T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/23

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/23"

Transkript

1 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-1/23 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen Membran Elektrot Metodu SM 4500 O G Debi Hız Ölçümü Metodu TS 5699 SU, ATIK SU ( 1,2,3,4,5,6 ) İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510 B Işık geçirgenliği Seki Diski Yöntemi EPA 841 B Koku Koku Eşiği Testi SM 2150 B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B Tuzluluk Elektriksel İletkenlik Metodu SM 2520 B Renk Spektrometrik Metot SM 2120 C TS EN ISO 7887 Çökebilen Katı Madde Gravimetrik Metot SM 2540 F Yüzer Madde İşletme İçi Metot (Görsel İşletme İçi Metot- AEM Metot) 03 Toplam Çözünmüş Madde Gravimetrik Metot SM 2540 C Toplam Katı Madde Gravimetrik Metot SM 2540C Askıda Katı Madde Gravimetrik Metot SM 2540 D Amonyak, Amonyak Azotu, Amonyum, Amonyum Azotu Distilasyon Metodu Fenat Metodu SM 4500 NH 3 B SM 4500 NH 3 F Balık Biyodeneyi (ZSF) Zehirlilik Deneyleri TS 5676 Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı 5 Günlük BOİ Test Metodu SM 5210 B Fenol Ön işlem Metodu Kloroform Ekstraksiyon Metodu Spektrofotometrik Metot SM 5530 B SM 5530 C SM 5530 D TS 6227 ISO 6439

2 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-2/23 SU, ATIK SU ( 1,2,3,4,5,6 ) Fenoller,Fenolik Madder (2,4,6-Trichlorophenonl,4-chloro-3- EPA 3510 C methylphenol, 2-chlorophenol, Ön İşlemi Metodu EPA 8041 A 2,4-dichlorophenol, 2-methyl-4,6- dinitrophenol, pentachlorophenol, phenol, GC/ FID Metodu SM 6420 B 2,4-dimethylphenol) Florür İyon Kromotografi Metot SM 4110 B Hidrokarbonlar / Mineral Yağlar ve türevleri Spadns Metodu Hidrokarbonlar SM 4500 F - D SM 5520 F TS EN ISO Katran ve Petrol Kökenli Yağlar- Mineral Yağ ve Türevleri Ham Petrol ve Türevleri / GC-FID Metodu TS EN ISO Toplam Petrol Hidrokarbonları Kimyasal Oksijen İhtiyacı Açık Reflaks Metodu Kapalı Reflaks Metodu SM 5220 B SM 5220 C Klorür Kromotografik Metot Argentometrik Metot SM 4110 B SM 4500 Cl B Krom 6+ Kolorimetrik Metot SM 3500-Cr B Nitrit/Nitrit Azotu İyon Kromotografi Metotu Spektrofotometrik Metot SM 4110 B SM 4500 NO - 2 B Nitrat/Nitrat Azotu İyon Kromotografi Metotu SM 4110 B Serbest Klor /Aktif Klor İyodometrik Metot İyodimetrik Metot II DPD Kolorimetrik Metot SM 4500 Cl B SM 4500 Cl C SM 4500 Cl G

3 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-3/23 Sülfat İyon Komotografi Metodu SM 4110 B Türbidimetrik Metot SM4500 SO 2 4- E Sülfit İyodimetrik Metot SM 4500 SO -2 3 B Spektrofotometrik Metot SM 4500 SO -2 3 C Sülfür Spektrofotometrik Metot SM 4500 S -2 D Sodyum Adsorbsiyon Oranı Hesaplama Yöntemi (SAR) (Na, Ca, Mg ile hesaplama) SM 3111B Toplam Azot SM 4500 N C Persülfat metodu SM 4500 N org B Hesaplama SM 4500 NO - 3 B - SM 4500 NO 2 B Toplam Kjeldahl Azotu Makro Kjeldahl Metodu SM 4500 N org B SU, ATIK SU ( 1,2,3,4,5,6 ) Toplam Organik Karbon Yüksek Sıcaklıkta YakmaMetodu SM 5310 B SM 4500 P B Asitle Özütleme Metodu Toplam Fosfor/ SM 4500 P D Kalay II Klorür Metodu Fosfat Fosforu SM 4110 B İyon Kromotografi Metodu TS 7889 Serbest Siyanür / Toplam Siyanür Distilasyon Metodu Kolorimetrik Metot SM 4500 CN - C SM 4500 CN - E Yağ ve Gres Kısmi Gravimetrik Metot Sokslet Ekstraksiyon Metodu SM 5520 B SM 5520 D

4 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-4/23 SU, ATIK SU ( 1,2,3,4,5,6 ) Yüzey Aktif Madde (MBAS) Spektrofotometrik Metot SM 5540 C Ağır Metaller İçin Ön İşlem Mikrodalgada Asitle Özütleme Metodu SM 3030 B K Bor Spektrofotometrik Metot SM 4500 B C Ağır Metaller (Ag, Bi, Cd, Ca, AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev SM 3111 B Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, K, Mg, Metodu Mn, Na, Ni, Sb, Sn, Sr, Zn ) ICP OES Metodu Ağır Metaller (Al, Ba, Be, Ca, Mo, Si, V ) Hg Ağır Metaller (Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mo, Ni, Se, Ag, Sn, Se Se Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Anthracene Benzo (a) pyrene, Benzo (g,h,i) perylene Benzo (b) fluoranthne, Benzo (k) fluoranthne, Fluorene,Fluoranthene, Naphthalene, İndeno (1,2,3-cd) pyrene, AAS-Doğrudan Nitroz Oksit-Asetilen Alev Metodu ICP OES Metodu AAS Soğuk Buhar Metodu ICP OES Metot AAS-Grafit Fırın Metodu ICP OES Metodu AAS-Hidrür Metodu ICP OES Metodu Ön İşlem Metodu GC-FID Metodu GC-MS Metodu SM 3111 D EPA SM 3112 B SM 3113 B SM 3114 C EPA 3510 C EPA 8100 EPA 8270 D

5 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-5/23 Uçucu Organik Bileşikler Uçucu Organik Bileşikler Carbon tetrachloride (CCI4), Hexachlorobutadiene Ön İşlem Metodu EPA 5030 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5,6 HCBD), Triklormethan (Chloroform), 1,2-Dichloroethane (EDC), Trichloroethene (TRI), 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene,Hexachlorobutadiene, aseton, Toluene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, o-xylene, m- Xylene, p-xylene, 1-Butanol Asetik Asit (Uçucu Yağ Asitleri) Toplam Pestisit (Aldrin, Dieldrin, Endrin, İsodrin, DDT) Endosulfan I, Endosulfan II, Dichlorvos, Mevinphos, Malathion, GC-MS Metodu Purge and Trup Metodu GC/FID Metodu Ön İşlem Metodu GC-ECD Metodu EPA 8260 EPA 5030 EPA 8260 SM 5560 C EPA 3510 C EPA 3630 C EPA 8081 B EPA 8141 B R.G.No:25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G. No: Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği kapsamında R.G Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği kapsamında R.G.No:27527 Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında R.G.No:26048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında RG Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında.

6 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-6/23 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen Azot Modifikasyonu Metodu SM 4500 O C Membran Elektrot Metodu SM 4500 O G Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B Tuzluluk Elektriksel İletkenlik Metodu SM 2520 B Renk Spektrometrik Metot SM 2120 C TS EN ISO 7887 Amonyak, Amonyak Azotu, Distilasyon Metodu SM 4500 NH 3 B Amonyum, Amonyum Azotu Fenat Metodu SM 4500 NH 3 F Askıda Katı Madde Gravimetrik Metot SM 2540 D DENİZ SUYU 1,5,7,8 Klorofil-a, Üretkenlik Spektrofotometrik Metot TS 9092 ISO Katran ve Petrol Kökenli Yağlar/ Mineral Yağ ve Türevleri/ Ham Petrol ve Türevleri/ Toplam Petrol Hidrokarbonları Mineral Yağlar GC-FID Metodu Gravimetrik Metot TS EN ISO SM 5520 F Hidrokarbonlar SM 5520 F GC-FID Metodu TS EN ISO Nitrit /Nitrit Azotu Kolorimetrik Metot - SM 4500 NO 2 B TRİX İndeksi SM 4500 NO2- B, SM 4500 NH3 B ve F, Hesaplama Metodu SM 4500 P B, TS 9092 ISO SM 4500 O C, G Işık Geçirgenliği Seki Disk Metodu EPA 841- B Parçalanabilir Organik Kirleticiler 5-Günlük BOİ Test Metodu SM 5210 B

7 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-7/23 DENİZ SUYU 1,5,,7,8 Toplam Azot SM 4500-N C Persülfat Metodu SM 4500 Norg B Azotlardan Hesaplama İle SM 4500NH3 B, C, F SM 4500 NO2- B Toplam Fosfor, Fosfat Özütleme Sonrası Kalay II SM P B Fosforu Klorür Metodu SM P D Toplam Kjedahl Azotu Makro-Kjedahl Metodu SM 4500 N org B Toplam ve Çözünmüş Organik SM 5310 B Toplam Organik Karbon Karbon Tayini Toplam Siyanür Distilasyon Metodu SM 4500-CN - C Spektrofotometrik Metot SM 4500-CN - E Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) Deterjan Fenoller (2,4,6-Trichlorophenonl, 4-chloro-3-ethylphenol, 2-chlorophenol, 2,4-dichlorophenol, 2-methyl-4,6-dinitrophenol, pentachlorophenol, phenol, 2,4-dimethylphenol) Toplam Pestisit (Klorlu Pestisitler) parathion, Dieldrin (DDE), HCH Spektrofotometrik Metot Ön İşlemi Metodu GC/ FID Metodu Ön İşlem Meotları GC-ECD Metodu SM 5540 C SM 5540 D EPA 3510 C EPA 8041 A SM 6420 B EPA 3510 C EPA 3630 C EPA 8081 B EPA 8141 B

8 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-8/23 DENİZ SUYU 1,5,6,7,8 Yüzer Madde Yüzen Madde Tayini SM 2530 B Görsel metot İşletme İçi Metot- AEM-03 Metaller İçin Ön İşlem Willey-VCH Klaus Deniz suyu analizleri Metodu Grasshoff- 3. basım Civa AAS -Soğuk Buhar Metodu SM 3112 B Se AAS- Hidrür Sistem Metodu SM 3114 C Al, Ba, Be, Ca, Mo, Si, V AAS-Doğrudan Diazot Oksit- SM 3111 D Asetilen Alevi Metodu Ağır Metaller (Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mo, Ni, Se, Ag, Sn) Ag, Bi, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, K, Mg, Mn, Na, Ni, Sb, Sn, Sr, Zn AAS- Grafit Fırın Metodu ICP-OES Metodu AAS- Doğrudan Hava- Asetilen Alev Metodu SM 3113 B SM 3111 B R.G. No:25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G.No:26048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında RG Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında R.G. No:26413 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği kapsamında R.G No: Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında

9 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-9/23 MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER 4,5,9 Katıdan Özütleme Metodu TS EN E.Koli (Eluat Hazırlama) SM 9921 F Membran Filtre Metodu Fekal Koliform Membran Süzme Metodu SM 9222 D Toplam Koliform Membran Süzme Metodu SM 9222 B Fekal streptekok (Enterekok) Membran Süzme Metodu SM 9230 C Salmonella Membran Süzme Metodu SM 9224 F R.G.No:27527 Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında R.G. No:26048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında R.G. No: Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında.

10 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-10/23 ATIK 10 Atıklar İçin Ön İşlem (Eluat Hazırlama) Katıdan Özütleme Metodu TS EN ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B. Nem Gravimetrik Metot TS 9546 EN Çözünmüş Organik Karbon TOK ve ÇOK Tayini TS 8195 EN 1484 Ağır Metaller AAS-Doğrudan Diazotoksit SM 3111 D Asetilen Alevi Metodu EEPA 7000 B Ba, Mo ICP OES Metodu Ağır Metaller ( Cd, Cr, Cu,,Ni, Pb, Sb, Zn,) Ağır Metaller (As, Ba, Hg, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se Zn,) Hg AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu ICP OES Metodu AAS-Grafit Fırın Metodu ICP OES Metodu AAS - Soğuk Buhar Metodu ICP OES Metot SM 3111 B EPA 7000 B SM 3113 B EPA 7010 SM 3112 B EPA 7471 B As, Se AAS-Hidrür Sistem Metodu ICP OES Metot SM 3114 EPA 7061 A Fenol İndeksi Spektrofotometrik Metot TS 6227 ISO 6439 Toplam Çözünmüş Madde Gravimetrik Metot SM 2540 C Toplam Organik Karbon Toplam Organik Karbon Tayini TS EN 13137

11 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-11/23 ATIK 10 BTEX GC-Headspace Metodu EPA 5021 A (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) GC- FID Metodu ISO Klorür Argentometrik Metot SM 4500 Cl- B İyon Kromatografi Metodu SM 4110 B Florür SPADNS Method SM 4500-F- D İyon Kromatografi Metodu SM 4110 B Sülfat PCB ler(18,28,30,31,44,52,101,118, 138,149,153,170,180,194,209) Türbidimetrik Metot İyon kromatografi Metodu Ön İşlem Metodu GC-ECD Metodu SM 4500 SO4-2 E SM 4110 B EPA 3540 EPA 8082 A Mineral Yağ ( C10-C40 a kadar ) GC-FID Metodu TS EN Fenoller (2,4,6-Trichlorophenonl, 4-chloro-3-methylphenol, 2-chlorophenol, Ön İşlemi Metodu GC/ FID Metodu EPA 3510 C EPA 8041 A SM 6420 B 2,4-dichlorophenol, 2-methyl-4,6-dinitrophenol, pentachlorophenol, phenol, 2,4-dimethylphenol) Yanma kaybı (LOİ) Gravimetrik Metot TS EN R.G. No: Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında

12 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-12/23 Mikrodalga İle Özütleme Metodu EPA 3051 A Ön İşlemler Katıdan Özütleme Metodu (Eluat Hazırlama) TS EN TOPRAK, ARITMA ÇAMURU, SEDİMAN 6,9,11 ph Elektrometrik Metot TS ISO Nem (%) Kuru Kalıntı ve Su Muhtevası Kuru Madde Tayini TS 9546 EN İletkenlik Elektrokimyasal Metot TS ISO Tuzluluk Elektriksel iletkenlik Metodu SM 2520 B Toplam Katı Madde Gravimetrik Metot SM 2540 G Hg AAS - Soğuk Buhar Metodu SM 3112 B EPA 7471 B As, Se Fenoller (2,4,6-Trichlorophenonl, 4-chloro-3-methylphenol, 2-chlorophenol, 2,4-dichlorophenol, 2-methyl-4,6-dinitrophenol, pentachlorophenol, phenol, 2,4-dimethylphenol) AAS-Hidrür Sistem Metodu Ön İşlemi Metodu GC/ FID Metodu SM 3114 C EPA 7061 EPA 3510 C EPA 8041 A SM 6420 B

13 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-13/23 SM 3111 B Ağır Metaller (Ag, Al, As, AAS-Doğrudan Nitroz Oksit SM 3111 D Asetilen Alevi Metot Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, SM 3113 B AAS-Doğrudan Hava Asetilen Fe, Li, K, Mg, Mn, Mo, EPA 7000 B Alevi Metot Na, Ni, Pb, Sb, Si, Ba, Se, EPA 7010 AAS- Grafit Fırın Metodu Sn, Tl, V Zn, Ti, B,Si, Sr, P) TOPRAK, ARITMA ÇAMURU, SEDİMAN 6,9,11 Fosfor Fosfor Tayini Metodu TS 8338 Toplam Siyanür ve Serbest Siyanür DistilasyonMetodu Kolorimetrik Metot SM 4500 CN - C SM 4500 CN - E Toplam Azot Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu TS 8337 ISO Toplam Organik Madde Toplam Organik Karbon Tayini TS EN Karbon/Azot Oranı (C/N) LOİ (Yanma Kaybı) BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) PCBs (18,28,30,31,44,52,101,118,138,149,1 53,170,180, 194, 209) Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH)(Acenaphthene,Acenaphthylene, Anthracene,Benz(a)anthracene,Benzo(b)fl uoranthene,benzo(k)fluranthene,benzo(g, h,i)perylene,benzo(a)pyrene,chrysene,din benz(a,h)anthracene, pyren Fluoranthene,Fluorene,Indeno(1,2,3- cd)pyrene, Naphthalene,2- Methylnaphthalene,Phenanthrene) Hesaplama Yöntemi Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini GC- Headspace Metodu GC-FID Metodu Ön İşlem Metodu GC-ECD Metodu Ön İşlem Metotları GC - MS Metodu GC-FID Metodu TS 8337 ISO TS EN TS EN EPA 5021 A ISO EPA 3540 C EPA 8082 A EPA 3540 C EPA 3630 C EPA 8270 D EPA 8100.

14 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-14/23 Klorlu Pestisitler(Aldrin, cis- EPA 3540 C Chlordane,trans Chlordane(gamma),4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT,Dieldrin, alpha- Ön İşlem Metodu EPA 8081B Endosulfan,beta-Endosulfan, Endosulfansulfate, Endrin, EndrinAldeyde, Endrin Ketone, alphabhc, beta BHC, delta BHC,Heptachlor, Mehoxychlor) GC-ECD Metodu TOPRAK, ARITMA ÇAMURU, SEDİMAN ( 6,9,11 Klorür Argentometrik Metot İyon Kromatografi Metodu SM 4500-Cl- B SM B,D Florür SPADNS Method SM 4500-F- D İyon Kromatografi Metodu SM B,D Sülfür Spektrofotometrik Metot SM 4500 S2 D Toprak Bünyesi Suyla Doygunluk Tayini TS 8333 OrganofosforluPestisitlerDichlorv os, Mevinphos, Dimethoate, Diazinon, Disulfoton, Methyl parathion, Paraoxon ethyl, Malathion, Parathion ethyl, Fenthion, Chlorfenvinphos, Bromophos ethyl, Ethion GC Metodu EPA 8141 B EPA 3510 C EPA 3630 C Sülfat Gravimetrik Metot Türbidimetrik Metot İyon kromatografi Metodu SM 4500 SO4-2 D SM 4500 SO4-2 E SM 4110 B RG Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında R.G. No: Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında R.G. No: Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında

15 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-15/23 ATIK YAĞ 12 Ağır Metaller İçin Ön İşlem Mikrodalga İle Özütlüme Metodu EPA 3051 A Toplam Halojenler ve Klorür İçin Ön işlem Kalorimetre Metodu EPA 5050 AAS- Doğrudan Hava Asetilen EPA 7000 B Kadmiyum, Kuşun, Krom Metodu AAS- Grafit Fırın Metodu EPA 7010 Arsenik AAS- Grafit Fırın Metodu EPA 7010 Sürekli EPA 7061 A AAS-Hidrür Sistem Metodu Parlama Noktası Kapalı Kap Metodu ASTM D 93 Klorür İyon Kromatografi Metodu EPA 9056 A Titrimetrik Metot EPA 9253 Toplam Halojenler PCBs(18,28,30,31,44,52,101, 118,138,149,153,170,180, 194, 209) İyon Kromotografi Metodu Oksitleyici Mikrokulometre Metodu EPA 9056 A EPA 9076 GC-ECD Metodu TS EN TS EN TS EN R.G. No: Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında

16 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-16/23 BİOTA 6 Nem (%) Kuru Kalıntı ve Su Muhtevası TS 9546 EN Kuru Madde Tayini Civa Mikrodalga İle Özütleme EPA 3051 A Metodu SM 3112 B AAS Soğuk Buhar Metot EPA 7471 B Kadmiyum Klorlu Pestisitler (Aldrin,,Dieldrin, alpha-endosulfan,beta-endosulfan 4,4'- DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Endrin,) Mikrodalga İle Özütleme Metodu AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alevi Metot AAS-Doğrudan Hava Asetilen Alevi Metot AAS- Grafit Fırın Metodu Ön İşlem Metodu GC-ECD Metodu EPA 3051 A SM 3111 D SM 3111 B SM 3113 B EPA 7000 B EPA 7010 EPA 3540 C EPA 8081B Fenoller (Pentachlorophenol) Ön İşlemi Metodu GC/ FID Metodu EPA 3510 C EPA 8041 A SM 6420 B R.G. No: Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında

17 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-17/23 SU, ATIK SU, DENİZ SUYU, TOPRAK, ÇAMUR, ATIK, ATIK YAĞDAN NUMUNE ALMA Numune Alma Nehirden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO Deniz Sularından Numune Alma TS ISO Atık Sulardan Numune Alma TS ISO Dip Sedimentlerinden Numune Alma TS 9547 ISO Çamur Numunesi Alma TS EN ISO Toprakdan Numune Alma - Teknikleri İle İlgili TS ISO TS 9923 Katı Atıklardan Numune Alma TS Göl ve Göletlerden Numune Alma TS 6291 Doğal ve Yapay Göletlerden Numune Alma TS Yeraltı Sularından Numune Alma TS Kirlenmiş Sahalardaki Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO Petrol Sıvıları - Elle Numune Alma TS EN ISO 3170 Petrol Sıvıları- Boru Hattından Otomatik Numune Alma Yalıtım Sıvılarının Numune Alma TS EN ISO 3171 TS EN 60475: 2011 (EN)

18 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-18/23 Hız Debi Pitot Tüp metodu S Tipi pitot yöntemi TS ISO EPA 2 İslilik Renk Karşılaştırılması TS 9503 (Bacharach) Sıcaklık Isıl Çift Yolu ile İşletme İçi Metot Emisyon (13,14,15,16) CO / O 2 SO 2 Nem Elektrokimyasal Hücre Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu Gravimetrik Metot Yaş Kuru Termometre Metodu (baca sıcaklığı < 100 C) Nem Probu İle ( baca sıcaklığı < 180 C) TS ISO TS ISO 7935 EPA 4 İşletme İçi Metot İşletme İçi Metot

19 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-19/23 EMİSYON 13,14,15,16 TS ISO 9096 İzokinetik Örnekleme ve EPA 17 Partikül Madde Gravimetrik Metot EPA 5 TS EN Sülfirik asit ve Kükürt dioksit İzokinetik Örnekleme ve Örnekleme ve Tayini Titrasyon Metodu İle Analiz EPA 8 Siyanür Örnekleme ve Tayini İzokinetik Örnekleme Ve Kolorimetrik Metot İle Analiz CARB 426 NOx (NO, NO 2 ) Elektrokimyasal Hücre Metodu EPA CTM 022 Amonyak Amonyak Örneklemesi ve Tayini EPA CTM 027 SCAQMD Formaldehit Örneklemesi ve Tayini CaO, MgO Örnekleme ve Tayini Florür ve Hidrojen Florür Örnekleme ve Tayini Hidrojen Sülfür Örneklemesi ve Tayini Klorür ve Hidrojen Klorür Örnekleme ve Tayini Toplam Halojen Örnekleme ve Tayini (HCl, HBr, HF, Cl 2, Br 2 ) Formaldehit Örneklemesi ve Tayini AAS Metodu İzokinetik Örnekleme ve Spands Metodu ile Analiz EPA 323 EPA 29, SM 3111 B, İşletme içi Metot EPA 13 A Noizokinetik Düşük Hacimli Numune Alma Ve İyodimetrik VDI 3486 Bölüm -2 Titrasyon Metodu İle Analiz İzokinetik Örnekleme ve İyon Kromatografi ile Analiz TS EN 1911 İzokinetik Örnekleme ve İyon Kromatografi ile Analiz EPA 26 A

20 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-20/23 EMİSYON 13,14,15,16 EPA 29 Ağır Metal Örnekleme ve Tayini AAS Metodu TS EN (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, Se, Ag, Tl, Zn, Hg, V) PAH (Poliaromatik Hidrokarbon) Örneklemesi Analizi Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Tayini (VOC) Sabit Emisyon Kaynaklarında T.Krom, Cr +6 Örnekleme ve Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarda Fosforik Asit Örneklemesi Tayini PCCD/PCDF (Dioksin ve Furan) Örneklemesi İzokinetik Örnekleme ve GC- MS İle Analizi ISO ISO GC-FID / MS Metodu TS EN Spektrofotometrik Metot CARB 425 İzokinetik Örnekleme İzokinetik Örnekleme NORMA MEXICANA NMX-AA İşletme İçi Metot EPA 5 TS EN TS EN R.G. No:26898 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında R.G Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G: Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği kapsamında R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında

21 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-21/23 Çöken Toz Gravimetrik Metot TS 2341 EPA 40 CFR 50 Partikül Madde (PM 10) Gravimetrik Metot App. J ve M TS EN Partikül Maddede (PM10) Ağır TS EN Metaller AAS Metodu (Pb, Cd, Ni,Tl, As) Çöken Tozda Ağır Metal VDI 2267 Bölüm 1 AAS Metodu (Cd, Pb,Tl ) VDI 2267 Bölüm 16 Metan ve Metan Olmayan Hidrokarbonlar GC-FID Metodu EPA TO 12 Uçucu Organik Buhar ve Bileşikleri Örneklemesi ve Örnekleme ve ASTM D-3686 Analizi GC/FID/MS Metodu ASTM-3687 VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Thermal desorber ile EN İMİSYON 13,14,15,16 Örnekleme (SO 2, NO 2, O 3, HF, HCl, VOC, Aldehitler, H 2 S, BTEX, NH 3 ) Difüzyon Yolu İle EN EN R.G. No:26898 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında R.G Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında R.G: Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliğikapsamında R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında

22 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-22/23 Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi için Ses Güç Seviyelerinin Tayini TS ISO 8297 Mühendislik Metodu Akustik Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması TS ISO Bölüm 1: Sesin Atmosfer Tarafından Soğurulmasının Ses Gücü Seviyesi Hesaplanması Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması-Genel TS ISO Hesaplama Yöntemi Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Tayini-Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyi Kullanılarak TS EN ISO 3746 Yapılan Gözlem Metodu Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanarak Tayinin Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca, Esas Olarak Serbest Bir Alan İçinde TS EN ISO 3744 Uygulanan Mühendislik Metodu Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve TS 9315 ISO Ses Basıncı değerlendirilmesi Bölüm1: temel büyüklükler ve TS 9315 ISO Seviyesi değerlendirme işlemleri 1/T1 GÜRÜLTÜ 17 Çevre gürültüsünün tanımlanması ve ölçülmesi kısım - 2 Arazi kullanımında meydana gelen gürültülerle ilgili verileni elde edilmesi TS ISO TS ISO /T R.G. No: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Kontrolü Yönetmeliği kapsamında

23 Çevre Yönetimi lüğü EK LİSTE-23/23 Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası TİTREŞİM 17 Çevresel Titreşim Seviyesi Madencilik-Hava Şoku ve Yer Titreşim Ölçümü TS Mekanik Titreşim ve Şok- Binaların Titreşimi- Titreşimin Ölçülmesi ve Binalara Etkilerinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz TS ISO R.G. No: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Kontrolü Yönetmeliği kapsamında

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot EK LİSTE-1/12 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19 EK LİSTE-1/19 Su, Atık su 1,2,3,4 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510-B Bulanıklık Işık Geçirgenliği Metodu TS 5091 EN ISO 7027 Çözünmüş Oksijen/ Elektrokimyasal

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 Düzenleme tarihi : 22.09.2011 Başlangıç tarihi : 22.09.2011 CO Tayini Elektrokimyasal hücre metodu TS ISO 12039 Emisyon (1),(2) CO 2 Tayini SO 2 Tayini NOx (NO+NO

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11 EK LĠSTE-1/11 ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Su, Atık Su 1,2,,4,5 ph tayini Eloktrometrik Metot SM 4500-H+ Ġletkenlik (EC) Elektrik iletkenliği tayini TS 9748 EN 27888: 1996 Sıcaklık(T) Laboratuvar

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/15 Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM. 2510 B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-1/12 Laboratuvarı Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrokimyasal Method S.M. 4500 H + B. 21. Baskı 2005 Elektriksel İletkenlik (EC) Laboratory Method S.M. 2510 B. 21. Baskı 2005 Renk

Detaylı

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY Tarafından akredite edilmiştir.

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY Tarafından akredite edilmiştir. TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY Tarafından akredite edilmiştir. MÜHENDİSLİK VE LAB. HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. ÇEVRE KİRLİLİĞİ TESBİT VE ÖLÇÜM LABORATUARI Uğur Mumcu Cad. Kırçiçeği Sok.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20/7-8 Acıbadem Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 326 27 78 Faks : 0216 545 87 03 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33)

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O₂ ve CO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ Tayini

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Belde sokak No:6 Ataevler Nilüfer 0 BURSA / TÜRKİYE Tel : 444 50 48 Faks : 0 224 443 72 00 E-Posta : laboratuvar@cedfem.com.tr Website

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı ile size özel çözümlerimiz ile, Kalite kontrol sektöründe

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2012 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ EMİSYON NUMUNE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKĠLĠ ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI 2013 YILI ASGARĠ FĠYAT TARĠFESĠ EMĠSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA /

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Bütçe Kitapçığı. Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi. Ankara Sanayi Odası

Bütçe Kitapçığı. Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi. Ankara Sanayi Odası Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Bütçe Kitapçığı Ankara Sanayi Odası ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi 2013 YILI

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU 2015 Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 P.K. 21 41470 Gebze - Kocaeli Tel : 0 262 677 2000 Faks : 0 262 643 0470 E-posta : analiz@tubitak.gov.tr I İÇİNDEKİLER

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİSTESİ SR. GELİR KOD HİZMETİN ADI (K.D.V. HARİÇ) K.D.V. (%18) (K.D.V. DAHİL) Riskli Yapıların Tespiti Hizmetleri 1 105 Riskli Yapı Tespit

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİSTESİ SR. Riskli Yapıların Tespiti Hizmetleri 1 105 Riskli Yapı Tespit Lisans Belgesi 847,46 152,54 1.000,00 Deprem Bölgelerinde Yapılacak

Detaylı

2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ Syon T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı İKİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ GÜVENLİGİ LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLERİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI UYGULANACAK BİRİM FİYAT LİSTESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI UYGULANACAK BİRİM FİYAT LİSTESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI UYGULANACAK BİRİM FİYAT LİSTESİ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı