SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU"

Transkript

1 SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU ERDEMİR in ihtiyacı marka, model, özellik ve sayıları 3. madde de belirtilen araç/araçların iş bu sipariş hüküm ve şartları doğrultusunda kullanılmak üzere KİRALAYAN (..) tarafından ERDEMİR e (Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.) sağlanmasıdır. MADDE 2- İŞİN, HİZMETİN VE MAHALLERİN TETKİKİ KİRALAYAN, bu siparişi işin ve hizmetin mahiyetini ve umumi ve mahalli şartları, işin arz ettiği bütün riziko ve hususiyetleri, yol durumlarını, iklim ve mevsim şartlarını, işin ve hizmetin işbu sipariş hükümleri ile ifası için lüzumlu aracın teminini ve bu hususlarda tam malumat sahibi olduğunu, ihale öncesi verilen bilgileri kontrol ederek tatmin edici bulduğunu beyan ve ileride bu çeşit veya benzer bahaneler ile fiyat zammı, müddet temdidi, işi aksatma, vesaire gibi taleplerde veya herhangi bir itirazda bulunmayacağını, ayrıntıları siparişin müteakip maddelerinde belirtilen bu hizmetleri sipariş hükümlerine harfiyen riayet ederek yapmayı önceden kabul ve taahhüt eder. MADDE 3- KİRALIK ARAÇLAR VE NİTELİKLERİ Tahsis edilecek araç/araçların marka, model ve nitelikleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. Araç/Araçların istenilen niteliğe uygun olup olmadığı ERDEMİR ce teknik bir ekip tarafından işe başlama tarihinden önce teslim alınırken yerinde tespit edilecektir. KİRALAYAN, talep edilecek araç/araçları Renault Satış Noktalarındaki Satış İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip 1 hafta içinde ERDEMİR'e teslim edecektir. Kiralık araç/araçlar ERDEMİR in bildireceği ; Uzunkum No: 7 Ereğli / ZONGULDAK, Merdivenköy yolu Cad. No:2 Küçükbakkalköy Ataşehir/ İSTANBUL, Eskişehir Devlet Yolu No:12 Söğütözü / ANKARA Karayılan Beldesi İskenderun / HATAY adreslerinden birinde KİRALAYAN tarafından ERDEMİR e teslim edilecek ve sipariş mektubu bitiminde bildirilecek yukarıdaki adreslerden birinde teslim alınacaktır. Miktar Birim Aracın Tarifi Model Opsiyon 2 ADET RENAULT LATITUDE EXECUTIVE 2,0 DCI BVA METALİK SİYAH 175 Bg

2 MADDE 4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ a) KİRALAYAN, işbu sipariş süresince her takvim günü geçerli olmak üzere talebe göre opsiyonlar dahil ERDEMİR' e yukarıda marka, model ve nitelikteki belirtilen sıfır km aracı ve sıfır km araç teslim edilinceye kadar ikame araç (azami 2 yıllık veya azami km de muadil bir araç verilecek olup kasko sigortası KİRALAYAN a ait olacaktır.) tahsis etmekle yükümlüdür. Sıfır km araçlarda toplam kilometre sınırı olacaktır. Buna göre sözleşme süresi bitiminde her bir aracın kilometresi toplanarak, araç sayısına bölünecek ve kilometrenin üzerindeki kullanımlar için aylık kira bedellerine ek olarak fazla kullanım ücreti tahakkuk ettirilecektir. Fazla kullanım ücreti, kilometre ve üzeri kilometrelerde kilometre başına.. EURO+KDV olacak ve ERDEMİR tarafından ayrıca ödenecektir km den sonra ek ücret tahakkuku hiçbir şekilde araçların kira sürelerinin kilometre ile sınırlı olduğu mana hükmünde yorumlanamaz, araçların kilometreyi geçmeleri halinde ek ücret tahakkuk ettirilir. Ayrıca araç başına 36 ay sonunda kilometrenin altında iade edilen araçlar için kilometre başına... EURO+KDV ERDEMİR e iade edilecektir. Araç/Araçlar sıfır kilometre olacağından ilgili kanun ve prosedürler gereği trafiğe çıkış için gerekli işlemler, masraflar ve vergiler KİRALAYAN tarafından karşılanacaktır. Aracın resmi belgelerindeki eksikliklerden, ilgili Trafik Kanun ve Yönetmelikleri gereği araçta bulunması gerekli (yangın tüpü, ilk yardım çantası vb.) teçhizatlardan KİRALAYAN sorumlu olup bu veya benzeri eksiklikler nedeni ile kesilecek trafik cezaları KİRALAYAN dan tahsil edilecektir. b) İşbu sipariş konusu aracın zorunlu trafik sigortaları, yapılabilecek kanuni artışlardan dolayı trafik sigorta zeyilnameleri, kasko sigortaları (full kasko yapılacaktır) ve plaka vergileri (Motorlu Taşıtlar Vergisi) her türlü bakım ve periyodik kontrolleri, fenni ve eksoz muayeneleri vb diğer bu tür işlemlere ilişkin tüm masraflar KİRALAYAN, otomobillerin tüm park, köprü, otoyol ücretleri, yakıt masrafları, sürücü hatasından kaynaklanan trafik cezaları ERDEMİR tarafından ödenecektir. Ereğli ve İskenderun da kullanılan Araç/Araçlar muayeneye gitmeden önce muayene harç giderleri KİRALAYAN tarafından ERDEMİR hesabına peşin olarak yatırılacak ve muayene işlemleri için ERDEMİR personeline vekalet verilecektir. İstanbul ve Ankara da kullanılan araçlar ise KİRALAYAN tarafından Şirketimiz İstanbul / Ankara adresinden teslim alınacak ve muayene işlemlerinin yapılmasını müteakip Şirketimize teslim edilecektir. Sahte rapor, alkollü veya ehliyetsiz araç kullanılması, kaza yerinin terk edilmesi, kaza saatinde alkol raporu alınmaması gibi durumlarda trafik ve kasko sigortası teminatları dışında oluşacak hasarlarda, meydana gelecek hasar toplamları ve aracın tamiri için geçen sürede işleyen kira ile 3. kişilere verilmiş maddi manevi zararlar ERDEMİR tarafından karşılanacaktır. Teminat, tüm Erdemir/Oyak Grubu personeli ve sigortalının uygun göreceği muhtelif kişilerin (yakınları, gümrükçüler vb.) /firmaların kullanımında, B tipi ehliyete sahip olmaları halinde geçerli olacak olup Araç/Araçlar çoklu kullanıcı esas alınarak sigortası yapılacaktır. -2-

3 c) Her türlü araca ve üçüncü şahıslara karşı, işbu sipariş konusu aracın karıştığı kazalar nedeni ile doğması muhtemel zararlar (maddi, bedeni tazminat ve tüm zararlar) KİRALAYAN tarafından yaptırılan kasko veya zorunlu trafik sigortası kapsamında karşılanacaktır. ERDEMİR Kasko ihtiyari sigorta limiti (manevi tazminat dahil) minimum TL olacaktır. Kasko Poliçesinin bir sureti KİRALAYAN tarafından ERDEMİR e teslim edilecektir. Sözleşme konusu araçların karıştığı kazalar nedeniyle, diğer otomobillere ve 3. kişilere karşı doğacak her türlü (full kasko ve çoklu kullanıcı esas alınarak yapılmış zorunlu trafik sigorta poliçesi ve kasko poliçesi teminatları dışında ve teminat limitleri üstünde kalan hallerde) zarardan ERDEMİR sorumlu olacaktır. d) Kasko poliçesinde katastrofik hasarlar dışında muafiyet bulunmayacaktır. Oluşacak hasarlarda trafik zabıt şartı aranmayacaktır. Erdemir durumun aciliyetine ve elverişliliğine göre beyan, tesis yetkililerince tutulacak tutanak vb. belgeler üzerinden talep yapabilecektir. Ancak hasar rücu' lu ise, fabrika sahası dışında meydana gelen hasarlarda elinden geldiği ölçüde trafik zabtı tutulması için çaba gösterecektir. Trafik kanununa tabi olmayan sahalarda (Peron, Havaalanı, şantiye, tesis, yol ve sahalar, vb. gibi alanlarda) olabilecek kazalarda, zorunlu trafik sigortasının varlığına ve limitlerine bağlı olmaksızın, İhtiyari Mali Mesuliyet ve Artan Mali Mesuliyet sigortası poliçede yazılı limitler ile geçerli olacaktır. İhtiyari Mali Mesuliyet ve Artan Mali Mesuliyet sigortası, aracın kullanılmasından doğan ve aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu, zorunlu trafik sigortası limitlerinin üzerinde işlemeksizin, poliçede yazılı limitler ile temin edecektir. Kusur durumunun tespit edilebilmesi amacı ile mümkünse resmi bir görgü tutanağı hazırlatılacak (özellikle yerel otoritenin zabıt tutmadığı durumlarda) veya mevcut tesis yetkililerince bir tutanak tutularak resmileştirilecektir. Kasko sigortalarında assistant hizmet anlaşması olacaktır. e) Kasko sigorta poliçesinde yer alması gereken ilave maddeler aşağıdadır; Sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar, yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar, Taşıtın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar (TİCARİ ARAÇLAR İÇİN) Araç anahtarının ERDEMİR ile KİRALAYAN arasındaki sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar. ERDEMİR ile KİRALAYAN arasındaki sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar.

4 -3- f) Araçlarda meydana gelebilecek hasarlarda, tek taraflı kazalarda sadece aracın, birden fazla aracın karıştığı kazalarda da tüm araçlara ait belgelerle birlikte beyan, tutanak, trafik kaza raporu, alkol raporu, ehliyet fotokopisi gibi belgelerin düzenlenerek asıllarının veya tasdikli fotokopilerinin, kaza tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde kiralayana ulaştırılması gerekmektedir. Belgelerin ulaştırılmasından itibaren 24 saat içerisinde muadili araç temini yapılacaktır. Bu raporlar her türlü hasarda sigorta teminatından faydalanabilmek için gerekli olup, alınmamaları veya zamanında teslim edilmemeleri halinde hasar bedeli ve aracın tamirde geçen günlerine ait kira bedeli ERDEMİR tarafından karşılanacaktır. g) Aracın tüm bakım ve periyodik kontrolleri, parça değişiminden kaynaklanan masraflar işçilik ücretleri dahil sipariş süresince KİRALAYAN a ait olup, üretici firmanın garanti ve bakım karnesi ile bildirmiş olduğu km.lerde aşağıda belirlenen; KDZ EREĞLİ deki yetkili servis (adres tel bilgileri yer alacaktır.) İstanbul Avrupa Yakasındaki yetkili servis (adres, tel bilgileri yer alacaktır.) İstanbul Anadolu Yakasındaki yetkili servis (adres, tel bilgileri yer alacaktır.) Ankara daki yetkili servis (adres, tel bilgileri yer alacaktır.) servis noktalarında yapılacaktır. Acil durumlarda ERDEMİR aracın bakım ve onarımlarını diğer yetkili servislerde yaptırmak zorunda kaldığı takdirde önceden KİRALAYAN ı bilgilendirecek ve yazılı mutabakat sağlanacaktır. Yapılacak bu bakım ve onarım bedelleri ERDEMİR tarafından ödenecek ve KİRALAYAN adına fatura alınacaktır. Ödenen bedel, fatura aslının KİRALAYAN a tebliğ edildiği günü takip eden 2 işgünü içinde ERDEMİR hesabına ödenecek ya da KİRALAYAN ın aylık istihkakından mahsup edilmek sureti ile kesilecektir. Arıza nedeni ile aracın yolda kalması durumunda ERDEMİR in talebi üzerine KİRALAYAN tarafından en kısa sürede (azami 24 saat içerisinde) bir araç (azami 2 yıllık veya azami km de muadil bir araç verilecek olup kasko sigortası KİRALAYAN a ait olacaktır.) temin edilerek ERDEMİR e teslim edilecektir. h) Araçta kaza dışında meydana gelebilecek kullanıcı hatasından kaynaklanan (cam ve far kırılması, çatlaması, lastik ve jant hasarları hariç) teslim edilmiş avadanlıklar, aksesuarlar, araca ait evraklara (trafik tescil belgesi, poliçeler vs) gelecek zararlar ile bunların kayıp veya kullanılamayacak duruma gelmeleri halindeki zararlar ERDEMİR tarafından karşılanacaktır. Jant hasarlarında düzeltme işlemi yapılmayacak ERDEMİR in talebi üzerine orijinal jant 3 işgünü içinde teslim edilecektir. Jant temini, sözleşme süresince araç başına yılda 2 adet ile sınırlıdır. Sözleşme süresi sonunda araç iadesi sırasında da, karşılıklı imzalanmış ve tutanakla tespit edilmiş kasko kapsamında değerlendirilebilecek hasarlarda kasko sigortasından karşılanacaktır. -4-

5 Sipariş süresinin bitimini müteakip aracın KİRALAYAN a teslimi sırasında olağan kullanımdan kaynaklanan eskimelerinden KİRALAYAN sorumlu olacaktır, ancak olağan kullanım dışında oluşmuş, kötü kullanım sonucu meydana gelmiş (örneğin araç koltuğunda sigara izmariti yanığı gibi ) her türlü hasar ve zarardan araç KİRALAYAN' a iade edilirken karşılıklı imzalanmış teslim tutanağında belirtilmek kaydı ile ERDEMİR sorumlu olacaktır. Sipariş süresinin bitimini müteakip aracın KİRALAYAN a tesliminden sonra ERDEMİR e fatura edilecek herhangi bir masraf kesinlikle kabul edilmeyecektir. (4-b maddesinde ERDEMİR e ait olduğu belirtilen masraflar ve sigorta teminatları dışında oluşan hasarlar ile 4-d maddesinde ERDEMİR' e ait olduğu belirtilen kullanıcı hatalarından kaynaklanan hasarlar hariç) KİRALAYAN ın buna hiçbir itiraz hakkı yoktur. ı) Araç herhangi biri kazadan dolayı hasar görür ve onarıma alınırsa veya arıza nedeni ile tamire alınırsa araçla ilgili geçen süre için kira bedeli devam eder, tamir ve/veya bakımda kalma süreleri 24 saati aşacağı yetkili servisler tarafından bildirildiği takdirde geçici olarak aynı nitelikte bir araç (azami 2 yıllık veya azami km de muadil bir araç verilecek olup kasko sigortası KİRALAYAN a ait olacaktır.) en geç bir sonraki takvim günü içinde verilen talimata göre işbu siparişte belirtilen teslim noktalarından talep edilen noktada ERDEMİR e teslim edilecektir. Sadece çalınma durumunda çalınan araç için sigortaların yasal bekleme süresi olan 30 gün kira işlemeye devam eder, aracın çalınması veya hurdaya çıkması halinde, kalıcı araç teminine kadar geçen süre zarfında kullanılmak üzere aynı nitelikte bir araç (azami 2 yıllık veya azami km de muadil bir araç verilecek olup kasko sigortası KİRALAYAN a ait olacaktır.) en geç bir sonraki takvim günü içinde verilen talimata göre işbu siparişte belirtilen teslim noktalarından ERDEMİR ce talep edilen noktada ERDEMİR e teslim edilecektir. Çalınma ve hurdaya çıkma nedeni ile veya tamir, onarım ve bakım için sigorta anlaşmasında belirlenmiş geçerli süre (süre belirtilmemişse yürürlükteki ilgili kanun ve yönetmeliklerde tanınan yasal süre) dolmasına rağmen aracın onarılamaması veya tamir edilememesi nedeni kalıcı araç teslimi gerektiğinde madde 3 te belirtilen nitelikte bir araç KİRALAYAN tarafından bu sipariş hüküm ve şartları doğrultusunda 10 takvim günü içinde ERDEMİR e teslim edilir. Ancak teslim edilecek sıfır kilometre araçta üretici firmalardan kaynaklanan değişiklikler olabilecektir. Aracın çalınması durumunda kasko genel şartları dışında kalan hallerde (araç üzerinde anahtar bırakılması ve/veya makbuz/fatura karşılığı olmaksızın aracın otopark/yıkama çalışanlarına teslimi hallerinde) KİRALAYAN aleyhine oluşacak zararları ERDEMİR karşılayacaktır. Aracın çalınması durumunda gerekli tüm raporlar ve başvurular ERDEMİR tarafından yasal süresi içinde yapılacaktır. Çalınma ile ilgili raporların ERDEMİR den kaynaklanan bir nedenden dolayı alınamaması halinde araç bedeli, kasko sigortası tarafından KİRALAYAN a ödenmez ise ERDEMİR aracın veya aracın parçalarının güncel değerini KİRALAYAN a ödeyecektir. İkame araç sadece arıza durumlarında değil, her türlü araç hasarında ve çalınma devrede olacaktır. -5-

6 j) Tüm lastik değişimleri ve masrafları KİRALAYAN tarafından her km. de bir takım (4 adet) olmak üzere karşılanacaktır. ERDEMİR in talep etmesi halinde sözleşme süresince bir takım olmak üzere araca kar lastiği (Michelin, Goodyear ve Bridgestone vb. Orijinal Ebatlarda) KİRALAYAN tarafından derhal temin edilecektir. Üretici firmaların önerileri doğrultusunda belirlenmiş km. de veya yetkili servislerce uygun görüldüğü takdirde km. şartı aranmaksızın lastik değişimleri yapılacaktır. Lastik balans ve rot ayarları KİRALAYAN tarafından yaptırılacaktır. k) KİRALAYAN, Vergi Kanunları hükümlerine, bu hususlardaki tüzük ve yönetmeliklere uymaya mecburdur. Bu hususta ERDEMİR hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu kanunlar ile diğer yürürlükteki hukuki mevzuata uyulmaması dolayısıyla her türlü cezai (sürücüden kaynaklanan trafik cezaları hariç), maddi ve manevi sorumlulukların muhatabı KİRALAYAN' dır. l) Kullanıcı her zaman için aracını kullanırken, gerekli önlemleri almak, bakımlarını yaptırmak, maksimum özeni göstererek aracı korumakla yükümlüdür. MADDE 5- ARAÇ ÜCRETLERİ VE TEDİYE Araç/Araçların aylık kiralama ücreti ekteki Araç Kiralama Ücretleri Tablosunda açıklanmıştır. İşbu ücret sabit fiyat esasına göre tespit edilmiştir. İstihkaklar, her ayın ilk günü ile son günü (dahil) arasındaki yapılan hizmete ait ERDEMİR tarafından hazırlanan puantaj esas alınmak suretiyle ay içinde hizmetin alındığı son işgünündeki geçerli TCMB döviz Satış Kuru dikkate alınarak KİRALAYAN ın ibraz edeceği bir asıl iki suret faturanın ERDEMİR e tevdiini takip eden 5. işgününde KİRALAYAN a ödenecektir. MADDE 6- SÜRE İşbu siparişin süresi, aracın ERDEMİR e teslim edildiği tarihten itibaren 36 aydır. Ancak sürenin bitiminden önce karşılıklı mutabakat sağlanmak suretiyle hizmetin süresi aynı fiyat ve şartlarla 12 (oniki) aylık sürelerle 2 yıla kadar temdit edilebilir. Erdemir, ayrıca dilerse bu sürelerin sonunda yeni siparişin yürürlüğe konulması esnasında tek taraflı olarak işbu sipariş süresini 1 (bir) aya kadar uzatabilir. MADDE 7- KİRALAYAN' IN NAM VE HESABINA KİRALAMA VE CEZALAR KİRALAYAN gerek sipariş konusu aracı (Üretici Firma ve/veya Türkiye Distribütör ünden kaynaklanan nedenler hariç. Üretici Firmanın Türkiye deki en yetkili temsilcisinden 3 işgünü içinde yazılı belgelendirilmesi halinde kabul edilecektir), gerekse geçici aracı işbu sipariş de belirtilen sürelerde ERDEMİR e teslim etmemesi durumunda ERDEMİR, KİRALAYAN' ın muvafakatını ve/veya mahkemeden herhangi bir karar almaya mecbur olmaksızın hiçbir kayıt, şarta ve herhangi bir süre ile de bağlı olmaksızın ve fiyat farkı gözetmeksizin sipariş şartlarına haiz araç veya aracı KİRALAYAN' ın nam ve hesabına kiralamak yetkisine sahip olacaktır. KİRALAYAN' ın nam ve hesabına hizmeti yaptırmakla beraber, bu suretle karşılanmayan her türlü zarar, ziyan ve alacaklarını KİRALAYAN' dan ayrıca talep hakkı saklıdır. -6-

7 İşbu siparişte tespit edilmiş fiyat ile nam ve hesabına yaptırılan hizmet arasında ERDEMİR aleyhine fiyat farkı doğarsa işbu fark ve nam ve hesabına yaptırılan taşıma ile ilgili ERDEMİR tarafından yapılan her türlü masraf KİRALAYAN ın daha evvel tahakkuk etmiş veya edecek her türlü istihkak ve alacaklarından, yoksa kesin teminatından kanuni ticari faizi ile birlikte ERDEMİR tahsile yetkili olacaktır. ERDEMİR' in mezkür alacağının bu suretle karşılanmayan kısmını, KİRALAYAN ERDEMİR' in yazılı talebini müteakip en geç on gün içinde ERDEMİR' e ödeyecektir. MADDE 8- KESİN TEMİNAT KİRALAYAN, sipariş tutarının %10 u tutarında müddetsiz bir banka kesin teminat mektubunu veya tedavülde bulunan Euro para birimi cinsinden nakit tutarı Sipariş Mektubunun imzalanmasından önce ERDEMİR' e tevdi edecektir. ERDEMİR, KİRALAYAN nezdinde işbu sipariş dolayısıyla tahakkuk etmiş her türlü alacaklarını söz konusu teminattan tahsile yetkilidir. Teminatın irat kaydedilmesine sebep teşkil eden ihtilafın halli neticesinde KİRALAYAN' ın kusuru bulunmadığı veya ERDEMİR' in müteferrik kusuru bulunduğu tespit edildiği taktirde, iadesi gereken teminat miktarlarının ERDEMİR nezdinde kaldığı devre için, KİRALAYAN, ERDEMİR' den her ne nam altında olursa olsun tazminat vesaire gibi bir talepte bulunamayacaktır. Sipariş süresinin sona ermesini müteakip ERDEMİR' in KİRALAYAN nezdinde hiçbir hak ve alacağının bulunmadığı anlaşıldıktan sonra 15 gün içinde teminat veya bakiyesi KİRALAYAN' a iade edilecektir. MADDE 9- FESİH KİRALAYAN hizmetin ifasına ilişkin olan her türlü akdi ve kanuni vecibelerinden birini yerine getirmediği takdirde, ERDEMİR KİRALAYAN a yazılı olarak göndereceği bir ihtarname ile uyarıda bulunur ve işbu sipariş mektubuna aykırılığın 15 gün içerisinde giderilmesi talep edilir. Bu süre sonunda aykırılığın giderilmediğinin tespiti halinde ERDEMİR 2. defa ihtarda bulunmaya veya hüküm almaya gerek duymaksızın siparişi tek taraflı olarak feshetmeye, teminatı gelir kaydetmeye ve fesih nedeni ile doğacak tüm zarar ve ziyanı talep etmeye yetkilidir. KİRALAYAN, bu fesihten dolayı hak yada yoksun kalınan kar vb. mahrumiyet nedeniyle herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. ERDEMİR, sözleşme süresi içinde araç iade ederse iade edilen araç başına sözleşme süresinin bitimine kadar ödemesi gereken kira bedelinin %50 si ne tekabül eden kira bedelini cezai şart olarak KİRALAYAN a ödemekle yükümlüdür. MADDE 10- KİRALAYAN' IN İFLASI Mahkeme KİRALAYAN' ın iflasına veya herhangi bir sebeple işlerinin tasfiyesine ve sanatını yapmaktan men edilmesine karar verirse, sipariş münfesih sayılacak ve ERDEMİR kesin teminatı irat kaydedecektir. ERDEMİR'in kesin teminat miktarı ile karşılanmayan zarar, ziyan ve her türlü alacağını talep hakkı saklıdır. -7-

8 MADDE 11- ALACAĞIN TEMLİKİ KİRALAYAN, ERDEMİR' in yazılı muvafakatı olmadan işbu siparişteki vecibelerini ve/veya siparişten doğan her türlü alacağını üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez. MADDE 12- GİZLİLİK Duyurma Yasağı: KİRALAYAN, ERDEMİR tarafından önceden verilmiş yazılı muvafakat olmaksızın, kendi başına ya da bir başka kişiler ile birlikte, Erdemir de yapılan işlere ilişkin hiçbir eseri, fotoğrafı, raporu, çizimi ve başka herhangi bir belgeyi yayınlamayacak ve herhangi bir bilgiyi herhangi bir kişiye, yayına, bültene, gazeteye, filme, radyo ya da televizyon programına hiçbir surette ifşa etmeyecek ve ifşa edilmesine izin vermeyecektir. Gizlilik: KİRALAYAN, bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa sırasında eline geçen veya ERDEMİR tarafından kendisine yazılı, sözlü, elektronik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan her türlü teknik, finansal, hukuksal ve ticari bilgiler, marka, patent, know-how, ticari sır, yasal korumaya konu olan ya da olmayan yazılı ve sözlü her türlü bilgi, fikir, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esasına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere gerekli olan her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır. KİRALAYAN, edindiği tüm bilgi ve kopyaları, sözleşmenin sona ermesi veya ERDEMİR in talebi üzerine ERDEMİR e geri vermekle yükümlüdür. KİRALAYAN, işbu gizlilik esaslarının ihlali halinde, ERDEMİR in bundan doğmuş veya doğacak her türlü zararını tazmin edeceğini ve bundan bağımsız olarak ayrıca sözleşme bedelinin %3 ü kadar cezai şartı ödemeyi ve ERDEMİR in işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak tazminatsız feshetme hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. MADDE 13- VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE SİPARİŞ MEKTUBU MASRAFLARI Bu siparişin akdi ve tatbikatından doğacak bilcümle vergi, resim, harç, Noter masrafları, hülasa olarak Devlet, Belediye, Özel İdare ve bilumum Resmi Makam ve Mercilerle ilgili meriyette olan kanun ve mevzuata istinaden tarh ve tahsil olunması gereken ve sipariş ile ERDEMİR' e aidiyeti tasrih edilmemiş bulunan her nevi vergi, resim ve harçları ile sair masraflar ve bunlardan doğacak mesuliyetler (KDV hariç) KİRALAYAN' a ait olup damga vergisi ERDEMİR tarafından ödenecek ve firmanızın ilk istihkakından kesilecektir. -8-

9 MADDE 14- ADRES VE TEBLİGAT Taraflar her türlü tebligat ve yazışmalar için aşağıdaki adreslerini göstermiştir. ERDEMİR : EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. LOJİSTİK DİREKTÖRLÜĞÜ Merdivenköy Yolu Cad. No:7 A PLAZA ATAŞEHİR/İSTANBUL KİRALAYAN: İşbu adreslerde vaki her türlü değişiklik taraflara derhal ihbar edilecek, aksi takdirde bu adreslere yapılacak bilcümle tebligat geçerli olacak ve bu hususta herhangi bir itiraz kabul edilmeyecektir. MADDE 15- İHTİLAFLARIN HALLİ Bu siparişin tatbiki ve tefsirinden doğacak ihtilafların hallinde Kdz. Ereğli Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. MADDE 16- SİPARİŞ MEKTUBU NÜSHALARI İşbu Sipariş Mektubu, İstanbul da,..tarihinde 1 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. Ek: Araç Kiralama Ücret Tablosu -9-

10 ARAÇ KİRALAMA ÜCRETİ : Erdemir tarafından, vergi, resim, harç giderleri vs. tüm giderler dahil (KDV hariç) olmak üzere KİRALAYAN' a marka model araç için bir ay (30 gün) karşılığında; Euro / Araç Başına kiralama ücreti ödenecektir.

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU Kiracı Adı-Soyadı : T.C. kimlik No : Fatura Adresi : İş Adresi : İş Tel : E-mail : Ev Adresi : Faks no : Ev Tel : Gsm 1 : Ehliyet No : Gsm 2 : Eh. Verildiği Yer : Eh. Verildiği

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ İşbu "Araç Kira Sözleşmesi" (Kısaca "Sözleşme") taraflar arasında imzalanan ARAÇ TESLİM FORMU'nun (Kısaca "Form") eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile Özsümer Turizm

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMEE NO SÖZLEŞMEE TARİHİ ARAÇ A PLAKA NO ARAÇ KİRALAMA SÖZL LEŞMESİ Yeniköy Mah. Albay Osman Sok.No.14/1 Sarıyer İSTANBUL Tel(0212) 268 00 85 Gsm 0532 556 14 08-0535 621 72 16 0537 513 95 53 1. S

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ FİRMA PERSONEL SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping X Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : A-HIZLI SİSTEM BİLGİSAYAR - Fuat Akpınar Adres :Hürriyet Mah. Akgün Sok. No:3/AB Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL Ticaret Sicil No : 156396/103802 Vergi Dairesi : GÜNEŞLİ

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. SİPARİŞ: (a) ASELSAN tarafından teklif sahibine ( SATICI ) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı

Araç Kiralama Sözleşmesi

Araç Kiralama Sözleşmesi Araç Kiralama Sözleşmesi 1. Tanımlar "Araba" veya "Araç", işbu Sözleşme'de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden yapılan rezervasyon ile saptanan belirli bir süre için Üyelerin kullanımına sunulan

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

Değerli Temsilci Adayımız;

Değerli Temsilci Adayımız; Değerli Temsilci Adayımız; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili kanun 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO SİGORTALARI KLOZLAR Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO KAZA TEKNİK KLOZLAR... 3 KASKO KLOZLARI... 3 Kasko Paket Sigortası Teminat Kapsamı Klozu... 3 Sigorta Konusu ve Kapsamı

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. adına Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" diye adlandırılacak olan.. ile "Kefil/Kefiller"

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko)

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) ÖZEL KOSULLAR / AÇIKLAMALAR / TEMİNAT KLOZLARI Muafiyetler: Muafiyet Klozu Sigortalının poliçede belirtilen aracının BMW,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1 CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Satıcı : EFOR TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ( Bundan böyle kısaca "efor" diye adlandırılacaktır.) E-posta : nfo@eeforteknoloji.com

Detaylı

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Tarih: Onay/Sözleşme No: TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Tüketici Kredisi Veren :TEB Finansman A.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sok. no:1 34349 Beşiktaş / İstanbul www.tebcetelem.com.tr

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı