ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer GÖKÇAKAN 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv Yüksek Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv Master Rehberlik ve Psikolojik Hacettepe Üniv Danışmanlık Doktora Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hacettepe Üniv Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yrd.Doç.Dr. Rehberlik ve Psikolojik Karadeniz Teknik Danışmanlık Üniv. Doç. Dr. Rehberlik ve Psikolojik Karadeniz Teknik Danışmanlık Üniv. Prof. Dr. Rehberlik ve Psikolojik Karadeniz Teknik Danışmanlık Üniv. Prof.Dr Prof.Dr. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Mersin Üniv. Muğla Üniv Yönetilen Tezler 6.1 Yüksek Lisans Tezleri 1- Kemalettin Tekneci (1992) :K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi 1.Sınıf Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Kişilik Yapıları 2- Mahmut Semerci (1992) :Türkiye de Yılları Arasında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalında Yapılmış Olan Bilim Uzmanlığı ve Doktora Tezleri İle İlgili Bir Abstract Çalışması 3- Enver SARI (1993) : Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Uyumlarının Bazı Faktörlere Göre İncelenmesi 4- Sema ÇAVUŞOĞLU ( 1993) : Anadolu Lisesi Giriş Sınavına Katılan Öğrencilerin Sınav Öncesi Durumluk Kaygı Düzeylerinin Başarılarına Etkisi 5- Hakan ATASEVEN (1994) : Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi ve Uyum Sorunlarının Çözümlenmesinde Grup Rehberliğinin Etkisi

2 6- Hatice ODACI (1994) : KTÜ. Fatih Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yalnızlık, Benlik Saygısı ve Yakın İlişki kurabilme Düzeylerinin ve Düzeyler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 7- Bünyamin ÇETİNKAYA (1995) : Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Yetenek ve İlgilerine Uygun Mesleki Tercihler Yapmalarında Mesleki Rehberlik Uygulamalarının Etkinliğinin İncelenmesi 8- Şaban GÜL (1996) :Gerçeklik Terapisi Grup Uygulamasının Lise Öğrencilerinin Mesleki Gelecek İle İlgili Problemlerini Çözümlemedeki Etkisi 9- Mustafa ONUR (1997) : Giresun İli Merkez Liselerindeki Yönetici, Öğretmen ve Öğrencilerin Rehberlik Anlayışlarının İncelenmesi 10- Günnur ÖZBAY (1997) : Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme: Gerçeklik ve Güvenirlik Çalışması 11- Recep ÖZER (1998) : Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik Düzeyi, Nedenleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 12- Behçet YANILMAZ (1999) : Öğretmen Adaylarında Denetim Odağının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 13- Vesile OKTAN (1999) : Öğretmen Adaylarında ve Öğretmenlerde Yükleme Biçimi İle Kendini Gerçekleştirmenin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 14- Şenay KALIN (1999) : Ankara İli İlköğretim Okullarında Görevli Rehber Öğretmenlerin İlköğretimdeki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görüşleri 15- Bülent GÜNDÜZ (2000) :Hemşirelerde Stresle Başetme Biçimleri ile Tükenmişlik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 16- Sonay DURSUN (2000) : Öğretmenlerde Tükenmişlik İle Yükleme Biçimi, Cinsiyet, Eğitim Düzeyi ve Hizmet Süresi Değişkenleri Arasındaki Yordayıcı İlişkilerin İncelenmesi 17- Hasan Fırıncıoğlu (2005) : Adlerian Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Öğrencilerin Sosyal Yetkinlik Beklenti Düzeyleri Üzerindeki Etkisine Yönelik Deneysel Çalışma 18- Saadet Elevli (2012) : Ergenlerde İntihar Olasılığının Yordayıcıları: Yalnızlık, Öfke İfade Biçimleri, Suçluluk ve Utanç Duyguları. 19- Yelda Yıldız (2012) : İlişkiye İlişkin İnançların Evlilik Uyumunu Yordaması. 6.2 Doktora Tezleri 1- Mustafa KOÇ (1997) : Rasyonel-Emotif Terapinin Düşük Benlik Kabulünü Yükseltmedeki Etkinliğinin İncelenmesi 2- Murat İSKENDER ( 1998) : Yılan Fobisinin Söndürülmesinde Davranış Terapisinin Sistematik Duyarsızlaştırma ve Yüzleştirme Tekniklerinin İn-Vivo Uygulamalarının Etkinliğinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 3- Mehmet MURAT (2000) : İlköğretim Öğretmenlerinde Tükenmişliğin Hizmetteki İlk 10 Yılda Gelişim ve Değişimine Yönelik Bir Haritalama Çalışması

3 4. Zeynep Karataş (2008) : Bilişsel Davranışçı Teknikler ve Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grupla Psikolojik Danışmaların Ergenlerin Saldırganlıklarını Azaltmadaki Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. 5. Burhan Çapri (2008) : Eş Tükenmişliğini Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi. 6. Öner Çelikkaleli (2009) : Ergenlerin Yetkinlik İnançları İle Depresyon, Benlik Saygısı, Kontrol Odağı, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 7.Bülent Tansel (2010) 8.Serkan Mutluoğlu (2014) : Emniyet Teşkilatında Kritik Görev Yapan Personelin Psikolojik Sağlığını Korumaya Yönelik Stres Boşalım Programını İçeren Bir Model Önerisi : Çatışma Çözme Eğitim Programının İlkokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme Becerilerini Yükseltmedeki Etkisi 7. Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler(sci&ssci&arts and Hum.) 1. Zafer Gökçakan, Ph.D. The Effectiveness of Psychological Counseling For Long- Term Hemodialysis Patients, Dialyis and Transplantation, California, Vol.20, Number.1, January. 1991, (SCI de indeksleniyor) 2. Dr.Zeynep Karataş., Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamalarının Ergenlerde Saldırganlığı Azaltmadaki Etkisinin İncelenmesi. Turkish Journal of Psychiatry (Türk Psikiyatri Dergisi), 20(4), , (SSCI de indeksleniyor). 3. Yrd.Doç.Dr.Zeynep Karataş, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Bilişsel Davranışçı Teknikler ve Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamalarının Ergenlerin Saldırganlığını Azaltmadaki Etkilerinin Karşılaştırılması. Educational Science:Theory and Practice (Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri), 2009.Yaz, 9(3), , (SSCI de indeksleniyor). 7.2 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Araş.Gör. Burhan Çapri, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Akılcı Duygusal Davranış Terapisine (ADDT) Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Algısına Etkisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.17, Sayı.1, 2008, s (EBSCO HOST ta indeksleniyor). 2. Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Akılcı Duygusal Davranış Terapisine Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Yetkinlik İnançlarını Yükseltmedeki Etkisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, 2008, s (ebsco HOST ta indeksleniyor). 3. Yrd.Doç.Dr.Burhan Çapri, Yrd.Doç.Dr.Bülent Gündüz, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu nun (MTE-ÖF) Türkçe ye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt:01, No:40, 2011,s: (EBSCO HOST ta indeksleniyor). 4. Dr.Bülent Tansel, Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Yrd.Doç.Dr.Öner Çelikkaleli. Çevik Kuvvet Polislerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri ve Stresle Başetme Yollarının İncelenmesi, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 14, sayı 3, 2012, s (EBSCO- HOST ta indeksleniyor). 5. Yrd.Doç.Dr.Bülent Gündüz, Yrd.Doç.Dr.Burhan Çapri, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Mesleki Tükenmişlik, İşe Bağlılık ve İş Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi,

4 Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD), Cilt 3, Sayı 1, 2013, s (DOAJ da indeksleniyor). 6. Yrd.Doç.Dr.Burhan Çapri, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Eş Tükenmişliğini Yordayan Değişkenler, İlköğretim Online, Cilt 12, Sayı 2, 2013, s (EBSCO-HOST ta ve DOAJ da indeksleniyor). 7.3 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 7.4 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Dr.Zafer Gökçakan. Tıbbi Sosyal Hizmet ve Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Sosyal Hizmet Bölümünün Çalışmalarına Genel Bir Bakış, Sağlık Yönetimi, Yıl:2, Sayı:5, Ocak.1988, s Psi.Dan.Uzm.Uyanık Atik, Yrd.Doç.Dr.Zafer Gökçakan. Yeni Bir öğretmen Tutum Envanteri(ÖTE-GA-50), Milli Eğitim, Sayı: 90, Ekim.1989, s Yrd.Doç.Dr.Zafer Gökçakan. Atatürk, Halkla Bütünleşme ve Eğitim,Çağdaş Eğitim, Yıl: 14, Sayı: 149, Kasım. 1989, s Doç.Dr.Zafer Gökçakan, Arş.Gör.Nurcan Gökçakan. Öğretmen Adaylarının Kendini Kabul Düzeyleri,Eğitim Dergisi, Yıl: 1993, Sayı: 6, s Doç.Dr.Zafer Gökçakan. Psikoanalitik ve Hümanistik Psikoterapilerle İlgili Bazı Temel Kavramların Johari Penceresindeki Yeri ve Yorumu, Akademik Yorum, Yıl: l, Sayı: 5, Güz. 1993, s Doç.Dr.Zafer Gökçakan, Arş.Gör.Nurcan Gökçakan. Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Anlatabilme Düzeyleri, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fak.,Sayı. 3, 1996, s Prof. Dr.Zafer Gökçakan, Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan. Öğretmen Yetiştirmede Olumlu Kişilik Özellikleri Kazandırma İşlevi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı.11, Yıl.1999, s Araş.Gör.Bülent Gündüz, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Hemşirelerde Tükenmişliği Yordamada Stresle Başaçıkma Biçimleri, Eğitim Düzeyi ve Hizmet Düzeyi Değişkenleri, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Güz 2003, Cilt 2, Sayı 25, s Araş.Gör.Bülent Gündüz, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Fiziksel İstismar Açısından Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Muğla Üniv., Güz 2004, Sayı.13, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Yrd.Doç.Dr.Nurcan Gökçakan. Depresyonda Bilişsel Terapi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran-2005, Cilt:1, Sayı:1, s

5 11. Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Yrd.Doç.Dr.Mehmet Murat. Sınıf Öğretmenlerinde On Yıllık Hizmet Sürecinde Tükenmişliğin Gelişimine Yönelik Bir Haritalama Çalışması, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, Fırat Üniversitesi, Haziran-2007, Cilt:5, Sayı:3, s Araş.Gör.Burhan Çapri, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Akılcı Duygusal Davranış Terapisi (ADDT) ne Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Algısına Etkisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008, 17(1), s Yrd.Doç.Dr.Bülent Gündüz, Yrd.Doç.Dr.Burhan Çapri, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012, 19, s Yrd.Doç.Dr.Burhan Çapri, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Eş Tükenmişliğinin Yordanmasında Cinsiyet Farklılıkları, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012, Cilt 2, Sayı 2, s Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Dr.Zafer Gökçakan, Uyanık Atik. Böbrek Transplantasyonu Öncesinde Hasta ve Vericisinin Psikososyal Durumlarının Değerlendirilmesi,IV. Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Mayıs l987, Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi Ankara. (Bildiri-Poster), Özet Kitabı, s Dr.Zafer Gökçakan Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışmanın Uzun Süreli Hemodializin Hastalarda Ortaya Çıkardığı Ruhsal Bozuklukları Azaltmadaki Etkisi, IV. Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Mayıs l987, Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi Ankara. (Bildiri-Poster), Özet Kitabı, s Doç.Dr.Zafer Gökçakan, Rehb. Öğrt.Hakan Ataseven Grup Rehberliğinin Lise Öğrencilerinin Uyum Problemlerini Çözümlemedeki Etkisi, III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 1996, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bursa.(Bildiri- Sözlü), Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, ss Doç.Dr.Zafer Gökçakan, Rehb.Öğrt.Şaban Gül Gerçeklik Terapisi Grup Uygulamasının Lise Öğrencilerinin Mesleki Gelecek ile İlgili Problemlerini Çözümlemedeki Etkisi, III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 1996, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bursa.(Bildiri-Sözlü), Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Rehber Öğrt. Recep Özer Doğu Karadeniz Bölgesindeki Görevli Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik Düzeyi, Nedenleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi,IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,10-12 Eylül.l997, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir. (Bildiri-Poster), Program ve Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Rehb.Öğrt.Bünyamin Çetinkaya Lise Son Sınıf öğrencilerinin Yetenek ve İlgilerine Uygun Mesleki Tercihler Yapmalarında Mesleki Rehberlik

6 Uygulamalarının Etkinliğinin İncelenmesi,IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,10-12 Eylül.l997, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir. ( Bildiri-Poster), 7. Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Öğr.Gör.Mustafa Onur Giresun İli Merkez Liselerindeki Yönetici, Öğretmen ve Öğrencilerin Rehberlik Anlayışının İncelenmesi,IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,10-12 Eylül.l997, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir. ( Bildiri-Poster), 8. Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Öğr.Gör.Nurcan Gökçakan Öğretmen Adaylarında Depresyon,VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 9-11 Eylül 1998, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya.(Bildiri-Sözlü) Kongre Kitabı, Cilt. 1, ss Öğr.Gör.Dr.Mustafa KOÇ, Prof.Dr.Zafer Gökçakan Rasyonel-Duygusal Oryantasyonlu Grupla Psikolojik Danışmanın Düşük Benlik Kabulünü Yükseltmedeki Etkisi, VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 9-11 Eylül 1998, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya. (Bildiri-Sözlü) Kongre Kitabı, Cilt. 1, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Rehb.Öğrt.Recep Özer Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik Nedenleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Türkiye Örneğinde Bir Araştırma), VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 7-9 Eylül 1998, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya.(Bildiri-Sözlü) Kongre Kitabı, Cilt. 1, ss Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan, Prof.Dr.Zafer Gökçakan Bilişsel Oryantasyonlu Grupla Psikolojik Danışmanın Çeşitli Derecelerde Görülen Depresyonu Gidermedeki Etkisi, VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 7-9 Eylül 1998, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya.(Bildiri-Sözlü) Kongre Kitabı, Cilt. 1, ss Öğr.Gör.Murat İskender, Prof.Dr.Zafer Gökçakan Yılan Fobisinin Psikolojik Danışma ile Çözümlenmesinde Karşılaştırma ve Sistematik Duyarsızlaştırma Tekniklerinin Etkinliklerinin İncelenmesi,VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 7-9 Eylül 1998, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya.(Bildiri-Sözlü) Kongre Kitabı, Cilt. 1, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Öğrt.Behçet Yanılmaz Öğretmen Adaylarında Denetim Odağı ve Stresle Başa Çıkma, VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 7-9 Eylül 1998, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya.(Bildiri-Sözlü) Kongre Kitabı, Cilt. 1, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğrencilerinin Danışandan Hız Alan Terapiyi Bilme ve Yapacakları Danışmalarda Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi,VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 7-9 Eylül 1998, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya.(Bildiri-Sözlü) Kongre Kitabı, Cilt. 1, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan Polis-Halk İlişkisi 2000 li Yıllarda Türk Polisinin Vizyonu Sempozyumu, 8-9 Mayıs 1999, Polis Okulu Trabzon. (Bildiri-Sözlü) (Polis Okulunda CD ortamında) 16. Rehb.Öğr.Şenay Kalın, Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Prof.Dr.İ.Ethem Özgüven İlköğretim Okullarında Görevli Rehber Öğretmenlerin İlköğretimde Rehberlik Hizmetleri Konusundaki Görüşleri, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri-Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss

7 17. Rehb.Öğr.Vesile Oktan, Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan Öğretmen Adaylarında ve Öğretmenlerde Kendini Gerçekleştirmenin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri-Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan, Prof.Dr.Zafer Gökçakan Depresyonda Bilişsel Terapi ve Ciddi Derecedeki Bir Depresyon Vakasında Uygulanışı, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri-Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Rehb.Öğr.Vesile Oktan Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Yükleme Biçimlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri-Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Rehb.Öğr.Bülent Gündüz Hemşirelerde Stresle Başetme Biçimi ve Tükenmişlik Arası İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri- Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss Öğrt.Gülümser Bayram, Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan, Prof.Dr.Zafer Gökçakan Doktorlarda Obsesyonlar, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri-Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan Ağır Bir Obsesif-Kompulsif Bozukluk Vakasında Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulaması, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri-Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss Yrd.Doç.Dr.Murat İskender, Prof.Dr.Zafer Gökçakan Fobilerin Tedavisinde Sistematik Duyarsızlaştırmanın Imajinatif ve In-vivo Tekniklerinin Kombine Uygulaması, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri- Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan, Rehb Öğrt.Ali Zeki Ayvaz Ergenin Aile İçi Geçimsizlik Algılaması ile Sosyal Uyumu Arasındaki İlişki, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri- Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan, Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Bir Kekemelik Vakasında Altta Yatan Benlik ve Yaşam İle İlgili Olumsuz Varsayımların Giderilmesinde Bilişsel- Davranışçı Terapi Uygulaması, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri-Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan Giresun İlinin Ekonomik Gelişmesinde Eğitimin Yeri ve Önemi, İktisadi Araştırmalar Vakfı Giresun İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, , Giresun, (Bildiri-Sözlü) ss

8 27. Araş.Gör.Mehmet Murat, Prof. Dr.Zafer Gökçakan Sınıf Öğretmenlerinde Tükenmişliğin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, IX Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 2000, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer GÖKÇAKAN, Reh.Öğrt.Sonay DURSUN Lise Öğretmenlerinde Tükenmişlik İle Yükleme Biçimleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, IX Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 2000, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Reh.Öğrt.Sonay Dursun Lise Öğretmenlerinde Tükenmişliği Yordamada Cinsiyet, Eğitim Düzeyi ve Hizmet Süresi Değişkenleri, IX Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 2000, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan, Reh.Öğrt.Gülnaz Yıldırım Üniversiteye Giriş Öncesinde Öğrencilerin Yeteneklerini Algılamaları İle Akademik Başarıları, Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, IX Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 2000,Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer GÖKÇAKAN, Araş.Gör.Mehmet MURAT Sınıf Öğretmenlerinde 10 Yıllık Hizmet Sürecinde Tükenmişliğin Gelişimine Yönelik Bir Haritalama Çalışması, IX Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 2000, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan Bilişsel Davranışçı Terapi İle Düzeltilen Ağır Bir Obsesif Kompulsif Bozukluk Vakasında Belirtilerin Altında Yatan İşlevsel Olmayan Varsayımlar, Otomatik Düşünceler ve Nötralizasyon Çabaları, IX Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 2000, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Özet Kitabı, s Araş.Gör.Atılgan Erözkan, Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan, Prof.Dr.Zafer Gökçakan Multimodal Terapi Oryantasyonlu Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerde Depresyonu Azaltmadaki Etkisi, VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 5-7 Eylül 2001, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Reh.Öğrt.Bahar Nadir Ergende Problem Çözme Becerisini Yordayıcı Bir Değişken Olarak Benlik İmgesi, VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 5-7 Eylül 2001, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Araş.Gör.Bahar Erol, Behire Kuyumcu, Serap Durmuş Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri İle Öfke Duygusu ve İfade Biçimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 5-7 Eylül 2001, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Özet Kitabı, s Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan, Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Esra Yılmaz, E.Vildan Şimşek Ergende Öz İmajı Yordayıcı Olarak Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlerin İncelenmesi,

9 VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 5-7 Eylül 2001, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Özet Kitabı, s Reh.Öğrt.Bülent GÜNDÜZ, Prof.Dr.Zafer GÖKÇAKAN Ev Kadınları İçin Tükenmişlik Ölçeği Geliştirilmesine Yönelik Bir Ön Çalışma, VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 5-7 Eylül 2001, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Özet Kitabı, s Araş.Gör.Bülent Gündüz, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Tükenmişliği Yordamada Stresle Başaçıkma Biçimleri, Eğitim Düzeyi ve Hizmet Süresi Değişkenleri, XI.Eğitim Bilimleri Kongresi, Ekim 2002, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC. Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Doç.Dr.Adnan Erkuş, Yrd.Doç.Dr.Nurcan Gökçakan, Yrd.Doç. Dr.Zülal Erkan, Araş.Gör.Bülent Gündüz. Yol Güvenliği Bilincinin Geliştirilmesinde Psiko- Eğitsel Bir Programın Kullanılması, VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Temmuz 2003, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, (Bildiri- Sözlü), Bildiri Özetleri Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Öğretmenlik Mesleğinin Geleceği ve İstihdam Sorunu, Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Eylül 2005, Ankara, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, (Bildiri- Sözlü), Sempozyum Kitabı, s (Tam metin). 41. Araş.Gör. Burhan Çapri, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Akılcı Duygusal Davranış Terapisi (ADDT) Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Düzeyine Etkisi, I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Eylül 2006, Mersin, Mersin Üniv. Eğitim Fakültesi (Bildiri Sözlü), Bildiri Özetleri Kitabı, s Araş.Gör.Burhan Çapri, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Endüstri Çalışanlarında Tükenmişlik: Cam, Tekstil ve Otomotiv Sektörleri Örneği, IX.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ekim 2007, İzmir, Dokuz Eylül Üniv. Buca Eğitim Fak., (Bildiri-Poster), Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Değişen İşlevi ve Gelişimsel Rehberlik Yaklaşımı, Eğitim Psikolojisi Sempozyumu, Mart 2008, İstanbul, İstanbul Kültür Üniversitesi, (Bildiri-Sözlü), Sempozyum Bildiriler Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Araş.Gör.Burhan Çapri, Araş.Gör.Sinem Evin Akbay. Akılcı Duygusal Davranış Terapisine Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Yetkinlik İnançlarını Yükseltmedeki Etkisi, II.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Sempozyumu, Haziran 2008, Konya, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (Bildiri-Sözlü), Bildiri Özetleri Kitabı, s Araş.Gör. Öner Çelikkaleli, Araş.Gör.Burhan Çapri, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Öğretmen Adaylarının Cinsiyet, Alan ve Sınıflarına Göre Yetkinlik İnancı ve Mesleki Yeterliklerinin

10 İncelenmesi, X.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ekim 2009, Adana, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (Bildiri-Sözlü), Bildiri Özetleri Kitabı, s Araş.Gör.Burhan Çapri, Yrd.Doç.Dr.Bülent Gündüz, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Maslach Tükenmişlik Envanterinin Öğrenci Fornunun (MTE-ÖF) Türkçeye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, X.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ekim 2009, Adana, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (Bildiri-Sözlü), Bildiri Özetleri Kitabı, s Dr.Bülent Tansel, Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Yrd.Doç.Dr.Öner Çelikkaleli. Stresin Boşalımı Psiko-Eğitsel Programının (SOPEP) Çevik Kuvvet Polisinin Yaşadığı Depresyonu Azaltmadaki Etkinliğinin İncelenmesi, Polis Eğitimi Sempozyumu,Polis Eğitiminde Çağdaş Uygulamalar, 6-7 Nisan 2011, Ankara,(Bildiri Sözlü), Bildiri Kitabı, s Diğer Yayınlar Kitap Prof. Dr.Zafer Gökçakan, Uzm.Psk.Dan.Recep Özer Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik. Rize Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yayınları No.9, Vatan Matbaacılık, Ocak (75 sayfa) Kitap Editörlüğü VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, Eylül,1999- Trabzon. (246 sayfa) VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Cilt.I, Ağustos-2000, Trabzon. (621 sayfa) Kitapta Bölüm Yazarlığı Prof.Dr.Zafer Gökçakan Çağdaş Eğitim Kavramı Osmanlı-Cumhuriyet Çizgisinde Eğitim-Öğretim ve Esnaf Sanatkarların 21. Yüzyıl Açısından Geleceği,Trabzon: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yayınları, Yayın No.4, Eylül.2000, ss

11 8. Projeler Yürüttüğü biten araştırma projeleri Üniversite Öğrencilerinde Görülen Depresyonun Ortadan Kaldırılmasında Bilişsel Terapinin, Düşük Benlik Kabulünün Yükseltilmesinde Rasyonel-Duygusal Terapinin ve Zoofobilerin Tedavisinde Sistematik Duyarsızlaştırma Tekniğinin Etkinliklerinin Bireysel ve Grupla Danışma Uygulamaları İle İncelenmesi. Proje Yöneticisi : Prof.Dr.Zafer Gökçakan Proje Personeli : Öğr.Gör.Mustafa Koç Öğr.Gör.Nurcan Gökçakan Öğr.Gör.Murat İskender Proje Kod No. : (Karadeniz Teknik Üniv. Araştırma Projesi) Proje Derecesi : Ocak-1997 Dönemi Sosyal Bilimler Alanı Birincisi Maslach Tükenmişlik Envanteri Genel Formunun Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Mersin Üniv. Bilimsel Araştırma Projesi, 2007). Proje Yöneticisi: Prof.Dr.Zafer Gökçakan Proje Personeli : Yrd.Doç.Dr.Bülent Gündüz Yrd.Doç.Dr.Burhan Çapri 9. İdari Görevler a. Anabilim Dalı Başkanlığı 1- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D , (20yıl) 2- Eğitim Yönetimi, Tef.Plan.Eko.A.B.D (4 yıl) b. Bölüm Başkanlıkları 1- Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü (2 yıl) 2- Eğitim Bilimleri Bölümü (15 yıl) c. Fakülte Kurulu Üyeliği (25 yıl) d. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği , (23 Yıl) e. Dekan Yardımcılığı (3Yıl) e. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü , (6 Yıl) g. Üniversite Senatosu Üyeliği (13 Yıl)

12 h. Eğitim Fakültesi Dekanlığı (6 Yıl) ı. Rektör Yardımcılığı (3 Yıl) 10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 11. Ödüller YÖRET Vakfı (Yükseköğretimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı) 30. yıl Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma-Uygulama Yarışması 2002 yılı En İyi Araştırma Ödülü. Prof.Dr.Zafer Gökçakan-Uzm.Psi.Dan.Recep Özer. Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik, Nedenleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi adlı araştırma ile. 12. Hakemlikler 1. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (SSCI de indeksleniyor) 3. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(EBSCO-HOST da indeksleniyor) 5. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (DOAJ,EDNA,NEWJOUR da indeksleniyor 6. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 12. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 13. Polis Bilimleri Dergisi Proje Hakemliği TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu Eğitim Paneli Hakemi (4 yıl)

13 13. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Teorik Uygulama GÜZ Davranış Bozuklukları-1 (Lisans) Bireysel Psi. Dan.Uyg.(Lisans) Grupla.Psi.Dan.( Lisans) Psiko-patoloji (Tezli Yüksek Lisans) Psikolojik Danışmada ve Psikoterapide Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar ve Uygulaması (Tezli Yüksek Lisans) İleri Grupla Psi.Dan.Uyg.(Doktora) BAHAR Davranış Bozuklukları-2 (Lisans) Grupla Psi.Dan.Uyg.(Lisans) Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması (Tezli Yüksek Lisans) Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması (Tezli Yüksek Lisans) İleri Bireysel Psi.Dan.Uyg.(Doktora) GÜZ Davranış Bozuklukları (Lisans) Bireysel Psi.Dan.Uyg.(Lisans) Grup.Psi.Dan.(Lisans) Psiko-patoloji (Tezli Yüksek Lisans) İleri Grupla Psi.Dan.Uyg. (Doktora) Çeşitli Psi.Boz.Bilişsel-Davranışçı Terapiler (Doktora) BAHAR Davranış Bozuklukları (Lisans) Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması (Tezli Yüksek Lisans) Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması (Tezli Yüksek Lisans) İleri Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları (Doktora) 3 2 2

14 yılları arasında Güz Yarıyılı: (Lisans)-Fizyolojik Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması Bahar Yarıyılı: (Lisans)-Davranış Bozuklukları, Grupla Psikolojik Danışma, Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burhan ÇAPRİ Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Adı Soyadı: Fatma TURAN ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 23.01.1980 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Uludağ Üniversitesi 1997-2001 Y. Lisans Biyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA Ünvan : Öğr. Gör. Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı E-posta ecevarlik@akdeniz.edu.tr Telefon 02423106622 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ayşe Kuzu Doğum Tarihi: 22.04.1976 Ünvanı: Öğretim Görevlisi İş Adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kozlu/ZONGULDAK

Detaylı

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl.

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nurdane BÜYÜKYAZI. Doğum tarihi :01.01.196. Unvanı : Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Fak. Hacettepe üniversitesi 1987 Lisansüstü Ana-Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Handan KILIÇ ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:02742652031/4590

Detaylı

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999.

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 1.YÖNETİLEN TEZLER 1.1. Yüksek Lisans Tezleri: 1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 2. Kuru, R. Kronik Bir Hastalığın Çocuklar

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Müyesser ERDEM 2. Doğum Tarihi: 30-10 - 1960 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:05454142181 Telefon:02742652031/4615

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Ad Soyad : Elif ARDIÇ 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Eskişehir, 1984 3. Ünvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali TEMEL 2.Doğum Tarihi : 01.01.1954 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1975 Yüksek Lisans -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4614

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ege Üniversitesi 06/2006. Doktora Türk Halk Bilimi Ege Üniversitesi 12/2012

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ege Üniversitesi 06/2006. Doktora Türk Halk Bilimi Ege Üniversitesi 12/2012 1. Adı Soyadı: Şerife Seher EROL 2. Doğum Tarihi: 05.05.1983, Silifke, MERSİN 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ege Üniversitesi 06/2006

Detaylı

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. 1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 1 Nisan 1964. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1986

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler :

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler : 1 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler : A1. Yalçın, B. M., Karahan, T. F., Karadenizli, D. & Şahin, E. M. (2006). Shortterm effects of problem-based

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özgür ASLAN 2. Doğum Tarihi : 01 Ekim 1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi. 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 5. Çalıştığı Kurum :Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10.

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Cem KARACAOĞLU 2. Doğum Tarih : 12.03.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu. Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Fakültesi www.arel.edu.tr. Adı Soyadı : Ahmet Süreyya KOÇTÜRK. Doğum Tarihi : 4/06/95 3. Unvanı : Yard.Doç.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 2003-2009 Lisans Boğaziçi Üniversitesi 2009-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Okt. Hikmet DEGEÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:hdegec@hotmail.com

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı: Ahmet Okur 2. Doğum Tarihi: 05.05.1953 3. Unvanı: Yard.Doç. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Lisans İşletme ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ Yüksek İktisat Ana DOKUZ EYLÜL Lisans(Tezli)

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Edebiyat Fakültesi Hacettepe Psikoloji Bölümü Üniversitesi 2002-2006

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

1. Adı Soyadı: İsmail ÖZÇELİK. 2. Doğum Tarihi: 27 Ağustos 1954. 3. Unvanı: Profesör. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: İsmail ÖZÇELİK. 2. Doğum Tarihi: 27 Ağustos 1954. 3. Unvanı: Profesör. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: İsmail ÖZÇELİK 2. Doğum Tarihi: 27 Ağustos 1954 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler Özel Eğitim Y. Lisans Eğitimde Psikolojik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti Ebru ÖZKURT TOPCU Uzman Klinik Psikolog Aile ve Çift Terapisti 2009 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden başarısı dolayısıyla Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Üsküdar Üniversitesi nde

Detaylı

HANDE YILDIRIM. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

HANDE YILDIRIM. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı HANDE YILDIRIM Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 13.06.1990 Adres: E-mail Adresi: Telefon: 5068603514 Kişisel websitesi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı 1964 yılında Ankara da doğmuştur. Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Atatürk Üniversitesi. Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi.

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Atatürk Üniversitesi. Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Lütfi ÖZAV 2. Doğum Tarihi: 1960 3. Unvan: Prof.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora - 1991 Coğrafya Atatürk Üniversitesi Doktora - 1991 Yüksek

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU

Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Eğitim Bilgileri 1992-1996 Lisans Kazım Karabekir Türkçe Ve Sosyal Öğretmenliği Pr. 1996-1998 Kazım Karabekir Türkçe Ve

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YRD. DOÇ. DR. SAİT ULUÇ. psysait@hacettepe.edu.tr. Telefon: (0312) 2978332

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YRD. DOÇ. DR. SAİT ULUÇ. psysait@hacettepe.edu.tr. Telefon: (0312) 2978332 ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. SAİT ULUÇ E-Posta: psysait@hacettepe.edu.tr Telefon: (0312) 2978332 Adres: HÜ. Edebiyet Fak. Psikoloji Böl. Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2005 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1975. Y. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1988

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1975. Y. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Failatun SARI ORHAN 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1975

Detaylı

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans-1990

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans-1990 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans1990 Hidayet Taşdöven: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim

Detaylı

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog EĞİTİMİ Lisans : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü Tezi : Nörotiklik,zaman tahmini ve seçici dikkat 1982 Yüksek Lisans (M.A) : Marmara Üniversitesi

Detaylı

Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Adres: Hacettepe Ünv. Edebiyat Fak. Psikoloji Böl. Beytepe/ANKARA E- Posta: psysait@hacettepe.edu.tr Kişisel

Detaylı

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul H. GAYE TOLUN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kişisel Bilgi: Doğum tarihi: 19.10.1971 Doğum yeri: Ankara Medeni durum: Evli, 1 çocuklu Eğitim ve Görev: 2008 Serbest Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahir Kalfa 2. Doğum Tarihi : 08.04.1966 3. Unvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU Vesikalık resim 1. Adı Soyadı: Muhammed KESKİN Doğum Tarihi: 09.07.1971 2. Unvan: Öğrt. Gör. 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yüzüncü

Detaylı