Belgelendirme Kılavuzu. Organik Perakendecilik Eğitimi için Kalite Güvence Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belgelendirme Kılavuzu. Organik Perakendecilik Eğitimi için Kalite Güvence Sistemi"

Transkript

1 Belgelendirme Kılavuzu Organik Perakendecilik Eğitimi için Kalite Güvence Sistemi

2

3 Belgelendirme Kılavuzu Organik Perakendecilik Eğitimi için Kalite Güvence Sistemi

4

5 Eco Qualify III Projesi Hakkında E(co)-Qualify III - Hayat Boyu Öğrenme / Leonardo da Vinci Programı çerçevesinde yenilik transferi projesi olarak geliştirilmiştir. Projenin temel amacı eğitim alanındaki yenilikleri, spesifik sektör olan organik perakendeciliği eğitimlere transfer etmektir. Yeniliklerin transferi, E(co) Qualify kavramı ve takip eden profiller ile ilişkili kurumların entegrasyonu sayesinde mümkündür. - Kalite Güvence Sistemi (KGS) E(co) Qualify uygulamasını yerel eğitim sistemlerine hazırlamak ve gerekli yerel koordinasyon ile Avrupa düzeyinde tanınmanın temellerini atmak için mesleki uygulamalı eğitim kuruluşları. - KGS E(co) Qualify ın uygulamalarını deneyemeye istekli ortaklıkları geliştirmek, onların devamlılığını ve büyümesini planlamak amacı ile yetişkinler için uygulamalı eğitim merkezleri. - Sektörün ihtiyaçlarını belirlemek, yöneticilerin motivasyonunu arttırmak ve çalışanların organik perakendecilikte tecrübe, beceri ve yeteneklerini geliştirmek amacında olan organik ürün ve pazarlama alanındaki organizasyonlar. - Transfer işlemini destekleyecek ve güncel projelere katkıda bulunacak, transfer etme, test etme/görüntüleme ve geri bildirim işleminde görev almak isteyen bilirkişiler ve kuruluşlar. - Ortaklar dışındaki medya ve diğer organizasyonlar projenin teşvik edilmesine ve transfer sürecinin kolaylaştırılmasına yardımcı olacaktır. Belgelendirme Kılavuzu Belgelendirme Kılavuzu, Kalite Güvence Sistemi organik ürün perakendecilik eğitiminin bir parçasıdır. Eğitimin niteliği/kalitesi aşağıdakiler devam ettirildiği sürece başarı ve süreklilikle sağlanacaktır: - Kuruluşların eğitim ve uygulamalarının sertifikalandırılması. - Kayıt kontrolleri Bu yüzden, E(co)-Qualify sertifikasyonu katılımcı kuruluşlar için pazarlama avantajı sağlar. E(co)-Qualify itme sistemi olarak değil, çekme sistemi olarak düzenlenmiştir. Piyasa odaklı araç olarak, gönüllü eğitim sağlayıcılarının katılımı ve önemi ve yararları konusunda ikna edilmesi gereken endüstri paydaşları temellidir. Kalite güvence sisteminin geçerliliği ve kontrolü Organik Perakendeciler Derneği ve çeşitli ulusal dernekler tarafından sağlanacaktır. ORA sistemin tasarımını ve kontrolünü denetleyecek ve de ulusal sistemin adaptasyonuna katkıda bulunacaktır. Ulusal seviyedeki uygulama ulusal derneklerin ve iş ya da yetkili organları temsil eden organizasyonların görevidir. Bu Belgelendirme Kılavuzu sertifikalandırma ve/veya kayıt sırasında tüm süreçler için bir yol gösteren Kontrol Listesi içermektedir. Kontrol listesi kayıt işlemlerine ya da denetçi/belgelendirme uzmanı veya kuruluşun kalite yöneticisine ve sertifikasyona yol gösterir. Sertifikasyon işlemleri sırasındaki kayıt olunması gereken listeler sayılarak işaretlenmektedir. Anlaşmazlık durumunda kontrol listesi çözüm bulunması için bir standardizasyon sağlayacaktır. 5

6 Belgelendirme Kılavuzu İçeriği I. Sertifikasyon Yapısı... 8 Organik Parekendeciler Derneği... 9 E(Co)-Qualify Kalite Güvence Sisteminin Lisansı ve Akreditasyonu için Kalite Güvence Politikası Konusunda II. Kişisel Matris Iii. Eğitim kuruluşlarının denetimleriyle ilgili kriterler Temel belgeler İhtiyaç değerlendirmesi ve analizi Projelendirme Kaynak yönetimi Kurs dağıtımı Kurs kontrolü Takip edilecek prosedürler Belge yönetimi Mali yönetim Kalite sistemi yönetimi Belgelendirme(Sertifikasyon) Basılı belge olanakları IV. Yararlanıcıların memnuniyet düzeyinin belirlenmesi Metodoloji Araçlar V. Yerel Kalite Yönetiminin sorumlulukları ve yapısı Yönetim kurulunun sorumlulukları Yönetim taahhüdü Yönetimin gözden geçirilmesi Yerel Kuruluş Kalite Yönetiminin yapısı ve sorumlulukları Yapı Eğitim Yetkilendirme Sorumluluk Referanslar İç denetimler VI. Dış Kalite Yönetiminin sorumlulukları veyapısı Yönetici(lerin) yetkinlikleri Kalite Yöneticisinin (KY) sorumlulukları Anlaşmazlıklar Ödeme Denetimler Kontrata değer biçilmesi ORA nı rolü Belgelerin içeriği, referanslar VII. Doğrulama için kontrol listesi Tanım Kontrol listesinin amacı Kullanılacak belgeler: Kontrol listesinin kullanımı Standart sürecin çalışma şekli Genel... 20

7 7. İKY(iç kalite yöneticisi) Kuruluş Eğitim çıktılarının değerlendirilmesi Yararlanıcıların memnuniyet düzeyinin değerlendirilmesi...21 VIII. Eğitmenlerin Yeterlilikleri...22 İçerikler ve kullanımı...22 Mesleki yeterlilikler...22 Eğitim yetkinlikleri...22 Öğrenci oryantasyonu...22 Aktif öğrenme ve pratik yönelim...22 Destek ve bilgi transferinin sağlanması...22 Eğitim aşağıdaki unsurları içermelidir...22 Yetkinlikler...22 Değerlendirme merkezi için prosedür...22 IX. Eğitim hizmeti çıktılarının değerlendirilmesi Değerlendirme ilkeleri Öğrenme araçlarının değerlendirilmesi Çoktan seçmeli test Serbest cevaplı sorular Bireysel sözlü sınav Uygulama testleri Sınıf atmosferinin değerlendirilmesi Dakiklik Motivasyon İşbirliği ve etkileşim Bireysel öğrenme sorumluluğu (BÖS) Değerlendirme araçları Öğrenmeyi değerlendirme yöntemleri Sınıf atmosferini değerlendirme araçları Değerlendirme kriterleri Araştırmacı değerlendirme dosyası (didaktik) Araştırmacı değerlendirme dosyalarının kalite parametreleri Sınıf atmosferi dosyasının değerlendirilmesi Sınıf atmosferi dosyası değerlendirilmesinin kalite parametreleri...25 X. Eğitim Kuruluşlarının Değerlendirilmesi İçin Örnek Tablo...26 XI. Eğitmen değerlendirilmesi için anket...31 XII. Eğitim Dersi Örneği: Perakende Mağazasının Geliştirilmesi...32 XIII. Eğitim kuruluşlarının sertifikalandırılması ve Avrupadaki E(co)-Qualify Sistemine göre eğitim aktivitelerinin uygulanması ile ilgili araştırma...33 ORA akreditasyonunun başarısı...34 EcoQualify III ü takip eden sertifikasyon işlemi

8 I. Sertifikasyon Yapısı Belgeleme Süreci ORA Merkezi: Kalite Güvence Sistemi (KGS) için tam sorumluluk Denetim ve akreditasyon için destek Ortak = Uluslararası Belgeleme Kuruluşu: Kalite Güvence Sistemi ve elkitabına göre denetim Ulusal KGS ortaklarının akreditasyonu görevler: Ulusal kuruluşların belgelenmesi ve denetimi 1) ORA nın sorumlulukları: Uluslar arası Kalite Güvencenin (KG) kontrolü KG-geribildirimlerin toplanması ve değerlendirilmesi KG nin dinamik rehberliği ve geliştirilmesi Belgeleme kuruluşları denetimlerinin kontrolü Kalite Yönetim Danışmanlarıyla ulusal KG nin tamamlanması KG nin sürekli gelişiminin sağlanması 2) Belgeleme kuruluşları: ORA nın denetimi altında denetçi ve belgeleme yetkilileri olarak profesyonel ortaklar certified certified Institutes Institutes for Belgelenmiş for education ulusal education mesleki eğitim kuruluşları 3) Akredite olmuş ulusal Kalite Yönetimi/ Kalite Güvence ortakları amaç: ulusal eğitim kuruluşlarının tanınması ve belgelenmesi; standart ve Kalite Yönetim denetimlerinden sorumlu 4) Belgelenmiş ulusal eğitim kuruluşları: tam belgeleme kısmi belgeleme

9 Organik Perakendeciler Derneği 1. Organik Perakendeciler Derneği Çatısı ORA,organik perakende sektörünün gelişimi için mevcut pazarlarda ve gelişmekte olan piyasaların desteklenmesinde yeterliliğe sahiptir. 2. OIFOAM ın Organik Perakendeciler Konusunda İç Yapısıında bulunmaktadır. ORA yeterliliğini global IFOAM platformunun yapısına taşımakta ve dünya çapındaki Organik Perakendecileri güçlendirmektedir. ORA bilgileri Viyana/Avusturya da 2004 yılında kuruldu. Ortak ağ: Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Macaristan, Hindistan, İtalya, Yeni Zelanda, Nepal, Polonya, Romanya, Slovakya, İsviçre, Tayvan, Ukrayna, Uganda. Kurul: o Tom Vaclavik (Çek Cumhuriyeti) Başkan o Ralph Liebing (Avusturya) Yönetici Müdür o Toralf Richter (Almanya) Başkan yardımcısı o Susan Van Osch (Hollanda) İş Geliştirme Uzmanı ORA nın Misyonu 1. Organik Perakendecilik Yapısını desteklemek; 2. Gelişen pazarlardaki bağımsız Organik Perakendecilik Sektöründeki ilerlemeleri desteklemek; 3. Uluslararası organik pazarı geliştirme uzmanları arasında bağlantı ve bilgi alış verişini sağlamak; 4. Organik gıda perakende zincirleri ile tedarikçileri arasında uluslararası ağlar oluşturmak. O R A Danışmanlık Ağı 1) Pazarlama hizmetleri > konseptler 2) Pazarlama hizmetleri > işlemler 3) Organik Market Bilgisi & Ağ oluşturma 4)Ulusal paydaşlar için eğitimin kolaylaştırılması Mevcut pazarların desteklenmesi: Organik perakendecilik ile ilişkili gruplar ve platformlar ve derneklerin kurulma işlemlerinin kaydının tutulmasına başlanması Operasyonlar için içerikleri uygun hale getirme ( en iyi uygulama ) o Pazarlama araçları ve uygulamalı eğitim araçları o Eğitim/eğitimci, eğitimler, müzakere o Uluslararası B2B iletişimi Ürünler için pazarlar Pazarlar için ürünler İşbirlikleri Gelişmekte olan piyasalardaki destek: Ulusal organik pazarların gelişmesini yönlendirilmesi sağlanmalıdır. ORA Ağı içinde nasıl yer alınabilir ve ORA- Ağı ndan nasıl yararlanılabilir? Üye Destekçi Alıcı Seidengasse 33-35/13 A-1070 Vienna/Austria Tel: 9

10 E(Co) Qualify Kalite Güvence Sisteminin Lisansı ve Akreditasyonu için Kalite Güvence Politikası Konusunda Kalite Güvence Kuruluşu olarak ORA ile Sertifikasyon Ajansı arasında Antlaşma Tanımlar: o o Sertifikalandırma ajansı ajanstır ya da belgelendirmeyi yürüten kişi. Sertifikalandırma kuruluşu ORA nın bir şubesidir ya da sertifikalandırma yapmak için göreve atanmış kişidir. Sertifikalandırma E(co)-Qualify ElKitabı Sertifikalandırma Yapısına göre ulusal kayıt akreditasyonu için başlangıç el kitabında ORA olarak ifade edilmektedir kendi sertifikasyon otoritesini ya da uygulama ortağı seçimi ve yeterlilik sorumluluklarını yerine getirebilmek için uygun bir dış sertifikalandırma ajansı kuracaktır. Uygun görüldüğünde kuruluş kendi Ulusal Sertifikalandırma Otoritesini atayacaktır.(elkitabı, konu 13). Ulusal bağlamda, ORA, elkitabının konu 13 üne göre, uygulamalı eğitim kuruluşlarının sertifikasını, uygun ulusal sertifikasyon ajansı kurulup faaliyete geçene kadar geçici olarak tek başına yürütebilir. Akreditasyon için onaylanmış ajanslar ya da görevlendirilmiş kişiler yetkinlik profillerini ve yeterliliklerini elkitabının konu 14 üne göre tamamlamak zorundadırlar. Gerekli evrakların geçerliliği ve A13_001 işaretli madde 5 e uyumu konusunda yerel kalite yönetim yapısı ve sorumluluğu teşvik edilecektir. Kalite Yöneticisinin Yaygınlaşması ORA kalite elkitabı içeriğine ve kontrol listesine ya da atama belgelendirme kuruluşlarına göre yeterli sayıda kalite yöneticilerini eğitebilir. İdare Doldurulmuş ve imzalanmış belgeleri içeren tüm işlem (Temel: Elkitabı kontrol listesi) ve ilgili kalite özellikleri 1 kopya ile ORA, sertifika kuruluşu, ulusal sertifikasyon ajansı ve denetçiye onaylatılmalıdır. Denetimler 3 yılda bir tekrar edilmelidir. Aşağıda söz edilen belgeler bu esnada gerçekleştirilmiş olan güncellemelerin (içerik ve işlemler) temeli olarak sunulmalıdır. Belgeler ORA ya en az planlanmış kayıttan 4 hafta önce gönderilmelidir. Tüm sertifikalandırma kuruluşlarındaki bilgi akışı ve değişiklikler ORA tarafından sağlanacaktır. Ücretler ve ödemeler Sertifikasyonun ücreti ve ödenmesi ve denetimler ORA tarafından tespit edilir ve mail yolu ile gönderilmesi gerekir. Sözü edilen 3. ortaklar mevcut durumda müşterilerin talebine uygun olarak yönlendirme hakkına sahiptirler. Uygulamalı eğitim kuruluşları ve ORA nın yetkisiyle bu eğitim kurumları yazılı olarak müşterilerine eğitim verme konusunda onaylanacak, EcoQualify a göre 3 yıl için sertifikalandırılacaktır şeklinde verilecek bir onay mührü ile bu kurumlar eğitim verme yetkisine sahip olacaktır. Denetimler 3 yılın ardından, eğitim için lisans almış kuruluşlar kalitelerini tekrar denetletmek zorunda olacaktır. Bu denetleme ORA tarafından tayin edilmiş bir kalite ajansı tarafından yürütülebileceği gibi belirli bir ulusal ajans tarafından da yürütülebilecektir. Denetim kriterleri sertifikasyon kriterleri ile birbirine uyumlu olmalıdır. 10

11 ORA logosu Kalite Yönetimi Belge: Sertifikasyon esasları Taslak tarihi sayfa... / Taslak no. 1 İçerik Tarih: Başlık: E(co) Qualify kalite güvence sisteminin lisansı ve akreditasyonu için kalite güvence sistemi konusunda antlaşma Dosya adı Yazan: Revize eden Revize eden Revize eden Revize eden Geçerlilik İçerik kontrolü ORA KY Onay veren ORA için 11

12 II. Kişisel Matris E(co)-Qualify III Licensing Guideline Kişisel Matris E(co)-Qualify: Eğitim süreci, yönetim kalitesi, belgelendirme ve denetim sürecinin farklı aşamalarında eğitim kuruluşu çalışanlarının sorumlulukları ve görevleri. Görevler Sorumlu Kişi Kurum Eğitim düzeyi Mesleki Yeterlilik Pedagojik Düzey Mesleki Yetkinlikler Uzmanlık Alanı Temel yeterlilik Okul Önlisans, Lisans Mezunu, aynı zamanda bire-bir eğitim İleri işletme yeterliliği Okul Uygulamalı Bilimler alanında Lisans ve/ veya Yüksek Lisans, aynı zamanda bire-bir eğitim İşletme Okul Ticaret alanında Lisans Mezunu Eğitmen Okul Ticaret alanında işyeri sahibi Danışmanlık aynı zamanda bire-bir eğitim (Özel ders eğitimi) Okul İdarecisi Okul Lisans, Yüksek Okul Yöneticisi (Müdür) İç Kalite Yönetimi Dış Denetçi Yönetim, Ulusal Kalite Yönetimi Yönetim, Uluslararası Kalite Sistemi Okul Okul Ulusal Akreditasyon Kalite Yönetimi ORA/ Ulusal E(co)-Qualify Yönetimi Uzmanlar birliği lisans İşletme Eğitim Kalite Sistemi Yönetimi konusunda tecrübe belgelenmiş olmalı Uygulamalı Bilimler alanında Lisans ve/ veya Yüksek Lisans Birinci aşama: ORA İkinci aşama: Ulusal Kalite Yönetimi Ziraat Mühendisi- Gıda Teknolojisi alanında Yüksek Lisans, Organik Perakendecilik konusunda Tecrübe Ziraat Mühendisi- Gıda Teknolojisi alanında Yüksek Lisans, Beslenme Uzmanı, Organik Perakendecilik konusunda Tecrübe İşletme uzmanı Perakendeci Tarım - İşleme Gıda Kontrolü Ticaret Organik Perakendecilik konusunda Tecrübe Okul idaresi konusunda tecrübe Okul İdaresi; İşletme İnsan Kaynakları Yönetimi Kalite Sistemleri İlkeleri konusunda bilgi sahibi Danışman Sertifikalı Kalite Yöneticisi Yeterlilik düzeyi belgelenmiş olmalı Yeterlilik düzeyi belgelenmiş olmalı Yeterlilik düzeyi belgelenmiş olmalı Yeterlilik düzeyi belgelenmiş olmalı Temel Yeterlilik konusunda bilgi sahibi Yeterlilik standartları işletme düzeyi konusunda bilgi sahibi Pazarlama, Lojistik, İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda bilgi İlgili eğitim konusunda bilgi sahibi İşletme E(co)- Qualify Sistemi konusunda bilgi sahibi E(co)- Qualify Sistemi konusunda bilgi E(co)- sahibi Qualify Sistemi konusunda bilgi sahibi ORA ORA E(co)-Qualify Sistemi konusunda bilgi sahibi 12

13 Kişisel Matris E(co)-Qualify Denetim Sorumlulukları Onaylar Akreditasyonlar Etkinlikler Denetçilerin belgelenmesi Denetimlerin belgelenmesi İkinci Denetimde Tavsiyeler Denetim sonrası iptal İkinci denetimde iptal Sertifika verilmesinin reddedilmesi Periyodik eğitim toplantıları Ulusal mesleki eğitim toplantısına yılda bir katılım Ulusal mesleki eğitim toplantısına yılda bir katılım Ulusal mesleki eğitim toplantısına yılda bir katılım Ulusal mesleki eğitim toplantısına yılda bir katılım Ön denetim Uluslararası mesleki eğitim toplantısına yılda bir katılım Uluslararası mesleki eğitim toplantısına yılda bir katılım Ulusal mesleki eğitim toplantısına yılda bir katılım Adayların belgelendirilmesi Denetim Ofis içinde. Ulusal Akreditasyon KY iletilmesi Denetim sonrası İkinci Denetim Ulusal KY ve ORA ya resmi olarak iletilmesi Uluslararası mesleki eğitim toplantısına yılda bir katılım Denetçilerin kabulü; denetçi listesinin ORA ya iletilmesi İdare konusunda bilgi ORA tarafından belirlenen akreditasyon sürecine göre belgelenmiş Ulusal mesleki eğitim ve kalite toplantılarına opsiyonel katılım Sertifikalı Denetçi Listesinin Yayınlanması Sertifikalı Eğitim Kuruluşları n Resmi Listesi Ulusal eğitim kuruluşlarını belgelendirec ek Uluslararası mesleki eğitim ve kalite toplantılarına opsiyonel katılım 13

14 III. Eğitim kuruluşlarının denetimiyle ilgili kriterler Konu Referans Terimler Tanım / Örnekler 1. Temel belgeler Enstitü Politikası Enstitünün yasal sözleşmeleri 2. İhtiyaç değerlendirmesi ve analizi 3. Projelendirme İdari yapı - Organizasyon şeması Piyasa analizini düzenleme: temel ve ileri eğitim ihtiyacı; (görev ve çevre analizi, SWOT analizi) 1. Amaçların tanımı Mevcut mu? Evet Hayır Piyasa analizini düzenleme: Örneğin, organik gıda perakendeciliğinin yeniden eğitimi 2. İçerik düzeni 4. Kaynak yönetimi 3. İçerik değişikliği, güncelleme (önceden verilen kurslar için) 4. Kursların geliştirilmesi 4. Kursların geliştirilmesi: İçerik ve nesnellik yapısı i) Kurs sonrası katılımcının çalışması için gerekenler... ii) Gelecekteki çalışmalar için gerekli bilgiler nelerdir? Eğitim ve programın oluşturulması. İçerik için en iyi öğrenme nedir, örn.: yöntem çeşitliliği. En iyi yöntemlerin ilişkisi. 5. Aktivitelerin zamanlaması (örn. GANTT) 5. Zamanlama düzenlenmesi: Bir kurs süresi nedir? Zamansal ve olgusal hatalar. 6. Kursların ileri geliştirilmesi 6. Kursların ileri geliştirilmesi Öğrenme için sistem desteğinin geliştirilmesi. Eğitim materyalinin belgelendirilmesi. Mevcut kursun optimize edilmesi. 7. Farklı kursların stratejik planlanması 7. Farklı kursların stratejik planlanması: Yeni kursların geliştirilmesi. Kurs için daha fazla araştırma ihtiyacı. 8. Personelin atanması 8. Personelin atanması: Hedefleri yerine getirmek için kaç kişiye ihtiyaç vardır? Hangi yetkinliklere sahip olmalıdır? 1. İnsan kaynakları seçimi İnsan kaynakları: Yeni çalışan olarak ne tür vasıflara sahip kişilere ihtiyaç vardır? Yeni çalışan hangi eğitime ihtiyaç duymaktadır? Çalışan ne kadar kazanacaktır? 2. Eğitim alanı (derslik) için araştırma yapılması Eğitim alanı (derslik) için araştırma yapılması: Derslik için gerekli şartlar, örn.: kiralama için bütçe miktarı, modern ekipman. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi. 3. Eğitim için ekipman bileşenlerinin satın alınması (örn.: sunum materyali) 4. Eğitimi için malzeme alımı, örn.: örnekler Eğitim için ekipman bileşenlerinin satın alınması: Eğitim çini ne kadar ekipman bileşenine ihtiyaç vardır? 5. Bilgisayar donanımı ve para kasaları alımı Bilgisayar donanımı alımı: PC, Lap Top, para kasası. Gerekli EDV teçhizatı nedir? 6. Yazılı kaynak (kitap) alımı Yazılı kaynak (kitap) alımı: Ders kitapları, ara testler. 7. Güvenlik doğrulama 5. Kurs dağıtımı 1. Planlama (Program oluşturma) 2. Ortak arama 3. Uygulamalı eğitim ile ilgili şirketlerin aranması a) Eğer gerekirse, uygulamalı eğitim veren şirket tarafından destek alınır b) Uygulamalı eğitim Katılımcı: irtibat ve destek 14

15 Konu Referans Terimler Tanım / Örnekler Uygulamalı eğitim sırasında katılımcılara danışmanlık yapılması ve destek verilmesi c) Farklı şirketlerde deneyim paylaşımı 4. Onaylama Onaylama a) Kursların onaylanması a) Kursların onaylanması: Kurs, eğitmenler ve kurs yönetiminin iyileştirilmesi için, b) Eğitmenlerin onaylanması b) Eğitmenlerin onaylanması: En iyi eğitmenler ve iyi katılımcılar olması için, katılımcılar eğitmenlere 1-6 skalası üzerinden en az 1-3 not verilmesi sağlanmalıdır. c) Kurs koordinasyonunun onaylanması c) Kurs koordinasyonunun onaylanması: Katılımcıların kurs değerlendirmesi: Koordinasyon 1-6 skalası üzerinden en az 1-3 not almalıdır. d) Uygulamalı eğitim için şirketlerin onaylanması d) Uygulamalı eğitim için şirketlerin onaylanması: Yönetim ve kurs daha iyi işbirlik için koordinasyon. Yerleştirme oranının dokümentasyonu. 6. Kurs kontrolü 1. Problem çözümü / geliştirme / düzeltme faaliyetleri a) Kuruluşun örgütsel sorunlarının ele alınması ve kontrolü b) İnsan kaynakları sorunlarının ele alınması ve kontrolü c) Kurs ile ilgili sorunların ele alınması ve kontrolü d) Eğiticiler ile ilgili sorunların ele alınması ve kontrolü e) İyileştirme için düzeltme faaliyetlerinin geliştirilmesi f) Uygun belgelerin oluşturulması 7. Takip edilecek prosedürler 8. Belge yönetimi 1. Kurs sonrası mülakatlar 2. İstatistiksel değerlendirme 1. Elkitabı / kalite elkitabının yazılması a) İçerik (aşağıya bakınız) 2. Tüm önemli belgelerin oluşturulması a) İdari personel ve eğitmenlerin kazanımları için Her aşama için aşağıdaki gibi belgelerin oluşturulması gerekir: "planlama gerçekleştirme uygulama" a) İdari personel (çalışanlar) ve eğitmenlerin kazanımları (maaşları) için: Daha fazla çalışan ve eğitmene ihtiyaç duyulduğunda ne yapmalıyız? "planlama gerçekleştirme uygulama" Bütçe planını yazınız. Bu insanların ne tür referanslara ihityacı vardır? " Onlarla iş görüşmesi nasıl yapılmalı". b) Eğitmenler için (eğitmen kılavuzu / elkitabı) b) Eğitmenler için (eğitmen kılavuzu / elkitabı): Eğitmenler birfingleri our ve çalışmaya başlar. Eğitmenle kurum arasında bir sözleşme yapılır. c) Kursa başvuranlar için (yeterlilik testi) c) Giriş testi gerekli midir? Hayır? Evet Hangi kriterler uyugulanacaktır? d) Kursa katılanlar için (kursa katılanlar için bilgi kılavuzu) e) Yönetim süreci e) Yönetim süreci: d) Kursa katılanlar için: Katılımcılarla kuruluş arasında kontrat yapılması gerekmektedir. Katılımcılar için bilgi rehberi: Katılımcılar kuralları okuyup ve kurallara uyacaktır. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar için sertifika. Kuruluşun amaçları belirlenmeli, örn.: iletişim süreci optimize edilmelidir. Çalışma alanları ve iş bölümü oluşturulmalıdır. Sorumluluklar açıkça belirlenmelidir. f) Uygulamalı eğitim ile ilgili şirketlerin araştırılması f) Uygulamalı eğitimle ilgilenen şirketlerin için araştırılması için: Şirket aratırmaları için nasıl bir yol izleniyor g) Uygulamalı eğitim verecek şirketler için g) Uygulamalı eğitim verecek şirketler için Şirketler için gereklilikler 15

16 Konu Referans Terimler Tanım / Örnekler 3. Belgelerin saklanması ve yönetimi a) Kursa başvuranlar için b) Kursa katılanlar için c) Yönetim süreci için d) Uygulamalı eğitim ile ilgili şirketlerin araştırılması için e) Uygulamalı eğitim verecek şirketler için 9. Mali yönetim 1. Aktiviteler / bazı kursların maliyet analizi / projeler 2. Bütçe tasarımı 3. Kurs dönemi süresince mali kontrol (sözleşmeler, ödemeler, bankalar, vs.) 4. Finansal belgelerin toplanması 10. Kalite sistemi yönetimi 11. Belgelendirme (Sertifikasyon) 12. Basılı belge olanakları 5. Son muhasebe 1. Kalite Sistemi Yönetimi (KSY) tasarlanması 2. Kalite elkitabının oluşturulması a) Önsöz / giriş b) Bölümün / kuruluşun tanıtılması i) Organizasyon yapısı i) Organizasyon yapısı Yönetim kurulu Proje yönetimi 3. Belgelerin saklanması ve yönetimi: planlama gerçekleştirme uygulama" Hangi belgeler gönderilmelidir? Belgeleri kim yazmalı ve kim imzalamalıdır? Belgeler nasıl gönderilmelidir? Belgelerin ne zaman gönderilmesi gerekir? Çalışanlar ii) Belirli finansal ve stratejik hedefler ii) Belirli finansal ve stratejik hedefler: İş güvenliği Yatırımların artırılması iii) Temel ve ileri eğitim için öneriler iii) Temel ve ileri eğitim için öneriler: Örn.: ileri eğitim, yeniden eğitim iv) Eğitim için pazarlama düzenlemeleri iv) Eğitim için pazarlama düzenlemeleri Gazete reklamları c) Terimler, tanımlar ve kısaltmaların açıklanması c) Terimler, tanımlar ve kısaltmaların açıklanması. ""sınıf alıştırmaları" "kurstaki katılımcıların yazılı olarak etkinlik kontrolü" "KY" "Kalite Yönetimi " 3. KSY prosedürlerinin uygulanması 4. Hizmet içi eğitim ve personelin periyodik olarak yeniden eğitimi 5. Periyodik örnek anket etkinlikleri 6. Sistemin periyodik olarak güncellenmesi 7. Yönetimin gözden geçirilmesi 1. Belgelendirme kuruluşunun aranması 2. Ortaklarla iç denetim 3. Belgelendirme kuruluşu ile birlikte KY-elkitabının adaptasyonu 4. Denetim 5. Olasılık: (önemli) sapma 6. Belgelendirme 7. Belgelendirme hizmeti 8. Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan periyodik incelemeler Tüm belgelerin onaylı ve basılı versiyonlarına pratik olarak ihtiyaç duyulmaktadır. 16

17 IV. Yararlanıcıların memnuniyet düzeyinin belirlenmesi 1. Metodoloji: Bizim Metodolojinin sunduğu değerlendirme anketleri aşağıdakiler tarafından oluşturulur: Katılımcılar Eğitmenler ve asistanlar (Eğer varsa) firma ile işbirliği içerisinde fabrika içi eğitimi Bu anketler imzasızdır ve 100 puan sistemi ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Koordinatör tüm anketleri teslim alır ya da eğitmen ve/veya öğretmen ve/veya idari çalışanın topladığı tüm anketleri koordinatör teslim alır. Toplamadan sonra hem teslim eden kişinin hemde koordinatörün dosyaların altına imza atmaları gerekmektedir. Anketlerde belirtilen tarih teslim tarihi olmalıdır. Tüm testler, toplandıktan sonra, kursun eğitim kalitesini doğrulamak için değerlendirme dosyası oluşturulması sağlanmalıdır. Bu dosya, idari sorumlu ve koordinatör denetimi ile düzenlenip her ikisi tarafından da imzalanmalıdır. Belgede belirtilen tarih, son değerlendirme/düzenleme tarihi olmalıdır. 2. Araçlar: Ekteki dosyalar aşağıdadır: Öğrenci dosyasının içerdiği bilgiler: Eğitim kursu başlığı Kurs yeri Kurs süresi Öğretmenlerin değerlendirilmesi Eğitmenlerin değerlendirilmesi Uygulamalı eğitimin değerlendirilmesi Koordinatörün değerlendirilmesi Asistanların değerlendirilmesi Didaktik genel değerlendirme Kurs durumunun değerlendirilmesi Sınıfların kalitesinin değerlendirilmesi Didaktik malzemelerin kalitesinin değerlendirilmesi Laboratuvar kalitesinin değerlendirilmesi Uygulamalı eğitimin değerlendirilmesi Gerçekleşen hedeflerin değerlendirilmesi Kurs kalitesinin genel değerlendirmesi Yönetim ajansının sözleri ve notları Eğitimde veri toplayıcısının imzasına ihtiyaç var Koordinatörün imzası Yer ve tarih Eğitmen dosyalarının içermesi gereken veriler aşağıdadır: Eğitim kursu başlığı Kurs yeri Kurs süresi Katılımcıların değerlendirilmesi Kurumun değerlendirilmesi Sınıfın değerlendirilmesi Laboratuvarın değerlendirilmesi Gerçekleşen hedeflerin değerlendirilmesi Kursun kalitesinin genel değerlendirilmesi Yönetme ajansının sözleri ve notları Koordinatörün imzası Yer ve tarih Kurum dosyalarının içerdiği veriler aşağıdadır (sadece uygulamalı eğitim için): Eğitim kursu başlığı Kurs yeri Kurs süresi Katılımcıların yeterliliklerinin değerlendirilmesi Kurumun değerlendirilmesi İdari yönetimin değerlendirilmesi Kurs kalitesinin genel değerlendirilmesi Yönetim ajansının sözleri ve notları Eğitimde veri toplayıcısının imzasına ihtiyaç var Koordinatörün imzası Yer ve tarih Değerlendirme düzeylerinin uluslar arası puan sistemi aşağıdadır (maksimum 100 puan): YETERSİZ < 51 PUAN YETERLİ MÜKEMMEL > 92 PUAN Üç çeşit olan tüm dosyalarda, titizlikle imzasız olması gerektiğini gösteren açık bir uyarı dip notu olmalıdır. Katılımcı memnuniyetinin değerlendirme seviyesi aşağıdaki verileri içermelidir: Eğitim kursu başlığı Kurs yeri Kurs süresi Toplam katılımcı sayısı; katılımcılardan toplanan toplam veri sayısı Toplam firma sayısı (sadece uygulamalı eğitim için); firmalardan toplanan toplam veri sayısı. Bu aşamadan sonra, önceki dosyalardaki ifadelerin değerlendirilmesi için aşağıdaki kriterler göz önünde alınarak toplanır: her madde ve değerlendirilen ifadelerin toplam yüzdesi için ortalama değerlendirme. Değerlendirmelerin önizlemeleri şunlardır: Öğrenci için genel didaktik kalitenin değerlendirilmesi kurumun kalitesinin değerlendirilmesi kursun algılanan kalitesinin değerlendirilmesi Eğitmen için toplam kursun algılanan kalitesinin değerlendirilmesi Firma için toplam kursun algılanan kalitesinin değerlendirilmesi Tüm katılımcılar için kursun kalitesinin toplam değerlendirilmesi. Tüm bu değerlendirmeler yüzdesel hesaplaması eğitim seviyesinin içerdiği 3 farklı aktörün tatmin düzeyinin toplam seviyesinin ortalama değerlendirilmesi 4 seviyede yapılır. Yetersiz, yeterli, iyi ve mükemmel. 17

18 V. Yerel Kalite Yönetiminin sorumlulukları ve yapısı 1. Yönetim kurulunun sorumlulukları 1.1 Kuruluş organik perakendecilik alanında kalite güvence sistemini geliştirmek ve yürütmek için yeterli olmalı ve bunu belgelemelidir; 1.2 Kuruluş, yükümlülüklerini başarı ile yerine getirebilmesi için kalite güvence politikasını açık bir şekilde ortaya koymalı, organik ürün perakendeciliğinin tüm gerekliliklerini, zorunluluklarını ve mevzuatını eğitim içerisinde tanımlamalıdır; 1.3 Kuruluş yönetimi kalite güvence politikasını en iyi şekilde uygulayacağını kanıtlamalıdır; 1.4 Kuruluş organik perakendecilik eğitiminde görev alacak ilgili kişilerin sorumlulukları ile ilgili eğitim ve kalite sisteminin yapısını sağlamalıdır; 1.5 Hedefler, alt grupların tanımlanması ve uygulamaların gerçekleştirme süreleri belirlenmeli ve sorumlu personele bildirilmelidir; 1.6 Kuruluş politikası ve amaçları, kurum içinde yayımlanmalı ve düzenli olarak güncellenmelidir 1.7 Kuruluşun yapısı, kurum yapısal ve organizasyonel şeması içinde belgelenmelidir. 2. Yönetim taahhüdü 2.1 Kuruluşun yönetimi politika ve kuruluş hedefleri açısından sorumlu olmalı ve organik gıda perakendeciliğinin eğitimi için yeterli kaynakları sağlamalı ve bu alandaki yasal mevzuatları uygulamalıdır; 2.2 Kuruluş yönetimi tüm personelin sorumluluklarını yerine getirmelerini ve yeterlilik mekanizmasının uygulandığını sağlamalıdır; 2.3 Kuruluş organik ürün perakendeciliği eğitiminde gerekli kriterleri, yasal mevzuatı konusunda ve bu alanda eğitimin bilimsel düzey ve uygulamaları konusunda yeterli olduğunu kanıtlayan sistem kurmalıdır; 3. Yönetimin gözden geçirilmesi Kuruluşun İdari bölümü/başkanı organik ürün perakendeciliği eğitimi için kalite güvence sistemini gözden geçirmeli, planlanan aralıklarda sistemin etkinliğinin ve uygunluğunun devam ettiğinden emin olmalıdır. Gözden geçirme süreci sürekli olarak sistemi geliştirecek fırsatlar içerecek şekilde olmalıdır. Öğrencilerin/kursiyerlerin ihtiyaçları ve beklentileri yönetimin gözden geçirilmesi aşamasında girdi bilgisi olarak özetlenmeli ve belgelenmelidir. 4. Yerel Kuruluş Kalite Yönetiminin yapısı ve sorumlulukları 4.1. Yapı Kurum Kalite Yöneticisi kurum/kuruluş çalışanıdır. O, yeni kursların onaylanmasını ve sonra standardize eğitim kursları, iş üzerinde eğitimleri ve diğer tüm kalite el kitabıyla ilgili görevlerin standart iç denetimini yerine getirmek zorundadır Eğitim ORA, başarılı yerel kalite yöneticileri olarak hareket etmeleri için yerel adayları eğitecek bazı kişileri tanıtmak için seminerler sunacaktır. Kalite el kitabı bilgisi varsayılmaktadır. Bu seminerler ve eğitimler ücrete tabidir Yetkilendirme Yerel kalite yöneticisinin onayı ile enstitü yönetimi tarafından bu görevin gerçekleştirilmesi gerektiği için bazı adayların yetkilendirilmesinde son kararı da onlar vermektedir Sorumluluk EcoQualify Güvence Sistemi uyarınca kalite el kitabının oluşturulmasıyla Kuruluşun Sertifikasyon sürecine şekil verilmesi. Toplanan kalite belgeleri ve kalite el kitabının yönetilmesi ve kontrol edilmesi. EcoQualify Güvence El Kitabı çerçevesinde Yerel Kalite Yönetimi, pazarlama ve organik ürünler satışının belli bir bölümünde tüm eğitim kalitesi ile ilgili görevlerin gözetilmesinden sorumludur. Dahili iç denetim öncesi, el kitabına dayalı mesleki kalite kontrol edilmesi Yardım, dış denetim sürecine şekil verilmesi 4.5. Referanslar Orijinal (İngilizce versiyonu) ve kalite yönetimi tarafından onaylanmış yerel dillerdeki eğitim ve organik perakendecilik eğitimi için kalite el kitabı yapılır. 5. İç denetimler Kurum/kuruluş iç denetimlerini belirli aralıklarda yapmalıdır. Bu şekilde bu kitaptaki kalite güvence sisteminin ihtiyaçları ve gereksinimlerini karşıladığından emin olabilirsiniz. Kuruluş kalite güvence sisteminin içindeki tüm süreçleri kapsayan denetim programı oluşturmalıdır. Tüm sistemi kapsayan bir denetime gerek yoktur. İç denetimler küçük bölümlere ayrılabilir. Yapılan program tüm kuruluş birimleri, fonksiyonları, aktiviteleri ve parçaları kuruluş tarafından kayıt edilmiş süreler içerisinde kalite güvence sistemi denetiminin tam kapasite olduğunu sağlamalıdır. İç denetim sonuçları uygunsuzlukları önlemek ve düzeltme yapmak için raporlanmalıdır. İç denetimler, kuruluş tarafından dışarıdan belirlenmiş kişiler ya da kuruluş personeli tarafından yürütülebilir. Her iki durumda da denetimi yürüten personel, bu konuda uzman ve tarafsız olmalıdır. Daha küçük kuruluşlarda, denetçinin bağımsızlığı denetimde görevli olmayan başka bir denetçi tarafından ispat edilmelidir. 18

19 VI. Dış Kalite Yönetiminin sorumlulukları ve yapısı ORA (Organik Perakendeciler Derneği), E(co)- Qualify ın ilk adımı içinde AB çapında kalite yönetimi için yetkili sorumlu kuruluşun yapısını ve dış çalışma sürecini tanımını sunmaktadır. İkinci ulusal kalite yöneticileri kurulacaktır. 1. Yönetici(lerin) yetkinlikleri Eğitim: Hem iş hem bilim için üniversite eğitimi olmalıdır, 4 yıldan fazla bir süre kalite yönetimi deneyimleri sunulmalıdır; İSO 9000 durumunda kalite yönetimi deneyimi avantajlı olacaktır. 2. Kalite Yöneticisinin (KY) yorumlulukları Eğitim kuruluşlarının belgelendirilmesinin, kalite el kitabındaki kurallara (kontrol listesi) göre yerine getirilmesi gerekmektedir. Kalite yönetimi aynı zamanda el kitabının ulusal dilde ki çevirilerinin doğrulanmasından sorumludur. Derecelendirme ve değerlendirmeler kalite el kitabına göre yapılmalıdır. 3. Anlaşmazlıklar Sertifikasyon sürecinin farklı yorumlanması ve anlaşmazlıklar sırasında el kitabının bazı kısımlarının yanlış anlaşılması yada diğer tutarsızlıklar durumunda, problemleri yada belge farklılıklarını çözmek için karar alınmalı ve hem ORA-AB-KY hem de müşteriler haberdar edilmelidir. Kalite yönetim sistemi dokümantasyon formu sonuçları kalite yönetimi tarafından teslim edilmelidir ve her iki tarafın kabulü ile imzalanmalıdır. 4. Ödeme Tanımlanan bu iş için, ORA tarafından kalite sistemine belirli bir ücret ödeyecektir. Serfitikasyonun kendisi, tüm belgeleri ve ORA nın arka plan ofis çalışmalarıyla ele alınmaktadır. 5. Denetimler Kalite Yönetimi için denetim amaçlı prosedür sertifikasyon içinde aynı olacaktır. Ayrıca el kitabı da Kalite Testi için değerlendirme ve süreçleri içermektedir. Başarısızlık tespiti durumunda El kitabının A05_001_Uygunsuzluklar Yönetimi bölümünde açıklanan işlem uygulanabilir. 6. Kontrata değer biçilmesi Ulusal düzeyde dış denetçiler tam olarak belgelendirilmelidir. 7. ORA nın rolü ORA, Ulusal Kalite Yönetim kararları ve tüm belgelerin kopyalarının alım süreci hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Ulusal Kalite Yönetiminin görevleri, ulusal bir enstitü kurulmadığı sürece ORA tarafından denetlenmelidir. Ulusal kalite yönetimi akreditasyonu ORA tarafından sağlanmalıdır. 8. Belgelerin içeriği, referanslar A04_003_Kişisel_Matris A05_001_Uygunsuzluk Yönetimi A07_001_Kuruluşların_Sertifikasyon_Kriterleri A08_001_Sertifikasyon_Yapı A10_ Doğrulama ve Belgelendirme için Kontrol Listesi A14_004_ Kuruluşların_Değerlendirme_Formu_1 19

20 VII. Doğrulama için kontrol listesi 1. Tanım: VPLC KS Doğrulama Süreci kontrol listesi Bir bütün olarak Kalite Sistemi KM Doğrulama süreci için Kalite Yöneticisi dış İKY İç Kalite Yöneticisi: Belirli bir enstitünün görevlerine karar vermek için kişisel matris nedeniyle bir kişinin sorumlu olmasına karar verilir 2. Kontrol Listesinin Amacı Bu kontrol listesi, E(co)-Qalify yönetmeliği için sertifikalı olmak isteyen Eğitim Enstitülerinin temel doğrulanma ve değerlendirilme sürecini tanımlamaktadır. Aynı zamanda denetim süreçlerini, gerekli dokümanları ve belirli konularda standardize eğitimi kaliteli tutmak için temel yapı sunmaktadır. 3. Kullanılacak belgeler: Kişisel Matris (A04_003) Eğitim kuruluşlarının denetimleriyle ilgili kriterler (A07_003) Yararlanıcıların memnuniyet düzeyinin değerlendirilmesi (A07_005) Eğitmenlerin Yeterliliği (A14_001) Sertifikasyon Yapısı (A08_001) Dış Kalite Yönetiminin yapısı ve sorumlulukları (A12_002) 4. Kontrol listesinin kullanımı Bu kalite sistemi eğitim kurumlarının eğitim sürecinin belgelendirilmesi için bir temel oluşturmaktadır. Enstitünün kendisi, yerel pazarların ihtiyaçlarını karşılama iddiaları için eğitim bölümü ve seviyesine karar verme şansına sahiptir. 5. Standart sürecin çalışma şekli A07_003/005 Değerlendirilmesine göre sürecin taslağı olarak Bu süreçlerden sorumlu yerel Kalite Yöneticisi seçilmesi A12_001 İlgili kişilerin kontrolü A04_003 Enstitülerin temel rakamlarının kontrolü A07_003/005. Biz (zorunlu) kriter ve (olabilir) kriter arasına buruda karar veriyoruz A14_001 e göre eğitmenlerin kontrolü Eğitim süreçlerinin ve yerel pazarın ihtiyaçları nedeniyle kullanılmak için eklenen içerik kısımlarının kontrolü Kalite yönetim sistemi için, dış tasdikçi/denetçi ve Kalite Müdürü ile birlikte: Eğer belge uygun değilse (işaretli olmalı) ve Dış Kalite Yöneticisi ve tasdikçi/denetçi/kalite Yöneticisi taraflarınca imzalı değilse, el kitabının paralel kullanımı ve işaretli tüm noktaların kontrolüyle bu belgeye adım adım şekil verilir. 6. Genel Her kullanıcının fark edeceği tüm süreçlerin yerel kalite yönetimi için bütün belgelerin kullanılabilirliği? Kalite sisteminin tüm katılımcıları için bu belgeler hakkında genel bir bilgi var mı? Bu bilgileri kim oluşturuyor? Bu bilgiler ne zaman oluşturuldu? Dosyanın yapısı kullanıcılara ilan edildi mi? Yerel B04_003_Kişisel_Matris e göre Kuruluşun kişisel matrisinin oluşturulması Müşteri tarafında doğrulama sürecinden sorumlu kişi (Sorumlu Genel Müdür); Kalite Sistemine göre sorumluluk bilgisi: Çalışma alanı: 2 SERTİFİKASYON İmza: tarih:... Değerlendirilmemiş kriter listesi: Nedeni:... Başarısızlıklar Sebebi: tarih:... İmza:.... İkinci (tekrarlanan) değerlendirme tarihi: İmza: tarih:...

21 7. İKY (iç kalite yöneticisi) Kalite Sistemi (KS) için İKY girişi; İsim:...; Tarih:... İsim: Kalite Yöneticisi (Dış KY): Doğrulama Soruları:: İç Kalite Yöneticisi Kalite Sisteminin görevlerini bilir mi? Yorumlar: İç Kalite Müdürü kendi görevlerinin sorumluluklarının farkında mı? Yorumlar: Değiştirilecek Konular: Kuruluş içinde: KS de: Görevler için: 8. Kuruluş A07_003_Kuruluş_Serfitikasyon_Kriterleri ne göre Enstitünün değerlendirilmesi; Orijinal dosyaya göre değerlendirilmesi. Gerçekleştirilen Madde 1 - Politika, Yasal Sözleşmeler ve İdare Gerçekleştirilen Madde 1 Pazar analizi Madde 3 Proje Tasarımı 3.1. den 3.8 e kadar.... Kurs görevlerinin tanımlandığı belgelerin kullanımı Madde 4 Kaynaklar 4.1. den 4.7. ye kadar Kontrol ve açıklamalara göre kullanılması Madde 5. Kurs Dağıtımı 5.1. den 5.4. e kadar. Bu tarihe kadar uygulanması:... Madde 5.4. Doğrulama sürecine göre doğrulama. Materyal mevcut mu? Madde 6. Kurs kontrolü. Alt madde (a) dan (f) e kadar herhangi bir kontrol var mı? Madde 7. Geliştirilen kurs görüşmeleri mevcut mu? İstatistiksel veri değerlendirmesi mevcut mu? Madde 8. Belgeler Pt Mad. 8.1 Eğitmenler ve idareciler için elkitabı /kalite elkitabının yazılması Mad. 8.2 Geliştirilen ana belgeler a) Ofis çalışanlarını ve eğitmenleri kazanmak için b) Öğretmenler için (öğretmen rehberi/el kitabı) c) Başvuranlar için (yeterlilik testi) d) Katılımcılar için (katılımcılar için bilgi rehberi) e) Yürütme süreci için f) Pratik eğitim ile ilgili şirketleri aramak için g) Kursiyerlerin çalıştığı şirketler için Mad. 8.3 Belgelerin muhafazası ve kullanılması Madde 9. Finansal Yönetim Madde 9.1 den 9.5 e kadar belgeler mevcut mu? Madde 10. QSM 10.1 den 10.6 ya kadar. Tasarlanması ve Uygulanması Madde 11. Sertifikasyon Madde 1 den 8 e kadar planlandı mı? Çalışıyor mu? Madde 12. Bütün belgelerin yazılı hali mevcut mu? 9. Eğitim çıktılarının değerlendirilmesi A07_002_1 / 1.1. to de mevcut mu? Madde 2/2.1. e göre bazı değerlendirme araçları mevcut mu? 10. Yararlanıcıların memnuniyet düzeyinin değerlendirilmesi Mad.1 Metodolojisi: Süreçler uygulandı mı, kullanımda mı? Mad.2 Elkitabına uygun belgeler kullanıma hazır mı? Elkitabı belgesinin alt bölümlerindeki tüm belgeler, ekleriyle birlikte olan ayrıntılı formu dijital olarak indirilebilir. 21

22 VIII. Eğitmenlerin Yeterliliği İçerikler ve kullanımı El kitabının bu bölümü, E(co)-Qualify Kalite Güvence Sisteminin bir parçası değildir, ama bu, eğitmen ve öğretmenlerin eğitim yeterliliklerinin kalitesini korumak için bir özet olarak kabul edilebilir. Eğitmenlerin yalnız Kalite Sistemi (KS) kurallarıyla çalışmaları istenir. Mesleki yeterlilikler Ürün bilgisi, ürünlere karar verilmesini ve sıradan ve pratik bilgi öğretimini sağlamaktadır. Satış bilgisi, temel şartlar altında: müşteri odaklılık, tarımda şeffaflık, işleme ve teorik ve pratik ticareti İşletme bilgisi, katılımcı yönetim ve teorik ve pratikte şirket organizasyonu sağlamaktadır. Eğitim yetkinlikleri Eğitim yöntemleri, gerçek işyerlerine ve yöneltilmiş ürünlere yakın olmalıdır, örn. ürünleri sınıflandırarak üretmek. Eğitim yöntemlerinin çeşitliliği katılımcıların motivasyonunu arttırır. Başarılı eğitimin birkaç ilkesi şunlardır: Öğrenci oryantasyonu Mesleki eğitim ve öğretim her zaman yetişkin eğitimi olmalı, bu nedenle heterojen öğrenci karışımı beklenebilir. Öğrencilerin mesleki ve kişisel biyografilerinin farklı seviyelerde olması muhtemeldir. Bilgi transferi sadece, onların farklı öğrenme hızları ile bu bireysel biyografileri dikkate alınırsa başarılı olabilir iç farklılaşma (heterojenlik ile başa çıkma). Aktif öğrenme ve pratik yönelim Bilgi bildirilmelidir ve yeterlilik elde edilmelidir, böylece satışın tüm yönleriyle mesleki davranışı okullaşmayla sonuçlanır (eğitim, öğretim). Destek ve bilgi transferinin sağlanması Öğrenme hedeflerinin kontrolü, bir şekilde başarı duygusu kazandırmak ve öğrenciler için kendi kontrol aracı olmak gibi bir öğretmen için kontrol aracı olarak eğitimin düzenli bir unsurudur. Eğitim aşağıdaki unsurları içermelidir: Konu girdisi Eğitim periyodu: bağımsız kazanımlar, anlayış ve eğitimin içerik uygulaması Davranış ve ekip içinde çalışma yeteneğinin geliştirilmesi için düşünme süresi Yetkinlikler Öğretim elemanlarının mesleki ve pedagojik yeterliliklerini değerlendirmek için aşağıdakiler dikkate alınmalıdır: Okul eğitimi Ticaret Koleji Uygulamalı bilimler üniversitesi Teknik Kolej Mesleki Eğitim Ziraat Mühendisi İşletme Ekonomisti Gıda Teknolojisi, Yüksek Lisans Perakendeci Üniversite Ekotrofolog Mesleki deneyim Tarım Ticaret İşleme Serbest meslek-ticaret Gıda kontrolü Danışmanlık Değerlendirme merkezi için prosedür Eğitim ünitesi için kavramsal tasarım talebi Bir öğretmenin pedagojik yetkinliklerini test ettiği uygulama ile tamamlamak zorunda olduğu çoktan seçmeli testin hazırlanması

23 IX. Eğitim hizmeti çıktılarının değerlendirilmesi 1. Değerlendirme ilkeleri Bir Eğitim kuruluşu / Ajans eğitim hizmeti faaliyetlerinin başarılması için sonuçların değerlendirilmesi stratejik bir süreçtir: Bu nedenle yeterli bir uygulama aşaması yerleştirilmiştir. Referansın ilk iki makro kriteri belirlendi: 1. Öğrenmenin değerlendirilmesi 2. Sınıf atmosferinin değerlendirilmesi. Birinci durumda biz; öğrenme, tanıdıkların gelişmesi, yetki ve yetenek açısından sonuç aldık. İkinci durumda, iletişim kurmak, öğrenmek ve katılım için mümkün olduğunca etkili işler yapmak için toplam faaliyetin doğru kurulmuş olup olmadığını tahmin ettik Öğrenme araçlarının değerlendirilmesi Didaktik sonuçların değerlendirilmesi, değerlendirme araçlarının uygulanması yoluyla gerçekleştirilecektir, bu nedenle gerçek eğitimin içeriği hakkında farklı bir yaklaşım başlayacaktır Çoktan seçmeli test Kolaylıkla özet haline dönüştürülebilecek özel içerik öğelerini belirlenmesi (Uygun olduğu durumlarda) Serbest cevaplı sorular Kendilerini özgür bir şekilde ifade edebilmeleri için (sadece planlı cevap testleri sayesinde) Adaya/araştırmacıya gerçek bir olasılık verin. Takdir edersiniz ki bu tür bir araç sayesinde, emilim, asimilasyon ve iletilen bilginin kişisel gelişim düzeyi mümkün olacaktır Bireysel sözlü sınav Kişisel ifade ve iletişim becerilerini kontrol et, geleceği düşün. Test sonuçları ya da bilgi ve yetkinliğe odaklanarak, aynı zamanda bir ilişki düzeyinde (gerekli olduğu durumlarda) olanları göz önünde bulundurulması Uygulama testleri Ayrıntılı nesneler, ürünler ve üretim malları ya da diğer dokuma olmayan ürünler (maddi veya maddi olmayan ürünler), yüksek içerik düzeyi gösterebilirler. (gerekirse bu yetkinlikleri doğrulamak için). Yukarıda bahsedilen şeyler farklı şekilde istihdam ediliyor (bkz. Bölüm 2). Bunların kullanımı aşağıdaki testleri dikkate alarak değiştirilebilir: Başlangıç testi değerlendirilmesi: Bunun amacı, tüm katılımcıların/araştırmacıların bilgi ve becerisinin bir ön değerlendirmesi olacak ve projenin amacı gereği onları karakterize etmek ve herkesin aynı üs ve ilkel eğitim seviyesine sahip olduğu sınıflar oluşturmaktır. Alıştırma testi: Bunun amacı, öncelikle tek bir katılımcının/araştırmacının sonuçlarını, sonra ikinci olarak ise sınıfın toplam büyüme seviyesinin işlem sırasında değerlendirilmesi olacaktır. Final sınavı testi: Bunun amacı aktivitenin sonunda sonuçların toplam değerlendirilmesidir, buda sertifika ve derece alınması, ve/veya becerilerin belgelendirilmesi yada hesaplanmasıyla sağlanır. Tüm testler bir skorlama sistemiyle hesaplanacaktır. Final sınavı dikkate alındığında, onlar talep yada temsilci enstitü tarafından belirtilen kritere bağlıdır. Mümkünse adayların yapay profili üzerinden puan verilecektir Sınıf atmosferinin değerlendirilmesi Atmosferi sayısal değerlere çevirmek zor olduğu için, aşağıdaki kurallar/göstergeler kabul edilmelidir: Dakiklik Katılımcıların/araştırmacıların tüm kursların aktivitelerine katılımlarının sıklık ve duyarlılığını göz önüne almak önemlidir. Bu bize, onların gerçek ve gelecek ilgilerinin ve önerilen tüm faaliyetlere katılımlarının değerlendirilmesini sağlar Motivasyon Motivasyon hem sınıflar arasında iyi ilişkiler kurmak için hemde araştırmacı ve öğretmen arasındaki iyi ilişkileri teşvik etmek için çok önemlidir. Bu gösterge, önerilen içerik yazışmalarını ve katılımcının / araştırmacının mesleki / profesyonel çıkarlarını açıkça gösteriyor İşbirliği ve etkileşim Sınıf atmosferinin analizi, önerilen aktivitelere araştırmacıların katılımı ve araştırmacıların kendi aralarındaki işbirliği üzerine odaklanır. Bu, iyi bir genel atmosfer yaratmak için araştırmacıların eşler arasındaki yeteneğini kolaylaştırır Bireysel Öğrenme Sorumluluğu (BÖS) Bu bileşen, önceki elemanların özet bir türüdür ancak esas bireysel çalışma katılım yönlerini ve çabalarını gösterir ve her araştırmacının önündeki hedefleri başarmasına odaklanır. Önerilen aktivitelere yüksek seviyedeki katılım, başarılı kurslar için her zaman temel oluşturmuştur. 23

24 2. Değerlendirme araçları Edinilen değerlendirme araçları, ilk önce öğrenmeyi daha sonra ise sınıf atmosferini olmak üzere aşağıdaki sırayla burada gösterilmektedir. Temel eğitim kursun farklı adımlarına göre, bir dersin kısımları aşağıdaki gibidir: Seçim, kursun başında Mevcut, kurs sırasında Son aşama, kurs sonunda 2.2. Sınıf atmosferini değerlendirme araçları 1. öğrenme 2. öğrenme atmosferi 2.1. Öğrenmeyi değerlendirme yöntemleri Araçlar takip eden sayfalarda ayrıntılı olarak, aşağıdaki gibi bölünerek gösterilmiştir: İleri eğitim Sürekli eğitim sertifikasyon ve uzmanlaştırma Görev başı eğitim yeterliliklerin güncellenmesi Her öğretmen kendi becerilerini temsil eden araştırmacıların değerlendirme dosyalarına entegre edilebilen ve değerlendirmeyi öğrenmek için kullanılan özel bir değerlendirme dosyası kuracaktır (bkz. 4. Gösterge, bölüm 1.2.). Bu değerlendirmeler daha sonra sınıf atmosferi dosyasının son bir değerlendirme parçası olarak koordinatör tarafından ayrıntılı bir şekilde bölüm 3.2 'de açıklanacaktır. Öğrenmeyi değerlendirme araçları Kategori Seçim/Kursun açılması Seçim İleri Eğitim Ana unsurlar 1. Taleplerinin sayısı akademisyenlerin ön izleme sayısını aşıyor ise resmi değerlendirme 2. Test seçimi şunlardan oluşur: A) TESTLERİN PLANLANAN CEVAPLARI (bilgi düzeyini değerlendirmek için) B) SERBEST CEVAPLI SORULAR (onların kaydedilmiş yeterliliklerini test etmek için hazır ve mesleki araştırma) C) BİREYSEL DAVRANIŞLAR (deneyimler, motivasyonları, davranışları ölçme) Program sırasında Pratik Araştırmacı değerlendirme dosyası Son Aşama Araştırmacı değerlendirme dosyası Final sınavı Ana unsurlar Öğretmenlerin her bir modül için ayarlamış olduğu teknoloji ve diller hakkında egzersizler ya da serbest cevaplı sorular ile kombine edilmiş bireysel çalışmalar ile performans pratiği (tamamlanan beceri kısımları) Bu değerlendirme, toplu uygulamaları ya da bireysel davranışlar ile öğretmenler tarafından entegre olabilir. Bu performans sonuçları, araştırmacının değerlendirme dosyasında bildirilen nihai değerlendirmelere dahildir. Ana unsurlar 11. Final sınavına başvuru için son ortalama hesaplanırken araştırmacının değerlendirme dosyasının (8 gösterge, 5 parametre) güncellenmesi (ön izlemeliyse) Akademik değerlendirme dosyaları, öğretmenler tarafından işlenen her didaktik modülün nihai ara dosyaları birleştirir. 2.Yazılı sınav: a) Testlerin planlanan cevapları b) Serbest cevaplı sorular c) Pratik test (sonunda) 3.Bireysel davranışlar: a)yazılı sınavları tartışma b)tez aşamasındaki tartışma c)eğitim programıyla ilgili sorular 24

25 3. Değerlendirme kriterleri Araştırmacılar tarafından elde edilen sonuçların ölçülmesi ve temel bir araç olarak kabul edilmesi, aşağıdaki iki bölüme ayrılmış kısımların dikkate alınması gerekmektedir: Didaktik bölüm Sınıf atmosferi (öğrenme ortamı) 3.1. Araştırmacı değerlendirme dosyası (didaktik) Her araştırmacı için, yeterlilikler, öğrenme yeteneği ve kendini ifade etme yeteneğinin başlangıç ve son seviyesinin (şuan anket sırasında) tüm uygulamalarının skoru 100 puan üzerinden hesaplanarak bulunur. Sınıf atmosferi bölümü değerlendirme için önceden açıklanan parametreleri içerir: dakiklik, motivasyon, etkileşim ve tutumluluk. Her bir öğretmenin bireysel becerilerinden oluşan özenle hazırlanmış toplam notu tanımlamak için tüm parametreler oluşturulacaktır. Koordinatör, öğretmenler tarafından oluşturulan tüm didaktik modülleri ve her parametre için her öğretmenin final notu taslaklarından oluşan detaylandırılmış değerlendirme dosyalarını toplar. Öğretim üyeleri tarafından kabul edilmesi için notlar sınav sırasında uygulanacaktır ve finaldeki toplam nota katkı sağlayacaktır Araştırmacı değerlendirme dosyalarının kalite parametreleri Eğer finaldeki ortalama sonucu 60 puandan az ise, kişiye kaliteli hizmet için yeterli uygunluk kriterine sahip olmadığı haber verilmelidir Sınıf atmosferi dosyasının değerlendirilmesi Sınıf atmosferi notuyla ilgili, her öğretmenin kişisel becerisi tarafından dikkatlice hazırlanan araştırmacı değerlendirme dosyaları dikkate alınmalıdır. Bu sınıf atmosferi her öğretmen tarafından düzenlenen farklı araştırmacıların değerlendirme dosyalarına koyulan ortalama skorun değerlendirme dosyaları belirli bir dosya içerisinde toplanır. Daha sonra bu, her öğrenci için açıklanan üç parametrenin ortalamasının saptanmasına ve tüm öğrencilerin final ortalamalarına katkıda bulunur. Dosya kurs koordinatörü tarafından dikkatlice hazırlanmıştır Sınıf atmosferi dosyası değerlendirilmesinin kalite parametreleri Eğer finaldeki ortalama sonucu 60 puandan az ise, kişiye kaliteli hizmet için yeterli uygunluk kriterine sahip olmadığı haber verilmelidir. 25

26 X. Kuruluşlarının Değerlendirilmesi için Örnek Tablo Süre (saat) Değerlendirme Modül Görev Yetersiz Yeterli Mükemmel Notlar A: 100 puan üzerinden A<51 51<A<92 A>92 Toplam didaktik kalite Mevcut kurs Sınıf kalitesi Didaktik malzeme kalitesi Laboratuvar kalitesi Eğitim firmalarının kalitesi Didaktik hedefler GENEL KURS KALİTESİ (Eğitim Acentesi tarafından doldurulacak) Denetçi imzası Koordinatör imzası Öğretmen Öğretmen Öğretmen Öğretmen Öğretmen Öğretmen Eğitmen Eğitmen (firma) Öğretmen Eğitmen Staj (firma) Koordinatör Asistan Gözlemler 26

27 KATILIMCI MEMNUNİYET SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süre (saat) Değerlendirme Modül Görev Yetersiz Yeterli Mükemmel Notlar A: 100 puan A<51 51<A<92 A>92 Toplam didaktik kalite Mevcut kurs Sınıf kalitesi Didaktik malzeme kalitesi Laboratuvar kalitesi Eğitim firmalarının kalitesi Didaktik hedefler GENEL KURS KALİTESİ Öğretmen Öğretmen Öğretmen Öğretmen Öğretmen Öğretmen Eğitmen Eğitmen (firma) Öğretmen Eğitmen Staj (firma) Koordinatör Asistan (Eğitim Acentesi tarafından doldurulacak ) Denetçi imzası Koordinatör imzası Gözlemler 27

28 Süre (saat) UYARI: DOSYA ANONİM OLMALI KATILIMCI MEMNUNİYET SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Faktör/Değerlendirme Yetersiz Yeterli Mükemmel Notlar A: 100 puan A<52 53<A<92 A>93 Eğitim sorumluluğu Yönetim kalitesi Mevcut kurs Sınıf kalitesi Laboratuvar kalitesi Hedefler Toplam kurs kalitesi (Eğitim Acentesi tarafından doldurulacak) Denetçi imzası Koordinatör imzası Yer ve Tarih Gözlemler UYARI: DOSYA ANONİM OLMALI KATILIMCI MEMNUNİYET SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süre (saat) Faktör/Değerlendirme Yetersiz Yeterli Mükemmel Notlar A: 100 puan A<52 53<A<92 A>93 Katılımcıların ön bilgisi Kurs yönetimi İdari yönetim Eğitim sorumluluğu Eğitim hedefleri Toplam kurs kalitesi (Eğitim Acentesi tarafından doldurulacak) Denetçi imzası Koordinatör imzası Yer ve Tarih Gözlemler 28

29 Süre (saat) Sayı: katılımcılar Sayı: öğretmenler ve eğitmenler 6 6 Sayı: eğitim kurumları 7 7 Katılımcılar yetersiz yeterli mükemmel Öğretmenler Eğitmenler Eğitim kurumları 8 6 Uygulama eğitmenleri 7 7 Koordinatör 14 Sekretarya 14 Hedefler 14 Toplam didaktik kalite (%) 5,10 42,85 52,04 100,00 Kullanılabilirlik Derslik 14 Didaktik materyaller 14 Laboratuvar 13 1 Uygulama eğitmeni Yönetim kalitesi (%) 8,57 75,72 15,71 100,00 Toplam kalite seviyesi (%) 6,84 59,29 33,88 100,00 Öğretmenler/eğitmenler yetersiz yeterli mükemmel Bilim adamlarının katılım düzeyi 6 Kurs yönetimi 6 Kurs kalitesi 6 Derslik kalitesi 6 Laboratuvar kalitesi 6 Hedefler 6 Algılanan kalite seviyesi (%) 0,00 0,00 100,00 100,00 Eğitim kurumları yetersiz yeterli mükemmel Katılımcıların eğitim sorumluluğu 6 1 Kurs yönetimi 5 2 İdari yönetim 7 Mevcut kurs 5 2 Hedefler Algılanan kalite seviyesi (%) 8,57 74,29 17,14 100,00 Katılımcıların toplam değerlendirmesi(%) 5,14 44,52 50,34 100,00 Gözlemler İdari sorumlunun imzası Koordinatör imzası Yer ve Tarih 29

30 Eğitim Kuruluşlarının Değerlendirilmesi için Örnek Tablo Başlık... Mevcut Elkitabına göre belgeler, tablolar Evet Hayır Değerlendirilemeyen kriterler listesi: Başarısızlıklar: İkinci (tekrarlanan) değerlendirme için tarih: İmza:.... Neden: Sebep: İmza:.... İmza: Tarih: Tarih: Tarih:... 30

31 XI. Eğitmen değerlendirilmesi için anket Bu soru kağıdı, (iş) başvuru sahiplerinin seçilmesine yol açacak bir sınav karakterinde verilmemiştir. Bunun yerine bir iş görüşmesinde, eğitim anlayışlarıyla ilgili katılımcılar ve sağlayıcılar arasındaki tartışma için bir temeldir. 1.Varsayım: Öğrenci grubunuz heterojen. Öğrencilerin (çok) farklı öğrenme biyografisi vardır. Bunu nasıl idare edersiniz? Eğer her yeni konu için birçok farklı bilgi ile grup sağlanırsa. Eğer öğrencilerin farklı öğrenme hızlarına göre farklı eğitim materyali sağlanırsa. Farklı bireysel öğrenme hızlarını belirli bir standarda yükseltmek için yoğun bireysel ev ödevleri yapmaları söylenecektir. İlk eğitim haftanızda, yavaş olan öğrenciler çözülecektir. 2. Varsayım: Size, öğretmek için verilen kitap ya da herhangi bir şeyin benzeri yoktur. Böylece siz, kendi ders materyalinizi tasarlamalısınız. Bunu nasıl idare edersiniz? Ders kitaplarını, örneğin kuramsal metinleri, kopyalayın ve öğrencilerin kendileri tarafından oluşturulan çalışmaları isteyin. Son zamanlarda her konu hakkında yayınlanan yazıları kopyalayın ve öğrencilerin eline verin. Prensip olarak, her derse konuyla ilgili kendi hazırladığınız kısa sunum ile başlayın. (genel slaytlar, power point sunumlar vb.) Her yeni güne, öğrencileri bir önceki gün öğretilenler ile ilgili sorgulayarak başlayın. Eğer malzeme önceki gün öğretti hakkında öğrencileri sorgulayarak her yeni güne başlayın. Öğrencilere, kendi ders başlangıçlarını düzenlemelerini söyleyin. Yapılanma ve bu materyalleri öğrenmede öğrencilere yardım etmek için anket tasarlamak. Öğrencilerin öğrenme sürecini daha iyi kontrol edebilmek için anket tasarlamak (=anketlerin farklı kullanımı!). Farklı medya (metinler, film, kaset vb) ile çalışmak. Kategorik olarak öğrencileriniz internet üzerinden kendi sistematik araştırmaları ile öğrenecekler. Size göre kurs şu unsurları içermeli mi? Konu üzerinde bilgi. Eğitim fazı: Öğrencileri ele almak, anlamak ve onların kendi bağımsız çabalarıyla oluşturdukları konuları uygulamak. İkinci faz, sınıfta öğrencilerle birlikte topluca konuların üzerinde durulacak. Böylece tutum, etik ve takım çalışması yetenekleri farz edilecektir. Öğrenme sürecinde, katılımcıların motivasyonları yüksek tutulabilir: Öğrencilerle beraber eğitim hedeflerini (örn. kurs sırasında ne elde etmek istiyorsunuz) tartışın ve öğrencilerin bireysel ilerlemelerini nasıl kontrol edebiliriz? konusu üzerinde ortaklaşa karar verin. Sırasıyla bütün öğrenciler, öğretmenin öğretme hedeflerine ulaşıp ulaşamadığını kontrol etmek için her dersin ya da her günün sonunda test yapın. ("Öğretim hedefleri" konusuna farklı bakış!) Hem efor sarf edilen hem de rahatlanabilen bir eğitim ritmi bulun? Katılımcıların bakış açılarıyla alakalı konu ve iş arasındaki ilişkiyle açıkça ve defalarca karşılaştırılır. Eğitiminiz aşağıdakiler tarafından karakterize edilebilir: Mesleki yönelimlerini unutmayarak katılımcılar için bireysel teşvik ve destek? atış faaliyetlerinin her zaman kamu önünde yer alan ve aynı zamanda bir takım ile yapılır, anlayışı? Bu durumla başa çıkabilmeleri için katılımcıları fiziksel, duygusal ve zihinsel güç (ve egemenlik ) açısından geliştirmek gerekir? 31

32 XII. Eğitim dersi örneği: Perakende Mağazasının Geliştirilmesi Örnek olarak gerçek hayata olabildiğince yakın bir öğretim dersi için; Farklı eğitim üniteleri sırasında sanal bir perakende mağazası geliştirmek. Bir tanıtım haftasında, katılımcılar farklı modellerle organik gıda pazarına nasıl aşina olacaktır: Özel Mağazalar Biyo-Süpermarket haftalık pazarlarda doğrudan satışlar gıda perakende mağazaları. Daha sonra katılımcılar bir süre birlikte olacakları gruplara bölünürler. Bu gruplar giderek daha sofistike bir şekilde kendi mağazalarını tasarlamaları gerekir. Bilgi-Giriş derslerinde öğrencilere öğretilenler bu görevi yönetmek için ne kadar gereklidir? Bu derslerde öğretilen uzman bilgisi uygulanabilir, anlaşılabilir ve pratik çalışmaları sırasında yansıtılabilir. Gerçek hayatta uygulamalarına izin verilmeyen eğitim projeleri, bu şekilde sanal dünyada ideal olan ikamelerinin gelecekteki iş hayatına en yakın bir şekilde yerini alır. 1.Hafta -Giriş 1. görev: Kendi mağazanızı kurun: Yer büyüklük isim beklenen müşteri çeşitliliği temel konsept mağaza döşemesi Organik çiftliğe giriş 2.görev: Organik tarım hakkında bilgilendirme Gerçekleşen olaylar tadım (degüstasyon) bilgi materyali oluşturmak Ürün bilgisi ve ürün çeşitlilik kompozisyonu 3.görev: Satmak istediğiniz meyve ve sebze çeşitliliğinin oluşturulması 4.görev: Sebze barınızın (sebze ve meyve fuarınızın) görünüşünün oluşturulması 5.görev: Diğer çeşitleri oluşturun. (peynir, şarap, glutensiz ürünler, vs.) Şirket felsefesi 6.görev: Yol gösterici prensiplerinizin formüle edilmesi. İş organizasyonu (görevler, iş bölümü, işbirliği, bilgilendirme ve iletişim, iş saatleri, maaşlar, yönetim ve liderlik) 7.görev: Kontrol listesinin geliştirilmesi. (yukarıda bahsedilen farklı yönleri için) Satış bilimi ve becerisi 8.görev: Müşteriler için mesleki broşürlerin geliştirilmesi. 32

33 XIII. Eğitim kuruluşlarının sertifikalandırılması ve Avrupa daki E(co) Qualify Sistemine göre eğitim aktivitelerinin uygulanması ile ilgili araştırma Giriş ve genel açıklamalar E(co)-QUALIFY 2 projesi başarılı bir şekilde 2009 sonlarında tamamlanmıştır. Onun çıktıları ve sonuçları: E(co)-QUALIFY Kalite Güvence Sistemi ve El kitabı E(co)-QUALIFY Mesleki Eğitim Kuruluşları için sertifikasyon sistemi Eco Qualify Sistemi için temel ihtiyaç özellikle Almanca dilindeki (ve aynı zamanda Felemenkçe dili de dahil) malzemeyle sonuçlanması diğer ülkelere ve dillere yaymak için önemli bir engel olduğu ortaya çıkmasıdır (çeviri ve ülke ile ilgili adaptasyonların maliyet faktörü). Devam etmekte olan Leonardo-da-Vinci Yenilik Projesi Transferi E(co)-QUALIFY III EQ ı diğer ülkelere genişletmek için yeni ve ayrıcalıklı şanslar sunmaktadır. LdV projesi paralel çalışmalarının sonuçlarına rağmen organik ürün perakendecilerinin uygulamalı eğitimleri için ITplatform daki gelişmelere odaklanmak, projenin diğer ülkelere ve dillere yaymak için önemli bir gelişmeye katkıda bulunacaktır. Bu durum, 2012 sonuna kadar aşağıdaki olgularla ilişkilidir: EQ-Kalite-Güvence Sistemi ve El kitabı Bulgarca, Romence, Türkçe ve Yunanca kullanılabilir olacaktır ülke bilgisine adapte edilmiş şekilde; Organik perakendeciler eğitimi için 12 temel e-öğrenim modülü yenilenmiş Moodle- Sistemi bazında faaliyeti mevcut olacaktır. Bir başka önemli husus da, EQ ın IFOAM- Standartları ailesine entegrasyonu hala devam etmekte olmasıdır. (IFOAM = Uluslararası Organik Tarım Hareketi Federasyonu = toplumdaki yüksek kabul ve ün ile Küresel Dernek; ORA IFOAM ın Organik Perakendecilik Konusunda 2004 ten beri resmi dahili organıdır). Dahası, özellikle kurulmuş IFOAM-Akademisi EQ ın diğer birçok ülkede yayılımı için ideal forum önermektedir. Bundan dolayı, EQ uygulamalı eğitim ve sertifikasyonu ile ilişkin aşağıdaki uygulama anketi ve Almanya dışında mesleki eğitim kuruluşlarının sertifikalarının uygulanmasının dil problemi ışığında mevcut durum üzerine aşağıdaki çalışma verilmiştir: Az sayıda sertifikalandırılmış Almanca konuşan kurumlar için sebepler aşağıdadır: 1) 2009 sonlarında KGS başlatıldığından beri kısa zaman diliminde onun varlığı ile ilgili az ve eksik bilgi mevcuttur. 2) Mesleki eğitim kuruluşlarının özel bilgi ve tecrübe eksikliği bu tür kursları organize etmesi konusu düşük ilgi düşüncesiyle ilişkilidir. 3) Esasında EQ-sistemi hala ORA ve ortakları tarafından özellikle düzenlenmiş bir sistemdir. Bu görevlere resmi bir ISO belgelendirme sürecinden geçmeleri için ve toplumda EQ a yeterli değeri ve kabulü kazandırmak adına öncülük edecektir. 33

34 ORA akreditasyonunun başarısı Forum Berufsbildung Berlin organik perakendeciler ile ilgili olan tüm kurslar Ökomarkt Hamburg: organik perakendeciler ile ilgili olan tüm kurslar WiFiVienna Viyana Ticaret Odasının Eğitim Kuruluşu organik perakendeciler için eğitim kursları 2011 de başlamıştır EcoQualify III ü takip eden sertifikasyon süreci Qualify III projesi ortakları tarafından (BG/GR/RO/TR) uluslararası eğitim yapısının kuruluşu: 1. Kendi kapasitesini yansıtma 2. Yeterli uzun dönem ortaklıkların araştırması Mevcut perakende eğitiminin yeterliliği (ulusal program) Yeterliliği olan ve ilgili özel eğitim kuruluşları Dernekler ya da odalar (ticaret, işleme, organik çiftçileri) özel EQ-tabanlı organik ürünler ve içeriklerinin tanıtımı eğitim-eğitimci inisiyatifi (özel LdV Programı) 1. Modüler eğitim uygulamalarının göz önünde bulundurulması Ulusal özelliklere referanslar 3. Organik paydaşlarını, şirketleri ve devletleri destekleme. Yaklaşım her yönde araştırma sürecin başlanması seçim yapılması (top3) E(co)-Qualify daki tüm bilgilerin sağlanması Birebir görüşme Proje takımını sonuçlar hakkında bilgilendirme İlgi toplantılara davet Prosedür yollarını geliştirilmesi Uygulama için daha fazla adım Deneyimli nitelik sahibi ya da organik konularına ilgili olan eğitmenlerin araştırılması EQ-içeriği için eğitim danışmanı adayları ORA uzmanları ile oryantasyon kayıtları Eğitimciler Eğitim kuruluşları Başlangıç eğitim koşulları için yol haritası spesifikasyonları Farklı odak gruplarını ve bilgi aşamalarının göz önünde bulundurulması İlerleyen genişleme ve ders genişlemesinin spesifikasyonları. 34

35

36

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz

Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz ECVET-based training of trainers in organic food retailing to EcoQualify Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY) 2013-1-BG1-LEO05-08698/ 1

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union entrepreneurial guidance For an aware and informed choice HandBooK Build Personal labour acting in net - leonardo da Vinci llp

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1 / 28 1. Amaç ve Kapsam (Kalite Yönetim Sistemi) 1.1. Amaç Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile ortak kullanılan Çiğli Aydınlıkevler

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

YÜKSEK DENETĠM KURUMLARININ ÇALIġMALARINDA ÜSTÜN KALĠTEYE ULAġMAK SIGMA BELGESĠ NO: 34

YÜKSEK DENETĠM KURUMLARININ ÇALIġMALARINDA ÜSTÜN KALĠTEYE ULAġMAK SIGMA BELGESĠ NO: 34 SIGMA Yönetişim ve Yönetimi Geliştirmek için Destek Programı Temel olarak AB tarafından finanse edilen, OECD ile Avrupa Birliğinin Ortak Girişimi YÜKSEK DENETĠM KURUMLARININ ÇALIġMALARINDA ÜSTÜN KALĠTEYE

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

Aprende a Emprender. El kitabı. (GiriĢimci Olun!) Zaten iyi bir profesyonelseniz. baģarılı bir giriģimci olabilirsiniz

Aprende a Emprender. El kitabı. (GiriĢimci Olun!) Zaten iyi bir profesyonelseniz. baģarılı bir giriģimci olabilirsiniz Aprende a Emprender (GiriĢimci Olun!) El kitabı Zaten iyi bir profesyonelseniz baģarılı bir giriģimci olabilirsiniz 1. Sunum Modern toplum istikrarlı bir refah devletine ulaştıracak zenginlik ve sürdürülebilir

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB)

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) ODALAR VE BORSALAR İÇİN AKREDİTASYON KILAVUZU AKREDİTASYON STANDARDI 2010 Sayfa: 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş Sayfa 3 2. İlkeler Sayfa 4 3. Seviyeler Sayfa 5 4. Yararları

Detaylı

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Eğitmen Cihangir HURŞİ ŞİTOĞLU 1 2 KALİTE Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir. Kalite

Detaylı

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI 02 1. Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

TRAIN TO CAP EĞİTMENLERİN KLAVUZU

TRAIN TO CAP EĞİTMENLERİN KLAVUZU TRAIN TO CAP EĞİTMENLERİN KLAVUZU Bu yayın Train-To-Cap (Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi-2010-1-PL1-LEO05-11469) projesinin bir ürünüdür.

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi ç Denetim Koordinasyon Kurulu Ekim 2013 çindekiler Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi Hakkında... 4 Giriş... 4 Rehberin Yapısı ve Özellikleri... 5 1. Bilgi Teknolojileri

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

D2 YENİLİKÇİ EMOLL METADOLOJİSİNİN TANIMI

D2 YENİLİKÇİ EMOLL METADOLOJİSİNİN TANIMI 510007-LLP-1-2010-1-CZ-LEONARDO-LMP ÇALIŞMA PAKETİ 2 Yenilikçi Metodoloji Geliştirme İK de DSK Gelişimi İletilecek Liderin Adı: Lysiane Lelue D2 YENİLİKÇİ EMOLL METADOLOJİSİNİN TANIMI YAZAR UNİVERSİTÉ

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

İş Tanımı Hazırlama Rehberi

İş Tanımı Hazırlama Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri İş Tanımı Hazırlama Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:

Detaylı

Ser & Berker Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. KURUMSAL ŞEFFAFLIK RAPORU

Ser & Berker Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. KURUMSAL ŞEFFAFLIK RAPORU Ser & Berker Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. KURUMSAL ŞEFFAFLIK RAPORU Ankara, 2014 İÇERİK A. GİRİŞ... 1 B. KURULUŞ UN HUKUKİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 1 I. Hukuki Yapı ve Ortaklar...

Detaylı