Temiz Oda Sınıfına Giren Alanlarda Havalandırma ve Kontrolü. Alper SARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temiz Oda Sınıfına Giren Alanlarda Havalandırma ve Kontrolü. Alper SARI"

Transkript

1 Temiz Oda Sınıfına Giren Alanlarda Havalandırma ve Kontrolü Alper SARI

2 Temiz Oda Ne Demek? Page 2

3 Temiz Odaların Genel Koşulları Partikül kontrolü Sıcaklık ve nem kontrolü Filtrasyon Basınç kontrolü Page 3

4 Hastanelerde Yer Alan Temiz Odalar Ameliyathaneler Page 4

5 Hastanelerde Yer Alan Temiz Odalar TPN Dolum Üniteleri/Odaları Page 5

6 Hastanelerde Yer Alan Temiz Odalar Yoğun Bakım Üniteleri Page 6

7 Hastanelerde Yer Alan Temiz Odalar Yeni Doğan Yoğun Bakım Üniteleri Page 7

8 Temiz Odaların Önemi Nedir? Page 8

9 Hastane Enfeksiyonu Hastane enfeksiyonunun ortaya çıkmasına neden olabilecek etmenlerden biriside hijyenik havalandırma sistemidir. Ameliyathane havasında yer alan patojen sayısı ile, ameliyathane sonrası enfeksiyon görülmesi arasında bir doğru orantı vardır. Page 9

10 Dünyada ve Ülkemizde Enfeksiyon Dünya da; - %3-17 arasında enfeksiyon görülme sıklığı. Amerika da; den fazla ölüm. - Devlet bütçesine 4,5 milyar dolarlık yük. Türkiye de; - %5-15 arasında enfeksiyon görülme sıklığı. - Hastanede kalış süresinde ortalama 20 günlük artış. - Hasta başına 1582$ ek masraf. Page 10

11 Partikül Maddeler Partikül maddeler, mikroorganizmaların taşınmasında rol oynarlar. Page 11

12 Partikül Maddeler Page 12

13 Havalandırma ve Filtrasyon Havalandırmanın fonksiyonlarını 4 madde ile özetleyebiliriz. - Sıcaklık ve nem kontrolü, - Mikroorganizma ve partikül sayılarının kontrolü, - Basınç kontrolü, - Atık ve toksik gazların kontrolü. Page 13

14 Havalandırma ve Filtrasyon HEPA Filtreler; HEPA filtreler havada bulunan partikülleri kalitesine göre belli bir verimlilikte tutabilen filtrelerdir. Page 14

15 PQ (Performans Kalifikasyonu); Temiz oda sınıfına giren bir mahalin; - Standartlarda belirtilen sınırlarda çalışıp çalışmadığının, - Bunun devamlılığının, uygun cihaz ve metodlar ile ölçülerek, kesinlik taşıyan yazılı kaynaklara dökülerek raporlanması olayıdır. Page 15

16 Kullanılan Standartlar Standartlar ve Normlar ISO (Cleanrooms & Association Controlled Environment) DIN (VAC Systems in Buildings And Rooms used in The Health Care Sector) Eudralex Volume 4 Annex-1 (EU Guidelines to GMP Medicinal Products for Human and Veterinary Use) IEST-RP-CC006.3 (Testing Cleanrooms) IEST-RP-CC034.3 (HEPA and ULPA Filter Leak Tests) VDI (Cleanroom Technology Metrology and Test Methods) Page 16

17 Hangi Sıklıkla? Uygulanacak olan testler için standartlarda belirlenen periyotlar baz alınabilir. Page 17

18 Sağlık Kurumlarında Havalandırma Sistemi İle İlgili Yapılması Gerekenler Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan Hastane Hizmet Kalite Standartları nda ameliyathaneler ile ilgili kriterler belirlenmiştir. Yine Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Temmuz 2011 tarihinde yayınlanan Yataklı Sağlık Tesislerinden Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ de yoğun bakım ünitelerinde yer alan havalandırma sistemlerinin validasyonuna yönelik ayrıntılar yer almıştır. Page 18

19 Kim Tarafından? Testlerin Gerçekleştirilmesi Akredite Olmuş A Tipi Bağımsız Muayene Kuruluşları Hastanenin Kendi Enfeksiyon Kontrol Komitesi - Yetkin personel, - Yüksek maliyetli ekipmanlar - Ekipmanların bakım masrafı - Ekipmanların kalibrasyon masrafı - Sürekli gelişmekte ve değişmekte olan test metodları, - Bağımsızlık ilkesinin tam olarak sağlanamaması Page 19

20 Kim Tarafından? Herhangi bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun teknik ve idari olarak bu belgeleri düzenlemeye yeterli ve yetkin olduğunun ulusal ve uluslarası kabul görmüş teknik kriterler bazında onaylanması işlemine akreditasyon denir. Akredite kuruluşların verdikleri raporların doğru, güvenilir ve geçerli olduğu kabul edilir. Bu doğrultuda düzenli olarak denetlenirler. Denetimler Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yürütülür. Page 20

21 Kim Tarafından? Bir ihale örneği görelim; Ameliyathane, Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım ve Doğumhane Bakım Onarım ve Validasyon Ölçüm Hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası:2011/. Söz konusu ihalede, bakım-onarım ve validasyon işlemini aynı firmaya vermek istenmiştir. Üstelik ilgili ilanın son maddesi konunun uzmanı firmaların işleri ayrı ayrı üstlenmelerinin önüne geçmektedir. İlgili son madde; Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İhale Kayıt Numarası: 2010/ Hastanemizde bulunan 6 adet ameliyathanenin revizde edilmesi ve periyodik performans değerlendirme testlerinin yapılmasına dair hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Bu ihaleler bağımsızlık ilkesine aykırı örneklerdir. Page 21

22 Ortamdaki Sıcaklık ve Nem Ölçümü Toplam Hava Debisinin ve Hava Değişim Sayısının ölçülmesi Partikül Sayımı ve Temiz Alanın Sınıflandırılması HEPA Filtre Sızdırmazlık Testi Uygulanan Testler Ses Seviyesinin Ölçülmesi Hava Akış Hızının Ölçümü Geri Kazanım Zamanı Testi Basınç Farklarının Ölçülmesi Mikrobiyolojik Değerlendirme Testi Akış Görselliği Testi Page 22

23 Uygulanan Testler Partikül Sayımı ve Temiz Alanın Sınıflandırılması: Partikül sayımı testinin sonucu mahalin hangi temizlik sınıfına ait olduğunu belirlememizi sağlar. Bu sonuç mahalin kullanım amacına ne kadar uygun olduğu konusunda da kullanıcıya ışık tutar. Page 23

24 Uygulanan Testler Page 24

25 Uygulanan Testler Basınç Farklarının Ölçülmesi: Mahaller arası kontaminasyonun önüne geçmek amacıyla standartlarda belirtilen basınç farkının sağlanıp sağlanmadını anlamak için bir manomometre ile bölgeler arası basınç kontrolü yapılır. Page 25

26 Uygulanan Testler Basınç farkı ölçümüne ait bir örnek; Page 26

27 Uygulanan Testler Hava Akış Hızı, Toplam Hava Debisi ve Değişim Sayısının Ölçülmesi: Hava akış hızının ölçümünde dijital veya termal bir anemometreden yararlanırız. Toplam hava debisinin hesaplanmasında, türbülanslı sistemlerde balometreler kullanılır, LAF/LTF sistemlerinde ise; özel formulasyonlar kullanılarak istenilen değer elde edilir. Page 27

28 Uygulanan Testler Filtre Sızdırmazlık Testi: Sızdırmazlık testi sayesinde, filtre üzerindeki olası hasar ve delikler ile birlikte filtre çerçevesinde mevcut olabilecek sızıntılar tespit edilir. Page 28

29 Uygulanan Testler Sıcaklık ve Nem Ölçümü: Bu test için sıcaklık-nem ölçer kullanılır. Bu ölçüm genel bir ölçüm olup, çalışanın konforunun sağlanması için gerçekleştirilir. Ses Seviyesi Ölçümü: Bir desibelmetre yardımı ile gerçekleştirilen ölçüm sonucunda elde edilen değer, standartlarda belirtilen referans değer ile karşılaştırılır. Page 29

30 Uygulanan Testler Mikrobiyolojik Değerlendirme Testi: Temiz mahalden özel besi yerine alınan örnekler, inkübatörde geçen kuluçka süresinin ardından değerlendirilerek patojen bir bakteri olup olmadığı tespit edilir. Page 30

31 Uygulanan Testler Geri Kazanım Testi: Bu testin amacı, tek yönlü olmayan (türbülanslı) havalandırma sistemine sahip olan mahallerde, mahalin bir aerosol kaynağı kullanılarak kirletildikten sonra, havalandırma sisteminin belirlenen süre içerisinde mahali önceden belirlenmiş olan temizlik seviyesine geri kazandırma yeteneğini göstermektir. Page 31

32 Uygulanan Testler Akış Görselliği Testi: Korunan alana yollanan dumanın, doğrusal bir yol izleyerek ilerlediğini belirleyebilmek amacıyla uygulanan bir testtir. Ayrıca basınç farkının görselleştirilmesi içinde kullanılır. Page 32

33 Sürekliliği sağlamak Validasyon Standartlara Uygun İnşa Page 33

34 Teşekkürler Kaynaklar: - ISO DIN Eudralex Volume 4 Annex-1 - T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetim Raporu Hastane Enfeksiyonları İle Mücadele Aralık Hastane Enfeksiyonları: Sorunlar, Yeni Hedefler ve Hukuki Sorumluluk Prof. Dr. Recep Öztürk - TS EN ISO/IEC Standardı - T.C.S.B. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Hastane Hizmet Kalite Standartları - - T.C.S.B. Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Cleanroom Technology Fundamentals of Design, Testing and Operation W. Whyte University of Glasgow, UK. - İSKİD Hastanelerde Hijyen ve Klima Tesisatı Dr. Mustafa Bilge Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hastanelerde Havalandırma ve Kontrolü Page 34

Hava Değişim Oranı Nedir? Hava Değişim Oranı (h -1 ) = {Klima Santrali Toplam Hava Debisi Kapasitesi (m 3 /h)} / {Mahal Hacmi (m 3 )}

Hava Değişim Oranı Nedir? Hava Değişim Oranı (h -1 ) = {Klima Santrali Toplam Hava Debisi Kapasitesi (m 3 /h)} / {Mahal Hacmi (m 3 )} 2 Validasyon Nedir? Tesis ve tasarımının, sistemlerin (HVAC/su/basınçlı hava vb.), ekipmanların, prosesin, ürünün doğruluğunun, güvenilirlik, tekrarlanabilirliğinin bağımsız olarak test edilmesi ve kanıtlanması

Detaylı

Partikül Sayımı: Nereden, Ne Zaman ve Nasıl? Uz. Hem. Serap GÜNER İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi HEKK

Partikül Sayımı: Nereden, Ne Zaman ve Nasıl? Uz. Hem. Serap GÜNER İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi HEKK Partikül Sayımı: Nereden, Ne Zaman ve Nasıl? Uz. Hem. Serap GÜNER İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi HEKK Havada bulunan mikroorganizmalar, partiküllere tutunarak hareket edebilmekte ve bu

Detaylı

Temiz Odaların Kurulum, Validasyon ve Bakım Maliyeti

Temiz Odaların Kurulum, Validasyon ve Bakım Maliyeti Temiz Odaların Kurulum, Validasyon ve Bakım Maliyeti Prof. Dr. Muhammet GÜVEN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, KAYSERİ Hastanelerde kullanılan

Detaylı

Sağlık Kurumlarında Ġklimlendirme Sistemleri ve Validasyonu

Sağlık Kurumlarında Ġklimlendirme Sistemleri ve Validasyonu Sağlık Kurumlarında Ġklimlendirme Sistemleri ve Validasyonu Mak. Müh. Ali BOYLU EGE NİSAN Temiz Oda Hijyenik Havalandırma Sistemleri Test ve Doğrulama Hizmetleri Ltd. Şti, İSTANBUL e-posta: aliboylu@egenisan.com

Detaylı

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Makale Orcan KAYA Serhan KÜÇÜKA Abstract ÖZET Havadan havaya ısı geri kazanımı yapan ısı geri kazanım

Detaylı

7panel:Sablon 12.08.2014 13:58 Page 50. Panel

7panel:Sablon 12.08.2014 13:58 Page 50. Panel 7panel:Sablon 12.08.2014 13:58 Page 50 Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Esasları* İKİNCİ OTURUM TEVFİK PEKER- Değerli meslektaşlarım, panelimizin ikinci bölümünü açmadan evvel Makina Mühendisleri

Detaylı

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ Akreditasyon Belgelerimiz Ek-9A T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK

Detaylı

İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB)

İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

HASTANELERDE HİJYENİK ORTAMLARDA İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE MODELLENMESİ (ANTALYA ÖRNEĞİ)

HASTANELERDE HİJYENİK ORTAMLARDA İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE MODELLENMESİ (ANTALYA ÖRNEĞİ) HASTANELERDE HİJYENİK ORTAMLARDA İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE MODELLENMESİ (ANTALYA ÖRNEĞİ) Ahmet ÇOŞGUN Ahmet KORKMAZ Nafel DOĞDU ÖZET Türkiye de son yıllarda, hastanelerde bebek ölümlerinde hızlı

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİNİN ÖNEMİ. Yeşim AŞTI TÜRKLAB Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Komitesi Başkanı

İŞLETMELERDE İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİNİN ÖNEMİ. Yeşim AŞTI TÜRKLAB Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Komitesi Başkanı İŞLETMELERDE İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİNİN ÖNEMİ Yeşim AŞTI TÜRKLAB Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Komitesi Başkanı İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİNİN ÖNEMİ İşletmeler, herhangi bir üretimin veya hizmetin yönetimi için organizasyonel

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO/IEC 17025

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO/IEC 17025 Sayfa No 1/33 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.0. İÇİNDEKİLER Sayfa No 2/33 BÖLÜM NO KONU SAYFA NO TS EN ISO/IEC 17025 MADDELERİ 1.0 İçindekiler 2 -- REFERANS DOKÜMAN 2.0 Atıf Yapılan Standartlar

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Yükümlülükler ve Uyulması

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (20.08.2013 tarihli ve 28741sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Laboratuvarı. Hakkımızda;

Laboratuvarı. Hakkımızda; Hakkımızda; BC LABORATUVARI olarak; Çevre ölçümleri faaliyetlerimizi taşıdığımız sorumluluğun bilincinde; çevrenin korunmasını, ölçüm kalitesi ve müşteri memnuniyetini esas alarak sürdürmekteyiz. Ölçümlerimizde;

Detaylı

HAZIRLAYANLAR BMM. Bilal BECEREN BMM. Serhat ALADAĞ

HAZIRLAYANLAR BMM. Bilal BECEREN BMM. Serhat ALADAĞ 1 2 EDİTÖRLER Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA Dr. Fuat KANTARCI Uz. Ecz. İrem MÜHÜRCÜ HAZIRLAYANLAR BMM. Bilal BECEREN BMM. Serhat ALADAĞ KATKIDA BULUNANLAR BMM. Caner N. OKU BMM. Hatice ASLANTAŞ BMM. Zehra YAMAN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ağustos 2013 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ağustos 2013 69471265-305-7351

Detaylı

Tebliğler Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ Çevre Bakanlığından:

Tebliğler Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ Çevre Bakanlığından: Tebliğler Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ Çevre Bakanlığından: Sayfa: 7 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi: 2.8.213 Resmi Gazete Sayısı: 28741 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Aşağıda belirtilen faaliyet ve kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin yetkilendirme hükümleri uygulanmaz:

YÖNETMELİK. (2) Aşağıda belirtilen faaliyet ve kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin yetkilendirme hükümleri uygulanmaz: 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 12 Ekim 2011 Tarihli ve 28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı