YOKSULLAR VE EMEKÇİLER NİÇİN SAĞ PARTİLERE OY VERİYOR? Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOKSULLAR VE EMEKÇİLER NİÇİN SAĞ PARTİLERE OY VERİYOR? Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek."

Transkript

1 YOKSULLAR VE EMEKÇİLER NİÇİN SAĞ PARTİLERE OY VERİYOR? Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 1 Şubat 2015 Başlığa yansıyan soru yıllardır sadece Türkiye de değil dünyanın pek çok ülkesinde liberal ve sol düşünen aydınları adeta bir açmaza sokuyor. Öyle ya, sağ siyasal düşünce özel girişime inanır, serbest piyasa ekonomisinin en iyi ekonomik düzen olduğunu benimser. Bu nedenle, piyasacıdır; özel girişimin ekonomideki rolünü önemser ve özel girişimin rahat çalışabilmesi için her türlü yasal-hukuki işlem ve düzeneği hazırlamayı parti politikası olarak benimser. Böyle bir sosyal ve ekonomik düzenek ilerleyen zamanlarda giderek toplumsal kesimler/sınıflar arasında eşitsiz bir refah dağılımıyla sonuçlanır. Toplumun geniş bir kesimi azla yetinmeye çalışırken ekonomik gücü elinde bulunduran bir azınlık orantısız bir servet edinir. Son yılların star ekonomisti Fransız Thomas Piketty ye göre, bu azınlığın elde ettiği servet hiçbir zaman geniş toplum kesimlerine geri dönmez. Zenginlerin çocuklarına aktarılarak ikinci, üçüncü kuşak azınlık elinde şişmeye devam eder. Ancak, bütün bu süreçte ilginç bir durum karşımıza çıkar: Sağ partiler karşısında konumlanmış ve siyasal ve ideolojik duruşları gereği daha toplumcu ve eşitlikçi olan solsosyal demokrat muhalefet bütün kanalları kullanarak eleştirilerini yükseltir. Bütün bu eleştiri ve uyarılara rağmen toplumun çoğunluğunu oluşturan yoksullar, emekçiler, esnaflar, memurlar, köylüler ve diğer orta sınıflar duruşu itibariyle aslında hiç de bu kesimleri ideolojik ve ekonomik öncelikleri arasında görmeyen sağ partilere oy vermekten geri durmazlar. İşte bu durumda, sol-sosyal demokrat ve liberal aydınlar açmaza düşerler. Bu durumu açıklama çabası içinde zaman zaman halkı bu tercihlerinden dolayı aşağılama derecesinde varan söylemlere kadar giderler ( bidon kafalılar, göbeğini kaşıyan adam, vb.). Page 1 of 6

2 Şimdi de benzer bir durumdayız. Muhalefetin bütün eleştiri ve uyarılarına rağmen sağ, piyasacı, yeni liberal ekonomik politikaları istikrarlı bir şekilde 12 yıldır savunan ve uygulayan AKY ye büyük bir ağırlıkla oy veren Türk seçmeni CHP, MHP ve muhalif aydınları ve entelektüelleri açmaza sokuyor, çaresiz bırakıyor yılında Amerika da bir kitap yayınlandı. Virjinya Üniversitesi nden psikolog Jonathan Haidt in yazdığı kitabın konusu Türkiye de bugün yüz yüze olduğumuz ve aydınları açmaza düşüren soruya ilişkindi: Yoksul ve çalışan Amerikalılar niçin sağ Cumhuriyetçi Parti ye oy veriyor? Adil Akıl: İyi İnsanlar Siyaset ve Din Tarafından Nasıl Bölünüyor? (Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion; Pantheon Books) başlıklı kitap yayınlandığı yıl ABD de siyasal partiler ve siyasal tercihler konusunda ciddi bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş. Haidt in kitabı alışageldiğimiz bazı önerme ve çıkarımları kökünden sarsıyor. Batı da akla verilen önem ve önceliğin bir yanılsama olduğunu vurgulayarak aslında insan davranışında aklın ve rasyonel kararların sanıldığı kadar etkili olmadığını belirtiyor. Bütün bunları yıllara yayılan ve kendi yürüttüğü araştırma ve deneylerin sonucuna göre söylüyor. Türkiye de pek çokları tarafından anlaşılmaz bulunan seçmen davranışına ilişkin Haidt in bazı saptamalarını burada vermekte yarar var: İnsanları, sanılanın tersine akıl ve mantık değil büyük ölçüde duyguları, hisleri ve algıları yönlendirir. David Hume dan alıntı yaparak şunu söylüyor: Akıl tutkuların ve duyguların kölesidir. Kararlarımızı verirken her şeyi, elimizdeki veri ve bilgileri uzun uzun akıl ve mantık süzgecinden geçirmeyiz. Deyim yerindeyse, hızlıca karar veririz; akıl ve mantığı bu kararı gerekçelendirmek için devreye sokarız! (deneyleri ve araştırmaları sonucunda bunu destekleyecek pek çok bulgu ve veri sıralıyor). Page 2 of 6

3 Akıl ve mantık, kararlarınızı ölçüp biçen bir yargıç veya öğretmen rolünden ziyade verdiğiniz kararın ne kadar haklı ve doğru olduğunu size ve başkalarına ikna edici kanıtlarla savunan bir avukat rolü oynar. Toplumun ahlak sistemi uzun yıllar içinde oluşur ve kolay değişmez. Ahlaki değerleri ve normları farkında olmadan benimser ve öğreniriz. Bu ahlaki yapı daha sonra yiyecek tercihlerimizde olduğu gibi neyi sevip neyi sevmeyeceğimizi de büyük ölçüde belirler (siyasal tercihler de bunun içinde). Sonuçta, iyi, kötü, doğru, yanlış, Tanrı, otorite gibi şeyler de ahlakın bir parçası olarak bize gelir ve ileride tercihlerimizi etkiler. Haidt ve çalışma arkadaşları ahlaki bir sistemi ayakta tutan 6 temel saptamışlar: (sosyal) koruma, adalet, özgürlük, sadakat-bağlılık, otorite ve kutsallık (care, fairness, liberty, loyalty, authority, sanctity). Bütün bunları siyasal tercihlere uyguladığımızda yoksul, orta sınıf ve emekçilerin siyasal tercihlerine ilişkin bazı soruların yanıtları açılmaya başlıyor. Yazarın araştırma ve deneylerine de dayanarak ortaya koyduğuna göre, sağ partiler bu altı alanda topluma söyledikleri anlamında sol ve sosyal demokrat partilere göre daha kapsayıcı bir duruş sergiliyor (Haidt Amerikan sisteminde Demokratlar ve sol tandanslı siyasi siyasi gelenek için liberal terimini kullanıyor. Amerikalıların liberal terimi özellikle Avrupa ve dünyanın geri kalanında daha çok sol ve sosyal demokrat siyasi geleneğe karşılık gelmektedir). Amerika da (sol ve sosyal demokrat olarak nitelenebilecek) Demokratlar yukarıda sıralanan altı ahlaki boyut içinde büyük ağırlıkla sosyal koruma ve özgürlük (ırk ayrımcılığına karşı olmak, kadın hakları, kültürel haklar, cinsel tercihlere saygı, vb.) boyutlarını öne çıkarmaktadırlar. Öte yandan, sağ geleneğin temsilcisi Cumhuriyetçiler refah toplumu uygulamalarına ve feminizme vatandaşları sorumsuzluğa sevk ettiği ve aile değerlerini yıprattığı gerekçesiyle açıkça karşı çıkmaktadırlar. Cumhuriyetçiler inanç, vatana bağlılık, kahramanlık, namus, yasalara ve kurulu düzene saygı gibi temalar etrafında siyasi propaganda yapmaktadır. Bu durumda, Cumhuriyetçiler siyasi söylemlerinde Demokratlara oranla altı ahlaki temelin hemen tamamına değinmekte, Page 3 of 6

4 toplumda yer etmiş ahlak sistemini daha etkililikle yedeğine almaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, sağ partilerin topluma sunduğu mönü sol-sosyal demokrat partilerin sunduğundan daha zengin ve çeşitli görünmekte ya da toplumca böyle algılanmaktadır. Haidt, Cumhuriyetçi Parti ye oy veren işçinin aptal olmadığını, ahlaki değerlerine daha çok hitap ettiği için bu partiyi tercih ettiğini belirtiyor. Tam bu aşamada çok ilginç kavramsal bir açılım yapıyor ve ahlaki sermaye kavramını kullanıyor (moral capital). Dolayısıyla, sağ partiler ahlaki sermayeyi daha etkili kullanırken sol-sosyal demokrat partilerin ahlaki sermayeye yeteri özeni göstermediklerini belirtiyor. Önemli olduğu için bunu mutlaka burada kayda geçirmeliyiz: Haidt, bazı sol-sosyal demokrat uygulamaların ahlaki sermayeyi bozacak etkilerinin de olabileceğini, bunun sonucunda uzun vadede sol ve sosyal demokratların kazandıkları mevzileri de kaybedebilecekleri konusunda uyarıyor. Örneğin, eşlerin veya aile üyelerinin birbirleri arasında dayanışma ve yardımlaşmalarını köreltme etkisi olabilecek derecede sosyal devlet yardımları. Bu tür sosyal devlet girişimlerinin aile kurumunun toplumsal değerini gölgeleyebileceği, aile ekolojisini bozabileceği ve uzun vadede bunun daha büyük sorunlara yol açabileceği konusunda sosyal demokratları uyarıyor. Diğer yandan, öğretmenlerin ve velilerin sudan sebeplerle öğretmen ve okul yöneticilerine dava açmasını öğretmenlerin sınıf içi otoritesini zedeleyebileceğini, uzun vadede bunun da eğitim sistemi üzerinde olumsuz etkilerinin ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Benzer şekilde, (Amerikan sistemi açısından) çok kültürlü eğitim uygulamalarının toplumsal entegrasyonu olumsuz yönde etkileme potansiyeli olduğunu da vurguluyor (Türkiye de bugün pek moda olan ve anadil öğretiminden ziyade anadilde eğitim tartışmalarına bir de bu açıdan bakmakta yarar var). Bütün bu örneklerde, sağ partiler bu konularda daha tutucu bir duruş sergilemekte, ilginç bir şekilde toplumda kurulu geleneksellikten güç alan ahlaki sermaye de sağ partilere siyaseten kullanabilecekleri uygun bir zemin yaratmaktadır. Otorite, sadakat, inanç gibi kavramların Amerikan liberallerinde ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı, homofobya Page 4 of 6

5 çağrışımı yaptığını ve şiddetle karşı konulduğunu belirten Haidt, bu tutumları nedeniyle özellikle aşırı liberallerin toplumun orta karar insanlarını ve tutucu değerlere sadık insanlarının dünyasını ve değerlerini tanımakta ve anlamakta güçlük çektiklerini belirtmektedir. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda ülkemizdeki sol-sosyal demokrat partilerin bazı zorluklarına farklı bir pencereden bakma fırsatı bulabiliyoruz. Amerika liberalleri pek çok açıdan bizdeki sol ve sosyal demokrat kitleyle benzerlikler gösteriyor. Amerikan liberalleri ve demokratları altı ahlaki değer içinde sosyal koruma ve özgürlükleri fazlasıyla öne çıkarırken Türk sol ve sosyal demokratları fazlasıyla ve tek başına Atatürkçülük ve laiklik savunusu yapıyor. Bu iki konuyu bütün siyasetin temeline koyuyor. Amerikan liberalleri ve demokratları orta karar ve tutucu Amerikalı nın dünyasını anlayamazken Türk sol ve sosyal demokratları da varoşları, gecekonduları, kırsal kesimi, muhafazakar değerlerle yaşayan geniş halk kitlelerini anlamakta zorluk çekiyor (CHP vitrininde eylem ve söylemleri ile Türk toplumunu anlamadığı belli olan pek çok üst eğitimli milletvekili var). Bu nedenlerle, yıllar içinde ve olağanüstü bir tezatlıkla zenginlerin ve iyi eğitimlilerin partisi haline geliyor. Siyasi tercihlerde hislerin, duyguların ve algıların birinci planda, aklın ise ikinci planda kaldığını öğreniyoruz. Bu nedenle, sol ve sosyal demokratlar bu kadar veri ve kanıta rağmen Türk toplumunun yoksularının ve emekçilerinin neden ısrarla AKP ye oy verdiğini anlayamıyor, çözemediği bu sorunsalı açıklamak için halkın zeka düzeyini tartışmaya açıyor. Haidt in ahlaki sermaye olarak gördüğü ve sol-sosyal demokratların daha iyi anlaması gerektiğini iddia ettiği bu toplumsal olguyu anlama ve bu kitleye yönelme çağrısı bazıları tarafından gericiliği kutsama ve sol-sosyal demokrat geleneği sağcılaştırma çağrısı olarak nitelenebilir. Siyaset toplumda var olan öznel koşullarla koşut gider. Öznel koşullardan hareket eden siyaset başarıya ulaşır. Gerici, modern olmayan, tutucu olarak nitelenebilecek öznel koşullardan hareket ederek başarıya ulaşan siyaset toplumu belirli yönde değiştirme konusunda liderlik üstlenmek zorundadır. Seçmen davranışını büyük Page 5 of 6

6 ölçüde ahlaki sermaye belirliyorsa, daha modern değerlere sahip bir ahlaki sermaye yaratmak için siyasetin liderliğine ihtiyaç vardır. Uzun vadede eğitimle, doğru insan kaynakları politikalarıyla ve doğru ekonomik kararlarla bir toplumun ahlaki sermayesini modernleştirmek mümkündür. Dolayısıyla, var olan öznel koşullarda başarı elde etmek için var olan ahlaki sermayeyi anlamak zorunda olan sol-sosyal demokratlar bu ahlaki sermayeyi daha modern değerlere yönlendirebilmek için iktidara gelmek zorundadır. Son konu: Ahlaki sermaye seçmen tercihlerinde bu kadar önemliyse ateist olduğunu söyleyen, resmi nikahı olmadan bir kadınla yaşayan ve bu kadından iki çocuğu olan, başbakan olurken piskoposun önünde durmayı ve İncil le yemin etmeyi reddeden Tsipras son derece tutucu Ortodoks Hristiyan Yunan halkından nasıl onay aldı? Fizikçiler ve Gökbilimciler normal fizik ve matematik yasalarının işlemediği bazı koşullardan söz ederler. Bunlardan birisi karadeliklerdir. Karadelikler olağanüstü koşullar yaratır ve burada yeni fizik ve matematik kuralları devreye girer. Karadelikler aşırı kaotik ortamlardır. Yıllardır krizin pençesinde kıvranan Yunanistan da hayatın doğal akışı bozulur ve Haidt gibi bilim insanlarının normal koşullar için geliştirdiği analizler işlemez hale gelir. Aşırı yoksullaşan, işsiz kalan, gelecek umudunu yitiren Yunan halkı çemberin dışına çıktı. Bu koşulların yakın zamanda İspanya da ve İtalya da da tekrar edilme olasılığı vardır. Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde siyaset çevrim-dışı yeni koşullara evrilmektedir. Aslına bakarsanız bu koşullar bütün yasaları ve bilindik, alışıldık ilkeleri alt üst eden devrim koşullarıdır. Bu devrim koşullarında Yunanistan ın düzen partisi sosyal demokrat PASOK da tasfiye oldu. Aynı şey, normal düzen partisi olan İspanyol sosyal demokratlarının da başına gelecek gibi görünüyor. Türkiye de toplumun ahlaki sermayesinin önemini kavrayacak yeni bir sol ve sosyal demokrasi tanımına ihtiyaç var. Bunun için de tabi ki yeni bir tür sosyal demokrat siyaset yapıcı insana Page 6 of 6

MUHALİF OLAMAYAN MUHALEFET, CHP VE EMİNE Ü. TARHAN. Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.

MUHALİF OLAMAYAN MUHALEFET, CHP VE EMİNE Ü. TARHAN. Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek. MUHALİF OLAMAYAN MUHALEFET, CHP VE EMİNE Ü. TARHAN Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 16 Kasım 2014 Modern demokrasilerin kökeni Magna Carta ya kadar iner. 1215 yılında

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1999-2009: Türkiye'de Kültürün Siyaseti, Siyasetin Kültürü. Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman 3 Haziran 2009

1999-2009: Türkiye'de Kültürün Siyaseti, Siyasetin Kültürü. Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman 3 Haziran 2009 1999-2009: Türkiye'de Kültürün Siyaseti, Siyasetin Kültürü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman 3 Haziran 2009 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0809.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan

Detaylı

TÜRKIYE YE İÇERİDEN BAKIŞ: YÜKSELEN İSLAMI ORTA SINIF

TÜRKIYE YE İÇERİDEN BAKIŞ: YÜKSELEN İSLAMI ORTA SINIF TÜRKIYE YE İÇERİDEN BAKIŞ: YÜKSELEN İSLAMI ORTA SINIF Türkiye ye İçeriden Bakış: Yükselen İslami Orta Sınıf TESEV Yazar Etyen Mahçupyan Odak Grup Çalışması SAM Araştırma Şirketi Rapor Hazırlık Şubat 2014

Detaylı

Türkiye de Toplumsal Eşitsizlik 2009

Türkiye de Toplumsal Eşitsizlik 2009 Türkiye de Toplumsal Eşitsizlik 09 Prof. Dr. Ali Çarkoğlu Sabancı Üniversitesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi 1 Türkiye de Toplumsal Eşitsizlik 09 Giriş Siyasal ve ekonomik hayatın içeriği

Detaylı

30 MART YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE ANALİZ

30 MART YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE ANALİZ 30 MART YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE ANALİZ AKP Nasıl Kazandı, CHP Nasıl Kaybetti? Bir oy tüfeğe benzer, işlevselliği kullanıcının karakterine bağlıdır. Theodore Roosevelt 30 Mart 2014 Yerel Yönetim Seçimleri

Detaylı

ÖZGÜR TOPLUMUN İLKELERİ

ÖZGÜR TOPLUMUN İLKELERİ ÖZGÜR TOPLUMUN İLKELERİ Özgür toplumun ilkeleri hakkında bir çalışma kılavuzu Yazar: DR. NIGEL ASHFORD Yayınlayan ve sipariş eden: Jarl Hjalmarson Vakfı JARL HJALMARSON VAKFI 1994 yılında kuruldu. Amacımız

Detaylı

SUNUM ve DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI

SUNUM ve DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI SUNUM ve DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI Toplumsal Muhalefetin Yeni Boyutu Gezi Parkı ve Türkiye Siyaseti: CHP Açısından Bir Değerlendirme* Sunum: Prof. Dr. Sencer AYATA Ġstanbul 30 Mayıs 2014 *Ekli metin, Cumhuriyet

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER (RADİKAL DEMOKRASİ KURAMLARINA 60. YASAMA DÖNEMİNDE TBMM

Detaylı

1990 LARIN GENÇLİĞİ İÇİNDEKİLER

1990 LARIN GENÇLİĞİ İÇİNDEKİLER 1990 LARIN GENÇLİĞİ İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE TEMSİL ÖZELLİKLERİ 2 I. SİYASAL KİMLİKLER VE EĞİLİMLER 4 Oy verme davranışları ve siyasal eğilimler 4 90 lı yılların gençliği 80 lerin gençliği değil

Detaylı

TURKISH ECONOMIC ASSOCIATION

TURKISH ECONOMIC ASSOCIATION TURKISH ECONOMIC ASSOCIATION DISCUSSION PAPER 2015/4 http://www.tek.org.tr İKTİSATTA GENEL KURAMSAL DÜŞÜNCELER VE KARMAŞIKLIK KURAMI TUNCER BULUTAY January, 2015 1 İKTİSATTA GENEL KURAMSAL DÜŞÜNCELER VE

Detaylı

Richard Rorty Demokrasi ve Felsefe

Richard Rorty Demokrasi ve Felsefe Richard Rorty Demokrasi ve Felsefe Felsefe, Batı siyaset düşüncesinin yukarı tırmandıktan sonra bir kenara attığı bir merdivendir. On yedinci yüzyıldan itibaren, Batının demokratik yapılarının inşa edileceği

Detaylı

BAŞKANLIK SİSTEMİ; ABD, TÜRKİYE YE ÖRNEK OLABİLİR Mİ? Doç.Dr.Sait Yılmaz*

BAŞKANLIK SİSTEMİ; ABD, TÜRKİYE YE ÖRNEK OLABİLİR Mİ? Doç.Dr.Sait Yılmaz* BAŞKANLIK SİSTEMİ; ABD, TÜRKİYE YE ÖRNEK OLABİLİR Mİ? Doç.Dr.Sait Yılmaz* Tiranlık, demokrasiden bazı halk kesimlerine karşı düşmanlık almıştır ve onları açık ya da gizli yöntemlerle çökertir ve rakip

Detaylı

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Kemal Derviş Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi İstanbul Politikalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

Liberal - Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal ın Siyasi Düşüncesi

Liberal - Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal ın Siyasi Düşüncesi Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 12, Sayı: 23, ss. 107-140, 2014 Liberal - Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal ın Siyasi Düşüncesi A. Vahap ULUÇ* Özet 1970 li yıllarda ortaya çıkan küresel ekonomik kriz

Detaylı

AİHM Kararları Işığında Kimlik ve İnsan Hakları, Türkiye de İnsan Hakları Danışma Kurulu Tecrübesi

AİHM Kararları Işığında Kimlik ve İnsan Hakları, Türkiye de İnsan Hakları Danışma Kurulu Tecrübesi AİHM Kararları Işığında Kimlik ve İnsan Hakları, Türkiye de İnsan Hakları Danışma Kurulu Tecrübesi Av. Kemal Akkurt * 1 GİRİŞ Lübnan doğumlu, ancak gençliğinden beri Paris te yaşayan Amin Maalouf, Ölümcül

Detaylı

Türkiyelileşmek: Kimin Günahı, Kimin Sevabı-8

Türkiyelileşmek: Kimin Günahı, Kimin Sevabı-8 Türkiyelileşmek: Kimin Günahı, Kimin Sevabı-8 Cemil Gündoğan cemil_gundogan@yahoo.se Geçen bölümde, bir kısım Türk solcusuyla bir kısım Kürt milliyetçisinin PKK nin Türkiyelileşme söylemini onun sosyalizmiyle

Detaylı

TÜRKİYE DE NEGATİF SİYASAL REKLAMLAR: 1995, 1999 ve 2002 GENEL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Şükrü Balcı

TÜRKİYE DE NEGATİF SİYASAL REKLAMLAR: 1995, 1999 ve 2002 GENEL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Şükrü Balcı TÜRKİYE DE NEGATİF SİYASAL REKLAMLAR: 1995, 1999 ve 2002 GENEL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Şükrü Balcı ÖZET Demokratik toplumlarda siyasi parti ya da adaylar çeşitli yöntemler kullanmak suretiyle insanları

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2014

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2014 İNSANA DEĞİL İNŞAATA DAYALI KALKINMA POLİTİKASI Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 15 Haziran 2014 Yurt dışındaki doktora eğitimim sırasında aldığım bir Eğitim Ekonomisi

Detaylı

İçindekiler. Önsöz 1. Özet 2. Giriş 5

İçindekiler. Önsöz 1. Özet 2. Giriş 5 Emekliliğin Değişen Yüzü Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi 2014 İçindekiler Önsöz 1 Özet 2 Giriş 5 2014 Araştırması Bölüm 1: Emeklilik için istekler ve beklentiler 8 Bölüm 2: Yaşam için plan - emeklilik

Detaylı

Değişen Türkiye de Kimlik, Laiklik ve Demokrasi

Değişen Türkiye de Kimlik, Laiklik ve Demokrasi Değişen Türkiye de Kimlik, Laiklik ve Demokrasi Murat Somer 6 Şubat 2008 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0708.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma metni, araştırmacıların

Detaylı

CARL JOACHIM FRIEDRICH

CARL JOACHIM FRIEDRICH Carl J. Friedrich Sınırlı Devlet CARL JOACHIM FRIEDRICH Limited Government Çeviren: Mehmet Turhan ISBN 13: 978-975-6201-92-3 Liberte Yayınları / 182 2. Baskı: Ekim 2014; 1. Baskı: Eylül 1999 (Gündoğan

Detaylı

Araştırma Notu 14/167

Araştırma Notu 14/167 Araştırma Notu 14/167 4 Haziran 2014 AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ VE AŞIRI SAĞ PARTİLERİN YÜKSELİŞİ Yüksel Alper Ecevit, Özgür Ünal, Selcen Öner *, Merve Özdemirkıran Yönetici Özeti 2014 Avrupa Parlamentosu(AP)

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 10.04.2014 Cilt: 16, Sayı: 1, Yıl: 2014, Sayfa: 83-113 Online Yayın Tarihi: 29.04.2014 ISSN:

Detaylı

tepav Mayıs2011 N201140 POLİTİKANOTU SİYASAL PARTİLERİN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE ANAYASA KONUSU: Yol Haritası Değil, Niyet Beyanı

tepav Mayıs2011 N201140 POLİTİKANOTU SİYASAL PARTİLERİN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE ANAYASA KONUSU: Yol Haritası Değil, Niyet Beyanı POLİTİKANOTU Mayıs2011 N201140 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Doç. Dr. Levent GÖNENÇ TEPAV Hukuk Çalışmaları Enstitüsü SİYASAL PARTİLERİN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE ANAYASA KONUSU: Basında

Detaylı

Neoliberal Eğitim ve Yeni İlköğretim Müfredatının Eleştirisi

Neoliberal Eğitim ve Yeni İlköğretim Müfredatının Eleştirisi Praksis 14 Sayfa:265-287 Neoliberal Eğitim ve Yeni İlköğretim Müfredatının Eleştirisi T alim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın (TTK) hazırladığı yeni ilköğretim müfredatının eleştirel bir çözümlemesi, neo-liberal

Detaylı

Ferruh Dinçkal. Doğrularım...

Ferruh Dinçkal. Doğrularım... Ferruh Dinçkal Doğrularım... 1 Doğrularım... 2 Ferruh Dinçkal Doğrularım... D o ğ r u l a r ı m Bu kitaptaki yazılar çeşitli konularda başta ayorum.com sitesi olmak üzere çeşitli yelerde yayınlanan yazılarım

Detaylı

Dört Görüş. Türkiye nin AB Üyeliğinin Fırsat Maliyeti: Yıllık Bir Fikir Egzersizi. Giriş. Türkiye Avrupa Birliği ne Canlılık ve Coşku Getirecek

Dört Görüş. Türkiye nin AB Üyeliğinin Fırsat Maliyeti: Yıllık Bir Fikir Egzersizi. Giriş. Türkiye Avrupa Birliği ne Canlılık ve Coşku Getirecek Türkiye nin AB Üyeliği nin Fırsat Maliyeti: Dört Görüş Türkiye nin AB Üyeliğinin Fırsat Maliyeti: Yıllık Bir Fikir Egzersizi Hakan Alt nay Giriş Michael Lake Türkiye Avrupa Birliği ne Canlılık ve Coşku

Detaylı

Basın Özgürlüğü ve İktidar

Basın Özgürlüğü ve İktidar Basın Özgürlüğü ve İktidar İsveç - Türkiye örnekleri üzerinden karşılaştırmalı olarak incelenmesi Beyza Mumcular Begüm Özemek Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi - Özgür Proje Sabancı Üniversitesi, 2015

Detaylı