Erken Yunan Felsefesi John Burnet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erken Yunan Felsefesi John Burnet"

Transkript

1 Erken Yunan Felsefesi John Burnet

2

3 ERKEN YUNAN FELSEFESİ John Burnet M.A., LL.D., F.R.A. ST. ANDREWS ÜNİVERSİTESİNDE EMERITUS YUNANCA PROFESÖRÜ DÖRDÜNCÜ YAYIM Çeviren Aziz Yardımlı İdea İstanbul

4 İdea Yayınevi Şarap İskelesi Sk. / Karaköy İstanbul / / Bu çeviri için AZİZ YARDIMLI 0 Early Greek Philosophy, Fourth Edition 90 Erken Yunan Felsefesi olarak birinci yayım 0 Tüm hakları saklıdır. Bu yayımın hiçbir bölümü İdea Yayınevinin ön izni olmaksızın yeniden üretilemez. Baskı: Umut Matbaacılık Fatih Cad. Yüksek Sok. No, Merter İstanbul Printed in Türkiye ISBN

5 ÜÇÜNCÜ YAYIMA ÖNSÖZ (90) Bu çalışmanın bir üçüncü yayımı gerekli olduğu için, ve Almanca ya ve Fransızca ya çevrildiği için, doğal olarak başka herkesten daha çok bilincinde olduğum eksikliklerine karşın, çalışma yararlı bir amaca hizmet etmiş olmalıdır. Bu üçüncü yayım üniversite öğretmenlerinin boş zamanlarını kaçınılmaz olarak oldukça kısaltan savaş koşullarının gerilimi altında hazırlandı, ve yayımlanışı aynı nedenlerle istemiş olabileceğimden daha uzun bir süre gecikti. Amacım erken İyonyalı öğretmenler ile dünyaya yeni bir şeyin bilim dediğimiz şeyin geldiğini ve ilkin onların Avrupa nın o günden bu yana izlediği yolu saptamış olduklarını göstermek olmuştur, öyle ki, başka bir yerde dediğim gibi, bilimin evren üzerine Helenik yolda düşünmek olduğunu söylemek onun yeterli bir betimlemesidir. Bu nedenledir ki bilim Yunanistan ın etkisi altına girmiş olan halklar arasında olmanın dışında hiçbir zaman varolmamıştır. Yirmi beş yıl önce Erken Yunan Felsefesi nin ilk yayımı çıktığı zaman konu bu ülkede henüz genel olarak Hegelci bir bakış açısından ele alınıyordu, ve benim vargılarımdan birçoğu paradokslar gibi göründü. Bunların bir bölümü şimdi çok sayıda insan tarafından kabul edilmektedir, ama henüz bir karşıtlık ile karşılaşan ikisi vardır. İlk olarak, Parmenides e Materyalizm in babası demeyi göze aldım, ve bugün bile kimi çevrelerde onun bir İdealist (modern bir terim ki, Yunan felsefesine uygulandığı zaman çok yanıltıcıdır) olduğu ileri sürülmekte, ve bu materyalizmin asıl özünün özdeksel dünyanın, duyu dünyasının gerçek dünya olduğu ve Parmenides in hiç kuşkusuz duyu dünyasına tüm olgusallığı yadsıdığı zeminine dayandırılmaktadır. Hiç kuşkusuz yadsımıştır, ve, eğer Materyalizm terimini ileri sürülen anlamda kullanmış olsaydım saçmalıyor olurdum. Bununla birlikte, onu anladığım gibi, Materyalistin özdeği hiçbir biçimde olanaklı bir duyu nesnesi değildir; Tin olduğu kadar, ya da ondan daha çok olmak üzere, bir Die Anfänge der griechischen Philosophie, aus dem Englischen übersetzt von Else Schenkl (Berlin, Teubner, 9). L Aurore de la Philosophie grecque, édition française, par Aug. Reymond (Paris, Payot, 99). W. T. Stace, A Critical History of Greek Philosophy (Londra, 90), ss. 46vs. 5

6 6 ÖNSÖZ ens rationistir, ve Parmenides in varlığı bu duyusal-olmayan olgusallığı ayrımsamak için ilk açık girişimdir. Bu gerçekte kitabımın ana savıdır, ve uslamlamanın dirimsel noktası Atomizmin (ki kabul edildiği gibi materyalistiktir) Aristoteles in ve Theofrastus un kesin bildirimleri (ss. 45vs) ile uyum içinde Eleatizmden türeyişi üzerinde diretmemdir. Eğer bu yanlışsa, konuyu bütün ele alışım yanlıştır. Henüz kabul bekleyen öteki paradoks şu savımdır: Olgusallığı özdekte değil ama biçimde bulan karşıt görüş, kısaca Platonist görüş geriye Pisagorculara gider, ve Platonik Akademinin günlerine dek eksiksiz duruluk içinde formüle edilmiş olmamasına karşın Sokrates tarafından daha o zaman biliniyordu. Bunun ancak Platonik diyalogların ayrıntıda yeni bir yorumu yoluyla gösterilebileceğine inanıyorum, ve şimdi bu görevi üstlenmiş bulunuyorum. On dokuzuncu yüzyılda yürürlükte olan yorumun hiçbir kanıt tarafından desteklenmeyen ve kendilerinde hiçbir biçimde olası görünmeyen belli sayıltılar üzerine dayanmış olduğunu tam olarak açığa sermek zorunludur. Bu noktayı burada daha öte tartışamam, ama bunu yapabilmek için çok geçmeden bir fırsat bulacağımdan umutluyum. ST. ANDREWS, Temmuz 90. J. B. DÖRDÜNCÜ YAYIMA NOT (90) Bu yayım üçüncü yayımın bir tıpkıbasımıdır, ama birkaç ek göndermeyi ve yazarın kendi eşleminde not ettiği tek bir düzeltmeyi katma ve birkaç baskı hatasını ve önemsiz sürçmeleri düzeltme fırsatından yararlanılmıştır. St. Andrews, Mart 90 W. L. LORIMER KISALTMALAR Arch. Archiv für Geschichte der Philosophie. Berlin, BEARE. Greek Theories of Elementary Cognition, by John I. Beare. Oxford,906. DIELS Dox. Doxographi graeci. Hermannus Diels. Berlin, 879. DIELS Vors. Die Fragmente der Vorsokratiker, von Hermann Diels, Zweite Auflage, Erster Band. Berlin, 906. GOMPERZ. Greek Thinkers, by Theodor Gomperz, Authorised (English) Edition, vol i. Londra, 90. JACOBY. Apollodors Chronik, von Felix Jacoby (Philol. Unters. Heft xvi.). Berlin, 90. R. P. Historia Philosophiae Graecae, H. Ritter et L. Preller. Editio octava, quam curavit Eduardus Wellmann. Gotha, 898. ZELLER. Die Philosophie der Griechen, dargestellt von Dr. Eduard Zeller. Erster Theil, Fünfte Auflage. Leipzig, 89.

7 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 KAYNAKLAR ÜZERİNE NOT 0 BÖLÜM I. MİLETUS OKULU 6 II. BİLİM VE DİN 65 III. EFESLİ HERAKLEİTOS 00 IV. ELEALI PARMENİDES 8 V. AKRAGASLI EMPEDOKLES 48 VI. KLAZOMENAİLİ ANAXAGORAS 87 VII. PİSAGORCULAR 04 VIII. GENÇ ELEATİKLER 8 IX. MİLETUSLU LEUKİPPOS 4 X. SEÇMECİLİK VE TEPKİ 57 SÖZLÜK 67 DİZİN 90 7

8

9 ERKEN YUNAN FELSEFESİ GİRİŞ I. Erken Yunan Felsefesinin Kozmolojik Karakteri. Evrene ilişkin geleneksel görüşün ve alışıldık yaşam kurallarının yıkılışına dek Yunanlar doğa ve davranış felsefelerinin doyurmaya çalıştığı gereksinimleri duymaya başlamadılar. Ne de bu gereksinimlerin tümü birden duyumsandı. Atalardan gelen davranış kuralları eski doğa görüşü yitip gidinceye dek ciddi olarak sorgulanmadı; ve bu nedenle en erken felsefeciler başlıca çevrelerindeki dünyaya ilişkin kurgular ile oyalandılar. Zamanı gelince, Mantık yeni bir gereksinimi karşılamak üzere yaratıldı. Kozmolojik araştırmanın sürdürülmesi bilim ve sağ-duyu arasında kendisi çözüm isteminde bulunan geniş bir ayrılığı gün ışığına çıkarmıştı, ve dahası felsefecileri paradokslarını bilime yabancı olanların önyargılarına karşı savunma araçlarını incelemeye zorladı. Daha da sonra, mantıksal sorunlar üzerine egemen olan ilgi bilginin köken ve geçerliği sorusunun doğmasına yol açtı; ve bu arada, aşağı yukarı aynı zamanda, geleneksel ahlakın çöküşü Etiğin doğuşunu getirdi. Mantığın ve Etiğin doğuşunu önceleyen dönemin böylece kendine özgü ayırdedici bir karakteri vardır ve ayrı olarak ele alınması doğru olabilir. II. Geleneksel Evren Görüşü. Bununla birlikte, anımsanmalıdır ki bilim ve felsefe başladığı zaman dünya daha şimdiden çok yaşlıydı. Özel olarak Ege Denizi Neolitik cağdan başlayarak yüksek bir uygarlığın, Mısır ya da Babil uygarlıkları kadar eski, ve pekçok önemli noktada ikisinden de üstün bir uygarlığın yeri olmuştu. Sonraki günlerin Yunan uygarlığının başlıca bunun yeniden dirilmesi ve sürdürülmesi olduğu her gün daha büyük bir açıklık kazanmaktadır, ama bu uygarlık hiç kuşkusuz gelişimini bir süre için durduran daha az uygarlaşmış kuzeyli halklardan belli yeni ve önemli öğeler de kazanmıştır. Kökensel Akdeniz nüfusu sayıca dışarıdan gelenlerden çok daha büyük olmuş ve onları birkaç kuşak Demokritos'un böyle sınırlanan dönemin dışına düştüğü görülecektir. Sokrates'in bu genç çağdaşını ön-sokratik felsefeciler ile birlikte ele alma biçimindeki yaygın uygulama tarihsel gelişimin gerçek sürecini bulanıklaştırmıştır. Demokritos Protagoras tan sonra gelir, ve bilgi ve davranış problemlerini öncellerinin yapmış olduğundan çok daha ciddi olarak karşılaması gerekir (bkz. Brochard, Protagoras et Démocrite, Arch. ii. s

10 0 ERKEN YUNAN FELSEFESİ içinde özümsemiş ve soğurmuş olmalıdır bilerek sürece direnmeyi seçen Sparta gibi bir devlet dışında. Her ne olursa olsun, Yunan Sanatını ve Yunan Bilimini daha eski olan kuşağa borçluyuz. Yapıtlarını inceleyecek olduğumuz insanların tümünün de İyonyalılar olması dikkate değer bir olgudur. Yalnızca Akragaslı Empedokles bu kuralın dışındadır ve bu kuraldışı belki de gerçekte olmaktan daha çok görünürdedir. Akragas Gela nın Rodos kolonisinden kuruldu, kurucusunun (οἰκιστής) kendisi bir Rodoslu idi, ve Rodos, resmi olarak Dor olmasına karşın, erken Ege uygarlığının bir özeği olmuştu. Haklı olarak göçmenlerin yeni Dor aristokrasisine olmaktan çok başlıca daha eski nüfusa ait olduklarını kabul edebiliriz. Pisagoras kendi toplumunu bir Akha kenti olan Kroton da kurmuştu, ama kendisi Samos tan gelen bir İyonyalı idi. Bu böyle olunca, tarihsel zamanların ilk kez dünyayı anlamaya çalışan Yunanlılarının hiçbir biçimde şimdiye dek ayak basılmamış bir toprağa giren insanların konumunda olmadıklarını kabul etmeye hazır olmalıyız. Ege sanatının kalıntıları daha şimdiden evrene ilişkin oldukça tutarlı bir görüşün varolmuş olması gerektiğinin kanıtlarıdır, ama kayıtlar deşifre edilinceye dek bu görüşü ayrıntılı olarak ortaya sermeyi umut edemeyiz. [Girit teki] Hagia Triada lahitinin üzerinde temsil edilen tören ölülerin durumuna ilişkin oldukça belirli bir görüşü açığa çıkarır, ve Ege halkının tanrıbilimsel kurgular geliştirmede Mısır ve Babil halkları kadar yetenekli olmuş olduğundan emin olabiliriz. Önümüzdeki günlerde bunların izlerini bulmayı bekleyeceğiz, ve hemen denebilir ki Syroslu Ferekydes in fragmanları gibi şeyleri böyle kurgulardan arta kalan şeyler olarak görmenin dışında açıklamak olanaksızdır. Bu kur- Bkz. Sir Arthur Evans, The Minoan and Mycenean Element in Hellenic Life (J.H.S. xxxii. 77s). Burada şunlar ileri sürülür (s. 78): Yeni şafakta gözümüze çarpan halk soluk benizli kuzeyliler sarı saçlı Akhalar ve geri kalanlar değil, ama özsel olarak siyah saçlı, esmer tenli ırktır ki,... erken portrelerini Minos ve Mykene duvar tablolarında buluruz. Ama eğer tarihsel zamanların Yunanlıları Minoslular ile aynı halk idiyse, niçin Sir Arthur Evans ın Minoslular a Yunanlılar demede duraksaması gereksin? Akhaların ve Dorların ad için özel bir hakları yoktur; çünkü onu [Magna Grecia daki ilk koloni olan] Kumae ye (Cumae) getiren Boiotialı Graeler daha eski bir ırktan idiler. Ön-Helenik terimine de herhangi bir anlaşılır anlam yükleyemiyorum. Eğer Ege ırkının daha sonra raslantısal olarak bütün ulusa adını veren biraz önemsiz Akha kabilesinden daha önce orada olduğu anlamına geliyorsa, bu doğru ama ilgisizdir. Eğer, öte yandan, Ege nüfusunda Neolitik çağın bitişinden sonra herhangi bir zamanda gerçek bir değişimin olduğunu imliyorsa, bu, Sir Arthur Evans ın kendisinin ileri sürdüğü gibi, doğru değildir. Eğer Yunan dilinin Ege ye kuzeyliler tarafından getirildiği demekse (ki büyük olasılıkla bu anlama gelir), bunun hiçbir kanıtı yoktur ve andırıma aykırıdır. Bildiğimiz biçimiyle Yunan dili tıpkı bizimki gibi sözlüğünde karışık bir dildir, ama özsel yapısı Hint-Avrupa dillerinin yapısına Hint-Avrupa konuşmasının herhangi bir kuzey dalının yapısından çok daha benzerdir. Örneğin ekleme(augment) Sanskritçe ye, Eski Pers diline ve Yunanca ya ortak ve özgüdür. Yunan dili İÖ ikinci binyılda Pers dilinden çok ayrı olmuş olamaz. Centum ve satem dilleri arasındaki popüler ayrım bütünüyle aldatıcıdır ve, Romanik dillerin tarihsel zamanlarda satem dili olması olgusu tarafından gösterildiği gibi, ikincil bir fenomen üzerine dayanır. Yunanca nın da eski Hint ve eski Pers dilleri gibi hundred (ἑκατόν/yüz = satam, satem) sözcüğündeki sönümlü n yi a ile temsil ettiğini belirtmek, ve bu zeminde onu bir satem dili olarak onlarla birlikte sınıflandırmak daha uygun olurdu.

11 GİRİŞ guların Mısır dan ödünç alınmış olduğunu varsaymak için hiçbir zemin yoktur, üstelik bu erken uygarlıkların tümünün de birbirlerini etkilemiş olduklarından kuşkumuz olmasa bile. Mısırlılar Girit ten tıpkı Giritlilerin Mısır dan almış oldukları gibi kolayca ödünç almış olabilirler, ve deniz uygarlığında bir yaşam tohumu vardı ki, her nasılsa büyük nehirlere bağlı uygarlıkta eksikti. Öte yandan, açıktır ki kuzeyli istilacılar erken günlerin güçlü tekerkliklerini dağıtarak ve herşeyden önce en sonunda Mısır ı ve Babil i boğmuş olan bir boşinancın büyümesini durdurarak Yunan dehasının özgürce gelişmesine yardım etmiş olmalıdır. Bir zamanlar gerçekten böyle bir boşinanç tehlikesinin olmuş olduğunu Ege kalıntılarındaki belli özellikler düşündürmektedir. Öte yandan, Apollon tapınmasını Kuzeyden Akhalar getirmiş görünür, ve gerçekten de Olym pos dini denmiş olan şey, anlayabildiğimiz kadarıyla, başlıca o kaynaktan türemiştir. Gene de, üstlendiği sanatsal biçim Akdeniz halklarının damgasını taşır, ve onlar için başlıca o biçimde çekicilik taşıyordu. Üzerlerinde baskıcı bir etki yaratmış olamaz, ki eski Ege dini üzerlerinde pekala böyle bir baskı uygulamış olabilir. Büyük olasılıkla Akhalardan ötürüdür ki Yunanlılar arasında hiçbir zaman bir rahipler sınıfı olmadı, ve bu olgu özgür bilimin onların arasında doğmuş olması ile ilgili olabilir. III. Homeros. Bu etkilerin işleyişini Homeros ta açıkça görürüz. Hiç kuşkusuz kendisinin eski ırka ait olmuş ve onun dilini kullanmış olmasına karşın, Akha prenslerinin sarayları için şarkılar söyler, ve kutladığı tanrılar ve kahramanlar çoğunlukla Akhalara aittir. Bu nedenledir ki epikte evren üzerine geleneksel görüşün çok az izini buluruz. Tanrılar açıkça insansal olmuşlardır, ve ilkel herşey göz önünden uzaklaştırılır. Hiç kuşkusuz eski inançların ve kılgıların kalıntıları vardır, ama bunlar kuraldışıdır. 4 Sık sık belirtilmiştir ki, Homeros hiçbir zaman insan- öldürme nedeniyle arınma gibi ilkel bir töreden söz etmez. Ölen kahramanlar eski ırkın kralları durumunda olduğu gibi gömülmez ama yakılır. Hayaletler için hemen hemen hiç yer yoktur. İlyada da hiç kuşkusuz Homeros taki tek insan adak örneği ile yakın bağlantı içinde Patroklos un hayaletini buluruz. Ayrıca Odysseia nın On Birinci Kitabında Nekyia da Bkz. Farnell, Cults of the Greek States, cilt, iv. ss. 98vs. Bu hiç kuşkusuz Sir Arthur Evans ın hipotezinden daha yalın bir hipotezdir, çünkü o (aynı yer, s. 88) daha erken bir Minos epiği Yunanca ya alınmıştır gibi bir varsayımda bulunur. Epik lehçesinin Arkadia ve Kıbrıs lehçeleri ile pekçok değme noktası vardır, ve Arkadialıların Kuzeyden gelmiş olmaları bütünüyle olasılık dışıdır. Yenenin yiğitliğinin yenilen ırkın bir ozanı tarafından kutlanması için paralellikler yeterince vardır (Ridgeway, Early Age of Greece, cilt i. s. 664). Bu Ὅμηρος/Homeros, rehine/hostage adını açıklar mı? Profesör Ridgeway (Early Age of Greece, i. s. 674) belirtir ki, Akhilles, Odysseus, Aiakos, Aias, Laertes ve Peleus gibi özgül olarak Akha adları Yunan dilinden açıklanamaz, oysa eski ırkın Herakles, Erikhthonios, Erysikhthon vb. gibi adları açıklanabilir. Hiç kuşkusuz Agamemnon ve Menelaos Yunan adları taşırlar, ama bunun nedeni Atreus un krallığını Pelops un eski ırktan bir prenses ile evliliğine borçlu olmasıdır. Bu her yerde sürmekte olan assimilasyon sürecinin bir örneğidir. 4 Διὸς ἀπάτη da (İl. xiv) kozmolojik düşüncelerin izleri vardır.

12 ERKEN YUNAN FELSEFESİ vardır. Ama böyle şeyler seyrektir, ve haklı olarak çıkarsayabiliriz ki, en azından belli bir toplumda, Homeros un şarkılarını kendileri için söylediği Akha prenslerinin toplumunda, evren üzerine geleneksel görüş göreli olarak erken bir tarihte daha şimdiden gözden düşmüştü, üstelik doğal olarak şurada burada kendini gösterse de. IV. Hesiodos. Hesiodos a geldiğimiz zaman, bir başka dünyaya geçiyor görünürüz. Tanrılar üzerine yalnızca usdışı değil ama itici öyküler dinleriz, ve bunlar büyük bir ciddiyetle anlatılır. Hesiodos Müzlere şunları söyletir: Doğru gibi görünen birçok asılsız şeyin nasıl anlatılacağını biliriz; ama isteyince doğru olanı söylemeyi de biliriz. Bu Homerik tin ve kendi tini arasındaki ayrımın bütünüyle bilincinde olduğunu gösterir. Eski kaygısızlık gitmiştir, ve tanrılara ilişkin gerçeği söylemek önemlidir. Hesiodos Homeros tan daha geç ve daha hüzünlü bir zamana ait olduğunu da bilir. Dünyanın Çağlarını betimlerken, Bronz ve Demir çağları arasına bir beşinciyi ekler. Bu Kahramanlar Çağı, Homeros tarafından şarkıları söylenen çağdır. Onu önceleyen Bronz Çağından daha iyi, ve onu izleyenden, Hesiodos un yaşadığı Demir Çağından çok daha iyi idi. 4 Hesiodos şarkılarını başka bir sınıf için söylediğini de duyumsar. Çobanlara ve çiftçilere seslenmektedir, ve Homeros un kendileri için şarkı söylediği prensler yamuk hükümler veren uzaktaki kişiler olmuşlardır. Akha Orta Çağlarının romans ve görkeminin sıradan halk için hiçbir anlamı yoktu. Evrene ilişkin ilkel görüş gerçekte aralarında hiçbir zaman yitip gitmemişti; bu nedenle ilk sözcüleri için şiirlerinde onu varsaymak doğaldı. Bu nedenledir ki Hesiodos ta Homeros un dikkate değmez gördüğü eski yabanıl masalları buluruz. Gene de Theogoni de yalnızca eski boşinancın bir yeniden dirilişini görmek yanlış olacaktır. Hesiodos yeni tin tarafından etkilenmenin önüne geçemedi, ve kendisine karşın bir öncü oldu. İyonya bilimine ve tarihine doğru büyüyen şeyin tohumları şiirlerinde bulunacaktır, ve gerçekte eski düşüncelerin o durdurmaya çalıştığı bozuluşunu hızlandırmak için başka herkesten çoğunu o yaptı. Theogoni tanrılara ilişkin tüm öyküleri tek bir dizgeye indirgemek için bir girişimdir, ve mitoloji denli düzensiz bir şey için dizge zorunlu olarak öldürücüdür. Dahası, Hesiodos un temasını irdeleyiş tini eski ırkın tini olsa da, ezgilerini söylediği tanrılar çoğunlukla Akha tanrılarıdır. Bu durum dizgeye baştan sona bir çelişki öğesi getirir. Herodotus Helenler için bir Theogoni Od. xi. daha sonraki bir tarihe bağlanmıştır çünkü Orfik düşünceler kapsadığı sanılır. Şimdiki bilgimizin ışığında, böyle bir hipotez bütünüyle gereksizdir. Söz konusu düşünceler ilkeldir ve büyük olasılıkla Ege de yaygın olarak kabul ediliyordu. Orfeusculuk özsel olarak ilkel inancın bir yeniden dirilişi idi. Tüm bunlar üzerine bkz. özellikle Rohde, Psyche, i. ss. 7vs. (= Ps. ss. 4vs). Hes. Theog. 7. İlk dizenin sözleri Od. xix. 0 ten alınmıştır). Müzler Homeros u esinlendiren aynı Müzlerdir, ki Hesiodos un altılı dizelerde yazdığı ve Epik lehçeyi kullandığı anlamına gelir. 4 Burada büyük bir tarihsel içgörü vardır. Yunan Orta Çağları nın normal gelişimde bir kopuş olduğunu ilk söyleyen Hesiodos idi, modern tarihçilerimiz değil.

13 GİRİŞ yapanların, tanrılara adlarını veren ve görev ve sanatları aralarında paylaştıranların Homeros ve Hesiodos olduğunu söyler, ve bu bütünüyle doğrudur. İnsanların kafalarında eski yerel tan rıların yerini Olympos un pantheonu aldı, ve bu Homeros un olduğu kadar Hesiodos un da işiydi. Sıradan insan tüm yerel bağlantılarından koparılan ve şiir tarafından eski tapınma nesnelerinin yerine geçirilen bu insanlaştırılmış şekillerde kendi tanrılarını güçlükle tanıyordu. Böyle tanrılar halkın gereksinimlerini doyurmaya yeteneksiz idiler, ve yeri geldiğinde irdelememiz gerekecek olan dinsel yeniden dirilişin gizi budur. V. Kozmogeni. Hesiodos un kendini zamanının bir çocuğu olarak göstermesi yalnızca bu yola sınırlı değildir. Theogoni aynı zamanda bir Kozmogenidir, gerçi Hesiodos burada kendine özgü bir düşünceyi geliştirmekten çok eski geleneği izliyor görünse de. Her ne olursa olsun, yalnızca iki büyük kozmogenik şekilden, Kaos ve Eros tan söz eder, ve gerçekte onları dizgesi ile bağlantı içine getirmez. Bunlar gerçekte eski bir kurgulama katmanına ait görünür. Kaos tasarımı şeylerin başlangıcının bir tablosunu sunmak için belirgin bir çabayı temsil eder. Biçimsiz bir karışım değil, ama, etimolojisinin belirttiği gibi, dahaçok ağzını açmış bir uçurum ya da boşluktur ki, orada şimdilik hiçbirşey yoktur. Bunun ilkel olmadığından emin olabiliriz. İlkel insan tüm şeylerin en ilk başlangıcının bir düşüncesini oluşturması gerektiği duygusunu taşımaz; başlangıcı yapan birşeyin olduğunu sorgusuzca kabul eder. Öteki şekil, Eros, hiç kuşkusuz bütün süreci doğuran üretme dürtüsünü açıklama amacıyla getirildi. Bunlar açıkça kurgusal düşüncelerdir, ama Hesiodos ta bulanık ve karışıktırlar. Elimizde İÖ altıncı yüzyılın bütünü boyunca kozmogenilerin üretiminde büyük bir etkinliğin yer aldığını gösteren kayıtlar vardır, ve Epimenides, Ferekydes, ve Akousilaos un dizgeleri hakkında birşeyler biliriz. Eğer daha Hesiodos tan önce bile bu tür kurgular varsa, en erken Orfik kozmogeninin de o yüzyıla düştüğüne inanmada duraksama göstermemiz gereksiz olacaktır. 4 Tüm bu dizgelere ortak olan özellik Boşluğun arkasına geçme ve Kronos u ya da Zeus u ilk sıraya koyma girişimidir. Bu Aristoteles in tanrıbilimcileri yarı-tanrıbilimci ve yarı-felsefeci olanlardan ve en iyi olanı başa koyanlardan ayırdederken göz önünde tuttuğu noktadır. 5 Bununla birlikte açıktır ki, bu süreç bilimsel olanın tam tersidir ve belirsizce sürdürülebilir; böylece şimdiki Herod, ii. 5. X o sözcüğü hiç kuşkusuz ağzını açmak ya da esnemek, Rhapsodik Theogonia daki k sma pel rion demektir. Grimm onu İskandinav Ginnunga-Gap ile karşılaştırıyordu. Ferekydes ten kalanlar için bkz. Diels, Vorsokratiker, 7 B. ve Gom perz in ilginç açıklaması, Greek Thinkers, cilt i. ss. 85vs. 4 Rhapsodik Theogonia olarak bilinen şey konusunda Damaskios tarafından betimlenen ve Otto Kern (De Orphei Epimenidis Pherecydis Theogoniis, 888) tarafından yeniden diriltilen görüş buydu. Yabanıl karakteri anikitesinin en iyi tanıtıdır. Bkz. Lang, Myth, Ritual, and Religion, cilt i. bölüm x. 5 Arist. Met. N, b 8.

14 4 ERKEN YUNAN FELSEFESİ incelememizde kozmogenistler ile onların daha ağırbaşlı araştırmaların gidişini etkilemiş olduğunun gösterilebileceği noktaların ötesinde herhangi bir işimiz yoktur. VI. Erken Yunan Kozmolojisinin Genel Karakteristikleri. İyonyalılar, yazın yapıtlarından görebileceğimiz gibi, şeylerin geçiciliği tarafından derinden etkilendiler. Gerçekte yaşam üzerine görüşlerinde temel bir kötümserlik vardır, ve böyle birşey çok belirleyici dinsel kanıtları olmayan aşırı uygarlaşmış bir çağ için normaldir. Kolofonlu Mimnermos un gelmekte olan yaşlılık çağı için hüzün ile dolduğunu buluruz ve daha sonraki bir tarihte Simonides in insan kuşaklarının bir ormandaki yapraklar gibi dökülmekte olması üzerine ağıtı İyonya nın en erken ozanı tarafından, Homeros tarafından daha önce vurulmuş olan bir tele dokunur. Şimdi bu duygu her zaman en iyi örneklerini mevsimlerin değişmesinde bulur; büyüme ve bozulma döngüsü Ege ülkelerinde Kuzeyde olduğundan çok daha çarpıcı bir fenomendir ve daha açık olarak karşıtlar arasındaki, sıcak ve soğuk, ıslak ve kuru arasındaki bir savaş biçimini alır. Buna göre erken kozmolojistler evreni o bakış açısından görürler. Gündüz ve gece, yaz ve kış karşıtlığı, uyku ve uyanma, doğum ve ölüm durumundaki düşündürücü koşutlukları ile birlikte, onlara görünen dünyanın öne çıkan özellikleridir. Mevsimlerin değişmeleri açıkça bir karşıtlar çiftinin, soğuğun ve ıslağın, öteki çifti, sıcağı ve kuruyu çiğnemesi ve bu sonuncuların da kendi sıraları gelince öteki çifti çiğnemesi yoluyla ortaya çıkarılır. Bu süreç doğallıkla insan toplumundan ödünç alınan terimlerde betimleniyordu; çünkü erken günlerde insan yaşamının kurallılığı ve değişmezliği doğanın biçimdeşliğinden çok daha açık olarak anlaşılıyordu. İnsan tılsımlı bir toplumsal yasa ve töre dairesi içinde yaşıyor, ama çevresindeki evren ilkin yasasız görünüyordu. Bu nedenledir ki bir karşıtın ötekini çiğnemesinden türesizlik (ἀδικία) olarak ve ara la rındaki dengenin uygun bir biçimde kurulmasından türe (δίκη) olarak söz edilir. Daha sonraki κόσμος/kozmoz sözcüğü de bu düşünce üzerine dayanır. Başlangıçta bir ordunun disiplini, ve sonra bir devletin düzenli yapısı demekti. Ama bu yeterli değildi. En erken kozmolojistler evrenin karşıtlar arasındaki sürekli bir yarışma olarak görülmesinde bir doyum bulamadılar. Bunların her nasılsa ortak bir zeminlerinin olması gerektiğini, bu zeminden çıkmış ve bir kez daha ona geri dönmek zorunda olduklarını duyumsadılar. Karşıtlardan daha birincil olan birşeyin, tüm değişim boyunca süren ve bir biçimde varolmaya ancak bir başkasında yeniden görünmek üzere son veren birşeyin arayışı içindeydiler. Arayışlarına Simonides, fr. 85, Bergk. İl. vi. 46. Bu Prof. J. L. Myres tarafından The Background of Greek Science (University of Chicago Chronicle, cilt xvi. No. 4) başlıklı bir denemede açıkça gösterilir. Karşıtlar öğretisini Mr. Cornford un From Religion to Philosophy nin ilk bölümünde yaptığı gibi dinsel bir tasarım dan türetmeye gerek yoktur. Yunanistan da bunlar kendilerini öyle birşeyden bütünüyle ayrı olarak dikkatimize dayatırlar, Hiç kuşkusuz kılgısal nedenlerle tarım büyüsü için de önemlidirler.

15 GİRİŞ 5 gerçekten de bu tin içinde girmiş oldukları bu birşeyden yaşsız ve ölüm süz olarak söz etmeleri olgusu tarafından gösterilir. Eğer, zaman zaman savunulduğu gibi, gerçek ilgileri büyüme ve oluş sürecine yönelik olmuş olsaydı, şiirsel heyecan ve çağrışım ile böylesine yüklü sıfatları bir değişim ve bozulma dünyasındaki biricik sürekli öğeye kolay kolay uygulamazlardı. İyonya Monizmi nin gerçek anlamı budur. VII. Fysis/Φύσις. Şimdi, İyonya bilimi Atina ya Anaxagoras tarafından Euripides in doğduğu sıralarda getirildi, ve Anaxagoras üzerindeki etkisinin yeterince izi vardır. Öyleyse bilimsel araştırmaya (ἱστορία) 4 adanmış bir yaşamın kutluluğunu betimleyen bir fragmanda Anaximander in tek birincil töze uyguladığı yaşsız ve ölümsüz sıfatlarının kendilerini kullanması ve onları φύσις terimi ile bağıntılaması imlemlidir. Pasaj şimdiki amacımız için öylesine önemlidir ki, onu bütününde alıntılamayı istiyorum: ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν, μήτε πολιτῶν ἐπὶ πημοσύνας μήτ εἰς ἀδίκους πράξεις ὁρμῶν, ἀλλ ἀθανάτου καθορῶν φύσεως κόσμον ἀγήρω, τίς τε συνέστη καὶ ὅπη καὶ ὅπως τοῖς τοιούτοις οὐδέποτ αἰσχρῶν ἔργων μελέτημα προσίζει. 5 Arist. Fizik Γ, 4. 0 b 4 ἀθάνατον γὰρ καὶ ἀνώλεθρον (sc. τὸ ἄπειρον), ὥς φησιν Ἀναξίμανδρος καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν φυσιολόγων, Hipp. Ref. i. 6, φύσιν τινὰ τοῦ ἀπείρου... ταύτην δ ἀίδιον εἶναι καὶ ἀγήρω. Sıfatlar Epik ten gelir ki, orada ἀθάνατος καὶ ἀγήρως tanrılar ve insanlar arasındaki ayrımı belirtmek için sürekli bir deyimdir. Daha sonraki yazarlar tarafından erken evrenbilimcilere yüklenen Monizmin yalnızca Aristoteles in tek arke (ἀρχή) konutlayanlar ve birden çok arke konutlayanlar arasındaki ayrımı (Fizik A,. 84 b 5vs) üzerine dayandığı ve öyleyse sağın olarak tarihsel olmadığı ileri sürüldüğü için, bu konuda Aristoteles-öncesi bir tanıklığı alıntılamak yerinde olacaktır. Hippokrates in Περὶ φύσιος ἀνθρώπου unda (Littré, vi. ) şunları okuruz: φασί τε γὰρ ἕν τι εἶναι ὅτι ἔστι, καὶ τοῦτ εἶναι τὸ ἕν καὶ τὸ πᾶν, κατὰ δὲ τὰ ὀνόματα οὐκ ὁμολογέουσι λέγει δ αὐτῶν ὁ μέν τις φάσκων ἀέρα εἶναι τοῦτο τὸ ἓν καὶ τὸ πᾶν, ὁ δὲ πῦρ, ὁ δὲ ὕδωρ, ὁ δὲ γῆν, καὶ ἐπιλέγει ἕκαστος τῷ ἑωυτοῦ λόγῳ μαρτύριά τε καὶ τεκμήρια ἅ γε ἔστιν οὐδέν. Bkz. aşağıda. 4 Bkz. Platon, Fedon 96 a 7 ταύτης τῆς σοφίας ἣν δὴ καλοῦσι περὶ φύσεως ἱστορίαν. Bu kökensel olarak bilime verilen ad konusunda en eski ve en güvenilir bildirimdir. Erken kozmolojistlerin kitaplarının genellikle Περὶ φύσεως başlığı altında alıntılanmalarını vurgulamıyorum, çünkü böyle başlıklar büyük olasılıkla daha sonraki bir tarihe aittir. 5 Eur. fr. inc. 90. κόσμος sözcüğü burada hiç kuşkusuz düzenleme demektir ve ἀγήρω /yaşsız adın -in durumudur. Araştırmanın konusu ilk olarak ölümsüz yaşsız φύσιςin düzenlemesi nin ne olduğu ve ikinci olarak nasıl doğduğudur. İyonya bilimini Atina ya getiren Anaxagoras Anaxi menes in okuluna aitti ( ). Aristoteles ten biliyoruz ki (aynı yer. s. 9 n. ) yalnızca Anaximander değil, ama φυσιολόγοιnın çoğu böyle sıfatları Sınırsıza uyguladı. [ Kutludur bilimin bir bilgisini taşıyan; dosdoğru gitmez azatlılara, ve neden olmaz haksızlıklar yapmalarına ya da haksızlıklara uğramalarına; ama anlar ölümsüz ve yaşsız Fiziğin düzenini ve onu örgütleyeni, nereden ve nasıl geldiğini: hiçbir zaman yaklaşmaz utanç verici işler böyle kişilerin yanına. ]

16 6 ERKEN YUNAN FELSEFESİ Bu fragman İÖ beşinci yüzyılda φύσις/fysis adının evrenin ondan yapılı olduğu hiç bitmeyen birşeye verildiğinin açık kanıtıdır. Bu, anlayabildiğimiz kadarıyla, evrenin tarihi ile bütünüyle uyum içindedir. Kökensel anlamı kendisinden herhangi birşeyin yapıldığı gereç, özdek/stuff olmuş görünür, bir anlam ki kolayca düzeninin, genel karakter ya da yapısının anlamına geçer. Ölmeyen ve yaşlanmayan bir nesneyi aramakta olan o erken kozmolojistler doğallıkla düşünceyi tüm şeylerin tek bir φύσις i vardı diyerek anlatacaklardı. Eleatik eleştirinin etkisi altında bundan vazgeçilince, eski sözcük kullanımda kalmayı sürdürdü. Empedokles her biri kendi φύσιςi ile böyle dört ilkel gerecin olduğunu söylerken, Atomcular ise sonsuz bir sayıya inandılar ve kendileri de ona aynı terimi uyguladılar. Bizim dayandığımız yetkeler tarafından sık kullanılan φύσις terimi bu anlamda salt Aristotelescidir. Theofrastus ve sonraki yazarlar tarafından kabul edilmiş olması çok doğaldır; çünkü tümü de Fizik te Aristoteles in öncellerini bir ya da birçok ἀρχαί/arke konutlamalarına göre sınıflandırdığını gösteren o iyi bilinen pasaj ile başlar. 4 Ama Platon hiçbir zaman terimi bu anlamda kullanmaz, ve erken felsefecilerin asıl fragmanlarında bir kez bile görünmez, ki onu kullanmış oldukları sayıltısı üzerine çok tuhaftır. Şimdi, eğer bu böyleyse, İyonyalıların bilime niçin Περὶ φύσεως ἱστορίη/doğa Üzerine Araştırma dediklerini hemen anlayabiliriz. Göreceğiz ki, büyümesi herhangi bir okulun ardışık temsilcileri boyunca izlenebilecek olan düşünce her zaman birincil tözü ilgilendiren düşünce iken, 5 gökbilimsel ve başka kuramlar ise çoğunlukla bireysel düşünürlere özgüdür. Tümünün başlıca ilgisi şeylerin akışında kalıcı olan uğruna arayıştır. 6 Arist. Fizik A, 6. οἱ μίαν τινὰ φύσιν εἶναι λέγοντες τὸ πᾶν, οἷον ὕδωρ ἢ πῦρ ἢ τὸ μεταξὺ τούτων, B, I. 9 a οἱ μὲν πῦρ, οἱ δὲ γῆν, οἱ δ ἀέρα φασίν, οἱ δὲ ὕδωρ, οἱ δ ἔνια τούτων (Parmenides), οἱ δὲ πάντα ταῦτα (Empedokles) τὴν φύσιν εἶναι τὴν τῶν ὄντων. φύσις teriminin tarihi için bkz. Ek I. Profesör W. A. Heidel evrenbilimcilerin ἀρχή/arke sözcüğünü Aristoteles inkinden ayrı bir anlamda, eş deyişle tikel şeylerin ondan türedikleri kaynak/source, depo/store ya da ortaklaşa kütle/collectivee mass anlamında kullanmış olabileceklerini göstermiştir (Class. Phil. vii. ss. 7vs). Eğer terimi ne olursa olsun kullanmış olduklarının herhangi bir kanıtını bulabilmiş olsaydım, sorunun bu açıklamasını kabul etmeyi çok isterdim. Yalnızca Anaximander in durumunda böyle bir kanıta andırımlı görülebilecek birşey vardır, ve bunun da yalnızca görünüşte olduğuna inanıyorum (s. 47, n ). Dahası, Diels Theofrastus un büyük yapıtının ilk kitabının Aristotelesci anlamda ἀρχή ile ilgilendiğini göstermiştir, ve sözcüğün Anaximander de bir anlamda ve geri kalanlarda başka bir anlamda kullanılmış olması olasılığı çok zayıftır. 4 Fizik A,. 84 b 5 vs. Theofrastus un ve izleyicilerinin bu bölümün tarihsel olarak görülme savında olmayan sınıflandırmasını doğrudan doğruya kabul ettiklerini anımsamanın büyük önemi vardır. 5 Birincil töz (πρῶτον ὑποκείμενον) deyiminin doyurucu olmayan karakterinin bilincindeyim, ama daha iyisini bulmak güçtür. Almanca Urstoff/kök-gereç, kök-özdek sözcüğü çağrışımlarında daha az yanıltıcıdır, ama İngilizce stuff çok doyurucu değildir. 6 O. Gilbert in (Die meteorologischen Theorien des griechischen Altertums, Leipzig, 907)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel Mantık Bilimi (BÜYÜK MANTIK)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel Mantık Bilimi (BÜYÜK MANTIK) Georg Wilhelm Friedrich Hegel Mantık Bilimi (BÜYÜK MANTIK) Georg Wilhelm Friedrich Hegel Mantık Bilimi (BÜYÜK MANTIK) Çeviren: Aziz Yardımlı idea istanbul İdea Yayınevi Şarap İskelesi Sk. 2/106/107 34425

Detaylı

KLASİK FİZİĞİN KURAMI VE FELSEFESİ. Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR

KLASİK FİZİĞİN KURAMI VE FELSEFESİ. Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR KLASİK FİZİĞİN KURAMI VE FELSEFESİ Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü (8 Aralık 2004, Seminer Notları) M. Serdar ÇAVUŞ Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (FELSEFE TARİHİ) ANA BİLİM DALI ARİSTOTELES TE FİZİK METAFİZİK İLİŞKİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (FELSEFE TARİHİ) ANA BİLİM DALI ARİSTOTELES TE FİZİK METAFİZİK İLİŞKİSİ 1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (FELSEFE TARİHİ) ANA BİLİM DALI ARİSTOTELES TE FİZİK METAFİZİK İLİŞKİSİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ekrem Sefa GÜL Danışman

Detaylı

"Hristiyan Batı" Efsanesi

Hristiyan Batı Efsanesi "Hristiyan Batı" Efsanesi Dr. P. Pikkert Telif Hakkı/Copyright Dr. P. Pikkert, 2009 Originally Published by GDK E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Daha fazla ücretsiz kitap indirmek için sitemize

Detaylı

Sorgulayan Denemeler Bertrand Russell Çeviri: Nermin Arık TÜBĐTAK POPÜLER BĐLĐM KĐTAPLARI. Đçindekiler Giriş: Kuşkuculuğun Önemi Üzerine

Sorgulayan Denemeler Bertrand Russell Çeviri: Nermin Arık TÜBĐTAK POPÜLER BĐLĐM KĐTAPLARI. Đçindekiler Giriş: Kuşkuculuğun Önemi Üzerine Sorgulayan Denemeler Bertrand Russell Çeviri: Nermin Arık TÜBĐTAK POPÜLER BĐLĐM KĐTAPLARI Đçindekiler Giriş: Kuşkuculuğun Önemi Üzerine Düşler ve Gerçekler Bilim Boş-Đnanlı mıdır? Đnsan Rasyonel Olabilir

Detaylı

Hawking ve-mlodi'now bu kısa ve hareketli kitapta okuru alıp bir temel fizik ve kozmoloji kasılcasına sürüklüyorlar., The Wall Street Journal

Hawking ve-mlodi'now bu kısa ve hareketli kitapta okuru alıp bir temel fizik ve kozmoloji kasılcasına sürüklüyorlar., The Wall Street Journal Hawking ve-mlodi'now bu kısa ve hareketli kitapta okuru alıp bir temel fizik ve kozmoloji kasılcasına sürüklüyorlar., The Wall Street Journal Büyük Tasarım büyüleyici, modern fiziğin tüm karmaşıklığı içinde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu

Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu Friedrich Engels Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu 1886 başlarında yazılmıştır. Die Neue Zeit, n 4 ve 5, 1986'da yayımlanmış ve ayrı basımı 1888'de Stuttgart'da yapılmıştır. Türkçe'ye

Detaylı

VİYANA OKULU. Derleyen: Ayhan Dereko, 23.03.2000. Viyana Okulu Nedir?

VİYANA OKULU. Derleyen: Ayhan Dereko, 23.03.2000. Viyana Okulu Nedir? VİYANA OKULU Derleyen: Ayhan Dereko, 23.03.2000. Viyana Okulu Nedir? Viyana Okulu, yeni olguculuk (neopozitivizm): 20. yy.'da Avusturya'da M.Schlick'in öğrencilerinin kurduğu "Viyana Okulu", "Viyana Çevresi"

Detaylı

ARAÇLAR VE AMAÇLAR 57

ARAÇLAR VE AMAÇLAR 57 I ARAÇLAR VE AMAÇLAR Sıradan insandan akıl teriminin anlamını açıklamasını isteyin: hemen her zaman bir duraksamayla, sıkıntılı bir çaresizlikle karşılaşırsınız. Bunu, sözlerle anlatılamayacak kadar derin

Detaylı

özgürleşm e Felsefesi Üzerine Bir İnceleme İngilizceden çeviren: Hakan Pekinel

özgürleşm e Felsefesi Üzerine Bir İnceleme İngilizceden çeviren: Hakan Pekinel özgürleşm e Felsefesi Üzerine Bir İnceleme İngilizceden çeviren: Hakan Pekinel JOEL KOVEL Amerikalı Yahudi bir aileden gelen Kovel, tıp öğrenimi gönnüş bir psikiyatristtir. ABD nin sol radikal çevrelerinde

Detaylı

Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları

Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları 2013/20 239 Araştırma Makalesi Research Article Eren RIZVANOĞLU Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları Özet Yirminci yüzyıla değin, genel olarak

Detaylı

EKONOMĐ. Ragıp EGE. (Ocak 2007)

EKONOMĐ. Ragıp EGE. (Ocak 2007) EKONOMĐ Ragıp EGE (Prof. Dr. Ahmet CEVĐZCĐ nin editörlüğünü yaptığı Felsefe Ansiklopedisi nin -Ebabil Yayınları- 5.ci cildi için hazırlanmıştır) (Ocak 2007) «Ekonomi» sözcüğünün çağdaş dünyada edindiği

Detaylı

İNSANIN VAR OLMA BİÇİMİ OLARAK BİREY 1. Cem Eroğul

İNSANIN VAR OLMA BİÇİMİ OLARAK BİREY 1. Cem Eroğul İNSANIN VAR OLMA BİÇİMİ OLARAK BİREY 1 Cem Eroğul Giriş: Sorun Nedir? 1945 te, II. Dünya Savaşı biter bitmez, insan bilimlerinin genel durumunu saptamaya yönelik bir dizi makaleye yazdığı giriş yazısında,

Detaylı

CARL JOACHIM FRIEDRICH

CARL JOACHIM FRIEDRICH Carl J. Friedrich Sınırlı Devlet CARL JOACHIM FRIEDRICH Limited Government Çeviren: Mehmet Turhan ISBN 13: 978-975-6201-92-3 Liberte Yayınları / 182 2. Baskı: Ekim 2014; 1. Baskı: Eylül 1999 (Gündoğan

Detaylı

SANAT ALANI OLARAK MİZAH: SANAT, MİZAH, KARİKATÜR İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE DEN ÜÇ ÖRNEK

SANAT ALANI OLARAK MİZAH: SANAT, MİZAH, KARİKATÜR İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE DEN ÜÇ ÖRNEK T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT ALANI OLARAK MİZAH: SANAT, MİZAH, KARİKATÜR İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE DEN ÜÇ ÖRNEK CANAN GÜNERİ Danışman: Doç Dr. Metin COŞAR İnönü Üniversitesi Lisansüstü

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI Bu soru kitapçığı 8 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. Bu

Detaylı

Bu Kitabın İTaytn Amacı...

Bu Kitabın İTaytn Amacı... Bu Kitabın İTaytn Amacı... İ(0İ, bîlffı ve sev (i hissettiğiniz her ulundu, yeni dengeleri keşfetme, ^eliftirme ve pa-ylaşma fabamza destek olmaktır. Huzur ve neşe if inde kendinizi erf ekleştirmeniz dileğiyle...

Detaylı

İyinin ve Kötünün Ötesinde (Bir Gelecek Felsefesini Açış)

İyinin ve Kötünün Ötesinde (Bir Gelecek Felsefesini Açış) Friedrich Nietzsche İyinin ve Kötünün Ötesinde (Bir Gelecek Felsefesini Açış) Çeviren: Prof. Dr. Ahmet İnam Yorum Yayınevi 1 Felsefe Dizisi: 1 2. Baskı Yorum Yayınevi, Ekim 2001 Dizgi: Mehmet Yılmaz Düzelti:

Detaylı

"Acı çekenler ile acı çektirenler aynıdır." A.Schopenhauer

Acı çekenler ile acı çektirenler aynıdır. A.Schopenhauer Schopenhauer'e göre dünya, bedenimizde yer almakla birlikte kökeni transzendental (aşkın) bir alanda yatan "iradenin" eseridir. Gerçeklik, bu iradenin fenomenlerinden biri olan beynimizin "tasarımlarından"

Detaylı

BİLİM ETİĞİ. Editörler

BİLİM ETİĞİ. Editörler İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5048 I S B N : 978-975-404-906-0 BİLİM ETİĞİ Editörler Prof. Dr. Nurhan ATASOY Prof. Dr. Melih BOYDAK Prof. Dr. Hakan Ali ÇIRPAN Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN Prof. Dr. İbrahim

Detaylı

Zamanın Daha Kısa Tarihi. Scan & Edit: Ayhan. www.wtfrm.com. Stephen Hawking. Çeviren: Selma Öğünç ZAMANIN DAHA KISA TARİHİ

Zamanın Daha Kısa Tarihi. Scan & Edit: Ayhan. www.wtfrm.com. Stephen Hawking. Çeviren: Selma Öğünç ZAMANIN DAHA KISA TARİHİ ZAMANIN DAHA KISA TARİHİ Zamanın Daha Kısa Tarihi Stephen Hawking Scan & Edit: Ayhan www.wtfrm.com Orijinal adı: A Briefer History of Time Stephen Hawking, 2005 Yazan: Stephen Hawking İngilizce aslından

Detaylı

ORTAÖÐRETÝM FELSEFE DERS KÝTABI

ORTAÖÐRETÝM FELSEFE DERS KÝTABI ORTAÖÐRETÝM FELSEFE DERS KÝTABI Komisyon DEVLET KÝTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4935 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1487 12.??.Y.0002.4057 Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim

Detaylı

TÜRK DİL.t EDEBİYATI ÖĞRETİMİ SORUNLARI

TÜRK DİL.t EDEBİYATI ÖĞRETİMİ SORUNLARI Orta Öğretim Kurumlarında TÜRK DİL.t ve EDEBİYATI ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI r TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI j Öğretim Kurumlarında T ürk Dili ve Edebiyatı Öğretimi ve Sorunları TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ IV. ÖĞRETİM

Detaylı

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 19. Gen Bencildir / The Selfish Gene Richard Dawkins. Çeviri: Asuman Ü. Müftüoğlu Redaksiyon: Feryal Halatçı

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 19. Gen Bencildir / The Selfish Gene Richard Dawkins. Çeviri: Asuman Ü. Müftüoğlu Redaksiyon: Feryal Halatçı TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 19 Gen Bencildir / The Selfish Gene Richard Dawkins Çeviri: Asuman Ü. Müftüoğlu Redaksiyon: Feryal Halatçı Oxford University Press, 1976 Richard Dawkins, 1989 Türkiye Bilimsel

Detaylı

İslam da Bilim ve Teknik. Cilt I

İslam da Bilim ve Teknik. Cilt I İslam da Bilim ve Teknik Cilt I İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR A.Ş. YAYINLARI Fulya Mahallesi, Mevlüt Pehlivan Sokak, No: 23, 80280 Gayrettepe / İSTANBUL Tel: 0212 317 77 00, Faks: 0212 274 58 40,

Detaylı

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez. Türk Halkının Sanata BakıĢının ve Sanata Olan Ġlgi Düzeyinin Tiyatro Sanatı Bağlamında ÇeĢitli Sosyolojik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi: EskiĢehir Örneği Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından

Detaylı

ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİNE GİRİŞ (KAVRAMLARI, SINIRLARI, OLUŞUMUNA ETKİ EDEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLER)

ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİNE GİRİŞ (KAVRAMLARI, SINIRLARI, OLUŞUMUNA ETKİ EDEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLER) HEDEFLER İÇİNDEKİLER İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİNE GİRİŞ (KAVRAMLARI, SINIRLARI, OLUŞUMUNA ETKİ EDEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLER) İslam Düşüncesinin Tanımı İslam Dünyasına Akli Çabanın Girişine Zemin Hazırlayan Unsurlar

Detaylı

Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi

Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Cem S. Sütçü, Dr. Erhan Akyazı, Dr. Necmi Emel Dilmen Marmara Üniversitesi İletişim

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Hilmi UÇAN Haziran 2010 AFYONKARAHİSAR T.C. AFYON KOCATEPE

Detaylı