SULAMA KANALLARINDA MEYDANA GELEN SIZMA KAYIPLARI VE SIZMA KAYIPLARININ AZALTILMASI İÇİN PÜSKÜRTME BETON UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SULAMA KANALLARINDA MEYDANA GELEN SIZMA KAYIPLARI VE SIZMA KAYIPLARININ AZALTILMASI İÇİN PÜSKÜRTME BETON UYGULAMASI"

Transkript

1 SULAMA KANALLARINDA MEYDANA GELEN SIZMA KAYIPLARI VE SIZMA KAYIPLARININ AZALTILMASI İÇİN PÜSKÜRTME BETON UYGULAMASI Şahin Bekişoğlu Ziraat Yüksek Mühendisi, DOLSAR Müh.A.Ş. Ankara ÖZET Beton kaplamalı sulama kanalları ile kanalet hatlarında sızma ile meydana gelen sulama suyu kayıpları ciddi boyuttadır. Söz konusu bu kayıpların azaltılması bir taraftan sulama suyu tasarrufu sağlarken, diğer taraftan da taban suyunun yükselmesi ile drenaj bozukluklarını önlemektedir. Sızma kayıpları sulama randımanın düşmesine, kanal bitişik arazide verim kayıplarına da neden olmaktadır. Ülkemizde inşa edilen sulama kanallarında meydana gelen sızma kayıpları dünya ülkelerinde izin verilen sızma kayıplarından çok yüksektir. Bu çalışmada ülkemizde değişik zamanlarda ve yerlerde sızma kayıpları ile ilgili yapılan çalışmalar özetlenmiş, sızma kayıplarının azaltılması için öneriler sunulmuştur. Anahtar kelimeler: Sızma kaybı, püskürtme beton 1.SIZMA KAYIPLARI Ülkemizde DSİ tarafından inşa edilip işletmeye açılan sulama tesislerinden 1000 hektardan daha büyük alanlar dikkate alındığında cazibeli ve pompa ile su alan sulamalar dahil 2014 yılı esas alındığında ha alanın işletmeye açıldığı görülmektedir. Ülke genelinde birim hektar başına düşen sulama kanalı uzunluğu 37,0 m. dir. Sulama alanlarında bulunan ,3 km uzunluğundaki sulama tesisleri kanal tipleri Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 DSİ Sulamaları Sulama Kanalları Uzunlukları Sulama kanalı tipleri Uzunluk (km) % Beton kaplamalı ,5 46,7 Kanalet ,0 34,7 Borulu şebeke ,1 13,9 Toprak 3.668,7 4,7 Toplam ,3 100,0 Kaynak: DSİ Sulama Sonuçları Raporu, Tablonun tetkikinden görüldüğü gibi sulama kanallarının yarıya yakını (%46,7) beton kaplamalı, %34,7 si kanalet, %13,9 u borulu şebeke ve %4,7 si ise topraktır. İletim ve dağıtım şebekelerinden sadece trapez kesitli beton kaplamalı kanallar dikkate alındığında, sulama kanallarının %9,1 inin halen kaplamasız ve toprak olduğu görülmektedir. DSİ sulamaları sulama kanalları kaplama durumları, kanalet hariç Tablo 2 de ve Grafik 1 de verilmektedir. Tablo 2 DSİ Sulamaları Sulama Kanalları Kaplama Durumları (km) Kanal tipi Toprak % Kaplamalı % Toplam % İsale ve ana kanal 649,9 1, ,1 33, ,0 35,4 Yedek kanal 670,9 1, ,5 29, ,4 30,8 Tersiyer kanal 2.347,9 5, ,9 28, ,8 33,8 Ara toplam 3.668,7 9, ,5 90, ,2 100,0 Kaynak: DSİ Sulama Sonuçları Raporu,

2 Grafik 1 DSİ Sulamalarında Kanal Uzunlukları DSİ Sulamlarında Kanal Uzunlukları (km) , , , , ,7 Beton kaplamalı Kanalet Borulu şebeke Toprak Toplam Toprak kanalların büyük bir kısmı, su kıtlığının yaşandığı Konya Kapalı Havzası nda yer alan sulama tesislerinde bulunmaktadır. Konya Kapalı Havzası ndaki sulama tesislerinin %40 topraktır ve kapalı havzada 2897 km toprak kanal bulunmaktadır. Buna ilave olarak mevcut kanalların çoğunun beton kaplamaları tahrip olmuş, yenileme ihtiyacı göstermektedir. Ülkemizde inşa edilen kaplamalı kanal beton kaliteleri yeterli olmadığından, beton kaplamalı sulama kanallarında sulama suyu kayıpları oldukça fazla olmaktadır. Beton kaplamalı kanallarda meydana gelen sızma kayıpları konusunda, Eskişehir Sulaması, Konya Çumra Sulaması ve Tokat Sulaması sulama alanlarında yılları arasında üniversiteler tarafından çalışmalar yapılmıştır. DSİ-FAO işbirliği ile Eskişehir Sulama proje alanında 1992 yılında 9 adet sulama kanalında sızma kayıpları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Tokat, Eskişehir, Konya Çumra ve Adana Seyhan sulamalarında değişik zamanlarda yapılan sızma kayıpları çalışma sonuçları özetlenerek Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3 Beton Kaplamalı Kanallarda Sızma Kayıpları Sızma miktarı (l/s/m 2 ) Sulama projesi adı Yıl Minimum Maksimum Ortalama Tokat-Eskişehir- Çumra (8 adet kanal) ,0060 0,0310 0,0170 Adana Seyhan Sulaması (19 adet kanal) ,0028 0,0753 0,0289 Adana Seyhan Sulaması (4 adet kanal) ,0071 0,0502 0,0287 Eskişehir Sulaması (3 adet kanal) ,0026 0,0076 0,0045 Eskişehir Sulaması (6 adet kanal) ,0094 0,0754 0,0253 Türkiye ortalaması (40 adet kanal) 0,0026 0,0754 0,0321 A.B.D. Bureau of Reclamation sulamalarında ölçülen değer 0, ,0045 A.B.D. Kaliforniya sulamalarında sızma 0, ,0096 Bureau of Reclamation tarafından kabul edilen maksimum sızma standardı 0,00024 Kaynak: Ş.Bekişoğlu, DSİ,

3 Tablonun incelenmesinden görüleceği gibi ülkemizde inşa edilen beton kaplamalı kanallardaki sızma kayıpları Türkiye ortalaması olarak minimum 0,0026 litre/saniye/m 2, maksimum 0,0754 litre/saniye/m 2, ortalama 0,0321 litre/saniye/m 2 olarak ölçülmüştür. Ege Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü tarafından ha büyüklüğündeki İzmir Menemen Sulama Projesi alanında 2006 yılında yapılan ve yayınlanan bir çalışma sonucuna göre beton kaplamalı kanallarda ve kanalet hatlarında sızma kayıpları oldukça yüksek gözükmektedir. Menemen Sulama Projesi iletim ve ana kanallar ile büyük kapasiteli yedek kanalları beton kaplamalı, tersiyer düzeyindeki dağıtım şebekesi genelde kanalet olan bir sulama projesidir. Çalışma sırasında, değişik kapasitedeki beton kaplamalı sulama kanalları ile kanaletlerde muline ile ölçüm yapılarak, sonuçlar değerlendirilmiştir. Sızma kayıpları ana kanallarda her 1,0 km uzunluk için ölçülmüş ve hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Menemen Sulaması ana kanallarında meydana gelen sızma kayıpları Tablo 4 de verilmiştir. Tablo 4 Menemen Sulaması Beton Kaplamalı Ana Kanallar Sızma Kayıpları Her 1 km'de Sızma miktarı (l/s/m 2 ) Menemen Sulaması kanal adı sızma kaybı (%0) Minimum Maksimum Ortalama Sol ana kanal 0,5-1,3 0,0071 0,0126 0,0141 Sağ ana kanal 0,6-8,6 0,0024 0,0361 Kaynak: Akkuzu E., Ünal H.B., Karataş B.S., Tablonun tetkikinden görüldüğü gibi Menemen Sulama Projesi nde bulunan sağ ve sol sahil ana kanallardaki sızma kayıpları oldukça yüksektir. Menemen Sulaması beton kaplamalı yedek ve tersiyer kanallarda meydana gelen sızma kayıpları her 100 m. uzunluk için ölçülmüş ve hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Değerler Tablo 5 de verilmiştir. Tablo 5 Beton Kaplamalı Yedek ve Tersiyer Kanallardaki Sızma Kayıpları Beton kaplamalı yedek ve tersiyer kanallar Sol sahil beton kaplamalı trapez kesitli yedekler (8 adet kanal) Sol sahil beton kaplamalı trapez kesitli tersiyer kanal (13 adet kanal) Kaynak: Akkuzu E., Ünal H.B., Karataş B.S., Her 100 m de sızma (binde) 2,0 7,0 Mi nimum 0, ,0 010 Sızma miktarı (l/s/m 2 ) Mak simum 0, ,317 2 Orta lama 0, ,05 98 Menemen Sulaması kanaletlerinde yapılan ölçümlerde ve 800 tip kanaletler esas alınmıştır. Her bir kanalet boyu 5,0 m olduğundan, 20 adet kanalet esas alınarak, her 100 metre uzunlukta ölçülen sızma kaybı binde olarak hesaplanmış, değerler Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6 Menemen Sulama Projesi Kanaletlerinde Meydana Gelen Sızma Kayıpları Kanaletler Her 100 uzunlukta sızma kaybı (%0,) Minimum Maksimum Ortalama Sol sahil kanaletler (7 adet kanal) 1,9 8,4 5,1 Sağ sahil kanaletler (6 adet kanal) 0,9 5,7 4,0 Sağ sahil kanaletler (6 adet farklı yer) 1,8 12 6,5 Kaynak: Akkuzu E., Ünal H.B., Karataş B.S.,

4 A.B.D. de Bureau of Reclamation tarafından beton kaplamalı sulama kanalları için maksimum sızma kaybı 0,00024 litre/saniye/m 2 olarak kabul edilmiştir. A.B.D. de toprak kanallarda sızma kaybı bu değerden fazla olursa büyük kapasiteli kanallar beton ile kaplanmakta, küçük kapasiteli kanallar alçak veya yüksek basınçlı kapalı sistem borulu şebeke olarak inşa edilmektedir. Ülkemizdeki ve A.B.D. de ölçülen beton kaplamalı kanallardaki sulama suyu kayıpları karşılaştırıldığında, ülkemizde ölçülen ortalama değerler A.B.D. de ölçülen kayıpların 133 katıdır (0,0321 litre/saniye/m 2 /0,00024 litre/saniye/m 2 =133 katı), [4] Kraatz ın (1977) kabul ettiği standarda göre beton kaplamalı kanallardaki sızma kaybının maksimum 0,0003 l/s/m 2 olması gerekmektedir. Sızma miktarı bu değerden fazla ise kanalın beton kaplamasının yenilenmesi veya ilave sızdırmazlık önlemlerinin alınması gerekmektedir. Avustralya Land and Water Resourses Research and Development Corporation (LWRRDC) kriterine göre beton kaplamalı kanallarda kabul edilebilecek sızma kaybı 0,0001 l/s/m 2 dir. Sızma miktarı bu değerden fazla ise beton kaplamalar yenilenmektedir. Menemen sulaması sağ ve sol sahil ana kanallarındaki ortalama sızma kaybı Bureau of Reclamation tarafından kabul edilen sızma standardının 58 katı, Kraaz ın kabul ettiği standardın göre 47 katı, LWRRDC tarafından kabul edilen standardının ise 141 katıdır. Bu hesaplamalar Menemen Sulaması sol sahil yedek kanalları için yapılırsa, yedek kanallarda meydana gelen sızma kaybı Bureau of Reclamation tarafından kabul edilen sızma standardının 726 katı, Kraaz ın kabul ettiği standarda göre 470 katı, LWRRDC tarafından kabul edilen standardının ise 1744 katıdır. Menemen Sulaması sağ sahil tersiyer kanalları için aynı hesaplama yapılırsa, tersiyer kanallardaki sızma kayıpları Bureau of Reclamation tarafından kabul edilen sızma standardının 249 katı, Kraaz ın kabul ettiği standarda göre 200 katı, LWRRDC tarafından kabul edilen standardın ise 598 katıdır. Kanaletlerde meydana gelen sızma kayıpları da oldukça yüksek gözükmekte, her yüz metre uzunlukta sulama suyunun %0,40-%0,65 inin kayıp olduğu görülmektedir. Hindistan da 2000 yılında yapılan bir çalışma sonucuna göre, sulama kanallarında her 10 6 m 2 ( m 2 ) ıslak alanda, 0,3-7,0 m 3 /s debinin kayıp olduğu hesaplanmıştır. Aynı çalışma sonucuna göre kaplaması yeterli olmayan sulama kanallarında sulama suyu kaybının ortalama %45 olduğu belirlenmiştir. Kanal kaplamasının yeterli düzeyde sızmayı %99 önlediği takdirde Hindistan da kullanılan sulama suyu ile ha ilave alanın aynı su kaynağı ile sulanabileceği hesaplanmıştır. Sonuç olarak, ülkemizde 1969, 1985, 1992 ve 2006 yıllarında değişik sulama projelerinde bulunan beton kaplamalı kanallarda ölçülen sızma kayıplarının dünya standardının çok üzerinde olduğu açık olarak görülmektedir. Ülkemizde inşa edilen beton kaplamalı kanallardaki sızma kaybının azaltılması, ABD veya Avustralya da kabul edilen standarda getirilmesi için gereken önlemler alınmalı ve uygulanmalıdır. Beton kaplamalı kanallarda meydana gelecek sızma kaybının en aza indirilmesi ve dünya standartlarına getirilmesi için dünya ülkelerinde ve ülkemizde de uygulanmaya başlanmış olan gelişmiş teknolojilerden yararlanılmalıdır. Son yıllarda gelişen teknoloji ile kanal kaplamaları beton makinaları (finisher) ile dökülmekte, kaplamalarda hazır beton kullanıldığından kalite oldukça yükselmiş bulunmaktadır. 4

5 Resim 1.Beton kaplama makinaları (finisher) ile sulama kanalı kaplanması 2.BETON KAPLAMALI KANALLARDA PÜSKÜRTME BETON UYGULAMASI A.B.D. deki beton kaplamalı kanalların ekonomik ömrünü doldurduğu, sızma kaybının yüksek olduğu yerlerde beton kaplamanın tamamen sökülerek yenilenmesi yerine, mevcut beton kaplama yerinde bırakılmakta, basınçlı su ile yıkandıktan sonra püskürtme beton (shotcrete) uygulaması yapılmaktadır. Son derece hızlı, pratik ve ekonomik olan püskürtme beton uygulaması ile mevcut beton kaplama üzerine ortalama 4 cm kalınlıkta püskürtme beton uygulanmakta, 8 saatlik bir çalışmada 6-7 kişilik bir ekip ile günde ortalama 200 m 2 beton kaplama yapılmaktadır [4]. Bu uygulamada, inşaat işçilik ücretlerinin yüksek olması nedeniyle A.B.D. de mala ile perdah yapılmamakta, pürüzlülük artmasına karşın bir süre sonra su içindeki yüzer kil zerrecikleri, alg ve su içindeki yüzer parçalar yüzeye yapışarak yüzey pürüzlülüğünü azaltmaktadır. Püskürtme beton uygulaması yapılan kanallarda sızma kaybı azaldığından, kanalların mansabına daha fazla sulama suyu iletilmektedir. Sızma kaybının en yüksek olduğu beton ano ek yerlerindeki derzlerde sıcak mastik asfalt uygulaması yapılmaktadır [4]. Beton kaplamalı kanallarda sızmaya izin verilmemekte, sızma kaybını azaltacak her türlü önlem alınmakta ve uygulanmaktadır. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan kanalet şebeke tipi 1960 lı yıllarda ilk olarak İtalya da geliştirilmiş ve bir süre uygulanmıştır. Daha sonra su kayıplarının fazlalığı, hacim esasına dayalı sulama suyu ölçümünde sorunlar yaşanması nedeniyle, 1970 li yıllarda kanalet olarak inşa edilen sulama şebekeleri İtalya da tamamen terk edilmiştir. Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkeler kapalı sisteme geçmiş, alçak veya yüksek basınçlı kapalı sistemler inşa ederek damla ve yağmurlama sulama yapmaya başlamıştır. Özellikle narenciye başta olmak üzere üzüm bağları, meyve ağaçları ile sebzelerin büyük bir bölümü damla sulama sistemleri ile sulanmaktadır. Sovyetler döneminde Rusya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nde yer alan Türkmenistan ve Kazakistan gibi ülkelerin sulama alanlarında çok az miktarda kanalet hatları inşa edilmiştir. Yedek ve tersiyer kanal girişlerindeki kısa mesafelerde kanalet inşa edilmiş ancak tüm sulama sistemi kanalet olarak inşa edilmemiştir. Dünya üzerinde kanalet inşaatları tamamen terk edilmiş, alçak veya yüksek basınçlı boru şebekeleri inşa edilmeye başlanmıştır. DSİ İşletme ve Bakım Dairesi nde 1981 ve 1993 yıllarında yapılan ve yayınlanan Sulama Şebekelerinde Klasik Kanalet ve Borulu Sistemlerin Mukayesesi isimli çalışma sonuçlarına göre, 1000 m. kotundan daha yüksek, kar yağışının fazla, gündüz ve gece sıcaklık farkları nedeniyle donma ve çözülme olaylarının yaşandığı sulama alanlarında kesinlikle kanalet inşa edilmemesi, kanalet inşa edilecek alanlarda en fazla 800 m. kotunun kanalet için baz alınması önerilmiştir [5]. Son yıllarda değişmesi gereken kanaletler için kanalet temininde güçlükler yaşanmaktadır. Kanalet taşıma mesafesi 200 km veya daha fazla olduğunda, kanalet nakliyesi ekonomik olmamakta, maliyetler aşırı yükselmektedir. 5

6 Mevcut sulama şebekeleri alçak basınçlı veya kot kurtardığı takdirde yüksek basınçlı kapalı şebekelere dönüştürülmelidir. Mevcut toprak kanallar ile kanalet şebekelerinin her yıl yaklaşık km lik beton kaplanır veya kısım borulu şebekeye dönüştürüldüğünde, gelecek 7-10 yıl içerisinde mevcut sulamaların büyük bir kısmı borulu şebekelere dönüşmüş olacaktır. Söz konusu sulama alanlarında sulama şebekeleri borulu sistemlere dönüştürüldüğünde elde edilecek faydalar aşağıda özetlenmiştir. Borulu sulama şebekelerinde boru hatlarının üzeri kapatıldığından, açık kanallar için kaybedilen arazi yeniden kazanılacak, uzun dönemde kazanılan %1,5-3,5 oranındaki arazi üzerinde irtifak hakkı tesis edilerek tarım yapılacağından ekonomiye ve çiftçinin net gelirinin artmasına katkı yapılacaktır. Borulu sulama şebekelerinde sulama suyu buharlaşma ve sızma kaybı sıfıra yakın olduğundan, su iletim randımanı %95 veya daha yüksek olacaktır. Borulu sulama şebekelerinde, arazi kotunun uygun olduğu yerlerde su alma vanası (hidrant) çıkışında 3,5 Atü basınç sağlanırsa yağmurlama sulama yapılabilecektir. Hidrant çıkışında 1,5-2,5 Atü basınç sağlanırsa damla sulama yapılabilecektir. Son teknoloji ile geliştirilen alçak basınçlı damlatıcı başlıkları kullanılarak 1,2 Atü basınç ile de damla sulama yapılabilmektedir. Yağmurlama ve damla sulama yöntemi uygulandığında %30-50 sulama suyu tasarrufu gerçekleşmektedir. Borulu şebeke inşaatı ile su iletim randımanı yükseltildiğinde, damla ve yağmurlama sulama yöntemi uygulandığında sulama randımanı yükseleceğinden, elde edilecek fazla sulama suyu ile yeni alanlar sulanabilecektir. Damla sulama sistemi uygulandığında ürün kalitesi artacak, gübrelerden tasarruf edilecek, damla ve yağmurlama sulama yöntemi uygulandığında daha az sulama suyu kullanılacağından taban suyunun yükselmesi ve tuzluluk önlenecektir. Borulu şebeke vana çıkışlarında debi sabit olduğundan, hidrant çıkış ağızlarına debimetre montajı yapıldığında hacim esasına göre veya sulama süresi olarak saati esas alan sulama suyu ücreti uygulanabilecektir. Borulu şebekelerde boru içerisine sediment girişi, boru hattı başlangıcındaki sediment çökeltim havuzlarında önlendiğinden açık kanallarda büyük sorun olan tortu, silt ve sediment temizliğine ihtiyaç duyulmayacaktır. Borulu şebekelerde yosun ve su içi yabancı otları gelişemeyeceğinden yabancı ot kontrolüne ihtiyaç kalmayacak, bakım gideri sıfıra yaklaşacaktır. Yabancıot ilaçlarının doğaya olan olumsuz etkisi ortadan kalkacaktır. Borulu şebekelerde beton onarımı, kanalet değişimi, yabancı ot kontrolü gibi bakım onarım işleri azaldığından makine kullanımı ve bakım onarım personeli sayısı azalmakta, sulama tesis işletme maliyeti düşmektedir. Borulu sulama şebekelerinde alt ve üst sel geçidi, şut, akedük, kasis ve benzeri sanat yapılarına ihtiyaç olmadığından veya bu yapıların sayıları azalacağından inşaat maliyetleri azalmaktadır. Arazi toplulaştırmasının yapıldığı alanlarda borulu şebeke uygulamaları daha kolay olmakta, boru hattı boyları kısalmakta, inşaat maliyeti azalmaktadır. Arazi toplulaştırması yapılmayan yerlerde su geçit hakları sorun olmaktan çıkmakta, yer altında döşenen boru hattının üzerinde tarım yapılabilmekte, çiftçiler rahatça sulama suyu alabilmektedir. Borulu şebekelerde çiftçi sadece vana çıkışlarından sulama suyu alabilmekte, boru hattına dışarıdan müdahale etme, kaçak su alma mümkün olmamakta, bu durum işletme hizmetlerini kolaylaştırmaktadır. Borulu şebekelerde çiftçi müdahalesi ve izinsiz sulama suyu alma azaldığından işletme personeli sayısı ve işletme giderleri azalmaktadır. Boru hattı çıkışına kapaklı karık borusu veya plastik boru bağlanarak sulama suyu araziye iletilmekte, su kayıpları azaltılmaktadır. Borulu sulama şebekeleri yüzey yağışları, sel, don olayları, trafik kazaları ve diğer doğal afetlerden (deprem hariç) etkilenmemektedir. Borulu sulama şebekeleri iyi inşa edilir ve işletilirse bakım ve onarım giderleri çok azalmakta, neredeyse sıfıra yakın olmaktadır. 6

7 Teknolojinin gelişmesine paralel olarak cam elyaflı (Glass Reinforced Plastic-Cam Takviyeli Plastik (GRP-GTP, HDP) veya benzeri malzemeler kullanılarak üretilen borular metre uzunlukta, 2,40 metre çapında, özel sipariş üzerine ise 2,80 metre çapında imal edilebilmektedir. Yeni boru teknolojisi bir taraftan inşaat kolaylığı sağlarken diğer taraftan da boru ek yerlerinde kullanılan conta adedini azaltmakta, büyük miktardaki sulama suyu kapalı sistem ile taşınabilmekte, sulama suyu kayıplarını minimuma indirmekte hatta kayıplar sıfır olabilmektedir. Borulu sulama şebekeleri anormal bir durum olmaz, deprem olayı yaşanmaz ve ek yerlerinde kaliteli sızdırmazlık contaları kullanıldığında ömürleri 100 yıl kadar olabilmektedir. Borulu şebekelerin üstünlüklerine karşın en olumsuz husus, borular kaliteli olmaz, üretim, nakliye ve montaj sırasında gerekli özen gösterilmez, iyi inşa edilmezlerse patlaklar ve ek yerlerindeki contalardan aşırı su kayıpları meydana gelmektedir. Bu sızmalar ve patlaklar bir taraftan boru hattı onarım giderini artırırken, diğer taraftan sulama suyunun sızması sonucu taban suyu yükselmekte, çiftçinin tarlasına ve ürününe zarar vermektedir [5]. Ayrıca patlak veya sızmanın önlenmesi ve onarımı için boru hattında sulama suyu kesilmesi gerekmekte, bu durum ürün kayıplarına ve çiftçinin şikâyet etmesine neden olmaktadır. Boru hattında su kesilmesi ve tekrar doldurma sırasında gerekli teknik önlemlerin alınması, boru içerisindeki havanın sisteme ilave edilecek hava tahliye sistemleri (vantuz) ile tahliye edilmesi gerekmektedir. Borulu sulama şebekelerinde teknik koşullara uyulmaz, boru imalatında kaliteye önem verilmez, borunun taşınması, istiflenmesi, açılan hendeğe yerleştirilmesi, üzerinin kapatılması, basınç testlerinin yapılması ve işletilmesi sırasında gerekli özen gösterilmez ise boru hatlarında çok fazla patlak meydana gelmektedir. Patlayan boru hatları nedeniyle sulama suyu zamanında ve yeter miktarda iletilememekte ve tarım ürünlerinde verim ve kalite düşmektedir. Boru patlaklarının onarımı pahalı bir işlem olduğundan, borularda meydana gelen patlaklar sulamayı işleten bakım ve onarımını yapan sulama birlik bütçelerine de önemli bir yük getirebilmektedir. KAYNAKLAR [1]Akkuzu E., Ünal H.B., Karataş B.S. Determination of Water Conveyance Loss in the Menemen Open Canal Irrigation Network. University of Ege, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Structures and Irrigation, İzmir [2]Albayrak, H. F. Beton Cep Kitabı- DSİ Yayını, Ankara, [3]Balaban, A. Sulama Şebekelerinde Kanal ve Tarla Arkları Sızma Kayıpları Üzerinde Bir Araştırma, A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 455, Ankara, [4]Bekişoğlu, Ş. Beton Kaplamalı Kanallarda Sızdırmazlık Önlemleri Mastik Asfalt ve Püskürtme Beton Uygulaması, T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Daire Başkanlığı, Ankara, [5]Bekişoğlu, Ş. Sulama Şebekelerinde Klasik Kanalet ve Borulu Sistemlerin Mukayesesi, T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Daire Başkanlığı, Ankara, [6]Conrete Manual, Bureau of Reclamation Eigth Edition- Denver, Colorado, [7]DSİ Sulama Sonuçları Raporu, [8]Öğretir K. Su Uygulama Randımanı ve kanal Kayıplarının Araştırılması. Sulama Suyu Yönetiminde Geliştirilmiş Yöntemler, TCP/TUR/0152 Projesi Workshop Cilt 1 Tebliğler, Eskişehir- Türkiye [9]Tülücü K., Yetiş M., DSİ Aşağı Seyhan Ovası Sol Sahilde Bulunan Beton Kaplamalı Sulama Kanallarında Oluşan Sızma Kayıplarının Bulunması, DSİ Teknik Bülteni, sayı:58. [10]Water Systems Operation and Maintanance Workshop 1988 Session Notes, Bureau of Reclamation, Denver, Colorado,

SU YAPILARI. Sulama ve Kurutma. 9.Hafta. Prof.Dr. N.Nur ÖZYURT

SU YAPILARI. Sulama ve Kurutma. 9.Hafta. Prof.Dr. N.Nur ÖZYURT SU YAPILARI 9.Hafta Sulama ve Kurutma Prof.Dr. N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Sulama ve Kurutma Nedir? Bitkilerin gelişmesi için gerekli olan fakat doğal yollarla karşılanamayan suyun zamanında,

Detaylı

Sürdürülebilir Su Yönetimi BÖLÜM-4

Sürdürülebilir Su Yönetimi BÖLÜM-4 Sürdürülebilir Su Yönetimi BÖLÜM-4 Su Kayıplarının Temelleri ve Yönetimi İçerik 1. Giriş bilgileri 2. Su kayıplarının tespiti 3. Su kayıplarını azaltma yöntemleri 4. Su kayıplarının azaltılması için gerekli

Detaylı

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Bağ Sulaması Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Prof. Dr. Sermet ÖNDER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) sermetonder01@gmail.com

Detaylı

Damla sulama yöntemi

Damla sulama yöntemi Damla sulama yöntemi Damla sulama yönteminin üstünlükleri! Birim alan sulama suyu ihtiyacı az! Bitki su tüketimi düşük! Verim ve kalite yüksek! Etkin gübreleme! Tuzlu toprak ve tuzlu su koşullarında bitki

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

SU YÖNETİMİ VE KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ

SU YÖNETİMİ VE KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ SU YÖNETİMİ VE KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ SUAT BALCI Genel Müdür Kasım 2017 Eskişehir Dünya Su Risk Atlası (Kaynak: www.wri.org) Küresel iklim değişikliği, dünyanın her tarafında büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Detaylı

FARKLI ÇİMENTO ÇEŞİTLERİ VE KARIŞIMLAR KULLANILARAK KAPLANAN SULAMA KANALINDA SIZMA KAYIPLARININ BELİRLENMESİ

FARKLI ÇİMENTO ÇEŞİTLERİ VE KARIŞIMLAR KULLANILARAK KAPLANAN SULAMA KANALINDA SIZMA KAYIPLARININ BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 24, 17(1), 49-58 FARKLI ÇİMENTO ÇEŞİTLERİ VE KARIŞIMLAR KULLANILARAK KAPLANAN SULAMA KANALINDA SIZMA KAYIPLARININ BELİRLENMESİ Kenan BÜYÜKTAŞ Ç.Ü. Ceyhan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Suyun Önemi. 2. Türkiye de Tarımsal Sulama. 3 AG PLASTİK Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4. Toprak Altı Damla Sulama Sistemleri. 5.

İÇİNDEKİLER. 1. Suyun Önemi. 2. Türkiye de Tarımsal Sulama. 3 AG PLASTİK Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4. Toprak Altı Damla Sulama Sistemleri. 5. İÇİNDEKİLER 1. Suyun Önemi 2. Türkiye de Tarımsal Sulama 3 AG PLASTİK Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4. 5. Kök Bekçisi 6. AG PLASTİK Toprak Altı Damla Sulama Sistemi Uygulamaları Suyun Önemi Kişi Başına Düşen

Detaylı

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5 SULAMA PROJELERİ TABANSUYU İZLEME FAALİYETİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE AŞAĞI SEYHAN OVASI SOL SAHİL SULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK

Detaylı

Menemen Ovası Sulama Şebekesinin Arazi Toplulaştırması Öncesi ve Sonrası Durumunun Değerlendirilmesi 1

Menemen Ovası Sulama Şebekesinin Arazi Toplulaştırması Öncesi ve Sonrası Durumunun Değerlendirilmesi 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(2):109-120 ISSN 1018-8851 Menemen Ovası Sulama Şebekesinin Arazi Toplulaştırması Öncesi ve Sonrası Durumunun Değerlendirilmesi 1 Ayben D. ÜNAL ÇALIŞKAN 2 Halil Baki

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

EĞİTİM NOTLARI 16 BASINÇLI HAVA HATLARI BASINÇLI HAVA HATLARI

EĞİTİM NOTLARI 16 BASINÇLI HAVA HATLARI BASINÇLI HAVA HATLARI Basınçlı hava, endüstriyel tesislerde yaygın bir şekilde kullanılan bir enerji türüdür. Basınçlı hava, dış ortamdan alınan havanın bir kompresörde belli bir oranda sıkıştırılmasıyla elde edilir. Serbest

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

Ü r ü n B r o ş ü r ü

Ü r ü n B r o ş ü r ü Ürün Broşürü Vantuz Ana Hat Yanal Yıkama Vanası Geri Yıkama Vanası Kum Filtresi Tapa Sulama Sistemi - Toplam Sistem Yaklaşımı Manometre Venturi Çekvalf Bypass Vanası Elek Filtre Kum Ayırıcı Hidro Siklon

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi*

Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi* KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), 2006 7 KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi* Yusuf UÇAR, Mehmet KARA 2 Süleyman Demirel

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

HİDROLİK LABORATUARI HİDROLİK LABORATUARI DENEY ALETLERİ

HİDROLİK LABORATUARI HİDROLİK LABORATUARI DENEY ALETLERİ HİDROLİK LABORATUARI HİDROLİK LABORATUARI DENEY ALETLERİ 1) Hidrolik Akım Gözlem Tezgâhı Resim 44 de görülen hidrolik akım gözlem tezgahı üzerinde bulunan depo, pompa ve debi ölçerler ile farklı deney

Detaylı

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ *

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * Investigation About Seasonal Pollution Drainage Channels, Asagi Seyhan Samples Şevki İSKENDEROĞLU Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI 1 2 Toplam Su Kayıpları Fiziki Kayıplar İdari Kayıplar 3 İklim ve Yer Hareketleri Su Şebekesinin Zamanla Bozulması/ Yaşlanması Suyun Kimyasal İçeriği

Detaylı

SULAMA ŞEBEKELERİNİN PROJELENDİRME ESASLARI

SULAMA ŞEBEKELERİNİN PROJELENDİRME ESASLARI SULAMA ŞEBEKELERİNİN PROJELENDİRME ESASLARI Mesut KELEŞ DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Sulama ve Drenaj Şube Müdürü, Ankara ÖZET Ülkemizde nüfus artışına paralel olarak artan gıda

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜ. 1. Duvar blokları 2. Asmolen bloklar 3. Yapıştırma harcı 4. Sıva kumu 5. Şap kumu 6. Dolgu malzemesi

İNŞAAT SEKTÖRÜ. 1. Duvar blokları 2. Asmolen bloklar 3. Yapıştırma harcı 4. Sıva kumu 5. Şap kumu 6. Dolgu malzemesi İNŞAAT SEKTÖRÜ 1. Duvar blokları 2. Asmolen bloklar 3. Yapıştırma harcı 4. Sıva kumu 5. Şap kumu 6. Dolgu malzemesi Pomza, inşaat sektöründe hafif beton elde edilmesinde agrega olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ

ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ Bitki gelişimi için gerekli olan su ile suda eriyebilen besin maddelerinin, istenilen zamanda ve istenilen miktarda,kontrollü olarak bitki kök bölgesine damlalar halinde verilmesine

Detaylı

KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ

KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ Kaptajlar bilindiği üzere bir su kaynağının isale hattına verilebilmesini, (boruya alınabilmesini) sağlamak amacıyla yapılan su toplama odalarıdır. Kaptajlar

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN Drenajın Amacı Yağmur veya kar suyunun yolun taşkına neden olmasına engel olmak ve yol yüzeyinde suyun birikmesine engel olmak, Karayolu üstyapısı

Detaylı

GAP SULAMALARINDA ENERJİ MALİYETİNİN ÜRÜN MALİYETİ İÇERİSİNDEKİ PAYI

GAP SULAMALARINDA ENERJİ MALİYETİNİN ÜRÜN MALİYETİ İÇERİSİNDEKİ PAYI GAP SULAMALARINDA ENERJİ MALİYETİNİN ÜRÜN MALİYETİ İÇERİSİNDEKİ PAYI A. Mekin Tüzün Ekonomik Kalkınma Genel Koordinatörü GAP BKİ Başkanlığı Ankara/Türkiye Nesrin Baysan Uzman GAP BKİ Başkanlığı Ankara/Türkiye

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ Kentsel ve Kent dışı Alanlarda Yaya Trafiği ve Sosyal Yaşam Olarak İnsan Yaşamında Önemli Yer Tutan Hemzemin Geçitler Trafik Güvenliği olarak en tehlikesiz

Detaylı

TARIMSAL ARAZİ VARLIĞI MÜLKİYET DURUMU NÜFUS YAPISI (2009 YILI) TOPLAM TARIM ARAZİSİ(M2) İŞLETME SAYISI

TARIMSAL ARAZİ VARLIĞI MÜLKİYET DURUMU NÜFUS YAPISI (2009 YILI) TOPLAM TARIM ARAZİSİ(M2) İŞLETME SAYISI BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER 5.1 SONUÇ 5.1.1 Projenin Teknik Yönden Değerlendirilmesi İklim özellikleri ve Tarımsal İşletme Yapıları birbirinden farklı Sırt Havzası 68.794 Ha, Dere Havzası 17.950 Ha olmak

Detaylı

Sulama Teknolojileri. Prof. Dr. Ferit Kemal SÖNMEZ

Sulama Teknolojileri. Prof. Dr. Ferit Kemal SÖNMEZ Sulama Teknolojileri Prof. Dr. Ferit Kemal SÖNMEZ Tarımsal Yapılar ve Sulama SULAMA YÖNTEMLERİ Suyun bitki kök bölgesine veriliş biçimi YÜZEY SULAMA YÖNTEMLERİ BASINÇLI SULAMA YÖNTEMLERİ -Salma sulama

Detaylı

BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI

BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI Makale BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI Y. Müh. Gökhan ÖZBEK Özet: Bu yazıda ısıtma tesisatında kullanılan borulardan olan ısı kaybı üzerinde durulmuştur. Isıtılmayan hacimlerden geçen sıcak su borularından

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi

Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi 454 Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi Hasan DEĞİRMENCİ * Çağatay TANRIVERDİ Fırat ARSLAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

SULAMA YAPILARI. Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SULAMA YAPILARI. Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SULAMA YAPILARI Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 1 Bir su kaynağından yararlanma talebinin karşılanması için dört ana unsurun saptanması gerekir: Miktar: talep edilen su miktarı

Detaylı

Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi

Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 97-104 Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi Çimen Zehra ŞAHİNLER * Kemal Sulhi GÜNDOĞDU** ÖZET Bu çalışmada, Bursa Ovası Yeraltısuyu

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Beton Döşemede Dünya Lideri

Beton Döşemede Dünya Lideri Beton Döşemede Dünya Lideri Dünya nın en önemli projelerine müşterilerinin talepleri doğrultusunda üretilen son teknoloji ürünleriyle hizmet veren, % 70 pazar payı oranıyla, Dünya da beton döşeme teknolojisinin

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

Sulama makineleri. Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır.

Sulama makineleri. Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır. . 1 Sulama makineleri Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır. Sınıflandırma: Basınçlı sulama makine ve araçları, aşağıdaki

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

OTOGAZ - DÖKMEGAZ TESİSLERİ VE KATODİK KORUMA

OTOGAZ - DÖKMEGAZ TESİSLERİ VE KATODİK KORUMA OTOGAZ - DÖKMEGAZ TESİSLERİ VE KATODİK KORUMA Giriş LPG, depolama kolaylığı ve ilk yatırım maliyetinin düşüklüğü nedeniyle Türkiye de uzun yıllardır tank sistemleri ile dökmegaz olarak kullanılmaktadır.son

Detaylı

M İ M K O MÜHENDİSLİK İMALAT MÜŞAVİRLİK KOORDİNASYON ve TİCARET A.Ş

M İ M K O MÜHENDİSLİK İMALAT MÜŞAVİRLİK KOORDİNASYON ve TİCARET A.Ş ALTYAPI SİSTEMLERİNİN PLANLAMASI PLANLAMA, PROJELENDİRME, TEKNİK İNCELİKLER Hüseyin KARIŞAN Çevre Mühendisi (İTÜ) Kısıklı Büyükçamlıca Cad. Başçay Sok. No: 16 Üsküdar İSTANBUL Tel: 0216 422 67 34 36 Fax:

Detaylı

www.terbo.com.tr TERLEYEN BORU TOPRAK ALTI SULAMA BORUSU

www.terbo.com.tr TERLEYEN BORU TOPRAK ALTI SULAMA BORUSU www.terbo.com.tr TERLEYEN BORU TOPRAK ALTI SULAMA BORUSU Tasarrufun önemi Su kaynakları bakımından çok zengin olmayan Türkiye de de suyun bütün sektörlerde tasarruflu kullanımını özendirici yeni tedbirler

Detaylı

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil).

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil). 4. GÜNLÜK DÜZENLEME HAZNESİ TASARIMI 4.1. Düzenleme İhtiyacı: a. Şebekeden çekilen debiler, iletimden gelen debilerden günün bazı saatlerinde daha büyük, bazı saatlerinde ise daha küçüktür. b. Gerek pompajlı

Detaylı

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları Türkiye Su Bütçesinin Belirlenmesi Çalıştayı 16 20 Mart 2015 / İstanbul A.Deniz

Detaylı

Karabucak Köyü nde Arazi Toplulaştırmasının Değerlendirilmesi

Karabucak Köyü nde Arazi Toplulaştırmasının Değerlendirilmesi ISSN:2146-8168 Sayı:6, Yıl: 2013, Sayfa: 55-62 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 09.04.2013 Yayına Kabul Tarihi: 13.05.2013 Baş Editör: Naim Cağman Alan Editörü: Sedat Karaman Karabucak Köyü

Detaylı

AFYONKARAHİSAR SULAMA PROJESİNDE DEZENFEKTE EDİLMİŞ ATIKSULARIN KULLANIMI

AFYONKARAHİSAR SULAMA PROJESİNDE DEZENFEKTE EDİLMİŞ ATIKSULARIN KULLANIMI AFYONKARAHİSAR SULAMA PROJESİNDE DEZENFEKTE EDİLMİŞ ATIKSULARIN KULLANIMI Adem COŞKUN 1, Fatih KİŞİ 2, İlker KURT 3, Ömer AÇIKGÖZ 4 1 DSİ 18. Bölge Müdürü ISPARTA, ademcoskun@dsi.gov.tr 2 DSİ 18. Bölge

Detaylı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı ALTYAPI TASARIM ÖNERİLERİ Çatı Kaplamaları 6. Güncellenmİş Baskı Havalandırmalı veya havalandırmasız çatıların inşası doğruluk kriterlerine bağlı değildir. Her iki tasarımın da planlama ve uygulama şartlarına

Detaylı

IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP

IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP 40 200 Yüksek verim, Uzun ömür, Üstün kalite, DIN 2533 ve TS EN 1092-2 ve TS EN 1092-1 normlarına uygun flanşlar, IEC, VDE normlarına

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I DENEY 2 : BORULARDA BASINÇ KAYBI VE SÜRTÜNME DENEYİ (AKIŞKANLAR MEKANİĞİ) DENEYİN AMACI:

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 215 TÜRKİYE DE TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Belgin ÇAKMAK Prof.Dr. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Ankara,

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN Drenajın Amacı Yağmur veya kar suyunun yolun taşkına neden olmasına engel olmak ve yol yüzeyinde suyun birikmesine engel olmak, Karayolu üstyapısı

Detaylı

2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ

2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25-21 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM MALİYETLERİ

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ^\\VMVN 2006 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JAİN - JTL SERİSİ 16, 0.90 mm Et Kalınlığı, 2, 3.5 ve 4 L/h Debili Basınç Düzenleyicisiz Yuvarlak Damla Sulama Borusu

Detaylı

Gidro-Rus A.Ş. Etkili bir dam drenaj sistemi

Gidro-Rus A.Ş. Etkili bir dam drenaj sistemi Gidro-Rus A.Ş. Etkili bir dam drenaj sistemi Yağmur suyu drenaj vakum sistemi Genellikle büyük damlardan yağmur suyu akıcı için klasik cazibe iç drenajı sistemi kullanılmaktadır. Ancak bu eski sistem,

Detaylı

MERSİN SULAMA BİRLİĞİ

MERSİN SULAMA BİRLİĞİ MERSİN SULAMA BİRLİĞİ Birlik Başkanı Mahmut KUTLAY MERSİN SULAMA BİRLİĞİ Mersin Sulama Birliği 1998 Yılında D.S.İ 6. Bölge Müdürlüğü ile Mersin merkez ilçeye bağlı Toroslar, Yalınayak, Arpaçsakarlar, Dikilitaş,

Detaylı

ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ. İklimlendirme Sistemleri. SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE

ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ. İklimlendirme Sistemleri.  SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE İklimlendirme Sistemleri ACT ACT -6 H:1.80 m Her hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin

Detaylı

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Nevşehir-Aksaray-Ş.Koçhisar Enerji Formu

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Nevşehir-Aksaray-Ş.Koçhisar Enerji Formu Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Nevşehir-Aksaray-Ş.Koçhisar Enerji Formu AKSARAY DA TARIM VE ENERJİNİN SORUNLARI Ramazan KOÇAK Elektrik Mühendisi Sorunlar ve çözümler MEDAŞ Aksaray İl Müdürlüğü,TEİAŞ

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

Sulama Suyu Dağıtımına Çiftçi Tepkileri: Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Örneği 1

Sulama Suyu Dağıtımına Çiftçi Tepkileri: Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Örneği 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (3):165-175 ISSN 1018-8851 Sulama Suyu Dağıtımına Çiftçi Tepkileri: Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Örneği 1 H. Baki ÜNAL 2 Musa AVCI 3 Şerafettin AŞIK 4 Erhan AKKUZU

Detaylı

1 L=50 m. 2 L=60 m. 3 L=50 m. A=0,25 ha. A=0,2 ha. (90 m)

1 L=50 m. 2 L=60 m. 3 L=50 m. A=0,25 ha. A=0,2 ha. (90 m) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01-013 BAHAR YARIYILI SU TEMİNİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI BÜTÜNLEME SINAV SORULARI 1/06/013 Adı Soyadı: Soru 1: Şekilde boy kesiti verilen isale

Detaylı

Panel Radyatör & Havlupan & Vana

Panel Radyatör & Havlupan & Vana Panel Radyatör & Havlupan & Vana Yüksek Verim Garanti Çevre Dostu Türk Malı Panel Radyatör YEŞİL TEKNOLOJİ Airfel Panel Radyatörler Çinko osfat kaplama yerine Yeşil Teknolojili Zirconium kaplama teknolojisi

Detaylı

İÇME SUYU HAZNELERİ 01.12.2011 İÇME SUYU HAZNELERİNİN İNŞA AMAÇLARI

İÇME SUYU HAZNELERİ 01.12.2011 İÇME SUYU HAZNELERİNİN İNŞA AMAÇLARI B Ö L Ü M 4 İÇME SUYU HAZNELERİ İÇME SUYU HAZNELERİNİN İNŞA AMAÇLARI Sarfiyatların Dengelenmesi Şebekedeki sarfiyat salınımlarının düzenlenmesi gelir. Günün çeşitli saatlerinde şebekede kullanılan su isaleden

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Sinerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Sinerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. GENEL Yapılarda bugüne kadar yağmur suyunun drenajı ile ilgili olarak konvansiyonel sistemler kullanılmıştır. Konvansiyonel yağmur drenajı, yatay hatta %2-3 derece eğim verilmesi ile suyun hava ile yer

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ Bu birim fiyatlar; 01.01.2002 tarihinden sonra ihaleye çıkılan işlerde

Detaylı

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA SİSTEMİ

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA SİSTEMİ KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA SİSTEMİ Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Kuruluş ve Gelişim Köy Hizmetleri araştırma çalışmaları (toprak ve su kaynakları araştırmaları) 1940 lı yılların ikinci yarısında

Detaylı

Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından 4-8 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen

Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından 4-8 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından 4-8 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ SULAMAYA ETKİLERİ SEMPOZYUMU nun SONUÇ BİLDİRGESİ Sempozyuma katılan

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ Bu birim fiyatlar; 01.01.2002 tarihinden önce ihale edilen veya ihalesi

Detaylı

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- SU TANKI: St -37 A1 kalite 5 mm sac kullanılmaktadır. Tank içinde Enine 2, Boyuna 4 adet tank malzemesi ile ayni malzemeden dalgakıran Tank üzerinde

Detaylı

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgi 2. Çalışma Prensibi 3. Sistem Bileşenleri 4. Montaj 5. Resimlerle Kolektör Montajı 6. Teknik Detaylar 7. Teknik Bilgi 8. Bakım 9. Tesisat Şeması Genel

Detaylı

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Su Sondajları, Temel Sondajları, Enjeksiyon İşleri, Kaya-Zemin Mekaniği Deneyleri

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI BORULARDA VE HİDROLİK ELEMANLARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Borularda

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Dumankaya Kurtköy Flex Konsept; Bölgede farklılık oluşturacak bir proje, Büyük lobi alanı, Toplantı odaları, Terasta yüzme havuzu, Fitness Center Kafe-Restoran Dumankaya

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ESTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI. ÖĞRENCİ:M.Yalçın MERMER DANIŞMAN:Prof. Dr.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ESTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI. ÖĞRENCİ:M.Yalçın MERMER DANIŞMAN:Prof. Dr. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ESTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİ:M.Yalçın MERMER DANIŞMAN:Prof. Dr. Necmi İŞLER Sulama suyun, filtre edilip süzüldükten sonra, eriyebilir gübre ile

Detaylı

Sezer Tarım Teknolojileri Tamburlu Sulama Makineleri

Sezer Tarım Teknolojileri Tamburlu Sulama Makineleri Sezer Tarım Teknolojileri Tamburlu Sulama Makineleri Sezer Tarım ve Sağım Teknolojileri Ltd.Şti. SEZER; yetiştiricilerin, sağım sistemleri, çiftlik ve hayvancılık ekipmanları ile tamburlu sulama makinesi

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 Teslim tarihi:- 1. Bir şehrin 1960 yılındaki nüfusu 35600 ve 1980 deki nüfusu 54800 olarak verildiğine göre, bu şehrin 1970 ve 2010 yıllarındaki nüfusunu (a) aritmetik artışa

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Gübre Dağıtma Makinaları 2 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde

Detaylı

TARIMSAL DRENAJ HAVZALARINDA SU BÜTÇESİ HESABI: SEYHAN ALT HAVZASI ÖRNEĞİ

TARIMSAL DRENAJ HAVZALARINDA SU BÜTÇESİ HESABI: SEYHAN ALT HAVZASI ÖRNEĞİ TARIMSAL DRENAJ HAVZALARINDA SU BÜTÇESİ HESABI: SEYHAN ALT HAVZASI ÖRNEĞİ Mahmut ÇETİN Ç. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Adana E-Mail: mcet64@cu.edu.tr T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ

Detaylı

METAL TAKVİYELİ KORİGE BORU

METAL TAKVİYELİ KORİGE BORU METAL TAKVİYELİ KORİGE BORU ÖZALTIN ın öncelikli amacı, inşaat ve altyapı sektördeki 46 yıllık deneyimini altyapı boru üretimine aktararak ülke ekonomisine ve gelişimine katkı sağlamaktır. ÖZALTIN bugüne

Detaylı

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması İşveren ve temsilcisi tarafından onaylanmış proje ve detay çizimlerine göre; duvar U profillerinin, altına 4mm kalınlığında Index Fonostrip veya muadili yapıştırılması,

Detaylı

25.12.2012. SULAMA ALTYAPISI PLANLAMASI Nazım ÖZŞAHİN -Sulama Uzmanı SULAMA ALTYAPI PLANLAMASI

25.12.2012. SULAMA ALTYAPISI PLANLAMASI Nazım ÖZŞAHİN -Sulama Uzmanı SULAMA ALTYAPI PLANLAMASI SULAMA ALTYAPISI PLANLAMASI Nazım ÖZŞAHİN -Sulama Uzmanı SULAMA ALTYAPI PLANLAMASI SULAMANIN TANIMI VE ÖNEMİ Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde tarım, ülke gelir kaynaklarının en önemli unsurlardan

Detaylı

İÇMESUYU ŞEBEKELERİNDE HARDY-CROSS VE ÖLÜ NOKTA METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İÇMESUYU ŞEBEKELERİNDE HARDY-CROSS VE ÖLÜ NOKTA METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI İÇMESUYU ŞEBEKELERİNDE HARDY-CROSS VE ÖLÜ NOKTA METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Mustaa GÜNAL *, Serdar BULUT ** ve Ayşe Y. GÜNAL* * Gaziantep Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl., Gaziantep ** Gaziantep Üniversitesi,

Detaylı

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN 1-1 YARDIMCI DERS KİTAPLARI VE KAYNAKLAR Kitap Adı Yazarı Yayınevi ve Yılı 1 Hidroloji Mehmetçik Bayazıt İTÜ Matbaası, 1995 2 Hidroloji Uygulamaları Mehmetçik Bayazıt Zekai

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

Biz Kimiz! Misyon & Vizyon

Biz Kimiz! Misyon & Vizyon DKP SİYAH KANAL Biz Kimiz! 2004 Yılında Havalandırma sektöründe siz değerli müştelerimize hizmet vermek üzere kurulan firmamız kuruluşundan itibaren dürüst kaliteli uygun fiyat politikasını prensip edinmiş

Detaylı

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8 Ayvalık(Edremit Zeytini) Yağı altın sarısı renginde, meyve kokusu içeren, aromatik, kimyasal ve duyusal özellikleri bakımından birinci sırada yer alır. Son yıllarda meyve eti renginin pembeye döndüğü dönemde

Detaylı

ADALAR DA İÇMESUYU VE KIBRIS ADA SINA TÜRKİYE DEN SU İLETİMİ

ADALAR DA İÇMESUYU VE KIBRIS ADA SINA TÜRKİYE DEN SU İLETİMİ 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 17 ADALAR DA İÇMESUYU VE KIBRIS ADA SINA TÜRKİYE DEN SU İLETİMİ Ömer ÖZDEMİR Nesrin BOSTANCI İnşaat Mühendisi-Daire Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi-Şube Müdürü

Detaylı

Kazısız Boru Rehabilitasyonu için Yüksek Basınçlı Esnek Boru Hatları

Kazısız Boru Rehabilitasyonu için Yüksek Basınçlı Esnek Boru Hatları 1 Kazısız Boru Rehabilitasyonu için Yüksek Basınçlı Esnek Boru Hatları Raedlinger şirket grubu Raedlinger Raedlinger RWenergy Primus Line BBZ İnşaat Mekanik PV Sistemleri Kazısız Profesyonel Şirketi Mühendislik

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

Master Panel 1000 R5T Çatı

Master Panel 1000 R5T Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R5T Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil ÖZET ÜRÜN BİLGİSİ EGSAN ürünü Üniversal Tip Susturucu: olumsuz iç ve dış etkenlere ve korozif koşullara dayanıklı, tamamen alüminyum kaplı sac gövde ve borudan oluşur.

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe GROUP ENERJI SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master

Detaylı

Kar Mücadelesi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Kar Mücadelesi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Kar Mücadelesi Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzey Kaplaması Yüzey Dokusu Kaplamanın yüzeysel dokusu ve pürüzlülüğü hem sürüş konforunu hem de sürüş emniyetini belirler. Kaplama yeterince düzgün ama gerekli

Detaylı