SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK. Sunanlar: MEHMET EREN ERSOY ÇAĞLAR UZUNALİ DOĞAÇ TÜFENGİ EMİR MURZİOĞLU Sunum Tarihi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK. Sunanlar: MEHMET EREN ERSOY ÇAĞLAR UZUNALİ DOĞAÇ TÜFENGİ EMİR MURZİOĞLU Sunum Tarihi: 15.05.2014"

Transkript

1 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Sunanlar: MEHMET EREN ERSOY ÇAĞLAR UZUNALİ DOĞAÇ TÜFENGİ EMİR MURZİOĞLU Sunum Tarihi:

2

3 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR? Eğer Dünya insanların yuvası olmaya devam etmeliyse, bu amaca ancak sürdürülebilir bir alt yapı hazırlayarak destek olabiliriz. Dünya da kalıcı olmak, doğayı her daim kullanabilmek çevresel temizliğe önem verirler, kısıtlı kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasıyla gerçekleşebilir. Yani en kısa açıklamasıyla günü kurtarmak yerine yarın için pozitif değerler simgeleyen çalışmalar yapmak sürdürülebilirlik için atılan bir adımı temsil eder.

4 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun 1987 yılında yaptığı tanıma göre: "Gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, insanlığın günlük ihtiyaçlarının temin edilmesi, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahip olmasıdır." Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemidir

5 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TETİKLEYEN KAVRAMLAR - Ozon tabakasının delinmesi - Küresel ısınma - Erozyon - Su kirlenmesi - Nükleer sızıntılar - Aşırı nüfus artışı - Gelişmemiş ülkelerde açlık gibi doğal ve insan yapısı -

6 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE ULAŞMADA İZLENECEK TEMEL İLKELER ŞÖYLE ÖZETLENEBİLİR 1. Küresel Sorumluluk 2. Ortak Bir Yaklaşım 3. Ortaklık 4. Katılımcı Yaklaşım 5. Yenilenen Yönlendirme 6. Sürdürülebilir Kentleşme Politikası

7 1. KÜRESEL SORUMLULUK Bütün dünya şehirleri ve aynı zamanda ülkeleri, önemli küresel sonuçlar ortaya çıkaran atıkları ve kirliliği üretmektedirler. Bu durumda bütün şehir ve ülke yönetimlerinin hem kendi vatandaşlarının hem de başka ülkelerde yaşayan insanların yararına olacak çözümleri üretmede küresel sorumluluğa sahip olmaları gereklidir.

8 2. ORTAK BİR PAYLAŞIM Çoğu çevresel problemler doğrudan insan aktiviteleri ile ilişkili olup, doğrudan veya dolaylı olarak insan sağlığını etkilemektedir. Örneğin ekonomik ve diğer bazı insan aktiviteleri hem çevre hem de insan sağlığını olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun için bütün dünya ülkelerinin sürdürülebilir kalkınmanın ana unsurları olan ekonomi, çevre ve sağlık konusunda ortak bir yaklaşımı benimsemeleri gereklidir.

9 3. ORTAKLIK Toplum katılımı ve bilinçlendirmenin yeni biçimleriyle bütün sektörlerin çabalarının koordine edilmesi ve eyleme geçirilmesi için bir ortaklığa ihtiyaç vardır. Böyle bir yaklaşım, farklı seviyelerde alınacak olan kararların çevreye ve sağlığa yönelik etkilerinin belirlenmesinde oldukça kapsamlı stratejilerin belirlenmesine yardımcı olacaktır.

10 4. KATILIMCI YAKLAŞIM Vatandaşların demokrasi araçlarına daha etkili bir şekilde ulaşımlarının sağlanması suretiyle hem yerel hem de küresel gerçekler konusunda duyarlı olunması hem de farklı görüşlerin temsil edilmesi imkân dâhilinde olacaktır.

11 5. YENİLENEN YÖNLENDİRME Sivil toplum ve yönlendirmedeki dinamikler son derece önemli hale gelmektedir. Geleneksel paydaşların yanı sıra kar amaçlı olmayan kurumlar, uluslar arası şirketler ve uluslararası medya gibi yeni yeni taraflar da bu alanda rol oynamaya başlamışlardır. Bu eğilim, herkes için sağlık ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri için uluslararasından ziyade küreselliğe doğru bir değişimi gerekli kılmaktadır.

12 6. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME POLİTİKASI Sürdürülebilir bir kentleşme politikası sektörler arası işbirliğini gerekli kılmaktadır.

13 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ENDÜSTRİ Endüstriye olan ihtiyacımız aynı zamanda dünyamızı mahvetmemize yol açıyor.bu yüzden daha temiz daha tasarruflu bir üretim izlemeli ihtiyacımız dışında üretimleri de dahil tüm üretimleri geri dönüştürülebilir olarak tasarlamalıyız.temiz enerji kaynaklarına yönelmeli onları geliştirmeli ve dünyamızı yaşanılabilir bir dünya haline yeniden getirmeli gelecek nesilleri temiz bir çevre bırakmalıyız.

14 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDEN ÖNEMLİ? Doğayı temel alarak sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendirmek eksik bir yaklaşımı temsil eder. Firmalar çalışanlarının verimliliğini, müşterileriyle iş birliği yapabilmeyi ve en önemlisi geleceği önemsemeyi, gelecek farkındalığını geniş kitlelere aşılamayı göz önünde bulundurmalılar. Eğer bu noktalar doğrultusunda çizilen bir yolun varlığı söz konusuysa, bu durumun etkileri finansal, çevresel, toplumsal ve global düzeylerde başarı elde edilecektir.

15 TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR FİRMALAR -Vodafone -Koç -Hsbc -Arçelik -Akçansa -Havaş -Unilever -Abdiibrahim -Çimsa -Siemens -Tav -Avea -Shell -Samsung -Borusan -Akbank -McDonald s -Turkcell -Opet -Yapı Kredi -Garanti

16 AVEA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 1.E-fatura hizmetini kullanan 3,9 milyon Avea abonesi bu duyarlılıklarıyla faturalar için 2007'de yıllık 1,010 ton olan kağıt tüketiminin, 2009'da yıllık 763 tona düşmesini sağladı. 2.E-fatura ile 2 yılda sağlanan 247 ton kağıt tasarrufuyla toplam 4 bin 199 yetişkin ağacın kesilmesi önlendi. 3.Avea, kaynakların korunması ve verimliliği artırma çalışmaları sayesinde 1 yılda direkt ve dolaylı olarak 300 bin kilovat saat tasarruf hedefliyor.

17 AVEA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 4.Bu tasarruf miktarı, yaklaşık 110 hanenin yıllık ortalama elektrik tüketimine denk geliyor. 5.Atık kağıt programı kapsamında Avea, bünyesinde toplanan yaklaşık 14 ton atık kağıdın geri dönüşümünü sağladı. 6.Avea, geri dönüşüme kazandırılan 14 ton atık kağıt ile tam 224 yetişkin ağacın kesilmesini önledi.

18 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK yılında Rio de Jenerio da yapılan Çevre ve Kalkınma Konferansı ile birlikte sürdürülebilirlik kavramı küresel ölçekte kabul görmeye başladı. - Sürdürülebilir başarıda dünyadaki örnekleri arasında öne çıkan Toyota, Türkiye de ise yılları arasında Garanti bankasıdır.

19 COĞRAFYA DA SÜRDÜREBİLİRLİK KAVRAMI Sürdürülebilir Gelişme; Gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini karşılayabilmelerini tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarına karşılamaktır. Sürdürülebilir Tarım; Tarımsal faaliyetin uzun dönemde verimliliği çevreyi koruyacak, ekonomik gelişmeyi sağlayacak, kırsal yaşam kalitesini yükseltecek şekilde yönlendirilmesidir. Bir başka deyişle tarımın sürekli yapılabilme olanaklarına sahip olmasıdır. Tarımsal çeşitlilik korunur ve bu tarıma konu olan ürünler gelecek nesillere aktarılır.

20 COĞRAFYA DA SÜRDÜREBİLİRLİK KAVRAMI Ekolojik Sürdürülebilirlik; Çevreyi en fazla doğanın kendi kendini yenileyebileceği kadar doğadan faydalanmaktır. Bu kapsamda sürdürülebilirlik biyofiziksel işlemler ile ekosistemin devam eden üretkenliği ve fonksiyonu üzerinde odaklaşır. Aynı zamanda uzun dönemde kaynakların kalite ve üretkenliği, su ve toprak gibi fiziksel şartların korunması, genetik kaynakların korunması, biyolojik farklılıkların muhafaza edilmesi gibi konularda ekolojik sürdürülebilirlik kavramı içine girer. Sosyal Sürdürülebilirlik; Gıda ve barınma gibi temel gereksinimlerin sürekli temini yanında güvenlik, eşitlik, özgürlük, eğitim, istihdam gibi kültürel ve sosyal zorunluluklarda karşımıza çıkar. Bu da çeşitli olumsuzlukları beraberinde getirir bu olumsuzlukların önlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıdır. Örneğin; kırdaki olumsuz şartlardan dolayı kırdan kente göç yaşanmaktadır bu kırdan kente göçü önlemek.

21 Şekil 1. Sürdürülebilirliğin üç temel ayağı ( ekonomik, çevresel ve toplumsal)

22 ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 1. Enerji Yönetimi 2. Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 3. Su Kullanımı Yönetimi 4. Taşıma/Ulaşım 5. Çevre Kirliliğini Önleme 6. Çevresel Regülasyonların Takibi 7. Çevreye Duyarlı Tedarikçi Yaklaşım

23 ALGİDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Sera Gazları: İklim değişikliği ile mücadele ediyoruz. Dünya çapında soğutma işlemiyle ortaya çıkan sera gazlarının azaltılması için çalışıyoruz Dünyanın en büyük dondurma üreticisi olarak, çevre dostu (Hydrokarbon) soğutucular kullanan buzdolaplarımızın yaygınlaştırılmasını hızlandırıyoruz. Türkiye de de 2015 itibarıyla satın alınan buzdolapların %100 ü çevre dostu soğutuculu olacak.

24 ALGİDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı: Gelecek için büyüyoruz. Sürdürülebilir kakao Magnum dondurmamızın kakao kaynağını 2015 itibarıyla dünya çapında sürdürülebilir hale getireceğiz. Diğer bütün kakao kaynakları da 2020 itibarıyla sürdürülebilir bir şekilde elde edilecek

25 ALGİDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Beslenme:İnsanlara sağlıklı tercihler yapmaları için yardımcı oluyoruz. Kalorileri azaltmak 2014 yılı itibarıyla çocuk dondurmalarımızın %100 ü porsiyon başına 110 ya da daha az kilokalori içerecek de ürünlerimizin %60 ında bu hedefe ulaşacağız.

26 AKÇANSA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Akçansa her gün kg atığı değer e dönüştürmekte, sürdürülebilir büyüme anlayışıyla tüketilenden üretmektedir. Fabrikalardaki bütün filtreler ile ana bacalardaki toz ve gaz emisyonları konusunda tüm yasal zorunluluklar, akredite kuruluşlarca yapılan yıllık ölçümlerle düzenli olarak kontrol edilmektedir. Ayrıca, atıkların fırınlarda yakılmasından dolayı üçer aylık periyotlarda yapılan ölçümler Çevre ve Orman Bakanlığı na raporlanmaktadır.

27 VİTRA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2,5 / 4 litre suyla yıkama yaparak dünyanın en az su harcayan klozet Su harcamadan hijyen sağlayan susuz pisuvar Duşta harcanan suyu % 60 oranında azaltan debi regülatörü Suyun sıcaklığını ayarlayarak boşa harcanan sudan tasarruf ettiren termostatik bataryalar

28 BOYTAŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Karbon ayak izini azaltmak adına, Karbon salınımında etkini olan; elektrik tüketimi, doğalgaz, lojistik, araç kullanımı, katı yakıt kırılımlarında öncelikli alanlarda faaliyetler sürdürülmektedir. Karbon ayak izini bertaraf etmenin bir yolu da kendi ormanınızı oluşturmaktır. Bu amaçla Boydak Ormanına her yıl ağaç dikme kapmanyaları gerçekleştirilmektedir.

29 KARBON SALINIMINI AZALTMAYA YÖNELİK ÖNERİLER Basılı materyallerin geri dönüşümlü malzemeden üretilmesi ve en aza indirgenmesi, Mümkün olduğunca elektronik bilgilendirme yönteminin kullanılması, Toplu taşımanın tercih edilmesi Atık yönetiminin gerçekleştirilmesi ve teşvik edilmesi, Tüm süreçlerde enerji verimliliği ve tasarrufu ile hareket edilmesi, Yiyeceklerde mevsim ürünlerinin kullanılması.

30 Türkiye nin 5 Aşamada Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışı Stockholm Konferansı Ortak Geleceğimiz Raporu Rio Zirvesi Habitat II Zirvesi Rio+5 Zirvesi Johannesburg Zirvesi

31 Hart a Göre Sürdürülebilirliğin Tanımı

32 HART GRAFİĞİNİN AÇIKLAMASI 1. Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik kalkınma ile gelişme fikrini kapsar; fakat 2. Sürdürülebilir kalkınma insanoğlunun yaşamını olumsuz olarak etkilememelidir. 3. Aynı zamanda doğal ve kültürel mirası da göz önünde bulundurmalı, ve 4. Şimdiki ve gelecekteki nesillerin dayanışmasını garanti etmeye çalışmalıdır.

33 GELECEĞİNİZ İÇİN HAREKETE GEÇMEK İSTİYORSANIZ İŞE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE BAŞLAYIN! Enerji tasarrufu sağlayan ampuller hem çevre için hem de göz sağlığımız için hayatımızda yer almalılar. Değiştireceğiniz ampuller %80 oranında tasarruf sağlarken hem kendiniz için hem de Dünya için bir adım atmış olacaksınız!

34 Oturma odaları, çalışma alanları genellikle kişinin zevkine ve motivasyon şekline gore düzenlenirken artık bu etkenlerin yanına bir de aydınlatma kavramını eklemelisiniz. Gün ışığından maksimum düzeyde faydalanmak için yeniden tasarlayacağınız yaşam alanlarınız, geleceğin verimli yaşam alanlarının habercisi olabilir!

35 Elde yıkanan bulaşık ve çamaşırlar kişiyi bedenen yıpratırken, su kaynaklarının da adeta kökünü kurutabiliyor. Böylesi olumsuzluklardan kaçınmak için sürdürülebilirlik adına atacağınız adımlar kurtarıcınız olabilir! Tam olarak doluyken çalıştırılan çamaşır ve bulaşık makineleri hem zamandan tasarruf etmenizi, hem bedenen daha zinde olmanızı hem de kaynakların akıllıca kullanılmasına yardımcı olacaktır.

36 Olası bir elektrik kesintisinde açık konumda olan elektronik cihazlar siz evde yokken dahi yeniden elektrik bağlantısına kavuştuklarında zarar görebilirler. Bu nedenle kullanılmayan her elektronik alet mutlaka kapalı durumda bırakılmalıdır. Gerçekleştireceğiniz bu eylem hem ekonomik açıdan bütçenize olumlu bir etki yapacak hem de sürdürülebilirlik adına atılan öenmli bir adım olacaktır.

37 Çeşitli firmaların sürdürülebilirlik adına gerçekleştirdiği eylemlerin rekabet halinde olması dah akaliteli girişimlerin daha faydalı sürdürülebilirlik çalışmalarının ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Tüketiciler olarak bu rekabette ortaklarımıza destek vermeil, geleceğimiz için birşeyler yapmaya başlamalıyız.

38 SONUÇ VE ÖNERİLER Türkiye, bazı özel sektör ve üniversitelerce araştırmalar yapılmakla birlikte, ülkede kullanılabilir bir sürdürülebilirlik modellemesi ve dolayısı ile de ölçme ve değerlendirme sistemi bulunmamaktadır. Bu tespitler ışığında, ülkemizde bu konuda olan boşluğu doldurmak için, politik entegrasyonu kolaylaştırıp insan sağlığı dikkate alınarak, çevresel ve ekolojik değerleri barındıran ekonomik çözümler üretilmesi için sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturulması hedeflenmelidir. Bu model oluşturulurken, hedefler saptanmalı, bu hedefleri sağlamak için gerekli kriterler belirlenmeli ve stratejiler geliştirilmelidir.

39 KAYNAKÇA Adams, W.M. (2001). Green Development: Environment and sustainability in thethird world (2.Baskı). London: Routledge. Altunbas, D. (2004). Uluslararası sürdürülebilir kalkınma ekseninde Türkiye dekikurumsal degisimlere bir bakıs. Yönetim Bilimleri Dergisi, 1 (1-2), Baskaya, F. (1994). Kalkınma iktisadının yükselisi ve düsüsü. Ankara: İmgeKitabevi. Budak, S. (2000). Avrupa Birligi ve Türkiye çevre politikası. Istanbul: BökeYayınları.

40 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ..

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi İçindekiler İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş

Detaylı

BLUE WATERS CLUB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYET RAPORU

BLUE WATERS CLUB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYET RAPORU BLUE WATERS CLUB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞIMIZ Blue Waters olarak kuruluşumuzdan bu yana işimizin sürdürülebilirliği için hem sosyal hem çevresel içerikli bir çok yatırım

Detaylı

bölgesel kalkınma 133

bölgesel kalkınma 133 bölgesel kalkınma 133 Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Adına Sahibi Genel Sekreter Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet ÖZTEK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman YAKUT Hukuk Danışmanı

Detaylı

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği 3 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Tapan ve

Detaylı

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI RAP RU İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI II. MESAJLAR a. YÖNETİM KURULU BAŞKANI b. GENEL MÜDÜR III. KURUMSAL PROFİL a. ÇİMSA HAKKINDA b. MİSYONUMUZ c. ÜRÜNLERİMİZ ve HİZMETLERİMİZ IV. İŞ YAPMA İLKELERİMİZ

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012 Bu belgede, ülke düzeyinde ç k lan proje ça r s na teklif edilen 181 uygulama aras ndan

Detaylı

YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEKLERİ MEHMET ENES İNCE

YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEKLERİ MEHMET ENES İNCE 1.GİRİŞ İnsanların ekosistemle olan ilişkilerindeki iki faktör, onları bütün diğer canlılardan ayırır. Birincisi, varlığının bağlı olduğu ekosistemleri tehlikeye atma, dahası yok etme gücüne sahip tek

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği

Binalarda Enerji Verimliliği sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler Bu sayıda BOYNER BURSAGAZ COCA-COLA ECZACIBAŞI GARANTİ BANKASI SHELL TSKB UNILEVER VEN ESCO VODAFONE TÜRKİYE AKZO NOBEL ROCHE SCHNEIDER ELECTRIC Binalarda

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Rapor Hakkında Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak yayımladığımız bu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu siz paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk

Detaylı

Türkiye nin Ekolojik Ayak İzi Raporu TÜRKİYE NİN EKOLOJİK AYAK İZİ RAPORU %46 %50 %35. %26 x3 TÜRKİYE NİN EKOLOJİK AYAK İZİ RAPORU WWF.ORG.

Türkiye nin Ekolojik Ayak İzi Raporu TÜRKİYE NİN EKOLOJİK AYAK İZİ RAPORU %46 %50 %35. %26 x3 TÜRKİYE NİN EKOLOJİK AYAK İZİ RAPORU WWF.ORG. BU PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE KATKIDA BULUNANLAR: %46 %50 Türkiye nin Ekolojik Ayak İzi nin küresel biyolojik kapasiteyi aştığı oran. Karbon Ayak İzi nin Türkiye de toplam Ekolojik Ayak İzi içindeki

Detaylı

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

İŞ MODELLERİ. Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

İŞ MODELLERİ. Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları İŞ MODELLERİ Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Hazırlayan: İTKİB Mayıs 2012 İstanbul Birleşmiş Milletler Ortak Programı MDG-F (Binyıl Kalkınma Fonu) 2067,

Detaylı

iklim dünya save karbon bitkiler ürün ayak izi emisyon ekoloji yenilebilir alternatif korumak su rüzgar orman world

iklim dünya save karbon bitkiler ürün ayak izi emisyon ekoloji yenilebilir alternatif korumak su rüzgar orman world Yaşar 2012 Sürdürülebilirlik Raporu koruma hava energy dünya save alternatif karbon bitkiler emisyon iklim ayak izi su rüzgar sürdürülebilir toplum enerji tree korumak yenilebilir sürdürebilirlik ekosistem

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

Eğitici Eğitimi. Doç.Dr.Ayşe Uyduranoğlu Doç.Dr.Gresi Sanje

Eğitici Eğitimi. Doç.Dr.Ayşe Uyduranoğlu Doç.Dr.Gresi Sanje Eğitici Eğitimi Doç.Dr.Ayşe Uyduranoğlu Doç.Dr.Gresi Sanje Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Kaynakları Enerji bir cisim ya da sistemin iş yapabilme kapasitesidir ve ısı, ışık vb. anlamda ortaya çıkan güç

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012 Bu belgede, ülke düzeyinde ç k lan proje ça r s na teklif edilen 181 uygulama aras ndan ba ms

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ 1. GİRİŞ Çevre ve ticaret özellikle de uluslararası ticaret önemi gün geçdikçe artan uluslararası gündem

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER A.Emre İsaoğlu Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele

AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Komisyonu AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele 2008 24 sayfa 16.2 x 22.9 cm Bu kitapçığa ve AB hakkındaki

Detaylı

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2014 RAPOR HAKKINDA Soyak Holding in kurumsal kültürü Sürdürülebilir Yaşam Yaklaşımı üzerine bina edilmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri ise çevreye ve toplum değerlerine

Detaylı

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR TURİZMİ EKO TURİZM ÇALIŞMA GRUBU

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR TURİZMİ EKO TURİZM ÇALIŞMA GRUBU KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR TURİZMİ EKO TURİZM ÇALIŞMA GRUBU Yrd. Doç. Dr. Evren GÜÇER Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü evrengucer@gazi.edu.tr Arş. Gör. Ahmet

Detaylı

YEŞİL İNSANA YAKIŞIR İŞLER EKONOMİDE İYİ ÖRNEKLER TÜRKİYE DEN VAKA ÇALIŞMASI

YEŞİL İNSANA YAKIŞIR İŞLER EKONOMİDE İYİ ÖRNEKLER TÜRKİYE DEN VAKA ÇALIŞMASI YEŞİL EKONOMİDE İNSANA YAKIŞIR İŞLER TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER VAKA ÇALIŞMASI YEŞİL EKONOMİDE İNSANA YAKIŞIR İŞLER TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER VAKA ÇALIŞMASI Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2015 İlk

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yayın Tarihi Mart 2009 İÇİNDEKİLER 1 RAPOR HAKKINDA 2 BELEDİYE BAŞKANI NIN MESAJI 3 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ ÇEVRENİN KORUNMASI EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI Ankara, 2013 1 Bu çalışma,

Detaylı

Şehirler için sürdürülebilir gelişme. Sürdürülebilir Şehir. www.siemens.com.tr/sehirler

Şehirler için sürdürülebilir gelişme. Sürdürülebilir Şehir. www.siemens.com.tr/sehirler Şehirler için sürdürülebilir gelişme Sürdürülebilir Şehir www.siemens.com.tr/sehirler İçindekiler Şehirler, gelecek için büyümenin itici güçleridir, ama aynı zamanda CO 2 emisyonlarında en büyük paya sahiptirler.

Detaylı