13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ"

Transkript

1 Enerji Kayıpları (%) (%) 13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ Klasik pervaneler, kanatlarında oluşan kaldırma kuvveti ile itme sağlarlar. Ancak pervaneye iletilen enerjinin tamamı itmeye dönüştürülemez. Bu enerjinin bir kısmı rotasyonel ve eksenel kayıplar şeklinde pervane gerisi akıma kinetik enerji olarak bırakılır. Pervane eğer viskoz bir akışkanda çalışıyor ise olası diğer bir kayıp da direnç kaybıdır. Pervane hareketleriyle ilgili enerji kayıpları, akıma eksenel ve rotasyonel yönde bırakılan ek kinetik enerji ile pervanenin çalıştığı ortam viskoz ise kanat yüzeylerindeki sürtünmeden kaynaklanan direnç kayıplarıdır. Pervane verimi ( O ), enerji kayıplarının fonksiyonu olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: O = 1 AXL ROTL FRL Burada, O : Açık su pervane verimi AXL: Eksenel enerji kayıpları ROTL: Rotasyonel enerji kayıpları FRL: Kanat sürtünme kayıpları Şekil 1 de geniş bir yükleme katsayısı aralığındaki örnek gemiler için enerji kayıplarının değişimi verilmektedir. Bu kayıpları azaltarak sevk verimini artırmanın en açık bir yolu düşük makine devrinde çalışacak büyük çaplı bir pervane kullanarak pervane yükünü azaltmaktır. Eksenel Rotasyonel Direnç Toplam İtme Yüklemesi Katsayısı (C T ) Şekil 1 Pervane hareketiyle meydana gelen enerji kayıpları. 1

2 Ancak çoğu zaman gemi kıç formu ve geminin çalıştığı suyun derinliği buna izin vermez. Çap sınırlamasının olduğu böyle durumlarda enerji kayıplarını en aza indirmek için yeni pervane sistemleri geliştirilmiştir. Bunun yanında teknenin manevra performansını artırmaya yönelik veya başka amaçlar için de sistemler mevcuttur. Bunlardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: a) Hatve Kontrollü Pervaneler (CPP) b) Nozullu Pervaneler c) Süper Kavitasyonlu Pervaneler d) Tandem (Ardıl) Pervaneler e) Zıt Dönüşlü Pervaneler (CRP) f) Grim Tekerlekli Pervaneler g) Üst Üste Bindirilmiş Pervaneler h) Pervane-Stator Sevk Sistemi i) Yüzey Yarıcı Pervaneler j) TVF Pervaneler k) Z-Sürüşlü Sevk Sistemi l) İz Düzenleyici Nozul m)asimetrik Kıç n) Pervane Göbek Finleri o) Grothues Dağıtıcıları p) Su Jeti Sevk Sistemi q) Düşey Pervaneler 13.1 Hatve Kontrollü Pervaneler (CPP) Bu sistemin ilk uygulamaları 1934 lü yıllara kadar dayanmaktadır. Hatve kontrollü pervanelerde kanatlar, pervane göbeği üzerinde kendi etrafında döndürülerek açıları isteğe göre değiştirilebilmektedir (Şekil 2). Sistemin esası pervane göbeğinde bulunan hidrolik pistonlara dayanmaktadır ve böylece pervane kanadının hatvesi istenildiğinde değiştirilebilmektedir. Böylece ana makinenin silindirlerindeki basıncı düşürmeksizin yani makinenin çalışması bozulmaksızın güç pervaneye aktarılır. Sabit kanatlı bir pervane, ana makinenin sağladığı gücü belirli bir yükte en iyi verimle kullanabilmesine karşın, hatve kontrollü bir pervanede bu hususun değişen yüklerde 2

3 de sağlanmasına imkân verir. Bu tip pervanelerde tornistan (geri hareket) yapma imkânı da mevcuttur. Şekil 2 Hatve kontrollü pervane (CPP). Bu pervane tipi, yüksek hız ve iyi manevra gerektiren römorkörler, buzkıranlar, balıkçı gemileri, tarak gemileri, savaş gemileri, tankerler, konteynır gemileri vs. ile ters döndürülmez ana kuvvete sahip gaz türbinli gemilerde kullanılır. Hatve kontrollü pervaneli gemilerde makinenin yük durumu devamlı olarak kontrol altında bulundurulur. Böylece makinenin aşırı yüklemeye maruz kalması önlenir ve bu da makinenin ömrünü uzatır. Bu kontrol ya basınçlı hava ile ya da elektronik olarak yapılır. Kontrol edilebilir hatveli pervanelerin avantajları ve dezavantajları kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir: Çok iyi hızlanma, ivmelenme, duruş ve manevra kabiliyeti Sabit itiş kabiliyetinin her yükleme şartı altında elde edilebilmesi Pervane hatvesinin değişimi ile gemi hızı, dönme hızı değiştirilmeksizin ayarlanabilir Tornistan şaft dönüş yönü değişmeden sağlanabilir Dizel makine ya da gaz türbini değişikliği yapıldığı zaman yeni sistem bozulmadan sadece pervane ayarlanır 3

4 Sistemleri normal pervaneye göre daha fazla karmaşıktır İmalat masrafları yüksek olmaktadır Yakıt tüketimi daha yüksektir Daha fazla bakım ve onarım istemektedir 13.2 Nozullu Pervaneler Sabit kanatlı veya hatve kontrollü pervanelerin etrafına bir nozul (lüle) konulması ile oluşan sisteme nozullu pervane denmektedir. İlk defa Ludwing Kort tarafından geliştirilmiş olmasından dolayı Kort-nozul ismi de kullanılmaktadır. Genel olarak bir pervanenin nozul içinde kullanılması; verimi arttırma, kavitasyonu azaltma ve pervaneyi dış etkenlerden koruma amaçlıdır. Kesit profili nedeniyle pervaneye gelen akımı hızlandıran ve pozitif bir itme sağlayarak genel sevk veriminde artışa neden olan nozul tipi Hızlandırıcı Nozul olarak adlandırılır (Şekil 3(a)). Bu tip nozulların kullanılması ile ağır yükleme durumlarında gerekli makine gücü azalır. Kanat uçlarında daha az serbest girdaplar oluşur. Dönen tipli nozullu pervaneler dümene olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, mükemmel bir manevra kabiliyeti sağlarlar. Nozul aynı zamanda buzlu denizlerde çalışan gemilerde pervaneyi darbelere karşı da korur. Bütün bu sayılan avantajlarına karşılık, gemiye takılan her takıntı gibi hızlandırıcı nozul da direnç artışına sebep olur ve pervane üzerindeki basıncı düşürdüğü için kanatlarda kavitasyon riskini artırır. Bu tip nozullar ağır yüklü veya çap sınırlaması olan gemilerde özellikle; römorkörlerde, balıkçı gemilerinde, buzlu denizlerde çalışan gemilerde vs. yaygın olarak kullanılmaktadır. (a) (b) Şekil 3 Hızlandırıcı nozul (a) ve yavaşlatıcı nozul (b) tipleri. 4

5 Hızlandırıcı nozullar üzerine yapılan çalışmalarda genel olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır (van Manen ve Oosterveld, 1966): 1. Optimum nozullu pervane çapı, nozulsuz pervane çapından daha küçük olmalıdır. 2. Nozul boyu küçük seçildiğinde çok düşük yüklerde bile verimde bir artış sağlanabilir. 3. Nozul iç yüzeyi ile pervane kanadı arasındaki açıklığın artması verim kaybına neden olur. 4. Nozul yapısına bağlı olarak pervaneye gelen eksenel hızların dağılımı yüz kavitasyonuna neden olabilir. Kavitasyon yönünden Wageningen-B tipi pervane serilerine göre daha hassas olan ve daha geniş kanat ucuna sahip Kaplan tipi pervane serilerinin kullanılması daha uygundur. 5. Verimlilik açısından, nozul boyu/çap oranının 0.5, pervane itmesi/toplam itme oranının ise 0.7 olması uygundur. Tablo 1 de değişik gemi tipleri için deneysel çalışmalardan, pervane dizayn katsayısı B p ve itme katsayısı C T değerlerine göre hızlandırıcı nozul kullanmanın uygun olup olmadığı gösterilmiştir: Tablo 1 Değişik tipteki gemilere göre nozul kullanımı (van Manen ve Oosterveld, 1966). Gemi Tipi B p C T Nozul Kullanımı Çift pervaneli kargo ve yolcu gemileri Uygun değil Tek pervaneli kargo ve yolcu gemileri Uygun Kosterler Uygun olabilir Römorkörler Uygun Genellikle büyük yük gemilerinde, tankerlerde, hızlı savaş gemilerinde, torpidolarda ve kavitasyon riski taşıyan sistemlerde pervane kavitasyon olayını önlemek amacıyla kullanılan nozul tipi ise Yavaşlatıcı Nozul olarak adlandırılır. Yavaşlatıcı nozulun çalışma prensibi şu şekilde açıklanabilir: Şekil 3(b) deki gibi nozul sehim hattı dış bükey olduğu için pervaneye gelen akımı yavaşlatır ve dolayısıyla pervane üzerindeki basıncın artmasını sağlar. Bu durum, kanatlarda kavitasyon olayının oluşumunu güçleştirir. Yavaşlatıcı nozulun kavitasyon olayını önlemesine karşılık, kendi başına negatif bir itme sağladığı için bunu karşılayacak şekilde pervane yükünün artırılması 5

6 gerekir. Yavaşlatıcı nozul ile ilgili yapılan deneysel çalışmalarda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır (van Manen ve Oosterveld, 1966): 1. Yavaşlatıcı nozul, sevk veriminde azalmaya yol açar. Ancak bu azalma miktarı küçüktür. 2. Düşük yüklemelerde nozul direncinden dolayı oluşan verim kayıplarından sakınmak için, nozul boyunun daha kısa seçilmesi yararlı olacaktır Süper Kavitasyonlu Pervaneler İlerleme ve dönme hızının yüksek olduğu ve aynı zamanda sığ su derinliğinde çalışmak zorunda olunduğu durumlarda süper kavitasyonlu pervaneler tercih edilebilir. Süper kavitasyon durumunda pervane kanatlarının sırtı düşük kavitasyon basıncına maruz kalır. Bu durumda pervane sırt yüzeyi, su ile temas halinde değildir. Bundan dolayı erozyon olmaz. Bu pervaneler keskin giriş ucuna sahiptir (Şekil 4). Normal bir pervane süper kavitasyon şartlarında çalıştırıldığında ve bu şartlara göre dizayn edilmiş bir süper kavitasyonlu pervane ile mukayese edildiğinde, normal pervanenin verimi % miktarında bir azalma gösterecektir. Aynı pervaneleri kavitasyon dışı bölgede çalıştırdığımızda ise süper kavitasyonlu pervanenin veriminde % 15 miktarında bir azalma görülecektir. Şekil 4 Süper kavitasyonlu pervane. 6

7 13.4 Tandem (Ardıl) Pervaneler Herhangi bir sebeple pervanenin çapının sınırlanması söz konusu olursa (su çekimi vs.), bu durumda yükleme faktöründe artış göze çarpar. Bu durumda yük iki veya daha çok pervane arasında paylaştırılmak suretiyle hafifletilir. Eğer pervaneler aynı yönde dönecek şekilde aynı şaft üzerinde dizaynları yapılmışsa bu sisteme tandem (ardıl) pervaneler adı verilir (Şekil 5): Şekil 5 Tandem (ardıl) pervaneler. Bu sistem ilk defa Charles Parsons tarafından Türbina adlı buhar türbinli bir gemide kullanılmıştır (Şekil 6). Tandem pervane sistemi bazı özel amaçlı gemilerde de kullanılabilir. Örneğin buzkıran gemileri, LNG taşıyan gemiler, çekiciler ve ufak tekneler. Zor şartlar altında çalışabilmeleri tandem pervanelere bir üstünlük kazandırmıştır. Genelde tandem pervaneler zıt dönüşlü pervanelerle kıyaslanırlarsa, tandem pervanelerin performansları aynı kanat yüzeyi alanına sahip olan zıt dönüşlü pervaneye göre daha iyi durumdadır. Zıt dönüşlü pervanelerde ise verimlilik güç katsayısının ve çapının artışı ile doğru orantılı olarak artmaktadır. 7

8 Şekil 6 Tandem pervanelerin türbina isimli buharlı gemide uygulanışı Zıt Dönüşlü Pervaneler (CRP) Zıt dönüşlü pervane sisteminde farklı yönlerde dönen iki adet pervane, aynı şaft ekseni üzerinde bulunmaktadır (Şekil 7). Makine gücünün bir kısmı pervanelerden bir tanesine, gücün kalan kısmı ise diğer pervaneye verilmektedir. Zıt dönüşlü pervanelerde amaç, suya bırakılan rotasyonel enerjinin yok edilmesidir. İlk pervanenin izinde çalışacak diğer pervanenin çapı, izin içinde bulunması gerektiğinden dolayı daha küçük olmaktadır. Zıt dönüşlü pervaneler torpido gibi yönsel dengenin önemli olduğu yerlerde ayrıca tercih edilmektedir. Şekil 7 Zıt dönüşlü pervaneler. 8

9 13.6 Grim Tekerlekli Pervaneler İlk defa Grim tarafından ortaya çıkarılması sebebiyle Grim Vane Wheel pervanesi adı verilir. Pervane arkasında serbest olarak dönebilen ve pervane çapından büyük olan bir kanat seti ya da tekerleği olarak tarif edilebilir (Şekil 8). Bu sevk sisteminin şu avantajları vardır: Pervane arkasında su akışı ile bırakılan enerjiyi itme kuvvetine çevirir. Yani rotasyonel enerji kaybını azaltır. Tekerlek arkasında bulunan dümen daha az direnç gösterir. Gemiye daha iyi durma kabiliyeti sağlar. Pervane gerisine takılan bu tekerlek genel olarak pervane çapından % 20 daha büyüktür. Bu sistemin en önemli kullanım alanlarını kargo gemileri oluşturmaktadır. Şekil 8 Grim tekerlekli pervane Üst Üste Bindirilmiş Pervaneler İki şaft ve bunlara bağlı bulunan ve üst üste gelen iki pervaneden oluşan sevk sistemidir (Şekil 9). Bu sistem çok yaygın olarak kullanılmaz. İlk defa 1880 li yıllarda torpido botları bu pervanelerle donatılmıştır. Teorisi yerine daha çok deneyler yapılarak incelenmiştir. Aşağıdaki belirgin özellikleri içerir: 9

10 Toplam jet alanı daha küçüktür. Bu ideal verimde düşüş demektir. Pervaneler yoğunlaşmış iz içinde çalışırlar ve bu tekne veriminin artmasına sebep verir. Aralarındaki mesafe küçük olan şaftlar pervaneye yeterli desteği sağlayamaz. Pervanelerin aynı yönde dönmesi sayesinde rotasyonel enerji kayıpları önlenir. Pervaneler birbirlerini etkileyebilmektedirler. Genel sevk verimi normal pervaneden daha yüksektir buna karşın titreşim ve kavitasyona sebep vermektedir. Bu olumsuz etkiler kanat sayısı değiştirilerek giderilebilir. Sancak ve iskele tarafında bulunan pervanelerin kanat sayıları farklı yapılarak bu etkilerin azaltılması tavsiye edilmektedir. Şaftlar arasındaki optimum mesafe, pervane çapının % 60-80'i kadardır. Pervaneler arasındaki boyuna mesafenin verim üzerine çok az etkisi olup, buna rağmen titreşim üzerine önemli etki yapar. Üst üste bindirilmiş pervaneler dolgun gemi kıçında daha çok verim sağlar. Çünkü iz enerjisini kazanmada daha çok etkisi bulunmaktadır. Şekil 9 Üst üste bindirilmiş pervaneler. 10

11 13.8 Pervane-Stator Sevk Sistemi Potansiyel enerji kaybını azaltmak ve pervane torkunu dengelemek için, genellikle stator veya benzeri sevk araçları kullanılır. Statorun kullanılması, aynı vazifeyi gören zıt dönüşlü pervanelere göre daha ucuz ve mekanik olarak da daha kolay olduğu için tercih edilebilir. Eğer bir stator pervanenin önüne yerleştiriyor ise buna ön stator, arkasına yerleştiriliyor ise buna da arka stator denilir (Şekil 10-11). Her iki tip stator da pervane arkasındaki pervaneden dolayı meydana gelen ortalama indüklenmiş teğetsel hızları yok edecek şekilde dizayn edilirler. Pervane arkasına yerleştirilen bir stator, pozitif bir itme sağlayarak toplam sevk verimini artırır. Ön stator ise aksine negatif bir itme meydana getirir. Fakat ön stator pervaneye gelen su akımında yapmış olduğu değişiklik sebebiyle pervane veriminin artmasına neden olur. Şekil 10 Pervane-ön stator sevk sistemi. Şekil 11 Pervane-arka stator sevk sistemi. 11

12 13.9 Yüzey Yarıcı Pervaneler Bu pervanelerin diğer adı da kısmi batmış pervanelerdir (surface piercing). Özellikle sürat amaçlı teknelerde kullanılabildiği gibi daha yavaş gemiler ile klasik formlu teknelerde de kullanılabilir. Kavitasyon nedeni ile erozyonu ve verim kayıplarını azaltmak için kanat kesit profilleri genellikle süper kavitasyonlu pervanelerinki gibi seçilir (Şekil 12). Bu tip pervaneler tam batmış pervanelere göre daha fazla gerilme (stres) değişimine uğrarlar. Şekil 12 Yüzey yarıcı pervane TVF (Tip Vortex Free) Pervaneler Pervane kanadı sonuna levha eklenerek pervane kanadı üzerindeki sirkülasyon dağılımı istenilen şekilde ayarlanabilir (Şekil 13). Kanat uçları aşırı yük çekebilmek için bu levhaların yerleştirilmesi ile verim artışı % 5 e kadar çıkartılabilmektedir. Şekil 13 TVF pervane. 12

13 13.11 Z-Sürüşlü Sevk Sistemi Ana makine teknenin ortasına doğru olup, pervane sistemi de kıç tarafta olduğu için, şaft yolunun oluşturduğu çizgi Z harfine benzediğinden dolayı Z-sürüşlü sevk sistemi adını alır (Şekil 14). Z-sürüşlü pervaneler mekanik olarak dik açılı konik dişlilere ve 20 kw tan 5500 kw a kadar sıralanan miktarlarda güç performansına sahiptir. Bu tip pervaneler 360 derece dönebilecek biçimde dizayn edilirler. Z-sürüşlü pervaneler birçok römorkör ve diğer hizmet gemilerinde tercih edilebilmektedir. İlk yatırım maliyetlerinin klasik pervanelere göre daha yüksek olması, bakım-tutum ve işletme masraflarının yüksek olması ve teknik olarak da daha karmaşık olması, bu tip pervanelerin kullanım alanlarını daraltarak, sadece özel gereksinimlere ihtiyaç duyulduğunda tercih edilmelerine neden olmuştur. Şekil 14 Z-Sürüşlü sevk sistemi İz Düzenleyici Nozul İz düzenleyici nozul; gemi arkasındaki akım ayrışmasını ve teğetsel hız bileşenlerini azaltıp, pervanenin üst kısmına gelen akımı düzenleyerek ve hızlandırarak, verim artışını sağlamak amacıyla Schneekluth tarafından önerilmiştir (Şekil 15). İlk defa 1982 de gemiye takılan cihaz, günümüze kadar birçok gemiye uygulanmıştır. 13

14 Şekil 15 İz düzenleyici nozul Asimetrik Kıç Asimetrik kıç, pervane hareketlerinden kaynaklanan akım etkilerini azaltmak amacıyla düşünülmüştür (Şekil 16) yılları arasında yapılan model deneylerinde % 5 ile % 7 arasında bir güç azaltılması ölçülmüştür. Asimetrik kıç uygulaması blok katsayısı büyük olan gemilerde daha iyi sonuçlar vermektedir yılları arasında 30 adet gemiye uygulanmıştır. Blok katsayısı arasında olan gemilerde yapılan bu uygulamalar sonucunda, verimde % 5 - % 9 arasında bir iyileşme gözlenmiştir. Şekil 16 Asimetrik kıç. 14

15 13.14 Pervane Göbek Finleri Göbek finleri pervane göbeğinin üzerine ve kanat gerisine ufak düz levhalar şeklinde yerleştirilirler. Bu finlerin sayısı pervane kanat sayısına eşit olup, belli bir hatve açısına sahiptirler. Bunları yerleştirmekteki amaç, göbek etrafındaki girdabı ve kinetik enerji kayıplarını azaltarak, pervane verimini artırmaktır (Şekil 17). Şekil 17 Pervane göbek fin etkisinin deneysel olarak karşılaştırılması Grothues Dağıtıcıları Bunlar, genellikle tek gövdeli gemilerin arka kısmına yerleştirilen hidrodinamik fin sistemleridir (Şekil 18). Bu dağıtıcıların amacı, pervaneye gelen akım hatlarını düzenlemek ve dolayısıyla pervanenin verimini artırmaktır. Bu finler eğrisel olup, giriş uçları gelen akım hatlarına paralel olacak şekilde yerleştirilirler. Şekil 18 Grothues dağıtıcıları. 15

16 13.16 Su Jeti Sevk Sistemi Su jeti ile tekne içinde bulunan bir pompa yardımıyla gemi dibinden emilen su, gemi kıçında ya su hattı altında bulunan bir nozuldan (lüleden) su içine veya su hattı üstündeki bir nozuldan havaya tazyikle püskürtülerek teknenin hareketi sağlanır (Şekil 19). Bu sistemde önemli olan, belli bir su hacminin hızını artırıp, yer değiştirmesini sağlamaktır. Su jetinin seçilmesindeki en büyük neden, yüksek sürat gereksinimini verimli bir şekilde karşılayabilmektir. Su jeti her tür gemide kullanılabilir. Ancak orta ve büyük deplasmanlı gemiler için pek uygun değildir. Tornistan için şaftın ters dönmesine gerek yoktur. Nozulun önüne doğru kapatılan bir tornistan elemanı sayesinde suyun akış yönü değiştirilerek tornistan manevrası yapılabilir. Nozulun suyu dışarıya atış açısı, sancakiskele doğrultusunda 30 dereceye kadar döndürülebilmesiyle manevra yapılmakta ve bu nedenle de dümene ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu avantajlarına karşın düşük hızlarda yakıt tüketimi artmakta ve denizli havalarda pompa-jet sistemine su alınırken, suya havanın karışması sevk verimini düşürmektedir. Şekil 19 Su jeti sevk sistemi Düşey Pervaneler Yatay bir diskin üzerine yerleştirilen düşey hareketli kanatlarla, kanatlar üzerinde üretilen kaldırma kuvveti yardımıyla sevk sağlayan sistemlerdir (Şekil 20) yılında Avusturyalı Mühendis Ernest Schneider tarafından ilk defa dizayn edilmiştir. Voith Schneider pervanesi itmenin yönünü ve büyüklüğünü aynı anda hızlı ve aşamasız ayarlayabilen tek sevk sistemidir. Kanatlar hidrofoil kesitli olup, bağlı 16

17 oldukları diskin her bir devri sırasında kendi etrafında bir devir yaparlar. Bundan biraz farklı olan Kirsten-Boeing sevk sisteminde ise diskin her bir devri sırasında kanatlar kendi ekseninde yarım dönüş yaparlar. Bu pervanelerin verimleri, klasik pervanelerin veriminden daha düşüktür. Ancak çok yüksek manevra kabiliyeti kazandırmaları, dümene ihtiyaç göstermemeleri, ana makine dönüş yönünü değiştirmeden tüm manevraları yapabilmeleri nedeniyle özellikle römorkör, mayın gemileri gibi uygulamaları ile kalabalık trafiği olan sularda çalışan gemilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Şekil 20 Voith-Schneider pervanesi. Tablo 2 de bazı özel sevk sistemlerinin kullanıldığı gemiler, sağladığı güç tasarrufu (% olarak), avantajları ve dezavantajları gösterilmiştir: 17

18 Özel Sevk Sistemi Kullanıldığı Gemiler Güç Tasarrufu (% olarak) Avantajları İz Düzenleyici Nozul C B > 0.6 olan gemiler 6-8 Pervane veriminde artış, gemi kıçında akım ayrışmasında azalma, Hatve Kontrollü Pervane (CPP) Zıt Dönüşlü Pervaneler (CRP) Süper Kavitasyonlu Pervane Nozullu Pervane Tandem (Ardıl) Pervaneler Grim Tekerlekli Pervane Asimetrik Kıç Grothues Dağıtıcıları Pervane Göbek Finleri Yüksek hız ve manevra gerektiren römorkörler, balıkçı gemileri, savaş gemileri vs. Torpido, ticaret gemileri, yüksek süratli gemiler Yüksek süratli gemiler ve kavitasyondan kaçınılamadığı durumlarda Özellikle römorkör ve ağ çeken balıkçı gemileri Buzkıranlar, LNG taşıyan gemiler, çekiciler ve ufak tekneler titreşimlerde azalma Yüksek manevra, sabit itme ve her seyirde ana makine gücünü kullanabilme Dezavantajları Düşük blok katsayılı gemilerde kullanılmamaktadır Mekanik olarak karmaşık, pahalı oluşu ve daha fazla bakım ve onarım ister 7-15 Yönsel stabilite sağlar Değişik şaft dizaynı gerekli ve ek maliyet oluşturmakta İtme kayıpları tekrar kazanılır, Kaliteli malzeme ve özel dizayn kavitasyon riski ve titreşim azalır gerektiğinden maliyeti fazladır 8-15 Ağır yük için gerekli makine gücü azalır ve dönen tip, dümen istemez ve manevra kabiliyeti artar 5-14 Seyir emniyeti, iyi manevra ve yakıt tasarrufu Tüm klasik gemiler Verim artışı, çalışan gemilere de uygulanabilir olması Blok katsayısı büyük olan tüm klasik gemiler Düşük L/B ve yüksek B/D li gemiler Göbek kavitasyonu gösteren pervaneler Tablo2 Bazı özel sevk sistemlerinin karşılaştırılması. 1-9 Pervaneye gelen su akımını düzenlediğinden titreşimler azalır, güç tasarrufu sağlar 2-9 Akım hatlarını düzenler ve verim artışı sağlar 1-5 Göbek girdabını kaldırarak verim artışı sağlar İlave dirence sebep olur, pahalıdır ve büyük tonajlı gemilerde verim düşer Tekil pervane dezavantajları sayılabilir Kirlenme ve hasar nedeniyle servis performansında önemli bozulmalar olmaktadır Sadece blok katsayısı yüksek olan gemilerde yeterli verim artışı sağlamaktadır Ek direnç Ek direnç ve ek maliyet 18

GEMI SEVK SISTEMLERI N. MENDERES INALMAN I.T.U DF GEMI MAK ISL MUH 2002

GEMI SEVK SISTEMLERI N. MENDERES INALMAN I.T.U DF GEMI MAK ISL MUH 2002 GEMI SEVK SISTEMLERI { N. MENDERES INALMAN I.T.U DF GEMI MAK ISL MUH 2002 İÇERİK GEMI SEVK SISTEMLERINE GENEL BAKIŞ PERVANE KANADININ ÇALIŞMA TEORİSİ PERVANE ÇEŞİTLERİ SABİT KANATLI PERVANELER HAREKETLİ

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Akışkanlar ile ilgili temel kavramlar MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Su,, gaz, buhar gibi kolayca şekillerini değiştirebilen ve dış etkilerin etkisi altında kolayca hareket

Detaylı

9. KAVİTASYON, KAVİTASYONUN ETKİLERİ, KAVİTASYONUN BAŞLANGICI, KAVİTASYON KONTROLÜ

9. KAVİTASYON, KAVİTASYONUN ETKİLERİ, KAVİTASYONUN BAŞLANGICI, KAVİTASYON KONTROLÜ 9. KAVİTASYON, KAVİTASYONUN ETKİLERİ, KAVİTASYONUN BAŞLANGICI, KAVİTASYON KONTROLÜ 9.1 Kavitasyon Kavitasyon, sıvı akışkan içinde bir takım boşlukların veya kabarcıkların oluşumunu ifade eden fiziksel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI GEMİ PERVANE DONANIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI GEMİ PERVANE DONANIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI GEMİ PERVANE DONANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

DİZAYN VE İLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

DİZAYN VE İLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ DİZAYN VE İLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ Prof. Dr. Tamer YILMAZ Prof. Dr. Mesut GÜNER Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ GEMĠ ĠNġAATI ve GEMĠ MAKĠNELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DİZAYN VE İLERİ

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Helisel Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular:

Detaylı

Elektrik. Rüzgardan ve Sudan Elektrik eldesinde Kullanılan Sistemler

Elektrik. Rüzgardan ve Sudan Elektrik eldesinde Kullanılan Sistemler Elektrik Rüzgardan ve Sudan Elektrik eldesinde Kullanılan Sistemler Rüzgar enerjisi değişime uğramış güneş enerjisidir: Güneş enerjisinin karalan, denizleri ve atmosferi her yerde özdeş ısıtmamasından

Detaylı

7. GEMİ SEVKİNE GİRİŞ, SEVK ŞEKİLLERİ, PERVANE GEOMETRİSİ, PERVANE ÇİZİMİ

7. GEMİ SEVKİNE GİRİŞ, SEVK ŞEKİLLERİ, PERVANE GEOMETRİSİ, PERVANE ÇİZİMİ 7. GEMİ SEVKİNE GİRİŞ, SEVK ŞEKİLLERİ, PERVANE GEOMETRİSİ, PERVANE ÇİZİMİ 7.1 Gemi Sevkine Giriş Genel olarak gemiler sevk şekillerine göre iki gruba ayrılırlar: a) Kendi Kendini Sevk Edebilen Gemiler:

Detaylı

DENİZ MOTORLARI. e. Egzoz Sistemi Motor içinde yanma sonrası oluşan kirli gazların dışarı atılmasını sağlayan sistem.

DENİZ MOTORLARI. e. Egzoz Sistemi Motor içinde yanma sonrası oluşan kirli gazların dışarı atılmasını sağlayan sistem. Motorların Sınıflandırılması A. Kullandıkları Yakıta Göre; a. Benzinli b. Dizel (Mazotlu) c. Elektrikli (Akülü) B. Çalışma Prensibine Göre; a. İki Zamanlı b. Dört Zamanlı C. Soğutma Sistemine Göre; a.

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi COMPUTIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) APPLICATION FOR DUCTED PROPELLER

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi COMPUTIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) APPLICATION FOR DUCTED PROPELLER Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 COMPUTIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) APPLICATION FOR DUCTED PROPELLER Fahri ÇELİK *, Mesut GÜNER Yıldız Teknik

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

Gaz Türbinli Uçak Motorları

Gaz Türbinli Uçak Motorları UCK 421 - Tepki ile Tahrik 2. Hafta Gaz Türbinli Uçak Motorları İtki Denklemi Gaz Türbinli Motor Bileşenleri Alıklar Sesaltı Sesüstü Kompresörler Merkezcil Eksenel Yanma Odası Türbinler Impuls Reaksiyon

Detaylı

Hidrolik Paletli Pompa

Hidrolik Paletli Pompa Hidrolik Paletli Pompa 05532862889 bilgi@ahidrolikdunyasi.com http://www.ahidrolikdunyasi.com Hidrolik paletli pompalar tanımı Hidrolik paletli çalışma prensibi Hidrolik paletli kapasite çizelgesi Hidrolik

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Kaynak

Detaylı

TEKNE FORMUNUN BELİRLENMESİ

TEKNE FORMUNUN BELİRLENMESİ TEKNE FORMUNUN ELİRLENMESİ Ön dizaynda gemi büyüklüğünün ve ana boyutların belirlenmesinden sonraki aşamada tekne formunun belirlenmesi gelir. Tekne formu geminin, deplasmanını, kapasitesini, trimini,

Detaylı

8. GEMİ İLE PERVANE ARASINDAKİ KARŞILIKLI ETKİLER, GEMİLER İÇİN KULLANILAN GÜÇLER ve VERİMLER. 8.1 Gemi İzi ve İz Katsayısı

8. GEMİ İLE PERVANE ARASINDAKİ KARŞILIKLI ETKİLER, GEMİLER İÇİN KULLANILAN GÜÇLER ve VERİMLER. 8.1 Gemi İzi ve İz Katsayısı 8. GEMİ İLE EVNE SINKİ KŞILIKLI EKİLE, GEMİLE İÇİN KULLNILN GÜÇLE e VEİMLE 8.1 Gemi İzi e İz Katsayısı s Geminin ilerleme hızı, ise perane üzerine gelen suyun perane düzlemindeki ortalama hızı olarak alındığında,

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HİDROLİK/PNÖMATİK SİSTEMLER

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HİDROLİK/PNÖMATİK SİSTEMLER MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HİDROLİK/PNÖMATİK SİSTEMLER Enerji Kaynakları Hidroliğin Tanımı Sıkıştırılamaz özellikteki akışkanların kullanıldığı, akışkanın basıncının, debisinin ve yönünün kontrol edilebildiği

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SERİ-PARALEL BAĞLI POMPA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

13. GEMİ MAKİNE SİSTEMLERİ

13. GEMİ MAKİNE SİSTEMLERİ 13. GEMİ MAKİNE SİSTEMLERİ 13.1 Gemilerin Sevk Zinciri ve Ana Güç Kaynağı Gemilerin görevlerini yerine getirebilmeleri için belli bir hareket yeteneğine sahip olmaları gerekir. Başta ticaret gemileri olmak

Detaylı

UÇUŞ MEKANİĞİ ve UÇAK PERFORMANSI Giriş

UÇUŞ MEKANİĞİ ve UÇAK PERFORMANSI Giriş UÇUŞ MEKANİĞİ ve UÇAK PERFORMANSI Giriş Hazırlayan Prof. Dr. Mustafa CAVCAR Giriş Uçuş Mekaniği Nedir? Uçuş mekaniği uçağa etkiyen kuvvetleri ve uçağın bu kuvvetler etkisindeki davranışlarını inceleyen

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI AKSLAR VE MİLLER P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Dönen parça veya elemanlar taşıyan

Detaylı

MİLPER PERVANE TEKNOLOJİLERİ A.Ş MİLLİ İMKANLARLA OPTİMUM PERVANE TASARIMI VE ÜRETİMİ

MİLPER PERVANE TEKNOLOJİLERİ A.Ş MİLLİ İMKANLARLA OPTİMUM PERVANE TASARIMI VE ÜRETİMİ MİLPER PERVANE TEKNOLOJİLERİ A.Ş MİLLİ İMKANLARLA OPTİMUM PERVANE TASARIMI VE ÜRETİMİ Hazırlayan: Mustafa ALVAR, Sena Nomak, Rasim Çetin, Metin Şaylan, İsmail Çiçek 20.11.2013 MILPER Deniz araçları için

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇIFT SILINDIRLI SIKIŞTIRICILAR 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇIFT SILINDIRLI SIKIŞTIRICILAR 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇIFT SILINDIRLI SIKIŞTIRICILAR 2.6 t 18.5 kw 360 görüş sahası En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde

Detaylı

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN VİSKOZİTE ÖLÇÜMÜ Viskozite, bir sıvının iç sürtünmesi olarak tanımlanır. Viskoziteyi etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskoziteleri azalır.

Detaylı

Eksenel pistonlu üniteler kendinden emişlidir. Bununla beraber bazı özel durumlarda emiş tarafı alçak basınçla beslenir.

Eksenel pistonlu üniteler kendinden emişlidir. Bununla beraber bazı özel durumlarda emiş tarafı alçak basınçla beslenir. Hidrolik devreler Hidrolikte 3 değişik devre vardır. o o o Açık hidrolik devreler Kapalı hidrolik devreler Yarı kapalı hidrolik devreler Açık ve kapalı çevrimli devreler aşağıda detaylı olarak anlatılacaktır.

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

PERVANE TASARIMI ve ENERJİ VERİMLİLİĞİ

PERVANE TASARIMI ve ENERJİ VERİMLİLİĞİ MİLPER PERVANE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. PERVANE TASARIMI ve ENERJİ VERİMLİLİĞİ Metin ŞAYLAN, BSc. Alican KILIÇASLAN, BSc., İsmail ÇİÇEK, Ph.D. 11.11.2013 İÇERİK EEDI Nedir? SEEMP nedir? Pervane Tasarımı ve Verimlilik

Detaylı

DERS BÖLÜMLERİ VE 14 HAFTALIK DERS KONULARI. Ders Sorumluları: Prof.Dr. Muammer ÖZGÖREN, Yrd. Doç.Dr. Faruk KÖSE

DERS BÖLÜMLERİ VE 14 HAFTALIK DERS KONULARI. Ders Sorumluları: Prof.Dr. Muammer ÖZGÖREN, Yrd. Doç.Dr. Faruk KÖSE DERS BÖLÜMLERİ VE 14 HAFTALIK DERS KONULARI Ders Sorumluları: Prof.Dr. Muammer ÖZGÖREN, Yrd. Doç.Dr. Faruk KÖSE 1.HAFTA: GİRİŞ ENERJİNİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ DÜNYA ENERJİ KAYNAKLARI

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK PARAMETRELERİ VE SEÇİMİ Kaynak dikişinin

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ

Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ 1. Gerilimi Düşürerek Yolverme Alternatif akım endüksiyon motorları, şebeke gerilimine direkt olarak bağlandıklarında, yol alma başlangıcında şebekeden Kilitli Rotor Akımı

Detaylı

Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR.

Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR. KSB DÜNYASINA D HOŞGELD GELDİNİZ SANTRİFÜJ J POMPALAR Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR. POMPA KESİT T RESMİ POMPA ANA PARÇALARI

Detaylı

Gemi Gövdelerinin Katodik Koruması ESEN METAL

Gemi Gövdelerinin Katodik Koruması ESEN METAL Gemi Gövdelerinin Katodik Koruması ESEN METAL Gemi gövdelerinin deniz suyu ile temas eden yüzeyleri deniz suyunun şiddetli korozif etkisi nedeniyle kısa sürede korozyona uğrar. Boya uygulanarak korozyon

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 A. TEMEL KAVRAMLAR MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 B. VİDA TÜRLERİ a) Vida Profil Tipleri Mil üzerine açılan diş ile lineer hareket elde edilmek istendiğinde kullanılır. Üçgen Vida Profili: Parçaları

Detaylı

HİDROLİK-PNÖMATİK. Prof. Dr. İrfan AY. Makina. Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Balıkesir - 2008

HİDROLİK-PNÖMATİK. Prof. Dr. İrfan AY. Makina. Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Balıkesir - 2008 Makina * Prof. Dr. İrfan AY Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU * Balıkesir - 008 1 HİDROLİK VE PNÖMATİK 1.BÖLÜM HİDROLİK VE PNÖMATİĞE GİRİŞ TARİHÇESİ: Modern hidroliğin temelleri 1650 yılında Pascal ın kendi

Detaylı

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Gerçek motor çevrimi standart hava (teorik) çevriminden farklı olarak emme, sıkıştırma,tutuşma ve yanma, genişleme

Detaylı

GİRİŞ TURBO MAKİNALARIN TANIMI SINIFLANDIRMASI KULLANIM YERLERİ

GİRİŞ TURBO MAKİNALARIN TANIMI SINIFLANDIRMASI KULLANIM YERLERİ GİRİŞ TURBO MAKİNALARIN TANIMI SINIFLANDIRMASI KULLANIM YERLERİ Turbo kelimesinin kelime anlamı Turbo yada türbin kelimesi latince kökenli olup anlamı bir eksen etrafında dönen parçadır. 1 TANIM Turbo

Detaylı

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller İçerik Aks ve milin tanımı Akslar ve millerin mukavemet hesabı Millerde titreşim hesabı Mil tasarımı için tavsiyeler

Detaylı

Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız AKYUREKEXCELL ELEME MAKİNELERİ SERİSİ

Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız AKYUREKEXCELL ELEME MAKİNELERİ SERİSİ Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız AKYUREKEXCELL ELEME MAKİNELERİ 200-210-220 SERİSİ AKYÜREK EXCELL 200 Serisi Süper Hassas Eleme Makineleri Akyürek Excell Süper Elekleri her tür kuru

Detaylı

3. GEMİ DİRENCİ, GEMİ DİRENCİNİN BİLEŞENLERİ, SINIR TABAKA

3. GEMİ DİRENCİ, GEMİ DİRENCİNİN BİLEŞENLERİ, SINIR TABAKA 3. GEMİ DİRENCİ, GEMİ DİRENCİNİN BİLEŞENLERİ, SINIR TABAKA 3.1 Gemi Direnci Bir gemi viskoz bir akışkanda (su + hava) v hızıyla hareket ediyorsa, gemiye viskoziteden kaynaklanan yüzeye teğet sürtünme kuvvetleri

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARINDA VE UYGULAMALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Fatih BODUR

ELEKTRİK MOTORLARINDA VE UYGULAMALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Fatih BODUR ELEKTRİK MOTORLARINDA VE UYGULAMALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Fatih BODUR Elektrik Motorları : Dönme kuvveti üreten makineler Elektrik motorunun amacı: Motor şaftına Dönme Momenti (T) ve Devir (n) sağlaması,iş

Detaylı

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 Volümetrik debimetre nedir?? Fark basınç ölçümü ile hava akış verimini kontrol etmenizi sağlayan, bakım gerektirmeyen, yenilikçi bir Pnömatik otomasyon kontrol sistemidir, bu

Detaylı

www.muhendisiz.net Basınç Ayar Supabının Çalışması :

www.muhendisiz.net Basınç Ayar Supabının Çalışması : DPA TİP YAKIT POMPALARI Distiribitör yakıt pompalarının en büyük özeliği ;yakıtı bir Distiribitör gibi motor ateşleme sırasına göre ve eşit miktarlarda enjökterlere gönderilmesidir. Teknik avantajı da

Detaylı

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2 MAKİNA ELEMANLAR I MAK 341 - Bütün Gruplar ÖDEV 2 Şekilde çelik bir mile sıkı geçme olarak monte edilmiş dişli çark gösterilmiştir. Söz konusu bağlantının P gücünü n dönme hızında k misli emniyetle iletmesi

Detaylı

Geleneksel sıcaklık ayarı: Önce emniyet Elektronik kontrollü termostat Daha fazla verimlilik için güvenli bir seçim

Geleneksel sıcaklık ayarı: Önce emniyet Elektronik kontrollü termostat Daha fazla verimlilik için güvenli bir seçim MAHLE Aftermarket ürün tanıtımı Elektronik kontrollü termostatlar Geleneksel sıcaklık ayarı: Önce emniyet Bir binek araç motorundaki yanma işlemi, yaklaşık 110 C lik çalışma sıcaklığı seviyesinde mükemmel

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

Tork aralığı dahilinde maksimum yük (Nm)

Tork aralığı dahilinde maksimum yük (Nm) Sipariş hakkında genel bilgiler Sipariş hakkında genel bilgiler PTO'ları ve PTO'lar için elektrikli tertibatı doğrudan fabrikadan sipariş edin. Parça ekleme oldukça maliyetli olacaktır. Tavsiye edilen

Detaylı

Şekil 2: Kanat profili geometrisi

Şekil 2: Kanat profili geometrisi Kanat Profili ve Seçimi Şekil 1: İki boyutlu akım modeli Herhangi bir kanat, uçuş doğrultusuna paralel olarak (gövde doğrultusunda) kesildiğinde şekil 1 olduğu gibi bir görüntü elde edilir. Şekil 2: Kanat

Detaylı

NEW HOLLAND. TDS Serisi

NEW HOLLAND. TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi New Holland TDS Serisi tüm modellerinde standart olarak sunulan turbo-intercooler aspirasyon sistemine sahip motorlar sayesinde yüksek performans yakıt ekonomisi

Detaylı

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Akışkanlar dinamiğinde, sürtünmesiz akışkanlar için Bernoulli prensibi akımın hız arttıkça aynı anda

Detaylı

Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Giriş Bilimsel amaçla veya teknolojide gerekli alanlarda kullanılmak üzere, kapalı bir hacim içindeki gaz moleküllerinin

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM DERSİ-DÖNEM SONU PROJELERİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM DERSİ-DÖNEM SONU PROJELERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM DERSİ-DÖNEM SONU PROJELERİ 4. Proje: Hidrolik Türbin Tasarımı (Hydrolic Turbine) Barajlardan ve çaylardan elektrik üretmek için hidrolik (sıvı) türbinler kullanılır. Bunlar

Detaylı

2. DENİZ TAŞITLARININ SINIFLANDIRILMASI

2. DENİZ TAŞITLARININ SINIFLANDIRILMASI 2. DENİZ TAŞITLARININ SINIFLANDIRILMASI 1 İnsanoğlunun yük ya da insan taşıma ve savaşma amaçları için denizi kullanması binlerce yıl öncesinden başlamasına rağmen, oldukça uzun bir dönemde deniz araçlarının

Detaylı

Kar Mücadelesi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Kar Mücadelesi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Kar Mücadelesi Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzey Kaplaması Yüzey Dokusu Kaplamanın yüzeysel dokusu ve pürüzlülüğü hem sürüş konforunu hem de sürüş emniyetini belirler. Kaplama yeterince düzgün ama gerekli

Detaylı

Kullanımı: Motor sıcakken 6 Lt motor yağına 500 ml Ekonomizer eklenmesi önerilir.

Kullanımı: Motor sıcakken 6 Lt motor yağına 500 ml Ekonomizer eklenmesi önerilir. Özellikle eski araçlarda, motor parçalarındaki aşınmadan kaynaklanan fazla yağ tüketiminin önüne geçer, böylece yakıt ekonomisi sağlar. Yağın viskozite indeksini düzenler. Egzoz dumanını azaltır. Kullanımı:

Detaylı

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları DEN 3 Pompa Sistemleri Hesapları Sistem karakteristiği B h S P P B Gözönüne alınan pompalama sisteminde, ve B noktalarına Genişletilmiş Bernoulli denklemi uygulanırsa: L f B B B h h z g v g P h z g v g

Detaylı

www.haus.com.tr DDE SERİSİ

www.haus.com.tr DDE SERİSİ www.haus.com.tr DDE SERİSİ HAUS DEKANTÖRLERİ, SEKTÖRDE YENİ STANDARTLAR BELİRLİYOR Modern ve yüksek performanslı HAUS dekantörler, kentsel ve endüstriyel atık su ile içme suyu arıtma tesisleri için tasarlanmıştır.

Detaylı

FRENLER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-II DERS NOTU

FRENLER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-II DERS NOTU FRENLER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-II DERS NOTU Frenler 2 / 20 Frenler, sürtünme yüzeyli kavramalarla benzer prensiplere göre çalışan bir makine elemanı grubunu oluştururlar. Şu şekilde

Detaylı

AKTÜATÖRLER Elektromekanik Aktüatörler

AKTÜATÖRLER Elektromekanik Aktüatörler AKTÜATÖRLER Bir sitemi kontrol için, elektriksel, termal yada hidrolik, pnömatik gibi mekanik büyüklükleri harekete dönüştüren elemanlardır. Elektromekanik aktüatörler, Hidromekanik aktüatörler ve pnömatik

Detaylı

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde DİŞLİ ÇARKLAR Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde özel bir yeri bulunan mekanizmalardır. Mekanizmayı

Detaylı

Basit Makineler. Basit Makinelerin Kuralı. Çift Taraflı Kaldıraçlar 1.Tip. Kaldıraçlar

Basit Makineler. Basit Makinelerin Kuralı. Çift Taraflı Kaldıraçlar 1.Tip. Kaldıraçlar Basit Makineler Basit Makinelerin Kuralı Çok az parçadan oluşan ve tek bir kuvvet çeşidine göre çalışan makinelere BASİT MAKİNELER denir. Basit makinelerin yapım amacı kuvvetten kazanç sağlamaktır. Basit

Detaylı

Basınç farkı=çalışma basıncı (PA,B)-Şarj basıncı (PSp)+Güvenlik payı Ayar Diyagramı

Basınç farkı=çalışma basıncı (PA,B)-Şarj basıncı (PSp)+Güvenlik payı Ayar Diyagramı 1 Pistonlu pompa ve motorlarla sağlanacak hidrostatik tahrik aracın sürüşünde birçok avantaj getirmektedir. İyi bir sürüş konforu ve yüksek çalışma hızı yönündeki talepler hidrostatik tahrikle çalışan

Detaylı

Endüstriyel Fanlar AKSİYAL FANLAR GENEL BİLGİLER

Endüstriyel Fanlar AKSİYAL FANLAR GENEL BİLGİLER O C A K 2 0 1 1 A R G E - F. K 03 Endüstriyel Fanlar AKSİYAL FANLAR GENEL BİLGİLER Ürünlerimiz, yüksek verimli, düşük maliyetli, düşük ses düzeyi, olası en geniş çalışma aralığı ve kompakt bir yapıya sahip

Detaylı

Günlük yaşantımızda işlerimizi kolaylaştırmak için kullandığımız, bir yada. iki parçadan oluşan araçlara BASİT MAKİNELER denir.

Günlük yaşantımızda işlerimizi kolaylaştırmak için kullandığımız, bir yada. iki parçadan oluşan araçlara BASİT MAKİNELER denir. BASİT MAKİNELER Günlük yaşantımızda işlerimizi kolaylaştırmak için kullandığımız, bir yada iki parçadan oluşan araçlara BASİT MAKİNELER denir. Basit Makinelerin Özellikleri Basit makineler, kuvvetin doğrultusunu,

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

11. PERVANE DİZAYNI. Ticaret Gemisi Hız Kullanım Oranı. Gemi Hızı. PDF processed with CutePDF evaluation edition

11. PERVANE DİZAYNI. Ticaret Gemisi Hız Kullanım Oranı. Gemi Hızı. PDF processed with CutePDF evaluation edition 11. PERVANE İZAYNI Pervane dizaynında amaç, minimum güç gereksinimine karşılık maksimum verimle çalışacak optimum pervane geometrisinin belirlenmesidir. Bu gerçekleştirilirken aynı zamanda pervanenin mukavemet

Detaylı

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

ÖN DİZAYNDA AĞIRLIK HESABI

ÖN DİZAYNDA AĞIRLIK HESABI ÖN DİZAYNDA AĞIRIK HESABI Her türlü geminin dizaynında gemiyi oluşturan ağırlıkların ön dizayn aşamaında doğru olarak heaplanmaı geminin tekno-ekonomik performan kriterlerinin belirlenmeinde on derece

Detaylı

KARADENİZ BALIKÇI TEKNELERİNDE SEVK SİSTEMİ TASARIMI

KARADENİZ BALIKÇI TEKNELERİNDE SEVK SİSTEMİ TASARIMI KARADENİZ BALIKÇI TEKNELERİNDE SEVK SİSTEMİ TASARIMI Arş. Gör. Emre PEŞMAN *, Prof. Dr. Orhan DURGUN, Arş. Gör. Hasan ÖLMEZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı

Detaylı

Pompalar: Temel Kavramlar

Pompalar: Temel Kavramlar Pompalar: Temel Kavramlar Sunum Akışı 1. Genel Tanımlar 2. Tesisat ve Sistem 3. Tasarım 4. Çok Pompalı Sistemler 5. Problemler Tarihçe Santrifüj pompanın esas mucidi Fransız fizikçi DENIS PAPIN (1647-1714).

Detaylı

en oluşmaktadırlar. Ayrıca: f) türbo-elektrik ve g) dizel elektrik sistemleri de kullanılmaktadır.

en oluşmaktadırlar. Ayrıca: f) türbo-elektrik ve g) dizel elektrik sistemleri de kullanılmaktadır. GEMİ YARDIMCI MAKİNELERİ ve SİSTEMLERİ 1. Ana makine ve türleri İster içten yanmalı, ister dıştan yanmalı veya buhar makinesi olsun, pervane çeviren makinelere "Ana makine" adı verilir. Gemiler veya yatlarda

Detaylı

Kar Mücadelesi-Siperler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Kar Mücadelesi-Siperler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Kar Mücadelesi-Siperler Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzey Kaplaması Yüzey Dokusu Kaplamanın yüzeysel dokusu ve pürüzlülüğü hem sürüş konforunu hem de sürüş emniyetini belirler. Kaplama yeterince düzgün ama

Detaylı

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları Pancar tohumları büyüklükleri ve çimlenme yetenekleri farklı tohumlardır. İri tohumlar fazla embriyolu olup çimlenme yüzdeleri yüksektir. Küçük tohumlar ise tek embriyolu olup çimlenme yetenekleri düşüktür.

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLAR 2. BÖLÜM EK DERS NOTLARI

İÇTEN YANMALI MOTORLAR 2. BÖLÜM EK DERS NOTLARI İÇTEN YANMALI MOTORLAR 2. BÖLÜM EK DERS NOTLARI 1.Kısmi Gaz Konumunda Çalışan Benzin (OTTO) Motoru Şekil 1. Kısmi gaz konumunda çalışan bir benzin motorunun ideal Otto çevrimi (6-6a-1-2-3-4-5-6) Dört zamanlı

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ -1- Pompa Sistemleri Akışkanları transfer etmek, tesisat direncini karşılayabilmek ve Farklı seviyelerde yükseklik farkını karşılayabilmek için kullanılırlar. Genel olarak

Detaylı

Sathi Kaplamalar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Sathi Kaplamalar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Sathi Kaplamalar Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Sathi Kaplama Mevcut BSK kaplama üzerine veya granüler temel tabaka üzerine astar tabakası ve yapıştırma tabakası seriminden sonra, uygun oranda kübik şekle yakın

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -8- Fatih ALİBEYOĞLU -8- Giriş Dövme, darbe veya basınç altında kontrollü bir plastik deformasyon sağlanarak, metale istenen şekli verme, tane boyutunu küçültme ve mekanik özelliklerini iyileştirme amacıyla

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

KUBOTA SÜPER MİNİ EKSKAVATÖR

KUBOTA SÜPER MİNİ EKSKAVATÖR KUBOTA SÜPER MİNİ EKSKAVATÖR Süper kompakt. Yüksek güvenilirlikte. Çalıştırması kolay. 1 tonun altında dünya çapında en iyi satan modelimiz, inanılmaz derecede verimli süper mini ekskavatör olarak geliştirilmiştir

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

Römorklar MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY MICHELIN CARGOXBIB MICHELIN XS

Römorklar MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY MICHELIN CARGOXBIB MICHELIN XS Römorklar MICHELIN HIGH FLOTATION MICHELIN HEAVY DUTY MICHELIN MICHELIN XS Römorklar Toprak üzerinde daha az etkisi olan yükler için düşük basınçlı römork lastiği YENİ MICHELIN HIGH FLOTATION HOMOJEN VE

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

3. ÖN DİZAYNDA AĞIRLIK HESABI

3. ÖN DİZAYNDA AĞIRLIK HESABI 3. ÖN İZAYNA AĞIRIK HESAI Her türlü geminin dizaynında gemiyi oluşturan ağırlıkların ön dizayn aşamaında doğru olarak heaplanmaı geminin tekno-ekonomik performan kriterlerinin belirlenmeinde on derece

Detaylı

GEMİ SEYİR TECRÜBELERİ. Tam Ölçekli Gemi Direncinin Belirlenmesi

GEMİ SEYİR TECRÜBELERİ. Tam Ölçekli Gemi Direncinin Belirlenmesi GEMİ SEYİR TECRÜBELERİ Tam Ölçekli Gemi Direncinin Belirlenmesi Gemi direncinin tam boyutla doğrudan ölçümüne çok nadiren teşebbüs edildiği görülmektedir. Gemi üzerinde tam boyutlu direnç deneyini ilk

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

Uçak motorunun ana fonksiyonu uçağa gereken hareketi sağlamaktır. Motorun uçaktaki diğer fonksiyonları ise

Uçak motorunun ana fonksiyonu uçağa gereken hareketi sağlamaktır. Motorun uçaktaki diğer fonksiyonları ise Uçakların uçuşunu, havada tutunmasını sağlayan kanatlardır. Motorların görevi ise uçağı öne doğru iterek hava akımının kanatların üstünden gitmesini sağlayarak kaldırma kuvveti oluşturmaktır. Uçak motorunun

Detaylı

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7.1 GROS VE NET TONAJ Dünyada ilk tonaj tanımı 1423 yılında Britanya hükümetinin ticaret gemilerinin taşıdıkları yükten vergi almak için çıkardığı yasa ile gündeme

Detaylı

Kavitasyon. Pompa Teknolojileri ve Çalışma Prensipleri

Kavitasyon. Pompa Teknolojileri ve Çalışma Prensipleri Kavitasyon Pompanın içinde statik basınç, basılan sıvının buharlaşma basıncının altına düştüğünde sıvı buharlaşır ve içinde küçük buhar kabarcıkları oluşur. Sıvının pompa içinde dinamik hareketiyle sürüklenen

Detaylı

%100 TÜRK ÜRETİMİ YAŞAMIN KONFORU ÇEVRE DOSTU

%100 TÜRK ÜRETİMİ YAŞAMIN KONFORU ÇEVRE DOSTU 1 %100 TÜRK ÜRETİMİ YAŞAMIN KONFORU ÇEVRE DOSTU 2 DİKEY EKSENLİ RÜZGAR SİSTEMLERİ Daha az rüzgârla daha fazla güç üreten, doğaya daha saygılı, taşınması ve kurulumu daha kolay bir rüzgâr türbini düşünün;

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Bu bölümde Aktarma Organları Sistem Tanımı Mekanik Kavramalar Manuel Transmisyon ve Transaxle

Detaylı

RÜZGAR JENERATÖRÜ TASARIMI

RÜZGAR JENERATÖRÜ TASARIMI RÜZGAR JENERATÖRÜ TASARIMI Derste anlatılan Reklam panosu örneğini ve bazı gruplarda anlatılan Pervane örneğini kullanarak bir Rüzgar Jeneratörü tasarımı yapınız. Buna göre aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirin.

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU MAKİNE PARÇALARINI ETKİLEYEN KUVVETLER VE GERİLMELER

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU MAKİNE PARÇALARINI ETKİLEYEN KUVVETLER VE GERİLMELER MAKİNE PARÇALARINI ETKİLEYEN KUVVETLER VE GERİLMELER Dış Kuvvetler : Katı cisimlere uygulanan kuvvet cismi çekmeye, basmaya, burmaya, eğilmeye yada kesilmeye zorlar. Cisimde geçici ve kalıcı şekil değişikliği

Detaylı

Şekil 1. Gemi sevk sistemi

Şekil 1. Gemi sevk sistemi Gemi makinalarının tanımı Rüzgar ve akıntı dış kuvvetleriyle hareket haricinde gemilerin sevki için temel prensip hep aynı kalmıştır. Bir cismi su içinde hareket ettiren itme kuvveti, cismin hareketinin

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı