Sertifikasyon Yönetmeliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sertifikasyon Yönetmeliği"

Transkript

1 Sertifikasyon Yönetmeliği P-02, Revizyon 14, KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Akatlar Mah. Hare Sok. 2.Söltaş Evleri G-10 No:9 Levent / İSTANBUL BU PROSEDÜRÜN TELİF HAKKI KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. NE AİTTİR. İZİNSİZ KOPYA EDİLEMEZ. ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

2 Sayfa 2 / 16 AMAÇ VE KAPSAM Belgelendirme prosesinin tüm aşamalarda ilgili tarafların belgelendirme kuruluşu-kalitest, belgelendirilecek müşteri firma) sorumluklarının belirlenmesi. Kalitest firması tarafından yapılacak tüm sistem belgelendirmelerini kapsar. İÇİNDEKİLER A Revizyon Bilgileri 1 Tanımlar 2 Belgelendirmeye Karar Verme 3 Belgelendirmenin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 4 Belgelendirmenin Yeterliliği 5 Belgelendirmenin Sürekliliği 6 Belgenin Askıya Alınması ve İptali 7 Sertifikalı Bir Organizasyonun Sorumlulukları 8 Organizasyon Tarafından Ödenmesi Gereken Ücretler 9 KALİTEST in Sorumlulukları

3 Sayfa 3 / 16 A. REVİZYON BİLGİLERİ S/N Revizyon İçeriği Rev. No Tarih 1 İlk yayın Çevre Yönetim Sistemi, İş Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmeleri ile ilgili bölümler eklendi. Genel gözden geçirme yapıldı, cümle düşüklüğü v.s düzeltildi ISO/IEC ve ISO/TS standartlarına göre revizyon yapılmıştır. Ortaklar Kurulu ile Şirket Müdürü değişikliği, Belgelendirme kararının alınmasına, uygunsuzlukların kapatılmasına ve danışma kuruluna dair yeni düzenleme yapıldı. Belgenin askıya alınması ve iptali hk. açıklama eklendi Askı/iptal kararları hakkında düzenleme ISO IEC 27006:2007 ye göre düzenlemeler yapıldı /16/AT Modül H Ek XIII ve Modül G Ek X a ilişkin açıklamalar ile TS EN IEC standardına ilişkin gerekler eklendi. 9 Tıbbi cihazlar direktifi ve ISO ile ilgili düzenlemeler ve eklemeler yapıldı Belgelendirmeye karar verme maddesinde Belgelendirme Müdürünün denetime gitmesi durumunda karar verme 11 Denetim uygunsuzluklarının takibi hakkında düzeltme ISO 17021:2011 e göre gözden geçirme yapıldı 13 İptal Askı prosesi güncellendi Belgelendirmenin tarafsızlığı KEK ile uyumlu hale getirildi 15 Genel gözden geçirme yapıldı, 95/16/AT atıfları kaldırıldı, uygunsuzluk kapatma süreleri güncellendi

4 Sayfa 4 / Tanımlar Belgelendirme kuruluşu Yayınlanan yönetim sistem standartlarına ve sistemde gerekli olan herhangi bir ek dokümana göre Müşterilerin yönetim sistemini denetleyen, belgelendiren üçüncü taraf kuruluş. Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Belgelendirme kuruluşu unvanıdır. Kalitest olarak anılacaktır. Müşteri Ürün, proses ve hizmetin sunulmasından sorumlu olan ve Yönetim Sistemi uygulamaları sağlayabilecek taraf. Kalite yönetim sistemi Bir kuruluşu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemi. Çevre Yönetim Sistemi Bir kuruluşun çevreye etkileri ve boyutları açısından ve kaynakların verimliliği ile ilgili olarak idare ve kontrolü için gerekli yönetim sistemi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Gıda zinciri içerisinde yer alan bir kuruluşun bu zincirdeki yerine uygun tehlikelerin ve gıda güvenliği risklerinin idaresi ve kontrolü ile ilgili yönetim sistemi İş Güvenliği Yönetim sistemi Bir kuruluşun işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili riskleri idaresi ve kontrolü ile ilgili yönetim sistemi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bir kuruluşun iş riski yaklaşımına dayalı olarak, bilgi güvenliğinin oluşturulması, uygulanması, işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili yönetim sistemi Sertifika Belirlenmiş Yönetim Sistemi standardına ve sistemde gerekli olan herhangi bir ek dokümana göre tedarikçi Yönetim sisteminin uygunluğunu gösteren doküman. Belgelendirme sistemi Belgelendirmenin yapılması ve sürekliliğinin takibi için denetlenmesine yönelik bu standardın şartlarını karşılayacak yapıda KALİTEST in oluşturduğu proses ve yönetim kuralları olan sistem. ISO 9001 Kalite yönetim sistemi standardı

5 Sayfa 5 / 16 ISO Çevre yönetim standardı OHSAS İş güvenliği standardı ISO Gıda güvenliği standartları ISO Tıbbi cihaz üreticileri ve distribütörleri için kalite sistemleri standardı ISO/IEC Bilgi güvenliği yönetim sistemi standardı Kılavuz dokümanlar Endüstri tarafından geliştirilmiş o alanda faaliyet gösteren firmaların ortak faydası için denetim standardına yardımcı olacak dokümanlardır. Belgelendirilmiş organizasyon Kuruluşun Yönetim sistemin tamamının ya da bir parçasının belge almaya hak kazanmış olması. Başvuran Sistemin bütününü ya da bir parçası için sistem belgesi almak için başvuran ve henüz sertifikaya sahip olmayan anlamındadır. Bağımsız belgelendirme komitesi Belgelendirme yapılması, belge askıya alınması, belge iptali, belgenin devamı, belge yenileme, kapsam değişiklikleri konusunda Belgelendirme Müdürü ne yaptığı teknik inceleme sonucu görüş bildiren komitedir. Bağımsız belgelendirme komitesi ilgili prosedür çerçevesinde oluşturulur. Şikayet ve itiraz komitesi Tüm şikayet ve itirazların değerlendirildiği komitedir. Denetim ve belge kararı veren ( bağımsız belgelendirme komitesi ) komiteden tamamen bağımsızdır. ilgili prosedür çerçevesinde oluşturulur. Şirket Müdürü KALİTEST in genel yönetimini gerçekleştirir. Operasyon Müdürü Şirket Müdürüne bağlıdır. Başvurunun alınması, denetçinin atanması, temsilci atama, pazarlama, tanıtım ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirir.

6 Sayfa 6 / 16 Belgelendirme Müdürü Genel Müdür e kuruluna bağlıdır. Akreditasyon şartlarına uygun sistem kurar, uygulatır, sürekliliğini sağlar ve etkinliğini sürekli iyileştirir. Denetim prosesinin akreditasyon şartlarına uygunluğunu denetler, denetim raporlarının gözden geçirir ve belge verilip verilmemesi hakkındaki onayı verir, kapsam genişletme vb. faaliyetlerini gerçekleştirir. Tarafsızlığı Sağlama Komitesi Tarafsızlığın sağlanması konusunda çalışmalar yapar. Komite ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485, ISO/IEC 27001, OHSAS gibi sistem belgelendirme, ürün belgelendirme faaliyetlerindeki CE markalama gibi faaliyetlerini karşılayacak şekilde danışma kurulunun oluşturulması ve çalışması ile ilgili olarak P-16 prosedürüne başvurulur. KALİTEST Logo KALİTEST tarafından onaylan ve Kalitest tarafından belgelendirilmiş firmaların, bunu beyan etmek için kullanabilecekleri logodur. 2. Belgelendirmeye Karar Verme Belgelendirme kararı; baş denetçinin tavsiye kararı dikkate alınarak, Belgelendirme Müdürü tarafından teknik uygunluk açısından gözden geçirme tüm belgelendirme aşamasındaki dokümanların ve denetim raporunun uzmanlık açısından ve akreditasyon şartlarına uygunluk açısından incelenmesi sonucunda verilir. Belgelendirme Müdürü bu kararı verirken, teknik uzmanlık ihtiyacı duyarsa Bağımsız belgelendirme Komitesi üyeleri arasından uygun kapsamda atanmış bir kişiden görüş alır. Bağımsız Belgelendirme Komitesi üyesi görüş verirken; kapsam, sektör, standart, coğrafi bölge, firma, denetçi, akreditasyon, zaman gibi konuları dikkate alır. ISO raporları ile ilgili karar için Gıda Güvenliği Teknik Uzmanı, ISO/IEC raporları ile ilgili karar için Bilgi Güvenliği Teknik Uzmanının onayı gerekir. ISO ve Tıbbi Cihazlar Direktifi Kararları için Medikal Cihazlar Uzmanının onayı gerekir. Belgelendirme kararı verilirken yukarıdaki ilkelere ek olarak IAF akreditasyon kılavuzları, Akreditasyon Standartları ve akreditasyonu kullanılan akreditasyon kurumunun konu ile ilgili kılavuz, kural ve talimatları Belgelendirme Müdürü tarafından göz önünde bulundurulur ve bunlara aykırı bir belgelendirme yapılamaz. Belgelendirme kararı verilirken ilgili denetimi yapan ekip ve baş denetçinin konu ile ilgili tavsiyesi, denetim raporunda belirtilen kapsam göz önüne alınır. Belirlenen kapsam ile ilgili yeterli objektif delilin varlığı aranır. Belgelendirme Müdürünün gözden geçirme ve tavsiye kararı esas alınır. Bu konuda her hangi

7 Sayfa 7 / 16 bir problem var ise Belgelendirme Müdürü kararına göre aşağıdaki kararlardan birisi verilir; 1- İlgili kapsam maddesinin reddi, 2- İlgili kapsam konusunda ek denetim yapılması, 3- Bir sonraki ara denetimin daha erken bir zamanda yapılması, 4- Bir sonraki ara denetimde yeterli örneğin alınması ile ilgili olarak Denetçi / Baş denetçinin uyarılması. 5- ÇYS, Gıda Güvenliği, İş Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Tıbbi Cihazlar gibi konularda ayrıca başvuranın istediği kapsam içinde veya dışında olsun tüm faaliyetleri, bunlar ile ilgili risk analizlerinin yapılıp yapılmadığı dikkate alınarak kapsama karar verilir. Tavsiye edilen kapsam akredite olmayan bir kapsam içeriyor ise Belgelendirme Müdürünün tavsiyesine göre aşağıdaki kararlardan birisi verilir. 1- İlgili kapsam maddesinin reddi, 2- Kapsam değişikliğinin yapılması ve ilgili kapsamda akreditasyon kurumuna kapsam genişletme ile ilgili başvuru yapılması. Tüm yönetim sistemi denetimlerinde organizasyonun ilgili yönetim sistemi kapsamındaki yasal uygunluğu denetlenir. Sahip olması gereken ruhsat ve izinler araştırılır. Bu uygunluğu gösteremeyen kuruluş için belgelendirme tavsiyesi yapılamaz. Yasal uygunluk gösterilemiyor ise uygunsuzluk raporu yazılır. Denetim sonucunda uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyetler ile ilgili deliller denetim ekibi tarafından rapora eklenir. Belgelendirme kararının verilebilmesi için tüm majör uygunsuzlukların kapatılması gerekir. Minör uygunsuzluklar etkinliği bir sonraki denetimde ölçülmek şartıyla Düzeltici Faaliyet Planı ile kapatılır. Majör uygunsuzluklar ise, ancak ilgili düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin tümü tamamlandıktan sonra kapatılır. Takip denetimi gerektirmeyen uygunsuzluklar, denetimi gerçekleştiren baş denetçi, ilgili kapsamda atanmış bir başka baş denetçi veya Belgelendirme Müdürü tarafından kapatılabilir. ISO uygunsuzlukları atanmış bir ISO baş denetçisi tarafından kapatılabilir. Belgenin verilmesi veya verilmemesi (nedeni belirtilerek) ile ilgili karar bir ön yazı ile ilgili kuruluşa iletilir. KYS, ÇYS, BGYS, GGYS, ISO ve diğer sistem belgelendirmelerinde yukarıda anlatılan yöntemler geçerlidir.

8 Sayfa 8 / Belgelendirmenin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Kalitest tarafından yapılan belgelendirmelerde finansal konular dahil tam bağımsızlık ve tarafsızlık esastır. Bu durum aşağıda anlatıldığı gibi sağlanır. Belgelendirmeye karar verme yetkisi Belgelendirme Müdüründedir. Belgelendirme Müdürünün ilgili kapsamda uzmanlığı olmaması durumunda Bağımsız belgelendirme komitesi üyeleri arasından uygun kapsamda atanmış bir kişiden görüş alır. Bağımsız Belgelendirme Komitesi Kalitest in faaliyet gösterdiği ve belgelendirme yaptığı sektörlerin temsilcilerinden oluşur. Bu komitenin oluşumu ile ilgili olarak Bağımsız Belgelendirme Komitesi Belirlemesi ve Çalışması prosedürü uygulanır. Komite üyeleri başta finansal olmak üzere her türlü baskıdan uzak tam bağımsız kişilerdir. Belgelendirme Müdürünün kendi denetim yaptığı konularda ise karar verme yetkisi yoktur. Bu durumda Bağımsız Belgelendirme Komitesi üyeleri arasından konuyla ilgili uzmanlığı olan bir kişiden tavsiye görüşü alınır. Belgelendirme kararını kadrolu ve vekâleten atanmış personel verir. Belgelendirme kararı, denetim ekibi, pazarlama faaliyetleri ve bu konudaki tüm süreçlerin dışında olan bağımsız üyeler tarafından verilir. Tarafsızlığı korumaya yönelik olarak ISO/IEC ve ISO/IEC akreditasyon standartlarında yer alan Tarafsızlığı Sağlama Komitesi oluşturulmuş ve yetkilendirilmiştir. Tarafsızlığı Sağlama Komitesi; Kalitest in faaliyette bulunduğu tüm ilgili tarafları eşit olarak temsil edecek şekilde oluşturulmuştur. Tarafsızlığı Sağlama Komitesi kararlarında bağımsız hareket etme yetkisine sahiptir ve Kalitest tarafından tüm faaliyetlere ilişkin bilgiler Komiteye sağlanarak tarafsızlığı korumaya yönelik olarak durum değerlendirmesi yapılır ve gerekli tedbirler alınır. Tarafsızlığı Sağlama Komitesinin kararlarına Kalitest üst yönetimi tarafından uyulmaması, tarafsızlığı tehlikeye atabilecek durumların tespiti halinde kurulun gizlilik prensipleri çerçevesinde akreditasyon kurumuna ve/veya ilgili Bakanlıklara şikayet etme yetkisi vardır. Kalitest in kadrolu ve/veya dış kaynaklı personelinin (denetçi, teknik uzman vb ) Kalitest adına gerçekleştirdiği denetimler karşılığında aldığı ücretler her türlü baskıdan uzak ve gerçekleştirilen denetim ve inceleme faaliyetlerinin sonuçlarından bağımsızdır. Kalitest tarafından kullanılan, denetçi / baş denetçi veya uzmanların geçmiş olan son iki yıl boyunca yapılacak denetim faaliyeti ile ilgili herhangi bir

9 Sayfa 9 / 16 profesyonel ilişkisinin olmaması esastır. Tıbbi Cihaz Direktifi denetimi, değerlendirmesi ve incelemesinde görevlendirilen denetçi / baş denetçi veya uzmanlar son beş yıllık süre içinde denetim yapacakları kuruluş ile ilgili herhangi bir profesyonel ve ticari ilişki içerisinde olamaz. Bu durum denetim yapılmadan önce F-55 denetçi atama sözleşmesi formu ilgili denetçinin / baş denetçinin veya uzmanın imzası alınarak güvence altına alınır. Bu kurala aykırı herhangi bir durumun tespit edilmiş olması konu ile ilgili denetçi / baş denetçi veya uzmanın görevine son vermeyi gerektirir. Bu karar konu ile ilgili tüm ulusal / uluslararası kuruluşlara Belgelendirme Müdürü tarafından bildirilir. (Akreditasyon Kurumu / Denetçi Sertifikasyon Kurumu vb.) Denetçi / Baş denetçi ve Uzman ataması ile ilgili olarak belgelendirme talebinde bulunan kuruluşun denetim öncesinde teyidi alınarak denetim ekibinin tarafsızlığı, sır tutması ve denetleyeceği kurumla herhangi bir çıkar ilişkisinin olmadığı garanti altına alınır. Gelen her türlü şikayet sınıflandırılır, analiz edilir ve denetim ve belgelendirmelerin tarafsızlığının izlenmesi amacı ile kullanılır. Bu tip veri analizleri ilgili konularda akreditasyonu tutulan kuruluşlara iletilir. 4. Belgelendirmenin Yeterliliği Kalitest akredite olduğu konularda sadece ilgili akreditasyon kurumu tarafından yeterliliği kabul edilen denetçiler veya uzmanlar kullanacaktır. Akredite olmayan konularda bu şart aranmamak ile birlikte genel yaklaşıma uygun ve IAF kurallarına uygun Kalitest prosedür ve talimatlarında verilen yaklaşımdan sapmayan denetçiler veya uzmanlar kullanılabilir. Yapılan belgelendirmelerin uluslararası geçerliliği Kalitest için önemlidir ve bu konuda uygun olan akreditasyon kurumları ile çalışılır. Kalite ilgili konu ve sektörde yeterli ve yetkin denetçi veya uzman bulamıyor ise belgelendirme yapmaz. 5. Belgelendirmenin Sürekliliği Kalitest yapmış olduğu belgelendirmenin sürekliliğini sağlamak ile ilgili tüm tedbirleri alır. Belgelendirme denetiminden sonra süreklilik ile ilgili bir endişe oluşması durumunda Belgelendirme Müdürü tarafından ara denetim tarihinin öne çekilmesi şartı getirilebilir. Belge verilen firma ile ilgili sözleşmedeki finansal şartlar ne olursa olsun Kalitest gerekli maliyetleri ve para kaybını göz önüne alarak denetimi gerçekleştirir. Belgelendirme faaliyetlerinden kaynaklanabilecek riskler için mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmıştır.

10 Sayfa 10 / 16 Kalitest müşteri devamlılığı ve kalıcılığına önem verir, bu konuyu politika ve hedef seviyesinde operasyon müdürünün ve belgelendirme müdürünün bir sorumluluğu olarak izler. Bu konudaki yaklaşımını sergilemek için 5, 10, 15, 20 yıllık müşterilerine promosyon, plaket, ödül gibi faaliyetler de bulunur. Belgelendirilen kuruluşların denetim performansları Operasyon Müdürü tarafından sürekli takip edilir ve gerektiğinde düzeltici faaliyet açılır. Başvuru sahibinin başvuruya esas Yönetim Sistemi standartlarına uyumunda ve bu standartların sürekliliğinin devam ettirilmesindeki yeteneği Belgelendirme Müdürü tarafından tatmin edici bulunursa ve gerçekten faaliyet gösteren bir organizasyon ise KALİTEST sertifika kurallarının gerektirdiği koşul ve şartlara göre sertifika verilmesine karar verilir. Sertifikanın kullanım hakkı ilgili organizasyona ait olmakla beraber sertifikanın mülkiyet hakki KALİTEST de kalır. Sertifikalar tescilin yapıldığı andan itibaren 3 yıllık bir süre için geçerlidirler. Bu süre içinde yılda en az 1 defa gözetim denetimleri gerçekleştirilmelidir. Gözetim denetimleri sonucunda belgenin devam kararı, belgelendirme kararı ile aynı yöntemle alınır. Tek fark vardır; uzman görüşü istenmez, Belgelendirme Müdürü nün onayı yeterlidir. Organizasyonun sertifikanın yenilenmesini istememesi halinde bu istek yazılı olarak sertifikanın bitiş tarihinden en az 2 ay önce KALİTEST e bildirilmelidir. 6. Belgenin Askıya Alınması ve İptali S/N Durum Sonuç 1 Denetimde tespit edilmiş olan majör uygunsuzlukların verilen süre içinde kapatılmaması (takip denetimi gerekerek veya gerekmeksizin)* Süre sonunda belge askıya alınır. Askı süresi 3 aydır. 3 aylık askı süresi içinde uygunsuzluklar kapatılırsa, takip denetimi yapılır. Sonuç uygunsa belge devam ettirilir. Uygun değilse veya 3 aylık askı süresi içinde takip denetimi yapılamazsa belge iptal edilir. Yukarıda belirtilen sürelere Belgelendirme Müdürü kararı ile ek süre verilebilir (en fazla 1 ay daha uzatılabilir.) 2 Sözleşme şartlarına uyulmaması (logo kullanımı, ödemeler v.b. gibi şartlara uymamak) a) Şikayet ve itirazların değerlendirilmesi prosedürü çerçevesinde firmadan düzeltici faaliyet istenilir. b) Direkt belgenin askıya alınması ve firmadan düzeltici faaliyet istenmesi. a) Düzeltici faaliyetin süresi en fazla 1 aydır. Bu süre aşılırsa veya düzeltici faaliyet gerçekleşmezse belge askıya alınır. Askı süresi 3 aydır. Sonuç yine olumsuz ise belgenin iptaline karar verilir (tüm kararlar Belgelendirme Müdürü tarafından verilir.) b) Düzeltici faaliyetin süresi en fazla 1 aydır. Bu süre aşılırsa veya düzeltici faaliyet gerçekleşmezse belgenin iptaline karar verilir (tüm kararlar Belgelendirme Müdürü tarafından verilir.)

11 Sayfa 11 / 16 3 Planlanan denetimin 2 aydan fazla ertelenmesi 4 Herhangi bir sebepten (grev, doğal afetler, üretim / hizmetin durması v.b.) dolayı firmanın kendisinin iptal veya askı talep etmesi 5 Firmanın yasal uygunluğunu kaybetmesi veya bunu gösteremez duruma düşmesi Belge askıya alınır. Askı süresi en fazla 3 aydır. 3 ay sonunda da denetim olmazsa belge iptal edilir. Belgelendirme Müdürü kararı ile en fazla 3 ay askı süresi, sonrasında denetim yapılmazsa iptaline, denetim yapılırsa normal belgelendirme prosedürü işletilir. Belgenin acilen askıya alınmasına ve 3 aylık askı süresi sonunda iptaline karar verilir. 6 CE işaretlemesi periyodik uygunluk değerlendirme denetimlerinde; ürün güvenliğini ve insan sağlığını tehdit edecek tipte majör uygunsuzlukların tesbit edilmesi 7 CE işaretlemesinde piyasadan gelecek şikayetler sonrasın da yapılacak değerlendirme/takip denetimi sonucu ürün güvenliğini ve insan sağlığını tehdit edecek tipte majör uygunsuzlukların tesbit edilmesi 8 CE işaretlemesi yapılmış ürün üreticisinin piyasadan ürünlerini geri çağırması durumunda. 9 CE işaretlemesi gerçekleştirilmiş ürünlerde, ürün güvenliğini ve insan sağlığını tehdit eden durumun 3 ay içerisinde düzeltilmemesi CE İşaretlemesi askıya alınır. Askı süresi en fazla 3 aydır. 3 aylık askı süresi içinde uygunsuzluklar kapatılırsa, takip denetimi yapılır. Sonuç uygunsa CE işaretlemesi askıdan kalkar. Durum Dış İletişim prosedürüne göre yetkili otoriteye bildirilir. CE İşaretlemesi askıya alınır. Askı süresi en fazla 3 aydır. 3 aylık askı süresi içinde uygunsuzluklar kapatılırsa, takip denetimi yapılır. Sonuç uygunsa CE işaretlemesi askıdan kalkar. Durum Dış İletişim prosedürüne göre yetkili otoriteye bildirilir. Geri çağırma sebebi araştırılır. Ürün güvenliğini ve insan sağlığını tehdit edecek tipte majör uygunsuzlukların tesbit edilmesi durumunda CE İşaretlemesi askıya alınır. Askı süresi en fazla 3 aydır. 3 aylık askı süresi içinde uygunsuzluklar kapatılırsa, takip denetimi yapılır. Sonuç uygunsa CE işaretlemesi askıdan kalkar. Durum Dış İletişim prosedürüne göre yetkili otoriteye bildirilir. 3 ay sonunda düzeltici faaliyet tamamlanmamış ise CE işaretlemesi iptal edilir. Durum Dış İletişim prosedürüne göre yetkili otoriteye bildirilir. 10 CE İşaretinin hatalı kullanılması Bu durumda üreticinin CE işaretlemesi iptal edilir ve Durum Dış İletişim prosedürüne göre yetkili otoriteye bildirilir. 6 Firma ile ilgili kritik değişiklikleri bildirilmemesi. Ürün/hizmet güvenliğini etkileyecek değişiklikler. (Örneğin: Hammadde, kritik tedarikçi, firma ortaklarında değişiklik, adres değişikliği) 7 Evrakta sahtecilik (Belge üzerinde yapılan değişiklikler vb.) 8 Tarafsızlığı etkileyecek durumların oluşması (Ör. Firmanın Kalitest e dava açması) Durumun tespiti sonrası belge askıya alınır. Askı süresi 3 aydır. Bu süre içerisinde takip denetimi yapılmazsa belge iptal edilir. Belge üzerinde onaylanmayan değişikliklerin tespit edilmesi (onaylamayan adres, kapsam vb.) durumunda belge derhal iptal edilir. Kalitest in aldığı kararlara itiraz dışında; bağımsızlık ve tarafsızlığı etkileyecek baskı, tehdit vb. amaçlı çıkar elde etmeye yönelik dava açılması durumunda çıkar çatışması

12 Sayfa 12 / 16 yaşanacağından belge iptal edilir. Denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların kapatılması süreler sorumluluklar matrisi UYGUNSUZLUK MÜŞTERİ BAŞ DENETÇİ BM/PLANLAMA MİNÖR 20 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE DÜZELTİCİ FAALİYET PLANININ BAŞ DENETÇİYE İLETİLMESİ MAJÖR İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE DÜZELTİCİ FAALİYET PLANININ BAŞ DENETÇİYE İLETİLMESİ 2. DÜZELTİCİ FAALİYET PLANININ GERÇEKLEŞTİRİL MESİ VE OBJEKTİF DELİLERİN OLUŞTURULMASI VE 40 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE BAŞ DENETÇİYE İLETİLMESİ 5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE DÜZELTİCİ FAALİYET PLANININ İNCELENMESİ VE DOĞRULANMASI. UYGUN BULUNURSA NC FORMLARINI İMZALAYARAK DENETİM RAPORUNU MERKEZ OFİSE GÖNDERMESİ. 5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE DÜZELTİCİ FAALİYET PLANININ İNCELENMESİ VE DOĞRULANMASI. KANITLARIN YERİNDE Mİ YOKSA MASA BAŞI MI (DOKÜMANLA) DOĞRULANACAĞINA KARAR VERİLMESİ 5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE DÜZELTİCİ FAALİYET KANITLARIN İNCELENMESİ VE UYGUNSUZLUKLARIN KAPATILMASI. NC FORMLARINI İMZALAYARAK DENETİM RAPORUNU MERKEZ OFİSE GÖNDERMESİ. KÖK NEDENİ ORTADAN KALDIRACAK DF PLANLANMIŞ MI? KAPATMA SÜRELERİNE UYULMUŞ MU? GEREKLİ İSE GERİ BESLEME KÖK NEDENİ ORTADAN KALDIRACAK DF PLANLANMIŞ MI? KAPATMA SÜRELERİNE UYULMUŞ MU? OBJEKTİF DELİLER YETERLİ Mİ? GEREKLİ İSE GERİ BESLEME 7. Sertifikalı Bir Organizasyonun Sorumlulukları 1- Her zaman sertifika kurallarına uyulduğundan emin olunmalıdır. 2- Sistemin sürekliliği ve sürekli iyileşmeyi sağlayacak şekilde uygulanması organizasyonun sorumluluğudur. Sertifikanın geçerliliği bu uygulamanın yapılmasına bağlıdır, bu durum Kalitest tarafından yapılacak gözetim denetimleri ile teyit edilecektir. 3- Logo kullanımı T-01 Logo Kullanım Talimatı nda belirtilen koşul ve şartlara uygun yapılmalı (örnek başarılı denetim sonrasında tescilin yapılması ile

13 Sayfa 13 / 16 sertifikalı organizasyon ilgili KALİTEST logosunu kullanmaya hak kazanır. Logo yalnızca sertifikalı organizasyonlar tarafından ve her zaman sertifikada belirtilmiş ad ve adres(ler) ile birlikte kullanılmalıdır. Logo yazışmalar, ilan ve promosyon alanlarında kullanılmak istendiğinde mutlak sertifika numarası ve uygun olan yönetim standardını kapsayacak şekilde kullanılmalıdır. Logo yalnızca tescilin yapıldığı alanla ilgili ve sertifika tescilini yapan organizasyonu belirterek kullanılabilir, logonun kullanıldığı durum ve hal tescilde belirlenmiş alanların dışında olduğunuza dair şüphe yaratmamalı. Herhangi bir sebeple sertifikanın devamlılığı durdurulduğunda logo kullanımı kesinlikle derhal durdurulmalıdır.) 4- Gerekli durumlarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 13485, ISO 22000, ISO/IEC e uygun olarak sisteme dahil edilen dokümanlar ve sürdürülen çalışmaların tamamının ya da herhangi bir bölümünün suretlerinin Operasyon Müdürünün KALİTEST çalışmalarında; referans olarak kullanabilmesi için elde edilebilir olmasına imkan sağlanmalıdır. 5- Sistemde başvuru sahibi / belgeli organizasyon tarafından yapılan düzenlemeler mutlaka KALİTEST e bildirilmelidir. Yapılan düzenleme önemli ise (örneğin bir prosedürün sistemden tamamen kaldırılması) bildirme işlemi yazılı olarak derhal yapılacaktır. Yapılan küçük değişiklikler bir sonraki denetleme veya gözden geçirme ziyaretlerinde KALİTEST e bildirilmelidir. 6- Organizasyon KALİTEST tarafından yapılan denetimlerde; denetim standardının uygunluğunu gösterecek yeterli objektif delillere ulaşılması için gerekli iş birliğini yapmalıdır. Bu durumun olmaması belgelendirmenin askıya alınması veya iptali için sebep sayılmaktadır. 7- Sertifika konusunda yönetimi temsil edecek kişi ve birden fazla vekil atanmalıdır, vekiller temsilcinin yokluğunda (ya da değiştirilmesi gerektiğinde) sertifikanın gerektirdiği tüm münasebetlerden sorumlu olacak prosedürlerde ve sertifikanın bağlı olduğu şartlarla ilgili diğer bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ki buna KALİTEST e bildirilen müşteri şikayetleri de dahil KALİTEST temsilcisinin talep etmesi durumunda her ziyarette imzalı beyanda bulunacaklardır. KALİTEST bütün sertifikalı organizasyonlarda müşteri şikâyetlerinin ve her bir şikâyetin çözümü için alınan düzeltici/önleyici faaliyetlerin sistemde kaydedilmesini önermektedir. 8- Sertifika son bulduğunda (sebebi ne olursa olsun), logo ve logonun üzerinde bulunduğu reklam malzemeleri ile referanslarda dahil olmak üzere derhal kullanımı durdurulmalıdır. Bunlara ek olarak Bağımsız Belgelendirme Komitesi talep etmesi halinde belgeli organizasyonda bulunan diğer tüm materyal ve bilgilerin üzeri silinmiş kabul edilecektir. 9- Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. yi belge konusu ile ilgili herhangi bir ters durumda, özellikle suç ve dava gibi potansiyeli yüksek olan olaylar için mutlaka en kısa surede bilgilendirilmelidir.

14 Sayfa 14 / KALİTEST hizmetin verilmesi sürecinde masraflarını talep etme hakkına sahiptir. 8. Organizasyon Tarafından Ödenmesi Gereken Ücretler Her bir sertifika için yıllık sabit ücret (gözetim dahil): Denetim sonunda belge almayı hak eden firmaların ödemesi gereken bir ücrettir. Bu ücret hiç bir durumda geri ödenmez. Ek ücretler: Yol, konaklama, yeniden sertifika hazırlanması veya onayı, ekstra bayrak vb. ücretleridir. Denetim ücreti: Her şartta ödenmesi gerekir (sertifikanın devam ettirilmesinin istenmemesi halinde bile). Bunlara ek olarak, Organizasyonda bu kurallara aykırı bulunan ve düzeltilmesi masrafa dahil edilen diğer tüm harcamalar. Tüm ücretler, o işin bir sonraki adımına aittir, örnek olarak başvuru ücreti, dokümanların tekrar gözden geçirilmesinden önce, denetim ücreti, denetimden önce ve yıllık gözetim ücreti, gözetimden önce ödenmelidir. Birinci yıllık ücret, başarılı denetlemeyi takiben, sertifikanın serbest bırakılmasından (size teslimi) önce yapılmalıdır. 9. KALİTEST in Sorumlulukları 1- KALİTEST sözleşmenin hazırlanması, denetim heyetinin oluşturulması, denetimlerde dış kaynak kullanımı, denetimlerin gerçekleştirilmesi, belgenin verilmesi, belgenin sürdürülmesi, kapsamın genişletilmesi, kapsamın daraltılması, adres değişikliği, özel durumlarda yapılan denetimler, belgenin askıya alınması ve belgenin iptali konularında alınan tüm kararların sorumluluğunu üstlenir. 2- Müşterilerin KALİTEST denetim ziyaretleri programına kaydedilmesi, ziyaret ve zamanı konusunda bilgilendirme yapılması (bu ziyaretler en az yılda 1 ya da gerekli görüldüğünde 2 kez yapılır) ve kuruluşta sertifika tescilinin gerekliliğinin yeterince anlaşıldığı ve bu konuda çalışıldığından emin olmak için temsilcisinin gönderilmesini sağlar. 3- Belgelendirilecek kuruluşa, uygulanabilir rehber bilgilerle ve standartlarda yapılan tüm değişikliklerle ilgili bilgi verilmesini ve sertifika yönetiminin görüşleri doğrultusunda ilgili isleyiş ve prosedürlerin istenilen şekilde değiştirilmesine imkan sağlayacak makul sürenin sağlanmasını temin eder. 4- Müşteriler hakkında halka açık olanlar haricinde tüm bilgilerin gizli tutulmasını sağlar.

15 Sayfa 15 / Müşterilere ait belge kapsamındaki ürünlerle ilgili gelen tüm müşteri şikayetlerini bilgilendirir. 6- Belgeli organizasyon istenilen bu kuralların devamlılığının sürdürülmesini geçici olarak sağlayamazsa, Belgelendirme Müdürü KALİTEST logosunun ve diğer hakların, yeniden ilgili devamlılığın sağlanıldığı konusunda ikna olduğu ana kadar veya henüz sonuçlanmamış itiraz konusu sonuçlanan kadar kullanımının durdurulmasını derhal talep edebilir. 7- Eğer belgeli organizasyon bu kuralların devamlılığının sağlanmasında başarısız olursa Belgelendirme Müdürü belirlenmiş şartlara göre gerekli gördüğü durumlarda: sertifikayı geri almaya, kapsamının daraltılmasına, sertifika verilmemesine veya yenileme yapılmamasına karar verebilir. Bu kararlar ve kararların alınma sebepleri Operasyon Müdürü tarafından yazılı olarak bildirilir. 8- Belgelendirme Müdürü, organizasyonun iflas yasalarına tabi hale gelmesi, alacaklıları ile herhangi bir düzenleme ve anlaşmaya gidilmesi, zorla ya da kendi isteği ile tasfiyeye gidilmesi (yeniden yapılanma için olanlar hariç), isin alıcısının çıkması ve iyi niyetli müteşebbis olma ehliyetinin yitirildiği durumlarda sertifikayı geri almaya, sertifika verilmemesine ya da yenilenmemesine karar verebilir. Bu gibi kararlar ve sebepleri organizasyona yazılı olarak bildirilecektir. 9- Organizasyonun veya başvuru sahibinin sertifika kurallarına bağlı olarak Kalitest tarafından verilen herhangi bir karara karsı itiraz etmesi durumunda, bu istek yazılı olarak itiraza sebep olan kararın kuruluşa resmi olarak bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. Şikâyet ve itiraz komitesi 30 gün içinde yapılacak olan görüşmenin yerini ve tarihini itiraz sahibine en az 7 gün önceden haber verecektir. İtiraz sahibi, komitenin kimlerden ve nasıl oluşturulacağı konusuna nasıl itiraz edebilecekleri hakkında bilgilendirilecektir. Bu tür itirazlarda KALİTEST Şirket Müdürü gerekli görülmesi halinde komitenin oluşturulmasında değişiklik yapabilecektir. İtiraz komitesinin oluşturulmasında son karar Şirket Müdürüne aittir. İtiraz sahibinin katılımıyla oluşturulan komitede itirazda bulunan ve Operasyon Müdürü / Belgelendirme Müdürü isterlerse herkes önünde görüş bildirmeme hakkına sahiptirler. Komite başkanının, çoğunluğun katılımıyla aldığı kesin ve geri dönülemez kararı açıklamasını takiben toplantı son bulur. 10- Bu kurallar Şirket Müdürünce değiştirilebilir. Belgelendirme Müdürü tarafından kuruluşa yazılı olarak bildirilecek, logo kullanımı ve diğer hizmetleri etkileyebilecek nitelikte değişikliklerin yapıldığı durumlarda, kuruluşunda ilgili önemli değişikliği yapabilmesi için, değişikliğin bildirildiği tarihten itibaren 6 aydan az olmamak üzere tamamlanması gereken durumların dışında kalan kural değişiklikleri logo kullanımını ve diğer sağlanan hizmetleri kullanma hakkınızı etkilemez.

16 Sayfa 16 / KALİTEST hizmetleri tüm potansiyel müşterilere açıktır. Hizmetlerimiz hiç bir ayrıma tabi tutulmaksızın gereksiz mali yük ve şartlar öne sürülmeden kullanıma hazır bulunmaktadır. Tarafımıza kayıtlı organizasyonların bir listesi merkez ofisimizde halka acık olarak bulunmaktadır ayrıca belgelendirilmiş firmaların durumu belge üzerindeki seri numarası ile web sitesinden sogulanabilir. 12- Bu kuralların gerektirdiği durumlarda KALİTEST ile temas kurmak gerekirse bunu yazılı ve imzalı olarak kuruluş tarafından normal postalama, önceden ödenmiş taahhütlü ya da iadeli taahhütlü olarak gönderim işlemleri (verilen adres(ler) de değişiklik olması ihtimali nedeniyle) daha önceden bildirilen adres(ler) e yapılması gereklidir. Posta kanalıyla tarafımızca alınan her bilgi (aksi ispat edilmediği surece) 48 saat önce postalanmış kabul edilir. Yazışmaların daha etkin olarak alınabilmesi için adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak bu kurallara uygun yapıldığından emin olunmalıdır.

Sertifikasyon Yönetmeliği

Sertifikasyon Yönetmeliği Sertifikasyon Yönetmeliği P-02, Revizyon 13, 18.07.2014 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Akatlar Mah. Hare Sok. 2.Söltaş Evleri G-10 No:9 Levent / İSTANBUL www.kalitest.com.tr BU PROSEDÜRÜN

Detaylı

CPR Sertifikasyon Yönetmeliği

CPR Sertifikasyon Yönetmeliği CPR Sertifikasyon Yönetmeliği P-20, Revizyon 03, 30.01.2014 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL www.kalitest.com.tr

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

İTU SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE İPTALİ PROSEDÜRÜ

İTU SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE İPTALİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ İTU Yönetmeliği ve kriterleri kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri kapsamında ve ilgili alt kapsamlarda belgeli firmaların belgesinin askıya alınması, geri çekilmesi, kapsamının

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü P-08, Revizyon 12, 07.08.2015 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 4.2.3 denetim Planı eklenmiş, Şikâyet ve İtirazın komitesinin üyelerinin özelliklerinde değişiklik yapıldı. 28.12.2012 02 4.1.2 maddesi revize

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 2. TANIMLAR İtiraz: Uygunluk değerlendirmesi amaçlı yeniden denetim kararı için, belgelendirme kuruluşu veya akreditasyon

Detaylı

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı; ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, ISO 27001, ISO 13485 gibi yönetim sistemlerinin belgelendirme ve muayene hizmet süreçleri ile ilgili kavramları ve belgelendirme

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

Sertifikasyon Yönetmeliği

Sertifikasyon Yönetmeliği Sertifikasyon Yönetmeliği P-02, Revizyon 16, 04.04.2016 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. www.kalitest.com.tr BU PROSEDÜRÜN TELİF HAKKI KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.

Detaylı

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ USB nin İTU ile ilgili yapmakta olduğu belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluşlardan veya ilgili taraflardan gelen yazılı veya sözlü gelen şikayet, anlaşmazlık veya itirazların değerlendirme

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

Logo Kullanma Talimatı

Logo Kullanma Talimatı Logo Kullanma Talimatı T-01, Revizyon 09, 06.07.2015 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL www.kalitest.com.tr BU

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ PCA nın denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya müşterilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen şikayet ve itirazların uygun bir

Detaylı

PROSEDÜR. Tarafsızlığın Korunması. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih. 00 İlk yayındır

PROSEDÜR. Tarafsızlığın Korunması. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih. 00 İlk yayındır Sayfa No : 1 / 5 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2012 01 Çıkar Çatışması Risk Değerlendirme puanlaması çıkarıldı. Tarafsızlığı etkileyebilecek personellerin,

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 03.01.2012 01 04.03.2013 2.SORUMLULUKLAR maddesi Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi, kontrol etmekten Genel Müdür sorumludur. yerine Bu prosedürün

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org AMAÇ: Bu prosedürün amacı; DHBTS.OIC/SMIIC1 Helal Sertifikasyon belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı kapsamında, DHB ye Helal Sertifikasyon belgesi almak üzere başvuruların alınması,

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

! KALİTE EL KİTABI ÜRÜN BELGELENDİRME

! KALİTE EL KİTABI ÜRÜN BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/11 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17065 Ürün, proses ve hizmet belgelendirme kuruluşlarının yeterliliğine, tutarlı işletimine ve tarafsızlığına yönelik belirli şartlara göre ürün, proses ve hizmet

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 16.04.2013 Madde 2.6 CPC LOGOSUNUN, İŞARETİNİN, RAPORUNUN, BELGESİNİN VE KİMLİK NUMARASININ KULLANIMI olarak isminin, 2.6.4 Müşteri, CPC raporunu,

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ Talep edilen belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesi ile ilgili sistem ve

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI REVİZYON FORMU TRB Sayfa 1 / 9 Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 07 09.01.2012 ISO 17021:2011 geçişi için genel gözden geçirmeler yapıldı. Revizyon formu eklendi. 08 17.11.2012 TRB nin

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No S.PR.002 01.01.2003 04 30.04.2010 1/10 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Revizyon No Revizyon Tarihi Madde No Revizyon İçeriği 01 26.11.2003 F 008

Detaylı

EN 10210-1 Belgelendirme Programı

EN 10210-1 Belgelendirme Programı TÜV AUSTRIA TURK EN 10210-1 Belgelendirme Programı 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Rev 01 10.06.2016 Belgelendirme Programı EN ISO/IEC 17067 standart şartlarını

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ Page : 1 / 5 Prepared by : Gülsüm Büyüklü Approved by : Bernd Hagen 1. Amaç Bu prosedür ; müşterilerden gelen şikayet ve itirazların, değerlendirilmesi, netleştirilmesi

Detaylı

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı)

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı) Doküman Revizyon P07 02 1/5 01/03/2016 YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI Değişen - 2,3,4 Tarih Değişiklik Revizyon 24/02/2014 10/02/2015 Yeni yayın Şikâyet ve İtiraz tanımlarının ayrıştırılması ve detaylandırılması

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

İTU BELGE VE USB LOGO KULLANIM KURALLARI PROSEDÜRÜ

İTU BELGE VE USB LOGO KULLANIM KURALLARI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme sertifikalarının, USB logolarının ve reklam dilinin kullanım prosedürünü tanımlamaktır. Bu prosedürün amacı için marka ve logo kelimeleri birbirlerinin yerine

Detaylı

Logo ve Sertifika Kullanım Talimatı

Logo ve Sertifika Kullanım Talimatı Sayfa 1/5 S/N 1 Revizyon İçeriği Rev. No 2 Tarih 1 İlk yayın 00 05.02.2015 Sayfa 2/5 1. AMAÇ Bu doküman ile Organik tarım belgelendirme faaliyetlerinde sertifikalandırılan ürünün etiketlenmesi ve pazarlanmasında;

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011 TALİMAT Doküman No Yayın Tarihi 15/10/2005 Ücretlendirme Talimatı Revizyon No 10 Son Rev.Tarihi 07/02/2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI SAYFA : Sayfa 1 / 4 1.AMAÇ Bu talimatın amacı TRB nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. Bu kurallar, markaların, belgelendirilmiş firmalardan ürün veya hizmet alan birey veya kuruluşlar

Detaylı

Sertifikasyon Yönetmeliği

Sertifikasyon Yönetmeliği Sertifikasyon Yönetmeliği P-02, Revizyon 15, 12.11.2015 KALĠTEST BELGELENDĠRME ve EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ LTD. ġtġ. Zorlu Center, Teras Evler, D:11, BBN:309 Levazım - BeĢiktaĢ / ĠSTANBUL www.kalitest.com.tr

Detaylı

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedür bireysel ve grup sertifikasyonu kapsamında ITU belgelendirmesi için USB ye yapılan başvurunun nasıl değerlendirileceğini açıklar. Olası kontrol ve sertifikasyon başvurusundan alınacak

Detaylı

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYON LOGOSU KULLANIM TALİMATI

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYON LOGOSU KULLANIM TALİMATI TALİMAT Sayfa 1 / 5 1.0 AMAÇ Kuruluşların, ilgili standartlara ve teknik düzenlemelere uygun olduğunun B.E.C. tarafından belgelendiğini göstermek amacıyla kullanacakları B.E.C TS EN ISO 9001:2000 / TS

Detaylı

Personel Akreditasyonu ve Doğalgaz Sektörü

Personel Akreditasyonu ve Doğalgaz Sektörü Personel Akreditasyonu ve Doğalgaz Sektörü Ahmet GÖZÜKÜÇÜK TÜRKAK Genel Sek.Yrd. İstanbul, 30/05/2013 Sunum içeriği Akreditasyon kavramı ve uluslararası akreditasyon yapısı TÜRKAK akreditasyon süreçleri

Detaylı

TALİMAT. 00 İlk yayındır Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır.

TALİMAT. 00 İlk yayındır Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır. Sayfa No : 1/4 REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır. 02 Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 Doküman Adı: TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 5 2 Yetki ve sorumluluklarda düzenlemeler yapıldı. 2 2 Tanımlar çıkarılarak T501-04 Talimatına

Detaylı

1. KURULUŞUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 2 2. SERTİFİKANIN ASKIYA ALINACAĞI DURUMLAR VE PROSEDÜR... 3

1. KURULUŞUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 2 2. SERTİFİKANIN ASKIYA ALINACAĞI DURUMLAR VE PROSEDÜR... 3 1. KURULUŞUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 2 2. SERTİFİKANIN ASKIYA ALINACAĞI DURUMLAR VE PROSEDÜR... 3 3. SÖZLEŞMENİN FESHEDİLECEĞİ VE SERTİFİKANIN GERİ ÇEKİLECEĞİ DURUMLAR VE PROSEDÜR... 4 4. SERTİFİKANIN

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR... 2 4. REFERANS DOKÜMANLAR... 2 4.1. Formlar... 2 4.2. Diğer Dokümanlar... 2 5. UYGULAMA... 3 5.1. İtirazlar... 3 5.1.1. Genel Sistem... 3 5.1.2. İtiraz

Detaylı

EGETAR ORGANĐK TARIM SERTĐFĐKASYON ŞARTLARI REHBER DÖKÜMAN

EGETAR ORGANĐK TARIM SERTĐFĐKASYON ŞARTLARI REHBER DÖKÜMAN 1. Başvuru; Yapılan Đşlemin Tanımlanması 2 Fiyat Teklifi ve Sözleşmenin Đmzalanması 3. Ödeme ve Faturalandırma 4. Kontrol Hizmeti ve Raporlandırma 5. Karar Verme ve Sertifikasyon 6.Sertifikasyon Kapsamında

Detaylı

Organik Tarım Uygulama Prosedürü

Organik Tarım Uygulama Prosedürü Organik Tarım Uygulama Prosedürü P-60, Revizyon 00, 04.06.2014 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL www.kalitest.com.tr

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI

LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI AMAÇ Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. tarafından belgelendirilen kuruluşların Standart BM Trada logosu ile TÜRKAK akreditasyon markasını uygun kullanmalarını sağlamaktır. SORUMLU Belgelendirme Müdürü

Detaylı

Müşteri Şikayetleri ve İtirazları Prosedürü

Müşteri Şikayetleri ve İtirazları Prosedürü Sayfa : 1 / 7 Hazırlayan Onayı Gözden Geçirme Onayı Yürürlük Onayı Yönetim Temsilcisi Ürün Belgelendirme Bölüm Müdürü Genel Müdür 1 Amaç Bu prosedürün amacı, yönetim sistemleri belgelendirmesi kapsamında

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Sayfa 1 / 5 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1 Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi 2 5.2 Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması,

Detaylı

Şikayetler ve İtirazlar Prosedürü

Şikayetler ve İtirazlar Prosedürü Sayfa 1 / 7 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1. Genel 2 5.2. Şikâyetler 2 5.3. İtirazlar 4 5.3.1. İtiraz Komitesinin Oluşturulması, Yapısı ve Nitelikleri 4 5.3.2.

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md.

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md. TALİMAT Medikal Logo Kullanım Talimatı Doküman No MD-T-080/02 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 0 Son Rev.Tarihi - Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN

Detaylı

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR 1.AMAÇ ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME TRB nin, muayene süreci veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili,

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından denetimlerin nasıl

Detaylı

EN Belgelendirme Programı

EN Belgelendirme Programı TÜV AUSTRIA TURK EN 15048-1 Belgelendirme Programı 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Rev 02 27.10.2016 Belgelendirme Programı EN ISO/IEC 17067 standart şartlarını

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1 / 6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı NETSERT in logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. Bu kurallar, markaların, belgelendirilmiş firmalardan ürün veya hizmet alan birey veya kuruluşlar

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1/5 1. REFERANSLAR TS EN ISO/IEC 17024 standardı Madde 9.8 ve 9.9 2. AMAÇ Bu prosedür; şikayet ve itirazın alınması, geçerli kılınması, araştırılması ve buna karşın gerçekleştirilecek faaliyetlerin

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ PROAKTİF MESLEKİ YETERLİLİK 1.0. Amaç ve Kapsam Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden, onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme prosesi ve kriterleri konusunda

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ UBS-01 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

ÜRÜN BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ UBS-01 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/7 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 Belgelendirme süreçleriyle ilgili süreler ve bazı şartlar eklendi. Uygunsuzlukarın bildirim süresi, uygunsuzlukların giderme süresi, askı süresi, hangi

Detaylı

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011 TALİMAT Medikal Ücretlendirme Talimatı Doküman No MD-T-070/01 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 2 Son Rev.Tarihi 01.12.2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi

Detaylı

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU Sayfa No : 1 / 5 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 5 1.

Detaylı

LOGO KULLANMA TALİMATI

LOGO KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, QA Technic tarafından yürütülen sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi

Detaylı

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih Talep Eden Kişi/Birim Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜR KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELGELENDİRME KOMİTESİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEKNOLOJİK HİZMETLER

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 17021 standardı kapsamında TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU ISO 9001:2015 GEÇİŞ SÜRESİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eylül 2015 tarihi itibariyle revize edilerek ISO 9001:2015

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI / 3. BÖLÜM ŞİRKETİN TANITIMI ve PROSESLER Sayfa 1 / 14

KALİTE EL KİTABI / 3. BÖLÜM ŞİRKETİN TANITIMI ve PROSESLER Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 1. KAPSAM: Kuruluşumuz sistemini uluslararası uygunluk değerlendirme standartları (ISO 17000 serisi vb.), IAF, EA ve TÜRKAK zorunlu/rehber dokümanları çerçevesinde oluşturmuştur. ISO/IEC 17021

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

ÜCRETLENDİRME TALİMATI

ÜCRETLENDİRME TALİMATI 1.AMAÇ: UDEM den yönetim sistemi belgelendirmesi hizmeti alan kuruluşlara uygulanacak ücretlendirmenin tarif edilmesidir. 2. KAPSAM: Bu talimat TS EN ISO/IEC 17021, ISO 22003 standardının gerekliliklerine

Detaylı

GLOBALG.A.P. Logo ve Sertifika Kullanımı Talimatı

GLOBALG.A.P. Logo ve Sertifika Kullanımı Talimatı 1.0 Amaç SAYFA NO 1/1 AGFOCERT logosunun kullanım kurallarının, kurallara uyumun takibinin ve aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemlerin dokümante edilmesidir. 2.0 Sorumlular Prosedürün uygulamasından

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim. Doküman Adı: EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03 2,3 3 Uygulama bölümünde düzenlemeler yapıldı 2 3 Tanımlar çıkarılarak T501-04 na atıf yapıldı 7 2 Yetki

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Kontrol Eden: Oktay KOZANOĞLU Onaylayan: Bülent ÖZBEY Doküman No: P07-P09/Revizyon No:01/Tarih:01.02.2015 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı CERTURK e yönetim sistemi belgelendirmesi

Detaylı