Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 FİYAT İNDEKSLERİ KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Haziran 1988

2 Esasına Göre İstanbul <Geçinme İndeksi>Eylûl İstanbul Ticaret Odası Mecmuası 76, no ( ): temel yılı dış ticaret fiyat ve miktar indeksleri yöntemsel açıklama ve indeks. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, [t.y.]. III, 62 y.: tablo; 30 cm 'te büyüme: Yüzde 4.5. Globus Aylık Ekonomi ve Finans Dergisi, 4 (10), Ekim 2003, 62.s. 4. Aktan, Okan. "Geçinme İndeksleri." Türk-İş 3, no. 26 ( ): Aktaş, Alaattin: Sonu 200'e benzemesin de... Globus Aylık Ekonomi ve Finans Dergisi, 4 (10), Ekim 2003, ss. 6. Aktaş, Talip: Enflasyon 1970'lerdeki düzeyine indi. İhracat Aylık İhracat ve Ekonomi Dergisi, 1 (3), Kasım 2003, 9.s. 7. Aktaş, Talip: TL'nin tırmanışı Ekim'de hız kesti. İhracat Aylık İhracat ve Ekonomi Dergisi, 1 (3), Kasım 2003, 9.s. 8. Albayrak, Cemil. "Hisse Senetleri Fiyat Hareketlerindeki Değişim ile Borsa İndeksi Değişimi Arasındaki Sistematik İlişkiler:Türk Sermaye Piyasasındaki Hisse Senetleri Üzerinde Bir Uygulama." İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi 48, no. 2 ( ): Allen, R. G. D. "Dış Ticaret Hacim ve Fiat İndeksleri." Eskişehir İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi Dergisi 4, no. 2 ( ): Almanya Geçinme İndeksi Üzerine Mülâhazalar. Konjonktür, 17, no. 7-9 ( ): Alper, Metin. "Dış Ticaret İndeksleri. Türkiye İçin Bir Deneme." Türk İstatistik Derneği Dergisi 1, no. 2 ( ): Arslan, İsmail: Fiyat artışları üzerine bir değerlendirme. (1983 yılı). Ankara: DPT.İPB, Ocak y. Grafik, tablo. 13. Ayaydın, Aydın. "Ülkemizde Uygulanan Geçinme İndeksleri ve Tüketim Kalıplarının Önemi." Ekonomi 2, no. 13 ( ): Aydın Ayaydın. "Fiyat İndeksleri ve Türkiye Uygulaması." Ekonomi 1, no. 11 ( ): Bankalar (İndeksler). Konjonktür, 29, no ( ): Bankalar [Faaliyet ve Kredi İndeksleri]. Konjonktör 28 ( ): Bankalar, Kredileri [İndeksi]. Konjonktür, 28, no. 1-6 ( ): Barzel, Yaram: İndekslerle ilgili bir araştırma ve sonuçları. (Çev.: İ. Kara ve A. S. Talu). EİTİA Dergisi, c8, n2, Haziran 1972, ss. 19. Baykan, Renan. "Fiat İndeksleri Üzerine." İstanbul Ticaret, 19, no. 959 ( ): Berument, Hakan - Yılmaz Atı. "Türkiye'deki Sanayi Üretim İndeksi İçin Potansiyel Bilgi Verileri." Araştırma Sempozyumu 97 Bildirileri, (24-26 Kasım 1997): Beynelmilel Ham Maddeler için Tanzim Edilen Fiyat İndeksleri. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası 69, no. 7-8 ( ): Beynelmilel Ham Maddeler için Tanzim Edilen Fiyat İndeksleri. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası 69, no ( ): Bilgin, Erhan: DİE'nin yeni fiyat endeksi üzerine. Dünya, ( ), 28 Şubat 1996, 6.s. 24. Bolak, Mehmet. "Borsa İndeksi 2000 Barajında." Banka ve Ekonomik Yorumlar 34, no. 8 ( ): Canalp, Güler İlban Onur: Tüketim malları gelir ve fiyat elastikiyetleri hakkında (memorandum). Ankara: DPT, Ağustos s. 2

3 26. Cengiz, Melek : Turizm fiyat indeksleri: yapısı, kurulması, uygulamaları ve Türkiye'deki olanakların incelenmesi sayfa. Danışman: Doç.Dr. Hasan Işın Dener Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 27. Cillov, Halûk. "Enflasyon ve İndeksler." İstanbul Ticaret, 33, no ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fiat İndekslerinde Gelişme Eğilimi." İstanbul Ticaret, 11, no. 519 ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fiat İndekslerinde Nisbî İstikrar Var." İstanbul Ticaret, 11, no. 547 ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fiyat Artışları ve İndeksler." İstanbul Ticaret, 30, no ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fiyat İndeksleri ve Zamlar." İstanbul Ticaret, 27, no ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fiyat İndekslerimiz." İstanbul Ticaret, 18, no. 944 ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fiyat İndekslerinde Gelişme Eğilimi." İstanbul Ticaret, 13, no. 600 ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fiyat İndekslerindeki Gelişme." İstanbul Ticaret, 24, no ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fiyat İndekslerindeki Gelişmeler." İstanbul Ticaret, 19, no. 993 ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fiyatlar ve İndeksler." İstanbul Ticaret, 26, no ( ): Cillov, Halûk. "Fiyatlar ve İndeksler." İstanbul Ticaret, 27, no ( ): 1, Cillov, Halûk. "Fyat İndekslerine Güven İhtiyacı." İstanbul Ticaret, 28, no ( ): Cillov, Halûk. "Geçinme İndekslerimize Göre Hayat Pahalılığı." İstanbul Ticaret, 9, no. 441 ( ): 2, Cillov, Halûk. "İndeksler ve Fiyatlar." İstanbul Ticaret, 30, no ( ): 1, Cillov, Halûk. "İndeksler ve Fiyatlar." İstanbul Ticaret, 31, no ( ): Cillov, Halûk. "Türkiye İhracatının Mevsim İndeksi." Türk İstatistik Derneği Dergisi 1, no. 4-5 ( ): Cireli, Erdoğan - Ayşegül Uysal. "Os Femoris Norma İndeks ve Varyasyonları Üzerine Araştırmalar." Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 27, no. 1 ( ): Çavdar, Tevfik. "Gelişme İndeksi Kavramı ve Türkiye'deki Uygulamalar." Türk İstatistik Derneği Dergisi 1, no. 1 ( ): Çiftçinin eline geçen fiyatlar 1990 : = Prices received by farmers. - Ankara: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, VII,24 s.; 28 cm. - (Devlet İstatistik Enstitüsü yayın no. 1523) ISBN: Çilli, Hüseyin - Zerrin Gürgenci. "Türkiye'de Fiyat İndeksleri." T.C. Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar Bülteni 2, no. 2 ( ): Çimenoğlu, Orhan. "İnşaat Malzemesi Toptan Eşya Fiyatları İndeksi." İstanbul Sanayi Odası Dergisi 12, no. 138 ( ): Çimenoğlu, Orhan. "İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi." İstanbul Sanayi Odası Dergisi 12, no. 141 ( ): Çimenoğlu, Orhan. "İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi." İstanbul Sanayi Odası Dergisi 9, no. 105 ( ): Çimenoğlu, Orhan. "Toptan Eşya Fiyatları, İstanbul Geçinme İndeksleri ve Aralarındaki İlişkiler." İstanbul Sanayi Odası Dergisi 12, no. 139 ( ):

4 51. Dağlı, Hüseyin. "Uluslararası Performans Aracı Olarak IFC Hisse Senedi İndeksleri." İktisat İşletme ve Finans 13, no. 143 ( ): Danışman, Nesrin: Relative importance of monetary and fiscal variables in determination of price level in Turkey ( ). 1976). (Basılmamış yüksek lisans tezi, ODTÜ Ekonomi). Ankara, s. 52 ref. 53. Danışman. "Dış Ticaret Hadleri Hesabında İndekslerin Kullanımı." İGEME 1, no. 3 ( ): Daşer, Mehmet: Nisan ayı enflasyon. Türkiye İktisat Gazetesi, (1942), 11 Mayıs 1992, 2, 7.ss. 55. Dış Ticaret [İndeksleri]. Konjonktör 28 ( ): Dış Ticaret Genel Durumu [İndeksi]. Konjonktür, 28, no. 1-6 ( ): Dış Ticaret İndeksleri. Konjonktür, 29, no ( ): DİE. Toptan eşya fiyat istatistikleri (Ticaret borsalarında işlem gören maddeler 1984). Wholesale price statistics. Registered commodities in commodity exchanges hanges. Ankara: (DİE Yayın no: 1178) 59. DİE: Perakende fiyat istatistikleri. Seçilmiş şehirlere ve maddelere göre yıllık ortalama fiyatlar Retail prices statistics. Annual average prices by selected cities and items. Ankara: (DİE Yayın no: 1153) 60. DİE: Toptan eşya tüketici fiyatları aylık indeks bülteni. Wholesale and consumer price indexes monthly bulletin. 61. Dikmen, M. Orhan. "Türkiye deki İndeksler." İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 3, no. 1-2 ( ): Dikmen, M. Orhan. "Türkiye deki İndeksler." İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 3, no. 1-2 ( ): DPT.İPB: Toptan eşya fiyat endeksleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ürünlerinin fiyatları ile tarımsal destekleme fiyatlarının arının TEFE üzerindeki etkileri. Ankara, mart IV+108y. Tablo. [dptk/dptk] 64. Ekni, Müslim: Fiyat indeksleri ve Ankara kendi ücretli kesime ilişkin uygulama. (Basılmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi İstatistik Anabilim Dalı). Ankara, s. 65. Ekni, Müslim: Fiyat indeksleri ve Ankara kenti ücretli kesime ilişkin uygulama sayfa. Danışman: Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 66. Ekzen, Nazif: Fiyat indekslerinden artış oranlarının hesaplanması. Maliye Tetkik Kurulu Araştırmaları, c1, ss. 67. Ekzen, Nazif: Türkiye de kullanılan fiyat endeksleri ve günümüzdeki ekonomik anlamlılıklar. Maliye Dergisi, n25, 01/ , ss. 68. Emik, H. Tahsin - Fehmi Dinçer. "Hisse Senedi Fiyat İndeksleri." DESİYAB Bülteni 6, no. 23 ( ): Ergun, Temel: Uluslar arası ticarete konu olan ve olmayan mallara ilişkin fiyat indeksleri ve Türkiye örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c1, n3, , ss. 70. Erol, Hamaz - Fikri Akdeniz - Altan Çabuk. "Toptan Eşya Fiyatları ve Tüketici Fiyatları İndekslerindeki Değişim Oranlarının Modellenmesinde Karma Dağılımların Kullanılması." Araştırma Sempozyumu 97 Bildirileri, ( Kasım 1997): Evgin, Erol. "Fiyat İstatistikleri ve Geçinme İndeksleri." İktisat Dergisi 5, no. 25 ( ): Fırıldak, Özgecan : İndekslerin kullanım alanı olarak menkul kıymetler borsaları ve İ.M.K.B. indeksine alternatif öneriler sayfa. Danışman: Doç.Dr. Hülya Talu Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 73. Fiat ve Dış Ticaret İndeksleri. İstanbul Ticaret Odası Gazetesi 75, no ( ). 4

5 74. Fiatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 17, no ( ): IX-XXXI, XLIX-L. 75. Fiatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 18, no ( ): IX-XXIX. 76. Fiatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 18, no. 1-3 ( ): IX-XXXI, XLIX-L. 77. Fiatlar ve İndeksleri.. Konjonktür, 18, no. 4-6 ( ): IX-XXXI, XLIX-L. 78. Fiatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 20, no ( ): Fiatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 29, no ( ): Fiyat indeksleri hakkında kında not. Ankara: DPT.İPD, Haziran y. Tab. 81. Fiyat İndeksleri Nasıl Hesaplanıyor. Dış Ticarette Durum, no. 8 ( ): Fiyatlar ve İndeksler. Konjonktür, 21, no ( ): Fiyatlar ve İndeksler. Konjonktür, 35, no ( ): Fiyatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 28 ( ): Fiyatlar ve İndeksleri.. Konjonktür, 28, no. 1-6 ( ): Fiyatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 30, no ( ): Fiyatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 31, no ( ): Fiyatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 32, no ( ): Fiyatlar ve İndeksleri. Konjonktür, 36, no ( ): Fiyatlar ve İndeksleri. Prix Et Indices des Prix. Konjonktür, 34, no ( ): Fiyatlar ve İndeksleri. Prix et İndices des Prik. Konjonktür, 37, no ( ): Gebizlioğlu, Ömer Lütfi: Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ömer Lütfi Gebizlioğlu'nun sunuş konuşması / Ömer Lütfi Gebizlioğlu. - Türkiye'de Fiyat İndeksleri Hesaplama Yöntemleri ve Uygulamaları Paneli. - İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, ss. 93. Giray, Halit: Mevsimlik dalgalanma endeksleri. Ankara: DPT.İPD, Ekim y. Grafik. (DPT: 1265; İPD: 344) 94. Göçmençelebi, Kemal. "<Yeni> Toptan Eşya Fiyatları İndeksi." İşveren 15, no. 4 ( ): Göçmençelebi, Kemal. "Geçinme İndeksleri." İşveren 15, no. 2 ( ): Göçmençelebi, Kemal. "Geçinme İndeksleri." İşveren 4, no. 2-4 ( ): Göçmençelebi, Kemal. "Tüketici Fiyatları (Geçinme) İndeksi." İşveren 28, no. 6 ( ): Göçmençelebi, Kemal: Yeni tüketici fiyatları indeksi.. İşveren, 28 (6), Mart 1990, ss. 99. Grafikler ile halimiz. - Ankara: Ankara Ticaret Odası, [t.y.]. 237 s.; 20x29 cm Güner, Nihat: Toptan eşya fiyat indeksleri çalışmaları hakkında açıklamalar. Ekonomide Diyalog, c2, n12, , 33-34ss Güngör, Tevfik: Tüketici fiyatları endeksi neden değişti? Nasıl değişti?. Dünya, ( ), 8 Şubat 1996, 2.s Gürsakal, Necmi - Fatma Acar: Avrupa Topluluğu Ülkeleri ve Türkiye'nin tüketici fiyat endekslerinin karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi İktisadi İ ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (1-2), Mart-Kasım 1992, ss. 5

6 103. Gürsel, Halûk F. "Toptan Eşya ve Tüketici Fiat İndeksleri Arasındaki İlişkiler." Maliye Dergisi, no. 9 ( ): Gürsel, Haluk Ferden: Toptan eşya ve tüketici fiyat endeksleri arasındaki ilişkiler. Maliye Dergisi, n9, 05/ , 10-22ss Gürtan, Kenan. "Geçinme İndeksleri ve Türkiye'deki Tatbikatı." İktisat ve Maliye 5, no. 10 ( ): Gürtan, Kenan: Geçinme indeksleri ve Türkiye deki tatbikatı. İktisat ve Maliye, c5, n10, , ss Güvenen, Orhan. "İndekslemede Yöntem Değişikliği (Fiyat İndeksleri Üzerine Konuşma)." İşveren 28, no. 6 ( ): Güvenen, Orhan: İndekslemede yöntem değişikliği. İşveren, 28 (6), Mart 1990, ss Güzel, Sabiha. " Haziran Döneminde Toptan Eşya Fiyatları İndeksi Yüzde 24.3 Arttı." İstanbul Ticaret, 19, no. 965 ( ): 1, Güzel, Sabiha. " Ocak Döneminde Toptan Eşya İndeksinde % Artış Oldu." İstanbul Ticaret, 20, no. 995 ( ): Güzel, Sabiha. " Ocak Döneminde Ücretlileri Geçinme İndeksi Yüzde Arttı." İstanbul Ticaret, 19, no. 992 ( ): 1, Güzel, Sabiha. "İndeksler ve Ülkemizde Uygulanması." İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, no. 7-9 ( ): Güzel, Sabiha. "İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi Şubat Döneminde % Arttı." İstanbul Ticaret, 20, no. 997 ( ): 1, Güzel, Sabiha. "İstanbul Ücretliler Genel İndeksi Mart Döneminde Yüzde Artış Gösterdi." İstanbul Ticaret, 20, no ( ): 1, Güzel, Sabiha. "Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksi 1978 Mart Ayında % 5. 6 Artış Gösterdi." İstanbul Ticaret, 20, no ( ): Güzel, Sabiha. "Toptan Eşya Fiyatları İndeksi Yüzde 23,6 Arttı." İstanbul Ticaret, 19, no. 969 ( ): 1, Güzel, Sabiha. "Ülkemizde Fiyat İndeksleri." İstanbul Ticaret, 21, no ( ): 5, Güzel, Sabiha: İndeksler ve ülkemizdeki uygulanması. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, n7/9, 07/ , 24-31ss Işıklılar, S. Sadi. "İşletme Bütçelerinde Dinamikleştirme Faktörü Olarak Kur İndeksleri." Vergi Dünyası 11, no. 122 ( ): İç Ticaret [İndeksleri]. Konjonktür, 28 ( ): İç Ticaret İndeksleri. Konjonktür, 28, no. 1-6 ( ): İç Ticaret İndeksleri. Konjonktür, 29, no ( ): İstanbul Geçinme İndeksi. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 69, no. 7-8 ( ): 1 Levha İstanbul Geçinme İndeksi. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 70, no ( ) İstatistik Tabloları (Maden-Ham Petrol-Elektrik-Sanayi-Dış Ticaret-İhracat-İstanbul Limanı-Geçinme İndeksi-Eşya Fiyatları-Banka Kredileri). İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, no. 4-6 ( ): İstatistik Tabloları [Maden-Ham Petrol-Elektrik Sanayi-Dış Ticaret-İhracat-İthalat-Geçinme İndeksi- Toptan Eşya Fiyatları-Banka Kredileri]. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, no. 1-3 ( ):

7 127. İstatistik Tabloları [Maden-Ham Petrol-Elektrik-Sanayi-Dış Ticaret-İhracat-İthalat-Geçinme İndeksi Eşya Fiyatları-Banka Kredileri]. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, no ( ): İstatistik Tabloları [Sanayi-Ham Petrol-Maden-Elektrik-Banka Kredileri-Geçinme İndeksi-Eşya Fiyatları- Dış Ticaret-İhracat-İthâlat]. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, no. 7-9 ( ): İstatistik Tabloları <Statical Tables>[Ham Petrol-Maden-Dış Ticaret-Elektrik-İhracat-İthalat-Eşya Fiyatları-Geçinme İndeksi-Banka Kredileri]. İstanbul Ticaret Odası, no ( ): İstatistik tabloları <Statistical Tables> (Sanayi-Petrol-Maden-Elektrik- Banka-Eşya Fiyatları-Geçinme İndeksi-İhracat-Dış Ticaret-İthalat-Kambiyo). İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, no. 7-9 ( ): İstatistik Tabloları Statistical Tables" (Maden-Ham Petrol-Elektrik-Sanayi-Dış Ticaret-İthalat-İhracat- Geçinme İndeksi-Eşya Fiyatları-Banka Kredileri)." İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, no. 1-3 ( ): 1*-15* İstatistik Tabloları<Statical Tables> [Ham Petrol-Maden-Dış Ticaret-Elektrik-İhracat-İthâlat-Eşya Fiyatları-Geçinme İndeksi-Banka Kredileri]. İstanbul Ticaret, Odası, no. 7-9 ( ): İstihsal İndeksleri <Ziraî>. Konjonktür, 28 ( ): İstihsal İndeksleri <Zirai>. Konjonktür, 28, no. 1-6 ( ): İstihsal İndeksleri. Konjonktür, 20, no ( ): İstihsal İndeksleri. Konjonktür, 21, no ( ): İstihsal İndeksleri. Konjonktür, 31, no ( ): İstihsal İndeksleri. Konjonktür, 32, no ( ): İsveç'te Yeni İstihlâk Fiatları İndeksi. Konjonktür, 17, no ( ): İtalya'da Geçim İndeksi. Konjonktür, 17, no. 4-6 ( ): Karagülle, H. Mithat. "İstihsal, Fiyatlar ve Geçinme İndeksi." Türkiye İktisat Gazetesi 10, no. 481 ( ): Karagülle, H. Mithat. "Son Ayların Fiat Hareketleri ve Geçinme İndeksleri." Türkiye İktisat Gazetesi 11, no. 528 ( ): 3, Kaytaz, Mehmet: 1994 hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları anketi ve tüketici ve toptan fiyatlar indeksi. İktisat İşletme ve Finans, 11 (119), Şubat 1996, ss Kendir, Saim: Konjonktür Dairesi toptan eşya fiatları endeksi için mevsimlik dalgalanma endeksi hesaplanması. Ankara: DPT, Eylül y Kip, Ergün - Bedriye Saraçoğlu. "Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde Ağırlıklar ve Enflasyon." Ankara Sanayi Odası Dergisi D 14, no. 102 ( ): Kip, Ergün. "Fiyat İndekslerinin Fiyat İlişkilerine Ait Bazı Ölçülerin Hesaplanmasında Kullanılması." Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi 8, no. 1 ( ): Korkmaz, Halil : Türkiye'nin altı büyük ilinde mukayeseli fiyat indeksleri ( ) sayfa. Danışman: Y. Doç. Dr. Faruk Alpaslan Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 148. Korum, Sevil: Toptan eşya fiyatları endeksi: Eleştiri, ekonomik tanımlama ama ve önceden tahmin. (Uzmanlık tezi, DPT). Ankara: İPD, Ekim y. (DPT: 631-İPD: 216) 149. Külünk, Metin: Ayrıntılara dikkat... İhracat Aylık İhracat ve Ekonomi Dergisi, 1 (3), Kasım 2003, 4.s Mevsimlik dalgalanma endeksleri. Ankara: DPT.İPD, Kasım s. (İBYKP için hazırlıklar: 13; DPT: 291-İPD: 116) 7

8 151. Millî Gelir (İndeksler). Konjonktür, 29, no ( ): Millî Gelir [İndeksi]. Konjonktür, 28, no. 1-6 ( ): Millî Gelir [İndeksleri]. Konjonktür, 28 ( ): Mutlu, Ercan: Fiyat değişmelerinin ekonomik değerlere yansıtılmasında endeksleme yöntemi ve etkileri (Türkiye için bir deneme). (Uzmanlık tezi, DPT). Ankara: DPT.İPD, Ekim y Necmettin. "Geçinme İndeksi." İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası, no. 2 ( ): Nihayet TÜFE'de tek hane ama... Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, 41 (483), Haziran 2004, 3-5.ss Nişel, Rauf. "Birleşik Fiyat İndekslerinin Mukayeseli Analizi." İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 12, no. 2 ( ): Özçelik, Salih. "DİE Toptan Eşya ve Tüketici Fiyatları Aylık İndekslerinin Gelecekteki Gelişme Eğilimi." Akademik Araştırmalar Dergisi isi, no. 4 ( ): Özmen (Işınsu), Şule :A Comparative study on producer price indexes model with special reference to european community practice sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ateş Vuran Doktora İngilizce. [yöktm/yöktm] 160. Özötün, Erdoğan. "Fiyat İndeksleri ve Ülkemizdeki Uygulamaları." İstanbul Sanayi Odası Dergisi 22, no. 264 ( ): Pirooz, Ahmad: Türkiye toptan eşya fiyatları indeksi. (Basılmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi İstatistik Anabilim Dalı). Ankara, y Sağlam, Vedat : Devlet İstatistik Enstitüsü hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları anketleri ve tüketici fiyat indekslerinin incelenmesi sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Necati Türedi Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 163. Sakinoğlu, Alaattin: Fiyat indekslerine ekonomik yaklaşım: Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye`nin tüketici fiyatları indekslerinin karşılaştırılması, uyum süreci sayfa. Danışman: Prof.Dr. Nüvit Oktay Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 164. Saraçoğlu, Bedriye - Ergün Kip: "Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde Önemli Bileşenler Analizi." Verimlilik Dergisi 19, no. 2 ( ): Saraçoğlu, Bedriye - Ergün Kip: Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eşya fiyatları indeksinde önemli bileşenler analizi. Verimlilik Dergisi, 19 (2), 1990, ss Su Ürünleri İstihsali [İndeksi]. Konjonktür, 28, no. 1-6 ( ): Su Ürünleri İstihsali [İndeksleri]. Konjonktür, 28 ( ): Suvla, Refii Şükrü. "Fiyat İndeksleri Tanzimi." İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 3, no. 1-2 ( ): Suvla, Refii Şükrü. "Fiyat İndeksleri Tanzimi." İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi F Mecmuası 3, no. 1-2 ( ): Şen, Nezihe: Türkiye de uygulanmakta olan fiyat endeksleri ve bir değerlendirme. (Uzmanlık tezi, DPT). Ankara: DPT, Ekim s Temimi, Remziye. "Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde Şubat Döneminde % Artış Oldu." İstanbul Ticaret, 20, no. 998 ( ): 2, Toptan Eşya Fiatları İndeksi. İstanbul Ticaret, 12, no. 559 ( ): Toptan Eşya Fiatlarının İndeksi. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 76, no ( ): Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksi 1974 Ocak Ayına Kıyasla Yüzde 31, 7 Oranında Arttı. İstanbul Sanayi Odası Dergisi 9, no. 99 ( ):

9 175. Toptan eşya fiyatları indeksi kavram, yöntem ve v kaynaklar Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, s.; 29 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın no. 2086) Toptan Eşya Fiyatları İndeksi. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 69, no. 7-8 ( ): 1 Levha Toptan Eşya Fiyatları İndeksleri. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 70, no ( ) Toptan Eşya İndeksi Nisan Döneminde % 49,2 Arttı. İstanbul Ticaret, 20, no ( ): 1, Toptan eşya istatistikleri : = Wholesale price statistics Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VIII, 34 s.: ek, tablo; 29 cm. - (Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü yayın no. 1589) Toptan eşya ve tüketici fiyatları indeksi. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VI, 35 s.; 20 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın no Sorularla istatistikler dizisi; 2) ISBN: Toptan fiyat istatistikleri 1985 : Ticaret borsalarında işlem gören maddeler = Wholesale price statistics 1985 : Registered commodities in commodity exchanges. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, IX, 71 s.: tablo; 29 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın no. no. 1272) ISBN: Toptan fiyat istatistikleri 1986 : Ticaret borsalarında işlem gören maddeler = Wholesale price statistics : Registered commodities in commodity exchanges. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, IX, 57 s.; 28 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın no. 1386). ISBN: Toptan fiyat istatistikleri 1987 : Ticaret borsalarında işlem gören maddeler = Wholesale Price Statistics 1987 : Registered commodities in commodity exchanges. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, IX, 58 s.: çizelge, tablo; 29 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın no. 1403) ISBN: Toptan fiyat istatistikleri : = Wholesale price statistics tics. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VII,42 s.; 28 cm. - (Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü yayın no. 1509) Toptan fiyat istatistikleri : = Wholesale price statistics. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VIII, 34 s.; 29 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın no. 1589) Toptan fiyat istatistikleri : = Wholesale price statistics. - Ankara: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, XV, 71 s.: grafik; 28 cm. - (Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü yayın no. 1862) Toptan fiyat istatistikleri 1996 : = Wholesale prise statistics. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VII, 117 s.; 29 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın no. 2077) ISBN: Toptan fiyat istatistikleri : = Wholesale price statistics. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VII, 95 s.: ek.; 29 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın no. 2264) ISBN: Toptan fiyat istatistikleri : = Wholesale price statistics. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VII, 121 s.: grafik.; 29 cm. - (T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü yayın no: 2440) ISBN: Toptan fiyat istatistikleri = Wholesale price statistics. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VIII, 115 s.; 29 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın nu: 2656) ISBN: Toptan fiyat istatistikleri 2002 = Wholesale price statistics. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VIII, 115 s.; 29 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın nu. 2775) ISBN: X 9

10 192. Toptan fiyat istatistikleri 2004 = Wholesale price statistics. - Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, VIII, 125 s.; 27 cm. - (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; yayın no. 2948) ISBN: Turanlı, Münevver. "Türkiye'de Hesaplanan İndeksler." İstanbul Sanayi Odası Dergisi 23, no. 270 ( ): Türkbal, Aydın: Türkiye nin 9 büyük ilinde mukayeseli fiat indeksleri. Ankara: (Baylan Mat.) Türkiye'de Fiat İndeksleri. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası 69, no. 7-8 ( ): Türkiye'de Fiat İndeksleri. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 69, no ( ): Türkiye'de fiyat indeksleri hesaplama yöntemleri ve uygulamaları = : Panel / konuşmacılar: Güzel, Sabiha, Mehmet Şakir Ersoy, Nurgül Öğüt; oturum başkanı Haluk Cillov. - Türkiye'de Fiyat İndeksleri Hesaplama Yöntemleri ve Uygulamaları Paneli. - İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, ss Türkiye'de Fiyat İndeksleri Hesaplama Yöntemleri ve Uygulamaları Paneli P aneli. - İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, s.; 24 cm. - (İstanbul Ticaret Odası; yayın no ) Türkiye'de Konut İnşaatı Maliyet İndeksleri. TÜBİTAK Bülteni 2, no. 3 ( ): Türkiye'nin Dış Ticaret Hadleri İndeksi. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 69, no. 2 ( ): Türkiye'nin Dış Ticaret İndeksi. Terms of Trade of Turkey. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 69, no. 7-8 ( ): Türkiye'nin Dış Ticaret İndeksi. Terms of Trade of Turkey. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 69, no ( ): Türkiye'nin İktisadi İnkişafını Gösteren Muhtelif İndekslerin Seyri. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 69, no ( ) Türkiye'nin İktisadi İnkişafını Gösteren Muhtelif İndekslerin Seyri. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 73, no. 1-6 ( ) Türkiye'nin İktisadî İnkişafını Gösteren Muhtelif İndekslerin Seyri. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, 69, no. 12 ( ): Türkyılmaz, A. Gülay: Application of the rent increase to the cost of living index numbers. (Basılmamış yüksek lisans tezi, ODTÜ Ekonomi). Ankara, p Ulaştırma [İndeksleri]. Konjonktür, 28 ( ): Ulaştırma İndeksleri. Konjonktür, 29, no ( ): Uluatam, Aynur: Fiyat indeksleri konulu CENTO Simpozyumu hakkında [not]. Ankara: DPT.İPD, Temmuz s Uygur, Ercan - Fatih Özatay - Haluk Tükel. "DİE'nin İmalat Sanayii Üretim İndekslerine İlişkin Not: Nitelikleri ve Kullanımlarında Yanlışlar." Ekonomik Araştırmalar Dergisi 1, no. 1 ( ): Ünal, Seyfettin - Mesut Kayalı: İndeks hisseler ve indeks arbitrajına etkileri = Indeks shares and their effects on indeks arbitrage. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (10), Haziran 2004, ss Üretim İndeksleri. Indicates de la Production. Konjonktür, 34, no ( ): Üretim İndeksleri. Indices de la Production. Konjonktür, 35, no ( ): Üretim İndeksleri. Indices De la Production. Konjonktür, 37, no ( ): 9. 10

11 215. Üretim İndeksleri. Konjonktür, 36, no ( ): Yabancı Sermaye (İndeksleri). Konjonktür, 29, no ( ): Yabancı Sermaye [İndeksleri]. Konjonktür, 28 ( ): Yalçın, Erkan : Türkiye'de fiyat indeksleri sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Kayıhan Özoğuz Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 219. Yatırımlar fiyat deflasyon endeksi. Ankara: DPT-İPD, Haziran s Yayın, Sevin: Eğilim ve mevsimlik dalgalanma endekslerinin bulunması. Ankara: DPT.İPD, Aralık y. Tablo. (DPT: 188-İPD.77) 221. Yıldırım, Mehmet: İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım'ın açış konuşması / Mehmet Yıldırım. - Türkiye'de Fiyat İndeksleri Hesaplama Yöntemleri ve Uygulamaları Paneli. - İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, ss Yılın ilk üç ayında İlimiz (Eskişehir) tüketici fiyat indeksindeki artış %15.7. Eskişehir Sanayi Odası Bülteni, (258), Nisan 1993, ss Yılın üçüncü çeyreğinde İlimiz (Eskişehir) tüketici fiyatlarındaki artış %43.5. Eskişehir Sanayi Odası Bülteni, (252), Ekim 1992, ss Yoğurtcugil, M. Kemal. "Bir Input-Output Tablosunda Geçmişin Fiyat ve Miktar İndeksleri ile Tashihi ve Neticelerin Mukayesesi." İktisadî ve Ticari İlimler Dergisi 7, no. 30 ( ): Yusuf Kırtok. "Tahıllarda Biyolojik Verim, Hasat İndeksi ve Tane Verimi II. Birbirleriyle Olan İlişkiler ve Bunların Seçim Kriteri Olarak Kullanımları." Doğa Bilim Dergisi Seri-D2: (Tarım ve Ormancılık) 8, no. 3 ( ): Yücel, Erhan. "Prodüktivite İndeksleri." Prodüktivite Verimlilik 5, no. 2 ( ): 75-78, Zirai İstihsal İndeksleri. Konjonktür, 17, no ( ):

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı SERPİL TÜRKYILMAZ Ünvanı Yardımcı Doçent Doktor Birimi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Doğum Yeri ESKİŞEHİR E-Posta serpil.turkyilmaz@bilecik.edu.tr

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

2015 EYLÜL AYI ENFLASYON RAPORU

2015 EYLÜL AYI ENFLASYON RAPORU 2015 EYLÜL AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 05.10.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Eylül ayında Tüketici

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ

15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ 15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ 15.1. Cari Fiyatlarla Sektörlerin Gayri Safi Katma Değer İçindeki Payı (%) - İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Temel Fiyatlarla 2007 2008 Türkiye TR41 Türkiye TR41 Gayrisafi katma

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ İ M O N O K E Rİ E L E G R GÖSTE 014 NİSAN 2 Ekonomi Göstergeleri Bülteni 2014-04 www.bebka.org.tr ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %8,39, TR41 Bölgesinde ise %8,58 olarak

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

2015 ARALIK AYI ENFLASYON RAPORU

2015 ARALIK AYI ENFLASYON RAPORU 2015 ARALIK AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 04.01.2016 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Dr. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Aralık ayında

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Fiyatlar: 9/2 5 Şubat 25 25 Ocak ayında 23 bazlı TÜFE, önceki aya göre yüzde.55 arttı. (*) Tüketici fiyatları 25 Ocak

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE OCAK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ EKONOMİ GÖSTERGELERİ OCAK 2016 Ekonomi Göstergeleri Bülteni 2016-01 www.bebka.org.tr ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %8,81 TR41 Bölgesinde ise %9,28 olarak gerçekleşti TÜKETİCİ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI. 116. yıl

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI. 116. yıl İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI 116. yıl IÇINDEKILER ÖNSÖZ "^^-^ttlo Sayfa No: BIRINCI BOLUM 1 GENEL BİLGİLER 3 1.1. MERMERİN TANIMI VE SINIFUNDIRMA 5 1.2. MERMERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat-Maliye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1963

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat-Maliye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1963 1. Adı Soyadı: Yaşar GÜRGEN 2. Doğum Tarihi: 1940 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat-Maliye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1963 Doktora İşçi-işveren

Detaylı

2014 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU

2014 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU 2014 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.12.2014 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Kasım ayında Tüketici

Detaylı

2014 EKİM AYI ENFLASYON RAPORU

2014 EKİM AYI ENFLASYON RAPORU 2014 EKİM AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.11.2014 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Ekim ayında Tüketici

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

1973 1973 Doktora* İşletme İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi. *Doktora Tezi: İşletmelerde İşgücü Devri ve Prodüktiviteye Etkileri.

1973 1973 Doktora* İşletme İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi. *Doktora Tezi: İşletmelerde İşgücü Devri ve Prodüktiviteye Etkileri. 1. Adı Soyadı : Hasan ÇATALCA 2. Doğum Tarihi : 02.08.1948 2. Unvanı : Profesör Dr. 3. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstatistik İstanbul Üniversitesi İktisat Fak. 1971 Y.Lisans İstatistik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR KASIM 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI İZCİLİK FAALİYETLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN EĞİTİMCİ İZCİ LİDERLERİNE AİT İSİM LİSTESİ NO FAALİYETİN ADI YERİ TARİHİ Kamp-Kurs ve Seminer

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 27 ÖZET Ocak ayında işlenmemiş gıda fiyatları, arz yönlü unsurların etkisiyle oldukça yüksek bir artış göstererek enflasyon üzerinde belirleyici olmuştur. İşlenmemiş

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ İ M O N O K E Rİ E L E G R GÖSTE 014 MAYIS 2 Ekonomi Göstergeleri Bülteni 2014-05 www.bebka.org.tr ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %9,38, TR41 Bölgesinde ise %9,00 olarak

Detaylı

3. MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI. 11-12 Haziran 2009 ANKARA

3. MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI. 11-12 Haziran 2009 ANKARA 3. MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 11-12 Haziran 2009 ANKARA Bu Kongre TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından desteklenmiştir. ii 3. MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

2014 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORU

2014 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORU 2014 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 04.08.2014 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Temmuz ayında Tüketici

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ EKONOMİ GÖSTERGELERİ AĞUSTOS 2015 Ekonomi Göstergeleri Bülteni 2015-08 www.bebka.org.tr ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %6,81, TR41 Bölgesinde ise %6,73 olarak gerçekleşti

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 04.11.2010 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2010 yılının 17. toplantısını yapmak üzere 03.11.2010-04.11.2010 da toplanmış; Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının

Detaylı

1973 1973 Doktora* İşletme İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi. *Doktora Tezi: İşletmelerde İşgücü Devri ve Prodüktiviteye Etkileri.

1973 1973 Doktora* İşletme İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi. *Doktora Tezi: İşletmelerde İşgücü Devri ve Prodüktiviteye Etkileri. 1. Adı Soyadı : Hasan ÇATALCA 2. Doğum Tarihi : 02.08.1948 2. Ünvanı : Dr. 3. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstatistik İstanbul Üniversitesi İktisat Fak. 1971 Y.Lisans İstatistik İstanbul

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

85,283 84,283 Albayrak Mevlana 80,500 80,500. 7 HÜSEYİN AKKUŞ İZMİR ACM BAŞKANI 79,378 82,378 Albayrak - Karşıyaka - Bornova merkez Mevlana

85,283 84,283 Albayrak Mevlana 80,500 80,500. 7 HÜSEYİN AKKUŞ İZMİR ACM BAŞKANI 79,378 82,378 Albayrak - Karşıyaka - Bornova merkez Mevlana İZMİR KONUT TAHSİS KOMİSYONUNCA 31/01/2015 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN HAKİM ve CUMHURİYET SAVCILARINA AİT BORNOVA-MEVLANA LOJMANLARINA İLİŞKİN LOJMAN SIRA LİSTESİDİR. 04/052015 SIRA NO AD - SOYAD GÖREVİ

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ İ M O N O K E Rİ E L E G R GÖSTE 016 MAYIS 2 Ekonomi Göstergeleri Bülteni 2016-05 www.bebka.org.tr ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %6,57, TR41 Bölgesinde ise %7,57 olarak

Detaylı

2015 OCAK AYI ENFLASYON RAPORU

2015 OCAK AYI ENFLASYON RAPORU 2015 OCAK AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.02.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Ocak ayında Tüketici

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

2014 NİSAN AYI ENFLASYON RAPORU

2014 NİSAN AYI ENFLASYON RAPORU 2014 NİSAN AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 05.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Murat BİRDAL - İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ

Detaylı

HABER BÜLTENİ 01.11.2013 Sayı 1

HABER BÜLTENİ 01.11.2013 Sayı 1 HABER BÜLTENİ 01.11.2013 Sayı 1 Konya Ticaret Odası (KTO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya Sektörü Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin, yerel düzeyde

Detaylı

2014 ARALIK AYI ENFLASYON RAPORU

2014 ARALIK AYI ENFLASYON RAPORU 2014 ARALIK AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 05.01.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Aralık ayında Tüketici

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/012 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

AĞUSTOS 2014-1 1 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY TR150000300118 TR150000654326 ÇİFT MUHAMMET GÖK RAMAZAN CENGİZ 6.9.2014 6.9.2014

AĞUSTOS 2014-1 1 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY TR150000300118 TR150000654326 ÇİFT MUHAMMET GÖK RAMAZAN CENGİZ 6.9.2014 6.9.2014 AĞUSTOS 2014-1 1 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY TR150000300118 TR150000654326 ÇİFT MUHAMMET GÖK RAMAZAN CENGİZ 6.9.2014 6.9.2014 AĞUSTOS 2014-1 2 AĞLASUN ÇAMLIDERE TR150000008084 TR150000547510 ÇİFT ALİ KAYGILI RAMAZAN

Detaylı

Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya. Lisans (İktisat-İşletme, Maliye) Special Student

Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya. Lisans (İktisat-İşletme, Maliye) Special Student 8 Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya EĞİTİM - İktisat Fakültesi (1955-1959) - İktisat Fakültesi (1961-1965) - Princeton University, International Finance Section Princeton NJ- U.S.A. (1965-1966) -

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ İ M O N O K E Rİ E L E G R GÖSTE 016 NİSAN 2 Ekonomi Göstergeleri Bülteni 2016-04 www.bebka.org.tr ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %7,46 TR41 Bölgesinde ise %8,08 olarak

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK

Detaylı

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 )

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 ) MINISTERS FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR S FICE (*) ( 1920 2007 ) Presidents of the Republic / Ministers of Finance Term of Office PERIOD GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT Mustafa Kemal 23.04.1920

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI MART 215 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 215 OCAK AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

APOLLON SALONU 10 OCAK 2013

APOLLON SALONU 10 OCAK 2013 APOLLON SALONU 10 OCAK 2013 Açılış Konuşmaları Yusuf YAZAR - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mehmet SOĞANCI - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Dr. Hasan PALAZ - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

DR. MEVLÜT ÇETİNKAYA NIN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMLARI

DR. MEVLÜT ÇETİNKAYA NIN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMLARI DR. MEVLÜT ÇETİNKAYA NIN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMLARI mcetinkaya@petkim.com.tr 1959 yılında Ankara da doğan Mevlüt ÇETİNKAYA, İlk ve Ortaokulu Ankara, Lise öğrenimini Kayseri İnşaat Teknik Lisesinde tamamlamıştır.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ EKONOMİ GÖSTERGELERİ KASIM 2014 ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %8,96, TR41 Bölgesinde ise %8,33 olarak gerçekleşti Ekonomi Göstergeleri Bülteni 2014-11 TÜKETİCİ FİYATLARI

Detaylı

2015 MAYIS AYI ENFLASYON RAPORU

2015 MAYIS AYI ENFLASYON RAPORU 2015 MAYIS AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.06.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

S.No Kodu Adı T U K ECTS Kodu Adı T U K ECTS Üniversite Fakülte Bölüm Açıklama

S.No Kodu Adı T U K ECTS Kodu Adı T U K ECTS Üniversite Fakülte Bölüm Açıklama 2 ÖĞRENCİ NO : 090100057 ADI SOYADI : Arda Demir BÖLÜMÜ: İnşaat Mühendisliği 2 IM-303 Çelik Yapılar-I 3 0 3 5 CİVE 487 Çelik Yapılar 4 1 5 5 Pamukkale Mühendislik İnşaat Uygun 3 IM-309 Ulaşım I 3 0 3 5

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ 2013-05-01 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Önceki 02:00 G.Kore Nisan HSBC İmalat Sektörü PMI 52.0 02:00 G.Kore Nisan TÜFE(Aylık) -0.2% 05:00 G.Kore Nisan Ticaret Dengesi($) 3.36MLR 08:00 Hindistan Nisan

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - F İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2007 İÇİNDEKİLER Kitap... 3 Okudukları... 3 Okuma sevgisi... 5 2 Kitap 1. [Atatürk çalışma masasında kitap

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri ŞUBAT 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri ŞUBAT 2010 ŞUBAT 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Şubat 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ EKONOMİ GÖSTERGELERİ HAZİRAN ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %8,09, TR41 Bölgesinde ise %7,86 olarak gerçekleşti Ekonomi Göstergeleri Bülteni -06 www.bebka.org.tr TÜKETİCİ

Detaylı

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 2 EYLÜL KONU TARİH EĞİTİMDEN SORUMLU ÜYELER EĞİTMENLER AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARI ĠÇTÜZÜK, ĠZAHNAME ve TANITIM FORMU DEĞĠġĠKLĠKLERĠ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARI ĠÇTÜZÜK, ĠZAHNAME ve TANITIM FORMU DEĞĠġĠKLĠKLERĠ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARI ĠÇTÜZÜK, ĠZAHNAME ve TANITIM FORMU DEĞĠġĠKLĠKLERĠ Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: ERDİNÇ KARADENİZ 1/4/78 12:00 AM SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adil Korkmaz Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ EKONOMİ GÖSTERGELERİ KASIM 2015 Ekonomi Göstergeleri Bülteni 2015-11 www.bebka.org.tr ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %7,58, TR41 Bölgesinde ise %8,29 olarak gerçekleşti

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ

İçindekiler. Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ İçindekiler Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ I. YATIRIM VE YATIRIM PLANLAMASI... 1 A. YATIRIM KAVRAMI VE TANIMLAR... 2 1. Halk Dilinde Yatırım... 3 2. Ekonomi Biliminde (Makro Açıdan)

Detaylı

3 Algül İNŞAAT (1+1) 0,00 4,55. 4 Remzi İLAY. İsmail SESSİZ. Ses Elektronik. 7 Yüksel GÜRSES 0,00 2,50. Halil EKER (1+1) Fatma EKER (eşi) 1-95,00

3 Algül İNŞAAT (1+1) 0,00 4,55. 4 Remzi İLAY. İsmail SESSİZ. Ses Elektronik. 7 Yüksel GÜRSES 0,00 2,50. Halil EKER (1+1) Fatma EKER (eşi) 1-95,00 TOPLAM : 2 İŞ YERİ /45 DAİRE ALGÜL : 2 İŞ YERİ /13 DAİRE ZİRAAT KORDON ÇANAKKALE HESAP NO:65943492 IBAN:TR 8000 0100 0813 6594 3492 5001 ŞEN SİTESİ A BLOK AİDAT TAKİP ÇİZELGESİ NO Adı Soyadı Eski Borç

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ EKONOMİ GÖSTERGELERİ ŞUBAT 2015 ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %7,24, TR41 Bölgesinde ise %6,86 olarak gerçekleşti TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) Ekonomi Göstergeleri

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI Bölüm / Sınıf : İŞLETME 1/A GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN Okt. Nazmi ALAN Okt. Nazmi ALAN İŞLETMECİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Detaylı

İstanbul Yeminli Malî Müşavirler Odası Adına YAYIN KOORDİNATÖRÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ. Oda Danışmanları : Nihat Uzunoğlu. Oda Başkanı : Sezai Onaral

İstanbul Yeminli Malî Müşavirler Odası Adına YAYIN KOORDİNATÖRÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ. Oda Danışmanları : Nihat Uzunoğlu. Oda Başkanı : Sezai Onaral Sahibi : İstanbul Yeminli Malî Müşavirler Odası Adına Oda Başkanı : Sezai Onaral YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İbrahim Aktan Hüseyin Perviz Pur Vehbi Karabıyık M. Cihan Eray YAYIN KOORDİNATÖRÜ Nihat Uzunoğlu

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. Dış Ticaret Beklenti Anketi

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. Dış Ticaret Beklenti Anketi T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Dış Ticaret Beklenti Anketi 216 2. Çeyrek Dönemi Beklentilerine İlişkin Genel Değerlendirmeler 11 Nisan 216 Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü DIŞ TİCARET BEKLENTİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı