Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 1. Personel Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların; a) Araçlar 2007 model ve üzeri 1(Bir) adet en az kişi kapasiteli midibüs ve 2 (İki) adet en az 19+1 kişi kapasiteli minibüs olacaktır. b) tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ile Türk Standartları Enstitüsü nün Kasım 2001 tarihli ve TS nolu Standardına göre; 1) İmal edilmiş ve iç düzenlemesi yaralanmalara karşı yumuşak bir doku malzemesi ile donatılmış 2) Araca ait koltuk adedini gösteren tescil belgesinin, aracın içerisinde görülebilecek bir yere monte edilmiş Bunun için araca ait Motorlu Araç Trafik Belgesi ve Tescil Belgesinde belirtilen koltuk sayısı esas alınacaktır. Araçlarda sonradan yapılan koltuk ilavesi veya ruhsatta yapılan yeni düzenleme ile aracın; otobüs,midibüs veya minibüs sayılması hususları kesinlikle kabul edilmeyecek ve bundan dolayı yüklenici İdareden herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır. İstenilmiş olan midibüs ve minibüs türü araçların koltukları; şehirlerarası yolculuk tipi olacaktır kişilik minibüslerin koltuk yerleşimi 2+1 olacaktır.(minibüsün en arka sırası hariç) c) Kapılarının, ikaz sinyali ile sürücülerini uyaracak nitelikte otomatik veya elle kumanda edilebilecek şekilde mekanik olarak imal edilmiş d) tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen, 1) Standartlara uygun nitelikte ve sayıda kullanılabilir durumda araç, gereç, malzeme ile donatılmış, 2) Esaslara uygun olarak koltuklarında emniyet kemeri 3) Periyodik trafik muayeneleri ile yıllık mutad bakım ve onarımlarının yapılmış ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel servis hizmet yönetmeliğinin ekinde bulunan EK-1, EK-1/A formlarının tanzim edilmiş olması zorunludur. 2. Servis aracı sürücüleri, Eski Türk Ceza Kanununun ve 572 nci maddelerine tekabül eden yeni Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca hürriyeti bağlayıcı hüküm giymemiş olacaktır. 3. Servis aracı sürücüleri kullanacakları servis aracının niteliğine uygun sınıfta (E sınıfı) sürücü belgesi ile SRC belgesine sahip olacaktır. 1

3 4. Servis araç sürücülerinin asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak birden fazla ölümlü trafik kazasına karışmamış olması, alkollü olarak araç kullanma ile hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgesinin birden fazla geri alınmamış olması zorunludur. 5. Servise konulacak araçların, faal, gerek mekanik aksamı gerekse karasörü yönünden temiz, bakımlı, koltukları sağlam, aksesuarı tam ve kaloriferleri ve kliması randımanlı çalışır durumda olacaktır. 6.1-KARASÖR: Karasörün taban ve tavanı hiçbir şekilde su sızdırmayacak ve harici hava tesirlerinden personeli koruyucu şekilde olacaktır. Yan cam fitilleri su ve toz geçirmeyecek ve camları sarsıntıdan dolayı kendiliğinden açılmayacaktır. Araç yan camlarında araç iç tasarımına uyumlu hazırlanmış perde olacaktır. Kapılar toz almayacak şekilde fitillerle techiz edilmiş olacaktır. Araçların iç aksamı sarsıntıdan dolayı rahatsız edici gürültü yapmayacak tarzda olacaktır. 6.2-KALORİFER : Kalorifer tesisatı fenni ve en soğuk havalarda dahi araçların içini ısıtacak güçte ve sefer boyunca çalışır durumda olacaktır. Egsoz gazından yararlanan çıplak borulu yolcu bölümünü tek noktadan ısıtan eski tip ısıtma sistemi olamayacaktır. Yolcu bölümü ve şoför kabin bölümü ısıtma sistemi ayrı ayrı olacaktır. Yolcu bölümü ısıtma sistemi homojen ısıtma sağlayacak şekilde motor suyuyla çalışan ısıtma sistemi olacaktır. İstenen sıcaklığa göre ısı ve fan ayarı otomatik olarak yapılabilecektir. Sıcak havalarda da araç içine sıcak hava vermeyecek şekilde olacaktır. Aydınlatma ve elektrik donanımı, Karayolları Trafik Yönetmeliği esaslarına uygun olacaktır. 6.3-KLİMA : Klima sistemi hem sürücü hem yolcu bölümündeki soğutma özelliğini bağımsız olarak sağlayacak. Dışarıdan temiz hava alma özelliğiyle, araç içinde daima temiz hava dolaşımını da gerçekleştirecektir. Klimatik klima sistemi üzerinden istenen sıcaklığa göre ısı ve fan ayarı otomatik olarak yapılabilecektir. 7. Kiralanacak araçlar C plakalı Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Taşıma Hizmet Yönetmeliği ve Özel Servis araçları Yönetmeliklerine uygun 2007 model ve üzeri 1 adet 27+1 kişi taşıma kapasiteli midibüs, 2 adet 19+1 kişi taşıma kapasiteli minibüs olacaktır. 8. Taşıma işinin yürütülmesi ve yüklenicinin bu işle ilgili olarak çalıştıracağı personel bakımından veya hukuk yasaları ile İş Kanunu, Trafik Kanunu, Vergi Kanunları, Sosyal Sigortalar Mevzuatıyla ilgili sair yasalar ile Karayolları Trafik Tüzüğü, Belediye Nizamnameleri ve sair tüzük, nizamname hükümleri uygulamasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk doğrudan doğruya yükleniciye aittir. 2

4 9. Personel Taşımacılığı ile ilgili bilcümle Belediye ve İl Trafik Komisyonuna yapılması gereken teşebbüs, müsaade ve her türlü işlemi istekli yapar, takip eder ve sonuçlandırır. İlgili Kurumlardan alınacak (Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği ve Özel Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen uygunluk, güzergah, ruhsat vb) tüm belgeler istekli tarafından alınacaktır. Belgelerin eksik olması nedeniyle İdarenin uğrayacağı tüm zararlar istekli tarafından karşılanacaktır. Bu hususta yapılacak her türlü masraf, vergi, harç ve diğer tüm ödemeler de yükleniciye aittir. 10. Araçlar belirlenen hareket saatlerinden en az 5 dakika önce ilk hareket yerlerinde hazır bulunacaklar ve belirtilen hareket saatlerinden önce hareket etmeyeceklerdir. 11. Araçların ön camlarına İdarece belirlenecek levhalar takılacaktır. 12. Araçlarda kimlerin taşınabileceğine İdare karar verecektir. 13. Araç şoförleri tecrübeli olacak ve İdare personeline saygılı davranacak aksi takdirde ikaza rağmen tutumunu değiştirmeyen şoför derhal değiştirilecektir. 14. Araçların dış görünümünde herhangi bir reklam, ilan vb. bulunmayacaktır. 15. DİĞER İSTEK VE ÖZELLİKLER : a) Ruhsatlarında GÖRÜNÜMLÜ ibaresi yazan araçlar kabul edilmeyecektir. b) Araçlar Kamu hizmetinde çalıştırılacağından kullanma amacına uymayacak üzerinde yazı, boya, resim, afiş ve benzeri olumsuzluklar bulunmayacaktır. c) Servis araçlarının sağ ön camında görülebilir-okunaklı numaralı güzergah levhası devamlı asılı bulundurulacaktır. d) Yüklenici taşıma işinde çalıştıracakları araçları işe başlamadan bir hafta önce idare de muayenesini yaptıracaklardır. İdarece muayenesi yapılıp, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun görülen araçlar çalışabilecektir. e) Araçların üç ayda bir genel kontrolü idarece yapılacaktır. Araçların her türlü sigortası yüklenici tarafından yapılmış olacaktır. f) İş bu teknik şartnamede belirtilen hususların, yerine getirildiği servis aracıyla, taşımanın yapılması esastır. Taşıma süresinde başka bir aracın sefere konulması gerektiğinde vasıtanın, asgari bu teknik şartnamedeki özellikleri içermesi zorunludur. Araç modeli yenilense dahi, servise verilecek araç şartnamede belirtilen ve istenen koşulları karşılar nitelikte olacaktır. Ancak, zorunlu sebeplerden dolayı başka araçların sefere konulması gerektiğinde dilekçe ile idareden çalışma müsaadesi alınacaktır. İdarece uygun bulunursa çalıştırılacaktır. g)taşıyıcı firma son personeli indirinceye kadar güzergah planını tatbik ile sorumludur. Personel adedinin azlığı ve başka nedenlerle personelin indirilmesi, aktarma yapılması veya ücret karşılığı bir başka vasıtaya nakli söz konusu değildir. 3

5 h)servis araçları, personele bildirilen saatte hazır olmayan personeli iki (2) dakika bekleyip, bu süre içinde gelmezse hareket edecektir. Personel ise belirlenen saatte gelmeyen araçları en fazla onbeş (15) dakika bekleyip, bu süre içinde öncelikle servis sürücüsünü, daha sonra servis sorumlusunu arayacaktır. ı)araçların her türlü bakım, onarım ve masrafları ile, şoför, personel, akaryakıt, sigorta ve vergi giderleri taşıyıcı firmaya aittir. Yıl içerisinde akaryakıtta, vergi ve sigorta oranlarında oluşacak artışlar İŞVEREN e yansıtılmayacaktır. TAŞIYICI FİRMA, bu gibi giderlerle ilgili İŞVEREN den hiçbir hak talep edemez. i) Herhangi bir servisin yapılamaması veya gecikmesi halinde, ulaşım için tutulan taksi güzergahı takip ederek güzergahtaki diğer personeli araca alıp iş yerine ulaştıracaktır. Taksi ücretleri taşıyıcı firma tarafından ödenecektir. j)işveren hiçbir gerekçe göstermeden servis şoförünün değiştirilmesini isteyebilir. Sürücüler ve personel araç içinde birbirleriyle direk sürtüşme ve tartışmaya giremezler. Bu gibi durumlarda direk muhatap servis sorumlusudur. k)yükleniciye ait araç sürücülerinin hizmet sürelerinde alkollü içki, uyuşturucu v.b. bir madde kullandığının tespit edilmesi halinde yüklenici, ilgili kişiyi derhal değiştirip bir başka kişiyi görevlendirecektir. l) İşveren yeni yeni sefer ihdas edebilir veya eksiltebilir. Konulan ek sefer bedeli, aynı uzunluktaki güzergaha göre tespit edilir veya mukayese yoluyla belirlenir. 16. Kiralanacak araçların çalışma saatleri ve güzergahı: Kiralanacak araçlar personelin işe geliş ve gidişleri için sabah (işe geliş) ile akşam saat saatlerinde (dönüş) Keçiören-OSB, Demetevler-OSB ve Polatlı-OSB olmak üzere 3 hat da çalıştırılmak üzere kiralanacaktır. Araçların sabah geliş ve akşam gidiş için yapacağı çalışma 1 (bir) günlük çalışma olarak kabul edilecektir. Araçların aşağıda belirtilen güzergahları Kurum her bir güzergah için idare den ek ücret talep edilmeden 3 km. geçmeyecek şekilde dilediği gibi değiştirebilecektir. Güzergah üzerinde oluşan olumsuz durumlarda (sıkışık trafik, yol çalışması, vb. nedenlerden dolayı) servis sorumlusu geçici olarak alternatif güzergah belirleyebilecektir. Bu geçici alternatif güzergah için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir. İdare tarafından istenildiğinde önemli günlerde Sabah ve akşam servislerin hareket saatinde değişiklik yapılabilecektir. a) Keçiören-OSB Hattı: Kiralanacak araç Müdürlüğümüz hizmet binası ile Keçiören arası hizmet yapacaktır. Araç sabah 08:25 de OSB de olacak şekilde Keçiören ilk hareket noktasından işe geliş ve akşam 17:30 dönüş için yapacağı hizmet bir günlük çalışma olarak kabul edilecektir. Resmi mesai günleri olmak üzere Ayda en az 26 gün hizmet verecektir. Kiralanacak araç sabah akşam dahil olmak üzere günlük ortalama 150 km yol yapacaktır. 4

6 Aracın Güzergahı: Sabah servise başlangıç noktası Keçiören Kızlarpınarı cd. Keçiören Hast. Işıklar-Gazino kavşağı-sanatoryum Hast. ışıklar-yunus Emre cd. Yunus Emre camii önü-kasalar kavşağı-altındağ kaymakamlığı- AKM. Metro girişi-tandoğan kavşak- Anıttepe TÜİK önü-balgat Ziyabey Cd.-Eskişehir yolu Yaşamkent girişi-turkuaz konutları girişi-osb b) Demetevler-OSB Hattı: Kiralanacak araç Müdürlüğümüz hizmet binası ile Demetevler arası hizmet yapacaktır. Araç sabah 08:25 de OSB de olacak şekilde Demetevler ilk hareket noktasından işe geliş ve akşam 17:30 dönüş için yapacağı hizmet bir günlük çalışma olarak kabul edilecektir. Resmi mesai günleri olmak üzere Ayda en az 26 gün hizmet verecektir. Kiralanacak araç sabah akşam dahil olmak üzere günlük ortalama 140 km yol yapacaktır. Aracın Güzergahı: Sabah servise başlangıç noktası Demetevler Cemre Parkı-Batıkent 1800.Cd.-Batıkent Hipodrum-Eryaman Optimum girişi-orhanbey Cd.-Ertuğrul Cd.-Kuvayi Milliye Cd.-Kocatepe Cd.-TBMM Cd.-Dumlupınar 30 Ağustos Cd.-Harf Devrimi Cd.-Devrimler Cd.-Sincan Polatlı cd.- Atatürk Cd.- Etimesgut otoban girişi-osb c) Polatlı-OSB Hattı: Kiralanacak araç Müdürlüğümüz hizmet binası ile Polatlı arası hizmet yapacaktır. Araç sabah 08:25 de OSB de olacak şekilde Polatlı ilk hareket noktasından işe geliş ve akşam 17:30 dönüş için yapacağı hizmet bir günlük çalışma olarak kabul edilecektir. Resmi mesai günleri olmak üzere Ayda en az 26 gün hizmet verecektir. Kiralanacak araç sabah akşam dahil olmak üzere günlük ortalama 100 km yol yapacaktır. Aracın Güzergahı: Sabah servise başlangıç noktası Çamlıca mh.- Kara Mustafa Cd.-Gazi Ardıç Sk.-13 Eylül Cd.-Z.Gökalp Cd.-Atatürk Cd.-Yavuz Selim Cd.-Eti Cd.-Mevlana Cd. İkmal Bakım Önü-Polatlı Giriş ışıklar-temelli-osb MADDE 2 ŞARTNAME VE EKLERİ Personel Taşıma Hizmeti alımına ilişkin idari şartnamenin ve sözleşmenin bir parçası olan bu teknik şartname (2) maddeden ibarettir. 5

PERSONEL TAŞIMACILIĞI HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME B. PERSONEL SERVİS ARAÇLARINDA ARANAN ŞARTLAR

PERSONEL TAŞIMACILIĞI HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME B. PERSONEL SERVİS ARAÇLARINDA ARANAN ŞARTLAR A. GENEL ŞARTLAR PERSONEL TAŞIMACILIĞI HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Yüklenici, işe başlama tarihinden önce bu hizmette çalıştıracağı servis araçlarını, İdarece belirlenecek tarihte Üniversitemiz kampüsünde

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden,

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 359 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Anadolu Manşet Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017- 3 YILLIK ARAÇ KĠRALAMA HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017- 3 YILLIK ARAÇ KĠRALAMA HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017- 3 YILLIK ARAÇ KĠRALAMA HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ ĠĢin Konusu MADDE 1-1) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Yavuz Selim Cad.1.Tabakhane Sok No:20 Antakya/HATAY

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU İşbu Şartname nin konusu, belirtilmiş ve belirtilecek güzergâhlarda tanımlanan nitelikte

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) Belediye Meclis Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAÇ: Madde 1- Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4. KASKO, SİGORTA, VERGİLER,

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı

BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ

BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 :AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Babaeski Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ FİRMA PERSONEL SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak

Detaylı

İŞYERLERİ PERSONEL TOPLU TAŞIMA PROJESİ

İŞYERLERİ PERSONEL TOPLU TAŞIMA PROJESİ İŞYERLERİ PERSONEL TOPLU TAŞIMA PROJESİ Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ YAYIN NO: 2014-11 İstanbul, 2014 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve İTO nun

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARAYOLU TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARI YÖNERGESİ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M AMAÇ, KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARAYOLU TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARI YÖNERGESİ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M AMAÇ, KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK 2011/349 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARAYOLU TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARI YÖNERGESİ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M AMAÇ, KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı: 5216 sayılı

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ HAKKINDA SÖZLEŞME TASLAĞI

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ HAKKINDA SÖZLEŞME TASLAĞI T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ HAKKINDA SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1. TARAFLAR Bu sözleşmede taraflar, T.C. Çerkezköy Belediyesi ile ( yüklenici ) dir.

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. ÇiğliMehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi. Ana Sayfa Haberler Okul-Aile Birliği Servis Taşıma İhalesi İlanı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. ÇiğliMehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi. Ana Sayfa Haberler Okul-Aile Birliği Servis Taşıma İhalesi İlanı 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇiğliMehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Ana Sayfa Haberler Okul-Aile Birliği Servis Taşıma İhalesi İlanı Okul-Aile Birliği Servis Taşıma İhalesi İlanı Yayın tarihi: 14.08.2015

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ İŞİN KONUSU: KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ personelinin;

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( M ) PLAKALI HATLI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( M ) PLAKALI HATLI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak. 2014/311 No.lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( M ) PLAKALI HATLI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 Bu Yönerge, mülga 3030 Sayılı Büyükşehir

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi No 272.(2007/09.Toplantı) - Olağan Tarih 26.09.2007 Saat 10.00 Yer İBŞB. Meclis Salonu

Detaylı

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ KARAR TARİHİ : 09/07/2010 KARAR NO : 2010/69 Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Bilecik Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde her türlü servis taşımacılığı

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 04.07.2014 KARAR NO 43 KARAR Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmesi İç Yönetmeliğinin görüşülmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı