Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 FİYAT İNDEKSLERİ KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Haziran 1988

2 Esasına Göre İstanbul <Geçinme İndeksi>Eylûl İstanbul Ticaret Odası Mecmuası 76, no ( ): temel yılı dış ticaret fiyat ve miktar indeksleri yöntemsel açıklama ve indeks. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, [t.y.]. III, 62 y.: tablo; 30 cm 'te büyüme: Yüzde 4.5. Globus Aylık Ekonomi ve Finans Dergisi, 4 (10), Ekim 2003, 62.s. 4. Aktan, Okan. "Geçinme İndeksleri." Türk-İş 3, no. 26 ( ): Aktaş, Alaattin: Sonu 200'e benzemesin de... Globus Aylık Ekonomi ve Finans Dergisi, 4 (10), Ekim 2003, ss. 6. Aktaş, Talip: Enflasyon 1970'lerdeki düzeyine indi. İhracat Aylık İhracat ve Ekonomi Dergisi, 1 (3), Kasım 2003, 9.s. 7. Aktaş, Talip: TL'nin tırmanışı Ekim'de hız kesti. İhracat Aylık İhracat ve Ekonomi Dergisi, 1 (3), Kasım 2003, 9.s. 8. Albayrak, Cemil. "Hisse Senetleri Fiyat Hareketlerindeki Değişim ile Borsa İndeksi Değişimi Arasındaki Sistematik İlişkiler:Türk Sermaye Piyasasındaki Hisse Senetleri Üzerinde Bir Uygulama." İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi 48, no. 2 ( ): Allen, R. G. D. "Dış Ticaret Hacim ve Fiat İndeksleri." Eskişehir İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi Dergisi 4, no. 2 ( ): Almanya Geçinme İndeksi Üzerine Mülâhazalar. Konjonktür, 17, no. 7-9 ( ): Alper, Metin. "Dış Ticaret İndeksleri. Türkiye İçin Bir Deneme." Türk İstatistik Derneği Dergisi 1, no. 2 ( ): Arslan, İsmail: Fiyat artışları üzerine bir değerlendirme. (1983 yılı). Ankara: DPT.İPB, Ocak y. Grafik, tablo. 13. Ayaydın, Aydın. "Ülkemizde Uygulanan Geçinme İndeksleri ve Tüketim Kalıplarının Önemi." Ekonomi 2, no. 13 ( ): Aydın Ayaydın. "Fiyat İndeksleri ve Türkiye Uygulaması." Ekonomi 1, no. 11 ( ): Bankalar (İndeksler). Konjonktür, 29, no ( ): Bankalar [Faaliyet ve Kredi İndeksleri]. Konjonktör 28 ( ): Bankalar, Kredileri [İndeksi]. Konjonktür, 28, no. 1-6 ( ): Barzel, Yaram: İndekslerle ilgili bir araştırma ve sonuçları. (Çev.: İ. Kara ve A. S. Talu). EİTİA Dergisi, c8, n2, Haziran 1972, ss. 19. Baykan, Renan. "Fiat İndeksleri Üzerine." İstanbul Ticaret, 19, no. 959 ( ): Berument, Hakan - Yılmaz Atı. "Türkiye'deki Sanayi Üretim İndeksi İçin Potansiyel Bilgi Verileri." Araştırma Sempozyumu 97 Bildirileri, (24-26 Kasım 1997): Beynelmilel Ham Maddeler için Tanzim Edilen Fiyat İndeksleri. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası 69, no. 7-8 ( ): Beynelmilel Ham Maddeler için Tanzim Edilen Fiyat İndeksleri. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası 69, no ( ): Bilgin, Erhan: DİE'nin yeni fiyat endeksi üzerine. Dünya, ( ), 28 Şubat 1996, 6.s. 24. Bolak, Mehmet. "Borsa İndeksi 2000 Barajında." Banka ve Ekonomik Yorumlar 34, no. 8 ( ): Canalp, Güler İlban Onur: Tüketim malları gelir ve fiyat elastikiyetleri hakkında (memorandum). Ankara: DPT, Ağustos s. 2

3 26. Cengiz, Melek : Turizm fiyat indeksleri: yapısı, kurulması, uygulamaları ve Türkiye'deki olanakların incelenmesi sayfa. Danışman: Doç.Dr. Hasan Işın Dener Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 27. Cillov, Halûk. "Enflasyon ve İndeksler." İstanbul Ticaret, 33, no ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fiat İndekslerinde Gelişme Eğilimi." İstanbul Ticaret, 11, no. 519 ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fiat İndekslerinde Nisbî İstikrar Var." İstanbul Ticaret, 11, no. 547 ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fiyat Artışları ve İndeksler." İstanbul Ticaret, 30, no ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fiyat İndeksleri ve Zamlar." İstanbul Ticaret, 27, no ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fiyat İndekslerimiz." İstanbul Ticaret, 18, no. 944 ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fiyat İndekslerinde Gelişme Eğilimi." İstanbul Ticaret, 13, no. 600 ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fiyat İndekslerindeki Gelişme." İstanbul Ticaret, 24, no ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fiyat İndekslerindeki Gelişmeler." İstanbul Ticaret, 19, no. 993 ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fiyatlar ve İndeksler." İstanbul Ticaret, 26, no ( ): Cillov, Halûk. "Fiyatlar ve İndeksler." İstanbul Ticaret, 27, no ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fyat İndekslerine Güven İhtiyacı." İstanbul Ticaret, 28, no ( ): Cillov, Halûk. "Geçinme İndekslerimize Göre Hayat Pahalılığı." İstanbul Ticaret, 9, no. 441 ( ): 2, Cillov, Halûk. "İndeksler ve Fiyatlar." İstanbul Ticaret, 30, no ( ): 1, Cillov, Halûk. "İndeksler ve Fiyatlar." İstanbul Ticaret, 31, no ( ): Cillov, Halûk. "Türkiye İhracatının Mevsim İndeksi." Türk İstatistik Derneği Dergisi 1, no. 4-5 ( ): Cireli, Erdoğan - Ayşegül Uysal. "Os Femoris Norma İndeks ve Varyasyonları Üzerine Araştırmalar." Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 27, no. 1 ( ): Çavdar, Tevfik. "Gelişme İndeksi Kavramı ve Türkiye'deki Uygulamalar." Türk İstatistik Derneği Dergisi 1, no. 1 ( ): Çiftçinin eline geçen fiyatlar 1990 : = Prices received by farmers. - Ankara: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, VII,24 s.; 28 cm. - (Devlet İstatistik Enstitüsü yayın no. 1523) ISBN: Çilli, Hüseyin - Zerrin Gürgenci. "Türkiye'de Fiyat İndeksleri." T.C. Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar Bülteni 2, no. 2 ( ): Çimenoğlu, Orhan. "İnşaat Malzemesi Toptan Eşya Fiyatları İndeksi." İstanbul Sanayi Odası Dergisi 12, no. 138 ( ): Çimenoğlu, Orhan. "İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi." İstanbul Sanayi Odası Dergisi 12, no. 141 ( ): Çimenoğlu, Orhan. "İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi." İstanbul Sanayi Odası Dergisi 9, no. 105 ( ): Çimenoğlu, Orhan. "Toptan Eşya Fiyatları, İstanbul Geçinme İndeksleri ve Aralarındaki İlişkiler." İstanbul Sanayi Odası Dergisi 12, no. 139 ( ):

4 51. Dağlı, Hüseyin. "Uluslararası Performans Aracı Olarak IFC Hisse Senedi İndeksleri." İktisat İşletme ve Finans 13, no. 143 ( ): Danışman, Nesrin: Relative importance of monetary and fiscal variables in determination of price level in Turkey ( ). 1976). (Basılmamış yüksek lisans tezi, ODTÜ Ekonomi). Ankara, s. 52 ref. 53. Danışman. "Dış Ticaret Hadleri Hesabında İndekslerin Kullanımı." İGEME 1, no. 3 ( ): Daşer, Mehmet: Nisan ayı enflasyon. Türkiye İktisat Gazetesi, (1942), 11 Mayıs 1992, 2, 7.ss. 55. Dış Ticaret [İndeksleri]. Konjonktör 28 ( ): Dış Ticaret Genel Durumu [İndeksi]. Konjonktür, 28, no. 1-6 ( ): Dış Ticaret İndeksleri. Konjonktür, 29, no ( ): DİE. Toptan eşya fiyat istatistikleri (Ticaret borsalarında işlem gören maddeler 1984). Wholesale price statistics. Registered commodities in commodity exchanges hanges. Ankara: (DİE Yayın no: 1178) 59. DİE: Perakende fiyat istatistikleri. Seçilmiş şehirlere ve maddelere göre yıllık ortalama fiyatlar Retail prices statistics. Annual average prices by selected cities and items. Ankara: (DİE Yayın no: 1153) 60. DİE: Toptan eşya tüketici fiyatları aylık indeks bülteni. Wholesale and consumer price indexes monthly bulletin. 61. Dikmen, M. Orhan. "Türkiye deki İndeksler." İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 3, no. 1-2 ( ): Dikmen, M. Orhan. "Türkiye deki İndeksler." İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 3, no. 1-2 ( ): DPT.İPB: Toptan eşya fiyat endeksleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ürünlerinin fiyatları ile tarımsal destekleme fiyatlarının arının TEFE üzerindeki etkileri. Ankara, mart IV+108y. Tablo. [dptk/dptk] 64. Ekni, Müslim: Fiyat indeksleri ve Ankara kendi ücretli kesime ilişkin uygulama. (Basılmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi İstatistik Anabilim Dalı). Ankara, s. 65. Ekni, Müslim: Fiyat indeksleri ve Ankara kenti ücretli kesime ilişkin uygulama sayfa. Danışman: Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 66. Ekzen, Nazif: Fiyat indekslerinden artış oranlarının hesaplanması. Maliye Tetkik Kurulu Araştırmaları, c1, ss. 67. Ekzen, Nazif: Türkiye de kullanılan fiyat endeksleri ve günümüzdeki ekonomik anlamlılıklar. Maliye Dergisi, n25, 01/ , ss. 68. Emik, H. Tahsin - Fehmi Dinçer. "Hisse Senedi Fiyat İndeksleri." DESİYAB Bülteni 6, no. 23 ( ): Ergun, Temel: Uluslar arası ticarete konu olan ve olmayan mallara ilişkin fiyat indeksleri ve Türkiye örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c1, n3, , ss. 70. Erol, Hamaz - Fikri Akdeniz - Altan Çabuk. "Toptan Eşya Fiyatları ve Tüketici Fiyatları İndekslerindeki Değişim Oranlarının Modellenmesinde Karma Dağılımların Kullanılması." Araştırma Sempozyumu 97 Bildirileri, ( Kasım 1997): Evgin, Erol. "Fiyat İstatistikleri ve Geçinme İndeksleri." İktisat Dergisi 5, no. 25 ( ): Fırıldak, Özgecan : İndekslerin kullanım alanı olarak menkul kıymetler borsaları ve İ.M.K.B. indeksine alternatif öneriler sayfa. Danışman: Doç.Dr. Hülya Talu Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 73. Fiat ve Dış Ticaret İndeksleri. İstanbul Ticaret Odası Gazetesi 75, no ( ). 4

5 74. Fiatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 17, no ( ): IX-XXXI, XLIX-L. 75. Fiatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 18, no ( ): IX-XXIX. 76. Fiatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 18, no. 1-3 ( ): IX-XXXI, XLIX-L. 77. Fiatlar ve İndeksleri.. Konjonktür, 18, no. 4-6 ( ): IX-XXXI, XLIX-L. 78. Fiatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 20, no ( ): Fiatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 29, no ( ): Fiyat indeksleri hakkında kında not. Ankara: DPT.İPD, Haziran y. Tab. 81. Fiyat İndeksleri Nasıl Hesaplanıyor. Dış Ticarette Durum, no. 8 ( ): Fiyatlar ve İndeksler. Konjonktür, 21, no ( ): Fiyatlar ve İndeksler. Konjonktür, 35, no ( ): Fiyatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 28 ( ): Fiyatlar ve İndeksleri.. Konjonktür, 28, no. 1-6 ( ): Fiyatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 30, no ( ): Fiyatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 31, no ( ): Fiyatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 32, no ( ): Fiyatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 36, no ( ): Fiyatlar ve İndeksleri. Prix Et Indices des Prix. Konjonktür, 34, no ( ): Fiyatlar ve İndeksleri. Prix et İndices des Prik. Konjonktür, 37, no ( ): Gebizlioğlu, Ömer Lütfi: Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ömer Lütfi Gebizlioğlu'nun sunuş konuşması / Ömer Lütfi Gebizlioğlu. - Türkiye'de Fiyat İndeksleri Hesaplama Yöntemleri ve Uygulamaları Paneli. - İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, ss. 93. Giray, Halit: Mevsimlik dalgalanma endeksleri. Ankara: DPT.İPD, Ekim y. Grafik. (DPT: 1265; İPD: 344) 94. Göçmençelebi, Kemal. "<Yeni> Toptan Eşya Fiyatları İndeksi." İşveren 15, no. 4 ( ): Göçmençelebi, Kemal. "Geçinme İndeksleri." İşveren 15, no. 2 ( ): Göçmençelebi, Kemal. "Geçinme İndeksleri." İşveren 4, no. 2-4 ( ): Göçmençelebi, Kemal. "Tüketici Fiyatları (Geçinme) İndeksi." İşveren 28, no. 6 ( ): Göçmençelebi, Kemal: Yeni tüketici fiyatları indeksi.. İşveren, 28 (6), Mart 1990, ss. 99. Grafikler ile halimiz. - Ankara: Ankara Ticaret Odası, [t.y.]. 237 s.; 20x29 cm Güner, Nihat: Toptan eşya fiyat indeksleri çalışmaları hakkında açıklamalar. Ekonomide Diyalog, c2, n12, , 33-34ss Güngör, Tevfik: Tüketici fiyatları endeksi neden değişti? Nasıl değişti?. Dünya, ( ), 8 Şubat 1996, 2.s Gürsakal, Necmi - Fatma Acar: Avrupa Topluluğu Ülkeleri ve Türkiye'nin tüketici fiyat endekslerinin karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi İktisadi İ ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (1-2), Mart-Kasım 1992, ss. 5

6 103. Gürsel, Halûk F. "Toptan Eşya ve Tüketici Fiat İndeksleri Arasındaki İlişkiler." Maliye Dergisi, no. 9 ( ): Gürsel, Haluk Ferden: Toptan eşya ve tüketici fiyat endeksleri arasındaki ilişkiler. Maliye Dergisi, n9, 05/ , 10-22ss Gürtan, Kenan. "Geçinme İndeksleri ve Türkiye'deki Tatbikatı." İktisat ve Maliye 5, no. 10 ( ): Gürtan, Kenan: Geçinme indeksleri ve Türkiye deki tatbikatı. İktisat ve Maliye, c5, n10, , ss Güvenen, Orhan. "İndekslemede Yöntem Değişikliği (Fiyat İndeksleri Üzerine Konuşma)." İşveren 28, no. 6 ( ): Güvenen, Orhan: İndekslemede yöntem değişikliği. İşveren, 28 (6), Mart 1990, ss Güzel, Sabiha. " Haziran Döneminde Toptan Eşya Fiyatları İndeksi Yüzde 24.3 Arttı." İstanbul Ticaret, 19, no. 965 ( ): 1, Güzel, Sabiha. " Ocak Döneminde Toptan Eşya İndeksinde % Artış Oldu." İstanbul Ticaret, 20, no. 995 ( ): Güzel, Sabiha. " Ocak Döneminde Ücretlileri Geçinme İndeksi Yüzde Arttı." İstanbul Ticaret, 19, no. 992 ( ): 1, Güzel, Sabiha. "İndeksler ve Ülkemizde Uygulanması." İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, no. 7-9 ( ): Güzel, Sabiha. "İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi Şubat Döneminde % Arttı." İstanbul Ticaret, 20, no. 997 ( ): 1, Güzel, Sabiha. "İstanbul Ücretliler Genel İndeksi Mart Döneminde Yüzde Artış Gösterdi." İstanbul Ticaret, 20, no ( ): 1, Güzel, Sabiha. "Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksi 1978 Mart Ayında % 5. 6 Artış Gösterdi." İstanbul Ticaret, 20, no ( ): Güzel, Sabiha. "Toptan Eşya Fiyatları İndeksi Yüzde 23,6 Arttı." İstanbul Ticaret, 19, no. 969 ( ): 1, Güzel, Sabiha. "Ülkemizde Fiyat İndeksleri." İstanbul Ticaret, 21, no ( ): 5, Güzel, Sabiha: İndeksler ve ülkemizdeki uygulanması. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, n7/9, 07/ , 24-31ss Işıklılar, S. Sadi. "İşletme Bütçelerinde Dinamikleştirme Faktörü Olarak Kur İndeksleri." Vergi Dünyası 11, no. 122 ( ): İç Ticaret [İndeksleri]. Konjonktür, 28 ( ): İç Ticaret İndeksleri. Konjonktür, 28, no. 1-6 ( ): İç Ticaret İndeksleri. Konjonktür, 29, no ( ): İstanbul Geçinme İndeksi. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 69, no. 7-8 ( ): 1 Levha İstanbul Geçinme İndeksi. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 70, no ( ) İstatistik Tabloları (Maden-Ham Petrol-Elektrik-Sanayi-Dış Ticaret-İhracat-İstanbul Limanı-Geçinme İndeksi-Eşya Fiyatları-Banka Kredileri). İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, no. 4-6 ( ): İstatistik Tabloları [Maden-Ham Petrol-Elektrik Sanayi-Dış Ticaret-İhracat-İthalat-Geçinme İndeksi- Toptan Eşya Fiyatları-Banka Kredileri]. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, no. 1-3 ( ):

7 127. İstatistik Tabloları [Maden-Ham Petrol-Elektrik-Sanayi-Dış Ticaret-İhracat-İthalat-Geçinme İndeksi Eşya Fiyatları-Banka Kredileri]. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, no ( ): İstatistik Tabloları [Sanayi-Ham Petrol-Maden-Elektrik-Banka Kredileri-Geçinme İndeksi-Eşya Fiyatları- Dış Ticaret-İhracat-İthâlat]. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, no. 7-9 ( ): İstatistik Tabloları <Statical Tables>[Ham Petrol-Maden-Dış Ticaret-Elektrik-İhracat-İthalat-Eşya Fiyatları-Geçinme İndeksi-Banka Kredileri]. İstanbul Ticaret Odası, no ( ): İstatistik tabloları <Statistical Tables> (Sanayi-Petrol-Maden-Elektrik- Banka-Eşya Fiyatları-Geçinme İndeksi-İhracat-Dış Ticaret-İthalat-Kambiyo). İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, no. 7-9 ( ): İstatistik Tabloları Statistical Tables" (Maden-Ham Petrol-Elektrik-Sanayi-Dış Ticaret-İthalat-İhracat- Geçinme İndeksi-Eşya Fiyatları-Banka Kredileri)." İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, no. 1-3 ( ): 1*-15* İstatistik Tabloları<Statical Tables> [Ham Petrol-Maden-Dış Ticaret-Elektrik-İhracat-İthâlat-Eşya Fiyatları-Geçinme İndeksi-Banka Kredileri]. İstanbul Ticaret, Odası, no. 7-9 ( ): İstihsal İndeksleri <Ziraî>. Konjonktür, 28 ( ): İstihsal İndeksleri <Zirai>. Konjonktür, 28, no. 1-6 ( ): İstihsal İndeksleri. Konjonktür, 20, no ( ): İstihsal İndeksleri. Konjonktür, 21, no ( ): İstihsal İndeksleri. Konjonktür, 31, no ( ): İstihsal İndeksleri. Konjonktür, 32, no ( ): İsveç'te Yeni İstihlâk Fiatları İndeksi. Konjonktür, 17, no ( ): İtalya'da Geçim İndeksi. Konjonktür, 17, no. 4-6 ( ): Karagülle, H. Mithat. "İstihsal, Fiyatlar ve Geçinme İndeksi." Türkiye İktisat Gazetesi 10, no. 481 ( ): Karagülle, H. Mithat. "Son Ayların Fiat Hareketleri ve Geçinme İndeksleri." Türkiye İktisat Gazetesi 11, no. 528 ( ): 3, Kaytaz, Mehmet: 1994 hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları anketi ve tüketici ve toptan fiyatlar indeksi. İktisat İşletme ve Finans, 11 (119), Şubat 1996, ss Kendir, Saim: Konjonktür Dairesi toptan eşya fiatları endeksi için mevsimlik dalgalanma endeksi hesaplanması. Ankara: DPT, Eylül y Kip, Ergün - Bedriye Saraçoğlu. "Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde Ağırlıklar ve Enflasyon." Ankara Sanayi Odası Dergisi D 14, no. 102 ( ): Kip, Ergün. "Fiyat İndekslerinin Fiyat İlişkilerine Ait Bazı Ölçülerin Hesaplanmasında Kullanılması." Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi 8, no. 1 ( ): Korkmaz, Halil : Türkiye'nin altı büyük ilinde mukayeseli fiyat indeksleri ( ) sayfa. Danışman: Y. Doç. Dr. Faruk Alpaslan Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 148. Korum, Sevil: Toptan eşya fiyatları endeksi: Eleştiri, ekonomik tanımlama ama ve önceden tahmin. (Uzmanlık tezi, DPT). Ankara: İPD, Ekim y. (DPT: 631-İPD: 216) 149. Külünk, Metin: Ayrıntılara dikkat... İhracat Aylık İhracat ve Ekonomi Dergisi, 1 (3), Kasım 2003, 4.s Mevsimlik dalgalanma endeksleri. Ankara: DPT.İPD, Kasım s. (İBYKP için hazırlıklar: 13; DPT: 291-İPD: 116) 7

8 151. Millî Gelir (İndeksler). Konjonktür, 29, no ( ): Millî Gelir [İndeksi]. Konjonktür, 28, no. 1-6 ( ): Millî Gelir [İndeksleri]. Konjonktür, 28 ( ): Mutlu, Ercan: Fiyat değişmelerinin ekonomik değerlere yansıtılmasında endeksleme yöntemi ve etkileri (Türkiye için bir deneme). (Uzmanlık tezi, DPT). Ankara: DPT.İPD, Ekim y Necmettin. "Geçinme İndeksi." İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası, no. 2 ( ): Nihayet TÜFE'de tek hane ama... Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, 41 (483), Haziran 2004, 3-5.ss Nişel, Rauf. "Birleşik Fiyat İndekslerinin Mukayeseli Analizi." İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 12, no. 2 ( ): Özçelik, Salih. "DİE Toptan Eşya ve Tüketici Fiyatları Aylık İndekslerinin Gelecekteki Gelişme Eğilimi." Akademik Araştırmalar Dergisi isi, no. 4 ( ): Özmen (Işınsu), Şule :A Comparative study on producer price indexes model with special reference to european community practice sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ateş Vuran Doktora İngilizce. [yöktm/yöktm] 160. Özötün, Erdoğan. "Fiyat İndeksleri ve Ülkemizdeki Uygulamaları." İstanbul Sanayi Odası Dergisi 22, no. 264 ( ): Pirooz, Ahmad: Türkiye toptan eşya fiyatları indeksi. (Basılmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi İstatistik Anabilim Dalı). Ankara, y Sağlam, Vedat : Devlet İstatistik Enstitüsü hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları anketleri ve tüketici fiyat indekslerinin incelenmesi sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Necati Türedi Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 163. Sakinoğlu, Alaattin: Fiyat indekslerine ekonomik yaklaşım: Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye`nin tüketici fiyatları indekslerinin karşılaştırılması, uyum süreci sayfa. Danışman: Prof.Dr. Nüvit Oktay Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 164. Saraçoğlu, Bedriye - Ergün Kip: "Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde Önemli Bileşenler Analizi." Verimlilik Dergisi 19, no. 2 ( ): Saraçoğlu, Bedriye - Ergün Kip: Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eşya fiyatları indeksinde önemli bileşenler analizi. Verimlilik Dergisi, 19 (2), 1990, ss Su Ürünleri İstihsali [İndeksi]. Konjonktür, 28, no. 1-6 ( ): Su Ürünleri İstihsali [İndeksleri]. Konjonktür, 28 ( ): Suvla, Refii Şükrü. "Fiyat İndeksleri Tanzimi." İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 3, no. 1-2 ( ): Suvla, Refii Şükrü. "Fiyat İndeksleri Tanzimi." İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi F Mecmuası 3, no. 1-2 ( ): Şen, Nezihe: Türkiye de uygulanmakta olan fiyat endeksleri ve bir değerlendirme. (Uzmanlık tezi, DPT). Ankara: DPT, Ekim s Temimi, Remziye. "Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde Şubat Döneminde % Artış Oldu." İstanbul Ticaret, 20, no. 998 ( ): 2, Toptan Eşya Fiatları İndeksi. İstanbul Ticaret, 12, no. 559 ( ): Toptan Eşya Fiatlarının İndeksi. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 76, no ( ): Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksi 1974 Ocak Ayına Kıyasla Yüzde 31, 7 Oranında Arttı. İstanbul Sanayi Odası Dergisi 9, no. 99 ( ):

9 175. Toptan eşya fiyatları indeksi kavram, yöntem ve v kaynaklar Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, s.; 29 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın no. 2086) Toptan Eşya Fiyatları İndeksi. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 69, no. 7-8 ( ): 1 Levha Toptan Eşya Fiyatları İndeksleri. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 70, no ( ) Toptan Eşya İndeksi Nisan Döneminde % 49,2 Arttı. İstanbul Ticaret, 20, no ( ): 1, Toptan eşya istatistikleri : = Wholesale price statistics Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VIII, 34 s.: ek, tablo; 29 cm. - (Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü yayın no. 1589) Toptan eşya ve tüketici fiyatları indeksi. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VI, 35 s.; 20 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın no Sorularla istatistikler dizisi; 2) ISBN: Toptan fiyat istatistikleri 1985 : Ticaret borsalarında işlem gören maddeler = Wholesale price statistics 1985 : Registered commodities in commodity exchanges. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, IX, 71 s.: tablo; 29 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın no. no. 1272) ISBN: Toptan fiyat istatistikleri 1986 : Ticaret borsalarında işlem gören maddeler = Wholesale price statistics : Registered commodities in commodity exchanges. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, IX, 57 s.; 28 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın no. 1386). ISBN: Toptan fiyat istatistikleri 1987 : Ticaret borsalarında işlem gören maddeler = Wholesale Price Statistics 1987 : Registered commodities in commodity exchanges. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, IX, 58 s.: çizelge, tablo; 29 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın no. 1403) ISBN: Toptan fiyat istatistikleri : = Wholesale price statistics tics. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VII,42 s.; 28 cm. - (Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü yayın no. 1509) Toptan fiyat istatistikleri : = Wholesale price statistics. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VIII, 34 s.; 29 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın no. 1589) Toptan fiyat istatistikleri : = Wholesale price statistics. - Ankara: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, XV, 71 s.: grafik; 28 cm. - (Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü yayın no. 1862) Toptan fiyat istatistikleri 1996 : = Wholesale prise statistics. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VII, 117 s.; 29 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın no. 2077) ISBN: Toptan fiyat istatistikleri : = Wholesale price statistics. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VII, 95 s.: ek.; 29 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın no. 2264) ISBN: Toptan fiyat istatistikleri : = Wholesale price statistics. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VII, 121 s.: grafik.; 29 cm. - (T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü yayın no: 2440) ISBN: Toptan fiyat istatistikleri = Wholesale price statistics. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VIII, 115 s.; 29 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın nu: 2656) ISBN: Toptan fiyat istatistikleri 2002 = Wholesale price statistics. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VIII, 115 s.; 29 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın nu. 2775) ISBN: X 9

10 192. Toptan fiyat istatistikleri 2004 = Wholesale price statistics. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VIII, 125 s.; 27 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın no. 2948) ISBN: Turanlı, Münevver. "Türkiye'de Hesaplanan İndeksler." İstanbul Sanayi Odası Dergisi 23, no. 270 ( ): Türkbal, Aydın: Türkiye nin 9 büyük ilinde mukayeseli fiat indeksleri. Ankara: (Baylan Mat.) Türkiye'de Fiat İndeksleri. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası 69, no. 7-8 ( ): Türkiye'de Fiat İndeksleri. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 69, no ( ): Türkiye'de fiyat indeksleri hesaplama yöntemleri ve uygulamaları = : Panel / konuşmacılar: Güzel, Sabiha, Mehmet Şakir Ersoy, Nurgül Öğüt; oturum başkanı Haluk Cillov. - Türkiye'de Fiyat İndeksleri Hesaplama Yöntemleri ve Uygulamaları Paneli. - İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, ss Türkiye'de Fiyat İndeksleri Hesaplama Yöntemleri ve Uygulamaları Paneli P aneli. - İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, s.; 24 cm. - (İstanbul Ticaret Odası; yayın no ) Türkiye'de Konut İnşaatı Maliyet İndeksleri. TÜBİTAK Bülteni 2, no. 3 ( ): Türkiye'nin Dış Ticaret Hadleri İndeksi. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 69, no. 2 ( ): Türkiye'nin Dış Ticaret İndeksi. Terms of Trade of Turkey. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 69, no. 7-8 ( ): Türkiye'nin Dış Ticaret İndeksi. Terms of Trade of Turkey. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 69, no ( ): Türkiye'nin İktisadi İnkişafını Gösteren Muhtelif İndekslerin Seyri. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 69, no ( ) Türkiye'nin İktisadi İnkişafını Gösteren Muhtelif İndekslerin Seyri. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 73, no. 1-6 ( ) Türkiye'nin İktisadî İnkişafını Gösteren Muhtelif İndekslerin Seyri. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 69, no. 12 ( ): Türkyılmaz, A. Gülay: Application of the rent increase to the cost of living index numbers. (Basılmamış yüksek lisans tezi, ODTÜ Ekonomi). Ankara, p Ulaştırma [İndeksleri]. Konjonktür, 28 ( ): Ulaştırma İndeksleri. Konjonktür, 29, no ( ): Uluatam, Aynur: Fiyat indeksleri konulu CENTO Simpozyumu hakkında [not]. Ankara: DPT.İPD, Temmuz s Uygur, Ercan - Fatih Özatay - Haluk Tükel. "DİE'nin İmalat Sanayii Üretim İndekslerine İlişkin Not: Nitelikleri ve Kullanımlarında Yanlışlar." Ekonomik Araştırmalar Dergisi 1, no. 1 ( ): Ünal, Seyfettin - Mesut Kayalı: İndeks hisseler ve indeks arbitrajına etkileri = Indeks shares and their effects on indeks arbitrage. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (10), Haziran 2004, ss Üretim İndeksleri. Indicates de la Production. Konjonktür, 34, no ( ): Üretim İndeksleri. Indices de la Production. Konjonktür, 35, no ( ): Üretim İndeksleri. Indices De la Production. Konjonktür, 37, no ( ): 9. 10

11 215. Üretim İndeksleri. Konjonktür, 36, no ( ): Yabancı Sermaye (İndeksleri). Konjonktür, 29, no ( ): Yabancı Sermaye [İndeksleri]. Konjonktür, 28 ( ): Yalçın, Erkan : Türkiye'de fiyat indeksleri sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Kayıhan Özoğuz Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 219. Yatırımlar fiyat deflasyon endeksi. Ankara: DPT-İPD, Haziran s Yayın, Sevin: Eğilim ve mevsimlik dalgalanma endekslerinin bulunması. Ankara: DPT.İPD, Aralık y. Tablo. (DPT: 188-İPD.77) 221. Yıldırım, Mehmet: İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım'ın açış konuşması / Mehmet Yıldırım. - Türkiye'de Fiyat İndeksleri Hesaplama Yöntemleri ve Uygulamaları Paneli. - İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, ss Yılın ilk üç ayında İlimiz (Eskişehir) tüketici fiyat indeksindeki artış %15.7. Eskişehir Sanayi Odası Bülteni, (258), Nisan 1993, ss Yılın üçüncü çeyreğinde İlimiz (Eskişehir) tüketici fiyatlarındaki artış %43.5. Eskişehir Sanayi Odası Bülteni, (252), Ekim 1992, ss Yoğurtcugil, M. Kemal. "Bir Input-Output Tablosunda Geçmişin Fiyat ve Miktar İndeksleri ile Tashihi ve Neticelerin Mukayesesi." İktisadî ve Ticari İlimler Dergisi 7, no. 30 ( ): Yusuf Kırtok. "Tahıllarda Biyolojik Verim, Hasat İndeksi ve Tane Verimi II. Birbirleriyle Olan İlişkiler ve Bunların Seçim Kriteri Olarak Kullanımları." Doğa Bilim Dergisi Seri-D2: (Tarım ve Ormancılık) 8, no. 3 ( ): Yücel, Erhan. "Prodüktivite İndeksleri." Prodüktivite Verimlilik 5, no. 2 ( ): 75-78, Zirai İstihsal İndeksleri. Konjonktür, 17, no ( ):

MERMER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Şubat 1989 1. AB mermer ürünleri piyasası araştırması / hazırlayanlar: Özlenen Sezer, Mualla Bilgin, Elif Çakır 1. bsk : İstanbul : İstanbul Ticaret Odası, 1999.

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI

PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI (TASLAK) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Haziran 2010 1 İÇİNDEKİLER PROJELER...3 TEZ...4 MAKALELERİ...4 TEBLİĞLER...5 RAPORLAR...6 TEKSİRLER - ÇOĞALTMALAR...6 ÖNSÖZLERİ...6

Detaylı

T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI

T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI (Taslak) Haz.: Bülent Ağaoğlu İstanbul, 31.05.2011 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GİRİŞ... 3 İSTATİSTİK... 4 KÖŞE YAZILARININ GAZETELERE GÖRE DAĞILIMI (ALFABETİK) :... 7 KÖŞE YAZILARININ GAZETELERE

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, (Ocak 1981-1985) KISALTMALAR aühföüy : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yayınları aüzfpmk : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL. 2. Doğum Tarihi: 1956. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL. 2. Doğum Tarihi: 1956. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL 2. Doğum Tarihi: 1956 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 1977 Y. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI 1963-1985 1985 (Uzmanlık, Master, Yeterlik, Doktora, Doçentlik ve Profesörlük Takdim Tezleri) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 14 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER Kıısaltmalar... 4

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org Güz-2010 Cilt:9 Sayı:34 (259-279) ISSN:1304-0278 Autumn-2010 Volume:9 Issue:34 NORMATİF YATIRIM

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1947-1987 1987 Bülent Ağaoğlu 24 NİSAN 1988 İSTANBUL İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 AV TURİZMİ... 5 ÇİFTE REZERVASTON-TÜRKİYE... 5 KONGRE DÜZENLEME... 5 KREDİ

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

TÜRKİYE BOŞ ZAMAN, REKREASYON VE TURİZM TEZLERİ (UZMANLIK, MASTER, DOKTORA, DOÇENTLİK VE PROFESÖRLÜK TAKDİM) BİBLİYOGRAFYASI 1963 1984 Bülent Ağaoğlu İstanbul, 15 Ekim 1984 İÇİNDEKİLER BOŞ ZAMAN... 3 REKREASYON...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI MEVCUT DURUM VE ANALİZİ CİLT I

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI MEVCUT DURUM VE ANALİZİ CİLT I T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI MEVCUT DURUM VE ANALİZİ CİLT I GENEL DEĞERLENDİRME, NÜFUS YAPISI VE TOPLUMSAL HİZMETLER RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM

Detaylı

2014 YILI EKONOMİK DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI EKONOMİK DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI EKONOMİK DEĞERLENDİRME RAPORU BURDUR VE TÜRKİYE Prof. Dr. Adem KORKMAZ BURDUR BÖLGESİ ODALAR VE BORSALAR AKADEMİK DANIŞMANI OCAK-2015 2014 YILI BURDUR VE BAZI SEÇİLMİŞ İLLERDEKİ İSTİHDAM VERİLERİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL

SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL.2 BAYKAM, Bora "Yatırım Bankacılığı Sistematiği" Doç.Dr.Osman 1995.3 KUŞÇUOĞLU, Özlem "Yatırımcının Risk Psikolojisi" Doç.Dr.Samim

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. genel kurul

EKONOMİK RAPOR. genel kurul genel kurul EKONOMİK RAPOR 2010 EKONOMİK RAPOR 2010 ISBN: 978-9944-60-897-8 TOBB Yayın No: 2011/135 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312)

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ LEASING İN KOBİ LERE GETİRDİĞİ KOLAYLIKLAR ve SİNCAN-ETİMESGUT- YENİKENT SANAYİCİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ NE (SİSİAD)

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (26) 2013, 190-205 REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ THE CAUSAL RELATIONSHIP AMONG REAL EXCHANGE RATE, IMPORT and EXPORT: THE

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

KREDİ KAVRAMI ve SEKTÖR KREDİLERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ BELLİ BAŞLI SEKTÖRLERİN ANALİZİ

KREDİ KAVRAMI ve SEKTÖR KREDİLERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ BELLİ BAŞLI SEKTÖRLERİN ANALİZİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KREDİ KAVRAMI ve SEKTÖR KREDİLERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ BELLİ BAŞLI SEKTÖRLERİN ANALİZİ Yüksek Lisans Tezi Kaan Balkaş Ankara-2004

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARININ KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ

TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARININ KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARININ KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ Orhan KANDEMİR Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Meslek Yüksekokulu Kuzeyket/Kastamonu E-Posta: okandemir@kastamonu.edu.tr Özet Çalışmada, Türkiye

Detaylı

Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme K. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, 2000. ss. 77-96 Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme İbrahim Güran YUMUŞAK * Mahmut BİLEN ** Giriş Keynes, bilinen

Detaylı

Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yayınları

Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yayınları Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yayınları (Kitap, Tez, Sözlük, Çeviri Kitap vb. yapıtlar kalın puntolarla gösterilmiştir) 1967-12 Haziran 2014 1. 1967 Programlama, U1NIVAC 1005, Devlet İstatistik Enstitüsü,

Detaylı

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2009, ss. 139 158 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 10, 2009, pp. 139 158 İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YOKSULLUĞUN DEĞİŞMEYEN YÜZÜ VE ASGARİ ÜCRET MAKALE HAKKINDA. Geliş : Ağustos 2014. Kabul: Ekim 2014. Gülay HIZ a ABSTRACT

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YOKSULLUĞUN DEĞİŞMEYEN YÜZÜ VE ASGARİ ÜCRET MAKALE HAKKINDA. Geliş : Ağustos 2014. Kabul: Ekim 2014. Gülay HIZ a ABSTRACT MBD 2014, 3 (2 ): 162 172 MAKALE HAKKINDA Geliş : Ağustos 2014 Kabul: Ekim 2014 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YOKSULLUĞUN DEĞİŞMEYEN YÜZÜ VE ASGARİ ÜCRET THE NON-CHANGING FACE OF POVERTY IN NEW WORLD ORDER AND

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Euro Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru nun İMKB 100 Endeksi ne Etkisi

Euro Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru nun İMKB 100 Endeksi ne Etkisi Euro Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru nun İMKB 100 Endeksi ne Etkisi İncilay SAVAŞ Öğr. Gör., Aksaray Üniversitesi Aksaray Meslek Yüksekokulu isavas@aksaray.edu.tr İsmail CAN Yrd.Doç. Dr., Çankırı Karatekin

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI

TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Didar Büyüker İŞLER ISPARTA 2004

Detaylı