İZMİR ACİL YARDIM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR ACİL YARDIM PLANI"

Transkript

1 TMMOB AFET SEMPOZYUMU 313 İZMİR ACİL YARDIM PLANI Okşan Mersin 1, Şeyda Arıkan 2 SUMMARY The aim of the preparations done before a disaster is to increase our resistance against all possible dangers and to be prepared. It is impossible to eliminate dangers. However, we have to be prepared in order to lessen the damages of these dangers. Izmir Emergency Response Plan is prepared if and when a disaster happened in central Izmir or in its 9 counties (Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere) to plan related actions and to coordinate institutions in rescuing people who affected by disaster, treating the injured, providing temporary accommodation and meeting their vital needs. A new approach has been used in preparation of the counties emergency response plans which have to be prepared according to Izmir Emergency Response Plan. In order to contribute to the province emergency response plan, 9 metropolitan county has been prepared county support plans which are consistent with province plans relevant parts, supportive to the described works and operations and predominantly dealing with public-citizen relations and comprised of the services that are related with Security, Purchase-Leasing-Confiscation-Distribution, Temporary Accommodation and Preliminary Loss Assessment works. On the other hand, other 19 county has been prepared their County Emergency Response Plans according to Principles of Disaster Related Emergency Response Organizations and Planning Regulation. ÖZET Bir afet meydana gelmeden önce yapılan çalışmaların amacı, tüm mevcut tehlikelere karşı direncimizi arttırmak ve hazırlıklı olmaktır. Tehlikeyi ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ancak, bunların neden olduğu zararları azaltmak için hazırlıklı olmak durumundayız. İzmir İl Acil Yardım Planı, İzmir merkez 9 ilçeyi (Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere) kapsayan bölgede bir afet meydana gelmesi halinde afete maruz kalanların kurtarılması, yaralıların tedavisi, geçici iskanlarının sağlanması, yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili çalışmaları planlamak ve kuruluşlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. İlimizde İl Acil Yardım Planı çerçevesinde hazırlanması gereken ilçe acil yardım planlarında da yeni bir anlayış uygulanmıştır. Buna göre, 9 merkez ilçe İl Acil Yardım Planına destek olmak üzere il planının ilgili bölümleri ile uyumlu, tanımlanan iş ve 1 Müdür (Jeoloji Mühendisi), İzmir Valiliği Kriz Yönetim Merkezi, Konak/İzmir 2 Eğitim ve Org. Sorumlusu, İzmir Valiliği Kriz Yönetim Merkezi, Konak/İzmir

2 314 TMMOB AFET SEMPOZYUMU işlemleri destekleyici nitelikte ve ağırlıklı olarak kamu-vatandaş ilişkilerine yönelecek, Güvenlik, Satın Alma-Kiralama-El Koyma-Dağıtım, Geçici İskan ve Ön Hasar Tespit çalışmaları ile ilgili hizmet gruplarından oluşan ilçe destek planlarını hazırlamışlardır. 19 ilçe ise, Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre İlçe Acil Yardım Planlarını hazırlamışlardır. 1. GİRİŞ Afet yönetimi, afetlere/acil durumlara hazırlık, planlama ve olası risklerin azaltılması ile birlikte afetlerden/acil durumlardan sonra müdahale ve iyileştirme gibi çalışmaların tümünü içermektedir. Bunlardan biri eksik olursa afet yönetiminin başarısından söz etmek mümkün değildir. Bilindiği üzere acil durumlar çoğunlukla ani şekilde ortaya çıkmakta ve ortaya çıktıkları anda etkin bir çözüm bulmak son derece zor olmaktadır. Çalışmalar sorun ortaya çıkmadan önce yapılmalıdır. Bu süreç hazırlıklı olma ve zarar azaltma olarak ifade edilebilir. Bu nedenle afet yönetimine bir bütün olarak bakmak, özellikle hazırlıklı olma ve zarar azaltma çalışmalarına daha fazla önem vermek uzun vadeli kalıcı çözümler getirecektir. İzmir ili afete hazırlık çalışmaları içinde yapılan en önemli çalışmalardan biri de İl Acil Yardım Planı dır. İl Acil Yardım Planı, 2006 yılında İzmir Valiliği Kriz Yönetim Merkezi bünyesinde, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü nde görevli bir teknik ekip tarafından, ilimiz imkan ve kabiliyetlerini yansıtabilmesi, işlevsel ve uygulanabilir olması amacıyla ele alınmış, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektörün imkan ve kabiliyetleri (personel, araç, gereç, iş makinesi) gibi veri ve bilgiler derlenerek, yeni bir anlayış ile anlaşılabilir ve uygulanabilir bir formatta yeniden hazırlanmıştır. Plan, Genel, Genel Durum, Afet Senaryosu ve Faraziyeler, Afet Yönetim Esasları, Hizmet Grupları, Koordinasyon, Kaynakların Tespit, Tedarik, Depolama ve Dağıtım Planlaması, Yönetim ve İletişim Esasları ve İlçe Destek Planları olmak üzere dokuz ana başlık ve bunların alt başlıklarından oluşmaktadır. 2. İZMİR İL ACİL YARDIM PLANI 2.1. İzmir de Etkili Afetler 2005 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ile mahalle statüsü kazanan köyler ve Büyükşehir sınırları içerisinde kalan orman köyleri ve belde belediyeleri ile birlikte şehirde yaşayan nüfus , köyde yaşayan nüfus olup, ilin toplam nüfusu dir. Nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye nin 3. büyük kenti olan İzmir, hem Ege Bölgesi hem de Türkiye değerlerinden yüksek bir şehirleşme oranı ve nüfus yoğunluğuna sahiptir. İdari yapılanma açısından ise 28 ilçesi, 582 köyü, 1 Büyükşehir Belediyesi, 28 ilçe ve 60 ilk kademe belediyesi bulunmaktadır. İzmir ilinin tamamı Afet İşleri Genel Müdürlüğü nce 1996 yılında yayınlanan deprem haritasına göre 1. derece deprem bölgesinde yer almakta ve doğu-batı doğrultulu normal faylar ile kuzeybatı-güneydoğu ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu

3 TMMOB AFET SEMPOZYUMU 315 yanal atımlı diri fay hatları ve zonların yer aldığı Horst-Graben türü çöküntü havzası içerisinde bulunmaktadır. (Şekil 1) İzmir ve çevresi tarihsel dönemlerden bu yana yoğun deprem aktivitelerine sahne olmuştur. İlde yaklaşık 50 km. yarıçapındaki bir alanda diri fay haritalaması gerçekleştirilmiş ve bu alanda 13 adet diri fay tanımlanmıştır. Tarihsel dönemde İzmir ve çevresinde etkili depremler incelendiğinde büyüklükleri 4,8 ile 6,7 arasında değişen pek çok depremin hasar yarattığı görülmektedir.(tablo 1) Şekil 1: İzmir ve Çevresi Fayları Tablo 1: 20.Yüzyılda İzmir ve Çevresinde Hasar Yaratan Depremler Tarih Büyüklük Yer 19 Ocak ,8 Foça 31 Mart ,5 Tepeköy-Torbalı 22 Eylül ,5 Dikili 23 Temmuz ,6 Karaburun-Çeşme 6 Nisan ,8 Karaburun 1 Şubat ,5 İzmir 9 Aralık ,8 İzmir 16 Aralık ,5 İzmir 14 Haziran ,7 Karaburun 6 Kasım ,0 Doğanbey 24 Mayıs ,4 Karaburun 10 Nisan ,6 Seferihisar Ekim ,9 Seferihisar Depremlerin yanı sıra geçmişte İzmir in çeşitli ilçelerinde, heyelan, çökme ve kaya düşmeleri ile sağanak yağışlar sonucu su baskınları meydana gelmiştir. Gerek altyapı

4 316 TMMOB AFET SEMPOZYUMU eksikliklerinden gerekse kanal tıkanmaları veya diğer yapısal bozukluklardan dolayı meydana gelen su baskınları İzmir de etkili afetler arasında yer almaktadır. Bütün bu afetler incelendiğinde, depremin, etkileri ve neden olduğu kayıpların büyüklüğü itibarıyla ilimizde meydana gelen afetlerin başında geldiği görülmektedir Personel Planlaması Afet yönetimi personel planlaması (Şekil:2) kapsamında Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik esaslarına uygun olarak İl Kurtarma ve Yardım Komitesi, İl Afet Bürosu ve Acil Yardım Hizmet Grupları oluşturulmuştur. İl Kurtarma ve Yardım Komitesi, il acil yardım planlarının yapılması ve uygulanması, il ve ilçelere ait planların incelenerek Valinin onayına sunulması ve planda öngörülen teşkilatı kurarak görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Komite, Vali Yardımcısının Başkanlığında ; - Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı temsilcisi - Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcisi - İl Jandarma Komutanı - İl Emniyet Müdürü - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri - İl Sivil Savunma Müdürü - İl Milli Eğitim Müdürü - Bayındırlık ve İskan İl Müdürü - İl Sağlık Müdürü - Tarım İl Müdürü - Kızılay Şube Başkanı ndan oluşmaktadır. İl Afet Bürosu, sürekli olarak Kriz Yönetim Merkezinde görev yapan personel ve gerektiğinde Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü nden görevli iki personel ile çalışmaktadır. Afet Bürosu, planın onaylanması, ilgili yerlere gönderilmesi, plan güncellenmesi ve Komitenin büro hizmetlerini yürütmekten sorumludur.

5 TMMOB AFET SEMPOZYUMU 317 Kriz Yönetim Merkezi 3 muhabere elemanı (polis memuru) ve personelinin icap nöbetleri ile 24 saat çalışma esasına göre görev yapmaktadır. İl Kurtarma ve Yardım Komitesi nin acil yardım hizmetlerini, süratli, sağlıklı ve düzenli yürütebilmesi için aşağıdaki hizmet grupları oluşturulmuştur. 1. Haberleşme Hizmetleri Grubu 2. Ulaşım Hizmetleri Grubu 3. Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu 4. Arama ve Kurtarma Hizmetleri Grubu 5. İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu 6. Ön Hasar Tespit Hizmetleri Grubu 7. Güvenlik 1 (Emniyet) Hizmetleri Grubu 8. Güvenlik 2 (Jandarma) Hizmetleri Grubu 9. Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu 10. Tarım Hizmetleri Grubu 11. Elektrik Hizmetleri Grubu 12. Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu 13. Geçici İskan Hizmetleri Grubu 14. Çevre Hizmetleri Grubu 15. Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri Grubu Bu hizmet gruplarının kuruluşları, görevleri, planlamaları, servisleri ve birbirleri ile koordinasyonları her hizmet grubunun kendi planları içinde açıklanmaktadır Arama-Kurtarma Çalışmaları Bu hizmetlerin yürütülebilmesi için; Arama-Kurtarma, İtfaiye ve Yabancı Arama- Kurtarma Ekiplerini Karşılama servisleri oluşturulmuştur. Arama - Kurtarma servisinde 272 personelden oluşan 38 ekip, İtfaiye servisinde 105 personelden oluşan 21 ekip, Yabancı Arama-Kurtarma Ekiplerini Karşılama servisinde 37 personelden oluşan 3 ekip personel görev yapmaktadır. Arama-Kurtarma Hizmetleri bakımından 9 merkez ilçe 6 ayrı bölgeye ayrılmış ve her bölgede görev alacak ekiplerin toplanma yerleri belirlenmiştir. Arama-kurtarma hizmetlerinin haberleşme sisteminin güçlendirilmesi için, Geniş Alan Muhabere Sistemi ve Muhabere Komuta Kontrol aracının temin edilmesi için çalışmalar sürmektedir İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri ile ilgili Çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri İl Acil Yardım Planında belirlenen görevlerini daha verimli ve süratli yerine getirebilmek için yönetmelik plan formatında belirtilen çalışmalara destek verecek Hastane Afet Yönetim Planı, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) oluşturulması gibi çalışmaları da yapmaktadır. Hastane Afet Yönetim Planları, uluslararası kabul edilen standartlara ve ülkemiz koşullarına uygun olarak hazırlanan triaj ve tahliye planlarını ve seyyar hastane organizasyonlarını içermektedir. Ayrıca, enkaz altında yaralıya ulaşıldığı andan ambulansa ulaştırılıncaya kadar tüm tıbbi müdahale ve tedaviyi yaparak İlk Yardım ve Sağlık Hizmetlerine destek veren UMKE (İzmir de şimdilik 38 kişi mevcuttur) oluşturulmuştur.

6 318 TMMOB AFET SEMPOZYUMU Hastaneler Arası İşbirliği Ve Sevk Sistemi: İlçe hastaneleri ile küçük hastanelerde ilk müdahalesi yapılan hastaların ilde bulunan beş eğitim hastanesine sevk zinciri ile ilgili planlama yapılmıştır. Afet Yatak Kapasiteleri; 9 merkez ilçede, hastaneler, sağlık ocakları ve gerektiğinde hastane olarak kullanılabilecek binalar ile birlikte afet yatak kapasiteleri , ilin tamamında ise, olarak planlanmıştır Kaynakların Dağıtım ve Planlaması İldeki bir afet anında ve sonrasında oluşacak ihtiyaçların giderilmesi için gelen yardımların depolanması ve düzenli dağıtılması amacıyla, Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu - Depolama/Dağıtım Servisi bünyesinde Doğal Afet Bölgesi Lojistik Destek Üstü Koordinasyon Merkezi (DABLDÜKM) oluşturulmuştur. Bu merkezin koordinatörlüğünde, ilin giriş/çıkış noktaları da göz önüne alınarak, Balçova, Bornova, Çiğli, Gaziemir ve Konak ilçelerinde Lojistik Destek Koordinasyon Merkezleri (LDKM) belirlenmiştir. Gelen yardımları afetzedelere düzenli ve süratli ulaştırmak üzere, Lojistik Destek Koordinasyon Merkezi(LDKM) ne bağlı, son dağıtım noktaları olarak 49 adet İleri Dağıtım Merkezi (İDM) tespit edilmiştir. Gelen yardımların, teslim alınması, depolanması, envanterinin tutulması ve dağıtılması Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu Başkanlığınca hizmet grup planında planlandığı gibi yapılacaktır. Ayrıca, İzmir Kızılay Derneği Başkanlığı ile İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokol çerçevesinde acil yardım ve lojistik desteğe hizmet edecek Batı Akdeniz Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi kurma çalışmaları devam etmektedir Geçici İskan Çalışmaları İlimizdeki geçici iskan çalışmaları kapsamında Geçici İskan Hizmetleri Grubunca; afetin meydana gelmesinden hemen sonra afetzedelerin yaşayacağı paniği önlenmek ve sağlıklı bilgi alabilmelerini sağlamak amacıyla 9 merkez ilçede toplam m2 yüzölçüme sahip 166 adet ilk toplanma yerleri (güvenli alanlar) ile, ilk aşamada toplam kişiyi barındırabilecek konumdaki resmi (okullar, pansiyonlar, yurtlar ve sosyal tesisler, misafirhaneler) ve özel kuruluşlara ait (yurt, otel-motel, v.b.) binalar tespit edilmiştir. Ayrıca, çadırkent yapmak için 22 yerde adet çadırın kurulabileceği ve kişinin yerleştirilebileceği geçici iskan alanları belirlenmiş ve buraların yerleşim planları hazırlanmıştır Ön Hasar Tespit Çalışmaları Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek afet sonrasında ön hasar tespit çalışmaları için, sahaya çıkarken yaşanabilecek görevlendirme/ekip oluşturma aşamasındaki karmaşa ve zaman kaybını önlemek amacıyla sadece standart bir görevli isim listesi oluşturulmamış, gruplamalar yapılarak ekipler belirlenmiştir. Ön hasar tespit hizmetlerinde görevli ekipleri gösteren iki ayrı liste düzenlenmiştir. 1. liste, münferit veya küçük olaylara müdahale etmek amacıyla sadece Bayındırlık ve İskan

7 TMMOB AFET SEMPOZYUMU 319 Müdürlüğü teknik personelinden (İnşaat Mühendisi, Mimar ve İnşaat Teknikeri) ikişer kişilik gruplardan oluşmakta olup, görevli ekip sayısı 18, kişi sayısı 36 dır. 2. liste ise etkili afetlerde, hizmet grubunda yer alan tüm kuruluşlarda görevli elemanlardan (bir başkan ve iki üyeden) üçer kişilik gruplar halinde oluşturulmuştur. Görevli kişi sayısı 99, görevli ekip sayısı 33 tür CBS Çalışmaları Acil durum yönetimi konusunda etkin ve doğru karar verilebilmesi, acil yardım hizmet gruplarının çalışmalarına destek olabilecek bilgiye hızlı erişim ve etkin kullanım amacıyla Mayıs 2006 da Kriz Yönetim Merkezi nde Acil Durum Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Birimi oluşturulmuştur. Bu çalışmayla plan bilgileri sayısal haritalarla bütünleştirilecek, afet yönetim haritaları oluşturulacak, afet sonrasında afet mahallinden alınacak bilgiler hızlı ve daha sağlıklı yorumlanacak veri tabloları, haritalar, raporlar hazırlanacak ve karar mekanizmalarının bilgilendirilmesi sağlanacaktır Eğitim Çalışmaları: Temel Afet Bilinci Eğitimleri Bu eğitimler, Okullarda (öğretmen ve öğrencilere), Mahallelerde (halka) ve Kurum ve Kuruluşlarda (görevli personele), Kızılay İzmir Şube Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü, Üniversiteler ve Meslek Odalarının katkılarıyla verilmektedir. Toplum Afet Gönüllüsü Projesi Afete hazırlıklı ve bilinçli bir toplum yaratmak için Toplum Afet Gönüllüsü Projesi başlatılmıştır. Bu kapsamda 2006 yılında, Karşıyaka, Urla, Seferihisar, Balçova, Güzelbahçe, Gaziemir, Menderes, Narlıdere, Çiğli, Buca ve Bornova ilçelerinde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Ayrıca, eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere Deprem-Hazır mıyız? Deprem- Ne Yapacağımızı Biliyor muyuz? Toplum Afet Gönüllüleri başlıklı broşürler bastırılmıştır Güvenlik Hizmetleri Çalışmaları Planda güvenlik hizmetlerinin 2 ayrı grupta yürütülmesi uygun görülmüştür. Emniyet Müdürlüğü Güvenlik-1, İl Jandarma Komutanlığı Güvenlik-2 Hizmet Grubu olarak, sorumluluk alanlarındaki afet bölgesinde güvenliğin sağlanması, trafiğin düzenli şekilde yürütülmesi, propagandayı ve çapulculuğu önleme çalışmalarını birbirleriyle eşgüdüm içinde yürüteceklerdir Plana Esas Senaryo Depremi İzmir de can ve mal kaybına neden olacak birincil afet türünün deprem olduğundan yola çıkılarak İzmir İlinin afet senaryosunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi arasında imzalanan Araştırma Projesi Protokol Sözleşmesi Kapsamında

8 320 TMMOB AFET SEMPOZYUMU hazırlanan İzmir Büyükşehir Deprem Master Planı verileri değerlendirilerek gerekli karşılaştırmalar ve sınamalar yapılmıştır. Buna göre senaryo depremi ve faraziyeler en kötü olasılığa ve tarihte meydana gelen en büyük depreme göre belirlenmiştir. İzmir körfezini güneyden sınırlayan Doğu- Batı doğrultulu fayın yaratacağı bu senaryo depremi, Şubat ayında gece sabaha karşı 6,5 büyüklüğünde IX şiddetinde olacağı, fayın 20 km. uzunluğunda ve 10 km. derinliğinde bir parçasının yırtılabileceği ve faylanma mekanizmasının normal olacağı varsayılmıştır. Türkiye de son 70 yıl içerisinde meydana gelen depremlerin sonuçları dikkate alınarak 100 yıkık ve ağır hasarlı yapı için: -Can Kaybı; en az 3 en çok 10 kişi olarak belirlenmiştir. -Yaralı sayısı olarak dünya istatistikleri ölü sayısının 3 katı değer vermektedir. -Açıkta kalan insan sayısı; yıkık ve ağır hasarlı konut sayısının il veya ilçedeki hane halkı büyüklüğü ile çarpılması sonucu elde edilir. Afet Kanunu na göre orta hasarlı yapıların onarılmadan kullanımına izin verilmediğinden açıkta kalacak insan sayısı tahminlerine yıkık ve ağır hasarlı konutlara ilaveten orta hasarlı yapılar da dahil edilmek sureti ile daha gerçekçi tahmine ulaşılmıştır. Yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi mevcut teknik altyapıda da meydana gelebilecek hasarların tahmini için dünya ortalamaları esas alınmıştır. Bu ortalamaya göre depremin şiddeti VII-IX arasında olan yerlerde, elektrik ve telefon hatlarının %25 inin, su, gaz ve kanalizasyon hatlarında ise her 100 km de 15 adet kırılma olacağı kabul edilmektedir. Tablo 2: Faraziyelerde Kullanılacak Genel Bilgiler Maksimum şiddet IX Maksimum aletsel 6.5 büyüklük (M) İlçe sayısı 9 Merkez İlçe Toplam Nüfus Şehir Köy Bina Sayısı Konut Sayısı (Yapı kullanma izin belgelerine göre) ŞİDDET AĞIR % ORTA % HAFİF % VI VII VIII IX X Senaryoya göre, İlimizde elektrik ve haberleşme tesislerinin %25`i zarar göreceği, 300 km. uzunluğundaki ana ishale hatlarında 45 adet, 3538 km. uzunluğundaki dağıtım hatlarında ise 530 adet kırık oluşacağı, 750 km. uzunluğundaki kanalizasyon hatlarında adet kırık meydana gelebileceği tahmin edilmektedir. Plan metni içinde, otoyol, köprü, viyadük, demiryolu köprü ve ray güzergahları, metro köprü ve tünelleri ile ray güzergahları, havaalanları, limanlar, haberleşme,

9 TMMOB AFET SEMPOZYUMU 321 elektrik, içme suyu altyapı ve üstyapısı, barajlar ve benzin istasyonlarında meydana gelebilecek hasar ayrıntılı olarak ortaya konmuştur. Afet senaryosuna göre, planlamaya esas merkez 9 ilçede toplam binanın yıkık ve ağır hasarlı, binanın orta hasarlı, binanın hafif hasarlı olacağı, en az 4.912, en çok kişinin hayatını kaybedeceği, en az , en çok kişinin yaralanabileceği ve kişinin de açıkta kalabileceği tahmin edilmektedir Koordinasyon Afet anında ihtiyaç durumuna göre İl Kurtarma ve Yardım Komitesi ve/veya hizmet grup başkanlarının toplanma yerleri ve bu yerlerin hasar görmesi halindeki yedek toplanma yerleri planda belirlenmiştir. Afetin meydana gelmesinin hemen sonrasında Emniyet Müdürlüğünün Motorize Ekiplerince mahalle muhtarları ile birlikte mahallinde ilk durum tespiti yapılacaktır. Bunun yanı sıra şehrin genel durumunu anlamak amacıyla Garnizon Komutanlığına ait helikopter vasıtasıyla ön tespitler yapılacak ve tüm bu tespitler değerlendirilecektir. İlk durum değerlendirilmesi yapılarak, Başbakanlık, İçişleri ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına bilgi mesajları gönderilecektir. İlçe Kaymakamlıkları İle İlişkiler: İlçe kaymakamlıkları ile ilişkiler 9 merkez ilçe tarafından hazırlanan İlçe Destek Planları ve diğer 19 ilçenin hazırlamış olduğu İlçe Acil Yardım Planları çerçevesinde yürütülecektir. Garnizon Komutanlığı İle İlişkiler: Ayrıca, afet halinde mülki amirlerin yardım talepleri olduğunda Garnizon Komutanlığı mevcut sistem ve imkanları ile yardımcı olmaktadır. Ege Ordusu Komutanlığına bağlı tali bölge komutanlıkları ve sorumluluk bölgeleri planda belirtilmiştir. Ege Ordusu Komutanlığı nca hazırlanmış olan Doğal Afet Yardım Harekat Planı talep halinde komutanlık emriyle yürürlüğe girecektir. Diğer İllerle İlişkiler: Afetin büyüklüğüne göre İçişleri Bakanlığı nca belirlenen Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği Protokolü dahilinde yer alan Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, İstanbul, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova illerinden yardım talebinde bulunulacaktır. Genel hayata etkili olabilecek afet durumunda ildeki yönetim kadrosu çeşitli nedenlerle görev yapamaz hale gelebilir ve buradaki çalışmaları yönetmek ve yönlendirmek üzere bu illerden Mülki Amirler (Vali Yardımcıları) görevlendirilebilir. İzmir ili 9 merkez ilçesinin yer aldığı metropol alan 5 ana sorumluluk bölgesine ayrılarak bu bölgelerde hangi mülki amirin görev yapacağı belirlenmiştir Haber Verme ve İntikal Talimatı Acil durumlarda, ilgililere nasıl haber verileceği ve alınan habere istinaden Kriz Yönetim Merkezi ne ve toplanma yerlerine hızlı bir şekilde intikalin nasıl yapılacağı Haber Verme ve İntikal Talimatı ile belirlenmiştir. Buna göre Kriz Yönetim Merkezine acil durum haberi geldiğinde; a. Haber muhabere elemanı tarafından, öncelikle Kriz Yönetim Merkezi Başkanı Vali Yardımcısı ile Kriz Yönetim Merkezi Müdürüne bildirilir.

10 322 TMMOB AFET SEMPOZYUMU b. Aynı anda, icap nöbetçisi personel, telefon veya SMS yoluyla, diğer kriz yönetim merkezi personeline, İl Kurtarma ve Yardım Komitesi ile Hizmet Grup Başkanlarına konu hakkında bilgi vererek Kriz Yönetim Merkezine çağırır. İletişim olanaklarının yitirildiği etkili afetlerde ise, personel ile İl Kurtarma ve Yardım Komitesi ve Hizmet Grup Başkanları çağrı beklemeksizin Kriz Yönetim Merkezine gelir. c. Acil durum bilgisi Emniyet Müdürlüğü tarafından alınırsa en seri şekilde, Kriz Yönetim Merkezine, Valiye, ilgili Vali Yardımcısına bildirilecektir. Acil durum haberini alan konu ile ilgili kişiler en seri şekilde Kriz Yönetim Merkezi ne intikal edeceklerdir. Kriz Yönetim Merkezi Başkanı ve diğer görevlilerin Kriz Yönetim Merkezi ne intikalinde Emniyet Müdürlüğü ne bağlı ilgili birimler yardımcı olacaktır. 3. SONUÇ Afetlere karşı dirençli bir toplum yaratmanın ön koşullarından biri afet yönetiminin risk yönetimi safhasında planlama çalışmalarına önem vermektir. Planlı bir hazırlık dönemi, olası riski ve hasar görebilirliği azaltacağı gibi afet anında etkili ve hızlı bir müdahale şansı da yaratacaktır. Afet zararlarını azaltan, uzun vadeli kalıcı çözümler getirecek fiziksel planlamaya duyulan gereksinimin önemi kavranmaya başlamıştır. Ancak, zarar azaltma çalışmaları çerçevesinde, kentlerde risk analizlerinin yapılması, makro-mikro bölgeleme haritalarının ve kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması gibi kentlerimizin afete duyarlı yaklaşımla planlanması gerekmektedir. Bu ilkelerin ışığında hazırlanan İzmir İl Acil Yardım Planı, yalnızca acil durum anı ve sonrasına yönelik sürece ilişkin olarak çözüm üretmeyi amaçlayan bir planlama çalışması olmayıp, acil durum öncesinde riski azaltmayı amaçlayan, kriz yönetiminin yanı sıra risk yönetimini de içeren, çağdaş afet yönetimi anlayışını özümsemiş bir acil yardım planıdır. İzmir İl Acil Yardım Planı, bir plan metninden ibaret olmayıp acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olmayı amaç edinmiş bir süreci ifade etmektedir. Yeni gelişmeler ve değişiklikler ışığında plan 6 ayda bir güncellenerek gözden geçirilmektedir. KAYNAKLAR 1. İzmir Valiliği (2006) İl Acil Yardım Planı, İzmir 2. Kadıoğlu,M.(2006): Kurum ve Kuruluşlar İçin Afet Acil Yardım Planı, Kadıoğlu,M. ve Özdamar,E.,eds.,2.baskı, Afet Yönetiminin Temel İlkeleri içinde; s , JICA Türkiye Ofisi Yayınları No:1, Ankara.

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010).

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010). 5902 Sayılı Yasa İle Türkiye de Afet Yönetiminde Oluşan Değişim Mehmet Aktel 1 Özet: Bu çalışma ile 5902 sayılı yasa öncesi ve sonrası afet yönetiminin merkez ve taşra örgütlenmesinde oluşan değişim incelenmektedir.

Detaylı

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFET MÜDAHALE PLANI BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV YAPACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA AFAD

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2014 (1-11) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 2, 2014 (1-11) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER ÖZET: AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER O. Ergünay 1 ve B. Özmen 2 1 Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri 2 Doktor, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI 2011 PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR İÇİNDEKİLER Giriş Kısaltmalar Tablolar Dizini 1. BÖLÜM: AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ

Detaylı

İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI İzmir'de Afet Riskini Azaltma Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları Editörler Prof.Dr. Vahap TECİM Dr. Çiğdem TARHAN Berna BARADAN Ece KAVAS ISBN BU YAYININ

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI Aysun YURDAKUL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Burdur, ayurdakul@mehmetakif.edu.tr ÖZET

Detaylı

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu... Sonraki sayfa >> Türkiye

Detaylı

PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI

PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI 2013 ONAY SAYFASI Pendik İlçesi 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun un 4. maddesi gereğince çıkartılan

Detaylı

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Selma ATALAY

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Selma ATALAY ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ACĐL DURUM HĐZMET GRUPLARI VERĐLERĐNĐN STANDARTLAŞTIRILMASI VE TABĐS E UYGUN HALE GETĐRĐLMESĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Selma ATALAY Anabilim Dalı : Jeodezi

Detaylı

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kasım - 2014 YAZIŞMA ADRESİ : T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Günümüzde her alanda yaşanan gelişmeler modern afet yönetim sisteminde de kendini göstermektedir. Yaygın anlayış olarak afetin hemen sonrasında yapılan gıda, battaniye ve çadır gibi temel yardımların afet

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması. Sonuç Raporu Döküman IV Özet

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması. Sonuç Raporu Döküman IV Özet Japon Uluslararasi İşbirliği Ajansı(JICA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Sonuç Raporu Döküman

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-88-8 YAYIN NO: KB: 2888 - ÖİK: 731 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.

Detaylı

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar.

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar. Aralık 2011 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL İZMİR

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL İÇİNDEKİLER KONULAR : Başemir Onay Sayfası İçindekiler Dağıtım Çizelgesi Değişiklik Çizelgesi SAYFA NO: I

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 Felaket başa gelmeden önce tedbirleri düşünmek lazımdır, Başa geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur Mustafa Kemal

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Tarafından Gerçekleştirilen Psikososyal Müdahaleler 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 3 STRATEJİK PLAN 2013-2017 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır.

Detaylı

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI OCAK- 2014 T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 AFET ACİL MÜDAHALE PLANI ONAY SAYFASI HAZIRLAYANLAR

Detaylı