Servisinin Sağlık k Turizmindeki Yeri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Servisinin Sağlık k Turizmindeki Yeri"

Transkript

1 Kamu Sağlık k Kurumları ve 112 Servisinin Sağlık k Turizmindeki Yeri Uzm. Dr. Mehmet Taşkın EGĐCĐ T.C. Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü

2 SAĞLIK TURĐZM ZMĐĐÇĐN N GEREKLĐ UNSURLAR Turizm olanakları (Đklim, doğa, tarih vs) Ulaşı şım m kolaylığı Sağlık k hizmetleri olanakları Tüketici ile sağlık k turizmi sektörünü buluşturacak profesyonel organizasyonların n gerçekle ekleştirilmesi.

3 NEDEN TÜRKT RKĐYE? Konumu itibariyle cazip (Avrupa, Ortaasya, Ortadoğu) Maliyeti uygun Modern sağlık k kurumlarının n varlığı Ek fırsatlar f (paket hizmet sunumu)

4 AVRUPA VE BALKAN ÜLKELERĐ Van Đstanbul ile Viyana Đstanbul arası aynı mesafededir. (1270 km). Saraybosna Elazığ ığ dan, Üsküp p Kayseri den, Filibe Afyon dan daha uzak değildir Đstanbul a Balkan ülkelerinde tıbbt bbî hizmet yetersiz bulunduğu u için i in beklenti tıbbt bbî hizmete yoğunla unlaşmakta, otelcilik hizmetlerine yönelik ultra lüks l beklenti ile sık s k karşı şılaşılmamaktadır.

5 ORTADOĞU ÜLKELERĐ Ortadoğu ülkelerinde yurtdışı ışından sağlık k hizmeti alımı en üst düzey kesim için i in yaygın, orta seviye için i in ise arzu edilen ancak yaygın n olmayan bir yaklaşı şımdır. Türkiye de Arapça a ve Đngilizce bilen yetişmi miş insan gücüg potansiyeli bulunmaktadır. Ancak bu durum sağlık k personeli açısından geçerli erli değildir. Yabancı hekim istihdamı Đstanbul Yalova ve Bursa gibi şehirler uzun süredir s tercih edilip gelinen turizm şehirleri niteliğinde inde olup basit bir sağlık k hizmet alma yanında nda turistik konsept açısından a Ortadoğu u için i in cezbedicidir.

6 ORTAASYA ÜLKELERĐ Dil, kültk ltürel ve coğrafi yakınl nlık Đlgili ülkelerdeki sağlık k hizmetleri sunumu yetersizliği

7 Örnek Mukayese Olarak Total Kalça a Protezi Operasyonlarının Maliyet Oranları Tedavi Ücreti Ülke (Hastanede Kalış ve Tedavi Đşlemleri Dahil) ( ) Türkiye deki Maliyetin Diğer Ülkelerdeki Maliyetlere Oranı Türkiye Đngiltere % Đspanya % Fransa % Belçika % Almanya % Macaristan % Kıbrıs % Hırvatistan % Hindistan % Tunus % Malezya %

8 TÜRKĐYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN ANAN GELĐŞ ĐŞMELER Son beş yılda yapılan yatırımlarla nitelikli yatak oranı arttı. Hastanelerin teknolojik cihaz parkı çok üst seviyelere yükseldi. y Sağlık k hizmeti sunumunda bölgeler b arası farklılıklar klar önemli ölçüde ortadan kaldırıld ldı. Eskiden küçük üçük k illerden gelen talebe cevap veren metropol illerin bu yüküy azaldı. Hastanelerdeki bütçeleme b ve işletme i mantığı serbest piyasa koşullar ullarıyla rekabet edebilir hale geldi. Kamu Hastane Birlikleri

9 TÜRKĐYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN ANAN GELĐŞ ĐŞMELER Elektronik kayıt t sistemi Otomasyon altyapısı Minimal veri seti ICD, DRG Merkezi randevu sistemi (call( center) Tele tıpt Hasta güvenlig venliği, i, kalite ve akreditasyon (kalite ve performans uygulaması,, ISO, JCI) Đzleme ve değerlendirme erlendirme (saha koordinatörl rlüğü,, denetçi ekipler)

10 Acil Sağlık k Hizmetleri Bileşenleri enleri Olay Yerinde Müdahale 112 Rehabilitasyon Hastane Öncesi Bakım Transport Acil servis (Cerrahi ya da Medikal) Tıbbî Bakım Taburcu ve Kontrol Bu hizmetlerin hepsi; 24 saat, haftada 7gün ve 365 gün aralıksız duraksamadan yapılmalıdır.

11 112 Đstasyon Sayısı Beş yılda 3 katına ulaşıtı yılı hedef

12 112 Ambulans Sayısı yılda 3,5 katına ulaştı yılı 34 kar paletli ambulans 6 hasta kabinli kar aracı ve 4 deniz ambulansı yılı 564 ambulans, 6 deniz ambulansı, 30 kar paletli ambulans, 6 hasta kabinli kar aracı. Hava ambulans sistemi faaliyete geçecektir. (7 helikopter, 2 uçak) 12

13 TÜRKĐYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN GELĐŞMELER Son 5 Yılda Y tamamlanan sağlık k yatırımlar mları Hastane 156 Hastane ane Ek Bina 149 Sağlık k Ocağı

14 Devlet Hastanelerinde Nitelikli Yatak Çalışmaları yılında odasında banyosu ve tuvaleti bulunan yeni hasta yatağı hizmete açılacak yılında odasında banyosu ve tuvaleti bulunan hasta yatağı sayısının toplam içindeki payını %40 a ulaşacaktır. 14

15 Termal Turizm için i in Eylem Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliği içersinde termal turizm için eylem planı hazırlamıştır. Fizik tedavi Rehabilitasyon

16 Avrupa Adalet Divanı (European Court of Justice) ) kararları: Kohll ve Decker kararları (Nisan 1998): Söz z konusu kararlarda, Topluluk vatandaşlar larının n başka bir üye devlette tedavi görmeleri g halinde, giderlerinin, sigorta sistemine tâbi oldukları üye ülkede uygulanan tarife uyarınca geri ödeneceğini hükme h bağlad ladı.

17 Avrupa Adalet Divanı (European Court of Justice) ) kararları: Watts kararı (Mayıs s 2006): AB de hastaların n serbest dolaşı şımını ve doğal olarak sağlık k turizmini de gündeme g getirmiş oldu. Bu kararla Fransa da tedavisini yaptırm rmış olan 74 yaşı şındaki Yvonne Watts ın tedavi masraflarının Đngiltere Sağlık k Bakanlığı (NHS) tarafından ödenmesini kararlaştırd rdı. Bu karar Kohll ve Decker kararlarının n bir devamı niteliğinde inde olup AB de serbest dolaşı şımın n istisnalar hariç sınırlandırılamayacağı temeline dayandırılmaktad lmaktadır.

18 Emeğin Serbest Dolaşı şımı "Serbest dolaşı şım" kavramı,, mesleki eğitimin e yapılmas lması, mesleki yeterliliklerin tanınmas nması ve mesleklerin icrası konularında nda Avrupa'nın n hareket noktasını oluşturmaktad turmaktadır. r. Kişilerin ilerin yeterlilik ve becerileri ile birlikte, özgür dolaşabilmeleri abilmeleri hakkı,, AB anlaşmas masının n 8'inci maddesi ile güvence altına alınm nmıştır. Yabancı hekim istihdamı

19 NEDEN TÜRKT RKĐYE? Düşük k maliyet Ulaşı şım m kolaylığı Acil sağlık k hizmetlerindeki iyileşme Đleri teknolojiyle donatılm lmış,, konforlu tedavi kurumları Hizmete erişim im kolaylığı Türkiye zengin doğa a güzellikleri g ve kültk ltürel birikimi, sağlık k turizmi için i in uygun doğal kaynaklar

20

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

ANTALYADA SAĞLIK TURİZMİ YATIRIMLARI

ANTALYADA SAĞLIK TURİZMİ YATIRIMLARI ANTALYADA SAĞLIK TURİZMİ YATIRIMLARI TURİZM: Son 50 yılda turizmimin başka yerleri görme ve dinlenme amaçlı yapılarak hızla gelişmiştir. Ama turizmin bu amaçla yapılanmasına rağmen ülkeler arası, kültürler

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ İÇERİK ŞEKİLLER DİZİNİ...6 TABLOLAR DİZİNİ...12 1. REKABET EDEBİLİRLİK...17 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 17 GİRİŞİMCİLİK...

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir? A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

Đstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Đstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Đstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Ekim 2007 ABN AMRO Bank N.V. - Adabank A.Ş. - Akbank T.A.Ş. - Alternatif Bank A.Ş. - Anadolubank A.Ş. - Arap Türk Bankası A.Ş.

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

Tüketici odaklı olmak...

Tüketici odaklı olmak... AYIN RÖPORTAJI a 6 ISSN: 1309-0054 Sayfa 5 Sayfa Sayfa 5 65 Sayfa 9 OCAK-ŞUBAT 2014 www.deloitte.com.tr Tüketici odaklı olmak... Tüketiciyi merkeze alma odaklı bir dönüşüm sürecini, Deloitte işbirliğiyle

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

AVRUPA DA KISMĐ ÇALIŞMA VE UYGULAMANIN GENEL ÖZELLĐKLERĐ

AVRUPA DA KISMĐ ÇALIŞMA VE UYGULAMANIN GENEL ÖZELLĐKLERĐ AVRUPA DA KISMĐ ÇALIŞMA VE UYGULAMANIN GENEL ÖZELLĐKLERĐ Doç.Dr.Ayşe ÜNAL Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu I- GĐRĐŞ Günümüzde çekirdek işçilerin normal (standart) çalışma biçiminin gerektirdiği

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

SORU VE YANITLARLA SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI

SORU VE YANITLARLA SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI SORU VE YANITLARLA SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI SORU VE YANITLARLA SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI Hazırlayanlar Av. Özgür Erbaş Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz Dr. Bayazıt İlhan Soru ve Yanıtlarla Sağlıkta Kamu

Detaylı

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI Gülay TOKSÖZ Seyhan ERDOĞDU Selmin KAŞKA Ekim 2012 IOM International Organization for Migration Bu araştırma, İsveç Uluslararası

Detaylı

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü Av.Hakan YILDIRIMOĞLU Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Endüstri Đlişkileri Müdür Yard. Giriş: Türkiye den Almanya ya 1950 li yıllardan itibaren yoğun

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI Hazırlayanlar Burçak YÜKSEL (Birim Başkanı) Fuat PARLAK (Uzman) Hande İNAN CENGİZ (Uzman) Nejat Semih DEMİRTOKA (Birim Başkanı) Pınar POLATKAN (Uzman) Rahime Şeyma BEKLİ

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı