HEYNER KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEYNER KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 OEN FIXING F. F. F1. k. O. k F LOSE.1 Fb KULLANIM KILAVUZU A1 A B E F G G1 G G G G4 GV G5 GR SG VH G FG MOBIL AUTOMOTIVE GMBH Kz Wg Skw EUTSHLAN Tf: +49 (0) Tfx: +49 (0) fü Kd v 96 kg, (9 M b 1 Jh) * H G III G II SB BL GK TT N ST R GN IK IE Gmy G I (918 kg) A O SR J S BT L IH IT IM IA

2 HE YN ER. F.F.1F F k ESO L 1.. RENYEH 1 1b L+R 8 7 U HEK 9 9 Km kvz 10 9b 1. k<< >> k NER NER HEY k W 4 L+R HEY V 6b X bf k F.7 EO 1 ULL RENY EH ym G )gk 81 G N.O GNI X IF k NER NER HEY HEY 4 O ER k VH R k Fb OSE İÇİNEKİLER 1. Yş Gb I (918 kg Y) 1.1 MFx ERGO / M ERGO / MFx AERO M AERO kğ k kım 1. Km v Bşığı Aymı 1. ISOFIX v T Th Sbm MFx ERGO / MFx AERO 1.4 Aıızı Emşy Km İ Bğı M ERGO / M AERO 1.5 MFx ERGO / M ERGO / MFx AERO M AERO d Çk 1.6 ISOFIX v T Th Çıkımı/Çözüm. Yş Gb II+III (b 156 kg).1 Kğ Hzımı / O Kğ Kd 5 Nk Emy Km (G) Çıkımı. Km / Sbm ISOFIX (T Th ız). Km M ERGO / M AERO.4 Bşığı Çğ Büyüküğü Gö Aymı. Bkım Tmı 4. Güvk Bg 5. GARANTİ A A1 A B BL BT E F FG G G1 G G G4 G5 GK GN GR Bşık Bşık d Om d Omz Km Ky A Çözüü A K Km Tkm Uı Km Tk Kk Kııfı Kk Km Uzk Ay Y Kım Kıvz Böümü 5 Nk Emy km Sm Omz Km Gçş Yd Omz Km O Kğ Y A Km Tk Km Mkz Ay Km Sıkışım kç Kımızı Km Gçm Y Km Gçm Y GII GIII H GV J L N O G R S SB SG SR ST TT U V İç Gm Gçş Y G II (155kg) İç Gm Gçş Y G III (6 kg) Bşık Ay Mdı Km Uzk Ay üğm Km Gçş Bşı Kım Kıvz İç Böüm Sıık Kııf Şk Azıı Yış zy Ay Mdı Km m Mj Aım Rm Güvk M Omz Km Güvk Kç Kk Ü Kıım T Th Aç ü Km Aç Km Tkm U VH W X Bğı Kı Aç A Km Aç Gçm Bşık I IA IE ISOFIX ISOFIXBğı Kı ISOFIXTkm v Çıkm Mdı ISOFIXMj Ydımıı ISOFIXBğı Çbkı ISOFIXym Y ISOFIXK Açm üğm IH IK IM IT S. 1 S. S. S. S S. 6 S. 7 S. 8 S. 8 S. 8 S. 9 S. 10 S. 10 S. 11 S. 1

3 Tükç Tükç İKKAT: B kıvz 4 md ç hzımışı, dığıız kk hg md md mıı kyz, Md; MFx ERGO / MFx AERO (İSOFİXLİ) M ERGO / M AERO 1. Yş Gb I (9 18kg Aı Y) 1.1 MFx ERGO / M ERGO / MFx AERO M AERO kğ k kım Çğz güvğ ç Hy kğ çğz ç şkkü dz. Hy O Kkı; * MFx ERGO / MFx AERO (İSOFİXLİ) * M ERGO / M AERO : Aıızı k my km m d. MFx ERGO / MFx AERO (İSOFİXLİ) ç; Lüf kımd ö ıızd ISOFIX bğı dm v T Th bğı y mdığı v b z v vmdğ dkk dz. O kğ ıız dğ m ddğ üf dkk d v km kıvz kyz. Mj yız yşk fıd yıı. 1.. Km v Bşığı Aymı 1..1 Hzıık MFx Eg, M Eg, MFx A v M A md Bşık d (A1) v Om d (A) dımışı. d özk küçük çkı kmıd kıı k vy d kım ığı 918kg dı. Büyük çkıız ç d çıkmız gkmkd. Ak hd kğ km çğz kı kı h çğz kğ ığmyb Bşığı (A) v Omz Km (G) Çğz Büyüküğü Gö Aymı Rm 1 Kğ 5 k my km vdı. kğ b zm üz kyz v çğz kğ z. Omz km (SG) mk çğz mzı üzd mı (Rm 1), çk b (Rm b) d çk ıkı (Rm ). Rm 4 KEMERLERİ GENİŞLETMEK; Çğ kydğ k ü yüzy ö fıd ddö g b kııf vdı (F), b kııf ı ııdı. Kııfı (F) ö fıd ykı dğ çkk kdııız, kııfı ıd b k vdı b gd ykı çkk kdıı. Şmd bş mğıızı bşğ ç k v km y düğm (GV) bıı (üf mğıız bıı d), dh mz km (G) ıı kdz dğ çkz (h mz kmd ü ü km vdı z d b çkkz), b şkd km zmış z. KEMERLERİ ARALTMAK; Y mğıızı km y düğm (GV) bıı v b kz kğ öüd k mkz y km (G5) kdz dğ çkz, b şkd km kımış. (Mkz y km çk çkz kğ kıdk km ıkışb) B yd kğ km zıkık çğz büyüküğü gö yybz. Bşık (A) yükkğ çğz büyükügü gö ymk ç bşığı kıdk y y (H) bık ykı çkz. B şkd bşık (A) yükkk yıı dğz vyd yybz. Bşık yükkk y y (H) dğz vyd bıkk fkı zyd yybz. MFx ERGO / MFx AERO (İSOFİXLİ) İç Km; 1.. ISOFIX v T Th Sbm MFx ERGO / MFx 1..1 K ISOFIX (I) v T Th (TT) Sm Uv z bd. B d b kk d b 1

4 Tükç Tükç çd mj db. Kk Ifx kı (I) v T Th (TT) kımıdı. Md yd hg çd MFx Eg v MFx A kıı göbz. Gü vy dd bbz A Mj Rm 5 Hy MFx Eg vy MFx A y ı kğ yşmd ö hyç hd k yvıı (IH) ISOFIX bğı kı (IA) kıız. T Th (TT) ıız v kğ öü kyz. Hy kğ üüş yöüd ı kğ kyz ISOFIX VE T Th Aı Kğ Sbm v Mj Rm 61 ISOFIX bğı y k (IE) hffç ykı dödüüüz v ISOFIX bğı çbkıı (IK) kd dışı dğ çkz. (Bğı k (IE) çk hff ykı dğ dödüüüz k hd kıb.) Bğı çbkıı (IK) kd çkk bğı y k (IE) bıkıız v çbkı z gy dğ k gy dğ gmdğd m z. Rm 78 Şİmd ISOFIX bğı çbkıı (IK) <<k>> dy kd ıızı ISOFIX bğı kı (IA) dğ gçz. Rm 9b Lüf bğı çbkıı yıdk k yd kğ ISOFIX kı dğ kıı kımdığıı k dz. Yş: Bğı OĞRU Kımızı: Bğı YANLIŞ, düzz! Yız k bğı çbğdk (IK) dğ bğı çğz güvğ ğ!!! Rm 101 Şmd ISOFIX y mdıı (IE) yvşç ykı dğ dödüüüz v kğ mümkü dğ kd ıızı kğ dğ z. ISOFIX dym y (IM) kd yükk <<k>> dy kd yşz.. (B şm yk y mdıı (IE) hffç dö düüüz k hd kıı) Rm 11 Şmd T Thı (TT) ıız v ı bşığıı fıd ıızı yg bğı y dğ çkz. Aıızı kıvzd y bmkd. T Th kıız v km gd z. Lüf kğ b mdığıı k dz. kk: Mdd 1.6 d ISOFIX bğııı öküm f dmkd. kk: MFx Eg vy MFx A kğ ISOFIX bğı kı (IA) bğdığıd çğz mm güv ıddı. Sd T Th bğı ymyıız. M ERGO / M AERO O Kğ İç Km; 1.4. Aıızı Emy Km İ Bğı K O kğ ıızı z v k my km kkıd kıb. O kğ h k kkd kıı. O kğ k kk bk km kımz! Aç Kğ Yşm M Eg vy M A kğ üüş yöüd ıızı kğ kyz. 4

5 Tükç Tükç Aç Kğ Sbm v Mj Rm 1419 Aı k my km 4 çd ş: A km (W), Ü km (U), Km km (V) v Gçm bşık (X) Rm 14 d W,U,V,X gömkd. Mkz y km (G5) gdz b yd kğ km şğı kmz. Rm 15 O kğ ü kımıı (ST) mkz y km (G5) fıdk yış y mdı (G) yd yış zy gz. (Uyk zy) Rm 15 A kı (BT) ü y fıd b kımızı k k güvk kıı (SR) çözüüz v kı (BT) dğ ü y fıd b güvk m (SB) çözüüd (BL) dışı dğ çkz v kk ö kımıı (ST) ö dğ yııız. Rm 16 A kdk (BT) kımızı km ıkışım kç (GK) çıız. Rm 17 ıızı k my km km km (V) kğ ü kımı (ST) k (BT) ıd my km gçm bşığı (X) dğ çkz. Rm 18 Km km (V) km gçm bşığı (X) <<k>> dy k k kıız. Lüf km dömmş dğ dkk dz. Rm 19 A km (W) yy k kımızı km gçm y (GN) ıd gçz. Öm: Km dömmş v ıkışmmış dğd m z. Km Kıı (R) d ıkış mdığıd m z Nk Emy Km Gdm Rm 0 M Eg / M A kğ m y dzz ky v km km gçm bşığıı (GII, GIII) ykııd çkz. Şmd ü km (U) ıızı km mkzmı dğ çkz. Rm 1 Ü km (U) çık km ıkışım kç (GK) ky v ıkışıı, km çkk kçy (GK) kyz. Rm Şmd kğ ü kımıı (ST) gy dğ kı v güvk m (SB) çözüüd (BL) ç gçz. Güvk kç (SR) güvk m (SB) kıız. kk: Çğz mm güvğ ç M Eg / M A kkı ı k my km mj d. Km dömmş v ıkış mmış dğd m z. 1.5 MFx ERGO / M ERGO / MFx AERO / M AERO d Çk Çğ Güvğ (Rm 46) Rm 44 Omz km gvşmzımı; mdd 1... d ımkdı. Rm 56 O kğ my km kı () çıız v mz km (G) ğ v kyz. Çğz kğ

6 Tükç Tükç Rm 7 O kğ km kmk; mz km dk km km ıı () ) ü ü gk bşz v kğ km kı () <<k>> dy kd kıız. Omz km gg v dömmş dğ dkk dz Çğ Om v Yış zyı Rm 8 Hy kkı 4 kdm yış zy h Tk b zy yb zy ym mdı (G) bıı k kk ü kımıı (ST) ykı çkk zy yb. Uz ykd d yış zy vy mkd. MFx ERGO / MFx AERO İç; 1.6 ISOFIX v T Th Çıkımı/Çözüm (Abb. 9) Rm 9 Kk ü kımıı (ST) zy y mdı (G) yd z. V kğ dk km gz. Lüf şm dım dım yıız; Rm 0 T Th (TT) gvşz v km yd çıkıız. T Th (TT) kğ üz kyz O kğ bz ı kğ dğ z v yı zmd ISOFIX y mdıı (IE) hffç ykı dğ dödüüüz. (Rm 10) B yd ISOFIX bğı dm (IK) bşmış. ( kğ gy dğ y ıızı kğ dğ mzz bğı dm bşmz) Rm 1 Şmd km kğ ö dğ çkz v bğı çbğ mm bş çıkmış yı Yş g göüüüz. Rm Şmd ISOFIX Bğı çbğdk (IK) k çm düğm (IT) yııız, b yd ISOFIX bğıı çözümüş. Kğ ö dğ çkz v ISOFIX y mdıı (IE) (Rm 10) hffç ykı dödük ISOFIX bğı çbğ (IK) k gy y ky (BT) dğ z. İKKAT: ISOFIX y md b şkd dödz kım b.. Yş Gb II + III ( 156 kg Aı).1 Kğ Hzımı / O Kğ Kd 5 Nk Emy Km (G) Çıkımı Rm 15 Ok kımıı (ST) yış zy y mdı (G) yk zy kd z Rm 15 Güvk kç (SR) güvk md (SB) çıkıız v güvk m (SR) çözüüd (BL) çkk çıkıız. Şmd m kımıı (ST) ö dğ çkz. Rm Kğ k fıd km d (R) Omz km (G) çıkıız v ö f mz k m mz km gçş yd (G1) çkk çıkıız. S kğ kıdk öz km şy km (SG) bğı kıd (VH) çıkıız. Km çıkmk ç m bk km şğıd ykı dğ çkz. Rm Şİmd k kımıı (ST) g kı v güvk m (SB) k y gç güvk kç (SR) kçyz. kk: Güvk m (SB) mm kçmd.. Km / Sbm ISOFIX (T Th ız) MFx ERGO / MFx AERO O kğ k my km b büü çı y v k kkı kıb. Am kk k kğ mj dmz

7 Tükç Tükç MFx ERGO / MFx AERO kğd g IIIII d T Th (TT) kımz.lüf böüm 1. ü kyz. Rm 45 Aıızı ü km çğz büyüküğü gö km gçm yd G II (Rm 4) vy G III (Rm 5) gçz. Rm 6 Şmd ıızı km (W) kğ yıd b km gçm yd (J) ı my km km y (V) <<k>> dy kd bı kd kıız. Lüf km dömmş dğd m z. Öm: Aı my km dömmş v ıkışmmış dğd m z. Lüf kıvzdk mı kyz.. Km M ERGO / M AERO Hy kğ ı kğ üüş yöüd kyz. Çğz kğ. Rm 45 Aıızı ü km çğz büyüküğü gö km gçm yd G II (Rm 4) vy G III (Rm 5) gçz. Rm 6 Şmd ıızı km (W) kğ yıd b km gçm yd (J) ı my km km y (V) <<k>> dy kd bı kd kıız. Lüf km dömmş dğd m z. Öm: Aı my km dömmş v ıkışmmış dğd m z. Lüf kıvzdk mı kyz..4 Bşığı Çğ Büyüküğü Gö Aymı (Rm ) Bşığı kıd v y yd (H) ykı dğ çkz. B şkd bşık (A) yükkk yıı dğz vyd yybz. Bşık yükkk y y (H) dğz vyd bıkk fkı zyd yybz. kk! Ü v km çğ yg b şkd kvdığıd m z. Ü km çğ bğzıı ykııd gçmm dk dz. Çk vüdü v km ıd b mkık bşk kmı.. Bkım Tmı MFx ERGO M ERGO MFx AERO M AERO yıkmı ç yk kımıı yış zy yyıız. Rm 1515 Güvk kç (SR) güvk md (SR) çözüüz v kk ü fıı ö dğ yııız. Rm Kğ k fıd km d (R) Omz km (G) çıkıız v ö f mz km mz km gçş yd (G1) çkk çıkıız. S kğ kıdk öz km şy km (SG) bğı kıd (VH) çıkıız. Km çıkmk ç m bk km şğıd ykı dğ çkz. Rm 7 Kııf yız 0 dd yıkb. Km v k mkzmı yıkmz. kk: Kııfı kk km mkıd kmyıız v kııfı k kğ kk km dğ k kıız. B ç kııfı çıkm mıı f k ybz

8 Tükç Tükç 4. Güvk Bg MFx ERGO M ERGO MFx AERO M AERO Çğz güvğ ç üf zm yııız v şğıdk k yıız: Kğ mkzm m çğz gö dğ bçmd yı ymdığıı k dz. Km mümkü dğ ıkı b bçmd kımı gk; mz km yg yükkk mıdı. Kmd h mdığıı ık ık k dz. Tkı bk ıd gç çğ kı üzd km gk. B km kı üzd dğ ğ kmğ bög üzd (kç kmğd) gçm gk. ky km çğ by dğ mzı mı gk. Emy km çkı k ıd y d ı kımıd bğmyıız. Tk çmı (k çk kğ kğı dyı k b d b çm ıd kııbğ vy d çıbğ mı g.) Kk üzdk yık yg b bçmd yşmd. Çğ kı kk ç fz büyük y d fz küçük mdığıı k dz. TEKRAR: Aşğıd b dy mk dkk dz: Çk güvk kğ kığı ı. Çğz yşı v k H üü z ç üf dbüö y d ış fmz b gçz. 5. GARANTİ Üüü g, ı ıdığı f h b 4 y üy gçd. Sı m h d j ış bgy kıb. Sd mzm v üm hı g kmıddı. G hkkı d k ıı ç gç dvdmz. G d kıı fıd üzd dğşkk yımy üü ç gçd. Üüd hhg b ız y d k mı dmd kııı üüü ııy d m gkmkd. Sııı gdmm dmd üü g şky m k çıky b yzı v ış bg ıy bk üü, m v kkz k dbüö d dmd. Üüü dğşm y d d dmz. Üüü m, g ü zımı bby vmz. Ü f m bd b dışıd bşk hhg b hd m dğd. Aşğıdk dmd g gç dğd: Üü, ış bg ı bk m v kkz k dbüö m dmmş. Söz k h üüü kım v bkımıı kım kıvzd b m gö yımmı myd gmş Üüü m üçüü şhı fıd yımış K dkkzk v hmd kykmış mı hd Hı; güük kım d ç, km v/vy kııf bk ı m km myd gmş Aı döşm z vmş B g şıı y gmmş dğ dm hd

arası çek P ünyanın Ger anal D S coin Bit

arası çek P ünyanın Ger anal D S coin Bit ı P k Böç Eg ı ç G ı. v çıkç. ğ ü ğ ı ı m zııkı ıım ı m k h ş mı v z m m ı z. c m v k üp p um p, u ş ç, fk km ş m, ı u k ümüş ı u üş ç f üz h h p Bc, u ü zm ş k h k m ğ p m h u ü. S h m ş u ğ m k h uğ

Detaylı

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet T ULULRR DNTĠ F f K Th: 11.05.2011 y: 2011/21 Ku: İ R K Ü L R k Büyük f N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 Fx : +90 212 286 10 51 www..c R O R Dv Hkk K Uygu İşk 2009/1 y Tğ Dğşkk p F D

Detaylı

Bedenimiz Bizimdir, Kürtaj Yasaklanamaz!

Bedenimiz Bizimdir, Kürtaj Yasaklanamaz! >> 8! " " # O ii bidiğii ü dği >> 1 $! % &! >> 5 ' AKP kçi fi dı u öş ucud ku kçii %3,5 ı gö AKP d kçi fi dı >> 7 1 Eü 1980 cuıı g kıı bugü kd d i AKP, dh d ö gçi hcıık işkud d g ı kdı Hİş üi dki biiçi

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE T ULULRRI DENETİM Mb F f K I Th: 30.11.2011 y: 2011/55 Ku: Ġ R K Ü L E R M b F R O R Tüky uhuy Hv uhuy y Güvk özģ Oy Hkk K Yy Öz: Tüky uhuy Hv uhuy y Güvk özş Oy Hkk K 2011/55 u küz y vş. Ġg kü Ģğ y vģ.

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 13.04.2012 y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında T ULULRR DNTĠ V....ġ. K İ R K Ü L R R O R Th: 16.03.2011 y: 2011/14 Ku: 6102 y Tük Tc Kuu Uygu Rh Hkk k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c 2 T ULULRR

Detaylı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 29.06.2012 y: 2012/75 Ku: İ R K Ü L E R R O R By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku y Ö:. By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku (Ku N:6327 ) 75 Nu kü

Detaylı

S Ġ R K Ü L E R R A P O R. I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

S Ġ R K Ü L E R R A P O R. I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE T ULULRR DNTĠ V....ġ. K Ġ R K Ü L R R O R Th: y: 14.03.2011 2011/12 Ku: B ck p Hkk 6111 y Ku G Tğ R G y. Ö: 12.03.2011 h v 27872 (ük) y R G yy 1 N u B ck p Hkk 6111 y Ku G Tğ ; 6111 y Kuu 168 c Bkğ vğ

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı T ULULRR DENETĠ K Th: 09.01.2012 y: 2012/7 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 16 Nu Ö Tük Vg kü y Ö: 16 Nu Ö Tük Vg kü 2012/

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi hp://w.c/z hp://www.fcb.c/z07 Göz göz z ç TÜBİTAK U Göz çş z b z p c, z çğ z Aş R M ABE Çş g TÜBİTAK A S Bp b U Göz E çş z b, ş c çğ. Göz Dç. D H Eğ, çş g z pçc TÜBİTAK cğ, z b şğ Hb 3 ö. LH ÖZE H FİDAN

Detaylı

BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİNER AKIMLAR İÇİN TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER

BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİNER AKIMLAR İÇİN TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİER AKIMLAR İÇİ TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER 4- Gş 4- P kım 4- P vh sın m kım: 4- Sonsz gnş vh üznk zmn bğı kım 4- Hız nı çn bnzk çözüm 4- Düz vh üznk sını tbk çn

Detaylı

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M F f K Th: 23.01.2012 y: 2012/10 Ku: Ġ R K Ü L E R M F f R O R 89 Nu G Vg G Tğ y Ö: 89 Nu G Vg G Tğ 2012/ 10 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-Ġu / TÜRKĠE E T : +90

Detaylı

Genel Müdür Fahrettin Yahşi

Genel Müdür Fahrettin Yahşi SUKUK G Müü Fhtt Yhş Tüy gb büyü hz yü ft gç b üfu hp ty tuf %10 gb üşü vy uğu gşt b ü ç büyü v c çğ f öc u şz çy. Bu b, tf hc y c f yğ büyü f v c çğ t f ç c ö z tt. Dz tf çv v uygu böy uc uu, h t b v

Detaylı

Özet: 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine 2012/ 12 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine 2012/ 12 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.01.2012 y: 2012/12 Ku: Ġ R K Ü L E R R O R 282 Nu G Vg G Tğ y Ö: 282 Nu G Vg G Tğ 2012/ 12 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠE E T : +90 212

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. 1 L K S Ö Z Y a k l a ı ı k b i r s e n e ö n c e u z u n v e ö z v e r i l i b i r ç a l ı ı m a n ı n s o n u c u n d a W o r d P r e s s R e h b e r i S ü r ü m 2.0 s a y e s i n d e s i z l e r l e

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

Ü M İ İ L. Bu katliamdayaralandı. İşkence gördü ve Kandıra F Tipi Hapishanesi nin tek kişilik hücrelerine atıldı.

Ü M İ İ L. Bu katliamdayaralandı. İşkence gördü ve Kandıra F Tipi Hapishanesi nin tek kişilik hücrelerine atıldı. Ümi İLTER, 1967 d dym d doğdu. l Mri Silif lidir. Orould dvrimcilrl ş. Li yllrd r bir dvrimci mpizdr. m ül 12 Eylül ü yşmdr. if bir dvrimcili ypm olğ bulmz. Lid iyro v dbiy ilgilir. 1984-1985 yllrd İ.Ü.

Detaylı

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi pngunc Syı 5 /Myıs 2006 pngun yşm biçimi drgisi pngunc İçindkir LKD'dn 4 Yzıım Lisns V Tif Hk Dniz Akkuş 6 Ndn GPL? İzm Gözükş 8 Crtiv Commons Emr Bymıoğu 11 Bog - Açık Kynk Kodu Bog Yzıım Ard Çtin 16

Detaylı

Özet: 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 2012/9 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 2012/9 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M f K Th: 23.01.2012 y: 2012/9 Ku: İ R K Ü L E R M f R O R 5 Nu Kuu Vg G Tğ y Ö: 5 Nu Kuu Vg G Tğ 2012/9 u kü y vş. İg ğ şğ y vş. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-İu / TÜRKİE E T : +90 212

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2 Lnux K u nc D rn ğ 2 O yun K öş s Lnux O yun Dünys dh k yf S s v M üz k Ak us tk d g, nck duyu duğund s s o d ndr r. Açk K ynk dünys ndn h b r r... Açk Anh tr K rptogrf n dr? SnÖ z Ağ, K rpto oj v PK IT

Detaylı

ADAY ÖZEL ÖĞRENCİLERE. Birlikte Geleceğin Güvencesi. (0352) 207 73 00 Bilgi için lütfen KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ, CANAN CANDAN SARAY - kasım 2014

ADAY ÖZEL ÖĞRENCİLERE. Birlikte Geleceğin Güvencesi. (0352) 207 73 00 Bilgi için lütfen KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ, CANAN CANDAN SARAY - kasım 2014 ADAY ÖĞRENCİLERE ÖZEL (0352) 207 73 00 Bilgi içi lüf KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ, CANAN CANDAN SARAY - ksım 2014 Bilik Glcği Güvcsi Syıll Mlikşh Gl Bilgil Kmpüs Bölüml Yul Syi, Tic, Eğiim Külü, S v Sğlık

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

2010 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ LABORATUVAR CİHAZ ve MALZEME

2010 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ LABORATUVAR CİHAZ ve MALZEME ALTAN Edüsriye ve Lruvr Cihzrı S ve Ti A Ş Mie Cddesi, Fıdıkzde Skk, 11/1, Fıdıkzde 34270 İsu Te : (0212) 491 0504-534 1891-523 42 50 Fks : (0212) 525 4827 2010 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ LABORATUVAR CİHAZ ve

Detaylı

90yaşında. 81 bin metrekarelik 2 arazinin satışını davalar bitinceye kadar durdurdu. Ünlü sanatçıyla ÖZELLEŞTİRME SATMIŞTI

90yaşında. 81 bin metrekarelik 2 arazinin satışını davalar bitinceye kadar durdurdu. Ünlü sanatçıyla ÖZELLEŞTİRME SATMIŞTI SAYFA 1 29 Ek öz Chtz 90 90ş İLK GÜNKÜ GİBİ KUTLUYORUZ 29 Ek 1923 g, Tk ç k g. Stc zk, Cht, Tk j ğ Yş Cht k. T 90 kz k çz Cht k z kt cşk ç g ktz. Bk C 6 28 EKİM 2013 / SAYI: 12 Azz Kcğ Sv Dş k t p ğşkğ

Detaylı