NETİMLER VE ULUSLARARASI FİNANSMAN İMKANLARI. Dr. Zehra TASKESENLİOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NETİMLER VE ULUSLARARASI FİNANSMAN İMKANLARI. Dr. Zehra TASKESENLİOĞLU"

Transkript

1 YEREL YÖNETY NETİMLER VE ULUSLARARASI FİNANSMAN İMKANLARI Dr. Zehra TASKESENLİOĞLU LU

2 NEDEN KAYNAK AB SÜRECS RECİNİN N OLUMLU BASKISI KENTLEŞME HIZI YEREL YÖNETY NETİMLERDE DEĞİŞ ĞİŞEN YÖNETİM M ANLAYIŞI

3 İKİLİ DÜZEY İŞBİRL RLİKLERİ

4 TÜRK ALMAN İŞBİRL RLİĞİ PROGRAM AMACI: Türkiye nin AB adaylık k süreci s içinde i inde Türkiye T yenin yapısal değişikli ikliğine ine katkıda bulunmak Ekonomik işbirlii birliği i genel olarak Federal Almanya HükümetiH meti nin dünyadaki d barış ve istikrara yönelik y politikasının önemli bir unsurudur.

5 Program içerii eriği i yılly llık k H.A.M.g M.görüşmelerle müzakerelerle belirlenir.

6 PROGRAMIN ANA HEDEFLERİ Türk HükümetiH meti nin hedeflerinin ve planlanan reformların n desteklenmesi Belediyelerin çevreye uyumlu şekilde gelişmesi Küçük k ve orta ölçekli işletmelere i kredi sağlanarak istihdamın n geliştirilmesi ve gelir getiren önlemler Belediyelerin idare ve icra kapasitelerinin güçlendirilmesi

7 FİNANSAL ALANLAR İKİLİ İŞBİRL RLİĞİ ÇOK TARAFLI İŞBİRL RLİĞİ

8 TÜRK ALMAN İŞBİRL RLİĞİ PROGRAMI İLETİŞİM M BİLGB LGİLERİ Yeniden Yapılanma için i in Kredi Kurumu (KfW( KfW): - kfw.de - kfw-ankara.org.tr Alman Teknik İşbirli birliği i Kurumu(GTZ) Ltd Şirketi - gtz.de - gtz-kfw-ankara.org.tr

9 PROJELERİN N TEŞVİKİ İÇİN N VERİLEN MEBLAĞLAR LAR NE ŞEKİLDE ÖDENİYOR? Ayrınt ntılı bir planın n sunulması gerekmektedir Projenin gelişimine imine göre g KfW aracılığı ığıyla, gerekli çalışmaları yapan kuruluşlara lara verilir. Teknik işbirlii birliği i kapsamında ise, projeyi üstlenen kuruluşa, GTZ aracılığı ığıyla proje değerlendirilir. erlendirilir.

10 MATRA PROGRAMI 'MATRA' Toplumsal Dönüşüm üd ün n Hollandaca adıdır r. Başlang langıçta MATRA sosyal alanlarda etkin olan Orta ve Doğu u Avrupa daki hükümet h dışıd kuruluşlar ların n ve yerel yetkililerin etkinliklerini destekliyor Bu şekilde MATRA Programı iyi yönetiy netişim, im, demokratik vatandaşlık k ve sivil toplumun güçlendirilmesine değerli erli bir katkıda bulunmaya çalışmıştır.

11 Temmuz 2000 de Hollanda Hükümeti, H Türkiye yi yi de MATRA Programı a dahil etmiştir. tir.

12 Proje Konuları: İyi yi YönetiY netişim im ve Sivil Toplum Matra Projeleri Programı, Matra Küçük Ölçekli Elçilik Projeleri Programı (KAP), Matra Küçük k Yerel Etkinlikler Programı (KPA), Matra Uluslararası Doğa a Yönetimi Y Programı (PIN), Matra Çok Taraflı Programı, Matra Katkı Programı, Matra Eğitim Programı, Matra Siyasi Partiler Programı.

13 Fon için i in Başvuru Kriterleri: Başvuru Matra hedefleri ile ilgili olmalıdır. Proje yerel girişimden imden kaynaklanmalıdır. Açık k bir şekilde tanımlanm mlanmış bir hedef gruba yönelik y olmalı, Bu hedef grup aktif bir şekilde projenin uygulanmasına na dahil olmalı, Hedef grup, projenin yükünün y n bir parças asını taşı şımalıdır (mali veya ayni). Proje verili olan yerel şartlar içinde i inde yapılabilir ve sürdürülebilir olmalıdır; Küçük ölçekli olmalı ve ticari amaçlı olmamalı, Süresi 12 ayı aşmamalıdır. Şeffaf bir raporlama usulü gereklidir.

14 MATRA KAP Programı Kapsamında Mali Destek için i in Gerekli Bilgiler Projenin adı Sektör Projenin gerçekle ekleştirileceği şehir Başvuran organizasyona ilişkin bilgi Uygulamacı organizasyona ilişkin bilgi Proje tanımı

15 Fonun Miktarı: Elçiliklerin en fazla 15,000 Euro vermelerine izin verilir. Ancak daha fazla hibe için i in Hollanda Başkonsoloslu konsolosluğu u ile görüşülmesi gerekmektedir.

16 MATRA PROGRAMI İLETİŞİM M BİLGB LGİLERİ Web: nl.org.tr/en/ /en/pages/matra1x.h tm,

17 Proje Finansmanı İngiltere Kaynak sağlanan öncelikli alanlar arasında demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, sivil toplumun güçg üçlendirilmesi, sivil toplum örgütlerinin etki alanlarının genişletilmesi, çevre konuları yer almaktadır.

18 FON KAYNAKLARI İngiliz ngiliz BüyükelB kelçiliği i projeleri İngiliz ngiliz Hükümeti H projeleri Avrupa Birliği i eylem planı çerçevesinde evesinde İngiltere'nin Türkiye'ye T desteği Kamu Yönetimi Y Alanında nda Gerçekle ekleştirilen Faaliyetler

19 İngiliz ngiliz BüyükelB kelçiliği i projeleri İngiliz BüyükelB kelçiliği i ve Başkonsoloslu konsolosluğu küçük k projeleridir. Miktar: 5000 pound 1 Nisan 31 Mart Mali YılıY

20 İngiliz ngiliz Hükümeti H projeleri İngiltere DışD ışişleri Bakanlığı ığına bağlıdır. Bir sonraki mali yıl y l için i in önerilen projeler için in Kasım m ayında başvuru yapılmas lması gerekmektedir.

21 Avrupa Birliği i Eylem Planı Çerçevesinde evesinde İngiltere'nin Türkiye'ye Desteği Büyükelçilik tarafından verilecek çok çeşitli yardım m programları ile British Council in in faaliyetlerini kapsamaktadır. Adalet ve İçişleri, Ekonomik Reformun Desteklenmesi, Ticari İlişkilerin GüçG üçlendirilmesi, Ortak DışD Politika ve Güvenlik G Politikası,, Eğitim E ve KültK ltür, British Council Faaliyetleri, Çevre, AB Finansmanlı Programlar, Sivil Sektörün Güçlendirilmesi ve Kamu Yönetimini Y içermektedir.

22 Kamu Yönetimi Y Alanında nda Gerçekle ekleştirilen Faaliyetler İngiltere ngiltere hem merkezi yönetim, y hem de yerel yönetimler anlamında nda Türk T hükümetine h destek sağlayarak Avrupa Birliği üyeliği i kapsamındaki yükümlülüklerine hazırlayabilecek bir kamu yönetimi oluşturmada TürkiyeT rkiye ye yardımc mcı olmaktadır. İşbirli birliği i alanları arasında aşağıdakiler yer almaktadır.

23 Fon Başvurular vurularında Aranan Kriterler Sivil toplum gelişiminin iminin desteklenmesi ve özel beceri ve uzmanlık; Sürdürülebilir olması; Çarpan arpan etkisi olması; ; yani olabildiğince ince geniş bir etki alanına na sahip olması; Açık k başar arılabilir bir ürün n vermesi.

24 Proje Teklif Formu Projenin adı: Proje yöneticisi: y Uygulayan kuruluş: Başvuru tarihi: Proje hedefi: Beklenen sonuçlar: (ve bu sonuçlara ulaşı şılıp p ulaşı şılmadığını gösterecek, başar arıyı ölçme kriterleri veya kullanılacak lacak yöntemler) y Projenin tüm t m ayrınt ntıları

25 Proje Teklif Formu Tahmini proje süresis Planlanan proje tarihleri Projenin çevresel etkileri incelendi mi? Başvuran kuruluş projenin kamuoyuna en geniş şekilde duyurulabilmesini nasıl sağlayacakt layacaktır? Proje Uygulama Birimi (PUB) Proje bütçesine b ilişkin tüm t m detaylar

26 Başvuru Prosedürü Ankara daki İngiltere BüyükelB kelçiliği i veya İstanbul daki İngiliz Konsolosluğu na na sunulması gerekmektedir.

27 İngiltere ngiltere BüyükelB kelçiliği İletişim im Bilgileri: İletişim im Kurulacak Kişi: i: Özlem Altuğ ozlem.altug Web: British Council İletişim im Bilgileri:İleti letişim im Kurulacak Kişi: i:esra Çanaçı Yönetim ve İnsan Haklar Müdürü esra.canakci Web: britishcouncil.org.tr/

28 Yerel Projeler için i in Hibe Yardımı Programı (GGP) JAPONYA Sivil toplum kuruluşlar ları,, belediyeler ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlara, lara, kalkınma amaçlı projelerini uygulayabilmeleri için i in geri ödemesiz bir mali yardım m sağlamaktad lamaktadır.

29 UYGUN KURULUŞLAR LAR Türkiye de yerel seviyede kalkınma projeleri uygulayabilecek kâr-amac amacı gütmeyen kuruluşlar lar olmalıdır. Sivil Toplum Örgütleri ve belediyeler uygun kuruluşlar lar olarak kabul edilmektedir.

30 Tercih Edilen Projeler Yerel düzeydeki d kalkınma projeleri Temel sağlık Engelli insanlar Kalkınmada kadın Kamu faydası / diğer dezavantajlı kesimler Kapasite geliştirme Eğitim ve küçük üçük ölçekli afet projeleri

31 KABUL EDİLMEYEN GİDERLERG Maaşlar ve tazminatlar, burslar, seyahat ve konferans harcırahlar rahları,, işletme i letme maliyetleri (kira, telefon, elektrik, yakıt, ulaşı şım, v.b), ham madde, ofis ekipmanı (fotokopi, faks, bilgisayar, mobilya, v.b.) [eğer er projenin küçük üçük k ama gerekli bir parças asını oluşturuyorsa kabul edilebilir], araçlar (ambulans, mobil klinikler ise kabul edilebilir ama katı kurallar uygulanır), bilgisayar [eğer er projenin/proje bütçesinin b küçük üçük k ama gerekli bir parças asını oluşturuyorsa kabul edilebilir] ve diğer tüketim malzemelerinin bir çoğu.

32 Proje Teklif Formu Proje sahası / yerleşimi Problemin tanımı / Proje gerekçesi esi Amaç(lar lar) Detaylı proje aktiviteleri (proje planı / taslağı ğı) Proje organizasyonu, görev g dağı ğılımı ve projeye katılan diğer kuruluşlar lar / taraflar Çıktı(lar) ) (projeden beklenen çıktılar) Beklenen etki / fayda(lar lar) Faydalanacaklar Riskler

33 Tahmini maliyet kalemleri GGP den beklenen katkı tutarı Eş katkı tutarları (varsa) Topluluğun un / faydalanacak kesimin katkı ve katılımı Çevresel etki Proje süresis Proje / başvuru geçerlik erlik süresi s (varsa zaman ve dönem d ile ilgili kısıtlamalar) k Sürdürülebilirlik düzenlemeleri d (projenin sürds rdürülebilirliği için in düşünülen d işletme, i bakım m ve diğer ilgili düzenlemeler d / önlemler

34 İletişim im Bilgileri: GGP Programı Ogün n H. Çiçek, GGP Program Danış ışmanı emb.org.tr Web: emb-japan.go.jp

35 II. ULUSLARARASI KURULUŞLAR LAR

36 Dünya Bankası Fonları Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) Dünya Bankası,, TürkiyeT rkiye de Şubat 2001 ekonomik krizinin yoksul aileler üzerindeki etkilerini azaltmak ve gelecekte benzer riskler ile mücadele m etme kapasitelerini arttırmak rmak üzere dönemini d kapsayan Sosyal Riski Azaltma Projesini başlatm latmıştır

37 SRAP Proje Konuları 1. Yoksullar için i in gelir getirici küçük üçük ölçekli projeler. 2. Yoksul ve işsiz i siz gençler ile kadınlar için i in istihdama yönelik y beceri kazandırma eğitimleri. e itimleri. 3. Toplum/topluluk yararına çalışmalar için i in geçici istihdam fırsatlarf rsatları. 4. Sosyal amaçlı merkezler aracılığı ığıyla sokakta çalışan/yaşayan ayan çocuklar, engelliler, yaşlılar lar ve yoksullara sağlanan lanan düşük d k maliyetli sosyal hizmetlerin yaygınla nlaştırılması. 5. Toplum kalkınmas nmasına na yönelik y kapsamlı çalışma programlarıdır. r.

38 İletişim im Bilgileri sydtf.gov.tr/.gov.tr/yg.htm worldbank.org.trorg.tr

39 Yerel Gündem 21 Yerel Projeler Program Desteği (LA-21 SLPP) Yerel Gündem 21 Yerel Projeler Program Desteği (YG-21 SLPP), Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişimim Ağı Yoluyla Binyıl Bildirgesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Konusunda Dünya Zirvesi (WSSD) Uygulama Planı nın Yerelleştirilmesi tirilmesi projesi kapsamında lanse edilmiştir tir. Proje,, YG 21 prosedür ve mekanizmalarının kurumsallaştırılmas lmasına destek olmak üzere Yerel Gündem 21 Programının 3. Fazı olarak hazırlanm rlanmıştır.

40 Kimler Başvurabilir vurabilir? YG-21 SLPP, yerel idareleri altında Yerel Gündem 21 prosedürü başlatan tüm katılımc mcı platformlara açıktır.

41 Projelerin Süresi: YG-21 SLPP ye sunulacak projelerin başlang langıçtan bitişe kadar max. 12 ay süreli olması beklenmektedir

42 YG-21 SLP Programının Öncelikli Başlıklar kları Şehirlerde yoksulluğun un azaltılmas lması Şehirlerde yaşam am kalitesinin yükseltilmesi Çevresel sürdürülebilirliğinin sağlanmas lanması

43 Hibe Miktarı ve Yerel Katkılar YG-21 SLPP programı altında desteklenecek projeler içinin hibe miktarı, her bir proje içinin US$5.000 dan az ve US$ 30,000 dan fazla olamaz.

44 Proje Başvurular vurularını Hazırlama ve Başvuru Yapma Başvuru Mektubu: Başvuru mektubu, sunulan projenin kısa bir özetini içermelidir. Proje Teklifi: Değerlendirmeye erlendirmeye baz oluşturacak proje teklifi, uygun formatta hazırlanmal rlanmalı ve başvuru mektubu ile birlikte ilgili YG-21 Genel Sekreterliğine ine sunulmalıdır. Araştırma rma Formu: Araştırma rma formu, yine uygun formatta tamamlanmış olmalı ve başvuru mektubuna eklenmelidir. Araştırma rma formu olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje teklifleri kılavuzda belirtilen YG-21 SLPP Kordinatörl rlüğü adresine gönderilmelidir.

45 İletişimim attglobal.net web: iula-emme.org

46 UNDP GEF Küresel Çevre İmkanları (GEF), 3 uygulama merkezi (UNDP, UNEP ve Dünya Bankası) ) tarafından yürütülen; y global çevresel faydalar sağlama amacına yönelik olarak vakıf f fonu şeklinde yapıland landırılmış bir finansal mekanizmadır.

47 GEF Hibe İmkanları GEF, UNDP üzerinden uygunluk kriterlerini taşı şıyan projelere 4 ana imkan sunmaktadır: 1) tam projeler (full( projects); 2) orta ölçekli projeler (medium( sized projects); 3) kolaylaştırma faaliyetleri (enabling activities); 4) proje geliştirme kolaylığı (project development facility) 1 ve 2 no.lu imkanlara yönelik y olarak sağlanan hazırl rlık fonlaması.

48 GEF Fonlarına na Erişim im UNDP Ülke Ofisleri proje tekliflerinde ilk kontakt noktasıdır. GEF İletişim im Bilgileri: United Nations Development Programme - Global Environment Facility Unit (UNDP-GEF) 304 East 45th Street 9th Floor New York, NY U.S.A. UNDP-GEF ile ilgili ek bilgi için i in e undp.org

49 ZEYTİNBURNU YEREL KALKINMA VE KOORDİNASYON MERKEZİ (ZEYKOM) Tel : /2021 E mail: Web: zeytinburnu.bel.tr /Yerel kalkınma.ab

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı

1 TÜRKİYE DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ

1 TÜRKİYE DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ 1 2015 Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnızca TACSO sorumludur ve yayının içeriği hiçbir şekilde Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtmaz. TÜRKİYE DEKİ SİVİL

Detaylı

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir.

Detaylı

KOSGEB KOSGEB KANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (TEKMER LER) 1991-2008. Teknoloji yönelimli iş inkübatörleri olan TEKMERler,

KOSGEB KOSGEB KANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (TEKMER LER) 1991-2008. Teknoloji yönelimli iş inkübatörleri olan TEKMERler, T. C. SANAYİ VE TİCARET T BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK K VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞ İŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLI KANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (TEKMER LER) 1991-2008 T. C. SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008 IV. Türkiye T Sektörel Ekonomi Şurası 27 Ağustos 2008 Türkiye Ambalaj Meclisi TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 1 Gıda ve gıda g ile temas eden ambalajlara ait yönetmeliy netmeliğin in etkin bir şekilde uygulanamaması

Detaylı

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP nin

Detaylı

IPA. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı. Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı

IPA. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı. Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı 2 IPA - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı 3 Sunuş

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI MÜŞTEREK SANAYİ VE TİCARET ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: DİKA-11-KÖA-02 Son Başvuru Tarihi: 16/09/2011 Saati:

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYES YESİ SAĞLIKLI KENT PROJESİ. Çankaya Belediyesi klı Kent Proje Koordinatörü. Çengel Cafe Proje Sorumlusu

ÇANKAYA BELEDİYES YESİ SAĞLIKLI KENT PROJESİ. Çankaya Belediyesi klı Kent Proje Koordinatörü. Çengel Cafe Proje Sorumlusu ÇANKAYA BELEDİYES YESİ SAĞLIKLI KENT PROJESİ Dr. Ethem TORUNOĞLU Çankaya Belediyesi Sağlıkl klı Kent Proje Koordinatörü Nilay OĞULTÜRK Çankaya Belediyesi Çengel Cafe Proje Sorumlusu SAĞLIKLI KENT KAVRAMI

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI İŞLETMELERE YÖNELİK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/BTI Son Başvuru Tarihi: 07.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

SİVİL TOPLUM FONU PROGRAMI 2011. Sivil Toplum Kuruluşları İçin Tanıtım ve Başvuru Kılavuzu

SİVİL TOPLUM FONU PROGRAMI 2011. Sivil Toplum Kuruluşları İçin Tanıtım ve Başvuru Kılavuzu SİVİL TOPLUM FONU PROGRAMI 2011 Sivil Toplum Kuruluşları İçin Tanıtım ve Başvuru Kılavuzu Dünya Bankası Turkey Ofisi Uğur Mumcu Caddesi MNG Binası No: 88, Kat:2 GOP Ankara Tel: 90-312- 459 8300 Fax: 90-312-446

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı 1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TRC2-15-KOBİ KAYS Üzerinden

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci İçindekiler Önsöz... 2 Genel Bilgiler... 3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi... 3 Uluslararası

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2013/01 Önbaşvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2013 Gelecek Turizmde Sürdürülebilir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 20/03/2015 1 2 SOSYAL

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR Avrupa Birliğine katılım sürecinde, uyumlaştırılan/uyumlaştırma sürecinde olan mevzuatın

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI

BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI Eylül 2007 Bilgi ve iletiģim için: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Murat Yücer (Proje Sorumlusu) murat.yucer@undp.org Birlik Mah. 2. Cadde,

Detaylı

Kayıp masallar geri dönüyor. İklim değişikliğine karşı alternatif çözüm. Gençlik Raporu'nun bu ay yayınlanması bekleniyor

Kayıp masallar geri dönüyor. İklim değişikliğine karşı alternatif çözüm. Gençlik Raporu'nun bu ay yayınlanması bekleniyor Sayı: 27 Mart 2008 Kayıp masallar geri dönüyor Gençlik Raporu'nun bu ay yayınlanması bekleniyor 2008 Destek Ödülleri sahibini arıyor İklim değişikliğine karşı alternatif çözüm Su hasatı köye hayat getiriyor

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı