GENEL UYUM EĞĠTĠM REHBERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL UYUM EĞĠTĠM REHBERĠ"

Transkript

1 Doküman Kodu:YÖN.RH.01 Yayın Tarihi:2011 Revizyon Tarihi:Eylül 2013 Revizyon No:01 Sayfa No:1/17 1.Amaç:Bu rehberin hazırlanmasındaki amaç hastanemizde yeni göreve başlayan personelin uyumunu sağlamaktır. 2.Kapsam:Hastanemizde yeni göreve yeni başlayan personelleri kapsar. 3.Kısaltmalar: YÖN:Yönetim RH:Rehber 4.Tanımlar: Eğitim: Bireyde istendik davranışların yerleşmesi, olumsuz davranışların sonlandırılması amacıyla sürdürülen sistematik programdır. Hizmet içi eğitim: Çalışanlara çalıştıkları süre içinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek hizmetin kalitesini yükseltmek, mesleki hataların önüne geçebilmek sürekli iyileşip geliştirmek için verilen eğitimlerdir Uyum eğitimi: Kuruma yeni gelen personelin kurumun amaç ve politikasını yapısını kendi görev yetki ve sorumluluklarını tanımları için yapılan eğitimdir. 5.Sorumlular:Hastane idaresi,eğitim Birimi,Genel Uyum Eğitim Sorumluları 6.Uygulama: -HASTANENİN FİZİKİ YAPISI -HİZMET SUNULAN BÖLÜMLER -YÖNETSEL YAPI VE YÖNETİCİLER -ÇALIŞMA KOŞULLARI -İZİNLER -HASTANEYE ULAŞIM -HASTANE İLETİŞİM BİLGİLERİ

2 Doküman Kodu:YÖN.RH.01 Yayın Tarihi:2011 Revizyon Tarihi:Eylül 2013 Revizyon No:01 Sayfa No:2/ HASTANENĠN FĠZĠKĠ YAPISI Tarsus Devlet Hastanesi olarak Ana ve Ek Bina olmak üzere; 2 adet binada hizmet vermekteyiz. Hastanelerimizde toplam 544 adet yatak mevcut olup, İç Hastalıkları 40 yatak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 68 yatak, Gögüs Hastalıkları 33 yatak, Kardiyoloji 20 yatak,enfeksiyon Hastalıkları 10 yatak, Cildiye 2 yatak, Psikiyatri 19 yatak, Fizik Tedavi 17 yatak, Genel Cerrahi 51 yatak, Üroloji 36 yatak, KBB Hastalıkları 12 yatak, Göz Hastalıkları 10 yatak, Göğüs Cerrahisi 3 yatak, Ortopedi 38 yatak, Beyin ve Sinir Cerrahisi 8 yatak, Plastik Cerrahi 7 yatak, Çocuk Cerrahisi 20 yatak, Kadın Doğum 66 yatak ile hizmet vermektedir. Hastanemizde 5 adet yoğun bakım bulunmaktadır; Dahiliye Yoğun bakımda 17 yatak, Cerrahi Yoğun bakımda 12 yatak, Koroner Yoğun bakımda 11 yatak, Çocuk Yoğun bakımda 7 yatak, Yenidoğan Yoğun bakımda (Kuvöz) 18 yatak bulunmaktadır. ANA BĠNAMIZDA ;Bodrum Katında: Acil Servis, Kan Transfüzyon Merkezi, Görüntüleme Merkezi Mutfak, Ayniyat, Teknik Birim, Çamaşırhane, Morg,Yoğun Bakım hasta bekleme salonu yer almaktadır. Zemin Katında: İdari birimler, Poliklinik Odaları,Kan Alma Birimi,Röntgen,Hasta Hakları, Evrak Servisi, Faturalandırma servisi,satın alma servisi, Döner Sermaya Saymanlığı, Özlük, Tahakkuk, Sağlık Kurulu, Ortopedi 1-2,Psikiyatri yataklı tedavi servisleri bulunmaktadır. Birinci Katında : Endoskopi Ünitesi, ESWL Ünitesi, Sistoskopi, Bronkoskopi, Eczane, Biyokimya Lab., Patoloji Lab., Mikrobiyoloji Lab., Mikrobiyoloji Lab., Poliklinik Odaları, Arşiv, Bevliye, Göğüs, Nöroloji yataklı tedavi servisleri ve Doktor Odası yer almaktadır. İkinci Katında: Genel Cerrahi 1-2-3, Ameliyathane, MSÜ, Cerrahi Yoğun bakım, Koroner Yoğun bakım, Dahiliye Yoğun bakım bulunmaktadır. Üçüncü Katında: Dahiliye 1-2,Koroner servisi bulunmaktadır. Dördüncü Katında : Beyin Cerrahi,Göz servisi,ftr,cildiye,plastik Cerrahi,KBB yataklı tedavi servisleri bulunmaktadır. Beşinci Katında: Yemekhane, Terzihane Birimleri bulunmaktadır. Hastanemiz Bahçesinde: Enfeksiyon hastalıkları yataklı servisi. Kantin, 112 Acil Hizmetleri birimi, Kazan Dairesi binası, Tıbbi Atık ve Evsel Atık depoları, Hastane giriş ve çıkış kapı kontrol noktası bulunmaktadır. EK BINAMIZDA: Zemin Katında: Acil servis, Kan merkezi,diyaliz Ünitesi,Biyokimya Laboratuvarı bulunmaktadır. Birinci Katında: Doğum salonu,yeni doğan Servisi,Yeni doğan Yoğun bakım Yetişkin (Bayan) Yoğun bakım,ameliyathane,sterilizasyon Ünitesi bulunmaktadır. İkinci Katında: Çocuk Servisi,Çocuk Cerrahi Servisi,Çocuk Yoğun bakım bulunmaktadır. Üçüncü Katında : Çocuk servisi,doğum servisi bulunmaktadır. Dördüncü Katında: Kadın Doğum Servisi bulunmaktadır. Poliklinik Binasın Bodrum Katında:Çamaşırhane,Morg,Teknik Birim,Odiyometri, Patoloji Laboratuvarı bulunmaktadır. Zemin Katında: Poliklinik Odaları,Diş Üniteleri,Hasta Hakları Birimi,Sağlık Kurulu bulunmaktadır. Birinci Katında:Poliklinik Odaları bulunmaktadır. İkinci Katında: Poliklinik Odaları,Doktor Odası bulunmaktadır. Ek Bina Bahçesinde FTR bölümü,görüntüleme Merkezi,Hasta yakınları için kantin,personel Yemekhanesi bulunmaktadır.hasta odalarımız iki yataklıdır. Her odada,yemek masaları.komedinler refakatçi koltuğu mevcuttur.hastanemizdeki tüm koridorlar, kazan dairesi ve enerji bölümü 55 adet Ana bina, 55 adet ek binada olmak üzere güvenlik kamerasıyla sürekli olarak izlenmektedir.poliklinik katlarımızda ve hasta bekleme salonlarımızda dinlenme koltukları bulunmaktadır. Hastalarımız Eylül 2006 itibari ile HEKIM SEÇME HAKKINA SAHIPTIRLER. Hastalarımız ayrıca veznelerden MHRS, hasta kayıt birimlerinden randevu alabilirler. Poliklinik bekleme birimlerimize sıcak yaz günleri de düşünülerek yerden tavana klimalar konulmuştur. Yine bu bekleme birimlerine Hastanemiz, çalışma yöntemlerimiz, sunduğumuz hizmetler ve bazı faydalı sağlık birimlerinin panolarda broşürlerine yer verilmiştir.ameliyathanemizde 10 adet ameliyat salonu, anestezi cihazı, ameliyat masası mevcuttur. Kadrolu 8 anestezi uzmanı ve 33 anestezi teknisyeni ile hizmet vermekteyiz. Ameliyathanelerimizde steril, yarı steril ve non steril alanlar belirlenmiş olup ayrıca kirli çıkışlarının da geçiş yolu belirlenmiştir. Merkezi sterilizasyon biriminde ameliyathane içinde yer almaktadır. Ameliyathanelerimizde kardiyovasküler cerrahi ve nöroşirurji dışında hemen her türlü operasyon yapılabilmektedir. Günlük ortalama 30 ameliyat yapılmaktadır. Laparoskopik Cerrahi (Kapalı cerrahi) yöntemi ile de ameliyat, Göz ve KBB branşlarımızda mikroskobik cerrahi yöntemi de uygulanmaktadır. Göz branşında ayrıca FAKO yöntemi ile dikişsiz katarakt ameliyatları da uygulanmaktadır.kbb branşımızda endoskopik cerrahi yöntemiyle ameliyat yapılabilmektedir.üroloji branşımızda TUR yöntemi ile prostat rezeksiyonu ve üreteroskopi yöntemi ile taş operasyonları yapılabilmektedir.

3 Doküman Kodu:YÖN.RH.01 Yayın Tarihi:2011 Revizyon Tarihi:Eylül 2013 Revizyon No:01 Sayfa No:3/17 Hastanemiz genelinde (ameliyathane, doğumhane, diş, acil servis, yoğun bakım ve servis odalarının tamamına yakınında) merkezi medikal gaz sistemi mevcuttur. Hastanemizde artezyen suyu kullanılmakta olup yumuşatma ve klorlama ünitesi vasıtası ile mevcut 2 adet 1000 tonluk Hastanemizde tam otomasyon sistemi kuruludur. Hastanemizde telesis X1 19 dıs hatli ve 400 tane dahili hat bulunmaktadır. 8 adet pbx sistemli santral.10mgbit metroeternet sistemi mevcut erisimi için 2048 kb/sn hizli ADSL ve hastanenin her yerinde ek binada: telesis X17 dış hat 382 dahili bulunmaktadır. Su deposu ile güvenli kullanıma sunulmaktadır. Ana hizmet binamızda 630 KVA 2 adet, ek binada 3 adet 400 KVA 2 tane 550 KVA 3 adet jeneratör mevcuttur.

4 Doküman Kodu:YÖN.RH.01 Yayın Tarihi:2011 Revizyon Tarihi:Eylül 2013 Revizyon No:01 Sayfa No:4/ Yönetsel Yapı Ve Yöneticileri:

5 Doküman Kodu:YÖN.RH.01 Yayın Tarihi:2011 Revizyon Tarihi:Eylül 2013 Revizyon No:01 Sayfa No:5/ Görev Tanımları: Hastane Yöneticisi 1) Bakanlık, Kurum ve Birlik sekreterliği tarafından belirlenen kalite ve hizmet standartlarına uygun olarak, sağlık hizmetini etkin ve verimli sunmak, bu konuda gerekli çalışmaları yürütmek, standartlara uygunluğu ölçmek, değerlendirmek ve gerekli eğitimleri planlayarak uygulamak. 2) Mevzuatı yakından takip ederek düzenlemeleri süratle uygulamaya koymak, sağlık tesisinde çalışanlara karşı şiddet konusunda gerekli tedbirleri almak, bu konudaki Bakanlığın beyaz kod gibi uygulamaların takibini yapmak, gerektiğinde hukuki korunma yollarının kullanılabilmesi amacıyla tedbirler almak. 3)Tıbbi hizmetlerin sunumu için gerekli olan kaynaklarının zamanında ve ihtiyaçlara uygun olarak karşılanması amacıyla gerekli tedbirleri almak, ihtiyaç planlamalarını yaparak, temini için gerekli çalışmaları yürütmek. 4) Kurum tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda performans değerlendirmesini yaparak, bu değerlendirmeye esas bilgilerin zamanında, eksiksiz ve doğru olarak Genel Sekreterliğe verilmesini sağlamak. 5) Sağlık tesislerindeki cihazların etkin kullanımını sağlamak, yenileme, tamir, bakım ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak, atıl kapasite oluşmasını engellemek. 6)Tıbbi hizmet ve tıbbi cihaz alımları ile ilgili ihtiyaç programlarının sağlık tesisi düzeyinde tespit ve planlanmasını yaparak teknik şartnamelerin hazırlanması ve benzeri işlemler için gerekli süreçleri yürütmek. 7)Ağız ve diş sağlığı tarama hizmetleri, koruyucu hizmetleri ile ilgili olarak diğer sağlık tesis ve kurumlar ile koordinasyonu kurmak, bu hizmetlerin gelişmesine yönelik faaliyetleri planlamak ve yürütülmesini sağlamak. 8)Olağan üstü hallerde uygulanmak üzere hazırlanan acil afet planlarının organizasyonunu ve ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak. 9)Sağlık tesisinde staj alan öğrencilerin stajlarını yapmaları için gerekli düzenlemeleri planlamak, uygulaması ile denetimini yapmak. 10)Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak Genel Sekreterliğe sunmak. 11)Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak BaĢhekim 1)Teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak. 2)Tedavinin etkinliği ve hizmetlerin verimliliğine yönelik izleme, değerlendirme yapıp faaliyet raporu düzenlemek. 3)Tıbbi hizmetlere yönelik kurul, konsey, komite ve komisyonların çalışma düzen ve usullerini belirlemek. 4)Tıbbi hizmetlerin, sağlık tesisinin hizmet rolüne uygun olarak sunulması için hedef ve stratejileri belirlemek, kısa, orta ve uzun dönem planlamalarını yaparak hastane yöneticisinin onayına sunmak. 5) Tıbbi hizmet sunumu kapsamındaki uygulamaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde müdahale etmek ve sağlık hizmet sunumu için gerekli olan malzeme ve cihazların planlama ve ihtiyaç tespitini yaparak hastane yöneticisine bildirmek. 6)Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerle ilgili verilerin, aylık performans ve faaliyet raporlarının usulüne uygun olarak zamanında, doğru ve noksansız olarak hastane yöneticisine aktarılmasını sağlamak. 7) Acil servis, yoğun bakım, perinatal merkez, organ ve doku nakli merkezleri, travma merkezleri, onkoloji, kalp-damar cerrahi, anjiyografi, üremeye yardımcı tedavi merkezleri gibi özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin sağlık tesisi için belirlenmiş planlamalara uygun olarak hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamak. 8) Evde sağlık, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım, rehabilitasyon hizmetleri gibi toplum temelli tıbbi hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamak. 9) Hastanelerdeki enfeksiyon kontrol komitesini kurmak, raporlarını inceleyerek, hastane enfeksiyonunun engellenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alınmasını sağlamak. 10)Ağız ve diş sağlığı tarama ve koruyucu hizmetlerin verilmesini sağlamak ve takip etmek. 11)Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerin hasta ve çalışan hakları ile güvenliği, tıbbi etik ilke ve esaslarına göre yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. 12)Görev alanındaki personelin; i. Hizmet içi eğitimlerini planlamak ve uygulamak. ii. Nöbet, çalışma programı ve personel uyumunu düzenlemek için gerekli tedbirleri almak. iii. Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesine yönelik birim içerisinde yetkilerini belirleyip, takip ve kontrolünü sağlamak. iv. Planlanması, yer değişikliği, görevlendirme gibi işlemlerini hastane yöneticisinin onayını alarak yürütmek. v. Eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik çalışmaları yapmak. 13)Hastane yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

6 Doküman Kodu:YÖN.RH.01 Yayın Tarihi:2011 Revizyon Tarihi:Eylül 2013 Revizyon No:01 Sayfa No:6/ Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 1)Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak. 2) Hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin görev yerlerini hastane yöneticisinin onayını alarak planlamak. 3) Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf, malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını sağlamak. İlaç ve 7malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak. 4)Tıbbi işlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç, gereçlerin, kullanım öncesi ve sonrası sterilizasyon ve dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını ve denetlenmesini yapmak. 5)Kurum politikaları doğrultusunda hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin performans ve verimliliğini değerlendirerek, verimliliği artırmaya yönelik tedbirleri almak. 6)Kurum politikaları doğrultusunda ilgili personelin hizmet içi ve uyum eğitim programlarınıntakibi, değerlendirmesi, geliştirmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek. 7)Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını idari mali hizmetler müdürü ile birlikte planlamak. 8)Sağlık bakım hizmetleri ile ilgili alanlardaki mefruşatın ve demirbaşların kullanıma uygunluğu, temizlik kalitesi, niteliği, iç düzenleme ve uyumunun takibini yapmak. 9)Hastane yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak Ġdari Ve Mali Hizmetler Müdürü 1)İdari ve mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak. 2)Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak. 3)Maiyetindeki personelin yetkilerini, uyumunu ve çalışma düzenini belirleyip, eğitimli ve sertifikalı personelin çalışma yerlerini aldıkları eğitimler doğrultusunda planlamak. 4)Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım ve kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalışır durumda bulundurulması ile binaların tadilat, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan çalışmaları denetlemek. 5)Gerekli her türlü ilaç, tıbbi cihaz, laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını, eksik bulunan malzemelerin zamanında ve yeteri miktarda talep edilmesini sağlayarak, temini için gerekli hazırlıkları yürütmek. 6) Deprem ve yangın gibi doğal afetlere karşı acil yardım ve güvenlik hizmetleri kapsamında sağlık tesisinde gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alıp, deprem ve yangın tatbikatlarının yapılması çalışmalarını yürütmek. 7) Arşiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek. 8)Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği ve uyum içerisinde yürütülmesini ve her an çalışır halde bulundurulmasını sağlamak. 9)Sağlık tesisi içerisinde görev yeri ve değişikliklerini kayıt altına alıp, personelin her türlü özlük işleri, evrak yönetim hizmetleri ve sağlık tesisi faaliyetlerine ait aylık raporların hastane yöneticiliğine zamanında ve doğru olarak bildirimi için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak. 10)Sağlık tesisinde satın alma, taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, kütüphane, tıbbi fotoğrafhane, iletişim, kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, terzihane, morg ve otopark gibi hizmetlerin yürütülmesini sağlamak. 11)Sağlık tesisi bütçesini hazırlayarak hastane yöneticisinin onayına sunmak. Gelir ve gider gerçekleşme iş ve işlemlerini yürütmek. 12)Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır bulundurulması amacıyla etkin stok yönetimini sağlamak, taşınır mal mevzuatına göre stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli olarak takibini yapmak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak. 13)Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet birim maliyetlerinin, klinik tabanlı fayda maliyet analizinin, hizmet üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit ve değişken maliyetlerin hesaplanmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve buna ilişkin istatistikî verilerin dokümantasyonunu sağlayarak ilgili birimlerin bu verilere ulaşması için gerekli tedbirleri almak. 14)Satın almalarda hizmet birim maliyetlerinin, verilen sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde sabit ve değişken giderlerin düşürülmesi için gerekli çalışmaları yapmak. 15)Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek. 16)Hasta ve çalışan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak.

7 Doküman Kodu:YÖN.RH.01 Yayın Tarihi:2011 Revizyon Tarihi:Eylül 2013 Revizyon No:01 Sayfa No:7/17 17)Refakat hizmeti, temizlik, yemek, hasta bakımı, karşılama ve yönlendirme hizmeti gibi hasta ve hasta yakını memnuniyetini artırmak amaçlı sağlık otelciliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 18)Hastane yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak BaĢhekim Yardımcısı 1)Başhekimin görev alanıyla ilgili iş ve işlemler hususunda vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlü ve başhekime karşı sorumludur. Görevlerin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde başhekime yardımcı olur Müdür Yardımcısı 1)Bağlı bulunduğu müdürün görev alanlarıyla ilgili iş ve işlemler vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlü ve bu müdüre karşı sorumludur. Görevlerin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde bağlı bulunduğu müdüre yardımcı olur. 6.4.Hizmet Sunulan Bölümler Anestezi Polikliniği:Ameliyat öncesi konsültasyon için Anestezi Polikliniğine yönlendirilen hastalarımız Anestezi Uzmanlarımız tarafından sıcak ve güler yüzle karşılanırlar.tetkiklerinin değerlendirilmesi yapılan hastalarımıza uzmanlarımız tarafından uygulanacak anestezi hakkında bilgi verilmekte ve onamları alınmaktadır Beyin Cerrahi Polikliniği:Beyin Cerrahi Polikliniğinde modern tanı yöntemleriyle hastalarımıza etkin, sağlıklı ve güvenilir hizmet sunmaktadır. Cildiye Polikliniği:Cilt hastalıkları ve alerjik deri hastalıkları ile ilgili sorunlarla cildiye polikliniğimize başvuran hastalarımız cildiye uzmanları tarafından tedavi edilmektedir. Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Polikliniği:Hastanemiz Çocuk Polikliniğinde tanı ve tedavide 0-16 yaş arası hastalarımıza hizmet verilmektedir. Dahiliye Polikliniği:Dahiliye polikliniğimize başvuran hastalarımıza tüm iç hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Obezite ve diabet hastaları beslenmeleri konusunda diyetisyenimize ve diabet eğitim hemşiresine yönlendirilerek tedavileri desteklenmekte; Hastalarımızın etkin ve sağlıklı hizmet alımı sağlanmaktadır Diyet Polikliniği:Diyet polikliniğine yönlendirilen hastalarımıza Diyetisyenimiz tarafından teşhis ve tetkik sonuçlarına göre beslenmeleri ayarlanarak tedavi hizmeti verilmektedir. Fizik Tedavi Polikliniği:Fizik Tedavi Polikliniğimize başvuran hastalarımıza uzman hekimlerimizle tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Gastroenteroloji polikliniği:gastroenteroloji polikliniğimizde Ana Hizmet Binamızda, uzman hekimimiz tarafından tanı ve tedavide hastalarımıza sağlık hizmet verilerek, hasta memnuniyeti sağlanmaktadır. Genel cerrahi polikliniği:genel Cerrahi polikliniğimiz uzman hekimler ile hizmet vermektedir. Genel Cerrahide tanıda eksiksiz hale gelme çalışmalarımız doğrultusunda; Gastrointestinal Endoskopi Ünitesi kurularak hizmete açılmış ve Gastroskopi, Kolonoskopi çekimleri uzman hekimlerimiz tarafından Gastrointestinal Endoskopi Ünitesinde yapılmaktadır. Genel Cerrahide; Endokrin Cerrahi Onkoloji Cerrahi Gastroenterolojik Cerrahi Endoskopik Cerrahi ameliyatları ve diğer Akut Hastalıkların ameliyatları yapılmaktadır. Göğüs hastalıkları polikliniği:göğüs Hastalıkları polikliniğimizde uzman hekimlerimiz tarafından tanı ve tedavide hastalarımıza sağlık hizmet verilerek memnuniyeti sağlanmaktadır. Göğüs cerrahi polikliniği: Göğüs Cerrahi Polikliniğinde tanıda eksiksiz hale gelme çalışmaları doğrultusunda Solunum Fonksiyon Testi ve Bronkoskopi cihazları temin edilerek hastalarımızın hizmetine sunulmuştur. Polikliniğimize başvuran hastalarımıza uzman hekimlerle hizmet verilmektedir. Göz polikliniği:göz hastalıklarında tanıda eksiksiz hale gelme çalışmalarımız doğrultusunda; Tüm Göz Polikliniklerine modern muayene üniteleri, Göz Bilgisayarı ve Göz Tansiyon aleti temin edilmiştir. Ayrıca Görme Alanı, Göz Ulturasonıgrafi ve Fundus Floresan Anjiografi cihazları da hastalarımızın hizmetine sunulmuştur. Göz Kliniğimizde; Argon Lazer Yag Lazer Glokom Şaşılık Pterjium Kapak Plastiği ameliyatları yapılmaktadır.

8 Doküman Kodu:YÖN.RH.01 Yayın Tarihi:2011 Revizyon Tarihi:Eylül 2013 Revizyon No:01 Sayfa No:8/17 Ġntaniye polikliniği:polikliniğimize başvuran hastalarımıza haftanın her günü poliklinik hizmeti verilmektedir. Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili tanı ve tedavi hizmeti alan hastalarımıza hastalıklarıile ilgili gerekli her türlü bilgi verilerek yaşam kaliteleri artırılmaktadır.bulaşıcı hastalıklardan korunma yönünde Enfeksiyon Kontrol Birimi tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri de hastalarımıza bilgiler verilmektedir. Kadın hastalıkları ve doğum polikliniği:kadın doğum polikliniğimizde her türlü kadın hastalığı ile ilgili medikal tedavi verilmektedir. Emziren annelerimize ve anne adaylarına; Doğru emzirme ve anne sütünün önemini anlatan broşürlerimiz verilmektedir. Kardiyoloji polikliniği:kardiyolojik tanıda eksiksiz hale gelme çalışmalarımız doğrultusunda; Kardiyoloji polikliniğimize Ekokardiyografi, Eforlu EKG, Kardiyak Holter ve Tansiyon Holter cihazları alınarak hizmete sunulmuştur. Kardiyoloji polikliniğine başvuran her hastanın muayene öncesi EKG si çekilmektedir. Kulak-burun-boğaz polikliniği:yenilenen Tympanometri, Odiometri cihazları uzman hekim kadromuzla birlikte hastalarımıza kaliteli, güvenilir tedavi hizmeti verilmektedir. Kulak-Burun-Boğaz Ünitesine son derece gelişmiş mikroskoplar alınarak Baş Boyun Cerrahi ve Pillar yöntemi uygulanmaya başlanmıştır. K.B.B Kliniğimizde; Baş Boyun Cerrahisi Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kulak Mikroşirurjisi Stapez Refleksi ve diğer akut hastalıkların ameliyatları yapılmaktadır. Nöroloji polikliniği:nöroloji polikliniğimizde tanıda eksiksiz hale gelme çalışmalarımız doğrultusunda; EEG ve EMG cihazları temin edilerek deneyimli uzman kadromuzla hastalarımıza etkin, güvenilir, kaliteli sağlık hizmeti sunulmaktadır. Ortopedi polikliniği:uzman hekimlerimiz ve modern tanı yöntemleri ile teşhis konulan bütün ortopedik hastalıkları tedavi etmektedir. Ortopedi Kliniğimizde; Artroskopi Artroplasti Gonartroz Travmatoloji Psikiyatri polikliniği:bir çok fizyolojik rahatsızlığın nedeninin ruhsal problemlerden kaynaklandığının bilincinde olan ve bu sorunun giderilmesi için gerekli önemi gösteren Psikiyatri polikliniğimizde, uzman hekimlerimiz ve psikologlarımızla hastalarımıza hizmet verilmektedir. Plastik cerrahi polikliniği:plastik Cerrahi Polikliniğine başvuran hastalarımıza Plastik Cerrahi Uzmanları ile hizmet verilmektedir. Polikliniğimize başvuran hastalarımızın küçük operasyonları aynı gün içersinde Lokal Ameliyathanesinde gerçekleştirilerek hastanemizden memnun ayrılmalarını sağlamaktadır. Sigara bıraktırma polikliniği:sigarayı bırakmada temel unsur, zihinsel olarak sigara alışkanlığı bulunan kişilerin, kendilerini sigarayı bırakmaya hazırlamalarıdır. Bu nedenle mevcut olan hastalıklar ve daha önce geçirmiş olduğunuz hastalıklar hakkında bilgiler alınarak genel bir muayene yapılmaktadır. Muayeneden sonra, sizden bazı test ve tetkikler istenmektedir. Bu tetkikler, sigaranın size o ana kadar ne ölçüde zarar verip vermediğini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Doktorunuz, sizin sigarayı bırakma kararlılığınızı taşıdığınıza karar verirse, sigarayı bıraktırma polikliniği kapsamına alarak tedaviyi başlatmaktadır. Üroloji polikliniği:uzman hekimlerimiz ile hizmet veren Üroloji polikliniğimize tanıda eksiksiz hale gelme çalışmalarımız doğrultusunda Sistoskopi Ünitesi ve Red Light Ünitesi hastalarımızın hizmetine sunulmuştur. Üroloji Kliniğimizde; Erkek İnfertilite Böbrek ve Üreter Taşı Açık ameliyatlar URS Üroterorenoskopik Girişimler Prostat Hastalıkları Açık Operasyon Red Light Laser Tur Endeskopik Girişimler Üroflowmetri Çocuk cerrahi polikliniği: Hastanemize Hizmet Veren Laboratuvarlar Mikrobiyoloji Laboratuvarı

9 Doküman Kodu:YÖN.RH.01 Yayın Tarihi:2011 Revizyon Tarihi:Eylül 2013 Revizyon No:01 Sayfa No:9/17 Biyokimya Laboratuvarı Hematoloji Laboratuvarı Patoloji Laboratuvarı Acil Laboratuarı Eliza Laboratuvarı Kan Bankası Diş laboratuvarı Hastanemize Hizmet Veren Diğer Tanı Ünitelerimiz EEG- EMG Gastrointestinal Endoskopi Ünitesi Sistoskopi Ünitesi Odyometri Ünitesi EKG Ünitesi EKO Ünitesi Eforlu EKG - Holter Ünitesi Solunum Fonksiyon Ünitesi Görme Alanı- Göz Tansiyonu Röntgen Panoramik Röntgen Ultrasonografi Mamografi Renkli Doppler Kemik Yoğunluğu 6.5.Ġzinler: Sağlık Bakanlığı Ġzin Yönergesi BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinlerinin kullanılmasına ilişkin usul ve esasların göstermektedir. Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar. Dayanak Madde 3 - Bu yönerge, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile izinler konusunu düzenleyen diğer kanunlar ve ilgili yönetmeliklere göre hazırlanmıştır. Esaslar Madde 4 - İzinler, işin aksamaması bakımından, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya kısım kısım kullanılabilir. Savaş veya olağanüstü hallerde Başbakanın veya Bakanın gösterdiği lüzum üzerine izin kullanılması durdurulabilir. Madde 5 - Görev yeri değiştirilen personelin,ayrıldığı görev yeri amiri tarafından o yıl bir önceki yıl iznini kullanıp kullanmadığı, kullanmış ise kalan izin süresi ile birlikte yeni görev yerine bildirilir. Madde 6 - Yıllık İzin belgeleri iki yıl süre ile personelin görev yaptığı kurumdaki kişisel özlük dosyasında muhafaza edilir. Madde 7 - İzin talebinde bulunan her personel için örneğe uygun izin belgesi tanzim edilir. (Ek.1) Madde 8 - İzne ayrılacak personelin yürüttüğü görevin aksamaması için en yakın amir tarafından göreve kimin vekalet edeceği personel izne ayrılmadan önce bir emirle belirtilir. Bu görev, özel bir hüküm yoksa hiyerarşik kademeler dikkate alınarak izne ayrılan personele makam ve unvan bakımından en yakın olana verilir. Madde 9 - İzin bitiminde görevine başlamayan veya izin konusunda yanlış beyanda bulunanlar hakkında kanuni işlem yapılır. Madde 10 - İzin vermeye yetkili makamın veya kurum amirinin göstereceği lüzum üzerine memuriyet mahalline çağrılan personel, hastalık ve belge ile tevsik edilen mücbir sebepler dışında göreve dönmek zorundadır. Madde 11 - Sözleşmeli personelin izinleriyle ilgili hükümler sözleşmede belirlenir. Bu izinler yönergede belirtilen yetkili amirler tarafından kullandırılır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Yıllık Ġzinler

10 Doküman Kodu:YÖN.RH.01 Yayın Tarihi:2011 Revizyon Tarihi:Eylül 2013 Revizyon No:01 Sayfa No:10/17 Yıllık Ġzin Süreleri Madde Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 102 nci Maddesi gereği, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için otuz gün yıllık izin verilmekle birlikte, zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve için en çok ikişer gün eklenebilir. Memurlara yıllık izinlerine ilave olarak gidiş ve dönüş için azami 2 şer gün olmak üzere öngörülen 4 günlük yol izini, izin hakkının az ve iznin geçirilebileceği yerin uzak olması gibi çok zorunlu ve ender durumlarda izin vermeye yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılacak olup, bu iznin verilmesi olağan hale getirilemez. Yıllık Ġzinlerin KullanılıĢı Madde 13 - Yıllık İzinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bu taktirde önceki yıllara ait kullanılmamış izin hakları düşer; a) Birleştirilerek her iki yıla ait izin süresinin tamamının yıl içinde bir arada veya parça parça kullanılması mümkündür. b) Bunun için, hem memurun iki yıllık iznini birleştirme isteğinde bulunması, hem de amirin uygun görmesi şarttır, c) Bir önceki yıl izni ile birleştirilecek kullanılmak istenilen izin süresinden bir kısmının kullanılarak izin süresi artması halinde, artan süre bir sonraki yıl izni ile ikinci kez birleştirilemez. Yıllık Ġzinin Sınırlandırılması Madde 14 - yıllık izinlerin kullanılmasında idareye verilen takdir yetkisi, yalnızca yıllık izinlerin kullanılış usul ve esaslarının tespitine ilişkin olup personele kanunla verilen izin hakkını ortadan kaldıracak biçimde genişletilemez. Olağanüstü haller sebebiyle izinlerin kullanılması bakanlıkça durdurulmuş olmadıkça her takvim yılının ilk mesai gününden itibaren hiçbir talimata gerek kalmaksızın yıllık izin kullanımına müsaade edilecektir. Memuriyete Yeniden Dönenlerin Yıllık Ġzini Madde 15 - İstifa suretiyle veya başka bir nedenle memuriyetten ayrılıp bilahare yeniden memuriyete dönenler, yıl içinde ne zaman göreve başladıklarına bakılmaksızın ve herhangi bir kısıtlama söz konusu olmadan o yıla ait yıllık izinlerini kullanabilirler. 657 Sayılı Kanuna tabi memur iken herhangi bir nedenle memuriyetten ayrılıp, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışırken, bu statülerde bulunanlara tanınan yıllık izinlerini kullanan personelin bilahare memuriyete dönmesi durumunda da, yıllık izin kullanılmasına müsaade edilecektir. Aday Memurun Yıllık izini Madde 16 - Memuriyette bir yıllık hizmet süresini dolduran aday memurlar yıllık izinlerini kullanabilirler. Askerlik DönüĢü Yıllık Ġzin Madde 17 - Askerlik hizmetini yapmakta iken 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre izin kullanarak terhis olup görevine dönen memurlar, göreve döndüğü yıla ait yıllık izinlerini kullanabilirler. Bir Önceki Yıla Ait KullanılmamıĢ izin Hakları Madde 18 -Memur, içinde bulunduğu yıla ait iznini kullanmamış olsa dahi, bir önceki yıla ait kısmen veya tamamen kullanmadığı iznini talep edebilir. Yıllık Ġzinde Hastalanma Hali Madde 19 - Yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurlar, hastalık izinlerini ve kullanmakta oldukları yıllık izinlerinin kalan kısmını bulundukları yerde geçirirler. Ancak, hastalık izinlerinin süresi kullanmakta oldukları yıllık izin süresinden fazla olan memurlar, hastalık izinlerinin bitiminden görevlerine başlamak zorundadır. Bunların hastalanmaları sebebiyle kullanamadıkları yıllık izinlerinin süresi 657 Sayılı kanunun değişik 102. Maddesi göz önünde bulundurularak hesaplanır ve bu süre aynı Kanunun 103 ncü Maddesine göre kullandırılır. Yıllık Ġzinde Kıdemin Hesaplanması Madde 20 - Yıllık izin süresinin tespitinde; a) Hangi Statüde olursa olsun, kamu kurumlarında geçen hizmet süreleri b) Aynı Kanunun 87 inci Maddesine tabi kurumlarda sigortalı olarak geçen hizmet süreleri ile bu Maddeye tabi olan kurumların yurt dışı teşkilatlarında hangi statüde olursa olsun geçen hizmet süreleri, c) Askerlik görevini ifa edenlerin, Emekli Sandığına borçlanıp, borçlanmadığına bakılmaksızın askerlikte geçen hizmet süreleri, dikkate alınacaktır. Ancak, a) Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu na prim ödemek suretiyle geçen hizmetler. b) Serbest Avukatlıklar ve Avukatlık Staj devresinde geçen hizmetler ile, c) Mezkur Kanunun 77 inci Maddesine göre yabancı memleketlerde veya Uluslar arası kuruluşlarda geçen hizmet süreleri, dikkate alınmayacaktır. Yıllık Ġzinleri Vermeye Yetkili Amirler Madde 21 - Yıllık izinleri vermeye yetkili amirler aşağıda gösterilmiştir. A) Merkez Teşkilatında:

11 Doküman Kodu:YÖN.RH.01 Yayın Tarihi:2011 Revizyon Tarihi:Eylül 2013 Revizyon No:01 Sayfa No:11/17 a) Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı ve Özel Kalem Müdürünün izinlerini BAKAN b) Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler, APK Kurulu Başkanı 1 nci Hukuk Müşaviri, Müstakil Daire Başkanları, Savunma Sekreteri, Sağlık Projesi Genel Koordinatörü ve bakan Müşavirlerinin izinlerini MÜSTEŞAR, c) Teftiş Kurulu Başkanlığında; Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı Şube Müdürü ve diğer personelin izinleri TEFTİŞ KURULU BAŞKANI, d) APK kurulu Başkanlığında; Daire Başkanı APK Kurulu Uzmanı, Mimar5 ve Mühendislerin İzinleri APK KURULU BAŞKANI, e) Hukuk Müşavirliğinde; Hukuk Müşaviri ve diğer personelin izinlerini 1 nci HUKUK MÜŞAVİRİ, f) Özel Kalem Müdürlüğünde; görevli tüm personelin izinleri ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ, g) Genel Müdürlüklerde; Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlarına GENEL MÜDÜR, Şube Müdürlerine GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, Uzman, Şef Memur ve diğer personel ise DAİRE BAŞKANI, h) Müstakil Daire Başkanlıklarında; Şube Müdürlerine DAİRE BAŞKANI, diğer personele ise ŞUBE MÜDÜRLERİ, i) Savunma Sekreterliğinde; görevli tüm personelin izinleri SAVUNMA SEKRETERİ; j) Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğünde; görevli tüm personelin izinleri genel koordinatör,tarafından verilecektir. B) Taşra Teşkilatında: a) İllerde Valiler, b) İlçelerde Kaymakamlar Veya yetki devrettiği kurum amirlerince verilecektir. Yıllık Ġzinlerin Verilmesi ile Ġlgili ĠĢlemler Madde Sayılı devlet Memurları Kanununun 102, 103, ve 104 ncü Maddelerine istinaden kullanılacak yıllık ve mazeret izinlerinin verilmesi işlemlerinde; A) Merkez Teşkilatında: Birim amirleri ile birimlerde görevli tüm personele ait bu izinlerin verilmesine ilişkin müsaade onayları görev yaptıkları birimlerce alınacaktır. Birim amirleri ve yardımcılarının kullandıkları izinlerle ilgili ayrılış ve başlayış tarihleri Personel genel Müdürlüğüne bildirilecek, diğer personelin ise görev yaptıkları birimde kendilerine ait "Kişisel izin Fişlerinde" (Ek - 2) kayıt ve takibi yapılacaktır. B) Taşra Teşkilatında: Atama ve yükselmeleri ile her türlü özlük hakları Bakanlığımızca ifa edilen Sağlık ve Yardımcı Sağlık personeli dahil, 5442 sayılı İller İdaresi kanununa tabi olarak illerde görev yapan tüm personelin anılan izinlerle ilgili ayrılış ve başlayış tarihlerine ilişkin diğer bilgiler Bakanlığa gönderilmeyerek İl sağlık Müdürlüklerindeki "Kişisel İzin Fişlerinde" kayıt ve takibi yapılacaktır. ġua Ġzini Madde 25 - Hizmetleri sırasında radyo aktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir. Ġdari Ġzin Madde 26 - Zorunlu hallerde izin vermeye yetkili amirin takdiri ile ayda sekiz saati geçmemek üzere personele kısa süreli izin verilebilir. (Ek - 3) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mazeret Ġzinleri Madde 27- Bu Yönerge kapsamında görev yapan personele 657 Sayılı Kanunun 104 ncü Maddesine göre aşağıda belirtilen hususlar dâhilinde mazeret izni verilir. A) Amirin takdirine bağlı olmaksızın verilmesi gereken Mazeret izinleri: 1) Kadın Memura doğum yapmasından önce doktor raporu üzerine üç hafta (21 gün), doğum yaptığı tarihten itibaren ise altı hafta (42 gün) müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da sürenin bitimiyle başlayacak altı aylık süre esas alınmak kaydıyla günde bir buçuk saat süt izni verilir. Doğum sonu verilecek altı haftalık izinlerin başlangıcı olarak doğum tarihi esas alınacak olup, doğumu müteakip hastanede yatarak görülen tedavi süresi, bu sürenin uzamasına veya başlangıç tarihinin ertelenmesine neden teşkil etmeyecektir. 2) Erkek memura, isteği üzerine karısının doğum yapması nedeniyle 10 gün izin verilir. 3) Yine memurun isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 7 gün izin verilir. Amirin takdiri ile verilen Mazeret izinleri: 1) Yukarıda belirtilen hallerden başka bir yıl içinde toptan veya parça olarak mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir. Ancak bu iznin verilmesinde, mazeret iznini talep eden memurun gösterdiği gerekçelerin kurum amirince gerçek,

12 Doküman Kodu:YÖN.RH.01 Yayın Tarihi:2011 Revizyon Tarihi:Eylül 2013 Revizyon No:01 Sayfa No:12/17 zorunlu ve önemli olduğu kanaati hasıl olduktan sonra takdir edilecek süre kadar izin verilecektir. 2) Zaruret halinde 10 gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür. Mazeret Ġzninde Yol Ġzni Verilemeyeceği Madde ncı Maddedeki mazeret izinlerinde yol için ayrıca ek izin verilemez. Mazeret Ġzini Vermeye Yetkili Amirler Madde Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ncü Maddesine istinaden kullanılacak mazeret izinleri, 21 nci Maddede belirtilen yıllık izinleri vermeye yetkili amirler tarafından verilecektir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hastalık Ġzinleri Madde 30 - Memurlara hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmazsızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir. A) Tüm memurlara on iki aya kadar, B) Kanser, Verem ve Akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara on sekiz aya kadar izin verilir. Memurların hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır. İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 657 Sayılı Kanun un 87 nci Maddesinde sayılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınırlar. Ancak, hastalık izin sürelerinin hesaplanmasında, hasta memura verilen raporların 5434 sayılı Kanun un 47 nci Maddesi gereğince bir yıl içinde nükseden aynı hastalığa ilişkin olup, olmadığının araştırılarak, sadece aynı hastalık nedeniyle verilmiş olan ve bir öncekinin bitiş tarihi ile bir sonrakinin başlama tarihi arasında bir yıldan az bir süre bulunan hastalık izinleri toplanacaktır. Aynı hastalık sebebiyle bir yıl veya daha fazla bir süre arayla veya ayrı ayrı hastalıklar sebebiyle verilen hastalık izinleri toplanmaz. Memurların hastalık raporları, Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği uyarınca kendilerini tedavi eden hekim veya Resmi Sağlık Kurullarınca düzenlenir. I- Sağlık Kurulu Raporlarına Göre Verilecek Hastalık izinleri: Memurlara hastalıkları halinde resmi sağlık kurullarınca verilecek raporlarda 657 Sayılı kanunun 105 nci Maddesindeki süreler dikkate alınarak lüzum gördükleri süre kadar hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilirler. II- Tek Hekim Raporlarına Göre Verilecek Hastalık İzinleri: Memurları Hastalık Raporlarını verecek hekim ve Resmi Sağlık Kurulları hakkında Yönetmelik uyarınca tek hekimler kısım kısım veya bütün olarak en çok 20 güne kadar Hastalık izni verilmesine lüzum gösterilebilirler. Belirtilen bu azami süre kadar hastalık izni verildiği halde hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevlerine başlayamayan memurların müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve bunların hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarına düzenlenir. Ancak, o yerde resmi yataklı tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden resmi yataklı tedavi kurumu bulunan bir yere gönderilmemesi halinde tek hekimler düzenleyecekleri hastalık raporlarında en çok 20gün daha hastalık izni verilmesini zorunlu gösterebilirler. Bu şekilde düzenlenen hastalık raporlarının geçerli olabilmesi için; a) Hastanın nakline engel olan tıbbi sebeplerin hekimce belirlenmesi, b) Ulaşım şartlarının elverişsizliğinin mahalli mülki amirlikten alınan bir yazı ile belgelendirilmesi, c) Kurumun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği Sağlık kurulunca onaylanması gerekmektedir. III- Sağlık Memuru, Hemşire ve Ebelerde Alınan Raporlara İstinaden Verilecek Hastalık İzinleri: Resmi ve Özel hekim bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden hekim veya saplık kurulu olan bir yere gönderilememesi halinde, sağlık memuru, hemşire ve ebeler memurun hasta olduğunu ve bir hekim tarafından muayene edilmesinde zaruret bulunduğunu gösteren hastalık belgesi düzenleyerek 7 güne kadar hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilirler. Bu gerekçe ile düzenlenen hastalık belgelerinin geçerli olabilmesi için İl sağlık müdürlüğünce veya belirleyeceği bir hekim tarafından onaylanması zorunludur. IV- Yurt dışında Alınan raporlara İstinaden Verilecek Hastalık İzinleri : Yurt dışında görevli memurlar ile, geçici görev veya bilgi ve görgüsünü arttırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen memurlar ve yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporları

13 Doküman Kodu:YÖN.RH.01 Yayın Tarihi:2011 Revizyon Tarihi:Eylül 2013 Revizyon No:01 Sayfa No:13/17 Büyükelçi veya elçi tarafından tespit edilerek Dışişleri Bakanlığına bildirilmiş olan hekim ve hastanelerce mahalli mevzuata göre düzenlenir. Yukarıda belirtilen nedenlerle yurt dışında bulunan personelin almış olduğu istirahat raporuna istinaden kendisine hastalık izni verilebilmesi ve tedavi giderlerinin karşılanabilmesi için öncelikle misyon şefine baş vurarak kendisinin sevk edeceği hekim veya sağlık kuruluşunda yaptırılan muayene ve tedavi sonucu alınacak rapor ve belgelerin Türkçe ve Yabancı dildeki nüshalarının o ülke mevzuatına uygun olduğunu belirten şerhlerin konularak ilgili misyon şefi tarafından onaylanması gerekmektedir. Raporların yalnızca Türkçe tercümelerinin yabancı dildeki asıllarına uygun olduğunu misyon şefince onaylattırılması, raporun o ülke mevzuatına uygun olduğu anlamına gelmeyeceğinden bu hususa titizlikle riayet edilecektir. V-Acil Vakalarda Alınan Raporlara İstinaden Verilecek Hastalık İzinleri : Acil vakalarda düzenlenen hastalık raporları uyarınca hastalık izni verilebilmesi için raporda vakanın acil olduğunun belirtilmiş olması şarttır. Aksi takdirde hasta memur, hastalık izni kullanıyor sayılmakla beraber en kısa zamanda Devlet Memurları Tedavi Yardım ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin ilgili Maddelerine göre muayene sevk edilerek hakkında bu muayene sonucuna göre işlem yapılır. Aralıklı Olarak Alınan Raporların Hastalık Ġznine Çevrilmesi Madde 31 - Resmi sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun veya il Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gerekmektedir. 40 günlük sürenin hesaplanmasında 29 uncu Maddenin 3 üncü bendinde belirtilen hastalık belgelerinde gösterilen zorunluluk üzerine verilen hastalık izinleri de göz önünde bulundurulur. Hastalık Ġzninin Verilemeyeceği Haller Madde 32 - Memurların hastalık raporlarını verecek hekim ve resmi sağlık kurulları hakkındaki yönetmelik ile devlet memurları tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık izni verilmediği halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 Sayılı Kanun ve değişiklikleriyle, özel kanunların bu konularla ilgili hükümleri uygulanır. Ancak bu hükümlerin uygulanmasında kurumlarca gerekli titizlik gösterilerek personelin haksız işlemlere tabi tutulmamasına dikkat edilecektir.bu meyanda özellikle; a) Yukarıda belirtilen her iki yönetmelik hükümlerine de uygun olarak alınan istirahat raporları kesinlikle hastalık iznine çevrilecektir. b) Memurların hastalık raporlarını verecek hekim ve resmi sağlık kurulları hakkındaki yönetmelikte gerek hastanın sevk edildiği sağlık kurumuna, gerekse kendi kurumuna ilgilinin durumunu tespit konusunda görev yüklenmiş olduğundan, hastalık raporu sağlık kurulunca onanmamış olan personelin sonuçtan haberdar edilerek göreve devam edip, etmeyeceği tespit edilmeden görevden çekilmiş sayılmayacaktır. c) İstirahat raporu yasal gerekçelerle hastalık iznine çevrilmeyen bir personele keyfiyet mutlaka tebliğ edilecek ve bu konuda tebligat yapılmaksızın veya durumdan haberdar edildiği ispat edilmeksizin memurun göreve başlamaması nedeniyle görevden çekilmiş sayılması gibi bir işleme tabi tutulmayacaktır. Hastalık Raporunun Kuruma Verilmesi Madde 33 - Hekim veya Sağlık Kurullarınca hastalıkları dolayısıyla istirahatına lüzum görülenler, istirahat raporlarını derhal ve en kısa sürede kurum amirine vermek veya bildirmek zorundadırlar. Hastalık Ġzninin Geçirileceği Yer Madde 34 - Memurlar hastalık izinlerini, ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbı zorunluluk üzerine merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirin, yurt dışında ise misyon şefinin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilirler. Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri de yetkili amirin onayına bağlıdır. Yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurlar hastalık izinlerini bulundukları yer dışında geçiremezler. Hastalık Ġzinlerini Vermeye Yetkili Amirler Madde 35 - Memurların hastalık izinleri de 21 inci Maddede belirtilen yıllık izinleri vermeye yetkili amirler tarafından verilecektir. Hastalık Ġzinlerinin Verilmesi Ġle Ġlgili ĠĢlemler Madde 36 - Bu İzinlerin verilmesi ile ilgili işlemlerde; a) Merkez Teşkilatında : Birimlerce, hastalık iznine çevrilen hastalık raporları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 nci Maddesi gereği takibi yapılmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

14 Doküman Kodu:YÖN.RH.01 Yayın Tarihi:2011 Revizyon Tarihi:Eylül 2013 Revizyon No:01 Sayfa No:14/17 b) Taşra Teşkilatında : Hekimler hariç olmak üzere, atama ve yükselmeleri ile her türlü özlük hakları Bakanlığımızca ifa edilen sağlık personeli dahil, 5442 Sayılı İller İdaresi kanununa tabi olarak illerde görev yapan tüm personelin hastalık raporları hastalık iznine dönüştürüldükten sonra İl Sağlık Müdürlüklerindeki "Kişisel İzin ve Rapor Fişlerine " işlenip kişisel özlük dosyalarında muhafaza edilecektir. Vilayet memurları ile ilgili işlemler Valiliklerce yapılmak kaydı ile, diğer personelden, 657 Sayılı Kanunun 105 nci Maddesinde öngörülen süreler kadar kendisine hastalık izni verildiği halde hastalığı devam edenler hakkında, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 44 ve 47 nci Maddeleri gereğince emeklilik hükümleri uygulanmak üzere tüm rapor asılları Bakanlığa gönderilecektir. Hekimlerin hastalık iznine dönüştürülen hastalık raporları ise her ay adı, soyadı, unvanı, sicil numarası ve görev yerlerini belirtir bir liste ekinde Bakanlık personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Hastalık izin takipleri il Sağlık Müdürlüklerince yapılan personelin tayin ve nakli halinde hastalık raporları ile kişisel izin ve rapor fişleri özlük dosyası ile birlikte yeni görev yerine gönderilecektir. BEġĠNCĠ BÖLÜM Aylıksız Ġzinler Madde Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 nci Maddesine istinaden; a) Yakınlarının Hastalığı Nedeniyle verilecek Aylıksız İzinler. Devlet Memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği taktirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartı ile memurlara, istekleri üzerine en çok 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Söz konusu hallerin devam etmesi sebebiyle aylıksız izin süresinin uzatılması veya yeniden aylıksız izin verilmesi mümkün değildir. b) Doğum Sonrası Aylıksız İzinler; Doğum yapan Devlet Memurlarına en çok 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu sürenin tamamı bir defa da verilebileceği gibi istek üzerine bir aydan az olmamak kaydıyla daha az bir süre ile de verilebilir. Doğuma istinaden verilecek 6 aylık ücretsiz izinlerin başlangıcı olarak 6 haftalık doğum sonu izninin bitim tarihi esas alınacak olup, gerek doğumu müteakip alınan istirahat raporları gerekse kullanılan yıllık izinler bu sürenin uzamasına veya başlangıç tarihinin ertelenmesine neden teşkil etmeyecektir. Ayrıca bu gerekçe ile verilecek aylıksız izin uygulamalarında kurumlar arası farklılıklar yaratmamak ve personelin mağduriyetine sebep vermemek için yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde talep edilen süre kadar aylıksız izin verilmesine özen gösterilecektir. c) Yurt İçinde ve Yurt Dışında Sürekli Görevle Atanan memurların Eşlerine verilecek Aylıksız İzinler. Yetiştirilmek üzere ( burslu gidenler dahil) yurt dışına gönderilen memurlarla, yurt içinde ve yurt dışında sürekli görevle atanan memurların eşlerine en çok 4 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bu hükme göre; 1 - Aylıksız izin talebinde bulunan personelin eşinin mutlaka memur olması gerekmektedir. Sözleşmeli personel eşine aylıksız izin verilemez Sayılı Kanunun 4/B. Maddesine göre sözleşmeli olarak istihdam olunan personele, eşinin tayini nedeniyle aylıksız izin verilemez. 3- Eş durumu nedeniyle aylıksız izin kullanacak olanlar, bu haklarını bölüm bölüm kullanabilirler. d) Askerlik İçin Verilecek Aylıksız İzinler. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Aylıksız izin Sonu Göreve BaĢlama Madde 38- Aylıksız izin alan personel müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde derhal göreve dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya müsaade süresinin bitiminde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılırlar. Aylıksız izinde iken bu izninin bitiş tarihinden öncesini ve sonrasını kapsayacak şekilde hastalık raporu alan personele, raporun aylıksız iznin bitiş tarihinden sonrasını kapsayan kısmı için hastalık izni verilecek ve göreve başlama tarihi raporun bitiş tarihi olacaktır. Aylıksız Ġzinleri Vermeye Yetkili Amirler Madde 39- Aylıksız izinleri vermeye yetkili amirler aşağıda gösterilmiştir A) Atama ve yükselmeleri ile her türlü özlük hakları Bakanlığımızca ifa edilen Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli tüm personele, a) 657 Sayılı Kanunun 78 nci Maddesine istinaden verilecek izinler Müsteşar veya yetki devrettiği makam, 657 Sayılı Kanunun 108 nci Maddesine istinaden verilecek izinler Personel Genel Müdürü tarafında verilecektir. B) 5442 Sayılı İller İdaresi Kanununa tabi olarak görev yapan vilayet memurlarının 657 Sayılı Kanunun 108 nci Maddesine istinaden aylıksız izinleri valiler tarafında verilecektir.

15 Doküman Kodu:YÖN.RH.01 Yayın Tarihi:2011 Revizyon Tarihi:Eylül 2013 Revizyon No:01 Sayfa No:15/17 Aylıksız Ġzinlerin Verilmesi Ġle Ġlgili ĠĢlemler Madde Sayılı Kanunun 108 nci Maddesi gereği verilecek ücretsiz izin işlemlerinin ifası için aşağıda belirtilen usullere kesinlikle riayet edilecektir. 1) Söz konusu Maddenin 1 nci fıkrasına istinaden yakınlarının hastalığı nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunabilmesi için, hastalığı belgeleyen raporun Sağlık Kurulu raporu olması ve bu raporda " Memur refakat etmediği takdirde hayatının tehlikeye gireceği veya hasta ve yakın bakıma muhtaç olduğunun" belirtilmesi gerekir. Sadece "refakat edilmesi gerekir" kaydı yeterli olmayacaktır. 2) İkinci fıkrasına istinaden doğum nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunabilmesi için doğum raporunu veya doğum olayını belgeleyen diğer resmi belgelerin aslı veya tasdikli sureti, yine aynı Madde gereği yetiştirilmek üzere " bursla gidenler dahil" yurt dışına gönderilen memurla, eşi yurt içinde veya yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşleri ise bu durumu ve görevlendirme süresini gösterir resmi belge ile müracaat edecektir. 3) Yukarıda belirtilen gerekçeler göre aylıksız izin verilenlerin bu süreleri (keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmesi şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir. Ancak bu hakkın kısmen veya tamamen yitirilmesi için aylıksız izne ayrılılan ilk ay müracaat edilmesi gerekmektedir. 4) Fiili askerlik görevini ifa için görevlerinden ayrılacak olanlar ise sevk pusulasını ibraz etmek zorundadırlar. 5) Doğum sonrası aylıksız izin talebinde bulunan personel, müracaatına dair dilekçeyi çalıştığı kurumuna verdikten sonra belirttiği tarihten itibaren bakanlık onayını beklemeden aylıksız izne ayrılabilecektir. Kurumu ise ücretsiz izni talep eden personelin bu müracaatını ayrılış tarihini de belirtmek suretiyle gerekli belgelerle birlikte Bakanlığa intikal ettirecektir. Bakanlıkça gerekli işlem yapıldıktan sonra personelin ücretsiz izinli sayıldığına dair tebligat yapılarak kurumundan izin sonu görevine başlayış tarihi beklenilecektir. 6) Doğum ve askerlik nedeniyle aylıksız izne ayrılacak olanlar için Bakanlık onayı beklenilmezken, gerek yakınlarının rahatsızlığı, gerekse eşinin yurt içinde veya yurt dışına sürekli görevle atanma gerekçeleri karşısında talep edilecek aylıksız izinlerde ise ilgililer alınacak Bakanlık Onayı tebliğ edilmeden görevlerinden ayrılmayacaklardır. Yabancı Bir Memleket veya Uluslar arası KuruluĢta Hizmet Alma Madde Sayılı Kanunun 77 nci Maddesine göre, kurumunun muvafakati ile yabancı memleketlerde veya Uluslar arası Kuruluşlarda görev alacak memurlara, Bakanlığın teklifi ve Başbakanlığın izni ile (her üç yılda bir Başbakanlığın iznini almak kaydı ile) memuriyet süresince yabancı memleketlerde 10 yıla, uluslar arası kuruluşlarda yirmi bir yıla kadar maaşsız izin verilebilir. Yukarıdaki fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı memleketlerde veya uluslar arası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik hakları 5434 Sayılı Kanunun 31 nci Maddesi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır. Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde; bu 657 Sayılı Kanunun sınav veya seçme ile ilgili hükümleri dikkate alınmak suretiyle yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir. Bilgilerini Artırmak Üzere DıĢ Memleketlere Gönderilecek Memurlara Verilecek Aylıksız Ġzinler Madde Sayılı Kanunun 78 nci Maddesine göre mesleklerine ait öğrenimi bitirerek Devlet Memurluğuna alınmış ve asil memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere; a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere, b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere, iki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir. Bu Hükmün Uygulanmasında; 1- Memurun, yurtdışında çalışma yapacağı kuruluştan gerekli kabul belgesini (akseptans) sağlaması, 2- Kabul belgesinde çalışma yapacağı kesin tarihlerin ve konunun belli olması, 3- Kabul belgesinin noter taktikli Türkçe tercümelerinin yaptırılması, 4- Asistan hekimlerin, kendi branşlarıyla ile ilgili alanlarda kabul belgesi sağlamaları (Rotasyonlar dahil), 5- Asistan hekimler Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 26 ncı Maddesinin (c) bendi gereği asistanlık süresi içinde yurt dışına gönderilebileceğinden kabul belgelerini sağlarken asistanlık süresini kapsayacak şekilde olması, 6- Asistan hekimlerin bağlı bulundukları Baştabiplikten EPK (Eğitim Planlama Kurulu) kararını almaları, 7- Mecburi Hizmeti olan Uzman Hekimlerin görevlerine başlamaları ve yurt dışından dönüşlerinde mecburi hizmetleri aynı yerde ve kaldıkları yerden devam edeceklerini taahhüt etmeleri, 8- Hekimlerce, "Dış Ülkelere Gitme İstek ve Kişisel Bilgi Formu nun (Ek 4 ) eksiksiz doldurulup, kurum amirinin uygun görüşü ve tasdiki ile birlikte Sağlık Müdürlükleri kanalı ile Bakanlığımıza gönderilmesi, 9- Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, British Council gibi kuruluşların burslarına müracaat edecek olan personelin sınav öncesi Bakanlığımızdan ön izin yazısı alması,

16 Doküman Kodu:YÖN.RH.01 Yayın Tarihi:2011 Revizyon Tarihi:Eylül 2013 Revizyon No:01 Sayfa No:16/ Yapılacak olan müracaatların, kişinin yurtdışına çıkış tarihinden en az 20 gün önce Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilmesi ve bu hususa Sağlık Müdürlüklerinin önemle dikkat etmesi, gerekmektedir. Ayrıca, kendi imkanlarıyla ihtisas yapmak amacıyla yurt dışına gitmek isteyen mecburi hizmetli pratisyen hekimlerin, yurt dışındaki üniversiteye kayıt yaptırdıklarını beyan etmeleri halinde mecburi hizmetleri ihtisas sonuna kadar ertelenir. Mecburi Hizmeti olmayan hekimler ise istifa etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız açmış olduğu sınava müracaat ederek Devlet imkanlarıyla yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek devlet memurları ise 657 Sayılı Kanunun 79 ncu Maddesine istinaden maaşlı izinli sayılırlar. ALTINCI BÖLÜM ÇeĢitli Hükümler Madde 43 - Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi esnasında yanında refakatçi olarak bir kimsenin bulundurulması hususunun ilgili sağlık kurum veya kuruluşunun raporunda belirtilmesi halinde, gerek aile fertlerinden birisine refakat eden memurlar, gerekse refakat edecek kimsesi bulunmayan hasta memura kurumunca refakatçi olarak temin edilen memurlar Sayıştay Genel Kurulunun gün ve 4686/1 sayılı kararı gereğince bu süre içerisinde görev izinli sayılırlar. Kongre, Konferans, Workshop, Seminer ve Sempozyum gibi Toplantılara Katılacak Personele Verilecek Ġzinler Madde 46 - Toplantıya tebliğ (bildiri), çalışma veya poster ile katılacak personel ile adına davetiye gelen personele, bağlı bulunduğu kurumun uygun görüşleriyle birlikte ilgili Sağlık Müdürlüğü kanalı ile kongre tarihinden en az 20 gün önce Bakanlığımızda olacak şekilde başvurduğu takdirde söz konusu kongre süresince izin verilebilir. Yürürlükten Kaldırma Madde 47- Bu yönerge hükümlerine aykırı gelen daha önceki tüm genelge hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürütme Madde 48- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. Yürürlük Madde 49- Bu Yönerge Bakanın onayını takiben yürürlüğe girer ÇalıĢma KoĢulları: Bilindiği üzere 30/01/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanunun 19/a. maddesi 30 temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun belirtilen tarih itibarıyla yürürlükten kalkmıştır.buna göre, 30 Temmuz 2010 tarihi itibariyle sağlık personelinin haftalık çalışma süresinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesi uyarınca haftalık 40 saat olarak uygulanması gerekmektedir. Bakanlığımıza ait hastanelerde çalışma saatlerinin tespitinde de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "günlük çalışma saatlerinin tespiti" başlıklı 100 üncü maddesinin ve 13/01/1983 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin çalışma düzeni ve saatleri ile ilgili maddelerinin dikkate alınması icab etmektedir. - Mezkur Yönetmeliğin 38 inci maddesinde, "Yataklı tedavi kurumlarında tüm personelin mesai başlama ve bitiş saatleri, hizmetin ve mahallin özelliği ve kurum personel kadrosu göz önüne alınarak ilgili kanunlara göre Valilikçe belirlenir. Hastane baştabipleri, sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve kesintiye uğramaması amacıyla personel sayısını da dikkate alarak vardiya ve nöbet gibi hizmetlerde farklı çalışma saatleri belirleyebilir." hükmü, 37 nci maddesinde ise, "Yataklı tedavi kurumlarında çalışmalar günün 24 saatinde kesintisiz devam eder. Normal mesai saatleri dışındaki hizmetler, acil vakaların muayene ve tedavisini acil ameliyat ve müdahalelerin yapılmasını ve yatmakta olan hastaların bakımlarının devamını kapsar." hükmü yer almaktadır. Aynı yönetmeliğin 12 inci maddesinde, poliklinik muayene başlama ve bitiş saatlerinin baştabiplikçe belirlenerek duyurulacağı ve belirlenen saatler içerisinde kesintisiz olarak sürdürüleceği, 14 üncü maddesinde ise acil hizmetlerin 24 saat süre ile kesintisiz olarak yürütüleceği hükme bağlanmıştır. Yukarıda belirtilen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, sağlık hizmetlerinin 24 saat kesintisiz olarak verilmesi esas olup bu doğrultuda; 1- Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 38 inci maddesi gereğince sağlık kurumlarında çalışan tüm personel Valilikçe belirlenen saatlerde mesaiye başlayacak ve mesaiyi tamamlayacaktır. "2- ( evrak sayılı 2010/65 sayılı Genelge ile değiģik) Sağlık kurumlarında personelin öğle yemeği ve istirahatı için saat arası öğle tatili olarak ayrılması esastır. Ancak hizmetin kesintisiz olarak sürdürülmesi gereken birimlerde öğle tatili saatinde de yeterli sayıda personel bulundurulur. Bu süre içinde hizmet veren personele yemek ve dinlenme için kurum idaresince uygun görülen zamanda bir saatlik öğle tatili verilir."[i]

17 Doküman Kodu:YÖN.RH.01 Yayın Tarihi:2011 Revizyon Tarihi:Eylül 2013 Revizyon No:01 Sayfa No:17/17 3- Kurum yönetimleri, personelin kurum içinde öğle yemeklerini yiyebilmeleri ve istirahatlerini yapabilmeleri için gerekli tedbirleri alacaklar ve uygun mekânlar oluşturacaklardır. 4- Nöbet hizmetleri ile vardiyalı çalışma ve benzeri çalışma uygulamaları, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Bakanlığımızca bu konuda daha önce yayınlanmış düzenleyici işlemlere uygun olarak herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeksizin sürdürülecektir sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak daha önce Bakanlığımızca yayımlanmış bulunan tüm genelge ve benzeri genel yazılar yürürlükten kaldırılmıştır. 6.7.HASTANEMĠZE ULAġIM ANA BĠNA : Adana Mersin D-400 karayolunun mezarlık kavşağına 200m mesafededir. Şehrin tüm semtlerinden hastanemize dolmuş ve belediye otobüsleri ile ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. EK BĠNA: Atatürk bulvarı. Rasim Dokur Cad.No:21 Şehir içindeki tüm belediye otobüsü ve minibüs hatları üzerinde bulunmaktadır.tren Garının sağ tarafına düşmektedir.tahmini mesafe uzaklığı 300 metredir. 6.8.ĠletiĢim Bilgilerimiz; Ana hizmet binası: Adres: Tekke Mah. DonuktaĢ Cd. No: 27 Telefonlarımız: (0324) / / Faks : (0324) Ek Hizmet Binası: Adres: İsmetpaşa Mh. Rasim Dokur Caddesi No: 1 Telefonlarımız: (0324) / / Faks : (0324) Web Adresi: E- posta:

MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI

MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 29.10.2011 Tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN

Detaylı

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar.

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar. Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinlerinin

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görevli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ 1995 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü SAYI : B.100.PER-01-300-21/00100 09/01/1995 KONU: İzin Yönergesi BAKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ

ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ ACİL TIP TEKNİSYENİ GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Kalite Birim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Başhekim/Hastane Yöneticisi KODU:

Detaylı

PERSONEL TEMİN PLANI

PERSONEL TEMİN PLANI BÖLÜMLER Özellikler Mevcut Personel Sayısı Asgari Nöbet Tutan Personel Sayısı İç Kaynaklardan Transfer Dış Kaynaklardan İstem Beyin Cerrahi - KBB- Cildiye Kliniği Yatak sayısı: 40 Branş Sayısı: 3 1 Sorumlu

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE ( Makamın 20.12.2001 tarih ve 12250 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukukî

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM

BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM TELEFON BAŞHEKİM SEKRETERLİĞİ 221 12 43 BAŞHEKİM SEKRETERLİĞİ 221 92 24 HASTANE MÜDÜRÜ 221 64 24 HASTANE MÜDÜRÜ FAKS 220 00 35 HASTANE SANTRAL 280 28 00 HASTANE

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ Tebliğler Dergisinde Yayımlandığı Tarihi: Mart 2001 Sayı: 2522 Değişiklik Yapan Tebliğler Dergisi Tarihi: Temmuz 2001 Sayı: 2526 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI MESLEK YÜKSEK OKULUMUZDA PERSONELİN NAKLEN VE AÇIKTAN ATAMA NEDENİYLE GÖREVE BAŞLAMASI PERSONEL KİMLİK BİLGİ FORMU DOLDURULUP FOTOĞRAF YAPIŞTIRILIR MAL BİLDİRİMİ FORMUNUN

Detaylı

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ

KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ ÖZGEÇMİŞ 1961 tarihinde 10 yataklı Sağlık Merkezi olarak hizmete başlayan kurumumuz 1974 yılında 25 yataklı Sağlık Merkezi

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : MART 2001/2522 Ek ve Değişiklikler: 1) TEMMUZ 2001/2526 TD 2) K.No: 5223 /14.7.2004 21.07.2004/25529 RG 3) 15/09/2010 tarihli ve B.08.0.PGM.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Kanser Hastası Devlet Memurlarıyla İlgili Hukuki Düzenlemeler Taner ERASLAN İç Denetçi https://facebook.com/mevzuatdoktoru/

Kanser Hastası Devlet Memurlarıyla İlgili Hukuki Düzenlemeler Taner ERASLAN İç Denetçi https://facebook.com/mevzuatdoktoru/ Kanser Hastası Devlet Memurlarıyla İlgili Hukuki Düzenlemeler Taner ERASLAN İç Denetçi Teraslan76@gmail.com https://facebook.com/mevzuatdoktoru/ Kamuda çalışan personelin rahatsızlanması durumunda işçi

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 02.Aralık.2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ĠKĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi HASTANEMİZİN TANITIMI Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi Hastanemiz Balkanların en büyük sağlık kompleksi olarak 19.01.1960 yılında İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Hastanesi adıyla hizmete

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ( )

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ( ) 657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 DMK 4a, 4b, 4c maddeleri 5510 GSS 4a, 4b, 4c maddeleri Memur (4A) Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE KOMİTLERİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE KOMİTLERİ KOMİTELER-EKİPLER BEYAZ KOD EKİBİ PEMBE KOD EKİBİ MAVİ KOD EKİBİ YÖNETİM EKİBİ (BAŞHEKİM,BAŞHEMŞİRE HASTANE MÜDÜRÜ) KOMİTE GÖREVLİLERİ MESAİ SAATLERİ İÇİNDE EKİP SORUMLUSU BAŞHEKİM HASTANE MÜDÜRÜ BAŞHEMŞİRE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ 1.AMAÇ: Bu rehber; kalite bilincinin temel alındığı Merkezimizde aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın kısa sürede hastanemize uyum sağlamaları amacıyla yürütülen uyum programına katkı amacıyla

Detaylı

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR; 1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Türkeli Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Türkeli Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Türkeli Devlet Hastanesi TARİHÇE: 2001-2015 HASTANEMİZ 1999 YILINDA BİTİŞİK 2 BLOK ŞEKLİNDE İNŞAA

Detaylı

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ I. Eğitim Biriminin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Eğitim Birimi hastanemizin kurulmasıyla beraber 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Başlangıçta çalışan

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM

KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ yle ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM ve ARAġTIRMA HASTANESĠ'nin BĠRLĠKTE KULLANIMI ve ĠġBĠRLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN USUL ve ESASLAR HAKKINDA PROTOKOL Amaç MADDE 1 Bu protokol

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

MEMURLARIN İZİNLERİ İzin çeşitleri İzin vermeye yetkili amirler b) Taşra teşkilâtında c) Yurt dışı teşkilâtında Yıllık izin

MEMURLARIN İZİNLERİ İzin çeşitleri İzin vermeye yetkili amirler b) Taşra teşkilâtında c) Yurt dışı teşkilâtında Yıllık izin MEMURLARIN İZİNLERİ İzin çeşitleri MADDE 5- (1) Memurlar için öngörülen izin çeşitleri şunlardır: a) Yıllık izin, b) Mazeret izni, c) Hastalık ve refakat izni, ç) Aylıksız izin, d) Diğer izinler. İzin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

SAĞLIK KURULU RAPORLARI İNCELİKLERİ

SAĞLIK KURULU RAPORLARI İNCELİKLERİ SAĞLIK KURULU RAPORLARI İNCELİKLERİ Dr. Mecit ÇALIŞKAN Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Psikiyatri Zirvesi / 9. Ulusal Anksiyete Kongresi 8 12 Mart ANTALYA

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

uzman sayısına oranı kullanılır. Kriter Katsayısı = [Elde edilen puan toplamı / (110 Değerlendirme dışı puan

uzman sayısına oranı kullanılır. Kriter Katsayısı = [Elde edilen puan toplamı / (110 Değerlendirme dışı puan TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN LABORATUVAR UZMANLARININ EK ÖDEMELERİNE ESAS KRİTER KATSAYILARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar. Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi

Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar. Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi Maliyet analizi çalışmalarının genel amaçları Hastane maliyet yapısını ortaya koymak, Hizmet maliyetlerini

Detaylı

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI 1.AMAÇ: Hastanesindeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış aralıklarla yapılan toplantıların

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6 1.AMAÇ: Hastanede sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin çalışma şekli, görev, yetki ve sorumluluklarını

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Uzm. Dr. Salih Kenan Şahin SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürü

Uzm. Dr. Salih Kenan Şahin SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürü Uzm. Dr. Salih Kenan Şahin SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürü Enfeksiyon Kontrol ve Tedavi Standartlarının tl Uygulanmasında Geri Ödeme Kurumlarının Rolü Sempozyum konusu Sağlık Kuruluşlarında Toplam

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005 Konu: Kurumsal Performans Yönergesi...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/ 50 209 sayılı Sağlık

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla - YUCELE N AS NES 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla sizlere sağlık alanında çağdaş bir hizmet vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

657 Sayılı Devlet Memurları Yasası nın İzinlerle İlgili Maddeleri Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Halk Sağlığı AbD

657 Sayılı Devlet Memurları Yasası nın İzinlerle İlgili Maddeleri Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Halk Sağlığı AbD Devlet Memurları Yasası nın İzinlerle İlgili Maddeleri Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Halk Sağlığı AbD www.ahmetsaltik.net profsaltik@gmail.com Ankara Üniv. Tıp Fak. Dönem V, Staj dersi, 2014-15 Anayasa nın sağlıkla

Detaylı

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006)

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 DMK 4a, 4b, 4c maddeleri 5510 GSS 4a, 4b, 4c maddeleri Memur (4A) Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİNA TAHLİYE TALİMATI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİNA TAHLİYE TALİMATI 1.AMAÇ Meydana gelebilecek acil veya olağanüstü durumlarda bina içinde bulunan hasta, personel ve eşyaların dışarıya çıkartılarak emniyet altına alınması için bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm çalışanları

Detaylı

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 11.08.1999; Sayı: 23783 Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personeli ve emeklileri ile bunların

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ (Senatonun 02.11.25.03/3 ve Mütevelli Heyetin 02.11.27.08/2 sayılı kararı) UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde l- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı 2011

Erzincan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı 2011 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İZİN USUL VE ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı

Detaylı

SENATO KARARLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SENATO KARARLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ SENATO KARARLARI Karar Tarihi: 07/02/2014 Toplantı Sayısı:02 Sayfa:1 Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yönergesi hk.

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN KULLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN KULLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN KULLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Ömer Halisdemir

Detaylı

06-07-08 Ocak 2015 1 saat Yemekhane. 06-07-08 Ocak 2015 20-21-22 Ocak 2015. 20-21-22 Ocak 2015. 03-04-05 Şubat 2015. 10 Şubat 2015

06-07-08 Ocak 2015 1 saat Yemekhane. 06-07-08 Ocak 2015 20-21-22 Ocak 2015. 20-21-22 Ocak 2015. 03-04-05 Şubat 2015. 10 Şubat 2015 YILI EĞİTİM PLANI DÖK. KODU: YÖN. PL.03 EĞİTİMİN KONUSU Kişiler Arası İletişim ve Gelişim i Çalışan Hakları Çamaşırhane i YAY. TAR.:31.10.2010 REV. TAR.:ARALIK 2013 REV. NO:04 SAYFA:1/8 EĞİTİM ALT BAŞLIKLARI

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Müdürlüğün kanunlar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 54567092/010.06/32742 26/09/2013 Konu : Konaklama Tesisleri Bünyesinde Sunulacak Sağlık Hizmetleri GENELGE 2013/18 Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 10 uncu maddesi ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER 1. Sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri olduğu anlaşılan sözleşmeli

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı