HAZIRLAYAN KÜBRANUR USTAOĞLU DANIŞMAN ÖĞRETMEN EYÜPHAN ÇELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZIRLAYAN KÜBRANUR USTAOĞLU DANIŞMAN ÖĞRETMEN EYÜPHAN ÇELİK"

Transkript

1 MORG ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU ve TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ The relationship between morgue staff s job satisfaction and their fatique levels HAZIRLAYAN KÜBRANUR USTAOĞLU DANIŞMAN ÖĞRETMEN EYÜPHAN ÇELİK Psikoloji Alanı Orta Öğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2014

2 Araştırmanın Gerekçesi Purpose of the research İş doyumu ve tükenmişlik ile ilgili birçok meslek için araştırmalar yapılmış, çıkan sonuçlar incelenmiştir. Bu sonuçların bazıları morg çalışanlarında farklılık göstereceği düşünüldüğünden bu araştırma yapılmıştır. There are a lot of researches on different occupations about job satisfaction and fatique and the results were analysed. It is thought that the results would be different from morgue staff. Amaç Aim Bu araştırmada amaç; morg çalışanlarının demografik özelliklerine göre tükenmişlik ve iş doyumu düzeyleri arasındaki farkı ortaya koymak ve tükenmişlik ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. The aim of this project; the difference between fatique and job satisfaction will be come out according to morgue staff s demographic specialities and identified the relationship between fatique and job satisfaction.

3 Veri Toplama Araçları ve Çalışma Grubu Araştırmaya Trabzon ilinde kamuda ve özel sektörlerde çalışan 39 u morg görevlisi, 21 i hastane imamı olmak üzere 60 kişi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Maslach Tükenmişlik Ölçeği(MTÖ), Minnesota İş Tatmini Ölçeğinden yararlanılmıştır. Ayrıca kişisel bilgileri almak için araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Anket ile elde edilen verilerden SPSS for Windows Evaluation programı ile Frequencies, ANOVA, ve Kısmi Korelasyon analizi yapılmıştır. The research was carried out on 39 morgue staff and 21 hospital imams who are working for both public and private sector.

4 BULGULAR, SONUÇLAR VE TARTIŞMA TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMU İLE İLGİLİ BULGULAR The results about exhaustion and job satisfaction Cinsiyet Değişkenine Göre Tükenmişlik ve İş Doyumu Puan Farkı Tablo 1. Cinsiyet Durumu TÜKENMİŞLİK CİNSİYET Mean DUYGUSAL ERKEK 25,125 TÜKENME KADIN 32,333 Total 26,567 DUYARSIZLAŞMA ERKEK 11,894 KADIN 17,083 KİŞİSEL BAŞARIBŞZ TÜKENMİŞLİK TOPLAM Total 12,949 ERKEK 24,915 KADIN 21,250 Total 24,169 ERKEK 62,522 KADIN 70,667 Total 64,207 mak. puan Sig.(2tailed) 45 0, , ,31 iş DOYUMU Cinsiyet Mean İÇSEL DOYUM DIŞSAL DOYUM DOYUM TOPLAM ERKEK 40,93 KADIN 27,90 Total 38,61 ERKEK 25,65 KADIN 16,83 Total 23,83 ERKEK 66,78 KADIN 43,90 Total 43,90 mak. puan sig(2-tailed) Araştırmamda, cinsiyet değişkenine göre tükenmişlik ve iş doyumu puanlarında anlamlı fark olduğu, kadınların erkeklerden daha fazla duygusal tükenme yaşadığı, iş doyumunda ve kişisel başarı alt boyutunda ise erkeklerin kadınlardan daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Cinsiyet değişkenine göre iş doyumu puanlarında anlamlı fark olduğu, erkeklerin kadınlardan daha yüksek puan aldığı görülmüştür. The point difference between exhaustion and satisfaction according to gender variance. In my research, it is seen that men gets higher point than women in terms of job satisfaction and in the dimension of personal success.

5 Yaş Değişkenine Göre Tükenmişlik ve İş Doyumu Puan Farkı/ The difference between fatique points job satisfaction points according to age. Tablo 2. Yaş Değişkeni TÜKENMİŞLİK YAŞ Mean DUYGUSAL yaş arası 35,857 TÜKENME yaş arası 30, yaş üstü 20,115 Total 26,567 DUYARSIZLAŞMA yaş arası 16, yaş arası 14, yaş üstü 9,760 KİŞİSEL BAŞARIBŞZ TÜKENMİŞLİK TOPLAM Total 12, yaş arası 18, yaş arası 22, yaş üstü 27,538 Total 24, yaş arası 71, yaş arası 68, yaş üstü 57,640 Total 64,207 mak. puan Sig.(2tailed) İŞ DOYUMU YAŞ Mean İÇSEL DOYUM DIŞSAL DOYUM DOYUM TOPLAM yaş arası yaş arası 33,16 40 yaş üstü 46,12 Total 38, yaş arası 20, yaş arası 20,50 40 yaş üstü 28,28 Total 23, yaş arası 49, yaş arası 53,80 40 yaş üstü 75,08 Total 62,62 mak. Puan sig(2-tailed) Araştırmamda, yaş değişkenine göre tükenmişlik puanlarında anlamlı fark olduğu, yaş arası morg çalışanlarının 40 yaş üstü morg çalışanlarından daha fazla duygusal tükenme yaşadığı, ve kişisel başarı alt boyutunda 40 yaş üstü morg çalışanların yaş arası morg çalışanlarından daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Ergin in (1996) yaptığı çalışmada, yaş değişkeninin tükenmişlikle ters orantılı olduğu gösterilmiştir. It is seen that the morgue staffs who are are more emotianally exhaustive than ones who are over 40.

6 Medeni Hal Değişkenine Göre Tükenmişlik ve İş Doyumu Puan Farkı/ The difference between fotique points and job satisfaction points according to moratival statues. Tablo 3. Medeni Durum TÜKENMİŞLİK MEDENİ HAL Mean BEKAR 39,400 DUYGUSAL EVLİ 24,627 TÜKENME DUL 35,250 Total 26,567 BEKAR 18,000 DUYARSIZLAŞMA EVLİ 12,100 DUL 17,250 KİŞİSEL BAŞARIBŞZ TÜKENMİŞLİK TOPLAM Total 12,949 BEKAR 19,600 EVLİ 24,680 DUL 23,500 Total 24,169 BEKAR 77,000 EVLİ 61,939 DUL 76,000 Total 64,207 mak. puan Sig.(2tailed) 0,01 0,22 İŞ DOYUMU MEDENİ HAL Mean BEKAR 25,20 İÇSEL DOYUM EVLİ 40,57 DUL 32,25 Total 38,61 BEKAR 16,20 DIŞSAL DOYUM EVLİ 24,88 DUL 20,50 Total 23,83 BEKAR 41,40 DOYUM TOPLAM EVLİ 65,78 DUL 52,75 Total 62,62 mak. puan sig(2-tailed) , Medeni durum değişkenine göre tükenmişlik puanlarında anlamlı fark olduğu, bekarların evlilerden daha fazla duygusal tükenme yaşadığı ve kişisel başarı alt boyutunda evlilerin bekarlardan daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Bekarların ölüleri yıkaması ve ölü yakınları ile ilişkilerde bulunması evlilere göre duygusal tükenmeyi daha fazla tetiklediği düşünülebilir. It is seen that the people who are single are more emotionally exhausetive than the ones who are married.

7 Eğitim Durumu Değişkenine Göre Tükenmişlik ve İş Doyumu Puan Farkı/ The difference between fatique points job satisfaction points according to their education. Tablo 4. Eğitim Durumu TÜKENMİŞLİK EĞİTİM DURUMU Mean İlkokul 31,667 Ortaokul 34,154 DUYGUSAL Lise 27,632 TÜKENME Üniversite 19,773 Total 26,567 İlkokul 16,167 Ortaokul 16,308 DUYARSIZLAŞMA Lise 13,611 Üniversite 9,545 KİŞİSEL BAŞARIBŞZ TÜKENMİŞLİK TOPLAM Total 12,949 İlkokul 24,000 Ortaokul 19,923 Lise 23,389 Üniversite 27,364 Total 24,169 İlkokul 71,833 Ortaokul 70,385 Lise 66,529 Üniversite 56,682 Total 64,207 mak. puan Sig.(2tailed) İŞ DOYUMU EĞİTİM DURUMU Mean İÇSEL DOYUM DIŞSAL DOYUM DOYUM TOPLAM ilkokul 34,60 ortaokul 29,08 lise 38,47 üniversite 45,57 Total 38,61 ilkokul 23,33 ortaokul 17,77 lise 22,72 üniversite 28,67 Total 23,83 ilkokul 57,60 ortaokul 46,85 lise 61,47 üniversite 75,10 Total 62,62 mak. puan sig(2-tailed) Eğitim durumu değişkenine göre tükenmişlik ve iş doyumu puanlarında anlamlı fark olduğu, ilkokul mezunu olanlarda üniversite mezunu olanlardan daha fazla duygusal tükenme ve duyarsızlaşma görülmüştür. Ayrıca eğitim durumu yükseldikçe iş doyumu arttığı gözlenmiştir. It is seen that the people who leave high school are more emotionally exhaustive than the ones who have university degree.

8 Meslekte Çalışma Yılı Değişkenine Göre Tükenmişlik ve İş Doyumu Puan Farkı/ The difference between fatique points and job satisfaction points according to the years they spent on their occupation. Tablo 5. Çalışma Yılı TÜKENMİŞLİK ÇALIŞMA YILI Mean DUYGUSAL TÜKENME DUYARSIZLAŞMA KİŞİSEL BAŞARIBŞZ TÜKENMİŞLİK TOPLAM 3-5 yıl arası 34, yıl arası 34, yıl üstü 21,611 Total 26, yıl arası 16, yıl arası 17, yıl üstü 10,314 Total 12, yıl arası 20, yıl arası 21, yıl üstü 25,971 Total 24, yıl arası 70, yıl arası 72, yıl üstü 58,471 Total 64,207 mak. puan Sig.(2tailed) , İŞ DOYUMU ÇALIŞMA YILI Mean İÇSEL DOYUM DIŞSAL DOYUM DOYUM TOPLAM 3-5 yıl arası 29, yıl arası 30,69 10 yıl üstü 43,91 Total 38, yıl arası 19, yıl arası 18,76 10 yıl üstü 27,09 Total 23, yıl arası 48, yıl arası 49,06 10 yıl üstü 71,70 Total 62,62 mak. puan sig(2-tailed) Çalışma yılı değişkenine göre tükenmişlik ve iş doyumu puanlarında anlamlı fark olduğu, çalışma yılı 3-5 yıl arası olanların çalışma yılı 10 yıl üstü olanlardan daha fazla duygusal tükenme yaşadığı, iş doyumunda ve kişisel başarı alt boyutunda ise çalışma yılı 10 yıl üstü olanların, çalışma yılı 3-5 yıl arası olanlardan daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Çalışma yılı arttıkça duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanı azalır. It is seen that the people who spent 3-5 years on their jobs are more emotionally exhausetive than the ones who spent over 10 years.

9 Alınan Maaş Değişkenine Göre Tükenmişlik ve İş Doyumu Puan Farkı/ The difference between fotique and job satisfaction according to their salary. Tablo 6. Maaş Değişkeni TÜKENMİŞLİK ALINAN MAAŞ Mean mak. puan Sig.(2tailed) İŞ DOYUMU MAAŞ Mean mak. puan sig(2-tailed) 1000 TL altı 34, TL altı 28,86 DUYGUSAL TÜKENME DUYARSIZLAŞMA KİŞİSEL BAŞARIBŞZ TL arası 24, TL arası 14,917 Total 26, TL altı 16, TL arası 11, TL arası 7,583 Total 12, TL altı 21, TL arası 24, TL arası 29,500 Total 24, İÇSEL DOYUM DIŞSAL DOYUM TL arası 41, TL arası 50,58 Total 38, TL altı 17, TL arası 25, TL arası 31,83 Total 23, TL altı 46, TÜKENMİŞLİK TOPLAM 1000 TL altı 73, TL arası 61, TL arası 52,000 Total 64, DOYUM TOPLAM TL arası 68, TL arası 82,42 Total 62, Maaş değişkenine göre tükenmişlik ve iş doyumu puanlarında anlamlı fark olduğu, 1000 TL altı maaş alan çalışanlarda TL arası maaş alan çalışanlardan daha fazla duygusal tükenme ve duyarsızlaşma görülmüştür. Ayrıca çalışanın maaş durumu yükseldikçe iş doyumu arttığı görülmüştür. According to different level of salary the staff gets, fotique and job satisfaction points completely differs. It is seen that staff who gets under 1000 TL are more emotionally exhaustive and depersanalization than the ones who gets between TL.

10 Hizmet İçin Eğitim Alma Durumu Değişkenine Göre Tükenmişlik ve İş Doyumu Puan Farkı/ The difference between and job satisfaction to contribution of inservice education Tablo 8. Hizmet İçin Eğitim Alma Durumu TÜKENMİŞLİK DUYGUSAL TÜKENME DUYARSIZLAŞMA KİŞİSEL BAŞARIBŞZ TÜKENMİŞLİK TOPLAM HİZMET İÇİN EĞİT.DURUMU Mean hizmet için eğitim almış 19,971 hizmet için eğitim almamış 35,192 Total 26,567 hizmet için eğitim almış 9,576 hizmet için eğitim almamış 17,231 Total 12,949 hizmet için eğitim almış 26,697 hizmet için eğitim almamış 20,962 Total 24,169 hizmet için eğitim almış 56,750 hizmet için eğitim almamış 73,385 Total 64,207 mak. puan Sig.(2tailed) İŞ DOYUMU HİZMET İÇİN EĞT. Mean İÇSEL DOYUM DIŞSAL DOYUM DOYUM TOPLAM hizmet için eğitim almış 44,84 hizmet için eğitim almamış 30,88 Total 38,61 hizmet için eğitim almış 28,03 hizmet için eğitim almamış 18,65 Total 23,83 hizmet için eğitim almış 73,73 hizmet için eğitim almamış 49,28 Total 62,62 mak. puan sig(2-tailed) Hizmet içi eğitimi alma değişkenine göre tükenmişlik ve iş doyumu puanlarında anlamlı fark olduğu, hizmet içi eğitimi almayan çalışanlarda hizmet içi eğitimi almış olanlardan daha fazla duygusal tükenme ve duyarsızlaşma görülmüştür. Ayrıca hizmet içi eğitimi alan çalışanların, hizmet içi eğitimi almamışlara göre iş doyumu arttığı görülmüştür. According to contribution of inservice education, fatique and job satisfaction completely differs. It is seen that the staff who doesn t get in-service education are more emotionally exhaustive and depersonalization than the ones who does.

11 Tükenmişliğin Alt Boyutlarının Kendi Aralarındaki Korelasyon İlişkisi/ the correlation between the lower of fatique themselves Tablo 9. Tükenmişliğin Alt Boyutları DUYGUSAL TÜKENME DUYARSIZLAŞMA KİŞİSEL BAŞARI TÜKENMİŞLİK TOPLAM DUYGUSALTÜKENME 1 0,856** -0,654** 0,884** DUYARSIZLAŞMA 1-0,549** 0,879** KİŞİSEL BAŞARI 1-0,282* TÜKENMİŞLİKTOPLAM 1 Tükenmişliğin alt boyutlarının kendi aralarındaki ilişkiye bakıldığında; tükenmişlik ölçeğinin birinci alt boyutu olan duygusal tükenme ile ikinci alt boyutu olan duyarsızlaşma arasında pozitif yönde güçlü (r=0,856**);üçüncü alt boyutu olan kişisel başarı ile negatif yönde güçlü (r=-0,654**) anlamlı ilişki bulunmuştur. Yani duygusal tükenme puanı artarken duyarsızlaşma puanı artmakta, kişisel başarı puanı azalmaktadır. Tükenmişlik ölçeğinin ikinci alt ölçeği olan duyarsızlaşma ile üçüncü alt boyutu olan kişisel başarı arasında negatif yönde güçlü (r=-0,549**) anlamlı ilişki bulunmuştur. Yani duyarsızlaşma puanı artarken, kişisel başarı puanı azalmaktadır. Emotional exhaustion point and depersonalization point increases proportionally. Yet the personal success point decreases. The higher depersonalization point is, the lower personal success point gets.

12 İş Doyumu Alt Boyutlarının Kendi Aralarındaki Korelasyon İlişkisi/ Correlation relationship in the dimension of job satisfaction themselves. Tablo 10. İş Doyumu Alt Boyutları İÇSEL DOYUM DIŞSAL DOYUM İŞ DOYUMU TOPLAM İÇSELDOYUM 1 0,935** 0,989** DIŞSALDOYUMDOYUM 1 0,977** İş doyumu alt boyutlarının kendi aralarındaki ilişkiye bakıldığında, içsel doyum ile dışsal doyum arasında pozitif yönde güçlü(r= 0,935**)anlamlı ilişki bulunmuştur. Yani içsel doyum puanı arttıkça dışsal doyum puanı da artmaktadır. Internal satisfaction point and the external satisfaction point increases proportionally.

13 İŞ DOYUMU İLE TÜKENMİŞ ARASINDAKİ KORELASYON Tablo 11. İş Doyumu ile Tükenmişlik Arasındaki Korelasyon İÇSEL DOYUM DIŞSAL DOYUM İŞ DOYUMU TOPLAM DUYGUSAL TÜKENME -0,833** -0,826** -0,858** DUYARSIZLAŞMA -0,712** -0,751** -0,746** KİŞİSEL BAŞARIBŞZ 0,564** 0,507** 0,544** TÜKENMİŞLİK TOPLAM -0,754** -0,796** -0,799**

14 Tükenmişlik ölçeğinin birinci alt boyutu olan duygusal tükenme ile iş doyumu ölçeğinin birinci alt boyutu olan içsel doyum arasında negatif yönde güçlü (r=-0,833**) anlamlı ilişki bulunmuştur. Yani duygusal tükenme puanı arttıkça içsel doyum puanı azalmaktadır. Tükenmişlik ölçeğinin birinci alt boyutu olan duygusal tükenme ile iş doyumu ölçeğinin ikinci alt boyutu olan dışsal doyum arasında negatif yönde güçlü (r=-0,826**) anlamlı ilişki bulunmuştur. Yani duygusal tükenme puanı arttıkça dışsal doyum puanı azalmaktadır. The higher emotional exhaustion point is, the lower internal satisfaction point gets. The higher emotional exhaustion point is, the lower external satisfaction point gets.

15 Tükenmişlik ölçeğinin ikinci alt boyutu olan Duyarsızlaşma ile iş doyumu ölçeğinin birinci alt boyutu olan içsel doyum arasında negatif yönde güçlü (r=-0,712**) anlamlı ilişki bulunmuştur. Yani duyarsızlaşma puanı arttıkça içsel doyum puanı azalmaktadır. Tükenmişlik ölçeğinin ikinci alt boyutu olan duyarsızlaşma ile iş doyumu ölçeğinin ikinci alt boyutu olan dışsal doyum arasında negatif yönde güçlü (r=-0,751**) anlamlı ilişki bulunmuştur. Yani duyarsızlaşma puanı arttıkça dışsal doyum puanı azalmaktadır. The higher depersonalization point is, the lower satisfaction point gets. The higher depersonalization point is, the lower external satisfaction point gets.

16 Tükenmişlik ölçeğinin üçüncü alt boyutu olan Kişisel Başarı ile iş doyumu ölçeğinin birinci alt boyutu olan içsel doyum arasında pozitif yönde güçlü (r=0,564**) anlamlı ilişki bulunmuştur. Yani Kişisel Başarı puanı arttıkça içsel doyum puanı da artmaktadır. Tükenmişlik ölçeğinin üçüncü alt boyutu olan Kişisel Başarı ile iş doyumu ölçeğinin ikinci alt boyutu olan dışsal doyum arasında pozitif yönde güçlü (r=0,507**) anlamlı ilişki bulunmuştur. Yani Kişisel Başarı puanı arttıkça dışsal doyum puanı da artmaktadır The personal success point and internal satisfaction point increases proportionally. The personal success point and external satisfaction point increases proportionally.

17 SONUÇ OLARAK; / As a result; Morg çalışanlarının tükenmişlik ölçeğinin toplam puanı ile iş doyumu ölçeğinin toplam puanı arasında negatif yönde güçlü (r=-0,799**) anlamlı ilişki bulunmuştur. Yani tükenmişlik puanı arttıkça iş doyumu puanı azalmaktadır. The more fatique point is, the less job satisfaction point gets.

18 KAYNAKÇA 1. Akçamete G, Kaner S, Sucuoğlu B. Öğretmenlerde Tükenmişlik, İş Doyumu ve Kişilik. Ankara: Nobel Yayınları; Aydın K. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri ve Tükenmişliğe Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Aydın Pİ. İş Yaşamında Stres. Ankara: Pegem A Yayıncılık; Balcı A. Öğretim Elemanlarının İş Stresi. Kuram ve Uygulama. Ankara: Nobel Yayınları; Baltaş A. Baltaş Z. Stres ve Başa Çıkma Yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi; Başaran İE. Örgütsel Davranış. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları; Bilgiç, R., (1998). TheRelationship Between Job Satisfaction and Personal Characteristics of Turkish Workers, Journal of Psychology,132(5), p Bilgin N. Sosyal Psikoloji Sözlüğü. İstanbul: Bağlam Yayıncılık; Budak G, Budak G. İşletme Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları; Burris, V. (1983). Thesocialand Political Consequences of Overeducation, Amerikan SociologicalReview,48(8), p

19 11. Clark, A.E. (1997). Whyare Women So Happy At Work?,LabourEconomics,4, p DeMato, D.S. (2001). Job Satisfaction Among Elemantary School Counselors in Virginia: Thirteen Years Later. Doctor of Philosophy, Virginia Polytechnic Institute and State University. 13. DinçerÖ. Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Basım; Doğan O. Depresyonun Epidemiyolojisi. Duygu durum Bozuklukları Dizisi 2000; 1(1): Ebeling, J.S. and King, M., (1981). Hierarchical Position in the Work Organization and Job Satisfaction: A Failureto Repliate. Human Relations,34(7), p Edelvvich J. Burnout, Stages of Disillisionment in the Helping Professions. New York: Human Sciences Press; Eren E, Kaya N. Ödüllendirmede Yeni Düşünce Boyutları ve Bir Araştırma. Nevşehir: Erciyes Üniversitesi, Sekizinci Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı; Ergin C. Akademisyenlerde Tükenmişlik ve Çeşitli Stres Kaynaklarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1995; 12(1-2): Ersoy F, Yıldırım C, Edirne T. Tükenmişlik (Staff Burnout) Sendromu. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi 2001;

20 21. Freudenberger NJ, Richelson G. Burn-out; How to Beat the High Cost of Success. New York: Bantam Boks, Doubleday&Company İne; Greenberg,J. & Baron, R.A., (1997). Behavior in Organizations: UnderstandingandManagingthe Human Side of Work. USA:Prentica-Hall. 23. Gürşimşek I, Girgin G. İzmir Örnekleminden Okulöncesi Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Hizmet Veren Öğretmenlerde Görülen Tükenmişlik (Burnout) Düzeyi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. Çanakkale: Hock RR. Professional Burnout Among Public School Teachers. Public Personal Management 1988; 17(2): Işıkhan V. Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları. Ankara: Sandal Yayınları; Izgar H. Okul Yöneticilerinde Tükenmişlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; Izgar H. Okul Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2001; 27: Kırılmaz A, Çelen Y, Sarp N. İlköğretimde Çalışan Bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması. İlköğretim Online 2003; 2(1): Landy, J.F. (1989). Psychology of WorkBehavior.California: Brooks/Cole Publishing Company. 30. Leiter PM. Areas of VVorklife Survey Manual. VVolfville (Canada): Centre for Organizational Research and Development; 2003.

21 31. Locke, E.A., (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction. In M.D. Dunnette (Ed.), Handbook of Industrial and Organizastional Psychology, Chicago: Rand McNally, p Maslach C, Leiter MP. The Truth About Burnout. San Francisco: Lossey-Bass; Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job Burnout. Annual Review of Psychology 2001; 52: Maslach C, Zimbardo PG. Burnout The Cost of Caring. New Jersey: Prentice-Hall İne, Englevvood Cliffs; Maslach C. Job Burnout: New Directions in Research and Intervention. Current Directions in Psychological Science 2003; 12(5): Mortimer, J.T. (1979). Changing Attitudes Toward Work. New York: Work in AmericanInstitude. 37. Muchinsky, P.M. (2000). Psychology Appliedto Work(Sixth Edition). USA: Wadsworth. 38. Nelson, D.L. &Quick, J.C. (1991). Social Support and Newcomer Adustment in Organizations: AttachmentTheory at Work? Journal of OrganizationalBehavior,12, p Özdevecioğlu M. Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2003; 21: Özer K. Gerçekçi Yönetişim. İstanbul: Sistem Yayıncılık; 2003.

22 41. Özmen H. Görme Engelliler Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri. Yüksek Lisans. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Peker R. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2002; 15(1): Robie, C.,Ryan, A.M.,Schieder, R.A., Para, L.F. And Smith,p. (1998). The Relation Between Job Level and Job Satisfaction. Groupand Organization Management,(December), p Şahin, A. (2003). Yöneticilerin iş Tatmini ve Memnuniyeti. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,1(5), s Şahin ED. Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri (Ankara İli İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları Örneği). Yüksek Lisans. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Schultz, D.P. &Schultz, S.E. (1998). Psychology and Industry Today: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology.New York: Macmillan Publishing Company. 47. Silah M. Çalışma Psikolojisi. Ankara: Selim Kitabevi Yayınları; Solmuş T. İş Yaşamında Duygular ve Kişilerarası İlişkiler (psikoloji penceresinden insan kaynakları yönetimi). İstanbul: Beta Basım Yayım; Spector, P.E. (1996). Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice.USA: John Wiley&Sons, Inc. 50. Sünter AT, Canbaz S, Dabak Ş, Öz H, Pekşen Y. Pratisyen Hekimlerde Tükenmişlik, İşe Bağlı Gerginlik ve İş Doyumu Düzeyleri. Konya ve Karaman Tabip Odası Genel Tıp Dergisi 2006; 16: 9-14.

23 51. Sürgevil O. Çalışma hayatında Tükenmişlik Sendromu Tükenmişlikle Mücadele Teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları; Sürgevil O. Tükenmişlik ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel Faktörler: Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Tepeci M, Birdir K. Otel Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu. Afyon: Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı; Tümkaya S. Öğretmenlerdeki Tükenmişlik Görülen Psikolojik Belirtiler ve Başa Çıkma Davranışları. Yüksek Lisans. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Üstün B. Hemşirelerin Atılganlık ve Tükenmişlik Düzeyleri. Yüksek Lisans. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 1995.

24 EKLER Saygıdeğer katılımcı; Buradaki sorulara kimsenin etkisinde kalmadan samimiyetle vereceğiniz cevaplar, bilimsel gerçeklerin ortaya çıkmasına destek olacaktır. Bu veriler sadece bilimsel amaçlı bir araştırma için kullanılacaktır. Anket formu üzerine adınızı yazmayınız. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaşmak suretiyle araştırmamıza yapmış olduğunuz önemli katkıya ve ilginize teşekkür ederiz. 1-Cinsiyetiniz ( ) erkek ( ) kadın 2-Yaşınız ( ) 25 altı ( ) ( ) ( ) 40 üstü 3-Medeni durum ( ) Bekar ( ) Evli ( ) Dul 4-Göreviniz ( ) Morg çalışanı/gassal ( ) İmam 5-Eğitim durumunuz ( )okur yazar( ) ilkokul ( ) ortaokul ( ) lise ( ) üniversite 6-Mesleki kıdeminiz ( ) 2 yıl ve daha az ( ) 3-5 ( ) 6-10 ( ) 10 yıl ve üstü 7-Aylık geliriniz ( ) 1000 TL altında ( ) TL ( ) TL ( ) 3000 TL üstü 8-Maaşınızdan memnun musunuz? ( ) Memnun değilim ( ) Kısmen memnunum ( ) Memnunum 9-Kurumunuz: ( ) Özel sektör ( ) Devlet kurumu 10-Vardiyalı çalışıyor musunuz? ( ) EVET ( ) HAYIR 11-Hizmet için eğitim aldınız mı? ( ) EVET ( ) HAYIR 12-İş ile ilgili sorunlarınızı arkadaşlarınızla paylaşır mısınız? ( ) EVET ( ) HAYIR 13-Sigara içiyor musunuz? ( ) EVET ( ) HAYIR 14-Alkol kullanıyor musunuz? ( ) EVET ( ) HAYIR

25 MINNESOTA İŞ TATMİNİ ÖLÇEĞİ Aşağıda mesleğinizin çeşitli yönleriyle ilgili cümleler bulunmaktadır. Her cümleyi dikkatle okuyunuz. Mesleğinizden, o cümlede belirtilen şekilde ne derece memnun olduğunuzu karşılarına (X) işareti ile belirtiniz. Her cümleye cevap verirken, "Bu yönden işimden ne derece memnunum?" diye kendinize sorunuz. Hiç memnun değilim Memnun değilim Kararsızım Memnunum Çok memnunum MESLEĞİMDEN 1. Beni her zaman meşgul etmesi bakımından 2. Bağımsız çalışma imkânının olması bakımından 3. Ara sıra değişik şeyler yapabilme imkânı bakımından 4. Toplumda "saygın bir kişi" olma şansını bana vermesi 5. Yöneticinin emrindeki kişileri iyi yönetmesi bakımından 6. Yöneticinin karar verme yeteneği bakımından 7. Vicdani bir sorumluluk taşıma şansını bana vermesi yönünden 8. Bana garantili bir gelecek sağlaması yönünden 9. Başkaları için bir şeyler yapabildiğimi hissetmem yönünden 10. Kişileri yönlendirmek için fırsat vermesi yönünden 11. Kendi yeteneklerimle bir şeyler yapabilme şansı vermesi 12. İşimle ilgili alınan kararların uygulamaya konması yönünden 13. Yaptığım iş karşılığında aldığım ücret yönünden 14. Terfi imkânının olması yönünden 15. Kendi fikir-kanaatlerimi rahatça kullanma imkanı vermesi 16. Çalışma şartları yönünden 17. Çalışma arkadaşlarının birbirleriyle anlaşmaları yönünden 18. Yaptığım iş karşılığında takdir edilmem yönünden 19. Yaptığım iş karşılığında duyduğum başarı hissi yönünden 20. Mesleğimi yaparken kendi yöntemlerimi kullanabilme imkanı vermesi açısından

26 MASLACH TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ Hiçbir zaman Çok nadir Bazen Çoğu zaman Her zaman 1. İşimden soğuduğumu hissediyorum. 2. İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum. 3. Sabah kalktığımda bir gün daha bu işi kaldıramayacağımı hissediyorum. 4. İşim gereği karşılaştığım insanların ne hissettiğini hemen anlarım. 5. İşim gereği karşılaştığım bazı kimselere sanki insan değillermiş gibi davrandığımı hissediyorum. 6. Bütün gün insanlarla uğraşmak benim için gerçekten çok yıpratıcı. 7. İşim gereği karşılaştığım insanların sorunlarına en uygun çözümleri bulurum. 8. Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum. 9. Yaptığım iş sayesinde insanların yaşamına katkıda bulunduğuma inanıyorum. 10. Bu işte çalışamaya başladığımdan beri insanlara karşı sertleştim. 11. Bu işin beni giderek sertleştirmesinden korkuyorum. 12. Çok şeyler yapabilecek güçteyim. 13. İşimin beni kısıtladığını düşünüyorum. 14. İşimde çok fazla çalıştığımı hissediyorum. 15. İşim gereği karşılaştığım insanlara ne olduğu umurumda değil. 16. Doğrudan doğruya insanlarla çalışmak bende çok fazla stres yapıyor. 17. İşim gereği karşılaştığım insanlarla aramda rahat bir hava yaratıyorum. 18. İnsanlarla yakın bir çalışmadan sonra kendimi canlanmış hissediyorum. 19. Bu işte birçok kayda değer başarı elde ettim. 20. Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. 21. İşimdeki duygusal sorunlara serin kanlılıkla yaklaşırım. 22. İşim gereği karşılaştığım insanların bazı problemlerini sanki ben yaratmışım gibi davrandıklarını hissediyorum.

27 TEŞEKKÜRLER THANK YOU

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten Ersoy Arş. Gör. Burcu emirel Utku Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten ERSOY Akdeniz Üniversitesi, İİBF Arş. Gör. Burcu emirel UTKU Akdeniz

Detaylı

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Selahattin AVŞAROĞLU * M. Engin DENİZ ** Ali KAHRAMAN *** ÖZET Bu araştırma, teknik öğretmenlerin yaşam doyumu,

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Kriz Dergisi 5 (2): 71-77 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Işık SAYIL* Seda HARAN" Şenay ÖLMEZ"* Halise Devrimci ÖZGÜVEN"" ÖZET Tükenmişlik insanlarla

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: DİYALİZ VE YATAN HASTA SERVİSLERİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI

DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: DİYALİZ VE YATAN HASTA SERVİSLERİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: DİYALİZ VE YATAN HASTA SERVİSLERİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI Neşe Bayraktar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi SUNUM PLANI

Detaylı

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE

Detaylı

İlköğretim de Çalışan bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması. A Study on Teacher Burnout with a Group of Primary School Teachers

İlköğretim de Çalışan bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması. A Study on Teacher Burnout with a Group of Primary School Teachers İlköğretim de Çalışan bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması A Study on Teacher Burnout with a Group of Primary School Teachers ÖZET Yard. Doç. Dr. Ayşe YILDIZ KIRILMAZ Araş. Gör. Ümit ÇELEN

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri

Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri Ahmet Tevfik Sünter 1, Sevgi Canbaz 1, Şennur Dabak 1, Hatice Öz 2, Yıldız Pekşen 1 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burhan ÇAPRİ Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenlere Göre Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenlere Göre Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenlere Göre Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Ünal Türkçarpar Özet: Bu araştırmanın amacı, Kayseri ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda beden eğitimi

Detaylı

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝNÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM I: ÝÞ DOYUMU

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝNÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM I: ÝÞ DOYUMU ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝNÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM I: ÝÞ DOYUMU Yard. Doç. Dr. Saip DENÝZOÐLU* Araþ. Gör. Dt. Baykal YILMAZ***

Detaylı

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yı : 2004, Sayı 20, Sayfa: 125-148

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yı : 2004, Sayı 20, Sayfa: 125-148 DÜZEYLERİ * Özlem KORKMAZ ** M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yı : 2004, Sayı 20, Sayfa: 125-148 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ÖZET Bu araştırma, müzik öğretmenlerinin

Detaylı

Tükenmişlik (Burnout) Kavramı, Nedenleri ve Sonuçları

Tükenmişlik (Burnout) Kavramı, Nedenleri ve Sonuçları Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İDARİ PERSONELİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

Available online at: http://ijer.eab.org.tr/media/volume5/issue1/s_bilgen.pdf

Available online at: http://ijer.eab.org.tr/media/volume5/issue1/s_bilgen.pdf http://www.eab.org.tr Available online at: http://ijer.eab.org.tr/media/volume5/issue1/s_bilgen.pdf Educational Research Association The International Journal of Educational Researchers 2014, 5 (1) : 1-9

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ *

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim ergisi 465-484 ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ÜZEYLERİNİN FARKLI EĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ * Necati CEMALOĞLU Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim

Detaylı

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞE BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞE BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12 (1) 2011, 84-98 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞE BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ A STUDY

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

ISSN : Konya-Turkey

ISSN : Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 3, Article Number: 1C0554 NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: November 2011 Accepted: July 2012 Deniz Derinbay Series : 1C

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

A study on preschool teachers burnout

A study on preschool teachers burnout Elementary Education Online, 9(2), 807-815, 2010. Đlköğretim Online, 9(2), 807-815, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A study on preschool teachers burnout Berrin Akman *, Necdet Taşkın **,

Detaylı

REHBER ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

REHBER ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ REHBER ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Hazırlayan : Serkan AKTEN Danışman: Yrd. Doç.Dr. Birol YİĞİT Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Eğitim Bilimleri Anabilim

Detaylı

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DURUMU

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DURUMU ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 1 Article Number: A0049 NATURAL AND APPLIED SCIENCES STATISTICS Received: July 2007 Accepted: December 2007 2008 www.newwsa.com

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma

Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma ARAŞTIRMA YAZISI Sağlık Yönetimi Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 1 Ocak 2012 Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

Engelli Bireylerle Çalışan Özel Eğitim Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi

Engelli Bireylerle Çalışan Özel Eğitim Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 1, Number/Sayı 2, 2012, 275-294 Engelli Bireylerle Çalışan Özel Eğitim Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyinin

Detaylı

İş Hayatında Tükenmişlik Sendromu: Finans ve Muhasebe Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma

İş Hayatında Tükenmişlik Sendromu: Finans ve Muhasebe Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2013, Cilt 3, Sayı 2, ss.1-17 Y.2013, Volume 3, Issue 2, pp.1-17 İş Hayatında Tükenmişlik Sendromu: Finans ve Muhasebe Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Zihin Engelli Bireylere Eğitim Veren Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi (Tokat İli Örneği) 1

Zihin Engelli Bireylere Eğitim Veren Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi (Tokat İli Örneği) 1 Zihin Engelli Bireylere Eğitim Veren Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi (Tokat İli Örneği) 1 Gani ARSLAN 2 & Gülay ASLAN 3 ÖZET Bu çalışmanın amacı zihin engelli bireylerle çalışan öğretmenlerin

Detaylı

İş Doyumu Toplumların gelişmesinde, ilerlemesinde yaptığı işten memnun, iş doyumu yüksek meslek elamanlarının varlığı oldukça önemlidir (Şahin ve

İş Doyumu Toplumların gelişmesinde, ilerlemesinde yaptığı işten memnun, iş doyumu yüksek meslek elamanlarının varlığı oldukça önemlidir (Şahin ve Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Ağustos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖĞRETMENLERİN

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİ İŞGÖRENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (İSTANBUL VE ANKARA İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI)

OTEL İŞLETMELERİ İŞGÖRENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (İSTANBUL VE ANKARA İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI) OTEL İŞLETMELERİ İŞGÖRENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (İSTANBUL VE ANKARA İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI) Fatih TÜRKMEN * Savaş ARTUĞER * ÖZET Bu araştırmanın amacı, turizm işletmeleri

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖRGÜT DEPRESYONU VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; BİR ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI

ÖRGÜT DEPRESYONU VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; BİR ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI ÖRGÜT DEPRESYONU VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; BİR ÜNİVERSİTEDEKİ AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI İsmail BAKAN * Mustafa TAŞLIYAN ** Fatih TAŞ *** Nurgül AKA **** ÖZ İş tatminin örgüt depresyonu

Detaylı

ATLETİZM ANTRENÖRLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ATLETİZM ANTRENÖRLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 34 ATLETİZM ANTRENÖRLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ * Mehmet TATLICI ** Hüseyin KIRIMOĞLU ÖZET Bu araştırma, atletizm antrenörlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenlere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ EXAMINATION OF BURNOUT LEVEL OF VOCATIONAL MEDICAL HIGH SCHOOL TEACHERS

SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ EXAMINATION OF BURNOUT LEVEL OF VOCATIONAL MEDICAL HIGH SCHOOL TEACHERS Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Ağustos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SAĞLIK MESLEK

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında çalışan meslek elemanlarının öz-yeterlilik ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi

Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında çalışan meslek elemanlarının öz-yeterlilik ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2012;23(1):26-35 Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında çalışan meslek elemanlarının öz-yeterlilik ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi Ela TARAKCI, Fatih TÜTÜNCÜOĞLU, Devrim

Detaylı

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep HAMAMCI, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hatice Serap ATALAY, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi. Arş. Gör. Hakan KOÇ. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi. Arş. Gör.

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi. Arş. Gör. Hakan KOÇ. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi. Arş. Gör. ÖĞRETMENLERĐN MESLEKĐ TÜKENMĐŞLĐK DÜZEYLERĐNĐN BELĐRLENMESĐNE YÖNELĐK BĐR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Melih TOPALOĞLU Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Hakan KOÇ Gazi Üniversitesi

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

KAMU KURULUŞLARINDA MUHASEBE ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KUMLUCA ÖRNEĞİ i

KAMU KURULUŞLARINDA MUHASEBE ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KUMLUCA ÖRNEĞİ i KAMU KURULUŞLARINDA MUHASEBE ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KUMLUCA ÖRNEĞİ Muhammet BARUTCU, Ahmet AĞCA KAMU KURULUŞLARINDA MUHASEBE ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KUMLUCA

Detaylı

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Selahattin AVŞAROĞLU * M. Engin DENİZ ** Ali KAHRAMAN *** ÖZET Bu araştırma, teknik öğretmenlerin yaşam doyumu,

Detaylı

Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Mersin İlinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Mersin İlinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Mersin İlinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme Ayşe Esmeray Yoğun Erçen Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı Doktora

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

Tekirdağ Ġli Kamu Hastane Birliğine Bağlı Sağlık Tesislerinde ÇalıĢan Sağlık Personelinin ĠĢ Doyum Düzeyinin Değerlendirilmesi

Tekirdağ Ġli Kamu Hastane Birliğine Bağlı Sağlık Tesislerinde ÇalıĢan Sağlık Personelinin ĠĢ Doyum Düzeyinin Değerlendirilmesi Tekirdağ Ġli Kamu Hastane Birliğine Bağlı Sağlık Tesislerinde ÇalıĢan Sağlık Personelinin ĠĢ Doyum Düzeyinin Değerlendirilmesi Zeynem YILDIRIM Nazan YOLCU Yunus YĠĞĠT Mustafa DÖNMEZ Birol TOPÇU Evaluation

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

TIBBİ SEKRETERLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI

TIBBİ SEKRETERLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI TIBBİ SEKRETERLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI Yasemin BİLİŞLİ 1, Mahinur ÜSTÜNDAŞ 2, Hülya KAMARLI 3 Özet Günümüz çalışma hayatını olumsuz yönde etkileyen unsurlardan birisi de tükenmişlik sendromudur.

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Lise Öğretmenlerinde Tükenmişlik Sendromu

Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Lise Öğretmenlerinde Tükenmişlik Sendromu Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):217-222 Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Lise Öğretmenlerinde Tükenmişlik Sendromu [Burnout Syndrome in High School Teachers in Bilecik, Bozüyük] ÖZET

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

BİR GRUP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİNDE TÜKENMİŞLİK DURUMUNUN İNCELENMESİ AN ANALYSIS OF BURNOUT AT A GROUP OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHERS

BİR GRUP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİNDE TÜKENMİŞLİK DURUMUNUN İNCELENMESİ AN ANALYSIS OF BURNOUT AT A GROUP OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHERS Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 431-438 BİR GRUP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİNDE TÜKENMİŞLİK DURUMUNUN İNCELENMESİ Ümit DENİZ KAN G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği,

Detaylı

İbrahim DALBUDAK 1 Kürşat HAZAR 2 ANALYSİNG BURNOUT LEVEL of TEACHERS İN PRİVATE and STATE İNSTİTUTİON

İbrahim DALBUDAK 1 Kürşat HAZAR 2 ANALYSİNG BURNOUT LEVEL of TEACHERS İN PRİVATE and STATE İNSTİTUTİON Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 17, Eylül2015, s. 333-342 İbrahim DALBUDAK 1 Kürşat HAZAR 2 ANALYSİNG BURNOUT LEVEL of TEACHERS İN PRİVATE and STATE İNSTİTUTİON Abstract In this study,

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl 1 Adı Soyadı: Savaş CEYLAN 2 Unvanı: Arş. Gör. Dr. 3 İletişim Bilgileri Tlf: 297 83 39 / 532 430 95 47 E-posta: savasc@hacettepe.edu.tr 4 Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme

Detaylı

GENÇLİK SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GENÇLİK SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 85 ÖZET GENÇLİK SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Sümmani EKİCİ 1 Emre BELLİ 1 Seda ÇALIŞKAN 1 Bu araştırmanın amacı; Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

MESLEKİ TÜKENMİŞLİKTE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ: KAMU DA BİR ARAŞTIRMA

MESLEKİ TÜKENMİŞLİKTE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ: KAMU DA BİR ARAŞTIRMA MESLEKİ TÜKENMİŞLİKTE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ: KAMU DA BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. H. Nejat BASIM Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü nbasim@kho.edu.tr Harun ŞEŞEN Kara Harp Okulu

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi Birsen ALTAY a1, Demet GÖNENER 2, Ceren DEMĐRKIRAN 3 1 OndokuzMayıs

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri: Bir Kamu Hastanesi Örneği *

Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri: Bir Kamu Hastanesi Örneği * Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri: Bir Kamu Hastanesi Örneği * ÖZET Mahmut AKBOLAT ** Oğuz IŞIK Tükenmişlik, yaşanan stresle başa çıkamama sonucunda gözlenen, fizyolojik, zihinsel ve duygusal

Detaylı

HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 4B0001 LIFE SCIENCES Received: February 2009 Accepted: September 2009 Series : 4B ISSN : 1308-7347 2009

Detaylı

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:39, Sayı/No:2, 2010, 290-309 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2010 İstanbul

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

TRABZON SOSYAL BİLİMLER LİSESİ. Engellilerde Evlilik Psikolojisi/ Marital Psychology of Disabled People

TRABZON SOSYAL BİLİMLER LİSESİ. Engellilerde Evlilik Psikolojisi/ Marital Psychology of Disabled People TRABZON SOSYAL BİLİMLER LİSESİ Engellilerde Evlilik Psikolojisi/ Marital Psychology of Disabled People Deniz Karanlık Nigar Erdemiroğlu 1 Projenin Amacı I: Bu araştırma; engelli bireylerin evlilik kurumuna

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2009 Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 12, s. 1-17 ANTAKYA VE İSKENDERUN OTEL

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

Akademisyenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Akademisyenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Online, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijsser/, 1 (4), 2015 Akademisyenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Examination of Burnout Level of Academics in Terms of

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

İzmir İlinde Çalışan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinde İş Doyumunun ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

İzmir İlinde Çalışan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinde İş Doyumunun ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi Araştırma Makalesi doi: 10.4170/JAEM.2009.73745 İzmir İlinde Çalışan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinde İş Doyumunun ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi The Investigation the Factors That Effect

Detaylı

Yayınevlerinde Çalışan Grafiker ve Dizgicilerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi

Yayınevlerinde Çalışan Grafiker ve Dizgicilerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi Yayınevlerinde Çalışan Grafiker ve Dizgicilerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi Mithat Yılmaz * Rüstem Azgın ** Özet: Bu çalışma, yayınevlerinde grafiker ve dizgici unvanı ile çalışanların iş doyum düzeyleri

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE TAEKWONDO HAKEMLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE TAEKWONDO HAKEMLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Eylül 2009 Cilt:17 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 1001-1012 Özet ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE TAEKWONDO HAKEMLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Murat TEKİN, Özden TAŞĞIN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

AKADEMİK PERSONELİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ

AKADEMİK PERSONELİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 15, s. 407-420 AKADEMİK PERSONELİN SOSYO-DEMOGRAFİK

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı