SEMPOZYUM OTURUM BAŞKANLARI VE KONUŞMACILARININ ÖZGEÇMİŞLERİ *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEMPOZYUM OTURUM BAŞKANLARI VE KONUŞMACILARININ ÖZGEÇMİŞLERİ *"

Transkript

1 SEMPOZYUM OTURUM BAŞKANLARI VE KONUŞMACILARININ ÖZGEÇMİŞLERİ * PROF. DR. FUNDA BAŞARAN YAVAŞLAR: 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olan Sayın Başaran Yavaşlar, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün 1993 yılında Özel Hukuk Yüksek Lisans Programını (tez başlığı: Anonim Şirketlerde Kurucu İntifa Senetleri ), 1999 yılında ise Mali Hukuk Doktora Programını (tez başlığı: Türk ve Alman Vergi Bilançosu Hukuklarında Gayri Maddi İktisadi Kıymetleri Aktifleştirilme Şartları ) tamamlamıştır. Kendisi, 2004 yılında doçent unvanını (doçentliğe takdim tezi: Gelir Vergilendirilmesinin Temelleri ), 2012 yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde ve 2013 yılında ise yılından beri mensubu olduğu- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde profesör unvanını (profesörlüğe takdim tezi: Vergi Ödevi İlişkisinin Tarafları Üzerinden Alman Vergilendirme Usulü -Hukuk Devleti Bakış Açısıyla- ) almıştır. Halen aynı Fakülte nin Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı nı yürütmekte olup, çalışmaları nedeniyle başta Almanya nın kendi alanında en saygın bursu olan Alexander von Humboldt Vakfı-araştırma bursu olmak üzere önemli yurt dışı kuruluşlardan (DAAD, ÖAAD, Friedrich Ebert Vakfı) burslar kazanmıştır. Kendisi, dünya çapında önemli bir yere sahip Alman Vergi Hukukçusu Prof. Dr. Klaus Tipke nin öğrencilerinden biri olup, akademik faaliyetleri çerçevesinde önde gelen pek çok yabancı bilim insanı ve uzmanla birlikte çalışmalarda bulunmuştur. MÜHF deki akademik görevinin yanı sıra, gerek Marmara Üniversitesi nin farklı fakültelerinde ve gerek başka üniversitelerde (İstanbul Kültür Üni. ve Doğuş Üni.) lisans ve lisansüstü programlarda dersler veren Başaran Yavaşlar, yurt dışında da (Berlin Hür Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde) lisans düzeyinde dersler vermiştir yılından beri EATLP (Avrupa Vergi Hukuku Profesörleri Derneği) üyesi olan Prof. Başaran Yavaşlar, 2012 yılından beri buranın Akademik Kurulu nda da görev yapmaktadır. Dört monografik çalışması, editörlüğünü yaptığı beş kitabı (ikisi ortak yazarlı), yurt içinde ve dışında (Almanca, İngilizce) kitap bölümü, makale, tebliğler dâhil olmak üzere vergi hukukunun pek çok alanında seksenin üzerinde basılı bilimsel çalışması olup, anayasal vergilendirme, vergi ceza hukuku, gelir vergilendirilmesi, vergi denetimi, uzlaşma alanlarında uzmanlaşmıştır. Şu anki çalışmaları, dolaylı vergilere yöneliktir. * Özgeçmişler, alfabetik sıralamaya göre yer almaktadır.

2 TURGUT CANDAN: 1947 tarihinde Ankara da doğan Sayın Candan, 1969 da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden, 1979 da ise Paris Uluslararası Kamu Yönetimi Enstitüsünden (Institut International d Administration Publique de Paris) mezun olmuştur. Kamu görevine, ilk kez, tarihinde, Çalışma Bakanlığı nda iş müfettişi olarak başlamış: tarihinde Danıştay Tetkik Hakimliği, tarihinde Danıştay Savcılığı görevlerine atanmış; tarihinde, Danıştay Üyeliğine; tarihinde, Danıştay Yedinci Daire Başkanlığına; tarihinde ise, Danıştay Başsavcılığına seçilmiş olup, bu görevinden 15 Eylül 2012 gününde emekli olmuştur. Sayın Candan ın, Fransa ve İngiltere de İdarenin Sorumluluğu adlı Fransızcadan çeviri bir kitabı ile Kanuni Temsilcinin Vergi Ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, Vergi Suçları ve Cezaları, Vergilendirme Yöntemleri Ve Uzlaşma, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun adlı dört kitabı, çeşitli vergi kanunları ile ilgili kararlardan oluşan (müşterek çalışma) dokuz adet derlemesi, İdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku ile ilgili, çeşitli dergilerde yayımlanmış, çok sayıda makalesi, incelemesi ve çevirisi ile mesleki ve bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri, uluslararası kongrelere sunulmuş raporları vardır. Ayrıca; öğretim görevlisi olarak, İdari Yargılama Hukuku ve Vergi Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları derslerini vermektedir. Halen, PWC (GSG Hukuk) ve Akkaya Hukuk Bürolarında İdare ve Vergi Hukuku Danışmanı olarak görev yapmaktadır. ÖMER ÇAKICI: 1979 yılında Gümüşhane de doğan Ömer Çakıcı, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuş, yüksek lisansını 2009 yılında ABD de Carnegie Mellon Üniversitesinde Kamu Yönetimi (Konsantrasyon alanı Makro Ekonomi, Büyüme ve Dünya Ekonomileri) alanında The Highest Distinction derecesiyle tamamlamış olup halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı nda doktora eğitimine devam etmektedir. Kendisi, 1997 yılında Tapu Kadastro Müfettiş Yardımcısı olarak kamu görevine başlamış, 1999 yılında Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı sınavını kazanarak Hesap Uzman Yardımcısı, 2002 yılında Hesap Uzmanı ve 2009 da Baş Hesap Uzmanı olmuştur yılları arasında Maliye Bakanı Ekonomi Danışmanlığı yapmış; yılları arasında Hesap Uzmanları Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş, 2010 yılından kamu görevinden ayrıldığı 2013 yılı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı KDV ve Diğer Dolaylı Vergilerden

3 Sorumlu Grup Başkanı olarak görev yapmış, KDV tebliğ ve sirkülerlerini toplamak ve güncellemek suretiyle ikincil KDV mevzuatını yeniden yazmıştır yılında Türk Vergi Ceza Sistemi üzerine Hesap Uzmanlığı yeterlik etüdü, Çin ve Hindistan Ekonomilerinin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri konusunda ise Baş Hesap Uzmanlığı tezi hazırlamış olan Sayın Çakıcı nın, çek hukukuna yönelik iki adet kitabı ile KDV Tevkifatı, KDV İndirimli Oran ve İade, BSMV ve KKDF konularında ise ortak yazar olarak yer aldığı dört kitabı bulunmaktadır yılında askerlik görevini ifa ederken Karapara Aklama, Vergi Kaçırma, Organize Suçlar ve Kolluk konusunda konferanslar vermiş ve bir çalışma hazırlamış; 2010 yılında Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen 25. Türkiye Maliye Sempozyumu nda Küresel Finans Krizi: Sebep, Sonuç ve Etkilerinin İrdelenmesi başlıklı tebliği sunmuştur yılında kaleme aldığı Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık konulu araştırma eseri, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı tarafından düzenlenen Ekonomik ve Mali Araştırma Yarışmasında üçüncülük ödülüne layık görülmüştür. Halen yeminli mali müşavirlik yapmakta olan Sayın Çakıcı nın, vergi, finans, bütçe, ekonomi ve hukuk alanında mesleki dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi ile, Türkiye ve dünya ekonomisi, dış ticaret ve ödemeler dengesi, istihdam, ekonomik büyüme ve kaynakları gibi konularda sorunlar ve çözüm önerilerini içeren çok sayıda değerlendirme raporları bulunmaktadır. DOÇ. DR. SELAMİ DEMİRKOL: 1963 Elazığ doğumlu olan Sayın Demirkol, Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü 1985 yılı mezunudur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nde 1987 yılında yüksek lisansını, 1995 yılında ise doktorasını tamamlamış, 2014 yılı 15 Ekiminde Kamu Yönetimi alanında Doçent olmuştur. Hali hazırda Danıştay Üyesi olarak görev yapmakta olan Doç. Dr. Demirkol, Gaziantep Vergi Mahkemesi, Sakarya İdare Mahkemesi, İstanbul İdare ve Bölge İdare Mahkemelerinde Hakimlik ve İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Kendisinin, beş adet kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. PROF. DR. JOACHIM ENGLISCH: Prof. Dr. Joachim Englisch, Saarbrücken Üniversitesi ile Salamanca (İspanya) Üniversitlerinde arasında hukuk ve işletme iktisadı lisansının akabinde, ilk hukuk devlet sınavını 1998 de Köln de, ikinci devlet sınavını ise 2001 de Düsseldorf ta geçmiştir arasında Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Enstitüsü nde araştırma görevlisi olarak çalışmış, bu esnada 2004 yılında doktorasını ve 2007 yılında profesörlüğe takdim tezini (Habilitationsschrift) tamamlamıştır. Temettü vergilendirilmesine ilişkin doktora

4 tezi Hans-Flick Onur Ödülü nü, Uluslararası Ticarette Rekabet Eşitliği başlıklı profesörlüğe takdim tezi ise Albert-Hensel Ödülü nü kazanmıştır yılında Augusburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde önce anabilim dalı temsilciliğini üstlenmiş olan Prof. Englisch, 2008 başından sonra ise oradaki Vergi Hukuku, Mali Hukuk ve Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı nı yürütmüştür. Kendisi, 2010 yılından beri Westfalya Münster Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Kamu Hukuku ve Vergi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Prof. Englisch, 2003 yılında Madrid de, 2011 yılında ise Oksford da araştırmalar yapmış; 2007 den beri ise Avrupa daki pek çok üniversitede misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Kendisi, OECD WP9 (tüketim vergileri), AB KDV Uzmanlar Grubu ile Alman Vergi Hukuku Profesörleri Derneği (DStJG) Akademik Kurulu üyesi olup, aynı zamanda Derneğin Muamele Vergisi Forumu başkanlığını da yürütmektedir. FATİH KAYA: 1976 yılında İzmir in Bergama ilçesinde doğan Sayın Fatih Kaya, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü nde lisans, 2010 yılında ise Boston Üniversitesi Finansal Ekonomi Bölümü nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Mesleki kariyerine 1999 yılında Maliye Bakanlığı nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlayan Sayın Kaya, 2002 yılında Hesap Uzmanı ve 2009 yılında ise Baş Hesap Uzmanı olmuş, Mayıs 2011-Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı nda Grup Müdürü olarak görev yapmıştır. Kendisi, Haziran 2014 den beri Vergi Denetim Kurulu nda Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. DR. VASSİL TCHERVENİACHKİ: 1979 yılında doğan Sayın Tcherveniachki, 2003 yılında İşletme Yönetimi bölümünden mezun olmuştur yılında Saarland Saarbrücken Üniversitesi nde doktora programını tamamlamış ve hemen ardından vergi hukuku alanında danışmanlık yapmaya başlamıştır. Kendisi, yılından bu yana- Almanya nın Bonn şehrinde bulunan Flick Gocke Schaumburg hukuki danışmanlık firmasının ortağıdır. Alman ve uluslararası vergi hukuku alanında uzman olan Dr. Tchervenianchki, özellikle işletme vergilendirmesi ve transfer fiyatlandırması alanlarında çalışmış ve yayınlar yapmıştır. Çok uluslu müvekkillerine işletme vergilendirmesi, sınır ötesi yapılanmaları içeren uluslararası vergi meseleleri, KDV ve transfer fiyatlandırması konularında danışmanlık hizmeti veren Sayın Tcherveniachki, aynı zamanda Saarland Üniversitesi nde ve Koblenz deki İdare ve Ekonomi Akademisi nde (Administrative and Economic Academy) AB vergi mevzuatı ve reorganizasyon vergi hukuku derslerini vermektedir. Kendisinin, Alman dergilerinde ve uluslararası dergilerde sıkça makaleleri yayınlanmaktadır.

5 PROF. DR. MICHAEL TUMPEL: 1964 Viyana/Avusturya doğumlu Prof. Tumpel, Viyana İktisat Üniversitesi ndeki işletme eğitimini takiben aynı üniversitenin Sosyal ve İktisat Bilimleri nde 1989 yılında yüksek lisansını, 1993 yılında ise doktorasını tamamlamıştır. Doktora tez konusu, AT Doğrudan İşletme Vergilendirmesinin Harmonizasyonu dur. Akademik hayatına, 1993 yılında Viyana Üniversitesi Sosyal ve İktisat Bilimleri Fakültesi nin Ekonomi Hukuku Enstitüsü nde araştırma görevlisi olarak başlayan Prof. Tumpel, 1997 deki profesörlüğe takdim tezi (Habilitation) sonrasında Viyana Üniversitesi nde sözleşmeli profesör olarak devam etmiş; ayrıca, arasında bir denetim ve vergi danışmanlığı bürosunda çalışarak uygulamanın içinde de bulunmuştur yılından beri Johannes Kepler Üniversitesi İşletme Vergilendirmesi Enstitüsü nde profesör olarak görev yapan Sayın Tumpel, 2007 den beri bu Enstitü nün başkanlığını yürütmektedir. Çalışmalarıyla, 1993 yılında IFA Avusturya Ülke Grubu nun bilim ödülünü, 1998 yılında Alman Vergi Hukuku Profesörleri Derneği nin (DStJG) Albert Hensel Ödülü nü, 2007 yılında ise New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi Küresel Vergi Ödülü nü kazanan Prof. Tumpel in araştırmalarında odak noktasını Avusturya ve Avrupa KDV sistemi oluşturmaktadır. Kendisi, Fiscal Europeenne Konfederasyonu Dolaylı Vergiler Komitesi nin üyelerinden biridir. PROF. DR. FRANCİSCUS (FRANS) VANİSTENDAEL: 1942 yılında Belçika da doğan Sayın Vanistendael, Leuven Katolik Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuştur. Lisansüstü eğitimini yine hukuk alanında Amerika daki Yale Üniversitesi nde tamamlamış; akabinde doktorasını Leuven Katolik Üniversitesi nde yapmıştır. Prof. Vanistendael profesörlük unvanını aldığı Leuven Katolik Üniversitesi ve ayrıca Brüksel Vergi Kolejinde (Brussels Tax College) vergi hukuku alanında öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Kendisi, Brüksel Barosu üyesi olup, ayrıca Belçikalı federalist bir düşünce kuruluşu olan Coudenberg Grubu üyesidir. Kariyeri boyunca Kansay (Kansai University), Melborn (Monash University) ve Sidney (University of Sydney) üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Sayın Vanistendael yılları arasında vergi reformu çalışmaları nedeniyle Kraliyet Komiserliği, yılları arasında Maliye Bakanlığı na vergi hukuku alanında kabine danışmanlığı, yılları arasında Belçika Yüksek Finans Konseyi üyeliği, yılları arasında İleri Hukuk Araştırmaları Merkezi yöneticiliği, yılları arasında ise Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği nin ilk ve kurucu başkanı olarak görev yapmıştır. Sayın Vanistendael, Belçika daki vergi hukuku çalışmalarına ek olarak, Avrupa'da vergi hukukunun uyumlaştırılması ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına danışmanlık yapmış, ayrıca Avrupa Komisyonu nda uzman olarak görevde bulunmuştur. YRD. DOÇ. DR. GÜNEŞ YILMAZ: 1980 yılında Alanya da doğan Sayın Yılmaz, 2002 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü nden mezun olmuştur. Yüksek Lisans derecesini, Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi tez çalışması ile Marmara Üniversitesi Maliye

6 Ana Bilim Dalı, Mali- Hukuk Bilim Dalından alan Sayın Yılmaz, 2009 yılında, yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Ana Bilim, Mali Hukuk Bilim Dalında Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay Olarak Teslim başlıklı doktora tezi çalışması ile doktorasını tamamlamıştır. Sayın Yılmaz, 2010 yılında Trakya Üniversitesinde yardımcı doçent unvanını almış olup, halen Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE VERGİ, KDV, HUKUK VE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE VERGİ, KDV, HUKUK VE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI SEMPOZYUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNDE VERGİ, KDV, HUKUK VE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI SEMPOZYUMU RADISSON BLU Hotel Şişli- İstanbul 9 Mayıs 2014 (09:00-16:30) SEMPOZYUM SONUNDA TÜM KATILIMCILARIMIZA AŞAĞIDA BELİRTİLEN KİTAPLAR

Detaylı

Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi

Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi KONUŞMACILARIN ÖZGEÇMİŞLERİ: Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi Scott Barry Kaufman zeka, yaratıcılık, kişilik gelişimi alanlarında uzmanlaşmış bilişsel

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ

TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ 27 Mayıs 2015, Çarşamba HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi, Maslak-İSTANBUL PANEL PROGRAMI 14:00 14:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Detaylı

ECZACILIK - ISPE SAĞLIK BİLİMLERİ DERNEĞİ

ECZACILIK - ISPE SAĞLIK BİLİMLERİ DERNEĞİ Ahmet Araman ECZACILIK - ISPE SAĞLIK BİLİMLERİ DERNEĞİ İstanbul Erkek Lisesindeki eğitiminin ardından, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmuş ve aynı fakültenin Eczacılık

Detaylı

EKONOMİ GÜVENLİĞİ PANEL DAVETİ. 12 Nisan 2013

EKONOMİ GÜVENLİĞİ PANEL DAVETİ. 12 Nisan 2013 EKONOMİ GÜVENLİĞİ PANEL DAVETİ 12 Nisan 2013 Alışkın olduğumuz pek çok şeyin değiştiği bir dönem yaşıyoruz. Bu değişim, hayatımızın hemen her alanına etki ediyor. Dünyadaki bu hızlı dönüşümden belki de

Detaylı

ankarabulteni@tusiad.org

ankarabulteni@tusiad.org SAYI: 2011-10 03 Ekim 2011 İÇİNDEKİLER: I. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ II. III. IV. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI AVRUPA KÖŞESİ NİN BAZI ÖNEMLİ TEMASLARI BİLGİ & AÇIKLAMALAR Ankara Bülteni 2004 yılından

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2014 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S

BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S Teori - Uygulama - Mevzuat Ömer Çak c Mehmet Ceylan Yay n No: 301 stanbul, 2014 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL

Detaylı

Türkiye nin ilk ve tek kentsel markalama ajansı. cels.us

Türkiye nin ilk ve tek kentsel markalama ajansı. cels.us Türkiye nin ilk ve tek kentsel markalama ajansı cels.us PROF. DR. ÖMER BAYBARS TEK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ömer Baybars Tek 1945 yılında İstanbul 'da doğmuştur. 1968-1969 yılları arasında Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

ÖZGÜR MEDYA: Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru İstanbul, 23-26 Eylül 2014

ÖZGÜR MEDYA: Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru İstanbul, 23-26 Eylül 2014 ÖZGÜR MEDYA: Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru İstanbul, 2326 Eylül 2014 23 EYLÜL 2014 SALI 17:00 Varış 18:00 Açılış Konuşması Dr. HansGeorg Fleck, Daimi Temsilci, Özgürlük İçin Friedrich Naumann Vakfı Türkiye

Detaylı

ORGANİZASYON -İŞLETME-GASTRONOMİ

ORGANİZASYON -İŞLETME-GASTRONOMİ Arda Türkmen ORGANİZASYON -İŞLETME-GASTRONOMİ 1975 İstanbul doğumlu Arda Türkmen, 1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden

Detaylı

Alev (Barutçu) Öztürk Ayfer Yazgan Gül Aylin Kalem Ayşen Önen

Alev (Barutçu) Öztürk Ayfer Yazgan Gül Aylin Kalem Ayşen Önen Alev (Barutçu) Öztürk 1979 Sainte Pulcherie,1982 Notre Dame de Sion mezunudur. Yüksek öğrenimine Boğaziçi İşletme Fakültesi'nde devam etmiş, 1987 yılında mezuniyet sonrası Yapı ve Kredi Bankası, Tekstilbank

Detaylı

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 25.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 faaliyet

Detaylı

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT

Detaylı

İDE EĞİTİM. İDE Eğitim Danışmanlık Ltd.Şti.

İDE EĞİTİM. İDE Eğitim Danışmanlık Ltd.Şti. İDE EĞİTİM İDE Eğitim Danışmanlık Ltd.Şti. Katalog İDE Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. İde Eğitim kurumlara ve bireylere değişik eğitim ve gelişim programları sunmaktadır. Programlar kurum ve bireylerin ihtiyaçları

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 11:00 de Büyükdere Caddesi No.209

Detaylı

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞTE TÜRKİYE MODELİ - II Editör : Sinan Ülgen, EDAM Araştırmacılar : Sinan Ülgen, EDAM Prof.

Detaylı

Haziran 2013 - Ankara

Haziran 2013 - Ankara Haziran 2013 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr www.ihale.gov.tr https://ekap.kik.gov.tr İçindekiler BAŞKANIN SUNUŞU...

Detaylı

Kadın gözüyle hayattan kareler

Kadın gözüyle hayattan kareler Faaliyet Raporu 2012 Kadın gözüyle hayattan kareler Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması, Türk kadınının sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve kadınlara

Detaylı

01 OCAK 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN

01 OCAK 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN Sayfa No: 1 01 OCAK 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN Sayfa No: 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Değerli hissedarlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız, 1933 yılında 24 personel,

Detaylı

EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ

EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ AYTEN ZARA, PhD Ayten Zara, danışman ve klinik psikologdur. Danışmanlık ve klinik psikoloji uzmanlık ve doktorasını İngiltere de

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ 2010 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK AÇILIŞ ETKİNLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ 2010 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK AÇILIŞ ETKİNLERİ PANELİSTLER: EGE ÜNİVERSİTESİ 2010 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK AÇILIŞ ETKİNLERİ PANEL - 1 YENİ NESİL ÜNİVERSİTELER VE TOPLUM PROF. DR. BANU ONARAL Drexel Üniversitesi, Biyomedikal Mühendislik Fakültesi

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2014 Salı günü saat 14:00 de Büyükdere Caddesi No.209 34394,

Detaylı

KPMG 12 Gündem. Gündem dekiler: KPMG, Türkiye nin İlk Elektronik Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi

KPMG 12 Gündem. Gündem dekiler: KPMG, Türkiye nin İlk Elektronik Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi KPMG 12 Gündem Sayı 12 / Ekim - Aralık 2012 Gündem dekiler: KPMG, Türkiye nin İlk Elektronik Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi Vergiyi Orta Gelir Grubu Ödüyor 2012 Global Gelir Vergisi ve Sosyal

Detaylı

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Bölüm 2 : YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI : GENEL BİLGİLER A. İŞLETMENİN VİZYONU

Detaylı

2014 TÜSEV Filantropi Profesyonelleri Programı Katılımcıları

2014 TÜSEV Filantropi Profesyonelleri Programı Katılımcıları 2014 TÜSEV Filantropi Profesyonelleri Programı Katılımcıları Aynur Çetinkaya Türk Kızılayı bünyesinde Kurumsal Sosyal Hizmetler ve Bağış Yönetimi Birim Şefi olarak görevini sürdürmektedir. Türk Kızılayı

Detaylı

İletişim Bilgileri: Kamu Gözetimi. Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Söğütözü Mah. 2177.

İletişim Bilgileri: Kamu Gözetimi. Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Söğütözü Mah. 2177. Faaliyet Raporu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.04.2012 30.06.2012 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Dünya Gönüllüler Günü Konferansı 5 Aralık 2012

Dünya Gönüllüler Günü Konferansı 5 Aralık 2012 gönüllü olmak için parmak kaldır! www.gonulluolmakicinparmakkaldir.com Dünya Gönüllüler Günü Konferansı 5 Aralık 2012 Neden Gönüllülüğün Yeni Yolları? Bugün insanların gönüllü faaliyete katılmak için eskisinden

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- Misyon, Vizyon ve Hedeflerimiz 2- Yönetim Kurulu Üyelerimiz İÇİNDEKİLER 3- Denetçilerimiz ve Müşavirlerimiz 4- Önsöz

Detaylı