BU SAYIDA: AB Dönem başkanlığı Polonya ya geçti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU SAYIDA: AB Dönem başkanlığı Polonya ya geçti"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2011 SAYI 53 BU SAYIDA: POLONYA NIN AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI AB KAMU ALIMLARI SİSTEMİNDE REFORM YENİ VE İDDİALI BİR AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI KÜRESEL EKONOMİK KRİZ & ABD VE AB ÜLKELERİNE YAPILAN UYARILAR AB Dönem başkanlığı Polonya ya geçti AB Bakanlar Konseyi dönem başkanlığını Macaristan dan devralan Polonya nın, 1 Temmuz-31 Aralık 2011 dönem başkanlığı programında, belirlenen öncelikler büyüme kaynağı olarak Avrupa bütünleşmesi, güvenli Avrupa ve dünyaya açık bir Avrupa olmuştur. Dönem başkanlığı bildirisinde yer alan öncelikler kapsamında temel olarak AB nin yeni bütçesi, finans piyasalarında güven tesis edilmesi, gıda ve enerji güvenliği ile AB nin komşularıyla ilişkilerinin güçlendirilmesi hususlarına odaklanılacağı bildirilmektedir. Dönem başkanlığının bütçesi, Konsey in 23 Haziran 2009 tarihli ve 113/2009 sayılı ilke kararı ile belirlenmiştir. Söz konusu ilke kararıyla Polonya nın 2011 yılının ikinci yarısında AB Bakanlar Konseyi dönem başkanlığını yürütmesine yönelik hazırlıklar başlıklı uzun vadeli program kabul edilmiştir. Programda ayrıca, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sürdürülmesi için tüm imkanların gözden geçirileceği ve modern, ekonomik açıdan güçlü ve sosyal açıdan gelişmiş bir Türkiye nin AB yi daha da güçlendireceği açık biçimde ifade edilmektedir. Buradan hareketle, Türkiye nin AB üyeliğini destekleyen Polonya nın dönem başkanlığı sırasında Türkiye ile AB arasındaki müzakere sürecinde ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir.

2 Polonya nın Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi Dönem Başkanlığı Duygu YÜCESOY AB Uzmanı Bilindiği üzere, 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması, Avrupa Birliği nin (AB) kurumsal yapılanması, karar alma sistemi, politikaları gibi alanlarda önemli değişiklikler yaparak AB nin işleyişine ilişkin birçok yenilik getirmiştir. Söz konusu yeniliklerden biri de birbirini takip eden üç dönem başkanı ülkenin sektörel konularda ortak bir program hazırlamaları olmuştur. Böylece dönem başkanlığı sisteminin daha etkin işlemesi ve dönem başkanı ülke tarafından ortaya konan önceliklerin ve hedeflerin diğer ülkeler tarafından da koordineli şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır 1. AB Bakanlar Konseyi dönem başkanlığını Macaristan dan devralan Polonya, 2012 yılının sırasıyla birinci ve ikinci dönemlerinde dönem başkanlığı yapacak Danimarka ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile işbirliği halinde çalışmalarını yürütmektedir. Söz konusu çalışmaların yeni AB bütçesi, Doğu Ortaklığı, işsizlikle ve yoksullukla mücadele alanlarına yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çerçevede bu yazıda, Temmuz- Aralık 2011 döneminde dönem başkanlığını yürütecek Polonya nın önceliklerine ve bu öncelikler kapsamında alınması planlanan tedbirlere yer verilecektir. 12 Aralık 2005 tarihli ve 2005/902/EC sayılı Konsey Kararı ile Romanya ve Bulgaristan ın 2007 yılında AB üyesi olmalarını takiben çıkarılan 1 Ocak 2007 tarihli ve 2007/5/EC sayılı Konsey Kararı uyarınca 1 Temmuz Aralık 2011 döneminde AB Bakanlar Konseyi başkanlığını yürütecek Polonya, dönem başkanlığı programında şu üç önceliğe yer vermiştir: 1) Büyüme kaynağı olarak Avrupa bütünleşmesi (European integration as a source of growth) 2) Güvenli Avrupa (secure Europe) 3) Dünyaya açık bir Avrupa (Europe benefiting from openness) 2 Ekonomik krizin olumsuz etkileriyle uzun süredir mücadele etmeye çalışan AB de, Üye Devletler arasındaki sosyoekonomik farklılıkların en aza indirilmesi, bütçe açığının ve kamu borçlarının azaltılması, sürdürülebilir büyümenin sağlanması gibi hususlar her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu durum Tek Pazar ın işleyişinin iyileştirilmesine ve rekabet edebilirliğin arttırılmasına yönelik tedbirlerin sıkılaştırılmasını zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede, birinci öncelik kapsamında özetle aşağıdaki tedbirlerin alınması öngörülmüştür: dönemine yönelik yeni AB bütçesine ilişkin olarak Avrupa Komisyonu tarafından 29 Haziran 2011 tarihinde teklif edilen 2

3 COM(2011) 500 sayılı Tebliğ temelinde Çok Yıllı Mali Çerçeve ye ilişkin müzakerelere başlamak, Uyum Politikası nın AB nin yatırım politikasının temel taşı olmaya devam etmesini sağlamak, Tarımda modernizasyonu ve rekabet edebilirliği arttırmak, Tek Pazar ın işleyişine ilişkin kuralları daha şeffaf hale getirmek, Dijital hizmetler piyasasını geliştirmek, sınır ötesi çevrim içi hizmetlerin önündeki engelleri kaldırmak ve dolaşım hizmetleri maliyetlerini düşürmek, Küçük ve Büyük Ölçekli İşletmelerin sermaye piyasalarına ve risk fonlarına erişimlerini kolaylaştırmak; Avrupa girişimcileri için daha az maliyetli bir patent sistemi oluşturmak ve Üniversiteleri modernize ederek genç nüfusun ülkeler arası dolaşımını arttırmak. Güvenli Avrupa önceliği kapsamında ise finans piyasalarında güven ve istikrar tesis etmenin yanı sıra enerji ve gıda güvenliğini sağlamak Polonya nın temel amaçları olmuştur. Bu bağlamda, İstikrar ve Büyüme Paktı nın yeknesak bir şekilde uygulanmaya devam etmesine, finansal piyasaların denetlenmesi ve düzenlenmesi hususunda ilerleme kaydedilmesine ve kriz yönetimine ilişkin kuralların iyileştirilmesine ek olarak AB nin dışa yönelik enerji politikasının analiz edilmesiyle ileriye yönelik yeni bir enerji stratejisinin oluşturulmasına, sınır yönetimi alanındaki iyi uygulamaların arttırılmasına, AB nin üretim kapasitesinin genişletilmesine ve kırsal alanların sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesine odaklanılması kararlaştırılmıştır. Öte yandan, söz konusu bileşen kapsamında biyoçeşitliliğe ilişkin Eylem Planı nın uygulanmasının ve tarım ürünlerinin kalitesinin arttırılmasının yanı sıra AB ile NATO arasında doğrudan diyalog kurmayı hedefleyen eylemlerin desteklenmesi ve AB nin askeri kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, üçüncü öncelik çerçevesinde; Dış politika ve güvenlik politikası vasıtasıyla AB nin uluslararası alandaki pozisyonunun sağlamlaştırılması, Komşu ülkelerle işbirliğinin güçlendirilmesi; stratejik ortaklarla ilişkilerin derinleştirilmesi, Başta Ukrayna ve Moldova olmak üzere doğudaki ortaklarla serbest ticaret alanlarının oluşturulması, Genişleme sürecinin istikrarlı biçimde sürdürülmesi, daha özelde Hırvatistan ın AB üyeliğinin gerçekleşmesi ve 3

4 Uluslararası kuruluşlarla ilişkilerde AB nin tutarlı, kararlı ve farklı duruşunun korunması planlanmaktadır. Dönem başkanlığının bütçesi, Konsey in 23 Haziran 2009 tarihli ve 113/2009 sayılı ilke kararı ile belirlenmiştir. Söz konusu ilke kararıyla Polonya nın 2011 yılının ikinci yarısında AB Bakanlar Konseyi dönem başkanlığını yürütmesine yönelik hazırlıklar başlıklı uzun vadeli program kabul edilmiştir. Bu kapsamda, dönem başkanlığı ve öncesindeki hazırlıklar çerçevesinde döneminde yürütülecek faaliyetler için 429,4 milyon Polonya Zlotisi (PLN) değerinde kaynak öngörülmüştür. Söz konusu tutarın 104,2 milyon PLN lik kısmının 2010 yılında, 299,6 milyon PLN lik kısmının 2011 yılında; 25,6 milyon PLN lik kısmının ise 2012 yılında kullanılması planlanmıştır 3. Dönem başkanlığı programında yer verilen genişleme sürecinin sürdürülmesi hususu şüphesiz ki Türkiye açısında da önemli etkiler yaratmaktadır. Öyle ki programda, genişlemenin AB vatandaşlarının refahına ve güvenliğine katkıda bulunduğu, istikrarı arttırdığı ve Avrupa nın uluslararası arenada yerini sağlamlaştırmaya yardımcı olduğu belirtilmektedir. Programda ayrıca, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sürdürülmesi için tüm imkanların gözden geçirileceği ve modern, ekonomik açıdan güçlü ve sosyal açıdan gelişmiş bir Türkiye nin AB yi daha da güçlendireceği açık biçimde ifade edilmektedir. Buradan hareketle, Türkiye nin AB üyeliğini destekleyen Polonya nın dönem başkanlığı sırasında Türkiye ile AB arasındaki müzakere sürecinde ilerleme kaydedilmesi beklenebilecektir. 1 Başkanlık hususuna ilişkin olarak Lizbon Antlaşması yla getirilen bir diğer yenilik ise AB Konseyi nin (European Council) AB kurumlarına dahil edilmesi olmuştur. Yeni tesis edilen AB Konseyi Başkanlığı görevi için belirlenen görev süresi ise 2.5 yıldır. Diğer bir deyişle AB Bakanlar Konseyi nin (Council of the European Union) başkanlığı altı aylık süreler halinde AB ülkeleri tarafından yerine getirilmeye devam ederken AB Konseyi (European Council) başkanlığı kavramı da yaratılmış ve Herman Van Rompuy AB Konseyi Başkanı sıfatıyla görev yapmaya başlamıştır. 2 Polonya nın 1 Temmuz-31 Aralık 2011 Dönem Başkanlığı Programı na esidency_of_the_council_of_the_eu.pdf bağlantısında erişilebilir. 3 Polonya Dönem Başkanlığı resmi web sitesi: 4

5 AB Kamu Alımları Sisteminde Reform Nesrin ALİCAN BENLİALPER AB Uzmanı 1970 li yılların başında başlayan AB düzeyinde ortak ilkeler ve standart kurallara dayalı bir kamu alımları sisteminin oluşturulması süreci, 2011 yılı sonunda tamamlanması öngörülen reform süreci ile yeni bir boyut kazanmaya hazırlanıyor. Reformla, AB GSYİH sinin yaklaşık %18 ini oluşturan ve değeri yıllık 420 milyar Avro yu 1 bulan kamu alımlarından, yeni iş alanları yaratılması, istihdam olanaklarının artırılması ve AB ekonomisinin rekabet edebilirliğinin artırılmasında yararlanılması öngörülüyor. 2 Reform çalışmaları çerçevesinde, 27 Ocak 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından bir danışma süreci başlatılmış ve söz konusu süreç 18 Nisan 2011 tarihinde sona ermiştir. Danışma sürecinde, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve aday ülkelerin de aralarında yer aldığı tüm paydaşların kamu alımları Direktiflerinde yapılması öngörülen değişiklik önerilerine yer veren AB Kamu Alımları Politikasının Modernleştirilmesine İlişkin Yeşil Kitap a 3 ilişkin görüşleri alınmıştır. Üye Devletlerin görüşleri 30 Haziran 2011 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen konferansta ele alınmış olup, söz konusu görüşler çerçevesinde Direktiflerde değişiklik yapan bir düzenleme önerisinin Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanması ve çalışmaların 2011 yılı sonuna kadar tamamlanması kararlaştırılmıştır yılında oluşturulan AB kamu alımları sistemi, 2004 yılında yapılan kapsamlı bir reform ile yenilenerek, girişimcilerin rekabet ortamında serbestçe mal ve hizmet sunmalarını sağlayan, günün ihtiyaçlarına cevap veren çeşitli ilke, usul ve kurallar benimsenmişti. 4 Ancak, reformun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, Avrupa da yaşanan ekonomik sıkıntılar ve paydaşların mevcut sisteme yönelik eleştirileri çerçevesinde yeni bir girişim başlatılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu yeni girişimle, Avrupa Komisyonu İç Pazar ve Hizmetler Komiseri Michel Barnier in açıkladığı üzere, AB ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasında kamu alımlarından daha fazla yararlanılması amaçlanmakta ve bu çerçevede, kuralların sadeleştirilmesi, daha kolay uygulanabilir hale getirilmesi ve yeni ve esnek hükümlerin kabul edilmesi öngörülmektedir. 5 Reformun ana hatlarının 2010 yılında kabul edilen 2020 Avrupa Stratejisi (The Europe 2020) 6 ve Tek Pazar Senedi (Single Market Act) 7 paralelinde şekillendirildiği görülmektedir. Avrupa 2020 Stratejisinde kamu alımları sisteminin yeni iş olanakları sağlamada inovasyonu teşvik etmesi gerektiği vurgulanmış, bunun için düzenlemelerde yeniliğe gidilmesi, enerji tasarrufuna dayalı yeşil alımları destekleyen yaklaşımların 5

6 benimsenmesi ve AB ekonomisinin lokomotifi olarak görülen KOBİ lerin piyasaya daha fazla erişiminin sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. 8 Tek Pazar Senedi ile ise, Avrupa Komisyonu, yukarıda sayılan hedeflere ulaşmada kamu alımları sisteminin verimliliğinin ve etkililiğinin artırılmasına yönelik bir reform süreci başlatılacağını ve 2011 yılı sonuna kadar paydaşların görüşleri doğrultusunda Direktiflerde değişiklik önerisinin hazırlanacağını açıklamıştır. Bu çerçevede, reforma ilişkin önceliklerin yer aldığı Yeşil Kitap ışığında getirilmesi öngörülen başlıca yenilikler şu şekilde sıralanabilir: 1) Tanımlar ve kapsamda yenilikler AB kamu alımları alanını düzenleyen 2004/18/EC ve 2004/17/EC sayılı Direktiflerde yer alan bazı tanımların muğlaklığı, uygulamada sıkıntılara neden olmaktadır. Diğer taraftan, Avrupa Birliği Adalet Divanı nın (ABAD) tanımlara açıklık getirmek üzere verdiği kararlar da muğlaklığı artırarak karışıklık yaratmaktadır. Reform çerçevesinde yapılacak değişiklikle, sıkça şikayet konusu olan kamu sözleşmesi, kamu hukukuna tabi kurum/kuruluş gibi kavramların daha açık hale getirilmesi ve tanımların sadeleştirilmesi öngörülmektedir. 9 Değişiklik çerçevesinde, kapsam dahiline alınan kurum sayısının artırılması da öngörülmekte ve bu kapsamda, kamu kurumu/kuruluşu gibi hareket eden bağımsız kuruluşların da (kamu basın-yayın kuruluşları, üniversiteler, sağlık sigortası fonları ve belediye teşebbüsleri gibi) ihale kurallarına tabi olması planlanmaktadır. 10 Buna karşılık, bazı sektörlerin, rekabeti sağladıkları gerekçesiyle, enerji, su, ulaştırma, posta hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların alımlarını düzenleyen 2004/17/EC sayılı Direktifin kapsamından çıkarılması hususunun tartışılması öngörülmektedir. Bazı sektörlerin Direktif kapsamından çıkarılmasının yanı sıra, gerekli görülmesi halinde, kimi yeni sektörlerin Direktif kapsamına dahil edilmesi konusunun da ele alınması planlanmaktadır. Bunların yanı sıra, Direktiflerin kapsamı kuruluşların faaliyetleri bazında ve kamu kuruluşu veya özel sektör kuruluşu olup olmadıkları, özel kuruluşlarsa münhasır hakka sahip olup olmadıkları gibi kriterlere göre belirlenmektedir. Kapsamın belirlenmesinde söz konusu kriterlerin yeterli bulunup bulunmadığı, başka kriterlerin kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin hususların da reformla çözüme kavuşturulması beklenmektedir. 11 Diğer taraftan, Direktif kurallarına tabi olan bazı hizmet sözleşmeleri (A tipi sözleşmeler) ile Direktif kurallarının sadece bir kısmına (değerlendirme kriterleri ve ihalenin verilmesi) tabi olan hizmet sözleşmelerinin (B tipi sözleşmeler) birleştirilerek, her iki sözleşeme tipi için de standart kuralların geçerli olması ve böylece sürekli şikayet konusu olan sözleşmelere 6

7 ilişkin karışıklıklarının giderilmesi ve yanlış uygulamaların önüne geçilmesi düşünülmektedir. 12 2) Eşik değerlerin yeniden gözden geçirilmesi AB kamu alımları Direktifleri, belli eşik değerler üstünde kalan ihalelere uygulanmaktadır. Söz konusu eşik değerlerin düşük olması durumunda, detaylı AB kurallarına tabi ihale sayısı daha fazla olmaktadır. Ancak, birçok Üye Devlet ihale eşik değerlerinin düşük olmasından şikayet etmektedir. Buna göre, eşik değerlerin düşük olması, değeri düşük ancak Direktif kurallarına tabi ihalelerde, kuralların uygulanmasından doğan idari maliyetlerin karşılanamamasına neden olmaktadır. Bu durum bir taraftan, KOBİ lerin değeri düşük olan ihalelere sırf maliyetlerinden dolayı katılamamalarına, diğer taraftan da, maliyetli olması nedeniyle sınır-ötesi alımların yaygınlaşamamasına neden olmaktadır. Sonuç olarak, düşük eşik değerler ihalelere yeterli sayıda isteklinin katılması önünde engel teşkil ederek sağlıklı bir rekabet ortamının oluşmasını da engellemektedir. 13 Ancak, eşik değerlerin artırılması durumunda, birçok ihalenin kapsam dışında kalmasından ve Direktif kurallarına tabi ihale sayısının azalmasından da endişe duyulmaktadır. 14 Reformla bu hususların çözümlenmesi hedeflenmektedir. 3) İstisnaların yeniden gözden geçirilmesi 2004/18/EC sayılı Direktif kapsamında yer alan istisnalar çok çeşitli olup, bir kısmı AB kurucu antlaşmalarından, bir kısmı uluslararası anlaşmalardan ve bir kısmı da siyasi tercihlerden kaynaklanmaktadır ve tutarlılık arz etmemektedir. Diğer taraftan, artık geçerliliğini yitirmiş istisnaların yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. 15 Bu doğrultuda, istisnaların yeniden gözden geçirilmesi ve AB nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri de dikkate alınarak güncellenmesi öngörülmektedir. 4) İhale usullerinin gözden geçirilmesi ve yeni araçların kabulü İhale usullerini düzenleyen detaylı kuralların, ihalelerin değerine bakılmaksızın uygulanması zorunluluğu özellikle değeri düşük olan alımlarda sıkıntılara neden olmaktadır ve bu durum karşısında, ihale kurallarına daha fazla esneklik getirilmesi yönündeki talepler artmaktadır. 16 Bu talepler çerçevesinde, AB nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükleri de göz önünde bulundurularak, alımların kolaylaştırılması için ihale usullerinin daha esnek hale getirilmesi ve yeni araçların kabul edilmesi öngörülmektedir. Bu yeniliklerden en önemlileri arasında; sadece istisnai durumlarda uygulanmasına izin verilen 7

8 pazarlık usulü nün uygulama alanlarının genişletilmesi; ihale usullerinin tabi olduğu ihale ilanları, ihale dokümanı içeriği, sertifikalar, ihale süreleri gibi kuralların yeniden gözden geçirilmesi ve idarelere isteklilerle daha fazla müzakere yapma esnekliği tanınması; ihale değerlendirme sırasının değiştirilerek öncelikle tekliflerin, daha sonra isteklilerin değerlendirilmesi seçeneğinin tartışılması ve küçük ölçekli yerel/bölgesel idareler için daha esnek kurallar benimsenmesi yer almaktadır. 17 Ayrıca, teknolojinin gelişimine bağlı olarak elektronik araçların ihalelerde kullanımının yaygınlaştırılması ve idari maliyetlerin azaltılması amaçlanmaktadır. 5) Eşik değer altında kalan alımlar Genel olarak küçük ölçekli yerel/bölgesel idarelerin alımları, eşik değerlerin altında ve Direktiflerin kapsamı dışında kalmaktadır. Ancak, ABAD ın kararları uyarınca, söz konusu alımların şeffaflık, ayrımcılık yapmama, rekabet edebilirlik temel ilkelerini gözetmesi gerekmektedir. Finansal kriz kapsamında üye devletlerin eşik altı alımlara daha çok başvurdukları da bilinmektedir. 18 Eşik altı alımlar, reform kapsamında düzenlenmeyecek olup, temel ilkelerin hangi durumlarda gözetilmesi gerektiğine dair Komisyon tarafından kılavuzlar yayımlanacaktır. 6) Kamu-Kamu İşbirlikleri İdareler arasında yapılan alımların hangilerinin AB Direktiflerine tabi olacağı son 10 yıldır AB nin gündemini oluşturan tartışmalardan biridir. ABAD ın kararları uyarınca, idarelerin kendilerine bağlı teşebbüslerinden yaptıkları alımlar ile bir başka idareden yapılan alımlar AB Direktiflerine tabi değildir. Diğer taraftan, bir idareye ait kamu hizmeti yetkisinin bir başka idareye devredilmesi suretiyle kurulan kamu-kamu işbirlikleri de Direktiflerin kapsamı dışında bırakılmıştır. Ancak, idareler, uygulamada çoğunlukla hangi durumun kamu-kamu işbirliği olduğu konusunda sıkıntıya düşmektedir ve yanlış uygulamalar sonucunda Üye Devletler ABAD da yargılanmaktadır. Bu çerçevede, Direktif kapsamı dışında kalan söz konusu işbirliklerinin nasıl ele alınacağına ilişkin bir yaklaşım belirlenmesi öngörülmektedir. 19 7) Sözleşmelerin uygulanması Kamu alımları Direktifleri sözleşmelerin uygulanması aşamasını düzenlememektedir. Birlik düzeyinde bu aşamayı düzenleyen kuralların olmamasının bir sonucu olarak, sözleşmenin uygulanması sırasında yapılan değişiklikler (yüklenicinin değişmesi, sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklik, vb.) veya öngörülemeyen durumların ortaya çıkması karşısında, Üye Devletler birbirinden farklı uygulamalar yapmaktadır. Bunun yanı sıra, AB kurallarının ihlal edildiği ihalelerin iptal edilmesi zorunlu iken, bazı Üye Devletlerin mevzuatlarının buna imkan vermemesi de bu alanda yaşanan sıkıntılardan biridir. Bu doğrultuda, yapılacak reformla, sözleşmelerin uygulama aşamasına ilişkin kuralların belirlenmesi hususunun tartışılması ve 8

9 Birlik düzeyinde standart uygulamaların sağlanması için politika önerilerinin belirlenmesi beklenmektedir. 20 8) KOBİ lerin piyasaya erişimi AB nin öncelikleri arasında, ölçeğine bakılmaksızın tüm AB işletmelerinin kamu alımları piyasasına erişimlerinin sağlanması ve KOBİ lerin yeni iş alanları yaratma, büyümeye katkıda bulunma ve inovasyonu teşvik etme potansiyelinden yararlanılması yer almaktadır. Buna yönelik olarak, KOBİ lerin alımlardaki idari maliyetlerinin azaltılması, tabi olunan kuralların esnetilmesi ve KOBİ lere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının getirilmesi öngörülmektedir. 21 9) Kamu alımları piyasasında rekabetin artırılması Rekabet, gerek girişimcilerin eşit koşullarda piyasaya erişiminin sağlanması, gerekse kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından önem taşıyan AB kamu alımları sisteminin en temel unsurudur. Ancak, AB düzeyinde rekabet hukukunun ihlal edildiği durumların olduğu da Komisyon tarafından dile getirilmektedir. 22 Buna karşılık, Direktiflerde rekabet ortamının sağlanmasını garanti eden etkili kurallar yer almamaktadır ve rekabet ihlalleri sadece açıklayıcı kılavuzlar ile önlenmeye çalışılmaktadır. Yapılacak olan reformla, rekabetin sağlanmasına yönelik etkili kuralların yer aldığı bir düzenlemeye gerek olup olmadığının çözüme kavuşturulması öngörülmektedir. 23 AB düzeyinde rekabetin artırılması için ayrıca, mevcut kamu alımları politikasının yeniden gözden geçirilmesi de öngörülmektedir. Bu çerçevede, rekabeti olumsuz yönde etkileyen dil engellerinin kaldırılması, sertifika ve diplomaların tanınmasının yaygınlaştırılması ve böylece daha fazla isteklinin ihalelere katılması ve sınır-ötesi alımların yaygınlaştırılması düşünülmektedir. 24 Bunun yanı sıra, üçüncü ülkelerin AB kamu alımları piyasasına erişimleri konusunda da alternatif politika tercihlerinin tartışılması öngörülmektedir. 25 Diğer taraftan, Direktifler özel şirketlere münhasır haklar verilmesini düzenlememektedir. Ancak, münhasır hakların isteklilerin eşit koşullarda yarıştığı rekabet ortamında verilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, münhasır hakların rekabeti bozucu etkilerinin tartışılması beklenmektedir ) İhalelerde çevresel ve sosyal koşullar Daha önce de sözü edilen Avrupa 2020 Stratejisi, idarelerce alınan mal ve hizmetlerde kalite, sosyal koşullar, çevresel etki ve inovasyonu teşvik gibi hususların dikkate alınmasını şart koşmaktadır. 27 Ayrıca, AB nin yeşil alım düzenlemeleri çerçevesinde, idarelerin ihale tekliflerini değerlendirirken sadece fiyatı değil, satın alınacak mal ve hizmetlerin istihdama, kamu sağlığına, enerji tasarrufuna katkı sağlayıp sağlamadığını dikkate almaları gerekmektedir. Ancak, bu alanda söz konusu kriterlerin nasıl 9

10 değerlendirileceği ve alımlarda rekabetin nasıl sağlanacağı hususu tartışmalıdır. Bu nedenle, mevcut kamu alımları kurallarının söz konusu kriterlerin uygulanmasına açıklık getirecek şekilde yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir ) İnovasyon İnovasyon, mal ve hizmetlerin verimliliğinin ve kalitesinin artırılması açısından önem verilen konulardan birini oluşturmaktadır. Özellikle bütçe sıkıntısı ile karşı karşıya kalan Üye Devletler açısından az maliyetli ve kaliteli mal ve hizmetlerin önemi giderek artmaktadır. Ancak, alımların çok azında inovasyonun teşvik edilmesi hususu dikkate alınmaktadır. İhalelerde genellikle risklerin azaltılmasına yönelik teşvikler sağlanırken, performansın artırılması için inovasyonu teşvik edici önlemler öngörülmemektedir. 29 Bu çerçevede, yapılacak reformla, alımlarda inovasyonun daha fazla teşvik edilmesi öngörülmektedir. 30 AB düzeyinde buna yönelik olarak başlatılan girişimlerden biri, henüz piyasaya sunulmamış mal ve hizmetlerin idarelerce satın alınmasına dayanan ticaret öncesi alımlardır (precommercial procurement). Bu yöntemde, mal ve hizmetlere yeni çözümler getiren araştırma ve geliştirme (AR&GE) faaliyetleri satın alınmaktadır. AR&GE faaliyeti sonucunda elde edilen mal ve hizmetler ise, daha sonra mevcut kamu alımları kurallarına göre satın alınmaktadır. 31 Bu doğrultuda, kamu alımları kurallarının inovasyonu teşvik edecek şekilde yeniden düzenlenmesinin gerekmektedir. tartışılması 12) Yolsuzlukla mücadele Direktiflerde ayrımcılık, çıkar çatışması ve yolsuzluk gibi hususlarda çok az sayıda hüküm bulunmakta olup, bunlara karşı alınması gereken önlemler üye devletlerin ulusal hukuklarına bırakılmıştır. Ancak, Birlik düzeyinde bağlayıcı hükümlerin bulunmaması sonucunda, ihalelerde yolsuzluğun önlenmesine yönelik farklı düzeylerde önlemler alınmaktadır. Yolsuzlukla etkili bir şekilde mücadele edilmesi için, AB düzeyinde şeffaflığın sağlanmasına ilişkin çabaların artırılması, ihbar mekanizmasının etkin hale getirilmesi ve mevcut kuralların yeniden gözden geçirilerek yolsuzluğu önlemeye ilişkin standart korunma önlemlerinin ve yaptırım mekanizmalarının getirilmesi öngörülmektedir ) Üçüncü ülkelerin AB kamu alımları piyasasına erişimi AB düzeyinde faaliyet gösteren işletmeler, AB kamu alımları piyasasının üçüncü ülkelerin kamu alımları piyasalarından daha açık olduğunu belirtmekte ve üçüncü ülkelerin piyasalarında eşit koşullarda yarışamadıklarından şikayet etmektedirler. 33 Bu durum, AB nin piyasaya erişim konusunda uluslararası müzakerelerdeki pozisyonunu yeniden belirlemesini gerektirmektedir. Avrupa Komisyonu, bu alanda, üçüncü ülkelerin AB kamu alımları piyasasına erişimlerinin yeniden düzenlenmesi ve AB isteklilerinin üçüncü ülke 10

11 piyasalarına erişimlerinin artırılmasına yönelik olarak 7 Haziran 2011 tarihinde bir danışma süreci başlatmış olup, sonuçların reform kapsamına dahil edilmesi beklenmektedir. 34 Yukarıda ana hatları sıralanan AB kamu alımları sisteminin yenilenmesine yönelik reformun kapsamının tanımlardan, yeşil alımlara; KOBİ lerden, yolsuzlukla mücadeleye kadar geniş bir yelpazeye yayıldığı görülmektedir. Esasen bu reformun, büyüme ve istihdam yaratma potansiyeli açısından AB İç Pazarı nın işleyişinde önem taşıyan kamu alımları alanında 1970 lerden bu yana ortak ilkeler ve standart kurallara dayalı bir AB kamu alımları sisteminin oluşturulması çabalarının bir parçası olduğu görülmektedir. Bu reformla bir taraftan, kamu alımları sisteminin günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellenmesi isteğinin olduğu, diğer taraftan da, şimdiye kadar yapılan değişikliklere rağmen uygulamada çeşitli sıkıntılara neden olan sistemin daha iyi işler hale getirilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. Reform çabalarının amaçları gerçekleştirmede sonuç verip vermeyeceği gelecek dönemde anlaşılacaktır. Kaynakça: European Commission, Communication from the Commission, Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, COM(2010) European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Towards a Single Market Act-For a highly competitive social market economy, 50 proposals for improving our work, business and exchanges with one another, Brussels, COM(2010) 608. European Commission, Green Paper on the Modernisation of EU Public Procurement Policy-Towards a More Efficient European Procurement Market, Brussels, , COM(2011) 15 final. European Commission, Press Release, European Commission Consults on the Modernisation of the European Procurement Market, Brussels, 27 January 2011, IP/11/88, format= HTML &aged=0&language=en&guilanguage=en, ( ). European Commission, Press Release, European Commission Consults Public Authorities, Business and Civil Society on Access to External Public Procurement Markets, Brussels, , ( ). 11

12 1 Modernising the European Public Procurement Market-Frequently Asked Questions, Brussels, 27 January 2011, &aged =0&language=EN&guiLanguage=en, ( ). 2 European Commission, Press Release, European Commission Consults on the Modernisation of the European Procurement Market, Brussels, 27 January 2011, IP/11/88, format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en, ( ). 3 European Commission, Green Paper on the Modernisation of EU Public Procurement Policy-Towards a More Efficient European Procurement Market, Brussels, , COM(2011) 15 final. 4 Press Release, European Commission Consults on the Modernisation of the European Procurement Market, Brussels, 27 January 2011, IP/11/88, =IP/11/88& format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en, ( ). 5 European Commission, Press Release, European Commission Consults on the Modernisation of the European Procurement Market, Brussels, 27 January 2011, IP/11/88, =EN&guiLanguage=en, ( ). 6 European Commission, Communication from the Commission, Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, COM(2010) European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Towards a Single Market Act- For a highly competitive social market economy, 50 proposals for improving our work, business and exchanges with one another, Brussels, COM(2010) Communication from the Commission, Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, COM(2010) 2020, s. 10, Green Paper on the Modernisation of EU Public Procurement Policy-Towards a More Efficient European Procurement Market, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid. 15 Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid. 24 Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s European Commission, Press Release, European Commission Consults Public Authorities, Business and Civil Society on Access to External Public Procurement Markets, Brussels, , e=en&guilanguage=en, ( ). 12

13 Yeni ve İddialı bir Avrupa Komşuluk Politikası Didem DOĞMUŞ AB Uzmanı Avrupa Komşuluk Politikası, genişleyen Avrupa Birliği (AB) ile komşuları arasında yeni ayrımcı çizgilerin oluşmasını önlemek ve bunun yanında her iki tarafın da refah, istikrar ve güvenliğini artırarak ilişkileri derinleştirmek amacıyla 2004 yılında AB nin geliştirmiş olduğu bir dış politika aracıdır. Politika; Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Mısır, Gürcistan, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Moldova, Fas, Filistin, Suriye, Tunus ve Ukrayna olmak üzere AB nin aday statüsünde olmayan 16 yakın komşusunu kapsamaktadır. Genişlemeden farklı bir anlam taşıyan Avrupa Komşuluk Politikası ile AB, komşularına demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, iyi yönetişim, piyasa ekonomisi ilkeleri ve sürdürülebilir kalkınma gibi ortak değerlere karşılıklı bağlılık (mutual commitment) temelinde ayrıcalıklı bir ilişki sunmaktadır. AB, ülkelerle imzaladığı Ortaklık Anlaşmaları ve Eylem Planları çerçevesinde ülkelere özgü farklılaştırılmış projeler geliştirmekte ve hedeflere ulaşılması için ortaklarına mali ve teknik yardım sağlamaktadır. 1 Avrupa Komşuluk Politikası, AB ve komşuları arasındaki bireysel ve bölgesel ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacı ve daha fazla reform için daha fazla fon yaklaşımıyla yeniden canlandırılmıştır. Bu yazıda, Avrupa Komşuluk Reformu ve sonucunda oluşturulan yeni politika ele alınacaktır. Öncelikle yeni politikanın ortaya çıkış nedenlerine değinilecek, sonrasında bu politikanın nasıl yürütüleceğinden ve politikanın temel ilkelerinden bahsedilecektir. Genel bir değerlendirme ile makale sonlandırılacaktır. Neden Yeni bir Avrupa Komşuluk Politikası? 25 Mayıs 2011 tarihinde AB'nin Dışişleri ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Catherine Ashton ile Avrupa Komisyonu nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Birliğin komşularıyla olan ilişkilerini güçlendirmek yolundaki kararlılığını teyit eden yeni ve iddialı bir Avrupa Komşuluk Politikası nı devreye sokmuştur. Avrupa Komşuluk Reformu ile Akdeniz de ve doğuda Komşuluk Politikası kapsamında yer alan ülkelere demokratikleşme ve sosyo-ekonomik kalkınmayı destekleyecek öneriler getirilmektedir. Bu kapsamda, karşılıklı hesap verebilirlik ilkesinin güçlendirilmesi yaklaşımı çerçevesinde bu ilkeye uyum oranı yüksek ülkelerin Avrupa yardımından daha yüksek oranda yararlandırılması amaçlanmaktadır. 2 Reforma yol açan iki temel unsur bulunmaktadır: 13

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir.

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2007 SAYI 7 BU SAYIDA: AVRUPA TOPLULUKLARININ MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASI VE OLAF AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI-ıı AVRUPA KOMŞULUK

Detaylı

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği * GİRİŞ Avrupa Birliği mali yardımlarının geçmişi, Topluluğun kurucu antlaşmalarına kadar uzanmaktadır. 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak

Detaylı

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 3 Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Aralık 2011 01 Eylül 2010 AVRUPA BİRLİĞİ NİN BİLGİ

Detaylı

Hakan KARABACAK AB Uzman Yardımcısı

Hakan KARABACAK AB Uzman Yardımcısı T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NİN MALİ YARDIM PROSEDÜR VE TEKNİKLERİ VE TÜRKİYE İLE MALİ İŞBİRLİĞİ Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi Hakan KARABACAK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

BÜLTEN SAYI 60 T.C. MALİYE BAKANLIĞI ŞUBAT 2012 AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BU SAYIDA: EUROBAROMETER: Yolsuzluk Artıyor mu?

BÜLTEN SAYI 60 T.C. MALİYE BAKANLIĞI ŞUBAT 2012 AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BU SAYIDA: EUROBAROMETER: Yolsuzluk Artıyor mu? SAYI 60 T.C. MALİYE BAKANLIĞI ŞUBAT 2012 BU SAYIDA: KATILIM ÖNCESĠ YARDIM ARACI HAKKINDA AVRUPA PARLAMENTOSU VE BAKANLAR KONSEYĠ TÜZÜK TASARISI AVRUPA BĠRLĠĞĠ NDE FĠNANSAL KRĠZLE MÜCADELEDE KAMU-ÖZEL SEKTÖR

Detaylı

SAYI 55 T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜLTEN AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EYLÜL 2011. Gönüllü Ol, Fark Yarat! BU SAYIDA:

SAYI 55 T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜLTEN AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EYLÜL 2011. Gönüllü Ol, Fark Yarat! BU SAYIDA: T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EYLÜL 2011 SAYI 55 Gönüllü Ol, Fark Yarat! BU SAYIDA: AVRUPA BİRLİĞİ MALİYESİNDE NELER OLUYOR? AVRUPA KOMİSYONU NDAN VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI ARALIK 2008 İÇİNDEKİLER Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu

Detaylı

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

SERİ NO: 14. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 270

SERİ NO: 14. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 270 SERİ NO: 14 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 270 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Esentepe Mahallesi, Harman Sokak TOBB Plaza, No:10, Kat:7-8, Levent, 34394, İstanbul Tel: (212) 270 93 00,

Detaylı

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Y. KÖSE, H. KARABACAK Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Yaşar KÖSE * Hakan KARABACAK ** Özet Bu çalışmada, Yunanistan da ortaya çıkan ekonomik

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

ÖNSÖZ. Yakup Erdal ERTÜRK Enstitü Müdürü

ÖNSÖZ. Yakup Erdal ERTÜRK Enstitü Müdürü ÖNSÖZ Çağımızın hızlı gelişen politik ve ekonomik düzeni içerisinde dünya ülkeleri ekonomik ve ideolojik açıdan birbirleriyle entegre olma yoluna gitmektedir. Bu birleşme hareketlerinin en önemlisi 1958

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR Dr. Ergüder CAN Dilek Akdenizli KOCAGÜL Temmuz / 2008 Av r u p a B i r l i ğ i ' n d e B ö l g e s e l Po l i t i k a n ı n G e l i ş

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını kutluyor. Avrupa ailesini kuran Roma Antlaşması 25 Mart 1957 de imzalanmıştır.

Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını kutluyor. Avrupa ailesini kuran Roma Antlaşması 25 Mart 1957 de imzalanmıştır. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2007 SAYI 2 BU SAYIDA: KOFI ANNAN SONRASI KÜRESEL SİSTEM KÜRESELLEŞMENİN BÖLGESELLEŞMESİ 2 4 Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 www.abgs.gov.tr ISBN 978-975-19-4654-6 Avrupa

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM Özet Ulusal Program 2001 GİRİŞ Modern Türkiye Cumhuriyeti nin özünde, barışçı bir dış politika ile laiklik, hukukun üstünlüğü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri bulunur. Uluslararası

Detaylı

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ Bu uzmanlık tezinde öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı