Ödemli hastanın akılcı tedavisi. Dr Reha Erkoç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ödemli hastanın akılcı tedavisi. Dr Reha Erkoç"

Transkript

1 Ödemli hastanın akılcı tedavisi Dr Reha Erkoç

2 UYGUN DOZ VE ARALIKTA, GEREKİRSE UYGUN KOMBİNASYONDA DİÜRETİK KULLANIMIDIR

3 Sabrınız için teşekkürler

4 Periferik Ödem, sistemik ödem, mixt? TABİKİ PERİFERİK ÖDEMDE DİÜRETİKLER ETKİSİZDİR, ANLAMSIZDIR

5 Ödem 72 saatten daha kısa zamanda oluşmuş ise DVT Selülit Rüptüre popliteal kist Ya da kalsiyum kanal blokeri tedavisi düşünürüz

6 Sistemik ödem nedenleri: Böbrek hastalığı Kalp hastalığı Karaciğer Hastalığı Akciğer hastalığı (OSA- Uyku apnesi, cor pulmonale vb) Bağırsak hastalığı (Malabsorbsiyon- Malnütrisyon) Gebeliğe bağlı, premenstrüel ödem Allerjik reaksiyon ürtiker anjioödem

7 Gode bırakan ödem ne anlama geliyor İnterstisyumda protein içeriği düşüktür, hipoalbuminemi veya Kapiller onkotik basınç artışı söz konusudur. (kalp yetersizliği, DVT, vb) Gode bırakmayan ödem=lenfödem

8 Diyabetik ayak ödemi Ayak elevasyonu faydalı mıdır?

9 Is the foot elevation the optimal position for wound healing of a diabetic foot? Park DJ, Han SK, Kim WK. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2010; 63:

10

11 Doza ve kullanım süresine bağlı olarak ödem yapan ilaçlar Steroid hormonlar NSAID Kalsiyum kanal blokerleri Hidralazin Metildopa Minoksidil Pioglitazon Anagrelide Östrojen Raloxifen

12 Kalsiyum kanal bloker tedavisine bağlı ödemde ne yapmalı? Doz azaltılması, başka gruptan bir ilaç ekleyerek Non dihidropiridin veya 3. Kuşak kalsiyum kanal blokerine geçme Tedaviye ACEi veya ARB ekleme

13 Gündüz varis çorabı-orta basınçlı Bacak elevasyonu Hastanın bilgilendirilerek rahatlatılması kozmetik bir sorun Son çare tabiki ilacı kesmek

14 Sistemik ödem tedavisi 1. Altta yatan bozukluğun düzeltilmesi, 2. Diyette tuz ve dolayısı ile sıvı kısıtlaması 3. Diüretik tedavi

15 Diyette tuz alımını 24 saatlik idrada sodyum miktarı tayini ile yapabiliriz, 100 mmol/24 saat üzerinde hasta yeterince tuz kısıtlaması yapamıyor demektir. Hastanın aldığı sıvı miktarı sorgulanmalıdır, pek çok hastaya günde en az 3 litre sıvı almaları önerilmektedir!.

16 Diüretiğin (yan) etkisi Fizyopatolojik olarak effektif plazma volümünün azalmış olduğu durumlarda vücuttan sıvı uzaklaştırılması kardiyak debiyi azaltacak ve doku perfüzyonu bir miktar bozulacaktır Sonuçta bu hipovolemi renin, ADH ve noradrenalin artışıyla sonuçlanır.

17 Buna rağmen hastaların çoğu semptomatik olarak dokulardaki ödemin uzaklaştırılmasından fayda görmektedirler. Ancak bazı hastalarda debi düşmesi ve doku perfüzyon bozukluğu ciddi boyutlara varabilir, iskemik hepatit gelişebilir

18 Doku perfüzyonunu değerlendirmek En iyi gösteren belirteç BUN ve kreatinin değeridir. Diüretik dozunun fazla olduğu durumlarda alkaloz gelişir, Klinik bulgular: Ortostatik hipotansiyon, ayağa kalkınca baş dönmesi, göz kararması

19 Hipokalemi, metabolik alkaloz hiponatremi BUN kreatinin değerleri ile takibe alınmalıdırlar. Nefrotik sendromda ve böbrek yetersizliğinde daha yüksek dozlar gerekir.

20 Tedavinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi İdrar miktarı ve hastanın kilo takibi Günlük sıvı kaybı miktarı anazarka tarzı veya generalize ödemde 3 litreye kadar tolere edilebilir, Sirozda ise sadece asit varsa günlük ancak litre

21 Dirençli ödem nedenleri; Diüretik dozu ve sıklığının uygunsuz olması Aşırı tuz tüketimi İntestinal emilim bozukluğu Tubuluslarda diüretiğin etki etmediği alanlardan su ve tuzun geri emilimi NSAI ilaçlar

22 Furosemid kullanımı: Maksimum diüretik cevabı verilen dozla ilişkili olarak ilk dozda belli olur. Bunu hastaya sorarak anlayabiliriz, Etkisiz ise dozu ikiye katlarız İki doz verilmeli 3x2 2x3 Oral doz = parenteralin 2 katı

23 Yanıtta artış yok Etkili doz, doza bağımlı etkide artma Etkisiz doz Furosemid dozu

24 İlave tedavi: Refrakter ödemde ( mg furosemide e yanıtsızlık) 25 mg 2x1 hydrochlorothiazide ile başlanır max 200 mg a kadar çıkılabilir. Türkiyede tek klorothiazide yok! İndapamid var GFR<30 ml/dk ise Thiazidlerin antihipertansif tedavide yeri yok klasik bilgi? Emilim bozukluğu başlangıçta parenteral tedavi verilerek yenilebilir, ödem çözülünce tekrar oral doz denemesi yapılmalıdır.

25 Yapılan çalışmalarda aralıklı iv uygulama ile bolus arasında etkinlik açısından anlamlı fark saptanamamış Sürekli infüzyon tedavisi: Öncellikle bolusa cevap önemli, cevap yoksa tedavi de anlamsız. Eğer bolus yapılmamışsa mutlaka başlangıçta mg/5 dakikada verilmeli

26 Zarar vermeme adına, Furosemid ototoksisitesinden korunmak için özellikle böbrek veya kalp yetersizlikli hastalarda, aminoglikozid kullananlarda yüksek doz boluslardan kaçınmak gerekir.

27 Furosemid dozu böbrek fonksiyonuna göre ayarlanmalı: GFR<30 ml/dk ise 20 mg/saatten başlanır Diürez devam etmezse bolus yapılıp 40 mg/saatte çıkılır GFR>60 ise 5mg/saat ile başlanır, diürez devam etmez ise 2. Bolusla beraber 10mg/saate çıkılır Literatürde 240 mg/saate kadar çıkan çalışmalar var ama toksisite riski çok artmakta

28 Aralıklı Furosemid dozu iv verilme hızı önerisi: mg/5 dakikada mg/20 dk mg/40-50 dakikada Yani bolus yok!!!

29 Potasyum tutucu diüretik ilavesi diürezden çok serum potasyum düzeyinin stabil kalmasını sağlar Kombine tedavide sıvı elektrolit dengesi yakindan takip edilmelidir

30 Etkinlik yatar vaziyette artmakta Albuminle birlikte infüzyon: Albumin düzeyi 2g/dl altında ise çalışabilir Hiçbirine yanıt yoksa!

31 İzole ultrafiltrasyon

32 Continuous hemofiltration for anasarca: recovery of renal function after 71 liters of net ultrafiltration. Prowle J, Bellomo R, Buckmaster J, Gutteridge G, Hart G, Opdam H, Silvester W, Warrillow S. Int J Artif Organs Apr;31(4):

33 High rate ultrafiltration in anasarca: 33 l of net negative fluid balance in 52 h! Intensive Care Med Jan;37(1):180-1 Kugener L, Brasseur A, Fagnoul D, Vincent JL.

34 Sirozda dirençli asit Diyette sodyum kısıtlamasına uymasına rağmen (88 meq-2000 mg Na) ve maksimum tolere edilebilir dozda diüretiğe rağmen kiloda değişiklik olmaması. Max diüretik: 400 mg Spironolakton ve 160 mg Furosemid Parasentezden sonra hızla sıvının tekrar toplanması Diüretiğe bağlı komplikasyonlar gelişmesi Azotemi, hepatik ansefalopati, elektrolit bozukluğunun derinleşmesi

35 24 saat idrarda Na: yorumu İdrarla Na atılımı 78 meq/gün üzerinde ise; Diüretiğe yanıt var ama hasta tuzu fazla alıyor İdrarla Na atılımı 78 meq/gün altında ise diüretik direnci vardır

36 veya Spot idrarda Na/K 1 İn üzerinde ise tuz tüketimi fazla demektir.

37 Tedavi 1. Antihipertansiflerin kesilmesi 2. Beta blokerin de kesilmesi 3. NSAID kullanılmaması 1. Midodrin kullanılması

38 Diüretiği ne zaman keselim?? Diüretiğe dirençli asitte idrar sodyumu 30 meq/gün altında ise!

39 B Blokerler Devam edilmeleri diüretiğe dirençli asitte ve spontan bakteriyel peritonit geçirirken ve dekompanse sirozda mortaliteyi arttırıyor

40 Midodrin (Gutron)

41 Tolvaptanın ödem tedavisinde yeri olabilir mi? World J Gastroenterol Aug 28;20(32): doi: /wjg.v20.i Clinical efficacy of tolvaptan for treatment of refractory ascites in liver cirrhosis patients. Zhang X, Wang SZ, Zheng JF, Zhao WM, Li P, Fan CL, Li B, Dong PL, Li L, Ding HG.

42 Tolvaptan for the treatment of liver cirrhosis oedema. Expert Rev Gastroenterol Hepatol Jul;8(5): Sakaida I. In 2013, tolvaptan (7.5 mg/day), an arginine vasopressin V2 receptor antagonist, was approved in Japan for the treatment of liver cirrhosis with oedema.

43 A multicenter, randomized, double-blind, placebocontrolled study of tolvaptan monotherapy compared to furosemide and the combination of tolvaptan and furosemide in patients with heart failure and systolic dysfunction. J Card Fail Dec;17(12):

44 Tolvaptan therapy for massive edema in a patient with nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol May;29(5):915-7 Shimizu M 1, Ishikawa S, Yachi Y, Muraoka M, Tasaki Y, Iwasaki H, Kuroda M, Ohta K, Yachie A. Last

45 Possible role of imatinib in clinical pulmonary venoocclusive disease. Overbeek MJ, van Nieuw Amerongen GP, Boonstra A, Smit EF, Vonk Noordegraaf A. Eur Respir J. 2008;32:

46 (Circulation. 2012;126: )

47 İmatinib? attenuates endothelial barrier dysfunction via inhibition of Abl-related gene kinase (Arg/Abl2), Drotrecogin alfa (activated) (Xigris,??? hadisesi

48 Sabrınız için tekrar teşekkürler

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi VKV Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul Ahmet OKTAY Sistolik kalp yetersizliğinin (KY) ideal tedavisi altta yatan nedenin ortadan kaldırılmasıdır. Ancak

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Alper KIRKPANTUR*, Yunus ERDEM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Ünitesi, ANKARA Renal Failure in the Intensive Care

Detaylı

Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz. Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van

Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz. Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van Hiperpotasemi Bazen böbrek yetersizliğinden beklenmeyen derecede şiddetli olabilir

Detaylı

Potasyum Metabolizması Bozuklukları. Int. Dr Burcin DİKMEN Ekim 2012

Potasyum Metabolizması Bozuklukları. Int. Dr Burcin DİKMEN Ekim 2012 Potasyum Metabolizması Bozuklukları Int. Dr Burcin DİKMEN Ekim 2012 Potasyum insan vücudunda en fazla bulunan intraselluler katyon olup intraselluler enzim fonksiyonunu, nöromuskuler ve kardiyovasküler

Detaylı

HİPOMAGNEZEMİ. Magnezyum Homeostazisi

HİPOMAGNEZEMİ. Magnezyum Homeostazisi HİPOMAGNEZEMİ Magnezyum vücuttaki en çok bulunan dördüncü., hücre içindeki (K'dan sonraki) ikinci katyondur. Hücrenin birçok temel fonksiyonlarında rol oynar: Enerji transferinde ve depolanmasında, protein,

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

Kardiyorenal Sendromlar

Kardiyorenal Sendromlar Yeni Tıp Dergisi 2012;29(2):70-75 Derleme Kardiyorenal Sendromlar Ayşe BİLGİÇ, Hakkı YILMAZ, Nükhet Bavbek RÜZGARESEN, Ali AKÇAY Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, ANKARA ÖZET Kalp

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

HİPOFOSFATEMİ. Vücutta Fosfat

HİPOFOSFATEMİ. Vücutta Fosfat HİPOFOSFATEMİ Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dl den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik yapının önemli bir komponentidir. Fosfat DNA

Detaylı

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ KISIM 2 KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ BÖLÜM 2.1 BÖLÜM 2.2 Pratikte Kalp Yetersizliği: Kılavuzlar ve Klinik Kanıtlarla; Akut/Kronik KY de Teşhis, Tedavi, Ayırıcı Tanı, Korunma ve Tedavi Sorunları Prof. Dr. Rasim

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

Acil Diyaliz Endikasyonlar

Acil Diyaliz Endikasyonlar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri ç Hastal klar nda Aciller Sempozyum Dizisi No: 29 Mart 2002; s. 257-263 Acil Diyaliz Endikasyonlar Uz. Dr. Sinan Trablus Akut diyaliz tedavisinin

Detaylı

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 SIVI MOLEKÜLLER LLERİ, BULUNDUĞU U KABIN ŞEKLİNİ ALACAK KADAR HAFİF

Detaylı

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları Doç. Dr. Eyüp KÜLAH Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Kronik Böbrek yetmezliği (KBY) sıvı, asit-baz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi SıvıElektrolit ve AsitBaz Dengesi 1 Dr. Tevfik ECDER, 2 Dr. Sezai VATANSEVER, Dr. Kerim GÜLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1 Nefroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Acil

Detaylı

HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008

HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008 HİPERTANSİYON Dr. A. Özlem DURMUŞ Ekim 2008 Tanım Hipertansiyon (HT) Arteryal kan basıncındaki kalıcı ve anormal yüksekliktir. HİPERTANSİYON Arteriyel kan basıncının devamlı yükselmesi ile kendini gösteren

Detaylı

Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Ve Nefrotoksisite DRUGS USED IN THE TREATMENT OF CANCER AND NEPHROTOXICITY

Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Ve Nefrotoksisite DRUGS USED IN THE TREATMENT OF CANCER AND NEPHROTOXICITY Derleme Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Ve Nefrotoksisite DRUGS USED IN THE TREATMENT OF CANCER AND NEPHROTOXICITY Erdinç EREN, Alper ATA, Ali ARICAN Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

çok iyi sorgulanmalıdır. Bu üç önemli neden dışındaki nedenler Tablo l'de özetlenmiştir. Hiperkalsemi Belirti ve Semptomları

çok iyi sorgulanmalıdır. Bu üç önemli neden dışındaki nedenler Tablo l'de özetlenmiştir. Hiperkalsemi Belirti ve Semptomları HİPERKALSEMİ Erişkin vücudunda 1.3 kg kalsiyum vardır. Kalsiyum %99 oranında kemik ve dişlerde, % 1 yumuşak doku hücrelerinde ve %0.15 oranında ekstrasellüler sıvıda bulunur. Kemiklerde osteoklastik rezorpsiyon

Detaylı

FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir.

FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir. MEPİRİKS 2 mg TABLET FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Glimepirid, sülfonilüre grubuna dahil kan şekeri düşürücü etkiye sahip ağızdan alınan

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOŞUYOLU KALP EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç.Dr.YELDA BAŞARAN ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOLAXEN 25 mg/25 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Spironolakton 25 mg Hidroklorotiyazid 25 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

Prematüre bebeklerin beslenmesi

Prematüre bebeklerin beslenmesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51: 240-251 Derleme Prematüre bebeklerin beslenmesi Tuğba Gürsoy 1, Murat Yurdakök 2 Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Hastanesi 1 Neonatoloji Uzmanı, Hacettepe

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP-DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI Dr. Halil HÜZMELİ UZMANLIK

Detaylı

DİYALİZ DOZU + Prof. Dr. Reha ERKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul

DİYALİZ DOZU + Prof. Dr. Reha ERKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul DİYALİZ DOZU + Prof. Dr. Reha ERKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul DİYALİZ YETERLİLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR, ŞU DURUMLARDA ALTTA YATAN BAŞKA BİR SEBEP YOKSA DİYALİZ YETERSİZLİĞİ DÜŞÜNÜRÜZ: Gastrointestinal:

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN KULLANILMASI. Akut Böbrek Yetersizliği

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN KULLANILMASI. Akut Böbrek Yetersizliği YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN KULLANILMASI Akut Böbrek Yetersizliği Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu sıvı ve elektrolit dengesinin bozulduğu

Detaylı