ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer GÖKÇAKAN 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv Yüksek Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv Master Rehberlik ve Psikolojik Hacettepe Üniv Danışmanlık Doktora Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hacettepe Üniv Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yrd.Doç.Dr. Rehberlik ve Psikolojik Karadeniz Teknik Danışmanlık Üniv. Doç. Dr. Rehberlik ve Psikolojik Karadeniz Teknik Danışmanlık Üniv. Prof. Dr. Rehberlik ve Psikolojik Karadeniz Teknik Danışmanlık Üniv. Prof.Dr Prof.Dr. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Mersin Üniv. Muğla Üniv Yönetilen Tezler 6.1 Yüksek Lisans Tezleri 1- Kemalettin Tekneci (1992) :K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi 1.Sınıf Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Kişilik Yapıları 2- Mahmut Semerci (1992) :Türkiye de Yılları Arasında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalında Yapılmış Olan Bilim Uzmanlığı ve Doktora Tezleri İle İlgili Bir Abstract Çalışması 3- Enver SARI (1993) : Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Uyumlarının Bazı Faktörlere Göre İncelenmesi 4- Sema ÇAVUŞOĞLU ( 1993) : Anadolu Lisesi Giriş Sınavına Katılan Öğrencilerin Sınav Öncesi Durumluk Kaygı Düzeylerinin Başarılarına Etkisi 5- Hakan ATASEVEN (1994) : Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi ve Uyum Sorunlarının Çözümlenmesinde Grup Rehberliğinin Etkisi

2 6- Hatice ODACI (1994) : KTÜ. Fatih Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yalnızlık, Benlik Saygısı ve Yakın İlişki kurabilme Düzeylerinin ve Düzeyler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 7- Bünyamin ÇETİNKAYA (1995) : Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Yetenek ve İlgilerine Uygun Mesleki Tercihler Yapmalarında Mesleki Rehberlik Uygulamalarının Etkinliğinin İncelenmesi 8- Şaban GÜL (1996) :Gerçeklik Terapisi Grup Uygulamasının Lise Öğrencilerinin Mesleki Gelecek İle İlgili Problemlerini Çözümlemedeki Etkisi 9- Mustafa ONUR (1997) : Giresun İli Merkez Liselerindeki Yönetici, Öğretmen ve Öğrencilerin Rehberlik Anlayışlarının İncelenmesi 10- Günnur ÖZBAY (1997) : Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme: Gerçeklik ve Güvenirlik Çalışması 11- Recep ÖZER (1998) : Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik Düzeyi, Nedenleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 12- Behçet YANILMAZ (1999) : Öğretmen Adaylarında Denetim Odağının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 13- Vesile OKTAN (1999) : Öğretmen Adaylarında ve Öğretmenlerde Yükleme Biçimi İle Kendini Gerçekleştirmenin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 14- Şenay KALIN (1999) : Ankara İli İlköğretim Okullarında Görevli Rehber Öğretmenlerin İlköğretimdeki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görüşleri 15- Bülent GÜNDÜZ (2000) :Hemşirelerde Stresle Başetme Biçimleri ile Tükenmişlik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 16- Sonay DURSUN (2000) : Öğretmenlerde Tükenmişlik İle Yükleme Biçimi, Cinsiyet, Eğitim Düzeyi ve Hizmet Süresi Değişkenleri Arasındaki Yordayıcı İlişkilerin İncelenmesi 17- Hasan Fırıncıoğlu (2005) : Adlerian Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Öğrencilerin Sosyal Yetkinlik Beklenti Düzeyleri Üzerindeki Etkisine Yönelik Deneysel Çalışma 18- Saadet Elevli (2012) : Ergenlerde İntihar Olasılığının Yordayıcıları: Yalnızlık, Öfke İfade Biçimleri, Suçluluk ve Utanç Duyguları. 19- Yelda Yıldız (2012) : İlişkiye İlişkin İnançların Evlilik Uyumunu Yordaması. 6.2 Doktora Tezleri 1- Mustafa KOÇ (1997) : Rasyonel-Emotif Terapinin Düşük Benlik Kabulünü Yükseltmedeki Etkinliğinin İncelenmesi 2- Murat İSKENDER ( 1998) : Yılan Fobisinin Söndürülmesinde Davranış Terapisinin Sistematik Duyarsızlaştırma ve Yüzleştirme Tekniklerinin İn-Vivo Uygulamalarının Etkinliğinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 3- Mehmet MURAT (2000) : İlköğretim Öğretmenlerinde Tükenmişliğin Hizmetteki İlk 10 Yılda Gelişim ve Değişimine Yönelik Bir Haritalama Çalışması

3 4. Zeynep Karataş (2008) : Bilişsel Davranışçı Teknikler ve Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grupla Psikolojik Danışmaların Ergenlerin Saldırganlıklarını Azaltmadaki Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. 5. Burhan Çapri (2008) : Eş Tükenmişliğini Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi. 6. Öner Çelikkaleli (2009) : Ergenlerin Yetkinlik İnançları İle Depresyon, Benlik Saygısı, Kontrol Odağı, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 7.Bülent Tansel (2010) 8.Serkan Mutluoğlu (2014) : Emniyet Teşkilatında Kritik Görev Yapan Personelin Psikolojik Sağlığını Korumaya Yönelik Stres Boşalım Programını İçeren Bir Model Önerisi : Çatışma Çözme Eğitim Programının İlkokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme Becerilerini Yükseltmedeki Etkisi 7. Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler(sci&ssci&arts and Hum.) 1. Zafer Gökçakan, Ph.D. The Effectiveness of Psychological Counseling For Long- Term Hemodialysis Patients, Dialyis and Transplantation, California, Vol.20, Number.1, January. 1991, (SCI de indeksleniyor) 2. Dr.Zeynep Karataş., Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamalarının Ergenlerde Saldırganlığı Azaltmadaki Etkisinin İncelenmesi. Turkish Journal of Psychiatry (Türk Psikiyatri Dergisi), 20(4), , (SSCI de indeksleniyor). 3. Yrd.Doç.Dr.Zeynep Karataş, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Bilişsel Davranışçı Teknikler ve Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamalarının Ergenlerin Saldırganlığını Azaltmadaki Etkilerinin Karşılaştırılması. Educational Science:Theory and Practice (Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri), 2009.Yaz, 9(3), , (SSCI de indeksleniyor). 7.2 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Araş.Gör. Burhan Çapri, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Akılcı Duygusal Davranış Terapisine (ADDT) Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Algısına Etkisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.17, Sayı.1, 2008, s (EBSCO HOST ta indeksleniyor). 2. Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Akılcı Duygusal Davranış Terapisine Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Yetkinlik İnançlarını Yükseltmedeki Etkisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, 2008, s (ebsco HOST ta indeksleniyor). 3. Yrd.Doç.Dr.Burhan Çapri, Yrd.Doç.Dr.Bülent Gündüz, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu nun (MTE-ÖF) Türkçe ye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt:01, No:40, 2011,s: (EBSCO HOST ta indeksleniyor). 4. Dr.Bülent Tansel, Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Yrd.Doç.Dr.Öner Çelikkaleli. Çevik Kuvvet Polislerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri ve Stresle Başetme Yollarının İncelenmesi, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 14, sayı 3, 2012, s (EBSCO- HOST ta indeksleniyor). 5. Yrd.Doç.Dr.Bülent Gündüz, Yrd.Doç.Dr.Burhan Çapri, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Mesleki Tükenmişlik, İşe Bağlılık ve İş Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi,

4 Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD), Cilt 3, Sayı 1, 2013, s (DOAJ da indeksleniyor). 6. Yrd.Doç.Dr.Burhan Çapri, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Eş Tükenmişliğini Yordayan Değişkenler, İlköğretim Online, Cilt 12, Sayı 2, 2013, s (EBSCO-HOST ta ve DOAJ da indeksleniyor). 7.3 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 7.4 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Dr.Zafer Gökçakan. Tıbbi Sosyal Hizmet ve Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Sosyal Hizmet Bölümünün Çalışmalarına Genel Bir Bakış, Sağlık Yönetimi, Yıl:2, Sayı:5, Ocak.1988, s Psi.Dan.Uzm.Uyanık Atik, Yrd.Doç.Dr.Zafer Gökçakan. Yeni Bir öğretmen Tutum Envanteri(ÖTE-GA-50), Milli Eğitim, Sayı: 90, Ekim.1989, s Yrd.Doç.Dr.Zafer Gökçakan. Atatürk, Halkla Bütünleşme ve Eğitim,Çağdaş Eğitim, Yıl: 14, Sayı: 149, Kasım. 1989, s Doç.Dr.Zafer Gökçakan, Arş.Gör.Nurcan Gökçakan. Öğretmen Adaylarının Kendini Kabul Düzeyleri,Eğitim Dergisi, Yıl: 1993, Sayı: 6, s Doç.Dr.Zafer Gökçakan. Psikoanalitik ve Hümanistik Psikoterapilerle İlgili Bazı Temel Kavramların Johari Penceresindeki Yeri ve Yorumu, Akademik Yorum, Yıl: l, Sayı: 5, Güz. 1993, s Doç.Dr.Zafer Gökçakan, Arş.Gör.Nurcan Gökçakan. Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Anlatabilme Düzeyleri, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fak.,Sayı. 3, 1996, s Prof. Dr.Zafer Gökçakan, Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan. Öğretmen Yetiştirmede Olumlu Kişilik Özellikleri Kazandırma İşlevi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı.11, Yıl.1999, s Araş.Gör.Bülent Gündüz, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Hemşirelerde Tükenmişliği Yordamada Stresle Başaçıkma Biçimleri, Eğitim Düzeyi ve Hizmet Düzeyi Değişkenleri, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Güz 2003, Cilt 2, Sayı 25, s Araş.Gör.Bülent Gündüz, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Fiziksel İstismar Açısından Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Muğla Üniv., Güz 2004, Sayı.13, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Yrd.Doç.Dr.Nurcan Gökçakan. Depresyonda Bilişsel Terapi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran-2005, Cilt:1, Sayı:1, s

5 11. Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Yrd.Doç.Dr.Mehmet Murat. Sınıf Öğretmenlerinde On Yıllık Hizmet Sürecinde Tükenmişliğin Gelişimine Yönelik Bir Haritalama Çalışması, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, Fırat Üniversitesi, Haziran-2007, Cilt:5, Sayı:3, s Araş.Gör.Burhan Çapri, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Akılcı Duygusal Davranış Terapisi (ADDT) ne Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Algısına Etkisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008, 17(1), s Yrd.Doç.Dr.Bülent Gündüz, Yrd.Doç.Dr.Burhan Çapri, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012, 19, s Yrd.Doç.Dr.Burhan Çapri, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Eş Tükenmişliğinin Yordanmasında Cinsiyet Farklılıkları, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012, Cilt 2, Sayı 2, s Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Dr.Zafer Gökçakan, Uyanık Atik. Böbrek Transplantasyonu Öncesinde Hasta ve Vericisinin Psikososyal Durumlarının Değerlendirilmesi,IV. Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Mayıs l987, Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi Ankara. (Bildiri-Poster), Özet Kitabı, s Dr.Zafer Gökçakan Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışmanın Uzun Süreli Hemodializin Hastalarda Ortaya Çıkardığı Ruhsal Bozuklukları Azaltmadaki Etkisi, IV. Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Mayıs l987, Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi Ankara. (Bildiri-Poster), Özet Kitabı, s Doç.Dr.Zafer Gökçakan, Rehb. Öğrt.Hakan Ataseven Grup Rehberliğinin Lise Öğrencilerinin Uyum Problemlerini Çözümlemedeki Etkisi, III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 1996, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bursa.(Bildiri- Sözlü), Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, ss Doç.Dr.Zafer Gökçakan, Rehb.Öğrt.Şaban Gül Gerçeklik Terapisi Grup Uygulamasının Lise Öğrencilerinin Mesleki Gelecek ile İlgili Problemlerini Çözümlemedeki Etkisi, III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 1996, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bursa.(Bildiri-Sözlü), Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Rehber Öğrt. Recep Özer Doğu Karadeniz Bölgesindeki Görevli Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik Düzeyi, Nedenleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi,IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,10-12 Eylül.l997, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir. (Bildiri-Poster), Program ve Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Rehb.Öğrt.Bünyamin Çetinkaya Lise Son Sınıf öğrencilerinin Yetenek ve İlgilerine Uygun Mesleki Tercihler Yapmalarında Mesleki Rehberlik

6 Uygulamalarının Etkinliğinin İncelenmesi,IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,10-12 Eylül.l997, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir. ( Bildiri-Poster), 7. Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Öğr.Gör.Mustafa Onur Giresun İli Merkez Liselerindeki Yönetici, Öğretmen ve Öğrencilerin Rehberlik Anlayışının İncelenmesi,IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,10-12 Eylül.l997, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir. ( Bildiri-Poster), 8. Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Öğr.Gör.Nurcan Gökçakan Öğretmen Adaylarında Depresyon,VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 9-11 Eylül 1998, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya.(Bildiri-Sözlü) Kongre Kitabı, Cilt. 1, ss Öğr.Gör.Dr.Mustafa KOÇ, Prof.Dr.Zafer Gökçakan Rasyonel-Duygusal Oryantasyonlu Grupla Psikolojik Danışmanın Düşük Benlik Kabulünü Yükseltmedeki Etkisi, VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 9-11 Eylül 1998, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya. (Bildiri-Sözlü) Kongre Kitabı, Cilt. 1, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Rehb.Öğrt.Recep Özer Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik Nedenleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Türkiye Örneğinde Bir Araştırma), VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 7-9 Eylül 1998, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya.(Bildiri-Sözlü) Kongre Kitabı, Cilt. 1, ss Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan, Prof.Dr.Zafer Gökçakan Bilişsel Oryantasyonlu Grupla Psikolojik Danışmanın Çeşitli Derecelerde Görülen Depresyonu Gidermedeki Etkisi, VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 7-9 Eylül 1998, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya.(Bildiri-Sözlü) Kongre Kitabı, Cilt. 1, ss Öğr.Gör.Murat İskender, Prof.Dr.Zafer Gökçakan Yılan Fobisinin Psikolojik Danışma ile Çözümlenmesinde Karşılaştırma ve Sistematik Duyarsızlaştırma Tekniklerinin Etkinliklerinin İncelenmesi,VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 7-9 Eylül 1998, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya.(Bildiri-Sözlü) Kongre Kitabı, Cilt. 1, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Öğrt.Behçet Yanılmaz Öğretmen Adaylarında Denetim Odağı ve Stresle Başa Çıkma, VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 7-9 Eylül 1998, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya.(Bildiri-Sözlü) Kongre Kitabı, Cilt. 1, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğrencilerinin Danışandan Hız Alan Terapiyi Bilme ve Yapacakları Danışmalarda Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi,VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 7-9 Eylül 1998, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konya.(Bildiri-Sözlü) Kongre Kitabı, Cilt. 1, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan Polis-Halk İlişkisi 2000 li Yıllarda Türk Polisinin Vizyonu Sempozyumu, 8-9 Mayıs 1999, Polis Okulu Trabzon. (Bildiri-Sözlü) (Polis Okulunda CD ortamında) 16. Rehb.Öğr.Şenay Kalın, Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Prof.Dr.İ.Ethem Özgüven İlköğretim Okullarında Görevli Rehber Öğretmenlerin İlköğretimde Rehberlik Hizmetleri Konusundaki Görüşleri, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri-Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss

7 17. Rehb.Öğr.Vesile Oktan, Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan Öğretmen Adaylarında ve Öğretmenlerde Kendini Gerçekleştirmenin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri-Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan, Prof.Dr.Zafer Gökçakan Depresyonda Bilişsel Terapi ve Ciddi Derecedeki Bir Depresyon Vakasında Uygulanışı, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri-Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Rehb.Öğr.Vesile Oktan Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Yükleme Biçimlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri-Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Rehb.Öğr.Bülent Gündüz Hemşirelerde Stresle Başetme Biçimi ve Tükenmişlik Arası İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri- Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss Öğrt.Gülümser Bayram, Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan, Prof.Dr.Zafer Gökçakan Doktorlarda Obsesyonlar, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri-Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan Ağır Bir Obsesif-Kompulsif Bozukluk Vakasında Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulaması, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri-Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss Yrd.Doç.Dr.Murat İskender, Prof.Dr.Zafer Gökçakan Fobilerin Tedavisinde Sistematik Duyarsızlaştırmanın Imajinatif ve In-vivo Tekniklerinin Kombine Uygulaması, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri- Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan, Rehb Öğrt.Ali Zeki Ayvaz Ergenin Aile İçi Geçimsizlik Algılaması ile Sosyal Uyumu Arasındaki İlişki, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri- Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan, Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Bir Kekemelik Vakasında Altta Yatan Benlik ve Yaşam İle İlgili Olumsuz Varsayımların Giderilmesinde Bilişsel- Davranışçı Terapi Uygulaması, VIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 1999, KTÜ.Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, (Bildiri-Sözlü) Kongre Bilimsel Çalışmaları, Cilt.1, ss Prof.Dr.Zafer Gökçakan Giresun İlinin Ekonomik Gelişmesinde Eğitimin Yeri ve Önemi, İktisadi Araştırmalar Vakfı Giresun İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, , Giresun, (Bildiri-Sözlü) ss

8 27. Araş.Gör.Mehmet Murat, Prof. Dr.Zafer Gökçakan Sınıf Öğretmenlerinde Tükenmişliğin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, IX Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 2000, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer GÖKÇAKAN, Reh.Öğrt.Sonay DURSUN Lise Öğretmenlerinde Tükenmişlik İle Yükleme Biçimleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, IX Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 2000, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Reh.Öğrt.Sonay Dursun Lise Öğretmenlerinde Tükenmişliği Yordamada Cinsiyet, Eğitim Düzeyi ve Hizmet Süresi Değişkenleri, IX Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 2000, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan, Reh.Öğrt.Gülnaz Yıldırım Üniversiteye Giriş Öncesinde Öğrencilerin Yeteneklerini Algılamaları İle Akademik Başarıları, Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, IX Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 2000,Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer GÖKÇAKAN, Araş.Gör.Mehmet MURAT Sınıf Öğretmenlerinde 10 Yıllık Hizmet Sürecinde Tükenmişliğin Gelişimine Yönelik Bir Haritalama Çalışması, IX Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 2000, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan Bilişsel Davranışçı Terapi İle Düzeltilen Ağır Bir Obsesif Kompulsif Bozukluk Vakasında Belirtilerin Altında Yatan İşlevsel Olmayan Varsayımlar, Otomatik Düşünceler ve Nötralizasyon Çabaları, IX Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eylül 2000, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Özet Kitabı, s Araş.Gör.Atılgan Erözkan, Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan, Prof.Dr.Zafer Gökçakan Multimodal Terapi Oryantasyonlu Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerde Depresyonu Azaltmadaki Etkisi, VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 5-7 Eylül 2001, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Reh.Öğrt.Bahar Nadir Ergende Problem Çözme Becerisini Yordayıcı Bir Değişken Olarak Benlik İmgesi, VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 5-7 Eylül 2001, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Araş.Gör.Bahar Erol, Behire Kuyumcu, Serap Durmuş Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri İle Öfke Duygusu ve İfade Biçimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 5-7 Eylül 2001, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Özet Kitabı, s Öğr.Gör.Dr.Nurcan Gökçakan, Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Esra Yılmaz, E.Vildan Şimşek Ergende Öz İmajı Yordayıcı Olarak Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlerin İncelenmesi,

9 VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 5-7 Eylül 2001, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Özet Kitabı, s Reh.Öğrt.Bülent GÜNDÜZ, Prof.Dr.Zafer GÖKÇAKAN Ev Kadınları İçin Tükenmişlik Ölçeği Geliştirilmesine Yönelik Bir Ön Çalışma, VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 5-7 Eylül 2001, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Özet Kitabı, s Araş.Gör.Bülent Gündüz, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Tükenmişliği Yordamada Stresle Başaçıkma Biçimleri, Eğitim Düzeyi ve Hizmet Süresi Değişkenleri, XI.Eğitim Bilimleri Kongresi, Ekim 2002, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC. Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Doç.Dr.Adnan Erkuş, Yrd.Doç.Dr.Nurcan Gökçakan, Yrd.Doç. Dr.Zülal Erkan, Araş.Gör.Bülent Gündüz. Yol Güvenliği Bilincinin Geliştirilmesinde Psiko- Eğitsel Bir Programın Kullanılması, VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Temmuz 2003, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, (Bildiri- Sözlü), Bildiri Özetleri Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Öğretmenlik Mesleğinin Geleceği ve İstihdam Sorunu, Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Eylül 2005, Ankara, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, (Bildiri- Sözlü), Sempozyum Kitabı, s (Tam metin). 41. Araş.Gör. Burhan Çapri, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Akılcı Duygusal Davranış Terapisi (ADDT) Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Düzeyine Etkisi, I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Eylül 2006, Mersin, Mersin Üniv. Eğitim Fakültesi (Bildiri Sözlü), Bildiri Özetleri Kitabı, s Araş.Gör.Burhan Çapri, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Endüstri Çalışanlarında Tükenmişlik: Cam, Tekstil ve Otomotiv Sektörleri Örneği, IX.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ekim 2007, İzmir, Dokuz Eylül Üniv. Buca Eğitim Fak., (Bildiri-Poster), Özet Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Değişen İşlevi ve Gelişimsel Rehberlik Yaklaşımı, Eğitim Psikolojisi Sempozyumu, Mart 2008, İstanbul, İstanbul Kültür Üniversitesi, (Bildiri-Sözlü), Sempozyum Bildiriler Kitabı, s Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Araş.Gör.Burhan Çapri, Araş.Gör.Sinem Evin Akbay. Akılcı Duygusal Davranış Terapisine Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Yetkinlik İnançlarını Yükseltmedeki Etkisi, II.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Sempozyumu, Haziran 2008, Konya, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (Bildiri-Sözlü), Bildiri Özetleri Kitabı, s Araş.Gör. Öner Çelikkaleli, Araş.Gör.Burhan Çapri, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Öğretmen Adaylarının Cinsiyet, Alan ve Sınıflarına Göre Yetkinlik İnancı ve Mesleki Yeterliklerinin

10 İncelenmesi, X.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ekim 2009, Adana, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (Bildiri-Sözlü), Bildiri Özetleri Kitabı, s Araş.Gör.Burhan Çapri, Yrd.Doç.Dr.Bülent Gündüz, Prof.Dr.Zafer Gökçakan. Maslach Tükenmişlik Envanterinin Öğrenci Fornunun (MTE-ÖF) Türkçeye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, X.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ekim 2009, Adana, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (Bildiri-Sözlü), Bildiri Özetleri Kitabı, s Dr.Bülent Tansel, Prof.Dr.Zafer Gökçakan, Yrd.Doç.Dr.Öner Çelikkaleli. Stresin Boşalımı Psiko-Eğitsel Programının (SOPEP) Çevik Kuvvet Polisinin Yaşadığı Depresyonu Azaltmadaki Etkinliğinin İncelenmesi, Polis Eğitimi Sempozyumu,Polis Eğitiminde Çağdaş Uygulamalar, 6-7 Nisan 2011, Ankara,(Bildiri Sözlü), Bildiri Kitabı, s Diğer Yayınlar Kitap Prof. Dr.Zafer Gökçakan, Uzm.Psk.Dan.Recep Özer Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik. Rize Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yayınları No.9, Vatan Matbaacılık, Ocak (75 sayfa) Kitap Editörlüğü VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, Eylül,1999- Trabzon. (246 sayfa) VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Cilt.I, Ağustos-2000, Trabzon. (621 sayfa) Kitapta Bölüm Yazarlığı Prof.Dr.Zafer Gökçakan Çağdaş Eğitim Kavramı Osmanlı-Cumhuriyet Çizgisinde Eğitim-Öğretim ve Esnaf Sanatkarların 21. Yüzyıl Açısından Geleceği,Trabzon: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yayınları, Yayın No.4, Eylül.2000, ss

11 8. Projeler Yürüttüğü biten araştırma projeleri Üniversite Öğrencilerinde Görülen Depresyonun Ortadan Kaldırılmasında Bilişsel Terapinin, Düşük Benlik Kabulünün Yükseltilmesinde Rasyonel-Duygusal Terapinin ve Zoofobilerin Tedavisinde Sistematik Duyarsızlaştırma Tekniğinin Etkinliklerinin Bireysel ve Grupla Danışma Uygulamaları İle İncelenmesi. Proje Yöneticisi : Prof.Dr.Zafer Gökçakan Proje Personeli : Öğr.Gör.Mustafa Koç Öğr.Gör.Nurcan Gökçakan Öğr.Gör.Murat İskender Proje Kod No. : (Karadeniz Teknik Üniv. Araştırma Projesi) Proje Derecesi : Ocak-1997 Dönemi Sosyal Bilimler Alanı Birincisi Maslach Tükenmişlik Envanteri Genel Formunun Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Mersin Üniv. Bilimsel Araştırma Projesi, 2007). Proje Yöneticisi: Prof.Dr.Zafer Gökçakan Proje Personeli : Yrd.Doç.Dr.Bülent Gündüz Yrd.Doç.Dr.Burhan Çapri 9. İdari Görevler a. Anabilim Dalı Başkanlığı 1- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D , (20yıl) 2- Eğitim Yönetimi, Tef.Plan.Eko.A.B.D (4 yıl) b. Bölüm Başkanlıkları 1- Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü (2 yıl) 2- Eğitim Bilimleri Bölümü (15 yıl) c. Fakülte Kurulu Üyeliği (25 yıl) d. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği , (23 Yıl) e. Dekan Yardımcılığı (3Yıl) e. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü , (6 Yıl) g. Üniversite Senatosu Üyeliği (13 Yıl)

12 h. Eğitim Fakültesi Dekanlığı (6 Yıl) ı. Rektör Yardımcılığı (3 Yıl) 10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 11. Ödüller YÖRET Vakfı (Yükseköğretimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı) 30. yıl Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma-Uygulama Yarışması 2002 yılı En İyi Araştırma Ödülü. Prof.Dr.Zafer Gökçakan-Uzm.Psi.Dan.Recep Özer. Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik, Nedenleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi adlı araştırma ile. 12. Hakemlikler 1. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (SSCI de indeksleniyor) 3. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(EBSCO-HOST da indeksleniyor) 5. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (DOAJ,EDNA,NEWJOUR da indeksleniyor 6. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 12. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 13. Polis Bilimleri Dergisi Proje Hakemliği TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu Eğitim Paneli Hakemi (4 yıl)

13 13. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Teorik Uygulama GÜZ Davranış Bozuklukları-1 (Lisans) Bireysel Psi. Dan.Uyg.(Lisans) Grupla.Psi.Dan.( Lisans) Psiko-patoloji (Tezli Yüksek Lisans) Psikolojik Danışmada ve Psikoterapide Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar ve Uygulaması (Tezli Yüksek Lisans) İleri Grupla Psi.Dan.Uyg.(Doktora) BAHAR Davranış Bozuklukları-2 (Lisans) Grupla Psi.Dan.Uyg.(Lisans) Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması (Tezli Yüksek Lisans) Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması (Tezli Yüksek Lisans) İleri Bireysel Psi.Dan.Uyg.(Doktora) GÜZ Davranış Bozuklukları (Lisans) Bireysel Psi.Dan.Uyg.(Lisans) Grup.Psi.Dan.(Lisans) Psiko-patoloji (Tezli Yüksek Lisans) İleri Grupla Psi.Dan.Uyg. (Doktora) Çeşitli Psi.Boz.Bilişsel-Davranışçı Terapiler (Doktora) BAHAR Davranış Bozuklukları (Lisans) Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması (Tezli Yüksek Lisans) Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması (Tezli Yüksek Lisans) İleri Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları (Doktora) 3 2 2

14 yılları arasında Güz Yarıyılı: (Lisans)-Fizyolojik Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması Bahar Yarıyılı: (Lisans)-Davranış Bozuklukları, Grupla Psikolojik Danışma, Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Gül Çörüş Doğum Tarihi: 19 Ekim 1968 E-Posta Adresi: gul.corus@yeniyuzyil.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sibel ARGUVANLI ÇOBAN Doğum Tarihi: 09.07.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/anabilim dalı Üniversite Yıl Lisans Antalya Sağlık Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi 1999 Hemşirelik Bölümü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı