T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/18

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/18"

Transkript

1 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-/8 Revizyon Tarihi/No :.04.05/0 Kapsam Parametre Metot Adı Metod Numarası Su, Atık su,,,4,5,6 ph Elektrometrik Metot TS EN ISO 05 İletkenlik Elektrometrik Metot TS 9748 EN 7888 Bulanıklık Turbidimetrik Metot TS 509 EN ISO 707 Çözünmüş Oksijen Membran Elektrot Metot TS EN ISO 584 Koku Koku Eşik Değer Tayini SM 50 B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 550 B Tuzluluk Elektrokimyasal Metot TS 9748 EN 7888 Spektrometrik Metot SM 0 C Renk Spektrometrik Metot TS EN ISO 7887 Amonyak, Amonyak Azotu, Amonyum, Amonyum Azotu Distilasyon ve Titrimetrik Metot Spektrometrik Metot SM 4500-NH B ve C SM 4500-NH F Askıda Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot TS EN 87 Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ 5 ) 5 Günlük BOİ Test Metodu TS EN 899- Bor Karmin Metodu SM 4500 B C Çökebilen Katı Madde Gravimetrik Metot TS R.G.No:5687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G.No:6047 Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği kapsamında R.G.No: 6005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ek- ve Ek- kapsamıında R.G.No:757 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında R.G.No : 6048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında R.G.No:77 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği kapsamında

2 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-/8 Revizyon Tarihi/No :.04.05/0 Florür Spadns Metodu SM 4500 F - B ve D Ön İşlem Sonrası Spektrometrik SM 550 B ve D Fenol Metot TS 67 ISO 649 Toplam Fosfor / Fosfat Fosforu, Kolorimetrik Metot SM 4500 P B, C ve E Hidrokarbonlar (Katran ve Gravimetrik Metot SM 550 F Petrol Kökenli Yağlar) Kimyasal Oksijen İhtiyacı Açık Reflaks Metodu TS 789 Su, Atık su,,,4,5,6 Kimyasal Oksijen İhtiyacı (Yüksek Klorürde) Açık Reflaks Metodu TS 789 (EK A) Klorür Titrasyon Metodu TS 464 ISO 997 Klorofil - a Spektrofotometrik Metot TS 909 ISO 060 Krom +6 Kolorimetrik Metot SM 500 Cr B Mineral Yağlar ve Türevleri Kromatografik Metot TS EN ISO 977- Nitrit / Nitrit Azotu Kolorimetrik Metot TS 756 EN 6777 Nitrat /Nitrat Azotu Kadmiyum İndirgeme Metodu SM 4500 NO- E Toplam Azot Hesaplama Yöntemi İşletme İçi Metot (NO -N + NO -N + Kjeldahl- N) Serbest klor Titrasyon Metodu TS 5489 EN ISO 79- Sülfür İyodometrik Metodu Titrimetrik SM 4500-S - F SM 4500 S - D..004 R.G.No:5687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G.No:6047 Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği kapsamında R.G.No: 6005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ek- ve Ek- kapsamıında R.G.No:757 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında R.G.No : 6048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında R.G.No:77 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği kapsamında

3 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-/8 Revizyon Tarihi/No :.04.05/0 Sülfit İyodometrik Metot SM 4500 SO - B Sülfat Türbidimetrik Metot SM 4500 SO - 4 E Serbest Siyanür, Toplam Siyanür Kolorimetrik Metot SM 4500 CN - C ve E Toplam Çözünmüş Katı Madde Gravimetrik Metot SM 540 C Su, Atık su,,,4,5,6 Toplam Kjeldahl Azotu Makro Kjeldahl Metodu SM Norg B Alkalinite(Toplam ve Bileşik) Titrimetrik Metod TS 790 EN ISO 996- Ağır Metal Analizleri Ön İşlem Asitle Özütleme Metodu SM 00 D- K Bakır, Çinko, Demir, Gümüş, S Doğrudan Hava Asetilen Kadmiyum, Kalay, Krom, Alev Metodu Kurşun, Nikel, Sodyum, SM B Mangan Alüminyum, Baryum AAS - Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu SM D Alüminyum, Bakır, Kadmiyum, Kobalt,Krom, Nikel, Kurşun AAS -Grafitl Metodu SM B Arsenik, Selenyum AAS- Hidrür Sistem Metodu SM 4 C Civa AAS- Soğuk Buhar Metodu SM B..004 R.G.No:5687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G.No:6047 Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği kapsamında R.G.No: 6005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ek- ve Ek- kapsamıında R.G.No:757 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında R.G.No : 6048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında R.G.No:77 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği kapsamında

4 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-4/8 Revizyon Tarihi/No :.04.05/0 Su, Atık su,,,4,5,6 Kalsiyum, Magnezyum AAS -Doğrudan Hava- SM B Asetilen Alev Metodu Antimon, Arsenik, AAS Grafit Metodu SM B Molibden, Selenyum Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR) Organoklorlu Pestisitler Alachlor, Aldrin, 4,4'-DDT, Dieldrin, Endrin,, Endosulfan I,Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Hexachlorobenzene, Isodrin, Toxaphene, Chlordane PCBs (8,5, 0, 8, 5, 80, 94) Yağ ve Gres Yüzey Aktif Madde (Surfaktanlar) Hesaplama Yöntemi Ön İşlem Metotları GC-ECD Metodu SKKY Teknik Usuller Tebliğ EPA 50 C:996 EPA 60 C:996 EPA 808 B: 000 GC-ECD Metodu TS 67 EN ISO 6468 Gravimetrik Metot Sokslet Metodu Spektrometrik Metot SM 550 B SM 550 D SM 5540 C Yüzer Madde Görsel Metot İşletme İçi Metot ZSF Zehirlilik Deneyleri TS 5676 (Zehirlilik Seyreltme Faktörü)..004 R.G.No:5687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G.No:6047 Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği kapsamında R.G.No: 6005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ek- ve Ek- kapsamıında R.G.No:757 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında R.G.No : 6048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında R.G.No:77 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği kapsamında

5 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-5/8 Düzenleme tarihi : Başlangıç tarihi : Revizyon Tarihi/No : - Uçucu Organik Bileşikler (Hexachlorobutadiene, Triklormethan (Chloroform),,-dichloroethane, GC FID / Headspace EPA 805 D,,-trichlorobenzene, pentachloronitrobenzene, Metot EPA 50 A -bromo- nitrobenzene, Trikloroetilen, Perkloroetilen(Tetrachloroethylene) Su, Atık su,,,4,5,6 Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a) pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i) perylene, Benzo(k) fluoranthene, Chrysene, Dibenz(a,h) anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(,, -cd) pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Fenoller (4-chloro--methylphenol, -chlorophenol, -chlorophenol, 4-chlorophenol, m-cresol, o-cresol, p-cresol,,4-dichlorophenol, phenol,,6 - dichlorophenol,,,4,6 tetrachlorophenol,,4- dimethylphenol, -methyl-4,6-dinitrophenol,,4 -dinitrophenol, -nitrophenol, 4-nitrophenol, Pentachlorophenol,,4,5-trichlorophenol,,4,6 trichlorophenol,,,4,5-tetrachlorophenol,,,5,6 -tetrachlorophenol) GC/MS Metot GC/MS Metot EPA 870 D EPA 60 C EPA 50 C EPA 870 D EPA 60 C EPA 50 C..004 R.G.No:5687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G.No:6047 Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği kapsamında R.G.No: 6005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ek- ve Ek- kapsamıında R.G.No:757 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında R.G.No : 6048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında R.G.No:77 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği kapsamında

6 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-6/8 Revizyon Tarihi/No :.04.05/0 ph Elektrometrik Metot TS EN ISO 05 (EN) Bulanıklık Nefelometrik Metot TS 509 EN ISO 707 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 550 B Yüzer Madde Görsel Metot İşletme İçi Metot Çözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Metodu TS EN ISO 584 Tuzluluk Elektrometrik Metot TS 9748 EN 7888/T Parçalanabilir Organik Kirleticiler (BOİ) 5 Günlük BOİ Metodu TS EN 899 Renk Spektrometrik Metot SM 0 C Fenol İndeksi Spektrometrik Metot TS 67 ISO 649 Secci Diski EPA 84-B Secci Disk Yöntemi ( Işık Geçirgenliği) (VOLUNTEER STREAM) Ön İşlem-Ağır Metaller Asitle Özütleme Metodu Deniz Suyu Analizleri (Willey-VCH Klaus Grasshoff) Bakır, Kadmiyum, Krom, Kurşun, Nikel AAS-Grafit Metodu SM B Arsenik AAS Hidrür Metodu SM 4 C Cıva AAS-Soğuk Buhar Metodu SM B Çinko AAS Doğrudan Hava SM B Asetilen Alev Metodu Deniz Suyu,,,4,5, R.G.No:6786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında R.G.No: 6005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek- ve Ek-.kapsamında R.G No:757 Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında R.G No:64 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında R.G.No: 6048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında 6 Methods of Seawater Analysis Third Extended Edition-999(Willey-VCH Klaus Grasshoff).

7 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-7/8 Revizyon Tarihi/No :.04.05/0 Deniz suyu,,,4,5,6 Demir AAS Doğrudan Hava Asetilen Alev Metodu SM B Klorofil a/ Üretkenlik Spektrometrik Metot TS 909 ISO 060 Toplam Fosfor / Ön İşlem Sonrası Spektrometrik SM 4500 P B ve C Fosfat Fosforu Metot Askıda Katı Madde Gravimetrik Metot TS EN 87 Nitrit /Nitrit Azotu Kolorimetrik Metot TS 756 EN 6777 Nitrat /Nitrat Azotu Kadmiyum İndirgeme Metodu SM 4500 NO- E Tolam Kjeldahl Azotu Makro Kjeldahl Metodu SM 4500-Norg B Amonyak / Amonyum Azotu Toplam Azot Trix İndeksi Spektrometrik Metot Hesaplama Yöntemi (NO-N + NO-N + Kjeldahl Azotu) Hesaplama Yöntemi NO -N, NO -N, NH 4 -N) SM NH B ve F İşletme İçi Metot İşletme İçi Metot Ham Petrol ve Petrol Türevleri,Katran Kalıntıları GC FID Metodu TS EN ISO 977- ZSF(Zehirlilik Seyreltme Faktörü) Zehirlilik Deneyleri TS R.G.No:6786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında R.G.No: 6005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek- ve Ek-.kapsamında R.G No:757 Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında R.G No:64 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında R.G.No: 6048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında 6 Methods of Seawater Analysis Third Extended Edition-999(Willey-VCH Klaus Grasshoff).

8 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-8/8 Revizyon Tarihi/No :.04.05/0 Deniz Suyu,,,4,5,6 Fenoller (4-chloro--methylphenol, - chlorophenol, -chlorophenol, 4-chlorophenol, m- cresol, o-cresol, p-cresol,,4-dichlorophenol, phenol,,6 -dichlorophenol,,,4,6 EPA 870 D tetrachlorophenol,,4-dimethylphenol, EPA 50 C -methyl-4,6-dinitrophenol,,4 - GC/MS Metot EPA 60 C dinitrophenol, -nitrophenol, 4-nitrophenol, Pentachlorophenol,,4,5-trichlorophenol,,4,6 trichlorophenol,,,4,5-tetrachlorophenol,,,5,6 - tetrachlorophenol) Kimyasal Oksijen İhtiyacı Açık Reflaks Metodu TS 789 (EK A) R.G.No:6786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında R.G.No: 6005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek- ve Ek-.kapsamında R.G No:757 Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında R.G No:64 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında R.G.No: 6048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında 6 Methods of Seawater Analysis Third Extended Edition-999(Willey-VCH Klaus Grasshoff).

9 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-9/8 Revizyon Tarihi/No :.04.05/0 Mikrobiyoloji,,,4,5 E. Koli Membran Süzme Metodu SM 9 G Fekal Koliform Membran Süzme Metodu SM 9 D Toplam Koliform Membran Süzme Metodu SM 9 B Fekal Streptekok Membran Süzme Metodu SM 90 C Salmonella Membran Süzme Metodu SM 94 F Ön İşlem Eluat Hazırlama TS EN ph Elektrometrik Metot TS 8 ISO 090 Bakır, Çinko AAS Doğrudan Hava Asetilen Alev Metodu SM B Baryum AAS Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu SM D Antimon, Kadmiyum, Krom, AAS- Grafit Metodu SM B Kurşun, Molibden, Nikel Arsenik, Selenyum AAS -Hidrür Metodu SM 4 C Cıva AAS- Soğuk Buhar Metodu SM B Atık R.G.No:5687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G.No:6047 Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği kapsamında R.G.No: 6005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ek- ve Ek- kapsamıında R.G.No:757 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında R.G.No: 6048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında R.G. No:75 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik EK - kapsamında

10 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-0/8 Revizyon Tarihi/No :.04.05/0 Fenol İndeksi Spektrometrik Metot TS 67 ISO 649 Florür Spadns Metodu SM 4500 F - D Toplam Organik Karbon Titrimetrik Metot TS 86 Klorür Arjentiometrik Metot SM 4500 Cl - B LOI (Yanma kaybı) Gravimetrik Metot TS EN 879 Mineral Yağ GC-FID Metodu TS EN 409 Sülfat Turbidimetrik Metot SM 4500 SO - 4 E Toplam Çözünen Katı Gravimetrik Metot SM 540 C Kuru Madde Kuru Kalıntı ve Su Muhtevası Tayini TS 9546 EN 880 Atık BTEX (Benzen, Toluen, Etil Benzen, Xylene) PCBs (Poliklorlu Bifeniller) (8, 5 0, 8, 8, 5, 80) GC- FID Headspace Metodu Ön işlem Metotları GC-ECD Metodu GC-ECD Metodu EPA 50 A EPA 805D ISO 55 EPA 540 C EPA 665 A EPA 808 A TS EN R.G. No:75 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik EK - kapsamında

11 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-/8 Revizyon Tarihi/No :.04.05/0 Toprak, Arıtma Çamuru, Ön İşlemler Eluat Hazırlama TS EN Mikrodalga ile Özütleme Metodu EPA 05 A ph ph Tayini TS 8 ISO 090 Elektriksel İletkenlik Elektrometrik Metot TS 84 Nem (%) Kuru Kalıntı ve Su Muhtevası Tayini TS 9546 EN 880 Antimon, Bakır, Çinko, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kurşun, Kobalt, Krom, Nikel AAS Doğrudan Hava Asetilen Alev Metodu SM B Baryum, Molibden AAS Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu SM D Civa AAS -Soğuk Buhar Metodu SM B Arsenik, Selenyum AAS-Grafit Fırın Metodu SM B Azot Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu TS 87 ISO 6 Fosfor Fosfor Metodu TS 88 Organik Madde (%) Organik Madde Tayini TS 86 C/N Oranı Hesaplama Yöntemi İşletme İçi Metod Toprak Bünyesi Suya Doygunluk Tayini TS 8 Yanma Kaybı Gravimetrik Metot TS EN 879 Yağ ve Gres Gravimetrik Metot TS RG No: 7605 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek ve Ek kapsamında RG No: 766 Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ek ve Ek kapsamında.

12 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-/8 Revizyon Tarihi/No :.04.05/0 Toprak, Arıtma Çamuru, BTEX (Benzen, Toluen, Etil Benzen, Xylene) PCBs (Poliklorlu Bifeniller) (8, 5 0, 8, 8, 5, 80) GC- FID Headspace Metodu Ön işlem Metotları GC-ECD Metodu GC-ECD Metodu EPA 50 A EPA 805D ISO 55 EPA 540 C EPA 665 A EPA 808 A TS EN 508 Toplam Petrol Hidrokarbonları GC-FID Metodu TS EN 409 Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(,,-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Fenoller (4-chloro--methylphenol, -chlorophenol, -chlorophenol, 4-chlorophenol, m-cresol, o-cresol, p-cresol,,4-dichlorophenol, phenol,,6 - dichlorophenol,,,4,6 tetrachlorophenol,,4-dimethylphenol, -methyl-4,6-dinitrophenol,,4-dinitrophenol, -nitrophenol, 4-nitrophenol, Pentachlorophenol,,4,5-trichlorophenol,,4,6 trichlorophenol,,,4,5-tetrachlorophenol,,,5,6 -tetrachlorophenol) GC/MS Metot GC/MS Metot EPA 870 D EPA 60 C EPA 540 C EPA 870 D EPA 60 C EPA 540 C RG No: 7605 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek ve Ek kapsamında RG No: 766 Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ek ve Ek kapsamında.

13 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-/8 Revizyon Tarihi/No :.04.05/0 Sediment,, Ön İşlemler Mikrodalga ile Özütleme Metodu EPA 05 A Bakır(Cu), Kadmiyum(Cd), Kurşun(Pb), AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Nikel(Ni), Çinko(Zn), Krom (Cr) Tayini Metodu SM B Cıva (Hg) Tayini AAS-Soğuk Buhar Metodu SM B Arsenik (As) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu SM B Atık yağ ve İzolasyon Sıvıları 4,5 Ön İşlem-Ağır Metaller İşlem Mikrodalga ile Özütleme Metodu EPA 05 A Arsenik (As) AAS- Grafit Metodu EPA 700 Kadmiyum (Cd) AAS-Alev Metodu AAS- Grafit Metodu EPA 7000 B EPA 700 Krom (Cr) AAS-Alev Metodu AAS- Grafit Metodu EPA 7000 B EPA 700 Kurşun (Pb) AAS-Alev Metodu AAS- Grafit Metodu EPA 7000 B EPA 700 PCB TS EN 766- (Poliklorlubfeniller:0, 8, 8,, 44, 5, TS EN 766- GC-ECD Metodu 0, 8, 8, 49, 5,70, 80, 94, TS EN , Aroklor: 4, 54, 60) R.G.No:6786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında R.G. No: 757 Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliği Kapsamında, R.G. No:6005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği R.G. No: 695 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G.No:679 Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında.

14 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-4/8 Revizyon Tarihi/No :.04.05/0 Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Atık Sulardan Numune Su Kalitesi- Numune Alma-Bölüm 0: Alma Atık Sulardan Numune Alma Kılavuzu TS ISO Su Kalitesi- Numune Alma Bölüm 6- Nehir ve Akarsulardan Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Numune Alma Alma Kılavuzu TS ISO Göl ve Göletlerden Su Kalitesi-Numune Alma-Kısım 4:Göl ve Numune Alma Göletlerden Numune Alma Kuralları TS 69 Deniz Sularından Su Kalitesi- Numune Alma-Bölüm 9: Numune Alma Deniz Sularından Numune Alma Kılavuzu TS ISO Dip Sedimentlerinden Su Kalitesi-Numune Alma-Bölüm :Dip Numune Alma Sedimentlerinden Numune Alma Kılavuzu TS 9547 ISO Yer altı Sularından Yeraltı Sularından Numune Alma Kılavuzu TS ISO Numune Alma Numune Alma Kirlenmiş Sahalardaki Yeraltı Suyundan Numune Alma Katı Atıklardan Numune Alma Yüzey Topraktan Numune Alma Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma Atık yağ, Petrol sıvıları, İzolasyon sıvıları Kirlenmiş Sahalardaki Yeraltı Suyundan Numune Alma Kılavuzu TS ISO Katı Atıklardan Numune Alma Kuralları TS 090 Toprak Kalitesi- Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza Kuralları Su Kalitesi- Numune Alma- Bölüm : Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma Klavuzu TS 99 TS 9545 EN ISO Petrol Sıvıları Elle Numune Alma TS 900- EN ISO 70 Petrol Sıvıları-Boru Hattından Otomatik Numune Alma TS 900- EN ISO 7 Yalıtım Sıvılarının Numune Alma Metodu EN 60475

15 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-5/8 Revizyon Tarihi/No :.04.05/0 Emisyon,, SO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 795 CO, CO, O Elektrokimyasal Hücre Metodu TSE ISO 09 NOx (NO,NO ) Elektrokimyasal Hücre Metodu EPA CTM -0 Partikül Madde Gravimetrik Metot TS ISO 9096 TS EN 84- Hız Pitot Tüp İle TS ISO 0780 İslilik Renk Karşılaştırılması TS 950 Nem Gravimetrik Metot EPA 4 Yaş-Kuru Termometre Metodu İşletme İçi Metot Uçucu Organik Bileşikler (Benzene, Bromobenzene, tert- Butylbenzene,Bromochloromethane, Bromodichloromethane Bromomethane, n-butylbenzene, sec - Butylbenzene,,-Dichloropropane,,-Dichloro -- propene,,-dichloropropene, Ethylbenzene, Fluorotrichloromethane, Hexachloro, butadiene, Styrene, isopropylbenzene 4-İsopropyltoluene n- propylbenzene,,,,- Tetrachloroethane,,,,-Tetrachloroethane, Tetrachloroethene Tetrachloromethane, GC-FID Metodu TS EN 649 EPA R.G. No: 777 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G. No: 5699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G. No: 6898 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında

16 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-6/8 Revizyon Tarihi/No :.04.05/0 Emisyon,, Uçucu Organik Bileşikler (Toluene, Tribromomethane,,- Trichlorobenzene,,,4-richlorobenzene,,,-Trichloroethane,,,- TS EN 649 Trichloroethane, Trichloroethene, GC-FID Metodu EPA 8 Trichloromethane,,,-Trichloro propane,,,4-trimethylbenzene,,,5-trimethyl benzene, o-xylene, m-xylene, p-xylene) İmisyon, Partikül Madde (PM0) Gravimetrik Metot TS EN 4 Çöken Toz Gravimetrik Metot TS 4 Çöken Tozda Ağır Metal (As, Ni, Cd, Pb) AAS Metodu VDI 67 PART Partikül Maddede (PM0) Ağır Metal (As, Ni, Cd, Pb) AAS-Grafit Metodu TS EN 490 İmisyonda Numune Alma BTEX, VOCs, SO, NO,NH,H S,O,HCl,HF Pasif Örnekleme Yöntemi TS EN 58 - TS EN R.G. No: 777 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G. No: 5699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G. No: 6898 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında

17 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-7/8 Revizyon Tarihi/No :.04.05/0 İmisyon, Uçucu Organik Bileşikler ((Benzene, Bromobenzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane Bromomethane, n-butylbenzene, sec - Butylbenzene, tert- Butylbenzene, Chlorobenzene, Chloroethane Chloromethane, -Chlorotoluene,4-Chlorotoluene, Dibromochloromethane,,-Dibromo--Chloropropane,,-Dibromoethane, Dibromomethane,,- Dichlorobenzene,,-Dichlorobenzene,,4- Dichlorobenzene, Dichlorodifluoromethane,,- Dichloroethane,,-Dichloroethane,,-Dichloroethene, Cis-,-Dichloroethene, Trans-,-Dichloroethene, ASTM D 686 GC-FID Metodu Dichloromethane,,-Dichloropropane,,- ASTM D 687 Dichloropropane,,-Dichloropropane,,-Dichloro -- propene,,-dichloropropene, Ethylbenzene, Fluorotrichloromethane, Hexachloro, butadiene, isopropylbenzene, 4-İsopropyltoluene n-propylbenzene, Styrene,,,,tetrachloroethane,,,,Tetrachloroethan e,tetrachloroethene Tetrachloromethane, Toluene, Tribromomethane,,,-Trichlorobenzene,,,4-Trichlorobenzene,,,-Trichloroethane,,,- Trichloroethane, Trichloroethene,Trichloromethane,,,-Trichloro propane,,,4-trimethylbenzene,,, 5- Trimethyl benzene, o-xylene, m-xylene, p-xylene R.G. No: 777 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G.No: 6898 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında.

18 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-8/8 Revizyon Tarihi/No :.04.05/0 Gürültü Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi TS ISO 897 için Ses Güç Seviyelerinin Tayini Mühendislik Metodu Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması-Genel Hesaplama Yöntemi TS ISO 96- Ses Gücü Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyesi Seviyelerinin Tayini-Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyi Kullanılarak Yapılan Gözlem TS EN ISO 746 Metodu Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanarak Tayinin Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca, Esas TS EN ISO 744 Olarak Serbest Bir Alan İçinde Uygulanan Mühendislik Metodu Ses Basıncı Seviyesi Çevre gürültüsünün tanımlanması ve ölçülmesi kısım - Arazi kullanımında meydana gelen gürültülerle ilgili verileni elde edilmesi Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi Bölüm: temel büyüklükler ve değerlendirme işlemleri TS ISO 996- TS 95 ISO 996 Titreşim Çevresel Titreşim Seviyesi Madencilik Hava Şoku ve Yer Titreşimi Ölçümü TS 054 Mekanik Titreşim ve Şok Binaların Titreşimi- Titreşimin Ölçülmesi ve Binalara Etkilerinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz TS ISO R.G. No: 586 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/23

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/23 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-1/23 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen Membran Elektrot Metodu SM 4500 O G Debi Hız Ölçümü Metodu TS 5699 SU, ATIK

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot EK LİSTE-1/12 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 Düzenleme tarihi : 22.09.2011 Başlangıç tarihi : 22.09.2011 CO Tayini Elektrokimyasal hücre metodu TS ISO 12039 Emisyon (1),(2) CO 2 Tayini SO 2 Tayini NOx (NO+NO

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19 EK LİSTE-1/19 Su, Atık su 1,2,3,4 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510-B Bulanıklık Işık Geçirgenliği Metodu TS 5091 EN ISO 7027 Çözünmüş Oksijen/ Elektrokimyasal

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11 EK LĠSTE-1/11 ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Su, Atık Su 1,2,,4,5 ph tayini Eloktrometrik Metot SM 4500-H+ Ġletkenlik (EC) Elektrik iletkenliği tayini TS 9748 EN 27888: 1996 Sıcaklık(T) Laboratuvar

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/15 Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM. 2510 B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20/7-8 Acıbadem Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 326 27 78 Faks : 0216 545 87 03 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY Tarafından akredite edilmiştir.

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY Tarafından akredite edilmiştir. TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY Tarafından akredite edilmiştir. MÜHENDİSLİK VE LAB. HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. ÇEVRE KİRLİLİĞİ TESBİT VE ÖLÇÜM LABORATUARI Uğur Mumcu Cad. Kırçiçeği Sok.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-1/12 Laboratuvarı Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrokimyasal Method S.M. 4500 H + B. 21. Baskı 2005 Elektriksel İletkenlik (EC) Laboratory Method S.M. 2510 B. 21. Baskı 2005 Renk

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33)

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O₂ ve CO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ Tayini

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Belde sokak No:6 Ataevler Nilüfer 0 BURSA / TÜRKİYE Tel : 444 50 48 Faks : 0 224 443 72 00 E-Posta : laboratuvar@cedfem.com.tr Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2012 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ EMİSYON NUMUNE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı ile size özel çözümlerimiz ile, Kalite kontrol sektöründe

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKĠLĠ ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI 2013 YILI ASGARĠ FĠYAT TARĠFESĠ EMĠSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA /

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ (*)

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ (*) ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ (*) (*) 01.01.2011 tarihi itibariyle Merkez Döner Sermaye Hesaplarına Yatırılan Belgelere ilişkin Fatura Bilgi Formu ve dekont örneğinin

Detaylı

Bütçe Kitapçığı. Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi. Ankara Sanayi Odası

Bütçe Kitapçığı. Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi. Ankara Sanayi Odası Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Bütçe Kitapçığı Ankara Sanayi Odası ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi 2013 YILI

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİSTESİ SR. GELİR KOD HİZMETİN ADI (K.D.V. HARİÇ) K.D.V. (%18) (K.D.V. DAHİL) Riskli Yapıların Tespiti Hizmetleri 1 105 Riskli Yapı Tespit

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİSTESİ SR. Riskli Yapıların Tespiti Hizmetleri 1 105 Riskli Yapı Tespit Lisans Belgesi 847,46 152,54 1.000,00 Deprem Bölgelerinde Yapılacak

Detaylı