KARASUYUNUN ARITILABİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* Treatabılıty of Olıve Mıll Blackwater Usıng Physıcal, Chemıcal, and Bıologıcal Methods

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARASUYUNUN ARITILABİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* Treatabılıty of Olıve Mıll Blackwater Usıng Physıcal, Chemıcal, and Bıologıcal Methods"

Transkript

1 1 FARKLI FİZİKSEL, KİMYASAL VE BİYOLOJİK YÖNTEMLERLE ZEYTİNYAĞI KARASUYUNUN ARITILABİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* Treatabılıty of Olıve Mıll Blackwater Usıng Physıcal, Chemıcal, and Bıologıcal Methods Pelin EKİCİ Çağatayhan Bekir ERSÜ Çevre Mühendisliği Anabilimdalı Çevre Mühendisliği Anabilimdalı ÖZET Bu çalışmada zeytinyağı üretimi yapılan tüm Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de büyük bir çevre problemi yaratan zeytinyağı üretimi sonucu ortaya çıkan ve karasu olarak adlandırılan atıksuyun farklı fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle arıtılabilirliği incelenmiştir. Karasu yüksek organik ve toksik içeriği ile arıtımı zor bir atıksudur ve kompozisyonu zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye, zeytinlerin üretime kadar bekletildiği süreye ve üretim prosesine kadar birçok faktörle değişmektedir. Konuyla ilgili çalışmalarda faklı özelliklerdeki numuneler üzerinde farklı arıtma verimleri elde edilmektedir. Bu sebeple bu metodları arasında bir karşılaştırma yapılamamaktadır. Bu sebeple yapılan çalışmada Adana ili Kozan ilçesinde mevcut bulunan 3 fazlı üretim yapan zeytinyağı üreticilerinden tek seferde dinlendirilmiş karasu temin edilmiştir. Bu atıksu üzerinde farklı yöntemler denenmiş ve bu yöntemlerin karasu için yeterli olup olmadığı incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Karasu, Zeytinyağı üretimi, Kesikli reaktör, Fiziksel arıtma, Kimyasal arıtma ABSTRACT Black-water is generated as a result of oil production and causes major environmental problem. Various physical, chemical, and biological methods were applied for the treatment of blackwater obtained from local olive mill. High organic content and toxic substances in black-water render its treatment difficult and its composition varies with several factors such as the area where the olive trees are grown, the storage duration of the olives until production, and the type of the manufacturing process. In related studies reported in the literature, varying treatment efficiencies were obtained for similar treatment methods. Due to varying black-water characteristics, it is impossible to make a clear comparison between the treatment methods applied. Therefore, in this study, a bulk amount of blackwater free oil of which was skimmed has been supplied from an olive mill facility with three-phase olive oil production regime located in the Kozan district of Adana. Different treatment methods were tried for the treatment of these wastewaters and the adequacy of these methods were investigated based on removal performance. A comparison between these methods were also provided. *Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis

2 Key Words: Blackwater,Olive Oil Production,,Batch Reactor,Physical treatment, Chemical treatment Giriş Dünyada zeytinyağı üretiminde İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye gibi ülkeler başı çekmektedir. Türkiye de 95 milyon zeytin ağacı bulunduğu tahmin edilmektedir ve Türkiye, dünyada sofralık zeytin üretiminde ikinci, zeytinyağı üretiminde ise dördüncü sıradadır. Ancak, üretim sırasında hiçbir kimyasal madde kullanılmasa da açığa çıkan karasu, yüksek kirletici içeriği yüzünden bu ülkeler için acilen çözümü gereken bir problemdir. Bu atıksu bir alıcı ortama verilmeden önce, birkaç kademeli fizikselkimyasal, biyolojik arıtma ünitelerinden geçirilmelidir (Şengül, 2003). Aksi takdirde karasu, yoğun organik madde ve askıda katı madde içeriğiyle ve sahip olduğu asidik özellikleriyle bırakıldıkları ortamda kimi zaman geri dönüşü olmayan kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Zeytinyağı Üretiminde Kullanılan Sistemler Kesikli Sistemler Ön işlemlerden geçip yeterli kıvama gelen hamura pres yardımıyla baskı uygulanarak sıvı fazı oluşturan yağ ve karasuyun birbirinden ayrılması esasına dayanır (Gümüşkesen, 2009). Üretim sonrasında oluşan karasuyun çok az miktarda olması ve yağ içeriğinin düşük olması bu prosesin en önemli avantajlarındandır. Oluşan karasuyun az miktarda olmasına karşın kirlilik değerlerinin daha yüksektir. Sistemin kesikli olması da başlıca bir dezavantajdır (Gümüşkesen, 2009). Modern Sistemler Zeytin hamurundaki sıvı fazın (yağ ve karasu) katı fazdan yüksek hızda dönen santrifüjler-dekantörler yardımıyla ayrılması esasına dayanır. Üç fazlı Üretim Sistemi: Proses suyu gerektiren üretim sonrasında üç faz (yağ, prina ve karasu) oluşturan üç fazlı sistemdir. Önemli miktarda proses suyu eklenir. Bu sebeple klasik sisteminin 3 katı fazla hacimde karasu oluşmaktadır (Masghouni ve Hassairi, 2000). İki Fazlı Üretim Sistemi: Proses suyu kullanımına gerek olmayan ve üretim sonrasında sadece iki faz oluşumuna müsaade eden ( yağ ve prina) iki fazlı üretim sistemidir (Oktav, 2003). Üretim boyunca proses suyu eklenmez. Yağ ve prina oluşur. Ekolojik olarak cazip bir sistemdir. Bunun sebebi sıvı faz yani karasu, üretim sonucunda oluşmamaktadır. Karasuyun büyük bölümü pirina ile birlikte açığa çıkmaktadır ve oluşan katı faz %50 60 su, %2 3 oranında yağ içermektedir (Masghouni ve Hassairi, 2000). Karasuyun Kirletici Özellikleri, Karakterizasyonu Karasu: Zeytinlerin yağa işlenmesinden elde edilen koyu kırmızı renge sahip, organik ve mineral maddeler bakımından oldukça zengin asidik nitelikte,

3 miktarı kullanılan yağ çıkarma sistemine bağlı olarak değişebilen sıvı alt üründür. Sıvı atık olarak ortaya çıkan karasuyun konsantrasyonu, üretim prosesine ve işletim koşullarına bağlı olarak büyük değişimler gösterir. Genellikle üretim sırasında 0,5 1,5m 3 /ton zeytin atıksu miktarı açığa çıkmaktadır (Rozzi ve Malpei, 1996). Bu atıksu g (Aggelis, 2001) ve bazı durumlarda da daha yüksek değerlerde KOİ içerir ki bu değer evsel atıksuların sahip olduğu ve genellikle 500mg/L (Kayranlı, 2007) olan KOİ değerinin çok üstündedir. Buda karasuyun mevcut sistemlerle arıtımının ne kadar zor olduğunu ve neden büyük bir çevre problemi yarattığını gözler önüne sermektedir. Karasuyun Alıcı Ortamdaki Etkileri Karasuyun alıcı ortamdaki diğer çevresel etkileri; Doğal suların karasu etkisiyle koyu renk alması, bunun sonucunda ışık geçirgenliğinin azalması, sucul yaşamın tehlikeye girmesi, toprağa direk bırakıldığında, toprak kalitesinin değişmesi ve topraktaki mikroorganizmalar üzerinde, özellikle de içeriğindeki polifenollerle antimikrobiyal etki göstermesi, toprak kalitesinin değişmesiyle ve yine polifenoller sebebiyle bitki gelişiminin etkilenmesi, bırakıldığı ortamlarda içerdiği maddeler sebebiyle kötü kokulara neden olabilmesi şeklinde sıralanabilir. Zeytinyağı Karasuyunun Arıtılabilirliği Bertaraf zorlukları ve karasuyun inatçı kirletici özellikleri düşünülerek birçok farklı arıtma metodu denenmiş ve önerilmiştir. Bu arıtma ve bertaraf yöntemlerinden bazıları kısaca; Lagünlerde bekletme, kompostlaştırma(hytiris, 2004), tarımda kullanım olanakları (Kocaer, 2002),ultrafiltrasyon/ters osmozdur (Brenes, 1990). Bazı fizikokimyasal metotlar; kimyasal çöktürme (Gomez ve Millan, 1983), filtrasyon, göletlerde buharlaştırma, aktif karbonla adsorpsiyon (Brenes ve Carrido, 1998), yakma (piroliz) (Encinar, 2009), elektrokoagülasyonla arıtma (Khoufi, 2008), kimyasal oksidasyondur (Beltran, 1999; Andreozzi, 1998). Hayvan yeminin içine belli oranlarda dahil etme (Un ve Ugura, 2006),Arazide arıtma (Kocaer, 2004).Anaerobik (Tsonis ve Grigoropoulos, 1988; Gavala, 1996, 1999; Angelidaki ve Ahring, 1994) ve aerobik arıtma (Hajjouji, 2007; Tziotzios, 2007) ve bu iki metodun birleşimi (Beltran, 2008; Aggelis, 2001) şeklindedir. Yapılan her bir çalışmada, farklı atıksu numunelerinde bu arıtma sistemlerinin bir veya iki tanesinin ya da birleşimlerinin denenmesi ve aynı arıtma sistemleri için değişik çalışmalarda farklı verimler elde ediliyor olmasıdır. Bunun sebebi de karasuyun miktarının ve kirletici özelliklerinin birçok koşuldan etkileniyor olmasıdır. Çalışmalarda gözden kaçırılan belki de en büyük eksiklik budur. Tek seferde yüksek hacimde alınan karasu numunesi üzerinde aynı anda farklı arıtma metotları uygulanarak yapılacak bir çalışma ile birçok farklı sistem denenebilir ve arıtma metotları arasında bir karşılaştırma yapma imkânı sağlanabilir. İşte yapılan bu çalışmada temel amaç budur

4 Materyal ve Metot Materyal Atıksu Özellikleri Adana ili Kozan ilçesinde mevcut bulunan köklü zeytinyağı üreticilerinden 250L kadar dinlendirilmiş zeytinyağı karasuyu temin edilmiş ve Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü kimya laboratuarlarına getirilerek atıksu karakterizasyonu yapılmıştır. Adı geçen bölgedeki zeytinyağı üreticileri 3 fazlı üretim yöntemi ile üretim yapmaktadır. Kesikli Aktif Çamur Reaktör Zeytinyağı karasuyu numunesine ISO Standard reçetesine göre hazırlanan evsel atıksu ile birlikte aerobik arıtma yöntemlerinden aktif çamur metodu kullanılarak kesikli reaktör sisteminde arıtma işlemi uygulanmıştır. Yapılan deneysel çalışmada toplam hacmi 6L olan laboratuar ölçekli pleksiglas reaktör kullanılmıştır. Boşaltma işlemi sifonlama ile sağlanmıştır. Karıştırma işlemi mekanik karıştırıcı ile gerçekleştirilirken havalandırma işlemi reaktöre bağlanan hava pompası vasıtası ile tabandaki hava taşları ile sağlanmıştır. Bu çalışma ile karasuyun evsel atıksularla belli oranlarda karıştırılarak kanalizasyon sistemine verilmesi ile evsel atıksularla birlikte arıtılmasının uygunluğu incelenmiştir. Kesikli Aktif Çamur Sisteminde Kullanılan Sentetik Atıksuyun Özellikleri Bu çalışmada ISO DIN sekreteryası tarafından tarihinde ISO/CD numaralı standarda revizyon olarak ISO/TC 147/SC5 N324 kodu ile yayınlanan Komite Taslağı nda (ISO, 2001) belirtilen 3 adet sentetik evsel atıksu reçetesi içinden seçilen reçeteye göre hazırlanmıştır. Bu reçeteye göre hazırlanan atıksuyun KOİ si 400 mg/l olarak verilmektedir. Metot Atıksu Karakterizasyonu Karakterizasyon belirleme çalışmalarında atıksudaki KOİ, filtre KOİ, AKM, çökelme özellikleri, ağır metaller, toplam organik karbon (TOK), toplam Kjeldahl azotu (TKN), asidite, alkalinite, içeriğini belirlemek üzere Standart Metotlara göre analizler yapılmıştır. Deneysel Çalışma Fiziksel Arıtılabilirlik İlk olarak zeytin karasuyunun kendi kendine çökelme özellikleri imhoff konisi yardımıyla incelenmiştir. Daha sonra ham atıksu numunesinden 1L alınarak geniş ve büyük bir kaba konulmuştur. Bu sayede zeytinyağı karasuyuna uygulanan genel arıtma metodu olan buharlaştırma ve kurutma işlemi incelenmiştir. Diğer bir fiziksel işlem olarak ham atıksu 1 L lik cam beher içerisine konulup ısıtılmıştır. Bunun sonucunda karasuda belirgin bir alt ve üst faz oluşumu beklenmiştir. Arada oluşması düşünülen sıvı faz için çeşitli biyolojik arıtma metotları (aerobik-anaerobik) uygulanması düşünülmüştür

5 Karasu üzerine güneşin etkisini inceleyebilmek için bir kaba 850 ml ham atıksu numunesi ilave edilerek gün içinde sürekli güneş alan bir yerde bekletilmiştir. Bunun yanında başka bir kaba 350 ml ham atıksu numunesi konularak gün içerisinde hiç güneş almayan sürekli gölgede olan bir yerde bekletilerek güneşin karasuyun fiziksel özellikleri ve KOİ üzerine etkisi incelenmiştir. Kimyasal Arıtılabilirlik Kostik soda ilavesi Ham atıksu 1L lik cam beherde ısıtılmıştır ve bu sırada üzerine 25 g NaOH (kostik) ilave edilmiştir. Karıştırılarak ısıtılan numunede sabunlaşma ve kalıplaşma beklenmiştir. Ayrıca yine 1 L lik bir beherde ham atıksu 25 g kostik ilavesiyle ısıtılmadan sadece karıştırılmış ve beklemeye bırakılmıştır. Böylece ısının sabunlaşma ve kalıplaşma üzerine etkisi incelenmiştir. Kimyasal pıhtılaştırma yumaklaştırma Bu deneysel çalışmalarla karasu üzerinde çeşitli pıhtılaştırıcı dozları denenerek uygun pıhtılaştırıcı dozu belirlenmiştir. Söz konusu pıhtılaştırıcılar Alüm (Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O), Demir (III) klorür (FeCl 3 ) ve kireçtir (CaCO 3 ). Bu pıhtılaştırıcıların kavanoz testlerinde pıhtılaştırma, yumaklaştırma, çökeltme işlemleri ham atıksu üzerinde ayrı ayrı uygulanmıştır. Biyolojik Arıtılabilirlik Çalışması Ham karasuyun evsel nitelikli atıksularla birlikte biyolojik olarak arıtılabilirliğini araştırmak için aerobik arıtma yöntemi uygulanmıştır. Yapılan çalışmada kullanılan kesikli reaktör doldur-boşalt prensibine göre çalışmaktadır. Ayrıca lagünde dinlendirilmiş karasuyun kesikli ve sürekli reaktörlerde evsel nitelikli atıksularla birlikte arıtılabilirliği incelenmiştir. Araştırma Bulguları Ve Tartışma Bu çalışmada kullanılan zeytinyağı karasuyunun karakterizasyonu da diğer çalışmalarda incelenen numuneler gibi yüksek kirlilik derecelerine sahiptir. Örneğin Andreozzi ve arkadaşları (1998), yaptıkları çalışmada karasuyun KOİ değerini mg/l, Pompei ve arkadaşları (1974), mg/l olarak ölçmüşlerdir ki bu sonuçlar bu çalışmada elde edilen mg/l KOİ sonucunu destekler niteliktedir. Bulunan değerler arasında büyük farklar olsa da bu değerlerin ortak özelliği çok yüksek olmalarıdır. Ayrıca karakterizasyon açısından önemli olan bir nokta karasuyun yoğun asidik içeriğidir. Fadil ve arkadaşları (2003), yaptıkları çalışmada kullandıkları karasu numunesinin ph ını 5,2 olarak ölçmüşlerdir. Bu çalışmada ise karasuyun ph değeri 5,1 olarak ölçülmüştür ki bu değer diğer çalışmalarda ölçülen değerlerlere çok yakındır ve karasuyun asidik niteliği numune değişse de değişmemektedir. Fiziksel arıtılabilirlik çalışmaları ve sonuçları Çökelme deneyinde ilk yarım saatte hiçbir faz ayrımı gözlenememiştir

6 Deney bir hafta süreyle devam ettirilmiştir. Bu süre sonunda en azından üzerinde çalışılan zeytin karasuyunun kendi kendine çökebilme yeteneğinin yok denecek kadar az olduğu belirlenmiştir. Buharlaştırma ile kurutma deneyi sonucunda karasuyun sıvı kısmının 2 hafta içerisinde tamamen buharlaşarak geriye katı ve kuru bir fazın kaldığı gözlemlenmiştir. Diğer bir fiziksel işlem olarak 1 L lik behere konulan karasu numunesi ısıtıldığında belirgin bir alt ve üst faz oluşumu beklenmiştir. Ancak 100 o C olan kaynama anında bu fazlar belirgin hale gelseler de ısıtılan numune soğumaya bırakıldığında bu fazların kısa sürede dağıldığı ve sıvı fazın toplam hacme oranla az olduğu gözlemlenmiştir. Güneşin karasuya etkisini incelemek amacıyla yapılan deneyde başlangıçtan bir ay sonra güneşteki numunede altta kalan sıvı faz için KOİ parametresi bakılmıştır. Sıvı fazda KOİ giderme verimi %90 olarak hesaplanmıştır. Bu giderim veriminin göz ardı edilmeyecek derecede olduğu düşünülmektedir. Tek başına tabi ki yeterli bir arıtma olduğu söylenemez, ortada bir katı faz kısmı sorunu vardır. Bunun dışında bir ay daha beklendikten sonra KOİ parametresi ölçüldüğünde verimin %75 lere düştüğü görülmüştür. Gölgeye bırakılan numunede deney başlama tarihinden bir ay sonra ölçülen KOİ parametresi sonuçlarında gölgede bırakılan numunede KOİ giderme verimi alt sıvı fazda %45 olarak hesaplanmıştır. Kimyasal arıtılabilirlik çalışmaları ve sonuçları Kostik ilavesi ile sabunlaştırma çalışması sonuçları Ham atıksu 1 L lik beherde ısıtılarak üzerine 25 g kostik soda ilavesi yapılmıştır. Karıştırılarak ısıtılan numunede sabunlaşma ve kalıplaşma beklenmiştir. 200 ml lik bir sıvı faz oluşmuş ayrıca alt kısımda ve 400 ml sınırında iki fazı birbirinden ayıran açık renkli bir tabaka oluşmuştur. Bu işlem sonucundaki KOİ giderme verimi %65 olarak hesaplanmıştır. Isının kostik ilavesi ile sabunlaşmaya etkisini daha iyi anlamak için 1 L lik bir beherde karasu numunesi sadece 25 g NaOH ile karıştırılmıştır. En altta kalan sıvı kısımdan alınan numunede KOİ parametresine bakılmıştır ve giderim verimi %55 olarak hesaplanmıştır. Kimyasal pıhtılaştırma-yumaklaştırma deneyleri ve sonuçları Kendi kendine çökelme özelliği bulunmayan karasuya içerisindeki katı partiküllerin çökelmesine yardımcı olacak koagülantlar uygun dozlarda ve ph larda eklenerek alüm, demir(iii) klorür, kireç ile bir dizi jar testi yapılmıştır. Alüm ile koagülasyon çalışmaları geniş bir doz aralığında ve uygun ph değeri olan 6,5 ta mg/l dozları ile gerçekleştirilmiştir. Ancak belli bir faz ayrımı bir gün sonra ve 2250 mg/l den başlayarak devam eden dozlarda gözlenebilmiştir. En yüksek arıtma verimi 1 günlük çökelme süresi ile 8000 ve mg/l dozlarında %82, 2 günlük çökelme süresi ile mg/l dozu ile % 84 olmuştur. Kullanılan diğer bir koagülant demir(iii) klorür dür. Demir (III) klorür

7 uygun ph ı olan 10.5 de mg/l arasındaki dozlarda zeytin karasuyu için koagülant olarak kullanılmıştır. Deneyde uzun bekletme sürelerinde dahi atıksuda kayda değer bir faz ayrımı ya da çökelme gözlenememiştir. Yapılan jar testleri sonucunda belirlenmiştir ki demir (III) klorür en azından bu çalışmada numune olarak kullanılan zeytin karasuyunun ön arıtımı için uygun değildir. Kireçle koagülasyonda ph 11 de 500 ile 3000 mg/l dozları arasında seçilmiştir. Bu dozlar arasında 1500 mg/l den başlayarak çökelme sonrası faz ayrımı gözlemlenmiştir. Beş saatlik bir çökelme süreci sonucunda en yüksek verim 3000 mg/l dozda % 58 olarak bulunmuştur. Biyolojik Arıtılabilirlik Çalışmaları Sentetik Atıksu ile Ham Karasuyun Kesikli Aerobik Reaktörde Arıtılabilirliği Çalışmaları ve sonuçları Karasu, reaktöre filtre edildikten sonra eklenmiştir. Numunenin filtre KOİ si atıksu karakterizasyonunda da belirtildiği üzere mg/l dir. Reaktör içerisindeki karışımın ph ı çalışma süresince 7 7,5 arasında tutulmuştur. Sistemdeki MLSS değeri bu süreç boyunca mg/l değerlerinde ölçülmüştür. Sıcaklık C arasında olmuştur. Aktif çamur öncelikle evsel nitelikli sentetik atıksuya adapte edilmiştir. Daha sonra aktif çamuru karasuyun yüksek organik içeriğine hazırlamak için sentetik atıksu reçetesindeki değerler 1,5 katına çıkarılmıştır. Son olarak evsel nitelikli atıksuyla belirli oranlarla karıştırılan karasu reaktöre verilmeye başlamıştır. reaktöre eklenen karasu miktarı daha sonra 75 ml ye çıkarılıp çalışmaya devam edilmiştir. Bu oranlar ve KOİ değerleri Çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge 1.Kesikli reaktöre eklenen karasu miktarları ve KOİ değerleri Karasu + Eklenen karasu miktarı (ml) Hidrolik bekletme süresi (saat) Sentetik atıksu KOİ si Sentetik atıksu KOİ si (mg/l) Yapılan çalışmada reaktöre verilen en yüksek giriş KOİ si sentetik atıksu ve 75 ml karasu karışımı ile 1392 mg/l olmuştur ve 112 mg/l çıkış KOİ si ile elde edilen arıtma verimi %92 olmuştur. Lagünde Dinlendirilmiş Karasuyun Evsel Nitelikli Sentetik Atıksu ile Kesikli ve Sürekli Reaktörlerde Tasfiyesi Meşrubat sanayi atıksularına adapte olmuş aktif çamur ile aşılanan kesikli reaktörün sentetik evsel atıksuya adaptasyonu için ortalama 507±8 mg/l giriş filtre KOİ değerine sahip standart sentetik atıksu kesikli reaktörde 8 saatlik çevrim

8 sürelerinde biyolojik reaksiyona maruz bırakılmıştır. Aktif çamur sentetik evsel atıksu ile karasu karışımına maruz bırakılmış ve filtre KOİ nin zamana bağlı değişimi gözlenmiştir. 748±10 mg/l filtre KOİ değerine sahip atıksu karışımı 8 saatlik ilk çevrimin 6. saatinden itibaren 70 mg/l filtre KOİ seviyelerine düşmüştür. Bunu takip eden 2 saat boyunca istatistiksel açıdan önemli bir değişim gözlenmemiştir. Sonraki 2. ve 3. çevrim sonunda da benzer sonuçlar elde edildiğinden bundan sonraki çevrim süreleri 6 saat olarak uygulanmıştır. Bundan sonraki 3 çevrim sonrasında filtre KOİ değerleri mg/l arasında değişmektedir. Sentetik evsel atıksu ve karasu karışımı için de kararlı hale ulaşıldığından sürekli ve kesikli sistemlerin yan yana çalıştırılması aşamasına geçilmiştir. Sürekli ve kesikli sistemlerin tasfiye performansları Çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge 2.Sürekli ve kesikli sistemlerin tasfiye performansları Sürekli Sistem Kesikli Sistem Tarih mg/l filtre KOİ % Giderim mg/l filtre KOİ 06/05/ mg/l mg/l 89,6 07/05/ mg/l 92,5 76 mg/l 89,9 08/05/ mg/l 94,4 82 mg/l 89,1 09/05/ mg/l 95,3 87 mg/l 88,4 11/05/ mg/l mg/l 88,7 14/05/ mg/l 95,7 75 mg/l 90 17/05/ mg/l 95,5 82 mg/l 89,1 19/05/ mg/l mg/l 89,3 22/05/ mg/l 95,7 76 mg/l 89,9 Ortalama* % Giderim * Ortalama değer stabil değerlerin ortalaması olarak %95 güven aralığında hesaplanmıştır. Sonuçlar Fiziksel bertaraf yöntemleriyle karasuyun kendi haline çökelmeye bırakılması, buharlaştırılması, ısıtılması karasuyun ön arıtımı için yeterli değildir. Karasuyun fazlara ayrılması ve rengi üzerine en çok tesir eden fiziksel

9 yöntem kapalı ancak güneş gören ortamlarda bir ay süreyle bırakılmasıdır. Kimyasal yöntemlerle en yüksek verim alüm ile 2 günlük çökelme sonucu elde edilmiştir. Ancak kimyasal arıtma tek başına karasu arıtımında yetersiz kalmıştır. Kesin bir sıvı katı faz ayrımı için beraberinde farklı işlemlere ihtiyaç duymaktadır. Biyolojik arıtma çalışmaları ile karasuyun evsel atıksularla karıştırılarak arıtılabileceği ortaya konmuştur. Biyolojik arıtma çalışmalarında mikrobiyal değişiklikler incelenerek karasuyun mikroorganizmalar üzerine inhibisyon etkisi ortaya konulabilir. Kimyasal çalışmalarda koagülant olarak kimyasal maddelerin kullanılması yerine doğal koagülantlar kullanılabilir. Yapılacak olan çalışmalarda karasuyun arıtımının yanında içeriğindeki doğal maddelerin geri kazanımı ve yeniden kullanımı konuları çalışılabilir. Karasuyun yoğun içeriğine rağmen bitkisel bir hammadde olduğu unutulmamalıdır. Aynı bölgede bulunan zeytin ağaçlarından zeytinyağı eldesi sonucu açığa çıkan karasuyun hemen hemen aynı özelliklere sahip olduğu düşünülürse bölgesel çapta yapılacak karakterizasyon ve uygun arıtma metodu tayini çalışmaları ile iyi sonuçlar elde edilebilir. Kaynaklar AGGELİS, G. G., GAVANA, H. N., LYBERATOS, G., 2001.Combined and Seperated Aerobic and Anerobic Biotreatment of Green Olive Debittering Wastewater. Structures and Enviroment, 80(3): ANDREOZZİ, R., LONGO, G., MAJONE, M., MODESTİ, G., Integrated treatment of olive oil mill effluents (OME): study of ozonation coupled with anaerobic digestion. Water Research, 32(8): BELTRAN, F. J., GARCİA-ARAYA, J. F., FRADES J; ALVAREZ, P., GİMENO, O., Efects of single and compined ozonation with hydrogen peroxide or UV radiation on the chemical degradation and biodegradability of debittering table olive industrial wastewaters. Water Research, 33(3): BELTRAN, J., GONZALES, T., GARCİA, J., Kinetics of the biodegradation of green table olive wastewaters by aerobic and anaerobic treatments. Journal of Hazardous Materials, 154: BRENES, M., CARRİDO, A., Regeneration of brine from Spanish-style green olives with active carbon and diatomaceous earth as decolorant. Fats and oils, Seville, 39: BRENES, M., MONTANO, A., GARRİDO, A., Ultrafiltration of green table olive: Influence of operating parameters and e!ect on polyphenol composition. Journal of Food Science, 55(1),: ENCİNAR, J. M., GONZALEZ, J. F., MARTİNEZ, G., Catalytic pyrolysis of exhausted olive waste. Journal of Analytical And Applied Pyrolysis,85:

10 FADİL, K., CHAHLAOUİ, A., OUAHBİ, A., ZAİD, A., BORJA, R., Aerobic biodegradation and detoxification of wastewaters from the olive oil industry. İnternational Biodeterioration and Biodegradation, 51: GOMEZ-MİLLAN, A., DURAN, M C., GARCİA, P., GARRİDO, A., GONZALEZ,F., REJANO, L., SANCHEZ, F., SANCHEZ, J C., Production of Spanishstyle, Gordal variety green olives with re-use of lye and suppression of washing. Study of the generated wastewater and some assays of purification. Grasas y Aceites, Sevilla [Fat and oils, Seville], 3, GÜMÜŞKESEN, S. A., Zeytinyağı Üretim Teknolojisindeki Gelişmeler. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü (yayınlanmamış).http://www.zeybir.com/modules.php?name=forums&file= viewtopic&t=39 (Erişim tarihi: 05/03/2009). HAJJOUJİ, El, H., FAKHAREDİNE, N., AİT BADDİ G., WİNTERTON, P., BAİLLY J.R.,REVEL J.C., HaWdi M.,2007. Treatment of olive mill waste-water by aerobic biodegradation:an analytical study using gel permeation chromatography,ultraviolet visible and Fourier transform infrared spectroscopy Bioresource Technology 98, HYTİRİS, N., KAPELLAKİS, I. E., LA ROİJ DE R., TSAGARAKİS, K. P., The potential use of Olive mill sludge in solidification proces. resource, Conservation and Recycling, 40: KAYRANLI, B., UĞURLU, A., Evsel Atıksuların Anaerobik Ardışık Kesikli Reaktör İle Düşük Sıcaklıklarda Arıtılabilirliğinin Araştırılması. 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Yaşam Çevre Teknoloji Ekim İZMİR KHOUFİ, S., ALOUİ, F., SAYADİ, S., Extraction of antioxidants from olive mill wastewater and electro-coagülation of exhausted fraction, to reduce its toxicity on anaerobic digestion. Journal of Hazardous Materials, 151: KOCAER, F.O., UÇAROĞLU, S.,BAŞKAYA,H.S., ÖZGÜMÜŞ, A., Bir tarım toprağının karasudaki bazı kirleticileri tutma kapasitesi, I.Zeytinyağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı, Bildiri Kitabı, 24-33,7-9 Haziran, Zeytinli, Edremit. MASGHOUNİ, M., HASSAİRİ, M., Energy aplications of Olive oil İndustry By- Products:-1 the exhaust foot cake. Biomass and Bioenergy, 18. OKTAV, E., ŞENGÜL, F., Zeytinyağı Üretimi Atıksularının Distilasyon Yöntemiyle Arıtımı. SKKD, 13(3):8-17. ŞENGÜL, F. ÖZER, A., Zeytin Karasuyu Arıtımı Projesi : Ebso Projesi Kapsamındaki Zeytinyağı İşletmeleri İçin Durum Tespiti, Karasu Karakterizasyonu, Karasu Arıtılabilirlik Çalışmaları, İzmir. TZİOTZİOS, G., MİCHAİLAKİS, S., VAYENAS, D. V., Aerobic biological treatment of olive mill wastewater by olive pulp bacteria. İnternational Biodeterioration and Biodegradation, 60:

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 11-21 Ekim 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 11-21 Ekim 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 11-21 Ekim 2003 ZEYTİNYAĞI ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ KİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITIMI (TREATMENT OF OLIVE OIL MILL WASTEWATERS WITH CHEMICAL

Detaylı

ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ ATIKSULARININ DİSTİLASYON YÖNTEMİYLE ARITIMI

ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ ATIKSULARININ DİSTİLASYON YÖNTEMİYLE ARITIMI ARAŞTIRMA SKKD Cilt 13 Sayı 3 sh. 8-17, 23 ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ ATIKSULARININ DİSTİLASYON YÖNTEMİYLE ARITIMI Ezgi OKTAV ve Füsun ŞENGÜL Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

ZEYTİNYAĞI ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FİZİKSEL ÖN ARITIMI

ZEYTİNYAĞI ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FİZİKSEL ÖN ARITIMI ZEYTİNYAĞI ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FİZİKSEL ÖN ARITIMI Ezgi OKTAV, Adem ÖZER Dokuz Eylül Ünivesitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İzmir ÖZET Zeytinyağı üretimi sonrasında açığa çıkan atıksular, İtalya,

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

ZEYTİN KARASUYUNUN FENTON PROSESİ KULLANILARAK ARITILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ZEYTİN KARASUYUNUN FENTON PROSESİ KULLANILARAK ARITILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ZEYTİN KARASUYUNUN FENTON PROSESİ KULLANILARAK ARITILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Melike YALILI KILIÇ * Berna KIRIL MERT * Kadir KESTİOĞLU * Özet: Bu çalışmada Bursa ilinde faaliyet gösteren ve sürekli

Detaylı

ZEYTİN ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ZEYTİN ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ZEYTİN ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Zeytinyağı Üretim Yöntemleri Geleneksel Presleme Yöntemi Sürekli Üretim Yöntemi 1. Üç fazlı 2. İki fazlı Geleneksel Presleme Yöntemi (Kesikli Yöntem) Su Zeytin Kırma

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Temel İşlemler Laboratuvarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.24, s.1, 2009 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.24, n.1, 2009 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI Engin GÜRTEKİN Fırat Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

Zeytin Karasuyunun Respirometrik Analizi. Respirometric Analyses Of Olive Mill Wastewater

Zeytin Karasuyunun Respirometrik Analizi. Respirometric Analyses Of Olive Mill Wastewater Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(3): 35-40, 2014 Zeytin Karasuyunun Respirometrik Analizi Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

ISPARTA YÖRESİNDEN KAYNAKLANAN GÜLYAĞI ATIKSULARININ KİMYASAL OLARAK ARITILABİLİRLİĞİ

ISPARTA YÖRESİNDEN KAYNAKLANAN GÜLYAĞI ATIKSULARININ KİMYASAL OLARAK ARITILABİLİRLİĞİ ISPARTA YÖRESİNDEN KAYNAKLANAN GÜLYAĞI ATIKSULARININ KİMYASAL OLARAK ARITILABİLİRLİĞİ Yaşar AVŞAR*, Uğur KURT*, İsmail TOSUN** ve Ahmet GÜNAY*** *Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Böl. İstanbul,

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Gökhan Ekrem ÜSTÜN * Seval Kutlu AKAL SOLMAZ *

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

Harran Üniversitesi Kısa tarihi

Harran Üniversitesi Kısa tarihi Harran Üniversitesi Kısa tarihi 1976 : Şanlıurfa Meslek Yüksek Okulu Kuruldu 1978: Dicle Üniversitesi ne bağlı Ziraat Fakültesi, 1984: Dicle Üniversitesi ne bağlı Mühendislik Fakültesi (İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA GAZLAŞTIRILMASI

BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA GAZLAŞTIRILMASI BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA GAZLAŞTIRILMASI Ekin YILDIRIM KIPÇAK, Mesut AKGÜN Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34210,

Detaylı

GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIM ADAPTASYONU ÇALIŞMASI

GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIM ADAPTASYONU ÇALIŞMASI GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIM ADAPTASYONU ÇALIŞMASI Merve Soğancıoğlu*, Dilek Erdirençelebi** *Selçuk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, III. Sınıf Öğrencisi, Konya mervesoganci_42@hotmail.com

Detaylı

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ Dr.Murat SOLAK Biyolojik Arıtma Yöntemleri Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. BİYOPROSESLER

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, *

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 99-17 (29) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ Engin GÜRTEKİN

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 1-9 Ocak 2002 KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 1-9 Ocak 2002 KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 1-9 Ocak 2002 KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ ÖZET/ABSTRACT (DETERMINATION OF THE INERT COD FOR THE JEANS

Detaylı

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M.

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. Adalet YILDIZ d,* a Namık Kemal Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çorlu/Tekirdağ,

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU T. GÜNGÖREN 1, H. MADENOĞLU 1, M. SERT 1, İ.H. METECAN 2, S. ERDEM 1, L. BALLİCE 1, M. YÜKSEL 1, M. SAĞLAM 1 1 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

MEZBAHA ATIKSUYUNUN KOAGÜLASYON/FLOKÜLASYON- ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR (AKR) YÖNTEMİYLE ARITILMASI

MEZBAHA ATIKSUYUNUN KOAGÜLASYON/FLOKÜLASYON- ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR (AKR) YÖNTEMİYLE ARITILMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2009 MEZBAHA ATIKSUYUNUN KOAGÜLASYON/FLOKÜLASYON- ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR (AKR) YÖNTEMİYLE ARITILMASI Engin GÜRTEKİN * Özet:

Detaylı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Yüksek Çevre Mühendisi Sevgi Güneş Durak Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Neşe Tüfekci

Detaylı

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Turan YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER 9 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER 1. Koagülasyon- Flokülasyon Prosesleri 2. Elektrokoagülasyon Prosesi 3. Kimyasal Çöktürme Prosesleri 4. Su Yumuşatma Prosesleri 5. Adsorpsiyon Prosesleri 6.

Detaylı

ZEYTİN KARASUYUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

ZEYTİN KARASUYUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ZEYTİN KARASUYUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Gülşah Çelik 1, Ümran Seven 2*, Şeref Güçer 3 1 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi 2, 3 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar Doç. Dr. H. Güçlü İNSEL İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ, 26-28 Mayıs 2016, Crown

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

Zeytin Karasuyunun Arıtım Yöntemleri

Zeytin Karasuyunun Arıtım Yöntemleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2015:1, 81-110. Zeytin Karasuyunun Arıtım Yöntemleri Özet Seçil Erdem, Canan Can Yarımtepe ve Nilgün Ayman Öz* Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ Güncelleme: Eylül 2016 ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ DENEYİN AMACI: Sentetik olarak hazırlanmış bir boya çözeltisinden faydalanılarak elektrokoagülasyon işleminin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZEYTİNYAĞI ATIKSULARININ FENTON PROSESİ İLE ARITILMASI. Hayrünnisa TEZCAN

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZEYTİNYAĞI ATIKSULARININ FENTON PROSESİ İLE ARITILMASI. Hayrünnisa TEZCAN T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZEYTİNYAĞI ATIKSULARININ FENTON PROSESİ İLE ARITILMASI Hayrünnisa TEZCAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2010 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PATATES İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ İKİ KADEMELİ BİYOLOJİK ARITIMI

PATATES İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ İKİ KADEMELİ BİYOLOJİK ARITIMI ARAŞTIRMA SKKD Cilt 13 Sayı 1 sh. 1-9, 23 PATATES İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ İKİ KADEMELİ BİYOLOJİK ARITIMI İ. ÖZTÜRK 1, E.B. GENÇSOY 1, A.F. AYDIN 1, Y. KIRMIZI 2 ve Z. EKER 3 1 İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ A. Pınar TÜZÜM DEMİR 1, S. Ferda MUTLU 1 Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir pinar.demir@ege.edu.tr Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 11.2. Atık Yükü Azaltımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Endüstriyel Atıklarda Kirlilik Yükü ve Eşdeğer Nüfus Hesapları Endüstriyel atıkları debi ve BOİ kirlilik yükü

Detaylı

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER (AKR) İLE BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER (AKR) İLE BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 26 TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER (AKR) İLE BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Ufuk ALKAN

Detaylı

ZEYTİN KARASUYU ARITIMI PROJESİ:

ZEYTİN KARASUYU ARITIMI PROJESİ: T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZEYTİN KARASUYU ARITIMI PROJESİ: EBSO PROJESİ KAPSAMINDAKİ ZEYTİNYAĞI İŞLETMELERİ İÇİN DURUM TESPİTİ, KARASU KARAKTERİZASYONU,

Detaylı

Arıtma çamuru nedir?

Arıtma çamuru nedir? Arıtma çamuru nedir? Atıksu arıtımında, fiziksel ve kimyasal arıtma süreçlerinde atıksu içinden yüzdürülerek veya çökeltilerek uzaklaştırılan maddeler Biyolojik arıtma sonucunda çözünmüş haldeki maddelerin

Detaylı

KİMYASAL, BİYOLOJİK VE İLERİ ARITMA YÖNTEMLERİ İLE ZEYTİN KARASUYUNUN ARITIMINA YÖNELİK BİR ENVANTER ÇALIŞMASI

KİMYASAL, BİYOLOJİK VE İLERİ ARITMA YÖNTEMLERİ İLE ZEYTİN KARASUYUNUN ARITIMINA YÖNELİK BİR ENVANTER ÇALIŞMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2009 KİMYASAL, BİYOLOJİK VE İLERİ ARITMA YÖNTEMLERİ İLE ZEYTİN KARASUYUNUN ARITIMINA YÖNELİK BİR ENVANTER ÇALIŞMASI Melike YALILI

Detaylı

KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI GENÇ SIZINTI SULARININ ÖN ARITIMI. Selami APAYDIN, Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY

KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI GENÇ SIZINTI SULARININ ÖN ARITIMI. Selami APAYDIN, Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI GENÇ SIZINTI SULARININ ÖN ARITIMI ÖZET Selami APAYDIN, Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY Bu çalışmada katı atık düzenli depolama sahasında oluşan sızıntı sularının farklı kimyasal maddelerle

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

Koagülasyon/Flokülasyon Prosesiyle Peyniraltı Suyunun Fizikokimyasal Arıtılabilirliği

Koagülasyon/Flokülasyon Prosesiyle Peyniraltı Suyunun Fizikokimyasal Arıtılabilirliği Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 11 (211) 242 (17-22) AKU J. Sci. 11 (211) 242 (17-22) Koagülasyon/Flokülasyon Prosesiyle Peyniraltı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI SÜREKLİ KARIŞTIRMALI REAKTÖR DENEYİ 2012 KONYA İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii SİMGELER VE

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

MEZBAHA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT ÇÖKTÜRMESİ İLE AZOT GİDERİMİ

MEZBAHA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT ÇÖKTÜRMESİ İLE AZOT GİDERİMİ ARAŞTIRMA SKKD Cilt 13 Sayı 2 sh. 13-18, 2003 MEZBAHA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT ÇÖKTÜRMESİ İLE AZOT GİDERİMİ Işık KABDAŞLI, Pelin ÖZCAN ve Olcay TÜNAY İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Yüksek Organik Madde İçeren Endüstriyel Bir Atıksuyun Fenton Prosesi ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması

Yüksek Organik Madde İçeren Endüstriyel Bir Atıksuyun Fenton Prosesi ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(2): 17-22, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Mikrofiltrasyon işleminin zeytinyağı endüstrisi atıksularına uygulanabilirliği

Mikrofiltrasyon işleminin zeytinyağı endüstrisi atıksularına uygulanabilirliği itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:17, Sayı:2, 51-64 Temmuz 27 Mikrofiltrasyon işleminin zeytinyağı endüstrisi atıksularına uygulanabilirliği Ezgi OKTAV AKDEMİR *, Adem ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ Giriş BOİ nedir? BOİ neyi ölçer? BOİ testi ne için kullanılır? BOİ nasıl tespit edilir? BOİ hesaplamaları BOİ uygulamaları Bazı maddelerin BOİ si

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008 BMB Technology İçin Life 2 O Water BMB1000 Serisi Su Arıtma Cihazının Sularda Bakteri ve Kimyasalların Arıtım Performansının Araştırılması Projesi O.D.T.Ü. Danışman Prof. Dr. Celal F. GÖKÇAY RAPOR O.D.T.Ü.

Detaylı

DÖKÜMHANELERDE ATIKSU KONTROLÜ

DÖKÜMHANELERDE ATIKSU KONTROLÜ DÖKÜMHANELERDE ATIKSU KONTROLÜ Ahmet TURAN*, **, Necip ÜNLÜ**, Onuralp YÜCEL**, Mehmet Niyazi ERUSLU**, *** * Yalova Üniversitesi, Yalova Meslek Yüksek Okulu, 77100, Yalova, Türkiye ** İstanbul Teknik

Detaylı

Çalışmalar sırasında yapılan analizler Standard metotlara(apha, AWWA, WPCF) uygun olarak, aşağıdaki ölçüm yöntemleri kullanılarak yapılmıştır :

Çalışmalar sırasında yapılan analizler Standard metotlara(apha, AWWA, WPCF) uygun olarak, aşağıdaki ölçüm yöntemleri kullanılarak yapılmıştır : ÇAMUR STABİLİZASYONU (İP 9) Projenin stabilizasyon iş paketi (İP 9) kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda aerobik, anaerobik ve alkali stabilizasyon çalışmalarına yönelik laboratuvar ölçekli sistemler

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI SU VE ATIKSU lorem ARITIMI & ipsum GERİ KAZANIMI ekosistem mühendislik Kalıcı çözümler Ekosistem Mühendislik, geniş bir yelpazede Endüstriyel ve Evsel atıksu, içmesuyu, proses suyu arıtma ve geri kazanımı

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

SÜPERKRİTİK SU ORTAMINDA ZEYTİN KARASUYUNUN PT KATALİZÖRÜ KULLANILARAK HİDROTERMAL ARITIMI VE GAZLAŞTIRILMASI

SÜPERKRİTİK SU ORTAMINDA ZEYTİN KARASUYUNUN PT KATALİZÖRÜ KULLANILARAK HİDROTERMAL ARITIMI VE GAZLAŞTIRILMASI SÜPERKRİTİK SU ORTAMINDA ZEYTİN KARASUYUNUN PT KATALİZÖRÜ KULLANILARAK HİDROTERMAL ARITIMI VE GAZLAŞTIRILMASI Sinan KUTLUAY, Fatih AYNACI, Ekin YILDIRIM KIPÇAK, Mesut AKGÜN Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA Doç. Dr. Eyüp DEBİK 09 Aralık 2013 1 Arıtma Çamuru Nedir? Atıksu arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurları, uygulanan arıtma

Detaylı

Karasuyun koagülasyon, elektrokoagülasyon ve Fenton prosesleri ile kimyasal arıtılabilirliği

Karasuyun koagülasyon, elektrokoagülasyon ve Fenton prosesleri ile kimyasal arıtılabilirliği itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:22, Sayı:1, 11-21 Mayıs 2012 Karasuyun koagülasyon, elektrokoagülasyon ve Fenton prosesleri ile kimyasal arıtılabilirliği B. Hande GÜRSOY-HAKSEVENLER, İdil ARSLAN-ALATON

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır.

Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır. LABORATUVAR PROFİLİ UV Lamba Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır. LABORATUVAR PROFİLİ Mantolu Isıtıcı Damıtma balonu içerisindeki numunenin homojen ısıtılmasını sağlar. LABORATUVAR PROFİLİ

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve 1 Dünya da OSB Organize sanayi bölgeleri kavramı dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamaya konulmuştur. Türkiye de OSB Organize

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011) ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN

Detaylı

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile Kirletilmiş Suları Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su Teknolojisi www.ayhandoyuk.com.tr Nisan 2015 www.ayhandoyuk.name www.aydowater.com.tr www.aydosu.com

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

ÖN ARITILMIŞ SIZINTI SUYUNUN YARI SÜREKLİ İŞLETMEYLE AEROBİK BİYOLOJİK ARITIMI

ÖN ARITILMIŞ SIZINTI SUYUNUN YARI SÜREKLİ İŞLETMEYLE AEROBİK BİYOLOJİK ARITIMI TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ÖN ARITILMIŞ SIZINTI SUYUNUN YARI SÜREKLİ İŞLETMEYLE AEROBİK BİYOLOJİK ARITIMI, Fikret KARGI Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 5. Hafta Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 Aktif Çamur Sistemleri, Organik Karbon, Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi - Aktif Çamur Prosesi- II - 1 Kapsam Tokat-Yeşilırmak 1. Deşarj Standartları 2. Biyolojik

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014. Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE 1981

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014. Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE 1981 ALİ KALENDER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014 Adres : İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ Telefon : 2128672500-1134 E-posta : alikalender@arel.edu.tr

Detaylı

Karo endüstrisi atıksularının fizikokimyasal arıtılabilirliği

Karo endüstrisi atıksularının fizikokimyasal arıtılabilirliği 5 Karo endüstrisi atıksularının fizikokimyasal arıtılabilirliği E.Işıl ARSLAN *, Sibel ASLAN *, Murat TOPAL ** * Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Elazığ ** Cumhuriyet

Detaylı

KADMİYUM İÇEREN ATIK SULARIN İLERİ ARITIMINDA SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR) BİTKİSİNİN KULLANILMASI *

KADMİYUM İÇEREN ATIK SULARIN İLERİ ARITIMINDA SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR) BİTKİSİNİN KULLANILMASI * Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:8 Cilt:19- KADMİYUM İÇEREN ATIK SULARIN İLERİ ARITIMINDA SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR) BİTKİSİNİN KULLANILMASI * The Use Of Duckweed (Lemna minor) For Tertiary Treatment Of

Detaylı