Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi TR2011/ Ankara, 8 Nisan 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi TR2011/0327.21.02-01. Ankara, 8 Nisan 2015"

Transkript

1 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi TR2011/ Ankara, 8 Nisan 2015

2 Konsorsiyumun Oluşumu

3 Proje yönetimi

4 Mükemmel teknik ve bilimsel kapasitenin yanı sıra Proje Ekibi YÖNETİM BECERİLERİ İLETİŞİM BECERİLERİ AB MEVZUATINA HAKİMİYET TÜRKİYE TECRÜBESİ

5 Ulusal Yetkili Kuruluşlar Türkiye deki iklim değişikline ilişkin konulara yönelik ulusal odak noktası ve koordinatör kurum Ulusal çevre mevzuatının AB müktesebatıyla uyumlaştırılmasından ve uygulanmasından sorumlu kurum Bakanlıklar arası İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kapsamında iklim değişikliği faaliyetlerinin uygulayıcısı*. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sera gazı envanterinin koordinasyonundan ve derlenmesinden sorumludur. *İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu aynı zamanda UNFCCC gerekliliklerinin yerine getirilmesinden de sorumludur.

6 Projenin amacı ve hedefi HEDEF AB nin atmosferdeki sera gazı birikimlerini iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde tutmaya yönelik çalışmalarına ilişkin Türkiye ninyapacağı katkılara destek verilmesi AMAÇ Türkiye de 525/2013/EU sayılı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması hakkında AB Yönetmeliği ne uygun olarak tam işleyen bir sera gazı emisyonu izleme mekanizmasının kurulması için gerekli unsurların sağlanması ve kurulmasına katkı verilmesi

7 Konsorsiyumun Yaklaşımı DENEYİM / EKİP Yerel bilgi Yerel ağlar Çoklu-beceriler İklim Değişikliği Deneyimi Yerel dil becerileri METODOLOJİ Kapsayıcılık ve istişare Bireylere ve kurumlara odaklanma Yerel kapsamla ilişkililik Modüler kapasite oluşturma ORGANİZASYON Etkili ve maliyetetkin yönetim Çekici iletişim araçları Yerel ofisler

8 Kilit zorlukların Mevzuat Boşluğu Emisyon tahminlerinin IPCC iyi uygulama rehberi doğrultusunda güçlendirilmesi Kalite Güvence ve Kalite Kontrol (KG/KK) prosedürlerinin iyileştirilmesi UNFCCC ve AB düzeyindeki gerekliliklerin yerine getirilmesi UNFCCC raporlama rehber ilkelerinin gerektirdiği şekilde bir projeksiyonlar dizisi oluşturulması

9 Paydaş Katılımı Paydaşların merkezi rolü İşbirliği Yüz yüze toplantılar ve devamlı diyalog Bilgi alışverişi kilit başarı faktörlerine dönüştürülmesi Önceliklendirme Önceliklerin belirlenmesi Toplantıların ilk bulgularının incelenmesi Eğitim ve destek ihtiyaç analizi (EDİA) Diğer projelerle muhtemel çakışmalar ve tekrarlar Nihai çakışma ve tekrarların tespit edilmesi Faaliyetlerin koordinasyonu Sinerji ve entegrasyonun artırılması Mevcut bütçenin etkili kullanımı Ülkeye özgü ihtiyaçların giderilmesi Eğitim faaliyetlerinin seçimi Etki ve sürdürülebilirlik Projenin ulusal boyutunun dengelenmesi Uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi Uygulamaya yönelik kısıtlarla ülke ihtiyaçları arasında denge

10 Başlangıç Evresi 1. Bileşen 2. Bileşen 3. Bileşen Kapanış Evresi 4 Ay 24 Ay 3 Ay

11 Başlangıç Evresi (1) Teknik Destek Ekibinin Oluşturulması Proje Organizasyonunun ve Ofisin Kurulması Proje Yönetim Kurulu Başlangıç Toplantısı Paydaş ve donörlerle istişare Faaliyetlerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde başlamasını sağlamak amacıyla projenin başlangıç plan ve gündeminin belirlenmesi Sonuç odaklı bir proje yönetim yapısının kurulması. Ankara da Proje Ofisinin kurulması Proje Yönlendirme Kurulu nun (PYK) belirlenmesi ve kurulması PYK toplantılarının organize edilmesi Ekibin tanıtılması ve faaliyetlerin yönetilmesi ve uygulanmasının görüşülmesi Projenin başlatılması Ana paydaş ve donörlerin belirlenmesi Başlangıç raporunun hazırlanması için gerekli bilgi ve belgelerin alınması

12 Başlangıç Evresi (2) Çalışma programları taslaklarının oluşturulması Bir günlük açılış töreni Proje websitesinin kurulması Başlangıç Raporunun Hazırlanması Her bileşenin, faaliyetin, alt-faaliyetin analiz edilmesi Bir faaliyet listesinin belirlenmesi Çalışma programının hazırlanması Faaliyetin organize edilmesi İlgili tüm paydaşların katılımının artırılması Projeye ilişkin farkındalık yaratılması Kamuoyunun ve proje katılımcılarının ilgisini çekecek şekilde proje websitesi prototipinin oluşturulması Nihai versiyonun geliştirilmesi Materyallerin derlenip analiz edilmesi Taslak raporun oluşturulması Başlangıç Raporunun nihai halinin teslim edilmesi

13 Uygun bir ulusal envanter raporlama sistemi kurulması için mevzuat desteği verilmesi 1. Bileşen Yasal ve kurumsal durumun değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi Ulusal envanter raporlarının hazırlanmasına ilişkin kapasite oluşturma ve eğitim programı 2. Bileşen Sera Gazı Envanteri 3. Bileşen Ulusal Bildirim Raporu ve İki Yıllık Rapor Unsurları Ulusal Bildirim ve İki Yıllık Raporların hazırlanmasına dahil olan tüm personelin eğitimi

14 Kapanış Evresi Sonuçların sürdürülebilirliği ve çoğaltılması Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması Kapanış Toplantısı Nihai Raporun hazırlanması Proje sonuçlarının sürdürülebilirliği ve çoğaltılmasını sağlamak için öneriler ve eylemler Bir kavram belgesinin oluşturulması Sonuçların faydalanıcı ve paydaşlar arasında yaygınlaştırılması İletişim stratejisi ve eylem planı Konferansın organize edilmesi Projenin nihai sonuçlarının sunulması Sürdürülebilirliğe ilişkin yorum ve önerilerin derlenmesi Kaydedilen başarıların ve önerilerin açıklanması Taslak raporun hazırlanması Nihai raporun sunulması

15 ProjeZaman Çizelgesi Inception phase Component I Assessment and improvement of the legal and institutional situation and the identification of steps needed Activity Legal, technical and institutional analysis Activity Preparation of an options paper Activity Preparation of an implementation paper / action plan Component II GHG Inventory Activity Implementation of the on-the job training programme Activity Flexible support mechanism to the NIR 2015 inventory work Activity Evaluation and import of results of Component II into Component I Component III - Elements of National Communications and Biennial Reports Closure phase TIMETABLE OF WORK Activity Draft legislation to complete alignment with EU Regulation 525/2013 Activity Definition of an on-the-job training programme on preparing National Inentory Reports Activity 3.1: Defining an on-the-job training programme on preparing the National Communications and Biennial Reports Activity 3.2: Improve technical capacity on evaluating and monitoring PaMs (Policies and Measures) Activity 3.3: Improve technical capacity for the preparation of national projections of greenhouse gas emissions - Models and approaches used Activity 3.4: Improve technical capacity for the preparation of national projections of greenhouse gas emissions - Sectoral emission scenario Activity 3.5: Training in cost-benefit analysis and development of mitigation cost curve Activity 3.6. Hands on Assistance on preparing chapters of the National Communications/Biennial Reports and Peer review month

16 Beklenen nihai sonuçlar Kuurmsal, yasal ve prosedürel düzenlemelerin yapılmış ve envanterin planlaması, hazırlanması ve yönetimiyle bağlantılandırılmış olması Ulusal Envantör Raporunun kalitesinin UNFCCC ve IPCC rehber ilkeleri paralelinde geliştirilmiş tahmin ve raporlamaya odaklanarak iyileştirilmesi UNFCCC Ulusal Bildirim ve iki yıllık güncelleme raporlarına ilişkin unsurların hazırlanmasında veri kalitesi ve teknik kapasitenin iyileştirilmesi

17 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi TR2011/ Teşekkürler Christian Melis

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi (TR2011/0327.21.02-01) Ankara, 8 Nisan 2015 Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler Resmi çeviri değildir. Lütfen İngilizce versiyonu dikkate alınız Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler 2011-2015 Hareket Noktası Etkin bir çoğulculuk,

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Yazarlar Ingrid Prikken (Involve) Emre Koyuncu (TEPAV) 31 Ocak 2011 Raporun orijinali İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

OECD/ INFE FİNANSAL EĞİTİM ULUSAL STRATEJİSİ ÜST DÜZEY İLKELERİ

OECD/ INFE FİNANSAL EĞİTİM ULUSAL STRATEJİSİ ÜST DÜZEY İLKELERİ OECD/ INFE FİNANSAL EĞİTİM ULUSAL STRATEJİSİ ÜST DÜZEY İLKELERİ Ağustos 2012 Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi Üst Düzey İlkeleri, OECD nin tüm G20 ülkeleri dâhil olmak üzere 100 den fazla ülke ve ilgili

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ STRATEJİSİNİN ÖNEMİ VE SAYIŞTAY DENEYİMİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ STRATEJİSİNİN ÖNEMİ VE SAYIŞTAY DENEYİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ STRATEJİSİNİN ÖNEMİ VE SAYIŞTAY DENEYİMİ Musa KAYRAK 1. Giriş Bilgisayar ortamında yapılan her türlü etkinliği ifade edecek şekilde kullanılan bilişim, teknolojinin olanaklarından yararlanılarak

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU

2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU 2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Binyıl Kalkınma Hedeflerinin (BKH) Gerçekleştirilmesi ve Erken Çocukluk

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004*

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Programlama Değerlendirme & Denetim Tanımlama Uygulama Ön değ erlendirme Bölümler: Proje Çevrimi Yönetimi Operasyonel Kılavuzu Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Kurumsal

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU Aralık, 2008 1 Kyoto

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı