ANTALYA KENTİNDEKİ TURİZM FAALİYETLERİNİN KIYI ALANLARINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA KENTİNDEKİ TURİZM FAALİYETLERİNİN KIYI ALANLARINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ"

Transkript

1 ANTALYA KENTİNDEKİ TURİZM FAALİYETLERİNİN KIYI ALANLARINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Cem ARÜV *, Mustafa YILDIRIM **, Bülent TOPKAYA ** * Arüv Çevre Ltd. Şti., ** Akdeniz Ünv. Çevre Müh. Böl. Antalya ÖZET Antalya Kenti, doğası ve tarihi güzellikleriyle Türkiye nin en çok ilgi duyulan turizm bölgesidir. Bu özelliği nedeniyle mevcut turizm tesislere her geçen gün yenileri eklenmektedir. Ancak, Antalya kentinde hızla gelişen turizm faaliyetleri kıyı alanlarında ormanların yok olması, deniz ortamının kirlenmesi, sulak alanların bozulması gibi birçok çevresel problemleri beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada Antalya kenti doğusunda bulunan Lara Kundu bandındaki turizm faaliyetlerinin kıyı alanlarına etkileri coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama kullanılarak belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Antalya, Turizm, Uzaktan Algılama (UA), Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) DETERMINING IMPACT OF TOURISM ACTIVITY ON THE COASTAL AREA IN ANTALYA CITY ABSTRACT Antalya City, due to has nature and historical heritage, is the most interesting tourism area in Turkey. Because of these characteristics, new tourism facilities have been constructed in Antalya City. On the other hand, due to rapid improvement of tourism activities, many environmental problems such as deforestation, wetland destruction and marine pollution have occurred. These problems can be determined using GIS and RS. In this study, impacts of tourism activities on the coastal area of Lara Kundu region, located in eastern part of Antalya, are determined with GIS and RS. Keywords: Antalya, Tourism, Remote Sensing (RS), Geographical Information Systems (GIS).

2 1. GİRİŞ Antalya kenti, Türkiye nin turizm başkenti olarak nitelendirilmektedir. Turizm sektörünün sağladığı iş olanakları, insanları bu bölgeye çektiğinden dolayı Antalya Türkiye nin en çok iç göçe maruz kalan illerinden birisidir yılları arasında yapılan nüfus sayımlarına göre Türkiye de kent merkezlerindeki ortalama yıllık nüfus artışı 26,98 iken Antalya İli nde bu artış 46,67 olmuştur [1]. 640 km lik kıyı şeridine sahip olan Antalya İli nin nüfusunun %85 i kıyı kesiminde yaşamakta, özellikle kıyı alanlarının turizm bölgesi olarak ilan edilmesinden dolayı turistik tesisler ve ikincil evler bu alanlarda yoğunlaşmaktadır. Şekil 1 de Antalya İli nin turizm bölgeleri, Şekil 2 de ise nüfus artış grafiği görülmektedir. Şekil 1. Antalya İli Turizm Bölgeleri Nüfus Yıllar Şekil 2. Antalya İli Nüfus Değişimi

3 Bu çalışmada her ne kadar Bakanlık tarafından planlı olarak yapılsa da turizm faaliyetlerinin neden olduğu bozulmalar üzerinde durulmaktadır. Kıyı bölgesinin uzunluğu dolayısıyla çalışma Antalya kentinin doğusunda bulunan Lara Kundu kıyı bandında sınırlı tutulmuştur. Bu bölgedeki turizmden kaynaklanan gelişim, 1987 Landsat TM, 2002 Landsat ETM+ ve 2004 IKONOS uydu verileri ile incelenerek, bu faaliyetlerin orman alanlarına ve kıyı alanlarına etkileri uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak tespit edilmiştir. 2. ANTALYA İLİ NDEKİ TURİZM FAALİYETLERİ Antalya İli ne 2004 yılı itibariyle gelen turist sayısı toplam kişi, 2005 yılı Haziran ayı sonu itibariyle kişi olmuştur. Antalya İli içerisinde 2005 yılı Haziran ayı sonunda yatak sayısı ile 590 işletme belgeli tesis ve yatak sayısı ile 122 yatırım belgeli tesis bulunmaktadır. Yatırım halindeki yatak sayısı ile 236 tesisin de eklenmesi ile toplamda yatak sayısı ile 948 tesise ulaşacaktır[2]. Bu tesislerin Antalya ili içerisinde dağılımı Şekil 3 de, türleri ise Çizelge 1 de verilmektedir. Bu tesislerin çoğunluğu Antalya İli nin kıyı kesiminde yerleşmiş olup bir kısmı Belek Bölgesi gibi, özel çevre koruma bölgelerinde bulunmaktadır İşletmedeki Tesisler Yatırım Belgeli Tesisler Serik/Bel Antalya Kundu Manavgat Alanya Beldibi Kemer Kumluca Finike Demre Kaş Korkuteli T o p l a m ek İşletmedeki Tesisler Yatırım Belgeli Tesisler Şekil 3. Antalya İli nde Turizm Bölgelerindeki Yatak Sayıları [2]

4 Çizelge 1. Antalya İli nde bulunan turizm tesislerinin türleri ve sayıları [2]

5 3. LARA KUNDU BÖLGESİNDEKİ TURİZM FAALİYETLERİ Antalya kenti doğusunda bulunan, Lara Kundu bölgesinde mevcut durumda toplam yatak sayısı ile 13 adet işletme bulunmaktadır (Şekil 4 ve Çizelge 2). Bu bölgede mevcut durumda altyapı çalışmaları tamamlanmadığından dolayı, her tesis kendi içme ve kullanma suyu kuyularını açmış, arıtma tesisleri ve deniz deşarjı sistemlerini oluşturmuşlardır. 2004/7789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Antalya Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bu karar ile beraber bölgedeki nazım ve uygulama imar planları Kültür ve Turizm Bakanlığı na devredilmiş olup, halen bu sahil bandında çok sayıda turistik tesis inşa halindedir. Bu tesislerin işletmeye alınması ile bölgenin potansiyel turist sayısının çok fazla olması beklenmektedir. Yamansaz Şekil 4. Lara Kundu bölgesindeki turizm tesislerinin yerleşimi Çizelge 2. Lara Kundu bölgesindeki turizm tesislerinin geceleme sayıları [2] Tesis Adı Oda Sayısı Yatak Sayısı Geceleme Sayısı* Club Hotel Sera Barut Lara Resort Kervansaray Titanic Beach & Resort Miracle Lares Park Riva/Diva Delphin Palace Fame Elegance Concorde Sherwood Royal Wings IC Green Palace Venezia Palace WOW Kremlin Pal WOW Topkapi Pal Safisa İstanbul Pal.** WOW White House G.R.** WOW White House G.R.** * Tesislerin doluluk oranı %90 ve turizm sezonu 200 gün olarak alınmıştır. ** Bu tesisler inşaat halinde olup, bölgedeki gelişmenin tamamlandığı düşünülmektedir.

6 Konaklama tesisleri ile potansiyel turist sayısındaki bu artış, kıyı alanlarının plansız kullanılmasına ve doğal değerlerin süratle kaybına neden olmaktadır. Özellikle Lara Kundu bölgesinde golf alanları tahsisi ile önemli miktarda orman alanlarının yok edilmesi, dolayısıyla doğal değerler ve biyolojik çeşitlilik kaybı söz konusudur. Şekil 5 de golf alanı olarak tahsis edilen bölge görülmektedir. Şekil 5. Kundu bölgesinde golf alanı olarak tahsis edilen orman alanı Lara Kundu bölgesindeki turizm faaliyetlerinin, 1987 yılı Landsat TM, 2002 yılı Landsat ETM+ ve 2004 yılı IKONOS uydu verilerine bakıldığında orman alanlarına ve kıyı kumullarına etkisi görülmektedir. Kıyı kesiminde otellerin yoğunlaştığı ve bu bölgede bulunan orman alanlarının tahribi söz konusudur. Özellikle 1987 yılı Landsat uydu görüntüsüne bakıldığında Kundu bölgesinin kıyı şeridinden başlayarak tarım arazilerine kadar orman arazisi olduğu görülmektedir yılında ise bu alanın kıyı kesiminden başlayarak tahrip edilip, turizm alanına çevrildiği açıkça ortadadır. Lara Kundu bölgesinin 1987 yılı Landsat TM uydu görüntüsü Şekil 6 da, 2002 yılı Landsat ETM+ uydu görüntüsü Şekil 7 de ve 2004 yılı IKONOS uydu görüntüsü Şekil 8 de verilmiştir.

