BAKIM MALİYETİ; Dünyadan Örnek Çalışmalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKIM MALİYETİ; Dünyadan Örnek Çalışmalar"

Transkript

1 BAKIM MALİYETİ; Dünyadan Örnek Çalışmalar Doç. Dr. Ükke KARABACAK 14 Mayıs 2015 tarihinde Acıbadem Üniversitesi nde yapılan ASG XV. Hemşirelik Haftası Etkinliklerinde sunulmuştur.

2 ĠÇERĠK PLANI Giriş Mevcut Durum Temel Kavramlar Maliyet etkin bakıma ilişkin çalışma örnekleri

3 Mevcut Durumda. ekonomik büyüme, demografik değişiklikler, küresel ekonomi entegrasyonu, tüketici kültüründe değişme, sağlık politikaları, hemşireliğin de içinde yer aldığı hizmet sektöründe büyüme, EĞĠTĠM ve SAĞLIK hizmetlerinde gelişmeye neden olmaktadır

4 Sağlık hizmetindeki yetersizlik, kaynak israfı, düģük kaliteli bakım Tıbbi hatalar Hastane kaynaklı enfeksiyonlar Basınç yarası Hastanede kalış süresinde uzama

5 ABD, IOM un «Kalite BoĢluğunu AĢma» raporu (2001) Bakım Kanıta Dayalı Bakım Kaliteli Bakım Güvenli

6 Tıp Enstitüsü (IOM); Altı temel amaç; GÜVENLĠ EġĠT ETKĠLĠ ETKĠN HASTA MERKEZLĠ IOM (Institute of Medicine) Washington, D.C: National Academy Press; Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. ZAMANINDA

7 ETKĠLĠ ne demek? Sunulan sağlık hizmetinden; yararlanabilecek bilimsel temele dayalı hizmet yararı olmayacak hizmet vermekten kaçınmak

8 ETKĠN ne demek? Ekipman, sarf malzeme, fikirler ve enerjiyi de içeren kaynakların boģa harcanmasından kaçınma.

9 Instıtute of Medicine (IOM) Amerika Tıp Enstitüsü HemĢirelik GiriĢimi Platformu HemĢireliğin Geleceği Ġle Ġlgili Mesajları

10 Dört Anahtar Mesaj; Hemşireler aldıkları eğitim ve öğretimin tamamını kullanarak uygulamalarını yürütmelidirler Hemşireler akademik geliģmelerini destekleyen en üst eğitim sistemleri ile en iler düzeydeki eğitim ve öğrenime ulaşmalıdırlar. Hemşireler sağlık bakım sisteminin geliştirilmesinde hekimler ve diğer sağlık ekibi ile tam bir iģbirliği içinde olmalıdır Etkili işgücü planı yapabilmek ve politika oluşturabilmek için daha iyi veri toplanmasına ve bilgi alt yapısına gereksinim vardır

11 ÖZETLE Sürekli eğitim En iyi bakım En düģük maliyet iom.edu/bestcare

12

13 MALĠYETĠ ETKĠN BAKIM PLANI MALĠYET Yüksek Maliyet DüĢük Etkinlik Kaçının Yüksek Maliyet Yüksek Etkinlik Kabul edilir ETKĠNLĠK DüĢük Maliyet DüĢük Etkinlik Kaçının DüĢük Maliyet Yüksek Etkinlik EN ĠYĠSĠ

14 Yeniden yatış, Basınç ülseri, Enfeksiyon oranları gibi örneklere ilişkin çalışmalarda bunlara yer verilmektedir.

15

16 Hemşireler, daha fazla insana daha düģük maliyetle kaliteli bakım sunabilecek pozisyon ve güçtedirler. HemĢirelerin verdikleri bakım ve eğitim ile; tıbbi hata ölüm oranı hastane enfeksiyonları hastanede yatıģ süresi (Shalala&Bolton, 2009)

17 Hemşireler açısından etkili bakım; Sağlık sorunlarının hangi boyutta çözüldüğü Hangi derecede sonuçların elde edildiği Maliyet etkinliği Ġstenen sonuçları daha az maliyetle baģarmak

18 HemĢirenin bakım vermede seviyesinin yeterli olması yetersiz olmasından daha iyi olduğu, ve bu iyi donanımlı hemģirelerin daha az donanımlılardan daha iyi olduğu, daha iyi nin anlamının daha iyi hasta bakımı ve maliyet azaltmak olduğu açıkça görülmektedir.

19 Bakımın kalitesinin arttırılmasında sürekli eğitim ve geliģimin gerekliliği vurgulanmaktadır. Sürekli öğrenmeyi zorunlu kılan ve daha düşük maliyetle en iyi bakımı sağlayan sistem; Giderek artan karmaşık yapıyı yönetme Sağlık bakımında daha büyük değer elde etme ve politika, Endüstri ve teknolojinin faydalarından yararlanma

20 Sağlıkta sürekli bilgi elde edebilir miyiz? Araştırma sonuçlarından birçok bilgi elde edilebilir ancak İhtiyacımız olan güvenilir hasta deneyimleri ve çıktılarıdır bunları da Elektronik Sağlık Kayıtlarından (EHR) elde edebiliriz (Michael McGinnis 2013)

21 İyi düzenlenmiş çalışma sonuçlarından en iyi ve en yeni kanıtların kullanımı ile bakım uygulanan hastalarda daha iyi sonuçlara ulaşıldığı bildirilmektedir %28 oranında sonuçları olumlu etkilemekte

22 Kanıtlar Maliyet Bakım kalitesi

23 Yeterince bilgiye sahip olmadan karar verme hemşirelik bakımının kaliteli ve etkili olmasını engeller

24 En iyi veriler kanıt temelli uygulamaların kullanılması ile elde edilecektir bu nedenle sadece yönetici hemşirelerin değil tüm hemģirelerin kanıtı nasıl kullanacaklarını bilmeleri gerekmektedir (Nickitas 2014)

25 Hemşirelerin verdikleri bakım ve eğitim ile; Basınç yarası

26 Basınç yaraları bir hasta güvenliği ve bakım kalitesi sorunudur. İngiltere de yapılan tedavi maliyet analizi; 1,214 (1. Düzey) ile 14,108 (4. Düzey) değişmekte Basınç yaralarının tedavisinin İngiltere de, hem hastalar hem de sağlık hizmeti sağlayıcılar için ciddi bir maliyet yükü temsil ettiği açıktır basınç yaralarının, maliyeti (Dealey et al. 2012)

27 ABD de, yılda 2.5 milyon hastada basınç yarası Mali kayıp yılda US$ milyar Bireysel hasta bakımının maliyeti basınç yarası olan hasta başına US$ 20,900 ila US$151,700 arasında değişmektedir. Basınç yarası olan hastaların ortalama yatıģ uzunluğu 14.1 gün iken olmayanlar için bu süre 5 gündür (Russo et al. 2008)

28 Care Bundle/ Bakım Paketleri Bakımda, kanıta dayalı olarak tek başına değil birlikte uygulandıklarında kaliteli bakım sonuçlarına götüren bir grup girişimden oluşmaktadır.

29 DERĠ Bundle / Bakım Paketleri Surface Keep Turning Incontinence Nutrition Gibbons et al. Eliminating facility-acquired pressure ulcers at Ascension Health. Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2006;32:

30

31 Hemşirelerin verdikleri bakım ve eğitim ile; Hastane kaynaklı enfeksiyon

32 Uzamış hastane yatışı Avrupa da, Hastane kaynaklı enfeksiyon 16 milyon ekstra hastane yatışı ve 37 bin ölüme neden olmaktadır, yıllık mali kaybın 7 milyar olduğu tahmin edilmektedir. Uzun süreli iş görmezlik Anti-mikrobiyallere direnç Sağlık sistemi için mali yük Hasta-aileler için mali yük ABD de, Hastane ilişkili enfeksiyonlar yılda 99,000 ölüme yol açmaktadır, 2004 yılındaki mali kayıp US$ 6.5 milyar olmuştur (WHO 2011) Ölüm oranlarında artış

33 Bakım paketlerinin kullanımı maliyeti düģürmektedir Damar yolu eriģimi PAKETĠ El hijyeni Yüksek düzey bariyer önlemleri Klorheksidinle cilt antisepsisi Uygun kateter seçimi (santral kateter için femoral kateterden kaçınılmalı) Günlük izlem yapılarak gereksiz hatların kaldırılması (Resar 2012) 1000 kateter gününde %50-80 arasında geliģme belirlenmiģ

34 Vantilatör ĠliĢkili Pnömoni PAKETĠ (Resar 2012) 30 ila 45 derece yatağın baģını yükseltme Günlük sedasyon değerlendirilmesi ve ekstübasyon için hazırlık Peptik ülser profilaksisi Derin ven trombozu profilaksi Sonucunda retrospektif olarak VAP; %45 azalma

35 Hemşirelerin verdikleri bakım ve eğitim ile; Hastanede yatıģ süresi

36 Günümüzde sağlık alanındaki teknolojik geliģmeler hemşirelik uygulamalarında değişim yapma gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Hemşireler, sağlık hizmetlerinde özellikle bakım kalitesini artıracak, sağlık bakım kaynaklarının etkin kullanımını ve bakımın sürekliliğini sağlayacak alanlara yönelmektedir.

37 Bakım etkili, maliyet etkin Hemşireler sağlık hizmetlerine erişimi, sonuçlarını ve bakım maliyetini iyileştirmek için teknolojiyi kullanmaktadırlar.

38 Telefon; maliyeti düģük, hastane başvurularını azaltan, hasta memnuniyetini artıran ve hasta eğitiminde kullanılabilen bir yöntemdir Hemşire telefon danışmanlık programları ile kanser, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkların yönetiminde yarar sağlanmaktadır. Ülkemizde telefon ile sağlık hizmeti sunumu ile ilgili nitelikli insan gücüne, yasal düzenlemelere ve sağlık politikalarına gereksinim vardır.

39 Vaka yönetim modeli Onkoloji hemşirelerinin sürdürmüş olduğu kanser destek programı kapsamında hemşireler telefonla vaka yönetimini gerçekleştirmiş Kanser ilişkili tedavi maliyetinde 6 aylık süreçte %9.8, son bir ay içerisinde %28.2 düģüģ sağlanmıştır. (Wu 2014)

40 Kanada da, kayıtlı hemşireler tarafından verilen 24 saatlik sağlık bilgisi ve danıģma hizmetleri gereksiz acil servis ziyaretlerini %32 oranında azaltmıģ maliyetleri düģürmüģ memnuniyeti oldukça arttırmıģtır (Stacey, et al. 2004).

41 New Brunswick telefonla ev bakımı programına katılanlarda yapılan bir araştırma, hastane yatışlarının %85 acil servis ziyaretlerinin %55 (Kanada Evde Bakım Birliği 2006)

42 Hemşirelerin verdikleri bakım ve eğitim ile; Ölüm oranı

43 Sağlık hizmetleri sunumunda en önemli kaynak HEMġĠRE ĠNSAN GÜCÜDÜR Hemşirelerin bir yandan etkin ve verimli çalışması, diğer yandan yüksek kalitede sağlık hizmeti verilmesi, ancak etkin bir kaynak yönetim sistemi ile gerçekleştirilebilir.

44 Araştırma kanıtları daha yüksek hemģire hasta oranına sahip hastanelerde ölüm oranının daha düģük olduğunu göstermektedir (Aiken et al. 2014). Benzer şekilde, düģük hemģire istihdamı, artan iş yükü ve stabil olmayan birim ortamlarının, düşmeler ve ilaç hataları dahil olmak üzere, olumsuz hasta sonuçları ile bağlantılı olduğu görülmektedir (Duffield et al. 2011).

45 Mortalite %30 Dokuz Avrupa ülkesinde ; hemşire dağılımı, eğitimi, ve mortalite oranları retrospektif ve gözlemsel bir çalışmada incelenmiş; %60 lisans mezunu çalışan ve ortalama 6 hastaya bir hemşirenin bakım verdiği alanlarda %30 lisans mezunu ve 8 hastaya bir hemşirenin bakım verdiği alanlara göre mortalite oranının %30 azaldığı bildirilmiştir.

46 HemĢire sayısı %4-6 oranında arttırıldığında komplikasyon nedeniyle ölen her 100 hastanın 7 sinin hayatta kalabileceği belirtilmiştir (Duffin 2014)

47 HemĢire sayısının ve bakım süresinin maliyeti etkin müdahale

48 Tıbbi hatalar Tıbbi hatalar hasta güvenliği için ciddi bir tehdittir. Tıbbi hatalar daha uzun hastanede yatışlara yol açabilir ve böylelikle sağlık hizmetinin maliyetinin yanı sıra ağrı ve ıstırap veya hatta ölüm nedeni ile hastaya ve aileye maliyeti de arttırırlar Olumsuz vakaların raporlanması; cezalandırıcı olmamalı, hataları raporlayanlar utandırılmamalı ve suçlanmamalı, hataların öğrenilmesi ve uygulamanın değiştirilmesi için bilgiler paylaşılmalıdır. (WHO 2005).

49 Maliyeti etkileyen faktörler.. Tıbbi hatalar Ölüm oranı YatıĢ süresi Hastane enfeksiyonları Basınç yarası HEPSĠ ELĠMĠZDE

50 Sonuç olarak ÇalıĢan hemģire istihdamında etkili bir planlama yapılmalı Ölüm oranı Hastalara deneyimli hemģireler tarafından bakım verilmeli Basınç yarası Hastane enfeksiyonları Hastalara iyi (yüksek) eğitim almıģ hemģireler tarafından bakım verilmeli AraĢtırma sonuçlarının kullanılması ve güçlü kanıtlar oluģturmak adına YatıĢ politika süresi ve hemģire kadroları oluģturulmalı Tıbbi hatalar Kurumlar hasta-hemģiresistem sonuçlarını değerlendirmeli

51

52 KAYNAKLAR Welton, J. M., & Harper, E. M. (2015). Nursing Care Value-Based Financial Models. Nursing Economic$, 33(1), Malloch, K. (2015). Measurement of Nursing s Complex Health Care Work: Evolution of the Science For Determining the Required Staffing For Safe and Effective Patient Care. Nursing Economic$, 33(1), Auerbach, D. I., Buerhaus, P. I., & Staiger, D. O. (2015). Do Associate Degree Registered Nurses Fare Differently in the Nurse Labor Market Compared to Baccalaureate-Prepared RNs?. Nursing Economic$, 33(1), Nickitas, D. M. (2014, May). Clinical Analytics for Data-Driven Models of Care. Nursing Economic$. pp Shalala, E.D., Bolton BL, (2009) The Initiative on the Future of Nursing Nurses are transforming American health care. AJN, September, 109(9),7 Gibbons et al. Eliminating facility-acquired pressure ulcers at Ascension Health. Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2006;32: Kane RL, Shamliyan T, Mueller C, Duval S, Wilt TJ. Nurse staffing and quality of patient care. Evid Rep Technol Assess (Full Rep) Mar;(151): Review. Hughes RG (ed.). Patient safety and quality: An evidence-based handbook for nurses. (Prepared with support from the Robert Wood Johnson Foundation). AHRQ Publication No Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; March Uluslararası HemĢireler Günü Sağlıklı Ġstihdam Hayat Kurtarır; Bilgi Ve Eylem Kılavuzu erişim 10 Mayıs 2015 Spetz, J. The cost and cost-effectiveness of nursing services in health care. Nurs Outlook, 2005;53: Brooten D. Youngblut M.J., Kutcher J., Bobo C., Quality and the nursing workforce: APNs, patient outcomes and health care costs. Nurs Outlook 2004;52:45-52.

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE İŞ YÜKÜNÜN HASTA GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme H. Erdal AKALIN* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eski Öğretim Üyesi ve Medikal Danışman Pfizer Pharmaceutical Group, TÜRKİYE Sağlık hizmetlerinde kalite

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(3):125-132 DERLEME - REVIEW Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Venöz Tromboembolinin Önlenmesi*

Cerrahi Kliniklerde Venöz Tromboembolinin Önlenmesi* Cerrahi Kliniklerde Venöz Tromboembolinin Önlenmesi* Elif DİRİMEŞE**, Meryem YAVUZ*** ÖZET Venöz tromboemboli, derin ven trombozu ve pulmoner embolinin neden olduğu uluslararası önemli bir sağlık sorunudur.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ DANIŞMAN Yrd. Doç. H. İlker ÇARIKÇI HAZIRLAYAN Bahar ZEYBEK

Detaylı

Turkuaz Sağlık Bakımı Kalite Standardı

Turkuaz Sağlık Bakımı Kalite Standardı Turkuaz Sağlık Bakımı Kalite Standardı Çıktı Odaklı Sağlıkta Kalite Standardı Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SAHİBİ Her hakkı Sosyal Güvenlik Kurumu na aittir. Kaynak gösterilerek

Detaylı

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dışardan Satın Alınan Hizmetlerin Ekonomik Değerlendirmesi

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dışardan Satın Alınan Hizmetlerin Ekonomik Değerlendirmesi Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dışardan Satın Alınan Hizmetlerin Ekonomik Değerlendirmesi Aslı EKİN Aygül YANIK Mithat KIYAK ÖZET Bu çalışma; İstanbul da bir eğitim ve araştırma hastanesinde dışardan

Detaylı

ABSTRACT. Key words: Nursing; productivity; hospital management.

ABSTRACT. Key words: Nursing; productivity; hospital management. A R A Ş T I R M A Hemşirelerin Verimliliğe İlişkin Tutumları ile Hastanelerin Örgütsel ve Yönetsel Yapılarına İlişkin Özelliklerinin Karşılaştırılması* Comparing Nurses Attitudes Toward Productivity with

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ

SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ Önsöz Bu çalışma, Kanıta Dayalı Tıp Derneği (KDTD) tarafından Türkiye nin sağlık statüsünü yükseltmeye katkıda bulunmak amacıyla Sağlıklı Yaşlanma

Detaylı

Erişkinlerde en sık görülen kardiyovasküler hastalık. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü

Erişkinlerde en sık görülen kardiyovasküler hastalık. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü DERLEME Hemşirelik Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 4 Ekim 2012 Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü Emine Türkmen 1, Aysel

Detaylı

Uluslararası elektronik hasta kayıt sistemleri, hemşirelik uygulamaları ve bilgisayar ilişkisi

Uluslararası elektronik hasta kayıt sistemleri, hemşirelik uygulamaları ve bilgisayar ilişkisi DERLEME Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: 131-136 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2009 Uluslararası elektronik hasta kayıt sistemleri, hemşirelik uygulamaları ve bilgisayar ilişkisi Fatma Ay (*) ÖZET Modern sağlık

Detaylı

DESTEK PERSONEL UYUM EĞİTİMİ

DESTEK PERSONEL UYUM EĞİTİMİ TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI PROGRAMI ACİL OBSTETRİK BAKIM DESTEK PERSONEL UYUM EĞİTİMİ KATILIMCI REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 - I - Türkiye Üreme

Detaylı

HASTANELERDEUYGULANAN TOPLAM KALİTE

HASTANELERDEUYGULANAN TOPLAM KALİTE çeşitli ÜLKELERDEKi HASTANELERDEUYGULANAN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ/sÜREKLİ KALİTE İYİLEŞTİRME ÇALıŞMALARıNDAN ÖRNEKLER Sıdıka KAYA Ö'Zet: Toplam kalite yönetimi, müşteri ihtiyaçlarını karşılama ve aşma sürecidir.

Detaylı

Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları. Araştırma Raporu

Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları. Araştırma Raporu Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları Araştırma Raporu 2 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi

Detaylı

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ 33 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. METİN ÇAKMAKÇI HASTA GÜVENLİĞİ: BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİ PROF. DR. A. GÜRHAN

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik İlişkisi Hesapro Projesi

İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik İlişkisi Hesapro Projesi İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik İlişkisi Hesapro Projesi Hesapro Projesi Ortakları Nisan 2013 SUNUŞ Bu arka plan araştırması kısa adı HESAPRO olan İş Sağlığı, Güvenliği ve Verimlilik adlı AB LdV ortaklık

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Eylem Planı. (Ocak 2004)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Eylem Planı. (Ocak 2004) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Eylem Planı (Ocak 2004) SUNUŞ Sağlık sektörüne genel olarak bakıldığında diğer sektörlerde de olduğu gibi hizmet sunum ve

Detaylı

HASTANE ORTAMINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI: ANKARA ÖRNEĞİ. Social Work Practice in the Hospital Setting: The Case of Ankara.

HASTANE ORTAMINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI: ANKARA ÖRNEĞİ. Social Work Practice in the Hospital Setting: The Case of Ankara. Özbesler ve İçağasıoğlu Çoban Araştırma HASTANE ORTAMINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI: ANKARA ÖRNEĞİ Social Work Practice in the Hospital Setting: The Case of Ankara Cengiz ÖZBESLER* Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN**

Detaylı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Kanser Hastasında Bakımın Devamlılığı/Sürekliliğinin Sağlanması Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Prof.Dr.Hatice Bostanoğlu (Fesci) Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ

YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ TÜRKİYE ÜREME SAGLIĞI PROGRAMI ACİL OBSTETRİK BAKIM YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ KATILIMCI REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 Türkiye

Detaylı

EVDE SAĞLIK HİZMETİ ve GÜNÜMÜZDEKİ

EVDE SAĞLIK HİZMETİ ve GÜNÜMÜZDEKİ Tepecik Eğit Hast Derg 2010; 20 (3): 153-8 153 DERLEME EVDE SAĞLIK HİZMETİ ve GÜNÜMÜZDEKİ i UYGULAMA ŞEKİLLERİ HOME HEALTH CARE SERVICE AND RECENT APPLICATIONS IN TURKEY Murat ALTUNTAŞ Tevfik Tanju YILMAZER

Detaylı

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler Nurses and Midwives in Perinatal Services Which Gives in Primary Health Care Settings (Derleme) Prof.Dr. Lale TAŞKIN*,

Detaylı

Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması *

Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması * Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması * ÖZET Mehmet TOP Ömer GİDER *** Yunus TAŞ **** Seher ÇİMEN ***** Tıbbi hatalar, hasta güvenliğinin

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI Araştırma Ekibi/Yazarlar Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM F. Nihan DEMİRAY READY Prof.

Detaylı

Türkiye de Sağlik Turizmi: Türkiye Ve Özelinde Izmir de Sağlik Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri

Türkiye de Sağlik Turizmi: Türkiye Ve Özelinde Izmir de Sağlik Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri Türkiye de Sağlik Turizmi: Türkiye Ve Özelinde Izmir de Sağlik Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy

Detaylı

T.C BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI SAĞLIK İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU **

HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU ** HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU ** ÖZ Son yirmi yıldan beri hastane sağlık çalışanları arasında meslek hastalıkları, iş kazaları

Detaylı