verilmektedir. Programımızda bölüm dersi olarak yer alan Matematik ve üniversite dersleri olan Türkçe, Đnkılap Tarihi, Yabancı Dil dersleri ĐKÜ nün diğer fakültelerinden 2 öğretim üyesi ve 5 öğretim üye yardımcısı tarafından verilmektedir. ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 46 / 133

48 3.4.1 Đnsan Kaynakları Bölümümüzde 2008/2009 öğretim yılında görev alan öğretim elemanlarının listesi aşağıdadır: Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri: Prof.Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU (Bölüm Başkanı) Prof.Dr. Koray GÖKAN Prof. Dr. Sevinç ERTÜRK Prof.Dr. Nur AKIN Doç.Dr. Esra FĐDANOĞLU Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı) Yrd.Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU Yrd.Doç.Dr. Emel DÜZGÜN BĐRER Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI Yrd.Doç.Dr. Evren Burak ENGĐNÖZ Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER Yrd.Doç.Dr. Mualla KANCIOĞLU Tam Zamanlı Öğretim Üye Yardımcıları Öğr.Gör.Dr. Gamze ÖZKAPTAN ALPTEKĐN Öğr.Gör. Leon MĐTRANĐ Öğr.Gör. Elif MIHÇIOĞLU BĐLGĐ Öğr.Gör. Alev OSKAY Araş.Gör. Ömer SAATÇĐOĞLU Araş.Gör. Emrah TÜRKYILMAZ Araş.Gör. Yasemin ERKAN YAZICI Araş. Gör. Serhat KUT Araş.Gör. Đlke TEKĐN Araş.Gör. Meltem ÖZÇAKI Araş.Gör. Asiye AKGÜN Araş.Gör. Selen ONUR Araş.Gör. Enes YAŞA Araş.Gör. Demet DĐNÇER Araş.Gör. Erdem ÜNGÜR Araş.Gör. Muna GÜVENÇ (Yurt dışında doktora çalışması için izinli) ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 47 / 133

49 Yarı Zamanlı Öğretim Üye Yardımcıları Öğr.Gör.Dr. Ayça ALANGOYA Ders Saat Ücretli Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Uğur ERKMAN Prof.Dr. Hülya TURGUT YILDIZ Prof. Dr. Murat ERGĐNÖZ Prof.Rıfat ÇELEBĐ Doç.Dr. Kaya DĐNÇER Ders Saat Ücretli Öğretim Üye Yardımcıları Öğr.Gör. Gülden KUT Öğr.Gör. Müfide AKSOY Öğr.Gör. Raife KARATAŞ Öğr.Gör. Erkut SEZGĐN Öğr.Gör. Burcu KÜTÜKÇÜOĞLU Öğr.Gör. Ceren BALKIR ÖVÜNÇ Öğr.Gör. Ahmet ÖNDER Öğr.Gör. Emin BALKIŞ ĐKÜ Đçinden Görevlendirilenler Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü nden Görevlendirilenler Prof.Dr. Turgut UZEL Yrd.Doç.Dr. Murat TÜRK Yrd.Doç.Dr. Erdal COŞKUN Yrd.Doç.Dr. Güven KIYMAZ Yrd.Doç.Dr. Altuğ SÖYLEV Diğer Fakültelerden Görevlendirilenler Prof.Dr. Zafer ERTÜRK Yrd.Doç.Dr. Ayten KOÇ Öğr.Gör.Dr. Đnci ÇAĞLAYAN Öğr.Gör. Hacer GÜLŞEN Öğr.Gör. Mehmet AKSU Öğr.Gör. Oktay KARACA Öğr.Gör. Rekin ERTEM Öğretim Elemanlarının 2008/2009 öğretim yılı, Güz Yarı Yılı ndaki ders yükleri Tablo 7 da, Bahar Yarıyılı ndaki ders yükleri ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 48 / 133

50 Tablo 8 de görülmektedir. ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 49 / 133

51 Tablo /2009 GÜZ - DERS YÜKLERĐ Statüsü Öğretim Üyesi Dersin verildiği Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kredisi Dersin Teori saati Uygulama saati Toplam saati TAM ZAMANLI ÖĞRETĐM ÜYELERĐ Prof.Dr. Mehmet Ş.KÜÇÜKDOĞU Mimarlık ARC 525 Fiziksel Çevre Kontrolü II ARC 724 Yapım Tasarımı ARC 814 Bitirme Projesi F.B.E. FAM 011 Proje I Toplam Prof.Dr.Mehmet Ş.KÜÇÜKDOĞU Prof.Dr.Koray GÖKAN Mimarlık ARC 164 Temel Tasarım ARC 552 Çevre ve Tasarım I ARC 653 Çevre ve Tasarım II M.seçmeli ARC 037 Çevre Bilinci F.B.E. FAS 016 Şehircilik Proje F.B.E. FAT 015 Şehircilik Yük.Lis.Tezi Toplam Prof.Dr.Koray GÖKAN Prof.Dr.Sevinç ERTÜRK Mimarlık ARC 113 Mimari Tasarım I ARC 814 Bitirme Projesi ARC 163 Anlatım Teknikleri F.B.E. FAT 001 Mimari Tasarım Proje I Toplam Prof.Dr.Sevinç ERTÜRK Tarihi Çevre Kor.ve Prof.Dr.Nur AKIN Mimarlık ARC 543 Rest.Bilgisi F.B.E. F.B.E. ARC 713 Mimari Tasarım VII Mim. Tar. ve Rest. Kor. FAR 013 Kuramı Mimarlık Tar. ve Res. FAR 007 Kor. Prj Toplam Prof.Dr.Nur AKIN Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU Mimarlık ARC 525 Fiziksel Çevre Kontrolü II Đç Mimarlık ARC 324 Yapı Bilgisi II ARC 725 Yapım Ekonomisi Bilgisayar Ort.Sunum ARC 365 Tek.II ARC 771 Yapım Yönetimi I.M.C 304 Yapı ve Tesisat F.B.E. FAM 011 Proje I F.B.E. FAY 015 Proje II Toplam Yrd.Doç.Dr.Esra BOSTANCIOĞLU Doç.Dr.Esra FĐDANOĞLU Mimarlık ARC 713 Mimari Tasarım VII Mimarlıkta Mekansal M.seçmeli ARC 067 Okuma ARC 814 Bitirme Projesi Toplam Yrd.Doç.Dr.Esra FĐDANOĞLU Yrd.Doç.Dr.Esin KASAPOĞLU Mimarlık ARC 324 Yapı Bilgisi II ARC 814 Bitirme Projesi ARC 053 Yapıda Malzeme Seçimi Đç Mimarlık Akustik Seçmeli ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 50 / 133

52 Statüsü Öğretim Üyesi Dersin verildiği Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kredisi Dersin Teori saati Uygulama saati Toplam saati TAM ZAMANLI ÖĞRETĐM ÜYE YARDIMCILARI F.B.E. FAY 014 Proje I FAY 004 Đnşaat Sekt. Kalite Yön Toplam Yrd.Doç.Dr.Esin KASAPOĞLU Yrd.Doç.Dr.Emel D. BĐRER Mimarlık ARC 113 Mimari Tasarım I ARC 163 Anlatım Teknikleri Toplam Yrd.Doç.Dr. Emel D.BĐRER Yrd.Doç.Dr.Hakkı YIRTICI Mimarlık ARC 313 Mimari Tasarım III ARC 814 Bitirme Projesi Sinema, Modernlik ve M.seçmeli ARC 069 Mimarlık I F.B.E. FAT 001 Proje I F.B.E. FAT 007 Mimarlıkta Güncel Kavramlar Toplam Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI Yrd.Doç.Dr. Evren B. ENGĐNÖZ Mimarlık ARC 513 Mimari Tasarım V ARC 814 Bitirme Projesi ARC 068 Afet ve Konut Tasarımı Bilgisayar Ort.Sunum ARC 365 Tek.II ARC 163 Anlatım Teknikleri Toplam Yrd.Doç.Dr.Evren Burak ENGĐNÖZ Yrd.Doç.Dr. Mualla KANCIOĞLU Mimarlık ARC 163 Anlatım Teknikleri ARC 163 Anlatım Teknikleri Toplam Yrd.Doç.Dr. Mualla KANCIOĞLU Öğr.Gör.Dr. Gamze ALPTEKĐN Mimarlık ARC 513 Mimari Tasarım V Tasarım Org.Yönetimsel ARC070 Đşlevler Toplam Öğr.Gör.Dr. Gamze ALPTEKĐN Rest.ve Kor. Çağ. Araç. Öğr.Gör.Dr. Ege ULUCA TÜMER Mimarlık FAR 015 Bilg. Uyg ARC 713 Mimari Tasarım VII ARC 342 Mimarlık Tarihi II ARC 814 Bitirme Projesi M.seçmeli ARC yy Mimarlığı FAR 007 KORUMA PROJESĐ I Toplam Öğr.Gör.Dr.Ege ULUCA TÜMER Öğr.Gör.Leon MĐTRANĐ Mimarlık ARC 027 Güncel Yapı Teknolojileri ARC 324 Yapı Bilgisi II Đç Mimarlık I.M.Ç 701 Đç Mimari Tasarım V Đç Mimarlık I.M.Ç 701 Đç Mimari Tasarım V Đç Mimarlık Đç Mimari Bitirme Projesi Toplam Öğr.Gör. Leon MĐTRANĐ Öğr.Gör.Elif B. M. BĐLGĐ Mimarlık ARC 713 Mimari Tasarım VII ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 51 / 133

53 Statüsü Öğretim Üyesi Dersin verildiği Bölüm F.B.E. Dersin Kodu Dersin Adı FAR 007 Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Koruma Projesi Toplam Öğr.Gör.Elif B. MIHCIOĞLU Öğr.Gör. Alev OSKAY Seç. Kült. UN 032 Mimaride Seramik Uyg.I Seç. Kült. UN 008 Seramik Toplam Öğr.Gör.Alev OSKAY Dersin Kredisi Dersin Teori saati Uygulama saati Toplam saati YARI Z. ÖĞR. ÜYE YARD. DERS SAAT ÜCRETLĐ ÖĞRETĐM ÜYELERĐ FAKÜLTE ĐÇĐNDEN GÖREVLENDĐRĐLEN ÖĞRETĐM ÜYELERĐ Öğr.Gör.Dr.Ayça ALANGOYA Mimarlık ARC 313 Mimari Tasarım III Toplam Öğr.Gör.Dr.Ayça ALANGOYA Prof.Dr.Uğur ERKMAN Mimarlık ARC 713 Mimari Tasarım VII Toplam Prof.Dr.Uğur ERMAN Prof.Dr.Hülya TURGUT YILDIZ Mimarlık ARC 513 Mimari Tasarım V Toplam Prof.Dr.Hülya TURGUT YILDIZ Dünya Kentleri ve Prof.Dr. Murat ERGĐNÖZ Mimarlık ARC089 Mimarlık ARC090 Günümüz Mimarisi ve Ünlü Mim Prof.Rıfat ÇELEBĐ Toplam Prof.Rıfat ÇELEBĐ Doç.Dr.Kaya DĐNÇER ARC 613 Mimari Tasarım VI Toplam Doç.Dr.Kaya DĐNÇER Öğr.Gör. Gülden KUT Mimarlık ARC 164 Temel Tasarım Toplam Öğr.Gör. Gülden KUT Öğr.Gör.Müfide AKSOY Mimarlık ARC 164 Temel Tasarım Öğr. Gör.Ceren B. ÖVÜNÇ Mimarlık Toplam Öğr.Gör. Müfide AKSOY ARC 313 A Mimari Tasarım III ARC 313 B Mimari Tasarım III Toplam Öğr.Gör. Ceren ÖVÜNÇ Öğr. Gör.Ahmet ÖNDER Mimarlık ARC 313 Mimari Tasarım III Toplam Öğr.Gör. Ahmet ÖNDER Öğr.Gör. Erkut SEZGĐN Mimarlık UN 104 Felsefe Toplam Öğr.Gör. Erkut SEZGĐN Prof.Dr.Turgut UZEL Mimarlık ARC 333 Ölçme Teknikleri Toplam Prof.Dr.Turgut UZEL Yard.Doç.Dr. Murat TÜRK Mimarlık ARC 536 Betonarme Toplam Yard.Doç.Dr.Murat TÜRK Depreme Dayanıklı Yapı Yard.Doç.Dr. Erdal COŞKUN Mimarlık ARC 003 Tas Yard.Doç.Dr. Erdal COŞKUN Yard.Doç.Dr. Güven KIYMAZ Mimarlık ARC 003 Yapı Statiği Toplam Yard.Doç.Dr. Güven ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 52 / 133

54 Statüsü Öğretim Üyesi DĐĞER FAKÜLTELERDEN GÖREVLENDĐRĐLEN ÖĞRETĐM ELEMANLARI Dersin verildiği Bölüm Dersin Kodu KIYMAZ Dersin Adı Yard.Doç.Dr. Altuğ SÖYLEV Mimarlık ARC 334 Mukavemet Toplam Yard.Doç.Dr.Altuğ SÖYLEV Prof.Dr. Zafer ERTÜRK Mimarlık ARC 513 Mimari Tasarım V Toplam Prof.Dr. Zafer ERTÜRK Yrd.Doç.Dr. Ayten KOÇ Mimarlık MAT 103 Matematik Toplam Yrd.Doç.Dr. Ayten KOÇ Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Öğr.Gör.Dr. Đnci Çağlayan Mimarlık UN 301 Tarihi Toplam Öğr.Gör.Dr. Đnci Çağlayan Öğr.Gör. Hacer Gülşen Mimarlık UN 102 Türkçe I Toplam Öğr.Gör. Hacer Gülşen Öğr.Gör. Mehmet AKSU Mimarlık UN 103 Yabancı Dil I Toplam Öğr.Gör. Mehmet AKSU Dersin Kredisi Dersin Teori saati Uygulama saati Toplam saati Tablo /2009 BAHAR DERS YÜKLERĐ Statüsü Öğretim Üyesi Bölümü Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kredisi Dersin saati Uygulama saati Toplam saati TAM ZAMANLI ÖĞRETĐM ÜYELERĐ Prof.Dr. Mehmet Ş.KÜÇÜKDOĞU Mimarlık ARC 425 Fiziksel Çevre Kontr. I ARC 613 Mimari Tasarım VI ARC 813 Bitirme Projesi FAY 014 Proje I FAM 011 Proje I Toplam Prof.Dr.Mehmet KÜÇÜKDOĞU Prof.Dr.Koray GÖKAN Mimarlık ARC 453 Çevre ve Tasarım I Prof.Dr.Sevinç ERTÜRK ARC 652 Çevre ve Tasarım II Kent Biçiminin M.seçmeli ARC 071 Çözümlenmesi M.seçmeli ARC 084 Mim. Sanal Gerçeklik F.B.E. FAS 017 Proje II F.B.E. FAS 014 Kentsel Mekan Org F.B.E. Yük.Lis.Tezi F.B.E. Yük.Lis.Tezi F.B.E. Yük.Lis.Tezi F.B.E. Yük.Lis.Tezi Mimarlık Toplam Prof.Dr.Koray GÖKAN ARC 213 A Mimari Tasarım II ARC 813 Bitirme Projesi ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 53 / 133

55 Statüsü Öğretim Üyesi Bölümü Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kredisi Dersin saati Uygulama saati Toplam saati FAT 012 Mekan Org. ve Donatımı FAT 002 Proje II Toplam Prof.Dr.Sevinç ERTÜRK Prof.Dr.Nur AKIN Mimarlık ARC 242 Mimarlık Tarihi I ARC 643 Rölove ARC 813 Bitirme Projesi FAR 008 Koruma Projesi II FAR016 Sit Koruma Örnekleri Toplam Prof.Dr.Nur AKIN Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU Mimarlık ARC 224 Yapı Bilgisi I ARC 425 Fiziksel Çevre Kontrolü I Bilg. Ort.Sunum ARC 465 Teknikleri III ARC 671 Mimarlık Ekonomisi ARC 813 Bitirme Projesi F.B.E. FAY 006 Mimarlık Ekonomisi FAY 015 Proje II Toplam Yrd.Doç.Dr.Esra BOSTANCIOĞLU Doç.Dr.Esra FĐDANOĞLU Mimarlık ARC 613 Mimari Tasarım VI ARC 813 Bitirme Projesi M.seçmeli ARC 091 Mimarlık ve Toplum ARCe 091 Architecture and Society F.B.E. FAT 101 Dönem Projesi F.B.E. FAT 001 Proje I F.B.E. FAT 005 Mimarlıkta Đleri Araş. ve Tas. II Toplam Yrd.Doç.Dr.Esra FĐDANOĞLU Yrd.Doç.Dr.Esin KASAPOĞLU Mimarlık ARC 224 Yapı Bilgisi I Bilg. Ort. Sunum ARC 265 Teknikleri I ARC 222 Malzeme ARC 813 Bitirme Projesi ARC 424 Yapı Bilgisi III F.B.E. FAY 015 Proje II F.B.E. FAM 011 Proje I F.B.E. Yük.Lis.Tezi F.B.E. Yük.Lis.Tezi Toplam Yrd.Doç.Dr.Esin KASAPOĞLU Yrd.Doç.Dr.Emel DÜZGÜN BĐRER Mimarlık ARC 213 Mimari Tasarım II ARC 057 Ekoloji ve Mimarlık ARC 813 Bitirme Projesi ARC 057 Ekoloji ve Mimarlık Toplam Yrd.Doç.Dr. Emel D.BĐRER ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 54 / 133

56 Statüsü Öğretim Üyesi Bölümü Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kredisi Dersin saati Uygulama saati Toplam saati TAM ZAMANLI ÖĞRETĐM ÜYE YARDIMCILARI Yrd.Doç.Dr.Hakkı YIRTICI Mimarlık ARC 413 Mimari Tasarım IV Yrd.Doç.Dr. Evren Burak ENGĐNÖZ Mimarlık ARC 813 Bitirme Projesi Modernleşme ve ARC 059 Modernizm Toplam Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI ARC 413 A Mimari Tasarım IV ARC 413 B Mimari Tasarım IV ARC 465 Bilg. Ort. Sunum Tekn. I Đnsan Davranışları ve ARC 058 Mimarlık ARC 813 Bitirme Projesi Toplam Yrd.Doç.Dr.Evren Burak ENGĐNÖZ Yrd.Doç.Dr. Mualla KANCIOĞLU Mimarlık ARC 813 Bitirme Projesi Öğr.Gör.Dr. Gamze ALPTEKĐN Mimarlık ARC 513 Mimari Tasarım V ARC 083 Mekan Organizasyonu CE 481 Arch. Theory & Urb. Plan Toplam Yrd.Doç.Dr. Mualla KANCIOĞLU ARC 413 A Mimari Tasarım IV ARC 413 B Mimari Tasarım IV ARC 424 Yapı Bilgisi III ARC 813 Bitirme Projesi Đç Mimarlık IMÇ 402 Malzeme Toplam Öğr.Gör.Dr. Gamze ALPTEKĐN Öğr.Gör.Dr. Ege ULUCA TÜMER Mimarlık ARC 713 Mimari Tasarım II ARC 442 Mimarlık Tarihi III ARC 643 Rölove ARC 813 Bitirme Projesi FAR 008 Koruma Projesi II FAR 019 Tarihi Yapılarda Malz. Sorunları Toplam Öğr.Gör.Dr.Ege ULUCA TÜMER Öğr.Gör.Leon MĐTRANĐ Mimarlık ARC 026 Güncel Yapı Malzemeleri ARC 424 Yapı Bilgisi III Đç Mimarlık IMÇ 701 Bitirme Projesi Đç Mimarlık IMÇ 701 Đç Mimari Tasarım Toplam Öğr.Gör. Leon MĐTRANĐ Öğr.Gör.Elif B. MIHÇIOĞLU Mimarlık ARC 813 Bitirme Projesi ARC 643 Rölove Toplam Öğr.Gör.Elif B. MIHCIOĞLU Öğr.Gör. Alev OSKAY Seç. Kült. UN 033 Mim. Seramik Uyg.II ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 55 / 133

57 Statüsü Öğretim Üyesi Bölümü Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kredisi Dersin saati Uygulama saati Toplam saati UN 026 Seramikte Yüzey Tasarımı Đng Dili Edebi UN 026 Seramikte Yüzey Tasarımı Đng Dili Edeb UN 023 Fin Seramik Psikoloji UN 023 Psk Seramik Toplam Öğr.Gör.Alev OSKAY YARI ZAM. ÖĞR. ÜYE YARD. DERS SAAT ÜCRETLĐ ÖĞRETĐM ÜYELERĐ DERS SAAT ÜCRETLĐ ÖĞRETĐM ÜYE YARD. BÖLÜM DIŞINDAN GELEN ÖĞETĐM ÜYELERĐ Öğr.Gör.Dr.Ayça ALANGOYA Mimarlık ARC 213 Mimari Tasarım II Toplam Öğr.Gör.Dr.Ayça ALANGOYA Prof.Dr.Uğur ERKMAN Mimarlık ARC 613 Mimari Tasarım VI ARC 813 Bitirme Projesi Toplam Prof.Dr.Uğur ERMAN Prof.Dr.Hülya TURGUT YILDIZ Mimarlık ARC 613 Mimari Tasarım VI Toplam Prof.Dr.Hülya TURGUT YILDIZ Prof.Rıfat ÇELEBĐ Mimarlık ARC 025 Yapılarda Yangın Kor Yapı. Suya Kar.Kor. ARC 029 Đlkeleri Toplam Prof.Rıfat ÇELEBĐ Öğr.Gör.BURCU KÜTÜKÇÜOĞLU Mimarlık ARC 113 Mimari Tasarım I Toplam Öğr.Gör.Öğr.Gör.BURCU KÜTÜKÇÜOĞLU Öğr.Gör. Gülden KUT Mimarlık UN 030 Serbest Resim Toplam Öğr.Gör. Gülden KUT Öğr.Gör.Müfide AKSOY Mimarlık UN 031 Heykel UN 034 Biçimin Serüveni Toplam Öğr.Gör. Müfide AKSOY Öğr. Gör.Ceren ÖVÜNÇ Mimarlık ARC 413 Mimari Tasarım IV Toplam Öğr.Gör. Ceren ÖVÜNÇ Öğr. Gör.Ahmet ÖNDER Mimarlık Toplam Öğr.Gör. Ahmet ÖNDER Öğr. Gör.Raife KARATAŞ Mimarlık ARC 871 Đş ve Đmar Hukuku Toplam Öğr.Gör. Raife KARATAŞ Yard.Doç.Dr. Erdal COŞKUN Mimarlık ARC 436 Yapı Statiği Prof.Dr.Turgut UZEL Yard.Doç.Dr. Altuğ SÖYLEV Mimarlık ARC 061 Taşıyıcı Sistemler Yard.Doç.Dr. Erdal COŞKUN ARC 235 A Mekanik M.seçmeli ARC 002 Proje Yönetimi Mimarlık Toplam Prof.Dr.Turgut UZEL ARC 235 A Mekanik Toplam Yard.Doç.Dr.Altuğ SÖYLEV Yard.Doç.Dr. Murat TÜRK Mimarlık ARC 636 Betonarme ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 56 / 133

58 Statüsü Öğretim Üyesi Bölümü Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kredisi Dersin saati Uygulama saati Toplam saati Toplam Yard.Doç.Dr.Murat TÜRK Yrd.Doç.Dr. Ayten KOÇ Mimarlık MAT 103 Matematik Toplam Yrd.Doç.Dr. Ayten KOÇ Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Öğr.Gör.Dr. Đnci Çağlayan Mimarlık UN 401 Tarihi Toplam Öğr.Gör.Dr. Đnci Çağlayan Öğr.Gör. Rekin ERTEM Mimarlık UN 202 Türkçe I Toplam Öğr.Gör. Rekin ERTEM Öğr.Gör. Mehmet AKSU Mimarlık UN 203 Yabancı Dil I Toplam Öğr.Gör.Mehmet AKSU ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 57 / 133

59 Tablo /2009 Güz Yarı Yılı Öğretim Elemanı / Öğrenci Oranları Ders Yürütücüsü Sayısı Öğrenci Sayısı Ders Kodu Ders Adı Görevli Adı ARC003 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Yrd.Doç.Dr. Erdal ÇOŞKUN ,04 ARC052E AHŞAP YAPIM SĐSTEMLERĐ Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU 1 2 0,50 Ders Yürütücüsü / Öğrenci Uygulamalı Dersler Araş.Gör.Sayısı Öğretim Elemanı / Öğrenci ARC027 GÜNCEL YAPI TEKNOLOJĐSĐ Öğr.Gör. Leon MĐTRANĐ ,08 ARC037 ÇEVRE BĐLĐNCĐ Prof.Dr. Rıfat Koray GÖKAN ,10 ARC Y.Y. MĐMARLIĞI Öğr.Gör. Dr. Ege Uluca TÜMER ,06 ARC053 YAPIDA MALZEME SEÇĐMĐ Yrd.Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU ,08 ARC063 ARC067 CUMHURĐYET DÖNEMĐ TÜRK MĐMARĐSĐ MĐMARLIKTA MEKANSAL OKUMA Prof.Dr. Turgut ÖVÜNÇ ,08 Yrd.Doç.Dr. Esra FĐDANOĞLU ,05 ARC068E AFET VE KONUT TASARIMI Yrd.Doç.Dr. Evren Burak ENGĐNÖZ ,05 ARC069 ARC070 ARC089 ARC090 SĐNEMA,MODERNLĐK VE MĐMARLIK I TASARIM ORG.YÖNETĐMSEL ĐŞL. DÜNYA KENTLERĐ VE MĐMARLIK GÜNÜMÜZ MĐMARĐSĐ VE ÜNLÜ MĐMARLAR Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI ,01 Öğr.Gör. Gamze ALPTEKĐN ,04 Prof. Dr. Murat ERGĐNÖZ ,02 Prof. Dr. Murat ERGĐNÖZ ,02 ARC113A MĐMARĐ TASARIM I Prof.Dr. Sevinç ERTÜRK Yrd.Doç.Dr. Emel DÜZGÜN BĐRER Yrd.Doç.Dr. Mualla KANCIOĞLU Öğr.Gör. Burcu KÜTÜKÇÜOĞLU ,11 3 0,19 ARC113B MĐMARĐ TASARIM I Prof.Dr. Sevinç ERTÜRK Yrd.Doç.Dr. Emel DÜZGÜN BĐRER Yrd.Doç.Dr. Mualla KANCIOĞLU Öğr.Gör. Burcu KÜTÜKÇÜOĞLU ,09 3 0,16 ARC163 ANLATIM TEKNĐKLERĐ Prof.Dr. Sevinç ERTÜRK Yrd.Doç.Dr. Emel DÜZGÜN BĐRER Yrd.Doç.Dr. Evren Burak ENGĐNÖZ Yrd.Doç.Dr. Mualla KANCIOĞLU ,04 3 0,08 ARC164A TEMEL TASARIM Prof.Dr. Rıfat Koray GÖKAN Öğr.Gör. Gülden KUT Öğr.Gör. Müfide AKSOY ,08 1 0,11 ARC164B TEMEL TASARIM Prof.Dr. Rıfat Koray GÖKAN Öğr.Gör. Gülden KUT Öğr.Gör. Müfide AKSOY ,07 1 0,09 ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 58 / 133

60 Ders Kodu Ders Adı Görevli Adı Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI Öğr. Gör. Ayça ALANGOYA ARC313A MĐMARĐ TASARIM III Öğr.Gör Ceren ÖVÜNÇ Öğr. Gör. Sinan OMACAN Öğr. Gör. Emin BALKIŞ Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI Öğr. Gör. Ayça ALANGOYA ARC313B MĐMARĐ TASARIM III Öğr.Gör Ceren ÖVÜNÇ Öğr. Gör. Sinan OMACAN Öğr. Gör. Emin BALKIŞ Ders Yürütücüsü Sayısı Öğrenci Sayısı Ders Yürütücüsü / Öğrenci Uygulamalı Dersler Araş.Gör.Sayısı ,05 2 0, ,04 2 0,09 Öğretim Elemanı / Öğrenci ARC324 YAPI BĐLGĐSĐ II Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU Öğr.Gör. Leon MĐTRANĐ ,03 3 0,06 ARC333 ÖLÇME TEKNĐKLERĐ Prof.Dr. Turgut UZEL ,01 ARC334 MUKAVEMET Yrd.Doç.Dr. Tayfun Altuğ SÖYLEV ,01 ARC342A MĐMARLIK TARĐHĐ II Öğr.Gör. Dr. Ege Uluca TÜMER ,02 ARC342B MĐMARLIK TARĐHĐ II Öğr.Gör. Dr. Ege Uluca TÜMER ,02 ARC365A ARC365B BĐLGĐSAYAR ORT. SUNUM TEK. II BĐLGĐSAYAR ORT. SUNUM TEK. II Yrd.Doç.Dr. Evren Burak ENGĐNÖZ ,02 1 0,04 Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU ,02 1 0,04 ARC413A MĐMARĐ TASARIM IV Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI 2 9 0,22 ARC413B MĐMARĐ TASARIM IV Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI 2 7 0,29 ARC513 MĐMARĐ TASARIM V Prof.Dr. Hülya TURGUT YILDIZ Yrd. Doç.Dr. Evren B. ENGĐNÖZ Öğr.Gör.Dr. Gamze ALPTEKĐN Öğr. Gör. Mert EYĐLER ,08 1 0,09 ARC525 FĐZĐKSEL ÇEVRE KONTROLÜ II Prof.Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU ,03 1 0,04 ARC536 BETONARME Yrd.Doç.Dr. Murat TÜRK ,01 0,01 ARC542A MĐMARLIK TARĐHĐ IV Öğr.Gör. Dr. Ege Uluca TÜMER ,04 1 0,07 ARC542B MĐMARLIK TARĐHĐ IV Öğr.Gör. Dr. Ege Uluca TÜMER ,03 1 0,05 ARC543A ARC543B TARĐHĐ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON BĐL. TARĐHĐ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON BĐL. Prof.Dr. Nur AKIN ,03 1 0,07 Prof.Dr. Nur AKIN ,03 1 0,05 ARC552 ÇEVRE VE TASARIM I Prof.Dr. Rıfat Koray GÖKAN 1 6 0,17 0,17 ARC553 ÇEVRE VE TASARIM II Prof.Dr. Rıfat Koray GÖKAN ,01 1 0,03 ARC613 MĐMARĐ TASARIM VI Doç.Dr.Kaya DĐNÇER 1 7 0,14 ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 59 / 133

61 Ders Kodu Ders Adı Görevli Adı Prof.Dr. Nur AKIN Prof.Dr. Uğur ERKMAN ARC713 MĐMARĐ TASARIM VII Doç.Dr. Esra FĐDANOĞLU Yrd.Doç.Dr. Ege Uluca TÜMER Öğr.Gör. Elif MIHÇIOĞLU Ders Yürütücüsü Sayısı Öğrenci Sayısı ,07 ARC771A YAPIM YÖNETĐMĐ Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU ,03 Ders Yürütücüsü / Öğrenci Uygulamalı Dersler Araş.Gör.Sayısı Öğretim Elemanı / Öğrenci ARC771B YAPIM YÖNETĐMĐ Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU ,02 ARC724 ARC814 YAPIM TASARIMI BĐTĐRME PROJESĐ Prof.Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU Prof.Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI Öğr.Gör. Elif MIHÇIOĞLU 1 8 0, ,27 ARC725 YAPIM EKONOMĐSĐ Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU 1 1 1,00 UN032 MĐMARĐDE SERAMĐK UYG. I Öğr.Gör. Alev OSKAY 1 9 0,11 UN10202 TÜRKÇE I OKUTMAN. REKĐN ERTEM ,03 UN10205 TÜRKÇE I OKUTMAN. REKĐN ERTEM ,02 UN103MĐMA YABANCI DĐL I OkutmanÖzay ŞEKER ,02 UN103MĐMB YABANCI DĐL I Okutman Mehmet AKSU ,02 UN104A FELSEFE Öğr.Gör. Erkut SEZGĐN ,03 UN104B FELSEFE Öğr.Gör. Erkut SEZGĐN ,02 UN ATATÜRK ĐLK. VE ĐNK TAR. I Yrd.Doç.Dr. ĐNCĐ ÇAĞLAYAN 1 4 0,25 UN ATATÜRK ĐLK. VE ĐNK TAR. I Yrd.Doç.Dr. ĐNCĐ ÇAĞLAYAN ,05 UN ATATÜRK ĐLK. VE ĐNK TAR. I Yrd.Doç.Dr. ĐNCĐ ÇAĞLAYAN ,08 UN ATATÜRK ĐLK. VE ĐNK TAR. I Yrd.Doç.Dr. ĐNCĐ ÇAĞLAYAN 1 5 0,20 UN ATATÜRK ĐLK. VE ĐNK TAR. I Yrd.Doç.Dr. ĐNCĐ ÇAĞLAYAN ,02 MAT103A MATEMATĐK Yrd.Doç.Dr.AYTEN KOÇ ,02 MAT103B MATEMATĐK Yrd.Doç.Dr.AYTEN KOÇ ,02 UN003MĐM POLĐFONĐ Prof.Dr. ÖZER SEZGĐN ,05 UN008MĐM SERAMĐK Öğr.Gör. Alev OSKAY ,10 UN011MĐM BĐLĐM FELSEFESĐ I Öğr.Gör.Erkut SEZGĐN ,08 UN013MĐM ALMANCA I Öğr.Gör.Ayşe GÜVENĐR 1 1 1,00 ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 60 / 133

62 Ders Kodu Ders Adı Görevli Adı Ders Yürütücüsü Sayısı Öğrenci Sayısı UN021MĐM KARĐYER GEL. PLAN. YÖN. Yrd.Doç.Dr.NĐHAL SARIER ,09 UN024MMF DEPREM BĐLĐNCĐ Prof.Dr.AHMET METE IŞIKARA 1 1 1,00 Ders Yürütücüsü / Öğrenci Uygulamalı Dersler Araş.Gör.Sayısı Öğretim Elemanı / Öğrenci UN025MMF YAŞAM KÜLTÜRÜ Öğr.Gör. Serfiraz ERGUN ,07 Tablo /2009 Bahar Yarı Yılı Öğretim Elemanı / Öğrenci Oranları DERS KODU ADI Öğretim Elemanı Öğrenci Sayısı Ders Yürütücüsü Ders Yürütücüleri / Öğrenci Sayısı Uygulamalı Dersler için Araş.Gör.Sayısı Öğretim Elemanı / Öğrenci Sayısı ARC 003 PROJE YÖNETĐMĐ Prof.Dr. Turgut UZEL ARC 025 YAPILARDA YANGIN KORUMA Prof.Dr. Rıfat ÇELEBĐ ARC 026 GÜNCEL YAPI MALZEMELERĐ Öğr.Gör. Leon MĐTRANĐ ARC 029 YAPIL. SUYA KARŞI KOR. ĐLK. Prof.Dr. Rıfat ÇELEBĐ ARC 083 MEKAN ORGANĐZASYONU Yrd.Doç.Dr.Mualla KANCIOĞLU ARC 091 (E) MĐMARLIK VE TOPLUM Yard.Doç.Dr.Esra FĐDANOĞLU ARC 091 MĐMARLIK VE TOPLUM Yard.Doç.Dr.Esra FĐDANOĞLU ARC 058 ĐNSAN DAV. VE MĐMARLIK Yard.Doç.Dr.Evren Burak ENGĐNÖZ ARC 059 MODERNLEŞME VE MODERNĐZM Yard.Doç.Dr.Hakkı YIRTICI ARC 071 KENT BĐÇĐMĐNĐN ÇÖZ.-TR Prof.Dr. Rıfat Koray GÖKAN ARC 084 MĐM. SANAL GERÇEKLĐK Prof.Dr. Rıfat Koray GÖKAN ARC 213 A MĐMARĐ TASARIM II Prof.Dr. Sevinç ERTÜRK Yard.Doç.Dr.Emel BĐRER Öğr.Gör.AYÇA ALANGOYA Öğr.Gör.Dr.BURCU KÜTÜKÇÜOĞLU , , , , , , , , , , , ,11 2 0,16 ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 61 / 133

63 DERS KODU ADI Öğretim Elemanı ARC 213 B MĐMARĐ TASARIM II Prof.Dr. Sevinç ERTÜRK Yard.Doç.Dr.Emel BĐRER Öğr.Gör.AYÇA ALANGOYA Öğr.Gör.Dr.BURCU KÜTÜKÇÜOĞLU ARC 222 A MALZEME Yrd.Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU ARC 222 B MALZEME Yrd.Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU ARC 224 YAPI BĐLGĐSĐ I Yard.Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU Yard.Doç.Dr.Esra BOSTANCIOĞLU ARC 235 A MEKANĐK Yrd.Doç.Dr. Tayfun Altuğ SÖYLEV ARC 235 B MEKANĐK Prof.Dr.Turgut UZEL ARC 242 A MĐMARLIK TARĐHĐ I Prof.Dr. Nur AKIN ARC 242 B MĐMARLIK TARĐHĐ I Prof.Dr. Nur AKIN Öğrenci Sayısı Ders Yürütücüsü Ders Yürütücüleri / Öğrenci Sayısı Uygulamalı Dersler için Araş.Gör.Sayısı ,09 2 0, , , ,02 3 0, , , , ,02 Öğretim Elemanı / Öğrenci Sayısı ARC 265 A BĐLG. ORT. SUNUM TEK. I Yrd.Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU Araş.Gör.Đlke TEKĐN ,03 1 0,05 ARC 265 B BĐLG. ORT. SUNUM TEK. I Öğr. Gör. EGE ULUCA TÜMER Araş.Gör.Serhat KUT ,02 1 0,04 ARC 413 A MĐMARĐ TASARIM IV Yrd.Doç.Dr. HAKKI YIRTICI Yard.Doç.Dr.EVREN B. ENGĐNÖZ Öğr.Gör.GAMZE ALPTEKĐN Öğr. Gör. CEREN ÖVÜNÇ ,09 2 0,13 ARC 413 B MĐMARĐ TASARIM IV Yrd.Doç.Dr. HAKKI YIRTICI Yard.Doç.Dr.EVREN B. ENGĐNÖZ Öğr.Gör.GAMZE ALPTEKĐN Öğr. Gör. CEREN ÖVÜNÇ ,08 2 0,12 ARC 422 YAPI FĐZĐĞĐ Prof.Dr. Mehmet Ş. KÜÇÜKDOĞU Yard.Doç.Dr.Esra BOSTANCIOĞLU ,18 ARC 424 YAPI BĐLGĐSĐ III Yard.Doç.Dr.Esin KASAPOĞLU Öğr.Gör.GAMZE ALPTEKĐN Öğr. Gör. LEON MĐTRANĐ ,04 3 0,07 ARC 425 FĐZĐKSEL ÇEVRE KONTROLÜ I Prof.Dr. Mehmet Ş. KÜÇÜKDOĞU Yard.Doç.Dr.Esra BOSTANCIOĞLU ,02 3 0,05 ARC 436 YAPI STATĐĞĐ Yard.Doç.Dr.Erdal COŞKUN ARC 442 A MĐMARLIK TARĐHĐ III Öğr.Gör.Dr.Ege ULUCA TÜMER ARC 442 B MĐMARLIK TARĐHĐ III Öğr.Gör.Dr.Ege ULUCA TÜMER , , ,02 ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 62 / 133

64 DERS KODU ADI Öğretim Elemanı Öğrenci Sayısı Ders Yürütücüsü Ders Yürütücüleri / Öğrenci Sayısı Uygulamalı Dersler için Araş.Gör.Sayısı Öğretim Elemanı / Öğrenci Sayısı ARC 453 ÇEVRE VE TASARIM I Prof.Dr.Koray GÖKAN ,01 ARC 465 A BĐLG. ORT. SUNUM TEK. III Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU Araş.Gör.Emrah TÜRKYILMAZ ,02 1 0,05 ARC 465 B BĐLG. ORT. SUNUM TEK. III Yrd.Doç.Dr. Emel Düzgün BĐRER Araş.Gör.Emrah TÜRKYILMAZ ,02 1 0,04 ARC 465 C BĐLG. ORT. SUNUM TEK. III Yard.Doç.Dr.Evren Burak ENGĐNÖZ Araş.Gör.Emrah TÜRKYILMAZ ,05 1 0,09 ARC 513 MĐMARĐ TASARIM V Yard.Doç.Dr.Mualla KANCIOĞLU ,09 ARC 613 MĐMARĐ TASARIM VI Prof.Dr.Uğur ERKMAN Prof.Dr.Hülya TURGUT YILDIZ Prof.Dr.Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU Doç.Dr.ESRA FĐDANOĞLU ,06 4 0,12 ARC 643 RÖLOVE Prof.Dr. Nur AKIN Öğr.Gör.Dr.Ege ULUCA TÜMER Öğr.Gör.Elif.M. BĐLGĐ ,05 2 0,08 ARC 652 ÇEVRE VE TASARIM II Prof.Dr.Koray GÖKAN ARC 671 MĐMARLIK EKONOMĐSĐ Yard.Doç.Dr.Esra BOSTANCIOĞLU ARC 712 MĐMARĐ TASARIM VI Yrd.Doç.Dr.Ege ULUCA TÜMER ARC 713 MĐMARĐ TASARIM VII Yrd.Doç.Dr.Ege ULUCA TÜMER ARC 814 BĐTĐRME PROJESĐ Prof.Dr.Mehmet Ş.KÜÇÜKDOĞU ARC 871 ĐŞ VE ĐMAR HUKUKU Öğr.Gör. Raife KARATAŞ ARC 871 ĐŞ VE ĐMAR HUKUKU Öğr.Gör. Raife KARATAŞ ARC 826 YAPIM YÖNETĐMĐ Yard.Doç.Dr.Esra BOSTANCIOĞLU ARC 826 YAPIM YÖNETĐMĐ Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU ARC 843 RÖLEVE/REST. UYG. Prof.Dr. Nur AKIN Öğr.Gör.Dr.Ege ULUCA TÜMER Öğr.Gör.Elif.M. BĐLGĐ ARC 853 ĐMAR VE ĐMAR YASA UYG. Öğr.Gör. Raife KARATAŞ ARC 853 ĐMAR VE ĐMAR YASA UYG. Öğr.Gör. Raife KARATAŞ UN 003MĐM POLĐFONĐ I UN 007MĐM LĐDERLĐK EĞĐTĐMĐ Prof.Dr.Özer SEZGĐN Öğr.Gör. Đlker SARIER 6 1 0,17 0, ,01 1 0, , , , , , , , , , , , ,17 ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 63 / 133

65 DERS KODU ADI Öğretim Elemanı UN 016 MMF FRENCH II Öğr.Gör.MEHMET SÜHA SARIER Öğrenci Sayısı 2 Ders Yürütücüsü UN 021MĐM KARĐYER GEL. PLAN. VE YÖN. Öğr.Gör.AYSUN BARIN 2 1 0,50 UN MĐM DEPREM BĐLĐNCĐ Prof.Dr.AHMET METE IŞIKARA 1 0,50 UN 025 MĐM YAŞAM KÜLTÜRÜ Öğr. Gör. SERFĐRAZ ERGUN ,04 UN 026 SERAMĐK YÜZEY TASARIMI Öğr.Gör.ALEV OSKAY 9 1 0,11 UN 030 SERBEST RESĐM Öğr. Gör. GÜLDEN KUT ,05 UN 030B SERBEST RESĐM Öğr. Gör. GÜLDEN KUT ,05 UN 031 HEYKEL Öğr.Gör.MÜFĐDE AKSOY ,05 UN 033 MĐMARĐDE SERAMĐK UYG. II Öğr.Gör.ALEV OSKAY 4 1 0,25 UN TÜRKÇE II Öğr.Gör.REKĐN ERTEM ,03 UN TÜRKÇE II Öğr.Gör.REKĐN ERTEM ,03 UN TÜRKÇE II Öğr.Gör.REKĐN ERTEM ,05 UN A YABANCI DĐL II Okutman ÖZAY ŞEKER ,02 UN B YABANCI DĐL II Okutman MEHMET AKSU ,02 UN 34 BĐÇĐMĐN SERÜVENĐ Öğr.Gör.MÜFĐDE AKSOY ,04 UN ATATÜRK ĐLK. VE ĐNK. TARĐHĐ II Yrd.Doç.Dr. ĐNCĐ ÇAĞLAYAN ,07 UN ATATÜRK ĐLK. VE ĐNK. TARĐHĐ II Yrd.Doç.Dr. ĐNCĐ ÇAĞLAYAN ,05 UN ATATÜRK ĐLK. VE ĐNK. TARĐHĐ II Yrd.Doç.Dr. ĐNCĐ ÇAĞLAYAN ,09 UN ATATÜRK ĐLK. VE ĐNK. TARĐHĐ II Yrd.Doç.Dr. ĐNCĐ ÇAĞLAYAN ,06 UN ATATÜRK ĐLK. VE ĐNK. TARĐHĐ II Yrd.Doç.Dr. ĐNCĐ ÇAĞLAYAN ,10 UN ATATÜRK ĐLK. VE ĐNK. TARĐHĐ II Yrd.Doç.Dr. ĐNCĐ ÇAĞLAYAN 6 1 0,17 1 Ders Yürütücüleri / Öğrenci Sayısı 0,50 Uygulamalı Dersler için Araş.Gör.Sayısı Öğretim Elemanı / Öğrenci Sayısı ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 64 / 133

66 2008/2009 Güz Yarı Yılı nda Bölümümüzde verilen derslerde ders yürütücüleri/öğrenci oranları Tablo 9 da, Bahar Yarıyılı nda verilen derslerdeki ders yürütücüler/öğrenci oranları Tablo 10 da verilmektedir. Öğrencilerin derslere ve öğretim elemanlarına ilişkin değerlendirmelerinin alınabilmesi için her ders yılının ortasında ve sonunda anket yapılmaktadır. Anketlerin değerlendirmeleri, her ders ve ders yürütücüsü için hazırlanan dosyalarda, sorulara alınan cevaplara göre oluşturulmuş grafiklerle izlenmektedir. Anket değerlendirmeleri Ek.10 da verilmektedir Đdari Yapı Şekil 3. ĐKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Organizasyon Şeması Bölümümüz, Đstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ne bağlı beş bölümden biridir. Fakültemizde, bölümümüz haricinde Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Đnşaat Mühendisliği bölümleri yer almaktadır. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığına Temmuz 2009 itibarıyle Prof.Dr. Tülin AKTĐN atanmıştır. Bölümümüzde ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 Sayfa 65 / 133

ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2008 Đçindekiler 1 Programla Đlgili Genel Bilgi... 6 1.1 Kurumun Tarihi Ve Kurumla Đlgili Kısa

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler Bölümün tanıtımı Mimarlık Bölümü nün misyonu; yaratıcı, teknolojik ve bilimsel gelişmelere hakim, doğal, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı, değişime açık, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasına

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

MOBBİG Veritabanı Komisyonu Çalışmalarında Gelinen

MOBBİG Veritabanı Komisyonu Çalışmalarında Gelinen MOBBİG Veritabanı Komisyonu Çalışmalarında Gelinen Aşama Esra FİDANOĞLU İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Bu sunuş, MOBBİG Veritabanı Komisyonu ile birleşen Kurultay Veritabanı Çalışma Gurubunun,

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 13/02/2014 tarih ve 2014/06 sayılı toplantısında kabul edilerek, 17.02.2014 tarih ve 2014/10 sayılı Mütevelli Heyeti yazısı ile onaylanmıştır.)

Detaylı

Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi nin Sevgili Öğrencileri

Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi nin Sevgili Öğrencileri Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi nin Sevgili Öğrencileri 2011/2012 eğitim-öğretim yılından başlayarak, 3 bölümün öğrencileri adı geçen modele göre düzenlenmiş öğretim programları çerçevesinde eğitim-öğretimlerini

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesinin Tarihçesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 tarihinde atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Avrasya Üniversitesi nde uygulanan Yaz Öğretimi ne ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul KALİTE YOLCULUĞU Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul 1970 : Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1971 : Sakarya Devlet

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yrd. Bölüm Başkan Yrd. OZAN OZAN ---- Bölüm Sekreterliği Şükran KARAASLAN ---- Bölüm Staj Komisyonu Bölüm Mezuniyet ve Not Tetkik

Detaylı

Başkent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı

Başkent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Program Hakkında Genel Bilgi 2013 öğretim yılında kurulan Müzecilik Yüksek Lisans Programı yüksek lisans derecesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

İŞ VE FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 15 Mayıs Nisan 2017

İŞ VE FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 15 Mayıs Nisan 2017 İŞ VE FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 15 Mayıs 2016 01 Nisan 2017 NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Bakanlar Kurulunun 25.06.2012 tarih ve 2012/3363 sayılı kararnamesiyle Ahi Evran Üniversitesi ne Güzel

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU Sevgili Gençler, Bursa Teknik Üniversitesi, beşinci yılına girerken sahip olduğu güçlü şehir potansiyeli ve siz değerli gençlerimizin de

Detaylı

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU Sevgili Gençler, Kuruluşumuzdan buyana geride bıraktığımız dört sene içerisinde Öğretim Üyelerimiz; gerek kişi başına makale sayısı, gerekse

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

Akademik Kurul Toplantısı

Akademik Kurul Toplantısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 215-216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 16 /12/215 Akademik Kurul Toplantısı TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Teknoloji Fakültesi. ülkemizdeki Mesleki ve Teknik Eğitimin güçlendirilmesi

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

Yaz Stajı (LOJ 499(Y)) Ders Detayları

Yaz Stajı (LOJ 499(Y)) Ders Detayları Yaz Stajı (LOJ 499(Y)) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı LOJ 499(Y) Her İkisi 0 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ebelik Sosyal Hizmet. Hemşirelik. http://syo.kocaeli.edu.tr

Ebelik Sosyal Hizmet. Hemşirelik. http://syo.kocaeli.edu.tr Ebelik Sosyal Hizmet Hemşirelik http://syo.kocaeli.edu.tr Okulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yeteneği gelişmiş,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ İSTANBUL DA TEK TIP FAKÜLTESİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın , T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek; on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik; yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Konfüçyüs REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1 Tanıtım Gösterisi Hazırlayan: Arş. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican İçerik 1. 1. Üniversitemiz 2. 2. Bilgisayar Mühendisliği 3. 3. Bölümümüz

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KASIM 2016 SAYI 1 1 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YAYIN KURULU Prof.Dr. Çağrı ERHAN (Rektör) Akademisyen ve öğrencileri bilgilendirmeyi, bölümler arası

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI Anabilim dalı kurulması Bölüm/Program kurulması Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Faaliyet Raporları SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim fırsatlarının yaz aylarında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mart 2007 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere GIDA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ verilecektir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere GIDA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ verilecektir. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Ömer Halisdemir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi alarak eğitim-öğretime

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010 2009 2013 Dönemi Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı 15 Haziran 2010 Bu Sunuda 1. Neden stratejik planlama 2. Stratejik planlamanın amacı 3. Bugüne kadar yapılanlar 4. Stratejik planın nasıl uygulandığı

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI Genel Esaslar 1. Bölüm Komisyonları; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize

Detaylı

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece İnşaat Teknolojisi programı1976 yılında Yapı Bölümü adı altında kurulmuş olup daha önce Akdeniz üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini dürdürmüştür. Mehmet

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

Uluslararası Pazarlama (LOJ 309) Ders Detayları

Uluslararası Pazarlama (LOJ 309) Ders Detayları Uluslararası Pazarlama (LOJ 309) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası Pazarlama LOJ 309 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ Bu anket, bölümümüzdeki öğrencilerin 2015-2016 öğretim bahar yarıyılına ait öğretim sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürecin

Detaylı

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım III MMR 301 Güz 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 202 Mimari

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Maltepe

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KASIM 2016 SAYI 1 1 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YAYIN KURULU Prof.Dr. Çağrı ERHAN (Rektör) Akademisyen ve öğrencileri bilgilendirmeyi, bölümler arası

Detaylı

Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları

Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce IV ENG202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 201 Dersin

Detaylı

Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (LOJ 402) Ders Detayları

Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (LOJ 402) Ders Detayları Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (LOJ 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar LOJ 402 Her

Detaylı

1. Stratejik Analiz. 1.1. Tarihçe. 1.2. Stratejik Planlama Süreci

1. Stratejik Analiz. 1.1. Tarihçe. 1.2. Stratejik Planlama Süreci 1. Stratejik Analiz 1.1. Tarihçe İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından toplumsal sorunlara ve önceliklere duyarlı, aklı ve bilimselliği yaşam tarzı haline

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ http://muhendislik.sdu.edu.tr/endustri Ocak, 2014 Isparta SDÜ MF Endüstri Mühendisliği Bölümü 2006-2014 2 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı 2016-2017 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü GÜZEL SANATLAR,

Detaylı

Lojistikte Güncel Konular (LOG425) Ders Detayları

Lojistikte Güncel Konular (LOG425) Ders Detayları Lojistikte Güncel Konular (LOG425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Lojistikte Güncel Konular LOG425 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI Genel Esaslar 1. Bölüm Komisyonları; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM FAKÜLTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM FAKÜLTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM FAKÜLTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında, Çift Anadal, Yan Dal

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç:

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç: PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Bu programın amacı; ekonominin temelinde dayandığı sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri öğrencilerimize kazandırmak adına finans, ekonomi, ekonometri, sosyal bilimler

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Detaylı

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Rahmi ÜNAL KUDEK Genel Koordinatörü Neden Kalite Güvence? Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan

Detaylı