7 LARA KUNDU Şekil Landsat TM görüntüsü LARA KUNDU Şekil Landsat ETM+ görüntüsü LARA Şekil IKONOS görüntüsü KUNDU

8 1987 yılı Landsat TM ve 2002 yılı Landsat 7 ETM+ uydu verileri üzerinde ERDAS Imagine 8.6 yazılımı kullanılarak yapılan basit sınıflandırma (unsupervised classification) sonucunda (Şekil 9 ve 10), bölgenin önemli miktarda orman alanını kaybettiği ve kıyı bölgesinde bulunan kumulların üzerilerinde yoğun bir şekilde yapılaşmanın olduğu tespit edilmiştir. LARA KUNDU Şekil 9. Sınıflandırılmış 1987 Landsat TM görüntüsü LARA KUNDU Şekil 10. Sınıflandırılmış 2002 Landsat ETM+ görüntüsü

9 Su (özellikle içmesuyu), en kritik doğal kaynaklardan biridir. Turizm endüstrisi; oteller, yüzme havuzları, golf alanları ve bireysel sarfiyat için su kaynaklarını genel olarak aşırı derecede kullanmaktadır. Bu tür kullanımlar, büyük miktarda atıksu üretmesi yanında, su temini sürecinin bozulması ve su kıtlığı ile sonuçlanmaktadır [3]. Antalya kentindeki ortalama su tüketimi, kişi başına günlük 250 litre iken bu değer turizm alanlarında günlük 600 litreyi geçmektedir [3]. Bu durum, özellikle turizm sezonunda içme suyu kaynakları üzerindeki baskıyı arttırmaktadır. Ayrıca tesislerin çok fazla su kullanımından dolayı artan su masrafları sebebiyle, ihtiyaçlarının büyük bir kısmını açtıkları sondaj kuyularından sağlamaktadırlar. Kıyı bölgelerinde açılan kuyulardan suların fazla çekilmesi, yeraltında tatlı tuzlu su dengesini bozarak, tuzlu su seviyesinin yükselmesinde sebep olmaktadır. Örneğin, Kuşadası kıyı bölgelerindeki su kaynaklarını tuzluluk seviyesinin artmasından dolayı kaybetmiştir [4]. Tatlı tuzlu su dengesinin bozulması, içilebilir su kaynaklarını tehdit etmesinin yanı sıra, bölgedeki sulak alanlarda, tatlı su miktarını kaybedilerek deniz suyu girmesine sebep olmakta, bu bölgedeki biyolojik çeşitliliği tehlikeye sokmaktadır. Lara Kundu turizm bölgesinin kuzeyinde kalan ve traverten oluşumunun bittiği yerde olan ve kuşların göç yolları üzerinde bulunan Yamansaz sulak alanı böyle bir tehdit ile karşı karşıyadır. Lara Kundu bölgesindeki tesislerin minimum, maksimum ve ortalama su tüketimleri Çizelge 3 de verilmiştir. Bölgede su tüketimi bu denli çok iken, atıksu üretimi de aynı oranda fazla olmaktadır. Bölgede mevcut bir altyapı tesisi olmaması nedeniyle tesisler atıksularını kendilerine ait arıtma tesislerinde arıttıktan sonra denize deşarj etmektedirler. Bu durum bir çok arıtma tesisinin bulunmasından dolayı kontrolü zorlaştırmakta ve deniz ortamına verilen azot ve fosfor yükünü arttırmaktadır. Çizelge 4 de mevcut tesislerin atıksu üretimleri ve deşarj edilen azot ve fosfor değerleri görülmektedir. Çizelge 3. Lara Kundu bölgesindeki tesislerin su tüketim miktarları Tesis Adı Günlük Min. Su Tük. Günlük Max Su Tük. Günlük Ort. Su Tük. (m³/gün)* (m³/gün)** (m³/gün)*** Club Hotel Sera 97, ,5 Barut Lara Resort 306,81 876,6 438,3 Kervansaray 363, ,6 519,3 Titanic Beach & Resort 372, ,6 532,8 Miracle 346, Lares Park 347,13 991,8 495,9 Riva/Diva 258,93 739,8 369,9 Delphin Palace 346, Fame Elegance 141, ,5 Concorde 266, ,3 381,15 Sherwood 204,12 583,2 291,6 Royal Wings 290,43 829,8 414,9 IC Green Palace 191,52 547,2 273,6 Venezia Palace 362, ,8 518,4 WOW Kremlin Pal. 557, ,9 796,95 WOW Topkapi Pal. 601, ,2 858,6 Safisa İstanbul Pal. 396, ,2 566,1 WOW White House G.R. 396, WOW White House G.R. 17,64 50,4 25,2 TOPLAM 5867, ,4 8381,7 *Geceleme başına 350 l/gün alınmıştır. **Geceleme başına 1000 l/gün alınmıştır. ***Geceleme başına 500 l/gün alınmıştır.

10 Çizelge 4. Tesislerce üretilen atıksu miktarları ve deşarj edilen azot ve fosfor miktarları Tesis Adı Atıksu Üretimleri (m³/gün) * Günlük Deşarj Edilen Azot Miktarı (t. azot) kg/gün** Günlük Deşarj Edilen Fosfor Miktarı (t. fosfor) kg/gün** Club Hotel Sera 195,3 781,2 1406,16 Barut Lara Resort 613, , ,064 Kervansaray 727, , ,544 Titanic Beach & Resort 745, , ,624 Miracle ,6 Lares Park 694, , ,672 Riva/Diva 517, , ,592 Delphin Palace ,6 Fame Elegance 283, ,2 Concorde 533, , ,992 Sherwood 408, , ,328 Royal Wings 580, , ,192 IC Green Palace 383, , ,888 Venezia Palace 725, , ,472 WOW Kremlin Pal. 1115, , ,256 WOW Topkapi Pal. 1202, , ,688 Safisa İstanbul Pal. 792, , ,288 WOW W. House G.R. 793,8 3175,2 5715,36 WOW W. House G.R. 35,28 141,12 254,016 TOPLAM 11734, , ,536 * Atıksu Üretimleri maksimum su tüketiminin %70 alınarak hesaplanmıştır. ** Kullanılan verim uzun havalandırmalı aktif çamur prosesine göre belirlenmiştir[5]. Ham atıksu toplam azot değeri orta sertlikteki evsel atıksu değeri (40 mg/l) kullanılarak belirlenmiştir. Ham atıksu toplam fosfor değeri ise (8 mg/l) kullanılarak belirlenmiştir[6]. Bölgenin katı atıkları genellikle yiyecek atıklarından dolayı organik ve bahçe atıkları türünden olmaktadır. Yeni mavi bayrak uygulamasına göre katı atıklarını kaynağında ayrıştıracak olan tesislerin organik ve bahçe atıkları da kompost yapılmaya uygundur. Fakat bölgede herhangi bir kompost tesisi bulunmadığından dolayı üretilen katı atıklar Varsak Kızıllı düzenli depolama alanında bertaraf edilmektedir. Çizelge 5 de tesislerin katı atık üretim miktarları görülmektedir. Çizelge 5. Tesislerin ürettikleri katı atık miktarları Tesis Adı Katı Atık Üretim Max Mik. (m³/gün) Müşteri* Üretilen Katı Atık Miktarı (m³/gün) Otel** Toplam m³/gün Club Hotel Sera 1,395 0,7254 2,1204 Barut Lara Resort 4,383 2, ,66216 Kervansaray 5,193 2, ,89336 Titanic Beach & Resort 5,328 2, ,09856 Miracle 4,95 2,574 7,524 Lares Park 4,959 2, ,53768 Riva/Diva 3,699 1, ,62248 Delphin Palace 4,95 2,574 7,524 Fame Elegance 2,025 1,053 3,078 Concorde 3,8115 1, ,79348 Sherwood 2,916 1, ,43232 Royal Wings 4,149 2, ,30648 IC Green Palace 2,736 1, ,15872 Venezia Palace 5,184 2, ,87968 WOW Kremlin Pal. 7,9695 4, ,11364 WOW Topkapi Pal. 8,586 4, ,05072 Safisa İstanbul Pal. 5,661 2, ,60472 WOW White House G.R. 5,67 2,9484 8,6184 WOW White House G.R. 0,252 0, ,38304 TOPLAM 83,817 43, ,40184

11 * Geceleme başına 5 L alınmıştır. ** Katı atık üretim miktarı, ÇED çalışmalarında esas alınan, aşağıdaki formül kullanılarak hesap edilmiştir [7]: Nxcxt Vk= β (1) ayb Burada; Vk :Katı atık hacmi (L/gün) β :Değişim faktörü (1,3) a :Kapların doluluk oranı (1) N :Geceleme sayısı c :Katı atık üretim miktarı (1kg/kişi.gün) t :Süre (1 gün) yb :Katı atık birim hacim ağırlığı (0,5 kg/gün) Bölgenin mevcut plaj alanı IKONOS 2004 uydu verisi ve ERDAS Imagine 8.6 yazılımı ile tespit edilmiştir. Bu tespite göre bölgedeki tesislerin kullanılabilir kıyı alanı m² dir. Mevcut tesislerin yatak kapasitelerine bakıldığında, maksimum koşullarda kişi başına 0,47 m² lik plaj alanı düşmektedir. Diğer ülkelerindeki plaj taşıma kapasiteleri ile karşılaştırıldığı takdirde, diğer ülkelerde ortalama 4m² olan bu değerin, Lara - Kundu bandında çok düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca bölgenin caretta caretta yumurtlama alanı olmasından dolayı bu durumun biyolojik yaşama zarar verdiği düşünülmektedir. Caretta carettaları etkileyen başka bir faktör ise tesislerden kaynaklanan ışık kirliliğidir. Yumurtalardan çıkan caretta caretta yavruları ışık kirliliği sebebiyle yönlerini kaybetmektedir. Bölgedeki tesislerin bu konuda hiçbir önlem almamaktadırlar. 4. SONUÇLAR Lara Kundu bölgesinde, Antalya ya gelen turist sayısının her geçen yıl artmasından ve bölgenin turizm geliştirme ve koruma bölgesi ilan edilmesinden dolayı, yeni tesisler kurulmaktadır den 2004 e kadar olan uydu verilerine bakıldığında, çok fazla kıyı alanının ve orman alanının tahrip edildiği görülmektedir. Özellikle Kundu bölgesinde kıyı bandındaki ormanların yokolduğu ve kalan ormanların da golf alanı olarak tahsis edildiği tespit edilmiştir. Bölgede altyapı eksikliğinden dolayı, bu tesisler atıksularını bireysel olarak arıtarak deniz ortamına vermektedir. Bu durum hem kontrolün zor olması, hem de deniz ortamına derin olmayan deşarj sistemleri ile verilmesi sebebiyle deniz ekosistemi için sakıncalıdır. Bölgede acilen kanalizasyon sistemi tamamlanmalı ve merkezi bir arıtma tesisi ile derin deniz deşarjı sistemi yapılmalıdır. Ayrıca mevcut tesislerin içme ve kullanma sularını şebeke yerine kuyulardan sağlaması yeraltı suyu dengesini bozmaktadır. Bu durum bölgedeki içilebilir su kaynaklarını ve Yamansaz sulak alanını tehdit etmektedir. Bölgedeki tesislerin başka bir etkisi ise ürettikleri katı atıklardır. Üretilen katı atıklar genellikle organik ve bahçe atıkları olduğundan dolayı kompostlaştırmaya uygundur. Fakat bölgede mevcut bir kompost tesisi olmadığından dolayı, bu atıklar Varsak Kızıllı deponi alanına ek bir yük getirmektedir. Bölgede yapılacak kompost tesisi hem ekonomik açıdan, hem de katı atıkların bertaraf edilmesi açısından yararlı olacaktır.

12 Mevcut tesislerin kıyı ekosistemlerine de olumsuz etkileri bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda bölgenin caretta caretta yumurtlama alanı olduğu bilinmektedir. Fakat plajların taşıma kapasitesinin çok üstünde kullanılması nedeniyle kıyı bölgesinde bu tip biyolojik aktivitelerin olması mümkün değildir. Ayrıca bölgedeki tesislerin bu konuda hiçbir önlem almadığı da bilinmektedir. KAYNAKÇA [1] Anonim Devlet İstatistik Enstitüsü, 2000 Yılı Nüfus Verileri [2] Anonim Antalya Turizm İl Müdürlüğü. [3] Anonim [4] Tarcan, G., Filiz, Ş., Gemici, Ü Davutlar Kaplıcası (Kuşadası-Aydın) Çevresinin Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyası, DEÜ Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 sh [5] Eroğlu, V., Sarıkaya, Z., Sevimli, F Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme El Kitabı, İSKİ Yayınları. [6] Medcalf and Eddy Wastewater Engineering, Treatment and Reuse. Revised by Tchobanoglous, G., Burton, F., Stensel, H., Fourth Edition, Mc Graw-Hill Publishing Company Ltd, 4th Ed, pp. 1819, USA. [7] Erdin, E. Katı Atık Yönetimi Ders Notları, DEÜ, İzmir.

BODRUM YARIMADASI NDA TURĠZMĠN SU KAYNAKLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ VE ĠÇME-KULLANMA SUYU PROBLEMĠ

BODRUM YARIMADASI NDA TURĠZMĠN SU KAYNAKLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ VE ĠÇME-KULLANMA SUYU PROBLEMĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIII, Sayı:2, 2010 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIII, No:2, 2010

Detaylı

TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2-6 Nisan 2007, Ankara TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

Detaylı

BOĞAÇAYI HAVZASINDAN İLLEGAL MALZEME ALIMI ve ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ

BOĞAÇAYI HAVZASINDAN İLLEGAL MALZEME ALIMI ve ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ BOĞAÇAYI HAVZASINDAN İLLEGAL MALZEME ALIMI ve ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ Rıfat TÜR (*), Cem OĞUZ (**) (*) Akdeniz Ünv., Müh. Fak., İnş. Müh. Böl. Antalya (**) Akdeniz Ünv. TBMYO, İnş. Bilim. Böl. Antalya

Detaylı

Sivas Kenti Mevcut İçme Suyu Temini ve Bazı Çözüm Önerileri

Sivas Kenti Mevcut İçme Suyu Temini ve Bazı Çözüm Önerileri 125 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(2): 125-130 (2010) Anahtar Kelimeler İçme suyu Su kaynakları Su temini Sivas Kenti Mevcut İçme Suyu Temini ve Bazı Çözüm Önerileri Sayiter YILDIZ*,

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

KENTSEL ALT YAPI DONANIMLARININ PLANLAMASI, İNŞAATINDA YAŞANAN SORUNLAR ve KAYSERİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALT YAPI DONANIMLARININ PLANLAMASI, İNŞAATINDA YAŞANAN SORUNLAR ve KAYSERİ ÖRNEĞİ Bildiriler 49 50 KAYNAKLAR 1. Grischek, T., Foley, A., Schoenheinz, D. and Gutt, B. (2002) Effects of Interaction between Surface Water and Groundwater on Groundwater Flow and Quality beneath Urban Areas,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar

AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar M. Ali ÖZDEMİR Hatice UÇAR ÖZET Artan dünya nüfusuyla birlikte suya duyulan ihtiyaç da her geçen gün

Detaylı

MİLLÎ PARK ALANLARININ KORUMA VE YÖNETİM SORUNLARI: YOZGAT ÇAMLIK MİLLÎ PARKI ÖRNEĞİ

MİLLÎ PARK ALANLARININ KORUMA VE YÖNETİM SORUNLARI: YOZGAT ÇAMLIK MİLLÎ PARKI ÖRNEĞİ 163 MİLLÎ PARK ALANLARININ KORUMA VE YÖNETİM SORUNLARI: YOZGAT ÇAMLIK MİLLÎ PARKI ÖRNEĞİ AYTEN, Asım Mustafa * -DEDE, Okan Murat ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Millî park alanları ülkelerin doğal koruma alanları

Detaylı

DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Sibel ÇUKURLUOĞLU ÇİZMECİOĞLU*, Dr. Ülker GÜNER BACANLI** *Denizli Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, scizmecioglu@denizli.bel.tr.

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 2 sh. 37-46 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 2 sh. 37-46 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 2 sh. 37-46 Mayıs 2012 SİVAS 4 EYLÜL BARAJI VE KOLLARINDAKİ SU KALİTESİNİN İNCELENMESİ (WATER QUALITY MONITORING OF SİVAS 4 EYLÜL

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Rasim BEHÇET 1 * Cumali İLKILIÇ 2 Faruk ORAL 3 1 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, MALATYA 2 Fırat Üniversitesi

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ DETERMINING OF NONNATURAL CHANGES IN BARTIN PROVINCE USING REMOTE SENSING TECHNIQUE AND GIS Doç.Dr.

Detaylı

ANTALYA KENTİNDEKİ DOĞAL SİT ALANLARINA İLİŞKİN SORUNLARIN İRDELENMESİ *

ANTALYA KENTİNDEKİ DOĞAL SİT ALANLARINA İLİŞKİN SORUNLARIN İRDELENMESİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 22(2), 179 190 ANTALYA KENTİNDEKİ DOĞAL SİT ALANLARINA İLİŞKİN SORUNLARIN İRDELENMESİ * Arzu VURUŞKAN a Veli ORTAÇEŞME Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayan: Ceren AKSU 2013 İÇİNDEKİLER KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 2 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ... 3 KATI ATIK YÖNETİMİ... 7 HAVA KALİTESİ

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAZIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLANLAMA RAPORU ÇALIŞMA GRUBU M.Aysun ÖZTÜRK Nazım Planlama Daire

Detaylı

Şehir Dışı Yerleşim Yerleri İçin Merkezi ve Paket Atıksu Arıtma Tesislerinin Çevre Açısından Değerlendirilmesi

Şehir Dışı Yerleşim Yerleri İçin Merkezi ve Paket Atıksu Arıtma Tesislerinin Çevre Açısından Değerlendirilmesi Sayı / Number 84 Mart-Nisan / March-April 2013 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir yayımlanır. DIN 1946-4 2008 Standardındaki Yenilik Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı İçin Web Tabanlı Yazılımın

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Bu proje Siemens Ev Aletleri tarafından desteklenmektedir. WWF-Türkiye Büyük Postane Caddesi,

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İL ÖLÇEĞİNDE AFET YÖNETİM AMAÇLI PLANLAMA S. Reis

Detaylı

SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI. Can Bülent KARAKU޹, Sayiter YILDIZ¹, Orhan CERİT²

SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI. Can Bülent KARAKU޹, Sayiter YILDIZ¹, Orhan CERİT² S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.25, s.1, 2010 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.25, n.1, 2010 SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI Can Bülent KARAKU޹, Sayiter

Detaylı

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI KÜTAHYA EGE DENİZİ Foça Menemen İZMİR MANİSA Saruhanlı Gürdük çayı

Detaylı

ozgurzeydan@yahoo.com yildirim@karaelmas.edu.tr

ozgurzeydan@yahoo.com yildirim@karaelmas.edu.tr ZONGULDAK BÖLGESĐNDE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERĐ VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN 1 ve Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM 2 (1) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enformatik Bölümü, 67100 Zonguldak ozgurzeydan@yahoo.com

Detaylı

Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği

Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği Şenol Adıgüzel * Özet: Günümüzde artan sanayileşme ve kentleşme hareketleriyle birlikte atık sorunu önemli bir çevresel

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Foça Özel

Detaylı

DİYARBAKIR SURİÇİNDE DEKİ YIĞMA BİNALARIN AFET POTANSİYELİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR SURİÇİNDE DEKİ YIĞMA BİNALARIN AFET POTANSİYELİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB AFET SEMPOZYUMU 369 DİYARBAKIR SURİÇİNDE DEKİ YIĞMA BİNALARIN AFET POTANSİYELİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Sertaç Karakaş 1, Abdulhalim Karaşin 2, Şeyhmus Gürbüz 3 ve Havva Özyılmaz 4 SUMMARY Huge

Detaylı

ANTALYA ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA-2013 1 Ö Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak birbirlerinden

Detaylı