İZMİR ACİL YARDIM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR ACİL YARDIM PLANI"

Transkript

1 TMMOB AFET SEMPOZYUMU 313 İZMİR ACİL YARDIM PLANI Okşan Mersin 1, Şeyda Arıkan 2 SUMMARY The aim of the preparations done before a disaster is to increase our resistance against all possible dangers and to be prepared. It is impossible to eliminate dangers. However, we have to be prepared in order to lessen the damages of these dangers. Izmir Emergency Response Plan is prepared if and when a disaster happened in central Izmir or in its 9 counties (Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere) to plan related actions and to coordinate institutions in rescuing people who affected by disaster, treating the injured, providing temporary accommodation and meeting their vital needs. A new approach has been used in preparation of the counties emergency response plans which have to be prepared according to Izmir Emergency Response Plan. In order to contribute to the province emergency response plan, 9 metropolitan county has been prepared county support plans which are consistent with province plans relevant parts, supportive to the described works and operations and predominantly dealing with public-citizen relations and comprised of the services that are related with Security, Purchase-Leasing-Confiscation-Distribution, Temporary Accommodation and Preliminary Loss Assessment works. On the other hand, other 19 county has been prepared their County Emergency Response Plans according to Principles of Disaster Related Emergency Response Organizations and Planning Regulation. ÖZET Bir afet meydana gelmeden önce yapılan çalışmaların amacı, tüm mevcut tehlikelere karşı direncimizi arttırmak ve hazırlıklı olmaktır. Tehlikeyi ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ancak, bunların neden olduğu zararları azaltmak için hazırlıklı olmak durumundayız. İzmir İl Acil Yardım Planı, İzmir merkez 9 ilçeyi (Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere) kapsayan bölgede bir afet meydana gelmesi halinde afete maruz kalanların kurtarılması, yaralıların tedavisi, geçici iskanlarının sağlanması, yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili çalışmaları planlamak ve kuruluşlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. İlimizde İl Acil Yardım Planı çerçevesinde hazırlanması gereken ilçe acil yardım planlarında da yeni bir anlayış uygulanmıştır. Buna göre, 9 merkez ilçe İl Acil Yardım Planına destek olmak üzere il planının ilgili bölümleri ile uyumlu, tanımlanan iş ve 1 Müdür (Jeoloji Mühendisi), İzmir Valiliği Kriz Yönetim Merkezi, Konak/İzmir 2 Eğitim ve Org. Sorumlusu, İzmir Valiliği Kriz Yönetim Merkezi, Konak/İzmir

2 314 TMMOB AFET SEMPOZYUMU işlemleri destekleyici nitelikte ve ağırlıklı olarak kamu-vatandaş ilişkilerine yönelecek, Güvenlik, Satın Alma-Kiralama-El Koyma-Dağıtım, Geçici İskan ve Ön Hasar Tespit çalışmaları ile ilgili hizmet gruplarından oluşan ilçe destek planlarını hazırlamışlardır. 19 ilçe ise, Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre İlçe Acil Yardım Planlarını hazırlamışlardır. 1. GİRİŞ Afet yönetimi, afetlere/acil durumlara hazırlık, planlama ve olası risklerin azaltılması ile birlikte afetlerden/acil durumlardan sonra müdahale ve iyileştirme gibi çalışmaların tümünü içermektedir. Bunlardan biri eksik olursa afet yönetiminin başarısından söz etmek mümkün değildir. Bilindiği üzere acil durumlar çoğunlukla ani şekilde ortaya çıkmakta ve ortaya çıktıkları anda etkin bir çözüm bulmak son derece zor olmaktadır. Çalışmalar sorun ortaya çıkmadan önce yapılmalıdır. Bu süreç hazırlıklı olma ve zarar azaltma olarak ifade edilebilir. Bu nedenle afet yönetimine bir bütün olarak bakmak, özellikle hazırlıklı olma ve zarar azaltma çalışmalarına daha fazla önem vermek uzun vadeli kalıcı çözümler getirecektir. İzmir ili afete hazırlık çalışmaları içinde yapılan en önemli çalışmalardan biri de İl Acil Yardım Planı dır. İl Acil Yardım Planı, 2006 yılında İzmir Valiliği Kriz Yönetim Merkezi bünyesinde, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü nde görevli bir teknik ekip tarafından, ilimiz imkan ve kabiliyetlerini yansıtabilmesi, işlevsel ve uygulanabilir olması amacıyla ele alınmış, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektörün imkan ve kabiliyetleri (personel, araç, gereç, iş makinesi) gibi veri ve bilgiler derlenerek, yeni bir anlayış ile anlaşılabilir ve uygulanabilir bir formatta yeniden hazırlanmıştır. Plan, Genel, Genel Durum, Afet Senaryosu ve Faraziyeler, Afet Yönetim Esasları, Hizmet Grupları, Koordinasyon, Kaynakların Tespit, Tedarik, Depolama ve Dağıtım Planlaması, Yönetim ve İletişim Esasları ve İlçe Destek Planları olmak üzere dokuz ana başlık ve bunların alt başlıklarından oluşmaktadır. 2. İZMİR İL ACİL YARDIM PLANI 2.1. İzmir de Etkili Afetler 2005 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ile mahalle statüsü kazanan köyler ve Büyükşehir sınırları içerisinde kalan orman köyleri ve belde belediyeleri ile birlikte şehirde yaşayan nüfus , köyde yaşayan nüfus olup, ilin toplam nüfusu dir. Nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye nin 3. büyük kenti olan İzmir, hem Ege Bölgesi hem de Türkiye değerlerinden yüksek bir şehirleşme oranı ve nüfus yoğunluğuna sahiptir. İdari yapılanma açısından ise 28 ilçesi, 582 köyü, 1 Büyükşehir Belediyesi, 28 ilçe ve 60 ilk kademe belediyesi bulunmaktadır. İzmir ilinin tamamı Afet İşleri Genel Müdürlüğü nce 1996 yılında yayınlanan deprem haritasına göre 1. derece deprem bölgesinde yer almakta ve doğu-batı doğrultulu normal faylar ile kuzeybatı-güneydoğu ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu

3 TMMOB AFET SEMPOZYUMU 315 yanal atımlı diri fay hatları ve zonların yer aldığı Horst-Graben türü çöküntü havzası içerisinde bulunmaktadır. (Şekil 1) İzmir ve çevresi tarihsel dönemlerden bu yana yoğun deprem aktivitelerine sahne olmuştur. İlde yaklaşık 50 km. yarıçapındaki bir alanda diri fay haritalaması gerçekleştirilmiş ve bu alanda 13 adet diri fay tanımlanmıştır. Tarihsel dönemde İzmir ve çevresinde etkili depremler incelendiğinde büyüklükleri 4,8 ile 6,7 arasında değişen pek çok depremin hasar yarattığı görülmektedir.(tablo 1) Şekil 1: İzmir ve Çevresi Fayları Tablo 1: 20.Yüzyılda İzmir ve Çevresinde Hasar Yaratan Depremler Tarih Büyüklük Yer 19 Ocak ,8 Foça 31 Mart ,5 Tepeköy-Torbalı 22 Eylül ,5 Dikili 23 Temmuz ,6 Karaburun-Çeşme 6 Nisan ,8 Karaburun 1 Şubat ,5 İzmir 9 Aralık ,8 İzmir 16 Aralık ,5 İzmir 14 Haziran ,7 Karaburun 6 Kasım ,0 Doğanbey 24 Mayıs ,4 Karaburun 10 Nisan ,6 Seferihisar Ekim ,9 Seferihisar Depremlerin yanı sıra geçmişte İzmir in çeşitli ilçelerinde, heyelan, çökme ve kaya düşmeleri ile sağanak yağışlar sonucu su baskınları meydana gelmiştir. Gerek altyapı

4 316 TMMOB AFET SEMPOZYUMU eksikliklerinden gerekse kanal tıkanmaları veya diğer yapısal bozukluklardan dolayı meydana gelen su baskınları İzmir de etkili afetler arasında yer almaktadır. Bütün bu afetler incelendiğinde, depremin, etkileri ve neden olduğu kayıpların büyüklüğü itibarıyla ilimizde meydana gelen afetlerin başında geldiği görülmektedir Personel Planlaması Afet yönetimi personel planlaması (Şekil:2) kapsamında Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik esaslarına uygun olarak İl Kurtarma ve Yardım Komitesi, İl Afet Bürosu ve Acil Yardım Hizmet Grupları oluşturulmuştur. İl Kurtarma ve Yardım Komitesi, il acil yardım planlarının yapılması ve uygulanması, il ve ilçelere ait planların incelenerek Valinin onayına sunulması ve planda öngörülen teşkilatı kurarak görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Komite, Vali Yardımcısının Başkanlığında ; - Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı temsilcisi - Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcisi - İl Jandarma Komutanı - İl Emniyet Müdürü - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri - İl Sivil Savunma Müdürü - İl Milli Eğitim Müdürü - Bayındırlık ve İskan İl Müdürü - İl Sağlık Müdürü - Tarım İl Müdürü - Kızılay Şube Başkanı ndan oluşmaktadır. İl Afet Bürosu, sürekli olarak Kriz Yönetim Merkezinde görev yapan personel ve gerektiğinde Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü nden görevli iki personel ile çalışmaktadır. Afet Bürosu, planın onaylanması, ilgili yerlere gönderilmesi, plan güncellenmesi ve Komitenin büro hizmetlerini yürütmekten sorumludur.

5 TMMOB AFET SEMPOZYUMU 317 Kriz Yönetim Merkezi 3 muhabere elemanı (polis memuru) ve personelinin icap nöbetleri ile 24 saat çalışma esasına göre görev yapmaktadır. İl Kurtarma ve Yardım Komitesi nin acil yardım hizmetlerini, süratli, sağlıklı ve düzenli yürütebilmesi için aşağıdaki hizmet grupları oluşturulmuştur. 1. Haberleşme Hizmetleri Grubu 2. Ulaşım Hizmetleri Grubu 3. Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu 4. Arama ve Kurtarma Hizmetleri Grubu 5. İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu 6. Ön Hasar Tespit Hizmetleri Grubu 7. Güvenlik 1 (Emniyet) Hizmetleri Grubu 8. Güvenlik 2 (Jandarma) Hizmetleri Grubu 9. Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu 10. Tarım Hizmetleri Grubu 11. Elektrik Hizmetleri Grubu 12. Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu 13. Geçici İskan Hizmetleri Grubu 14. Çevre Hizmetleri Grubu 15. Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri Grubu Bu hizmet gruplarının kuruluşları, görevleri, planlamaları, servisleri ve birbirleri ile koordinasyonları her hizmet grubunun kendi planları içinde açıklanmaktadır Arama-Kurtarma Çalışmaları Bu hizmetlerin yürütülebilmesi için; Arama-Kurtarma, İtfaiye ve Yabancı Arama- Kurtarma Ekiplerini Karşılama servisleri oluşturulmuştur. Arama - Kurtarma servisinde 272 personelden oluşan 38 ekip, İtfaiye servisinde 105 personelden oluşan 21 ekip, Yabancı Arama-Kurtarma Ekiplerini Karşılama servisinde 37 personelden oluşan 3 ekip personel görev yapmaktadır. Arama-Kurtarma Hizmetleri bakımından 9 merkez ilçe 6 ayrı bölgeye ayrılmış ve her bölgede görev alacak ekiplerin toplanma yerleri belirlenmiştir. Arama-kurtarma hizmetlerinin haberleşme sisteminin güçlendirilmesi için, Geniş Alan Muhabere Sistemi ve Muhabere Komuta Kontrol aracının temin edilmesi için çalışmalar sürmektedir İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri ile ilgili Çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri İl Acil Yardım Planında belirlenen görevlerini daha verimli ve süratli yerine getirebilmek için yönetmelik plan formatında belirtilen çalışmalara destek verecek Hastane Afet Yönetim Planı, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) oluşturulması gibi çalışmaları da yapmaktadır. Hastane Afet Yönetim Planları, uluslararası kabul edilen standartlara ve ülkemiz koşullarına uygun olarak hazırlanan triaj ve tahliye planlarını ve seyyar hastane organizasyonlarını içermektedir. Ayrıca, enkaz altında yaralıya ulaşıldığı andan ambulansa ulaştırılıncaya kadar tüm tıbbi müdahale ve tedaviyi yaparak İlk Yardım ve Sağlık Hizmetlerine destek veren UMKE (İzmir de şimdilik 38 kişi mevcuttur) oluşturulmuştur.

6 318 TMMOB AFET SEMPOZYUMU Hastaneler Arası İşbirliği Ve Sevk Sistemi: İlçe hastaneleri ile küçük hastanelerde ilk müdahalesi yapılan hastaların ilde bulunan beş eğitim hastanesine sevk zinciri ile ilgili planlama yapılmıştır. Afet Yatak Kapasiteleri; 9 merkez ilçede, hastaneler, sağlık ocakları ve gerektiğinde hastane olarak kullanılabilecek binalar ile birlikte afet yatak kapasiteleri , ilin tamamında ise, olarak planlanmıştır Kaynakların Dağıtım ve Planlaması İldeki bir afet anında ve sonrasında oluşacak ihtiyaçların giderilmesi için gelen yardımların depolanması ve düzenli dağıtılması amacıyla, Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu - Depolama/Dağıtım Servisi bünyesinde Doğal Afet Bölgesi Lojistik Destek Üstü Koordinasyon Merkezi (DABLDÜKM) oluşturulmuştur. Bu merkezin koordinatörlüğünde, ilin giriş/çıkış noktaları da göz önüne alınarak, Balçova, Bornova, Çiğli, Gaziemir ve Konak ilçelerinde Lojistik Destek Koordinasyon Merkezleri (LDKM) belirlenmiştir. Gelen yardımları afetzedelere düzenli ve süratli ulaştırmak üzere, Lojistik Destek Koordinasyon Merkezi(LDKM) ne bağlı, son dağıtım noktaları olarak 49 adet İleri Dağıtım Merkezi (İDM) tespit edilmiştir. Gelen yardımların, teslim alınması, depolanması, envanterinin tutulması ve dağıtılması Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu Başkanlığınca hizmet grup planında planlandığı gibi yapılacaktır. Ayrıca, İzmir Kızılay Derneği Başkanlığı ile İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokol çerçevesinde acil yardım ve lojistik desteğe hizmet edecek Batı Akdeniz Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi kurma çalışmaları devam etmektedir Geçici İskan Çalışmaları İlimizdeki geçici iskan çalışmaları kapsamında Geçici İskan Hizmetleri Grubunca; afetin meydana gelmesinden hemen sonra afetzedelerin yaşayacağı paniği önlenmek ve sağlıklı bilgi alabilmelerini sağlamak amacıyla 9 merkez ilçede toplam m2 yüzölçüme sahip 166 adet ilk toplanma yerleri (güvenli alanlar) ile, ilk aşamada toplam kişiyi barındırabilecek konumdaki resmi (okullar, pansiyonlar, yurtlar ve sosyal tesisler, misafirhaneler) ve özel kuruluşlara ait (yurt, otel-motel, v.b.) binalar tespit edilmiştir. Ayrıca, çadırkent yapmak için 22 yerde adet çadırın kurulabileceği ve kişinin yerleştirilebileceği geçici iskan alanları belirlenmiş ve buraların yerleşim planları hazırlanmıştır Ön Hasar Tespit Çalışmaları Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek afet sonrasında ön hasar tespit çalışmaları için, sahaya çıkarken yaşanabilecek görevlendirme/ekip oluşturma aşamasındaki karmaşa ve zaman kaybını önlemek amacıyla sadece standart bir görevli isim listesi oluşturulmamış, gruplamalar yapılarak ekipler belirlenmiştir. Ön hasar tespit hizmetlerinde görevli ekipleri gösteren iki ayrı liste düzenlenmiştir. 1. liste, münferit veya küçük olaylara müdahale etmek amacıyla sadece Bayındırlık ve İskan

7 TMMOB AFET SEMPOZYUMU 319 Müdürlüğü teknik personelinden (İnşaat Mühendisi, Mimar ve İnşaat Teknikeri) ikişer kişilik gruplardan oluşmakta olup, görevli ekip sayısı 18, kişi sayısı 36 dır. 2. liste ise etkili afetlerde, hizmet grubunda yer alan tüm kuruluşlarda görevli elemanlardan (bir başkan ve iki üyeden) üçer kişilik gruplar halinde oluşturulmuştur. Görevli kişi sayısı 99, görevli ekip sayısı 33 tür CBS Çalışmaları Acil durum yönetimi konusunda etkin ve doğru karar verilebilmesi, acil yardım hizmet gruplarının çalışmalarına destek olabilecek bilgiye hızlı erişim ve etkin kullanım amacıyla Mayıs 2006 da Kriz Yönetim Merkezi nde Acil Durum Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Birimi oluşturulmuştur. Bu çalışmayla plan bilgileri sayısal haritalarla bütünleştirilecek, afet yönetim haritaları oluşturulacak, afet sonrasında afet mahallinden alınacak bilgiler hızlı ve daha sağlıklı yorumlanacak veri tabloları, haritalar, raporlar hazırlanacak ve karar mekanizmalarının bilgilendirilmesi sağlanacaktır Eğitim Çalışmaları: Temel Afet Bilinci Eğitimleri Bu eğitimler, Okullarda (öğretmen ve öğrencilere), Mahallelerde (halka) ve Kurum ve Kuruluşlarda (görevli personele), Kızılay İzmir Şube Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü, Üniversiteler ve Meslek Odalarının katkılarıyla verilmektedir. Toplum Afet Gönüllüsü Projesi Afete hazırlıklı ve bilinçli bir toplum yaratmak için Toplum Afet Gönüllüsü Projesi başlatılmıştır. Bu kapsamda 2006 yılında, Karşıyaka, Urla, Seferihisar, Balçova, Güzelbahçe, Gaziemir, Menderes, Narlıdere, Çiğli, Buca ve Bornova ilçelerinde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Ayrıca, eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere Deprem-Hazır mıyız? Deprem- Ne Yapacağımızı Biliyor muyuz? Toplum Afet Gönüllüleri başlıklı broşürler bastırılmıştır Güvenlik Hizmetleri Çalışmaları Planda güvenlik hizmetlerinin 2 ayrı grupta yürütülmesi uygun görülmüştür. Emniyet Müdürlüğü Güvenlik-1, İl Jandarma Komutanlığı Güvenlik-2 Hizmet Grubu olarak, sorumluluk alanlarındaki afet bölgesinde güvenliğin sağlanması, trafiğin düzenli şekilde yürütülmesi, propagandayı ve çapulculuğu önleme çalışmalarını birbirleriyle eşgüdüm içinde yürüteceklerdir Plana Esas Senaryo Depremi İzmir de can ve mal kaybına neden olacak birincil afet türünün deprem olduğundan yola çıkılarak İzmir İlinin afet senaryosunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi arasında imzalanan Araştırma Projesi Protokol Sözleşmesi Kapsamında

8 320 TMMOB AFET SEMPOZYUMU hazırlanan İzmir Büyükşehir Deprem Master Planı verileri değerlendirilerek gerekli karşılaştırmalar ve sınamalar yapılmıştır. Buna göre senaryo depremi ve faraziyeler en kötü olasılığa ve tarihte meydana gelen en büyük depreme göre belirlenmiştir. İzmir körfezini güneyden sınırlayan Doğu- Batı doğrultulu fayın yaratacağı bu senaryo depremi, Şubat ayında gece sabaha karşı 6,5 büyüklüğünde IX şiddetinde olacağı, fayın 20 km. uzunluğunda ve 10 km. derinliğinde bir parçasının yırtılabileceği ve faylanma mekanizmasının normal olacağı varsayılmıştır. Türkiye de son 70 yıl içerisinde meydana gelen depremlerin sonuçları dikkate alınarak 100 yıkık ve ağır hasarlı yapı için: -Can Kaybı; en az 3 en çok 10 kişi olarak belirlenmiştir. -Yaralı sayısı olarak dünya istatistikleri ölü sayısının 3 katı değer vermektedir. -Açıkta kalan insan sayısı; yıkık ve ağır hasarlı konut sayısının il veya ilçedeki hane halkı büyüklüğü ile çarpılması sonucu elde edilir. Afet Kanunu na göre orta hasarlı yapıların onarılmadan kullanımına izin verilmediğinden açıkta kalacak insan sayısı tahminlerine yıkık ve ağır hasarlı konutlara ilaveten orta hasarlı yapılar da dahil edilmek sureti ile daha gerçekçi tahmine ulaşılmıştır. Yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi mevcut teknik altyapıda da meydana gelebilecek hasarların tahmini için dünya ortalamaları esas alınmıştır. Bu ortalamaya göre depremin şiddeti VII-IX arasında olan yerlerde, elektrik ve telefon hatlarının %25 inin, su, gaz ve kanalizasyon hatlarında ise her 100 km de 15 adet kırılma olacağı kabul edilmektedir. Tablo 2: Faraziyelerde Kullanılacak Genel Bilgiler Maksimum şiddet IX Maksimum aletsel 6.5 büyüklük (M) İlçe sayısı 9 Merkez İlçe Toplam Nüfus Şehir Köy Bina Sayısı Konut Sayısı (Yapı kullanma izin belgelerine göre) ŞİDDET AĞIR % ORTA % HAFİF % VI VII VIII IX X Senaryoya göre, İlimizde elektrik ve haberleşme tesislerinin %25`i zarar göreceği, 300 km. uzunluğundaki ana ishale hatlarında 45 adet, 3538 km. uzunluğundaki dağıtım hatlarında ise 530 adet kırık oluşacağı, 750 km. uzunluğundaki kanalizasyon hatlarında adet kırık meydana gelebileceği tahmin edilmektedir. Plan metni içinde, otoyol, köprü, viyadük, demiryolu köprü ve ray güzergahları, metro köprü ve tünelleri ile ray güzergahları, havaalanları, limanlar, haberleşme,

9 TMMOB AFET SEMPOZYUMU 321 elektrik, içme suyu altyapı ve üstyapısı, barajlar ve benzin istasyonlarında meydana gelebilecek hasar ayrıntılı olarak ortaya konmuştur. Afet senaryosuna göre, planlamaya esas merkez 9 ilçede toplam binanın yıkık ve ağır hasarlı, binanın orta hasarlı, binanın hafif hasarlı olacağı, en az 4.912, en çok kişinin hayatını kaybedeceği, en az , en çok kişinin yaralanabileceği ve kişinin de açıkta kalabileceği tahmin edilmektedir Koordinasyon Afet anında ihtiyaç durumuna göre İl Kurtarma ve Yardım Komitesi ve/veya hizmet grup başkanlarının toplanma yerleri ve bu yerlerin hasar görmesi halindeki yedek toplanma yerleri planda belirlenmiştir. Afetin meydana gelmesinin hemen sonrasında Emniyet Müdürlüğünün Motorize Ekiplerince mahalle muhtarları ile birlikte mahallinde ilk durum tespiti yapılacaktır. Bunun yanı sıra şehrin genel durumunu anlamak amacıyla Garnizon Komutanlığına ait helikopter vasıtasıyla ön tespitler yapılacak ve tüm bu tespitler değerlendirilecektir. İlk durum değerlendirilmesi yapılarak, Başbakanlık, İçişleri ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına bilgi mesajları gönderilecektir. İlçe Kaymakamlıkları İle İlişkiler: İlçe kaymakamlıkları ile ilişkiler 9 merkez ilçe tarafından hazırlanan İlçe Destek Planları ve diğer 19 ilçenin hazırlamış olduğu İlçe Acil Yardım Planları çerçevesinde yürütülecektir. Garnizon Komutanlığı İle İlişkiler: Ayrıca, afet halinde mülki amirlerin yardım talepleri olduğunda Garnizon Komutanlığı mevcut sistem ve imkanları ile yardımcı olmaktadır. Ege Ordusu Komutanlığına bağlı tali bölge komutanlıkları ve sorumluluk bölgeleri planda belirtilmiştir. Ege Ordusu Komutanlığı nca hazırlanmış olan Doğal Afet Yardım Harekat Planı talep halinde komutanlık emriyle yürürlüğe girecektir. Diğer İllerle İlişkiler: Afetin büyüklüğüne göre İçişleri Bakanlığı nca belirlenen Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği Protokolü dahilinde yer alan Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, İstanbul, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova illerinden yardım talebinde bulunulacaktır. Genel hayata etkili olabilecek afet durumunda ildeki yönetim kadrosu çeşitli nedenlerle görev yapamaz hale gelebilir ve buradaki çalışmaları yönetmek ve yönlendirmek üzere bu illerden Mülki Amirler (Vali Yardımcıları) görevlendirilebilir. İzmir ili 9 merkez ilçesinin yer aldığı metropol alan 5 ana sorumluluk bölgesine ayrılarak bu bölgelerde hangi mülki amirin görev yapacağı belirlenmiştir Haber Verme ve İntikal Talimatı Acil durumlarda, ilgililere nasıl haber verileceği ve alınan habere istinaden Kriz Yönetim Merkezi ne ve toplanma yerlerine hızlı bir şekilde intikalin nasıl yapılacağı Haber Verme ve İntikal Talimatı ile belirlenmiştir. Buna göre Kriz Yönetim Merkezine acil durum haberi geldiğinde; a. Haber muhabere elemanı tarafından, öncelikle Kriz Yönetim Merkezi Başkanı Vali Yardımcısı ile Kriz Yönetim Merkezi Müdürüne bildirilir.

10 322 TMMOB AFET SEMPOZYUMU b. Aynı anda, icap nöbetçisi personel, telefon veya SMS yoluyla, diğer kriz yönetim merkezi personeline, İl Kurtarma ve Yardım Komitesi ile Hizmet Grup Başkanlarına konu hakkında bilgi vererek Kriz Yönetim Merkezine çağırır. İletişim olanaklarının yitirildiği etkili afetlerde ise, personel ile İl Kurtarma ve Yardım Komitesi ve Hizmet Grup Başkanları çağrı beklemeksizin Kriz Yönetim Merkezine gelir. c. Acil durum bilgisi Emniyet Müdürlüğü tarafından alınırsa en seri şekilde, Kriz Yönetim Merkezine, Valiye, ilgili Vali Yardımcısına bildirilecektir. Acil durum haberini alan konu ile ilgili kişiler en seri şekilde Kriz Yönetim Merkezi ne intikal edeceklerdir. Kriz Yönetim Merkezi Başkanı ve diğer görevlilerin Kriz Yönetim Merkezi ne intikalinde Emniyet Müdürlüğü ne bağlı ilgili birimler yardımcı olacaktır. 3. SONUÇ Afetlere karşı dirençli bir toplum yaratmanın ön koşullarından biri afet yönetiminin risk yönetimi safhasında planlama çalışmalarına önem vermektir. Planlı bir hazırlık dönemi, olası riski ve hasar görebilirliği azaltacağı gibi afet anında etkili ve hızlı bir müdahale şansı da yaratacaktır. Afet zararlarını azaltan, uzun vadeli kalıcı çözümler getirecek fiziksel planlamaya duyulan gereksinimin önemi kavranmaya başlamıştır. Ancak, zarar azaltma çalışmaları çerçevesinde, kentlerde risk analizlerinin yapılması, makro-mikro bölgeleme haritalarının ve kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması gibi kentlerimizin afete duyarlı yaklaşımla planlanması gerekmektedir. Bu ilkelerin ışığında hazırlanan İzmir İl Acil Yardım Planı, yalnızca acil durum anı ve sonrasına yönelik sürece ilişkin olarak çözüm üretmeyi amaçlayan bir planlama çalışması olmayıp, acil durum öncesinde riski azaltmayı amaçlayan, kriz yönetiminin yanı sıra risk yönetimini de içeren, çağdaş afet yönetimi anlayışını özümsemiş bir acil yardım planıdır. İzmir İl Acil Yardım Planı, bir plan metninden ibaret olmayıp acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olmayı amaç edinmiş bir süreci ifade etmektedir. Yeni gelişmeler ve değişiklikler ışığında plan 6 ayda bir güncellenerek gözden geçirilmektedir. KAYNAKLAR 1. İzmir Valiliği (2006) İl Acil Yardım Planı, İzmir 2. Kadıoğlu,M.(2006): Kurum ve Kuruluşlar İçin Afet Acil Yardım Planı, Kadıoğlu,M. ve Özdamar,E.,eds.,2.baskı, Afet Yönetiminin Temel İlkeleri içinde; s , JICA Türkiye Ofisi Yayınları No:1, Ankara.

AFET SONRASINA YÖNELİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI: İZMİR ÖRNEĞİ. Mustafa AYDIN Vali Yardımcısı maydin@izmir.gov.tr

AFET SONRASINA YÖNELİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI: İZMİR ÖRNEĞİ. Mustafa AYDIN Vali Yardımcısı maydin@izmir.gov.tr 115 AFET SONRASINA YÖNELİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI: İZMİR ÖRNEĞİ Mustafa AYDIN Vali Yardımcısı maydin@izmir.gov.tr GİRİŞ Acil Yardım Planları, tehlike ve risklerin tespit edilerek, kurum ve kuruluşların,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 1 Afet Yönetiminde Süreç Döngüsü Risk Yönetimi Risk Azaltma Ortaya Çıkışı Hayatını kaybeden kişi sayısı

Detaylı

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:08.05.1988 R.G. Sayısı:19808 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, devletin tüm güç

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT

Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT JEOLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN DOĞAL AFETLER DEPREMLER VOLKANLAR HEYELANLAR (KÜTLE HAREKETLERĠ) METEOROLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN DOĞAL AFETLER SEL BASKINLARI KASIRGA VE TAYFUNLAR

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 1 TOPLAM NÜFUS, 2007 2013 NÜFUSUN GELİŞİMİ, 1927-2013 YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI, 1927 2013 NÜFUS YOĞUNLUĞU NÜFUSUN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI YAŞ GRUPLARINA GÖRE NÜFUS MEDYAN YAŞ NÜFUSU EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1 1 SUNUM PLANI Okuma Yazma Bilme Durumu Tarihsel gelişim 15+ yaş Türkiye, İzmir ve İlçeleri Bitirilen Eğitim Düzeyi Durumu Türkiye, ilk beş ve son beş İl İlçelere göre yükseköğretim ve üstü mezunu oranları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluklar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ne bağlı olarak görev yapacak olan Antalya

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi AFET (Olağan Dışı Durum) l Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET ve ACİL DURUM KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM)

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

CBS TABANLI ĐZMĐR ĐL ACĐL YARDIM PLANI UYGULAMALARI

CBS TABANLI ĐZMĐR ĐL ACĐL YARDIM PLANI UYGULAMALARI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir CBS TABANLI ĐZMĐR ĐL ACĐL YARDIM PLANI UYGULAMALARI ÖZET N. Yazgan 1, Ö. Zorlu Külçe 2, E. Kavas 3 1 Đzmir Valiliği Kriz Yönetim Merkezi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Sayfa GÜVENLİ OKULLAR... 1 Giriş... 1 Güvenli Okulların Bileşenleri... 3 Acil Durumlarda Okullar... 8 Okulların Acil Durum Yönetimine İlişkin Araştırmalar... 10 Okullarımızda Acil Durum

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ İl Acil Yardım planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlar. Planda öngörülen teşkilatı kurar ve burada görev yapacakları tespit ederek kendilerine duyurur.

Detaylı

Kitlesel Olaylarda Ne Durumdayız z?

Kitlesel Olaylarda Ne Durumdayız z? Kitlesel Olaylarda Ne Durumdayız z? Dr. Turhan SOFUOĞLU İzmir Sağlık Müdür Yardımcısı Acil Ambulans Hekimleri Derneği Başkanı 112 ve UMKE Ege Bölge Koordinatörü turhans112@yahoo.com Kitlesel Olayların

Detaylı

UPİ. İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme UPİ

UPİ. İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme UPİ UPİ 2030 UPİ İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme Sunum İçeriği A Çalışmanın Amacı ve Kapsamı I Ulaşım Planı İzmir (UPİ) B A Çalışmanın Süreci ve Takvimi Metodoloji II

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi

ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi Bu doküman, İstanbul Kalkınma Ajansı nın desteklediği Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı kapsamında hazırlanmıştır. Projenin

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ

27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 27 Kasım 2013 tarihinde Marmara Ereğlisi Açıklarında (Tekirdağ) Marmara Denizi nde yerel

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler)

AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler) MEB-JICA OKUL TABANLI AFET EĞĠTĠMĠ PROJESĠ FORMATÖR ÖĞRETMEN EĞĠTĠM PROGRAMI AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler) Gülgün Tezgider ACĠL DESTEK VAKFI Eylül 2011 Sunum

Detaylı

'Uyardık ama ciddiye almadılar'

'Uyardık ama ciddiye almadılar' 1/5 ページ 8 Mart 2010, Pazartesi 'Uyardık ama ciddiye almadılar' Elazığ'da meydana gelen 6.0 şiddetindeki depremde ölü sayısı sürekli artıyor. Son bilgilere göre 51 kişi yaşamını yitirdi, 50'nin üzerinde

Detaylı

AFETLERDE İLK YARDIM

AFETLERDE İLK YARDIM Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Afet durumlarında karşılaşılan güçlüklerin önlenebilmesi, afet sırasında yapılması gerekenler ile tıbbi organizasyon ve koordinasyonun ne şekilde yapılacağı anlatılacaktır.

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

İZMİR AFET MÜDAHALE PLANI (İZAMP) ÇALIŞMALARI

İZMİR AFET MÜDAHALE PLANI (İZAMP) ÇALIŞMALARI ÖZET: İZMİR AFET MÜDAHALE PLANI (İZAMP) ÇALIŞMALARI Berna BARADAN 1 1 Yüksek Mimar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İzmir Email: Berna.Baradan@afad.gov.tr Afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak

Detaylı

KÜTAHYA SİMAV DEPREMİ (5.9) KAPANIŞ RAPORU

KÜTAHYA SİMAV DEPREMİ (5.9) KAPANIŞ RAPORU KÜTAHYA SİMAV DEPREMİ (5.9) KAPANIŞ RAPORU TÜRK KIZILAYI AFET MÜDAHALE FAALİYETLERİ tüm Afet Yönetimi Müdürlüğü Ekim 2011 Sayfa 1 / 10 A. GENEL DURUM: Kütahya ili Simav ilçesinde 19 Mayıs 2011 tarihinde

Detaylı

7. Kullanıcı Konferansı

7. Kullanıcı Konferansı AFET BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ KONUŞMACI:Bora YALÇIN TARİH:04/10/2012 AFET NEDİR? Sistem Normal Şekilde İşleyemez! Kaynaklar Yetersiz Kalır! 2 AFET BİLGİ SİSTEMİ NEDİR Olası bir afet ani sonrasında kriz

Detaylı

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz Türkiye nin Afet Gerçeği YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz http://www.milliyet.com.tr/yasam/habe r Prof. Şükrü Ersoy un yaptığı

Detaylı

BURDUR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ. Bölgesel Deprem ve KBRN Tatbikatı Senaryosu

BURDUR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ. Bölgesel Deprem ve KBRN Tatbikatı Senaryosu BURDUR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Bölgesel Deprem ve KBRN Tatbikatı Senaryosu 07 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 14.00 DA BURDUR DA MEYDANA GELEN 6,5 ŞİDDETİNDEKİ DEPREM SONUCU; MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri

MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri İçerik MapCodeX Web Client? Kullanım Alanları AKOM ELER MapCodeX Web Client MapCodeX Web Client uygulaması, MapCodeX GIS ailesinin görüntüleme, sorgulama ve gelişmiş

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ TARİHÇE: Müdürlüğü ne bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Acil Sağlık Hizmetleri 1998 yılı başında kurulma çalışmalarına başlamış olup, 01.06.1998 tarihinde

Detaylı

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır. 1 BAK-Kadıköy Asker Baran Olası Adaylar Cumali Hüzeyin 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır.

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management Dr. Hüseyin ODABAŞ Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Z. Yonca ODABAŞ Ankara Üniversitesi

Detaylı

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ...

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... 1 BÜTÜN DOĞAL AFETLERDE ORTAK SAĞLIK SORUNLARI... 3 Toplumsal Tepkiler... 3 Bulaşıcı Hastalıklar... 4 Nüfusun Başka Bir Yere Taşınması...

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Afet Sonrası İyileştirme Planı

Afet Sonrası İyileştirme Planı Afet Sonrası İyileştirme Planı 13 Ocak 2015 Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 17. Yuvarlak Masa Toplantısı ODTÜ hasan.coban@kalkinma.gov.tr 1 2 Rapor Edilen Afetlerin Sayısı Dünyada 1900-2011 yılları arasında

Detaylı

2013 YILI FAALİYET PLANI

2013 YILI FAALİYET PLANI T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2013 YILI FAALİYET PLANI ŞUBAT 2013 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1.Genel Faaliyetler İ Ç İ N D E K İ L E R 2.Başkanlık Koordineli

Detaylı

Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması

Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması O.D.T.Ü 12 Ocak 2007 9.Yuvarlak Masa Toplantısı afet@kadikoy-bld.gov.tr 2006-2007 Dünya Afet Zararlarını Azaltma Kampanyası: Risk Azaltma Okullarda

Detaylı

Son yaşanan Van depremi göstermiştir

Son yaşanan Van depremi göstermiştir Mustafa AYDIN İzmir Vali Yardımcısı Afetlere Hazırlık ve Afet Sonrası Müdahale Süreçleri Son yaşanan Van depremi göstermiştir ki ülke olarak afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahale süreçlerinde yetersizliklerimiz

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

2015 YILI FAALİYET PLANI

2015 YILI FAALİYET PLANI T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2015 YILI FAALİYET PLANI OCAK 2015 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1.Genel Faaliyetler İ Ç İ N D E K İ L E R 2.Başkanlık Koordineli

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye Afet Müdahale Planı

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye Afet Müdahale Planı BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Afet Müdahale Planı Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Eğitimi Limak Limra, Kiriş, Antalya 19-22.03.2015 Türkiye Afet Müdahale

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 1 1 VİZYON Afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında risklerin doğru yönetilmesi sürecine toplumun her bireyini dahil etmek.

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

Belediyelerde Afet Yönetimi

Belediyelerde Afet Yönetimi İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİM MERKEZİ Belediyelerde Afet Yönetimi Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU kadioglu@itu.edu.tr ADP 3 1 4 2 Belediyelerin Afetler İçin Yasal Sorumlukları 0. Giriş 1. Afet Zarar

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Is Prehospital Organisation ready? HASTANE ÖNCESİ ORGANİZASYONLARA HAZIR MIYIZ?

Is Prehospital Organisation ready? HASTANE ÖNCESİ ORGANİZASYONLARA HAZIR MIYIZ? Is Prehospital Organisation ready? HASTANE ÖNCESİ ORGANİZASYONLARA HAZIR MIYIZ? Yrd. Doç. Dr. Murat AYAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı SUNUM PLANI Tanım Afete hazırlık

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex)

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex) İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex) 1- TEMEL İTFAİYE ER EĞİTİMİ ( 720 SAAT) 1. Kademe 416 saat Temel İtfaiye Er Eğitimi 2. Kademe 56 saat Temel Yüzme Eğitimi 3. Kademe 72 saat İtfaiye Araçları

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ 12 Haziran 2017 tarihinde Karaburun Açıkları Ege Denizi

Detaylı

HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Amaç 8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Hedef 1 Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek 1. AKOMAS Afet Bilgi Sistemine

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK ABD nin Los Angeles kentindeki Afet Yönetim Merkezi nin bir örneği olarak yapılan AKOM da bütün sistem 3 yedeklidir ve akıllı bina olarak inşa edilmiştir. İki farklı

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat SEKTÖREL DEPREM GERÇEĞĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat SEKTÖREL DEPREM GERÇEĞĠ DEPREM GERÇEĞĠ Övgü PINAR Nurel KILIÇ Dünyada ve ülkemizde sık sık meydana gelen deprem, heyelan, çığ, sel baskını vb. olaylar sonucunda can ve mal kaybında büyük artışlar gözlenmekte olup ülkemizde son

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ. Dr. Osman ULUSAL Konya İl Ambulans KKM Başhekimi

HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ. Dr. Osman ULUSAL Konya İl Ambulans KKM Başhekimi HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Dr. Osman ULUSAL Konya İl Ambulans KKM Başhekimi Acil Çağrı Merkezi 112 Sağlık Komuta Merkezi 112 Jandarma 112 Polis AÇM 112 Orman 112 İtfaiye 112 AFAD 3 Nisan 2014

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 310, PARSEL 2 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Balıkesir İli,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Abdurrahman GÜLDOĞAN İzmir AFAD Şube Müdürü AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Afetler ve sivil toplum kuruluşları

Detaylı

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Proje Koordinasyon Bürosunda (İPKB) Çalıştırılmak Üzere ELEMAN

Detaylı

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK ABD nin Los Angeles kentindeki Afet Yönetim Merkezi nin bir örneği olarak yapılan AKOM da bütün sistem 3 yedeklidir ve akıllı bina olarak inşa edilmiştir. İki farklı

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLUNAN İŞ DENEYİMLERİ İDARE ADLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞTIR

GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLUNAN İŞ DENEYİMLERİ İDARE ADLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞTIR GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLUNAN İŞ DENEYİMLERİ İDARE ADLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞTIR Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 5. Grup İllerdeki (Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu,

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

T.C. Ödemiş Belediyesi

T.C. Ödemiş Belediyesi EK-1: T.C. Ödemiş Belediyesi Ödemiş Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde bulunan parkların yapısal ve bitkisel bakımları, ağaç budamaları ve bordür tamiratları 55 KİŞİ İŞKUR TORBALI HİZMET MERKEZİ

Detaylı

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Bahri SOYYİĞİT Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Nisan 2014 İçerik Gönüllü katılım Yerel gönüllü yapılanmalar Mahalle Afet Gönüllüleri

Detaylı

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI VAN DEPREMi 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde ve çevre yerleşimlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Başbakanlık ve

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR EĞİTİM Hastanelerden gelen personele HAP Eğitici Eğitiminin verilmesi HAP Eğitici Eğitimi alan personelin kendi

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Dr. Sedat GÜLAY Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Devlet Devletin Ödevi İşverenlerin

Detaylı