MERSİN SULAMA BİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSİN SULAMA BİRLİĞİ"

Transkript

1 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ

2 Birlik Başkanı Mahmut KUTLAY

3 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ Mersin Sulama Birliği 1998 Yılında D.S.İ 6. Bölge Müdürlüğü ile Mersin merkez ilçeye bağlı Toroslar, Yalınayak, Arpaçsakarlar, Dikilitaş, Bağcılar, Karacailyas ve Yeniztaşkent, Çopurlu, Karaisalı, Civanyaylağı,Iğdır,Hebilli,Kürkçü,Burhan,Gökkuşağı,Puğkaracadağ ve Demirhisar mahallesi sınırları içerisinde sulama yapan çiftçiler arasında yapılan sözleşme ile bakım onarım ve işletme yapmak üzere yetmiş bin dekar sulanabilir alan üzerinde kuruludur. Birlik kamu tüzel kişiliğine sahip olup kar amacı gütmeyen bir yapılanma ile birlik meclisine birlik üyeleri arasından seçimle gelen meclis üyeleri tarafından oluşturulmuş yönetim kadrosuyla yönetilir yılında birlik yönetimine devredilen D.S.İ Tesislerinin %80 ine yakını rehabilitasyona ihtiyaç duyan bir yapıdadır. Bu nedenle şu an kullandığımız kanallar, kanaletler ve taşıyıcı borular ömrünü büyük ölçüde tamamlanmıştır.bu nedenle de sahada çok fazla su kaçağı ve buharlaşma nedeniyle kayıplar mevcuttur. Mersin Sulama Birliği sulattığı dönüm tarımsal arazinin tamamına yakınını pompaj sulama olarak gerçekleştirmektedir. Bu nedenle enerji sarfiyatı yıllık milyon KW saatır.bu da büyük bir ilçenin yıllık sarfiyatından daha fazladır yılı şebekeye basılan su : m3 (Nisan ve Ekim ayları arası) 2013 yılı şebekeye basılan su: m3 (Mart ve Aralık ayları arası) Sulamanın bu kadar zahmetli ve enerjiye dayalı olarak pahalı olduğu bir sistemde su kaçaklarına,açık olan kanallardaki buharlaşmaya ve keyfi su kullanımına tahammül edilmesi mümkün değildir.

4 Türkiye Toprak ve Su Kaynakları Toprak Kaynakları Tarım alanı :28,05 milyon ha Sulanabilir alan :25,75 milyon ha Kuru tarım alanı :7,25 milyon ha Sulanabilir alan hedefi: 8,50 milyon ha Sulanan alan : 5,1 milyon ha Yıllık ortalama yağış : 643 mm/m 2 Türkiye nin yüzölçümü : km 2 Yıllık yağış miktarı : 501 milyar m 3 Buharlaşma : 274 milyar m 3 Yeraltına sızma : 41 milyar m 3 Yüzey Suyu Su Kaynakları Yıllık yüzey akışı : 186 milyar m 3 Kullanılabilir yüzey suyu : 98 milyar m 3 Yer altısuyu Yıllık çekilebilir su miktarı : 14 milyar m 3 Toplam Kullanılabilir Su (net): 112 milyar m 3

5 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ Sulayıcılarımızın tarımsal sulamada suyu daha tasarruflu kullanabilmesi için sulama birliklerinin yeni projeler geliştirerek suyu kapalı sistemle tarımsal faaliyet alanına kadar basınçlı olarak iletmesi ve çiftçilerimizi eğiterek damlama sistemleriyle sulamayı modernize etmesi gerekmektedir. Mersin Sulama Birliğinin sulama alanının %90 ı damla sulama ile sulanmaktadır. Sulama sistemlerinde kaynaktan alınan sulama suyunun iletimini sağlamayan kanal sistemlerinde ve sulama yapılan parsellerde su iletim ve dağıtım sisteminin özelliğine bağlı olarak önemli oranlarda kayıplar ortaya çıkar. Bu kayıpların ana kaynağı :kanal su yüzeyinden olan buharlaşma, su içerisinde kanal şevlerinde yetişen bitkilerin su tüketimleri, su iletim ve dağıtım sitemi planlama, yapım, işletme bakım konularının yetersizliği sonucu oluşan işletme kayıpları ve suyun kanal içerisinde temasta bulunduğu ıslak yüzeylerden toprağa sızması ile oluşan su kayıplarıdır. Beton kaplama kanallarda sızmaya neden olan faktörler: beton ek yerleri, sifon, çek ve diğer su alma yapılarıdır. Ayrıca çatlaklar, kırıklar ve kabarmalar beton kanaldaki yan yüzey sızıntıların en önemli nedenleri arasındadır.

6 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ DSİ Tarafından inşa edilmiş sulama şebekelerinde yapılan araştırmalara göre sızma kayıp değeri aşağıdaki gibidir. Klasik şebeke (kaplamalı)..%2,5-5 Klasik şebeke (kaplamasız) %5-15 Boru şebeke %sıfır Kaneletli şebeke..%0-2,5

7 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ Tarımla uğraşan çiftçilerimizin daha önceki yıllara oranla tarımsal faaliyetlerinden edinimleri tarımsal girdilerin artması nedeniyle düşmüştür. Enerji maliyetini yükselmesi dekar başına ödedikleri sulama suyu maliyetlerinin de artmasına yol açmıştır. Sulama suyu ücretleri özellikle pompaj sulama yapan çiftçilerde önemli bir gider kalemi olarak boy göstermeye başlamıştır. Kapalı sistem basınçlı sulama sistemlerini su kaynakları zengin olmayan ülkemizde desteklenmesi hem çiftçi üzerindeki sulama maliyetini düşürmesi hem de damla sulamayla daha etkin ve bilinçli tarım yapması sağlayacaktır.

8 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ Kapalı ve basınçlı sistem sulamalarda damla sulama sistemi sekiz on yıl tıkanmadan kullanılırken açık sistemde damlamaya basınç sağlayabilmek için uygun irtifa ya da motor gücü gerekmektedir ve en fazla beş yıl kullanılabilmektedir. Meterolojik göstergelerin öngörüsü önümüzdeki dört yıl Akdeniz bölgesinde yedi yılda ege bölgesinde kuraklık beklendiği yönündedir.

9 KURAKLIK TANIMI Su, insanoğlunun hayatında vazgeçilmez bir unsurdur. Artan nüfusa bağlı olarak; su ihtiyacının artması, su kaynaklarının plansız kullanımı, biyolojik ve kimyasal kirlenmeler nedeniyle temiz su kaynakları giderek azalmaktadır. Sanayi, tarım ve ulaşım faaliyetlerinin de artışı küresel ısınma olgusunu gündeme getirmiş, buna bağlı olarak yaşanan yağış rejimindeki değişiklikler suyun önümüzdeki süreçte kullanımı konusunda, kısa, orta ve uzun vadede su stratejilerine ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır. Bu çok boyutlu sonuçları oluşacak konunun tarımsal ağırlıklı noktası; tarımda ekonomik su kullanım stratejilerinin oluşturulmasından geçmektedir. Bu nedenle mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılması zorunludur.

10 Sulamadan beklenen yararı sağlayabilmek için temel koşul, bitkinin ihtiyaç duyduğu miktardaki suyun yağışlarla karşılanamayan bölümünün, bitkinin kök bölgesine gereken zamanda ve gereken miktarda verilmesidir. Burada karşımıza optimum sulama kavramı çıkmaktadır. Optimum sulamada tamamen normal koşullar söz konusu olup; bitkiler, verim azalması olmayacak şekilde sulanmakta ve topraktaki nem miktarını tarla kapasitesine çıkaracak kadar sulama suyu uygulanmaktadır.

11 Kuraklık, bir bölgede iklim şartlarının bitki, hayvan ve insanların ihtiyacı olan suyu karşılayamaması şeklinde tanımlanabilir Bir başka ifadeyle kuraklık zamanda, alanda ya da her ikisinde ihtiyaç duyulan suyun karşılanamaması durumudur.uluslararası çölleşme ile mücadele sözleşmesinde kuraklık, yağışların kaydedilen normal düzeyin önemli ölçüde altına düştüğü, buna bağlı olarak arazi ve kaynak üretim sistemlerinin olumsuz etkilendiği ve ciddi hidrolojik dengesizliklerin oluştuğu doğal bir olay şeklinde ifade edilmiştir Bununla beraber literatürde kuraklık daha çok klimatolojik, hidrolojik ve tarımsal kuraklık şeklinde tanımlanmaktadır.

12 METEOROLOJİK KURAKLIK HARİTASI

13 Kuraklığa Hazırlık İçin Alınması Gereken Önlemler 1-Tarımsal Kuraklık Eylem Planı İl üyelerinin, kurumsal plan görevlerini gözden geçirmeleri. 2-Kuraklık ve riskleri konusunda yazılı ve görsel basının bilgilendirilmesi. 3- Toprak neminin periyodik tespiti ve izlenmesi. 4- Tarladan bitki çıkışlarının takibi, sorun varsa alternatif ürün ekimi. 5- Kimyasal gübre kullanımının azaltılması, toprağın su tutma kapasitesinin artırılması için organik gübre kullanımı. 6-Beklenen su talebinin tespiti. 7-Münavebeli ürün yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve münavebede su tüketimi az olan bitkilere yer verilmesi.

14 8-Sulu alanlarda yapılacak yazlık ekilişlerde, mahallinde hazırlanacak su kullanma ve sulama programlarına titizlikle uyulması, gerektiğinde ekimden önce üreticilere bildirilmesi. 9-Tüm su sistemlerinde izleme planı gereği suları takiple, gönüllü ve zorunlu kısıtlamalar dışında koruma amacını gerçekleştirmek. 10-Su kullanma planlarının yapılması ve uygulanması. 11-Kullanım kesintilerini izleme ve fiyat artışına hazırlık yapılması. 12-Eğer suyun korunmasında bir ilerleme olmaz ise kısıtlamanın planlanması.

15 13-Kişi başına su kullanımının belirlenmesi. 14-Caddelerde suyun serbest kullanımı ve asfalt yıkanmasının yasaklanması. 15-Suyun kıt olduğu veya güvenilir olmadığı yerlerde, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin seçilmesi. 16-Kuraklık ve su kaynakları konusunda, medya ve halkı bilgilendirmek ve sürekliliğini sağlamak. 17-Buharlaşma ve diğer su kayıplarını azaltmak, kaliteyi yükseltmek için damla sulama yapılmasında, çiftçilerin desteklenmesi.

16 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ Bütün bu faktörler değerlendirildiğinde kapalı sistem sulamanın acilen desteklenmesinin gerekliliği daha iyi anlaşılmaktadır. Mersin Sulama Birliğinin %100 e yakını pompaj sulama olarak sulayıcılarına hizmet vermektedir.

17 POMPA İSTASYONLARI 1.Yeni Yakaköy Pompa istasyonu 2.Eski Yakaköy Pompa istasyonu 3.Deliçay Pompa istasyonu 4.Akçal Pompa istasyonu 5.Demirhisar Pompa istasyonu 6.Çiviçukuru Pompa istasyonu

18 POMPA İSTASYONLARI Ayrıca köy hizmetleri vatandaş işbirliği ile yapılmış ve işletmesi muhtarlıklarda iken birliğimize devredilmiş olan : 1.Puğkaracadağ pompa istasyonu ve 2008 yılında devralınan yeni Puğ pompa istasyonu 2.Çopurlu pompa istasyonu 3.Üseli köy pompaları

19 KANAL UZUNLUKLARI 1.Yakaköy-Mezitli-Kandak Deliçay 1 (DÇ-1) Deliçay 2 (DÇ-II)

20 KANAL UZUNLUKLARI 4.Akçal Çiviçukuru Mersin Sulamaları (MS-II) Mersin sulamaları (MS-4) Mersin Sulamaları(MS-5) Mersin sulamaları (MS-6) Ters Nacarlı (TN) 9+985

21 BİRLİK HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 2 Adet Çift sıralı pikap 1 Adet binek araç 1 Kazıcı-Yükleyici 6 Adet motosiklet 3 Adet traktör ve römork 2 Adet betonyer 1 Adet kaynak makinesi 1 Adet alın kaynak makinesi(polietilen boru) 2 Adet jeneratör 1 Adet motopomp 6 Adet tırpan motoru ve ekipman 1Adet Gradal

22 BİNALAR 1.Yakaköy işletme binası 2.Bekirde işletme binası 3.Yakaköy lojman binası

23 ÖRGÜT YAPISI ÖRGÜT YAPISI

24 ORGANİGRAM

25 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ 1 Birlik Başkanı,1 Birlik müdürü,1 Teknik işler birim amiri,1 Bakım Onarım Mühendisi,1 Mali işler birim amiri,1 Yazı işler birim amiri,1 İdari işler amiri,1 Sekreter,1 hizmetli,2 Büro teknikeri,3 sulama teknisyeni, 37 sulama bekçisi, 16 pompa operatörü, 3 inşaat ustası, 12 inşaat işçisi, 2 şöför,1 kepçe operatörü,2 gradal operatörü

26 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ 2012 yılında yapılan AKÇAL KAPALI SULAMA SİSTEMİ yaklaşık 25km uzunluğundadır. Akçal kapalı sistem projesi 11/03/2011 de başlayıp 13/06/2011 de bitmiştir. Kapalı sistem ağına Puğ-karacadağ(650 metre),arpaçsakarlar(300metre),kürtçü(250metre) ve Tırmıl sanayi mevkine(750metre) olmak üzere siteme dahil edilmiştir. 20km uzunluğun kanal servis yoları ve 12km uzunluğunda çiftçinin sık kullandığı kadostro yolları rehabilitasyon çalışması yapılmıştır.

27 PROJE BİLGİLERİ ALAN : 7005 da. YER : AKDENİZ/MERSİN PROJE SAHİBİ : MERSİN SULAMA BİRLİĞİ YAKLAŞIK MALİYET: ,00 TL

28

29

30

31

32 PROJE BİLGİLERİ ALAN : 7295 da. YER : AKDENİZ/MERSİN PROJE SAHİBİ : MERSİN SULAMA BİRLİĞİ YAKLAŞIK MALİYET: ,00 TL

33

34 PROJE BİLGİLERİ ALAN : 2000 da. YER : AKDENİZ/MERSİN PROJE SAHİBİ : MERSİN SULAMA BİRLİĞİ YAKLAŞIK MALİYET: ,00 TL

35

36 PROJE BİLGİLERİ ALAN : 5295 da. YER : AKDENİZ/MERSİN PROJE SAHİBİ : MERSİN SULAMA BİRLİĞİ YAKLAŞIK MALİYET: ,94 TL

37

38 PROJE BİLGİLERİ ALAN : da. YER : AKDENİZ/MERSİN PROJE SAHİBİ : MERSİN SULAMA BİRLİĞİ YAKLAŞIK MALİYET: ,19 TL

39

40 TOPLAM PROJE HAZIRLANAN ALAN: da. BİRLİĞE AİT SULAMA SAHASI: da. TOPLAM PROJESİ HAZIRLANMAYAN ALAN: da.

41 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ YAKAKÖY POMPA İSTASYONU YAKAKÖY POMPA İSTASYONU I.KADEME Pompa Adedi : 4 Debisi : 900 lt/sn ( 3,6 m3/sn ) Gücü : 110 kw Terfi yüksekliği : 5,5 m Cebri Boru Uzunluğu: 47,22 m Ana Kanal : km Yedek Adedi : 25 ( Borulu ) Sulama Alanaı : 3800 ha

42 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ YAKAKÖY POMPA İSTASYONU II.KADEME Pompa Adedi : 6 Debisi : 1500 lt/sn ( 1,5 m3/sn ) Gücü : 850 kw Terfi yüksekliği : 47,22 m Cebri Boru Uzunluğu: 344,6 Ana Kanal : km Yedek Adedi : 52 Sulama Alanaı : 3400 ha Yakaöy 917 ha Mezitli 454 ha T.Nacarlı Amacı : Sulama + Kademe Su Kaynağı : Berdan Barajı İşletme Açılış Tarihi : 1985

43 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ ÜNİTELER : Elektrik Motorunun Pompanın Ünite No Gücü kw Markası Kapasitesi Markası Terfi SIEMENS 900 lt/sn KSB 7,5 m SIEMENS 900 lt/sn KSB 7,5 m SIEMENS 900 lt/sn KSB 7,5 m SIEMENS 900 lt/sn KSB 7,5 m SIEMENS 1500 lt/sn KSB m SIEMENS 1500 lt/sn KSB m SIEMENS 1500 lt/sn KSB m SIEMENS 1500 lt/sn KSB m SIEMENS 1500 lt/sn KSB m SIEMENS 1500 lt/sn KSB m

44 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ TRANSFORMATÖRLER : AEG - ETİ 6300 KVA 30/6 kv AEG 630 KVA 30/0,4 kv CEBRİ BORU : L = 80 m Φ = 1000 mm 2 Adet L = 365 m Φ = 1400 mm 2 Adet HAVA TANKI : İşletme Basıncı : 12,5 kg/cm2 Hacmi : 15 m3 Adet : 4

45 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ Amacı : Sulama Hizmet Ettiği Tesis : Mersin Sulaması Kurulu Gücü : 456 kw - 4 ünite Kapasitesi : 1600 lt/sn ( 5760 m3/h ) Su Kaynağı : Yakaköy Pompa İstasyonu Sulama Alanı : 1309 ha İşletmeye Açılış Tarihi : 1966 ÜNİTELER : Elektrik Motorunun Pompanın Ünite No Gücü kw Markası Kapasitesi Markası Terfi CONZ 600 lt/sn KSB 7 m 2 55 CONZ 200 lt/sn KSB 7 m 3 55 CONZ 200 lt/sn KSB 7 m CONZ 600 lt/sn KSB 7 m TRANSFORMATÖRLER : ETİTAŞ 630 KVA 15/0,4 kv CEBRİ BORU : L = 114 m Φ = 900 mm DEMİRHİSAR POMPA İSTASYONU

46 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ DELİÇAY POMPA İSTASYONU Amacı : Sulama + Kademe Hizmet Ettiği Tesis : Mersin Sulaması Kurulu Gücü : 1656 kw - 7 ünite Kapasitesi : 3350 lt/sn ( m3/h ) Su Kaynağı : Yakaköy Pompa İstasyonu Sulama Alanı : I ha II- 870 ha İşletmeye Açılış Tarihi : 1987 ÜNİTELER : Elektrik Motorunun Pompanın Ünite No Gücü kw Markası Kapasitesi Markası Terfi LEROY-SOMER 575 lt/sn KSB 7,5 m LEROY-SOMER 575 lt/sn KSB 7,5 m LEROY-SOMER 575 lt/sn KSB 7,5 m LEROY-SOMER 575 lt/sn KSB 7,5 m LEROY-SOMER 350 lt/sn KSB m LEROY-SOMER 350 lt/sn KSB m LEROY-SOMER 350 lt/sn KSB m

47 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ TRANSFORMATÖRLER : AEG - ETİ 2000 KVA 30/0,4 kv CEBRİ BORU : L = 155,3 m Φ = 1010 mm ( D-1 ) L = 118 m Φ = 750 mm ( D-2 ) HAVA TANKI : İşletme Basıncı : 12,5 kg/cm2 Hacmi : 14 m3

48 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ Amacı : Sulama Hizmet Ettiği Tesis : Mersin Sulaması Kurulu Gücü : 945 kw - 3 ünite Kapasitesi : 900 lt/sn ( 3240 m3/h ) Su Kaynağı : Deliçay Pompa İstasyonu Sulama Alanı : 659 ha İşletmeye Açılış Tarihi : 1987 ÜNİTELER : Elektrik Motorunun Pompanın Ünite No Gücü kw Markası Kapasitesi Markası Terfi ROMANYA 300 lt/sn TURBOSAN 75,5 m ROMANYA 300 lt/sn TURBOSAN 75,5 m ROMANYA 300 lt/sn TURBOSAN 75,5 m TRANSFORMATÖRLER : AEG - ETİ 1250 KVA 30/0,4 kv CEBRİ BORU : L = 526 m Φ = 750 mm AKÇAL POMPA İSTASYONU

49 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ ÇİVİÇUKURU POMPA İSTASYONU Amacı : Sulama Hizmet Ettiği Tesis : Mersin Sulaması Kurulu Gücü : 396 kw - 3 ünite Kapasitesi : 360 lt/sn ( 1296 m3/h ) Su Kaynağı : Yakaköy Pompa İstasyonu Sulama Alanı : 432 ha İşletmeye Açılış Tarihi : ÜNİTELER : Elektrik Motorunun Pompanın Ünite No Gücü kw Markası Kapasitesi Markası Terfi GAMAK 300 lt/sn GAMAK 300 lt/sn GAMAK 300 lt/sn TRANSFORMATÖRLER : CEBRİ BORU :

50 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ

51 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ

52 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ

53 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ

54 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ

55 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ

56 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ

57 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ

58 YAKAKÖY-MEZİTLİ-KANDAK ANA KANAL TEMİZLİK ÇALIŞMASI

59 YAKAKÖY-MEZİTLİ-KANDAK ANA KANAL TEMİZLİK ÇALIŞMASI

60 BS-2 TEMİZLİK ÇALIŞMASI

61 BS-2 TEMİZLİK ÇALIŞMASI

62 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ

63

64 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ

65 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ

66 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ

67 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ

68 MERSİN SULAMA BİRLİĞİ

69

70

71

72

T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ KURAKLIK EYLEM PLANI

T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ KURAKLIK EYLEM PLANI T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ KURAKLIK EYLEM PLANI BURSA- 2007 KURAKLIK EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU Başkan Ali ALTUNTAŞ Genel Sekreter Bursa İl Özel İdaresi Başkan Yardımcısı Kemal DEMİREL Genel Sekreter Yard.

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

SULAMA ARAÇ YÖNTEM ve ORGANİZASYONU

SULAMA ARAÇ YÖNTEM ve ORGANİZASYONU SULAMA ARAÇ YÖNTEM ve ORGANİZASYONU Bahri ÇEVİK 1 Cevat KIRDA 1 Süleyman SAYIN 2 Özet Ülkemizde havzalar arası su taşınması gibi pahalı yatırım ve teknolojilere gerek olmadan sulanabilecek toplam tarım

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU Yazarlar Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem (Bilgi Üniversitesi, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi İçme Suyu Kaynakları ve Kaynakların Korunması, Altyapı ve Atıksu, Hava Kalitesi, Katı Atıklar, Tıbbi

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

TÜRKİYE SU KAYNAKLARI VE SULAMA HİZMETLERİ YAPILANMASI

TÜRKİYE SU KAYNAKLARI VE SULAMA HİZMETLERİ YAPILANMASI TÜRKİYE SU KAYNAKLARI VE SULAMA HİZMETLERİ YAPILANMASI Dr. Nüvit Soylu Baki R. Suiçmez E. Argun Baran Erkan Alemdaroğlu Mehmet Gözar Selda Ünal TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ÖZET İnsanoğlunun yaşamını

Detaylı

DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Sibel ÇUKURLUOĞLU ÇİZMECİOĞLU*, Dr. Ülker GÜNER BACANLI** *Denizli Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, scizmecioglu@denizli.bel.tr.

Detaylı

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Programı www.dsi.gov.tr STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Uyum, İklim Değişimi, Kuraklık, Zarar Azaltma, Hazırlıklı Olma.

Anahtar Kelimeler: Uyum, İklim Değişimi, Kuraklık, Zarar Azaltma, Hazırlıklı Olma. Kadıoğlu, M., 2008: Küresel İklim Değişikliği ve Uyum Stratejiler, s. 69-94, Kar Hidrolojisi Konferansı, 27-28 Mart, 2008 DSİ VII. Bölge Müdürlüğü Erzurum. Küresel Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Stratejileri

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Rahmi PEKAR Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Sayın Meclis Üyeleri

Detaylı

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25 KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI Proje No;TR52/12/TD/01/25 PROJE KOORDİNATÖRLERİ Ziraat Yük. Müh. METİN ARIKAN İnşaat Müh. ALİ HAKAN EKER PROJE

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP)

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) GAP İÇİN EL ELE 2012 Yılı Proje İlerleme Raporu GAP-TEYAP Proje Ekibi

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI

MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):140-146 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):140-146 MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI Çiğdem BİBER Tekin KARA Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Bu proje Siemens Ev Aletleri tarafından desteklenmektedir. WWF-Türkiye Büyük Postane Caddesi,

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU ORSAM Rapor No: 44 MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU THE OBLIGATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN MERİÇ (MARITZA-EVROS) BASIN WATER MANAGEMENT حوض نهر مريج ضرورة التعاون

Detaylı