^3f>c^

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "^3f>c^

Transkript

1 T.C. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞ I TÜRKİYE K AM U H ASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe D evlet Hastanesi ih ale Kodu : SAYI ; KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV H ariç birim fiyatın hastanemiz satınalma birimine gönderilmesini rica ederim. Telefon : Fax : O Dr.İIhan ERKAN H astane Y öneticisi S. No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat * 1 FETAL MEMBRAN YIRTIĞI TESTİ 100 ADET 2 NEBULİZATÖR MASKE YETİŞKİN 1500 ADET 3 NEBUUZATOR MASKE COCUK 1500 ADET 4 PARMAK PROBU ( SPO 2 ) 50 ADET PEDİATRİK 5 VADİNAL SPEKULÜM LARGE 1000 ADET 6 CPAP MASKESİ 50 ADET Genel Tbplam(KDV HariO: Teklif Veren Firmanın Adı Firma Yetkilisi Adresi Telefon Kaşe ve İmza Fax i Not: TekliHerde Karalam a ve Daksil Kesinlikle Olm ayacaktır. ^3f>c^<ar'\Vv'e^\ ^e/<*ac-<vva\cj-a:4r<^. \ e V > - v \ V 5 ' O ^ V f ' c ı v «.

2 BPAP/CPAP maske teknik şartnamesi 1. Maske kenarlardan hava kaçağını engellemek için içe dönük yivli anatomik hatlara sahip olmalıdır. 2. Çift yönlü 360 derece dönebilen entegre dirsek olmalı ve hasta hortumunun bağlandığı aparat da 360 derece dönebilecek şekilde olmalıdır. 3. Maske üzerinde entegre exhalasyon valfi bulunmalıdır. 4. Maskenin her iki tarafında entegre oksijen girişi bulunmalıdır, 5. Maske dayanıklı, steril edilebilir ve uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır. 6. Maske ağız ve burnu kapatan elastik kısmı silikondan olmalı ve bu kısım değiştirilerek maske small, medium ve large olarak kullanılabilmelidir. 7. Maske kafa bantı kolay yırtıimamalı ve çok sert olmamalı, elastik malzemeden olmalı 4 koldan ayarlanabilir ve 2 koldan klips takılıp çıkartılabilir olmalıdır. 8. Maske boylarını birbirinden ayırt edebilmek için yüze temas eden slikon bölüm large maskeler için yeşil, medium maskeler mavi, small maskeler ise mavi olmalıdır. 9.Maskenin hastanın yüzüne tam oturması için, maskenin ağız ve burun arasındaki kısmı dış bükey ( bombeli) olmalıdır. 10. Maskenin silikon alınlığı olmalı ve düğme çevrilerek yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır. 11. Ubb kaydı olmalıdır. 12. Kliniğimizin belirleyeceği oranlarda ve büyüklükte olmalıdır. a»«

3 NEBULİZATÖR MASKESİ PEDİATRİK Set maske ve ara bağlantı hortumundan oluşmalıdır 1. Maske yumuşak olmalıdır. biılunmahdtr*^^ *" oturmasını sağlanmak için maskenin burun kısmında şekil verilebilen metal kıskaç 3. Maske sabitleyici bantlı olmalıdır 4. Maske sabitleyici bant sağlam olmalıdır 5. Bağlantı hortumu hastanenin oksijen hattına girebilecek özellikte olmalıdu- 6. Bağlantı hortumu yumuşak olmalıdır 7. Nebülizator haznesi derecelendirilmiş olmalıdır 8. Anti alerjik olmalıdır 9. Nebülizator haznesi sert ve şeffaf olmalıdır 10. Tekli paketlenmiş olmalıdır

4 NEBULİZER MASKE YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-Tek kullanımlık ve tek tek ambalajlanmış olmalıdır. 2-Setin içinde maske / ağızlık, ilaç haznesi ve hortum bulunmalıdır ve hasta kullanımına arz edebilir şekilde tasarlanm ış olmalıdır. 3 -S e t, nebul solüsyon formundaki bronkodilatör, kortikosteroidler, antienflamatuvar ilaçlar mukolitikler ve antibiyotiklerin kullanım ına uygun olmalıdır. 4Bağlantı elemanları ve nebulizer ile hava pompası kaynağına/oksijen kaynağına kolayca bağlanabilmelidir Hortum büküldüğünde hava akışını kesmemelidir. 5-Maske ve bağlantı elemanları yumuşak P V C den yapılm ış olmalıdır. Rahatsızlık verici koku içermemelidir A ğızlık insan ergonomisine uygun olmalıdır. 6-Maske, yetişkin insan ve küçük çocuklar için ergonomik boyutlarda olup,yüz formuna uymalı,şeffaf olmalı ve tahriş edici olmamalıdır. 7-Nebulizer buhar çıkışına uygun sıklıkta hasta göz formatına uygun buharı hastaya nakleden ve rahatsızlık verm eyecek şekilde ağızlık içermelidir. 8-Bağlantı hortumu asgari / -1 5 cm uzunlukta ve iç çapı en az 4 mm olmalıdır. 9-Nebulizer (hazne): Şeffaf, 8-10 mi kapasiteli,sert termoplastik malzemeden olmalıdır.lçindeki ilacı rahatlıkla gösteren şeffaflıkta olmalıdır. 10-Nebulizer,2.5 mi (1 flakon) ilacı 5-10 dakika içinde tüketim yapmalıdır. pulvarizasyon 2-8 um ( mikron ) ağırlık tanecik boyutu ortalama % 50 den fazla olmalıdır 12-Nebuhzenn kullandıktan sonraki rezidüel hacmi 1 mi 'yi aşmamalıdır. 13-Nebulizatör seti hastanemiz sevişlerinde kullanılan komprosörlü nebulizer cihazına ve standart nebulizer kullanımına uygun çıkışlara sahip olmalıdır. 14- Teklif veren firmalar numune gönderecektir. 6dil6C6ktir. itiuayene komisyonu tarafınca, gönderilen numune değerlendirilip, uygun görüldükten sonra kabul

5 232 VAJİNAL SPEKÜLÜM 1- Spekulumler tıbbi dereceli poşetlerde tele tek ambalajlanmış ve tek kullanımlık olacaktır. 2- Spekulumlerin imalatında kullanılan hammadde,kullanıcının ihtiyacına en yüksek seviyede cevap verebilecek tarzda dizayn edilmiş olacaktır. 3- Spekulumlerde kullanılan kilit sistemi,tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. 4- Spekulumlerin kilit sisteminde kullanılan dil,spekulumun tetik kısmındaki bir yuvada yarı sabit olacaktık kısmında ise,operatörün spekulumu istediği açıda sabitleyebileceği bir özelliğe sahip dili^^spekulumun kabza kısmında yukarıdan aşağıya doğru daralan bir yuvada hareket edebi mehdır.bu sayede operatörün muayene esnasında tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını kolaylaştıracaktır.kilit dili çevirmeli olmamalıdır. 6- Spekülümler büyük boy (large) olmalıdır. 7- Ürün tekli steril ambalajda olmalı, ürün miadı en az 3 yıl olmalıdır. 8- Ürün şeffaf olmalı, dokuya zarar verebilecek keskin ve köşeli yüzeyi olmamalıdır 9- Görüş mesafesi 4 cm den az olmamalıdır. 10- Spekulumlerin ebatları Dünya Sağlık Örgütünün kabul etmiş olduğu ebatlarca olacaktır. 1- Urun üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası ve firma bilgileri olmalıdır.

6 FETAL M EM BRAN YIRTIĞI TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-Test amniyon sıvısında PAM G-1 veya IGFP-1 Proteinini tespit ederek sonuca varmalıdır. 2-Test en a;2 5 ng/ml lik veya 25 ng/ml İlk numunede çalışabilmeli,şüphede kalınan gözle görülmeyecek miktardaki sıvıda dahi çaiışabilmeli ve bunu orijinal broşürü ve yapılmış yurtiçi- yurtdışı yayınlar ile belelendirmelidir. 3-Test oda ısısında (4C-24C )muhafaza edilebilm eli,orijinal firma broşürü ve yayınlar ile belgelendirilmelidir. 4-Test,gebeliğin 14. Haftasından,gebelik donlanıncaya kadar kullanılabilmeli ve bu dur u rn literatür yayınlar ile desteklenmelidir. 5-Test sonuçları,enfeksiyonel akıntı,kan,idrar ve semenden etkilenmemen ve bu durum literatür çal;ışmalan ile desteklenmelidir. 6-Test ıçın gerekli numune direkt vajenden alınmalı spekuluma ihtiyaç duyulmamalıdır. 7-Test sonuçlarının doğrulanması için ilave bir yöntem e ihtiyaç duyulmamalıdır. 8-Testın hassasiyeti %99 olmalıdır.bu durumyapılmış çalışmalarla ispatlanmalıdır. 9-Testin uygulanması;dol<tor dışında ebeler ve diğer sağlık elemanları tarafından uygulanabilecek kolaylıkta olmalıdır. lo'test maksimum 10 dakikada sonuç vermelidir. 11-NON-ALLERJEN olmalıdır.

7 T.C... SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU Şanlıurfa IIİ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Viranşehir Devlet Hastanesi TEK KULLANIMLIK SP02 PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Prop yeni doğan hastalarda kullanıma uygun olmalıdır. 2. Probun kendinden kablosu olmalıdır. 3. Prop l-20kg aralığındaki hastalarda kullanıma uygun olmalıdır hangi boy kullanımına uygun olduğu yerleri işteth Z l l ı d 6. Probun etiketi üzerinde, probun sterilizasyon durumu, tarihi latex 7. Probun elektronik kısımları içeriden opak madde ile kaplanmış olmalı v e fototerapi ışığı altında değerleri yanlış göstermemelidir. 8. Prop hasta cildini tahriş etmeyecek yapıda olmalıdır. 9. Probun içinde kan dolaşımmı etkileyecek yapıda malzeme bulunmamalıdır. 10 Probım üzerindeki etikette CE işareti (numaralı) ve fırmanm Avrupa temsilcisini gösterir bilgiler olmalıdır. 11.Temsilci firma yetki belgesi vermelidir. Yerli üretici firma ise sanayi sicil belgesi dosya da sunulmalıdır. ^ 12.ÜmMerin her biri üzerinde Türkçe olarak ürünün boyu ve gerekli durumu hakkında bilgi bulunmalıdır. <=ı^nuurumu ^'bulul T X *"' 9001:2000 ve ISO 13485:2003 kalite belgeleri 14. Alınan proplar kullanım süresi içerisinde istenilen boy ve özellikteki proplarla değişimi firma tarafından sağlanacaktır. Ayrıca istenilen proplar klinikte kullanılan monitörlere de uyumlu olmalıdır. 15.Problar disposible olmalıdır. VkaniehirD evlet H/stanesi Ço( t k KlinMi Uxm.Or ŞibellM LÇİN Dlp.r«)U<r1İ2254

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00165 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda

Detaylı

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934 Ol'Ol 1900 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (34) kalem T IB B İ SARI- M A L Z T M L A L IM I işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE 1 2 3 4 5 6 110012 PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ BEYAZ 1) Bu malzeme teker teker steril paketlerde en az 16 Gauge ve ya daha kalın (14, 12 G gibi) iğnesiyle birlikte olacaktır. 2) Paket üzerinde son kullanma tarihi

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKNİK ŞARTNAME ESAS HUSUSLAR 1. İhaleye katılan firma(lar), idarenin öngördüğü

Detaylı

YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. Parçalar Hamilton marka respiratörlerde kullanıma uygun olmalıdır. 2. Teklif edilen ürün disposable yapıda olmalıdır. 3. Teklif edilen ürün

Detaylı

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU.

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi İhale Kodu ; 00104 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU satmaima birimine gönderilmesini

Detaylı

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 195 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 195 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE 1 2 3 4 5 6 110012 PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ BEYAZ 1) Bu malzeme teker teker steril paketlerde en az 16 Gauge ve ya daha kalın (14, 12 G gibi) iğnesiyle birlikte olacaktır. 2) Paket üzerinde son kullanma tarihi

Detaylı

1- BUHAR OTOKLAV KİMYASAL İNDİKATÖRÜ:

1- BUHAR OTOKLAV KİMYASAL İNDİKATÖRÜ: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK İLKER BERGAMA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 2011 MALİ YILI 103 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Üretim hatalarına karģı satıcı firma, hatalı ürünü değiģtireceğine

Detaylı

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE T.C. Adana Valiliği Sayı Konu : ~..r(, : Yaklaşık Maliyet Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA ı$. /Ç}~ / 2012 VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM... MÜESSESESiNE Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve

Detaylı

Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri

Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri 1 110013 İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ 1 ml 30000 Adet 1) Teker teker steril paketler halinde ve en çok 250 adet enjektör ihtiva eden kutular halinde teslim edilecektir. 2) İğneleri enjektöre uygun olacaktır. 3) Lastik

Detaylı

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır.

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. ( I l l Ü A l b a ) Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. 14. Aynı markaya ait 3 adet tekrar steril edilebilir enjöktör verilecektir. 15. Ürün teslimi sırasında ve daha sonra lenslerin dioptri

Detaylı

Page 1 of 34. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 34. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 34 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Üroloji Sarf Malzemeleri Satın Alınacaktır İhale Tarihi 03.03.2011 10:30 İhale Metni ÜROLOJİ SARF MALZEMELERİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI O -iijjitk Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TIBBİ SARF MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Mikrobiyoloji Referans Laboratvuarları Daire Başkanlığımız laboratuvarlarında kullanılmak üzere aşağıda

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi TC GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B302GÜN0H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 27701 Tarih: 26/09/2012 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı

TRANSBRONŞİY AL SİTOLOJİ İGNESİ (TEK LÜMEN) (21 G)

TRANSBRONŞİY AL SİTOLOJİ İGNESİ (TEK LÜMEN) (21 G) TRANSBRONŞİY AL SİTOLOJİ İGNESİ (TEK LÜMEN) (21 G) 1. Disposable olmalıdır. 2. Tek kullanımlık olmalıdır. 3. 21 Gauge olmalıdır. 4. Minimum çalışma kalınlığı (l.9mm) olmalıdır. 5. Toplam uzunluğu en az

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/01/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2012149 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2012 TARİHİ,

Detaylı

PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Aııod voltajı 65-70 KV gücünde olmalıdır. 2. Anod akımı 7 ına-9 ına arasında olmalıdır. 3. Cihaz voltajı 220 V (+% 10, -% 14) ve 50/60 HzM ile çalışmalıdır.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği 2015-84 Sayı : B-10-4-ISM-4-35-65-39/Satınalma Tarih: 22.05.2015 Konu : Birim Fiyat Bu mektup

Detaylı

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli.

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli. 1.GENEL TEMİZLİK MADDESİ ( YÜZEY VE WC ) DEZENFEKTANLI 1. Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlamalıdır. 2. Ferah kokulu ve dezenfektanlı olmalıdır. 3. Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2014) MADDE 1-GENEL 1.1- Kapsam Bu Teknik Şartname, 5 (beş) yıl, 10950 saat

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR.. 3 2. DÖRTLÜ TOP&BOTTOM SAG-M Lİ KAN TORBASININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ. 3 6 3. İHALE İÇİN İSTENİLEN

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı

T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı 1 lifsciyiy K&& K U M iıü Sayı : Konu: K ati T ek lif venneye davet (2015/155) K urum um uz ihtiyacı olan 1 K alem m alzem e 4734 sayılı

Detaylı

VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Teknik şartname, tüplerle ilgili 20 maddeden, ayrıca otomatik barkodlama sistemi ve kan alma destek (numune tüpü barkodlama) sisteminin teknik şartnarnesinden

Detaylı

STERİLİZASYON- DEZENFEKSİYON ve TEMİZLİK MALZEMELERİ STANDARTLARI

STERİLİZASYON- DEZENFEKSİYON ve TEMİZLİK MALZEMELERİ STANDARTLARI Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 17 Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi bünyesinde kullanılacak olan tüm sterilizasyon, dezenfeksiyon ve temizlik

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi ŞRT.04 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi /01 1. Cihaz -86 C sıcaklıkta çalışabilmelidir. 2. Cihazın kabinin yan duvarları en az 1 inç kalınlığında vakum panel ve köpük dolgu ile izole

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ -Uygunluk onayı alınmadan alım yapılmayacaktır. -Yüklenici firmalar tarafından Teslimat esnasında ya da daha sonra Uygunluk onayı alınmış olan ürünlerden farklı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ KONU: Bu özel görev kıyafet standardı; UMKE kıyafetine ilişkin genel özellikleri kapsar. A- KIŞLIK

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı