ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HASTANELERDE ÇALIŞAN KURUM EV İDARESİ PERSONELİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRMELERİ Nevres Yelda GÜVEN EV EKONOMİSİ ANABİLİM DALI (Aile ve Tüketici Bilimleri) ANKARA 2006 Her Hakkı Saklıdır

2 ÖZET Yüksek Lisans Tezi HASTANELERDE ÇALIŞAN KURUM EV İDARESİ PERSONELİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRMELERİ Nevres Yelda GÜVEN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi Anabilim Dalı (Aile ve Tüketici Bilimleri) Danışman: Prof. Dr. Meltem BAYRAKTAR Bu araştırma, Ankara il merkezinde bulunan Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Hastanesi nde kurum ev idaresi hizmetlerini yürüten, özel temizlik şirketine bağlı çalışan temizlik personelinin katıldıkları hizmet içi eğitimleri, bu eğitimlerin süresini, sıklığını ve konularını, eğitimlerin değerlendirmesini, sağladığı yararları ve eksiklikleri belirlemek, personelin eğitimler hakkında görüşlerini ve uygulanan eğitim programı konuları dışında eğitim almak istedikleri konuları saptamak amacıyla yürütülmüştür. Çalışma 103 kadın, 137 erkek personel olmak üzere toplam 240 denek üzerinde uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre personelin %53.8 i yaş aralığındadır. İlkokul mezunları personelin %49.6 sını oluşturmaktadır. Personelin yaptığı işi sevdiği, hizmet içi eğitimleri önemli bulduğu, eğitim uzmanları tarafından eğitim verildiği, haftada bir kez eğitimlere katıldığı, eğitimlerde görsel araç gereçlerin kullanıldığı, sosyal yaşamlarında eğitim konularından yararlandığı, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabildiği, personelin %81.2 sinin tıbbi atıklar, ilkyardım, iş kazaları ve beslenme konularında eğitim almak istedikleri saptanmıştır. 2006, 121 sayfa Anahtar Kelimeler: Kurum Ev İdaresi, Hizmet içi eğitim programı, temizlik personeli i

3 ABSTRACT Master Thesis ASSESSMENT OF THE ON JOB TRAINING PROGRAM BY INSTITUTIONAL HOUSEKEEPING PERSONNEL WORKING IN HOSPITALS Nevres Yelda GÜVEN Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Home Economics (Family and Consumer Sciences) Supervisor: Prof. Dr. Meltem BAYRAKTAR This study aims at determining the on-job training programs organized for the cleaning personel employed with a private cleaning company rendering housekeeping services at the Cebeci Hospital of the Faculty of Medicine under Ankara University in the Centrum of Ankara, and the duration, frequency and contents of such training programs as well as the approach of personel towards such training courses, and at identifying benefits and shortages of programs as well as any other fields in which the said personel wants to be trained beyond the currenttly applied programs. The study covered total 240 subjects, including 103 female and 137 male employees. 53% of the personel were 20 to 31 years old. Those who completed ground school education formed a portion of 49.6% of all the employees. İt was determined that the employees enjoyed their job, recognized the importance of on-job training programs, were trained by the expert instructors, attended training sessions once a week, and that visual aids and materials were used in training, and such training programs were useful in the social life of employees, and could satify their expectations, while 81.2% of the employees wished to be trained on medical wastes, first aid, labor accidents and nutrition. 2006, 121 pages Key Words: Instıtutıonal Housekeeping, on-job training program, cleaning personnel ii

4 TEŞEKKÜR Bu araştırmanın yapılmasına ve yürütülmesine imkan sağlayan ve tüm aşamalarında kendisinden büyük destek aldığım, yakın ilgisi ve engin bilgileri ile katkıda bulunan, yapıcı yaklaşımları ile beni motive eden danışman hocam Sayın Prof. Dr. Meltem BAYRAKTAR a teşekkürlerimi sunarım. Beni ve uslanmaz kardeşimi büyük bir emek ve sabırla yetiştiren, daima bize güvenen, hayatı öğreten, her aşamasında destek olan, bugünümüzün ve geleceğimizin oluşmasında imkanlarının tümünü kullanan, bilgi, tecrübe ve yaratıcılıklarından büyük gurur duyduğumuz canım babam Hasan GÜVEN ve tek varlığım canım annem Gönül GÜVEN e sonsuz teşekkür ederim. Tezimin her aşamasında sabırla bana yardım eden değerli dostlarım Özlem DEMİRKAYNAK ve Selma USLU ya çok teşekkür ederim. Nevres Yelda GÜVEN Ankara, Ağustos 2006 iii

5 İÇİNDEKİLER ÖZET.i ABSTRACT.ii TEŞEKKÜR...iii ŞEKİLLER DİZİNİ vi ÇİZELGELER DİZİNİ vii 1. GİRİŞ 1 2. HASTANELER VE KURUM EV İDARESİ İLİŞKİSİ Hastanelerde Kurum Ev İdaresinin Önemi Kurum Ev İdaresi Departmanında Eğitim Hizmet İçi Eğitim ve Amaçları Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı Hizmet İçi Eğitim Modeli Hizmet İçi Eğitimin Yararları Yönetici açısından yararları Personel açısından yararları Hizmetin üretildiği yer açısından yararları Eğitim Yönteminin Belirlenmesi İş dışı eğitim yöntemleri İş başı eğitim yöntemleri Eğitim Araçları Hizmet İçi Eğitimin Programlanması Eğitim programı hazırlama aşamaları Eğitim ihtiyacının belirlenmesi Eğitim amacının belirlenmesi Eğitim konularının belirlenmesi Öğrenme ilkelerinin belirlenmesi Katılım Tekrar İlişkilendirme Transfer Geri bildirim Eğitim Programı İçeriği İyi eğitim programının özellikleri Eğitim Programlarında Yapılan Hatalar Hizmet içi eğitim sonrası durum Kurum Ev İdaresi Departmanında Hizmet İçi Eğitimin Önemi KAYNAK ÖZETLERİ MATERYAL ve YÖNTEM Araştırmanın Evren ve Örneklemi Anket Formunun Hazırlanması ve Uygulanması Araştırma Verilerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA BULGULARI Kurum Ev İdaresi Personelinin Demografik Bilgileri Temizlik personelinin yaş dağılımı Eğitim durumu Ailedeki birey sayısı iv

6 5.1.4 Çocuk sayısı Kredi kartı varlığı Otomobil sahibi olma durumu Ev sahibi olma durumu Çalışma süreleri Kurum Ev İdaresi Personelinin Hizmet İçi Eğitime İlişkin Görüşleri Temizlik personelinin işini sevme durumları Temizlik personelinin işini sevmeme nedenleri Temizlik personeline hizmet içi eğitim verilme sıklığı Temizlik personelinin hizmet içi eğitime katılma sıklığının uygunluğu Temizlik personeline hizmet içi eğitim verenlerin dağılımı Temizlik personelinin katıldığı hizmet içi eğitimlerde görsel araç gereç kullanılma durumu Temizlik personelinin katıldığı hizmet içi eğitimlerde kullanılan görsel araç gereçlerin dağılımı Temizlik personelinin katıldığı hizmet içi eğitimlerde görsel araç gereçlerin gerekli olup olmama durumu Temizlik personeline göre hizmet içi eğitimin önemli olup olmama durumu Temizlik personeline göre hizmet içi eğitimin önemli olma nedenleri Hizmet içi eğitim programındaki bilgilerin sosyal yaşamda yararlılık durumu Temizlik personelinin hizmet içi eğitimlere katılmaları konusunda hastane yöneticilerinden destek görüp görmeme durumları Hizmet içi eğitim konularının temizlik personelinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılama durumu Temizlik personelinin hizmet içi eğitim için ayrılan ders saati süresini değerlendirmesi Temizlik personelinin hizmet içi eğitimler için ayrılan ders saati süresi önerisi Temizlik personelinin katıldıkları hizmet içi eğitim konularının dağılımı Temizlik personelinin hizmet içi eğitim programında en çok tekrarlanması gereken konuların dağılımı Temizlik personelinin hizmet içi programı dışında eğitim almak istedikleri konuların dağılımı SONUÇ ve ÖNERİLER 69 KAYNAKLAR...74 EKLER...78 EK 1.Hizmet İçi Eğitim Programı Örneği...79 EK 2. Beslenme.82 EK 3. Hastanelerde Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertarafı 94 EK 4. İlkyardım..103 EK 5. Kurum Ev İdaresi Personelinin Eğitim Programını Değerlendirmesi ÖZGEÇMİŞ v

7 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 2.1 Hizmet içi eğitim modeli Şekil 2.2 Hizmet içi eğitim sonrası durum..27 Şekil 3.1 Kesici delicilerden dolayı oluşan kazalar ve HBV sayısı vi

8 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 5.1 Temizlik personelinin yaş dağılımı..38 Çizelge 5.2 Temizlik personelinin eğitim durumları...39 Çizelge 5.3 Temizlik personelinin ailelerindeki birey sayısı..40 Çizelge 5.4 Temizlik personelinin ailelerindeki çocuk sayısı. 41 Çizelge 5.5 Temizlik personelinin kredi kartı varlığı.. 42 Çizelge 5.6 Temizlik personelinin otomobil sahibi olma durumu Çizelge 5.7 Temizlik personelinin ev sahibi olma durumu. 44 Çizelge 5.8 Temizlik personelinin çalışma süreleri. 44 Çizelge 5.9 Temizlik personelinin işini sevme durumları...46 Çizelge 5.10 Temizlik personelinin işini sevmeme nedenleri. 47 Çizelge 5.11 Temizlik personeline hizmet içi eğitim verilme sıklığı..48 Çizelge 5.12 Temizlik personelinin hizmet içi eğitime katılma sıklığının uygunluğu...49 Çizelge 5.13 Temizlik personeline hizmet içi eğitim verenlerin dağılımı..50 Çizelge 5.14 Temizlik personelinin katıldığı hizmet içi eğitimlerde görsel araç gereç kullanılma durumu 51 Çizelge 5.15 Temizlik personelinin katıldığı hizmet içi eğitimlerde kullanılan görsel araç gereçlerin dağılımı.52 Çizelge 5.16 Temizlik personelinin katıldığı hizmet içi eğitimlerde görsel araç gereçlerin gerekli olup olmama durumu 53 Çizelge 5.17 Temizlik personeline göre hizmet içi eğitimin önemli olup olmama durumu 55 Çizelge 5.18 Temizlik personeline göre hizmet içi eğitimin önemli olma nedenleri...56 Çizelge 5.19 Hizmet içi eğitim programındaki bilgilerin sosyal yaşamda yararlılık durumu 58 Çizelge 5.20 Temizlik personelinin hizmet içi eğitimlere katılmaları konusunda hastane yöneticilerinden destek görüp görmeme durumları.59 Çizelge 5.21 Hizmet içi eğitim konularının temizlik personelinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılama durumu...60 Çizelge 5.22 Temizlik personelinin hizmet içi eğitim için ayrılan ders saati süresini değerlendirmesi 62 Çizelge 5.23 Temizlik personelinin hizmet içi eğitimler için ayrılan ders saati süresi önerisi..63 Çizelge 5.24 Temizlik personelinin katıldıkları hizmet içi eğitim konularının dağılımı.64 Çizelge 5.25 Temizlik personelinin hizmet içi eğitim programında en çok tekrarlanması gereken konuların dağılımı.66 Çizelge 5.26 Temizlik personelinin hizmet içi eğitim programı dışında eğitim almak istedikleri konuların dağılımı..67 vii

9 1. GİRİŞ İnsanlar, yaşamlarının her aşamasında değişik biçimlerde karşılarına çıkan hizmet olayı ile iç içe yaşamaktadır. Hizmet, insanların bir arada yaşamalarının kaçınılmaz bir sonucudur. İnsanla doğrudan veya dolaylı olarak, ilgili her konuda hizmetten söz edilebilir (Tezcan 2000). Toplu yaşam mekanlarında iki önemli nokta vardır. Birincisi, işin kesintisiz, süratle ve rahat bir ortamda üretilmesi, ikincisi de sağlık, psikoloji ve beslenme gibi önemli faktörlerin üretiminde çalışanların mutluluğunun devamlılığının korunmasıdır. İkinci noktanın oluşturulmasında birinci öncelik, temizlik ve hijyen gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Bu gereksinimin karşılanabilmesi bilgi + emek yoğun bir çalışma gerektirir. Mekanlardaki mimari yapının karmaşıklığı, yüzeylerin çok farklı materyallerden üretilmesi, çevre sağlığının korunması vb. faktörleri bir araya getirdiğinizde bu konunun bir uzman tarafından planlanması, uygulatılması ve kontrol edilmesi gerekliliğini de ortaya koyar. Tüm bu hizmetleri koordine edecek birim de kurum ev idaresi departmanıdır (Anonim 1994). Bilindiği gibi temizlik hizmetleri, teknoloji destekli yürütülse de halen önemli bir emekyoğun çalışma alanıdır. Özellikle, işlerin önemli bir bölümünün (oda temizliği, banyo temizliği, cam silme, cila yapma, toz alma vb.) halen insan gücüyle yürütüldüğü temizlik hizmetleri alanında, iş gücü ağırlıklı üretim modeli hissedilir boyutlardadır (Kozak ve Kale 2004). Kurum Ev İdaresi kurumun sahip olduğu tüm kaynaklardan en üst düzeyde yararlanarak, mevcut olanaklarla, temiz, sağlıklı, güvenli, düzenli, güzel bir çevre yaratmak amacını taşır. Bu koşullara sahip bir çevre, sadece kurumun hizmet verdiği kişiler için değil, aynı zamanda kurum personeli ve kurumdan hizmet alanlar içinde önemlidir (Babaoğul ve Canpolat 1998). Böyle bir çevrenin oluşturulmasında kurum ev idaresinin temel fonksiyonlarından biri olan temizlik hizmeti oldukça önemli rol oynar (Yertutan ve Aksu 1998). Temizlik 1

10 konusu, gerek bireysel gerekse toplumsal yaşam için üzerinde durulan önemli bir işletmecilik konusu haline gelmiştir. Başlangıç yıllarında sadece temizlik işlevi olarak incelenen bu konu, 1990 lı yılların başından itibaren yeni bir işletmecilik anlayışının temelini oluşturmaya başlamıştır. Gelişen hizmet sektörüne bağlı olarak, ayrı bir işletmecilik alanı ve sektörüne doğru hızla gelişme kaydetmektedir (Kozak ve Kale 2004). Kurum ev idaresi departmanı, işletmenin hedeflediği standartlara ve mali portreye sadık kalarak tesisin; hijyenik ve estetik temizlik-bakım işlevlerini yerine getirir. Bu bölüm işletmelerde doğrudan gelir getirmeyen destek birimidir. Ancak sağlıklı bir bütçe ile tasarruf sağlayarak bir tesisisin gelir artışını etkileyip yatırımı korur (Anonim 1994). Kurum ev idaresi departmanı her ne kadar perde arkasında destek bir bölüm olarak görülse de konukların işletmelere karşı izlenimlerini olumlu ve olumsuz olarak etkileme gücüne sahip bölümlerden biridir. Yatırımın tüm demirbaşlarının korunması ve ekonomik açıdan kullanım ömürlerinin uzatılmasını sağlamada önemli bir rol oynamaktadır (Anonim 1994). Kurum ev idaresi departmanının başarılı bir faaliyet gösterebilmesi, ancak bölüm içinde ve diğer bölümlerle etkili iletişim sağlaması ile mümkündür (Anonim 1994). 2

11 2. HASTANELER VE KURUM EV İDARESİ İLİŞKİSİ Kökeni itibariyle hastaneler tarihin en eski organizasyonlarından biridir (Anonim 1994). Sağlık hizmeti veren kuruluşların dünyanın değişik ülkelerinde birçok türleri bulunmakla birlikte, genel anlamda en geniş kapasiteye sahip olanların hastaneler olduğu söylenebilir (Yerebakan 2000). Hastanelerin esas işlevi, hasta ve yaralıların tedavi edilmesidir. Bunun yanı sıra hastaneler, toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunma, toplumsal sağlık programlarına katılma, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde de bulunmaktadır (Anonim 1994). Dünya Sağlık Örgütü ne (WHO-World Health Organization) göre hastaneler, müşahade, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere gruplandırılarak sağlık hizmetlerini veren, hastaların uzun veya kısa süreli tedavi gördükleri yataklı kuruluşlardır. Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı (SSYB) Yataklı Kurumlar Yönetmeliğinde ise hastane, hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin ayakta veya yatarak müdahale, teşhis tedavi ve rehabilite edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan kurumlardır (Anonim 1994). Toplumun önemli organizasyonlarından biri olan hastanelerin gerek kişi gerekse toplumun sağlık yaşantısındaki yeri ve önemi büyüktür. Bugün hastaneler hizmet üreten kurumlar içinde kuruluş ve işletme maliyeti en yüksek olan kurumlardan biridir. Kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için iş gücü ve tıbbi donanım performansından yararlanmak suretiyle insan gücü ve maliyet kayıplarını önlemek, böylece iş gücü kullanımında verimliliği ve ekonomiyi sağlamak gerekir (Terzioğlu ve Aksu 1998). Bu kavrama göre bir sağlık kuruluşunda ister teknik ister hizmet ile ilgili bir konu olsun başhekimden hizmetliye kadar her düzeyde çalışanların kalite ile ilgili sorunların çözümüne katılması ve kalitenin oluşturulması ile ilgili sorumlulukların çalışanların tümü tarafından paylaşılması gerektiğine inanılmaktadır (Atayeter 1994). Hastaneye gelen hastaların tedavi talebinin acillik özelliği göstermesi, reddedilmez nitelikte oluşu, gerek donanım, gerek personel açısından hastanenin her zaman 3

12 kullanıma açık tutulmasını gerektirmektedir. Kişiler aldıkları hizmet hatalı ise güler yüzle gelip değiştirilmesini talep edemezler (Anonim 1994). Temizlik görevlilerinin en yoğun ve ağır şartlarda çalıştığı yerler hastaneler, alışveriş merkezleri ve iş merkezleridir. Bu sektörün gelecekte daha fazla beceri gerektiren cam temizliği, bahçe bakımı, zemin bakımı ve temizliği ile cila alanlarında ihtisaslaşmış iş gücüne ihtiyacı olacağı beklenmektedir. Bütün bunlarla birlikte, sürekli olarak talep edilecek bir özelliğe sahip olan bu hizmet alanı, toplum içinde gittikçe daha çok benimsenmekte ve gelecekte önemli çalışma alanı olma yolunda gelişme göstermektedir (Kozak ve Kale 2004). Hastanelerin amaçlarından biri de hastaların gereksinim ve isteklerini tatmin etmeyi ön planda tutmak ve dolayısıyla hasta beklentilerini karşılamaktır. Bundan hareketle, hastane hizmetlerinde tıbbi tedavi ve bakım kalitesini değerlendirmede kullanılabilecek en önemli kriterlerden biri de hasta memnuniyeti olmaktadır (Tezcan 2000). Hastaların memnuniyetini sağlamada kurum ev idaresi hizmetlerinin başarılı olması büyük bir paya sahiptir. 2.1 Hastanelerde Kurum Ev İdaresinin Önemi Hastaneler bir sistem organizasyonudur ve hastane içindeki çeşitli hizmet birimleri de birer alt sistemdir. Bu alt sistemlerden biri de kurum ev idaresi bölümüdür. Hasta odalarının, idari ofislerin, polikliniklerin, genel alanların, yoğun bakımın (özel eğitimli temizlik elemanı ile), ameliyathanenin (özel eğitimli temizlik elemanı ile), doğumhanenin (özel eğitimli temizlik elemanı ile), bebek ünitesinin (özel eğitimli temizlik elemanı ile), kliniklerin (servislerin) temizlik ve dezenfeksiyonunu, düzenini, medikal olmayan eşya ve malzemelerin temizlik, bakım ve korunmasını, çamaşırhane ve terzihane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlar. Bunu yaparken sistemi oluşturan birimlerle sıkı işbirliğindedir (Anonim 1994). Kurumlarda temizlik hizmeti ile çeşitli yüzeylerdeki kir, leke, döküntü ve tozların yok edilmesi sağlanarak sadece gözle görülebilen kirliliğin değil, kir ve toz içinde uzunca 4

13 süre canlı olarak kalabilen ve insan metabolizmasında hastalık yapan mikroorganizmaların ve sporlarının ortadan kaldırılması, ayrıca temizlikte kullanılan sentetik deterjan, sabun gibi maddelerin ve kötü koku nedenlerinin de yok edilmesi hedeflenir. Böylece kurumda, sağlık koşullarına uygun bir çevre yaratıldığı gibi çalışma ortamının iyileştirilmesi, çeşitli yüzeylerin korunması ve verimliliğin artırılması da sağlanır (Yertutan ve Aksu 1998). Tüm hizmet sektöründe olduğu gibi kurum ev idaresi departmanı ekip çalışmasına dayalıdır (Anonim 1994). Bu ekibi oluşturan tüm meslek gruplarının hizmetteki yeri ve rolü tam olarak saptanıp benimsendiğinde hizmet amacına ulaşacaktır (Babaoğul 1998). Kurum ev idaresi yöneticisinin işletme içinde üst yönetimle ve bölüm yöneticileri ile uyum ve dayanışma içerisinde çalışması gerekirken, bölüm içinde bu yaygın sorumluluğu paylaşacağı bir ekibe ihtiyacı vardır (Anonim 1994). Hastanelerde çalışan kurum ev idaresi personelinin yaptığı faaliyetlerden bazıları; 1- Sağlık ve yardımcı sağlık personeliyle iş birliği, 2- Temizlik işleri, 3- Posta işleri, 4- Çamaşır ve taşıma işleri, 5- Steril malzemenin taşınması ve sterilizasyona dikkat etme, 6- Güvenlik işleri yardımcılığı, 7- Danışma işleri yardımcılığı, 8- Hasta ve hasta yakınlarıyla iyi ilişkilerde bulunma, 9- Doktor, hemşire ve servis personeli ile iyi ilişkilerde bulunma, 10- Yöneticilerle iyi ilişkilerde bulunma, 11- Diğer ilişkiler vb. (Ak vd. 1998). Ev idaresi; kapsadığı hizmetlerin, uyguladığı yöntem ve tekniklerin çok çeşitli olması nedeniyle özel uzmanlık bilgisi gerektirmektedir. Bu nedenle modern hastane işletmeciliğinde önemli bir yere sahiptir (Yertutan ve Aksu 1998). 5

14 Hastanelerde görev yapan özel temizlik şirketleri son on yıldır hemen hemen tüm özel, devlet ve üniversite hastanelerinde tercih edilir hale gelmiştir. Özellikle devlet ve üniversite hastaneleri sayısı her geçen gün hızla azalan hizmetli personelin artık işleri yapamaz hale geldiği bir dönemde özel temizlik şirketlerini bir kurtuluş olarak görmektedir (Kaptı 2003). Ülkemizde kontratla ev idaresi hizmeti sunan firmalar, 1970 li yıllardan beri faaliyet göstermektedir (Yeresaçan 2001). Modern hastanecilikte ev idaresi bölümü fonksiyon bakımından bir hastanenin temizlenmesi, enfeksiyon kontrolü, sanitasyon, dekorasyon ve ev idaresi personelinin yönetiminden büyük oranda sorumludur. İyi bir ev idaresi hiçbir hastanenin ihmal edemeyeceği ve vazgeçemeyeceği hizmetlerden biridir. Bunun nedeni ev idaresinin sadece hastalar, ziyaretçiler ve personel üzerindeki önemi nedeniyle değil, hastane idaresine sağlayacağı ekonomi ve iyi iş idaresi açısındandır (Babaoğul ve Canpolat 1998). Nitekim son yıllarda başta sağlık kurumları olmak üzere tüm kurumlarda sistemli, planlı, programlı bir Ev İdaresi Hizmet ihtiyacı daha fazla hissedilmekte ve gerekliliği daha iyi anlaşılmaktadır (Babaoğul ve Canpolat 1998). 2.2 Kurum Ev İdaresi Departmanında Eğitim Eğitim, amaçlara ulaşma olasılığını artırmak için personelin tutum ve davranışlarında değişiklik yaratma sürecidir (Yüksel 1999). İnsanın yaratıcı gücünü ortaya çıkaran ve işgücü verimini artıran en etkili araçtır (Gül 2000). İnsanların öğrendiklerini başkalarına öğretme çabasına girişmesi sonucu eğitim denilen süreç ortaya çıkmıştır (Baran 1994). Eğitim, fertlerde istenilen davranışları, duygu ve düşünceleri meydana getirmektir. Bugünün dünyası hızlı bir değişim içindedir. Bilim ve teknolojideki sürekli değişmeler ve gelişmeler insanları bu gelişmeleri izlemeye mecbur bırakmaktadır. Bu sebeple insanın da değişmelere paralel olarak geliştirilmesi ve modern dünyanın isteklerine cevap verebilecek seviyeye ulaştırılması gerekmektedir (Sakarya 1994). 6

15 Eğitimin amacı, çalışanların işlerinde buldukları tatmini, bireyin verimini ve bütün olarak organizasyonun performansını yükseltmektir (Akdemir 1991). Eğitim, performans ve moral artıran idari bir araçtır. Eğitimin hedefi belirli işlerin, belirli bir düzeydeki performansa göre yapılmasını sağlayacak verimli, uyumlu bir iş gücü sağlamaktır (Erkal vd. 1998). Kurum ev idaresi bölümünde çalışan personelin çoğu işe ilk girdiklerinde acemidirler. Farklı eğitim ve sosyal geçmişleri bulunmaktadır. Personelin seçilmesinde, eğitiminde, yönlendirilmesi ve yönetilmesinde dikkatli ve sabırlı olmak önemlidir. Kurum ev idaresi bölümünün yaptığı işler fazla bir gelecek ve terfi vaat etmezler. Diğer işçiler için olduğu kadar bu işçiler için de işlerinin ilgi çekici hale getirilmesi gerekir. Bundan başka işçilerin becerilerinin tanınması, değerlendirme yapılması, işlerinin izin verdiği sınırlarda kendilerini geliştirmelerine ve yükselmelerine fırsat tanınmalıdır. Her zaman görüldüğü üzere, personele maddi ve manevi destek sağlanmadıkça işten çıkışlar artar, moral düşer ve temizlik standardı istenen düzeyde sağlanamaz (Ak vd. 1998). Türkiye de, bugünkü anlamda temizlik görevlisi mesleği aslında 1980 li yıllardan itibaren gelişmeye başlamış ve yaygınlaşmıştır. Günümüzde, istihdama açık olan mesleğin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında otel, hastane, iş merkezi vb. kuruluşların talebi, teknolojik gelişmeler ve rekabet ortamı etkili olmuştur. Ancak, meslek elemanlarının çalıştığı temizlik şirketleri, bu gelişmeyi teknolojik anlamda yaşarken insan kaynağına gerekli yatırımı yapmada aynı duyarlılığı gösterememişlerdir (Kozak ve Kale 2004). Ev idaresi hizmetleri bölümünde bu temizlik yöntemlerinin tam ve doğru bir şekilde uygulanabilmesi için çalışan personelin tam ve doğru olarak eğitilmesi, işe yeni alınan personelin ise oryante edilmesi gerekmektedir (Vural 1999). Yöneticilerin, gerek motivasyon ve kişilerin gelişmelerine yardımcı olmak gerekse işletmede işgücü verimliliğini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarına önem vermeleri gerekmektedir. Eğitim, çalışanların bilgi ve beceri düzeylerini geliştirerek onların, daha 7

16 etkin ve daha verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla yapılır. Yapılacak bu eğitim çalışmaları sonucunda, işletme (karı artırır, iç kaynaktan personel temini sağlanır, kaza ve hasarları azaltır, sadakat duygusunu geliştirir vb.) ve çalışan (bilgi ve beceri düzeyi, iş tatmini, personel morali, sorumluluk alma isteği ve verimlilik artar vb.) karşılıklı olarak bazı yararlar sağlarlar. Bu yararları nedeniyle, temizlik işletmelerinde personelin belli aralıklarla eğitim programlarına alınması gerekir (Kozak ve Kale 2004). Dolayısıyla, bu sektörde ve bu meslek dalında geleceğe yönelik olarak eğitim ihtiyacı olduğu açıktır. Ancak, bu sektöre kalifiye eleman sağlayacak, lise yada yüksekokul düzeyinde mesleki eğitim veren okulların olmaması işi daha da zorlaştırmaktadır (Kozak ve Kale 2004). Bugün, bu alandaki eğitilmiş eleman ihtiyacının önemli bir kısmı, temizlik işletmelerinin eğitim çalışmaları ile karşılanmaktadır. Temizlik görevlilerinin eğitimi, genellikle çalıştıkları kuruluş içinde iş başında eğitim şeklinde verilmektedir (Kozak ve Kale 2004). Toplumların kalkınmaları yeterli ve yetenekli insan gücüne bağlıdır. Daha kısa sürede teknolojik gelişime ayak uydurabilmekle mümkündür. Bu da teknolojiyi uygulayabilecek nitelikli insan gücü sayesinde olur (Günay 1999). İşletmeler değişen çevre koşullarına uyum sağlayabildikleri ölçüde varlıklarını sürdürebilirler ve hedeflenen amaçlara daha yakın olabilirler. Hızla değişen çevresel koşullara uyum sağlayabilmenin en önemli koşullarından biri eğitimdir. Günümüzde sürekli bir değişim içinde bulunan işletmeler açısından bakıldığında etkinlik ve verimli bir performans için eğitimin önemi göz ardı edilmeyecek düzeydedir (Çakmak 2001). 2.3 Hizmet İçi Eğitim ve Amaçları Eğitimin özellikle de bilimsel eğitimin bu denli önem kazandığı günümüzde ister özel kesim, ister kamu kesimi olsun personelini yetiştirmek durumunda kalmıştır. Bunu sağlamanın yolu da sistematik olarak personeline, yenilikleri eğitim yoluyla vermekten 8

17 geçer. Kişilere bu bilgi ve becerileri kazandırmanın yolu da Hizmet-içi Eğitim dir (Gül 2000). Hizmet içi eğitim; personelin ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda, personele gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması yada davranış ve tutumlarının örgüt kültürüne uygun olarak gelişmesini sağlamaktır (Çakmak 2001). Diğer bir değişle hizmet içi eğitimi bireye kendi işinde davranış bakımından başarılı olması için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırma sürecidir (Ak vd. 1998). Bu tanımlarda ortak olan husus, personelin çağın koşullarına göre eğitilmesi ve verimin artırılmasıdır. Hizmet içi eğitim fikrinin bazı çevrelerde itibar edilen bir fikir haline gelmesi ülkemiz açısından çok yenidir. İnsan gücünün verimlilik değerini çoğaltıcı özelliği ile hizmet içi eğitim ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli faktörlerindendir (Tokat 1988). Hizmet içi eğitim; çalışan elemanlara belli periyotlarla yada gereksinim duyulduğunda verilmelidir (Yertutan 2000). Hizmet içi eğitimin amacı kişinin hizmetlerindeki verim ve yeteneklilikleri artırabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmasıdır (Sakarya 1994). Eğitim devamlı bir süreçtir, personel hazırlık eğitimlerinden geçmiş olsa da mesleğinde zaman zaman eğitim ve öğretime ihtiyaç duyacaktır. Genel olarak hizmet içi eğitimin amaçları şunlardır: 1- Bireylerin öğrenme ve kendilerini geliştirme isteklerine doyum sağlamak, 2- Hizmetlerin verimliliğini artırmak (Onaran 1967), 3- Personelin işini daha iyi yapmasını sağlaması için gerekli bilgi ve yeteneği kazandırmak ve geliştirmek, 4- Personelin kuruma ve işe karşı olumlu davranış geliştirmesini sağlamak, davranışlarını olumlu yönde değiştirmektir (Şafak 1997), 9

18 5- Personele daha üst görevlere geçebilecek yeterliliği kazandırmak, yükselmeye hazırlamak, 6- Personele fikir ve bilgi alışverişinin önemini benimseterek işyerinde daha etkili ve daha detaylı bir haberleşme, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 7- Hizmet içi eğitim sayesinde personel görevinin gerektirdiği usul ve teknikleri öğrenecek, geçmişte kazandığı ve zamanın silmeye çalıştığı bilgilerin tazelenmesi yenilenmesi mümkün olacaktır (Tokat 1988). Bundan başka hizmet içi eğitimin amacı, alt kademe görevlilerini daha fazla sorumluluk isteyen işlere hazırlamak, onları görevleri olan özel konularda daha fazla bilgi sahibi yapmak, planlama, iş tanzimi ve analiz etme kabiliyetlerini geliştirmek, beşeri ilişkilerde ustalık kazandırmaktır (Sakarya 1994). 2.4 Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı Eğitim, görevlilere bilgiler, beceriler kazandırmak, tutum ve davranışları değiştirmeye yönelik faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Personelin sahip olduğu bilgi, beceri ve tutumlar arasındaki farklılıklar ise eğitim ihtiyacını ortaya koyar (Sakarya 1994). Hizmet içi eğitim ihtiyacı kısaca; personelden istenen maharet, bilgi ve davranışlarla onlarda mevcut maharet, bilgi ve davranışlar arasındaki olumsuz fark olarak tanımlanabilir. Eğitim de bu farkı kapatmaya çalışan sürekli bir faaliyetten başka bir şey değildir. Buna göre: Eğitim ihtiyacı = işin gerekleri - iş görenin yetenekleri biçiminde formüle edilebilir (Çakmak 2001). Hizmet içi eğitim ihtiyacı belirtileri aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar: 1- Kalite standartlarının altında mamul veya hizmet üretimi 2- Zaman standartlarının altında iş çıkarılması 3- Personel hareketliliğinin fazlalığı 4- Fazla mesai 5- Bakım ve tamir masraflarının çokluğu 10

19 6- Disiplinsizlik olaylarının sıklığı 7- İş kazalarının çokluğu 8- İşi kabulde isteksizlik (Çakmak 2001). Yukarıda değinilen bütün bu faktörler eğitim ihtiyacının ortaya çıkmasına sebep olan mevcut meselelerdir. Bunun yanında bir de muhtemel problemler için eğitim söz konusudur. Bir eğitim faaliyeti muhtemel problemleri de halletmelidir. Dikkat edilirse burada eğitim yoluyla halledilmesi gereken bir problem yoktur. Fakat eğitim yapılmadığı takdirde ortaya çıkacak olan problemler vardır. İşte muhtemel problemlerin önlenmesine yönelik hizmet içi eğitim ihtiyacını doğuran sebepler şunlardır: 1- İşe yeni bir eleman alınması 2- Tekniklerde ve metotlarda değişiklik olması 3- Terfilerin planlanması 4- Standartlarda bir değişiklik düşünülmesi 5- Makine, alet ve teçhizat ile kullanılan hammadde ve malzemede bir değişiklik olması (Çakmak 2001). Bundan başka eğitim ihtiyacının tespiti, iki esasa göre yapılmaktadır. Birincisi, bir görevin onu yapan personelde bulunmasını gerekli gördüğü niteliklerle, bu personelin sahip olduğu nitelikler arasındaki olumsuz farkın bulunmasıyla yapılmaktadır. İkincisi ise, performansın esas alınması yoluyla yapılmaktadır. Buna göre eğitim ihtiyacı, bir görevin onu yerine getiren personelde öngördüğü performans ile bu personelin sahip olduğu performans arasındaki olumsuz farkın bulunmasıyla ortaya çıkar (Sakarya 1994). Çalışanların yetersizliğini ortaya koyan işaretler eğitim verilmesi gerektiği hatırlatır. Hizmet içi eğitim ihtiyacını belirleyen başlıca faktörler şunlardır: Müşterilerin memnuniyetsizliği Yetki ve sorumluluk kargaşaları, Moral ve motivasyon bozuklukları, Aşırı israf, yüksek harcamalar, İşgücü devrinin yüksek olması, 11

20 İşle ilgili yaralanmaların, kazaların, hastalıkların sık olarak meydana gelmesi, Devamsızlık ve disiplin olaylarının artması, Denetim mekanizmasındaki aksaklıklar, Kullanılan makine ve cihazların sık sık arızalanması, Personel arasındaki iletişim kopuklukları ve çatışmaların artması (Günay 1999). Meslekte ve iş başında eğitimi gerektiren bir başka sebep de hizmet üretiminde varılması gereken üç hedefle ilgilidir. 1- Daha verimli hizmet üretimi 2- Daha nitelikli hizmet üretimi 3- Giderlerin daha rasyonel biçimde kullanılmasıyla daha yararlı hizmetlerin üretimidir (Sakarya 1994). 12

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Eczacıbaşı Profesyonel ekibi için: Mevcut ve potansiyel müşteriler için:

Eczacıbaşı Profesyonel ekibi için: Mevcut ve potansiyel müşteriler için: Dersimiz Hijyen! Hakkında Maratem Akademi, endüstriyel temizlik sektörüne her düzeyde eğitim, danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sunabilmek amacı ile kurulmuş profesyonel bir hizmet departmanıdır.

Detaylı

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ AHMET ARSLAN MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Meslek, kişilerin topluma yararlı mal ve hizmet üreterek geçimlerini temin etmek ve para kazanmak için yaptıkları, belli bir eğitimle kazanılan, sistemli

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI

9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI 9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI Kumral ORALALP-Ayşe SÖNMEZ Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ REHBERLİĞİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN ORYANTASYONU. Hazırlanma Tarihi: 21.09.2010

KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ REHBERLİĞİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN ORYANTASYONU. Hazırlanma Tarihi: 21.09.2010 KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ REHBERLİĞİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN ORYANTASYONU Hazırlanma Tarihi: 21.09.2010 İşe yeni başlayan hemşirelerin oryantasyonu Oryantasyon eğitimi, kurumda yeni göreve başlayan

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 8 Mart 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27515 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmeti

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

(H o ş g e l d i n i z)

(H o ş g e l d i n i z) 1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (H o ş g e l d i n i z) 2010 / OSB / Honaz / DENİZLİ 2 İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri (Çalışmayan İşgücüne Yönelik) 3

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme 7. BÖLÜM Seçim ve Yerleştirme İşgören Seçimi İşgören seçimi, örgüt ve belirli bir pozisyon için adaylar arasından en iyi bireysel uyum göstereceklerin belirlenmesi sürecidir. Seçim faaliyetlerinin amacı,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Konaklama İşletmeciliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 İŞ PLANININ OLUŞTURULMASI. AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 İŞ PLANININ OLUŞTURULMASI. AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz. 32 ÖĞRENME FAALİYETİ-4 AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Hastane temizlik hizmetleri departmanında kullanılan iş planlarını araştırınız.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı :MGM.0.01.112/ 18 ANKARA Konu : İnceleme Raporu Sunulması 01.07.2008 DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞINA Mahalli idarelerde, yapılan muhasebe denetimleriyle

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Hafize KESER* Amaçlan. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi.

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Hafize KESER* Amaçlan. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi. TEKNOLOJİ EĞİTİMİ Hafize KESER* Teknoloji hızla gelişip değişmektedir. Teknolojinin bireysel ve toplumsal yaşam üzerindeki etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Çağdaş yaşamda bireyler çeşitli endüstriyel süreçlerle

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Konunun genel amacı Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U)

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U) KISA

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar destekli program Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER Melisa KORKMAZ Giriş Türkiye, 2023 te küresel güç olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırması

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLER AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLER AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLER AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ I. Eğitim Biriminin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Eğitim Birimi hastanemizin kurulmasıyla beraber 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Başlangıçta çalışan

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı )

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2010/2629 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA M. DENİZ AYBEY EĞİTİM ŞUBE 2009 1 EĞİTİM İHTİYACI Çalışanların işe girerken beraberlerinde getirdikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile işlerinin görev ve sorumluluklarını yerine

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER Editör DR. CEYHUN GÖCENOĞLU Türkiye Bilişim Vakfı na verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. ÖNSÖZ Haziran 2016 Ekonomik kalkınma kapsamında;

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR PROGRAM ADI TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERSİN KODU TUR / TRO 169 DERSİN ADI TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE DENETİMİ DERSİN SORUMLUSU ÖĞR. GÖR. MELTEM BOZKURT DERSİN TÜRÜ Zorunlu x Seçmeli EĞİTİM DİLİ

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMALARINDA KOMİTE DIŞI EKİP ÇATIŞMASI VE YÖNETİMİ. VİLDAN UMUR ÇAKAR vildan.cakar@anadolusaglik.

İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMALARINDA KOMİTE DIŞI EKİP ÇATIŞMASI VE YÖNETİMİ. VİLDAN UMUR ÇAKAR vildan.cakar@anadolusaglik. İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMALARINDA KOMİTE DIŞI EKİP ÇATIŞMASI VE YÖNETİMİ VİLDAN UMUR ÇAKAR vildan.cakar@anadolusaglik.org Çatışma Yönetimi 6 NİSAN 2007 CEVAP BEKLEYEN SORULAR Neden Çatışırız?

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr Kültür, inanç Fiziksel çevre SAĞLIK Yaşam koşulları Ekonomik

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ AMAÇ: Hastane hizmetlerinin sunumu esnasında meydana gelebilecek riskleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için gerekli yöntemleri

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Staj Yönergesi

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Staj Yönergesi Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım Amaç MADDE 1- (1) Stajın amacı öğrencilere; a) Meslekleriyle ilgili işyerini yakından tanıtmak,

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ TRZ203U

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ TRZ203U OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ TRZ203U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 ÜNİTE 1: DESTEK HİZMETLER KAVRAMI OTEL İŞLETMELERİNDE

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BÜROLARDA SERBEST YERLEŞME DÜZENLERİ VE İŞ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM TEMMUZ 2012 İnsanın yönetimi zordur.çünkü her insan kendine özgüdür. Fiziksel,zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması ve

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

KONGRE VE FUAR HOSTESİ

KONGRE VE FUAR HOSTESİ TANIM Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012 PROJE YÖNETİMİ Halil AGAH Antalya, 2012 İÇERİK Proje Nedir? Yönetim Nedir? Proje Yönetimi ve Unsurları Proje Başarısı Proje Yönetiminin Kalitesi 06.11.2012 2 Proje Nedir? Belli bir süre içinde ve belli

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Medya ve Toplum Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

HASTANE PERFORMANS İYİLEŞTİRME SÜREÇ(PROSES)LERİNDE İLETİŞİM, VERİ / BİLGİ ve PAYLAŞIM POLİTİKASI

HASTANE PERFORMANS İYİLEŞTİRME SÜREÇ(PROSES)LERİNDE İLETİŞİM, VERİ / BİLGİ ve PAYLAŞIM POLİTİKASI HASTANE PERFORMANS İYİLEŞTİRME SÜREÇ(PROSES)LERİNDE İLETİŞİM, VERİ / BİLGİ ve PAYLAŞIM POLİTİKASI Prof.Dr.Mithat ÇORUH Başkent Üniversitesi Toplam Kalite Yönetimi Merkezi Başkanı Önsöz Hastane performansının

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini, işleyişine

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

BES 347- BESLENME EĞİTİMİ

BES 347- BESLENME EĞİTİMİ BES 347- BESLENME EĞİTİMİ Dersin Kodu ve Adı: BES 347- Beslenme Eğitimi Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol, Prof. Dr. Gülden Köksal Dersin Düzeyi: Lisans Dersin Türü: Zorunlu Dersin İçeriği:

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI DESTEK EĞİTİM ODASI içindekiler Destek Eğitim Odası Nedir? Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu Mudur? Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır? Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir? Destek Eğitim

Detaylı

TEDAVİ PLANLARI CLINICAL CRITICAL PATHWAYS

TEDAVİ PLANLARI CLINICAL CRITICAL PATHWAYS SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ TEDAVİ PLANLARI CLINICAL CRITICAL PATHWAYS B Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Tedavi planları,esas olarak mühendislik alanında geliştirilen ve kullanılan bir yöntemdir. * Sağlık hizmetlerinde

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Televizyonda yapım ve uygulamalara giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları 1. Özel eğitim ile ilgili yasa ve tüzük çalışmalarında ve özel eğitimin yeniden yapılandırılmasında, özel gereksinimli bireylerin kaynaştırılmaları ve uzun vadede

Detaylı