Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK"

Transkript

1 Köksal BAYRAMOĞLU Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK Türkiye de ihracat her geçen gün artıyor. Dolayısıyla lojistik de her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Lojistik, sanayi odaklı büyüyen Türkiye de ihracatın artarak gelişmesinde en büyük paydaş sektörlerden biri olarak gösteriliyor. T ürkiye de son dönemlerin en önemli konu başlıklarından birini 2023 hedefleri oluşturuyor. Hükümet, 2023 yılında 500 milyar dolarlık bir ihracat hedeflediğini her platformda dile getiriyor. Uzmanlar, ekonomideki çarkların daha iyi dönebilmesi için lojistik sektörüne çok büyük ve önemli görevler düştüğünü ifade ediyorlar. Türkiye lojistik sektörü, ülke ekonomisine çok büyük bir katma değer sağlıyor. Lojistik sektöründe filoların gençleşmesi ve sektörün artık kurumsal bir yapıda hizmet vermesi ise lojistik sektörünün nereden nereye geldiğinin göstergesi durumunda. Karayolu taşımasında zirvede olan Türkiye lojistik sektörü, deniz, hava ve demiryolu taşımasında da adından söz ettirmeye başlıyor 58 59

2 KARAYOLU TAŞIMACILIĞI LOJİSTİKTE İSTİHDAMIN LOKOMOTİFİ Türk taşımacılık ve lojistik sektörü son 10 yılda önemli bir büyüme ve gelişme kaydetti. Sektörün önümüzdeki on yıl içinde de hızla gelişmeye devam edeceği öngörülüyor. Bu büyümenin Türkiye nin en büyük sorunlarından biri olan işsizlik probleminin çözümüne de önemli bir katkı sunması bekleniyor. Karayolu taşımacılığı sektörde istihdamın lokomotifi olarak öne çıkıyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşımacılığı Sektörünün Analizi ni yaptı. Türkiye çapında uluslararası eşya taşımacılığı firmalarının kayıtlı olduğu 40 ilde, söz konusu illerde bulunan toplam 20 üniversitede lojistik bölümlerinde öğrenim gören 100 ü aşkın öğrenci tarafından bin 357 sektör firmasının yetkilisiyle yüz yüze gerçekleştirilen anketler yoluyla sektörün profili çıkarıldı. Analiz çalışmalarında yapılan ön elemede bin 247 anlamlı örneğin elde edildiği çalışmada, 270 bin adet henüz işlenmemiş ham veri elde edildi. Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan firmaların bölgelere göre coğrafi dağılımı, araç filosu, teknoloji kullanımı gibi konularda sektörün analizinin yapıldığı çalışma; sektördeki istihdam ve eğitim düzeyi konularında da önemli ipuçları veriyor. SEKTÖRDE ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DÜZEYİ ARTIYOR Raporun sonuçlarına göre sektörel istihdamda yüzde 69.5 oran ile en yaygın eğitim düzeyini lise mezunu çalışanlar oluşturuyor. TOPLAM PERSONELİN % 60 INI SÜRÜCÜLER OLUŞTURUYOR Firmaların istihdam oranları ve çalışan sayılarının da çıkartıldığı rapora göre; sektördeki istihdam oranı 70 bin civarında. Bu rakamın 30 bin 907 sini sürücüler oluşturuyor. Sürücülerin toplam çalışan sayısındaki payı ise yüzde 60. Sektör firmalarının sürücü istihdam oranı ise yüzde Hiç sürücü çalıştırmayan ya da yüzde 1 den az sürücü istihdam eden firmaların oranı yüzde 6.6. Raporda; sektör firmalarının yüzde 83.7 lik çoğunluğunda çalışan sayısının 50 kişinin altında olduğu dikkat çekiyor arasında çalışanı olan firmaların oranı yüzde 5.3, arasında çalışanı olan firma oranı ise yüzde 9.6; çalışan sayısı bakımından KOBİ niteliğinde olduğu söylenebilecek firma sayısı yüzde 94 civarında. Sektör firmalarındaki çalışan sayılarının bölgesel dağılımına bakıldığında, en fazla istihdamın yine Marmara Bölgesi nde olduğu, onu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu daki firmaların izlediği görülüyor. Yoğunluk bakımından da Marmara Bölgesi arası çalışanı olan 25 firmaya ve 2 binin üzerinde çalışanı olan 2 firmaya ev sahipliği yapıyor. Araştırmaya katılan firmaların sürücü dahil personel sayısı bakımından yüzde 14 ünü kadın, yüzde 86 sını erkekler oluşturuyor. Sürücüler çıkarıldığında ise kadın çalışan sayısının oranı yüzde 34. Yüzde 14 lük kadın personel sayısı; sektörün fiziksel emek yoğun olmasından da kaynaklanan cinsiyet ayrımcılığının, küreselleşme ve değişen sosyal değerlere rağmen bir sektörel önyargı temelinde sürdüğünü gösteriyor. Sektör firmalarının çoğunluğunda (yüzde 28) kadın çalışan sayısının yüzde 1 den az olduğu; yine sıklıkla (yüzde 22.2) yüzde 5 - yüzde 10 arasında kadın çalışan istihdam edildiği göze çarpıyor. yüzde 50 ve fazla kadın çalışan istihdamı sektörde sadece yüzde 4.5. Kadın çalışanların genel pozisyonları sekreterya, ofis/büro yönetimi ve insan kaynakları ile ilgili pozisyonlarda yoğunlaşıyor. ALAYLILARIN YERİNİ ÜNİVERSİTE MEZUNLARI ALIYOR Sektör firmalarında istihdamın bir başka boyutunu da eğitim düzeyi oluşturuyor. Raporun sonuçlarına göre sektörel istihdamda yüzde 69.5 oran ile en yaygın eğitim düzeyini lise mezunu çalışanlar oluşturuyor yılından bugüne gelindiğinde, halen Türkiye çapında lojistik bölümü bulunan toplam 48 üniversite ve 50 meslek yüksekokulunun bulunuyor olması, sektöre nitelikli insan kaynağının girişinin hızlandığını, iş alanlarının genişlediğini gösteriyor. Rapordaki bulgulara göre; ön-lisans mezunları da eklendiğinde sektörde istihdam edilmekte olan yüksek öğretim mezunu çalışan oranı yüzde 30 u geçmiş durumda. Bu oran, yakın zamana dek alaylı tabir edilen bir kesimin yerinin, hızla üniversite mezunu, teknik bilgi ve beceriye, aynı zamanda güncel geliş

3 Araştırmaya göre sadece beyaz yakalı statüsündeki çalışanlar değerlendirildiğinde, yabancı dil bilen çalışan oranının (yüzde 37) nispeten olumlu değerlendirilebileceği söylenebilir. Yabancı dil bilen insan kaynağı ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi nde yoğunlaşmış durumda. İstihdam Eğitim durumu lundurmak zorunda oldukları düşünülürse, sektörde hala ÜDY belgeli personel yetersizliği olduğu söylenebilir. Rapora göre; profesyonel sürücülerin yüzde 11,5 inin mesleki yeterlilik belgesi olan SRC belgesini almadığı görülürken; yüzde 11,5 lik kısmının tehlikeli madde taşıma belgesine sahip olduğu görülüyor. meleri takip edebilen, küresel vizyon sahibi nitelikli insan gücünün almaya başladığına işaret ediyor. Sektör firmalarında istihdam edilen lojistik bölümü mezunu personelin coğrafi bölgelerimize göre dağılımına bakıldığında, lojistik bölümü mezunlarının en fazla Marmara Bölgesi nde istihdam edildiği görülüyor. Örneğin; lojistik yüksek öğretiminin başlangıç düzeyinde olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde sektördeki açığın işletme mezunları ile kapatılmaya çalışıldığı görülüyor. ÇALIŞANLARIN TAHSİL DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI Sektör firmalarında istihdam edilen mavi yakalı personel toplam istihdamda yüzde 69 gibi büyük bir paya sahip, beyaz yakalı personel oranı ise yüzde 31. Sektörde istihdam edilen personelin yüzde 37 sini iktisadi ve idari bilimler kapsamında eğitim veren işletme bölümü mezunları oluşturuyor. ÜNİVERSİTE MEZUNLARI ARASINDA LOJİSTİK BÖLÜMÜ YETERLİ DEĞİL Sektörel yüksek öğretim alanının, sektörün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu gerçeğini ortaya koyan önemli bir gösterge sektördeki üniversite mezunu çalışanlar içinde lojistik bölümü mezunu olanların oranı. Lojistik bölüm mezunu istihdamı oranı sektörde sınırlı kalırken işletme mezunu çalışanların sektör firmalarının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını sunmaya daha yakın oldukları gerçeği dikkat çekiyor. Yaygın kanının aksine, sektörde istihdam edilen personelin büyük bir çoğunluğu mühendislik bölümü mezunları değil, yine iktisadi ve idari bilimler kapsamında eğitim veren işletme bölümü mezunlarından oluşuyor. Araştırmaya katılan sektör firmalarında beyaz yakalı nitelikte görev yapan çalışanlar arasında mevzuat gereği Üst Düzey Mesleki Yeterlilik Sertifikası sahibi olarak istihdam edilen çalışanların oranı yüzde 11, Orta Düzey Yönetici MY belgeli çalışan oranı ise yüzde 12 ile sınırlı. Ancak Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren tüm firmaların bu mesleki yeterlilik belgelerine sahip en az 1 er personel bu- YABANCI DİL ORANI YETERSİZ Uluslararası faaliyet gösteren sektörde yabancı dil bilgisi sadece bir pazarlama aracı olmaktan öte, şirketin genel operasyon kabiliyetini ve başarısını doğrudan etkileyebilen bir unsur olarak öne çıkıyor. Ancak bu oranın sektörde hala çok düşük olduğu görülüyor. Herhangi bir yabancı dil bilgisi olmayan çalışan sayısı yüzde 79,4 oranında. Sadece beyaz yakalı statüsündeki çalışanlar değerlendirildiğinde, yabancı dil bilen çalışan oranının (yüzde 37) nispeten olumlu değerlendirilebileceği söylenebilir. Yabancı dil bilen insan kaynağı ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi nde yoğunlaşmış durumda. Firmaların mesleki ve teknik eğitime verdiği önemin göstergelerinden biri de firmaların da yeni mezun öğrencilere stajyerlik imkanı tanımaları. Ancak, sektör-üniversite işbirliklerinin çok gelişmiş olmadığını gösteren bir oran olarak, bu oran da ancak sektör şirketlerinin yarısına tekabül ediyor. NİTELİKLİ ÇALIŞAN SORUNU DEVAM EDİYOR Uluslararası Nakliyeciler Derneği nin Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşımacılığı Sektörünün Analizi raporu sektördeki istihdam ve eğitim düzeyi konularında önemli ipuçları veriyor. Rapora göre, sektördeki istihdam oranı 70 bin civarında. Bu rakamın 30 bin 907 sini sürücüler oluşturuyor. Sürücülerin toplam çalışan sayısındaki payı ise yüzde 60. Rapora göre, sektörde nitelikli istihdam oranı artsa da sorun olmayı sürdürüyor. Raporun sonuçlarına göre sektörel istihdamda yüzde 69.5 oran ile en yaygın eğitim düzeyini lise mezunu çalışanlar oluşturuyor

4 TÜRKİYE, LOJİSTİKTE EN HIZLI BÜYÜYEN 10 ÜLKEDEN BİRİ Türkiye son yıllarda lojistik sektöründe gösterdiği büyük ilerlemeyle bütün dünyanın dikkatini üzerine topluyor. Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde yayınlanan endekse göre, dünya genelinde en hızlı yükselen 39 pazar karşılaştırıldı. Ülkelerin lojistik çekiciliğini değerlendiren endekse göre, lojistik alanında Türkiye dünyanın en hızlı gelişen 10 ülkesi arasında gösteriliyor. Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde yayınlanan endekse göre Türkiye nin en büyük avantajının, coğrafi konumunun üretim ve tüketim merkezlerine yakınlığı olarak belirtiliyor. Endekse göre Türkiye, dünyanın en hızlı gelişen 10 ülkesi arasında yer alıyor. Özellikle son yıllarda, Türkiye ekonomisinin gelişmesine paralel bir ivme yakalayan lojistik sektörü; coğrafi avantajını da kullanarak 20 yıl gibi kısa bir sürede bölgesel güç olmayı başardı. Türk lojistik sektörü bugün sahip olduğu bin 500 şirket ve 46 bin araçla Avrupa nın en büyük filosuna sahip. Türkiye nin 2023 yılı hedefi olan 500 milyar dolarlık ihracat hedefine uygun bir ivme sergileyen sektörün 2023 yılında 50 milyar dolarlık ciro sağlaması bekleniyor. Ancak sektör bu hedeflere ulaşabilmek için önündeki; geçiş belgesi sorunu, yurt dışı çıkışlarındaki ÖTV siz akaryakıt kısıtlaması, sürücü vizesi ve finansman konusunda yaşanan sorunlar gibi engellerin çözülmesini bekliyor. LOJİSTİKTE HEDEF 2015 TE 22. SIRAYA ÇIKMAK Dünya Ticaret Örgütü nün 2012 yılı verilerine göre; Türkiye taşımacılık sektörü Türkiye ticari hizmetler ihracatı listesinde yüzde 31,4 pay ve 13,2 milyar dolar ihracat tutarı ile turizm sektörünün ardından ikinci sırada yer alıyor. Türkiye, taşımacılık sektörünün ihracat verileri sıralaması açısından da dünya sıralamasında 12. sırada yer alıyor. Türk taşımacılarının yurt dışında kota başta olmak üzere birçok kısıtlama ile yabancı plakalı araçlara oranla daha fazla zorluklarla karşı karşıya kalmalarına rağmen 2012 yılında Türkiye den yapılan 1,3 milyon seferin yaklaşık yüzde 80 i Türk plakalı araçlarla gerçekleştiriyor. Türkiye de özellikle son 10 yıl içerisinde lojistiğin önemi daha iyi anlaşıldı ve bu alanda önemli gelişmeler kaydedildi. Dünya Bankası, Lojistik Performans Endeksi ne göre Türkiye, 2010 yılında 155 ülke içinde 39. sırada iken, 2012 yılında 27. sıraya yükseldi. Hedef, 2015 yılında 22. sıraya çıkmak, 2023 yılında ise ilk 15 te yer almasını sağlayacak tedbirleri ivedilikle hayata geçirmek. Bu yönde hükümet tarafından çok büyük ölçekli projeler başlatıldı ve 2023 yılı dış ticaret hedeflerine uygun bir ulaştırma ve lojistik altyapısının tesisi yolunda çok önemli adımlar atıldı. 64

5 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım LOJİSTİK KÖYLER KURACAĞIZ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, lojistik sektörünün hızlı bir şekilde büyümesi için lojistik köylerin kurulmasının elzem olduğunu söylüyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, lojistik köylerin önemine değinerek Lojistik köy leri; Lojistik ve taşımacılık şirketleri ile ilgili resmi kurumların içinde yer aldığı, her türlü ulaştırma moduna etkin bağlantıları olan, depolama, bakım onarım, yükleme boşaltma, elleçleme, tartı, yükleri bölme, birleştirme, paketleme vb. faaliyetleri gerçekleştirme imkanları olan ve taşıma modları arasında düşük maliyetli, hızlı, güvenli, aktarma alan ve donanımlarına sahip bölgeler olarak tanımlıyor. Bakan Yıldırım, Lojistik köylerinin yapısı incelendiğinde, tek bir merkezden yönetildiği, master planlı olduğu, şehirlerin yakınında olduğu, kaliteli yerleşim sağlandığı, açık, kapalı stok alanları bulunduğu, destek/yardımcı hizmetlerin verildiği görülür. Lojistik köylerinde; taşıma modları arasında geçiş, intermodal transfer sağlanır, intermodal operasyonlar yapılır, depolama ve ambarlama hizmetleri, gümrük hiz- Bakan Yıldırım, Lojistik köylerinde; taşıma modları arasında geçiş, intermodal transfer sağlanır, intermodal operasyonlar yapılır, depolama ve ambarlama hizmetleri, gümrük hizmetleri, park hizmetleri, yükleme-boşaltma, elleçleme ve tartı hizmetleri verilir. 430 milyon dolar yatırım 16 lojistik merkezin 430 milyon dolara mal olmasının beklendiğini ifade eden Bakan Yıldırım, söz konusu lojistik merkezler ile Türkiye lojistik sektörüne 26 milyon ton ilave taşıma imkânı sağlanacağını da vurguluyor. Son olarak Bakan Yıldırım, Türk lojistik sektörünün 10 milyon metrekarelik, açık alan, stok alanı, konteyner stok ve elleçleme sahası kazanacağını, ayrıca bu lojistik merkezlerinden Asya ve Avrupa ülkelerine taşımacılık yapılabileceğini ifade ediyor. metleri, park hizmetleri, yüklemeboşaltma, elleçleme ve tartı hizmetleri verilir diyor. Bakan Yıldırım, bu hizmetlere ilave olarak; güvenlik, bakım onarım tesisleri, müşteri ofis alanları, showroom lar, toplantı/ konferans odaları, yemek tesisleri, toplu taşıma imkanları, banka, posta, ekstra depo hizmetlerinin de bulunabileceğini sözlerine ekliyor. LOJİSTİK KÖYLERİN TOPLUMSAL FAYDALARI Bakan Yıldırım, Lojistik köylerinin toplumsal faydaları ise; ticaret imkanı sağlanması, trafik sıkışıklığının azaltılması, ekonomi sektöründe büyümenin teşvik edilmesi, iş imkanları ve işe erişim sağanması, çevre düzenlemesi ve korunması, arazilerin iyi bir şekilde kullanılması, çevrenin yeşillendirilmesi ve doğal kaynakların korunması, estetik güzellik sağlanması olarak sıralanabilir. Yukarıda bahsedilen özelliklere sahip, yük taşımacılığı ile ilgili tüm hizmetlerin en iyi şekilde verildiği, müşterilerin idari, teknik, sosyal, tüm ihtiyaçlarının karşılanabildiği yük merkezlerinin belli noktalarda oluşturulması, taşımaların ve taşıma kalitesinin artırılması dolayısı ile müşteri memnuniyetinin sağlanması bakımından Lojistik Köylerinin ülkemizde kurulması zorunlu hale gelmiştir. Lojistik köyler tüm dünyada giderek daha önemli, daha kritik merkezler haline gelmeye başlamıştır. Yük taşımacılığı ile ilgili tüm hizmetlerin en iyi şekilde verildiği müşterilerin idari, teknik, sosyal, tüm ihtiyaçlarının karşılanabildiği bu yerlerin belli noktalarda oluşturulması, vagon rotasyonunun düşürülmesi, taşımaların ve taşıma kalitesinin arttırılması dolayısı ile müşteri memnuniyetinin sağlanması bakımından gerekli görülmüştür. Kent merkezi içinde kalmış olan yük garlarının; Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, etkin karayolu ulaşımı olan ve müşteriler tarafından tercih edilebilir bir alanda, yük lojistik ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikte, teknolojik ve ekonomik gelişmelere uygun, modern bir şekilde kurulması önem arz ediyor. Bu kapsamda Kent merkezi içinde kalmış olan yük garlarının; Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, etkin karayolu ulaşımı olan ve müşteriler tarafından tercih edilebilir bir alanda, yük lojistik ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikte, teknolojik ve ekonomik gelişmelere uygun, modern bir şekilde kurulması amacıyla; özellikle; Organize Sanayi Bölgesi ne yakın ve yük potansiyeli yüksek olan İstanbul, İzmit (Köse köy), Samsun (Gelemen), Eskişehir (Hasanbey), Kayseri (Boğazköprü), Balıkesir (Gökköy), Mersin (Yenice), Uşak, Erzurum (Palandöken), Konya (Kayacık), Denizli (Kaklık) ve Bilecik (Bozüyük) olmak üzere 12 noktada kurulmaya başlanan lojistik merkezleri, 2011 yılı yatırım programına alınan Kahramanmaraş (Türkoğlu), Mardin, Kars ve Sivas Lojistik Merkezi ile birlikte 16 noktada kuruluyor diyor. Samsun (Gelemen) Lojistik Merkezi nin işletmeye açıldığını kaydeden Bakan Yıldırım, Denizli (Kaklık), İzmit (Köseköy), Eskişehir (Hasanbey), Kayseri (Boğazköprü) inşaat çalışmalarının 1. etabı tamamlanmıştır. Eskişehir (Hasanbey) 2. etap işleri ile Balıkesir (Gökköy) ve Erzurum (Palandöken) Lojistik Merkezleri nin 1.etap inşaat işlerine başlanmıştır. Diğer lojistik merkezlerle ilgili proje ve kamulaştırma çalışmaları da sürüyor diyor

6 EKONOMİ BAKANI ZAFER ÇAĞLAYAN TÜRKİYE, 2023 TE DÜNYANIN YENİ BİR GÜÇ MERKEZİ OLACAK Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 2023 yılı için belirlenen 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmek amacıyla, Türkiye nin bölgenin lojistik üssü haline getirilmesi, intermodal taşımacılığa ağırlık verilerek ihraç ürünlerinin tüketildiği son noktaya kadar olan hareketin etkili ve verimli bir şekilde sağlanması gerektiğini söylüyor. T ürkiye nin 2023 yılı ihracat hedefi doğrultusunda 500 milyar dolar ihracat hedefini gözüne kestirdiğini ifade eden Bakan Çağlayan, Yapılan analizler neticesinde bu rakamın 545 milyar dolara ulaşabileceği tespit edilmiştir. Bu hedef, özellikle dış ticaret lojistiğinin etkin bir planlama, koordinasyon ve uygulama sürecine tabi tutulması gerektiğini, sektör ve hedef ülke/bölge analizine dayalı, ihracat sektörünün talep ve beklentilerini karşılayabilecek, süre, maliyet ve sürdürülebilirlik unsurlarını içeren bir dış ticaret lojistiği politikasının oluşturulmasının ve uygulanmasının zaruri olduğunu gösteriyor. Bugün, doğu-batı ve kuzeygüney eksenlerinde küresel ve bölgesel avantajlarını kullanarak dünya ticaretinin aktığı ana güzergâhlara ev sahipliği yapmak için ülkemizin, lojistik alt yapısı ile komşu ve çevre ülkeler ile kara, demir ve denizyolu ulaşımının güçlendirilmesi, alternatif hatların ve güzergâhların oluşturularak işletmeye alınması gerekiyor. Gerek ülkemiz dış ticaretinde lojistik imkânlarının etkin bir şekilde kullanılması suretiyle ihracat ve hatta ithalat maliyetlerimizin düşürülmesi ve gerek jeostratejik konumumuzun sağladığı avantajlardan yararlanılarak ülkemizin bir transit ticaret merkezi konumuna getirilmesi bakanlığımızın öncelikleri arasında yer alıyor diye konuşuyor. KAMU - ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ Türkiye nin lojistik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla alternatif hatların ve güzergâhların oluşturularak işletmeye alınması ve geçiş kotası yetersizliklerinin aşılmasına yönelik faaliyetler, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile koordinasyon halinde yürütüldüğüne dikkat çeken Çağlayan, 2023 yılı için belirlemiş olduğumuz 500 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşabilmek amacıyla, ülkemizin bölgenin lojistik üssü haline getirilmesi, intermodal taşımacılığa ağırlık verilerek, ihraç ürünlerimizin tüketildiği son noktaya kadar olan hareketinin etkili ve verimli bir şekilde sağlanması planlanıyor. Şüphesiz ki, dış ticaret hacmi, ekonomik gücü ve nitelikli insan kaynakları ile bölgedeki lider ülke konumunda olan Türkiye, lojistik ve uluslararası ticaret ile ilgili hedeflerini bir arada planlayarak, kamu ve özel sektör işbirliği ile coğrafi özelliklerine uygun altyapı ve yasal düzenlemeleri tamamladığında, bugünkü ekonomik potansiyelini hayata geçirerek 2023 yılında dünyanın yeni bir güç merkezi olacak diyor. Lojistiğin sadece bir taşıma olmadığını kaydeden Bakan Çağlayan, günümüzde lojistik kavramının üretim öncesi tedarik zinciri ile üretim sonrası dağıtım zincirinin tamamını kapsayan bir yapıya girdiğini, küreselleşmenin hızla tüm dünyaya hakim olduğu çağımızda taşıma imkanları ve fiyatları dış ticarette her zamankinden daha fazla belirleyici bir unsur olmaya başladığını söylüyor. Bakan Çağlayan, taşımacılıktan lojistik yönetimine geçişi sağlayan ülkelerin dünya ticaretinden daha fazla pay alabildiğini ve hatta küresel ticaretin önemli geçiş noktalarından biri olmayı başarabildiğini ifade ediyor. TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU SEKTÖR, 2023 HEDEFLERİ İLE BİRLİKTE BÜYÜMELİ Türk lojistik sektörünün son yıllarda önemli mesafeler kat ettiğini ifade eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sektörün 2023 hedefleri ile birlikte daha ileri gitmesi gerektiğini söylüyor. Ülkelerdeki lojistik sektörünün durumunu ortaya koyan en önemli gösterge, Dünya Bankası tarafından hazırlanıp yayımlanan Lojistik Performans Endeksi dir diyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2007 yılında 3,15 puanla Lojistik Performans Endeksi nde 34. sırada yer alan ülkemiz, 2012 yılında 3,51 puanla 27. sıraya yükselmiştir. 5 yıllık süreçte altyapıda yaşanan iyileşme söz konusu yükselişi sağlayan en önemli etken olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, özellikle söz konusu endekste daha yukarıda yer alan ülkelerle kıyaslandığında Türkiye nin konumu başta olmak üzere birtakım avantajlara (her yıl artış gösteren ticaret hacmi, özellikle karayolunda genç bir filo ve gelişmiş hizmet standartları, tüm taşımacılık modlarının kullanılmasına imkân sağlayan coğrafi özellikleri, vs.) sahip olduğu görülüyor. Dolayısıyla, son 5 yılda önemli bir gelişme sağlanmış olsa da, ülkemizin lojistik alanında ulaştığı noktanın özellikle 2023 hedefleri ile birlikte değerlendirildiğinde yükseltilmesi imkânı, hatta gerekliliği bulunuyor. SEKTÖRÜN GSYH NİN % 12 Sİ DÜZEYİNDE 2010 yılında Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanım Ajansı nca hazırlanan Taşımacılık ve Lojistik Sektörü Raporu nda, sektörün GSYİH içerisindeki payının yüzde 8 ila yüzde 12 arasında olduğunun tahmin edildiği ifade ediliyor. Söz konusu rapordan 250 MİLYAR DOLARLIK SEKTÖR Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülke ve lojistik sektörünün büyümesini aynı oranda düşünüldüğünde, şu an GSYİH içindeki payı 90 milyar dolar olan ulaştırma sektörünün, 2023 yılındaki payının 250 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü ifade ediyor. hareketle, tüm taşımacılık modları ve bunlarla ilgili alt yapı ve hizmetleri kapsayan lojistik sektörünün toplam büyüklüğünün 2012 yılı için 60 ila 90 milyar ABD doları civarında olduğu tahmin ediliyor diyor yılında 135 milyar, 2012 yılında ise 150 milyar dolar ihracat yapan Türkiye nin 2012 yılındaki GSYH sinin yaklaşık olarak 774 milyar dolar civarında olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefini tutturabilmek için GSYH nin de 774 milyar dolardan yaklaşık 2 trilyon dolara çıkması gerekiyor yılında gerçekleştirilen yüzde 9,2 lik büyüme oranının önümüzdeki yıldan itibaren düzenli olarak yakalanması halinde, 2023 yılında 2 trilyon dolar GSYİH ve 500 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşılabilecek yılında yüzde 21,6 büyüme göstermişken, bu oran 2012 yılında yüzde 12,7 ye düşmüştür (TÜİK, 2012). Bu büyüme oranının devam ettirilmesi, lojistik altyapı çalışmalarının tamamlanması ve yeni lojistik üslerin devreye girmesiyle mümkün. Ulaştırma sektörü şu an itibarıyla GSYH nin yüzde 12 si düzeyinde bir orana sahip

7 TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ TÜRKİYE NİN LOJİSTİK ÜS OLACAĞINA İNANCIMIZ TAM Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Lojistik sektöründe yaşadığımız gelişim bize Türkiye nin sadece lojistik ülke olmayacağını, belli lojistik yeteneklere sahip dünyanın en iyi üslerinden biri haline geleceğini de gösteriyor diyor. Lojistiğin sadece taşımacılık olmadığını, ihracatın en temel unsuru olduğunu ifade eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Depolama ve dağıtım hizmetlerini de kapsayacak şekilde malların yurt dışına gönderilmesi bağlamında, lojistik için ihracatın can damarıdır diyebiliriz. Lojistik ve ihracat birbirinin dinamikleridir. İhracatımız artarken beraberinde lojistik sektörümüz de büyüyor ve ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına göre yapılanıyor. İhracatçılarımızın bu anlamda sektörden beklentileri dış piyasalardaki rekabet koşullarına göre artıyor. Ancak birtakım yapısal eksikliklerden dolayı sektör ihracatçının beklentisini tam anlamıyla karşılayamıyor diyor. Lojistik sektörünün bilinirliğinin son 10 yıl içinde arttığını belirten Büyükekşi, Halen Lojistik Kanunu nun ve Master Planı nın olmaması yanı sıra finans kesimi ile ilgili devlet birimlerin de lojistiğe ilişkin bir tanım yapılamamış olması nedenleriyle Türkiye de dış ticaretin artmasına paralel olarak maalesef lojistik sektörü aynı oranda gelişememiştir. Bu yüzden, ihracat yaparken lojistik anlamda rekabet gücümüz henüz istenen seviyede değil. İhracat çının maliyetlerinin önemli bir kısmını navlun gideri oluşturuyor. Ürün bedelinin sektörlere göre farklılık göstermekle birlikte, yaklaşık yüzde 4 ila yüzde 20 si arasını lojistik maliyetler oluşturuyor. Bu noktada TİM olarak amacımız lojistik maliyetlerin küresel düzeyde rekabet edilebilir seviyelerde olması için gerekli çalışmaları yürütmek şeklinde konuşuyor. YEŞİL LOJİSTİK E VURGU YAPTIK Tüm sektör paydaşlarının lojistik politikalarını köklü bir biçimde yeniden ele alması gerektiğini düşündüklerini ifade eden TİM Başkanı Büyükekşi konuyla ilgili düşüncelerini şöyle anlatıyor: TİM olarak bizler Türkiye Lojistik Master Plan için Strateji Belgesi nde özellikle Yeşil Lojistik kavramına da vurgu yaptık. Tüm lojistik faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ölçen ve en aza indirmeye çalışan Yeşil Lojistik kavramı önümüzdeki günlerde daha önemli hale gelmeye başlayacak. Bu yaklaşım kapsamında çevreye duyarlı depo (green warehouse) tasarım ilkelerinin uygulanmasının teşvik edilmesi gerekiyor. Bu tür sistem uygulamalarına harç, ruhsat, vergi vb. ödemelerde indirimler sağlanması da sektör için özendirici olacak. Ayrıca, Türkiye de lojistik sektörünün acilen gerekli alt yapısının sağlanması gerekiyor. Kamu otoritesinin ivedilikle Lojistik Master Planı ve Lojistik Kanunu nun çıkarılması ile ilgili hazırlıklara başlayıp bir an önce bu doğrultuda altyapı oluşturması gerekiyor. Lojistik sektöründe yaşadığımız gelişim bize Türkiye nin sadece lojistik ülke olmayacağını, belli lojistik yeteneklere sahip dünyanın en iyi üslerinden biri haline geleceğini de gösteriyor. Yapılacak bu düzenlemeler ile Türkiye nin bir Lojistik Üs olacağına inancımız tam. UND YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇETİN NUHOĞLU BÜYÜYEN TÜRKİYE İÇİN LOJİSTİK MASTER PLANI YENİDEN YAZILMALI Lojistik sektörünün en önemli sorunlarından biri Lojistik Master Planı nın yetersizliğinden kaynaklanıyor. UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Lojistik Master Planı nın yeniden yazılması gerekiyor diyerek Ulaştırma Bakanlığı ve yetkililere çağrıda bulunuyor. Türkiye nin ihracat odaklı büyüdüğünü kaydeden Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 2008 yılı sonunda yayınlanan, Lojistik İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili OSB Kanun değişikliği sayesinde organize sanayi bölgele rinde lojistiğe bağlı süreçlerin tekrarları önlenerek, verimlilik artışının sağlana bilmesinin, nakliye, depolama gibi lojistik maliyetlerinin önemli oranda düşürülmesinin, denizyolu, demiryolu, kara yolu bağlantılarının doğrudan konuşla nacağı bölgeler olmasından dolayı intermodal lojistik faaliyetlerinin kolaylık la gerçekleşmesinin yolu açılmıştır. Bu süreçte, verimliliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi için Türkiye de mevcut iç kaynaklar optimum şekilde seferber edilerek potansiyel arz eden büyük şehirlerimizin gerekli lojistik altyapıları, üst yapıları ve insan kaynağı ile donatılması ve bunun için özellikle yerel yöne timlerin daha aktif rol alması sağlanmalıdır diyor. LOJİSTİK KÖYLERİN MERKEZİ BİR YAPI İLE YÖNETİLMESİ FAYDA SAĞLAR Lojistik köylerin son derece önemli olduğunu ifade eden UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, Almanya da Lojistik köy (freight village) yapılarının merkezi yönetimi BGG adlı bir kuruluşa aittir. Ülkemizde de farklı bölgelerde, farklı kurumların inisiyatifi/liderliği altında ilerle yen ya da planlanan lojistik merkez / köy vb. projelerin eşgüdümsüz olması verimsiz ve geri dönüş sağlamayan yatırımlarla, kaynak israfına yol açabileceğinden sakıncalıdır, merkezi bir yapı ile yönetilmesinde fayda görülmektedir. Ancak her şeyden önce, bu tür merkezlere (hangi illerde/bölgelerde) mevcut ve tahmin edilen yük akımları doğrultusunda ihtiyaç duyulduğunu net ve bilimsel rakamlarla ortaya koyacak bir Türkiye Lojistik Master Planı nın çıkarılmasında yarar vardır. Bu plan kapsamında hangi noktalarda, hangi şartlar doğrultusunda bu tür yapıların kurula bileceği belirtilecektir diyor. KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ Türkiye nin 2023 hedefleri ile ilgili olarak Nuhoğlu, Lojistik hizmetler, çıkış noktası ile tüketim noktası arasında malların akışı ve depolanmasının planlanması, uygulanması ve denetlenme sini içeren etkin ve iyi planlanmış bir süreci gerektirmektedir. Bu süreç, lojistiğin farklı boyutlarında faaliyet gösteren özel sektör aktörleri ile kamudan karar alıcıların etkin işbirliği yaptığı bir süreç olmalıdır. Yaklaşan 2023 için çizilen 500 milyar dolarlık ihracat hedefi de sektörümüz için önemli bir mücadele unsuru ve buna tüm süreç sahipleriyle ve karar alıcılarla beraber gerçekten çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. İhracatın lojistik altyapısı, doğru bir planlama ile, buna göre gerçekleştirilecek yatırımlar sayesinde tamamlana bilecektir. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız liderliğinde, üniversitelerden akademisyenlerimiz ve araştırmacılarımızın aktif katkıları ve yönlendirmeleriyle hayata geçirilmesi planlanan Türkiye Lojistik Mas ter Planı nın sektörümüze yönelik ya tırımlar için çok gerekli ve doğru bir rehber olacağını öngörüyoruz ifadesini kullanıyor

8 UTİKAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TURGUT ERKESKİN HEDEF TÜRKİYE Yİ LOJİSTİK ÜS YAPMAK UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, Türk ekonomisinin önümüzdeki beş yıllık yol haritasının çizildiği ve Türkiye yi orta gelir grubu bir ülke olmaktan çıkarıp, yüksek gelir grubunda bir ülke haline getirmeyi hedefleyen Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı nın, taşımacılık ve lojistik sektörünün gelecek yıllardaki performansı açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Başkanı Turgut Erkeskin, Türkiye nin lojistik üs haline getirilmesi hedefi çerçevesinde; lojistik maliyetin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi, rekabet gücünün artırılmasının temel amaç olarak belirlendiği ve biz sektör temsilcilerinin de üzerinde önemle durduğu ulaştırma, depolama, envanter yönetimi ve gümrükleme alt maliyetleri göz önünde bulundurularak transit taşıma süresinin kısaltılması, hasarsız teslim oranının yükseltilmesi, güvenilirlik ve hız konusunun 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı nda öne çıktığını kaydetti. KOMBİNE TAŞIMACILIĞA AĞIRLIK VERİLMELİ Erkeskin, değerlendirmelerine şöyle devam etti: Yük ve yolcu ulaştırma hizmetlerinin etkin, verimli, ekonomik, çevreye duyarlı, emniyetli bir şekilde sağlanması, yük taşımacılığında, kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilerek demiryolu ve denizyolunun paylarının arttırılması, kalitenin ve güvenliğin yükseltilmesi ve ulaştırma planlamasında koridor yaklaşımına geçilmesi esasıyla hazırlanan bu plana, kamu kurum ve kuruluşları, iş ve siyaset dünyası, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları, akademik çevreler, özel sektör, medya kuruluşları temsilcileri ile kurulan Özel İhtisas Komisyonları da katkıda bulundu. TURGUT ERKESKİN İHRACATTA BÜYÜME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Taşımacılık ve lojistik sektörünü, uzun yıllar üzerine yapışan taşımacı kimliğinden çıkararak küresel lojistik pazarının önemli aktörleri arasına koyan program ayrıca Türkiye nin ihracat, büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşması noktasında lojistik sektörünün katkısı ve öneminin teslim edilmiş olduğunu da gösteriyor. Lojistik sektörünün ülkenin büyüme potansiyeline katkısının artırılması ve Türkiye nin lojistik performans endeksinde ilk 15 ülke arasına girmesi hedefiyle hazırlanan bu program ana başlıklarıyla; lojistikte strateji ve kurumsal yapılanmanın oluşturulması, şehirlerde lojistik altyapının iyileştirilmesi, gümrük işlemlerinde etkinliğin sağlanması, büyük ulaştırma altyapı yatırmalarının tamamlanması, sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet güçlerinin artırılması, yurtiçi lojistik yapılandırmasının yurtdışı yapılanmalarla desteklenmesi konularının Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşmesini öngörüyor. Kalkınma Planı, 2018 yılında bölünmüş yol uzunluğunun 25 bin 272 kilometreye, otoyol uzunluğunun 4 bin kilometreye, demiryollarında konvansiyonel ana hat uzunluğunun 10 bin 556 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğunun 2 bin 496 kilometreye, denizyollarında konteyner taşımacılığının 13.8 milyon TEU ya, Türk bayraklı deniz ticaret filosunun 14 milyon DWT ye, havayollarında ise 232 milyon yolcu kapasitesine ulaşması gibi kara, hava, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılıkta ciddi hedefler belirlenirken depolama, dağıtım ve lojistik merkezler, sektörümüzün önemle altını çizdiği ve bir an önce çıkması yönünde ısrarcı olduğu Lojistik Master Plan konusunu da gündemine alıyor. 72

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

LOJİSTİK YATIRIMLARI KONFERANSI

LOJİSTİK YATIRIMLARI KONFERANSI LOJİSTİK YATIRIMLARI KONFERANSI TOPLAM KAMU YATIRIM HARCAMALARI İÇİNDEKİ BAKANLIĞIMIZ YATIRIMLARININ PAYI Cari fiyatlarla Bakanlığımız yatırımlarının toplam kamu harcamaları içindeki payı %17 den %46

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ. İbrahim EKİNCİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ. İbrahim EKİNCİ İki yılda 7 lojistik köy faaliyete başladı 6'sında ise açılış yakın Karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu erişimi ile kombine taşımacılık imkanlarının olduğu depolama ve ulaştırma hizmetlerinin birlikte

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

LOJĠSTĠKTE ĠNSAN KAYNAĞI ve EĞĠTĠMĠN ÖNEMĠ

LOJĠSTĠKTE ĠNSAN KAYNAĞI ve EĞĠTĠMĠN ÖNEMĠ LOJĠSTĠKTE ĠNSAN KAYNAĞI ve EĞĠTĠMĠN ÖNEMĠ Yrd.Doç.Dr.Emine KOBAN Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu DıĢ Ticaret Bölüm BaĢkanı Endüstriye Dayalı Öğrenme Koor. Yaşam için lojistik Lojistik için eğitim 05.11.2012

Detaylı

ULAŞIM. 1 Tablo 85 - AB 27 Ülkelerinin 1995-2008 Yılları 2 Ulaştırma ve GSMH Artış Oranları

ULAŞIM. 1 Tablo 85 - AB 27 Ülkelerinin 1995-2008 Yılları 2 Ulaştırma ve GSMH Artış Oranları ULAŞIM Günümüzde ekonomik, ticari ve sosyal ilişkilerin artması ve insanların daha uzak mesafelere daha çabuk, zamanında ve konforlu biçimde erişme isteği ulaşım sektörünün önemini arttırmıştır. AB 27

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

1. Türkiye Demiryolu Konferansı TOBB Konferans Salonu, Ankara (30-31 Ekim 2012)

1. Türkiye Demiryolu Konferansı TOBB Konferans Salonu, Ankara (30-31 Ekim 2012) 31 Ekim 2012 1. Türkiye Demiryolu Konferansı Demiryolu Yük Taşımacılığında Hizmet Alan ve Hizmet Verenler ve Demiryolu Sistemlerinde Yenilikçi Çözümler I. Oturum 09:00-10:5 (15 şer dk. tek tur + 15 dk.

Detaylı

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1.1. GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 1. Ekonomik kalkınmanın önemli göstergelerinden biri olan kişi başına düşen GSYİH, TÜİK tarafından en son 2001 yılında hesaplanmıştır.

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / 2016 Türkiye nin En Beğenilen Şirketleri araştırmasının 16 ncısında dikkat çekici değişimler var. 2013, 2015 yıllarının lideri Koç Holding, liderlik koltuğuna iyice yerleşti.

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir.

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. 1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. Kurumsal 1935 yılında İşyurdu Nakliyat Ambarı olarak Devlet Demir Yolları tarafından Malatya ya taşınan ve üçüncü şahıslara ait parsiyel ticari emtiayı yük

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ ANALİZİ

KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ ANALİZİ ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ ANALİZİ GENEL RAPOR İstanbul, 24Mayıs 2012 0 ÖNSÖZ Daha Fazla Üretim, İhracat, İstihdam ve Refahın Anahtarı: Güçlü Bir

Detaylı

GENEL AMAÇLI MAKİNE SEKTÖRÜ

GENEL AMAÇLI MAKİNE SEKTÖRÜ GENEL AMAÇLI MAKİNE SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER Genel Amaçlı Makine Sektörünün Genel Durumu Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki

Detaylı

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK YÜKLERİMİZİ YAKLAŞIK %90 ORANINDA KARAYOLU İLE NEKLEDİYORUZ. YÜK NAKLİYESİNDE DENİZLERİMİZDEN SADECE %5 ORANINDA FAYDALANABİLİYORUZ. KARAYOLUNUN YAKIT SARFİYATI ÇOK YÜKSEK DOLAYISIYLA

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

DEMİRYOLLARI DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN YASAL DÜZENLEMELER

DEMİRYOLLARI DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN YASAL DÜZENLEMELER Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. DEMİRYOLLARI DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN YASAL DÜZENLEMELER Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü Tarafından

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 i Bu sayıda; Haziran İşgücü ve İstihdam gelişmeleri; Ocak-Ağustos Bütçe verileri değerlendirilmiştir. i 1 Gerçek işsizlikte ciddi artış

Detaylı

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Haziran, 2017 www.kto.org.tr 1. GİRİŞ 27.05.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2004/8336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

ANA TEMA ALT TEMALAR KAPSAM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM. Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret

ANA TEMA ALT TEMALAR KAPSAM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM. Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret OTOMOTİV, LOJİSTİK, ULAŞIM 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM ALT TEMALAR Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret Türk Markalı Otomobil Projesi Otomotiv Sektöründe Lojistik

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Tarım. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Mayıs

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Tarım. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Mayıs SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Nisan Ayında Mevsimsel Arındırılmış Bazda Otomotiv Üretiminde Düşüş Var. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarında Artış Nisan Ayında Hızlanarak Devam Etti. İnşaat

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Lojistik köylerin yapısı ve verilen hizmetler hakkında neler söylersiniz?

Lojistik köylerin yapısı ve verilen hizmetler hakkında neler söylersiniz? Kamyonum Dergisi Kasım 2008 TAŞIMACILIĞA YENİ SOLUK GETİRECEK DEV PROJE LOJİSTİK KÖYLER TCDD, Lojistik köy projeleriyle modern ve çağdaş taşımacılığa yönelik çalışmalarını hızlandırıyor. Avrupa'da pek

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. İnşaat. Ana Metal. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Nisan 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. İnşaat. Ana Metal. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Nisan 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Yılın İlk Çeyreğinde Otomotiv Satış Artışı, Beklenen Tüketim Artışını Teyit Etti. İlk Çeyrekte Otomotiv Üretimi Sınırlı Geriledi, İhracatı Sınırlı Arttı. İlk Çeyrekte

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

Bu uyumsuzluk İSO nun her yıl düzenli olarak yayınladığı 500 Büyük ve İkinci 500 Büyük raporlarında da belirgin bir şekilde göze çarpıyor.

Bu uyumsuzluk İSO nun her yıl düzenli olarak yayınladığı 500 Büyük ve İkinci 500 Büyük raporlarında da belirgin bir şekilde göze çarpıyor. İSO 500 ve İzmirli Firmalar Ahmet KARAYİĞİT İstatistikler; geçmişi ve bugünü doğru anlamak ve geleceği doğru planlamak açısından son derece önemli. Ülkemizde son günlerde kamu kurumlarının yayınladığı

Detaylı

http://m.iha.com.tr/istanbul-haberleri/gunaydin-grouptan-demiryolu-atagi-1757210/ Lojistik sektörünün güçlü kuruluşu Günaydın Group, Balıkesir Lojistik Köyü nde üçüncü demiryolu lojistik merkezini açtı.

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Bu toplantı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası nın kuruluşunun 50 inci yılına denk gelmesi vesilesiyle bizler için ayrı bir öneme sahip.

Bu toplantı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası nın kuruluşunun 50 inci yılına denk gelmesi vesilesiyle bizler için ayrı bir öneme sahip. Saygıdeğer Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcım, Sayın Kamu Temsilcilerimiz, Akademik Camiamızın Değerli Temsilcileri, Sektörümüzün Değerli Temsilcileri, Değerli Basın Mensupları, Sayın Konuklar, Hoş

Detaylı

YAŞAR ROTA. Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü

YAŞAR ROTA. Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü YAŞAR ROTA Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdürü SUNUM PLANI Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) Eğitim için Demiryolunu tanımak ve anlamak -Türkiye nin Demiryolu ve Lojistik Yeteneği -Tarihin akışını

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü SUNUġ UTİKAD Türkiye Lojistik Sektörü 2011 Hatay : Lojistik Olanaklar 2 UTĠKAD 3 UTĠKAD Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması

Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Turkcell Global Bilgi Erzurum Çağrı Merkezi Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması Nihai rapor sunumu 14 Eylül 2011, Erzurum Turkcell Erzurum Çağrı Merkezi

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

Alper ÖZEL Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkan Yardımcısı. Türk Dış Ticaretinde Karayolu Lojistiğinde Engeller-Riskler-Fırsatlar

Alper ÖZEL Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkan Yardımcısı. Türk Dış Ticaretinde Karayolu Lojistiğinde Engeller-Riskler-Fırsatlar Alper ÖZEL Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Türk Dış Ticaretinde Karayolu Lojistiğinde Engeller-Riskler-Fırsatlar Küresel Ekonominin Yeni Rekabet Aracı : Lojistik Lojistik

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -41 AMAÇ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ Bu faaliyet sonunda

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 70

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 70 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 70 Bu sayıda; -Temmuz ayı dış ticaret verileri -Ağustos ayı dış ticaret ve enflasyon verileri değerlendirilmiştir. Yıllık Dış Ticaret Açığı

Detaylı

DEMİRYOLLARINDAN ÖZEL SEKTÖRE DAVET

DEMİRYOLLARINDAN ÖZEL SEKTÖRE DAVET DEMİRYOLLARINDAN ÖZEL SEKTÖRE DAVET TÜRKİYE DE DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE İLK OLMAK İSTER MİSİNİZ? DEMİRYOLLARI, KAPILARINI ÖZEL SEKTÖRE AÇIYOR!!! ULAŞTIRMA ALANINDA ÇOK CAZİP YATIRIM İMKANLARINA SAHİP DEMİRYOLLARININ

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Sayı : 45224183-166.03 Konu : Kara Kapıları Master Planı Hazırlanması Projesi DAĞITIM YERLERİNE Kara gümrük kapılarının mevcut fiziki yapısının iyileştirilmesinde, uygulanan

Detaylı

DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK. Şubat 2013

DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK. Şubat 2013 DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK Şubat 2013 Sunum Planı Dış Ticarette Lojistiğin Önemi Türkiye Değerlendirmesi Ekonomi Bakanlığı Vizyonu & Çalışmaları 2 DıĢ Ticarette Lojistiğin Önemi 3 LOJĠSTĠK Nedir? Lojistik,

Detaylı

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE TPE Tanıtım Toplantısı Slide 1 tepav Yeni bir gösterge: TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE 14 Ocak 2010 TPE Tanıtım Toplantısı Slide 2 Çerçeve TPE nereden çıkıyor? Perakende Anketi ve diğer perakende ölçüm

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015

Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015 Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015 HAKKIMIZDA Petek Lojistik 2001 yılının 11 Eylül'ünde İstanbul'da Bostancı'daki ofisinde forwarder

Detaylı

PROJE TAŞIMACILIĞI NIN UMUDU MEGA PROJELER VE ENERJİ YATIRIMLARI

PROJE TAŞIMACILIĞI NIN UMUDU MEGA PROJELER VE ENERJİ YATIRIMLARI ARAŞTIRMA Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi PROJE TAŞIMACILIĞI NIN UMUDU MEGA PROJELER VE ENERJİ YATIRIMLARI 68 Büyük ölçekli yatırımların taşınmasını kapsayan proje taşımacılığı sektörü umudunu

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Türkiye nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Sektör Kılavuzu

Türkiye nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Sektör Kılavuzu Türkiye nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Sektör Kılavuzu Hizmet İhracatı Ajanda Mal ve Hizmet İhracatı Arasındaki Farklar Dünyada ve Türkiye de Hizmetler

Detaylı

Gümrük ve 2009, Ticaret Istanbul Uzmanları Derneği SEMPOZYUM

Gümrük ve 2009, Ticaret Istanbul Uzmanları Derneği SEMPOZYUM Tamer Dinçşahin Gümrük ve 2009, Ticaret Istanbul Uzmanları Derneği SEMPOZYUM Türkiye ve Dünyada Lojistik Sektörü Çetin NUHOĞLU UND Yönetim Kurulu Başkanı & TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Başkanı Haziran

Detaylı

ANADOLU NUN İKİNCİ 500 DE YILDIZI PARLADI ARAŞTIRMA

ANADOLU NUN İKİNCİ 500 DE YILDIZI PARLADI ARAŞTIRMA İKİNCİ 500 DE ANADOLU NUN YILDIZI PARLADI İstanbul Sanayi Odası nın Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015 listesinde Anadolu kentlerinden 320 firma yer aldı. Bir önceki yıl bu rakam 317 idi.

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Ana Metal. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Mart

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Ana Metal. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Mart SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Şubat ta Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış, Otomobil Satışlarından Kaynaklanıyor. Şubat ta Ticari Araç Satışları Gerilerken Ağır Ticari Araç Satışları Sınırlı

Detaylı

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 Geçmiş ve Gelecek Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik YönetimDanışmanı atilla@yildiztekin.com Nasıl Bir Değişim Yaşıyoruz?

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME İZSİAD/ GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İMALAT SANAYİSİ ÜRETİMİ EN BÜYÜK İLK 15 ÜLKE Türkiye nin %9,2 gibi çok yüksek bir oranda büyüdüğü

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI RAKAMLARLA TÜRKĐYE VE ĐZMĐR

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI RAKAMLARLA TÜRKĐYE VE ĐZMĐR RAKAMLARLA TÜRKĐYE VE ĐZMĐR Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi DIŞ TĐCARETTE KOBĐLERĐMĐZ KOBĐ lerimiz tarafından sağlanmaktadır. ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE ĐHRACAT(%) 0-9

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE BİLGİ TOPLUMU, BİT VE İNOVASYON KOMİSYONU BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT IN RAPOR TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE BİLGİ TOPLUMU, BİT VE İNOVASYON KOMİSYONU BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT IN RAPOR TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE BİLGİ TOPLUMU, BİT VE İNOVASYON KOMİSYONU BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT IN DIGITAL PAZARIN ODAK NOKTASI e-ticaret RAPOR TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 5 Haziran 2014 Sabancı

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter 6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014 Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Ajanda 1. Türkiye İhracatçılar Meclisi Biz Kimiz? Türkiye nin İhracat Gelişimi 2. Türkiye Ekonomisi

Detaylı

Turkey Data Monitor. 1 Nisan Grafikte Büyüme Rakamları

Turkey Data Monitor. 1 Nisan Grafikte Büyüme Rakamları 10 Grafikte Büyüme Rakamları Türkiye ekonomisi yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,7, 2015 yılının tamamında ise %4 büyüdü. Şüphesiz %5,7 oldukça güçlü bir rakam, nitekim 2011 üçüncü

Detaylı